KEJAF(f'AAN

AGUNG RET'UBI.IK JAKARTA

INDONtrglA

-tr\
K

Jrornot. Sifat l,anpilein Porilral

t rans,dff, /D.r/rc/ryuo.
tDlBsno
tF

Jakarta, I

b*oo""

I9U0,

ISJPANA
Y'l'U. I'
C.

T IANGGILAN .

sut,

IIA$f]l,r &{0In,lAN

SIIIT. JOE]OT.T ISAK P,I. IIASTA },U'IRA Jln" I)LN l.lo.3b DrrentigO

Parrcoran.

nI.IAKANTA.

Dongt\n J-ni dirnlnta Harl Tanggat Jam Monghndap Kanar nomor Ternpat t Sabtu.

}cbd.atangan Saudare dlkantor

karnl pad,a

t l1 Olclober l9tt0j r O9.OOWIB. r JAICSATOEIGJO NDAIIDOSIC, SH. r 320 lantal IV. r hiantor KAIAICSAAN AOUNO R.I.
Joltln lia,e6,nnrrd.rlJ-nNo.l penorlrita:r Ko"brq;orau llarrr Jsi':.rr-Lo.

Sehuburrgan dengan rnasalah oLah Pt'. IIASTA lrtrTRA.

dan pencetalcr:r

bulcu. " l.itili-L i'J'l,U:ii-\ ",

ATi. JAKSA i l u u t I

v

AGUNOI'ruDA! 1 l } A f l ( ; J l l ' l ' l i l , JATCSA tr. b. t'. :.-. X{"ALA DIrtiJKr'oRAT POLI 'I'1i(' tljlArllJl/r-l{ t

PAm AUI/AI'-:,I

.

TII'tBLiS/rll t

IIIIDI DIDIN0IlruEL, JidGn AGU{O I. TTll. BAPTiK