Sumbangan Dr Mahathir Pada tahun-tahun awal pentadbirannya, Dr Mahathir telah melancarkan Dasar Pandang ke Timur, di mana kerajaan

berpaling kepada negara-negara Timur yang maju seperti Jepun dan Korean Selatan untuk tujuan usaha sama, perdagangan, pendidikan tinggi dan aspek-aspek lain yang difikirkan bersesuian. Lebih kurang pada masa yang sama, Dr Mahathir memperkanalkan kempen ³Bersih, Cekap, Amanah´ yang bertujuan meningkatkan produktiviti dan menanamkan etika kerja serta usaha kea rah kecemerlangan. Menyusul selepas itu ialah kempen ³Kepimpinan Melalaui Teladan´ yang berhasrat memupuk sifat-sifat kepimpinan yang berkesan bagi dicontohi dan diamalkan oleh segenap lapisan kakitangan Kerajaan. Barangkali, sumbangan Dr Mahathir yang paling signifikan ialah idea dan inisiatifnya dalam membawa Malaysia dari sebuah ekonomi berasakan pertanian kepada yang berasakan industry, pada pertengahan 1980an. Berikutan langkah berani dalam percubaan menyaingi nengara-negara maju (seperti terbukti dengan penubuhan HICOM dan pengeluaran kereta nasional pertama, Proton Saga pada tahun 1985 ), Dr Mahathir memperkenalkan pula slogan ³ Malaysia Boleh ³- yang pada hakikatnya bukan sekadar slogan kosong yang telah memungkinkan ramai rakyat Malaysia mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Pada 1990 Dr Mahathir melancarkan Wawasan 2020 pelan Sembilan cabaran yang menggariskan hasrat dan halatuju kerajaan dan rakyat Malaysia iaitu mencapai taraf Negara menjelang 2020. Taraf Negara maju yang dibayangkan Dr Mahathir bukanlah yang meniru cara hidup di negara-negara maju yang ada ketika ini, tetapi yang berlandaskan moral dan nilai-nilai murni mengikut acuan Malaysia sendiri. Pada 1996 Dr Mahatir memacu Malaysia setapak lagi meninggalkan era ekonomi pertanian mundur, kali ini kea rah Zaman Maklumat, dengan melancarkan Koridor Raya Multimedia(MSC). Ekonomi berasaskan pengetahuan yang dirangsangkan oleh pembinaan MSC adalah peringkat ketiga peralihan ekonomi Malaysia- yang akan membawa negara ke taraf negara maju menjelang 2020. Antara lainnya, projek MSC merangkumi aplikasi-aplikasi seperti kerajaan elektronik, tele-perubatan, dank ad pintar serbaguna. Di satu hujung MSC terletak Lapanganterbang Antarabangsa Kuala Lumpur manakala di satu hujung lagi adalah KLCC, pembangunan gergasi yang menampilkan bangunan pejabat tertinggi di dunia, Menara Berkembar Petronas. Juga terletak di sepanjang koridor ini adalah pusat penyelidikan dan pembangunan berteknologi tinggi, dan Putrajaya, bandar pintar pertama di dunia yang kini menjadi pusat pentadbiran Malaysia.Kesemua projek berbilionringgit ini, dan juga projek kereta nasional pertama Malaysia sera projek-projek mewah yang lain seperti Menara Kuala Lumpur, Jambatan Pulau Pinang dan banyak lagi projek-projek bertaraf dunia, kerap menghadapi kritikan sewaktu ianya mula dilaksanakan. Namun Dr Mahathir bukanlah seorang yang berpandangan cetek, seperti katanya : Kita sudah biasa dengan orang yang mengatakan apa yang kita buat itu salah, tapi kini telah terbukti mereka patut menarik balik kata-kata mereka pada hari kemudian.´

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful