Kata Pengarang

Seperti yang semua trader tahu bahawa forex ini merupakan satu aktiviti yang berisiko tinggi. Ingin di maklumkan disini bahawa buku yang bertajuk MN- TPOD ini bukanlah seratus peratus boleh menjadikan anda seorang trader yang bagus dan berdisiplin. Buku ini hanya sebagai panduan dan kegunaan untuk trader terus mengkaji system yang diwujudkan dalam buku ini.

Saya juga sering menasihati agar pembaca dan pemilik buku ini yang membeli secara sah agar terus membuat kajian dan memahami konsep yang diberikan. Secara amnya buku ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk mana-mana aktiviti yang mempunyai kesamaan kerana kesesuaiannya.

Selain itu juga ingin dimaklumkan bahawa MN- TPOD dan teknik ini hasil dari idea saya sendiri disamping mengabungkan beberapa teknik luaran bagi memantapkan dan menambahkan keyakinan kekuatan Sistem MNTPOD. Sekiranya ada yang menyatakan Teknik menggunakan Nombor Ajaib beserta Garisan Asas dan Garisan Horizontal milik mereka adalah sesuatu yang diluar jangkaan saya kerana sepanjanglO tahun diarena forex tiada sesiapa pun lagi yang menggunakan teknik ini. Teknik ini juga ridck langsung menggunakan apa2 indicator tambahan.

Sekiranya pembaca mendapatkan maklumat teknik ini tanpa dari sumber yang sah maka saya berserah kepada Tuhan yang Maha Esa kerana memiliki teknik ini dari bukan secara yang benar. Seperti guru saya berkata bahawa ilmu itu perlu disebar2kan tetapi perlukan kebenaran dah guru atau yang empunya ilmu itu.

Diakhir kata saya mengucapkan selamat menjalani dan memahami ilmu trading dan terus berjaya ...

Pengarang,

Hisamudin Abd.Wahid WHA928

Ingin dimaklumkan bahawa beriredlnq dengan Periukeren Matawang asing ( Forex ) ini mempunyai risiko yang tinggi dan tidak sesuai dengan semua pelabur. Oleh itu anda dinasihatkan agar berhati-hati dengan objektif pelaburan, peratus dan penga/aman dan juga risiko pelaburan. Jadi sebelum mana-mana individu ingin melabur perlulah memerhati dan mendapat nasihat dari sesiapa yang berpenga/aman atau mana mana orang yang berupaya memberi nasihat atau mana -mana sumber maklumat yang baik dan boleh digunapakai mengikut cara pelaburan yang betul.

2

5. Teknik Advance MNTPOD

19

ISIKANDUNG

BAB

M/SURAT

1 . Money Managemant

4

2. Kefahaman Konsep Asas Teknik

6

3. Asas Magic Number, MN

- Pembentukan MNTPOD

- Hedging

- Asas Penentuan Garisan Asas dalam

MNTPOD (Penting )

8 8 8

10

4. MNTPOD ( Peringkat Asas ) - Buy Sehala

- Sell Sehala

13

6. Sideways

28

7. Sideways dan Garisan Horizontal Magic Number

32

8. Contoh- contoh dan lampiran

33

3

-"YJJOD

ystem)

UNTUK MAKLUMAN PIHAK PEMBELI, PAIR YANG SESUAI DIGUNAKAN UNTUK MNTPOD ADALAH GBPUSD (GU ) DAN BROKER YANG SESUAI ADALAH YANG MEMPUNYAI

- SPREAD YANG KECIL DAN TETAP

Bab1 : Money Mangement.

" 1. Pengenalan Money Management

Money Management , MM atau pengurusan wang amat penting dalam - sesuatu pengendalian dalam forex. lanya bertujuan untuk memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan selesa dan dalam jalan yang betul untuk berforex. lanya tidaklah sesukar mana kerana ianya dapat dikira dengan amat cepat dan hanya diri kita sahaja yang kadang-kala terlupa pasal MMini.

Sebenarnya MM ini bertujuan untuk membantu kita mengawal cara kita berniaga dalam mana-mana system.

Kita seharusnya mematuhi MM yang telah kita tetapkan. Seringkali trader2 melawan MM dengan tidak mengikut MM yang dibina. Ini amat merbahaya sekali kerana ianya akan menyebabkan keseluruhan system trading kita akan mudah hancur dan gagal.

4

Secara amnya , trader senng kali menggunakan lebih dari 10% dan ini amaI menakutkan dan mudah bagi kita untuk menerima status Margin Call.

Bagi menyelamatkan akaun kita, adalah baik sekiranya kita menggunakan sekitar ~ = dari keseluruhan equiti. Malah ada yang telah biasa menggunakan hanya 1 % sahaia, Ini akan memberikan kesan yang amat baik pada system kita dengan himpunan Marg" level yang amat besar dan tidak mudah sesekali kena Margin Call.

-

Oleh itu saya sendiri mencadangkan anda menggunakan sekitar 1.5 % ( perantaraar

antara 1 % dengan 2% ) dari equiti yang ada.

Berikut adalah cadangan MM untuk Pair GbpUsd , GU yang digunakan dalam system ini.

I Lot
pertama

untuk
~f trading Sekiranya anda tidak mengikut MM yang diberikan ianya akan memberikan impack yang besar dalam system trading anda dan ini amat menghampakan. Sememangnya kadang-kala -ia nampak seperti ianya amat kecil dan kita akan merasakan kerugian sekiranya tidak rnenqqunkar keseluruhan yang ada dalam equiti, namun walaupun kecil .. namun anda akan merasa, keuntongan tanpa loss/ kalah.

Cuba anda bayangkan sekiranya and a mempunyai equiti USD 1,000 dan and a memulakar dengan 0.25 lot dalam GU dengan bulanan mendapat 2,000 pip ( and a akan diajar baqaimana mendapatkan pip berikut dgn MNTPOD ) maka;0.25 X 2,000 pip = USD 500 / RM 1,75 .... (menyamai 50% modal anda tanpa kalah ).

5

6

BAB 2: Kefahaman konsep asas teknik.

c. Grid

a. Kajian Grid

Grid atau garisan adalah penting dalam teknik ini. lanya merupakan satu support atau resistant bagi pergerakan harqa,

Hasil kajian saya selama setahun bagi menentukan grid dan titik sebenar harga akan berhenti dan melingkari disana. Bagi menentukan grid sebenar, saya telah membuat kajian mengenai titik pertemuan Hi dan Low dengan menggunakan teknik:

a. kalkulus.

b. Geometric

c. Kebarangkalian dan

d. Statistic ( SPSS).

Dengan keempat-empat kaedah itu saya telah menemui angka kekerapan 40.2 pip adalah amat tepat untuk menunjukkan perbezaan setiap grid. lanya kemudian dibundarkan kepada 40 pip sahaja. Walaupun telah mendapat angka 40 pip, namun saya pula kena mencari dimanakah asas titik itu bermula. Kita tidak boleh meletakkan dimana-mana angka 40 tersebut kerana ianya akan menyebabkan kita akan mengalami kerugian.

Berdasarkan kajian dan pemerhatian sejak tahun 1996 hingga 2009 maka saya telah menemui angka berikut sebagai titik pertemuan yang sejati.Titik tersebut adalah:

1.5600 , 1.5800, 1 ,6000 dan 1,6200 .

Angka -angka ini adalah angka ajaib ( MAGIC NUMBER).

Oleh itu kita kena letakkan angka ini sebagai asas dan buatkan garisan dengan penambahan 40 pip setiap satu. lanya seperti berikut;

1 .5600 , 1 .5640 , 1 .5680, 1.5720 , 1.5760, 1 .5800 seterusnya

Setiap angka tersebut perlulah kita membuat garisan horizontal .Garisan - garisan inilah yang amat penting bagi menentukan ianya menjadi support dan resistant ciptaan kita.

Setelah kajian di buat. Sejak beberapa bulan didapati bahawa kebanyakan price atau harga akan mencecah garisan tersebut dan berterusan atau berpatah balik.

7

Oleh itu kita perlu jadikan garisan -garisan ini sebagai satu arahan untuk membuka order atau close order ( open order atau TP atau SL).

CATATAN:

AND RESISTANT

BAB 3: ASAS MAGIC NUMBER ( MN )

MN-TPOD MAGIC NUMBER

Magic Number dibentuk melalui pengiraan math dimana peratus kebarangkalian harga mencapai sesuatu angka yang dikira merujuk bab sebelumnya. lanya kemudian dilengkapi dengan Support dan Resistant sebagai tanda arah untuk TP, SL dan Harga. Bagi menambah kekuatan system ini maka system hedging digunakan. Keseluruhan system yang digabungkan berasaskan Magic Number ini dikenali sebagai MNTPOD._

A. Pembentukan MNTPOD

B. Hedging_

Hedging adalah satu teknik bagi mengawal keuntongan tanpa gagal. Terdapat banyak cara hedging. Ada sesetengah menggunakan hedging dengan nilai yang sama iaiatu nilai BUY dan nilai SELL yang sama yang akhirnya menjuruskan kepada PERTAHANAN. Pekara seperti ini sukar dikawal.

8

Hedging cara kedua adalah dikenalkan oleh Harry. Beliau memang pakar hedging. Beliau telah menjadikan hedging sebagai satu system membuat keuntongan.

Sila lihat lampiran bagaimana Hedging ciptaan Harry membantu Magic Number ciptaan saya.

Dalam hedging, kita akan menggunakan BUY,BUY STOP, BUY TP dan BUY SL begi juga SELL, SELL STOP, SELL TP DAN SELL SL.

Seperti mana yang kita pelajari dari teknik hedging ( banyak teknik hedging diinternet) saya telah memilih Teknik Hedging tulisan Harry membantu teknik saya dalam mengukuhkan Teknik MNTPOD. Jika kita perhatikan berikut adalah rinqkasan yang digunapakai dalam teknik hedging Harry dan saya huraikan dalam MNTPOD.

/ ,/

---- ..... 0 .. ~ ---"'0"~ ..... 0~HorizmUal

/\/ \ /

/

\RUANG BE Bi\S

g~! 1 1 3 4 5 6 7
Lot 1 3 6 1.2 24 48 96
P9s:i~k ~;S\ .. a;J! Sel!1 Buy Sen Bu} Sell Buy Sell - - - - - - ~ - ~ -
19§..i~Aw~. Buy SeU Bu} SeU Buy Sell Buy .. - .. _- ---- • Perhatikan selepas 1 lots, ianya diikuti 3 lots (didharab 3 ) dan selepas itu ianya didharab

2 (perhatikan 6,12,24,48,96, )

Perhatikan GH adalah Garisan Horizontal Nombor Ajaib sementara antara 2 GH adalah dinamakan Ruang Bebas, Penerangan begini;

9

Buka Sell Order 1 lot

Pada awalnya harga.

Buka Pending Order Buy Stop 3 lot

Sekiranya harga tidak mengena TP Sell pertama maka ianya akan berpatah balik dan mengena P.O Buy stop 3 lot. Jika dia terkena maka kita ...

Buka Pending Order Sell Stop 6 lot

Hanya akan dibuka setelah Pending Order Buy Stop 3 lot disentuh oleh harga.

Hanya akan buka setelah Pending Order Sell Stop 6 lot disentuh oleh harga.

Buka Pending Order Buy Stop 12 lot

Dan seterusnya .

C. Asas Penentuan Garisan Asas dalam MNTPOD (Penting)

Langkah 1. Anda diperlukan untuk membuat garisan mengikut Angka Magic Number yang telah diberikan diatas. Kita mulakan dengan garisan 1 .5600 dan kita namakan ianya Garisan Asas. Garisan Asas adalah seperti tulang belakang system ini. lanya merupakan satu titik yang paling pentinq dalam MNTPOD

Langkah 2, adalah dimana anda dikehendaki membuat semua garisan diatas dan kebawah dengan perbezaan 40 pip. Ini bermaksud anda akan membuat garisan seperti berikut :

1.5480,1.5520, 1.5560, 1.5600, 1.5640, 1.5680, 1.5720 .

Setelah garisan2 tersebut dibuat, maka akan berupa seperti berikut:

11

Perlu difahami , Garisan Asas hanya ada di 1.5600 dan 1.6000 ( sejarah garisan asas adalah di pengiraan Math yang melibatkan kalkukulus, dan kebarangkalian). lanya digunakan untuk membentuk lain2 lain garisan dalam bentuk garisan horizontal. Sementara garisan horizontal yang dibentuk dari garisan as as seperti gam bar diatas adalah garisan - garisan horizontal yang dikenal sebagai Garisan Horizontal. lanya berguna dan penting bagi menentukan profit dan sasaran kita dan menentukan Ruang Bebas.

Langkah 3. Kenalpasti Price berada dimana. Pada masa ini kita kenalpasti price tersebut mesti berada dalam diantara 2 garisan. Ruang dimana price berada dalam dua garisan di panggil Ruang 8ebas. Ruang be bas ini penting kerana dari situlah kita akan menentukan samada ianya akan mengambil posisi BUY atau SELL. Selain itu Ruang Bebas ini mesti di duduki oleh price yang ada sekarang.

12

BAB 4: MN-TPOD (Peringkat Asas)

MN-TPOD ini adalah untuk trader yang biasa sahaja dan membolehkan kita mendapatkan PIP sebanyak minima 50 pip sehari.

a. Pair yang digunakan adalah GU sahaja.

b. Cara membuat grid seperti yang ditunjukkan sebelum ini.

Untuk lebih jelas, berikut adalah syarat yang diperlukan iaiatu:

Pertama. Rajah diatas adalah charts kosong. Tiada apa -apa yang istimewa.

Contoh BUY SEHALA

13

Langkah 1. Pastikan anda membuat Garisan Horizontal seperti yang diarahkan.

Selepas garisan dibuat anda perlu kenalpasti Ruang Bebas bagi price pada masa tersebut. Gambarajah diatas menunjukkan ruang bebas yang dikenalpasti dan kedudukan lakaran bagi BUY dan juga SELL.

Dan anda perlu buat Pending Order bagi SELL STOP dan menjadi seperti diatas.

Langkah 2. Sekiranya Price menyentuh garisan atas 1.5680 maka kita perlu mengambil BUY ORDER. lanya adalah seperti berikut

Posisi Lot Price TP SL Status
Buy Order 1 1.0 1.5680 1.5720 1.5600 Order
Sell Stop 1 3.0 1.5640 1.5600 1.5720 Pending Jadi kita akan ada 2 arahan dimana 1 adalah Buy Order 1 dan 1 adalah Pending Order Sell Stop 1. Lihat perbezaan antara lotnya dari 1 lots untuk Buy diikuti 3 lot untuk Sell. ( rujuk catatan Hedging ).

**Perlu diingat bahawa Pending Order SELL STOP 1 adalah bertindak sebagai pengimbang prilaku untuk membantu sekiranya harga berpatah balik tanpa menutup TP di bahagian BUY. Bila harga berpatah balik maka ianya akan terkena bahagian Pending Order Sell Stop 1 dengan jumlah 3 lot dan ianya membantu agar anda tidak kalah dalam trade tersebut. lanya akan dijelaskan dalam bab seterusnya.

14

Tips: Ingat ... kita hanya mengikut Garisan Horizontal dari Nombor ajaib sahaja. Jangan sesekali membuat atau membuka order diluar Garisan Horizontal ini.

Langkah 3. Apa bila harga terus menaik dan mengena Buy TP 1 ( pada harga 1.5720) maka ianya telah mencapai 40 pip keatas. Dan pada masa ini Pending Order Sell Stop 1 telah CLOSE setelah terkena Sell SL tanpa apa-apa kerugian.

Posisi Lot Price TP SL Status
Buy Order 1 1.0 1.5680 1.5720 1.5600 Close TP
Sell Stop 1 3.0 1.5640 1.5600 1.5720 Close Pengiraannya menjadi begini;

Buy Order 1 Sell Stop 1 Jumlah akhir

1 .0 x + 40 pip = + USD 40.00

3.0 x - 0 pip = - USD 0.00 ( Pending) USD 40.00

15

Contoh SELL SEHALA

16

Langkah 1 Seperti biasa and a telah menyediakan Garisan Horizontal yang telah dibuat

sebelum ini. Gunakanlah Garisan Horizontal ini untuk kegunaan

seterusnya. Pastikan harga berada di dua Garisan Horizontal bagi rnernudahkan and a untuk membuat order.

li

Dalam Gambarajah diatas and a telah mengenalpasti bahawa ruang bebas terletak

diantara 1.5720 dan 1.5680 yang ditunjukkan diatas. Setelah anda mengenali ruang bebas ini maka anda telah tau dimanakan hendak meletakkan kedudukan TP dan SL bagi Buy dan Sell.

Langkah 2.

Apabila price menyentuh garisan bawah Ruang Bebas maka and a perlu membuka Sell Order 2 dengan segera. Pada masa itu juga and a kena membuka Pending Order Buy Stop 2. Oleh itu apa yang dapat and a dapati adalah seperti berikut;

Jadi kita akan ada 2 arahan dimana 1 adalah Sell Order 2 dan 1 adalah Pending Order Buy Stop 2. Lihat perbezaan antara lotnya dari 1 lots untuk Sell diikuti 3 lot untuk Buy. ( rujuk catatan Hedging ).

Posisi Lot Price TP SL Status I
Sell Order 2 1.0 1.5680 1.5640 1.5760 Order I
Buy Stop 2 3.0 1.5720 . 1.5760 1.5640 Pending I Dan anda perlu buat Pending Order bagi BUY STOP 2 dan menjadi begini;

Langkah 3 dimana rajah di atas menunjukkan Harga terus menurun dan mencecah TP untuk Se TP 2 pada harga 1.5640 dan pada masa ini and a telah mendapat 40 pip dan pengiraannya sebegini;

Posisi Lot Price TP SL Status r
Sell Order 2 1.0 1.5680 1.5640 1.5760 Close TP I
Buy Stop 2 3.0 1.5720 1.5760 1.5640 Close r 17

Pengiraannya menjadi begini;

Sell Order 2 1.0 x - 40 pip = - USD 40.00

Buy Stop 2 3.0 x + 0 pip = + USD 0.00 ( Pending)

Jumlah akhir USD 40.00

Tips:

Saya menggunakan contoh 1 lot sebagai permulaan order, Anda di nasihatkan merujuk jadual dalam lampiran berapa equiti anda dan berapa lot diawal order

Sebagai contoh jika equiti USD 1,000 maka anda guna 0.25 lot diawalnya

CONTOH KEDUDUKAN BUY DAN SELL SEHALA

Secara keseluruhan pada hari tersebut ( lihat contoh dibawah) anda telah berjaya mendapatkan 3 kali posisi yang dibuka mengena dan mendapat pip dengan mudah. Anda telah mendapat 120 pip berdasarkan pengiraan dibawah.

Tips: Ingat ... kita hanya mengikut Garisan Horizontal dari Nombor ajaib sahaja. Jangan sesekali membuat atau membukaorder diluar Garisan Horizontal ini.

18

BAB 5 : TEKNIK ADVANCE MNTPOD

( digunakan untuk mendapat pip melebihi 100 pip sehari ).

lanya hasil gabungan;

Ini adalah teknik yang amat saya gemari dan setelah anda memahami konsep asas MNTPOD maka and a digalakkan menggunkan teknik ini untuk meningkatkan kefahaman and a dalam MNTPOD dan mudah untuk mengejar pip.

Dalam teknik ini kita mengabungkan kesemua teknik dan menjadi satu dan amat berkuasa sekali dalam mengutip pip.

a. Nombor ajaib dan Garisan Horizontal.

b. Support and Resisstant.

c. Hedging.

d. MM

e. Kawalan emosi.

Langkaf,#[~. Membuat Garisan Horizontal. 'b

Harga sedang mencari arah dan berada dalam ruang bebas. Ingat 2 garisan Horizontal diatas dan di bawah harga , 1.5160 dan 1.5120

19

Langkah 2

Harga telah menyentuh bawah Ruang Bebas iaiatu .pada 1.5120 pada masaini a~da perlu mengambil Sell Order pada1.5120 ( rujuk a ) dan membuat Pending Order Buy Stop pada 1.5160

( rujuk b ) :~; .

·It

. ~~~-
Posisi Lot Price TP SL "S'"
Stl,llus
Sell Order 1 1.0 1.5120 1.5080 1.5200 Oiler
Buy Stop 2 3.0 1.5160 1.5200 1.5080 PeriHing
~ Langkah 3

20

Bila sahaja price terus turun kebawah maka price akhirnya akan mencapai 1 .5080 dan terus menutup atau Close TP untuk Sell Order 1 . Pada masa ini anda telah mencapai 40 pip. Saya telah tandakan dengan tanda bulatan putih di rajah atas. Pada masa ini juga Pending Order Buy Stop 2 telah ditutup/close tanpa apa-apa nilai.

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 1 1.0 1.5120 - 1.5080 1.5200 Close ,TP
Buy Stop 2 3.0 1.5160 1.5200 1.5080 Close Pada masa ini anda telah mendapat 40 pip dgn nilaian 40 pip x 1 usd = usd40 sementara Pending

order Buy Stop tadi tiada apa-apa nilai. .

Langkah 3a. ( SEGERA I!!!! )

Pada masa ini anda dikehendaki membuka terus Sell Order 2 kembali pada harga 1.5080 (rujuk a) dan membuat Pending Order Buy Stop 2 pada 1.5120 (rujuk b). Nilai lotnya perlu diulang semula dari asal.

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 2 1.0 1.5080 1.5040 1.5160 Order
Buy Stop 2 3.0 1.5120 1.5160 1.5040 Pending Langkah 4

Pada masa ini price terus jatuh kebawah dan menyentuh TP untuk Sell Order tadi di 1.5040

( dalam bulatan ) dan pada masa ini price juga telah tutup/close posisi Pending Order Buy Stop di SL 1.5040

21

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 2 1.0 1.5080 1.5040 1.5160 Close, TP
Buy Stop 2 3.0 ~ 1.5120 1.5160 1.5040 Close Pada masa ini and a masih lagi mampu mendapatkan 40 pip dengan nilaian Sell Order 40 pip x 1.0 lot = USD 1.00 tanpa mengena apa2 nilaian dari Buy Stop ( Pending Order ) yang sediada. Maka tamatlah satu lagi aktiviti anda.

Langkah 4 a. SEGERA !!!!!!!

Seperti selalu, anda perlu segera membuat Sell Order 3 di titik 1.5040 ( rujuk c ) dan membuat Pending Order Buy Stop 3 di 1.5081 (rujuk d). Pastikan lotnya diulang semula.

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 3 1.0 1.5040 1.5000 1.5120 Order
Buy Stop 3 3.0 1.5180 1.5120 1.5000 Pending Langkah 5

Seperti biasa kita dapati bahawa price masih terus jatuh dan kita dapati Sell Order yang kita buat di langkah 3 telah mencecah TP di 1.5000 ( dalam bulatan) dan telah Close/tutup semua Pending Order Buy Stop pada price yang sama. Pada masa ini juga and a telah mendapat 40 pip sekali lagi tanpa dikurangkan oleh posisi sell yang hanya sekadar backup sekiranya price berbalik arah

22

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 4 1.0 1.5000 1.4960 1.5080 Order
Buy Stop 4 3.0 1.5040 1.5080 1.4960 Pending Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 3 1.0 1.5040 1.5000 1.5120 Close, TP
Buy Stop 3 3.0 1.5180 1.5120 1.5000 Close Langkah Sa ( SEGERA !!!!!)

Seperti yang anda fahami selagi price menuju kearah bawah maka anda masih memerlukan arahan Sell dalam order seterusnya.

Anda perlu membuat Sell Order dititik 1.5000 dan membuat Pending Order Buy Stop sebagai backup di titik 1.5040 dan anda perlu ingat untuk mengulang sernula lot dari asal.

Seterusnya and a perlu membuat benda yang sama;

TIPs: selagi price menuju kebawah , selagi itu anda mula dengan SELL ORDER

OK ... mari kita lihat dipenghujung trend ini dan bagaimana kita mengatasi masalah penghujung trend yang sering ditakuti semua trader untuk mendapat keuntongan.

Seperti biasa dikatakan kita telah mencapai TP bagi Sell Order di 1.4800 ( dalam bulatan) maka kita terus membuka posisi baru seperti selalu. Perlu diingat selagi price menuju kebawah kita perlu membuat dengan memulakan kedudukan Sell.

Posisi baru yang kita akan buka adalah dengan membuka Sell Order pada harga 1.4801 ( rajah y) dan membuat Pending Order Buy Stop di 1.4840 ( rajah z ).

23

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 5 1.0 1.4801 1.4760 1.4880 Order
Buy Stop 5 3.0 1.4840 1.4880 1.4760 Pending Kita tengok apa yang berlaku seterusnya dan apa tindakan kita untuk mengatasi nya di hujung trend atau trend berbalik arah ...

Jika kita lihat price tidak mencapai TP yang kita harapkan , TP bagi Sell Order pada har!ila 1.4760 dan pada masa itu price telah berbalik arah ke atas. Lihat garisan kuning , ianya menu run dan kemudian menuju arah keatas. Pada masa ini juga kita dapati ianya telah mencapai atau mencecah Pending Order Buy Stop pada harga 1.4840 ( pending ini mempunyai nilai lot 3.0 )

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 5 1.0 1.4801 1.4760 1.4880 Order
Buy Order 5 3.0 1.4840 1.4880 1.4760 Order * ( * TP Sell tidak dicecah dan price bertukar arah danmengena 1.4840 dan menukarkan Pending Order Buy Stop kepada Buy Order)

Apa yang anda perlu ketahui adalah sebenarnya Pending Order ini telah menyelamatkan and a dari kerugian dan ianya dikenali sebagai Backup Order.

Selepas Pending Order Buy 5 di tukar maka and a kena pula membuat satu lagi pending order bagi emmbantu sekiranya price berpusing balik kea rah bawah.

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 5 1.0 1.4801 1.4760 1.4880 Order
Buy Stop 5 3.0 1.4840 1.4880 1.4760 Order *
Sell Stop 5 6.0 1.4801 1.4760 1.4880 Pending Ingat bagi membuat pending order seterusnya ianya mestilah terletak di Garisan Horizontal ( Magic Number) , ianya mesti berselang antara BUY dan SELL.

24

Selain itu lot juga perlu diperhatikan ( rujuk bahagian Lot di Hedging) . Mari kita lihat seterusnya.

Nampaknya bila harga naik keatas , ianya telah mancapai TP bagi Buy Stop 5 dengan nilai TPnya 1.4880 sebagai Close TP , pada masa ini ianya telah close dan tutup Sell Order 5 sebagai Close SL dan Sell Stop 5 pada nilaian 1 .4880 sebagai Close

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell'Order 5 1.0 1.4801 1.4760 1.4880 Close SL
Buy Stop 5 3.0 1.4840 1.4880 1.4760 Close TP
Sell Stop 5 6.0 1.4801 1.4760 1.4880 Close Pengiraannya menjadi begini;

Sell Order 5 . Buy Stop 5 Sell Stop 5 Jumlah akhir

1.0 x - 80 pip = -USD 80.00 3.0 x + 40 pip = +USD 120.00

6.0 x + 0 pip = USD 0.00 ( Pending) USD 40.00

Selepas itu kita telah dapati bahawa price telah mula menaik dan tadi kita close pada harga Buy Stop 5. Oleh itu kita akan sam bung dengan nilai Buy seterusnya.

SEGERA!!!!!!

Selepas semua nya telah disclose, maka kita akan segera mengambil posisi Buy. Sila rujuk rajah dibawah.

25

Dalam rajah diatas ini kita telah dapati bahawa harga bagi Buy Order 6 yang baru adalah pada 1.4880 (rajah s) dan Pending Order Sell Stop 6 adalah pada 1.4800 ( rajah p ).

1.4880

1.4920

1.4800

Posisi

1.0

TP

Status

Lot

Price

SL

Order

3.0

1.4840

1.4800

1.4920

Pendin

Selepas beberapa minit ianya menjadi seperti rajah dibawah.

Pada rajah di atas dapat ditunjukkan bahawa Buy Order 6 telah mencecah TP dengan harga 1.4920 dan telah Close TP dan pada masa ini juga Pending Order Sell Stop 6 telah ditutup/close.

26

Posisi

1.0

TP

Status

Lot

Price

SL

Close TP

3.0

1.4840

1.4800

1.4920

Close

1.4880

1.4920

1.4800

Pada masa uu anda telah mendapat 40 pip. Langkah seterusnya and a kenalah segera memasukki order Buy seperti rajah dibawah yang ditunjukkan olh rajah m dan rajah n.

Posisi Lot Price TP SL Status
Buy Order 7 1.0 1.4920 1.4960 . 1.4840 Order
Sell Stop 7 3.0 1.4880 1.4840 1.4960 Pending Tips: Setiap kali memasuki order and a perlu berada di Garisan Horizontal untuk menyelamatkan akaun anda.

Teknik diatas sebenarnya membenarkan and a tidak perlu risau bila berada di penghujung trend atau diawal atau juga di pertengahan trend.

TIPs

Jangan rasa tamak ... jaga disiplin dan rasa dahulu profit sedikit demi .sedikit . .lama2 kita akan menjadikan dia banyak ... biar sedikit dahulu tetapi

Daily Profit yang penting Daily Profit .

Jangan Lupa untuk Sentiasa berada di Garisan Horizontal Magic Number (jangan di biarkan jauh dari garisan .. takut tercicir nanti)

27

BAB 6 :SIDEWAYS

Mari kita lihat bagaimana kita mengatasi keadaan sideways .... Katakana pada masa ini price kita sedang menuju kebawah dan melepasi dibawah 1.620 maka apa yang kita ambil sekarang adalah membuat Sell Order 7 (rajah a ) pada harga 1.6120 dan membuat Pending Order Buy Stop 7 ( rajah b ) pada harga 1.6160 ianya seperti begini

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 7 1.0 1.6120 1.6180 1.6200 Order
Buy Stop 7 3.0 1.6150 1.6200 1.6080 Pending r.

Selepas beberapa kali harga cuba menurun , namun ianya masih gagal dan harga mula berpaling arah dan menaik keatas.

Nampaknya harga telah berpatah balik dan naik keatas . Pada masa ini Sell TP 7 ( rajah a ) tidak rnenqena dan malah harga berpusing dan mengena Pending Order Buy Stop 7 ( rajah b ) dengan harga 1.6160 menjadi Buy Order 7. Ingat .. pada masa ini harapan kita adalah untuk mencapai Buy TP 7 di harga 1.6200

4'

,

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 7 1.0 1.6120 1.6180 1.6200 Order
Buy Order 7 3.0 1.6150 1.6200 1.6080 Order * * Pending Buy Stop 7 telah berubah menjadi Buy Order 7

Selepas Buy Order 7 wujud., maka kita perlu segera membuka Pending Order Sell Stop 8 bagi membantu backup sekiranya harga berpusing balik. lanya akan menjadi begini;

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 7 1.0 1.6120 1.6180 1.6200 Order
Buy Order 7 3.0 1.6150 1.6200 1.6080 Order *
Sell Stop 8 6.0 1.6120 1.6180 1.6200 Pending Anda perlu ingat untuk Pending Order Sell Stop 8 and a kena perlu tahu harga, TP dan SL mestilah angka yang sama dengan Sell Order 7.lanya mesti menggunakan Garisan Horizontal Magic Number. Nilainya sentiasa sama .... jika buy semua nilai Price, TP dan SL mesti sama dengan Buy yang pertama tadi begitu juga jika Sell yang akan sam a dengan Sell sahaja. Cuma

yang berbeza adalah nilai Lot sahaja yang berturutan antara 1, 3, 6, 12, 24, 48, 96 .

29

Namun harga mula berpaling arah semula menurun dan terus menurun .. kita terpaksa betpalinq

arah ke bawah pula.· ,.,

Sila perhatikan rajah diatas, harga mula menurun dan mencapai titik asal Sell Order 7 ( lihat rajah m ) tadi pada masa ini kita ketahui bahawa kita terpaksa mengubah semula sasararftf+' kita

menuju Sell TP. !;

Pergerakkan menurun ini menyebabkan order kita menjadi seperti berikut;

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 7 1.0 1.6120 1.6180 1.6200 Order
Buy Order 7 3.0 1.6150 1.6200 1.6080 Order *
Sell Order 8 6.0 -1.6120 1.6180 1.6200 Order ** ** harga telah menukarkan Pending Order Sell Stop 8 menjadi Sell Order 8

Dan anda perlu segera membuat backup bagi Pending Order Buy Stop pada harga yang sama dengan semua nilai Buy yang diberikan di Garisan Horizontal.

Posisi Lot Price TP SL Status
Sell Order 7 1.0 1.6120 1.6180 1.6200 Order
Buy Order 7 3.0 1.6150 1.6200 1.6080 Order *
Sell Stop 8 6.0 1.6120 1.6180 1.6200 Order **
Buy Stop 9 12.0 1.6150 1.6200 1.6080 Pendinq Pestlken nite! Price, TP dan SL untuk Buy adalah sama dengan Buy yang lain.

30

Selepas itu maka kita akan teruskan bermain dengan sideways dan akhirnya harga terus jatuh dan mencecah Sell TP seperti berikut;

Harga terus jatuh dan jatuh dan akhirnya ianya mencecah Sell TP ( lihat rajah s ) ianya memberikan profit dan dikira sebegini;

Pengiraannya menjadi begini;

Sell Order 7 Buy Order 7 Sell Order 8 Buy Stop 9

1.0 x + 40 pip = +USD 40.00 3.0 x - 80 pip = - USD 240.00 6.0 x + 40 pip = +USD 240.00

12.0 x 0 pip = USD 000.00 ( pending)

Jumlah akhir

+ USD 40.00

Nampaknya anda telah mula mendapat keuntongan dengan Garisan Horizontal (Magic Number).

Perlulah diingat bahawa , jangan sesekali anda keluar dari Magic Number ini kerana ianya memberikan keuntongan seberapa maxima yang boleh. Anda boleh juga melihat dan mengira bagaimana Magic Number ini memberikan keuntongan sebulan dengan mengira rajah-rajah yang sedia ada ...

31

BAB 7 :SIDEWAYS DAN GARISAN HORIZONTAL MAGIC NUMBER

Sideways adalah sesuatu yang menakutkan sernua orang dalam dunia forex. Namun begitu sekiranya anda mengikut Nombor Ajaib anda akan dengan mudahnya dapat mengatasi halangan semua yang berlaku semasa sideways sedang berlaku. Gambarajah dibawah adalah contoh yang berlaku apabila Hukum Nombor Ajaib tidak diikuti dengan betul dan melanggar syarat yang

~ diberikan.

Gambar dibawah menunjukkan apa yangg anda terpaksa menghadapi 6 posisi yang dibuka iaitu 3 posisi Buy dan 3 posisi Sell. Ini sesuatu yang kurang digemari.

Perhatikan order yang dibuat diluar Garisan Horizontal ( Magic Number) yang telah dibuat ( garisan putus-putus ) dan saya bulatkan dengan nombor 1,2,3,4,5 dan 6 sementara garisan merah itu adalah Garisan Horizontal yang sepatutnya diikuti

Berbanding dengan gambarajah dibawah sekiranya anda mengikut Hukum Nombor Ajaib, maka and a hanya menghadapi sebanyak 2 posisi (1 posisi Buy dan 1 posisi Sell ). Inilah yang dikatakan Hukum Nombor Ajaib telah digunakan dan bukan sebarang dan berbeza dengan teknik yang ada dipasaran.

32

BAB 8 : Contoh -contoh dan Lampiran CONTOH BERAPA BANYAK BUY DAN SELL SEMINGGU / SEBULAN

33

..

Lampiran 1

t

Gambarah di atas menunjukkan pengiraan mudah untuk menjalankan trade.

Sebagi contoh. Equiti = USD 1,000

Lot yang dibenarkan = 0.25 lot bersamaan 25 cent USD. Jika awalnya masuk Buy maka=

Buy 0.25 diikuti Sell 0.75 seterusnya Buy 1.50 dan seterusnya Sell 3.00 ( ianya mesti diselang-seli antara Buy dan Sell )

34