251 254

Pengertian ini - begitu satu kurikulum tidak mungkin telah dirancang, yang semuanya perlu dibuat "pada tempat" oleh setiap guru memberikan reaksi terhadap setiap anak - pembuatan reka bentuk ini hampir mustahil untuk dilaksanakan. Ia juga meletakkan rakyat dalam satu gaya tidak mempedulikan amaun maklumat luas yang sedia ada tentang pertumbuhan dan pembangunan kanak-kanak - pembangunan kognitif, secara afektif, emosi dan dari segi sosial. Kurikulum berpusatkan kanak-kanak atau pengalaman diletakkan tekanan berat pada minat pelajar-pelajar. Minat murid-murid telah menerima banyak perhatian sepanjang abad ini. Bagaimanapun, amaran tentang hanya pergantungan kepada minat kanak-kanak telah sering dibuat. Harold Rugg dan Ann Shumaker menulis pada 1928, "Kami tidak berani meninggalkan lebih panjang untuk peluang - untuk spontan, minat gejala-gejala nyata oleh murid-murid penyelesaian masalah untuk kepentingan dan kesukaran pembinaan satu kurikulum untuk pertumbuhan maksimum." Dalam awal abad ini, Dewey menyatakan kuasa spontan budak, permintaannya untuk ekspresi kendiri, sebarang kemungkinan tidak boleh ditindas. Untuk Dewey, minat penuh berazam; ia perlu dipertimbangkan. Dalam Pengalaman dan Pendidikan, dia menyatakan pendidikan itu hendaklah memulakan dengan pelajar-pelajar pengalaman sudah pun memiliki apabila memasuki sekolah. Pengalaman adalah pada dasarnya titik permulaan untuk semua pengetahuan lanjut. Dia terus menyatakan yang kanak-kanak itu wujud dalam sebuah dunia peribadi pengalamanpengalaman. Minat murid-murid merupakan peribadi keprihatinan, lebih daripada berkaitan dengan jumlah pengetahuan bagi badan dengan jumlah fakta-fakta yang besar, konsep-konsep, generalisasi dan teori-teori. Manakala Dewey percaya bahawa pengalaman adalah satu titik permulaan untuk pengetahuan lanjut dan minat murid-murid perlu dipertimbangkan, dia tidak pernah menjadi seorang peguambela untuk membuat minat anak tentang kurikulum atau meletakkan kanak-kanak itu dalam peranan kurikulum itu. Pada budak itu dan kurikulum, dia menyatakan itu "perkara mudah adalah untuk merampas atas sesuatu dalam sifat budak itu, atau atas sesuatu dalam kesedaran maju dewasa, dan menegaskan bahawa yang sebagai kunci untuk keseluruhan masalah." Jika kita membuat ini, kita mengenakan sama ada / atau pemikiran. Kita mula melihat keadaan sebagai budak itu lawan perkara atau sifat individu lawan persekitaran sosial. ldeally, apa Dewey berharap pengajar-pengajar melakukan adalah untuk menganalisa pengalaman kanak-kanak dan untuk melihat pengalaman alam mereka yang sedia ada tentang pengetahuan berorganisasi bagi fakta-fakta dan hakikat-hakikat. Untuk tempat di mana minat alam kanak-kanak dan kebimbangan boleh dihubungkan dengan lebih memformalkan pengetahuan. Dewey mahu pengajar-pengajar memikir pengalaman kanak-kanak amat penting dan bendalir, dinamik kerana menentang statik. Oleh itu, kurikulum akan sentiasa berubah dalam mengemukakan keperluan pelajar itu. Dewey bertanding yang perkara-perkara sebenar itu belajar dalam kurikulum adalah diri mereka daripada keputusan-keputusan pengalaman. Mereka memformalkan pembelajaran yang telah dihasilkan daripada pengalaman-pengalaman kanak-kanak. Kandungan bukan hanya kecil berkerumun maklumat; agak, maklumat dikelolakan secara sistematik sebagai hasil refleksi yang berhati-hati itu.

251 254

Arus postpositivist menyokong pandangan kepercayaan ini bahawa individu-individu itu adalah sebahagian daripada pengalaman sendiri dan penghasilan ilmu. Individu-individu adalah tidak terpencil daripada dunia. Lebih-lebih lagi, mereka adalah dinamik pemain-pemain mempengaruhi dunia dan dalam giliran dipengaruhi olehnya. Sebagai yang ditunjukkan Dewey, isi dan pengalaman-pengalaman seseorang individu adalah sebenarnya bahagian-bahagian satu realiti. Kanak-kanak itu berinteraksi dengan dan meminda pengetahuan melalui pengalamanpengalaman masing-masing. Banyak peguambela semasa pelajar tertumpu reka bentuk pernah menganggap satu kedudukan berlawanan dengan tertakluk kepada tumpuan reka bentuk. Mengambil satu sama ada - atau postur yang meletakkan kandungan di pusat atau budak itu di pusat tidak menghiraukan teguran Dewey. Kita perlu meld kandungan dan pengalaman. Beberapa curricularists telah menterjemahkan ideaidea pergerakan pengalaman kepada kursus-kursus yang menitikberatkan mengharukan, perasaan, dan menggambarkan. Beberapa telah menegaskan pengalaman hidup dan kerjaya berpangkalan aktiviti-aktiviti bercadang bagi menyiapkan pelajar-pelajar untuk tanggungjawab dewasa. Romantik (Radikal) Rekaan-rekaan. Kebelakangan ini pandangan budak itu sebagai pusat telah banyak ditekan oleh ahli reformasi yang akar penyokong pengubahsuaian sekolah. Kebanyakan daripada individu-individu ini pada dasarnya melaksanakan arahan postur Rousseau pada nilai membantu sifat individu-individu dan pemikiran Pestalozzi individu-individu itu dapat mencari diri-sendiri dengan mengharapkan sifat mereka sendiri. Manakala pemikiran mereka mempunyai satu cincin progresif tertentu, mereka serta adalah melukis pada pendapat-pendapat ahli falsafah lebih mutakhir: Jurgen Habermans, ahli falsafah Jerman dan Paulo Freire, seorang pendidik Brazil. Sekolah akar ahli reformasi fasih penyokong pelajar tertumpu rekaan-rekaan. John Holt dan lvan lllich, bahkan pergi sejauh untuk mengatakan ibu bapa itu sekiranya bukan juga menghantar anak mereka kepada sekolah-sekolah sejak amalan-amalan semasa sekolahsekolah sebenarnya menjejaskan untuk perkembangan kanak-kanak. Satu anggapan yang tersembunyi para radikal itu muncul menjadi masyarakat semasa adalah rasuah, represif, dan tidak dapat mengubati sendiri. Sekolah-sekolah pernah menggunakan kurikulum mereka untuk mengawal dan untuk mengindoktrinasi individu-individu kepada satu pandangan budaya tertentu dari bagi mendidik dan membebaskan mereka. Paulcr Freire, dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed, berpengaruh dalam membentuk pemikiran sesetengah para radikal masa kini. Freire menyatakan tujuan pendidikan itu adalah untuk menjelaskan massa tentang keadaan sekarang hak-hak mereka dinafikan, situasi-situasi untuk mereka di mana mereka mengenali negeri mereka menjadi dan berasa tidak puas dengannya, dan akhirnya bagi mendapatkan kemahiran-kemahiran itu dan kecekapan-kecekapan keperluan untuk membetulkan mengenal pasti tak saksama. Banyak para radikal membolehkan teori kritikal, yang telah dijelaskan dalam perincian hebat oleh Habermans, yang menekankan emansipasi itu adalah gol pendidikan itu. Emansipasi ini merujuk kepada individu-individu itu mendapat keprihatinan, kecekapan-kecekapan, dan sikapsikap bagi membolehkan kita untuk mengawal nyawa kita. Kita tidak lagi di bawah kawalan orang lain; tidak lagi mesti kebiasaan-kebiasaan sosial patuh tanpa sebarang pemikiran atau pantulan. Secara bertulis kira-kira Habermans dan teori kritikalnya pendidikan, Robert Young

251 254

mencatat yang tema emansipasi itu mempunyai satu agak sejarah panjang, janji temu kembali untuk Rom kali nnd dengan tajam menyatakan kebanyakan ahli falsafah semasa Age Enlightenment. Pelajar-pelajar mesti menerima tanggungjawab untuk mendidik diri mereka, dan mereka mesti kumpul keberanian bagi menentang ketidakacuhan kepada kebebasan. Radikal curricularists percaya teori kritikal itu "adakah untuk rakyat objeknya sebagai pengeluarpengeluar cara hidup bagi bersejarah mereka sendiri dalam keseluruhannya." Individu-individu belajar cara-cara melibatkan diri dalam satu kritikan pengetahuan. Pengajian reflektif; ia bukan secara luaran dikenakan oleh seseorang dalam tenaga. Pendidikan mengetuai kebebasan dan emansipasi. Dalam reka bentuk kurikulum radikal, pengetahuan bukan satu keluaran siap yang mogok duduk satu pelan unit atau kursus sukatan pelajaran. Sedemikian satu dokumen adalah satu kurikulum mengindoktrinasikan. Pengajian adalah sesuatu keputusan daripada interaksi antara kalangan rakyat. Ia datang dengan mencabar kandungan dan membenarkan pendapatpendapat lain kira-kira kandungan, serta daripada kritik tujuan-tujuan maklumat itu menyampaikan dalam kurikulum. Mungkin perbezaan terbesar antara pengajar-pengajar aliran utama dan para radikal adalah pandangan terkemudian masyarakat am kerana cacat dan pendidikan itu mengindoktrinasikan pelajar-pelajar untuk padan kepada peranan-peranan itu yang kumpulan-kumpulan pengawalan dalam hasrat masyarakat belia untuk masuk. Menurut para radikal, kurikulum mesti overhaule. Tetapi tradisional curricularists berhujah yang kandungan tidak mengindoktrinasikan. Sebagai contoh, rekaan-rekaan kurikulum berdasarkan disiplin-disiplin menegaskan pengetahuan bertatacara: pelajar-pelajar terlibat secara aktif dengan kandungan, menceburi satu dialog dengan guru-guru dan rakan pelajar, membangkitkan soalan-soalan, dan menilai pengetahuan. Kebanyakan daripada kurikulum tradisional itu adalah melakukan dalam perjanjian dengan tuntutan-tuntutan para radikal. Rekaan-rekaan Humanistik. Reka bentuk ini memperolehi kemasyhuran dalam 1960s dan 1970s, sebahagiannya sebagai respons untuk penekanan berlebihan pada disiplin-disiplin itu semasa l950s dan awal 1960s. Ia diterima ketidakseimbangan mengenai perhatian untuk isi yang menyebabkan pendidikan humanistik untuk kelihatan dalam 1920s dan 1930s sebagai sebahagian daripada falsafah progresif dan keseluruhan kanak-kanak pergerakan dalam psikologi. Selepas Perang Dunia Kedua, rekaan-rekaan humanistik bertalian eksistensialisme dalam falsafah pendidikan. Kebanyakan daripada penyangga untuk rekaan-rekaan humanistik telah dikaitkan dengan ketigatiga pasukan psikologi atau psikologi humanistik. Psikologi humanistik dibangunkan dalam 1950-an dalam pembangkang untuk psikologikal dominan behaviorisme. Orientasi psikologi baru ini menekankan perbuatan manusia itu adalah banyak lebih daripada satu reaksi untuk satu rangsangan, yang makna adalah lebih penting daripada kaedah-kaedah, yang fokus perhatian sepatutnya pada kesubjektifan dari sifat objektif kewujudan manusia, dan bahawa terdapat satu perhubungan antara pengajian dan perasaan. lt berada di konteks bahawa Association untuk Supervision dan Pembangunan Kurikulum bercetaknya 1962 buku tahunan bertajuk, Perceiving, Behaving, Becoming. Ia mewakili satu tumpuan baru untuk pendidikan, satu pendekatan untuk reka bentuk kurikulum dan penyampaian pengajaran yang akan membenarkan individu-individu untuk menjadi berfungsi sepenuhnya orang-orang. Arthur Combs, pengerusi buku tahunan, menyatakan beberapa soalan utama. "Apa

251 254

jenis orang akan ia menjadi yang memiliki benar-benar mencapai akhir dalam realisasi diri? Bagaimanakah mereka berlaku? Apa faktor-faktor pergi supaya membuat orang jenis ini?" Dia mencadangkan yang kurikulum itu direka untuk menekankan potensi manusia dan untuk membolehkan pelajar mesti terlibat dalam proses bagi menjadi. Penekanan adalah pada memberi kuasa kepada individu apa hari ini dipanggil postpositivistic pemikiran, di mana seseorang dillibatkan dengan realiti masing-masing, menyertai dalam ia, dan sedar pengertian menjadi. 1977 buku tahunan Association untuk Supervision dan Pembangunan Kurikulum, bertajuk Feeling, Valuing, and Art of Growing, turut menekankan dimensi afektif rekaan-rekaan pendidikan humanistik. Buku tahunan itu membuat satu kes untuk domain afektif, menunjukkan antara perkara-perkara lain yang kita perlu kerja potensi manusia dan untuk membenarkan ia ke arah bebas sendiri. Ia mencadangkan pengajar-pengajar itu mesti membenarkan pelajar-pelajar untuk berasa, nilai, dan berkembang. Satu pengaruh utama pada reka bentuk kurikulum tertentu telah Abraham Maslow dan konsep teoritiknya kebenaran diri. Senarainya ciri-ciri sedemikian seseorang memberi pengajar-pengajar penunjuk-penunjuk yang boleh berkhidmat sebagai blok-blok binaan untuk kurikulum ini. Seseorang yang mana diri tunaikan (l) adakah menerima diri, orang lain dan sifat; (2) kespontanan majnun, kesederhanaan, dan kewajaran; (3) adakah permasalahan; (4) keterbukaan majnun untuk pengalaman-pengalaman berbeza lebih daripada biasa; (5) empati majnun dan simpati terhadap golongan kurang bernasib baik; (6) telah menguasai canggih tahap-tahap hubungan antara perseorangan; (7) percaya dalam orang-orang menyertai dalam membuat keputusan; (8) dan rasuk rasa falsafah humor. Maslow menekankan begitu seseorang individu melakukan bukan merupakan diri tunaikan awal dalam hidup. Rather, seseorang sampai negeri ini bekas sekitar atau selepas umur 40. Tetapi, untuk mencapai yang peringkat, individu terpaksa memulakan proses seperti seseorang pelajar. Beberapa pendidik terlepas titik ini dan fikir yang rekaan-rekaan humanistik mereka akan mendapat pelajar-pelajar mencapai kebenaran diri seperti satu keluaran akhir. Kerja Carl Rogers telah satu lagi kekuatan utama. Dia menganggap rakyat itu boleh meningkatkan pembelajaran sendiri dengan melukis pada sumber sendiri mereka bagi meningkatkan pemahaman diri, untuk belajar konsep-konsep diri dan sikap-sikap asas, dan memandu tingkah laku mereka sendiri. Tugas pengajar-pengajar itu adalah untuk menyediakan suasana pendidikan sebegitu rupa sumber peribadi ini boleh diambil. Sedemikian satu persekitaran menggalakkan ketulenan tingkah laku, empati, dan menghormati untuk diri dan lain-lain. Individu-individu memberi sedemikian satu persekitaran akan sepatutnya membangunkan kepada apa Rogers menamakan satu berfungsi sepenuhnya orang. Individu-individu berupaya mengambil diri memulakan tindakan-tindakan dan tanggungjawab untuk tindakan yang mampu pilihan pintar dan arah-diri. Tambahan pula, mempunyai pengetahuan yang diperolehi berkaitan untuk penyelesaian-penyelesaian masalah, orang ini adalah pelajar-pelajar kritikal. Mereka juga berupaya mendekati situasi-situasi masalah dengan kelonggaran dan kebijaksanaan dan untuk kerja bekerjasama dengan orang lain. Mereka secara dalaman diberi panduan mengenai proses sosialisasi; mereka jangan tunggu untuk atau berkhidmat kelulusan orang lain. Pendidikan humanistik dalam 1970s terserap pengertian kuala. Pada dasarnya, pendidikan kuala adalah satu mengadunkan domain afektif (perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai) dengan

251 254

domain kognitif (pengetahuan intelektual dan keupayaan-keupayaan menyelesaikan masalah). Pendekatan ini menambah komponen afektif itu untuk isi konvensional kurikulum yang sudah siap diatur. Mereka yang menyokong reka bentuk ini tidak menyebelahi sama ada kandungan atau pengalaman atau intelek atau perasaan; agak, mereka berusaha untuk adun kesubjektifan atau intuitif dengan objektif. Mereka menggesa yang kurikulum itu menjadi sangat terancang sebagai untuk menyediakan pelajar-pelajar dengan lebih alternatif daripada yang mereka boleh memilih apa-apa. Pelajar-pelajar adalah dicabar untuk mengambil tanggungjawab untuk dan bagi menghargai pilihan mereka dan merasakan selesa mengetahui bahawa mereka telah berkuasa menjadikan pilihan. Bertemu pendidikan menekankan penyertaan; ia menekankan perkongsian kuasa, rundinganrundingan, dan tanggungjawab bersama. Ia pada asasnya adalah noauthoritarian. Ia juga menekankan manusia menyeluruh dan integrasi pemikiran itu, perasaan, dan bertindak. Ia pusatpusat pada kaitan isi itu dalam cahaya pelajar-pelajar keperluan asas dan nyawa. Sepanjang kurikulum, pelajar-pelajar didatangi dengan situasi-situasi yang membuat mereka menyedari yang pembangunan diri itu adalah satu legitimale objektif pengajian. Pengajar-pengajar humanistik menyedari yang kognitif, afektif, dan domain-domain psikomotor ditalian dan yang reka bentuk kurikulum itu patut menumpukan perhatian kepada dimensi ini. Beberapa pendidik dalam ini kem dan dalam tertakluk tertumpu kem akan berhujah bahawa, tambahan kepada ini tiga domain sosialisasi dan kerohanian harus juga ditumpukan perhatian. Kurikulum humanistik reka menekankan pembangunan konsep kendiri positif dan kemahiran antara perorangan. Satu reka berkaitan, transpersonal atau melampaui orientasi itu aspek kesedaran humanistik reka bentuk mengambil orientasi ini sedikit terus. Di sini tekanan, walaupun masih berjalan individu, menggalakkan gerak hati dan melampaui. Melalui gerak hati seseorang dapat untuk laluan masing-masing pemikiran kreatif dan untuk menjana sebuah persepsi holistik realiti. Seorang individu dunia dalam dan luar mengikat masing-masing batin untuk persekitaran. Orientasi ini mencadangkan satu kurikulum yang amat menganggap keunikan itu personaliti manusia. Kurikulum ini adalah terbuka untuk kerohanian manusia, yang, kerana digunakan oleh sedemikian curricularists, merujuk kepada hubungan-hubungan itu antara satu kehidupan dalaman orang dan tak terhingga. Melampaui dan kerohanian adalah mengalami kualiti selesai pengalaman-pengalaman. Sebagai Phenix mencatat, dalam sedemikian satu kurikulum realiti adalah mengalami sebagai "tunggal saling berkait keseluruhan, sedemikian begitu satu keterangan penuh mana-mana entiti akan memerlukan kefahaman setiap entiti lain. Pendidikan unggul dipikat oleh konsep kebersatuan itu atau keseluruhan pengalaman. Keperluan-keperluan kandungan tertentu digabungkan ke dalam kurikulum, tetapi tekanan akan diteruskan memberi pelajar-pelajar itu peluang untuk mengambil suatu perjalanan, untuk direnung tentang itu perjalanan, dan untuk dihubungkaitkan yang perjalanan untuk orang lain lepas, hadir, dan masa depan. Ia menekankan jeneral itu pembawaan manusia untuk harapan, kreativiti, kesedaran, keraguan dan kepercayaan, hairan, kekaguman dan junjungan. Melihat Kurikulum Menyengetkan 8-3. Rekaan-rekaan kurikulum humanistik banyak mempunyai kelemahan-kelemahan kerana pelajar tertumpu kepada rekaan-rekaan. Mereka memerlukan guru yang berkemahiran hebat dan

251 254

kecekapan di dalam urusan dengan individu-individu. Tambahan pula, bahan-bahan pendidikan boleh didapati adalah sering bukan sesuai. Satu dakwaan serius melawan reka bentuk ini adalah penyokong-penyokong humanisme fokus pada kaedah-kaedah mereka dan teknik-teknik dan tidak mempertimbangkan dengan secukupnya dalam cahaya akibat itu untuk pelajar-pelajar. Satu lagi kritikan diratakan pada reka bentuk mengenai penekanannya yang nampaknya tidak konsisten pada kedua-dua manusia sebagai unik dan pada aktiviti-aktiviti semua pelajar itu mengalami. Dalam kontras, beberapa suara yang reka bentuk itu meletakkan jauh lebih besar banyak penekanan pada individu dan tidak menghiraukan keperluan-keperluan masyarakat keseluruhan. Satu kritikan akhir sebenarnya adalah ketiga-tiga pasukan psikologi sendiri. Pengkritik-pengkritik cas yang ia tidak menyepadukan apa kita tahu kira-kira behaviorisme dan psikiatri atau kira-kira teori perkembangan kognitif. Rather, ia kelihatan seperti terserpih pangkalan pengetahuan kita kira-kira pembelajaran manusia dan pembangunan. Reka Bentuk Masalah-tertumpu Jenis utama ketiga-tiga reka bentuk kurikulum, yang adalah berpusatkan masalah, menumpukan pada masalah-masalah hidup pada menerima kenyataan-kenyataan keinstitusian dan kumpulan hidup kedua-dua untuk individu dan untuk masyarakat secara umum. Rekaan-rekaan kurikulum berpusatkan masalah adalah dianjurkan bagi mengukuhkan tradisi-tradisi budaya dan juga untuk mengalamatkan masyarakat itu dan keperluan masyarakat yang adalah currenty tidak berpuas hati. Mereka mengalamatkan individu-individu masalah-masalah juga. Walaupun rekaan-rekaan ini meletakkan individu dalam latar sosial, mereka berlainan daripada pelajar tertumpu rekaan-rekaan dalam kemajuan utama.