Biskup Oliver Oravec

PRAVDA O CIRKVI

+ dodatok 2002


TRADIČNÍ KATOLÍCI Sú tí katolíci.
 .
 našich svätcov a mučeníkov a odmietajú modernistické bludy. ktorí si chcú za pomoci Božej zachovať
 vieru našich otcov.

katolíkom?
 Je Vatikán centrom Novej sekty? november 1998 Biskup Oliver Oravec e-mail: peter.Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
 oroduj za nás AD MAIOREM DEI GLORIAM PRAVDA o CIRKVI
 Je Ján-Pavol II.com web: http://jezisjejedinyspasitel. októbra 2015
 .sk Verzia úpravy z 30.e.webnode.butora@gmail.

pdf a .butora/docs Na iTunes: https://itunes.ePub súbormi na vyžiadanie: http://www.com/peter.emanuel.scribd.Knižnica tradičnej katolíckej literatúry s .com/pubuti http://issuu.com/sk/book/pravda-o-cirkvi/id504943999
 .apple.

že sme žili v  štáte. Nepoznajúc ozajstnú situáciu vo  Vatikáne. ktoré si plne uvedomujeme až teraz. je to Vatikán a  jeho tzv. ktorá v  našom národe napáchala toľko morálnych a  aj ekonomických škôd. státisíce rehoľníkov opustilo !7 . čo bolo v  Cirkvi posvätné a nemenné. Kvôli ujasnenosti: Pod pojmom Nová cirkev rozumiem cirkevné spoločenstvo. Je to úplne iné náboženstvo. ktoré vzniklo po smrti pápeža Pia XII. ako nikdy v jeho histórii. 2. 28 rokov od zavedenia Novej omše a  mnoho iných zmien v  Novej cirkvi. že od skončenia koncilu vyše 120000 kňazov opustilo kňazskú službu. ktorý ničil našu vlasť. Preto Rím a  pápež boli našou jedinou nádejou ako čeliť tejto ateistickej ideológii. nemali sme potuchy o pozadí radikálnych zmien v Novej cirkvi. Táto cirkev sa neprávom nazýva Katolíckou Cirkvou. týkajúcich sa spásy. Každý správny katolík vedel. bol nekompromisným bojovníkom proti komunizmu. ktorá sa dedila z  pokolenia na  pokolenie.Úvod
 Už uplynulo 33 rokov od skončenia tzv. bol to komunistický režim a  jemu oddané kolaborantské hnutie „mierových“ kňazov ktorí chceli v  50-tych rokoch odtrhnúť Cirkev od Ríma. akoby vychádzajúce od sv. vatikánskeho koncilu. a  že zmeny v Novej cirkvi boli prevedené nie pod vplyvom Ducha Svätého. čiže od Námestníka Kristovho poslušnosťou. Táto viera bola schopná národ zjednocovať aj v jeho najťažších historických chvíľach. ktorú si národ vždy cenil. „Vďaka“ tomu. Katolícka Cirkev našich otcov pokračuje v  malých skupinách po celom svete pod vedením svojich biskupov a  kňazov. Rímsky pápež bol pre nás zárukou našej katolíckej viery. Sú to tí katolíci. Preto je veľmi ťažké pochopiť. lebo Sv. zo  storočia na  storočie. že od smrti Pia XII. Nová cirkev zničila skoro všetko. Otec Pius XII. ktorí si zachovávajú vieru našich otcov. pápeži. že je to samotný Duch Svätý. ktorá právom tomuto úradu patrí. Dnešná nová viera polarizuje národ. ale pod vplyvom síl temnosti. ktorí ničia vieru katolíkov na  celom svete. ktorý chráni pápeža od bludov vo  veciach viery a  mravov. Túto Novú cirkev odštartoval „pápež“ Ján XXIII. v  ktorom nám totalitný režim a  najmä „všemocná“ KSČ a  ŠTB nedovoľovali mať normálne kontakty s  udalosťami vo  svete a  vo Vatikáne. Otca. Navyše. Veď ako si možno inakšie vysvetliť. naši katolíci prijímali tieto zmeny.

ktoré trvajú do smrti. Ako je možné. že Nová cirkev nemá vo  vyspelom svete žiadne kňazské povolania? Ako je možné. Ako je možné. rozvod a  mnoho iných bludov odsúdených Cirkvou v minulosti? Ako je možné. homosexualitu. keď platnosť týchto vysviacok bola neomylne definovaná Piom XII. ktorí sa posmievajú katolíckej tradícii. že len v Južnej Amerike desiatky miliónov katolíkov prestúpilo k sektám? Podobná situácia je na  Slovensku. v  ktorej vo  veľkých mestách sa viacej zabíja nenarodených detí než sa ich rodí a  kde je viacej rozvodov než manželstiev.rehoľný stav. Ročne len v  USA sa udeľuje priemerne 50-tisíc „zrušení“.? Prečo sa zrušili nižšie svätenia? Ako je možné. ktoré Kristus nikdy nevyslovil? Prečo sa zmenili obrady vysviacky diakonov. pohlavných chorôb. že katolícki biskupi. že medzi kňazmi bolo toľko spolupracovníkov s ŠTB? Je ešte mnoho ďalších otázok. že mnohí noví tzv. ľudia nebáli ísť aj o  11. omše v  Novej cirkvi okolo roku 1970 rapídne stúpol počet terorizmu. že predstavitelia Novej cirkvi organizujú modlitebné stretnutia s  pohanmi. že katolícka liturgia sa zmenila v  protestantskú „bohoslužbu“ s  deformovanými slovami „premenenia“. Nové vedenie sa posmieva a protirečí učeniu svätých pápežov v minulosti. rozvodov. hodine večer na  prechádzku a  dnes s  dverami zamknutí troma zámkami sa boja ísť na  ulicu už aj po 6 hodine večer? Nikdy v  kresťanskom svete nebolo toľko homosexuálov. čiže anulácii manželstiev. ale odpoveď je iba jedna: Vedenia v Novej cirkvi sa zmocnili nepriatelia Krista. Husa. ktoré nenávidia alebo odmietajú Krista a  jeho Cirkev? Je to len náhoda. pornografie. ktorí revolučnými zmenami chcú zničiť katolícku vieru. pápeži a  teológovia obhajujú beztrestne Luthera. kňazov a  najmä biskupov.A. že po likvidácii starej latinskej tridentskej sv. Kalvína. Ako je možné. drogovej závislosti. kňazi a rehoľníci sa v  Ruande podieľali na  vyvražďovaní iných katolíkov z  rasistických dôvodov? Ako je možné.S. vo vedení Novej cirkvi sú ľudia. ktorí neveria v  osobného Boha a  ktorí sa doteraz klaňajú hadom? Alebo spoločné modlitby so  židmi a  inými náboženstvami. keď z  katolíckeho štátu sa Slovensko premenilo na  polo-ateistickú krajinu. že teraz sa vraždí ročne okolo 60 miliónov nenarodených detí? Do  roku 1969-70 sa v  U. !8 . ktorá je dielom Ducha Svätého. rozvodov a najmä potratov? Ako je možné. z  ktorých väčšina sú vlastne rozvody.

ktorú vyznávali skoro všetci katolícki vyznávači a mučeníci. že predstavitelia Cirkvi nikdy nehrešili alebo nemôžu hrešiť. lebo Cirkev sa vždy zbavovala zbytočných nánosov a  formalizmu. si stále myslia. aby oni nám vyprosili osvietenie Duchom Svätým. aby sme ukázali. že väčšina z  nich sú neplatné. V tejto knižke si všimneme rôzne témy. ktorí otvorene učia bludy Cirkvou odsúdené a  tým sa automaticky (latae sententiae) vylučujú z Katolíckej Cirkvi a zároveň sa pozbavujú svojho posvätného úradu. že vo  vedení Novej cirkvi sú ľudia. Dnešné zmeny v  Novej cirkvi avšak sú namierené na  podstatu katolicizmu a  jeho sviatostí. že mnoho úprimných katolíkov. že aj oni sú len ľudia a  že aj oni potrebujú sv. ktorá sa neprávom nazýva Katolíckou Cirkvou. ktoré brzdili jej apoštolát. Sme svedkami najväčšieho podvodu v dejinách ľudstva. spoveď. zatiaľ čo ich cirkev sa premenila na Novú cirkev – modernistickú sektu. !9 . Tiež nechceme byť fanatickými sektármi. veď  dejiny Cirkvi potvrdzujú. Tiež budem používať kánony Kódexu cirkevného práva (CIC) pod dotyčným číslom. Nie sme proti legitímnej a  úprimnej reforme v  Cirkvi v  nepodstatných veciach. že svet už neberie vážne Katolícku Cirkev a že svet odpadáva od Krista a jeho morálky. čo si prajeme je. že sú členmi Katolíckej Cirkvi. aby sme mohli vyznávať tú vieru. Dnes ale vidíme. že Nová cirkev už nie je Katolíckou Cirkvou. Títo katolíci prijímajú aj „sviatosti“ v  Novej cirkvi neuvedomujúc si. Pri väčšine citácii budem používať Denzingera. Tiež nechceme tvrdiť. Chceme sa zúčastňovať alebo vysluhovať tie sviatosti. ktorý je v cirkevných kruhoch uznávaný prameň oficiálneho učenia pápežov a vôbec Učiteľského úradu Cirkvi. za ktorú sa neprávom vydáva. že tieto sa tak drasticky zmenili vo  svojej podstate. ktoré už dávno nie je katolícke a ktoré zapríčinilo.Je stratou času obviňovať len tzv. ktoré sú aktuálne na to. ktorí sa už nevedia ani usmiať. Nie všetky hriechy automaticky vylučujú preláta Cirkvi z  Cirkvi. Pre JánaPavla II. ktorí nikdy vážne neštudovali svoje náboženstvo alebo nemali na to knihy a čas. že je to vedenie Novej cirkvi. Tragédia je v  tom. ktoré dodávali silu katolíkom po dobu skoro 2000 rokov. na ktorý doplácajú mnohí. Pre lepšie pochopenie učenia Cirkvi odporúčam poprosiť svätých pápežov. Jediné. konzumnú mentalitu alebo svet okolo nás a pritom nechcieť vidieť. budem používať skratku JPII.

Tiež je dobré prosiť Pannu Máriu a iných svätých teológov o to isté osvietenie Duchom Svätým. text tejto knižky z väčšej časti je bez jazykovej úpravy. Pretože citujeme mnoho oficiálnych vyhlásení z cirkevných dokumentov a nechceme zmeniť ich význam v slovenčine.. Pia V. a sv. Pia X.Odporúčam sv. !10 .

že Cirkev je rozdelená a  preto potrebuje zjednotenie pomocou tzv. aby tak plne paralyzovali činnosť katolíkov. že súčasná svetovláda pozostáva z  ľudí. omši Cirkev vyznáva: „Verím v jednu. ktorí toto učenie nezdieľajú. ekumenizmus Vo Vyznaní viery (v Kréde) vo  sv. bude celosvetovou autoritou alebo falošným pápežom umlčaný. ekumenizmu. Vždy bola a je vierou Kristovej Cirkvi. čomu nemajú veriť. Predstavitelia Novej cirkvi privádzajú do  ekumenizmu už aj pohanské. modernisti. svätú (…) Cirkev (…)“ a tu zrazu. netolerantného a  diskriminujúceho iné náboženstvá. Preto tento tzv. ktorí nenávidia tradičný katolicizmus vo  svojej čistej podobe. ozónové diery. ktorá by zastrešovala všetky možné viery. Robia si z ľudí bláznov. rozdeliť. To. ktoré vyznávajú rovnakú vieru. ktoré schvaľujú potrat. predstavitelia Novej cirkvi a iní nepriatelia Cirkvi nám chcú nahovoriť. kto by presadzoval svoju katolicitu. !11 . to nemožno nazvať rozdelením Cirkvi. bludy a  modly. Cirkev toto zjednocovanie praktizovala po celé stáročia. lebo nebude môcť „uraziť“ tých. že od tejto Cirkvi odpadli alebo sa oddelili určití katolíci a  títo potom vytvorili nejakú sektu. aby táto veľká cirkev nedovoľovala katolíkom vyznávať svoju nadradenosť a  pravosť. Bude donútená sa venovať iba sociálno-ekologickým problémom ľudstva. že táto Cirkev bola.Súčasný tzv. AIDS a  iné. a označený za bigotného. Každý. ekumenizmus nemá nič spoločné so  snahou Katolíckej Cirkvi o  prinavrátenie odpadnutých protestantských siekt do  lona Cirkvi z  ktorej odišli a  o prijatie Krista ostatnými nekresťanskými náboženstvami. Táto ekumenická cirkev musí tolerovať svedomie príslušníkov tých nekatolíckych náboženstiev. mohamedánske a  židovské náboženstvá. ale opojení slobodo-murárskymi myšlienkami ide im o vytvorenie veľkej ekumenickej „cirkvi“. Táto veľká globálna cirkev postupne zabudne na  čisté učenie Krista. je a  bude vždy len jedna a  tou vždy bola Rímsko-katolícka Cirkev spojená s  tými východnými Cirkvami. ale aby všetci boli si navzájom rovní. ktorá je Mystickým Telom Kristovým nemožno rozbiť. lebo ich nútia vyznávať niečo. Oni jednoducho odpadli od Kristovej Cirkvi. ako sú drogy. Ide im o  to. Už aj dnes vidíme. Ekumeniakom vôbec nejde o zjednotenie všetkých ľudí v Kristovej Cirkvi. Cirkev Kristovu. Tento nový ekumenizmus je vyjadrením protestantskej náuky o cirkvi a táto sa diametrálne líši od katolíckej.

že k  opravdivej jednote dôjde len vtedy. kvôli zachovaniu pokoja v  štáte. ktorí za pomoci !12 . Po celom svete sa šírili katolícke misie. Tu ale ide o  náboženskú ľahostajnosť. Všetci 258 pápeži až po Jána XXIII. že pápežský úrad je Božsko-ľudskou ustanovizňou. ľudským právam. Úprimný katolík. Katolíci sa vždy bránili tomuto. sa nepriateľom Cirkvi podarilo obsadiť Vatikán na  jeho najvyšších miestach. rozvod a  iné hriechy proti Kristovej morálke. si nikdy neprotirečili v  tomto bode doktríny. Bol to najmä pápež Pius XI. ktoré im zveril samotný Boh – Ježiš Kristus: „… učte všetky národy a krstite ich (…) a učte ich zachovávať všetko. legitímni pápeži. lebo chceli a  chcú byť verní poslaniu. „keď všetci ľudia uznajú Krista a príjmu jeho Cirkev a to ako členstvom v nej. za rasistu a  aj za antisemitu a  až fašistu. že dnes to už aj uskutočňujú a to pomocou Novej cirkvi a  falošných pápežov. Po smrti pápeža Pia XII. čo bolo dôkazom. ktorý v  encyklike Mortalium animos jasne potvrdil učenie Cirkvi. ekumenický postoj proti katolíckym zásadám súčasťou trestných zákonníkov vo viacerých „vyspelých“ krajinách. lebo to bude útok proti tzv. Už dnes je tento tzv. Jednotná latinská liturgia zjednocovala všetky národy. lebo vedomá si svojho Božského zakladateľa a  pod vedením Ducha Svätého sa nemôže mýliť.homosexualitu. Je tragédiou. rástol počet kňazských a  rehoľných povolaní. Takéto katolícke odsudzovanie táto Nová cirkev a  jej „pápež“ nebude tolerovať. O takomto ekumenizme vždy snívali najhorší nepriatelia Krista. ktorú Cirkev vždy odsudzovala. Cirkev vždy hlásala občiansku toleranciu vo  veciach svetských. stúpal počet obrátení z  iných náboženstiev na  katolícke. ktorí protirečia tomuto učeniu nemôžu byť praví. aby jeho učeníci tolerovali a  mali v  úcte iné náboženstvá alebo aby každá sekta bola prostriedkom spásy.. tak aj účasťou na jej sviatostiach…“ Cirkev nemôže učiť inak. Tí predstavitelia Novej cirkvi. ktoré budú dôležitejšie než Božie práva. čo som vám prikázal (…) a kto neuverí bude zatratený…“ Kristus nepovedal. ak bude chcieť odsúdiť tieto hriechy bude označený za netolerantného. Vatikán bol verný svojmu poslaniu až do smrti Pia XII. ako to dnes počúvame od ekumeniakov v Novej cirkvi.

vatikánsky koncil. oklamali Cirkev. Ján-Pavol II. vatikánsky koncil ústami Jána XXIII. nielen že verejne pošliapal svoje sľuby celibátu a čistoty. z príležitosti osláv 500 rokov od narodenia Luthera. V  novembri 1983 sa JPII. a aj Ján-Pavol II. mal to byť len pastorálnym koncilom. lebo svojimi hanebnými činmi zrádza odkaz a  učenie všetkých pápežov.modernistických a  marxistických teológov zmanipulovali a  znásilnili tzv. ktorým sa odštartovala Nová cirkev. Táto Nová cirkev (sekta) mohla vzniknúť preto. že od Cirkvi odpadli mnohé národy. ktorý ako rehoľný katolícky kňaz. Len katolíckou pravdou im môžeme pomôcť dosiahnuť večnú spásu a  nie ekumenickým blúznením o  veľkých hodnotách ich deformovaných náboženstiev. JPII. keď vyhlásil počas svojej návštevy v Kodani v roku 1989: !13 . aktívne zapojil do  osláv narodenín arci-heretika Martina Luthera. zo dňa 5. ktorá sa neprávom nazýva katolíckou. kto neprijme nové náuky o  ekumenizme a  o náboženskej slobode. Pavol VI. nemal učiť žiadnu novú doktrínu. už ani nepovažuje Luthera za exkomunikovaného z  Cirkvi pápežom Levom X. ktorá pokračuje v  malých skupinkách po celom svete je verná učeniu Cirkvi. Tzv. lebo milujeme všetkých nekatolíkov a  záleží nám na  ich spáse. 2. novembra 1983. Odsudzujeme tento falošný ekumenizmus. ale zároveň zavrhol mnohé neomylné články katolíckej viery. ktorý bol vedený horiacou vášňou po otázkach večnej spásy. z  roku 1520.“ (Z listu JPII. týkajúceho sa našej snahy o  návrat nekatolíkov do lona Katolíckej Cirkvi. Ján XXIII. Má na  svedomí. Jeho neplatnou manželkou sa stala rehoľná sestra. cirkevných otcov. mučeníkov a všetkých svätých. oslavuje jeho narodeniny a hodnotí: „… hlboké náboženské cítenie Luthera. je označený za odpadlíka a bludára.) 2. 2. lebo dnes. Konkrétne ekumenické nezmysly Novej cirkvi 1. Katolícka Cirkev. klerici a laici spali… Táto Nová cirkev pod vedením nelegitímneho pápeža Karola Wojtylu (JPII) sa zaradila medzi nepriateľov pravej Katolíckej Cirkvi. lebo zatiaľ čo diabol sial kúkoľ.

ktorý v  dekréte o  ekumenizme Unitatis Redintegratio hlása: Odstavec č. ale len samé zlé skutky… 5.„… exkomunikácia končí smrťou dotyčného jednotlivca…“ Bola to zmienka o Lutherovi. Očistec (…) načim pokladať za číre diabolské strašidlo… 3. Vzývanie svätých patrí tiež medzi Antikristove zneužitia… 4. 4. sa počas svojej návštevy v Luteránskom kostole v Ríme 11.) 6. Spravodlivý hreší aj v každom dobrom skutku… (Viď Denzinger 758. že Tomáš Akvinský a Luther sú cirkevní Otcovia…“ „… neviem prečo nerobíme taký katechizmus ako ho urobil Luther…“ Cirkev právom odsúdila 41 Lutherovych bludov a  nikto z  legitimných katolíckych pápežov nechválil Luthera ako to robia dnešní predstavitelia Novej Cirkvi. 3. 763. Rímsky pápež nie je zástupcom Krista… 8. 2. JPII. Odpustky sú pobožné podvody na veriacich. Že v pápežstve najväčšou a najstrašnejšou ohavnosťou je omša (…) veď je to číry ľudský výmysel. vatikánskom koncile. Mýlil sa snáď Duch Svätý? Pripomeňme si niektoré Lutherove bludy: 1. … všetci sme zatratení a že nieto na nás ani vláska dobrého (…) nieto nijakého dobrého skutku. 7. decembra 1983 modlil modlitbu vytvorenú Lutherom. Najbližší spolupracovník Jána-Pavla II. 771) Tragédia tohto falošného ekumenizmu už vlastne začala na tzv. ktorý Boh nenariadil (…) omša je vec škodlivá… 2. Jeden z  kardinálov – Willebrands povedal na  zhromaždení Luteránskej federácie v júli 1970: „Luther je naším spoločným učiteľom doktríny o ospravedlnení…“ 5. kardinál Ratzinger vo svojej knihe Theologische Prinzipienlehre z roku 1982 napísal: „… Kto by dnes popieral. (Vo Sviatosti oltárnej): … chlieb tu je i zostáva…
 (Viď Šmalkaldské články napísané Lutherom v 1537. 3 „… Duch Kristov sa ich (oddelené cirkvi) nezdráha používať ako nástroje spásy…“ !14 .

promulgoval Nový kódex cirkevného práva. Načo potom potrebujeme Cirkev. že človek sa spája s Kristom vo sviatosti sv. Cirkev spája ľudí s  Kristom. V kánone 1124. Vždy sme sa učili. aby prítomnosť Boha vo svojej duši obnovil. vlastne učí. zrejme bol spojený so  Stalinom. JPII. že Kristus je aj spojený so  satanistom. januára 1983 JPII. rozdielnosť vyznania už nie je manželskou prekážkou. je každý človek nerozlučne spojený s  Kristom. ktorý sa klania diablovi. že iba ona je nástrojom spásy a tu vidíme. Je to výslovný blud odsúdený mnohými pápežmi. že ťažkým hriechom katolík vyháňa Boha zo  svojej duše a  potrebuje sviatosť pokánia. ktorí si zachovali svoju katolícku vieru a  vieru svojich 1 REDEMPTOR HOMINIS !15 . Môj komentár: Tento nový kódex je vrcholnou neúctou k  hrdinským katolíckym partnerom v  zmiešaných manželstvách v  minulosti. Podľa kánona 1127 zmiešané manželstvo sa môže uzatvoriť aj v nekatolíckom chráme a už aj stačí len civilný sobáš. Ďalší hrozný blud hlása JPII. V  kánone 844 sa dovoľuje protestantom pristupovať k „sv. Nekatolícky partner už nemusí písomne sľúbiť. marec 1979) Kapitoly 13 a  14: „Syn Boží sa svojim vtelením (…) spojil s každým človekom… … ide o každého človeka (…) a s každým sa Kristus navždy spojil (…) ide o všetkých žijúcich ľudí (…) a to s každým človekom bez výnimky je Kristus určitým spôsobom spojený. spoveď? Z tohto bludného učenia vyplývajú: Ďalšie ekumenické nezmysly Novej cirkvi Nový kódex: 25. prijímaniu“.Katolícka Cirkev svojimi pápežmi vždy učila. keď on posielal milióny ľudí na  popravu. dobrý Luther a  aj každý iný odpadlík. Katolícka Cirkev vždy učila. vo svojich encyklikách: „Vykupiteľ človeka“ 1 (4. Preto je pre JPII. Podľa JPII. krst. aj keď si to človek neuvedomuje…“ Môj komentár: Toto je hrozné krédo dnešných ekumenistov. že deti budú vychované v katolíckej viere. že už aj iné sekty sú nástrojom spásy. krstu a  v  iných sviatostiach a  najmä vo  sviatosti oltárnej.

v  Togu a  v  Kanade prijal „požehnanie“ od pohanských kňazov. verš 19/17 hovorí: „Zaiste. Mohamedáni: v roku 1985 JPII. že každý človek musí byť rešpektovaný za svoje presvedčenie. že slovenský národ zbožňuje takého „sv. nechal mohamedánom v Ríme vystaviť jednu z najväčších mešít na svete. 4. JPII. Bolí ma. Otca.detí. 5.“ Môj komentár: Je to divný boh mohamedánov: bez druhej a tretej Božskej osoby a  podľa JPII. ktoré obránili Európu od mohamedánskych vojsk. Úbohý pápež Martin V. než prijať podobné „požehnanie“. asi nechce vidieť. ak chce kázať… !16 . Zatiaľ čo praví pápeži (sv. JPII. Je to neuveriteľné!!! Koľko mučeníkov Cirkvi radšej volilo smrť. Čudná teológia JPII. a Kostnický koncil Katolíckej Cirkvi sa pod vedením Ducha Svätého znova „pomýlili“. je to ten istý boh ako Najsvätejšia Trojica. Peter nikdy nebol hlavou Cirkvi… Kňaz v stave ťažkého hriech neplatne vysluhuje sviatosti… Pápež nie je nástupcom sv. 5. počas svojej návštevy v Maroku povedal mohamedánom: „My (kresťania) veríme v toho istého boha. že Korán – biblia mohamedánov v článku č. že Alah je Mesiáš. 2 hovorí: „Ten. kláštorov a kostolov. JPII. Zrejme ani Duch Svätý ešte nedokončil novú teológiu. zaradil odpadlíka a bludára Husa medzi vzorných katolíckych reformátorov. 3. hovorí a učí. Husove duchovno-teroristické husitské hnutie vandalským spôsobom vyplienilo stovky katolíckych hradov. Husove bludy: 1.) oslavovali víťazstvo katolíckych vojsk pri  bitke pri  Lepante.“ Alebo Korán v  sourate č.“ Ján Hus: v roku 1990 v  Čechách JPII. 2. akými boli Tomáš zo Štítneho alebo Ján Milíč.“ Korán dovoľuje zabiť kresťana. ktoré pustošili Európu. kto verí v Trojicu je nečistý ako výkaly a moč. veď  história Európy a  aj Slovenska nezabúda na invázie mohamedánskych hôrd. Hus bol vždy symbolom anti-katolicizmu. čo sa zhoduje s  postojom JPII. Petra… Cirkevná poslušnosť je výmysel kňazov… Kňaz nemusí poslúchať svojich nadriadených. Dnes nedostanú títo katolíci od Novej cirkvi žiadnu právnu pomoc. neveriaci sú tí. Pius V. syn Márie. ktorí hovoria. Pohania: JPII.

Asi Duch Svätý. omšu. a mnoho ďalších. lebo vlastne pomáhali jednému z  najväčších maďarských teroristov – Thökölimu podpaľovať katolícke kostoly. a  ktorý učil. ktorí ničili Kristovu Cirkev. Obaja boli katolíckymi kňazmi ktorí zrušili sv. Vyhlásenie nemeckých evanjelických a „katolíckych biskupov“ Evanjelickí a  „katolícki biskupi“ v  Durínsku a  Sasku-Anmaltsku z  príležitosti 450 výročia smrti Martina Luthera vydali toto vyhlásenie. počas svojej návštevy Slovenska 2. ktorý nazval omšu diabolským dielom. júna 1984: „Tento rok pamiatka nadšenia. že sú niektorí ľudia už od svojho počatia určení pre peklo. Thököli vo  svojej nenávisti proti Katolíckej Cirkvi sa neváhal aj spojiť s  tureckým sultánom. to nemôže urobiť katolícky pápež. z ktorého vyberám: !17 . si pri ich pomníku kľakol a spolu s luteránskym „biskupom“ sa modlil Otče náš. storočí mal slabú teológiu a  nepochopil súčasný ekumenizmus.6. Je to najprv Huldrych Zwingli (…) a Ján Kalvín…“ Môj komentár: Mimochodom. bol to Kalvín. júla 1995 sa zastavil v  Prešove pri  pamätníku tzv. ktoré hnalo dve vynikajúce osobnosti švajčiarskej histórie je v našej mysli. Podľa vedenia Novej cirkvi vo  Vatikáne boli vynikajúcimi osobnosťami s náboženským nadšením. Zwingli a Kalvín: Ani týchto dvoch odpadlíkov a  bludárov nezabudol JPII. 14. pochváliť na  stretnutí Federácie protestantských cirkví v Kehrsatze vo Švajčiarsku. Protestantskí „mučeníci“ v Prešove JPII. JPII. Poctiť si teroristov. čo bolo katolícke. Zwingli nebol o nič lepším vtáčkom. Cisárske katolícke vojsko na  čele s  generálom Caraffom právom dala v  1684 popraviť vyše 20 prešovských mešťanov. kláštory a  vôbec plieniť na  Slovensku všetko. Za Thököliho barbarizmu proti katolicizmu bolo zavraždených 22 kňazov a  rehoľníkov. ktorí do  poslednej chvíle pomáhali krvilačným protestantským barbarom. ktorý viedol Cirkev aj v  16. kalvinistických mučeníkov. Títo neboli žiadni mučeníci.

Veď  uctiť si muža. 3. vat. A  hľa… „katolícki biskupi“ si ho ctia ako učiteľa viery a  obnoviteľa cirkvi. Toto vyhlásenie podpísali títo „katolícki biskupi“: Dr. sú sviatosti…“ Môj komentár: Je až neuveriteľné. Títo muži a  všetci. ktorý okrem horeuvedených bludov začal najväčší útok proti nerozlučiteľnosti manželstva. schválil toto direktórium dňa 25. katolícki biskupi odmietajú výroky a úkony neomylnej Cirkvi a považujú ich za druhoradé. povedal raz Luther. ktorí ich nasledujú. učiteľa vo viere a volajúceho k duchovnej obnove (…) Spoločne tvrdíme. Direktórium na vykonávanie princípov
 a noriem o ekumenizme (JPII. Títo tzv. že títo muži nemôžu byť nielen biskupmi. Joachim Wanke z Erfurtu a Leopold Nowak z Magdeburgu. dokazuje. že iba 33 rokov ubehlo od tzv. Je to znak hrozného odpadu od viery. Nie je mysliteľné. 2. Toto vyhlásenie bolo vydané vo  februári 1996 a  uverejnil to Evanjelický posol zo dňa 14. 1996. že v Biblii zachované podanie viery si zachováva normatívnu prednosť pred všetkými výrokmi a úkonmi cirkvi (…) Všetky slová.„… Po stáročiach sporov okolo jeho osoby môžeme si Luthera dnes uctiť spoločne ako svedka evanjelia. ktorí sa vydávajú za katolíckych biskupov. ale že nie sú ani katolíkmi. To.) Vyberám z neho niektoré body: (vo voľnejšej interpretácii) • 98: … pravoslávny človek môže byť krstným rodičom katolíckeho dieťaťa… • 107: … katolíci majú liturgickému a sviatostnému poriadku iných cirkví preukazovať úprimnú úctu… !18 . koncilu a  už vidíme hrozné plody tohto nekatolíckeho ekumenizmu. Dal príkaz na jeho vydanie. Je známe o Lutherovi. už hovoria a  konajú ako typickí protestanti. že tento dokument podpísali muži. že povolil Filipovi Hessenskému rozvod a druhé manželstvo a  tým naštartoval hroznú vlnu rozvodov na  celom svete. aby pred koncilom mohol podobné vyhlásenie podpísať katolícky laik a tobôž nie katolícky biskup. 3. 1993. udalosti v evanjeliu.

Koľko nekatolíkov. lebo takéto direktórium nemôžu používať katolíci. aj keby o ne žiadali v dobrom úmysle. Toto direktórium je v  príkrom protirečení s  celou tradíciou a  disciplínou Katolíckej Cirkvi a  učením pápežov a  učiteľov Cirkvi. Tzv. čítať liturgické texty a aj kázať… • 120: … katolícky kňaz môže katolíckym obradom pochovávať aj nekatolíka… •123: … katolíci môžu prijímať. ktorí sa obrátili na  katolícku vieru boli odcudzení a  vydedení vlastnou nekatolíckou rodinou. spovedať sa u pravoslávnych (…) a naopak katolícky kňaz môže udeľovať prijímanie a spoveď pravoslávnym… • 126: … Pravoslávny môže čítať liturgické texty v katolíckom kostole a naopak… • 131: … v určitých prípadoch aj protestanti môžu prijímať v katolíckom kostole… • 137: … Katolícky kostol sa môže dať protestantom na ich obrady (…) a tiež sa môže zaviesť spoločné užívanie kostolov s nekatolíkmi… • 151: … Katolícky rodič.• 118: … katolíci sa môžu zúčastňovať na  liturgických slávnostiach iných cirkví a  môžu tam aj spievať. Najprv musia sa zriecť svojich bludov a vstúpiť do Katolíckej Cirkvi.“ Kánon 1258: Veriaci sa nesmú žiadnym spôsobom aktívne zúčastňovať na bohoslužbách nekatolíkov. !19 . keď im v tom nekatolík bránil. lebo je to hriech indiferentizmu. ktorý platil do  roku 1983.. že Nová cirkev je protestantskou sektou a  neprávom sa nazýva katolíckou. Mnoho katolíckych rodičov žijúcich v  zmiešaných manželstvách muselo niesť ťažký kríž vychovávať svoje deti po katolícky. ekumenizmus je Veľkým hriechom Novej cirkvi. Mnoho katolíkov obetovalo svoj život za katolícku vieru. čiže ľahostajnosti čo sa týka pravého a  falošného náboženstva. to znamená. Je v  rozpore s  cirkevným zákonníkom. ktorý nedá deti pokrstiť a ani ich nevychová katolícky už nespadá pod cirkevný trest… • 194: … Katolícky študenti môžu študovať aj v nekatolíckych seminároch… Môj komentár: Asi tu nie je potrebný žiaden komentár. Ak ich používa Nová cirkev pod vedením JPII. Kánon 731 hovorí: „Je zakázané udeľovať sviatosti Katolíckej Cirkvi heretikom alebo schizmatikom.

Najväčšia urážka Boha v podobe spoločných
 „modlitieb“ v Assisi JPII. ak nie skrze mňa“ alebo „Kto nectí Syna. Najohavnejší skutok vykonal Dalajláma – tibetský predstaviteľ budhistov. počas svojej návštevy v Indii vyzval Indov. ktorý verí. aby nasledovali Gandhiho. že nie je ani kresťanom a  tobôž nie pápežom. tým. počas Novej omše prijal od hinduistickej kňažky znak na čelo sexuálnej bohyne hindov Šivy. že „nie je rozdiel medzi Izmaelom. 1986 „modlitebné“ stretnutie všetkých náboženstiev v známej františkánskej bazilike v Assisi. to obetujú diablom a nie Bohu. Nemali by sme námietky. Pohania si doniesli svojich hadov. nectí ani Otca…“ Uznať „modlitbu“ k  diablovi. Gandhi verejne viackrát odmietol Krista. Sv. Boli tam všetky protestantské sekty. keď pravé náboženstvo sa mieša s  pohanskými náboženstvami. Mimochodom. čo je v  rozpore s  Kristom: „Nikto neprichádza k Otcovi. Kor. to už je iná otázka. aby sa jej mohol s kadidlom klaňať. ktoré JPII. mohamedáni. pohanské náboženstvá od budhistov až po najprimitívnejšie africké kulty. ale keď ich tzv. Ide totiž o duchovné cudzoložstvo. keby tieto náboženstvá boli pozvané na politické alebo etické debaty. Podľa určitých prameňov obcoval s prostitútkami a iných nabádal k zdržanlivosti. Jemu bolo povolené položiť si sošku Budhu na  náš bohostánok na oltári. sošky. Jakubom a Ježišom…“ Milióny katolíkov v starom Ríme volilo radšej smrť. ktoré aj dnes sa klaňajú hadom alebo zlým duchom. Boli tam pozvaní predstavitelia 130 náboženstiev na spoločnú „modlitbu“ za mier. židia. že je živým bohom tu na  zemi. 10. povolil v  našom chráme v  Assisi.) „… čo pohania obetujú. Takéto modloslužobníctvo JPII. ktorý najmä v Starom Zákone bol veľmi trestaný. každý rok organizuje po svete dokazuje.“ Modloslužobníctvo je najohavnejší hriech. Počas tejto návštevy JPII. Takéto stretnutia s rôznymi náboženstvami boli vždy odsúdené pápežmi v minulosti: !20 . pápež pozýva na modlitbu. ktorý vraj bol ich svetlom. ktoré sa klaňajú modlám. Pavol (l. ktorým sa klaňali.Gandhi a India: JPII. hadovi a  zrovnávať ich s modlitbou k Božskému Srdcu alebo k jeho čistej Matke je hlbokou urážkou kresťanstva a  najmä ukrižovaného Krista. zorganizoval na  27. 10. mohamedáni bohorúhačne sa modlili. že pozval pohanov k  „modlitbe“ uznal platnosť ich modlitby. JPII. Týmto a inými stretnutiami. Janisti sa modlili k  Šantimu. 20. k  Budhovi. než zúčastniť sa spoločne pohanských obradov.

Podporovať takéto názory a podporovať takéto podujatia znamená opustiť náboženstvo zjavené Bohom…“ Takýmito činmi sa JPII. lebo všetci. Teraz pod rúškom ekumenizmu a  iných -izmov a  pod vedením falošných pápežov náš národ je znova podvádzaný. postupne upadajú v naturalizmus a ateizmus. existuje skupina ľudí. Je to aj hrozný trest za naše hriechy. či nekňazi sme zhrešili. 1928) „… Áno. ktorí odvrhli Krista (…) Oni totiž vyznávajú bludný názor. pozbavená úplne náboženského zmyslu. že sa nachádzajú v omyle. !21 .Pápež Pius XI. Niekto sa tu veľmi riskantne zahráva s  úprimnou láskou slovenských katolíkov k  Petrovmu Stolcu. 1. čiže Námestníkom Krista-Pravdy. nie len. Cirkev a tým aj náš národ. stretnutia (…) s nevercami každého druhu (…) a tiež aj s tými. ktorí (…) organizujú kongresy. v encyklike Mortalium Animos: (6. kňazi. aj napriek osobnej hriešnosti je vo  veciach viery chránený Duchom Svätým od omylov. ktorý obnoví sv. Niekto chce zničiť ten zbytok viery. ktorý ani komunisti nemohli zničiť. že všetky náboženstvá sú viac menej dobré a chvályhodné (…) Tí. ale zároveň deformujú skutočný pojem ‚náboženstva‘. ktorí vyznávajú tento názor. aby nám Pán Boh znova posadil na pápežský trón katolíckeho pápeža. Pravý pápež. Musíme sa modliť. dávno automaticky vylúčil z  Cirkvi a  preto nemôže byť pápežom. a tak odmietajúc ho.

mňa. Písme. V  prvom prípade to znamená neuznať zhubnosť nemeckého nacizmu. aby ste získali čo len jedného novoverca. ktorý som vám !22 . Židia za svoje odmietnutie Krista boli Bohom najprv rozptýlení po celom svete a viackrát trestaní rôznymi pogromami. ktorým sa zamlčuje alebo prekrucuje katolícka pravda o  súčasnom židovskom náboženstve. čo by chceli vojsť. ktorí zavraždili Bohočloveka Ježiša Krista a zvolali jeho krv na nich a svoje deti. Aj vy len dovŕšite mieru previnenia svojich otcov (…) aby prišla na vás všetka spravodlivá krv. ale oklamali aj nekatolíkov a  nekresťanov. Týmto odmietnutím prestali vyznávať pravé náboženstvo. Ján 8. Písma a v ňom slová samotného Krista a apoštolov: Sv. Boli to práve židia. Židia boli v  pozadí aj mnohých revolučných a  bludárskych hnutí. spochybnenie účasti židov na  ukrižovaní Krista znamená vážne spochybnenie samotného Sv. Totiž falošným ekumenizmom klamú nekatolíkov o  pravom učení Katolíckej Cirkvi. Sami totiž do neho nevchádzate. v  rozhodujúcej etape svojich dejín odmietol Mesiáša – nášho Boha. ale keď sa ním stane. robíte z neho syna pekla. ktorý povýšil Hitlera a nemecký národ nad Krista a  nad jeho Cirkev a  v  druhom prípade. 13 – 35: „Beda vám farizeji (…) lebo zatvárate pred ľuďmi kráľovstvo nebeské. Táto trieda farizejov bola aj v  ďalších dejinách hybnou silou v  prenasledovaní Cirkvi. Najviac boli oklamaní židia. ktorý do  príchodu Krista vyznával jediné pravé náboženstvo. čiňte Abrahámove skutky! Vy ma však chcete zabiť. Popierať toto utrpenie je rovnako smiešne ako popierať účasť židov na  vražde Krista a  na prenasledovaní Cirkvi. Nenávisť talmudu ku Kristovi môže úprimným židom znemožniť večnú spásu. ako ste sami (…) ste synmi tých. dva razy horšieho. ktorá šírila nenávisť ku  Kristovi. a tým. Tento národ. ktoré je založené viac na  talmude. Bola to najmä trieda farizejov. vyliata na zemi…“ Sv. Najnovšie to bolo utrpenie židov za Hitlera. Táto trieda sa ujala vedenia židov a  bola hybnou silou v  odmietnutí Krista väčšinou židov. Matúš 23. než na  Sv. nedovolíte (…) precestúvate more a zem. Nechcel už chodiť po Júdsku. 1: „Potom chodil Ježiš po Galilei. Ján 7. ktorí vraždili prorokov.“ Sv. 39 – 44: „Ak ste Abrahámove dietky. lebo židia ho chceli zabiť. ktorý uzatvoril Starú Zmluvu s Pánom Bohom.Židia Predstaviteľom Novej cirkvi nestačilo oklamať vlastných katolíkov.

ak nenatrafia na naše malé skupiny. Verím. Drvivá väčšina židov je ľahostajná k náboženstvu. Katolícka Cirkev vedomá si týchto faktov. Je hrozné. ktorí zabili Pána (…) ani Bohu nie sú milí a všetkým ľuďom sú protivní…“ Židia tým. Štefan): „Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? (…) Spravodlivého. ktorého zradcami a vrahmi vy ste sa teraz stali. ale aj prirodzeného zákona Božieho. majúcich za cieľ vylúčiť židov z hospodárskeho a kultúrneho života nášho národa. Toto náboženstvo je motivované nenávisťou ku Kristovi. Tí. 14 – 16: „… aj vy ste od vlastných rodákov vytrpeli to. (…) Ježiša Nazaretského (…) ktorého vy ste ukrižovali a usmrtili…“ Skutky apoštolské 7. že zvolali Kristovu Krv na  seba a  svoje deti. ktorý ich doprevádzal počas dejín ľudstva. nepovažovali sme za účelné zmieniť sa o opatreniach vysokej vlády SR. Mnohí židia odmietajú talmudistické hodnoty a  pozitívne prispievajú ľudskej spoločnosti.“ Sv. lebo Pán Boh chce spasiť každého človeka. považujeme !23 . aby staré krivdy odčinené a nové zahatené boli. že židia majú byť vyhostení za hranice SR (…) Ako hlásatelia a strážcovia nielen zjaveného. napáchaných na slovenskom národe talmudistickým židovstvom. On bol vrahom ľudí od počiatku…“ Skutky apoštolské 2. čo sa vydávajú za predstaviteľov katolicizmu sú klamári a nehovoria im pravdu o zdeformovanosti talmudistického judaizmu. 1942: „Vysoká vláda SR! v povedomí krívd. že tí úprimnejší židia a iní nekatolíci alebo nekresťania dnes nevidia pravý katolicizmus. ktoré nežidia na židoch páchali. že Izrael nemá pokoj. vždy považovala súčasné talmudistické židovské náboženstvo za falošné a  nepriateľské. zvolali na  seba aj Boží hnev. čo tamtí od židov. 22 – 24: „Mužovia izraelskí. Najnovšie rozšírené sú zvesti (…). že aj dnes účinkuje Božia milosť medzi nimi. hoc aj nepríjemnú pravdu a zároveň bola proti násiliu. 3. 51 – 53: (Sv. Dobrým dokumentom toho je list slovenských biskupov slovenskej vláde z 12.pravdu hlásal (…) Pochádzate od otca diabla a chcete uskutočniť žiadosti tohto svojho otca. Aj dnes vidíme. Pavol Solúnčanom 2. Cirkev v minulosti vždy mala odvahu im povedať. Avšak nemožno všetkých židov klásť do jednej krabice.

107) „… židé tvrdili. nalezl ji tehotnou (…) a protože ho Marie již asi omrzela. Najoplzlejšou kapitolkou v  tejto knihe je Evangelium podle mne. Jako první se jim narodil ‚nemanželský‘ chlapec. že židia sa nechcú dať poučiť dejinami a ich predstavitelia stále propagujú a  učia talmud.“ O Ježišovi: (Str. Ako biskup rozhodne odsudzujem knihu a názory rabína Sidona ako hlboko urážajúce naše sväté náboženstvo a najmä dôstojnosť druhej Božskej osoby Pána Ježiša Krista a jeho najčistejšej Matky – Panny Márie. Podľa toho Ježiš bol podvodníkom.“ Aj v  iných kapitolách knihy rabín Sidon rozvádza ďalšie talmudistické názory na  nášho Spasiteľa a  jeho svätú Matku. vodcom vzbury atď. 110): „(Ježiš) byl ‚dítě cizoložství…‘ … nesl v sobě jednak pýchu (…) a i hanbu. když se vrátil z nějakého tažení.“ Potom cituje z  talmudu: „… a kurví se s nějakým tesařem. který si ji vzal.“ Súčasní židia Zdá sa. Rabín Sidon sa úplne stotožnil s týmito pornografickými názormi talmudu. znamenajíci osvoboditel. Je len poľutovaniahodné. ktorá je osobným vyznaním rabína Sidona a z ktorej vyberám niektoré ukážky: O Panne Márii: (str. kterému dali jméno Ježíš. Kniha bola distribuovaná vo  väčšine českých a  niektorých slovenských kníhkupectvách v  roku 1991.za svoju povinnosť povedať. tesaře… Voják. vyhnal ji a od té doby žila mladá žena s Josefem. Vždyť skutečne byl osvoboditelem své matky z nešťastného svazku s prvním manželem. ktorý napísal a  v  Mladej fronte vydal svoje pornografické „dielo“ pod názvom Evangelium podle Josefa Flavia. že Vatikán !24 . Najnovšie je to vrchný pražský rabín Karol Sidon. že jeho (Ježišova) matka dítě počala v nemanželském styku. 109): „Marie byla zřejme chudými rodiči provdána za vojaka Pandiru (…) Marie svého manžela nemilovala (…) a zamilovala sa zato do Jozefa. že takéto opatrenie sa protiví prirodzenému zákonu Božiemu.“ (str. Tieto názory vôbec neprispievajú k pokojnému spolunažívaniu občanov a šíria nenávisť. Napovrch sa choval jako nafoukaný a pyšný kluk (…) a zapomenutým kamenem byl jeho komplex méněcennosti (…) mal sklony k šílenství.

Tradičná modlitba za židov na Veľký Piatok: „Modlime sa za neverných židov. Veď. vyslyš dobrotivo modlitby svojej Cirkvi.: Hneď po svojom zvolení zmenil tradičné modlitby za židov na Veľký Piatok. aby ľud oddávna vyvolený mohol dôjsť k plnosti vykúpenia…“ Ján XXIII. bludárstvo alebo mohamedánstvo za falošné náboženstvá. Kladie sa tu otázka. Ján XXIII. iba dokázal. Všemohúci večný Bože. Pána nášho. Ježiša Krista. Ján XXIII. že už dávno nie sú predstaviteľmi katolíckej viery a Cirkvi Súčasní „pápeži“ a židia Ján XXIII. mohamedána alebo bludára do Katolíckej Cirkvi boli títo vyzvaní pri  krste..: „Modlime sa aj za židov. modly. aby Boh Pán náš ráčil im zjaviť svoju tvár.a predstavitelia Novej cirkvi v Českej republike ostali mlčať a vôbec nebránili dôstojnosť najsvätejších osôb kresťanstva. Ty od svojho milosrdenstva neodháňaš ani neverných židov. vyslyš naše prosby. židovstvo. Tým iba dokázali. nech im Pán Boh sníme závoj zo srdca. zrušil túto logickú požiadavku. decembra 1925 nariadil katolíkom vykonať Zasvätenie ľudského !25 . a konvertiti Pri prijatí pohana. aký má zmysel pre pohana dať sa pokrstiť a  zároveň klaňať sa starým modlám a  bôžikom? Alebo. aby aj oni poznali Krista Ježiša. a Božské Srdce Pápež Pius XI. židovskú neveru atď. žida. Pána Nášho. ktoré ti prednášame za tento zaslepený národ…“ Podľa úpravy Jána XXIII. že bol indiferentistom tzn. aby odvrhli svoje bludy. aký by malo zmysel pre žida dať sa pokrstiť a zároveň uznávať talmud plný nenávisti ku Kristovi? Ján XXIII. Všemohúci večný Bože. že nepovažoval modloslužobníctvo. že prečo to zrušil. ktorý si dal Abrahámovi a jeho potomkom svoje prísľuby. aby aj oni spoznali vykupiteľa všetkých. vo  svojej encyklike „Quas primas“ zo  dňa 11.

mohamedánstve a  v  židovstve za život vo  tme. prijal delegáciu amerických židov. a tá krv. nech sa im stane prameňom života a spásy…“ Ján XXIII. že nepovažoval život v  modlárstve. Ján XXIII. by to pohŕdalo účinkovanie samotného Ducha Svätého. Vykupiteľ pokolenia ľudského. 2. ktorý vedie Cirkev práve cez pápežov.pokolenia Božskému Srdcu na sviatok Krista Kráľa. zhliadni na nás. a židia Hneď po svojom nelegitímnom nástupe na  pápežský trón začal proti-kresťanské dialógy so židmi: Všetky dole uvedené citáty sú prevzaté z  anglického vydania vatikánskeho Osservatore Romano zo dňa 29. Slávnostné vieroučné definície. Zhliadni konečne milosrdným okom i na synov toho národa. Náš komentár: Ani legitímny pápež nemôže zmeniť slávnostnú modlitbu nariadenú predchádzajúcim pápežom a tobôž nie modlitbu. Zasvätenie je toto: „Najsladší Ježišu. 4. čo tak dlho bol vyvoleným ľudom. za legitímneho pápeža. že čoraz viac ľudí nepovažuje Jána XXIII.“ !26 . Keby jeden pápež konal proti druhému pápežovi podľa spôsobu Jána XXIII. úplne znevážil autoritu Pia XI. Preto netreba sa diviť. ktorý ako viete je vždy otvorený členom židovského ľudu. Ján-Pavol II. ktorá sa má vykonať pred vystaveným sviatostným Spasiteľom. Takto nemôže konať katolícky pápež. 1985: „15. a  to sa v Katolíckej Cirkvi nerobilo. Tým Ján XXIII.. ktorým okrem iného povedal:“ „Vy ste veľmi vítaní v tomto dome. ktorí tu pred oltárom tvojím pokorne kľačíme (…) Buď kráľom i všetkým tým. nariadil z  tejto slávnostnej modlitby vynechať všetky slová. On vlastne začal deštruktívnu revolúciu proti Cirkvi. 1985 JPII. čo ešte žijú vo tme modlárstva a mohamedánstva a vyveď ich na svetlo kráľovstva tvojho. vyznania viery a  modlitby nasledujúci pápeži vždy rešpektovali s  najväčšou úctou. iba dokázal. ktoré sú napísané v hrubšej kurzíve. Veriaci to majú vykonať pred vystavenou Sviatosťou oltárnou. ktorú na seba zvolali.

že veríme v neho buď ako židia alebo ako kresťania. nechce židov obrátiť na  Krista.“ Komentár: Vraj židia majú byť povďační Bohu. „… na druhej strane takýto dialóg zachováva identitu týchto náboženstiev…“ Komentár: JPII. Toto vyhlásenie JPII.Komentár: Nie každý katolík a najmä nie tradičný katolík je takto vítaný vo Vatikáne. 1985 JPII. že sa posmievajú jeho Božstvu a  že v  talmude nenachádzajú jedno dobré slovo o Ňom alebo o jeho svätej matke Panne Márii. 1980) 13. ktorí pracovali za komunizmu v  podzemí nie je dovolené sa stretnúť s „pápežom“. 4. Ako keby Bohu nezáležalo na Pravde o ukrižovaní jeho Syna. že sa vôbec už neriadia Starým zákonom.“ Komentár: Vždy sme verili. odmieta aj Otca. ako keby neveril v Božstvo Ježiša Krista. „… o našich povolaniach. ktoré nenávidí Krista. Vraj majú byť povďační za to. (La Croix. že odmietajú Krista. 6. navštívil synagógu v  Ríme. Počas tejto návštevy sa JPII. že tento dokument nemôže byť katolíckym. prijal židovskú slobodo-murársku lóžu B’nai B’rith. 1986 JPII. ale naopak chce. 4. keď židia oslavujú dokument Novej cirkvi. „predovšetkým teraz existuje láska medzi nami…“ Komentár: o  akej láske tu JPII hovorí k  židom. To znamená. 19. iba dokázal. Objímal !27 . je v totálnom rozpore s dvetisíc ročným učením Cirkvi a je zároveň najhorším prejavom antižidovstva. Týmito výrokmi JPII. Mnohým významným tradičným katolíkom alebo biskupom. výročie ‚koncilového‘ dekrétu Nostra Aetate. že nie je ani len katolíkom a tobôž už nie pápežom. počas svojej návštevy vo  Francúzsku prijal „kňazské požehnanie“ v hebrejčine od vrchného rabína Kaplana. choval tak. či už ako kresťanov alebo ako židov. „Vy ste tu prišli osláviť 20. ktorí odmietajú Krista? Kto odmieta Syna. aby zostali židmi a to je zrada jeho apoštolského poslania. 4. V roku 1980 JPII. že Boh všetkých ľudí volá ku Kristovi a k jeho pravde a tu zrazu Boh volá aj k náboženstvu.“ Komentár: Je čudné. kedy povedal: „… máme byť vďační Pánovi.

takže oni nám nemôžu byť bratmi.“ JPII. kde sa zúčastnil židovských obradov v  sobotu. JPII nazval židov „našimi staršími bratmi“. A skutočne. S  dnešnými židmi nemáme spoločného ani Otca (lebo Otec bez Syna a  Ducha Svätého nie je Otec) a  ani Matku (lebo oni neuznávajú ani Pannu Máriu za našu matku ani Cirkev). Už skoro 2000 rokov žijú v menších alebo vo väčších skupinách medzi ostatnými národmi sveta. Aj u nás vplyv židov bol škodlivý. ktorí ukrižovali Krista. po páde Jeruzalema boli židia roztrúsení po celom svete. 4. musím mať spoločného otca aj matku. čo im povedali slovenskí biskupi v roku 1942. Sám Vykupiteľ ronil slzy nad zatvrdilosťou židovského ľudu a predpovedal mu rozptýlenie po celom svete. protiviacim sa kresťanskej morálke.sa s  tými. než je katolícke. ako kardinál navštívil ju v  Krakove. aby som nazval bratom. Nebola to jeho prvá návšteva židovskej synagógy. ale aj kultúrne a mravne škodlivo pôsobili na ľud…“ !28 . Nielen hospodársky. Za krátky čas zmocnili sa takmer celého nášho hospodárskeho a finančného života na škodu nášho ľudu. Tomu možno pripisovať. nikdy nemal odvahu povedať židom to. oni považujú svoje náboženstvo „za úplne iné náboženstvo. Ani od dnešných židov som nikdy nepočul. Cez túto dlhú dobu nikde nesplynuli s iným národom. (Katolícke noviny 26. lebo už predtým. Niekoho. Svoj nepriateľský postoj voči kresťanstvu nikdy nezmenili a aj v najnovšej dobe pri krvavom prenasledovaní kresťanov v Rusku a v Španielsku mali židia svoj značný podiel. žeby nás považovali za mladších bratov a  práve opak je pravdou. Dalo sa o tom hovoriť vo vzťahu k židom z čias Starého Zákona. Obvinil katolícku Cirkev zo  zodpovednosti za prenasledovanie židov za posledné dve tisícročia. ako cudzí živel. 1942): „Tragédia židovského národa je v tom. než Starým Zákonom. Počas týchto návštev odsudzoval „antisemitizmus“ predchádzajúcich pápežov a  celej Cirkvi. lež ostávajú osihotení. ktorí popierajú jeho Božský pôvod a  ktorí sa aj dnes vydávajú za nástupcov veľkňazov a farizejov. že národy občas prejavili svoju nevôľu a roztrpčenosť proti židom aj spôsobom prehnane prísnym a krutým. lenže dnešní židia sa viac riadia talmudom. že neuznal Vykupiteľa a pripravil mu potupnú a hroznú smrť kríža.

tovarišmi a potom majstrami kresťanskej kultúry. takto sa vyplní veľká vývojová medzera v živote židov (…) a len takto a nie ináč môže byť vykorenený dvojtisícročný antisemitizmus (…) Boli by sme zbabelci keby sme si chceli nahovoriť. 6. Je to dokument pôvodne vydaný 10. Riešenie židovskej „problematiky“ Najlepšou odpoveďou ako odstrániť antižidovstvo nachádzame v  dokumente doktora Hoffmana (bývalého žida) „Večný návrat“. aby takto odčinili krivdu spáchanú dávnymi predkami (…) Hovorme otvorene o židoch. Dnešná Nová cirkev ustupuje židom vo  všetkom. že i židia sa musia podrobiť zákonitosti času a vývinu (…) z tohto povedaného vyplýva krátky záver: židia. komu leží na srdci blaho ľudstva (…) buduje i na základoch položených pred 20. či o tzv. ktorý bol uverejnený v  knihe Katolícka Cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. nie raz s osudnými dôsledkami pre židov. Čiže musia asimilovať (…) a takto sa napraví dvetisícročná krivda. že v demokratickom štáte je lepšie a ľudskejšie o tejto pravde mlčať. Čo sa jej za to vracia? v Oswiečime si katolíci už nemôžu ani vztýčiť kríž. Tým. ktorí príchod Ježiša Krista nevzali na vedomie a v priebehu 2000 rokov nenašli k Nemu cestu. Otázka táto vznikla príchodom Krista (…) Každý. z roku 1994. 1947. storočiami Kristom. A preto budeme sa večne vracať k tejto otázke.“ !29 . náboženstvo (…) predmetom stálych sporov (…) Musíme otvorene povedať. že táto otázka je tu. V živote židov chýba tento kladný prvok a preto bude ich život a jednanie (…) ich morálka. visí nám nad hlavou ako Damoklesov meč.Tí istí biskupi vymohli u  prezidenta Tisa zastavenie deportácie židov zo Slovenska. z ktorého citujem: „… chceme pripomenúť univerzálnosť príčin židovskej problematiky vo väčšine zemí pretrvávajúcej veky. židovskej otázke. keď chcú skoncovať s antisemitizmom (…) musia sa stať prv učňami. že o nej nehovoríme. kým povolaní mohutným a kajúcim hlasom neoznámia: Sme pripravení a ochotní odčiniť krivdu spáchanú predkami pred 2000 rokmi. Každý z nás cíti a vie. ju neodstránime.

Potom bude spasený celý Izrael. kým ma neprivítate slovami: Požehnaný. Pavol k Rimanom 11. že jednou z  krásnych fáz v  závere ľudských dejín bude okamžik. keď úprimní židia a  ich vedenie uzná Ježiša Krista za svojho Mesiáša a  Spasiteľa. Rád by som sa dožil tohto okamžiku.Epilóg k židom Som presvedčený. ktorý prichádza v mene Pánovom!“ Veríme. ktorý im chce pomôcť. Písmo sa totiž nemôže mýliť: Sv. že už dnes táto Božia milosť pracuje v dušiach niektorých židov. 25 – 26: „… zatvrdnutie v Izraeli je len dočasné. ako je napísané: Príde vysloboditeľ zo Siona a od Jakuba odvráti bezbožnosť. ktorí od nás očakávajú dobrý príklad katolíka. váš dom sa vám zanechá pustý. Lebo hovorím vám: Odteraz ma už neuvidíte. Sv. 38 – 39: „Hľa.“ Matúš 23. lebo viem. !30 . dokiaľ nevstúpi masa pohanov. že k tomu musí dôjsť.

na Pia IX. V minulosti svet nenávidel mnohých pápežov. ktorým sa budeme podrobnejšie venovať neskoršie. tzv. ktoré zničil alebo zdeformoval. komunistický a  nekresťanský svet k Bohu a ku Katolíckej Cirkvi alebo zradil Ján XXIII. či bol legitímnym pápežom – zástupcom Krista na zemi. obetné pravidlo pochádzajúce od apoštolských čias.. čo znamenalo naštartovanie neustálych zmien vo  sv. alebo Ján XXIII. že kánon sa nemenil najmenej 14 storočí. Preto sa nemožno čudovať.. „upravil“ posvätné a  tradičné modlitby v  Rímskom misáli z  Veľkého Piatku. keď jeho nepriatelia zaútočili ešte aj na jeho truhlu pri  jeho pohrebe. Veď len si spomeňme napr. Tiež spomeniem niektoré jeho politické vyjadrenia a kroky. ako uvidíme siahol aj po iných posvätných dielach v  Cirkvi. že mnohým pomohol zachrániť život počas 2.Angelo Roncalli – Ján XXIII. svetovej vojny. a sv. Jedno je isté. ktorý nebojácne poukázal na  zlobu sekty slobodo-murárov. Pia X. Už aj ja sa pamätám na  nenávisť sveta k  Piovi XII. omši až po jej úplné zničenie. keď odhalil pravú tvár bludov modernizmu. Mohamedánske hordy sa snažili viackrát zničiť katolícky charakter Európy a najmä pápežov. ktorého svet prijal za svojho. Najviac ho nenávideli židia. včítane aj tých najnemorálnejších sa neopovážili ho zmeniť. ktorých si dnes uctíme ako mučeníkov. A  nielen to. omše.. V prvých storočiach pohania vraždili pápežov. ktorý vyprovokoval otázku. Svet nenávidel Leva XIII. Svet a  najmä jeho liberálna kohorta modernistov nenávidela sv. celý proti-katolícky svet začal chváliť a  obdivovať nového „pápeža“. Už v prechádzajúcej kapitolke sme videli. Omše. aj napriek tomu. ktoré Roncalli urobil alebo učil vo  svojich encyklikách. urobil niečo. Kánon je totiž !31 . Každý legitímny pápež. Nastoľuje sa tu logická otázka: Obrátil sa nekatolícky. On totiž zmenil Kánon sv. že týmito zásahmi vyslal do sveta signál. Ján XXIII. ako Ján XXIII. nebol legitímnym pápežom? V tejto kapitolke sa pokúsim na  tú otázku zodpovedať. Opíšem mne známe kroky. omša Ján XXIII. V  iných storočiach vládcovia bojovali zbraňami proti katolíckym pápežom. Roncalli je totiž prvým „pápežom“. Kánon sa totiž vždy považoval za nemennú časť sv. V roku 1958 sa na „pápežský stolec“ dostal Roncalli a zrazu všetka nenávisť sveta k  pápežstvu prestala a  naopak.

Táto zmena zneplatnila novú omšu. ktorý zvolal koncil bez týchto dôvodov. ktoré boli v rozpore s  tradičným učením Cirkvi. čo neskoršie viedlo k  ich úplnému odstráneniu. bol to on. Ján XXIII. ktoré Pán Ježiš nikdy nevyslovil. ktorý ohrozoval jednotu katolíkov. Koncil donútil katolíkov prijať novú doktrínu o ekumenizme. lebo je to nebezpečný kompromis s duchom revolúcie. pomocou 6tich protestantských „expertov“ a  slobodo-murárskeho arcibiskupa Bugniniho zmenil aj samotné slová premenenia a  zaviedol slová. Toto bol výsledok naoko „nevinných“ zmien vo svätej omši. ktorý pri otvorení koncilu zdôraznil. keď bolo potrebné rozhodnúť o vieroučných sporoch alebo keď bolo treba odsúdiť nebezpečný blud. ktorú slúžia niektorí starší kňazi. bol to tragický omyl. Potom. Zrušil Confiteor pred prijímaním veriacich a  tiež aj niektoré žehnania vo sv. Pavol VI. že koncil bol prefíkaným manévrom na  dosiahnutie zmeny cirkevnej doktríny !32 . Ján XXIII. Bol to Ján XXIII. čo je najväčším bludom tohto storočia. Práve naopak. Katolícky svet stratil jednotnú sv. Či snáď sa Rusko a iní hriešnici už obrátili k Bohu? Podľa niektorých dnešných štatistík ruská žena je priemerne rozvedená 6 – 7 krát a  priemerne má za sebou 8 – 9 umelých potratov. obmedzil používanie úvodného žalmu Judica me Deus ako aj Posledného Evanjelia. omši. Koncil neodsúdil ani komunizmus. omšu a  kvôli aj týmto zmenám 120000 kňazov opustilo kňazskú službu a  milióny veriacich odišlo do rôznych siekt. Na  prvý pohľad celkom nevinná vec. a koncil Počas skoro dvoch tisíc rokov pápeži alebo vládcovia zvolávali všeobecný koncil len vtedy. ako Ján XXIII. začal zmenu kánonu. omše z 1962. Podľa toho je jasné. Koncil nemal schváliť žiadnu záväznú doktrínu.. omše. o náboženskej slobode. vložil do  kánonu meno sv. Opak sa stal pravdou. Jozefa. ale z  pohľadu naštartovania neustálych zmien.najdôležitejšia časť sv. Zrušil aj známe a dôležité modlitby po svätej omši. ktorý viedol k zničeniu katolíckej sv. Ján XXIII. v  priebehu ktorej dochádza k  zázraku premenenia chleba a vína na Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista. Nemáme sa zúčastňovať ani jeho tzv. ktoré začal „usmievavý a dobrý pápež“ Ján XXIII. ktoré za obrátenie Ruska a hriešnikov nariadil Lev XIII. ktorý nikoho a nič neodsúdi a bude len pastorálnym koncilom. že ide o koncil. omše.

a disciplíny a tým odštartoval samodeštrukciu katolicizmu v dušiach mnohých katolíkov a aj celých katolíckych krajín. vo  svojej encyklike Mater et Magistra dovolil katolíkom voliť vo voľbách komunistov a socialistov. že bol agentom KGB. a Montini Už za čias pápeža Pia XII. ho vymenoval hneď po svojom zvolení za „pápeža“. 1961: Ján XXIII. Z tejto encykliky: „Jeden z najdôležitejších skutkov Organizácie Spojených Národov bola deklarácia o ľudských právach (…) ktorá uznáva a podporuje úctu k všetkým právam a slobodám. súhlasil s touto diabolskou podmienkou. 1960: Ján XXIII. pracoval na štátnom sekretariáte biskup Montini. Ján XXIII. Fatima: Panna Mária vo Fatime žiadala. že sa necítil byť pápežom. Následkom čoho vo  voľbách v  Taliansku viac než milión katolíkov dalo svoj hlas komunistom. Ján XXIII. !33 . prijal heretického anglikánskeho „biskupa“ Fishera. čím iba potvrdil.“ 25. 1962: Moskovský pravoslávny patriarcha Nikodim. v  ktorej vyzval katolíkov ku  dialógu s  komunistami. Ten si ale stanovil podmienku svojej účasti na  koncile. 1963: „V tomto roku napísal encykliku Pacem in Terris. či  bude pokračovať v  línii svojho predchodcu Pia XII. nepočúvol Matku Božiu. vedel o jeho modernistických sklonoch a názoroch a preto ho nevymenoval za kardinála. rozkolníkmi alebo pohanmi. Kardinál Montini bol neskoršie „zvolený“ za Pavla VI. ktorý zničil všetko. rovnako začal „dialóg“ s  ďalším známym slobodo-murárom patriarchom Athenagorasom. 1959. že komunizmus nebude odsúdený. čo sa dalo v Novej cirkvi zničiť. aby sa zúčastnil koncilu. ktorý ale nezdielal dôveru pápeža. o  ktorom sa vedelo. ako by to urobil Pius XII. neveriacimi. Ján XXIII... 12. Roncalli odpovedal: „Urobím presne opačne. v encyklike Ad Cathedram Petri prvýkrát nazval nekatolíkov oddelenými bratmi a synmi. aby jej tretie tajomstvo bolo zverejnené pápežom do roku 1960. Cirkev ich vždy nazývala bludármi. 6. Pápež Pius XII. Ján XXIII. bol prijatý Jánom XXIII. Keď sa ho raz novinári spýtali. ktorý bol slobodo-murárom. 20. Ján XXIII.

Už aj podľa tých. keď s  presvedčením tvrdia. slobodo-murárstvo a  nekresťanské náboženstvá. vždy podporovali socializmus. Pavol VI. Nikto nemá práva odvrhnúť náboženstvo založené Boho-človekom Kristom a  nikto nemá právo šíriť nemorálne myšlienky ovplyvňujúce deti a ľudí. aby im šteklili uši…“ !34 . začal deštruktívnu revolúciu v  Cirkvi a  že vydal Novú cirkev úhlavným nepriateľom kresťanstva. Aj vrah by potom mohol povedať. ale hovoriť. alebo Ján-Pavol II. že Ján XXIII. že máme na  to právo je blúznením. A  preto sa vôbec nemýlia tí verní katolíci. a  najmä Ján-Pavol II.. tak ako nimi neboli ani Pavol VI.: „… každý má právo zmeniť svoje náboženstvo a šíriť ho verejne…“ Článok 19. 3: „Príde čas. ktoré odštartoval Ján XXIII. že Ján XXIII.: „… každý má právo šíriť akýkoľvek svoj názor cez komunikačné prostriedky…“ Komentár: Žiaden katolík nemôže schvaľovať takýto bludný dokument. že Ján XXIII. Jedna vec je. sa pričinili o  „pád“ komunizmu. Je úplne falošným mýtom tvrdiť. list Timotejovi 4. ale budú si zháňať učiteľov podľa svojich žiadostí. a  Ján-Pavol II. Sv. keď neznesú zdravú náuku. 2. že sa môžeme rozhodnúť zameniť naše sväté náboženstvo alebo môžeme šíriť oplzlosť na  vlnách éteru. nemohol byť legitímnym katolíckym pápežom. Opak je pravdou: Ján XXIII. ktoré sme dosiaľ spomenuli. ktorí nevedia odmietnuť pokušenia. ktorý vôbec nespomína práva Božie. že má právo vraždiť. bez výnimky. Dalo by sa spomenúť mnoho iných zmien. Pavol.ktoré sú v deklarácii menované (…) Táto deklarácia slávnostne. uznáva dôstojnosť všetkých ľudí a osôb…“ Všimnime si niektoré články tejto deklarácie: Článok 18. vidíme jasne.

U  nás tieto boli uvedené v  1972. Dedičný hriech spochybňujú tým. V určitých prípadoch neváhali siahnuť aj na  obrady pochádzajúce od apoštolských čias… Všetko to bolo prevedené proti slávnostným výnosom mnohých pápežov alebo koncilov.Sviatosti Sviatosti Cirkvi sú kanálmi Božej milosti. lebo by sme nedostávali dostatok Božieho svetla a  naša vôľa by bola ponechaná na  našu slabosť. Aj náš pozemský život bez Božej milosti by bol strašne úbohý. by si zvolil po smrti život v  pekle. Človek. 2. Hneď od začiatku po ich zavedení vznikli pochybnosti o  platnosti nového krstu. Sv. Cirkev vždy chránila integritu sviatostí a nedovolila. podľa nich. v  existenciu zlého ducha a v jedinečnosť a pravosť Katolíckej Cirkvi. Preto Pán Ježiš ustanovil 7 sviatostí. Títo evolucionisti aj spochybňujú samotnú existenciu Adama a Evy. Tieto sviatosti potrebujeme vo  všetkých dôležitých fázach ľudského života alebo pri voľbe svojho stavu. čiže na matériu a formu sviatostí. Po tzv. že veria vo  vývojovú teóriu vzniku človeka. Podľa nich Adam nie je praotcom ľudstva a preto nie všetci ľudia zdedili Adamov hriech. v  roku 1969 v  Novej cirkvi „zrušil“ staré obrady sv. krstu a  nahradil ich novými. Pius X. decembra z roku 1910 píše: „… ani Cirkev nemá právo meniť podstatu sviatostí…“ (Denzinger 2147a). Krst Tzv. Bez Božej milosti by sme nemohli dôjsť spásy. vatikánskom koncile revolucionári bezdôvodne siahli aj na podstatu všetkých sviatostí. aby ich niekto menil a deformoval a už vôbec nie. nakoľko mnohí modernistickí kňazi už vôbec neveria v  dedičný hriech. !35 . Cirkev môže iba upravovať určité ceremónie. čiže nielen cez Adama a  Evu. ktoré sa netýkajú matérie a formy sviatostí. vo svojom liste „Ex quo“ z 26. pápež Pavol VI. ktorý by nevidel veci Božími očami a  človek bez sily vôle by bol ponechaný napospas svojím vášňam a  poklesol by na  úroveň zvieraťa. Bez sviatostí by nedošiel do svojho domova – do neba a práve naopak. sa vyvíjal zo  zvierat cez viaceré páry. Tento vývoj. aby niekto siahol na ich podstatu.

podľa ktorého je Katolícka Cirkev iba jedna z viacerých cirkví. Pri novom krste sa už nepoužíva exorcizovaná soľ alebo voda. krstiteľ priamo vyzýva zlého ducha.“ Ako vidíme. Každý už môže byť aj oficiálne svedkom krstu v „katolíckom“ kostole. i Ducha Svätého. Cirkev vždy používala na sväté oleje len olivový olej. v  ktorej okrem exorcizmu vynecháva aj napr. aby si vyšiel a vzdialil sa od tohto služobníka (…) ty prekliaty diabol (…) daj česť Ježišovi Kristovi (…) atď. urob z neho chrám svojej slávy a daj. aby v ňom prebýval Duch Svätý. Symbolizoval silu. Pomazanie olejom katechumenov je nepovinné. i Syna.“ Toto nie je exorcizmus. ty nečistý duch v mene Otca. Tento olej doprevádzal krstenca z  moci diabla do  stavu Božieho dieťaťa. ale dnešná Nová modernistická cirkev už môže používať za matériu olejov aj hociktorý iný rastlinný olej. V  dnešnej Novej cirkvi nazývajú exorcizmom toto: „Všemohúci Bože (…) zbav toto dieťa dedičného hriechu. kedy krstiteľ hovorí: „Vyjdi z neho(nej) ty nečistý duch a ustúp Duchu Svätému (…) Zažehnávam ťa. !36 .Pravosť a  jedinečnosť Katolíckej Cirkvi spochybňujú falošným ekumenizmom. čo Cirkev praktizovala skoro 2000 rokov. lebo z krstných obradov úplne vylúčili exorcizmus (vyhnanie diabla). Tak to učí tzv. Mnohí dnešní modernisti neveria v  existenciu diabla. čistotnosť a  zdravie duše a  tela. Efezský koncil (431) jasne o tom hovorí: „Deti alebo mladí (…) nepristupujú k prameňu života (krstu) bez predchádzajúceho vyhnania zlého ducha…“ (Denzinger 140) Dnešná Nová cirkev nerešpektuje túto tradíciu. aby v  mene Ježiša Krista opustil krstenca a  toto je pravý exorcizmus. takže sa môže vynechať. trojnásobné dýchnutie kňaza na krstenca. 2. vatikánsky koncil. ktoré všetky sú prostriedkami spásy. Najväčšou zradou nového krstu je úplné vylúčenie exorcizmu z krstného obradu.

Keď prišiel Montini (Pavol VI. ktoré viedli Pavla VI. ktorá pochádza od teba. prečo naši katolíci neprotestovali proti prijatiu takéhoto okypteného a zdeformovaného obradu krstu. k  zmene formy biskupskej vysviacky.). túto neomylnú formu úplne zničil a vygumoval. že matéria svätenia biskupského je vkladanie rúk a forma sú slová prefácie. čiže matériu a formu. že ide o neomylný (ex cathedra) výrok učiteľského úradu Cirkvi. potvrdzuje raz navždy podmienky platnosti diakonskej. Nahradil ju touto „formou“: „A teraz zošli na tohto vyvoleného služobníka tú silu. on len definitívne a slávnostne potvrdil to.: !37 . že modernisti už neveria v  zlého ducha? Viacerí úprimní katolíci majú vážne pochybnosti o platnosti takéhoto krstu. Celý dokument jasne dosvedčuje.Musíme sa pýtať. Ducha zvrchovanej moci…“ Touto radikálnou zmenou Pavol VI. ktorú možno nájsť v  Denzingerovi pod číslom 2301 alebo v inom vydaní pod číslom 3857. Snáď preto. čo vždy bolo formou biskupskej vysviacky. V tejto konštitúcii Pius XII. Uvediem len časť textu: „Božím osvietením a najvyššou apoštolskou autoritou a neochvejnou znalosťou vyhlasujeme (…) nariaďujeme a určujeme. kňazskej a biskupskej vysviacky. čiže slávnostne potvrdzuje platnú matériu a  formu tejto sviatosti. z ktorých nasledujúce sú potrebné k platnosti: DOPLŇ v TVOJOM KŇAZOVI PLNOSŤ TVOJEJ SLUŽBY a OZDOBENÝ ORNAMENTMI VŠETKÉHO OSLÁVENIA POSVÄŤ HO ROSOU TVOJHO NEBESKÉHO POMAZANIA. Sviatosť kňazstva Sú platné nové biskupské vysviacky? Veľmi významným dokumentom pontifikátu Pia XII. nezačal s novou formou tejto sviatosti. že nebol legitímnym pápežom. bola jeho neomylná apoštolská konštitúcia „Sacramentum ordinis“ z  roku 1947.“ Pius XII. Je tiež zaujímavé uviesť dôvody. iba potvrdil. lebo ani legitímny pápež nemôže zmeniť podstatu sviatostí.

ktoré svätiteľ kladie kandidátovi na  biskupský úrad. birmovku. že opravdivý katolík bude dostávať údery od hriešneho sveta. a keď biskupi nie sú biskupmi. katolícka a apoštolská Cirkev je jedinou pravou Cirkvou…?“ Alebo: „Odsudzuješ všetky bludy. preberá túto formu od prvého neplatného pápeža. okrem toho. Ján XXIII. !38 . Tak ako som už pri krste spomenul. ktorý symbolizoval. ale aj samotná podstata sviatosti bola zničená. ktorý odmietol uznať legitímneho pápeža sv. Pavol VI. Uzáver: Nové biskupské vysviacky sú neplatné. sv. lebo by to bolo neekumenické a  už neverí v  žiadnych nepriateľov Krista a  jeho Cirkvi. Birmovka Aj táto významná sviatosť bola zdeformovaná v  neprospech katolíkov. totiž matéria a forma tejto sviatosti. Ani väčšieho trestu si za naše hriechy neviem predstaviť. že birmovkou sa stávame Kristovými vojakmi. Preto z  obradov bol vynechaný ten symbolický úder na líce. Túto výzbroj Ducha Svätého potrebujeme. lebo veríme. ktorá sa nachádza v tzv. čiže od schizmatika Hyppolita. Všetci musíme konať pokánie a zostať verní tradičným obradom. Kalixta. ktorí by chceli z nej čerpať silu a dary Ducha Svätého. zrušili tiež proti-modernistickú prísahu povinne nariadenú sv. že zničil podstatu vysviacky odstránil z  obradu aj mnohé závažné otázky. Nová cirkev už nebojuje proti nikomu. pred každou biskupskou vysviackou alebo pred preberaním dôležitejšieho cirkevného úradu. Nová cirkev. ktoré boli spáchané proti tejto Svätej katolíckej Cirkvi?“ a iné. aby sme zostali katolíkmi. pápežom Piom X. Avšak nebol vynechaný len tento symbolický úder. ani „kňazi“ nimi „vysvätení“ nie sú kňazmi. už nehovorí o  vojakovi Krista vôbec. ako sú napríklad: „Veríš. apoštolskej tradícii Hyppolita Rímskeho…“ Je to až neuveriteľné. ktorý sa používa pre sv. a  Pavol VI. Podľa tradičného učenia bojujeme proti diablovi a jeho pomocníkom na zemi. Potom nemáme platnú spoveď. že Svätá. proti ktorým bude bojovať duchovnými zbraňami. že Pavol VI. krizmu.„… uznali sme za dobré nanovo použiť konsekračnú formu zo starých prameňov. omšu a nemáme ani posledné pomazanie. že vždy bol platnou matériou pre sväté oleje olivový olej.

Podľa tradičného učenia Cirkvi hlavným zmyslom tejto sviatosti bolo prijatie milosti. krizma je olej používaný aj pri  birmovke. 697 alebo 1317) a zneje takto: „Znakom kríža ťa označujem a krizmou spásy ťa posilňujem. Zatiaľ čo pomazanie v  Novej cirkvi sa môže udeliť aj chorým mimo nebezpečia smrti. odpustenie hriechov. že sa nevie postarať o olivový olej pre všetkých svojich „biskupov“? Alebo im ide o  zničenie posvätnej tradície za každú cenu? Najvážnejší zásah bol prevedený proti podstate tejto sviatosti. Kto tu klame koho? Boh sa ale nedá oklamať.
 V mene Otca. Môžeme to dokumentovať na  obidvoch formách. Ani len pomenovanie neostalo to isté. storočia.Sv. i Syna. ktoré vyslovuje biskup pri  udeľovaní sviatosti Cirkev používa od konca 12. Toto je veľmi vážny odklon od katolíckeho úmyslu a to môže zneplatniť túto sviatosť. tak ani „birmovka“ nie je birmovka.“ Podľa Pavla VI.“ Modernistická Nová cirkev ich nahradila týmito slovami: „Prijmi znak daru Ducha Svätého. Nová cirkev dnes povoľuje už aj olej z inej rastliny než je oliva. Keď si uvážime. aby sa mu odpustili hriechy a  ak je to Božia vôľa. i Ducha Svätého. (Denz. ako vidíme v katolíckom obrade sa kladie dôraz na  uzdravenie duše. Z toho vyplýva aj iný zmysel. lebo oni to nazývajú Pomazanie chorých. Aby takto posilnený neprestal dôverovať v  Božie milosrdenstvo. čiže slová. aby sa mohol uzdraviť. ktorá má pomôcť zomierajúcemu človekovi v  rozhodujúcom zápase s  diablom v  hodine svojej smrti. proti forme sviatosti. ale aj tá je iná. Čiže. nová forma sa mala podobať byzantskej forme. že noví „biskupi“ nie sú biskupi. Posledné pomazanie Modernistom v  Novej cirkvi sa podarilo túto sviatosť dôkladne zničiť. Túto formu. Snáď Nová cirkev je už tak chudobná. ktorá ohrozovala život človeka. V Katolíckej Cirkvi sa táto sviatosť udeľovala len vo  vážnej chorobe. Tradičná katolícka forma tejto sviatosti bola slávnostne kodifikovaná !39 . Túto formu slávnostne potvrdil Ekumenický koncil vo  Florencii v  roku 1439. zatiaľ čo v  obrade Novej cirkvi sa dôraz kladie na  uzdravenie tela.

je táto: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Cirkev tradične maže 5 miest na  tele. to odmietol Filipovi II. 908 alebo 1324 a 1695).na Florentskom a Tridentskom všeobecnom koncile. Chudák Henrich VIII.“ Nová forma modernistickej Novej cirkvi určená Pavlom VI. Tomáš Mórus by nebol mučeníkom atď. čokoľvek si sa očami (sluchom. to znamená. ako aj Inocent III. Len v  USA sa dnes ročne anuluje okolo 60000 manželstiev. Tí. (Denzinger 700. že obrad Posledného pomazania (…) by sa mal zmeniť (…) nech je prekliaty!“ Vždy len biskup mohol žehnať olej pre chorých. Forma je táto: „Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo NECH TI ODPUSTÍ PÁN. čuchom. Komentár: Beda zomierajúcim v  Novej cirkvi dnes. Klement VII. rozvod. chôdzou) previnil. Svätá Stolica iba výnimočne povoľovala kňazom fakultu na  žehnanie tohto oleja. v Novej cirkvi môže to robiť každý kňaz. Manželstvo Ani Sviatosť manželstva neostala na  pokoji. Masové udeľovanie týchto „rozvodov“ je hrubé porušenie Božieho zákona: „Nescudzoložíš!“. dnes to Nová cirkev zredukovala iba na čelo a ruky. čo sa nestihli dobre vyspovedať alebo urobiť akt dokonalej ľútosti. 928 alebo 1718): „Kto by povedal. A  sv.“ Ako vidíme najdôležitejšie slová „NECH TI ODPUSTÍ PÁN“ sú vynechané a preto táto sviatosť je neplatná. Tridentský koncil (Denz. chuťou a hovorom. V  90% týchto prípadoch ide o obyčajný rozvod. nové pomazanie chorých im hriechy neodpustí. dotykom. !40 . Pápež Urban II. odmietol udeliť Filipovi I. odmietol rozvod Napoleonovi atď. že takéto manželstvo sa vyhlási za neplatné od začiatku. lebo partneri sa môžu znova oženiť alebo vydať. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. bol by dnes dostal anuláciu svojho manželstva a  nebol by založil anglikánov. Amen.

že takéto manželstvo vo  väčšine prípadov viedlo k  ochabnutiu viery u  katolíckeho partnera a  k veľkej náboženskej ľahostajnosti u  ich detí. Mnohí biskupi ho neudeľovali. Jeho slová sú našou oporou a  svetlom. Svätá omša Nebo a zem sa pominú. (Mat. v  ktorom sa zaväzuje. že niekto iný sa tu mýli a  nie Duch Svätý. sa odporúča takýmto zmiešaným partnerom chodiť raz do „katolíckeho“ a  raz do  nekatolíckeho. V  Katolíckej Cirkvi nekatolík musí pred manželstvom s  katolíkom podpísať tzv. Dnes v  Novej cirkvi už môže deti vychovávať podľa svojho nekatolíckeho svedomia. tak ordinár mohol udeliť dišpenz na  uzavretie takéhoto manželstva. medzi katolíkmi a nekatolíkmi. že pápež môže všetko v Cirkvi zmeniť.vatikánskeho koncilu „pápež nemôže učiť novú doktrínu. ale moje slová sa nepominú. že deti nechá pokrstiť a  vychovať v  katolíckej viere. Podľa modernistickej sekty pod vedením Jána-Pavla II. reverz. lebo podľa 1. Naši slovenskí katolíci si myslia. že Nová cirkev sa neprávom nazýva katolíckou. Nie je to pravda. slová nášho Spasiteľa boli vyslovené pre nás. ale má pomocou Ducha Svätého strážiť poklad viery…“ (Denz. Komentár: Ako sa mohol Duch Svätý tak hrozne mýliť po dobu skoro 2000 rokov. Ak bol na to vážny dôvod. Slová nášho Spasiteľa máme zachované v  Evanjeliách. 1836) Iba nepraví a  falošní pápeži môžu takto bezohľadne meniť katolícku disciplínu a  doktrínu. čo pred tým v Cirkvi zakazoval? Som presvedčený. Dnes v Novej cirkvi už to nie je problémom a takéto manželstvo sa môže uzatvoriť už aj v nekatolíckom chráme alebo stačí len na úrade. Takéto vážne porušenie katolíckej disciplíny iba dokazuje. 24. V  nich nachádzame zmysel nášho života. lebo si uvedomovali. aby nekatolík nebol snáď urazený. aby prepisovatelia alebo !41 . 34) Áno. V Katolíckej Cirkvi katolík nesmel uzavrieť manželstvo s nekatolíkom.Veľký zásah sa urobil do zmiešaných manželstiev. ktorých prepisovanie z  pokolenia na  pokolenie bolo tak prenášané. keď teraz odvoláva všetko to. Bola to cirkevná prekážka. Deti z takéhoto manželstva väčšinou úplne odpadnú od viery v Boha. pre naše časné a  večné blaho.

Svätá Cirkev. (Denz. ktoré nám jeho Božský život priamo sprostredkúvajú. Všetky Spasiteľove slová sú slová života. NOVÉHO A VEČNÉHO ZÁKONA. Písmo bez tejto presnosti a  hodnovernosti. Pozrime sa na slová premenenia podľa dokumentov Cirkvi: Florentský koncil za pápeža Eugénia v roku 1441. 415 alebo 783): „Slová premenenia. ktoré Pán Ježiš prehovoril pri  poslednej večeri a  ktorými premenil chlieb a víno na svoje Telo a Krv. ale sú aj také jeho slová. 715 alebo 1352): „Svätá Rímska Cirkev učením a autoritou apoštolov potvrdzuje. Preto nikomu z  úprimných katolíkov sa ani vo  sne neprisnilo ich zmeniť a zdeformovať. Týmito slovami každý kňaz a biskup zvoláva Všemohúceho Boho-človeka Ježiša Krista z  nebies na  oltár. Žiaľbohu. (Denz. tieto slová pri slúžení Novej omše v ľudovom jazyku nielen že porozhadzoval a niektoré vynechal. tlačiť a  rozširovať Sv. Tieto slová si Cirkev váži ako najsvätejšie ktoré máme. Bolo to niečo nemysliteľné. diabol na prevedenie týchto deštruktívnych zmien v  omši vystihol dobu. ktorý sa odohráva na oltári. včítane TAJOMSTVO VIERY. omše. Cirkev si nesmierne vždy vážila slová Božie. !42 . že pri premenení vína sa používa táto forma: LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI. Preto Katolícka Cirkev pod trestom vylúčenia z Cirkvi zakazovala prekladať. Sú to tie slová. ale aj svätokrádežne zmenil. A tu zrazu v roku 1970 Pavol VI.prekladatelia zachovali čo najvernejšie pôvodné slová. ktoré predchádzajúci pápeži prísne trestali vylúčením z Cirkvi. v  „Cum Marthae circa“ z  roku 1202. Zmeniť slová samotného Boha. keď väčšina katolíkov sa viac nadchýnala hospodárskymi „zázrakmi“ Západu než tomu najväčšiemu Zázraku. TAJOMSTVO VIERY. ktoré nachádzame v Kánone. pod vedením Ducha Svätého vybrala tieto slová z evanjelií a každý platne vysvätený kňaz ich vyslovuje pri  premieňaní. znamenalo urobiť z  neho klamára a  to znamená zneplatnenie samotnej omše v Novej cirkvi. Okrem toho sa uzákonili aj mnohé ďalšie deformácie Katolíckej sv.“ Pápež Inocent III. KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS A ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.

“ Na začiatku každého kňazského omšového misála bola povinne vytlačená bula sv.“ Podľa tejto formy sa „upravilo“ aj Sv. … slová ZA VÁS A ZA MNOHÝCH boli prevzaté od Matúša a Lukáša a boli spojené Katolíckou Cirkvou pod vedením Ducha Svätého… A preto sa nemohli použiť slová ZA VÁS A VŠETKÝCH pretože tu sa hovorí iba o ovocí utrpenia nášho Pána…“ Dnešní modernistickí deformátori v  Novej cirkvi používajú v našich kostoloch tieto slová „premenenia“: „TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI. NOVÉHO A VEČNÉHO ZÁKONA.: „Forma sviatostí (čiže aj slová premenenia vína) je tak definitívna.. „Quo primum“ z roku 1570. Môžete si to overiť vo  všetkých slovenských prekladoch Sv.veríme. Pokračujem znova z Rímskeho katechizmu sv. Písme. Písma z minulosti. KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS A ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. Pia V.“ !43 . TAJOMSTVO VIERY. Pia V. Písmo v najnovšom vydaní Spolku Sv. že forma premenenia vína pozostáva z týchto slov: LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI. že apoštoli ich prevzali od Krista a ich nasledovníci od nich.“ Svätý pápež Pius V. že aj malá odchýlka od nej ZNEPLATŇUJE sviatosti. JE TO KRV NOVEJ a VEČNEJ ZMLUVY. Vojtecha. KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. omšu) nech na ňom spočinie hnev Všemohúceho Boha i apoštolov Petra a Pavla. v Rímskom katechizme z roku 1566: „Pevne veríme. v ktorej mimo iného sa zdôrazňuje: „Kto by sa odvážil konať proti tomuto misálu (čiže kto by chcel zmeniť tridentskú sv. Ani jedna protestantská sekta sa neodvážila takto „upravovať“ slová nášho Spasiteľa vo  Sv. čo je hrubý zásah do  týchto posvätných kníh.

a  Jána-Pavla II. par. Pius IV.“ Pius XII. v  „Mediator Dei“ z  roku 1947.(Denz. že Nová cirkev pod vedením Pavla VI. Pius IV. 59: • „Používanie latinského jazyka je zrejme krásnym znamením a účinnou ochranou proti akémukoľvek porušeniu čistoty náuky. absolútne a  svätokrádežne ignoruje tieto slávnostné a neomylné výroky učiteľského úradu Cirkvi. 1533 alebo 2633): „Je bludom tvrdiť.: • • • • • Tridentský koncil. Pius VI. (Denz. 1562. že (…) nechýbajú takí. 1551. č.“ vo výnimočných prípadoch aj diakoni môžu to robiť. že obrady liturgie by sa mali zjednodušiť a mali by sa vyjadrovať v reči ľudu (…) je to urážkou zbožného človeka a vyhovuje bludárom a rozkolníkom. ktorí zavádzajú nové liturgické zvyklosti (…) Takto sa s bolesťou dozvedáme. Július III. v  „Auctorem fidei“ z  roku 1794. (Denzinger 956 alebo 1759 ): „Kto povie. č.“ Z tej istej encykliky. 1566. 956 alebo 1759 ): „Kto povie. prijímania. že laici prijímali od kňazov (…) a toto je zvyk zachovaný od apoštolských čias. že omša by mala byť slúžená iba v reči ľudu (…) nech je vylúčený z Cirkvi!“ Tridentský koncil. (Denz. 58): „Je teda nutné prísne zavrhnúť opovážlivý pokus tých. ktorí pri slúžení omše používajú ľudový jazyk.“ Alebo par. vždy bol zvykom v Cirkvi. 61: !44 . (Denz. 881): „Čo sa týka sv. par. č.S bolesťou teda musíme konštatovať. Napr. že Kánon a slová premenenia by sa mali vyslovovať nahlas (…) nech je vylúčený z Cirkvi!“ Tridentský koncil.

Dnešná Nová cirkev v  praxi skoro vo  všetkom koná proti horeuvedeným dokumentom Cirkvi a tým koná nielen proti skoro 18 storočiam dlhej tradície.V latinských obradoch NECH SA ZACHOVÁ POUŽÍVANIE LATINSKÉHO JAZYKA…“ ČIŽE NIE JE PRAVDA. 813: „Žena nech nemá prístup k oltáru. Tomu sa podarilo zaviesť zdeformovanú neplatnú novú omšu do Novej cirkvi. Mimochodom bol to dnešný „pápež“. kto chce dať oltáru tvar stola a kto chce odstrániť čiernu farbu z liturgie. čím iba dokázal. že kto zmení význam konsekračných slov pri premenení alebo ich vynechá. keď ešte bol biskupom v  Krakove. keď sa dozvedel o  slobodomurárstve arcibiskupa poslal ho do  Turecka. že nebol platným pápežom. čiže omša je neplatná. č. Nová cirkev skoro úplne vytlačila latinčinu z  liturgie a  tým zasadila silný úder oficiálnemu jazyku Katolíckej Cirkvi. ŽE KONCIL NARIADIL ZAVEDENIE NOVEJ OMŠE. Pavol VI. Po koncile sa nepriatelia Cirkvi zmocnili Kongregácie pre liturgiu vo  Vatikáne na  čele s  arcibiskupom Bugninim. Cyrila a  Metoda bol pápežmi neskoršie zakázaný pre národnostné a politické problémy. 36: „1. NEVYSLUHUJE SVIATOSŤ. 11. 1969) !45 . ktorý vylučoval z  Cirkvi slovenských kňazov.“ Kňazský misál. 4.“ Cirkevný zákonník (CIC) z roku 1917. vatikánskemu koncilu. Aj dnes na Južnom Slovensku alebo v Poľsku sa hádajú v akom jazyku sa má slúžiť omša. alebo skráti. (Slovák v Amerike. keď chceli slúžiť omšu v slovenčine. ale koná aj proti vlastnému 2. ale už nemal odvahu alebo ani nechcel zrušiť Novú omšu.: „… Svätá Matka Cirkev má všetky obrady za rovnoprávne a rovnako dôstojné a CHCE ICH AJ NAĎALEJ ZACHOVAŤ…“ alebo par. Latinčina zjednocovala celú Cirkev a  spájala nás s  Cirkvou z  prvých storočí. Sv. Aj experiment sv. č. Zato ale všetci sa usilovne učia angličtinu. kánon č.• „Nie je na správnej ceste ten. ktorý bol aktívnym členom slobodo-murárskej lóže. 12. ktorý v  dekréte o  liturgii Sacrosanctum Concilium hovorí v  par. Alfonz Liquori a mnohí svätí teológovia jednoznačne tvrdia.

pri ktorom ľudia po kľakačky prijímali Telo Božie. kedy kňaz a  jeho miništrantky (často rehoľné sestry) sú !46 . ktoré spomínajú Najsvätejšiu Trojicu.Rečou ľudu sa vytratilo aj to mysteriózne. čo je vážnejšie. Ešte šťastie. Používajú sa také hudobné nástroje. zábradlie. Do  svätyne majú prístup počas liturgie iba služobníci oltára. V  NewOrleanse mu počas omše vyhrávala jazzová kapela. Tzv. čo ich môže odradiť aj od kňazského povolania. V  Miami na  Floride pred jeho omšou okolo stola tancovali polooblečené dámy erotický tanec. To ponechali iba na  sviatok Najsv. Sú aj miništrantkami a  preto chlapci už nemajú záujem. Dievčatá a  ženy slúžia pri  stole. ktorého meno je práve Najsvätejšia Trojica. kazateľnice. Prijímanie rozdávajú nevysvätení muži a  ženy a  dáva sa do  ruky. Kánon je najintímnejšia chvíľa kňaza. keď sa rozpráva so  svojím Majstrom. a preto sa ju modlí tichším hlasom. Trojice. Nie raz sa v  USA „celebrovala“ tzv. Máme k  dispozícii video-dokumenty o  omšiach Jána-Pavla II. často udeľuje prijímanie do  ruky. Dnes existujú rôzne „omše“: rockové. kde v  strede oltára v  bohostánku prebýva vo  dne v  noci Pán Ježiš. ako keby sa nechceli priznať k  nášmu Bohu. zatiaľ čo v  Novej omši sa otočili k  Nemu zadkom alebo dali Ho do  kúta. čo latina prináša. Každý chrám mal dve časti. Kanade. že v  Novej cirkvi v  bohostánku neprebýva sviatostný Spasiteľ. Z Novej omše sa vytratilo posvätné ticho. ktoré Cirkev vždy zakazovala. Kňazi pri  slúžení sv. Francúzsku a  inde. Dnes prijímajú po stojačky. liturgický tanec je súčasťou mnohých omší v  USA. JPII. omše boli obrátení k  Bohu. lebo kňazi musia všetko recitovať nahlas. klaunovská omša. svätyňu a  časť pre veriacich. čítaním a  rozdávaním „prijímania“. V  Novej Guinee v  Papue počas jeho omše čítala čítania 18 ročná polonahá vysokoškoláčka. Tlieska sa rukami pri  kázňach alebo iných prednáškach v kostole. V  Manague v  Nicarague mu sandinisti počas omše vykrikovali marxistické heslá. Svätyňa bola tým posvätným miestom. na  svojich cestách po svete. Úplne sa zvrátili liturgické pravidlá Cirkvi ohľadom hudby. V Indii mu počas omše hinduistická kňažka udelila na  čelo znak sexuálnej bohyne Šivy. polkové. s  gitarou atď. jazzové. oltáre (niekde ich úplne vyhodili von). charizmatické. na  ktorých sa nesmie slúžiť omša. s úplne obnaženými prsiami. Je smutné vidieť opustené krásne oltáre v  našich kostoloch. že Nová cirkev vyhodila z  Novej omše všetky modlitby. vo Fatime aj anjel z neba si kľakol pred Hostiou. Lenže. Nová cirkev odstránila latinčinu. ale kňaz obrátený svojim zadkom k  oltáru musí slúžiť omšu na  stole.

Sú omše športové.“ Aj žiakovi elementárnej latinčiny bolo zrejmé. angličtine a  v  iných jazykoch sú to dva významovo rozdielne výrazy. Jedno je ale isté. Verím. revolučné. V Novej cirkvi aj napriek niekde plným kostolom dochádza k  degenerácii katolíckeho života a  k ochladnutiu lásky medzi ľuďmi. že raz znova budeme mať legitimného pápeža. iba svedčí. ktorí možno sedia v  jednej lavici v kostole. Sú to tieto slová: „LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI. Nová cirkev má pestrý výber omší: detské. KTORÁ BUDE VYLIATA ZA VÁS a ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. Veď toľko nenávisti medzi veriacimi ešte nikdy nebolo. !47 . ktoré máme v Katolíckej cirkvi. ktorú slúžili alebo sa jej zúčastňovali všetci svätí. To. Keďže v  slovách premenenia nemožno meniť význam slov Pána Ježiša. NOVÉHO a VEČNÉHO ZÁKONA. ktorý zakáže Nové omše a rozpustí Novú cirkev. V Cincinati biskup Bernardin dovolil miesto chleba používať koláč. kedy kňaz má na  oltári guľomet a  pušku. ale na  to by nestačil rozsah tejto knižky. ktorá iba zvoláva Boží trest na celé ľudstvo. že Nová cirkev podporuje totálnu anarchiu vo svojej liturgii a to so súhlasom Jána-Pavla II. mučeníci a vyznávači Cirkvi. češtine. Dalo by sa ešte hodne písať o  Novej omši. V  slovenčine. Ide o slová premenenia vína na Najcennejšiu Krv Nášho Pána Ježiša Krista. kde dievčatá s  minitrenírkami čítajú a  rozdávajú prijímanie.oblečené za klaunov spolu aj s  typickým klaunovským nosom na  gumičke. charizmatické. lebo po omši ide znova medzi partizánov bojovať proti bohatým. V  Toronte miesto vína používali coca-colu. Ide skutošne iba o zlý preklad? (dodatok 2006) Keď sme v  70-tych rokoch dostali z  Ríma „Novú omšu“ boli sme nemilo prekvapení zlým prekladom najcennejších slov. že tu nejde ani o platnú omšu a ani o Katolícku Cirkev. Máme odmietnuť Novú omšu. kajúcne. TAJOMSTVO VIERY. Jedinou záchranou nás všetkých je vrátiť sa k tej sv. omši. že latinské slová pro multis sa môžu preložiť iba ako za mnohých a  nie ako to máme v  Novej omši za všetkých. že Nová cirkev nedokáže túto anarchiu zastaviť.

že Novú Zmluvu neuzavreli všetci ľudia. Náš Pán zomrel za všetkých ľudí. Pius V. 28: „Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať. Tento zmenený postoj k  slovám Pána Ježiša vedie k ekumenizmu a synkretizmu rôznych náboženstiev a siekt.“ Aj tu učí sv. !48 . Pavol. 10: „Veď sa patrilo. Keď sme sa pýtali „odborníkov“ v Novej cirkvi na dôvod zmeny prekladu. že Pán Ježiš sa nemodlí za ľudí. ale iba mnohí. ale nie všetkým bolo a  bude odpustené. Máme vo sv. ktoré nám lepšie objasnia. Ján 17. v Rímskom katechizme. List Židom 2. Lenže to by potom znamenalo. pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko. takže neobstoja zmenené slová pri  premenení. keď povedal. Neprosím za svet. tak ako to učila Cirkev.“ Tu vidíme. že všetkým budú odpustené hriechy a v konečnom dôsledku všetci budú spasení. že Pán priviedol mnohých a nie všetkých ľudí do slávy. ktoré odmietajú Božiu lásku a ktoré odmietajú Pána Ježiša Krista. tí nás veľmi lacno odbili. Preto námietka modernistov. zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. Modlí sa za tých mnohých. Sú aj nešťastné duše. že uvedené slová sa majú prekladať ako za všetkých vôbec neobstojí. nakoľko len mnohí chcú vážne plniť podmienky Novej Zmluvy. Písme aj iné vety. Podobne to učil sv. ktorí ho prijali za svojho Spasiteľa. že ide o mnohých a nie o všetkých. že 2000 rokov Cirkev zle prekladala slová pro multis. nakoľko tieto slová vyjadrujú iba ovocie utrpenia nášho Pána. 9: „Za nich prosím. Písmo: Matúš 20. že všetci uzavreli Novú zmluvu s  Pánom Ježišom. ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. či všetkým alebo iba mnohým bude odpustené? Skúsme sa lepšie pozrieť na sv. lebo sú tvoji. ktorý priviedol mnoho synov do slávy. aby ten. Pri  poslednej večeri Pán uzavrel Novú Zmluvu s  ľudstvom a  vieme veľmi dobre. ktorých si mi dal. ktorí ho odmietajú a ktorí chcú zotrvať v hriechu. ale za tých.nakoľko by to vážne spochybnilo platnosť premenenia a  to je vážny zásah do sviatostného života Cirkvi. Aj tu Písmo hovorí o  ovocí Vykúpenia. ktoré vlastne znamenajú za všetkých a  nie za mnohých. že slová pro multis sa nesmú prekladať ako za všetkých.“ Aj tu vidíme.

Nesprávny preklad konsekračných slov zneplatnil samotnú konsekráciu. 28: „Tak aj Kristus: raz sa obetoval.List Židom 9. a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým. aby sňal hriechy mnohých. Pán Ježiš sa obetuje vo sv. že mnohým a nie všetkým budú hriechy odpustené. !49 . čiže niet sv. ktorí zachovávajú katolícku vieru a neporušené sviatosti. čo ho očakávajú. Niet väčšej tragédie pre celé ľudstvo. tradičných katolíkov. omši iba v skupinkách tzv.“ Aj slová premenenia jasne naznačujú. omši v chrámoch Novus ordo.

či spoločnosť môže postihnúť trestom alebo zabrániť človekovi v  prípade. to znamená či  môže si vybrať náboženstvo podľa svojho výberu a  či musí hľadať a  prijať náboženstvo založené Boho-človekom Ježišom Kristom? Tiež sa riešila otázka. ktoré hlboko urážajú nášho Pána Boha. Podľa dnešnej demokracie je dovolené verejne hlásať všetky možné hlúposti a bludy. drogy a iné zlá stúpajú. slobody. v  dokumentoch tzv. bez ohľadu na dopad svojich myšlienok a skutkov. ktoré si navzájom veľmi protirečia a mnohé sú protikresťanské. Totiž každý človek má vraj právo na  slobodu prejavu a  má právo vybrať si akékoľvek náboženstvo. vatikánskeho koncilu a  pod vedením tzv. Prichádzajú k  nám rôzni guru – učitelia z  Ázie. Televízne stanice sa pretekajú v  šírení zloby a  nečistoty. Či  má spoločnosť dať rovnakú slobodu pre každé náboženské spoločenstvo alebo kult. by sme sa ani tak nečudovali. že zločinnosť. v ktorej žijeme. Novej cirkvi sa podarilo zničiť sviatosti a tak ľudia sú ponechaní na svoje chabé sily. !50 .Náboženská „sloboda“
 pomätenosť Novej cirkvi Mnohí katolíci lamentujú nad dobou. To. nevynímajúc aj tie. Medzi ľuďmi sa vzájomné medziľudské vzťahy ochladzujú a šíri sa nenávisť. Právom ich bolí. Na scéne sa objavujú všelijakí moderní liečitelia a proroci. O čo tu ide? Tzv. Odkiaľ to prichádza? Je to produkt tzv. keď každý si robí a  myslí ako chce. rozvodovosť. a to je hroznou pravdou. ktorí vôbec nehľadajú pravdu atď. Len malé skupinky tradičných katolíkov sa nedali podviesť a zostali verné učeniu Cirkvi. Lenže. či človek má právo na tzv. Jedno náboženstvo tvrdí. Dnes na scéne vidíme rôzne náboženstvá. závisť a  osočovania. Najviac sa to dotýka našej mládeže. v  ktorej žijeme. že si vyberie „svoje“ náboženstvo a  bude hlásať „pravdy“ svojho náboženstva. moonisti. že On bol podvodníkom. že v  Eucharistii je prítomný Pán Ježiš. 2. Či  túto slobodu budú mať garantovanú aj ľudia. náboženskú slobodu. 2. zatiaľ čo iné tvrdí. Napr. túto „slobodu“ oficiálne hlása Nová cirkev. že to hlása dnešná demokracia. Títo všetci odzbrojili a  podviedli väčšiu časť Cirkvi. reikisti. ktorí kážu svoje bludy v našich mestách. jedno náboženstvo verí. ktorá nechce zostať „pozadu“. že Ježiš Kristus je Boh. atď. jehovisti. Títo všetci nachádzajú u  nás svojich prívržencov. ktorá je ovocím francúzskej revolúcie namierenej predovšetkým proti Katolíckej Cirkvi. pápežov. dedinách a  na TV obrazovkách. vatikánsky koncil riešil otázku.

Vtedy vo  svete sme mali v  časti Európy. že Ježiš Kristus je Kráľom. alebo šírili nemorálne myšlienky a  podnety. vo Filipínach a inde katolícke štáty. aby sa verejne šírila pornografia. Vráťme sa do  obdobia pred tzv. Kvôli verejnému poriadku avšak toleroval aj nekatolíkov. v encyklike „Mirari vos“ z roku 1832: „… Cirkev je dnes postihnutá ďalším zlom. komunistická strana alebo slobodomurárske lóže boli zakázané. v  celej Latinskej Amerike. V dávnejšej minulosti to bola aj Rakúsko-Uhorská monarchia a aj prvá Slovenská republika. Nebolo mysliteľné. Cirkev a  tieto štáty vždy verili. Títo aj šírili Kristovo učenie. Ateizmus bol považovaný za zločin proti spoločnosti. Blud je v tom. ktoré znevažovali dôstojnosť Božiu. Jedno náboženstvo povoľuje žene potrat alebo manželský rozvod. A  preto nebolo dovolené šíriť verejne myšlienky. homosexualita alebo sloboda prejavu namierená proti Katolíckej Cirkvi. Všetky protikatolícke hnutia. vatikánskym koncilom.zatiaľ čo iné tvrdí. ktorý má vládnuť aj v  celej spoločnosti a  štát má byť podriadený Cirkvi. ktorým je náboženský indiferentizmus (ľahostajnosť k pravému náboženstvu). Učenie Katolíckej Cirkvi Pápež Gregor XVI. 1874. atď. 2. zatiaľ čo mystici sa tešia Božej prítomnosti vo svojej duši. pretože večná spása jeho obyvateľov je dôležitejšia než ich časné blaho. založenej Boho-človekom Ježišom Kristom. Napr. ktorý sa podvodom šíri v spoločnosti zvrátenými ľuďmi. ako napr. Katolícky štát verejne nepodporoval žiadne nekatolícke náboženstvo. Toto zasvätenie schválil aj parlament tejto krajiny. že to je diabolský podvod. že vraj spásu možno získať akýmkoľvek náboženstvom pokiaľ ľudia sa správajú spravodlivo a čestne (…) a z tohto zhnitého zdroja !51 . Všetky väčšie cirkevné sviatky boli i  zároveň aj štátnymi sviatkami. Vládca alebo prezident bol veriacim katolíkom. zatiaľ čo iné to považuje za zločin. Ateisti popierajú Božiu existenciu. ktorí mohli len súkromne sa starať o  svojich členov. Neexistoval rozvod alebo potrat v  nemocnici. To isté urobil prezident Kolumbie a  iných štátov. Ako tieto katolícke štáty riešili hore uvedené problémy? Tieto katolícke štáty alebo monarchie sa vo  svojej politike riadili učením jedinej pravej Cirkvi. Zase iné náboženstvo sa klania diablovi alebo hadovi. Ecuádor bol zasvätený Božskému Srdcu samotným prezidentom Gracia Morenom v  r.

to nazval pomätenosťou.ľahostajnosti vychádza absurdný a mylný názor alebo lepšie povedané pomätenosť. je hlavnou povinnosťou ľudí priľnúť sa k náboženstvu. veľmi nebezpečný Cirkvi a spáse duší. nie je známkou slobodného človeka. podriadiť sa jej. že totiž sloboda svedomia musí byť vyžadovaná a chránená pre každého (…) plná sloboda názorov sa šíri k skaze nadprirodzeného života ako aj spoločenského dobra (…) Pretože zábrany. aké by oni uprednostňovali. tlačou alebo inou cestou (…) Týmto si oni neuvedomujú. v  encyklike „Libertas praestantisimum“ 1888. ktorý zneužíva svoju slobodu a práve z tohto zmýšľania pochádza základný omyl liberalizmu (…) Nie je v žiadnom prípade dovolené obhajovať alebo zaručovať neobmedzenú slobodu myslenia. ktorými ľudia boli chránení pred bludmi sa odstránili. ktoré založil Boh…“ Pápež Pius XI. vyučovania a výberu náboženstva ako keby to patrilo k prirodzenosti človeka… Pápež Lev XIII. či už hlasom. preklíname a chceme aby synovia Katolíckej Cirkvi ich považovali za plne odsúdené. v encyklike „Immortale Dei“ z roku 1885: „… pretože nikto nemá byť ľahostajný v službe Bohu. Náš predchodca Gregor XVI. že je to sloboda záhuby (…) v starosti o spásu duší a o blaho samotnej ľudskej spoločnosti (…) odmietame všetky tieto zvrátené názory a našou najvyššou apoštolskou právomocou ich zakazujeme. ale buriča. ale k náboženstvu. celá ľudská prirodzenosť sa zrúti do priepasti…“ Pápež Pius IX. ale nie k náboženstvu. v encyklike „Quanta cura“ z roku 1864: „… neboja sa šíriť bludný názor. Pápež Lev XIII. v encyklike „Quas primas“ z roku 1925: !52 . že totiž sloboda svedomia a náboženstva je vlastným právom každého človeka a že táto sloboda by mala byť legalizovaná v každej právnej spoločnosti (…) a že táto sloboda by nemala byť brzdená žiadnou cirkevnou a civilnou vrchnosťou a mala by sa šíriť verejne. zakázané a zavrhnuté.: „… Popierať Božiu zvrchovanosť alebo nechcieť ju uznať. k jeho náuke a praxi. písania. a keďže ľudská prirodzenosť je naklonená viac k zlu.

Katolícke náboženstvo je len tolerované alebo otvorene prenasledované. pápeži. Citáty z hanebného Dekrétu o náboženskej slobode: (výber) !53 . aby celý štátny život bol usporiadaný podľa Božích prikázaní a kresťanských zásad a to v zákonodarstve. 2. ktorí na  tento moment čakali od čias francúzskej revolúcie. ale takto zrovnali Bohom zjavené a  založené náboženstvo s falošnými. súdnictve. v  Izraeli len židovské a  v  mnohých ázijských krajinách len hinduistické alebo budhistické náboženstvo. Nestačilo im zničiť platnosť väčšiny sviatostí. Žiadne iné náboženstvá nenasledovali tento hanebný príklad vodcov Novej cirkvi. vo  všetkých mohamedánskych krajinách má plné právo len mohamedánske náboženstvo. ktorí hanebne podpísali deklaráciu o náboženskej slobode Dignitatis humanae. atď. ako keď majú zradiť princípy katolicizmu. vatikánsky koncil a prax Novej cirkvi Nikto a  nikdy neočakával. Tento dokument podpísali aj poslední štyria tzv. ktorí majú účasť na kresťanskej viere… Jeho kráľovská dôstojnosť si vyžaduje. že slobodo-murári a  iní nepriatelia Cirkvi sa dočkajú nových spojencov z radov Cirkvi. Mor laicizmu (…) začal popierať zvrchovanosť Krista nad všetkými národmi…“ Tzv. než je obnova vlády Kristovej (…) z hypostatického spojenia plynie. Patria medzi nich otcovia koncilu. Avšak vždy je lepšie pre katolíkov. bludárskymi a diabolskými náboženstvami a kultmi.„… pre upevnenie mieru nevidím účinnejšieho prostriedku. že Kristus má moc nad všetkým stvorenstvom (…) veľmi by sa niekto mýlil. ale od ľudí. kto by Kristovi-človekovi popieral vládu nad všetkými občianskymi záležitosťami… Ak je Boh a Ježiš vylúčený zo zákonodarstva a z verejného života a ak sa neodvodzuje autorita od Boha. Konciloví otcovia takto vydali Cirkev vlkom. sú vyvrátené stĺpy každej autority (…) a tým sa otrasie celá spoločnosť… Kristova ríša sa nevzťahuje iba na katolícke národy (…) ale zahŕňa bez výnimky všetkých tých. vo výchove mládeže. ktorú chceli zničiť. keď sú prenasledovaní.

Cirkev nikdy v  histórii neučila. Blud a hriech má rovnaké práva ako pravda a cnosť. akých je na Západe mnoho. že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak. ako aj v spoločenstve s inými. že dieťa katolíckych rodičov má právo stať sa členom nejakej nábožensko-erotickej cirkvičky. Veď  všetci dobre vieme zo  Starého Zákona ako Boh u  Izraelitov netoleroval žiadne iné !54 . Keď niekoho zabijem. že človek má právo byť bludárom. alebo. Podobne a  vlastne vážnejšie je to s  voľbou svojho náboženstva. že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom. Napríklad. rozkolníkom alebo satanistom. Kto mi dal právo na  odmietnutie náboženstva založeného Bohom? Tento dokument sa rodil v čase. tak ono ma dovedie do  večného zatratenia. ale keď si vyberiem diabolské náboženstvo.„Tento vatikánsky cirkevný snem vyhlasuje. človek vo svojej zlobe sa môže dobrovoľne rozhodnúť zabiť svojho blížneho alebo spáchať cudzoložstvo. tak jednotlivo. keď tvrdíme. A toto všetko zvaľovať na zjavené slovo Božie je hrubou urážkou Všemohúceho Boha. že vďaka našej slobodnej vôli sa môžeme dobrovoľne rozhodnúť pre zlo. ako to vysvitá zo zjavenia slova Božieho (…) Toto právo (…) má sa zákonite uznávať ako občianske právo v právnom poriadku spoločnosti…“ Náš komentár: Toto je neslýchané vyhlásenie „predstaviteľov Cirkvi“. že Boh mi to odpustí. čiže s  nedostatočným poznaním a  vôľou viac naklonenou k  zlému má právo na voľbu náboženstva podľa svojho úbohého svedomia. Museli vo  svojom štáte zrovnoprávniť pravé náboženstvo s  falošnými. ale nikdy nemôžem povedať. Slobodomurárske heslo egalité (rovnosť) sa stalo realitou po ktorej všetci zabijaci francúzskej revolúcie túžili. že totiž človek rodiaci sa s  dedičným hriechom. Tieto boli právne postavené na  rovnakú úroveň s  náboženstvom katolíckym. že má na to právo. ktoré týmto dekrétom prestali nimi byť. keď sme mali ešte katolícke štáty. Je veľký rozdiel. ešte mám nádej. aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti vlastnému svedomiu a nikomu sa nebránilo konať podľa vlastného svedomia súkromne i verejne. … právo na náboženskú slobodu má svoj skutočný základ priam v dôstojnosti ľudskej osobnosti.

ktorí peniazmi podplatia slabých katolíkov. atď. „Kto neuverí. aby rešpektovali svedomie zvrátených ľudí a  národov a  iné náboženstvá. Neslobodno mu ale prekážať konať podľa svojho svedomia. Ľutujem našich rodičov. že „kto si nectí Syna. dopustí sa diskriminácie iných náboženstiev a to je už dnes zločinom. „… človek sa nesmie nútiť konať proti svojmu svedomiu. On iste nerešpektoval ich právo na  výber falošného náboženstva. štáty Latinskej Ameriky a  iných katolíckych štátov. Nehovoril o  práve na  náboženskú slobodu a  odvolávať sa na  nášho Majstra je skutočným osočovaním druhej Božskej osoby.náboženstvo a prísne trestal každý prejav modloslužobníctva. a nikto mu v tom nemôže prekážať. keď emisári Vatikánu donútili vlády Španielska.“ Pán Ježiš jasne povedal. aby vstúpili do  ich sekty. ale aby hlásali Jeho Pravdu. najmä v náboženskej oblasti…“ „… Náboženské spoločenstvá majú ďalej právo. Návod na dokonalú anarchiu! Každý katolík. Pán Ježiš keď posielal apoštolov do  sveta. ktorý bude tvrdiť. 2. aby sa im neznemožňovalo slovom i písmom verejne vyučovať a vyznávať svoju vieru (…) občianska moc je povinná urobiť opatrenia. ani sa nerobila medzi nimi žiadna diskriminácia…“ Náš komentár: Každý si môže veriť a  hlásať bludy aké chce. ktorého sa dopustil tzv. Dnešná Nová cirkev pozýva na spoločné stretnutia pohanov a dovoľuje sa im klaňať hadom alebo Budhovi. aby zmenili svoje ústavy. aby rovnoprávnosť občanov sa nikdy otvorene ani skryte nenarušovala z náboženských pohnútok. bude zatratený. že len jeho náboženstvo je pravé. Žiadna civilizovaná spoločnosť nebude konať takto sebevražedne. vatikánsky koncil. „… Cirkev toto učenie prijala od svojho Majstra a od apoštolov a v priebehu vekov ochraňovala. ktorí takto môžu stratiť svoje deti v nejakom hnutí aj s požehnaním Novej cirkvi. nectí si ani Otca“. v  ktorých katolícke náboženstvo prestalo byť štátnym náboženstvom a  bolo !55 . „… preto právo na ochranu pred vonkajším donucovaním nezaniká ani u tých. nepovedal im. Táto likvidácia katolíckych štátov začala hneď po koncile. čo nerobia zadosť povinnosti hľadať a uznať pravdu…“ Náš komentár: Nová cirkev dáva zelenú aj žoldnierom nejakého zhubného náboženstva.“ Náš komentár: Toto je svätokrádežné osočovanie.

Mnoho katolíkov odišlo k  rôznym sektám. Katolícka Cirkev nikdy takéto bludy neučila a nepraktizovala. V  týchto štátoch sa potom musel uzákoniť rozvod. ale aj proti zdravému rozumu. potrat. Preto nemožno sa diviť. kto zastáva katolícke učenie je označovaný za primitíva. nemoderného a odpadlíka.zrovnoprávnené s  ostatnými. že mladí ľudia nevidia rozdiel medzi náboženstvami. Nová cirkev koná nielen proti tomuto učeniu. Práve opačne. ten. !56 . komunistom a  iným hnutiam. homosexualita a  iné morálne zlá.

lebo opak je hroznou pravdou: Vatikán od smrti Pia XII. tak obávam sa. vo  svojej encyklike „Quanta cura“ nazval socializmus a komunizmus „najsmrteľnejšími bludmi“. Tiež učil. Generáli KGB sú prezidentmi jednotlivých štátov bývalého ZSSR. • Lev XIII. že v  mnohých krajinách sú vo  vedení socialistické vlády. ale opačne. lebo dnes vidíme. a vôbec Vatikánu. sa pričinil o pád komunizmu. ktorá zničí spoločnosť“. Na  Slovensku vo  voľbách 1998 do  parlamentu kandidovali aj revolučné strany stalinistického typu aj napriek platnému zákonu zakazujúcemu šíreniu komunizmu. že JP II. súkromných podnikov a  parlamentov. Cirkvi a aj rodičov (…) sľubuje falošné ideály…“ !57 . založené na  marxistických princípoch. • Pius XI. Bývalí špičkoví komunisti sú dnes vo  vedení mnohých ministerstiev. (1998) Nikto z krutých vyšetrovateľov komunistických tajných polícii nebol potrestaný alebo nikto nebol potrestaný v  ČR alebo v  SR za pozvanie spojeneckých vojsk v  roku 1968. Ak ateizmus bol podstatným rysom komunizmu. že „komunizmus je vo svojom jadre zlý. …komunizmus berie človekovi slobodu a rabuje ho o dôstojnosť a odstraňuje všetky morálne zábrany… …ničí aj samotné základy kresťanskej civilizácie (…) ničí rodinu a ničí súkromné vlastníctvo (…) odmieta autoritu Boha. aktívne podporoval komunizmus všade na svete. v  encyklike „Divini Redemptoris“ učí. V Poľsku po 5 návštevách Jána-Pavla II. Takže vôbec nie je pravda. že nežijeme v kresťanskejšej dobe. že „socializmus a komunizmus sú nákazou. že je to predovšetkým zásluha Jána-Pavla II. si Poliaci zvolili za prezidenta bývalého špičkového komunistu. Je otázne či  vôbec komunizmus padol. že „padol“ sovietsky komunizmus.Komunizmus a Vatikán Dnes všade čítame alebo počujeme. že „komunizmus je v absolútnom rozpore s prirodzeným zákonom“. • V „Syllabe“ odsúdil socializmus a komunizmus ako „bludy našej doby“. predsedom vlády je evanjelik a minister zahraničných vecí je žid. v  encyklike „Quod Apostolici muneris“ učí. Učenie Cirkvi o komunizme: • Pius IX.

viackrát vítaný vo  Vatikáne. Pimen.• V inej encyklike „Quadragesimo anno“ učí. františkánmi a inými. že radosti a víťazstvá Sovietskeho zväzu sú aj našimi radosťami a víťazstvami. Už v  roku 1927 moskovský metropolita Sergej vyhlasoval. Počet obetí vo svete sa odhaduje na 150 miliónov. Pavol VI. Tento jezuita potom sa aj oženil a  po tom všetkom. Petra. Podarilo sa im naočkovať v Cirkvi tzv. teológiu oslobodenia. !58 . na  katolíckych školách a univerzitách. Počas svojej kázne patriarcha sa vystatoval s  totálnou deštrukciou Ukrajinskej katolíckej Cirkvi a jej „triumfálnom“ návrate do  lona pravoslávnej cirkvi. ktorá bola vlastne zamaskovaným marxizmom.) Aleghiero Tondi. „že nikto nemôže byť dobrým katolíkom a zároveň socialistom“. všetko odpustil a teraz pracuje v Ríme na inom poste. Čo dosiahol komunizmus vo  svete: zbedačenie ľudí pre svoju ekonomickú neschopnosť. Prítomný kardinál vôbec neprotestoval a zaryte mlčal. Po tomto prezradení všetci boli zaistení a  umučení. Tento taliansky jezuita počas pontifikátu Pia XII. odovzdal sovietom mená všetkých kňazov. Podarilo sa mu infiltrovať Ruskú pravoslávnu cirkev a neskoršie aj iné cirkvi a najmä Katolícku Cirkev. Angelo Roncali (alias Ján XXIII) bol prvým falošným pápežom. ustanovil aj trest vylúčenia z Cirkvi pre katolíkov. kde píšem o Jánovi XXIII. ho dokonca aj pozval slúžiť liturgiu nad hrobom sv. V praxi táto „teológia“ viedla viacerých kňazov bojovať so  zbraňou v  ruke proti kapitalistom. masovú likvidáciu ľudí s  iným názorom. Pius XII. že bol sovietskym agentom mu „pápež“ Pavol VI. marynolcami. Metropolita Nikodim bol moskovským patriarchom pravoslávnej cirkvi a  bolo verejne známe. Komunizmu sa postupne podarilo dosadiť svojich ľudí na  významné miesta vo  Vatikáne. čiže agentom sovietskej tajnej polície. Tento sa stal novým patriarchom a  na inštaláciu do  svojho úradu pozval aj kardinála Willebrandsa ako „pápežovho“ zástupcu. keď sa potvrdilo. ktorý sa spriatelil s  komunizmom a  odmietol ho odsúdiť. Komunizmus všade na  svete šíril občianske vojny a  revolúcie. (Viď predné stránky tejto knižky. ktorá má na  svedomí krv miliónov kresťanských mučeníkov. že bol agentom NKVD (KGB). v reholiach a to najmä medzi jezuitmi. ktorí vstúpia do KS a šíria túto ideológiu. ktorí boli tajne vyslaní do  komunistických krajín. bol Pavlom VI.

lebo by to mohlo znamenať nepriateľské zasahovanie do  vnútorných záležitostí ZSSR. len aby si nepohnevali sovietov. On sa odmietol podrobiť fašizmu a  komunizmu po dobu viac než 35 rokov. že v tomto ruskom kolégiu mali sovieti vybudovanú rozsiahlu špionážnu sieť. Nebolo mu ani dovolené opustiť Rím. Čoskoro na to.Biskup Veličovski. Tam zotrval 15 rokov. Mailleux S. že by nebolo dobré zriadiť ukrajinský katolícky patriarchát. ktorý vyzradil Veličovského. Tento hrdinský prelát-prímas Maďarska bol symbolom antikomunizmu. tak tento bol v  Ríme privítaný so  všetkými poctami. lebo chcel sa viacej zapáčiť maďarským komunistom. že zostane prímasom maďarských katolíkov až do  svojej smrti. On bol ďalším príkladom hanebnej spolupráce Vatikánu s  komunizmom. Avšak kardinál nabral odvahu a prehovoril na biskupskej synode v roku 1971: „… ukrajinskí katolíci. Ako je známe. Keď počas jeho pastoračných návštev maďarských katolíkov žijúcich v emigrácii kritizoval komunistický režim. Tento biskup Ukrajinskej katolíckej Cirkvi po svojom prepustení z  dlhoročného väzenia prišiel do  Ríma. Po príchode do  Ríma mu Vatikán prísne zakázal navštevovať Ukrajincov žijúcich v emigrácii. Tam Vatikán s ním zaobchádzal ako s jednoduchým kňazom. sľúbil kardinálovi hneď po príchode do  Ríma. ktorí obetovali hory svojich mučeníckych tiel a rieky krvi. aby nemuseli uznať existenciu ukrajinských katolíkov. Tento ukrajinský katolícky biskup po 24 rokoch svojho pobytu v  sovietskych koncentrákoch mohol odísť do  Ríma. ktorú vyliali za katolícku vieru sú teraz v rokovaniach so ZSSR odhodení ako nepohodlní svedkovia nedávnej minulosti. lebo nechcel opustiť svoje ovečky. Rektor tohto kolégia P. kardinál sa počas maďarského povstania v roku 1956 dostal von z  väzenia a  po sovietskom vojenskom zásahu dostal ochranu na americkom veľvyslanectve v Budapešti. Vatikán požadoval cenzúru všetkých jeho kázní a prejavov. Dokonca aj liberálni politici na Západe obdivovali jeho odvahu. vyhlásil. Neubehli ani dva týždne po príchode kardinála do  Ríma. hneď na  to prišiel do  Ríma exarcha pravoslávia Filaret. šéf ruskej pravoslávnej cirkvi na  Ukrajine.“ Kardinál Mindszenty. Vatikán nemal rád jeho zotrvávanie v Maďarsku. integritu a vieru. A  naopak. agent KGB. Filaret bol aj hosťom ruského kolégia Russicum. čo sa aj stalo. On to samozrejme !59 . Kardinál musel opustiť veľvyslanectvo a prísť do Ríma.J. keď Vatikán zrušil exkomunikácie mierových (komunistických) kňazov. talianska polícia zistila. lebo by to rozhnevalo Moskvu. Kardinál Slípyj. Pavol VI.

Podľa kardinálových Memoirs (pamätí) sa Západ a najmä Rím stali pre neho na  konci cesty kompletným a absolútnym vyhnanstvom. dňa 26. čím potvrdil svoju komunistickú orientáciu. Tento brazílsky arcibiskup je známy svojim marxistickým zmýšľaním a  preto právom je nazývaný červeným arcibiskupom. ktorý likvidoval 60 miliónov ľudí v  triednom boji a  ktorý ročne zabíja 50 miliónov nenarodených detí a  ktorý počas tzv. nevyjadroval. zvolal: ‚Dobré ráno môj komunistický biskup. Helder Camara. tak ako Mojžiš vyviedol vyvolený národ zo zajatia v Egypte. pápež Pavol VI.“ „Pápež“ Ján-Pavol II. Camaru. Nemožno sa preto diviť. JPII. kultúrnej revolúcii zvrátil ľudský rozum na  ruby.. vyjadril v roku 1976 podľa uverejnenia Kongregácie pre evanjelizáciu národov takto: „Cirkev spoznáva a podporuje spravodlivé vyjadrenie súčasnej historickej fázy Číny a jej transformácie (…) do nových štruktúr moderného sveta (…) a chceme ukázať náš záujem a sympatiu na ich úsilí…“ Pravý pápež by sa takto o štáte. ktorý sa podujal vyviesť svoju krajinu z feudálneho útlaku a z kapitalizmu. septembra 1974 bol publikovaný rozhovor medzi ním a  Pavlom VI. V  známom francúzskom denníku Le Monde. Pri  jeho „zvolení“ všetci sme naivne očakávali. Súčasný falošný pápež do  roku 1990 nikdy oficiálne neodsúdil marxizmus a  nikdy neodsúdil komunistický režim !60 . náš komunistický pápež!‘“ V diskusii o komunistickej Číne sa Pavol VI. keď na  stretnutí Katolíckeho medzinárodného centra na  „katolíckej“ univerzite v  Louvain sa za prítomnosti kardinálov a biskupov citovali aj takéto úvahy: „… Mao Ce Tung bol novým Mojžišom. zrušil svoj sľub a  vymenoval za nového prímasa Maďarska prokomunistického kardinála. že on zvráti pro-komunistickú orientáciu Pavla VI. z  ktorého vyberám vzájomné pozdravenie: „Otvoriac svoje ramená. Keďže sa mu to nepodarilo. a  jeho pomocníka v štátnom sekretariáte arcibiskupa Cassaroliho. aby objal Msgre. hneď vymenoval Cassaroliho za štátneho sekretára Vatikánu. Pavol VI. rozhnevaný Pavol VI. ako sa máš?‘ Arcibiskup odvetil: ‚A dobré ráno tebe. Práve opak sa stal pravdou. bol veľmi proti vydaniu kardinálových pamätí.odmietol. Tzv.

neváhal ponížiť nuncia v  Taiwane na  obyčajného chargé daffaires. Ricardo Falla a P. Víťazný socialista Gonzales nepobozkal prsteň „pápežovi“ pri  vzájomnom stretnutí. Ignacio Anezola. Cassaroli a  generál jezuitov P. Generál jezuitov musel priznať. Čínski komunisti mali veľkú radosť zo „svätého otca“. Arupe dobre vedeli o  vojenskej dohode medzi Moskvou a  Nicaraguou podpísanou v  1980 a  aj tak nepohli prstom. 2. aby sa zapáčil komunistickej Číne. ktorý strávil 3 roky na Kube a ktorý podporoval krvavú revolúciu. Títo jezuiti podporovali krvavú revolúciu v  Nicarague v  70-tych rokoch. ani slovom sa nezmienil o  miliónových obetiach kresťanov v  komunistických koncentračných táboroch. novembra 1982 JPII. Kardinál Cassaroli vymenil pápežského nuncia Msgre. ktoré mali byť oporou Cirkvi. ktorí boli členmi komunistickej vlády v  Nicarague: P. vydal dokument pri  príležitosti 1000 ročného výročia prijatia kresťanstva ruským národom v  ktorom opisuje históriu kresťanstva v  Rusku. Sú známi štyria jezuiti. Viackrát odsudzoval kapitalizmus. Pietrom Sambim. ktoré navštívil. j. navštívil túto krajinu a  blahoželal socialistom k  víťazstvu pri  voľbách. Keďže dobrý vzťah. JPII. P. aký bol medzi Vatikánom a antikomunistickým Taiwanom z doby Pia XII. Kardinál Cassaroli nakoniec vyhlásil. začal byť prekážkou dobrého vzťahu k  ľudovej Číne. nespočetný počet zabitých obetí atď. Marxizmus sa dostal aj do  rehoľných spoločností. Jeden z  novinárov poznamenal. Socialisti čoskoro po „pápežovej“ návšteve uzákonili potrat a  rozvod a  odvtedy drogy a  sexuálna „sloboda“ sú pliagou voľakedy katolíckeho Španielska. Alvaro Arguello. Výsledky tejto revolúcie boli hrozné: 45000 zranených. ktorá presadzovala kresťanské hodnoty. ktorý bol proti marxistickej revolúcii a  bol nahradený P. Najviac bola postihnutá rehoľa jezuitov. Gabriela Montalva. že 12 jezuitov-kňazov aktívne bojovalo so  zbraňou v  ruke v  partizánskych jednotkách v  boji proti bohatým ľuďom. že Taiwan nepotrebuje žiadneho nuncia z  Vatikánu. ale krajná pravica. Fernando Cardenal. Keď v  roku 1988 JP II. že to neboli socialisti. 40000 osirelých detí. Títo pomätení jezuiti hlásali a verili v toto krédo: !61 . P. Len niekoľko dní po víťazstve socialistov v  Španielsku t.pri  moci v  krajinách.

Veľmi skoro sme zabudli nie len na  50-te roky. Drinan Robert. Veľký pápež Pius XII. Voľakedy boli to jezuiti. takže boli to títo „biskupi“: Pre Olomouc bol menovaný Vrána. sa nevedel dohodnúť s komunistickým ČSR o vymenovaní biskupov pre osirelé diecézy. lebo nechcel zľaviť z  katolíckych princípov. Vznikla tajná Cirkev. Daniela Berrigana.“ Mnoho „poradcov“ zo  ZSSR. nedokázali zastaviť odpad od viery a  priľnutie k  marxizmu v  jezuitskom ráde svedčí znova. ktorá úplne zradila svoje poslanie. Namiesto toho. keď v  roku 1973 sa Vatikán (Pavol VI. Osobne poznám P. východnou politikou. ale aj na  smutné skúsenosti s  vatikánskou tzv. Tajná Cirkev avšak nemohla uspokojiť masy katolíkov a  preto túžobne sme očakávali oficiálnu dohodu s  Vatikánom a  menovanie biskupov. ktorí šírili pobožnosť k Božskému Srdcu. a najmä JPII. P. ktorá aspoň zachránila mnohé povolania a  dodávala ľuďom odvahu v  rokoch prenasledovania. v  ktorom aktívne podporoval umelé potraty. antikoncepciu a  iné verejné hriechy. veď  som bol členom tejto rehoľnej spoločnosti. amerického jezuitu. Aké ale bolo sklamanie. Za generála Arupeho. Kuby. ktorým nezáleží na svojich ovečkách. ktorí podporujú homosexualitu. Voľakedy druhá najväčšia rehoľa mužov. Naša (česká a slovenská) skúsenosť. ale aj z  ČSR sa hrnulo do  Nicaraguy. Preto netreba sa čudovať. že sú falošnými pápežmi. oficiálne prijali marxistické analýzy spoločenskej situácie za oficiálnu metódu Spoločnosti Ježišovej. Ignácom z Loyoly. že Pavol VI. sociálneho a politického útlaku a to hoc aj ozbrojenou revolúciou. indickí a  európski jezuiti odvrhli túto pobožnosť ako veľmi sentimentálnu a  infantilnú (pre deti). Jezuitov poznám osobne veľmi dobre.„Celý zmysel kresťanstva spočíva v oslobodení mužov a žien od ekonomického. To. keď som bol ich členom. dnes americkí. aktívny člen prokomunistického !62 . že za posledných 20 rokov stratili polovicu svojich členov. K  tomu došlo za Pavla VI. Spoločnosť Ježišova vo  svete dávno opustila katolícku vieru a  totálne zradila svoje poslanie určené jej svätým zakladateľom sv. Sú jezuiti. Vtedy sme si ešte neuvedomovali neplatnosť nových biskupských vysviacok. tento ďalší americký jezuita bol aj členom amerického kongresu. oni naopak ich podporujú. kde boli vítaní trojitým ruským bozkom jezuitskými členmi vlády. ktorý obdivoval ZSSR a  celý komunistický systém. a  Cassaroli) dohodli s  komunistickou vládou v  Prahe o  menovaní nových „biskupov“. aby bojovala proti bludom a proti hriechom dnešnej doby.

o  množstve „marxistických teológov“. ktorými si úplne podmanila a zotročila Cirkev. Je zaujímavé. ktorí obsadili univerzity na  Západe atď. ale jedno je isté. kresťanskí politici vedia sa veľmi dobre dohodnúť s  bývalými komunistami a  že časť týchto kresťanských politikov sa vie veľmi rýchlo zrieknuť aj názvu kresťanského za účelom spojenia sa s  antikresťanskými liberálnymi politikmi. ktorí nám z  Východu priniesli „slobodu“. Za týchto zákonov je Katolícka Cirkev odsúdená k zániku. čo on dodržal iba jeden mesiac. než hrdinský biskup Ján Vojtašák. že bol ateistom. Vatikán naoko vyžiadal od Vránu. To dokazuje aj dnes. ktorý o  sebe vyhlasoval. že tzv. do koncentrákov (…) Vyšetrovacie väzenie je zgniavením človeka a ľudskej dôstojnosti pod čiernu zem. Toto bolo prvé oficiálne menovanie „biskupov“ po mnohých rokoch. Často spojené so sadistickými atrocitami. Nikto lepšie neosvetlil a  nedefinoval túto „slobodu“. Jeden z  „biskupov“ pre Slovensko bol aktívnym spolupracovníkom s  ŠTB a  ďalší mal svoju vlastnú dcéru. Verejná správa Kat. že podporuje tzv. Cirkvi je v rukách svetskej vlády (…) úplne zlaicizovaná (…) Biskupi a kňazi. Cirkev na Slovensku sa doteraz neospravedlnila za túto činnosť. ktorí spolu s  dvoma „biskupmi“ sú na zozname spolupracovníkov s ŠTB. Poľutovaniahodný.. aby po „vysviacke“ sa dištancoval od mierového hnutia. ktorí nemajú zábrany podporovať všetky morálne zlá. ktoré schvaľovala KS. ktorí neboli ochotní sa podrobiť tejto slobode boli odstránení (…) odsúdení do väzenia. demokratov.mierového hnutia kňazov. Máme „biskupov“. ktorí každoročne chodili na  Duklu slúžiť „omšu“ za duše tých. ktoré zdemoralizujú najme našu mládež a tak ich odcudzia od viery našich otcov. ktorá sa neprávom nazýva katolíckou vždy aktívne spolupracovala a  spolupracuje s  úhlavnými nepriateľmi Katolíckej Cirkvi. keď vo  svojej autobiografii ju opísal takto: „…Kde je náboženská sloboda? Komunistická vláda vyniesla zákony. že dnešná Nová cirkev. To je viera zlého ducha sršiaceho pekelným ohňom. ale aj nebezpečný je človek posadnutý a presiaknutý vierou v komunizmus…“ Je až neuveriteľné ako sa dá s  národom manipulovať a  ešte neuveriteľnejšie ako národ rýchlo zabúda. Teraz za demokracie stále máme na  farách skoro všetkých bývalých udavačov-kňazov. !63 . trýzneniami až do telesného ožobráčenia a duševného zničenia (…) Hrozný je komunistický fanatizmus. Dalo by sa ešte mnoho písať o  našich seminároch.

Je to logické. že ju opustíme v prospech dnešnej pravdy…“ Str. čo jednoducho je. lebo všetko sa vyvíja a to. Pripomína mi to aj marxizmus. Zrejme pán kardinál dávno stratil katolícku vieru a  stratil ju aj ten. 16: „… obe interpretácie kresťanstva. Str. lebo od včerajška už ubehlo 24 hodín. majú svoj význam. „povýšený“ za „biskupa“ a neskoršie za kardinála. že čo zavadzia pokroku. ale pravdou je to. čo Cirkev včera vyslovila. atď. čo sa stáva pravdou (…) Vernosť k včerajšej pravde spočíva v tom. atď. 17: „… pravdivé je to. čo zavadzia pokroku. 2. na  to treba zabudnúť. k Panne Márii sa nemáme čo modliť. !64 . Čo Boh alebo Pán Ježiš povedal. lebo to už bolo veľmi dávno. Ja mám jej anglický preklad PRINCIPLES OF CATHOLIC THEOLOGY. Nakoľko Nová cirkev už nie je katolíckou. Avšak pán kardinál Ratzinger nám zabudol povedať. ktorý tiež tvrdil. protestantská interpretácia kresťanstva? Omša je podvod. Vat. kto bude definovať význam slova „pokrok“. ktorý má chrániť čistotu katolíckej doktríny. každá svojím spôsobom. koncile bol za Pavla VI. 16: „… pravdou nie je to. Dovolím si citovať niektoré jeho názory: Str.Kardinál Jozef Ratzinger Táto osobnosť vo  Vatikáne. ktorý bol aktívnym poradcom (periti) na tzv. aby oficiálne strážil správnosť katolíckej doktríny v Novej cirkvi. Boli zbytočné neomylné výroky pápežov a koncilov v minulosti. Tento nemecký kňaz. ktorá zastáva veľmi dôležité miesto v Novej cirkvi. Obe sú pravdivé vo svojom historickom čase…“ Toto hovorí muž vo  Vatikáne. čo slúži pokroku…“ Je hrozné si pomyslieť. rozvod je možný. to už vôbec nemusí byť pravdou. celibát nemá význam. Čo je tá tzv. je totiž prefektom Kongregácie pre doktrínu viery. treba revolučne odstrániť. kto ho menoval do tejto funkcie Ján-Pavol II. očistec neexistuje. tak ani jej strážca nemôže byť katolíkom. čiže katolícka a protestantská. že pravdou nie je to. On je dnes jasným dôkazom proti-katolíckej línie Vatikánu. Preštudoval som si jeho hlavné teologické dielo THEOLOGISCHE PRINZIPIENLEHRE z  roku 1982.

Sv. lebo už nie sme z tohto sveta atď. Čo sa týka „opozícii k sebe“. asi by sa mal ospravedlniť Ratzingerovi. 56: „… úsilie dať človeka do pozitívneho vzťahu k svetu (…) čiže jeho obrátenie k svetu je to. že je viac alebo menej sviatostí než sedem (…) nech je prekliaty. Nemali by sme počúvať teológov a  kňazov. 844) Str. ktorí strašia hriechom.: „Cirkev je oslava Eucharistie. že ho vylúčil z  Cirkvi a  že pán kardinál ho radí medzi cirkevných otcov. že máme zaprieť sami seba. lebo Eucharistia je Kristom a On je hlavou Cirkvi. ktorý exkomunikoval Luthera z  Cirkvi. Hovoriť. ktoré kardinál nemá rád. Ján hovorí. že aj Cirkev je sviatosť. aby sme vlastne boli ukrižovaní svetu. ktorý je princom tohto sveta. vytvorený úzkoprsou teológiou (…) udržiavala človeka v neustálej opozícii k sebe…“ V zrozumiteľnej reči pán kardinál hovorí. 53. čo vystihuje naše pocity o živote (…) strach z hriechu. na  púšť.Str. aby sme sa nepripodobňovali svetu. ak chcem rásť vo svätosti? Str. je cirkev sviatosť…“ Je to úbohý pokus o odmietnutie tradičnej doktríny o Eucharistii. Sv. Alebo snáď pán kardinál je !65 . Eucharistia je cirkev (…) ony sú jedno a to isté. Pavol nám hovorí.“ (Denz. v  čom nám bránila katolícka tradícia a  najmä Sväté Písmo. Eucharistia nemôže byť cirkvou. čo Pán Ježiš povedal.. 143: „… Kto by dnes popieral. Svätci utekali zo  sveta do  kláštorov. že máme mať dobrý vzťah k  svetu. aby sme nemilovali svet a  veci v ňom. a že Duch je proti telu a  opačne? Nie je táto opozícia vyjadrením sebazaprenia a umŕtvovania. že svet nás bude nenávidieť. že Tomáš Akvinský a Luther sú cirkevní otcovia?“ Chudák pápež Lev X. 131: „… Luther vo svojom katechizme postupoval podľa najstarších katechetických tradícií a formálne sa neodlišoval od Katolíckej Cirkvi (…) zložil svoj katechizmus na princípe pokladu viery (…) Neviem prečo my to isté nerobíme dnes…“ Str. Pán Ježiš hovorí. je v  rozpore z  uznesením Tridentského koncilu. ktorý slávnostne definoval počet sviatostí. nie je to. „… kto povie. ale radšej by sme mali počúvať Satana. ktorých je sedem a nie je medzi nimi Cirkev. Eucharistia je Kristova sviatosť a pretože cirkev je Eucharistia.

Kardinál chce aby luteráni boli lepšími luteránmi. lebo dnes kardináli Ratzinger a  Willebrands by chceli Luthera blahorečiť a neskoršie aj vyhlásiť za svätého. ktorý špiní Katolícku Cirkev. 186: „… Kristovo zmŕtvychvstanie NIE JE HISTORICKOU UDALOSŤOU (…) pretože žiadna reportáž ju neopisuje ako takú (…) čas ‚na tretí deň‘ je eschatologický symbolický výraz…“ Až je to neuveriteľné. Cirkev sa mýlila 2000 rokov. !66 . Str. keď Cirkev odsúdila Lutherove bludy. Veď  popierať toto. Považovať Luthera za cirkevného otca je hlbokou urážkou ozajstných cirkevných Otcov. ktorý je proti obráteniu nekatolíkov na  katolícku vieru. Som presvedčený. ktorý takto osočuje a neznáša Cirkev v tých storočiach. Zrejme kardinál Ratzinger sa už dávno rozišiel s Katolíckou Cirkvou. budhisti lepšími budhistami a čarodejníci z Afriky ešte lepšími čarodejníkmi. ale radšej dúfa v posilnenie ich viery vo svojej cirkevnej realite…“ Je to známy ekumenický princíp. Potom niet rozdielu medzi talmudistickými rabínmi a Ratzingerom. ktorí milovali Božiu Pravdu a  bránili Katolícku Cirkev. ktorý neverí v  historicitu zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. lebo Katolícka Cirkev je vždy tá istá. 196: „… v 14. že Ratzinger tu vystupuje ako liberálny protestant. že Cirkev bola nepriateľkou spásy…“ Môžeme s  istotou tvrdiť. ale kardinál sa mýli. Str. storočí Cirkev neponúkala istotu spásy (…) záruka spásy sa musela hľadať mimo inštitúciu Cirkvi (…) Luther zistil. a 15. ktorá nám v tom období dala mnoho svätcov.už luteránom? Zrejme podľa Ratzingera Duch Svätý v  16. znamená popierať celé kresťanstvo. keď sa snažili všetkých ľudí priviesť ku  Kristovi a  k jeho Božiemu Telu vo  svätom prijímaní. 202: „… Katolík netrvá na zrušení protestantskej viery (…). Toto je prvý pomocník „pápeža“. že pán kardinál sa vyjadruje ako ateista. že nie Cirkev sa mýlila.storočí sa veľmi zmýlil. Cirkev sa ani vtedy nespreneverila svojmu poslaniu. Str. aj napriek hriešnosti jej členov a aj jej vedenia. nemá práva ju obhajovať teraz. Kardinál.

spochybňoval nadprirodzenú milosť. 381: „… Syllabus Pia IX.. dostáva chválu od človeka.“ !67 . Keď zbožňuje technológiu zabúda pripomenúť. niektoré boli iba stratou času (…) napr. že niekto je v pekle. že práve vďaka vyspelej technológii a  tzv. že ‚kresťanstvo spočíva vo väčšom pokroku a v lepšej technológii‘ bol povzbudením pre koncilových otcov. Tak potom načo Pán Ježiš ustanovil pápežský úrad v Cirkvi? Pápež Bonifác VIII.“ (Denz. pápežskú neomylnosť atď. My odmietame podriadiť sa falošnému pápežovi. 5. že práve tento koncil odsúdil Lutherove bludy a preto ho nazýva neplodným. 469) Vatikán nás osočuje. To. že nie sme praví katolíci. že „každá ľudská bytosť. Str. že Theilard neveril v dedičný hriech. 259: „… Grécka pravoslávna cirkev zostala pravou cirkvou aj bez toho. Str. lateránsky koncil…“ Ratzingera asi veľmi mrzí. v ktorom našli nádej…“ Je neuveriteľné. vo svojej slávnej bule „Unam Sanctam“ vyhlasuje. 2. 334: „… Nie každý platný cirkevný koncil bol plodný. popieral. ktorí úplne odmietajú pápežský úrad ako taký.Str. vatikánsky koncil. že jezuitovi Theilardovi. spochybňoval celibát. ktorý neodsúdil nič a  iba priniesol rozvrat do Cirkvi. zatiaľ čo uznávajú pravoslávnych za pravú cirkev. lebo nie sme podriadení pápežovi. uznával vývoj aj z  neživej hmoty na  živú. ak chce byť spasená musí byť podriadená rímskemu pápežovi. podľa Harnacka je vyhlásením vojny proti vlastnej generácii. 334: „… Impulz daný Theilardom de Chardinom získal veľký vplyv v cirkvi (…) Evolúcia. ktorému jezuitskí a  cirkevní predstavení zakazovali šíriť svoje myšlienky. to zrejme kardinálovi nevadí. ktorý by mal strážiť čistotu viery. Str. že by bola podriadená pápežovi…“ Takže podľa Ratzingera kresťan už nemusí byť podriadený legitímnemu pápežovi a aj tak bude členom pravej cirkvi. Ozajstnou stratou času bol tzv. ktorá teraz prebieha v podobe technického a vedeckého pokroku (…) vyprodukuje božský svet. pokroku bolo dvadsiate storočie najkrvavejšie v dejinách ľudstva. Theilardov slogan.

kto ich vedie a  mali by aj vedieť. racionalizmus. o  vtelení Krista a  o iných základných článkoch viery a  citovať ho proti tak vážnemu dokumentu pápeža Pia IX. 391: „… už nemôže byť návrat k Syllabu Pia IX. Len je škoda že muž č. kto menoval Ratzingera do tejto vysokej funkcie. panteizmus. !68 . Trojici. akým bol Syllabus bludov. vatikánsky koncil. náboženskú slobodu. indiferentizmus. zasahovanie štátu do  vyučovania v  cirkevných školách alebo v seminároch atď. za vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie atď. podriadenosť Cirkvi civilnej autorite. rozvod manželstva. tajné spoločnosti. ktorý pochyboval o  Sv. vo Vatikáne vyhlásil na str. odsúdil komunizmus. Syllabus Pia IX.“ Členovia Novej cirkvi by mali poznať. 2. o  milosti. ktoré aj dnes sú aktuálne a  ktoré ničia katolícku vieru je veľmi nechutné a  iba ukazuje na ktorej strane stojí pán kardinál Ratzinger. ktorý bol stále prenasledovaný slobodo-murármi je dnes odsudzovaný aj za 1. Pápež Pius IX.Citovať liberálneho a  možno až ateistického protestantského „teológa“..

Vyvolávajú vojny a tak privádzajú masy ľudstva do morálnej biedy. Humanum Genus Pius X. Ako som už hore spomenul. Pascendi !69 .Vatikán a slobodomurári V ľudstve od jeho počiatku môžeme pozorovať jeden fenomén. Ecclesiam a Christo Jesu Pius VIII. Qui Pluribus Lev XIII. ktoré im prekážali na ceste k úplnej svetovláde. Svoju činnosť proti náboženstvu maskujú rôznymi charitatívnymi akciami. lebo to boli jediné sily. Keďže odpadli od Pána Boha túžia po svetských hodnotách. homosexuálnych organizácii feministických skupín a  ovládajú masovo-komunikačné prostriedky a najmä TV. do  ktorých patria bohatší ľudia. že totiž ľudia s  čistým svedomím sa neboja konať svoje skutky verejne pred Božím zrakom a ľuďmi. ktorí majú vplyv v  politike a  finančníctve. Je viacej tajných spoločností. aby takto mohli účinnejšie zdemoralizovať celé štáty a národy. v roku 1821 dok. Aby svoje zlé skutky mohli konať účinnejšie. Nechcú sa podrobiť Božej vláde a  princípom Katolíckej Cirkvi. ktorí sú ich neustálou výčitkou. ale všetky buď vychádzajú alebo sú sesterskými spoločnosťami slobodomurárskych spoločností. po peniazoch a  po moci nad inými. v roku 1738 dokumentom In Eminenti Benedikt XIV. Providas Pius VII. v roku 1751 dok. Chcú ovládať a manipulovať iných a najmä veriacich. ako je stavanie nemocníc atď. ich hlavná činnosť bola zameraná na zničenie katolicizmu a pápežstva. Katolícka Cirkev vždy pevne a  jasne zastávala nekompromisný postoj k  tomuto hnutiu a  považovala členstvo v  tajných spoločnostiach za nezlučiteľné s  členstvom v  Cirkvi. Najväčšou prekážkou pre nich je Pán Boh a  jeho Cirkev. ktoré vznikli v roku 1717 v Londýne. v roku 1884 dok. Tí druhí. Traditi Pius IX. Snažia sa ovládať svetovú politiku. zgrupujú sa v  rôzne tajné organizácie. v roku 1829 dok. Pápeži nekompromisne odsudzovali slobodomurárske hnutie týmito dokumentmi: • • • • • • • Klement XII. čiže ľudia so zlými úmyslami konajú svoje skutky tajne. Sú vo vedení pornografických hnutí. lebo vo  svojej zlobe odmietajú Boží poriadok. v roku 1907 dok. v roku 1846 dok. Chcú ovládať svet. Sú vedení Satanom proti Pánu Bohu a proti Katolíckej Cirkvi.

Kánon 2335: !70 . Pozíciu Katolíckej Cirkev ku  slobodomurárstvu máme najlepšie rozpracovanú v  spomínanej encyklike Leva XIII. a Pius XII. Benedikt XV. Cirkevný zákonník z roku 1917. Humanum Genus. z ktorej vyberám podstatné myšlienky: „Pokolenie ľudské sa rozdelilo na dva tábory. pripravujú úklady proti Cirkvi (…) aby olúpili kresťanské národy o ovocie vykúpenia Ježišom Kristom… Táto sekta sa svojou lesťou dostala do všetkých odvetví štátu a nadobudla takú moc. že stúpenci zla sa združujú spolu v slobodomurárskom hnutí. že sa usilujú o pokrok civilizácie (…) zväzujú ľudí k otrockej poslušnosti… … neuznávajú žiadnu Božiu pravdu.. nechcú aby kňazi vyučovali náboženstvo… Slobodomurárska sekta praje zámerom socialistov a komunistov (…) osočujú tých vladárov. ktorí sa nedajú nimi zmanipulovať (…) Robia si posmech z určitých národov…“ Katolícka Cirkev až do  smrti Pia XII.. ktorú nemožno pochopiť rozumom (…) pracujú na likvidácii pápežskej moci (…) prijímajú členov všetkých náboženstiev a tvrdia. Pius XI.Podobne sa vyjadrovali aj pápeži: Lev XII. zakazovala svojim deťom členstvo v  tejto Satanovej sekte a  to pod trestom vylúčenia z  Cirkvi. stojace v ostrom protiklade (…) Prvý sa neustále snaží o pravdu a cnosť (…) Je to pravá Cirkev Ježiša Krista (…) usilujúca sa o spásu ľudí (…) slúžiac Bohu a jeho Synovi…“ Druhý tábor je kráľovstvo Satanovo (…) odmietajúc Boží zákon. že tieto štáty aj ovláda (…) nasadzujú si masku literátov. ktoré je naširoko rozvetvené s pevnou organizáciou (…) Títo už ani nezakrývajú svoje úmysly a s najväčšou opovážlivosťou povstávajú proti Božiemu majestátu. podnikajúc mnoho podujatí bez Boha a často aj proti Bohu… Dnes je zrejmé. za nenáboženskú výchovu. filozofov (…) stále majú na jazyku. že niet medzi nimi rozdiel… … ich tlač postráda zmysel pre cudnosť (…) podporujú túžby po rozkošiach (…) plne sú za rozvod.

!71 . Biskup Hnilica bol ochotný vyplatiť veľkú sumu dolárov za tašku bankára Kalviho. Pavol VI. Kardinál Bernardin z Chicaga. takže kvôli bezpečnosti ani nevychádzal z Vatikánu. že oni sú nádejou ľudstva. Slobodomurári sa od svojho začiatku snažili dostať do  vedenia Vatikánu. ale najviac sa im to začalo dariť za Jána XXIII. ktorého našli obeseného pod jedným z  londýnskych mostov. pravidelne stretáva. Keď Ján XXIII. ktoré snujú úklady proti Cirkvi alebo právoplatnej svetskej moci. júna 1971 prijal židovskú slobodomurársku lóžu B’nai-B’rith z  New Yorku s ktorou sa aj JP II. upadajú do exkomunikácie… Postoj Novej cirkvi k slobodomurárom Falošný pápež Ján-Pavol II.). od baróna Marsaudona. Ešte chálabohu. v  ktorom už trest vylúčenia z  Cirkvi za členstvo v  slobodomurárstve nie je. ktorý zničil tradičnú omšu. ktoré skončili kolapsom Banky Ambrosiáno a  vraždou bankára Kalviho. Cassaroli (štátny sekretár). dostal gratuláciu od slobodomurárskej lóže. ktorá je tiež slobodomurárska organizácia. Táto Nová cirkev sa objíma s nepriateľmi Katolíckej Cirkvi. V tomto škandále bol zainteresovaný aj náš biskup Hnilica. Arcibiskup Marcinkus. 3. oslavoval svoje 80 narodeniny. Vo Vatikáne boli alebo sú mnohí preláti slobodomurármi: • • • • • Arcibiskup Bugnini.Kto vstúpi do slobodomurárskej sekty a do iných podobných združení. Je známa jeho návšteva OSN. ktorý bol aj odsúdený. ktorý bol tiež slobodomurárom najvyššieho stupňa. ktorý bol slobodomurárom najvyššieho stupňa. sa stretával s  gréckym patriarchom Athenagorasom. Baggio (šéf biskupov). Slobodomurári už môžu byť členmi Novej cirkvi. ako keby Kristus už prestal ňou byť. Pri  týchto škandáloch Vatikán stratil veľké milióny dolárov. že Nová cirkev nie je katolíckou. Macchi (súkromný sekretár Pavla VI. v roku 1983 zrušil používanie starého cirkevného zákonníka v  Novej cirkvi a  zaviedol nový. Iba nedávno sme boli svedkami ako slobodomurári Kalvi a  Sindona zasahovali do  finančných záležitostí Vatikánu. ale zato tradiční katolícki biskupi sú z  nej vylúčení. Počas svojho prejavu povedal delegátom. bankár vo  Vatikáne bol stíhaný talianskou políciou.

Niet pochýb. hlása slobodomurársky koncept rovnosti všetkých náboženstiev. takže v nej sa už podobné stretnutie nebude konať. Ján-Pavol II. Treba poučovať ľudí o úskokoch. vatikánsky koncil a  pokoncilové reformy boli v  súlade z  koncepciou slobodomurárstva na  zničení Cirkvi a  pápežstva. ak nám nepomôže nebeský Pán vinice (…). že naša spoločná práca pri vytrhávaní tohto plevela nebude korunovaná úspechom. parížsky kardinál Lustiger vykonal veľký cirkevný pohreb. že tzv. ktorého si prezident Mitterand vybral za šéfa osláv Francúzskej proti-katolíckej revolúcie. … Iste plne si uvedomujeme. aké zvrátené názory majú a ako hanebne konajú… Ľud nech sa horlivo vzdeláva vo svojom náboženstve. všade. v encyklike Humanum Genus: „Najprv treba slobodomurárom strhnúť masku a ukázať ich vlastnú tvár. čo najviac dokumentoval hanebným stretnutím všetkých náboženstiev v  Assisi v  1986. ktoré títo používajú na zvádzanie ľudí. Touto bazilikou v  Assisi Pán Boh nedávno zatriasol pri  silnom zemetrasení. čo v minulosti bolo Cirkvou zakázané. • Poletti. Michal Archanjel…“ !72 . Keď v roku 1987 zahynul pri leteckej havárii nad Kamerunom šéf slobodomurárov vo  Francúzsku Michel Baroin. Pravá Cirkev nemôže byť zničená. aby vedeli čeliť rôznym bludom a rôznym lákadlám nerestí. Panna Mária (…) a sv. • Villot a mnohí ďalší kardináli a biskupi. kde ide.• Lienárt. ona pokračuje v  malých skupinkách tradičných katolíkov. 2. ktorí sa riadia učením pápežov z minulosti a najmä učením pápeža Leva XIII.

Všetci tí. zem 5 miliárd atď. Čo učí Katolícka Cirkev o vzniku života a človeka? Pápež Pelagius v liste „Humani generis“ (apríl 557) Denz. Písma. čomu všetkému musia títo evolucionisti veriť a k čomu nútia veriť ostatných ľudí. Ide im o  vylúčenie Boha zo spoločnosti. Vo vývoj začali veriť aj modernisti Novej cirkvi. Katolícka Cirkev vždy obhajovala pravdu Sv. že všetci ľudia počnúc Adamom až do skončenia sveta sa rodia a umierajú s Adamom a jeho ženou. že človek pochádza zo  zvieraťa. aby ospravedlnili svoju hriešnu morálku. Veria vo vývoj medzi druhmi a  pritom doteraz nemajú ani jeden spojovací článok medzi jednotlivými druhmi. A tu zrazu na pomoc týmto zarytým nepriateľom Cirkvi prichádza na pomoc tzv. že vesmír je starý niekoľko miliárd rokov. že naše telo je živočíšneho pôvodu a preto jeho pudy nemôžeme ovládať. že totiž múdry Boh je stvoriteľom každého tvora z ničoho a najmä. ako aj zo svojho osobného života. že je to o 200 miliónov viacej alebo menej. Nepravému pápežovi vzdávajú väčšiu poklonu než samotnému Kristovi. len aby spochybnili význam Sv. či už z opice alebo nejakého iného zvieraťa z  ktorého sa vyvinuli opice a  ľudia. pápež Ján-Pavol II. Už samotné vypočítavania veku zeme je problematické. A naopak. 228a: „Vyznávam. Potom nejaká iná skupina „vedcov“ zistí. aby skočili do  hlbokej studne. Podľa feministiek Eva nepochádza z  Adama a  preto žena nemusí byť podriadená manželovi. oni to urobia. keď nám v školách ateistickí učitelia vtĺkali do hláv ako sa človek vyvinul zo zvieraťa. Poznámka: Pre jasnosť pojmov hypotéza je iba domnienka. Dnes je asi 50 rôznych metód na zistenie veku a tieto sú si navzájom veľmi rozdielne. aby vyvrátili dedičný hriech a  aby učili. lebo nepoznajú učenie Katolíckej Cirkvi a sú ochotní prijať od „sv. politiky a vôbec zo života. Túto evolučnú hypotézu vždy obhajovali a  hlásali zarytí nepriatelia Boha a  Cirkvi.. že je pravda. že dobrotivý Boh priamo stvoril prvých ľudí. Písma. katolíci v  Novej cirkvi to poslušne prijali. a vývoj človeka zo zvieraťa Nie je tomu tak dávno. Je neuveriteľné. Aj keď im falošný pápež povie. !73 .Ján-Pavol II. otca“ aj tie najnezmyselnejšie bludy. ktorí chceli vylúčiť Boha z ľudských dejín. zatiaľ čo teória je už potvrdený fakt. Tzv. Hovoria. októbra 1996 „potvrdil“. hlásali vývoj človeka zo zvieraťa. ktorý 23.

ktorou sa vyjadroval pisateľ Sv. ale sú len určitými mytologickými alegorizmami?“ !74 . Čo na takúto poznámku Cirkev?: Už za čias sv. že ide iba o určitú poéziu. Pia X. Denz. Pápež dostal tieto otázky. Písma. modernisti a evolucionisti chceli spochybniť učenie Cirkvi tým.“ Je zrejmé z týchto citátov učiteľského úradu Cirkvi. júna 1909: Otázka 1. ktoré vybral Adamovi. Písmo? Genezis 1. Pán Boh utvoril ženu…“ „Experti“ v  Novej cirkvi samozrejme povedia. 706: „Čo najsilnejšie veríme a vyhlasujeme.“ 1. 25: „A učinil Boh zver podľa svojho druhu (…) i všetky plazy…“ Genezis 1. 428: „Pevne veríme a vyznávame (…) že Stvoriteľ všetkých viditeľných a neviditeľných vecí (…) svojou všemohúcou silou stvoril každé stvorenie z ničoho…“ Florentský koncil (1438 – 1445) Denz.ktorí sa nezrodili z rodičov. muža a ženu ich stvoril…“ Genezis 2. na ktoré odpovedal Biblickou komisiou dňa 30. Vatikánsky koncil (1869 – 1870) Denz. že nejde o vedecký výklad stvorenia. čo sa len hýbu. Čo hovorí Sv. že by spochybnili historičnosť Sv. na obraz Boží stvoril ho. ktoré sa vo vode hemžia (…) i všetky okrídlené tvory…“ Genezis 1. že prvé tri kapitoly knihy Genezis neobsahujú skutočnú historickú realitu. ale boli stvorení a to Adam zo zeme a žena z jeho rebra“. Písma a  najmä jeho prvých kapitol. ktoré pojednávajú o stvorení. nech je prekliaty. či už duchovné alebo hmotné neboli stvorené Bohom z ničoho. že Boh stvoril každé stvorenie z ničoho a že tu nie je miesta pre evolúciu. 27: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz.: „Môže Cirkev učiť. 1805: „Ak niekto nevyznáva. Lateránsky koncil v roku 1215. že tieto slová nemusíme brať doslovne. že (…) Stvoriteľ všetkých vecí (…) z jeho dobroty stvoril všetky stvorenia z ničoho. 21: „A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy. 22: „Nato z rebra. že všetky veci vo svete.

Dnešná veda potvrdzuje nepreklenuteľný rozdiel v  biológii a histológii medzi človekom a zvieraťom. takmer polstoročie po zverejnení encykliky Pia XII. alebo že Adam znamená kolektívne meno pre mnoho prarodičov (…) to by sa nedalo zlúčiť so zjavenou pravdou o dedičnom hriechu…“ Vidíme. že pápež Pius XII. v Humani generis z 12. aj keby boli nejako vedecky zdôvodňované a najmä ak je dotknutá náuka Sv. že treba vážne brať. augusta 1950: „Ozývajú sa hlasy. ako keby pôvod ľudského tela z už existujúcej hmoty bol jasne dokázaný a ako keby pramene Božieho Zjavenia nič neobsahovali (…) veriaci kresťania nesmú prijať názor. ktoré nepripúšťa vývoj človeka zo zvieraťa. Doteraz sa vede nepodarilo objaviť ani jeden prechodný tvar medzi druhmi a už vôbec nie medzi zvieraťom a  človekom. čo opisuje Sv. Stav súčasnej vedy: Dnes vo  „vedeckých“ kruhoch existuje asi 200 rôznych domnienok o vzniku života. pokiaľ sa týka skutočností. ktoré sú jasne dokázané a naopak.: „Môže sa pochybovať o historičnosti tých udalostí v kapitolách. nové poznatky viedli k  tomu. že vývojová teória sa považuje za viac než len hypotézu… !75 . Humani Generis. ktoré sa týkajú otázok stvorenia a najmä stvorenia prvého človeka a prvej ženy…?“ (Otázky som mierne skrátil pre lepšiu zrozumiteľnosť) Biblická komisia odpovedala ZÁPORNE na  obidve otázky. vtedy musíme byť veľmi opatrní. Všetci tí neandertálci boli kosti po opiciach. Písme a k učeniu o dedičnom hriechu. Písmo aj v  prvých kapitolách. To je chvályhodné. To znamená. sa jasne priklonil k Božiemu Zjaveniu vo Sv. Písma alebo tradície. Pius XII. novembra 1996: • „Dnes.Otázka 2. v Katolíckych novinách zo 17. pápeža Jána-Pavla II. ak tieto odvážne domnienky odporujú nepriamo alebo priamo náuke zjavenej Bohom (…) vo svojej pochybnej smelosti títo bádatelia prekračujú hranice slobodnej diskusie. Nemožno ich vôbec pripustiť. lebo chovajú sa tak. Vyhlásenie tzv. ak ide iba o hypotézy. aby katolícke náboženstvo bralo väčší ohľad na pozitívne vedy. že nie všetci ľudia pochádzajú od Adama.

Rozmnoženie chleba a rýb pre tisícky poslucháčov potvrdzuje. že pochádzame z opice“. iba znova potvrdil. Pán Ježiš. podporil vývojovú teóriu. Tvrdiť. La Republica: „Pápež uzavrel mier s Darwinom“.• … zhoda výsledku prác (…) vytvára sama o  sebe významný fakt v prospech tejto teórie (evolúcie) • … a pravdupovediac. Hovoriť o  tom. Najväčšie nekatolícke noviny. ako ich pôvodná nevinnosť. lebo ani oni to nečakali od „katolíckeho pápeža“. !76 . Vývojová domnienka nám nevie dať odpoveď odkiaľ sa vzali mnohé prirodzené a  nadprirodzené dary. nesmrteľnosť atď. Tým. rádio-televízne stanice uverejnili to na prvých stránkach svojich správ: Il Giornale: „Pápež hovorí. ktoré vlastnili naši prví rodičia. že JP II. V USA aj mnoho protestantov bolo prekvapených týmto výrokom. že nové poznatky potvrdzujú vývojovú teóriu je otvorenou lžou. že Boh tvoril len vývojovým spôsobom je urážkou jeho všemohúcnosti a jeho majestátu. že Boh nepotrebuje miliardy rokov alebo evolúciu. že On je schopný stvoriť všetko v  okamihu. že už dávno sa rozlúčil s  katolíckym myslením a  že je slepým vodcom slepých. skôr než o vývojovej teórii by sa patrilo hovoriť o vývojových teóriách…“ Toto „pápežské“ vyhlásenie šokovalo aj samotných nepriateľov Cirkvi na  celom svete. ktorý je Boh. na  čo by príroda potrebovala dlhší čas. lebo mnoho vedcov opúšťa vývojovú teóriu a  najmä Darwina. vedel v Káne galilejskej v okamihu stvoriť dobré víno z  vody.

nemôžem spomenúť odo mňa vyšších prelátov. Pretože som arcibiskup.“ !77 . šíri bludy. ktorú Pán Boh obdaroval aj stigmatmi-ranami Krista. či  pracujú vo vatikánskej kúrii ľudia. ktoré boli Cirkvou zakázané. Na konferencii vo svojej prednáške „Dobro a zlo k roku 2000“ sa verejne odvážil povedať. že vo Vatikáne sa praktizuje satanizmus. ktoré boli Cirkvou odsúdené alebo vstupujú do združení a asociácií.“ Najväčší rímsky denník Il Messaggero priniesol toto arcibiskupove odhalenie na prvej strane. Tí. Tento arcibiskup pracuje vo  Vatikáne v  Pápežskej rade pre pastoráciu emigrantov. vrátane biskupov.Satanizmus vo Vatikáne V novembri 1996 sa konal 3. ktorí spolupracujú s diablom? Arcibiskup odpovedal: „Isteže.“ Jeden z najväčších dôkazov prítomnosti satanizmu vo Vatikáne je fakt. systematicky podkopáva články katolíckej viery. ktorí majú vyháňať diabla-exorcisti. Videla som mnoho exkomunikovaných klerikov. že Vatikán od smrti Pápeža Pia XII. vo  svojej reči arcibiskup povedal: „Diabol vnútri Vatikánu je dnes chránený určitými cirkevnými autoritami. Je zaujímavé. ktoré už boli Cirkvou odsúdené a ničí platnosť sviatostí. Tá povedala o  budúcnosti: „V tých dňoch viera bude zachovaná iba na niektorých miestach. v niektorých domoch a medzi niekoľkými rodinami. O tejto situácii v Cirkvi predpovedala známa vizionárka Katarína Emmerichová. čiže spolupráca s  diablom. Medzi asi 100 delegátmi. čiže nesmú to prevádzať…“ O tri dni neskoršie dostal arcibiskup otázku. pretože si privlastňujú názory. medzinárodný kongres o mieri Fatima 2000. čo arcibiskup Milingo spomenul vo svojej reči. ktoré Boh zachráni pred katastrofami a vojnami. majú to zakázané. sú medzi nimi kňazi a biskupi. je aj známy výrok Pavla VI.: „Dym satana vstúpil do chrámu Božieho (Cirkvi). kňazov a rehoľných sestier bol aj arcibiskup Emmanuel Milingo.

ako naša starostlivá Matka už viackrát prišla na zem a  zjavila niektorým omilosteným ľuďom svoju starosť o  nás. ktorí dostali od biskupov povolenie študovať tieto diela. ktoré ešte neboli cirkevne schválené. len čo ja som si vedomý. keď obrovské masy katolíkov aj počas 30 rokov verili v mariánskosť zjavenia a potom sa ukázalo. zatiaľ čo on už nie. index kníh. lebo tak nezodpovedne konať nemôže pravý katolícky pápež. Cirkev chránila svojich členov od podvodov diabla. Od zrušenia tohto zákazu sa začali publikovať knihy a brožúrky o tisíckach rôznych „mariánskych zjaveniach“. Keď Pavol VI. vystavení jedu z  každej strany. že diabol má veľkú moc pretvarovať sa aj za „anjela svetla“. že to bolo zjavenie od diabla. aby sme nepovažovali všetky zjavenia Panny Márie za pravé. existujú v  každom !78 . sa stal „pápežom“. Tak ako pár kvapiek jedu v  pohári čistej vody môže usmrtiť človeka. ale aj divadelných a  filmových programov a  dnes aj televíznych. To sa týka nielen literatúry. jednou z  prvých vecí bolo zrušenie indexu. Pred „pontifikátom“ Pavla VI. bol v  Katolíckej Cirkvi tzv. tak aj literatúra obsahujúca jed nepravdy alebo zla môže poškodiť človekovi. len aby zviedol pokiaľ možno aj vyvolených. Sú známe zjavenia. Tým iba dokázal. A tak členovia Novej cirkvi sú Pavlom VI. Prečo Pán Boh mu dovolí zneužívať aj meno Panny Márie na svoje zjavenia? Potom by sme museli aj odpovedať prečo dovolil diablovi ukrižovať svojho Syna a  prečo Pán Boh nechal diablovi zviesť miliardy ľudí. Cirkev ako múdra Matka chránila svoje deti od tohto jedu. Lenže musíme byť veľmi opatrní. Medzi zakázanú literatúru patrili knihy o  „mariánskych zjaveniach“. ktorý pod trestom vylúčenia z  Cirkvi zakazoval katolíkom prechovávať. On totiž nám závidí. že my ešte môžeme byť spasení. História rôznych zjavení nám dokazuje.Varovania Panny Márie o dnešnej dobe Panna Mária. Jeho cieľom je zviesť naivných ľudí a  k tomu mu stačí do  svojho zjavenia zamontovať iba jednu nebezpečnú vetu pomimo mnoho správnych viet svojho zjavenia. že nemohol byť pravým pápežom. Z  tohto zákazu boli vyňatí biskupi a  všetci ostatní. čiže zákazu publikovania a  čítania protikatolíckej literatúry. ktoré nie vždy celkom chápeme. Vraj treba dôverovať vyspelosti dnešného človeka. ktorý od stvorenia sveta sa snažil zviesť ľudí k odporu proti Bohu. ktoré boli nebezpečné duši človeka. rozširovať a čítať niektoré knihy. lebo aj tu diabol predvádza mnohé svoje zjavenia pod rúškom „marianskych zjavení“. Na príčine sú naše hriechy a tajomstvo zloby. Dnes.

Ešte nikdy nebolo toľko nových „stigmatikov“ a  iných „zázračných liečiteľov“ atď. Biskup Zanič vydal prvú správu.štáte nejaké „mariánske zjavenia“ alebo „plačúce mariánske sochy a  obrazy“. lebo obhajcovia „zjavenia“ si to neželali. či  už poskytnutím ubytovania alebo predajom ružencov. Už vtedy ho znepokojilo. Komisia neuverejnila výsledky ani v  roku 1985 a  preto biskup Zanič poslal spisy do Ríma. V  októbri 1984 sa komisia rozhodla odložiť zverejnenie výsledkov šetrenia. A  tak. že mu „vizionári“ zatajili. obrázkov a  iných devocionálií. obchod veselo kvitne. Ešte horšie je na tom. do  ktorého diecézy patrí aj Medžugorje. Panna Mária) podporila rebéliu dvoch františkánskych kňazov proti nemu. Mimochodom. 1982 ustanovil diecéznu komisiu na prešetrenie „zjavenia“ v Medžugorje. Všetci tí. že dobre zarobia. alebo ľudí a  tak tam kvitne veľký obchod. Táto „Mária“ až absurdným chovaním ničí dôstojnosť skutočnej Matky Božej. Milióny ľudí chodia navštevovať tieto miesta. v ktorej predložil svoje teologické a kanonické dôvody. ktorá svojimi vyhláseniami protirečí učeniu Katolíckej Cirkvi. ako miestnemu biskupovi a  proti jeho legitímnym rozhodnutiam. Biskup dňa 11. v  La Salette som bol trikrát a raz som bol vo Fatime a v Litmanovej. stavajú sa tam hotely a  podnikatelia sa tešia. sošiek. Medžugorje (z oficiálnej správy mostarského biskupa Zaniča) Biskup Zanič je mostarským biskupom. ktoré sú varovaním pre nás všetkých. Ani v roku 1990 komisia neuverejnila žiadne výsledky. ktoré videli „Pannu Máriu“. V tejto knižke si bližšie pozrieme dve falošné „zjavenia“ a  to v  Medžugorje a  v  Litmanovej a  potom sa pozrieme na  dve ozajstné zjavenia Panny Márie v  La Salette a  vo Fatime. Falošný pastieri Novej cirkvi nebránia týmto psychózam a  tak podporujú chaos a anarchiu vo svojich radoch. Bolo to v júni 1990. alebo podvodníckym deťom. že „Gospa“ (tzv. Z tejto správy vyberám len určité body: !79 . že ľudia veria chorým. ktoré mu zabraňovali stotožňovať „Gospu“ s  Pannou Máriou. 1. Nakoniec biskup Zanič sa sám rozhodol vydať rozsiahlu správu všetkým biskupom sveta. ktorí na  týchto miestach boli „zázračne“ vyzdravení upadajú ešte do  horšieho stavu už aj týždeň po „zázraku“. Zjavenia v  La Salette a  vo Fatime sú aj schválené pravou Katolíckou Cirkvou.

„‚Gospa‘ vo svojom zjavení obhajovala františkánskych
kňazov Vegu a Prusinu a tvrdila, že oni majú pravdu a nie
miestny biskup Zanič. Môže Panna Mária podporovať
rebéliu rehoľníkov proti miestnemu biskupovi? Boli to títo
dvaja františkáni, ktorí pre neposlušnosť boli vylúčení
z františkánskej rehole a zároveň boli suspendovaní, t. z.
nesmeli slúžiť omšu a vysluhovať sviatosti. Kňaz Vego bol
potrestaný aj preto, že mal so svojou milou 2 deti. On
neposlúchol a naďalej slúžil omšu a podporoval ‚zjavenie
Gospy‘, ktorá vždy tvrdila, že je to on, ktorý má pravdu
a nie biskup. Môže Panna Mária hovoriť také nezmysly?
Hlavní vizionári Vicka a Jakov viackrát klamali biskupa,
keď sa ich vypytoval na ‚zjavenie‘.
Značný počet františkánov v provincii podporujú biskupa
a neveria v ‚zjavenie‘. Zo 100 kňazov v Hercegovine ani
jeden neverí v ‚zjavenie‘.
‚Gospa‘ vyzvala deti, aby chlapci-vizionári a dievčatávizionárky sa stali kňazmi respektíve sestričkami, ale ‚len
keď to budete vy chcieť‘. Deti neposlúchli túto výzvu
a chlapci sa oženili a dievčatá vydali, čo sa nestalo
v pravých zjaveniach, kde slobodní vizionári po pohľade
na posla z neba zasvätili svoj život Bohu a nešli
do manželstva. Viď príklad Bernadetty, Lucie, Melánie
a iných.
‚Gospa‘ sa ‚zjavila‘ už asi 5000krát, čo je nezmyslom.
‚Zjavuje‘ sa všade a to aj na miestach nie najvhodnejších pre
Kráľovnú neba. Pri svojich ‚zjaveniach‘ sa raz smeje, raz
plače, necháva sa dotýkať, zrazu sčernie atď. Je to dobré
čítanie pre ľudí duševne chorých.“
Ešte väčším dôkazom, že ide o  diabolské zjavenie sú doktrinálne
bludy, ktoré „Gospa“ hovorí:
„Gospa“ sa s  deťmi modlí Otče náš. Keby bola ona
Nepoškvrneným počatím, by sa nemohla modliť: Odpusť
nám naše viny.
„Gospa“ tam žehná ružence a  iné devocionálie, čo skutočná
Panna Mária nikdy nerobila.
„Gospa“ tvrdí v  Medžugorje, že to je posledné zjavenie a  tu
máme aj ďalšie a ďalšie zjavenia „Panny Márie“, takže ktorá
„Panna Mária“ klame?
!80

Podľa „Gospy“ niet rozdielu medzi náboženstvami, to vraj len
ľudia robia tie rozdiely. A  tu nachádzame odpoveď, kto je autorom
týchto „zjavení“: Sú to ekumenisti a  charizmatici Novej cirkvi: René
Laurentin, Nuptič, talianski jezuiti Amorth a  Restrelli a  iní
„charizmatici“ z celého sveta.
Pán Boh nedovolil dlho zosmiešňovať jeho Matku, lebo potrestal
túto krajinu hroznou občianskou vojnou v Bosne a Hercegovine.
Lenže Nová cirkev sa nechce poučiť a  naďalej organizuje
autobusové zájazdy do  Medžugorje a  pozýva tie podvodnícke deti
na prednáškové turné po Slovensku.
Komu niet rady, tomu niet pomoci.

Litmanová
Kolujú rôzne brožúrky o  tomto „zjavení“ a  všetky si protirečia.
Vyberám z niektorých dní:
30. 9. 1990: v  tento deň „Panna Mária“ plakala, lebo Katka
neprišla na spoveď.
Komentár: Snáď Panna Mária má aj väčšie problémy na svete.
1. 10. 1990: „Panna Mária“ hovorí: „Každá choroba je
následkom nejakého hriechu.“
Komentár: Žeby Panna Mária protirečila svojmu Synovi v príhode
u  sv. Jána 9, 1: „Učiteľu, kto zhrešil, tento a či jeho rodičia, že sa
narodil slepý? Ježiš odpovedal: Ani on nezhrešil, ani jeho rodičia,
ale sa narodil slepý, aby sa na ňom prejavili skutky Božie.“
2. 10. 1990: Videli sme Pannu Máriu a bola veľmi veselá…
Komentár: Toto je dôvod, aby Panna Mária prišla na  zem? Aby
ukazovala svoju veselosť? Je to zosmiešňovanie Panny Márie. Ona
vždy prišla na  zem, aby zvestovala vážne varovanie pre hriešne
ľudstvo. V  La Salette a  Syrakúzach plakala a  teraz v  Litmanovej
a v Medžugorje je veselá a smeje sa… Je to nezmysel.
2. 10. 1990: v ten istý deň „Panna Mária“ hovorí o  jednom
otcovi, ktorý udrel svoju matku, že vraj tým udrel z  polovice svoju
duchovnú matku. A že ten hriech sa mu neodpustí.
Komentár: Čo to všetko znamená? Ako, že taký hriech je
neodpustiteľný? Je to ďalšia ukážka čudnej teológie z Litmanovej.

!81

18. 11. 1990: Jedna teta sa pýtala, čo má robiť pre muža, ktorý
zomrel a ako sa má na druhom svete. „Panna Mária“ povedala, že jej
muž sa má tam dobre, ale stále môžu dávať peniaze na omšu.
Komentár: Je neuveriteľné, že naši katolíci môžu uveriť takýmto
rozprávkam.
7. 7. 1991: „Panna Mária“ požehnáva ružence a iné devocionálie.
Komentár: Ozajstná Panna Mária nikdy nežehnala tieto predmety.
To robí len Pán Ježiš alebo jeho kňazi.
„Panna Mária“ vždy ďakovala dievčatkám za modlitby.
Komentár: v  žiadnom pravom zjavení Panna Mária neďakovala
vizionárom za modlitby, lebo to nie je naša zásluha, ale je to naša
povinnosť modliť sa, a  za to nám Panna Mária predsa nebude
ďakovať. Podľa iných brožúriek, čo som čítal, „Panna Mária“ bola
proti rozdeleniu federácie, že pre Slovensko nebude dobrá
samostatnosť atď.
Nová cirkev organizuje autobusové zájazdy naivných katolíkov,
ktorí veria takémuto zosmiešňovaniu Kráľovnej vesmíru. Vôbec už
nechcem písať o  nechutných hádkach medzi grécko-katolíckymi
a  rímsko-katolíckymi kňazmi a  o iných nechutných scénach. Už aj
predseda biskupskej konferencie Slovenska O. Baláž sa vyjadril, že
„Litmanová je hanbou Slovenska“.
Nedávno sa vydala Katka, jedna z  dievčat, ktoré videli „Pannu
Máriu“. Čo je tiež dôkazom nepravosti zjavenia. V minulosti, keď sa
Panna Mária zjavila slobodným dievčatám, tak všetky zostali
slobodné a zasvätili Bohu svoj život. Kto by raz uvidel krásu skutočnej
Panny Márie z  neba, tak nikdy nebude túžiť po manželovi, ale bude
túžiť po nebeskom Ženíchovi, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Buď celá
Litmanová je veľkým podvodom, kde došlo zo  strany „odborníkov“
k  manipulácii dievčatiek alebo je to prinajlepšom len projekcia
zbožných myšlienok zo  svojho vnútra, ale v  žiadnom prípade sa
nejedná o zjavenie Matky nášho Pána Ježiša Krista.

Fatima
Toto pravdivé zjavenie našej nebeskej Matky je pod terčom
modernistov, ktorí chcú toto zjavenie vymazať z  kníh svojho
náboženstva. Nesedí im toto zjavenie, lebo tu sa najprv zjavil deťom
anjel z  neba, ktorý kľačal pred Hostiou, zatiaľ čo modernisti
pri  svojom prijímaní stoja. vo  Fatime sa hovorí o  pôste a  vôbec
o  pokání, zatiaľ čo modernisti v  Novej cirkvi sa postia pred svojim
!82

zatiaľ čo modernisti neradi počujú tieto slová Fatima hovorí o  zasvätení sa k  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. povedala. Pretože Panna Mária tu prorockým duchom hovorí o  udalostiach vo  svete a  v  Cirkvi. že máme sa hodne modliť za kňazov. Panna Mária odovzdala vo  Fatime tretiu časť tajomstva. La Salette Tajomstvo. ktorí majú byť veľmi čistí a nemali by sa zaujímať o  nič iné.prijímaním len jednu hodinu. čo Ján XXIII. Zato ho môžeme pochopiť my dnes. ktorú chcela. Nechcú obrátenie nekatolíkov na katolíkov. aby ju pápež svetu oznámil do  roku 1960. zatiaľ čo modernisti hovoria o ľudských právach a práve na slobodu výberu náboženstva a  o slobode prejavu. 9. Oni zatvárajú oči !83 . Lucia z Fatimy. Panna Mária prosila o  zasvätenie Ruska. Doteraz to žiaden pápež neurobil. Modernisti v Novej cirkvi chcú opačne. Sovietske Rusko už narobilo dosť trápenia šírením svojich revolúcií. ktoré až dnes sa pred nami v plnej pravde rozvíjajú. ktorá videla Pannu Máriu vo Fatime. než o  cirkevné veci a  duše svojich ľudí. občianskych vojen a  prenasledovania Cirkvi. hoc aj so  zbraňou v  ruke a  veľmi nechcú hovoriť o hriechoch proti čistote. čím len potvrdil. vo  Francúzsku v  La Salette sa Panna Mária zjavila dvom deťom: Melánii a  Maximovi. takže možno očakávať. Melánii odovzdala dôležité prorocké tajomstvo o  Cirkvi. aby to vykonal pápež so všetkými biskupmi sveta. ktoré ľudia v minulom storočí ešte nemohli plne pochopiť. Panna Mária hovorí o  modlitbách za obrátenie hriešnikov. Rusko zrejme ešte nepovedalo posledné slovo. Muselo to byť hrozným utrpením pre Melániu zvestovať tajomstvo. Neposlúchnuť Matku Božiu je niečo neslýchané. odmietol urobiť. zatiaľ čo modernisti túto pobožnosť považujú za veľmi sentimentálnu a detskú. V Novej cirkvi sa veľmi málo hovorí o  tomto tajomstve. že Rusko ešte môže narobiť veľa zla pre ľudstvo a pre Cirkev. 1846: Ako vieme. že nebol legitímnym pápežom. Ináč sa Rusko neobráti. Chcela. lebo je nepríjemné pre jej predstaviteľov vo  Vatikáne.. ktoré odovzdala Panna Mária Melánii 19. aby kňazi a rehoľníci bojovali za sociálnu spravodlivosť. vo Fatime Panna Mária hovorí o pekle a o diabloch.

ktorí sú zasvätení Bohu. Boh sa pomstí a nikto nebude môcť utiecť pred toľkými súženiami (…) Vodcovia Božieho ľudu zanedbávajú modlitbu a pokánie a diabol zatemnil ich inteligenciu (…) Boh dovolí starému hadovi rozštiepiť každú ľudskú spoločnosť a každú rodinu. kto by priniesol nepoškvrnenú obetu večnému Otcovi (…) Boh zasiahne nepredvídaným spôsobom. svojim nemravným životom. Zaslepia ich takým spôsobom. pretože títo nebudú vedení dobrým duchom Evanjelia. služobníci môjho Syna. Kňazi a rehoľné rády budú prenasledované a podstúpia krutú smrť. Beda obyvateľom zeme. Beda kňazom a tým.nielen pred Matkou Božou. Mnoho rehoľných inštitútov stratí vieru a stratia mnoho duší… Zlé knihy zaplavia zem a duchovia temnôt spôsobia vlažnosť v každej službe Bohu… Títo duchovia temnôt budú mať veľkú moc nad prírodou. Medzi nimi budú aj biskupi… V roku 1864 Lucifer s veľkým množstvom diablov bude uvoľnený z pekla. Mnohí z nich stratia vieru a veľké množstvo kňazov a rehoľníkov odvrhne pravé náboženstvo. Beda princom Cirkvi. Títo budú postupne uhášať vieru. svojou láskou k peniazom. že ak neobdržia špeciálnu milosť. ktorí myslia len na hromadenie bohatstva a na upevnenie !84 . Týmto duchom sa budú stavať veľké chrámy. lásky a nadšenia pre slávu Božiu… Všade budú neobvyklé zjavy. ktorý s Duchom Svätým učí Cirkev Božiu od jej založenia. Nieto viac štedrých duší a nieto nikoho hodného. jeden za druhým po dobu 35 rokov (…) Kostoly budú zatvorené a znesvätené. poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. ale aj pred pravdou jej Božského Syna. ktorý je duchom pokory. ktorí sú zasvätení Bohu. Fyzické a morálne agónie doľahnú na ľudstvo. omše. Výber z tohto tajomstva: Kňazi. pretože pravá viera vyhasne a falošné svetlo bude osvecovať ľudí. lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Ľudia budú prevážaní z miesta na miesto týmito duchmi a medzi nimi budú kňazi. ktoré bude ponechané samo na seba (…) Boh pošle tresty. aj u tých. neúctivým slúžením sv. osvoja si ducha týchto anjelov pekla.

Rozmnožia sa vraždy. že hriechy sú príčinou ťažkostí na zemi… Predchodca Antikrista so svojimi oddielmi bude bojovať proti Kristovi (…) preleje mnoho krvi a bude chcieť zničiť pravú bohoslužbu (…) Bude mnoho vojen až po tú poslednú. kláštorov. Oni zrušia civilnú ako aj cirkevnú zákonnosť. že ľudia opäť zabudnú. Cirkev zažije hroznú krízu. pokánie a ich slzy dostihnú nebesá (…) a vtedy Ježiš Kristus. že všetko je stratené a nič nebude možné počuť okrem rinčania zbraní a bohorúhania. Niektoré mestá budú zemetrasením zničené a pohltené zemou. materializmus a nerestiam každého druhu… Dôjde k znesväteniu svätých miest. lebo tieto krajiny zabudli na Evanjelium (…) Ľudia budú zabíjať jeden druhého (…) dokonca vo vlastných domoch (…) Paríž bude horieť a Marseille bude zatopené. ktorí sú predstavení reholí. Španielsko a Anglicko budú vo vojne (…) Potom bude hrozná vojna. ktoré sa tak pokazia. Spravodliví budú veľa trpieť. klamstvá a vzbury bez lásky k vlasti a rodine… Všetky civilné vlády budú mať jeden a ten istý cieľ: zrušenie každého náboženského princípu spoločnosti a tým pripravia cestu pre ateizmus. nenávisť.ich autority. Za nejaký čas Boh zabudne na Francúzsko a Taliansko. Taliansko. nastane doba temnôt. žiarlivosť. pretože neporiadok a láska k telesným rozkošiam budú rozšírené po celej zemi… Francúzsko. Budú vládnuť pýchou. Ich modlitby. v ktorej budú bojovať desiati králi Antikrista (…) ktorí budú jedinými vládcami vo svete (…) ale deti svätej Cirkvi. aby infiltroval rehoľné rády zlomyseľnými hriešnikmi. Zástupca môjho Syna bude mnoho trpieť. nech sa majú na pozore pri prijímaní nových členov. mojej !85 . Ľudia budú si myslieť. Každý jednotlivec bude chcieť byť predstavený ľuďom podobného zmýšľania. Pravá viera v nášho Pána bude zabudnutá. Tí. Cirkev bude vystavená prenasledovaniu. špiritizmus. že diabol sa stane kráľom všetkých sŕdc. výkonom svojej spravodlivosti sa zmiluje a rozkáže svojim anjelom usmrtiť všetkých svojich nepriateľov (…) a vtedy nastane obdobie pokoja a človek bude zmierený s Bohom (…) Tento pokoj bude trvať len krátko a 25 rokov dobrej úrody spôsobí. pretože diabol použije všetky triky.

sa pyšne zodvihne až k nebu. ktorí budú krvácať vo vojnách. ktorí budú naplnení Duchom Božím. Oni budú kázať Božou mocou a ľudia dobrej vôle uveria v Boha (…) ale beda obyvateľom zeme. že je spasiteľom sveta. ale vo svojom vnútri zbožňujete iba seba… Bude to v tejto dobe. hviezdy stratia pravidelný chod (…) zemetrasenia pohltia hory a mestá (…) Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. v opovrhnutí. Volám svoje deti. keď sa z falošnej mníšky narodí Antikristus (…) jeho otcom bude biskup. oheň pohltí mestá. Už pri svojom narodení bude sa rúhať Bohu a bude mať už aj zuby. ktorá sa bude chvieť tri dni. Bohu sa bude slúžiť a Boh bude oslávený. !86 . v mlčaní a čistote a v jednote s Bohom (…) Nech vaše nadšenie vás urobí hladnými pre slávu a poctu Ježiša Krista… Cirkev bude v zatmení a svet zdesený. ktorí sa vyhlasujete za služobníkov Ježiša Krista. Ľudia sa stanú viac a viac perverznými. Démoni vzduchu spolu s Antikristom budú prevádzať veľké divy na zemi a v atmosfére.viery a moji opravdiví nasledovníci budú rásť vo všetkých čnostiach… I samotná príroda bude volať po pomste pre hriechy človeka (…) Traste sa zem a vy. Celý vesmír bude postihnutý hrôzou a mnohí budú zvedení. aby som ich viedla k môjmu Božskému Synovi (…) volám apoštolov posledných dní (…) ktorými svet pohŕda a ktorí žili v chudobe a poníženosti. budú postihnutí hladom. lebo sa neklaňali pravému Kristovi… Teraz je čas. kde bude zasiahnutá dychom Michala Archanjela. a tie pohltia šelmu a jej nasledovníkov v pekle. mojich verných. keď sa otvorí priepasť a kráľ temnoty. Ona spadne na zem. keď príde Henoch a Eliáš. Potom otvorí svoje ohnivé črevá. pohanský Rím zmizne zo zeme. Bude hrozne kričať a bude prevádzať hrozné divy a bude sa živiť len nečistotou (…) zem vydá len zlé ovocie. ktorí sa mi odovzdali. pliagami a epidémiami… Odporné zvieratá budú padať v podobe ľadovca (…) bude počuť hlasy vo vzduchu (…) Henoch a Eliáš budú zabití. Potom voda a oheň očistia zem a skonzumujú všetky diela ľudskej pýchy a všetko bude obnovené. tá šelma (…) ktorá si domýšľa.

niektoré udalosti sa už odohrali a niektoré budú zrozumiteľnejšie neskoršie. !87 . Jedno je ale isté. Písme sú sčasti už aj teraz zrozumiteľné. lebo všetky proroctvá.Komentár: Toto posolstvo Panny Márie je veľmi vážnym dokumentom. že už sme a  ešte len budeme svedkami hlbokej krízy v  kresťanstve. odpadom mnohých kňazov a biskupov od pravej viery. Je veľmi ťažké pochopiť každý detail. Jána vo Sv. akým je kniha zjavenia sv. Aj Rím stratí vieru a bude sídlom Antikrista.

Iná je situácia katolíkov na  Západe. lebo je to zvyk a je to aj politicky niekedy výhodné. závisti a  vzájomného osočovania medzi katolíkmi. ktoré založil nebohý arcibiskup Lefebvre. Tieto cirkvi sú rozkolnícke. Pravoslávna cirkev v  Rusku a  inde mala vo  vedení po celé desaťročia agentov KGB. je najlepším „pápežom“ tohto storočia. čiže schizmatické a  okrem toho sú aj bludárske. Pia X. Katolícka Cirkev nikdy nedovoľovala spoluprácu s týmito cirkvami. lebo veria v  doktrinálne bludy. Myslia si. všetko musí byť dobré a vlastne ich to ani nezaujíma. keď poviem. Lenže títo katolíci si neuvedomujú. takže neverím. b) riešenie podľa arcibiskupa Lefebvra Mnoho nespokojných katolíkov podporuje Bratstvo sv. Uverili najväčšiemu podvodu. ktoré Katolícka Cirkev musí veriť.. Viera na  Slovensku je v  ťažkej kríze. takže aj tu je mnoho veci nejasných. ktorá už nie je katolícka.Čo robiť za súčasnej krízy? Na túto otázku málo slovenských katolíkov sa snaží dať aj odpoveď. že odchod do  týchto oddelených cirkví je spojený s  Božím požehnaním. že Ján-Pavol II. že viera na Slovensku je mŕtva a  skutky sú vtelené do  nenávisti. že všetko. lebo nepoznajú povinnosti a  práva skutočného pápeža. že tam nájdu platné sviatosti a najmä platnú omšu. ktorí keď videli nešťastný vývoj v  Cirkvi po koncile. Rôzne východiská z dnešnej situácie: a) riešenie staro-katolícke alebo pravoslávne Poznám katolíkov. lebo poznajú a si cenia katolícku vieru a  nehodlajú sa stať pasívnymi členmi Novej cirkvi. Nebudem sa veľmi mýliť. ktoré Katolícka Cirkev odsúdila alebo neveria v  články viery. že tieto spoločenstvá sa oddelili od Katolíckej Cirkvi. odišli do  staro-katolíckej alebo pravoslávnej cirkvi v domnení. Väčšina katolíkov nepozná základné vedomosti z  detského katechizmu a  preto ich neprekvapí žiadna zmena. Aj platnosť kňazstva je v  niektorých vetvách staro-katolicizmu pochybná. Tam v  mnohých krajinách rastie nespokojnosť medzi katolíkmi a nie sú ochotní pod zámienkou slepej poslušnosti vzdať sa ozajstného katolicizmu. Toto Bratstvo uznáva posledných štyroch „pápežov“ za legitímnych zástupcov Krista !88 . čo prichádza z Ríma. keď v nej nebolo pochybnosti o platnosti sviatostí. V nedeľu chodia do kostola. ktorí boli ateisti. čiže heretické.

že verí v  legitimitu Jána-Pavla II a  v  platnosť novej omše a  iných sviatostí. Jánovi-Pavlovi II. že uznalo aj Pavla VI. že aj v  ordinárnom učení je Cirkev neomylná. Odmietať túto dogmu je typickým protestantským stanoviskom. Kellyho skupinou 9 kňazov a seminaristov. tak Bratstvo to neuznalo. odmietajú nový cirkevný kódex a väčšinu dokumentov 2. ktorá neuznáva JP II. a neuznáva platnosť novej omše atď. Asi týždeň po vysviacke a  po tejto prísahe táto skupinka 5 kňazov porušila prísahu a  odišla z  Bratstva do Kellyho skupiny. že uznávajú posledných „pápežov“ aj s ich bludmi. že oni a  aj Nová cirkev sú nekatolíci. že veria v  legitimitu JP II. nesmie mu odoprieť poslušnosť vo veciach. Totiž každý diakon pred kňazskou vysviackou musí písomne prisahať. nie je pripustený k vysviacke. vylúčil arcibiskupa a  štyroch jeho biskupov z Novej cirkvi. keď raz uzná niekoho za pápeža. muselo uznať aj platnosť Novej omše a ostatných nových sviatostí. lebo oni sa cítia byť „dobrými chlapcami“ a  tak vlastne zdeformovali dôvod pápežstva. Kto to odmietne. Tým iba potvrdzujú. ktorá mu podľa Božského práva patrí. Je to schizofrenický postoj. Tragédiou Bratstva je. ktorého považujú za legitímneho pápeža a takýto postoj nie je katolícky.na zemi. ktorých arcibiskup Lefebvre vylúči z  Bratstva. ktoré síce oni odsudzujú. úplne popierajú právo ich členov vylúčiť z  cirkvi. Katolík. vysluhujú staré sviatosti. aby mohol verejne pochybovať o  legitimite posledných „pápežov“ alebo o platnosti nových sviatostí. Bratstvo vôbec nie je poslušné týmto „pápežom“. koncilu. ktorý pápežský dokument je dobrý a  ktorý nie. ktorý odplavil z  Bratstva už jednu tretinu ich kňazov. Ešte tragickejšia udalosť sa stala v  roku 1985. lebo títo odmietli uznať JPII. Toto nie je katolícky postup a  nemôže spočinúť Božie !89 . ale schizmatický. Bratstvo tým. Vlastne oni sami rozhodujú. Keď totiž JP II. Čiže sú pápežskejší než ich pápeži a  to je spojené s pýchou. ale zároveň ich zatracuje pre ich nekatolícke zmýšľanie a za ich bludy ich posiela do pekla. keď skupina piatich diakonov v seminári Bratstva v Ridgefielde bola pred svojou kňazskou vysviackou donútená prisahať pred otvoreným bohostánkom. a  platnosť novej omše. učiteľského úradu Novej cirkvi a  to je proti neomylnej dogme Katolíckej Cirkvi. vat. včítane nových biskupských vysviacok. popierajú neomylnosť súčasného „magistéria“ tzv. lebo slúžia starú omšu. Čiže praktizujú úplnú neposlušnosť mužovi. ktorá tvrdí. Tým. že nikto z  ich radov nepožíva slobodu. a  v  platnosť novej omše a  iných nových sviatostí. Pamätná je tragická udalosť s tzv.

c) zvaľovanie zodpovednosti na tých vo vedení Sú katolíci. ktorí stále čakajú na „zásah z vrchu“ asi nezáleží na  platnosti sviatostí a  najmä na  platnosti Eucharistie. ktorí len postupne uvádzali svoje nové zmeny. Tiež nie je zanedbateľným problémom fakt. lebo každý sa bude zodpovedať za seba. že arcibiskup Lefebvre bol vysvätený za kňaza a  konsekrovaný za biskupa vysokopostaveným slobodomurárskym kardinálom Lienartom. Mnohí kňazi preto opustili Bratstvo a  skončili buď v  modernistickej Novej cirkvi alebo medzi nami a  niektorí opustili kňazstvo úplne a  sa oženili. totiž všetku vinu zvaľujú na  vedenie Vatikánu.požehnanie na  takúto schizofréniu v  teologickom myslení. Týmto katolíkom. Ani nezbadajú kedy budú vyznávať Nové náboženstvo Novej cirkvi. že sa stali z  nich nekatolíci. a nezáleží im. Boja sa skúmať pravdu. lebo sa rozhodli čakať na zmeny „z vrchu“. ktorý členstvom v  tejto tajnej spoločnosti vlastne sa automaticky vylúčil z Katolíckej Cirkvi a preto je tu mnoho pochybností o Bratstve sv. či  prijímajú skutočné Telo Kristovo alebo len kus chleba. ktoré už nie je katolícke. Pia X. ktorí si ani nevšimli. lebo potom by sa museli rozhodnúť v  prospech pravdy a to je niekedy bolestné. že veci v Novej cirkvi nie sú v poriadku. ale nemajú odvahu to riešiť zodpovedne a  uchyľujú sa k  alibistickému riešeniu. Nezáleží im na  tom. dokedy budú čakať? To isté sa stalo s mnohými katolíkmi za Luthera. keď vedenie vo Vatikáne sa nevráti k zdravej katolíckej viere. !90 . ktoré neprichádzajú. Aj krutí dozorcovia v  koncentrákoch sa vyhovárali na  „tých vo  vedení“ a naďalej týrali svoje obete. Za to. lebo tak boli „očarovaní“ reformami Martina Luthera alebo Melanchtona. ktorí vidia. poťažne na miestnych „biskupov“ alebo farárov a sami sa naďalej zúčastňujú obradov Novej cirkvi a  tak svojou pasivitou vystavujú seba a  svoje deti pochybným a  neplatným sviatostiam. že nevyznávali pravé katolícke náboženstvo alebo že odpadli od katolíckej viery nebudú sa môcť vyhovárať na „tých vo Vatikáne“. či platný kňaz ich platne rozhrešuje v spovedi. A  čo. Títo katolíci vlastne už neurobia nič pre Cirkev.

čiže za jeho obrátenie. omše. nedostanú rozhrešenie. V  samotnej východnej liturgii sa modlí viackrát za Jána-Pavla II. zatiaľ čo tí mladí sú pochybní. f) hnutie za obnovu tridentskej sv. aj tu dochádza k  podvodu. ktorí sú si vedomí neplatnosti novej omše v Novej cirkvi začali sa zúčastňovať východnej grécko-katolíckej liturgie v  staroslovienčine. e) grécko-katolícke riešenie Niektorí rímsko-katolíci. Aj v tejto cirkvi pokračuje deštrukcia katolíckych hodnôt. kde význam konsekračných slov nebol tak drasticky zmenený. ani toto nie je katolícke riešenie v súčasnej kríze.. že tá istá omša v  latinčine. lebo on nie je ani katolíkom. čo je neprípustné pre katolíka.. že majú vážne pochybnosti o JP II. Túto latinskú novú omšu niekedy slúžia mladší „kňazi“. že nová omša v ľudovom jazyku je neplatná pre zmenené konsekračné slová. Ako vidíme. je platná. ale spomínať ho ako pápeža v liturgii je svätokrádežou. omše v modernistickej Novej cirkvi Toto je veľmi ponižujúce riešenie. že nová omša (čiže !91 . lebo bola schválená neplatným pápežom Pavlom VI. a  jeho slobodomurárskym arcibiskupom Bugninim. Naši tradiční rímsko-katolíci nesmú sa slobodne vyjadriť v  spovedi. že títo sú platne vysvätení. Oni sa domnievajú. Mnohí mladší „kňazi“ neveria v obetný charakter omše a v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii. Gréckokatolícka cirkev je východnou cirkvou a nie je dobré aby sme unikali z  problémov v  našej Cirkvi a  tou je Rímsko-katolícka Cirkev. ktorá sa slúžila v  Cirkvi mnoho storočí a  ktorá nám dala skoro všetkých svätcov a  mučeníkov musí písomne uznať. Totiž každý kňaz. ktorý by chcel dostať toto „povolenie“ (indult) na  slúženie tej sv. ktorých vysviacka je neplatná. lebo nová omša v latinčine nie je platným katolíckym obradom.d) nová omša v latinčine Títo katolíci vedia. Aj medzi grécko-katolíkmi čoraz častejšie sa používa liturgia v  slovenčine s  deformovanými slovami premenenia. Žiaľbohu. ktorá Pán Ježiš nikdy nevyslovil. Títo katolíci dávajú prednosť starším kňazom v  domnení. Aj tu narážame na  vážne problémy. Títo „kňazi“ o  hodinu bez problémov slúžia novú omšu v  ľudovom jazyku s neplatnými slovami premenenia vína. Môžeme sa modliť za neho v  súkromnej modlitbe.

Sv. koncilu. Toto tiež nie je katolícke riešenie. Táto indult omša sa slúži v  kostole. že kňaz uznáva všetky nové sviatosti. ktorí majú vážne pochybnosti o  horeuvedených veciach. čiže klaňajú sa iba chlebu. čo vytvára materiálne modloslužobníctvo. nemôže slúžiť tridentskú sv. čo je svätokrádežou a je to pre úprimného katolíckeho kňaza neprípustné. ale omšu zmenenú podľa Jána XXIII. Dochádza k  hroznej situácii. !92 . Pius V. lenže si neuvedomujú.. že podstatné je to. vo  svojej slávnej bule Quo primum zaručuje právo každého kňaza na  slúženie tridentskej sv. z roku 1962. lebo on slúži omšu. a  to vytvára neprijateľnú situáciu pre katolíka. Ďalej musí písomne prehlásiť.neplatná) je rovnako dobrá ako stará omša. omši prosili za jednotu Cirkvi s  Martinom Lutherom. Niektorí laici mi povedali. že veria v  pápežský úrad siahajú po necirkevnej voľbe „pápeža“ a tak máme vo svete viacerých takých „pápežov“. vo  sv. ktorá je neplatná. že prijímajú iba chlieb. keď kňaz slúžiaci platnú indult omšu musí ísť po hostie do „bohostánku“. čo sa modlí kňaz. v ktorom sú nepremenené hostie a tie potom rozdáva veriacim a títo chudáci si ani neuvedomujú. niektorí sa odvolávajú na mystickú cestu svojho „zvolenia“. Niektorí z  nich sa menovali sami do  tohto úradu. kto dostane toto povolenie. Legitímny pápež musí byť biskupom Ríma a musí mať kontakt s každým katolíckym biskupom. kde sa modloslužobnícka omša (nakoľko v  novej omši chlieb a  víno sa nepremieňajú na  Telo a  Krv nášho Pána Ježiša Krista) mieša s  platnou omšou. omši. vat. Je to to isté ako keby sme vo  sv. všetky dokumenty 2. čo znamená. V  tejto zmenenej omši kňaz musí spomenúť v  kánone „Una cum Joanni Paulo Secondo“. omše a nemusí žiadať o žiadne povolenie. čo je ďalší výsmech celej procedúry. že oni nespomínajú Jána-Pavla II. kde sa slúži aj nová omša. omšu. nový zákonník atď. že sa modlí za jednotu cirkvi s heretickým človekom Jánom-Pavlom II. Legitímny pápež nemôže zmeniť neomylné výroky svojich predchodcov ako to urobili niektorí so  samozvaných „pápežov“. že nemá žiadne kontakty s Lefebvristami alebo s tými katolíkmi. Všetky skupinky okolo týchto „pápežov“ majú tendenciu sa ghetizovať svojím fanatizmom. ktorý sa nesmie zúčastňovať v  chráme. aby dokázali. Nakoniec. g) nekanonická voľba tradičného „pápeža“ Určití tradiční katolíci.

Potom si „kúpia“ iného povoľnejšieho kňaza. dole podpísaní biskupi. že súčasná hierarchia konajúca a  učiaca proti neomylnému magisteriálnemu učeniu Cirkvi ohľadom ekumenizmu. omšu alebo udelí iné sviatosti a  odíde. zobrali vedenie ich „cirkvi“ do  svojich rúk. omše a  iných sviatostí. Pravá Božia Cirkev. KATOLÍCKE RIEŠENIE Hnutie tradičných katolíkov je už sila. !93 . ktorá sa nedá zastaviť. vyhlasujeme. volaní mimoriadnymi okolnosťami zachovať posväcujúce poslanie Svätej. Kňaz nesmie hovoriť do mnohých vecí lebo inak s ním zrušia zmluvu. nehovorí za Katolícku Cirkev a  je v  skutočnosti pozbavená Božej autority a  jurisdikcie (právomoci) nad veriacimi.h) laické riešenie Keďže mnohí veriaci prestali dôverovať mnohým kňazom a biskupom. Založili si svoje výbory alebo rady. Časť týchto biskupov organizovaná v  Katolíckej Aliancii. medzi ktorú patrí aj pisateľ tejto knižky. Biskupské vyhlásenie: 1. ktorý radšej mlčí než by prišiel o svoj „žold“. Katolíckej a  apoštolskej rímskej Cirkvi. Títo kňazi chcú zostať verní Katolíckej Cirkvi a  preto odmietajú poslúchať slepých vodcov Novej cirkvi. ktoré potom uzatvoria zmluvu s  nejakým tradičným kňazom. A  tak niektorí títo kňazi boli vietnamským arcibiskupom Ngo-Diem Thucom konsekrovaní za biskupov. Toto je typické protestantské riešenie a  je popretím katolíckej dogmy. vydala v  roku 1989 svoje biskupské vyhlásenie o  súčasnom stave v  Cirkvi. ktorou je Peter a jeho viera a ktorá učí pod vedením Ducha Svätého nemôže učiť omyl a  nemôže si protirečiť. My. aby sa zachovala platnosť katolíckeho kňazstva a  tým aj platnosť sv. následujúc neplatný Druhý vatikánsky koncil. ktorým ponúkla katolícke a  pozitívne riešenie v danej situácii. založená na Skale. keď Cirkev postráda pravého rímskeho pápeža. že biskup s  kňazmi sú zodpovední za vedenie miestnych cirkví. ktorý príde a  odslúži sv. lebo čoraz viac kňazov si uvedomuje vážnosť krízy v Novej cirkvi vedenej Vatikánom. ktorých obviňujú z deštrukcie Cirkvi.

ktoré je cudzie Kristovej Cirkvi. Zatiaľ čo kamery liberálnych masovokomunikačných prostriedkov kanonizujú „charizmatických pápežov“ v  očiach masy ľudstva. Pavla: „… buďte pevní a pridŕžajte sa náuk. že bol otrasený celý Boží dom so  svojimi siedmimi stĺpmi. „že Apoštolská Stolica nemôže sa zúčastňovať takýchto ekumenických zhromaždení a ani nie je dovolené katolíkom podporovať takéto podujatia. anarchia. zvyšok zvulgarizovaný a  tak lamentácie proroka Jeremiáša sa vyplnili do bodky. Tento jed ekumenizmu je zrejmý v  novej bohoslužbe vychádzajúcej z  koncilu. 5. nielen. koncilu. 2. to všetko bolo nemilosrdne odstránené. 15. 3. vat. za formálnej neprítomnosti legitímneho pápeža. Na podklade tohto. Tieto reformy avšak nie sú založené na  skale katolíckej viery.) a  ktoré sme my prevzali od apoštolov a  ich nástupcov. Všetko bolo patentne sprotestantizované. nového omšového poriadku a ostatných sviatostí. ale n a  p i e s k u e k u m e n i z m u . Ojedinelé protesty !94 . To čo bolo typicky katolícke a  krásne svojou hĺbkou a  vyjadrené po stáročia v  posvätnom jazyku rímskej Cirkvi. ale ako platne vysvätení biskupi pre apoštolské poslanie Cirkvi. učí sv. „Po ovocí ich poznáte“. vyzývame všetkých kňazov a veriacich. 2. aby sa spojili s  nami na  odmietnutí nepravých reforiem. takže môžeme spolu s prorokom hovoriť. Sol. že si nárokujeme moc vyplývajúcu z  biskupskej vysviacky. Od koncilu sa neporiadok v  Cirkvi iba zväčšoval. či  už doktrinálna alebo disciplinárna panuje v  katolíckych farnostiach a  školách. pretože takouto podporou zobrazujú falošné kresťanstvo. Konciliárne „reformy“ mali v  úmysle zmodernizovať Cirkev a  tak ju zmeniť na  slabší „znak protirečenia“ svetu nevery. Otec. v  latinčine. nenárokujeme si jurisdikciu spravovať. p r e t o ž e k a ž d á k o n f e d e r á c i a protestantských siekt je nezlučiteľná s  jedinou pravou Cirkvou založenou Kristom. „Je jasné“. riadiac sa nariadením sv. Týka sa tzv. 4. Posvätná tradícia. Otec Pius XI. ktorý je vlastný sviatostnému charakteru biskupskej vysviacky. ktoré ste ústne alebo písmom od nás prevzali…“ (2. ale aj z  učiteľského úradu. Zatiaľ čo my sami. podania. či  už „vyhlásených“ alebo závislých od tzv. v jeho slávnej encyklike Mortalium Animos. aká prináleží pravým diecéznym ordinárom. ako Cirkev učí. ako to odsúdil v  blahej pamäti sv.2. je ochrankyňou a vykladateľkou katolíckej Pravdy vyjadrenej v  neomylnom magisteriálnom učení Cirkvi.

mnohí ju zapreli alebo vstúpili do  rôznych siekt.6. ako by niektorí radi. Pavlom v jeho 2. liste Solúnčanom.“ (Lamentácie 4. že Pastier bol zasiahnutý a že Cirkev bola orabovaná o pravého Kristovho Zástupcu. ak nie to. Podľa tohto všetkého. kde ho uložili“. Éra začatá koncilom je tým veľkým odpadom od viery. ak by niekedy pravý rímsky pápež verejne učil blud a  tak podviedol Cirkev. V  ňom nachádzame v  kánone 204 svätú Katolícku Cirkev zredukovanú iba na  čiastku väčšieho „ľudu Božieho“. čo vždy bolo Cirkvou odsúdené. počúva mňa“ (Luk. Veľký počet kňazov vystúpilo z kňazského života a tiež udial sa masový exodus z rehoľného života. „Neboli by verili králi zeme. ktoré vidia. biskupmi a s kňazmi im poslušnými. Vatikánsky koncil aj s  jeho falošnými pápežmi. 912. 12) Na nás katolíckych biskupoch leží povinnosť obrániť a  zachovať neomylné magisteriálne učenie Cirkvi. tak potom by bola spochybnená aj neomylnosť samotnej Cirkvi a  tiež neomylnosť jej ordinárneho učiteľského úradu. 10. aby sme nemali účasť na  hriechoch iných. V  kánonoch 844. ani obyvatelia sveta. ktorý zahŕňa všetkých pokrstených katolíkov a  či nekatolíkov. omši. že protivník a nepriateľ môže vojsť do brán Jeruzalema. Tí. má byť jasná povinnosť katolíkov: Musia totálne odmietnuť tzv. Hľa. Pavol varuje nás. 8. ktorý bol plne zdeformovaný. nový beztvarý ľud Boží. Lebo. predpovedaný sv. čo sme tu naznačili. 2. na  jednej strane uznať Božiu autoritu v  konciliárnych „pápežoch“ a  zároveň im odmietnuť poslušnosť s  odôvodnením. Od roku 1983 vidíme túto podvratnú činnosť koncilu aj v  novom cirkevnom kódexe. Katolícke svedomie nemôže robiť kompromisy. ktorý predchádza príchod Antikrista. 7. Nemôže. čo iba svedčí o zrútení sa autority na najvyšších miestach. a  933 nachádzame communicatio in sacris (spoločné prijímanie a  vysluhovanie sviatostí nekatolíkom). z Ríma postrádajú akúkoľvek účinnosť. 9. Veľká časť prestala praktizovať vieru. Čo iné môžeme vidieť v tomto roztrúsení ovečiek Kristových. 16) Prvý vatikánsky koncil !95 . „Vzali mi Pána a nevie. ktorí zostali verní tradičným hodnotám sa sústredili okolo kňazov. ktorí zostali verní tradičnej sv. Od koncilu odišlo z  reholí asi 400000 rehoľníkov a rehoľníčok. že v  heretických prejavoch nevykonávajú neomylný (slávnostný) výkon učiteľského úradu Cirkvi. Sv. ktorí zostali vo  svojich farnostiach stenajú zo  zmätkov. zatiaľ čo mnohí z  tých. „Kto vás počúva. Ovečky Kristovho stáda vidíme od koncilu roztratené a ponechané na  seba.

len málo kňazov v súčasnosti vykonáva svoju službu podľa princípov. Bude sa týkať väčšiny. 5) Ten istý Daniel. ktorá postihla Cirkev. 17) Naozaj. ako bude možné pre nich duchovne prežiť a zároveň zachrániť svoju dušu. Ako Kristovi pastieri plne preciťujeme ich starosť.mimo definície o pápežskej neomylnosti vyhlásil tiež. omšu najlepšou alternatívou je modlitba sv. Títo sa právom môžu pýtať. 10. Horlivá a  úprimná túžba po sviatostiach môže získať mnoho milostí. Čo iné ako naše hriechy. Dôraz by sa mal klásť aj na  štúdium pravej katolíckej náuky a  duchovnosti a  to z  kníh vydaných pred koncilom a s platným cirkevným schválením.“ (Rim. ktoré sme tu uviedli. Nikto nezahynie. 13. hovorí o  našej dobe. Na záver nám prichodí skúmať dôvody tejto nebývalej kalamity. Nádejajúc sa však. vzopreli sme sa a odklonili od Tvojich prikázaní…“ (Daniel 9. Deti majú byť vyučované podľa tradičného katechizmu. Sv. aj katolíci dnes sú volaní Božou prozreteľnosťou vyznať svoju vieru a  to práve odmietnutím nových obradov. Jej vonkajší prejav a prax musí byť v súlade s pravdou Cirkvi. Kde momentálne nemajú k dispozícii tradičnú sv. 11. „Otec. Nikto nemôže podviesť Cirkev a zároveň byť formálnym zástupcom Krista. 1836). Tiež nesmú sa zúčastňovať ani tradičnej omše. ruženca. ak by sa on mýlil vo  formálnom výkone jeho úradu – univerzálneho učiteľa Cirkvi. ak táto je slúžená v  spoločenstve (una cum) s neplatným pápežom a biskupmi jemu podriadenými.“ (Ján 17. posväť ich v pravde. 12. „Teraz prišla hodina. (Denz. aby sme sa prebudili zo sna. že „Petrova Stolica vždy zostáva ochránená od bludu“ vo  veciach viery a mravov. ktorá podľa nášho Pána ich oslobodí z  tieňa smrti a  podporia naše úsilie. Lenže s vierou nemôžeme robiť kompromisy. ktorá pre nedostatok kňazov sa ocitne buď vôbec bez omše a  sviatostí alebo bude mať len príležitostný prístup k  nim. 13. ale aj v spoločenstve s inými katolíkmi. omši a k disciplíne bude zdať prehnaná. ktorí by takto splnili svoju nedeľnú povinnosť. 11) Ako naši praotcovia za čias anglickej „reformácie“. Mnohým sa naša požiadavka opustiť svoje farnosti a primknúť sa verne k tradičnej sv. Sv. ako sa zdá. ruženec by sa nemal modliť len súkromne a v rodine. ruženec by mal byť spojený aj s  duchovným prijímaním. Podľa slov proroka: „Zhrešili sme a konali sme prevrátene a bezbožne. keď vidí !96 . Ten istý koncil nechcel donútiť veriacich poslúchať „pápeža“ vo  veciach disciplíny a  spravovania Cirkvi. kto bude oddaný ružencu. že veriaci budú dotknutí Božou milosťou a  spoznajú pravdu.

Panna Mária nás varovala vo  Fatime o  týchto časoch ako dôsledok nečinenia pokánia a  zanedbania modlitby sv. komu bolo dané.“ (Daniel 8. Miera kalamity ktorú znášame je úmerná našim hriechom proti Božím prikázaniam a  proti Cirkvi. všetko kvôli hriechom ľudí. Teraz prišiel čas pre nás všetkých to napraviť. +Oliver Oravec Kanada. tejto Božskej ustanovizne. čiže v roku 1997 súhlasil s vyhlásením aj +Rafael Cloquell. Našu Katolícku Alianciu biskupov dávame pod ochranu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Slovensko. ktorí čítajú toto vyhlásenie. 15.P. Pravda bude zvrhnutá na zem a čo robil. sv. Biskupi: +Robert McKenna. Mexiko. Jozefa. Michala. USA. Nie polovičnou snahou si môžeme vyprosiť milosť Božiu pre znovu nastolenie pravého pastiera na  Petrovom Stolci.P. !97 . včítane tých.nepriateľa Božieho ľudu ako „vzrástol až po silu nebies a zvrhol niektorých z nebeského vojska a pošliapal ich. +Vida Elmer R. 10 – 12) 14.I. lebo na pápežovi závisí obnova Cirkvi. Vzrástol až po veliteľa nebeského vojska a odstránil ustavičnú obetu a spustošil príbytok jeho svätyne a vojsko bolo postavené proti ustavičnej obeti. USA. ktorí odpadli od viery. Na sviatok Božského Srdca v roku 1989. O. „Od toho. +Richard Bedingfeld Južná Afrika. Vrúcne vyzývame všetkých. je prvoradý záujem nás biskupov. jej ženícha a  sv. UK. USA. mnoho sa bude požadovať. +Martinez. Nemecko. aby ho rozšírili medzi veriacimi. +Michel Main Francúzsko. Vlani. to sa mu darilo.“ Teda nech naše pokánie a náprava je úmerná našim pokleskom. Španielsko. ruženca. +John Hesson. Obrana pápežstva. Maďarsko. princa nebeských duchov.

Moja cesta
Ako vidíte, autor tejto knižky patrí medzi horeuvedených
biskupov. Som šťastný, že patrím do  Katolíckej Aliancie biskupov,
čiže medzi biskupov, ktorí nechcú nič viac a  nič menej, než
jednoducho zostať katolíkmi. Hnutie tradičných katolíkov je väčšie,
než naša skupina biskupov. Sú ďalší biskupi vo  Francúzsku, v  USA,
v  Mexiku a  v  iných krajinách. Nie je možné kontaktovať každého
jednotlivého biskupa a  to pre rôzne dôvody. Napríklad aj obrovské
vzdialenosti medzi nami nám neumožňujú zapojiť do  Aliancie
všetkých biskupov. Ja som dal prednosť pracovať pre Božie
Kráľovstvo s horeuvedenými biskupmi aj preto, že biskupi McKenna
a  Vida Elmer boli tými, ktorí mi udelili biskupské svätenie. Biskup
Vida Elmer bol vysvätený za biskupa biskupom McKennom a on bol
vysvätený biskupom Guerardom DeLaurielom a  ten bol vysvätený
hrdinským vietnamským arcibiskupom Ngo-Diem Thucom. Čo sa
týka môjho kňazského svätenia, bol som vysvätený v  roku 1968
biskupom Davídkom, ktorý bol konsekrovaný za biskupa biskupom
Bláhom v  roku 1967 a  ten bol v  tom istom roku konsekrovaný
biskupom Dubovským. Tieto kňazské a biskupské svätenia som prijal
tradičným obradom podľa starého rímskeho pontifikála. S biskupmi
Aliancie sa navzájom lepšie poznáme aj preto, lebo sa povinne
stretávame každý rok. Zároveň rešpektujeme prácu ostatných
biskupov, ktorí nepatria do  Katolíckej Aliancie. Pri  našom
každoročnom stretnutí sa navzájom povzbudzujeme spolu aj
s prítomnými našimi kňazmi, ktorí sú našimi vzácnymi priateľmi. Sú
medzi nami aj rehoľníci a  rehoľníčky a  nemožno samozrejme
zabudnúť na  našich veriacich, bez ktorých by sme nevideli dôvod
našej činnosti. Máme vzácnych ľudí. Poznám rodiny, ktoré v  USA
alebo v Kanade cestujú na svätú omšu iba jedným smerom 90 minút
a  naspäť ten istý čas. Alebo v  Čechách naši vzácni katolíci trpezlivo
čakajú celý mesiac na  víkend, kedy môžem pre nich slúžiť pravú
katolícku sv. omšu. Títo ľudia tak si vážia platnú katolícku sv. omšu.
Absolútne odmietajú novú omšu, ktorú im ponúka Nová cirkev
modernistov. Poznám vzácnych rodičov, ktorí svedomite vyučujú
katechizmus svoje deti. Máme mnoho rodín, kde sa každý deň modlia
sv. ruženec. Naši laici sa po nedeliach a  veľkých sviatkoch, keď
nemôžu mať sv. omšu, spolu stretávajú a  modlia sa, či  už sv. omšu
z misála alebo sv. ruženec spojený s duchovným prijímaním. Väčšina
našich ľudí sa vyhýba zlým programom v TV a niektorí televízor ani
nemajú, aby si zachovali pokoj vo svojej duši.
!98

Aj medzi nami sú ľudské problémy, či  už nedostatok vzájomnej
trpezlivosti alebo lásky, lebo Cirkev bola a je vždy aj ľudská a ľudský
faktor prináša so sebou ľudské problémy.

Najčastejšie námietky proti nám
a) Neveríte v pápeža
Je to námietka tých, ktorí nás vôbec nepoznajú. Vždy sme bránili
dôležitosť pápežského úradu a nechceme pripustiť aby tento úrad bol
obsadený bludárom a mužom, ktorý ničí tradíciu Cirkvi. Kto pozorne
číta riadky tejto knihy vidí, že často používame učenie pápežov
z  minulosti. Nikdy sme nepochybovali o  tejto božsko-ľudskej
ustanovizni založenej Pánom Ježišom Kristom. Máme plné právo
pochybovať o  legitimite osoby, ktorá okupuje tento úrad. Cirkev
v  minulosti mala tzv. vzdoro-pápežov, ktorí sa dostali na  trón
nelegálnym spôsobom. V  Cirkvi mali sme veľkých svätcov (Vincent
Fererský), ktorí po mnoho rokov podporovali nepravých pápežov.
Vždy sme verili, že pápež musí byť predovšetkým katolík a nie bludár.
Nikdy v  histórii Cirkvi sme nemali na  pápežskom tróne bludárov,
akými boli poslední štyria „pápeži“. Tiež je veľmi otázne, či  voľba
posledného „pápeža“ JP II. bola podľa vôle Ducha Svätého, nakoľko
Pavol VI. vydal dokument týkajúci sa pápežskej voľby, ktorým
zakázal kardinálom starším 80 rokov zúčastniť sa voľby. Nikdy
v  histórii Cirkvi starší kardináli nemali zakázané uplatniť svoju
povinnosť a  privilégium, totiž voliť pápeža. Duch Svätý nemohol
konať, lebo bola mu postavená vážna prekážka.
Boli obdobia v Cirkvi, kedy kardinálom pre rôzne politické dôvody
sa nechcelo zvoliť pápeža, takže boli aj viacročné obdobia, kedy
Cirkev nemala pápeža a  Cirkev fungovala. Vzdoro-pápeži niekedy aj
mnoho rokov neprávom sedeli na  pápežskom tróne. Cirkevný
zákonník CIC z roku 1917 v kánonoch 100 a 102 pripúšťa až 99 ročné
obdobie bez pápeža a aj počas tak dlhej absencie pápeža by pápežský
úrad trval. Kánon 102 hovorí, že keby sme nemali pápeža viac ako 99
rokov, vtedy by vznikli pochybnosti o samotnom úrade.

b) Pápež môže zmeniť všetko
Pravý pápež nemôže zmeniť všetko, lebo aj on má svoje
povinnosti. Podľa 1. vatikánskeho koncilu:
„Duch Svätý nebol prisľúbený nástupcom sv. Petra, aby
učili nové učenie, ale aby Jeho pomocou posvätne chránili
!99

Zjavenie (…) a poklad viery (…) Všetci otcovia prijali
apoštolskú náuku (…), že Petrova Stolica zostáva vždy
nedotknutá bludom (…) aby tak vykonávali dôležitú
povinnosť pre spásu všetkých (…) a aby celé Kristovo stádo
bolo odvrátené od jedu bludu…“ (Denz. 1836)
Čiže ako vidíme, pápež musí brániť vieru Katolíckej Cirkvi a  nie
zavádzať nové učenie ako vidíme u falošných pápežov, keď forsírujú
ekumenizmus, náboženskú slobodu atď. Tiež pápeži nemôžu meniť
podstatu sviatostí. Pápež nemôže zmeniť slová Kristove alebo miesto
vína zaviesť pri  omši coca-colu. Katolíci na  Slovensku pre neznalosť
týchto základných povinností pápeža si myslia, že on môže zmeniť
všetko. Poslední „pápeži“ zavádzajú mnohé nové veci a novú náuku,
čím iba potvrdzujú, že nechránia poklad katolíckej viery, lebo Duch
Svätý im v  tom nepomáha a  tým iba potvrdzujú, že nie sú
legitímnymi pápežmi.

c) Ste pyšní, lebo nechcete počúvať sv. Otca
Ak veríme, že JP II. svojimi vyhláseniami a  skutkami sa dávno
vylúčil z  Katolíckej Cirkvi, tak nie je sv. Otcom. Veď  predsa
nemôžeme byť poslušní mužovi, ktorí obdivuje Luthera, Gandiho
a iných. Ako môžem uznávať za pápeža muža, ktorý tvrdí, že človek sa
vyvinul zo  zvieraťa, že Katolícka Cirkev je jedno z  mnohých
náboženstiev na jednej a tej istej úrovni. Ochotne by sme počúvali aj
tých pápežov v  minulosti, ktorí neboli na  mravnej výške, ale ktorí
bránili čistotu viery a aj napriek mnohým svojim hriechom sa vedeli
zastať Cirkvi pred jej nepriateľmi. Títo nešťastní pápeži napriek svojej
hriešnosti vždy zostali pápežmi, lebo nemenili učenie Cirkvi
a  podstatu sviatostí. Ten katolík, ktorí šíri bludy proti viere a  mení
podstatu sviatostí sa podľa cirkevného kódexu z  roku 1917
automaticky vylučuje z  Cirkvi a  stráca úrad, ktorý zastával. (CIC
kánony 188 p.4 a  2155) Strata cirkevného úradu pre šírenie bludov
voči učeniu Cirkvi sa vzťahuje aj na pápežov.
Už sv. Róbert Bellarmín (De Romano Pontifice):
„… pápež, ktorý je zjavným bludárom, prestáva byť
pápežom, tak ako prestáva byť kresťanom a údom tela
Cirkvi.“ alebo
sv. František Saleský, (Katolícka kontroverzia, 1596):

!100

tak je lepšie.“ S tou poslušnosťou to nie je tak zlé v  našich kruhoch. keď zaslepení ľudia sa budú domnievať. Otcovi“. ako to. že museli byť poslušní svojim nadriadeným. keď pohoršenie vznikne ako upustiť od hájenia pravdy.“ Alebo výrok sv. automaticky stráca svoj úrad a dôstojnosť a vylučuje sa z Cirkvi. a Cirkev by mala vyhlásiť. Týmto rodičom jedno uniká. že ak nám Pán Boh znova dopraje svojho Námestníka. tak prestanú chodiť aj ich deti a že tak stratia vieru. musím sa k  nemu hlásiť ako poslušný biskup. !101 . že pri hájení pravdy vznikne pohoršenie. že urážajú Boha prijímaním obyčajného chleba namiesto skutočného Tela Kristovho. že ich deti v Novej cirkvi prestanú byť katolíkmi a potom aj tak stratia vieru v  Boha. že je pravým pápežom…“ Pred svojou biskupskou vysviackou som musel prisahať. Nepýtajú sa prečo Nová cirkev opúšťa všetky svoje tradície. to im nevadí. Dnešní katolíci. Právom odsudzujeme dozorcov v  nacistických a  komunistických koncentrákoch keď trýznili a bili väzňov a nevinných ľudí. Bernard: „Antikristus najskôr môže zviesť aj vyvolených. ako to. ak sa stane falošným pápežom. To. prečo ich cirkev sa objíma s  odvekými nepriateľmi Krista. že radšej sa svojich farárov ani nepýtajú na  otázky. ktorí chodia do  modernistických kostolov a vedia. My sme poslušní učeniu 259 pápežov Cirkvi a odmietame počúvať posledných štyroch nelegitímnych pápežov. ktoré sú kontroverzné. Je známy výrok sv.„Keď pápež je zjavným heretikom. tak ako naši zvedení katolíci sa vyhovárajú na poslušnosť „sv. Títo tiež sa vyhovárali. že niečo nie je v poriadku sú už tak ochrnutí vo svojej viere. Bernarda: „Kto sa poslušne podrobuje niečomu zlému je skôr buričom než poslušným. Gregora Veľkého: „Ak je obava. že slobodomurár už zostáva členom cirkvi. Slepá poslušnosť privedie človeka veľmi rýchlo do pekla. Počul som ľudí hovoriť úplné nezmysly. že totiž. že je pozbavený jeho Apoštolského Stolca.“ alebo sv. že podľa nového zákonníka už aj protestanti môžu pristupovať k  prijímaniu atď. ak prestanú chodiť do kostola.

kde za obrovskou masou ľudí sa skrývala nevedomosť. keď by sme sa dívali len z pohľadu čísel. Iba pár verných ľudí stálo verne pod krížom. Proroci Eliáš. nemôžete byť v našich chrámoch. ale vy máte apoštolskú vieru. tak že drvivá väčšina vyznávala blud. budova alebo viera? a kto vlastne stratil a kto !102 . Pod krížom. na ktorom zomieral. že na svete je asi 900 miliónov katolíkov. ktorý bol vševediacim Bohom a  po troch rokoch svojej učiteľskej činnosti videl „katastrofálny“ výsledok svojej práce. Uvažujme. že katolík popiera božstvo Ježiša Krista. Okrem sv. že medzi nimi sú počítaní aj všetci pokrstení komunisti. čo chodia do  kostola aj praktizujú svoju vieru. Keď Cirkev v 4. aj tak stoja mimo pravej viery. storočí bola zasiahnutá bludom arianizmu. slobodomurári a  všetci tí pokrstení katolíci. Proti nemu sa šírila veľká osočovateľská kampaň. Atanáz bol vyhnaný do vyhnanstva a to až 5 krát počas svojho života. do  modernistických kostolov chodí asi 8 – 15% z  uvedeného počtu. stál iba jeden z jeho apoštolov. ktorí sa už dávno rozišli s Kristom. tzn. Je známy list sv. Aj keď oni obsadili Cirkev. že tí. kult osobnosti alebo pretvárka. Lenže vy vytrvajte. čo je dôležitejšie. Atanáza a  pár ďalších biskupov všetci ostatní biskupi odpadli od pravej viery aj so  svojimi kňazmi a veriacimi. Z tých 900 mil. Najväčším príkladom. že iní držia násilím obsadenú Cirkev. zatiaľ čo vy ste teraz vonku. Fenomén veľkej masy ľudí je práve podozrivý. a ktorí dostali všetko. V čase potopy bola zachránená iba jedna rodina z  celého ľudstva. Ariánci sa zmocnili katolíckych chrámov. Modernisti sa chvália. v minulosti sme to videli v ZSSR alebo inde. Bol falošne obvinený z  vraždy.d) Veď je vás tak málo Aj toto „obvinenie“ nie je celkom presné. ktorí videli všetky jeho zázraky. Čísla nie sú smerodajné. cudzoložstva a  z iných hriechov. ale viera prebýva vo vás.. ktorý bol najlepším učiteľom. Dnes to vidíme u  militantných mohamedánov. že čísla o  počte veriacich sú pochybné je príklad samotného Pána Ježiša Krista. Mnohí z  nich sú väčší pokrytci alebo majú menej lásky ako ateisti. Všetky cirkevné úrady boli obsadené bludármi. ale nepovedia. sv. A  to ešte neznamená. závisí to na  jednotlivých krajinách. Izaiáš alebo Jeremiáš boli úplne osamotení v  svojom ohlasovaní Božej pravdy. čo vás trápi je. Takáto je skutočnosť: oni majú miesta. tak veľká masa upadla do tohto hrozného bludu. Atanáza svojim trpiacim veriacim: „Kiež vás potešuje Pán Boh (…) To.

ale v skutočnosti sú to oni. 411 – 412. sú to oni. Tvrdia o sebe. ktorí praktizovali to isté náboženstvo ako my dnes. vyznávačmi a  so stovkami miliónov veriacimi. že tento Duch Boží sa mohol tak strašne mýliť. keď ju učil a viedol. že reprezentujú Cirkev. Ak nepriazeň chcela otriasť vašou vierou – neuspela.“ (Coll. aj keď je ich iba hŕstka. Čím viac sa oni snažia obsadzovať naše chrámy. ktoré zachraňovali katolícku Európu od pohanov alebo mohamedánov alebo ospravedlňovanie sa za inkvizíciu. Eccl. ktorí zdanlivým úspechom sa dostali do súčasnej krízy. selecta SS. Je to preto. Každé ospravedlňovanie sa za križiacke vojny. ktorí nemenili svoje náboženstvo ako svoju špinavú !103 . že my katolíci veríme v obcovanie svätých. Sú to oni. že katolícke náboženstvo je dielom Ducha Svätého a  nechceme pripustiť. Nikto a nikdy nepremôže vašu vieru milovaní bratia a veríme. tým viac sa oddeľujú od Cirkvi. že jedného dňa nám Boh vráti Cirkev. ktoré hrozne polarizujú ľudí. mučeníkmi. ktorí sa z nej vylučujú a ktorí zblúdili. Caillau and Guillou. ktorí praktizovali tú istú vieru. 32. Ešte nikdy nebolo toľko nenávisti a  osočovania v  našej spoločnosti ako je dnes. tak musím modernistom v Novej cirkvi pripomenúť. biskupov. ktorí sa spájajú s  podobnými v  nenávisti proti ľuďom iného názoru. vol. ktorá pochádza z apoštolskej tradície. ktorí zostávate v Cirkvi skrze svoju vieru. s  náboženstvom našich otcov a  praotcov. ktorý inšpiroval nadšenie križiakov nasadzovať aj svoj vlastný život za obranu Cirkvi alebo zmysel pre pravdu a  pokoj medzi obyvateľmi u  inkvizítorov. Dnes vidíme demokraciu ako ona šíri zhubné myšlienky. ktorá chránila pokoj obyvateľstva od sektárskych teroristov a  od preoblečených nepriateľov Cirkvi je kritizovanie samotného Ducha Svätého. ktorí zachovávate základy viery. ktorí predstavujú pravú Cirkev Ježiša Krista. kto si zachoval vieru? Vy ste šťastní. Veríme.získal v tomto zápase. Patrum. kňazov a  veriacich. Tí katolíci. lebo dnešné demokratické krajiny zradili koreň na  ktorom morálka a  ozajstná humanita bola vystavená a  tým koreňom bol a  je katolicizmus svätých pápežov. ktorú my praktizujeme. ktorí zostávajú verní tradícii. ten čo má budovy alebo ten. že je nás málo.) Čo sa týka námietky. takže my sme spojení so  všetkými svätými pápežmi. Sme spojení s  našim detstvom. pp.

“ 2. sv. ale budú si zháňať učiteľov podľa svojich žiadostí. 7 – 8: „A Boh vari neobráni svojich vyvolených. akú praktizovala po stáročia. keď príde?“ Viem komu som uveril a nebudem zahanbený na veky
 !104 . Dnešný svet sa globalizuje a chce vytvoriť nový poriadok bez Najsvätejšej Trojice. sv. Keby ste boli z tohto sveta. Odvrátia sa sluchom od pravdy a obrátia sa ku všelijakým rozprávkam…“ Ev. preto vás svet nenávidí. čo volajú k nemu dňom a nocou a vari bude neochotný oproti nim? Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi. 1 – 8: „Príde čas. Ev. lež ja som si vás vyvolil zo sveta. čo je jeho. ekumenické a  každý. že mňa nenávideli skôr ako vás. 18: „Ak vás svet nenávidí. aby im šteklili uši. svet by miloval. ktoré ale nebude katolícke. Tim 4. ale bude tzv. Dnešní komisári chcú vytvoriť svet s jedným spoločným náboženstvom.bielizeň. kto bude obhajovať pravý katolicizmus bude štátom postihnutý. vedzte. keď neznesú zdravú náuku. Jána 15. ale že nie ste z tohto sveta. Lukáša 18. bez Katolíckej Cirkvi a  jej morálky.

Prečo opustili umelecké kazateľnice? Lebo nekážu Božiu pravdu. Boh Otec si neprial. Prečo predstavitelia Novej cirkvi sa ospravedlňujú nepriateľom Cirkvi za všetko? Lebo sa hanbia za Katolícku Cirkev a neveria.EPILÓG 
 
 
 
 
 Prečo sa kňazi Novej cirkvi obrátili pri omši k ľuďom? Bol to Boží zásah. na ktorých sa prinášala po stáročia Najsvätejšia obeta. že Ježiš Kristus bol stále so svojou Cirkvou. . ale donútil ich prinášať neplatnú omšu na ping-pongových stoloch. aby nová omša bola slúžená na krásnych oltároch.

keď ustanovil svoju Cirkev. 18. lebo ide o  „najposvätnejšiu“ knihu islamu. ktoré som nazbieral a  ktoré doplňujú môj prvý diel. Vždy som dúfal. ktorá neprávom sa nazýva „katolíckou“. 3 Napríklad tu vidíme Jána-Pavla II. bozkávať mohamedánsky Korán pri jednej zo svojich návštev v islamskej krajine. ktorí nevidia v  modernistickej cirkvi ten katolicizmus. na  duchovnú škodu miliónov formálnych a  neformálnych členov modernistickej cirkvi. nestalo sa tak a  modernisti pokračujú na  svojej anti-katolíckej ceste.PRAVDA O CIRKVI – doplnok Január 2002 Od prvého vydania Pravdy o  Cirkvi ubehli už tri roky. 8) V tomto doplnku zhrniem ojedinelé články. v  mene ktorej s  opovrhnutím hovoria o  kresťanoch a  aj Ježiša považujú iba za !106 . ktorý mal v  úmysle Pán Ježiš. Svet sa zmieta v  strachu z  terorizmu. ktoré som nestihol „zamontovať“ v prvom dieli. o ktorej predpovedal náš Spasiteľ: „Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi. keď príde?“ (Luk. Žiaľbohu. Morálny dosah tejto situácie je hrozný: Čoraz viac ľudí odpadá od viery. že už žijeme v dobe. Podobne je to aj s  obrázkami. drvivá väčšina ľudstva odmieta Krista a  tí. biologických bômb. Tento kurz Vatikánu je aj na  veľkú škodu všetkých nekatolíkov a  nekresťanov. Je to hrozný pohľad. čo sa nazývajú kresťanmi nepoznajú učenie Katolíckej cirkvi alebo len sčasti. Obávam sa. Terorizmus sa šíri aj vysokou politikou. že Vatikán sa spamätá a opraví svoje deštrukčné chyby a vráti sa na  katolícku cestu.

synkretizmus? Vidíme to v  nových vojnách medzi mohamedánmi a  kresťanmi. Tu ho vidíme pri  „omši“ bez kríža. čo je znak satanistov. Asi sv. ktoré chceli zničiť kresťanstvo v  Európe a  dnes bozkávame tento Korán. Pápeži v  minulosti chránili Európu od nájazdov islamských hôrd. 3 Treba tu komentár? !107 . Napätie sa stupňuje a obávam sa. keby neboli v  nebi. Táto kniha povoľuje mužom mať 4 manželky a  nespočetný počet konkubín. čiže nášho Pána Boha. Naopak. Návštevu v  Izraeli. a  nespočetní svätí. že sa nebude poľavovať. Z  tejto knihy sa učia sebevrahovia skončiť svoj život a žiaľbohu aj životy mnohých nevinných ľudí. ktorí vykupovali kresťanských zajatcov zo zajatia v islamských zemiach by sa obracali v  hrobe.proroka. Pius V. K čomu viedol tento zhubný ekumenizmus. Korán popiera Najsvätejšiu Trojicu. vidíme ho sedieť na  kresle s obráteným krížom. čiže iba za človeka. V roku 2001 podnikol Ján-Pavol II.

že tento kríž vyjadruje mučenícku smrť sv. ako to predpovedal Pán Ježiš Kristus. ktorý zostal z  posledného Herodesovho chrámu v  Jeruzaleme. ku  tomuto múru chodia Židia plakať za stratou chrámu. ku  tomuto múru. Takéto vysvetlenie má ale dve menšie chybičky: To bol Peter. Iní !108 .3 Tu lepšie vidíme ten obrátený kríž. Židia v tomto chráme prinášali starozákonné obety a keď odmietli uznať Kristovu obetu. ktorý sa dal ukrižovať hore nohami a nie kríž a stalo sa to v Ríme a nie v Izraeli. ktorý bol rozborený rímskymi vojskami. tento chrám stratil na význame lebo symbolizoval odmietnutie Kristovho vykupiteľského diela. 3 Tu vidíme Jána-Pavla II. Jeden zbožný „modernista“ sa mi snažil vysvetliť. Pri  múre nárekov v  Jeruzaleme. Petra.

v  Indii ako hanebne prijíma od hinduistickej kňažky na  čelo znak bohyne Šiva. nášho Vykupiteľa. ktorý má reprezentovať Zástupcu Krista. aby prosili ich boha o  vybudovanie nového chrámu. 3 Tu vidíme JPII. Týmto iba potvrdzujú. Ján-Pavol II.Židia chodia k  tomuto múru. že nemôže byť katolíkom a tobôž nie pápežom. v  ktorom by mohli znova prinášať svoje obety. že aj naďalej odmietajú Kristovu obetu na kríži.. Milióny našich mučeníkov odmietli do ruky chytiť kadidlo určené pre uznanie pohanského božstva a  tu „zástupca“ !109 . čo je znak pohanského božstva a symbol sexuality. že aj on neuznal obetu Pána Ježiša na kríži a tým iba potvrdzuje. nemal čo tam hľadať. Jeho prítomnosť pri múre nárekov iba potvrdzuje.

Keby bol JPII. že nová omša nie je od Boha. pápežom. Táto vysokoškoláčka nechodí takto hanebne oblečená (neoblečená) do  školy na  prednášky a  možno už takto polonahá nechodí ani po svojom dome. inkulturácie. do ambulancie a pri plávaní. Vidíme ju s  úplne obnaženými prsiami za účasti mnohých kardinálov a biskupov. 3 Tu vidíme 18 ročnú vysokoškoláčku pri čítaní lekcie pri „pápežskej omši“. nemohol by tolerovať takéto zneuctenie omše. Definitívne: Nahota nepatrí do  liturgie. !110 .živého Boha prijíma znak bohyne Šivy na čelo. aby sa aj takto potvrdilo. Má to byť modernistická móda pri novej omši. čo v  preklade znamená hrubé zneváženie základov kresťanského náboženstva. Nahota patrí len do manželskej spálne. Je tu potrebný nejaký ďalší komentár? Naši mučeníci dnes by ani nemuseli vyliať svoju krv v  rámci tzv.

že 15. tomu niet ani pomoci. Gabriela Amortha. chovať zvieratá. účinnější zbraň pro boj s  úhlavním nepřítelem. Je to v  prísnom rozpore s  tradíciou Katolíckej cirkvi a s dobrými mravmi vôbec. kteří zanesli světlo evangelia daleko na  Západ. Jiným důvodem je. A dnes.“ a dnes? Dnes se tento dým šíří v prostorách. co papež Pavel VI. nebo zasáhl ještě jiné prostory? Chtěli bychom to přesně vědět. který se nazývá Satan: „Trhlinou pronikl do  Církve Satanův dým. června 1972 o slavnosti sv. vyslovil dramatické varování. Teraz vidíme opačný trend: Primitivizmus vchádza do  modernistickej cirkvi pod menom inkulturácia a už nerobí žiaden problém pre súčasných prelátov. takřka po třiceti letech? Byl tento dým vytlačen. No ale. aby dým Satanův. zakladatele mezinárodního sdružení exorcistů.Modernistická cirkev pod vedením JPII. ale aj ako sa obliekať. které vyvolalo u  mnoha lidí a vůbec v katolickém světě překvapení a zděšení. minisukne a  obnažené chrbty u  dám. A  o tomto svátku onen nástupce apoštola Petra. Představuje tento nový rituál skutečně novou. Pavel VI. který má den co den co do  činění s  ďáblem? Jedná se o  slavného exorcistu P. Petra a Pavla. Petra a Pavla 30 let. byl definitivně zažehnán? !111 . Nová cirkev neverí v diabla Satanův dým v Pánově domě … ale zbav nás od Zlého. hovořil o  úhlavním nepříteli Boha i  všech lidí. hovořil o úhlavním Božím nepříteli: „Trhlinou pronikl do Církve satanův dým. května bylo schváleno italské znění nového rituálu exorcismů.“ znělo trpké a  alarmující konstatování. Interview s P. A  kdo by mohl naši zvědavost uspokojit lépe než ten. Gabrielem Amorthem Bude tomu příští rok o slavnosti sv. Cirkev učila primitívne kmene obrábať pôdu. o kterých se mimo vši pochybnost věřilo… Bylo to 29. ktorá prinášala civilizáciu do  Novej Guiney a inde na svete. keď v našich chrámoch sa tancujú pohanské „liturgické“ tance. Bola to Katolícka cirkev. pokud ještě nebyl přemožen. toleruje všetky módy v  kostole. který přijal Pavlovo jméno. který nyní po schválení Kongregací pro kult a  svátosti nabývá definitivní platnost. komu niet rady. včítane krátkych nohavíc u  dospelých.

měla sestavit Prenotanda. nýbrž jen o  jeho vliv. Mimo to tvůrci neopomenuli dostat se do  rozporu s  Katechismem katolické církve. učarování. Výchozí latinský text zůstává přitom nezměněn. !112 . a druhá. A že tento boj se odehrává především uvnitř Církve (…). Zaklínání je příčinou velké části posedlostí a utrpení způsobeného ďáblem: přinejmenším 90%. Co tím míníte? AMORTH: Uvedu vám jen dva příklady. A  tak netrpělivě očekávaný rituál se projevil jako výsměch. V  tomto desetiletí pracovaly na  rituálu dvě komise: kardinálská. který jasně říká. V bodě 15 je řeč o prokletí. je dokončen. I když se to zdá neuvěřitelné. protože při překladu z  latiny došlo k  mnoha chybám.Dejme slovo P. Příklady. Nyní to však vypadá. ba  že tento dým se dokonce rozšířil do  prostor. To je závažné obvinění. který by nám dokonce mohl zabraňovat v boji s ďáblem. V  tomto druhém případě se nikdy nejedná o  ďáblovu přítomnost. přichází jako „had“. italský překlad nového rituálu pro exorcismy byl konečně dokončen. že člověk je posedlý ďáblem. tedy úvodní pokyny. GABRIEL AMORTH: Ano. získáváme teprve skrze exorcismus. o  kterých se nade vši pochybnost věřilo. To je absurdní. tak k  osvobození od jeho vlivu. A  my exorcisté. o utrpení. K tomu může docházet různým způsobem: skrze zaklínání. jehož původcem nebo inspirátorem je Zlý. měli jsme při tom příležitost poukázat na  to. voodoo. Amorthe. Amorthovi. která byla odpovědná za modlitby. Nový rituál naopak kategoricky prohlašuje. Tato formulace je přímo mistrovské dílo nezodpovědnosti. jak si v  takových případech počínat. že v  mnoha bodech s  rituálem nejsme srozuměni. V minulém roce jej ještě italská biskupská konference odmítla. který nám bude vyprávět. Není to tedy dílo expertů? AMORTH: Určitě ne. že k exorcismu se nesmí přistoupit. že v  takových případech je zakázáno použít exorcismus. dokud není absolutní jistota o přítomnosti ďábla. macumbu. že ho zůstanou uchráněny. V bodě 16 naopak je slavnostně prohlášeno. při kterých se ježí vlasy. P. Římský rituál vysvětloval. jako by exorcisté dostali zákaz výkonu svého povolání. že tisíciletí starý boj zuří divočeji než kdykoliv dříve. Tvrzení obsažená v  novém rituálu jsou nadmíru škodlivá a jsou výsledkem neznalosti a nezkušenosti. kteří ho musíme používat. že exorcismu je třeba použít jak k  vyhnání samotného ďábla. protože jistotu. zlý pohled.

Jak je to možné? AMORTH: Nás exorcistů se nikdo neptal. Stejně tak biblicko-teologický aspekt. očekávali jsme my exorcisté. Nikdo z těch osob. Co se stalo s vašimi podněty? !113 . byly přijaty jen s  odporem. o  rituálu exorcismů. Jedna kopie byla předložena i Svatému otci. dnes je to nezbytné. aby „v průběhu dvou let shromáždily rady a  návrhy kněží“. aby bylo vytvořeno více specifikovaných modliteb „na míru“. kteří se zabývají exorcismem. vatikánský koncil. která předpokládá určité znalosti a  zkušenost v  oboru. ačkoliv jsme již před drahným časem připravili požadavky pro revizi rituálu. že autoři o  tom nemají nejmenšího tušení. neúčastnil se ho a nemá vůbec představu.Mohu vás bezpečně ujistit. zavedení vzývání Matky Boží. ani nás nepřizval. protože nikdo ho s  námi vůbec nekonzultoval. která uvádí základy exorcismu podle evangelia. návrhy. Protože prefekt Kongregace pro bohoslužby a  svátosti kardinál Eduardo Martinez Somalo v  průvodním dopisu vyzval biskupské konference. Ale nedostali jme ani jednou příležitost. I  když tehdy nebylo nutné upozorňovat na tyto principy. Požadovali jsme přepracování modliteb. Prošli jsme článek po článku a  sdělili jsme své názory všem zúčastněným: Kongregaci pro obřady a  svátosti. Bylo to pro nás doslova překvapení. dali jsme se do práce. když jsme konstatovali. která zcela chyběla. se nám ihned líbila. jak to požadoval II. který vznikl za papeže Pavla V.. co exorcismus vlastně je. června 1990 objevil ad interim rituál na  zkoušku. Shromáždil jsem 18 nejzkušenějších exorcistů a intenzivně jsme se textem zabývali. byl to nový díl. AMORTH: Když byly postupně přepracovány různé části rituálu tak. které jsme předložili. První část. abychom své prosby předložili. kterému jistě nechyběla kompetence. Konečně nám byl text předložen. protože léta plynula a  nic se nedělo. Proti rituálu z  roku 1614. Není to paradox? Chcete slyšet celou historii? Přirozeně. Ale zřejmě to nikdo nepokládal za důležité téma. Náhle se 9. které na něm pracovaly. že nikdo z  členů těchto komisí nikdy neprováděl exorcismus. byli jsme více než překvapeni. Naopak. To je základní vina tohoto rituálu. se nevyzná v exorcismech. že přijde na  řadu i  kapitola XII. Kongregaci pro nauku víry a  biskupským konferencím. Když jsme se však pak začali zabývat praktickou částí. Nedali jsme se však odradit. Mimoto bylo podle nás důležité.

Dokonce samotní biskupové. kteří byli pověřeni tímto choulostivým úkolem. modlitby. Chtěli vložit do  nového rituálu paragraf 38. „mileráda udělí“. kteří mají „odpovídající znalosti. že dostaneme zbraň. bývají považováni za pomatené a  exaltované. Ale pak nám přece jen hodili záchrannou kotvu. Orientovali jsme se na  Lumen gentium. Ale pokus obou kardinálů ztroskotal na  ostatních kardinálech. který pochopil. který podstoupili kardinál Ratzinger a  nikdo menší než kardinál Medina. století byly k  tomu určeny. že pro něho jsou partnery pouze biskupové. ale naprosto nic z  toho nebylo použito. Jakou? AMORTH: Nový prefekt kongregace pro bohoslužby a  svátosti kardinál Jorge Medina dal k  rituálu připojit Notifica. které od 12. se hovoří o  spolupráci kněží a  biskupů. zájem i  povinnost vyjádřit své mínění ku  prospěchu Církve“. Sekretář kongregace pro bohoslužbu a  svátosti napsal zprávu kardinálské komisi. Proto kardinál Medina. je často snášejí jen s námahou a jako z nouze. že exorcisté nejsou zavázáni používat jen nový rituál. Znamená to. V nich se hovoří. Jak se dívají na exorcisty uvnitř dnešní církve? AMORTH: Všeobecně se s  námi nakládá špatně. jak píše kardinál. který opravňuje exorcisty k  použití starého rituálu. Naši kněžští kolegové. kteří je jmenovali. rozhodl vytvořit tuto záchrannou kotvu a sám připojil dotyčná Notifica. Jednalo se bez pochyby o manévr in extremis. odkud pochází? Je to pokus. Zvláštní formulace… AMORTH: Víte. a  místo nich byly vytvořeny nové. Bylo rozhodnuto. kde se o  Církvi hovoří jako o  Božím lidu. mohou po dohodě se svým biskupem sáhnout i  ke starému rituálu. co je tu ve hře. že doporučení 2. které jsou zcela neúčinné. nýbrž pokud chtějí. Účinné modlitby byly vyškrtnuty. v  37. !114 . která není nabitá. že je třeba se radit s  laiky.AMORTH: Vůbec nic. vatikánského koncilu pronikla až k  římským kongregacím. které nový rituál obsahuje. aby se předešlo větším chybám. Biskupové pak musí požádat o povolení Kongregaci. která je ovšem. že nový rituál vám v boji proti ďáblu vůbec nepomáhá? AMORTH: Ano. Ale my jsme žili v  naivním přesvědčení. A  právě toto byl náš případ. V  oddíle 28. kompetenci a významné postavení a kteří mají možnost. se výslovně říká.

“ Mezitím uplynulo 5 let a na dopis dodnes jen čekám. Nicole mi řekl: „Přirozeně vám slibuji. které může ďábel způsobit. Portugalsko.. které jsou proti exorcismům. že exorcisté v  určitých případech také vymítají zlé duchy. Ani jsme nežádali. AMORTH: Vytvořit víru. !115 . A  protože exorcismy se nekonají. byli prostě vyhozeni z  účasti na  veřejné papežské audienci. kněží. Z  celé stovky francouzských exorcistů jen pět provádí exorcismy. kdo nás odmítl. Je tam jiná situace? AMORTH: Existuje kniha. nestudují a  nikdo je neviděl. i když mu to bylo zřejmě nepříjemné a bylo vidět. Jsou celé národy. že dostanete list. Rakousko. kde budou vysvětleny důvody tohoto rozhodnutí.“ Byla přeložena do  italštiny a  vydána na  náklad Francouzské biskupské konference. ukazuje. co může dát klérus k  dispozici. aby šli k psychiatrovi. 150 exorcistů z  pěti kontinentů. Španělsko. V posledních třech stoletích se latinská církev na  rozdíl od pravoslavných církví a  také některých protestantských denominací namnoze vzdala úřadu exorcisty. abychom mohli být přijati papežem. I  uvnitř církve. A to se mu téměř podařilo. Dr.Uspořádali jsme v  blízkosti Říma mezinárodní kongres exorcistů a  prosili jsme. které nemají vůbec exorcisty: Německo. Kdo to je a  co dělají. které jejich biskupové jmenovali v  souladu s  církevním právem. Je to úděsný stav nouze! Nezmínil jste se o Francii. tedy kněží modlitby a  vysokého vzdělání a  nejlepší pověsti. abychom byli přijati při veřejné středeční audienci na náměstí Svatého Petra. Abychom mu ušetřili námahu připojovat k  programu audiencí ještě jednu další. ani provádět nebude. jak zle se na ně dívá řada církevních autorit. A  autor několikrát prohlásil ve francouzské televizi. Ale v  den před audiencí nám oznámil Mons. prosili jsme prostě o  to. kteří u  nich hledají pomoc. Má název: „Exorcisté. opravdu to nejlepší. kterou používal Ježíš k vyhánění démonů. Švýcarsko. Paolo de Nicole. a také nevěří v sílu. že to není jeho rozhodnutí. ostatní posílají všechny. že nebudeme k  audienci připuštěni. Jsou celé episkopáty. kterou napsal slavný francouzský exorcista Isidor Froc. přestal v  ně klérus věřit. že neexistuje. že nikdy exorcismus neprováděl. V  celé knize není ani zmínka. Náš klérus a  náš episkopát převážně nevěří v  ďábla ani v exorcismy a v neuvěřitelné utrpení. Přirozeně že to nebyl Jan Pavel II. aby nás zvláště jmenovitě pozdravil. kolik balvanů se háže exorcistům do cesty uvnitř církve. Ale že bylo zakázáno 150 kněžím účastnit se veřejné papežské audience na náměstí Svatého Petra.

“ řekl mu. Mohu vám jmenovat celou řadu biskupů a  kardinálů. která samozřejmě nepochází od psychicky nemocného. že se tak věci nemohou zlepšit. vatikánský koncil doporučil. Existuje článek kanonického práva. My. V této mánii bylo mnoho ritů. Každopádně musí udělat závažné rozhodnutí.“ „Kdo nevěří v  ďábla. téměř se to neděje. odhozeno. Ale na to se nedbalo. Znamená to tedy. Ernetti a řekl mi. Bohužel. a  on na  tuto žádost nedbá. Jedná se pak o úplnou katolickou víru. kdo byl obviněn z bludu a dále na něm trvá. To byla jeho odpověď a já ji zde chci zopakovat. Vůbec se při tom nepomyslelo na  to. Když jsem jednou potkal slavného exorcistu Dona Pellegrina Ernettiho. na  co se můžeme zeptat biskupa. Dnes se nikdo neodváží obvinit biskupa. dopouští se těžkého provinění. že by mnoho biskupů a kněží nebylo katolíky? AMORTH: Řekněme to tak: oni nevěří na  pravdu evangelia. že jsem potkal velmi mnoho biskupů. jestliže někdo nevěří v existenci Satana? AMORTH: Řeknu vám jednu příhodu. je. řekl bych mu. kteří jsme s ďáblem denně ve styku. kteří jakmile se ujali vedení diecéze. Místo toho se vytvořily texty úplně nové. aby se některé texty přepracovaly. který mu propůjčuje moc jmenovat exorcisty. řekl jsem mu: „Kdybych mohl mluvit se Svatým otcem.Má biskup povinnost jmenovat exorcistu? AMORTH: Ano. že rozšiřují herezi. nevěří evangeliu. nýbrž jen zhoršit. který 40 let působil v Benátkách. že má prsty i v některých liturgických reformách. A  je odpovědný za všechno strašlivé utrpení dotyčné osoby. kteří nevěří v  ďábla. Ale rozumějte mi správně: dokonalým heretikem je někdo. že zná mnoho biskupů. jako by nás církev až do  dneška podváděla a  klamala !116 . „pater Amorth by vám chtěl říct. Jestliže se však k  němu dostane žádost. To je bohužel škodlivý vliv některých biblistů.“ Odpoledne nato mě vyhledal P. „Svatý otče. že ho ráno přijal Svatý otec. zda se někdy účastnil exorcismu.“ odpověděl Jan Pavel II. kteří nevěří v ďábla. zakázali exorcistům provádět exorcismy. Je to utrpení. a  mohl bych vám jmenovat některé velmi význačné osobnosti. To minimum. V  každém případě bych je obvinil. že nevěří v ďábla a v posedlost nebo že odmítá jmenovat exorcistu. které vznikly v minulosti. Například? II. ba  i  celý život. víme dobře. které může trvat celá léta.

že nás má Pán chránit před ďáblem. V italštině je to chybně přeloženo: Zbav nás od zla. kteří přesně vědí. Policie pak skutečně potvrdila v  obou případech. čeho je církvi třeba. Není žádný rozdíl mezi bílou a  černou magií. Všechny formy okultismu stejně jako obrovský zájem o orientální náboženství s esoterickým obsahem jsou otevřeny pro působení ďábla. a  on mi to potvrdil. Pokud magie funguje. které stavějí na Satanovi.a  teprve nyní nastal čas velkých géniů a  superteologů. To je lež. I  Ježíš nás učil modlit se: Zbav nás od Zlého. která nám škodí: od Satana. nikoliv však znovu napsán. že je to jen zkušenost. že se odklánějí od Boha a přecházejí k okultismu. I  ritus exorcismu měl být korigován. Co můžete říct jako očitý svědek o satanismu? Šíří se? AMORTH: Ano. že hřích nic není. mezi celými masami skrze satanský rock. a velice. Když zmizí víra. Koncil chtěl pouze přepracovat některé texty a  nikoliv všechny zavrhnout. To jsem mu také řekl. uvolňuje se prostor pro pověru. V případě zavražděné sestry v  Chiavenně a  mladého páru Ligure jsem ihned řekl. A toho není třeba dlouho prosit. Otřesná ztráta víry v celé katolické církvi v  Evropě působí. že se lidí vydávají na  pospas čarodějům. musí dosvědčit. že tu máme co do  činění se zásahem ďábla a  že se tito mladí upsali satanismu. !117 . superbiblistů a  superliturgiků. veřejně protestoval proti tomu. že byl vypuštěn exorcismus z  křestního obřadu. Nezastaví se to ani před dětmi: časopisy a komiksy je učí čarodějnictví a satanismu. Kolik případů posedlosti jste již řešil? AMORTH: Po první stovce jsem je přestal počítat. Pavel VI. Jak se ďáblu podaří svést člověka? AMORTH: Používá monotonní strategii. Každý z  nás. Vzbuzuje víru. že se lidé odklánějí od Boha a  upisují se modloslužebnictví. že jich není mnoho. kterou je třeba každopádně vyzkoušet. V  biblické řeči bych řekl. Kult Satana se šíří takovými typy. že se jednalo o ctitele ďábla. Žádostivost. že peklo neexistuje. jako je Marilyn Manson. kartářkám a  satanské sekty slaví velkou konjunkturu. kteří vlastnili satanské knihy. je to vždy Satanovo dílo. který ad interim zkoušel nový ritus. úspěch a  moc jsou tři velké vášně. Ale vy jste napsal. že nové modlitby jsou neúčinné. Nemáme být zbaveni od zla. V  moderní řeči bych řekl. ale od konkrétní osoby. jehož původ nikdo nezná. I  z  žehnání byla vypuštěna každá zmínka.

když se satanismus šíří a exorcismy jsou neúčinné.AMORTH: To je pravda. Jaký byl váš nejtěžší případ? AMORTH: Stále jej ještě řeším. a při exorcismu začal mluvit jen anglicky. Dívka. ale já to myslím vážně. které on nedokončil. která celých 24 hodin strašně trpí. Ale já jsem zažil „agendu“ exorcisty P. který neuměl ani číst. Jak to půjde dál. anebo jako důsledek okultismu. protože byly obavy. Je přitom plně při smyslech a  je velice inteligentní. Lékaři i psychiatři nad ní stojí bezradně.“ Ďábel mi často vyhrožoval. jiní se vznášejí nad zemí a není je možno ani násilím udržet na židli. Nemám nejmenších pochybností o  tom. dále pro tvrdošíjné setrvávání ve hříchu. ani psát. na vlastní přání. takže jsem si musel obstarat tlumočníka. !118 . Všude! Snad jsme byli při papežské audienci proto nežádoucí. To žertujete? AMORTH: Možná že to zní jako vtip. Jaké fenomény je možno při exorcismu pozorovat? AMORTH: Vzpomínám si na  jednoho sedláka. zasvětil jsem se Matce Boží: „Zahal mě svým pláštěm a  budu v  bezpečí. Kromě toho mi posílají jiní kolegové obzvláště tvrdošíjné případy. jako v  politice a v hospodářství. Candido. proč může být někdo vystaven ďáblovu trápení: Když je to k prospěchu postiženého (to je případ mnoha světců). Ale o ďáblově přítomnosti mluvíme jen za zvláštních podmínek. tedy případy. Někteří jsou vybaveni neobyčejnou silou. V  říjnu 2000 jí požehnal Svatý otec. že by se tak velkému počtu exorcistů na  jednom místě mohlo podařit spoutat satanské legie. které se usadily ve Vatikánu. Jak je možno uvíznout v ďáblově síti? AMORTH: Jsou pro to čtyři důvody. Vám ďábel nikdy neublížil? AMORTH: Když mě kardinál Poletti prosil. ale nejednalo se přitom o skutečný exorcismus. a nesmíte se účastnit papežské audience? Amorth: Satanův dým se tlačí všude. ale nezpůsobil mi žádnou újmu. které vnuká ďábel. abych se ujal exorcismů. Mnoho exorcistů zažilo jen případy ďábelského utrpení. že ďábel se pokouší především o  špičky stejně tak v  církvi.

Chcete tím říct, že i zde, jako ve válce, chce Satan
strhnout generály protivníka na svou stranu?
AMORTH: To je strategie, která vždy funguje. Především tehdy,
když se druhá strana jen málo chrání. V  tom nedělá Satan žádné
výjimky. Ale Bohu díky, je zde také Duch svatý, který chrání Církev:
Brány pekelné ji nepřemohou. I přes všechny odpady. A přes všechny
zrady. Ďábel už nemá, čím by překvapil. První zrádce byl z  řad
apoštolů, kteří stáli Ježíši nejvíce nablízku. Ale církev jde stále svou
cestou. Satanovo úsilí mu může vynést jen dílčí úspěchy. Ďábel může
vyhrát některé bitvy. I velmi významné. Ale nikdy ne válku.
30 giorni 6/2001
Komentár: Horeuvedené interview bolo uverejnené v  českom
náboženskom časopise SVĚTLO (čísla 38 a  39 z  roku 2001), ktoré
vydáva pokoncilová cirkev. Je neuveriteľné, že ani po tomto
svedectve jedného z  ich exorcistov nevedia pochopiť, že
modernistická, čiže pokoncilová cirkev nemôže byť katolíckou a  ich
„pápeži“ nemôžu byť katolíckymi pápežmi. Cirkev, ktorá neverí
v  zlého ducha nemôže byť cirkvou katolíckou, lebo viera v  padlých
anjelov patrí do katolíckej viery. Najhoršie na tom je, že Pavol VI. si
uvedomoval problémy s  „dymom satana v  cirkvi“ a  kritizoval
chýbanie exorcizmu v novom krstnom obrade a NEUROBIL NIČ, aby
to napravil. Je to to isté, keď majiteľ domu konštatuje, že strecha
domu horí a neurobil by nič na uhasenie ohňa.

Pius XII. organizoval pomoc Židům,

zatímco USA a Velká Británie nereagovaly
Italský deník Corriere della Sera po prozkoumání amerických
tajných dokumentů z  doby druhé světové války uveřejnil zprávu, že
podle těchto dokladů z Office of Strategic Services (OSS), předchůdce
dnešní CIA, Pius XII. organizoval konkrétní pomoc Židům ihned,
jakmile se dověděl o  jejich pronásledování, zatímco USA a  Velká
Británie na situaci vůbec nereagovaly.
Z dokumentů vyplývá, že britský premiér W. Churchill a americký
prezident Franklin D. Rossevelt měli již od listopadu 1941 doklady
o  počínajícím vyhlazování Židů nacisty. Tyto zprávy byly potvrzeny
22. ledna 1942 bezprostředně po konferenci ve Wannsee. V  srpnu
1942 informoval židovský funkcionář Gerhard Riegner jak Londýn,
tak Washington o vyhlazení 700000 Židů v Polsku, ale veřejná reakce
přišla až v prosinci 1942.
!119

Podle zprávy intervenoval Pius XII. marně u  ministra zahraničí
Joachima von Ribbentropa již v  březnu 1940, aby dosáhl lidského
zacházení s  deportovanými lidmi v  Polsku. Byly vysílány rovněž
komentáře v  Radio Vaticana, které kritizovaly německé okupanty.
Později se papež zasazoval v  každé jednotlivé zemi, kterou nacisté
obsadili, za lidské zacházení se zajatci. Organizoval morální
i materiální pomoc pro pronásledované Židy.
Když Američané a  Britové v  prosinci 1942 veřejně pranýřovali
vyhlazování Židů, připojil se k  nim i  Pius XII. A  ve vánočním
poselství si stěžoval, že statisíce nevinných bylo připraveno o  život
„jen kvůli rase nebo národnosti“. Spojenci tehdy sami konstatovali, že
takové protesty jsou neúčinné. Papeže informovali o  holocaustu
podle uvedené zprávy členové jezuitského řádu, který byl tehdy
cílevědomě pronásledován nacisty.
Kath. net. 5. 9. 2001
Komentár: Stále počúvame kritiku Pia XII., že vraj mlčal
o  problémoch v  2. sv. vojne, ale ako vidíme podľa tohto článku
nebolo to tak. Pápež Pius XII. bol vždy nepriateľmi Cirkvi osočovaný,
lebo bol to dobrý a  zbožný pápež. Tí „pápeži“, ktorí ničia hodnoty
katolicizmu sú chválení až do  neba. Svet miluje to, čo je jeho
a nenávidí to, čo mu pripomína Božiu slávu a spravodlivosť.

Nad príčinami demoralizácie spoločnosti.
Boží trest?
Pod týmto titulom mi noviny EXTRA 1/2000 uverejnili tento
článok:
Voľakedy sme verili, že Slovensko bolo kresťanskou krajinou a že
ľud tejto krajiny bol pracovitý, pohostinný a  zbožný. Verili sme, že
náš človek nebol agresívny a viac miloval pokoj ako rozbroj.
Z týchto čŕt slovenského človeka sa najviac vynímala jeho
zbožnosť. Summa summarum, neboli sme zlým národom. Po 2.
svetovej vojne nám bez našej vôle zasadili burinu komunizmu, ktorá
postupne ničila dobro v  nás. Po rokoch posledného vzplanutia za
dobro, ktoré bolo násilne udusené tankami a  tzv. normalizáciou po
roku 1970, nastupuje cesta cynizmu a  morálneho úpadku. Ateizácia
likviduje našu mladú generáciu a  jej učiteľstvo. Dochádza k  rozbitiu
našej rodiny častými rozvodmi. Pošliapaním autority Boha sa
pošliapava aj autorita učiteľská, rodičovská a  politická. Mnohé
profesie musia verejne zapierať Božiu existenciu. S  týmito a  s inými
!120

ďalšími hriechmi národ vstúpil do obdobia po roku 1989. Až v tomto
období sa ukázali plody ateistickej výchovy a  „pastorálne“ výsledky
kresťanských cirkví, v  ktorých prevažná väčšina duchovných žila
v neustálom kompromise s ateistickou mocou. Národ začal hrešiť ešte
viac. Voľakedy pili zväčša len muži, dnes sa ženy mužom vyrovnajú.
Ženy dobehli mužov aj v tých najsurovejších urážkach Božieho mena
alebo mena Panny Márie. Vraždenie nenarodených detí pokračuje
rafinovanejšie. Chválime sa miernym poklesom potratovosti, že vraj
stúpa antikoncepčné povedomie moderného človeka, ale zabúda sa
povedať, že mnoho dnešných „antikoncepčných“ tabletiek spôsobuje
potrat. Rozvodovosť stúpa a  mnoho mladých ľudí sa vyhýba
manželstvu a  volí si život v  hriešnom partnerstve. Homosexuálne
partnerstvá sa povyšujú na štandardné. Cirkvi mlčia nad „slobodou“
prejavu, keď každý má právo písať v  novinách alebo vysielať
v televízii a v rádiu akúkoľvek lož, vulgárnosť a osočovanie. Voľakedy
pre katolíkov platil tzv. index, v  ktorom Cirkev zakazovala čítať
a  r o z š i r o v a ť h o r e u v e d e n ú l i t e r a t ú r u a l e b o p o d p o r o v a ť
masovokomunikačné prostriedky, ktoré šírili blud alebo hriech.
Práve opak sa stal pravdou, že totiž kresťanské cirkvi vo  väčšine
prípadoch podporili tie médiá, ktoré osočovanie a  iné hriechy šírili.
Tzv. náboženská sloboda dala podnet na  vznik rôznych
antikresťanských hnutí a  siekt, ktoré sa vysmievajú Kristovi a  jeho
morálke. Cirkvi o tom mlčia, lebo ekumenizmom si zviazali ruky.
Najdrastickejšie výsledky ateistickej výchovy vidíme na  našich
politikoch. Mnohí z  nich nevedia robiť nič iné, než osočovať iných,
šíriť nenávisť k iným a aj k vlastnému štátu. Teraz mnohí z nich riadia
štát, ktorý si ani nepriali a  ktorý nenávidia. Asi niet patologickejšej
anomálie na  svete. Kresťanské cirkvi, herci a  iní „intelektuáli“
podporujú týchto „predstaviteľov“ štátu a  národa. Pravičiarskym
stranám neprekáža, že komunizmus sa šíri úplne legálne v  podobe
mnohých straničiek, ktoré v  predvolebnej kampani len tak sršali
nenávisťou ku kapitalizmu. Týmto pravičiarom neprekáža spolupráca
s  tými, ktorí za totality nenávideli NATO a  ktorí šírili komunistické
myšlienky.
Ľavičiarskym politikom neprekáža ožobračovať tých
najchudobnejších rôznymi ekonomickými balíčkami. Stále sa
oháňajú dlhmi z predchádzajúcej vlády, ale zabúdajú pripomenúť, že
najviac zadlženou vládou na svete je vláda USA.
Dalo by sa popísať mnoho stránok o  poklese morálky nášho
národa, ale na to by nestačilo ani 100 strán. Chcem povedať len toto:
!121

Získali sme aj našu štátnosť. Ak sa nenájde sila. nič nám nepomôže. !122 . finančnými škandálmi a  inými anarchistickými prejavmi. Naši diktátori šafárili devízovými prostriedkami na  podporu svetovej revolúcie. až vtedy budeme mať šancu vidieť požehnanie na tomto ľude. lži a  nenávisti. ktorí s nasadením vlastného života bránili existenciu nášho národa. zostanú aj naďalej ochrnuté. ani cirkvi. Tieto spoločnosti vždy slúžili iným mocným. keď už sa nemusíme pýtať federalistov z Prahy. ak budú podporovať len j e d n u s t r a n u p o l a r i z o v a n é h o š t á t u a  a k p o d r ú š k o m „demokratických“ princípov budú mlčať o  tých. ktorý nás vyciciaval 40 rokov o  nerastné. že sme zhrešili a  že potrebujeme Božie milosrdenstvo. Žiaľ. Je naopak veľmi známe. pokiaľ sa neprestane so  šírením pornografie. lebo stále sa musíme hanbiť za našu vlastnú históriu a  najmä za prvú SR. ľudské a  duchovné bohatstvo nášho národa. Už teraz vidíme. Sme skutočne samostatným Slovenskom? Článok napísaný v roku 2000 pre určitú diskusnú skupinu: Konečne sme sa zbavili internacionálneho komunizmu. Až keď si uvedomíme. materiálne. Som rád. ktorí chcú zo  samostatného Slovenska urobiť ich poslušného otroka. ktoré nikdy nepomáhali stabilizovať kresťanské národy v  ich národno-štátnych snaženiach. či sa môžeme rozhodovať sami za seba. ktorí šíria zlo. že tieto spoločnosti často stáli za krvavými revolúciami. Pokiaľ sa nezastaví vyvražďovanie nenarodených detí. ktorí nám upierali aj vlastné meno. Mám na mysli rôzne tajné spoločnosti. lebo proletári zo  všetkých krajín boli vždy cennejším tvorom ako náš ťažko pracujúci človek. Len teraz môžeme spolupracovať s  českým národom v  duchu vzájomnej úcty a rešpektu.Nečakajme zmenu k  lepšiemu. ktorá zabráni médiám šíriť násilie. A tu zrazu sa k  nám hrnú iní internacionalisti. Nebolo nám dovolené hrdo sa hlásiť k  slovenskému národu. že sme sa zbavili aj čechoslovakistov. nepomôže nám žiadna strana ani hnutie. degradáciu ženy a  rodiny.: Deformáciu našej vlastnej histórie. za našich vodcov. pokiaľ si v  našej spoločnosti politici a celý národ neuvedomia hrozné dôsledky hriechov. čo nám niektoré medzinárodné skupiny prinášajú na Slovensko.

využívajúc zanedbanosť štúdia a poznania nášho náboženstva. že Panna Mária v La Sallete povedala. Obávam sa. že katolícke náboženstvo je jediné pravé Bohom založené náboženstvo. akčných a horor filmov. že nám bolo „dovolené“ stať sa navonok „samostatným“ štátom. Misionári ázijských a iných falošných a diabolských náboženstiev a okultných praktík ničia kresťanskú vieru nášho národa. Stratili povedomie. Je to aj vďaka slobodomurárskemu ekumenizmu. Naši ľudia vďaka úbohej znalosti svojho náboženstva sa hanbia vyznať svoje a opičia sa po iných guruoch. či pri svojom druhom príchode vôbec nájde vieru. Nakoniec. Rozpad a úpadok tradičnej rodiny Kanadská organizácia na podporu zdravej rodiny FOCUS ON THE FAMILY. ktorá má za úlohu zničiť krásu ľudského hlasu a ľúbeznosť pekných a myseľ povznášajúcich melódií.ca uverejnila štatistické výsledky stavu obyvateľstva. ktorí takto prispievajú k potratom. čo sa týka stavu a rodiny v USA a v Kanade. po ktorej sme túžili. Podľa týchto čísel môžeme vidieť. prostitútky a  iných deviantov. ktoré nás nebudú viesť k degenerácii. Hollywood nás zaplavuje najodpornejším sadizmom v podobe tzv. ale zabúdajú. aj samotný Spasiteľ sa pýta. Výsledky amerického sčítania ľudí boli šokujúce pre mnohých ľudí. ktorá má svoju www. ktoré už tu na zemi prinášajú peklo do našich rodín a do myslí našich ľudí a najmä mladých. ktorý napomáha k  vytvoreniu náboženského guľáša. ale za otvorenosť k  takým hodnotám.fotf. rozvodom a k šíreniu epidemických chorôb. ktoré chcú fyzicky zničiť našich mladých ľudí. Vyhovárajú sa.Drogy. Naša ekumenická hierarchia sa mlčky prizerá ako katolíci strácajú svoju identitu. že masívny odpad katolíkov od tradičného katolicizmu ma zhubný vplyv na celú spoločnosť a najmä dochádza k úderu na kresťanskú ženu a tradičnú rodinu. v  ktorom Kristus je rovný s  Budhom alebo inými bôžikmi. Sme za otvorenosť k  svetu. Erotika a  pornografia pretvára našich ľudí v  sexuálnych maniakov.S. že Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. Metalovú a džungľovú „hudbu“. Census Bureau) bol !123 . Americký úrad pre sčítanie ľudí (U. aby sme pošliapali a  stratili ozajstnú samostatnosť. totiž premeniť ich na škriekanie ľudoopov. že ekumenizmus je riadený Rímom.

Kanada: Ani kanadské výsledky sčítania nie sú povzbudivé: • Medzi rokmi 1981 – 1996 počet domácností vedených slobodným rodičom vzrástol o 60% a rodiny. 3. že spoločnosť opúšťa hodnoty kresťanstva a  jeho morálne princípy. Predpovedá sa. Viac než 20% kanadských detí zažíva traumu rozdelenia svojich rodičov prv než dosiahnu vek 6 rokov. Slobodným matkám sa narodilo 33% všetkých narodených detí. • V roku 1996 v Kanade už viac ako jedna štvrtina detí nežila s  legálne zosobášenými rodičmi.zverejnený 15. USA sú na  čele vyspelých krajín v percente slobodných rodičov a toto číslo sa prudko zvyšuje.8%. 1. v roku 1940 to bolo iba 3. • Počet detí v  domácnostiach vedených slobodným rodičom vzrástol o 44%. 4. Je to preto. • Počet detí v  domácnostiach vedených druhom a  družkou vzrástol až o 241%. 2. že najmenej polovica dnešných detí časť svojho detstva strávi iba s  jedným zo  svojich rodičov. 1. zatiaľ čo počet rodín legálne zosobášených stúpol iba o 10%. Čo hovoria tieto štatistiky: Staré tabu proti rozvodu a  divému spolužitiu sa stráca a spoločnosť opúšťa záväzok k celoživotnému manželstvu. • V Kanade presne jedna tretina týchto manželstiev končí rozvodom. v ktorých žije druh s  družkou vzrástol o  159%. Tradičná nukleárna rodina: ich počet tvorí iba 25 % všetkých domácností. Domácnosti vedené slobodnými matkami: ich počet vzrástol 25%.  mája v  roku 2001 a  týkal sa zmeny v  americkej spoločnosti za poslednú dekádu končiac rokom 2000. Domácnosti vedené nezosobášenými partnermi: ich počet vzrástol o 72 %. Domácnosti vedené slobodnými otcami: ich počet vzrástol o 62%. Aká je budúcnosť detí. keď budú mať viacero otcov a  matiek a  niekoľko dedkov a  babičiek? Keď tieto deti budú musieť často sa !124 .

A  18. Pôvodne slovo „ekumenizmus“ znamenalo snahu protestantských spoločenstiev po vzájomnej jednote. že vláda a  iné štátne inštitúcie budú podporovať stabilitu nukleárnej rodiny. Majú rady svoje obľúbené jedlo. Aká je potom šanca týchto detí stretnúť sa s  láskou Pána Ježiša Krista? Podľa výskumu Georga Barna dieťa. Židia a ekumenizmus Modernistická cirkev svojim ekumenizmom iba ukazuje falošný obraz katolicizmu. Deti sú veľmi konzervatívne bytosti. dochádza k  tragédii pre tieto deti. aj rodičia zostávajú pasívni a  nechávajú svoje deti prijímať agendu Nového sveta. už iba 4% z  nich môže prijať náboženstvo medzi 14.prispôsobovať novému „domovu“ a  skúšať nových „súrodencov“ a „rodičov“? Nebude im chýbať stabilná láska vlastných rodičov? Predstavme si svet. pornografii. Ony neradi menia kamarátov. lebo ich svet. čo všetko smeruje k  likvidácii zdravej a  morálnej rodiny. na ktorý boli zvyknuté sa im rúca. Človek by predpokladal. A  čo ďalších 90% detí. radikálne feministky. Stiera sa už aj rozdiel medzi tradičnou rodinou a  homosexuálnym partnerstvom. Keď dôjde k  rozdeleniu rodiny. V našich školách učitelia sa boja učiť opravdivé etické hodnoty. lebo nechcú dať zdanie netolerantnosti k  ľuďom. „nadšenci“ za práva žien na  potrat za pomoci rôznych médií a  skorumpovaných sudcov a  politikov úspešne likvidujú kresťanské hodnoty. lenže opak je pravdou. Skoro všetky štáty už dávno legalizovali vraždu nenarodeného dieťaťa a  dnes už sa legalizuje aj eutanázia. rokom svojho života a  6% z  nich môže prijať Pána Boha v  ďalších rokoch. Samotným protestantom sa to fakticky nikdy nepodarilo okrem ojedinelých !125 . ktoré neboli zoznámené s  milujúcim Pánom Bohom. ktorí majú iný názor. v  ktorom nič nebude stabilné?! Zánik tradičnej stabilnej rodiny prinesie chaos so  zničujúcimi dôsledkami pre deti. pretože rodičia na  to nemali času? Možno budeme a vlastne už sme svedkami morálneho kolapsu ako za čias Noa. homosexuálne „manželstvá“ a  už vôbec nehovoriac o  rozvode. ak nebolo zoznámené s  Pánom Ježišom Kristom alebo s  Pánom Bohom vôbec do  veku 14 rokov. Homosexuálni aktivisti. susedov alebo aj svoje raňajky. Čo voľakedy sa považovalo za „žitie v hriechu“ dnes sa legalizuje a stavia na  roveň nukleárnej rodiny. Žiaľbohu.

aby sme dostali celý obraz o „ekumenizme“. ktorým sa hovorí. ako to vidíme na  politickej situácii v  Izraeli. u ktorého je možné si oceniť jeho úprimnosť. jež je většině věřících k smíchu. Pakistane. Indii. 58 zodpovedá otázku: „Proč se židovstvo staví k ekumenickým snahám poměrně chladně?“ Rabín Sidon odpovedá: „… v zásadě je však možné říci. keď sa niektoré ich spoločenstvá spojili na  liberálnej platforme. že se na křesťansko-židovských ekumenických snahách podílejí hlavně ti Židé a křesťané. tak na škodu katolíkov. v podriadenosti americkej zahraničnej politike. kde dochádza k  zvýšenej vzájomnej hostilite. Afrike a  inde. že máme „veľa toho spoločného“ atď. ktorá je namierená proti tradičnej rodine a proti čistote. Je to rozhovor rabína s dvoma novinármi. že sú naši „milovaní starší bratia“. kteří v zájmu ekumeny překrucují své náboženství do podoby. Vo vzťahu k  židom treba si vypočuť hlasy reprezentantov židovstva. ktoré navzájom spája iba jedna vec: odmietanie pravého. Ešte horšie je to medzi nekresťanskými náboženstvami.prípadov. tak v Jeruzalémě“ v  ktorej sa aj dotýka otázok ekumenizmu. ako je. Indonézii. V českom denníku PRÁVO zo dňa 2. ne-li k pláči. Najviac ľutujem židov. Severnom Írsku. marca 2000 rabín Sidon uverejnil inteview s  redaktorom Kašparom. že totiž celá ekuména nie je úprimná a snaží sa zjednocovať to. Neklame kresťanov a  nerobí žiadne ilúzie o  falošnom ekumenizme !126 . že ľudstvo sa nezjednocuje pod Kristom ale v spoločnej mene. Rabín Sidon v  roku 1997 vydal knižku „Když umřít.“ Presne to aj nám sa zdá. aj napriek tomu sa tvári „ekumenicko-synkreticky“. ale aj iné náboženstvá si idú svojou cestou a  vytvorenie spoločného náboženstva ich vôbec netrápi. Tu znova si treba ceniť rabínovu úprimnosť. čiže tradičného katolicizmu. stratou ich viery. Vatikán. Samotní židia ani neveria týmto sladkým rečičkám a nielen židia. Protestantský svet je dnes rozdelený na  tisíce rôznych spoločenstiev. Vatikán avšak zabúda dodávať. čo sa nedá zjednotiť a ak áno. ako keby bolo všetko v poriadku a postupne vraj dochádza k zjednocovaniu ľudstva atď. keď opisuje židovské náboženstvo tak. V tejto otázke si cením pražského vrchného rabína Karola Sidona. a najmä v morálke. Na str.

Jan Kašpar: „…Je židovské náboženství. Jan Kašpar: „… Křesťané jsou židovská sekta. které k sobě nepatří.“ Náš komentár: Rabín Sidon tu jasne vyvracia tézu „starších bratov“. ktorú šíri JP II. Pro nás nový zákon neexistuje. přísně řečeno. Judaismus. Podľa neho ide o  niečo. nebo je to jen dobrá záminka pro uchování víry?“ Rabín Sidon: „… My očekáváme příchod Mesiáše každým dnem…“ Náš komentár: Len naivný ekumenista sa môže nádejať v  náboženskú spoluprácu so  židmi. tedy není náboženství. včítane Jána-Pavla II. který plní určité příkazy. Jan Kašpar: „…Opravdu čekáte na  Mesiáše. Jaký je rozdíl mezi Židy a křesťany?“ Rabín Sidon: „Chápat křesťanství jako židovskou odnož znamená dávat dohromady věci. které vyplývají ze smlouvy mezi Bohem a tímto národem.“ Jan Kašpar: „V čem?“ Rabín Sidon: „Křesťanství bazíruje na Novém zákonu. ale způsob židovského života. Pro nás křesťanská představa Ježíše jako Pánaboha nepřichází vůbec v úvahu. čo nemá nič spoločné s katolicizmom.ako to robia niektorí ekumenisti z  Vatikánu. Oni očakávajú svojho mesiáša a my vieme veľmi dobre.“ Náš komentár: Tu rabín dokonca aj vyvracia existenciu židovského náboženstva a potvrdzuje politické poslanie židovstva. (…) je to jiné náboženství (…) Židovství je radikálně jiné náboženství než křesťanství. pri stretnutiach so židmi. !127 . je i židovská církev?“ Rabín Sidon: „… My jsme národ. že ozajstný Mesiáš je Ježiš Kristus.

tak zostáva v cirkvi. ale to tam nie je uvedené. Stačí sa vyspovedať? Malo by sa jasne napísať. A to je veľký odklon od učenia Katolíckej cirkvi. v ktorej sa spomína. V spomínanej deklarácii sa vôbec nespomína spôsob ako sa zbaviť tohto hriechu.
 !128 . v stave smrteľného hriechu. kde sa už nespomína vylúčenie z  cirkvi za členstvo v  slobodomurárskej lóže. kde členstvo v slobodomurárskom a podobnom hnutí vždy automaticky vylučovalo z Katolíckej cirkvi. Vatikán vydal deklaráciu. že stále je zakázané sa „zapísať do  slobodomurárskych spoločností“.Dodatok ku kapitolke o slobodomurároch: Po zverejnení nového „cirkevného kódexu“ v roku 1983. ale keď sa už niekto zapíše. že jediným spôsobom nehrešiť je vystúpenie zo  slobodomurárskej spoločnosti.

.

............................................ ekumenizmus ..................................57 Kardinál Jozef Ratzinger ................... 64 Vatikán a slobodomurári..............................................50 O čo tu ide?___________________________________50 Učenie Katolíckej Cirkvi __________________________51 Tzv.....................31 Ján XXIII.... a sv.. omša ____________________________ 31 Ján XXIII.... a koncil______________________________ 32 Ján XXIII.......... a konvertiti ___________________________25 Ján XXIII......................35 Krst ________________________________________ 35 Sviatosť kňazstva _______________________________ 37 Birmovka ____________________________________ 38 Posledné pomazanie _____________________________39 Manželstvo ___________________________________ 40 Svätá omša ___________________________________ 41 Ide skutošne iba o zlý preklad? ______________________ 47 Náboženská „sloboda“
 pomätenosť Novej cirkvi ...................... ..................... vatikánsky koncil a prax Novej cirkvi _____________53 Komunizmus a Vatikán ..................... 22 Súčasní židia __________________________________ 24 Súčasní „pápeži“ a židia __________________________ 25 Ján XXIII.............................................. 69 ................................................Obsah Úvod ................................... 2........ a židia _____________________________26 Riešenie židovskej „problematiky“ ___________________29 Epilóg k židom ________________________________30 Angelo Roncalli – Ján XXIII........ a Montini ____________________________ 33 Sviatosti ......................................................... 11 Konkrétne ekumenické nezmysly Novej cirkvi____________ 13 Ďalšie ekumenické nezmysly Novej cirkvi_______________ 15 Protestantskí „mučeníci“ v Prešove ___________________17 Vyhlásenie nemeckých evanjelických a „katolíckych biskupov“_17 Direktórium na vykonávanie princípov
 a noriem o ekumenizme __________________________18 Najväčšia urážka Boha v podobe spoločných
 „modlitieb“ v Assisi _____________________________ 20 Židia ....... a Božské Srdce _________________________25 Ján-Pavol II...................................................... 7 Súčasný tzv................

...120 Sme skutočne samostatným Slovenskom? .....Postoj Novej cirkvi k slobodomurárom_________________71 Ján-Pavol II...........................77 Varovania Panny Márie o dnešnej dobe ................73 Čo učí Katolícka Cirkev o vzniku života a človeka? _________73 Čo hovorí Sv.......................... 128 ...... organizoval pomoc Židům........................................................................................................ Písmo? ____________________________74 Satanizmus vo Vatikáne ..................125 Dodatok ku kapitolke o slobodomurároch: .....................88 a) riešenie staro-katolícke alebo pravoslávne ____________ 88 b) riešenie podľa arcibiskupa Lefebvra ________________ 88 c) zvaľovanie zodpovednosti na tých vo vedení ___________90 d) nová omša v latinčine __________________________ 91 e) grécko-katolícke riešenie ________________________ 91 f) hnutie za obnovu tridentskej sv.... Boží trest? ..................106 Nová cirkev neverí v diabla ...............93 Biskupské vyhlásenie:____________________________ 93 Moja cesta ___________________________________98 Najčastejšie námietky proti nám .............. 78 Medžugorje ___________________________________79 Litmanová ___________________________________81 Fatima ______________________________________ 82 La Salette ____________________________________ 83 Čo robiť za súčasnej krízy? ............................................................... lebo nechcete počúvať sv................122 Rozpad a úpadok tradičnej rodiny ...... Otca ____________100 d) Veď je vás tak málo ___________________________102 PRAVDA O CIRKVI – doplnok .........111 Pius XII...............................99 a) Neveríte v pápeža _____________________________ 99 b) Pápež môže zmeniť všetko _______________________ 99 c) Ste pyšní........ 123 Židia a ekumenizmus ............................119 Nad príčinami demoralizácie spoločnosti.......
 zatímco USA a Velká Británie nereagovaly . omše v modernistickej Novej cirkvi _______________________________________91 g) nekanonická voľba tradičného „pápeža“ ______________ 92 h) laické riešenie _______________________________93 KATOLÍCKE RIEŠENIE .............................. a vývoj človeka zo zvieraťa......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful