You are on page 1of 12

AA_fullcolourC.

eps
ABN AMRO full-colour for coated paper
Width shield: 20 mm
Overlap: 0,05 mm

landeninformatie

Producten
Betalen
Particulieren

Landeninformatie

Inhoudsopgave
2
4
5
6
7
8
9
10
11

China
Canada
Hong Kong
India
Indonesi
Polen
Thailand
Rusland
Verenigde Staten

Landeninformatie

China
Betalingen naar het vaste land China kunt u uitvoeren in CNY (Chinese
Yuan Renminbi). Vermeld de naam van de begunstigde volledig in de
betaling en gebruik geen afkortingen. Bij onvoldoende ruimte dient u op
de volgende regel (adres) verder te gaan.
Een Renminbi betaling naar het vaste land is alln toegestaan voor een

Landencode: CN

daadwerkelijke handelstransactie. U moet een zakelijke rekening van

Muntsoort: CNY

de begunstigde opgeven n de betaling in Renminbi voorzien van een


Rekeningnummer:

verplichte Reden van betaling.

Voor een bankrekeningnummer in China


Geeft u geen Reden van Betaling op dan leidt dit tot vertraging of weige-

is geen standaard format bekend.

ring van de betaalopdracht. Controleer op uw factuur of bij de begunstig-

Het aantal cijfers verschilt per bank.

de of het een zakelijke rekening betreft en de juiste reden van betaling.


Let op!:
Reden van betaling:
/BUSINESS/CAPITAL TRF
/BUSINESS/CHARITY DONATION
/BUSINESS/CURRENT ACC TXN

/BUSINESS/GOODS TRADE

Gebruiken voor:
Kapitaaltransacties en
investeringen.
Betalingen naar non-profit
organisaties.
Salarisbetalingen,
inkomensoverdrachten,
winstbetalingen,
belastingbetalingen, bonus en
dividend betalingen.
Betalingen ten behoeve van
goederentransacties.

/BUSINESS/SERVICE TRADE

Betalingen ten behoeve van


dienstverleningstransacties.
Deze voorwaarden zijn nodig voor betalingen naar een rekening op het

Zet de bankcode voor het rekeningnummer.


Gebruik geen spaties, streepjes, komma of
slash ( / ) in het nummer.
Alleen voor handelstransactiesnaar het vaste land!
Alleen naar zakelijke rekeningen!
Reden van betaling is verplicht!
Voor betalingen naar een rekening buiten het
vaste land China, bv. Hong Kong, gelden
geen beperkingen.

vaste land China. Voor een betaling naar een rekening buiten China (bv
Hong Kong) is dit niet nodig.

z.o.z.

Landeninformatie

Doet u een overboeking in USD of een andere vreemde valuta


en heeft u alleen een euro-rekening? Dan koopt ABN AMRO
het bedrag in die muntsoort voor u aan. Het duurt dan altijd
twee werkdagen voordat ABN AMRO dit bedrag voor u kan
overboeken. Dit betekent dat uw betaling twee werkdagen
langer duurt. China heeft net als ieder ander land zijn eigen nationale feestdagen, waarop de banken gesloten zijn. Het duurt
rond die dagen langer voordat uw betaling verwerkt is.

i
Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven?
Informeer dan naar de uiterste aanlevertijden bij de
ABN AMRO Servicedesk Betalen. Die is op werkdagen
bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via 020-6298077.

Landeninformatie

Canada
Doet u een overboeking in CAD of een andere vreemde valuta
en heeft u alleen een euro-rekening? Dan koopt ABN AMRO het
bedrag in die muntsoort voor u aan. Het duurt dan altijd twee
werkdagen voordat ABN AMRO dit bedrag voor u kan overboeken.
Dit betekent dat uw betaling twee werkdagen langer duurt.
Canada heeft net als ieder ander land zijn eigen nationale
feestdagen, waarop de banken gesloten zijn. Het duurt rond die
dagen langer voordat uw betaling verwerkt is.

Landencode: CA
Muntsoort: CAD
Bankcode:
Canadian Sort Code (CC) telt 9 cijfers en
bestaat uit 2 delen.
De Institution (bank) van 4 cijfers en
de Transit (branch) van 5 cijfers.
(Het kan zijn dat de Institution code slechts
3 cijfers telt. Dan gaarne met een 0 vooraf invullen.)
Rekeningnummer:
Een bankrekeningnummer in Canada bestaat
uit twee delen: een bankcode en rekeningnummer.
Voor een bankrekeningnummer in Canada is
geen standaard format bekend.

Het aantal cijfers verschilt per bank.


Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven?
Informeer dan naar de uiterste aanlevertijden bij de
ABN AMRO Servicedesk Betalen. Die is op werkdagen
bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via 020-6298077.

Let op!:
Zet de bankcode voor het rekeningnummer.
Gebruik geen spaties, streepjes, komma of
slash ( / ) in het nummer.

Landeninformatie

Hong Kong
Doet u een overboeking in HKD of een andere vreemde valuta
en heeft u alleen een euro-rekening? Dan koopt ABN AMRO het
bedrag in die muntsoort voor u aan. Het duurt dan altijd twee
werkdagen voordat ABN AMRO dit bedrag voor u kan overboeken.
Dit betekent dat uw betaling twee werkdagen langer duurt.
Hong Kong heeft net als ieder ander land zijn eigen nationale
feestdagen, waarop de banken gesloten zijn. Het duurt rond
die dagen langer voordat uw betaling verwerkt is.

Landencode: HK
Muntsoort: HKD
Bankcode:
Bestaat uit 6 cijfers: 3 voor identificatie van
de bank en 3 voor de branch.
Rekeningnummer:
Een bankrekeningnummer in Hongkong
bestaat uit twee delen: bankcode en rekeningnummer.
Voor een bankrekeningnummer in Hong Kong
is geen standaard format bekend.
Het aantal cijfers verschilt per bank.
Let op!:
Zet de bankcode voor het rekeningnummer.

Gebruik geen spaties, streepjes, komma of


Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven?
Informeer dan naar de uiterste aanlevertijden bij de
ABN AMRO Servicedesk Betalen. Die is op werkdagen
bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via 020-6298077.

slash ( / ) in het nummer.

Landeninformatie

India
Vermeld de naam van de begunstigde volledig in de betaling en
gebruik geen afkortingen. Bij onvoldoende ruimte dient u op de
volgende regel (adres) verder te gaan.
Voor India is het belangrijk, dat u altijd de BIC vermeldt van het
bijkantoor (branche) waar de rekening van begunstigde loopt.
De BIC van een bijkantoor telt altijd 11 letters en cijfers.

Landencode: IN
Muntsoort: INR

Doet u een overboeking in INR of een andere vreemde valuta en


heeft u alleen een euro-rekening? Dan koopt ABN AMRO het

Bankcode:

bedrag in die muntsoort voor u aan. Het duurt dan altijd twee

De Bankcode IFSC (Indian Financial System Code)

werkdagen voordat ABN AMRO dit bedrag voor u kan overboeken.

is de meest bekende en gebruikte bankcode,

Dit betekent dat uw betaling twee werkdagen langer duurt.

telt 11 cijfers en letters (alfanumeriek) en wordt

India heeft net als ieder ander land zijn eigen nationale feestdagen,
waarop de banken gesloten zijn. Het duurt rond die dagen langer
voordat uw betaling verwerkt is.

gebruikt in het elektronisch betalingsverkeer.


Opbouw: - tekens 1-4 is de naam van de bank

- teken 5 is altijd een NUL

- tekens 6-11 geven de branche van de bank weer

Rekeningnummer:
Een bankrekeningnummer in India bestaat
uit twee delen: bankcode en rekeningnummer.
Voor een bankrekeningnummer in India is

geen standaard format bekend.


Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven?
Informeer dan naar de uiterste aanlevertijden bij de
ABN AMRO Servicedesk Betalen. Die is op werkdagen
bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via 020-6298077.

Het aantal cijfers verschilt per bank.


Let op!:
Zet de bankcode voor het rekeningnummer.
Gebruik geen spaties, streepjes, komma of
slash ( / ) in het nummer.

Landeninformatie

Indonesi
Vermeld de naam van de begunstigde volledig in de betaling en
gebruik geen afkortingen. Bij onvoldoende ruimte dient u op de
volgende regel (adres) verder te gaan.
Doet U een overboeking in een vreemde muntsoort en hebt u
alleen een euro-rekening? Dan koopt ABN AMRO het bedrag in
die muntsoort voor u aan. Het duurt dan altijd twee werkdagen
voordat ABN AMRO dit bedrag voor u kan overboeken.
Dit betekent dat uw betaling twee werkdagen langer duurt.
Indonesi heeft net als ieder ander land eigen nationale feestdagen,
waarop de banken gesloten zijn. Het duurt rond die dagen langer
voordat uw betaling verwerkt is.

Landencode: ID
Muntsoort: IDR-Indonesische Roepia
Rekeningnummer:
Een bankrekeningnummer in Indonei
kent geen standaard format.
Het aantal cijfers verschilt per bank.
Let op!:
Zet de bankcode voor het rekeningnummer.
Gebruik geen spaties, streepjes, komma of
slash ( / ) in het nummer.

i
Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven?
Informeer dan naar de uiterste aanlevertijden bij de
ABN AMRO Servicedesk Betalen. Die is op werkdagen
bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via 020-6298077.

Landeninformatie

Polen

Landencode: PL
Muntsoort: PLN
Rekeningnummer:
Bij een betaling naar Polen moet u altijd een
BIC en IBAN gebruiken. De BIC is de code
waaraan de bank en de specifieke vestiging
te herkennen is. Bijv. PKOPPLPW betekent
Bank Polska Kasa Opieki AG, Polen, Warschau
Het IBAN voor Polen bestaat uit 28 tekens.
Voorbeeld: PL61109010140000071219812874
Bij een betaling naar Polen moet u de IBAN
in n aaneengesloten reeks van letters en
cijfer vermelden (zonder spaties, streepjes,
punten en komma`s.)

i
Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven?
Informeer dan naar de uiterste aanlevertijden bij de
ABN AMRO Servicedesk Betalen. Die is op werkdagen
bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via 020-6298077.

Let op!:
De IBAN kunt u uitsluitends opvragen bij de
begunstigde. Het vermelden van een onjuiste
BIC en/of IBAN in een betaling naar een
Poolse bank leidt tot extra kosten.

Landeninformatie

10

Thailand
Vermeld de naam van de begunstigde volledig in de betaling en gebruik
geen afkortingen. Bij onvoldoende ruimte dient u op de volgende regel
(adres) verder te gaan.
Doet u een overboeking in THB of een andere vreemde valuta en heeft
u alleen een euro-rekening? Dan koopt ABN AMRO het bedrag in die
muntsoort voor u aan. Het duurt dan altijd twee werkdagen voordat
ABN AMRO dit bedrag voor u kan overboeken. Dit betekent dat uw
betaling twee werkdagen langer duurt.
Thailand heeft net als ieder ander land zijn eigen nationale feestdagen,
waarop de banken gesloten zijn. Het duurt rond die dagen langer
voordat uw betaling verwerkt is.

Landencode: TH
Muntsoort: THB - Thaise Bath
Rekeningnummer:
Een bankrekeningnummer in Thailand
kent geen standaard format.
Het aantal cijfers verschilt per bank.
Let op!:
Zet de bankcode voor het rekeningnummer.
Gebruik geen spaties, streepjes, komma of
slash ( / ) in het nummer.

i
Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven?
Informeer dan naar de uiterste aanlevertijden bij de
ABN AMRO Servicedesk Betalen. Die is op werkdagen
bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via 020-6298077.

Landeninformatie

11

Rusland
Bij een betaling in RUB is het verplicht om de VO-code op de eerste
regel van de omschrijving te vermelden. De VO-code geeft de reden
van betaling aan.
Voorbeeld: VO12345.
Direct daarachter dient u te vermelden of VAT is included of excluded.
Beide gegevens staan normaal gesproken op de faktuur die u van de
Russische begunstigde ontvangt.
Betalingen naar Rusland kunt u zowel in RUB als in EUR of een andere
vreemde valuta uitvoeren. Wij adviseren u om de betaling in EUR te doen,
omdat u minder verplichte informatie hoeft mee te geven.
Doet u een overboeking in RUB of een andere vreemde valuta en heeft
u alleen een euro-rekening? Dan koopt ABN AMRO het bedrag in die
muntsoort voor u aan. Het duurt dan altijd twee werkdagen voordat
ABN AMRO dit bedrag voor u kan overboeken. Dit betekent dat uw
betaling twee werkdagen langer duurt.
Rusland heeft net als ieder ander land zijn eigen nationale feestdagen,
waarop de banken gesloten zijn. Het duurt rond die dagen langer
voordat uw betaling verwerkt is.

Landencode: RU
Muntsoort: RUB
Rekeningnummer:
Een bankrekeningnummer in Rusland bestaat
uit een bankcode (de BIK-code) van 9 cijfers en
een rekeningnummer van 20 posities.
De BIK-code is het registratienummer van de
Russische bank bij de Centrale Bank van Rusland.
Het rekeningnummer bestaat uit 20 posities.
Let op!:
Beide gegevens moeten verplicht in de
betalingsopdracht voorkomen.
Russische banken zullen incorrecte en
onvolledige betalingsopdrachten retourneren.

i
Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven?
Informeer dan naar de uiterste aanlevertijden bij de
ABN AMRO Servicedesk Betalen. Die is op werkdagen
bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via 020-6298077.

Let op!:
Zet de bankcode (BIK) voor het rekeningnummer
van begunstigde. Gebruik geen spaties, streepjes,
komma of slash ( / ) in het nummer.

Landeninformatie

12

Verenigde Staten
Het komt voor, dat kleine (spaarachtige-) banken in de USA geen
eigen BIC-code hebben. Soms moet er een intermediary bank worden
ingeschakeld. Bel in voorkomende gevallen met de Service Desk Betalen
(020-6298077). Hiermee voorkomt u extra kosten als gevolg van het niet
vermelden van de BIC.
Houd u er rekening mee, dat Amerikaanse banken een betaling in een
andere muntsoort dan USD direct omzetten naar de eigen landsvaluta,
voordat de betaling kan worden afgewikkeld.
Doet u een overboeking in USD of een andere vreemde valuta en heeft
u alleen een euro-rekening? Dan koopt ABN AMRO het bedrag in die
muntsoort voor u aan. Het duurt dan altijd twee werkdagen voordat ABN
AMRO dit bedrag voor u kan overboeken. Dit betekent dat uw betaling
twee werkdagen langer duurt.
Ook de USA heeft net als ieder ander land zijn eigen nationale
feestdagen, waarop de banken gesloten zijn. Het duurt rond die dagen
langer voordat uw betaling verwerkt is.

Landencode: US
Muntsoort: USD
Bankcode
ook wel Fedwire-, Routing- of ABA code genoemd.
bestaat uit 9 cijfers, waarmee de vestiging (Branch)
van de Amerikaanse bank wordt aangeduid en die
wordt gebruikt in de USD-clearing om het geld bij
de juiste US-bank van begunstigde te krijgen.
Rekeningnummer:
Een bankrekeningnummer in de Verenigde Staten
bestaat uit twee delen: een bankcode en
rekeningnummer.
Voor een bankrekeningnummer in de USA is
geen standaard format bekend.
Het aantal cijfers verschilt per bank.

i
Is het belangrijk dat het bedrag op een bepaalde datum bij de
begunstigde wordt bijgeschreven?
Informeer dan naar de uiterste aanlevertijden bij de
ABN AMRO Servicedesk Betalen. Die is op werkdagen
bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via 020-6298077.

Let op!:
Zet de bankcode voor het rekeningnummer.
Gebruik geen spaties, streepjes, komma of
slash ( / ) in het nummer.