PROIECTE EUROPENE EFICIENTE de TRANSPORT ECOLOGIC

Dr.ing.Ion Irimia ZECHERU
Expert CEN
Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

Conferinta "Eficienta energetica, conditie esentiala pentru energetica, o dezvoltare durabila " editia a IV-a
BUCURESTI – 24 MARTIE 2010
1

2

Transporturile constituie un sistem complex care depinde de factori multipli, inclusiv de modelele de asezări umane si de consum, de organizarea productiei si de infrastructura disponibilă. Transporturile sunt o componentă esentială a economiei europene. Industria transporturilor, în ansamblu, generează circa 7% din PIB si peste 5% din totalul locurilor de muncă din UE.
3

Proiectele Europene de Transport - PET au contribuit la realizarea unui sistem de mobilitate comparabil, ca eficientă si eficacitate, cu cele din regiunile cele mai avansate economic de pe glob. S-au înregistrat progrese în ceea ce priveste reducerea poluării atmosferice. Mediul rămâne principalul domeniu în care politica trebuie ameliorată în continuare. Ritmul de crestere a emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (GES) nu a fost în niciun alt sector din UE atât de ridicat ca în transporturi.
4

Aplicând analiza la evolutiile de până acum din domeniul transporturilor, se observă că activitatea a crescut foarte mult, în timp ce progresele în directia reducerii consumului de energie al sectorului si a intensitătii emisiilor de GES au fost insuficiente.
5

Conform art. 76 din Comunicarea Comisiei COM(2009) 279 final: „Un viitor sustenabil pentru transporturi către un sistem integrat, bazat pe tehnologie si usor de utilizat”: Europa trebuie să deschidă calea spre o mobilitate sustenabilă, furnizând solutii valabile la nivel mondial si care să poată fi exportate în alte regiuni ale lumii.

6

Decidentii politici trebuie să introducă conditii-cadru pentru introducerea pe piată a tehnologiilor eficient ecologice promitătoare, astfel încât niciuna să nu fie incorect avantajată. În acest scop trebuie : - să se fixeze standarde deschise; - să se asigure interoperabilitatea; - să se majoreze cheltuielile de cercetare/ dezvoltare pentru tehnologiile care nu sunt încă gata pentru intrarea pe piată; - să se definească un cadru regulamentar si juridic clar.
7

Uniunea Europeana are un set de sarcini pentru cresterea aportului biocombustibililor si a combustibililor alternativi, care includ si gazul natural, in trafic de la 10 % la 20% pana in 2020.

8

Creş energieCreşterea surselor regenerabile de energie-estimări până în 2020
(Sursa: COM(2006)848 final Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea unui viitor mai durabil) Legenda: Wind offshore = ForŃă eoliană în larg; Wind onshore = ForŃă eoliană pe uscat; Tide and wave = Energie maree şi valuri; Solar thermal electricity = Electricitate termică solară; Photovoltaics = Energie fotovoltaică; Hydro large-scale = Hidrocentrale de mare capacitate; Hydro small-scale = Hidrocentrale de mică capacitate; Geothermal electricity = Electricitate geotermală; Biowaste =Deşeuri biologice; Solid biomass = Biomasă solidă; Biogas = Biogaz

9

Utilizarea drept combustibil conventional biogazului/ a biogazului/ biometanului si a gazului natural comprimat – GNCV ofera o alternativa prietenoasa pentru mediul inconjurator, dar crearea acestei noi piete de combustibil pentru motoare si extinderea retelei de GNCV si a lichefiatcombinatiei de gaz natural lichefiat-GNL, comprimat, regazificat si comprimat, prin cresterea statii, numarului de statii, va contribui la asigurarea alimentarii unui numar ridicat de vehicule convertite pentru aceste tipuri de combustibili.

10

utilizare Alternative de utilizare a biogazului nepurificat sau a biometanului obŃinut din cantităŃi mai mari de 10 tone/ an în greutate proaspătă cu un randament de cel puŃin 200m3 biogaz/ t substanta organică (biogaz produs prin digestie anaerobă doar din deşeuri din lemn, deşeuri celulozice de natură vegetală, deşeuri alimentare şi organice, dejecŃii şi bălegar)1:
combustibil comprimat pentru vehicule de transport urban, microbuze şcolare, locomotive de tren pe rute secundare sau de interes turistic; combustibil comprimat pentru automobile, în prima etapă cumpărate de autorităŃile locale şi închiriate la populaŃia zonală; combustibil direct pentru uz casnic, în centrale termice de şcoli, grădiniŃe, spitale, după o uşoară dezodorare, dar fără a se pierde din vedere alimentarea dintro altă sursă de combustibil; utilizare directă în instalaŃii de cogenerare de putere până la 5 MW; combustibil uşor comprimat până la 0,3 MPa în instalaŃii de ardere pentru uscare de cereale, instalaŃii pentru stârpire de dăunători agricoli; combustibil comprimat pentru tractoare; combustibil comprimat pentru nave mici, bărci pescăreşti sau de agrement; introducere în reŃeaua locală distribuŃie de GN din localităŃi mici, condiŃionat de limitarea concentraŃiei de CO2 şi de uscare, având în vedere că nu se mai odorizează;
1

Trebuie să se aibă în vedere refrişarea sursei, deoarece cel mai scurt ciclu, în digestere performanta durează în jur de 18 - 22 zile.

11

Compozitia, greutatea specifica si puterea calorifica a gazelor naturale - GN sunt variabile si depind de sursa sau zacamantul din care provin. GN reprezinta un amestec de gaze, cele mai multe sunt hidrocarburi si dintre acestea predominant este metanul, dar si cantitati semnificative de azot, dioxid de carbon sau sulf (de obicei hidrogen sulfurat). GN care contin sulf si dioxid de carbon sunt in acelasi timp corozive; aceste substante sunt eliminate printrun tratament al GN inainte de a fi transportate la locul de consum. Greutatea specifica a GN variaza de la 0, 55 t/m3 la 1,3 t/m3 (GNL), iar puterea calorifica are o valoarea medie de 37,7 MJ/m3.
12

Eficienta energetica (%) a lantului complet de combustibili pentru motoare
(CNG-GAZ NATURAL COMPRIMAT; FCV/ HIDROGEN – FUELL CEEL VEHICLE/ H2; HEV – HYBRID ELECTRI VEHICLE; LNG – GAZ NATURAL LICHEFIAT; LPG – GAZ PETROLIER LICHEFIAT; ICEV – MOTOARE CU ARDERE INTERNA)

13

CARACTERISTICILE BAZATE PE SCHIMBARI TEHNOLOGICE (INCREMENTAL-RADICAL) SI SOCIO-ECONOMICE DE MEDIU(MODULARDE SISTEM) ALE LANTULUI DE COMBUSTIBII DE MOTOARE
(CERCURILE REPREZINTA REDUCEREA RELATIVA A EMISIILOR DE CARBON)
(Sursa: Energy Policy nr. 33/ 2005)

14

15

16

IMPACTUL COMBUSTIBILILOR ASUPRA INCALZIRII GLOBALE
(SURSA: United Nations Environment Programme UNEP-2009) UNEP-

17

SISTEME DE UMPLERE IN STATIILE GNCV

18

UMPLERE IN-LINE

UMPLERE SECVENTIALA IN-LINE 19

Proiectul european <<Autostrada Gazului – Gas HighWay>> promoveaza folosirea combustibililor gazosi (biometanul si gazul natural comprimat) pentru vehicule si realizarea unei retele cuprinzatoare de statii de distributie pentru astfel de combustibili, din nordul Europei, respectiv Finlanda si Suedia, pana in sudul Itraliei.

Utilizarea drept combustibil conventional a biometanului si a gazului natural comprimat – GNCV ofera o alternativa prietenoasa pentru mediul inconjurator, dar crearea acestei noi piete de combustibil pentru motoare si extinderea retelei de GNCV si a combinatiei de gaz natutural lichefiat-GNL , regazificat si comprimat prin cresterea numarului de statii va contribui la asigurarea alimentarii unui numar ridicat de vehicule convertite pentru aceste tipuri de combustibili.

20

Partenerii Proiectului GasHighWay Autostrada gazului) : Finlanda Suedia Estonia (cu ramuri din Letonia si Lituania) Polonia Republica Ceha Germania Austria Italia.

21

Prezenta proiectului vine ca urmare a succesului real si a cazurilor de buna practica din tarile unde acesti combustibili au fost implementati si unde infrastructura creata a demonstrat fiabilitatea si oportunitatea activitatii.

Asociatia Europeana a Gazului Natural Comprimat (NGVAEurope) a organizat primul seminar international „O sosea trans-europeana cu mobilitate regenerabila” la Malmo in Suedia, la inceputul acestui an, dupa ce au fost prezentate in septembrie 2009 in Republica Ceha, la o masa rotunda special organizata, cateva istorii de succes ale municipalitatii din Toledo si Barcelona, Spania, care au aplicat pe mai multe autobuze IVECO Irisbus Cityclass din transportul urban folosirea acestor combustibili ecologici.

22

GasHighWay - MALMÖ – 8 FEBRUARIE 2010

23

Alte orase istorice din Spania (Burgos si Salamanca), din Italia (Roma, Florenta si Verona) sau Atena din Grecia au urmat exemplul de succes al Companiei de transport municipal EMT din Madrid, Spania care detine un parc de peste 600 autobuze convertite sa opereze pe GNCV si au introdus pentru transportul public amestecul de gaz natural comprimat si biometan, care treptat a devenit un combustibil preferat; in parallel cu asigurarea de catre NGVA-Europe a suportului logistic in cadrul programului „Orasele verzi”.
24

SALONUL INTERNATONAL DE AUTOMOBILISM DE LA GENEVA – 4-14 MARTIE 2010

25

INTRODUCEREA GAZULUI NATURAL LICHEFIAT – GNL - DREPT COMBUSTIBIL CURAT PENTRU NAVELE DIN REGIUNEA MARII BALTICE ESTE UN PROGRAM FINANTAT INTEGRAL DE UNIUNEA EUROPEANA PENTRU NORVEGIA, GERMANIA SI POLONIA la SEMINARUL de la Bergen, Norway din 16 January 2007 si la CONFERINTA de la LUBECK din 4 Decembrie 2008
www.eu-magalog.eu

26

CELE 10 CRITERII RATIONALE DE INTRODUCERE A GNL DREPT COMBUSTIBIL PENTRU NAVE
1. Reducerea poluarii aerului in porturi si pe caile de navigatie – Autostrada marii; 2. Asigurarea cerintelor din Regulamentul MARPOL Anexa VI si Directiva Europeana a combustibililor; 3. Reducerea cu pana la 100% a emisiilor de PM; 4. Reducerea cu pana la 100% a emisiilor de SOX; 5. Reducerea cu pana la 70% a emisiilor de NOX; 6. Reducerea cu pana la 25% a emisiilor de CO2; 7. Nu sunt necesare filtre pentru PM; 8. Nu este necesara reducerea catalitica la evacuarea gazelor arse a motoarelor; 9. Beneficii financiare din diferentele de taxe din porturi pentru nivelul de poluare; 10.Lipsa taxelor de poluare pentru NOX (in Norvegia).
27

Partenerii Programului MAGALOG

28

TEHNOLOGIA MODERNA DE ALIMENTARE CU LNG A MOTORULUI NAVEI
(Sursa: MARINTEK)

29

30