Biskup Oliver Oravec

PRAVDA O CIRKVI

+ dodatok 2002 našich svätcov a mučeníkov a odmietajú modernistické bludy.
 . TRADIČNÍ KATOLÍCI Sú tí katolíci. ktorí si chcú za pomoci Božej zachovať
 vieru našich otcov.

e.butora@gmail.sk Verzia úpravy z 10.webnode. apríla 2018
 .com web: http://jezisjejedinyspasitel.Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
 oroduj za nás AD MAIOREM DEI GLORIAM PRAVDA o CIRKVI
 Je Ján-Pavol II. katolíkom?
 Je Vatikán centrom Novej sekty? november 1998 Biskup Oliver Oravec e-mail: peter.

Knižnica tradičnej katolíckej literatúry s .butora/docs Na iTunes: https://itunes.com/sk/book/pravda-o-cirkvi/id504943999 .scribd.ePub súbormi na vyžiadanie: http://www.com/pubuti http://issuu.apple.emanuel.com/peter.pdf a .

Konsekrovaný za biskupa: 21. februára 1968. Zomrel: 9. . októbra 1988. Ordinovaný: 18. júla 2014 v Matejovciach pri Poprade. O Autorovi Narodený: 31. mája 1941 v Liptovskom Mikuláši.

.

že sme žili v  štáte. 28 rokov od zavedenia Novej omše a  mnoho iných zmien v  Novej cirkvi. akoby vychádzajúce od sv. Kvôli ujasnenosti: Pod pojmom Nová cirkev rozumiem cirkevné spoločenstvo. Otec Pius XII. Úvod
 Už uplynulo 33 rokov od skončenia tzv. Preto Rím a  pápež boli našou jedinou nádejou ako čeliť tejto ateistickej ideológii. ktorá sa dedila z  pokolenia na  pokolenie. ktorá v  našom národe napáchala toľko morálnych a  aj ekonomických škôd. Sú to tí katolíci. v  ktorom nám totalitný režim a  najmä „všemocná“ KSČ a  ŠTB nedovoľovali mať normálne kontakty s  udalosťami vo  svete a  vo Vatikáne. ktorá právom tomuto úradu patrí. pápeži. naši katolíci prijímali tieto zmeny. 2. Rímsky pápež bol pre nás zárukou našej katolíckej viery. Dnešná nová viera polarizuje národ. čo bolo v  Cirkvi posvätné a nemenné. Túto Novú cirkev odštartoval „pápež“ Ján XXIII. ale pod vplyvom síl temnosti. Nová cirkev zničila skoro všetko. ktoré vzniklo po smrti pápeža Pia XII. Je to úplne iné náboženstvo. vatikánskeho koncilu. Otca. ktorí ničia vieru katolíkov na  celom svete. Nepoznajúc ozajstnú situáciu vo  Vatikáne. čiže od Námestníka Kristovho poslušnosťou. ktorý chráni pápeža od bludov vo  veciach viery a  mravov. státisíce rehoľníkov opustilo !9 . Katolícka Cirkev našich otcov pokračuje v  malých skupinách po celom svete pod vedením svojich biskupov a  kňazov. bol nekompromisným bojovníkom proti komunizmu. a  že zmeny v Novej cirkvi boli prevedené nie pod vplyvom Ducha Svätého. že je to samotný Duch Svätý. nemali sme potuchy o pozadí radikálnych zmien v Novej cirkvi. zo  storočia na  storočie. „Vďaka“ tomu. že od smrti Pia XII. ktorí si zachovávajú vieru našich otcov. Každý správny katolík vedel. lebo Sv. ktorú si národ vždy cenil. je to Vatikán a  jeho tzv. týkajúcich sa spásy. Navyše. Táto viera bola schopná národ zjednocovať aj v jeho najťažších historických chvíľach. Táto cirkev sa neprávom nazýva Katolíckou Cirkvou. Veď ako si možno inakšie vysvetliť. ako nikdy v jeho histórii. ktoré si plne uvedomujeme až teraz. ktorý ničil našu vlasť. bol to komunistický režim a  jemu oddané kolaborantské hnutie „mierových“ kňazov ktorí chceli v  50-tych rokoch odtrhnúť Cirkev od Ríma. Preto je veľmi ťažké pochopiť. že od skončenia koncilu vyše 120000 kňazov opustilo kňazskú službu.

že katolícka liturgia sa zmenila v  protestantskú „bohoslužbu“ s  deformovanými slovami „premenenia“. ktorí revolučnými zmenami chcú zničiť katolícku vieru. !10 .A. kňazi a rehoľníci sa v  Ruande podieľali na  vyvražďovaní iných katolíkov z  rasistických dôvodov? Ako je možné. že len v Južnej Amerike desiatky miliónov katolíkov prestúpilo k sektám? Podobná situácia je na  Slovensku. Kalvína. že katolícki biskupi. vo vedení Novej cirkvi sú ľudia. že Nová cirkev nemá vo  vyspelom svete žiadne kňazské povolania? Ako je možné. pohlavných chorôb. homosexualitu. ktoré nenávidia alebo odmietajú Krista a  jeho Cirkev? Je to len náhoda. ale odpoveď je iba jedna: Vedenia v Novej cirkvi sa zmocnili nepriatelia Krista. Ako je možné. ľudia nebáli ísť aj o  11. ktorí sa posmievajú katolíckej tradícii. Ako je možné. kňazov a  najmä biskupov.? Prečo sa zrušili nižšie svätenia? Ako je možné.rehoľný stav. hodine večer na  prechádzku a  dnes s  dverami zamknutí troma zámkami sa boja ísť na  ulicu už aj po 6 hodine večer? Nikdy v  kresťanskom svete nebolo toľko homosexuálov. rozvodov a najmä potratov? Ako je možné. že predstavitelia Novej cirkvi organizujú modlitebné stretnutia s  pohanmi. keď z  katolíckeho štátu sa Slovensko premenilo na  polo-ateistickú krajinu. pápeži a  teológovia obhajujú beztrestne Luthera. rozvodov. Husa. že mnohí noví tzv. čiže anulácii manželstiev. v  ktorej vo  veľkých mestách sa viacej zabíja nenarodených detí než sa ich rodí a  kde je viacej rozvodov než manželstiev. že teraz sa vraždí ročne okolo 60 miliónov nenarodených detí? Do  roku 1969-70 sa v  U. ktoré Kristus nikdy nevyslovil? Prečo sa zmenili obrady vysviacky diakonov. pornografie. Ako je možné. že medzi kňazmi bolo toľko spolupracovníkov s ŠTB? Je ešte mnoho ďalších otázok. omše v  Novej cirkvi okolo roku 1970 rapídne stúpol počet terorizmu.S. drogovej závislosti. keď platnosť týchto vysviacok bola neomylne definovaná Piom XII. Ročne len v  USA sa udeľuje priemerne 50-tisíc „zrušení“. Nové vedenie sa posmieva a protirečí učeniu svätých pápežov v minulosti. ktorá je dielom Ducha Svätého. z  ktorých väčšina sú vlastne rozvody. rozvod a  mnoho iných bludov odsúdených Cirkvou v minulosti? Ako je možné. ktorí neveria v  osobného Boha a  ktorí sa doteraz klaňajú hadom? Alebo spoločné modlitby so  židmi a  inými náboženstvami. ktoré trvajú do smrti. že po likvidácii starej latinskej tridentskej sv.

ktorý je v cirkevných kruhoch uznávaný prameň oficiálneho učenia pápežov a vôbec Učiteľského úradu Cirkvi. spoveď. Nie všetky hriechy automaticky vylučujú preláta Cirkvi z  Cirkvi. za ktorú sa neprávom vydáva. Je stratou času obviňovať len tzv. Jediné. na ktorý doplácajú mnohí. lebo Cirkev sa vždy zbavovala zbytočných nánosov a  formalizmu. Tiež nechceme byť fanatickými sektármi. Chceme sa zúčastňovať alebo vysluhovať tie sviatosti. ktorá sa neprávom nazýva Katolíckou Cirkvou. čo si prajeme je. Tragédia je v  tom. budem používať skratku JPII. ktoré brzdili jej apoštolát. Tiež nechceme tvrdiť. ktorí sa už nevedia ani usmiať. Pre lepšie pochopenie učenia Cirkvi odporúčam poprosiť svätých pápežov. Tiež budem používať kánony Kódexu cirkevného práva (CIC) pod dotyčným číslom. že väčšina z  nich sú neplatné. že aj oni sú len ľudia a  že aj oni potrebujú sv. Pre Jána-Pavla II. že mnoho úprimných katolíkov. ktorí otvorene učia bludy Cirkvou odsúdené a  tým sa automaticky (latae sententiae) vylučujú z Katolíckej Cirkvi a zároveň sa pozbavujú svojho posvätného úradu. V tejto knižke si všimneme rôzne témy. si stále myslia. ktorú vyznávali skoro všetci katolícki vyznávači a mučeníci. Pri väčšine citácii budem používať Denzingera. ktorí nikdy vážne neštudovali svoje náboženstvo alebo nemali na to knihy a čas. ktoré sú aktuálne na to. aby sme ukázali. Dnešné zmeny v  Novej cirkvi avšak sú namierené na  podstatu katolicizmu a  jeho sviatostí. Sme svedkami najväčšieho podvodu v dejinách ľudstva. aby sme mohli vyznávať tú vieru. ktoré dodávali silu katolíkom po dobu skoro 2000 rokov. konzumnú mentalitu alebo svet okolo nás a pritom nechcieť vidieť. že sú členmi Katolíckej Cirkvi. veď  dejiny Cirkvi potvrdzujú. zatiaľ čo ich cirkev sa premenila na Novú cirkev – modernistickú sektu. !11 . Títo katolíci prijímajú aj „sviatosti“ v  Novej cirkvi neuvedomujúc si. že tieto sa tak drasticky zmenili vo  svojej podstate. že predstavitelia Cirkvi nikdy nehrešili alebo nemôžu hrešiť. že Nová cirkev už nie je Katolíckou Cirkvou. Nie sme proti legitímnej a  úprimnej reforme v  Cirkvi v  nepodstatných veciach. že vo  vedení Novej cirkvi sú ľudia. aby oni nám vyprosili osvietenie Duchom Svätým. že je to vedenie Novej cirkvi. ktoré už dávno nie je katolícke a ktoré zapríčinilo. Dnes ale vidíme. že svet už neberie vážne Katolícku Cirkev a že svet odpadáva od Krista a jeho morálky.

Odporúčam sv. Pia V. a sv. Pia X.. Tiež je dobré prosiť Pannu Máriu
a iných svätých teológov o to isté osvietenie Duchom Svätým.
Pretože citujeme mnoho oficiálnych vyhlásení
z cirkevných dokumentov a nechceme zmeniť ich význam
v slovenčine, text tejto knižky z väčšej časti je bez
jazykovej úpravy.

!12

Súčasný tzv. ekumenizmus
Vo Vyznaní viery (v Kréde) vo  sv. omši Cirkev vyznáva: „Verím
v jednu, svätú (…) Cirkev (…)“ a tu zrazu, modernisti, predstavitelia
Novej cirkvi a iní nepriatelia Cirkvi nám chcú nahovoriť, že Cirkev je
rozdelená a  preto potrebuje zjednotenie pomocou tzv. ekumenizmu.
Robia si z ľudí bláznov, lebo ich nútia vyznávať niečo, čomu nemajú
veriť. Cirkev Kristovu, ktorá je Mystickým Telom Kristovým nemožno
rozbiť, rozdeliť. Vždy bola a je vierou Kristovej Cirkvi, že táto Cirkev
bola, je a  bude vždy len jedna a  tou vždy bola Rímsko-katolícka
Cirkev spojená s  tými východnými Cirkvami, ktoré vyznávajú
rovnakú vieru. To, že od tejto Cirkvi odpadli alebo sa oddelili určití
katolíci a  títo potom vytvorili nejakú sektu, to nemožno nazvať
rozdelením Cirkvi. Oni jednoducho odpadli od Kristovej Cirkvi.
Ekumeniakom vôbec nejde o zjednotenie všetkých ľudí v Kristovej
Cirkvi, ale opojení slobodo-murárskymi myšlienkami ide im
o vytvorenie veľkej ekumenickej „cirkvi“, ktorá by zastrešovala všetky
možné viery, bludy a  modly. Ide im o  to, aby táto veľká cirkev
nedovoľovala katolíkom vyznávať svoju nadradenosť a  pravosť, ale
aby všetci boli si navzájom rovní. Táto veľká globálna cirkev
postupne zabudne na  čisté učenie Krista, lebo nebude môcť „uraziť“
tých, ktorí toto učenie nezdieľajú. Bude donútená sa venovať iba
sociálno-ekologickým problémom ľudstva, ako sú drogy, ozónové
diery, AIDS a  iné. Každý, kto by presadzoval svoju katolicitu, bude
celosvetovou autoritou alebo falošným pápežom umlčaný, a označený
za bigotného, netolerantného a  diskriminujúceho iné náboženstvá.
Už aj dnes vidíme, že súčasná svetovláda pozostáva z  ľudí, ktorí
nenávidia tradičný katolicizmus vo  svojej čistej podobe.
Predstavitelia Novej cirkvi privádzajú do  ekumenizmu už aj
pohanské, mohamedánske a  židovské náboženstvá, aby tak plne
paralyzovali činnosť katolíkov.
Preto tento tzv. ekumenizmus nemá nič spoločné so  snahou
Katolíckej Cirkvi o  prinavrátenie odpadnutých protestantských siekt
do  lona Cirkvi z  ktorej odišli a  o prijatie Krista ostatnými
nekresťanskými náboženstvami. Cirkev toto zjednocovanie
praktizovala po celé stáročia.
Tento nový ekumenizmus je vyjadrením protestantskej náuky
o cirkvi a táto sa diametrálne líši od katolíckej.
Táto ekumenická cirkev musí tolerovať svedomie príslušníkov
tých nekatolíckych náboženstiev, ktoré schvaľujú potrat,

!13

homosexualitu, rozvod a  iné hriechy proti Kristovej morálke.
Úprimný katolík, ak bude chcieť odsúdiť tieto hriechy bude označený
za netolerantného, za rasistu a  aj za antisemitu a  až fašistu. Takéto
katolícke odsudzovanie táto Nová cirkev a  jej „pápež“ nebude
tolerovať, lebo to bude útok proti tzv. ľudským právam, ktoré budú
dôležitejšie než Božie práva. Už dnes je tento tzv. ekumenický postoj
proti katolíckym zásadám súčasťou trestných zákonníkov
vo viacerých „vyspelých“ krajinách.
O takomto ekumenizme vždy snívali najhorší nepriatelia Krista.
Je tragédiou, že dnes to už aj uskutočňujú a to pomocou Novej cirkvi
a  falošných pápežov. Katolíci sa vždy bránili tomuto, lebo chceli
a  chcú byť verní poslaniu, ktoré im zveril samotný Boh – Ježiš
Kristus: „… učte všetky národy a krstite ich (…) a učte ich
zachovávať všetko, čo som vám prikázal (…) a kto neuverí
bude zatratený…“ Kristus nepovedal, aby jeho učeníci tolerovali
a  mali v  úcte iné náboženstvá alebo aby každá sekta bola
prostriedkom spásy, ako to dnes počúvame od ekumeniakov v Novej
cirkvi.
Cirkev vždy hlásala občiansku toleranciu vo  veciach svetských,
kvôli zachovaniu pokoja v  štáte. Tu ale ide o  náboženskú
ľahostajnosť, ktorú Cirkev vždy odsudzovala.
Vatikán bol verný svojmu poslaniu až do smrti Pia XII. Po celom
svete sa šírili katolícke misie, stúpal počet obrátení z  iných
náboženstiev na  katolícke, rástol počet kňazských a  rehoľných
povolaní. Jednotná latinská liturgia zjednocovala všetky národy.
Bol to najmä pápež Pius XI., ktorý v  encyklike Mortalium
animos jasne potvrdil učenie Cirkvi, že k  opravdivej jednote dôjde
len vtedy, „keď všetci ľudia uznajú Krista a príjmu jeho
Cirkev a to ako členstvom v nej, tak aj účasťou na jej
sviatostiach…“
Cirkev nemôže učiť inak, lebo vedomá si svojho Božského
zakladateľa a  pod vedením Ducha Svätého sa nemôže mýliť. Všetci
258 pápeži až po Jána XXIII. si nikdy neprotirečili v  tomto bode
doktríny, čo bolo dôkazom, že pápežský úrad je Božsko-ľudskou
ustanovizňou.
Tí predstavitelia Novej cirkvi, ktorí protirečia tomuto učeniu
nemôžu byť praví, legitímni pápeži.
Po smrti pápeža Pia XII. sa nepriateľom Cirkvi podarilo obsadiť
Vatikán na  jeho najvyšších miestach, ktorí za pomoci
!14

z príležitosti osláv 500 rokov od narodenia Luthera. Pavol VI. ale zároveň zavrhol mnohé neomylné články katolíckej viery. mučeníkov a všetkých svätých. aktívne zapojil do  osláv narodenín arci-heretika Martina Luthera. ktorá sa neprávom nazýva katolíckou. Odsudzujeme tento falošný ekumenizmus. Má na  svedomí. už ani nepovažuje Luthera za exkomunikovaného z  Cirkvi pápežom Levom X. kto neprijme nové náuky o  ekumenizme a  o náboženskej slobode. V  novembri 1983 sa JPII. Jeho neplatnou manželkou sa stala rehoľná sestra. Konkrétne ekumenické nezmysly Novej cirkvi 1. ktorý bol vedený horiacou vášňou po otázkach večnej spásy. Táto Nová cirkev (sekta) mohla vzniknúť preto. oslavuje jeho narodeniny a hodnotí: „… hlboké náboženské cítenie Luthera. Len katolíckou pravdou im môžeme pomôcť dosiahnuť večnú spásu a  nie ekumenickým blúznením o  veľkých hodnotách ich deformovaných náboženstiev.“ (Z listu JPII. Katolícka Cirkev. a aj Ján-Pavol II. ktorý ako rehoľný katolícky kňaz. oklamali Cirkev. z  roku 1520. 2. je označený za odpadlíka a bludára. ktorá pokračuje v  malých skupinkách po celom svete je verná učeniu Cirkvi. lebo milujeme všetkých nekatolíkov a  záleží nám na  ich spáse.modernistických a  marxistických teológov zmanipulovali a  znásilnili tzv. ktorým sa odštartovala Nová cirkev.) 2. JPII. vatikánsky koncil. vatikánsky koncil ústami Jána XXIII. že od Cirkvi odpadli mnohé národy. mal to byť len pastorálnym koncilom. Ján XXIII. lebo dnes. klerici a laici spali… Táto Nová cirkev pod vedením nelegitímneho pápeža Karola Wojtylu (JPII) sa zaradila medzi nepriateľov pravej Katolíckej Cirkvi. lebo zatiaľ čo diabol sial kúkoľ. nemal učiť žiadnu novú doktrínu. lebo svojimi hanebnými činmi zrádza odkaz a  učenie všetkých pápežov. cirkevných otcov. keď vyhlásil počas svojej návštevy v Kodani v roku 1989: !15 . nielen že verejne pošliapal svoje sľuby celibátu a čistoty. Tzv. 2. zo dňa 5. novembra 1983. Ján-Pavol II. týkajúceho sa našej snahy o  návrat nekatolíkov do lona Katolíckej Cirkvi.

kardinál Ratzinger vo svojej knihe Theologische Prinzipienlehre z roku 1982 napísal: „… Kto by dnes popieral. Najbližší spolupracovník Jána-Pavla II. že Tomáš Akvinský a Luther sú cirkevní Otcovia…“ „… neviem prečo nerobíme taký katechizmus ako ho urobil Luther…“ Cirkev právom odsúdila 41 Lutherovych bludov a  nikto z  legitimných katolíckych pápežov nechválil Luthera ako to robia dnešní predstavitelia Novej Cirkvi. 3 „… Duch Kristov sa ich (oddelené cirkvi) nezdráha používať ako nástroje spásy…“ !16 . 4. Mýlil sa snáď Duch Svätý? Pripomeňme si niektoré Lutherove bludy: 1. Spravodlivý hreší aj v každom dobrom skutku… (Viď Denzinger 758. … všetci sme zatratení a že nieto na nás ani vláska dobrého (…) nieto nijakého dobrého skutku. ale len samé zlé skutky… 5. (Vo Sviatosti oltárnej): … chlieb tu je i zostáva…
 (Viď Šmalkaldské články napísané Lutherom v 1537. vatikánskom koncile. ktorý Boh nenariadil (…) omša je vec škodlivá… 2. Že v pápežstve najväčšou a najstrašnejšou ohavnosťou je omša (…) veď je to číry ľudský výmysel. Odpustky sú pobožné podvody na veriacich. ktorý v  dekréte o  ekumenizme Unitatis Redintegratio hlása: Odstavec č. 7. 771) Tragédia tohto falošného ekumenizmu už vlastne začala na tzv.) 6. sa počas svojej návštevy v Luteránskom kostole v Ríme 11. 763. Vzývanie svätých patrí tiež medzi Antikristove zneužitia… 4. „… exkomunikácia končí smrťou dotyčného jednotlivca…“ Bola to zmienka o Lutherovi. decembra 1983 modlil modlitbu vytvorenú Lutherom. 2. Očistec (…) načim pokladať za číre diabolské strašidlo… 3. Jeden z  kardinálov – Willebrands povedal na  zhromaždení Luteránskej federácie v júli 1970: „Luther je naším spoločným učiteľom doktríny o ospravedlnení…“ 5. Rímsky pápež nie je zástupcom Krista… 8. 3. JPII.

je každý človek nerozlučne spojený s  Kristom. že človek sa spája s Kristom vo sviatosti sv. že Kristus je aj spojený so  satanistom. promulgoval Nový kódex cirkevného práva. krst. krstu a  v  iných sviatostiach a  najmä vo  sviatosti oltárnej. že ťažkým hriechom katolík vyháňa Boha zo  svojej duše a  potrebuje sviatosť pokánia. že iba ona je nástrojom spásy a tu vidíme. keď on posielal milióny ľudí na  popravu. ktorí si zachovali svoju katolícku vieru a  vieru svojich 1 REDEMPTOR HOMINIS !17 . Podľa JPII. vo svojich encyklikách: „Vykupiteľ človeka“ 1 (4. rozdielnosť vyznania už nie je manželskou prekážkou. Nekatolícky partner už nemusí písomne sľúbiť. Ďalší hrozný blud hlása JPII. ktorý sa klania diablovi. Vždy sme sa učili. Cirkev spája ľudí s  Kristom. januára 1983 JPII. že už aj iné sekty sú nástrojom spásy. aby prítomnosť Boha vo svojej duši obnovil. Preto je pre JPII. aj keď si to človek neuvedomuje…“ Môj komentár: Toto je hrozné krédo dnešných ekumenistov. Katolícka Cirkev vždy učila. Podľa kánona 1127 zmiešané manželstvo sa môže uzatvoriť aj v nekatolíckom chráme a už aj stačí len civilný sobáš. V kánone 1124. dobrý Luther a  aj každý iný odpadlík. Môj komentár: Tento nový kódex je vrcholnou neúctou k  hrdinským katolíckym partnerom v  zmiešaných manželstvách v  minulosti. JPII. Katolícka Cirkev svojimi pápežmi vždy učila. spoveď? Z tohto bludného učenia vyplývajú: Ďalšie ekumenické nezmysly Novej cirkvi Nový kódex: 25. Je to výslovný blud odsúdený mnohými pápežmi. V  kánone 844 sa dovoľuje protestantom pristupovať k „sv. zrejme bol spojený so  Stalinom. marec 1979) Kapitoly 13 a  14: „Syn Boží sa svojim vtelením (…) spojil s každým človekom… … ide o každého človeka (…) a s každým sa Kristus navždy spojil (…) ide o všetkých žijúcich ľudí (…) a to s každým človekom bez výnimky je Kristus určitým spôsobom spojený. vlastne učí. že deti budú vychované v katolíckej viere. prijímaniu“. Načo potom potrebujeme Cirkev.

Pohania: JPII. že Alah je Mesiáš. Zrejme ani Duch Svätý ešte nedokončil novú teológiu. Úbohý pápež Martin V.“ Korán dovoľuje zabiť kresťana. JPII. Husove bludy: 1. a Kostnický koncil Katolíckej Cirkvi sa pod vedením Ducha Svätého znova „pomýlili“. syn Márie.“ Môj komentár: Je to divný boh mohamedánov: bez druhej a tretej Božskej osoby a  podľa JPII. Pius V.“ Ján Hus: v roku 1990 v  Čechách JPII. neveriaci sú tí. je to ten istý boh ako Najsvätejšia Trojica. Kňaz v stave ťažkého hriech neplatne vysluhuje sviatosti… 3. Pápež nie je nástupcom sv. nechal mohamedánom v Ríme vystaviť jednu z najväčších mešít na svete. Hus bol vždy symbolom anti-katolicizmu. akými boli Tomáš zo Štítneho alebo Ján Milíč.) oslavovali víťazstvo katolíckych vojsk pri  bitke pri  Lepante. Husove duchovno-teroristické husitské hnutie vandalským spôsobom vyplienilo stovky katolíckych hradov. v  Togu a  v  Kanade prijal „požehnanie“ od pohanských kňazov. ak chce kázať… !18 . Bolí ma. verš 19/17 hovorí: „Zaiste. ktoré obránili Európu od mohamedánskych vojsk. Dnes nedostanú títo katolíci od Novej cirkvi žiadnu právnu pomoc. Cirkevná poslušnosť je výmysel kňazov… 5.“ Alebo Korán v  súre č. Petra… 4. než prijať podobné „požehnanie“. čo sa zhoduje s  postojom JPII. kláštorov a kostolov. Zatiaľ čo praví pápeži (sv. hovorí a učí. 2 hovorí: „Ten. kto verí v Trojicu je nečistý ako výkaly a moč. JPII. že každý človek musí byť rešpektovaný za svoje presvedčenie. že Korán – biblia mohamedánov v článku č. ktoré pustošili Európu. 5. JPII. Mohamedáni: v roku 1985 JPII. Čudná teológia JPII. asi nechce vidieť.detí. ktorí hovoria. Kňaz nemusí poslúchať svojich nadriadených. že slovenský národ zbožňuje takého „sv. zaradil odpadlíka a bludára Husa medzi vzorných katolíckych reformátorov. veď  história Európy a  aj Slovenska nezabúda na invázie mohamedánskych hôrd. počas svojej návštevy v Maroku povedal mohamedánom: „My (kresťania) veríme v toho istého boha. Je to neuveriteľné!!! Koľko mučeníkov Cirkvi radšej volilo smrť. Otca. Peter nikdy nebol hlavou Cirkvi… 2.

Podľa vedenia Novej cirkvi vo  Vatikáne boli vynikajúcimi osobnosťami s náboženským nadšením. Zwingli nebol o nič lepším vtáčkom. JPII. omšu. Zwingli a Kalvín: Ani týchto dvoch odpadlíkov a  bludárov nezabudol JPII. kalvinistických mučeníkov. Vyhlásenie nemeckých evanjelických a „katolíckych biskupov“ Evanjelickí a  „katolícki biskupi“ v  Durínsku a  Sasku-Anmaltsku z  príležitosti 450 výročia smrti Martina Luthera vydali toto vyhlásenie. ktoré hnalo dve vynikajúce osobnosti švajčiarskej histórie je v našej mysli. a  ktorý učil. júla 1995 sa zastavil v  Prešove pri  pamätníku tzv. Asi Duch Svätý. si pri ich pomníku kľakol a spolu s luteránskym „biskupom“ sa modlil Otče náš. Je to najprv Huldrych Zwingli (…) a Ján Kalvín…“ Môj komentár: Mimochodom. júna 1984: „Tento rok pamiatka nadšenia. ktorí do  poslednej chvíle pomáhali krvilačným protestantským barbarom. Cisárske katolícke vojsko na  čele s  generálom Caraffom právom dala v  1684 popraviť vyše 20 prešovských mešťanov. Obaja boli katolíckymi kňazmi ktorí zrušili sv. 6. ktorý viedol Cirkev aj v  16. 14. bol to Kalvín. Poctiť si teroristov. z ktorého vyberám: !19 . kláštory a  vôbec plieniť na  Slovensku všetko. storočí mal slabú teológiu a  nepochopil súčasný ekumenizmus. lebo vlastne pomáhali jednému z  najväčších maďarských teroristov – Thökölimu podpaľovať katolícke kostoly. že sú niektorí ľudia už od svojho počatia určení pre peklo. Za Thököliho barbarizmu proti katolicizmu bolo zavraždených 22 kňazov a  rehoľníkov. a mnoho ďalších. Protestantskí „mučeníci“ v Prešove JPII. to nemôže urobiť katolícky pápež. Títo neboli žiadni mučeníci. Thököli vo  svojej nenávisti proti Katolíckej Cirkvi sa neváhal aj spojiť s  tureckým sultánom. pochváliť na  stretnutí Federácie protestantských cirkví v Kehrsatze vo Švajčiarsku. počas svojej návštevy Slovenska 2. čo bolo katolícke. ktorý nazval omšu diabolským dielom. ktorí ničili Kristovu Cirkev.

Toto vyhlásenie bolo vydané vo  februári 1996 a  uverejnil to Evanjelický posol zo dňa 14. 3. 1993. schválil toto direktórium dňa 25. vat. Toto vyhlásenie podpísali títo „katolícki biskupi“: Dr. že iba 33 rokov ubehlo od tzv. Dal príkaz na jeho vydanie. Nie je mysliteľné. že títo muži nemôžu byť nielen biskupmi. ktorí ich nasledujú. že tento dokument podpísali muži. „… Po stáročiach sporov okolo jeho osoby môžeme si Luthera dnes uctiť spoločne ako svedka evanjelia. ktorý okrem horeuvedených bludov začal najväčší útok proti nerozlučiteľnosti manželstva. Veď  uctiť si muža. sú sviatosti…“ Môj komentár: Je až neuveriteľné. 3. Je známe o Lutherovi.) Vyberám z neho niektoré body: (vo voľnejšej interpretácii) • 98: … pravoslávny človek môže byť krstným rodičom katolíckeho dieťaťa… • 107: … katolíci majú liturgickému a sviatostnému poriadku iných cirkví preukazovať úprimnú úctu… !20 . ale že nie sú ani katolíkmi. povedal raz Luther. že povolil Filipovi Hessenskému rozvod a druhé manželstvo a  tým naštartoval hroznú vlnu rozvodov na  celom svete. Direktórium na vykonávanie princípov
 a noriem o ekumenizme (JPII. udalosti v evanjeliu. Títo tzv. dokazuje. už hovoria a  konajú ako typickí protestanti. 2. A  hľa… „katolícki biskupi“ si ho ctia ako učiteľa viery a  obnoviteľa cirkvi. To. Je to znak hrozného odpadu od viery. ktorí sa vydávajú za katolíckych biskupov. učiteľa vo viere a volajúceho k duchovnej obnove (…) Spoločne tvrdíme. že v Biblii zachované podanie viery si zachováva normatívnu prednosť pred všetkými výrokmi a úkonmi cirkvi (…) Všetky slová. aby pred koncilom mohol podobné vyhlásenie podpísať katolícky laik a tobôž nie katolícky biskup. Títo muži a  všetci. 1996. katolícki biskupi odmietajú výroky a úkony neomylnej Cirkvi a považujú ich za druhoradé. koncilu a  už vidíme hrozné plody tohto nekatolíckeho ekumenizmu. Joachim Wanke z Erfurtu a Leopold Nowak z Magdeburgu.

to znamená. Je v  rozpore s  cirkevným zákonníkom. ekumenizmus je Veľkým hriechom Novej cirkvi. !21 . Tzv. ktorí sa obrátili na  katolícku vieru boli odcudzení a  vydedení vlastnou nekatolíckou rodinou..“ Kánon 1258: Veriaci sa nesmú žiadnym spôsobom aktívne zúčastňovať na bohoslužbách nekatolíkov. keď im v tom nekatolík bránil. Mnoho katolíkov obetovalo svoj život za katolícku vieru. ktorý platil do  roku 1983. ktorý nedá deti pokrstiť a ani ich nevychová katolícky už nespadá pod cirkevný trest… • 194: … Katolícky študenti môžu študovať aj v nekatolíckych seminároch… Môj komentár: Asi tu nie je potrebný žiaden komentár. aj keby o ne žiadali v dobrom úmysle. • 118: … katolíci sa môžu zúčastňovať na  liturgických slávnostiach iných cirkví a  môžu tam aj spievať. Ak ich používa Nová cirkev pod vedením JPII. čiže ľahostajnosti čo sa týka pravého a  falošného náboženstva. Kánon 731 hovorí: „Je zakázané udeľovať sviatosti Katolíckej Cirkvi heretikom alebo schizmatikom. že Nová cirkev je protestantskou sektou a  neprávom sa nazýva katolíckou. Najprv musia sa zriecť svojich bludov a vstúpiť do Katolíckej Cirkvi. Mnoho katolíckych rodičov žijúcich v  zmiešaných manželstvách muselo niesť ťažký kríž vychovávať svoje deti po katolícky. čítať liturgické texty a aj kázať… • 120: … katolícky kňaz môže katolíckym obradom pochovávať aj nekatolíka… •123: … katolíci môžu prijímať. Koľko nekatolíkov. lebo je to hriech indiferentizmu. spovedať sa u pravoslávnych (…) a naopak katolícky kňaz môže udeľovať prijímanie a spoveď pravoslávnym… • 126: … Pravoslávny môže čítať liturgické texty v katolíckom kostole a naopak… • 131: … v určitých prípadoch aj protestanti môžu prijímať v katolíckom kostole… • 137: … Katolícky kostol sa môže dať protestantom na ich obrady (…) a tiež sa môže zaviesť spoločné užívanie kostolov s nekatolíkmi… • 151: … Katolícky rodič. lebo takéto direktórium nemôžu používať katolíci. Toto direktórium je v  príkrom protirečení s  celou tradíciou a  disciplínou Katolíckej Cirkvi a  učením pápežov a  učiteľov Cirkvi.

k  Budhovi. 10. že „nie je rozdiel medzi Izmaelom. Sv. ktorým sa klaňali. ktorý vraj bol ich svetlom. aby sa jej mohol s kadidlom klaňať. Počas tejto návštevy JPII. nectí ani Otca…“ Uznať „modlitbu“ k  diablovi.) „… čo pohania obetujú. Jakubom a Ježišom…“ Milióny katolíkov v starom Ríme volilo radšej smrť. každý rok organizuje po svete dokazuje. ak nie skrze mňa“ alebo „Kto nectí Syna. Ide totiž o duchovné cudzoložstvo. Takéto stretnutia s rôznymi náboženstvami boli vždy odsúdené pápežmi v minulosti: !22 . ale keď ich tzv. Boli tam všetky protestantské sekty. to obetujú diablom a nie Bohu. Pavol (l. ktorý najmä v Starom Zákone bol veľmi trestaný. ktorý verí. že je živým bohom tu na  zemi. Jemu bolo povolené položiť si sošku Budhu na  náš bohostánok na oltári. pohanské náboženstvá od budhistov až po najprimitívnejšie africké kulty. tým. Kor. Boli tam pozvaní predstavitelia 130 náboženstiev na spoločnú „modlitbu“ za mier. JPII. ktoré aj dnes sa klaňajú hadom alebo zlým duchom. Najväčšia urážka Boha v podobe spoločných
 „modlitieb“ v Assisi JPII. Gandhi a India: JPII. počas Novej omše prijal od hinduistickej kňažky znak na čelo sexuálnej bohyne hindov Šivy. aby nasledovali Gandhiho. Pohania si doniesli svojich hadov. že pozval pohanov k  „modlitbe“ uznal platnosť ich modlitby. počas svojej návštevy v Indii vyzval Indov. Janisti sa modlili k  Šantimu. Podľa určitých prameňov obcoval s prostitútkami a iných nabádal k zdržanlivosti. zorganizoval na  27. 20. Mimochodom. to už je iná otázka. hadovi a  zrovnávať ich s modlitbou k Božskému Srdcu alebo k jeho čistej Matke je hlbokou urážkou kresťanstva a  najmä ukrižovaného Krista. čo je v  rozpore s  Kristom: „Nikto neprichádza k Otcovi. ktoré JPII. Nemali by sme námietky. keď pravé náboženstvo sa mieša s  pohanskými náboženstvami. mohamedáni. Najohavnejší skutok vykonal Dalajláma – tibetský predstaviteľ budhistov. než zúčastniť sa spoločne pohanských obradov. sošky. židia.“ Modloslužobníctvo je najohavnejší hriech. že nie je ani kresťanom a  tobôž nie pápežom. Takéto modloslužobníctvo JPII. mohamedáni bohorúhačne sa modlili. Gandhi verejne viackrát odmietol Krista. Týmto a inými stretnutiami. pápež pozýva na modlitbu. keby tieto náboženstvá boli pozvané na politické alebo etické debaty. ktoré sa klaňajú modlám. 1986 „modlitebné“ stretnutie všetkých náboženstiev v známej františkánskej bazilike v Assisi. povolil v  našom chráme v  Assisi. 10.

či nekňazi sme zhrešili. aj napriek osobnej hriešnosti je vo  veciach viery chránený Duchom Svätým od omylov. !23 . ktorí vyznávajú tento názor. ale zároveň deformujú skutočný pojem ‚náboženstva‘. lebo všetci. ktorý ani komunisti nemohli zničiť. existuje skupina ľudí. kňazi. Pápež Pius XI. postupne upadajú v naturalizmus a ateizmus. pozbavená úplne náboženského zmyslu. Pravý pápež. Musíme sa modliť. 1928) „… Áno. 1. v encyklike Mortalium Animos: (6. Je to aj hrozný trest za naše hriechy. ktorý obnoví sv. ktorí (…) organizujú kongresy. a tak odmietajúc ho. nie len. že sa nachádzajú v omyle. že všetky náboženstvá sú viac menej dobré a chvályhodné (…) Tí. aby nám Pán Boh znova posadil na pápežský trón katolíckeho pápeža. Niekto chce zničiť ten zbytok viery. ktorí odvrhli Krista (…) Oni totiž vyznávajú bludný názor. stretnutia (…) s nevercami každého druhu (…) a tiež aj s tými. Cirkev a tým aj náš národ. Teraz pod rúškom ekumenizmu a  iných -izmov a  pod vedením falošných pápežov náš národ je znova podvádzaný. Podporovať takéto názory a podporovať takéto podujatia znamená opustiť náboženstvo zjavené Bohom…“ Takýmito činmi sa JPII. čiže Námestníkom Krista-Pravdy. Niekto sa tu veľmi riskantne zahráva s  úprimnou láskou slovenských katolíkov k  Petrovmu Stolcu. dávno automaticky vylúčil z  Cirkvi a  preto nemôže byť pápežom.

ktorí vraždili prorokov. Ján 8.“ Sv. Najviac boli oklamaní židia. ktorý uzatvoril Starú Zmluvu s Pánom Bohom. ktorý do  príchodu Krista vyznával jediné pravé náboženstvo. ktorí zavraždili Bohočloveka Ježiša Krista a zvolali jeho krv na nich a svoje deti. ako ste sami (…) ste synmi tých. ale oklamali aj nekatolíkov a  nekresťanov. robíte z neho syna pekla. nedovolíte (…) precestúvate more a zem. ktorá šírila nenávisť ku  Kristovi. Boli to práve židia. Najnovšie to bolo utrpenie židov za Hitlera. než na  Sv. ale keď sa ním stane. Písme. Táto trieda sa ujala vedenia židov a  bola hybnou silou v  odmietnutí Krista väčšinou židov. Táto trieda farizejov bola aj v  ďalších dejinách hybnou silou v  prenasledovaní Cirkvi. čiňte Abrahámove skutky! Vy ma však chcete zabiť. Totiž falošným ekumenizmom klamú nekatolíkov o  pravom učení Katolíckej Cirkvi. Tento národ. Popierať toto utrpenie je rovnako smiešne ako popierať účasť židov na  vražde Krista a  na prenasledovaní Cirkvi. dva razy horšieho. Židia za svoje odmietnutie Krista boli Bohom najprv rozptýlení po celom svete a viackrát trestaní rôznymi pogromami. Ján 7. vyliata na zemi…“ Sv. 1: „Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel už chodiť po Júdsku. Matúš 23. ktorý povýšil Hitlera a nemecký národ nad Krista a  nad jeho Cirkev a  v  druhom prípade. Židia Predstaviteľom Novej cirkvi nestačilo oklamať vlastných katolíkov. 39 – 44: „Ak ste Abrahámove dietky. v  rozhodujúcej etape svojich dejín odmietol Mesiáša – nášho Boha. lebo židia ho chceli zabiť. Židia boli v  pozadí aj mnohých revolučných a  bludárskych hnutí. V  prvom prípade to znamená neuznať zhubnosť nemeckého nacizmu. Týmto odmietnutím prestali vyznávať pravé náboženstvo. spochybnenie účasti židov na  ukrižovaní Krista znamená vážne spochybnenie samotného Sv. Aj vy len dovŕšite mieru previnenia svojich otcov (…) aby prišla na vás všetka spravodlivá krv. Bola to najmä trieda farizejov. ktorý som vám !24 . čo by chceli vojsť. ktorým sa zamlčuje alebo prekrucuje katolícka pravda o  súčasnom židovskom náboženstve. Nenávisť talmudu ku Kristovi môže úprimným židom znemožniť večnú spásu. aby ste získali čo len jedného novoverca. Písma a v ňom slová samotného Krista a apoštolov: Sv. Sami totiž do neho nevchádzate. 13 – 35: „Beda vám farizeji (…) lebo zatvárate pred ľuďmi kráľovstvo nebeské. a tým. mňa. ktoré je založené viac na  talmude.

považujeme !25 . Cirkev v minulosti vždy mala odvahu im povedať. Tí.“ Sv. Pavol Solúnčanom 2. čo sa vydávajú za predstaviteľov katolicizmu sú klamári a nehovoria im pravdu o zdeformovanosti talmudistického judaizmu. Najnovšie rozšírené sú zvesti (…). ale aj prirodzeného zákona Božieho. ak nenatrafia na naše malé skupiny. Dobrým dokumentom toho je list slovenských biskupov slovenskej vláde z 12. Katolícka Cirkev vedomá si týchto faktov. 22 – 24: „Mužovia izraelskí. 14 – 16: „… aj vy ste od vlastných rodákov vytrpeli to. ktorý ich doprevádzal počas dejín ľudstva. že Izrael nemá pokoj. čo tamtí od židov. 3. ktorého zradcami a vrahmi vy ste sa teraz stali. (…) Ježiša Nazaretského (…) ktorého vy ste ukrižovali a usmrtili…“ Skutky apoštolské 7. Aj dnes vidíme.pravdu hlásal (…) Pochádzate od otca diabla a chcete uskutočniť žiadosti tohto svojho otca. že židia majú byť vyhostení za hranice SR (…) Ako hlásatelia a strážcovia nielen zjaveného. 1942: „Vysoká vláda SR! v povedomí krívd. Mnohí židia odmietajú talmudistické hodnoty a  pozitívne prispievajú ľudskej spoločnosti. hoc aj nepríjemnú pravdu a zároveň bola proti násiliu. napáchaných na slovenskom národe talmudistickým židovstvom. ktorí zabili Pána (…) ani Bohu nie sú milí a všetkým ľuďom sú protivní…“ Židia tým. že tí úprimnejší židia a iní nekatolíci alebo nekresťania dnes nevidia pravý katolicizmus. majúcich za cieľ vylúčiť židov z hospodárskeho a kultúrneho života nášho národa. On bol vrahom ľudí od počiatku…“ Skutky apoštolské 2. Avšak nemožno všetkých židov klásť do jednej krabice. nepovažovali sme za účelné zmieniť sa o opatreniach vysokej vlády SR. lebo Pán Boh chce spasiť každého človeka. aby staré krivdy odčinené a nové zahatené boli. Je hrozné. vždy považovala súčasné talmudistické židovské náboženstvo za falošné a  nepriateľské. že aj dnes účinkuje Božia milosť medzi nimi. zvolali na  seba aj Boží hnev. Drvivá väčšina židov je ľahostajná k náboženstvu. že zvolali Kristovu Krv na  seba a  svoje deti. 51 – 53: (Sv. ktoré nežidia na židoch páchali. Toto náboženstvo je motivované nenávisťou ku Kristovi. Verím. Štefan): „Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? (…) Spravodlivého.

který si ji vzal. Ako biskup rozhodne odsudzujem knihu a názory rabína Sidona ako hlboko urážajúce naše sväté náboženstvo a najmä dôstojnosť druhej Božskej osoby Pána Ježiša Krista a jeho najčistejšej Matky – Panny Márie. Tieto názory vôbec neprispievajú k pokojnému spolunažívaniu občanov a šíria nenávisť. že takéto opatrenie sa protiví prirodzenému zákonu Božiemu. znamenajíci osvoboditel. Napovrch sa choval jako nafoukaný a pyšný kluk (…) a zapomenutým kamenem byl jeho komplex méněcennosti (…) mal sklony k šílenství.“ Súčasní židia Zdá sa. 110): „(Ježiš) byl ‚dítě cizoložství…‘ … nesl v sobě jednak pýchu (…) a i hanbu. ktorý napísal a  v  Mladej fronte vydal svoje pornografické „dielo“ pod názvom Evangelium podle Josefa Flavia. Najnovšie je to vrchný pražský rabín Karol Sidon. za svoju povinnosť povedať.“ Potom cituje z  talmudu: „… a kurví se s nějakým tesařem. tesaře… Voják.“ Aj v  iných kapitolách knihy rabín Sidon rozvádza ďalšie talmudistické názory na  nášho Spasiteľa a  jeho svätú Matku. že Vatikán !26 . když se vrátil z nějakého tažení. vyhnal ji a od té doby žila mladá žena s Josefem. Vždyť skutečne byl osvoboditelem své matky z nešťastného svazku s prvním manželem. ktorá je osobným vyznaním rabína Sidona a z ktorej vyberám niektoré ukážky: O Panne Márii: (str. Rabín Sidon sa úplne stotožnil s týmito pornografickými názormi talmudu. Podľa toho Ježiš bol podvodníkom. 107) „… židé tvrdili. Najoplzlejšou kapitolkou v  tejto knihe je Evangelium podle mne. 109): „Marie byla zřejme chudými rodiči provdána za vojaka Pandiru (…) Marie svého manžela nemilovala (…) a zamilovala sa zato do Jozefa. že jeho (Ježišova) matka dítě počala v nemanželském styku. Kniha bola distribuovaná vo  väčšine českých a  niektorých slovenských kníhkupectvách v  roku 1991. kterému dali jméno Ježíš. Jako první se jim narodil ‚nemanželský‘ chlapec.“ O Ježišovi: (Str. nalezl ji tehotnou (…) a protože ho Marie již asi omrzela.“ (str. že židia sa nechcú dať poučiť dejinami a ich predstavitelia stále propagujú a  učia talmud. vodcom vzbury atď. Je len poľutovaniahodné.

aby odvrhli svoje bludy. bludárstvo alebo mohamedánstvo za falošné náboženstvá. že nepovažoval modloslužobníctvo. že už dávno nie sú predstaviteľmi katolíckej viery a Cirkvi Súčasní „pápeži“ a židia Ján XXIII. modly. židovstvo. aby aj oni spoznali vykupiteľa všetkých. Tradičná modlitba za židov na Veľký Piatok: „Modlime sa za neverných židov. ktoré ti prednášame za tento zaslepený národ…“ Podľa úpravy Jána XXIII. mohamedána alebo bludára do Katolíckej Cirkvi boli títo vyzvaní pri  krste.a predstavitelia Novej cirkvi v Českej republike ostali mlčať a vôbec nebránili dôstojnosť najsvätejších osôb kresťanstva. Pána Nášho. aby aj oni poznali Krista Ježiša. židovskú neveru atď. aby Boh Pán náš ráčil im zjaviť svoju tvár. a Božské Srdce Pápež Pius XI. zrušil túto logickú požiadavku. iba dokázal. Kladie sa tu otázka. decembra 1925 nariadil katolíkom vykonať Zasvätenie ľudského !27 . Pána nášho. vyslyš dobrotivo modlitby svojej Cirkvi. že prečo to zrušil. že bol indiferentistom tzn. Veď. Ježiša Krista. vyslyš naše prosby. a konvertiti Pri prijatí pohana. aby ľud oddávna vyvolený mohol dôjsť k plnosti vykúpenia…“ Ján XXIII. žida. aký by malo zmysel pre žida dať sa pokrstiť a zároveň uznávať talmud plný nenávisti ku Kristovi? Ján XXIII. Ty od svojho milosrdenstva neodháňaš ani neverných židov.: Hneď po svojom zvolení zmenil tradičné modlitby za židov na Veľký Piatok. vo  svojej encyklike „Quas primas“ zo  dňa 11. Všemohúci večný Bože. Ján XXIII. aký má zmysel pre pohana dať sa pokrstiť a  zároveň klaňať sa starým modlám a  bôžikom? Alebo. ktorý si dal Abrahámovi a jeho potomkom svoje prísľuby. Ján XXIII.. nech im Pán Boh sníme závoj zo srdca.: „Modlime sa aj za židov. Všemohúci večný Bože. Tým iba dokázali.

pokolenia Božskému Srdcu na sviatok Krista Kráľa. mohamedánstve a  v  židovstve za život vo  tme. a  to sa v Katolíckej Cirkvi nerobilo. Preto netreba sa diviť. ktorá sa má vykonať pred vystaveným sviatostným Spasiteľom. Ján XXIII. nech sa im stane prameňom života a spásy…“ Ján XXIII. ktorí tu pred oltárom tvojím pokorne kľačíme (…) Buď kráľom i všetkým tým. ktorú na seba zvolali. 4. prijal delegáciu amerických židov. by to pohŕdalo účinkovanie samotného Ducha Svätého.“ !28 . Náš komentár: Ani legitímny pápež nemôže zmeniť slávnostnú modlitbu nariadenú predchádzajúcim pápežom a tobôž nie modlitbu. 2. ktoré sú napísané v hrubšej kurzíve. iba dokázal. 1985 JPII. ktorým okrem iného povedal:“ „Vy ste veľmi vítaní v tomto dome. za legitímneho pápeža. čo ešte žijú vo tme modlárstva a mohamedánstva a vyveď ich na svetlo kráľovstva tvojho. Veriaci to majú vykonať pred vystavenou Sviatosťou oltárnou. ktorý ako viete je vždy otvorený členom židovského ľudu. Slávnostné vieroučné definície. Ján-Pavol II. ktorý vedie Cirkev práve cez pápežov. čo tak dlho bol vyvoleným ľudom. zhliadni na nás. Keby jeden pápež konal proti druhému pápežovi podľa spôsobu Jána XXIII. 1985: „15. Vykupiteľ pokolenia ľudského. Takto nemôže konať katolícky pápež. že nepovažoval život v  modlárstve. Zhliadni konečne milosrdným okom i na synov toho národa. Zasvätenie je toto: „Najsladší Ježišu. a tá krv. úplne znevážil autoritu Pia XI.. že čoraz viac ľudí nepovažuje Jána XXIII. On vlastne začal deštruktívnu revolúciu proti Cirkvi. Tým Ján XXIII. a židia Hneď po svojom nelegitímnom nástupe na  pápežský trón začal proti-kresťanské dialógy so židmi: Všetky dole uvedené citáty sú prevzaté z  anglického vydania vatikánskeho Osservatore Romano zo dňa 29. nariadil z  tejto slávnostnej modlitby vynechať všetky slová. vyznania viery a  modlitby nasledujúci pápeži vždy rešpektovali s  najväčšou úctou.

4. že nie je ani len katolíkom a tobôž už nie pápežom. Týmito výrokmi JPII. Toto vyhlásenie JPII. 4. počas svojej návštevy vo  Francúzsku prijal „kňazské požehnanie“ v hebrejčine od vrchného rabína Kaplana. keď židia oslavujú dokument Novej cirkvi. V roku 1980 JPII. že tento dokument nemôže byť katolíckym. nechce židov obrátiť na  Krista. „… na druhej strane takýto dialóg zachováva identitu týchto náboženstiev…“ Komentár: JPII. „predovšetkým teraz existuje láska medzi nami…“ Komentár: o  akej láske tu JPII hovorí k  židom. Vraj majú byť povďační za to. (La Croix. či už ako kresťanov alebo ako židov. že sa posmievajú jeho Božstvu a  že v  talmude nenachádzajú jedno dobré slovo o Ňom alebo o jeho svätej matke Panne Márii. ktorí pracovali za komunizmu v  podzemí nie je dovolené sa stretnúť s „pápežom“. ako keby neveril v Božstvo Ježiša Krista. ktoré nenávidí Krista. 6. kedy povedal: „… máme byť vďační Pánovi. „Vy ste tu prišli osláviť 20. prijal židovskú slobodo-murársku lóžu B’nai B’rith. odmieta aj Otca. že odmietajú Krista. že Boh všetkých ľudí volá ku Kristovi a k jeho pravde a tu zrazu Boh volá aj k náboženstvu.“ Komentár: Je čudné. že sa vôbec už neriadia Starým zákonom. To znamená.“ Komentár: Vždy sme verili. že veríme v neho buď ako židia alebo ako kresťania. iba dokázal. Komentár: Nie každý katolík a najmä nie tradičný katolík je takto vítaný vo Vatikáne. 1985 JPII. „… o našich povolaniach. ktorí odmietajú Krista? Kto odmieta Syna. Počas tejto návštevy sa JPII. je v totálnom rozpore s dvetisíc ročným učením Cirkvi a je zároveň najhorším prejavom antižidovstva. výročie ‚koncilového‘ dekrétu Nostra Aetate. 4. ale naopak chce. 1980) 13. aby zostali židmi a to je zrada jeho apoštolského poslania. 1986 JPII. Mnohým významným tradičným katolíkom alebo biskupom. Objímal !29 . 19. choval tak. Ako keby Bohu nezáležalo na Pravde o ukrižovaní jeho Syna.“ Komentár: Vraj židia majú byť povďační Bohu. navštívil synagógu v  Ríme.

ktorí ukrižovali Krista. žeby nás považovali za mladších bratov a  práve opak je pravdou. JPII nazval židov „našimi staršími bratmi“. Tomu možno pripisovať. ako kardinál navštívil ju v  Krakove. než Starým Zákonom. než je katolícke. Už skoro 2000 rokov žijú v menších alebo vo väčších skupinách medzi ostatnými národmi sveta. Počas týchto návštev odsudzoval „antisemitizmus“ predchádzajúcich pápežov a  celej Cirkvi. Sám Vykupiteľ ronil slzy nad zatvrdilosťou židovského ľudu a predpovedal mu rozptýlenie po celom svete. Obvinil katolícku Cirkev zo  zodpovednosti za prenasledovanie židov za posledné dve tisícročia. lenže dnešní židia sa viac riadia talmudom. ale aj kultúrne a mravne škodlivo pôsobili na ľud…“ !30 . Aj u nás vplyv židov bol škodlivý. nikdy nemal odvahu povedať židom to. takže oni nám nemôžu byť bratmi. protiviacim sa kresťanskej morálke. ako cudzí živel. Nielen hospodársky. 1942): „Tragédia židovského národa je v tom. Ani od dnešných židov som nikdy nepočul. oni považujú svoje náboženstvo „za úplne iné náboženstvo. Nebola to jeho prvá návšteva židovskej synagógy. že neuznal Vykupiteľa a pripravil mu potupnú a hroznú smrť kríža. lež ostávajú osihotení. čo im povedali slovenskí biskupi v roku 1942.“ JPII. A skutočne. lebo už predtým. Cez túto dlhú dobu nikde nesplynuli s iným národom. Svoj nepriateľský postoj voči kresťanstvu nikdy nezmenili a aj v najnovšej dobe pri krvavom prenasledovaní kresťanov v Rusku a v Španielsku mali židia svoj značný podiel. po páde Jeruzalema boli židia roztrúsení po celom svete. musím mať spoločného otca aj matku. ktorí popierajú jeho Božský pôvod a  ktorí sa aj dnes vydávajú za nástupcov veľkňazov a farizejov. kde sa zúčastnil židovských obradov v  sobotu. Niekoho. Dalo sa o tom hovoriť vo vzťahu k židom z čias Starého Zákona. Za krátky čas zmocnili sa takmer celého nášho hospodárskeho a finančného života na škodu nášho ľudu. že národy občas prejavili svoju nevôľu a roztrpčenosť proti židom aj spôsobom prehnane prísnym a krutým. S  dnešnými židmi nemáme spoločného ani Otca (lebo Otec bez Syna a  Ducha Svätého nie je Otec) a  ani Matku (lebo oni neuznávajú ani Pannu Máriu za našu matku ani Cirkev). (Katolícke noviny 26. 4.sa s  tými. aby som nazval bratom.

že táto otázka je tu. Tým. Tí istí biskupi vymohli u  prezidenta Tisa zastavenie deportácie židov zo Slovenska. náboženstvo (…) predmetom stálych sporov (…) Musíme otvorene povedať. Čo sa jej za to vracia? v Oswiečime si katolíci už nemôžu ani vztýčiť kríž. ju neodstránime. že o nej nehovoríme. Dnešná Nová cirkev ustupuje židom vo  všetkom. kým povolaní mohutným a kajúcim hlasom neoznámia: Sme pripravení a ochotní odčiniť krivdu spáchanú predkami pred 2000 rokmi. že v demokratickom štáte je lepšie a ľudskejšie o tejto pravde mlčať. A preto budeme sa večne vracať k tejto otázke. že i židia sa musia podrobiť zákonitosti času a vývinu (…) z tohto povedaného vyplýva krátky záver: židia. z roku 1994. Je to dokument pôvodne vydaný 10. Každý z nás cíti a vie. tovarišmi a potom majstrami kresťanskej kultúry. nie raz s osudnými dôsledkami pre židov. V živote židov chýba tento kladný prvok a preto bude ich život a jednanie (…) ich morálka. 6. storočiami Kristom. z ktorého citujem: „… chceme pripomenúť univerzálnosť príčin židovskej problematiky vo väčšine zemí pretrvávajúcej veky. aby takto odčinili krivdu spáchanú dávnymi predkami (…) Hovorme otvorene o židoch. Riešenie židovskej „problematiky“ Najlepšou odpoveďou ako odstrániť antižidovstvo nachádzame v  dokumente doktora Hoffmana (bývalého žida) „Večný návrat“. ktorí príchod Ježiša Krista nevzali na vedomie a v priebehu 2000 rokov nenašli k Nemu cestu. Čiže musia asimilovať (…) a takto sa napraví dvetisícročná krivda. Otázka táto vznikla príchodom Krista (…) Každý. ktorý bol uverejnený v  knihe Katolícka Cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. visí nám nad hlavou ako Damoklesov meč. 1947.“ !31 . či o tzv. židovskej otázke. komu leží na srdci blaho ľudstva (…) buduje i na základoch položených pred 20. keď chcú skoncovať s antisemitizmom (…) musia sa stať prv učňami. takto sa vyplní veľká vývojová medzera v živote židov (…) a len takto a nie ináč môže byť vykorenený dvojtisícročný antisemitizmus (…) Boli by sme zbabelci keby sme si chceli nahovoriť.

keď úprimní židia a  ich vedenie uzná Ježiša Krista za svojho Mesiáša a  Spasiteľa. váš dom sa vám zanechá pustý. Epilóg k židom Som presvedčený. že jednou z  krásnych fáz v  závere ľudských dejín bude okamžik. Lebo hovorím vám: Odteraz ma už neuvidíte. dokiaľ nevstúpi masa pohanov. Sv. Rád by som sa dožil tohto okamžiku. 25 – 26: „… zatvrdnutie v Izraeli je len dočasné. Pavol k Rimanom 11. 38 – 39: „Hľa. lebo viem. !32 .“ Matúš 23. ktorí od nás očakávajú dobrý príklad katolíka. ktorý prichádza v mene Pánovom!“ Veríme. že k tomu musí dôjsť. že už dnes táto Božia milosť pracuje v dušiach niektorých židov. kým ma neprivítate slovami: Požehnaný. ktorý im chce pomôcť. ako je napísané: Príde vysloboditeľ zo Siona a od Jakuba odvráti bezbožnosť. Písmo sa totiž nemôže mýliť: Sv. Potom bude spasený celý Izrael.

Už aj ja sa pamätám na  nenávisť sveta k  Piovi XII. Omše. ktoré Roncalli urobil alebo učil vo  svojich encyklikách.. Už v prechádzajúcej kapitolke sme videli. Preto sa nemožno čudovať. tzv. Angelo Roncalli – Ján XXIII. Kánon je totiž !33 . A  nielen to.. V prvých storočiach pohania vraždili pápežov. Najviac ho nenávideli židia. svetovej vojny. Tiež spomeniem niektoré jeho politické vyjadrenia a kroky. Nastoľuje sa tu logická otázka: Obrátil sa nekatolícky. omša Ján XXIII. Jedno je isté. Kánon sa totiž vždy považoval za nemennú časť sv. nebol legitímnym pápežom? V tejto kapitolke sa pokúsim na  tú otázku zodpovedať. urobil niečo. Každý legitímny pápež. Mohamedánske hordy sa snažili viackrát zničiť katolícky charakter Európy a najmä pápežov. ktoré zničil alebo zdeformoval. alebo Ján XXIII. ktorých si dnes uctíme ako mučeníkov. komunistický a  nekresťanský svet k Bohu a ku Katolíckej Cirkvi alebo zradil Ján XXIII. celý proti-katolícky svet začal chváliť a  obdivovať nového „pápeža“. „upravil“ posvätné a  tradičné modlitby v  Rímskom misáli z  Veľkého Piatku. keď odhalil pravú tvár bludov modernizmu. Pia X. Svet a  najmä jeho liberálna kohorta modernistov nenávidela sv.. Opíšem mne známe kroky. Ján XXIII. Svet nenávidel Leva XIII. a sv. ktorý vyprovokoval otázku. ktorého svet prijal za svojho. že kánon sa nemenil najmenej 14 storočí. On totiž zmenil Kánon sv. včítane aj tých najnemorálnejších sa neopovážili ho zmeniť. V roku 1958 sa na „pápežský stolec“ dostal Roncalli a zrazu všetka nenávisť sveta k  pápežstvu prestala a  naopak. na Pia IX. ktorý nebojácne poukázal na  zlobu sekty slobodo-murárov. ktorým sa budeme podrobnejšie venovať neskoršie. Roncalli je totiž prvým „pápežom“. ako uvidíme siahol aj po iných posvätných dielach v  Cirkvi. čo znamenalo naštartovanie neustálych zmien vo  sv. V  iných storočiach vládcovia bojovali zbraňami proti katolíckym pápežom. V minulosti svet nenávidel mnohých pápežov. omše. ako Ján XXIII. keď jeho nepriatelia zaútočili ešte aj na jeho truhlu pri  jeho pohrebe. že mnohým pomohol zachrániť život počas 2. Veď len si spomeňme napr. že týmito zásahmi vyslal do sveta signál. či bol legitímnym pápežom – zástupcom Krista na zemi. obetné pravidlo pochádzajúce od apoštolských čias. aj napriek tomu. omši až po jej úplné zničenie.

Pavol VI. bol to tragický omyl. Či snáď sa Rusko a iní hriešnici už obrátili k Bohu? Podľa niektorých dnešných štatistík ruská žena je priemerne rozvedená 6 – 7 krát a  priemerne má za sebou 8 – 9 umelých potratov. ktorú slúžia niektorí starší kňazi. pomocou 6- tich protestantských „expertov“ a  slobodo-murárskeho arcibiskupa Bugniniho zmenil aj samotné slová premenenia a  zaviedol slová. že koncil bol prefíkaným manévrom na  dosiahnutie zmeny cirkevnej doktríny !34 . Zrušil aj známe a dôležité modlitby po svätej omši. omše. Bol to Ján XXIII. ale z  pohľadu naštartovania neustálych zmien. ako Ján XXIII. o náboženskej slobode. ktoré za obrátenie Ruska a hriešnikov nariadil Lev XIII. ktorý zvolal koncil bez týchto dôvodov. v  priebehu ktorej dochádza k  zázraku premenenia chleba a vína na Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista. Na  prvý pohľad celkom nevinná vec.najdôležitejšia časť sv. Ján XXIII. ktorý pri otvorení koncilu zdôraznil. Jozefa. omši. Zrušil Confiteor pred prijímaním veriacich a  tiež aj niektoré žehnania vo sv. ktoré boli v rozpore s  tradičným učením Cirkvi. Táto zmena zneplatnila novú omšu. a koncil Počas skoro dvoch tisíc rokov pápeži alebo vládcovia zvolávali všeobecný koncil len vtedy. Koncil donútil katolíkov prijať novú doktrínu o ekumenizme. omšu a  kvôli aj týmto zmenám 120000 kňazov opustilo kňazskú službu a  milióny veriacich odišlo do rôznych siekt. ktorý nikoho a nič neodsúdi a bude len pastorálnym koncilom. že ide o koncil. ktoré začal „usmievavý a dobrý pápež“ Ján XXIII.. ktoré Pán Ježiš nikdy nevyslovil. keď bolo potrebné rozhodnúť o vieroučných sporoch alebo keď bolo treba odsúdiť nebezpečný blud. Koncil neodsúdil ani komunizmus. Ján XXIII. Práve naopak. Ján XXIII. Toto bol výsledok naoko „nevinných“ zmien vo svätej omši. Koncil nemal schváliť žiadnu záväznú doktrínu. ktorý ohrozoval jednotu katolíkov. omše z 1962. začal zmenu kánonu. bol to on. Nemáme sa zúčastňovať ani jeho tzv. obmedzil používanie úvodného žalmu Judica me Deus ako aj Posledného Evanjelia. Katolícky svet stratil jednotnú sv. Opak sa stal pravdou. Podľa toho je jasné. čo neskoršie viedlo k  ich úplnému odstráneniu. omše. lebo je to nebezpečný kompromis s duchom revolúcie. ktorý viedol k zničeniu katolíckej sv. vložil do  kánonu meno sv. Potom. čo je najväčším bludom tohto storočia.

a disciplíny a tým odštartoval samodeštrukciu katolicizmu v dušiach mnohých katolíkov a aj celých katolíckych krajín. pracoval na štátnom sekretariáte biskup Montini. 1961: Ján XXIII. vo  svojej encyklike Mater et Magistra dovolil katolíkom voliť vo voľbách komunistov a socialistov. či  bude pokračovať v  línii svojho predchodcu Pia XII. Keď sa ho raz novinári spýtali.. Ján XXIII. Ten si ale stanovil podmienku svojej účasti na  koncile. nepočúvol Matku Božiu. aby jej tretie tajomstvo bolo zverejnené pápežom do roku 1960. vedel o jeho modernistických sklonoch a názoroch a preto ho nevymenoval za kardinála. ktorý bol slobodo-murárom. 6. 12. 1962: Moskovský pravoslávny patriarcha Nikodim. 1960: Ján XXIII. Následkom čoho vo  voľbách v  Taliansku viac než milión katolíkov dalo svoj hlas komunistom.“ 25. že sa necítil byť pápežom. a Montini Už za čias pápeža Pia XII. čím iba potvrdil. Ján XXIII. Ján XXIII. !35 . Kardinál Montini bol neskoršie „zvolený“ za Pavla VI. že bol agentom KGB. čo sa dalo v Novej cirkvi zničiť. 20. Z tejto encykliky: „Jeden z najdôležitejších skutkov Organizácie Spojených Národov bola deklarácia o ľudských právach (…) ktorá uznáva a podporuje úctu k všetkým právam a slobodám. Ján XXIII. v encyklike Ad Cathedram Petri prvýkrát nazval nekatolíkov oddelenými bratmi a synmi. ako by to urobil Pius XII. ktorý zničil všetko. neveriacimi. ho vymenoval hneď po svojom zvolení za „pápeža“. že komunizmus nebude odsúdený. Cirkev ich vždy nazývala bludármi. prijal heretického anglikánskeho „biskupa“ Fishera. Pápež Pius XII. súhlasil s touto diabolskou podmienkou. Fatima: Panna Mária vo Fatime žiadala. Ján XXIII. Roncalli odpovedal: „Urobím presne opačne. 1959. bol prijatý Jánom XXIII. o  ktorom sa vedelo. ktorý ale nezdielal dôveru pápeža. rovnako začal „dialóg“ s  ďalším známym slobodo-murárom patriarchom Athenagorasom. rozkolníkmi alebo pohanmi. aby sa zúčastnil koncilu. v  ktorej vyzval katolíkov ku  dialógu s  komunistami. 1963: „V tomto roku napísal encykliku Pacem in Terris..

bez výnimky. Jedna vec je. slobodo-murárstvo a  nekresťanské náboženstvá. že Ján XXIII. A  preto sa vôbec nemýlia tí verní katolíci. Pavol VI. Opak je pravdou: Ján XXIII. ktorí nevedia odmietnuť pokušenia. a  Ján-Pavol II.: „… každý má právo šíriť akýkoľvek svoj názor cez komunikačné prostriedky…“ Komentár: Žiaden katolík nemôže schvaľovať takýto bludný dokument. keď s  presvedčením tvrdia. že Ján XXIII. vždy podporovali socializmus.. a  najmä Ján-Pavol II. uznáva dôstojnosť všetkých ľudí a osôb…“ Všimnime si niektoré články tejto deklarácie: Článok 18. ktoré sme dosiaľ spomenuli. ktoré odštartoval Ján XXIII. začal deštruktívnu revolúciu v  Cirkvi a  že vydal Novú cirkev úhlavným nepriateľom kresťanstva. sa pričinili o  „pád“ komunizmu. že Ján XXIII. Pavol. že máme na  to právo je blúznením. ktorý vôbec nespomína práva Božie. ktoré sú v deklarácii menované (…) Táto deklarácia slávnostne. aby im šteklili uši…“ !36 . Už aj podľa tých. Dalo by sa spomenúť mnoho iných zmien. 3: „Príde čas. že sa môžeme rozhodnúť zameniť naše sväté náboženstvo alebo môžeme šíriť oplzlosť na  vlnách éteru. alebo Ján-Pavol II. Nikto nemá práva odvrhnúť náboženstvo založené Boho-človekom Kristom a  nikto nemá právo šíriť nemorálne myšlienky ovplyvňujúce deti a ľudí. tak ako nimi neboli ani Pavol VI. nemohol byť legitímnym katolíckym pápežom. Aj vrah by potom mohol povedať. že má právo vraždiť. keď neznesú zdravú náuku. Je úplne falošným mýtom tvrdiť. vidíme jasne. 2. Sv. ale hovoriť. list Timotejovi 4. ale budú si zháňať učiteľov podľa svojich žiadostí.: „… každý má právo zmeniť svoje náboženstvo a šíriť ho verejne…“ Článok 19.

Sviatosti
Sviatosti Cirkvi sú kanálmi Božej milosti. Bez Božej milosti by sme
nemohli dôjsť spásy. Aj náš pozemský život bez Božej milosti by bol
strašne úbohý, lebo by sme nedostávali dostatok Božieho svetla
a  naša vôľa by bola ponechaná na  našu slabosť. Človek, ktorý by
nevidel veci Božími očami a  človek bez sily vôle by bol ponechaný
napospas svojím vášňam a  poklesol by na  úroveň zvieraťa. Bez
sviatostí by nedošiel do svojho domova – do neba a práve naopak, by
si zvolil po smrti život v  pekle. Preto Pán Ježiš ustanovil 7 sviatostí.
Tieto sviatosti potrebujeme vo  všetkých dôležitých fázach ľudského
života alebo pri voľbe svojho stavu.
Cirkev vždy chránila integritu sviatostí a nedovolila, aby ich niekto
menil a deformoval a už vôbec nie, aby niekto siahol na ich podstatu,
čiže na matériu a formu sviatostí.
Po tzv. 2. vatikánskom koncile revolucionári bezdôvodne siahli aj
na podstatu všetkých sviatostí. V určitých prípadoch neváhali siahnuť
aj na  obrady pochádzajúce od apoštolských čias… Všetko to bolo
prevedené proti slávnostným výnosom mnohých pápežov alebo
koncilov.
Sv. Pius X. vo svojom liste „Ex quo“ z 26. decembra z roku 1910
píše:
„… ani Cirkev nemá právo meniť podstatu
sviatostí…“ (Denzinger 2147a).
Cirkev môže iba upravovať určité ceremónie, ktoré sa netýkajú
matérie a formy sviatostí.

Krst
Tzv. pápež Pavol VI. v  roku 1969 v  Novej cirkvi „zrušil“ staré
obrady sv. krstu a  nahradil ich novými. U  nás tieto boli uvedené
v  1972. Hneď od začiatku po ich zavedení vznikli pochybnosti
o  platnosti nového krstu, nakoľko mnohí modernistickí kňazi už
vôbec neveria v  dedičný hriech, v  existenciu zlého ducha
a v jedinečnosť a pravosť Katolíckej Cirkvi.
Dedičný hriech spochybňujú tým, že veria vo  vývojovú teóriu
vzniku človeka. Tento vývoj, podľa nich, sa vyvíjal zo  zvierat cez
viaceré páry, čiže nielen cez Adama a  Evu. Títo evolucionisti aj
spochybňujú samotnú existenciu Adama a Evy. Podľa nich Adam nie
je praotcom ľudstva a preto nie všetci ľudia zdedili Adamov hriech.

!37

Pravosť a  jedinečnosť Katolíckej Cirkvi spochybňujú falošným
ekumenizmom, podľa ktorého je Katolícka Cirkev iba jedna
z viacerých cirkví, ktoré všetky sú prostriedkami spásy. Tak to učí tzv.
2. vatikánsky koncil. Každý už môže byť aj oficiálne svedkom krstu
v „katolíckom“ kostole.
Mnohí dnešní modernisti neveria v  existenciu diabla, lebo
z krstných obradov úplne vylúčili exorcizmus (vyhnanie diabla).
Pri novom krste sa už nepoužíva exorcizovaná soľ alebo voda.
Pomazanie olejom katechumenov je nepovinné, takže sa môže
vynechať. Tento olej doprevádzal krstenca z  moci diabla do  stavu
Božieho dieťaťa. Symbolizoval silu, čistotnosť a  zdravie duše a  tela.
Cirkev vždy používala na sväté oleje len olivový olej, ale dnešná Nová
modernistická cirkev už môže používať za matériu olejov aj hociktorý
iný rastlinný olej.
Najväčšou zradou nového krstu je úplné vylúčenie exorcizmu
z krstného obradu, čo Cirkev praktizovala skoro 2000 rokov.
Efezský koncil (431) jasne o tom hovorí:
„Deti alebo mladí (…) nepristupujú
k prameňu života (krstu) bez
predchádzajúceho vyhnania zlého
ducha…“ (Denzinger 140)
Dnešná Nová cirkev nerešpektuje túto tradíciu, v  ktorej okrem
exorcizmu vynecháva aj napr. trojnásobné dýchnutie kňaza
na krstenca, kedy krstiteľ hovorí:
„Vyjdi z neho(nej) ty nečistý duch a ustúp
Duchu Svätému (…) Zažehnávam ťa, ty
nečistý duch v mene Otca, i Syna, i Ducha
Svätého, aby si vyšiel a vzdialil sa od tohto
služobníka (…) ty prekliaty diabol (…) daj
česť Ježišovi Kristovi (…) atď.“
Ako vidíme, krstiteľ priamo vyzýva zlého ducha, aby v  mene
Ježiša Krista opustil krstenca a  toto je pravý exorcizmus. V  dnešnej
Novej cirkvi nazývajú exorcizmom toto:
„Všemohúci Bože (…) zbav toto dieťa dedičného
hriechu, urob z neho chrám svojej slávy a daj, aby
v ňom prebýval Duch Svätý.“
Toto nie je exorcizmus.

!38

Musíme sa pýtať, prečo naši katolíci neprotestovali proti prijatiu
takéhoto okypteného a zdeformovaného obradu krstu. Snáď preto, že
modernisti už neveria v  zlého ducha? Viacerí úprimní katolíci majú
vážne pochybnosti o platnosti takéhoto krstu.

Sviatosť kňazstva
Sú platné nové biskupské vysviacky?
Veľmi významným dokumentom pontifikátu Pia XII. bola jeho
neomylná apoštolská konštitúcia „Sacramentum ordinis“ z  roku
1947, ktorú možno nájsť v  Denzingerovi pod číslom 2301 alebo
v inom vydaní pod číslom 3857.
V tejto konštitúcii Pius XII. potvrdzuje raz navždy podmienky
platnosti diakonskej, kňazskej a biskupskej vysviacky, čiže slávnostne
potvrdzuje platnú matériu a  formu tejto sviatosti. Celý dokument
jasne dosvedčuje, že ide o neomylný (ex cathedra) výrok učiteľského
úradu Cirkvi. Uvediem len časť textu:
„Božím osvietením a najvyššou apoštolskou
autoritou a neochvejnou znalosťou
vyhlasujeme (…) nariaďujeme a určujeme,
že matéria svätenia biskupského je
vkladanie rúk a forma sú slová prefácie,
z ktorých nasledujúce sú potrebné
k platnosti: DOPLŇ v TVOJOM KŇAZOVI
PLNOSŤ TVOJEJ SLUŽBY a OZDOBENÝ
ORNAMENTMI VŠETKÉHO OSLÁVENIA
POSVÄŤ HO ROSOU TVOJHO NEBESKÉHO
POMAZANIA.“
Pius XII. nezačal s novou formou tejto sviatosti, on len definitívne
a slávnostne potvrdil to, čo vždy bolo formou biskupskej vysviacky.
Keď prišiel Montini (Pavol VI.), túto neomylnú formu úplne zničil
a vygumoval. Nahradil ju touto „formou“:
„A teraz zošli na tohto vyvoleného služobníka tú silu, ktorá
pochádza od teba, Ducha zvrchovanej moci…“
Touto radikálnou zmenou Pavol VI. iba potvrdil, že nebol
legitímnym pápežom, lebo ani legitímny pápež nemôže zmeniť
podstatu sviatostí, čiže matériu a formu.
Je tiež zaujímavé uviesť dôvody, ktoré viedli Pavla VI. k  zmene
formy biskupskej vysviacky.:

!39

že Svätá. už nehovorí o  vojakovi Krista vôbec. krizmu. Túto výzbroj Ducha Svätého potrebujeme. že vždy bol platnou matériou pre sväté oleje olivový olej. zrušili tiež proti-modernistickú prísahu povinne nariadenú sv. Birmovka Aj táto významná sviatosť bola zdeformovaná v  neprospech katolíkov. že birmovkou sa stávame Kristovými vojakmi. Uzáver: Nové biskupské vysviacky sú neplatné. Tak ako som už pri krste spomenul. Preto z  obradov bol vynechaný ten symbolický úder na líce. Nová cirkev. katolícka a apoštolská Cirkev je jedinou pravou Cirkvou…?“ Alebo: „Odsudzuješ všetky bludy. ako sú napríklad: „Veríš. omšu a nemáme ani posledné pomazanie. preberá túto formu od prvého neplatného pápeža. Potom nemáme platnú spoveď. a  Pavol VI. apoštolskej tradícii Hyppolita Rímskeho…“ Je to až neuveriteľné. ktorý odmietol uznať legitímneho pápeža sv. ktorí by chceli z nej čerpať silu a dary Ducha Svätého. Podľa tradičného učenia bojujeme proti diablovi a jeho pomocníkom na zemi. Pavol VI. ani „kňazi“ nimi „vysvätení“ nie sú kňazmi. lebo by to bolo neekumenické a  už neverí v  žiadnych nepriateľov Krista a  jeho Cirkvi. lebo veríme. pápežom Piom X. „… uznali sme za dobré nanovo použiť konsekračnú formu zo starých prameňov. že opravdivý katolík bude dostávať údery od hriešneho sveta. totiž matéria a forma tejto sviatosti. sv. ktoré boli spáchané proti tejto Svätej katolíckej Cirkvi?“ a iné. a keď biskupi nie sú biskupmi. že Pavol VI. Kalixta. ktorý sa používa pre sv. pred každou biskupskou vysviackou alebo pred preberaním dôležitejšieho cirkevného úradu. ktoré svätiteľ kladie kandidátovi na  biskupský úrad. Avšak nebol vynechaný len tento symbolický úder. !40 . Všetci musíme konať pokánie a zostať verní tradičným obradom. Ján XXIII. čiže od schizmatika Hyppolita. proti ktorým bude bojovať duchovnými zbraňami. aby sme zostali katolíkmi. okrem toho. ktorá sa nachádza v tzv. ktorý symbolizoval. Nová cirkev už nebojuje proti nikomu. birmovku. ale aj samotná podstata sviatosti bola zničená. Ani väčšieho trestu si za naše hriechy neviem predstaviť. že zničil podstatu vysviacky odstránil z  obradu aj mnohé závažné otázky.

“ Modernistická Nová cirkev ich nahradila týmito slovami: „Prijmi znak daru Ducha Svätého. zatiaľ čo v  obrade Novej cirkvi sa dôraz kladie na  uzdravenie tela. Túto formu. Toto je veľmi vážny odklon od katolíckeho úmyslu a to môže zneplatniť túto sviatosť. Keď si uvážime. V Katolíckej Cirkvi sa táto sviatosť udeľovala len vo  vážnej chorobe.“ Podľa Pavla VI. i Ducha Svätého. Kto tu klame koho? Boh sa ale nedá oklamať. Podľa tradičného učenia Cirkvi hlavným zmyslom tejto sviatosti bolo prijatie milosti. i Syna. lebo oni to nazývajú Pomazanie chorých. nová forma sa mala podobať byzantskej forme. aby sa mu odpustili hriechy a  ak je to Božia vôľa. proti forme sviatosti. že noví „biskupi“ nie sú biskupi. (Denz. ako vidíme v katolíckom obrade sa kladie dôraz na  uzdravenie duše. že sa nevie postarať o olivový olej pre všetkých svojich „biskupov“? Alebo im ide o  zničenie posvätnej tradície za každú cenu? Najvážnejší zásah bol prevedený proti podstate tejto sviatosti. krizma je olej používaný aj pri  birmovke. aby sa mohol uzdraviť. ale aj tá je iná. storočia. Snáď Nová cirkev je už tak chudobná. Zatiaľ čo pomazanie v  Novej cirkvi sa môže udeliť aj chorým mimo nebezpečia smrti. odpustenie hriechov. ktoré vyslovuje biskup pri  udeľovaní sviatosti Cirkev používa od konca 12. tak ani „birmovka“ nie je birmovka. Z toho vyplýva aj iný zmysel. Túto formu slávnostne potvrdil Ekumenický koncil vo  Florencii v  roku 1439. čiže slová. Tradičná katolícka forma tejto sviatosti bola slávnostne kodifikovaná !41 . ktorá ohrozovala život človeka.
 V mene Otca. Nová cirkev dnes povoľuje už aj olej z inej rastliny než je oliva. Čiže. 697 alebo 1317) a zneje takto: „Znakom kríža ťa označujem a krizmou spásy ťa posilňujem. Ani len pomenovanie neostalo to isté. Posledné pomazanie Modernistom v  Novej cirkvi sa podarilo túto sviatosť dôkladne zničiť. Môžeme to dokumentovať na  obidvoch formách. ktorá má pomôcť zomierajúcemu človekovi v  rozhodujúcom zápase s  diablom v  hodine svojej smrti. Sv. Aby takto posilnený neprestal dôverovať v  Božie milosrdenstvo.

V  90% týchto prípadoch ide o obyčajný rozvod. dotykom. Amen. chôdzou) previnil. Manželstvo Ani Sviatosť manželstva neostala na  pokoji.“ Nová forma modernistickej Novej cirkvi určená Pavlom VI. rozvod. čuchom. Svätá Stolica iba výnimočne povoľovala kňazom fakultu na  žehnanie tohto oleja. Pápež Urban II. !42 . čo sa nestihli dobre vyspovedať alebo urobiť akt dokonalej ľútosti. ako aj Inocent III. bol by dnes dostal anuláciu svojho manželstva a  nebol by založil anglikánov. odmietol rozvod Napoleonovi atď. to znamená. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. A  sv. dnes to Nová cirkev zredukovala iba na čelo a ruky. Len v  USA sa dnes ročne anuluje okolo 60000 manželstiev. (Denzinger 700. 908 alebo 1324 a 1695). Chudák Henrich VIII. Cirkev tradične maže 5 miest na  tele. Tridentský koncil (Denz. Masové udeľovanie týchto „rozvodov“ je hrubé porušenie Božieho zákona: „Nescudzoložíš!“.na Florentskom a Tridentskom všeobecnom koncile. to odmietol Filipovi II. v Novej cirkvi môže to robiť každý kňaz. že obrad Posledného pomazania (…) by sa mal zmeniť (…) nech je prekliaty!“ Vždy len biskup mohol žehnať olej pre chorých. odmietol udeliť Filipovi I. 928 alebo 1718): „Kto by povedal. Klement VII. Komentár: Beda zomierajúcim v  Novej cirkvi dnes. Tí. nové pomazanie chorých im hriechy neodpustí. že takéto manželstvo sa vyhlási za neplatné od začiatku.“ Ako vidíme najdôležitejšie slová „NECH TI ODPUSTÍ PÁN“ sú vynechané a preto táto sviatosť je neplatná. Tomáš Mórus by nebol mučeníkom atď. je táto: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. chuťou a hovorom. čokoľvek si sa očami (sluchom. lebo partneri sa môžu znova oženiť alebo vydať. Forma je táto: „Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo NECH TI ODPUSTÍ PÁN.

Nie je to pravda. V  Katolíckej Cirkvi nekatolík musí pred manželstvom s  katolíkom podpísať tzv. slová nášho Spasiteľa boli vyslovené pre nás. V Katolíckej Cirkvi katolík nesmel uzavrieť manželstvo s nekatolíkom. ale moje slová sa nepominú. 34) Áno. Podľa modernistickej sekty pod vedením Jána-Pavla II. čo pred tým v Cirkvi zakazoval? Som presvedčený. ale má pomocou Ducha Svätého strážiť poklad viery…“ (Denz. Dnes v  Novej cirkvi už môže deti vychovávať podľa svojho nekatolíckeho svedomia. že niekto iný sa tu mýli a  nie Duch Svätý. Komentár: Ako sa mohol Duch Svätý tak hrozne mýliť po dobu skoro 2000 rokov. lebo podľa 1. Mnohí biskupi ho neudeľovali. ktorých prepisovanie z  pokolenia na  pokolenie bolo tak prenášané. 24.vatikánskeho koncilu „pápež nemôže učiť novú doktrínu. tak ordinár mohol udeliť dišpenz na  uzavretie takéhoto manželstva. v  ktorom sa zaväzuje. V  nich nachádzame zmysel nášho života. Slová nášho Spasiteľa máme zachované v  Evanjeliách. že Nová cirkev sa neprávom nazýva katolíckou. Dnes v Novej cirkvi už to nie je problémom a takéto manželstvo sa môže uzatvoriť už aj v nekatolíckom chráme alebo stačí len na úrade. sa odporúča takýmto zmiešaným partnerom chodiť raz do „katolíckeho“ a  raz do  nekatolíckeho. Jeho slová sú našou oporou a  svetlom. pre naše časné a  večné blaho. že takéto manželstvo vo  väčšine prípadov viedlo k  ochabnutiu viery u  katolíckeho partnera a  k veľkej náboženskej ľahostajnosti u  ich detí. medzi katolíkmi a nekatolíkmi. Ak bol na to vážny dôvod. aby nekatolík nebol snáď urazený. Veľký zásah sa urobil do zmiešaných manželstiev. že pápež môže všetko v Cirkvi zmeniť. reverz. lebo si uvedomovali. (Mat. Takéto vážne porušenie katolíckej disciplíny iba dokazuje. Svätá omša Nebo a zem sa pominú. aby prepisovatelia alebo !43 . Bola to cirkevná prekážka. Deti z takéhoto manželstva väčšinou úplne odpadnú od viery v Boha. že deti nechá pokrstiť a  vychovať v  katolíckej viere. keď teraz odvoláva všetko to. 1836) Iba nepraví a  falošní pápeži môžu takto bezohľadne meniť katolícku disciplínu a  doktrínu. Naši slovenskí katolíci si myslia.

Všetky Spasiteľove slová sú slová života. A tu zrazu v roku 1970 Pavol VI. že pri premenení vína sa používa táto forma: LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI.prekladatelia zachovali čo najvernejšie pôvodné slová. v  „Cum Marthae circa“ z  roku 1202. ktoré nám jeho Božský život priamo sprostredkúvajú. pod vedením Ducha Svätého vybrala tieto slová z evanjelií a každý platne vysvätený kňaz ich vyslovuje pri  premieňaní. Cirkev si nesmierne vždy vážila slová Božie. 415 alebo 783): „Slová premenenia. ktorý sa odohráva na oltári. Preto nikomu z  úprimných katolíkov sa ani vo  sne neprisnilo ich zmeniť a zdeformovať. TAJOMSTVO VIERY. keď väčšina katolíkov sa viac nadchýnala hospodárskymi „zázrakmi“ Západu než tomu najväčšiemu Zázraku. Svätá Cirkev. tieto slová pri slúžení Novej omše v ľudovom jazyku nielen že porozhadzoval a niektoré vynechal. KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS A ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. ktoré Pán Ježiš prehovoril pri  poslednej večeri a  ktorými premenil chlieb a víno na svoje Telo a Krv. ktoré nachádzame v Kánone. NOVÉHO A VEČNÉHO ZÁKONA. ale aj svätokrádežne zmenil. znamenalo urobiť z  neho klamára a  to znamená zneplatnenie samotnej omše v Novej cirkvi. včítane TAJOMSTVO VIERY. (Denz. Preto Katolícka Cirkev pod trestom vylúčenia z Cirkvi zakazovala prekladať. Bolo to niečo nemysliteľné. Týmito slovami každý kňaz a biskup zvoláva Všemohúceho Boho-človeka Ježiša Krista z  nebies na  oltár. diabol na prevedenie týchto deštruktívnych zmien v  omši vystihol dobu. !44 . 715 alebo 1352): „Svätá Rímska Cirkev učením a autoritou apoštolov potvrdzuje. ale sú aj také jeho slová. Okrem toho sa uzákonili aj mnohé ďalšie deformácie Katolíckej sv. Sú to tie slová. tlačiť a  rozširovať Sv. Tieto slová si Cirkev váži ako najsvätejšie ktoré máme. omše. Písmo bez tejto presnosti a  hodnovernosti. Zmeniť slová samotného Boha. Pozrime sa na slová premenenia podľa dokumentov Cirkvi: Florentský koncil za pápeža Eugénia v roku 1441.“ Pápež Inocent III. ktoré predchádzajúci pápeži prísne trestali vylúčením z Cirkvi. Žiaľbohu. (Denz.

Ani jedna protestantská sekta sa neodvážila takto „upravovať“ slová nášho Spasiteľa vo  Sv. JE TO KRV NOVEJ a VEČNEJ ZMLUVY.: „Forma sviatostí (čiže aj slová premenenia vína) je tak definitívna. KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.“ Podľa tejto formy sa „upravilo“ aj Sv. Písme. že forma premenenia vína pozostáva z týchto slov: LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI. Písma z minulosti. TAJOMSTVO VIERY. „Quo primum“ z roku 1570. … slová ZA VÁS A ZA MNOHÝCH boli prevzaté od Matúša a Lukáša a boli spojené Katolíckou Cirkvou pod vedením Ducha Svätého… A preto sa nemohli použiť slová ZA VÁS A VŠETKÝCH pretože tu sa hovorí iba o ovocí utrpenia nášho Pána…“ Dnešní modernistickí deformátori v  Novej cirkvi používajú v našich kostoloch tieto slová „premenenia“: „TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI. veríme. v Rímskom katechizme z roku 1566: „Pevne veríme. Písmo v najnovšom vydaní Spolku Sv. NOVÉHO A VEČNÉHO ZÁKONA. Vojtecha. omšu) nech na ňom spočinie hnev Všemohúceho Boha i apoštolov Petra a Pavla.“ !45 . že apoštoli ich prevzali od Krista a ich nasledovníci od nich.. Pokračujem znova z Rímskeho katechizmu sv. Pia V. Môžete si to overiť vo  všetkých slovenských prekladoch Sv. že aj malá odchýlka od nej ZNEPLATŇUJE sviatosti. Pia V. čo je hrubý zásah do  týchto posvätných kníh.“ Na začiatku každého kňazského omšového misála bola povinne vytlačená bula sv. v ktorej mimo iného sa zdôrazňuje: „Kto by sa odvážil konať proti tomuto misálu (čiže kto by chcel zmeniť tridentskú sv.“ Svätý pápež Pius V. KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS A ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.

v  „Auctorem fidei“ z  roku 1794. absolútne a  svätokrádežne ignoruje tieto slávnostné a neomylné výroky učiteľského úradu Cirkvi.“ • Pius XII. že Kánon a slová premenenia by sa mali vyslovovať nahlas (…) nech je vylúčený z Cirkvi!“ • Tridentský koncil. že (…) nechýbajú takí. 1533 alebo 2633): „Je bludom tvrdiť. vždy bol zvykom v Cirkvi. • Pius VI. 1551. 61: !46 . v  „Mediator Dei“ z  roku 1947. že laici prijímali od kňazov (…) a toto je zvyk zachovaný od apoštolských čias. č. Pius IV. prijímania. (Denz. 58): „Je teda nutné prísne zavrhnúť opovážlivý pokus tých. (Denz. č. Napr. Pius IV. (Denzinger 956 alebo 1759 ): „Kto povie. ktorí zavádzajú nové liturgické zvyklosti (…) Takto sa s bolesťou dozvedáme. par.(Denz. 59: „Používanie latinského jazyka je zrejme krásnym znamením a účinnou ochranou proti akémukoľvek porušeniu čistoty náuky.: • Tridentský koncil. S bolesťou teda musíme konštatovať. že obrady liturgie by sa mali zjednodušiť a mali by sa vyjadrovať v reči ľudu (…) je to urážkou zbožného človeka a vyhovuje bludárom a rozkolníkom.“ Z tej istej encykliky. Július III. ktorí pri slúžení omše používajú ľudový jazyk.“ • Alebo par. 1562. par. 1566. a  Jána-Pavla II. 881): „Čo sa týka sv. že Nová cirkev pod vedením Pavla VI. č. že omša by mala byť slúžená iba v reči ľudu (…) nech je vylúčený z Cirkvi!“ • Tridentský koncil. 956 alebo 1759 ): „Kto povie.“ vo výnimočných prípadoch aj diakoni môžu to robiť. (Denz.

že kto zmení význam konsekračných slov pri premenení alebo ich vynechá. kto chce dať oltáru tvar stola a kto chce odstrániť čiernu farbu z liturgie. čím iba dokázal. 36: „1. NEVYSLUHUJE SVIATOSŤ. Nová cirkev skoro úplne vytlačila latinčinu z  liturgie a  tým zasadila silný úder oficiálnemu jazyku Katolíckej Cirkvi. keď sa dozvedel o  slobodomurárstve arcibiskupa poslal ho do  Turecka. vatikánskemu koncilu. čiže omša je neplatná. Tomu sa podarilo zaviesť zdeformovanú neplatnú novú omšu do Novej cirkvi. 4. kánon č. Aj dnes na Južnom Slovensku alebo v Poľsku sa hádajú v akom jazyku sa má slúžiť omša. keď chceli slúžiť omšu v slovenčine. Cyrila a  Metoda bol pápežmi neskoršie zakázaný pre národnostné a politické problémy. Zato ale všetci sa usilovne učia angličtinu. Alfonz Liquori a mnohí svätí teológovia jednoznačne tvrdia. 1969) !47 . alebo skráti. ktorý vylučoval z  Cirkvi slovenských kňazov. Pavol VI. č. ale koná aj proti vlastnému 2.“ Kňazský misál. 11. že nebol platným pápežom. keď ešte bol biskupom v  Krakove.V latinských obradoch NECH SA ZACHOVÁ POUŽÍVANIE LATINSKÉHO JAZYKA…“ ČIŽE NIE JE PRAVDA. ktorý v  dekréte o  liturgii Sacrosanctum Concilium hovorí v  par.“ • Cirkevný zákonník (CIC) z roku 1917. (Slovák v Amerike. ale už nemal odvahu alebo ani nechcel zrušiť Novú omšu.: „… Svätá Matka Cirkev má všetky obrady za rovnoprávne a rovnako dôstojné a CHCE ICH AJ NAĎALEJ ZACHOVAŤ…“ alebo par. Latinčina zjednocovala celú Cirkev a  spájala nás s  Cirkvou z  prvých storočí. Dnešná Nová cirkev v  praxi skoro vo  všetkom koná proti horeuvedeným dokumentom Cirkvi a tým koná nielen proti skoro 18 storočiam dlhej tradície. 813: „Žena nech nemá prístup k oltáru. Po koncile sa nepriatelia Cirkvi zmocnili Kongregácie pre liturgiu vo  Vatikáne na  čele s  arcibiskupom Bugninim. ŽE KONCIL NARIADIL ZAVEDENIE NOVEJ OMŠE. č. Sv. „Nie je na správnej ceste ten. ktorý bol aktívnym členom slobodo-murárskej lóže. Aj experiment sv. 12. Mimochodom bol to dnešný „pápež“.

Trojice. jazzové. V  Manague v  Nicarague mu sandinisti počas omše vykrikovali marxistické heslá. To ponechali iba na  sviatok Najsv. ako keby sa nechceli priznať k  nášmu Bohu. Kánon je najintímnejšia chvíľa kňaza. Ešte šťastie. Úplne sa zvrátili liturgické pravidlá Cirkvi ohľadom hudby. že Nová cirkev vyhodila z  Novej omše všetky modlitby. na  svojich cestách po svete. s úplne obnaženými prsiami. charizmatické. svätyňu a  časť pre veriacich. Do  svätyne majú prístup počas liturgie iba služobníci oltára. liturgický tanec je súčasťou mnohých omší v  USA. na  ktorých sa nesmie slúžiť omša. kedy kňaz a  jeho miništrantky (často rehoľné sestry) sú !48 . Francúzsku a  inde. Dievčatá a  ženy slúžia pri  stole. lebo kňazi musia všetko recitovať nahlas. Dnes prijímajú po stojačky. ale kňaz obrátený svojim zadkom k  oltáru musí slúžiť omšu na  stole. a preto sa ju modlí tichším hlasom. čítaním a  rozdávaním „prijímania“. Prijímanie rozdávajú nevysvätení muži a  ženy a  dáva sa do  ruky. Tlieska sa rukami pri  kázňach alebo iných prednáškach v kostole. V Indii mu počas omše hinduistická kňažka udelila na  čelo znak sexuálnej bohyne Šivy. polkové. vo Fatime aj anjel z neba si kľakol pred Hostiou. V  Miami na  Floride pred jeho omšou okolo stola tancovali polooblečené dámy erotický tanec. ktoré spomínajú Najsvätejšiu Trojicu. kde v  strede oltára v  bohostánku prebýva vo  dne v  noci Pán Ježiš. V  Novej Guinee v  Papue počas jeho omše čítala čítania 18 ročná polonahá vysokoškoláčka. s  gitarou atď. ktorého meno je práve Najsvätejšia Trojica. zatiaľ čo v  Novej omši sa otočili k  Nemu zadkom alebo dali Ho do  kúta. V  New- Orleanse mu počas omše vyhrávala jazzová kapela. Je smutné vidieť opustené krásne oltáre v  našich kostoloch. omše boli obrátení k  Bohu. ktoré Cirkev vždy zakazovala. Z Novej omše sa vytratilo posvätné ticho. Kanade. oltáre (niekde ich úplne vyhodili von). Každý chrám mal dve časti. čo latina prináša. Nová cirkev odstránila latinčinu. že v  Novej cirkvi v  bohostánku neprebýva sviatostný Spasiteľ. zábradlie. Svätyňa bola tým posvätným miestom. často udeľuje prijímanie do  ruky. Sú aj miništrantkami a  preto chlapci už nemajú záujem. JPII. Máme k  dispozícii video-dokumenty o  omšiach Jána-Pavla II. pri ktorom ľudia po kľakačky prijímali Telo Božie. čo je vážnejšie. Tzv. klaunovská omša. keď sa rozpráva so  svojím Majstrom. čo ich môže odradiť aj od kňazského povolania. Lenže. Používajú sa také hudobné nástroje. Nie raz sa v  USA „celebrovala“ tzv. Rečou ľudu sa vytratilo aj to mysteriózne. Kňazi pri  slúžení sv. kazateľnice. Dnes existujú rôzne „omše“: rockové.

Ide skutošne iba o zlý preklad? (dodatok 2006) Keď sme v  70-tych rokoch dostali z  Ríma „Novú omšu“ boli sme nemilo prekvapení zlým prekladom najcennejších slov. V Novej cirkvi aj napriek niekde plným kostolom dochádza k  degenerácii katolíckeho života a  k ochladnutiu lásky medzi ľuďmi. ktorí možno sedia v  jednej lavici v kostole. Veď toľko nenávisti medzi veriacimi ešte nikdy nebolo. že Nová cirkev podporuje totálnu anarchiu vo svojej liturgii a to so súhlasom Jána-Pavla II. Verím. že raz znova budeme mať legitimného pápeža. mučeníci a vyznávači Cirkvi. lebo po omši ide znova medzi partizánov bojovať proti bohatým. že tu nejde ani o platnú omšu a ani o Katolícku Cirkev. NOVÉHO a VEČNÉHO ZÁKONA. Nová cirkev má pestrý výber omší: detské. iba svedčí. !49 . V Cincinati biskup Bernardin dovolil miesto chleba používať koláč. ktorú slúžili alebo sa jej zúčastňovali všetci svätí. Keďže v  slovách premenenia nemožno meniť význam slov Pána Ježiša. češtine. Jedinou záchranou nás všetkých je vrátiť sa k tej sv. že latinské slová pro multis sa môžu preložiť iba ako za mnohých a  nie ako to máme v  Novej omši za všetkých.“ Aj žiakovi elementárnej latinčiny bolo zrejmé. Dalo by sa ešte hodne písať o  Novej omši. charizmatické. ktorý zakáže Nové omše a rozpustí Novú cirkev. Sú omše športové. ktorá iba zvoláva Boží trest na celé ľudstvo. ale na  to by nestačil rozsah tejto knižky. kajúcne. kde dievčatá s  minitrenírkami čítajú a  rozdávajú prijímanie. Sú to tieto slová: „LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI. V  slovenčine. TAJOMSTVO VIERY. revolučné. kedy kňaz má na  oltári guľomet a  pušku. Máme odmietnuť Novú omšu.oblečené za klaunov spolu aj s  typickým klaunovským nosom na  gumičke. To. že Nová cirkev nedokáže túto anarchiu zastaviť. V  Toronte miesto vína používali coca-colu. Ide o slová premenenia vína na Najcennejšiu Krv Nášho Pána Ježiša Krista. ktoré máme v Katolíckej cirkvi. KTORÁ BUDE VYLIATA ZA VÁS a ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. omši. Jedno je ale isté. angličtine a  v  iných jazykoch sú to dva významovo rozdielne výrazy.

v Rímskom katechizme. 28: „Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať. Sú aj nešťastné duše. že 2000 rokov Cirkev zle prekladala slová pro multis.“ Tu vidíme. 9: „Za nich prosím. že všetkým budú odpustené hriechy a v konečnom dôsledku všetci budú spasení. keď povedal.nakoľko by to vážne spochybnilo platnosť premenenia a  to je vážny zásah do sviatostného života Cirkvi. Keď sme sa pýtali „odborníkov“ v Novej cirkvi na dôvod zmeny prekladu. Písmo: Matúš 20. ale nie všetkým bolo a  bude odpustené. že Pán priviedol mnohých a nie všetkých ľudí do slávy. ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. ktoré odmietajú Božiu lásku a ktoré odmietajú Pána Ježiša Krista. Máme vo sv. že všetci uzavreli Novú zmluvu s  Pánom Ježišom. 10: „Veď sa patrilo. aby ten. že ide o mnohých a nie o všetkých.“ Aj tu učí sv. takže neobstoja zmenené slová pri  premenení. ktorí ho odmietajú a ktorí chcú zotrvať v hriechu. Lenže to by potom znamenalo. Ján 17. Tento zmenený postoj k  slovám Pána Ježiša vedie k ekumenizmu a synkretizmu rôznych náboženstiev a siekt. Náš Pán zomrel za všetkých ľudí. Pavol. List Židom 2.“ Aj tu vidíme. že Pán Ježiš sa nemodlí za ľudí. Písme aj iné vety. že slová pro multis sa nesmú prekladať ako za všetkých. nakoľko tieto slová vyjadrujú iba ovocie utrpenia nášho Pána. Pri  poslednej večeri Pán uzavrel Novú Zmluvu s  ľudstvom a  vieme veľmi dobre. Preto námietka modernistov. ktorí ho prijali za svojho Spasiteľa. ale iba mnohí. nakoľko len mnohí chcú vážne plniť podmienky Novej Zmluvy. že uvedené slová sa majú prekladať ako za všetkých vôbec neobstojí. že Novú Zmluvu neuzavreli všetci ľudia. Aj tu Písmo hovorí o  ovocí Vykúpenia. Modlí sa za tých mnohých. Podobne to učil sv. ktoré vlastne znamenajú za všetkých a  nie za mnohých. tak ako to učila Cirkev. ktoré nám lepšie objasnia. či všetkým alebo iba mnohým bude odpustené? Skúsme sa lepšie pozrieť na sv. ktorých si mi dal. tí nás veľmi lacno odbili. lebo sú tvoji. ktorý priviedol mnoho synov do slávy. ale za tých. Pius V. pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko. zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. Neprosím za svet. !50 .

čiže niet sv. že mnohým a nie všetkým budú hriechy odpustené. aby sňal hriechy mnohých. !51 . Pán Ježiš sa obetuje vo sv. a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým.“ Aj slová premenenia jasne naznačujú. tradičných katolíkov. Niet väčšej tragédie pre celé ľudstvo. čo ho očakávajú. omši iba v skupinkách tzv. 28: „Tak aj Kristus: raz sa obetoval. omši v chrámoch Novus ordo. Nesprávny preklad konsekračných slov zneplatnil samotnú konsekráciu. ktorí zachovávajú katolícku vieru a neporušené sviatosti. List Židom 9.

či človek má právo na tzv. že si vyberie „svoje“ náboženstvo a  bude hlásať „pravdy“ svojho náboženstva. že to hlása dnešná demokracia. túto „slobodu“ oficiálne hlása Nová cirkev. závisť a  osočovania. by sme sa ani tak nečudovali. zatiaľ čo iné tvrdí. drogy a iné zlá stúpajú. Dnes na scéne vidíme rôzne náboženstvá. O čo tu ide? Tzv. Títo všetci nachádzajú u  nás svojich prívržencov. to znamená či  môže si vybrať náboženstvo podľa svojho výberu a  či musí hľadať a  prijať náboženstvo založené Boho-človekom Ježišom Kristom? Tiež sa riešila otázka. dedinách a  na TV obrazovkách. ktoré hlboko urážajú nášho Pána Boha. jehovisti. Odkiaľ to prichádza? Je to produkt tzv. vatikánskeho koncilu a  pod vedením tzv. moonisti. Najviac sa to dotýka našej mládeže. Televízne stanice sa pretekajú v  šírení zloby a  nečistoty. ktoré si navzájom veľmi protirečia a mnohé sú protikresťanské. Podľa dnešnej demokracie je dovolené verejne hlásať všetky možné hlúposti a bludy. ktorí vôbec nehľadajú pravdu atď. či spoločnosť môže postihnúť trestom alebo zabrániť človekovi v  prípade. slobody. Novej cirkvi sa podarilo zničiť sviatosti a tak ľudia sú ponechaní na svoje chabé sily. !52 . Právom ich bolí. že On bol podvodníkom. Napr. Na scéne sa objavujú všelijakí moderní liečitelia a proroci. v  ktorej žijeme. že Ježiš Kristus je Boh. Len malé skupinky tradičných katolíkov sa nedali podviesť a zostali verné učeniu Cirkvi. Či  má spoločnosť dať rovnakú slobodu pre každé náboženské spoločenstvo alebo kult. To. Náboženská „sloboda“
 pomätenosť Novej cirkvi Mnohí katolíci lamentujú nad dobou. pápežov. bez ohľadu na dopad svojich myšlienok a skutkov. v  dokumentoch tzv. Prichádzajú k  nám rôzni guru – učitelia z  Ázie. Títo všetci odzbrojili a  podviedli väčšiu časť Cirkvi. Lenže. 2. že v  Eucharistii je prítomný Pán Ježiš. Totiž každý človek má vraj právo na  slobodu prejavu a  má právo vybrať si akékoľvek náboženstvo. 2. keď každý si robí a  myslí ako chce. nevynímajúc aj tie. ktorí kážu svoje bludy v našich mestách. reikisti. Jedno náboženstvo tvrdí. ktorá je ovocím francúzskej revolúcie namierenej predovšetkým proti Katolíckej Cirkvi. že zločinnosť. a to je hroznou pravdou. Či  túto slobodu budú mať garantovanú aj ľudia. rozvodovosť. Medzi ľuďmi sa vzájomné medziľudské vzťahy ochladzujú a šíri sa nenávisť. náboženskú slobodu. ktorá nechce zostať „pozadu“. v ktorej žijeme. atď. vatikánsky koncil riešil otázku. jedno náboženstvo verí.

Jedno náboženstvo povoľuje žene potrat alebo manželský rozvod. Ako tieto katolícke štáty riešili hore uvedené problémy? Tieto katolícke štáty alebo monarchie sa vo  svojej politike riadili učením jedinej pravej Cirkvi. komunistická strana alebo slobodo- murárske lóže boli zakázané. Katolícky štát verejne nepodporoval žiadne nekatolícke náboženstvo. atď. ktorý sa podvodom šíri v spoločnosti zvrátenými ľuďmi. Všetky väčšie cirkevné sviatky boli i  zároveň aj štátnymi sviatkami. Učenie Katolíckej Cirkvi Pápež Gregor XVI. ktorý má vládnuť aj v  celej spoločnosti a  štát má byť podriadený Cirkvi. založenej Boho-človekom Ježišom Kristom. Cirkev a  tieto štáty vždy verili. V dávnejšej minulosti to bola aj Rakúsko-Uhorská monarchia a aj prvá Slovenská republika. ako napr. Ecuádor bol zasvätený Božskému Srdcu samotným prezidentom Gracia Morenom v  r. ktoré znevažovali dôstojnosť Božiu. Títo aj šírili Kristovo učenie. že vraj spásu možno získať akýmkoľvek náboženstvom pokiaľ ľudia sa správajú spravodlivo a čestne (…) a z tohto zhnitého zdroja !53 . Zase iné náboženstvo sa klania diablovi alebo hadovi. Ateizmus bol považovaný za zločin proti spoločnosti. 2. Nebolo mysliteľné. Toto zasvätenie schválil aj parlament tejto krajiny. Kvôli verejnému poriadku avšak toleroval aj nekatolíkov. Neexistoval rozvod alebo potrat v  nemocnici. zatiaľ čo mystici sa tešia Božej prítomnosti vo svojej duši. homosexualita alebo sloboda prejavu namierená proti Katolíckej Cirkvi. Vtedy vo  svete sme mali v  časti Európy. ktorým je náboženský indiferentizmus (ľahostajnosť k pravému náboženstvu). aby sa verejne šírila pornografia. vatikánskym koncilom. že to je diabolský podvod. To isté urobil prezident Kolumbie a  iných štátov. vo Filipínach a inde katolícke štáty. ktorí mohli len súkromne sa starať o  svojich členov. že Ježiš Kristus je Kráľom. A  preto nebolo dovolené šíriť verejne myšlienky. Napr. 1874. Všetky protikatolícke hnutia. zatiaľ čo iné to považuje za zločin. Ateisti popierajú Božiu existenciu. alebo šírili nemorálne myšlienky a  podnety. Vládca alebo prezident bol veriacim katolíkom.zatiaľ čo iné tvrdí. v encyklike „Mirari vos“ z roku 1832: „… Cirkev je dnes postihnutá ďalším zlom. Vráťme sa do  obdobia pred tzv. pretože večná spása jeho obyvateľov je dôležitejšia než ich časné blaho. v  celej Latinskej Amerike. Blud je v tom.

ktorý zneužíva svoju slobodu a práve z tohto zmýšľania pochádza základný omyl liberalizmu (…) Nie je v žiadnom prípade dovolené obhajovať alebo zaručovať neobmedzenú slobodu myslenia. ktoré založil Boh…“ Pápež Pius XI. v encyklike „Immortale Dei“ z roku 1885: „… pretože nikto nemá byť ľahostajný v službe Bohu. ľahostajnosti vychádza absurdný a mylný názor alebo lepšie povedané pomätenosť. k jeho náuke a praxi. písania. že totiž sloboda svedomia a náboženstva je vlastným právom každého človeka a že táto sloboda by mala byť legalizovaná v každej právnej spoločnosti (…) a že táto sloboda by nemala byť brzdená žiadnou cirkevnou a civilnou vrchnosťou a mala by sa šíriť verejne.: „… Popierať Božiu zvrchovanosť alebo nechcieť ju uznať. ale buriča. v  encyklike „Libertas praestantisimum“ 1888. a keďže ľudská prirodzenosť je naklonená viac k zlu. vyučovania a výberu náboženstva ako keby to patrilo k prirodzenosti človeka… Pápež Lev XIII. zakázané a zavrhnuté. to nazval pomätenosťou. podriadiť sa jej. je hlavnou povinnosťou ľudí priľnúť sa k náboženstvu. celá ľudská prirodzenosť sa zrúti do priepasti…“ Pápež Pius IX. aké by oni uprednostňovali. ale k náboženstvu. či už hlasom. že totiž sloboda svedomia musí byť vyžadovaná a chránená pre každého (…) plná sloboda názorov sa šíri k skaze nadprirodzeného života ako aj spoločenského dobra (…) Pretože zábrany. Náš predchodca Gregor XVI. ktorými ľudia boli chránení pred bludmi sa odstránili. v encyklike „Quanta cura“ z roku 1864: „… neboja sa šíriť bludný názor. v encyklike „Quas primas“ z roku 1925: !54 . tlačou alebo inou cestou (…) Týmto si oni neuvedomujú. preklíname a chceme aby synovia Katolíckej Cirkvi ich považovali za plne odsúdené. Pápež Lev XIII. že je to sloboda záhuby (…) v starosti o spásu duší a o blaho samotnej ľudskej spoločnosti (…) odmietame všetky tieto zvrátené názory a našou najvyššou apoštolskou právomocou ich zakazujeme. veľmi nebezpečný Cirkvi a spáse duší. ale nie k náboženstvu. nie je známkou slobodného človeka.

aby celý štátny život bol usporiadaný podľa Božích prikázaní a kresťanských zásad a to v zákonodarstve. vatikánsky koncil a prax Novej cirkvi Nikto a  nikdy neočakával. atď. Tento dokument podpísali aj poslední štyria tzv. ako keď majú zradiť princípy katolicizmu. Žiadne iné náboženstvá nenasledovali tento hanebný príklad vodcov Novej cirkvi. Avšak vždy je lepšie pre katolíkov. Patria medzi nich otcovia koncilu. Konciloví otcovia takto vydali Cirkev vlkom. vo  všetkých mohamedánskych krajinách má plné právo len mohamedánske náboženstvo. 2. ktorí hanebne podpísali deklaráciu o náboženskej slobode Dignitatis humanae. vo výchove mládeže. ale takto zrovnali Bohom zjavené a  založené náboženstvo s falošnými. kto by Kristovi-človekovi popieral vládu nad všetkými občianskymi záležitosťami… Ak je Boh a Ježiš vylúčený zo zákonodarstva a z verejného života a ak sa neodvodzuje autorita od Boha. ktorú chceli zničiť. Katolícke náboženstvo je len tolerované alebo otvorene prenasledované. sú vyvrátené stĺpy každej autority (…) a tým sa otrasie celá spoločnosť… Kristova ríša sa nevzťahuje iba na katolícke národy (…) ale zahŕňa bez výnimky všetkých tých. že slobodo-murári a  iní nepriatelia Cirkvi sa dočkajú nových spojencov z radov Cirkvi. Citáty z hanebného Dekrétu o náboženskej slobode: (výber) !55 . v  Izraeli len židovské a  v  mnohých ázijských krajinách len hinduistické alebo budhistické náboženstvo. ale od ľudí. než je obnova vlády Kristovej (…) z hypostatického spojenia plynie. pápeži. súdnictve. bludárskymi a diabolskými náboženstvami a kultmi. ktorí na  tento moment čakali od čias francúzskej revolúcie. ktorí majú účasť na kresťanskej viere… Jeho kráľovská dôstojnosť si vyžaduje. Mor laicizmu (…) začal popierať zvrchovanosť Krista nad všetkými národmi…“ Tzv. „… pre upevnenie mieru nevidím účinnejšieho prostriedku. Nestačilo im zničiť platnosť väčšiny sviatostí. keď sú prenasledovaní. že Kristus má moc nad všetkým stvorenstvom (…) veľmi by sa niekto mýlil.

že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Kto mi dal právo na  odmietnutie náboženstva založeného Bohom? Tento dokument sa rodil v čase. keď tvrdíme. keď sme mali ešte katolícke štáty. že vďaka našej slobodnej vôli sa môžeme dobrovoľne rozhodnúť pre zlo. … právo na náboženskú slobodu má svoj skutočný základ priam v dôstojnosti ľudskej osobnosti. Táto sloboda pozostáva v tom. Museli vo  svojom štáte zrovnoprávniť pravé náboženstvo s  falošnými. Tieto boli právne postavené na  rovnakú úroveň s  náboženstvom katolíckym. že má na to právo. že totiž človek rodiaci sa s  dedičným hriechom. ktoré týmto dekrétom prestali nimi byť. ale keď si vyberiem diabolské náboženstvo. človek vo svojej zlobe sa môže dobrovoľne rozhodnúť zabiť svojho blížneho alebo spáchať cudzoložstvo. že človek má právo byť bludárom. že Boh mi to odpustí. ako aj v spoločenstve s inými. alebo. A toto všetko zvaľovať na zjavené slovo Božie je hrubou urážkou Všemohúceho Boha. Cirkev nikdy v  histórii neučila. Je veľký rozdiel. „Tento vatikánsky cirkevný snem vyhlasuje. aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti vlastnému svedomiu a nikomu sa nebránilo konať podľa vlastného svedomia súkromne i verejne. Keď niekoho zabijem. že dieťa katolíckych rodičov má právo stať sa členom nejakej nábožensko-erotickej cirkvičky. Podobne a  vlastne vážnejšie je to s  voľbou svojho náboženstva. ešte mám nádej. Blud a hriech má rovnaké práva ako pravda a cnosť. rozkolníkom alebo satanistom. že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak. čiže s  nedostatočným poznaním a  vôľou viac naklonenou k  zlému má právo na voľbu náboženstva podľa svojho úbohého svedomia. tak jednotlivo. Veď  všetci dobre vieme zo  Starého Zákona ako Boh u  Izraelitov netoleroval žiadne iné !56 . ako to vysvitá zo zjavenia slova Božieho (…) Toto právo (…) má sa zákonite uznávať ako občianske právo v právnom poriadku spoločnosti…“ Náš komentár: Toto je neslýchané vyhlásenie „predstaviteľov Cirkvi“. ale nikdy nemôžem povedať. Napríklad. Slobodo- murárske heslo egalité (rovnosť) sa stalo realitou po ktorej všetci zabijaci francúzskej revolúcie túžili. tak ono ma dovedie do  večného zatratenia. akých je na Západe mnoho.

čo nerobia zadosť povinnosti hľadať a uznať pravdu…“ Náš komentár: Nová cirkev dáva zelenú aj žoldnierom nejakého zhubného náboženstva. „… človek sa nesmie nútiť konať proti svojmu svedomiu. „Kto neuverí. v  ktorých katolícke náboženstvo prestalo byť štátnym náboženstvom a  bolo !57 . ktorí takto môžu stratiť svoje deti v nejakom hnutí aj s požehnaním Novej cirkvi. „… Cirkev toto učenie prijala od svojho Majstra a od apoštolov a v priebehu vekov ochraňovala.“ Náš komentár: Toto je svätokrádežné osočovanie. a nikto mu v tom nemôže prekážať.náboženstvo a prísne trestal každý prejav modloslužobníctva. dopustí sa diskriminácie iných náboženstiev a to je už dnes zločinom. aby sa im neznemožňovalo slovom i písmom verejne vyučovať a vyznávať svoju vieru (…) občianska moc je povinná urobiť opatrenia. ktorého sa dopustil tzv. štáty Latinskej Ameriky a  iných katolíckych štátov. že „kto si nectí Syna. Táto likvidácia katolíckych štátov začala hneď po koncile. aby vstúpili do  ich sekty. aby rešpektovali svedomie zvrátených ľudí a  národov a  iné náboženstvá. ktorí peniazmi podplatia slabých katolíkov. aby zmenili svoje ústavy. atď. Ľutujem našich rodičov. Nehovoril o  práve na  náboženskú slobodu a  odvolávať sa na  nášho Majstra je skutočným osočovaním druhej Božskej osoby. aby rovnoprávnosť občanov sa nikdy otvorene ani skryte nenarušovala z náboženských pohnútok. že len jeho náboženstvo je pravé. „… preto právo na ochranu pred vonkajším donucovaním nezaniká ani u tých. Žiadna civilizovaná spoločnosť nebude konať takto sebevražedne. Pán Ježiš keď posielal apoštolov do  sveta. nepovedal im. keď emisári Vatikánu donútili vlády Španielska. On iste nerešpektoval ich právo na  výber falošného náboženstva. ale aby hlásali Jeho Pravdu. ktorý bude tvrdiť. Neslobodno mu ale prekážať konať podľa svojho svedomia. najmä v náboženskej oblasti…“ „… Náboženské spoločenstvá majú ďalej právo.“ Pán Ježiš jasne povedal. ani sa nerobila medzi nimi žiadna diskriminácia…“ Náš komentár: Každý si môže veriť a  hlásať bludy aké chce. Dnešná Nová cirkev pozýva na spoločné stretnutia pohanov a dovoľuje sa im klaňať hadom alebo Budhovi. nectí si ani Otca“. vatikánsky koncil. bude zatratený. 2. Návod na dokonalú anarchiu! Každý katolík.

Práve opačne. kto zastáva katolícke učenie je označovaný za primitíva. ale aj proti zdravému rozumu. že mladí ľudia nevidia rozdiel medzi náboženstvami. Preto nemožno sa diviť. !58 . Katolícka Cirkev nikdy takéto bludy neučila a nepraktizovala. V  týchto štátoch sa potom musel uzákoniť rozvod. nemoderného a odpadlíka. potrat. Nová cirkev koná nielen proti tomuto učeniu. homosexualita a  iné morálne zlá. ten. komunistom a  iným hnutiam.zrovnoprávnené s  ostatnými. Mnoho katolíkov odišlo k  rôznym sektám.

Bývalí špičkoví komunisti sú dnes vo  vedení mnohých ministerstiev. že nežijeme v kresťanskejšej dobe. Cirkvi a aj rodičov (…) sľubuje falošné ideály…“ !59 . že „komunizmus je vo svojom jadre zlý. že „komunizmus je v absolútnom rozpore s prirodzeným zákonom“. že „padol“ sovietsky komunizmus. Tiež učil. tak obávam sa. súkromných podnikov a  parlamentov. Ak ateizmus bol podstatným rysom komunizmu. lebo opak je hroznou pravdou: Vatikán od smrti Pia XII. si Poliaci zvolili za prezidenta bývalého špičkového komunistu. založené na  marxistických princípoch. ktorá zničí spoločnosť“. Na  Slovensku vo  voľbách 1998 do  parlamentu kandidovali aj revolučné strany stalinistického typu aj napriek platnému zákonu zakazujúcemu šíreniu komunizmu. v  encyklike „Quod Apostolici muneris“ učí. a vôbec Vatikánu. lebo dnes vidíme. • Pius XI. Generáli KGB sú prezidentmi jednotlivých štátov bývalého ZSSR. …komunizmus berie človekovi slobodu a rabuje ho o dôstojnosť a odstraňuje všetky morálne zábrany… …ničí aj samotné základy kresťanskej civilizácie (…) ničí rodinu a ničí súkromné vlastníctvo (…) odmieta autoritu Boha. • Lev XIII. že je to predovšetkým zásluha Jána-Pavla II. • V „Syllabe“ odsúdil socializmus a komunizmus ako „bludy našej doby“. v  encyklike „Divini Redemptoris“ učí. aktívne podporoval komunizmus všade na svete. Učenie Cirkvi o komunizme: • Pius IX. (1998) Nikto z krutých vyšetrovateľov komunistických tajných polícii nebol potrestaný alebo nikto nebol potrestaný v  ČR alebo v  SR za pozvanie spojeneckých vojsk v  roku 1968. predsedom vlády je evanjelik a minister zahraničných vecí je žid. že „socializmus a komunizmus sú nákazou. V Poľsku po 5 návštevách Jána-Pavla II. že JP II. Komunizmus a Vatikán Dnes všade čítame alebo počujeme. ale opačne. Takže vôbec nie je pravda. sa pričinil o pád komunizmu. Je otázne či  vôbec komunizmus padol. že v  mnohých krajinách sú vo  vedení socialistické vlády. vo  svojej encyklike „Quanta cura“ nazval socializmus a komunizmus „najsmrteľnejšími bludmi“.

• V inej encyklike „Quadragesimo anno“ učí, „že nikto
nemôže byť dobrým katolíkom a zároveň socialistom“.
Pius XII. ustanovil aj trest vylúčenia z Cirkvi pre katolíkov, ktorí
vstúpia do KS a šíria túto ideológiu.
Čo dosiahol komunizmus vo  svete: zbedačenie ľudí pre svoju
ekonomickú neschopnosť, masovú likvidáciu ľudí s  iným názorom.
Počet obetí vo svete sa odhaduje na 150 miliónov. Komunizmus všade
na  svete šíril občianske vojny a  revolúcie. Podarilo sa mu infiltrovať
Ruskú pravoslávnu cirkev a neskoršie aj iné cirkvi a najmä Katolícku
Cirkev. Už v  roku 1927 moskovský metropolita Sergej vyhlasoval, že
radosti a víťazstvá Sovietskeho zväzu sú aj našimi radosťami
a víťazstvami. Komunizmu sa postupne podarilo dosadiť svojich ľudí
na  významné miesta vo  Vatikáne, na  katolíckych školách
a univerzitách, v reholiach a to najmä medzi jezuitmi, marynolcami,
františkánmi a inými. Podarilo sa im naočkovať v Cirkvi tzv. teológiu
oslobodenia, ktorá bola vlastne zamaskovaným marxizmom. V praxi
táto „teológia“ viedla viacerých kňazov bojovať so  zbraňou v  ruke
proti kapitalistom.
Angelo Roncali (alias Ján XXIII) bol prvým falošným
pápežom, ktorý sa spriatelil s  komunizmom a  odmietol ho odsúdiť.
(Viď predné stránky tejto knižky, kde píšem o Jánovi XXIII.)
Aleghiero Tondi. Tento taliansky jezuita počas pontifikátu Pia
XII. odovzdal sovietom mená všetkých kňazov, ktorí boli tajne
vyslaní do  komunistických krajín. Po tomto prezradení všetci boli
zaistení a  umučení. Tento jezuita potom sa aj oženil a  po tom
všetkom, keď sa potvrdilo, že bol sovietskym agentom mu „pápež“
Pavol VI. všetko odpustil a teraz pracuje v Ríme na inom poste.
Metropolita Nikodim bol moskovským patriarchom
pravoslávnej cirkvi a  bolo verejne známe, že bol agentom NKVD
(KGB), čiže agentom sovietskej tajnej polície, ktorá má na  svedomí
krv miliónov kresťanských mučeníkov, bol Pavlom VI. viackrát vítaný
vo  Vatikáne. Pavol VI. ho dokonca aj pozval slúžiť liturgiu nad
hrobom sv. Petra.
Pimen. Tento sa stal novým patriarchom a  na inštaláciu
do  svojho úradu pozval aj kardinála Willebrandsa ako „pápežovho“
zástupcu. Počas svojej kázne patriarcha sa vystatoval s  totálnou
deštrukciou Ukrajinskej katolíckej Cirkvi a jej „triumfálnom“ návrate
do  lona pravoslávnej cirkvi. Prítomný kardinál vôbec neprotestoval
a zaryte mlčal.

!60

Biskup Veličovski. Tento biskup Ukrajinskej katolíckej Cirkvi
po svojom prepustení z  dlhoročného väzenia prišiel do  Ríma. Tam
Vatikán s ním zaobchádzal ako s jednoduchým kňazom, aby nemuseli
uznať existenciu ukrajinských katolíkov, lebo by to rozhnevalo
Moskvu. A  naopak, hneď na  to prišiel do  Ríma exarcha pravoslávia
Filaret, agent KGB, šéf ruskej pravoslávnej cirkvi na  Ukrajine, ktorý
vyzradil Veličovského, tak tento bol v  Ríme privítaný so  všetkými
poctami. Filaret bol aj hosťom ruského kolégia Russicum. Rektor
tohto kolégia P. Mailleux S.J. vyhlásil, že by nebolo dobré zriadiť
ukrajinský katolícky patriarchát, lebo by to mohlo znamenať
nepriateľské zasahovanie do  vnútorných záležitostí ZSSR. Čoskoro
na to, talianska polícia zistila, že v tomto ruskom kolégiu mali sovieti
vybudovanú rozsiahlu špionážnu sieť.
Kardinál Slípyj. Tento ukrajinský katolícky biskup po 24
rokoch svojho pobytu v  sovietskych koncentrákoch mohol odísť
do  Ríma. Po príchode do  Ríma mu Vatikán prísne zakázal
navštevovať Ukrajincov žijúcich v emigrácii. Nebolo mu ani dovolené
opustiť Rím, len aby si nepohnevali sovietov. Avšak kardinál nabral
odvahu a prehovoril na biskupskej synode v roku 1971: „… ukrajinskí
katolíci, ktorí obetovali hory svojich mučeníckych tiel a rieky krvi,
ktorú vyliali za katolícku vieru sú teraz v rokovaniach so ZSSR
odhodení ako nepohodlní svedkovia nedávnej minulosti.“
Kardinál Mindszenty. On bol ďalším príkladom hanebnej
spolupráce Vatikánu s  komunizmom. Tento hrdinský prelát-prímas
Maďarska bol symbolom antikomunizmu. On sa odmietol podrobiť
fašizmu a  komunizmu po dobu viac než 35 rokov. Dokonca aj
liberálni politici na Západe obdivovali jeho odvahu, integritu a vieru.
Ako je známe, kardinál sa počas maďarského povstania v roku 1956
dostal von z  väzenia a  po sovietskom vojenskom zásahu dostal
ochranu na americkom veľvyslanectve v Budapešti.
Tam zotrval 15 rokov, lebo nechcel opustiť svoje ovečky. Vatikán
nemal rád jeho zotrvávanie v Maďarsku, lebo chcel sa viacej zapáčiť
maďarským komunistom, čo sa aj stalo. Kardinál musel opustiť
veľvyslanectvo a prísť do Ríma. Neubehli ani dva týždne po príchode
kardinála do  Ríma, keď Vatikán zrušil exkomunikácie mierových
(komunistických) kňazov. Pavol VI. sľúbil kardinálovi hneď po
príchode do  Ríma, že zostane prímasom maďarských katolíkov až
do  svojej smrti. Keď počas jeho pastoračných návštev maďarských
katolíkov žijúcich v emigrácii kritizoval komunistický režim, Vatikán
požadoval cenzúru všetkých jeho kázní a prejavov. On to samozrejme

!61

odmietol. Tzv. pápež Pavol VI. bol veľmi proti vydaniu kardinálových
pamätí. Keďže sa mu to nepodarilo, rozhnevaný Pavol VI. zrušil svoj
sľub a  vymenoval za nového prímasa Maďarska prokomunistického
kardinála. Podľa kardinálových Memoirs (pamätí) sa Západ a najmä
Rím stali pre neho na  konci cesty kompletným a absolútnym
vyhnanstvom.
Helder Camara. Tento brazílsky arcibiskup je známy svojim
marxistickým zmýšľaním a  preto právom je nazývaný červeným
arcibiskupom. V  známom francúzskom denníku Le Monde, dňa 26.
septembra 1974 bol publikovaný rozhovor medzi ním a  Pavlom VI.,
z  ktorého vyberám vzájomné pozdravenie: „Otvoriac svoje ramená,
aby objal Msgre. Camaru, Pavol VI. zvolal: ‚Dobré ráno môj
komunistický biskup, ako sa máš?‘ Arcibiskup odvetil: ‚A dobré ráno
tebe, náš komunistický pápež!‘“
V diskusii o komunistickej Číne sa Pavol VI. vyjadril v roku 1976
podľa uverejnenia Kongregácie pre evanjelizáciu národov takto:
„Cirkev spoznáva a podporuje spravodlivé vyjadrenie
súčasnej historickej fázy Číny a jej transformácie (…)
do nových štruktúr moderného sveta (…) a chceme ukázať
náš záujem a sympatiu na ich úsilí…“
Pravý pápež by sa takto o štáte, ktorý likvidoval 60 miliónov ľudí
v  triednom boji a  ktorý ročne zabíja 50 miliónov nenarodených detí
a  ktorý počas tzv. kultúrnej revolúcii zvrátil ľudský rozum na  ruby,
nevyjadroval.
Nemožno sa preto diviť, keď na  stretnutí Katolíckeho
medzinárodného centra na  „katolíckej“ univerzite v  Louvain sa za
prítomnosti kardinálov a biskupov citovali aj takéto úvahy:
„… Mao Ce Tung bol novým Mojžišom, ktorý sa podujal
vyviesť svoju krajinu z feudálneho útlaku a z kapitalizmu,
tak ako Mojžiš vyviedol vyvolený národ zo zajatia
v Egypte.“
„Pápež“ Ján-Pavol II. Pri  jeho „zvolení“ všetci sme naivne
očakávali, že on zvráti pro-komunistickú orientáciu Pavla VI. a  jeho
pomocníka v štátnom sekretariáte arcibiskupa Cassaroliho.
Práve opak sa stal pravdou. JPII. hneď vymenoval Cassaroliho za
štátneho sekretára Vatikánu, čím potvrdil svoju komunistickú
orientáciu. Súčasný falošný pápež do  roku 1990 nikdy oficiálne
neodsúdil marxizmus a  nikdy neodsúdil komunistický režim

!62

ktorý bol proti marxistickej revolúcii a  bol nahradený P. Najviac bola postihnutá rehoľa jezuitov. 40000 osirelých detí. ktorá presadzovala kresťanské hodnoty. aby sa zapáčil komunistickej Číne. Alvaro Arguello. Ricardo Falla a P. nespočetný počet zabitých obetí atď. j. že to neboli socialisti. ktorí boli členmi komunistickej vlády v  Nicarague: P. ani slovom sa nezmienil o  miliónových obetiach kresťanov v  komunistických koncentračných táboroch. ktorý strávil 3 roky na Kube a ktorý podporoval krvavú revolúciu.pri  moci v  krajinách. JPII. Ignacio Anezola. novembra 1982 JPII. začal byť prekážkou dobrého vzťahu k  ľudovej Číne. Výsledky tejto revolúcie boli hrozné: 45000 zranených. Jeden z  novinárov poznamenal. Títo pomätení jezuiti hlásali a verili v toto krédo: !63 . Kardinál Cassaroli nakoniec vyhlásil. Pietrom Sambim. Fernando Cardenal. Víťazný socialista Gonzales nepobozkal prsteň „pápežovi“ pri  vzájomnom stretnutí. Len niekoľko dní po víťazstve socialistov v  Španielsku t. P. že 12 jezuitov-kňazov aktívne bojovalo so  zbraňou v  ruke v  partizánskych jednotkách v  boji proti bohatým ľuďom. Čínski komunisti mali veľkú radosť zo „svätého otca“. Viackrát odsudzoval kapitalizmus. Sú známi štyria jezuiti. P. ktoré mali byť oporou Cirkvi. Keďže dobrý vzťah. ale krajná pravica. Generál jezuitov musel priznať. vydal dokument pri  príležitosti 1000 ročného výročia prijatia kresťanstva ruským národom v  ktorom opisuje históriu kresťanstva v  Rusku. Gabriela Montalva. neváhal ponížiť nuncia v  Taiwane na  obyčajného chargé daffaires. že Taiwan nepotrebuje žiadneho nuncia z  Vatikánu. 2. Arupe dobre vedeli o  vojenskej dohode medzi Moskvou a  Nicaraguou podpísanou v  1980 a  aj tak nepohli prstom. ktoré navštívil. Socialisti čoskoro po „pápežovej“ návšteve uzákonili potrat a  rozvod a  odvtedy drogy a  sexuálna „sloboda“ sú pliagou voľakedy katolíckeho Španielska. Marxizmus sa dostal aj do  rehoľných spoločností. Keď v  roku 1988 JP II. navštívil túto krajinu a  blahoželal socialistom k  víťazstvu pri  voľbách. Kardinál Cassaroli vymenil pápežského nuncia Msgre. Títo jezuiti podporovali krvavú revolúciu v  Nicarague v  70-tych rokoch. Cassaroli a  generál jezuitov P. aký bol medzi Vatikánom a antikomunistickým Taiwanom z doby Pia XII.

lebo nechcel zľaviť z  katolíckych princípov. ktorým nezáleží na svojich ovečkách. oni naopak ich podporujú. Tajná Cirkev avšak nemohla uspokojiť masy katolíkov a  preto túžobne sme očakávali oficiálnu dohodu s  Vatikánom a  menovanie biskupov. „Celý zmysel kresťanstva spočíva v oslobodení mužov a žien od ekonomického. tento ďalší americký jezuita bol aj členom amerického kongresu. Spoločnosť Ježišova vo  svete dávno opustila katolícku vieru a  totálne zradila svoje poslanie určené jej svätým zakladateľom sv. takže boli to títo „biskupi“: Pre Olomouc bol menovaný Vrána. antikoncepciu a  iné verejné hriechy. To. že za posledných 20 rokov stratili polovicu svojich členov. K  tomu došlo za Pavla VI. indickí a  európski jezuiti odvrhli túto pobožnosť ako veľmi sentimentálnu a  infantilnú (pre deti).“ Mnoho „poradcov“ zo  ZSSR. Vtedy sme si ešte neuvedomovali neplatnosť nových biskupských vysviacok. že Pavol VI. ktorý obdivoval ZSSR a  celý komunistický systém. Veľmi skoro sme zabudli nie len na  50-te roky. sociálneho a politického útlaku a to hoc aj ozbrojenou revolúciou. ktorá úplne zradila svoje poslanie. oficiálne prijali marxistické analýzy spoločenskej situácie za oficiálnu metódu Spoločnosti Ježišovej. nedokázali zastaviť odpad od viery a  priľnutie k  marxizmu v  jezuitskom ráde svedčí znova. Osobne poznám P. ktorí šírili pobožnosť k Božskému Srdcu. kde boli vítaní trojitým ruským bozkom jezuitskými členmi vlády. aktívny člen prokomunistického !64 . Drinan Robert. a najmä JPII. Voľakedy boli to jezuiti. a  Cassaroli) dohodli s  komunistickou vládou v  Prahe o  menovaní nových „biskupov“. sa nevedel dohodnúť s komunistickým ČSR o vymenovaní biskupov pre osirelé diecézy. v  ktorom aktívne podporoval umelé potraty. P. Ignácom z Loyoly. ale aj na  smutné skúsenosti s  vatikánskou tzv. keď som bol ich členom. že sú falošnými pápežmi. Namiesto toho. Sú jezuiti. ktorí podporujú homosexualitu. veď  som bol členom tejto rehoľnej spoločnosti. ktorá aspoň zachránila mnohé povolania a  dodávala ľuďom odvahu v  rokoch prenasledovania. Kuby. Daniela Berrigana. Vznikla tajná Cirkev. Jezuitov poznám osobne veľmi dobre. Za generála Arupeho. Preto netreba sa čudovať. Veľký pápež Pius XII. ale aj z  ČSR sa hrnulo do  Nicaraguy. keď v  roku 1973 sa Vatikán (Pavol VI. Aké ale bolo sklamanie. amerického jezuitu. aby bojovala proti bludom a proti hriechom dnešnej doby. východnou politikou. Naša (česká a slovenská) skúsenosť. Voľakedy druhá najväčšia rehoľa mužov. dnes americkí.

ktorými si úplne podmanila a zotročila Cirkev. ktoré zdemoralizujú najme našu mládež a tak ich odcudzia od viery našich otcov. ktorí nemajú zábrany podporovať všetky morálne zlá. čo on dodržal iba jeden mesiac. ktoré schvaľovala KS. Cirkvi je v rukách svetskej vlády (…) úplne zlaicizovaná (…) Biskupi a kňazi. ale jedno je isté. To dokazuje aj dnes.. Za týchto zákonov je Katolícka Cirkev odsúdená k zániku. Teraz za demokracie stále máme na  farách skoro všetkých bývalých udavačov-kňazov. o  množstve „marxistických teológov“. demokratov. ktorá sa neprávom nazýva katolíckou vždy aktívne spolupracovala a  spolupracuje s  úhlavnými nepriateľmi Katolíckej Cirkvi. do koncentrákov (…) Vyšetrovacie väzenie je zgniavením človeka a ľudskej dôstojnosti pod čiernu zem. že dnešná Nová cirkev. Je zaujímavé. kresťanskí politici vedia sa veľmi dobre dohodnúť s  bývalými komunistami a  že časť týchto kresťanských politikov sa vie veľmi rýchlo zrieknuť aj názvu kresťanského za účelom spojenia sa s  anti- kresťanskými liberálnymi politikmi. Máme „biskupov“. ktorý o  sebe vyhlasoval. Dalo by sa ešte mnoho písať o  našich seminároch. že podporuje tzv. Toto bolo prvé oficiálne menovanie „biskupov“ po mnohých rokoch. !65 . aby po „vysviacke“ sa dištancoval od mierového hnutia. Verejná správa Kat. ktorí spolu s  dvoma „biskupmi“ sú na zozname spolupracovníkov s ŠTB. ktorí nám z  Východu priniesli „slobodu“. Jeden z  „biskupov“ pre Slovensko bol aktívnym spolupracovníkom s  ŠTB a  ďalší mal svoju vlastnú dcéru. Nikto lepšie neosvetlil a  nedefinoval túto „slobodu“. ktorí každoročne chodili na  Duklu slúžiť „omšu“ za duše tých. ale aj nebezpečný je človek posadnutý a presiaknutý vierou v komunizmus…“ Je až neuveriteľné ako sa dá s  národom manipulovať a  ešte neuveriteľnejšie ako národ rýchlo zabúda. keď vo  svojej autobiografii ju opísal takto: „…Kde je náboženská sloboda? Komunistická vláda vyniesla zákony. ktorí obsadili univerzity na  Západe atď. než hrdinský biskup Ján Vojtašák. Poľutovaniahodný. že bol ateistom. Cirkev na Slovensku sa doteraz neospravedlnila za túto činnosť. ktorí neboli ochotní sa podrobiť tejto slobode boli odstránení (…) odsúdení do väzenia. Často spojené so sadistickými atrocitami.mierového hnutia kňazov. Vatikán naoko vyžiadal od Vránu. To je viera zlého ducha sršiaceho pekelným ohňom. trýzneniami až do telesného ožobráčenia a duševného zničenia (…) Hrozný je komunistický fanatizmus. že tzv.

ktorá zastáva veľmi dôležité miesto v Novej cirkvi. koncile bol za Pavla VI. Kardinál Jozef Ratzinger Táto osobnosť vo  Vatikáne. čo Cirkev včera vyslovila. „povýšený“ za „biskupa“ a neskoršie za kardinála. že pravdou nie je to. každá svojím spôsobom. je totiž prefektom Kongregácie pre doktrínu viery. Str. atď. 16: „… pravdou nie je to. 16: „… obe interpretácie kresťanstva. Dovolím si citovať niektoré jeho názory: Str. ktorý má chrániť čistotu katolíckej doktríny. treba revolučne odstrániť. Tento nemecký kňaz. čo sa stáva pravdou (…) Vernosť k včerajšej pravde spočíva v tom. ktorý bol aktívnym poradcom (periti) na tzv. k Panne Márii sa nemáme čo modliť. Nakoľko Nová cirkev už nie je katolíckou. čo jednoducho je. !66 . čo zavadzia pokroku. lebo to už bolo veľmi dávno. Vat. že ju opustíme v prospech dnešnej pravdy…“ Str. tak ani jej strážca nemôže byť katolíkom. Je to logické. že čo zavadzia pokroku. protestantská interpretácia kresťanstva? Omša je podvod. čiže katolícka a protestantská. očistec neexistuje. 17: „… pravdivé je to. aby oficiálne strážil správnosť katolíckej doktríny v Novej cirkvi. Zrejme pán kardinál dávno stratil katolícku vieru a  stratil ju aj ten. Boli zbytočné neomylné výroky pápežov a koncilov v minulosti. majú svoj význam. atď. na  to treba zabudnúť. Čo je tá tzv. Ja mám jej anglický preklad PRINCIPLES OF CATHOLIC THEOLOGY. kto bude definovať význam slova „pokrok“. Preštudoval som si jeho hlavné teologické dielo THEOLOGISCHE PRINZIPIENLEHRE z  roku 1982. 2. kto ho menoval do tejto funkcie Ján-Pavol II. to už vôbec nemusí byť pravdou. Obe sú pravdivé vo svojom historickom čase…“ Toto hovorí muž vo  Vatikáne. lebo od včerajška už ubehlo 24 hodín. celibát nemá význam. ale pravdou je to. Čo Boh alebo Pán Ježiš povedal. Avšak pán kardinál Ratzinger nám zabudol povedať. On je dnes jasným dôkazom proti-katolíckej línie Vatikánu. Pripomína mi to aj marxizmus. rozvod je možný. ktorý tiež tvrdil. čo slúži pokroku…“ Je hrozné si pomyslieť. lebo všetko sa vyvíja a to.

nie je to. ktorý je princom tohto sveta. lebo Eucharistia je Kristom a On je hlavou Cirkvi. že je viac alebo menej sviatostí než sedem (…) nech je prekliaty. 143: „… Kto by dnes popieral. Eucharistia je cirkev (…) ony sú jedno a to isté. je cirkev sviatosť…“ Je to úbohý pokus o odmietnutie tradičnej doktríny o Eucharistii. na  púšť. je v  rozpore z  uznesením Tridentského koncilu. Alebo snáď pán kardinál je !67 . aby sme sa nepripodobňovali svetu. že ho vylúčil z  Cirkvi a  že pán kardinál ho radí medzi cirkevných otcov. a že Duch je proti telu a  opačne? Nie je táto opozícia vyjadrením sebazaprenia a umŕtvovania. vytvorený úzkoprsou teológiou (…) udržiavala človeka v neustálej opozícii k sebe…“ V zrozumiteľnej reči pán kardinál hovorí. že máme zaprieť sami seba. 844) Str. čo Pán Ježiš povedal. že aj Cirkev je sviatosť. Eucharistia je Kristova sviatosť a pretože cirkev je Eucharistia. ktorých je sedem a nie je medzi nimi Cirkev. ktorý exkomunikoval Luthera z  Cirkvi. 56: „… úsilie dať človeka do pozitívneho vzťahu k svetu (…) čiže jeho obrátenie k svetu je to. aby sme vlastne boli ukrižovaní svetu. ktorý slávnostne definoval počet sviatostí. Hovoriť. „… kto povie. čo vystihuje naše pocity o živote (…) strach z hriechu. Čo sa týka „opozícii k sebe“.: „Cirkev je oslava Eucharistie. ak chcem rásť vo svätosti? Str. asi by sa mal ospravedlniť Ratzingerovi. aby sme nemilovali svet a  veci v ňom. ktorí strašia hriechom. Pán Ježiš hovorí.“ (Denz. v  čom nám bránila katolícka tradícia a  najmä Sväté Písmo. Eucharistia nemôže byť cirkvou. Svätci utekali zo  sveta do  kláštorov. že Tomáš Akvinský a Luther sú cirkevní otcovia?“ Chudák pápež Lev X. Ján hovorí. 53. lebo už nie sme z tohto sveta atď. Pavol nám hovorí. Nemali by sme počúvať teológov a  kňazov. že svet nás bude nenávidieť. že máme mať dobrý vzťah k  svetu. 131: „… Luther vo svojom katechizme postupoval podľa najstarších katechetických tradícií a formálne sa neodlišoval od Katolíckej Cirkvi (…) zložil svoj katechizmus na princípe pokladu viery (…) Neviem prečo my to isté nerobíme dnes…“ Str. ale radšej by sme mali počúvať Satana. Sv.. Sv. ktoré kardinál nemá rád. Str.

nemá práva ju obhajovať teraz. Str. ktorí milovali Božiu Pravdu a  bránili Katolícku Cirkev. Kardinál chce aby luteráni boli lepšími luteránmi. že pán kardinál sa vyjadruje ako ateista. Toto je prvý pomocník „pápeža“. Str. Veď  popierať toto. ktorý neverí v  historicitu zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.storočí sa veľmi zmýlil.už luteránom? Zrejme podľa Ratzingera Duch Svätý v  16. ktorý je proti obráteniu nekatolíkov na  katolícku vieru. Zrejme kardinál Ratzinger sa už dávno rozišiel s Katolíckou Cirkvou. Potom niet rozdielu medzi talmudistickými rabínmi a Ratzingerom. 196: „… v 14. ale radšej dúfa v posilnenie ich viery vo svojej cirkevnej realite…“ Je to známy ekumenický princíp. lebo dnes kardináli Ratzinger a  Willebrands by chceli Luthera blahorečiť a neskoršie aj vyhlásiť za svätého. ktorý takto osočuje a neznáša Cirkev v tých storočiach. storočí Cirkev neponúkala istotu spásy (…) záruka spásy sa musela hľadať mimo inštitúciu Cirkvi (…) Luther zistil. ktorý špiní Katolícku Cirkev. Str. 202: „… Katolík netrvá na zrušení protestantskej viery (…). aj napriek hriešnosti jej členov a aj jej vedenia. keď Cirkev odsúdila Lutherove bludy. budhisti lepšími budhistami a čarodejníci z Afriky ešte lepšími čarodejníkmi. ktorá nám v tom období dala mnoho svätcov. že Ratzinger tu vystupuje ako liberálny protestant. lebo Katolícka Cirkev je vždy tá istá. Kardinál. že Cirkev bola nepriateľkou spásy…“ Môžeme s  istotou tvrdiť. Som presvedčený. a 15. 186: „… Kristovo zmŕtvychvstanie NIE JE HISTORICKOU UDALOSŤOU (…) pretože žiadna reportáž ju neopisuje ako takú (…) čas ‚na tretí deň‘ je eschatologický symbolický výraz…“ Až je to neuveriteľné. ale kardinál sa mýli. Považovať Luthera za cirkevného otca je hlbokou urážkou ozajstných cirkevných Otcov. znamená popierať celé kresťanstvo. Cirkev sa ani vtedy nespreneverila svojmu poslaniu. !68 . Cirkev sa mýlila 2000 rokov. že nie Cirkev sa mýlila. keď sa snažili všetkých ľudí priviesť ku  Kristovi a  k jeho Božiemu Telu vo  svätom prijímaní.

spochybňoval nadprirodzenú milosť. že jezuitovi Theilardovi. ktorý by mal strážiť čistotu viery. ktorému jezuitskí a  cirkevní predstavení zakazovali šíriť svoje myšlienky. že ‚kresťanstvo spočíva vo väčšom pokroku a v lepšej technológii‘ bol povzbudením pre koncilových otcov. zatiaľ čo uznávajú pravoslávnych za pravú cirkev. pápežskú neomylnosť atď. spochybňoval celibát. Theilardov slogan. uznával vývoj aj z  neživej hmoty na  živú. 259: „… Grécka pravoslávna cirkev zostala pravou cirkvou aj bez toho. ktorí úplne odmietajú pápežský úrad ako taký.. lateránsky koncil…“ Ratzingera asi veľmi mrzí. že práve tento koncil odsúdil Lutherove bludy a preto ho nazýva neplodným. ktorá teraz prebieha v podobe technického a vedeckého pokroku (…) vyprodukuje božský svet.“ !69 . 381: „… Syllabus Pia IX. Tak potom načo Pán Ježiš ustanovil pápežský úrad v Cirkvi? Pápež Bonifác VIII. vatikánsky koncil. v ktorom našli nádej…“ Je neuveriteľné. že „každá ľudská bytosť. pokroku bolo dvadsiate storočie najkrvavejšie v dejinách ľudstva. Ozajstnou stratou času bol tzv. lebo nie sme podriadení pápežovi. 469) Vatikán nás osočuje. vo svojej slávnej bule „Unam Sanctam“ vyhlasuje. 334: „… Nie každý platný cirkevný koncil bol plodný. že nie sme praví katolíci. My odmietame podriadiť sa falošnému pápežovi. že niekto je v pekle. To. Str. Keď zbožňuje technológiu zabúda pripomenúť. 334: „… Impulz daný Theilardom de Chardinom získal veľký vplyv v cirkvi (…) Evolúcia. 2.“ (Denz. ak chce byť spasená musí byť podriadená rímskemu pápežovi. niektoré boli iba stratou času (…) napr. že Theilard neveril v dedičný hriech. dostáva chválu od človeka. podľa Harnacka je vyhlásením vojny proti vlastnej generácii. že práve vďaka vyspelej technológii a  tzv. Str. Str. 5. to zrejme kardinálovi nevadí. popieral. Str. že by bola podriadená pápežovi…“ Takže podľa Ratzingera kresťan už nemusí byť podriadený legitímnemu pápežovi a aj tak bude členom pravej cirkvi. ktorý neodsúdil nič a  iba priniesol rozvrat do Cirkvi.

Pápež Pius IX. za vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie atď.“ Členovia Novej cirkvi by mali poznať. ktorý pochyboval o  Sv. Syllabus Pia IX. ktoré aj dnes sú aktuálne a  ktoré ničia katolícku vieru je veľmi nechutné a  iba ukazuje na ktorej strane stojí pán kardinál Ratzinger. kto ich vedie a  mali by aj vedieť. Trojici. odsúdil komunizmus. zasahovanie štátu do  vyučovania v  cirkevných školách alebo v seminároch atď. rozvod manželstva. kto menoval Ratzingera do tejto vysokej funkcie.. akým bol Syllabus bludov. tajné spoločnosti. !70 . ktorý bol stále prenasledovaný slobodo-murármi je dnes odsudzovaný aj za 1. panteizmus. racionalizmus. 391: „… už nemôže byť návrat k Syllabu Pia IX. indiferentizmus. Len je škoda že muž č. o  vtelení Krista a  o iných základných článkoch viery a  citovať ho proti tak vážnemu dokumentu pápeža Pia IX. náboženskú slobodu. Citovať liberálneho a  možno až ateistického protestantského „teológa“. vatikánsky koncil. vo Vatikáne vyhlásil na str. o  milosti. 2. podriadenosť Cirkvi civilnej autorite.

Ecclesiam a Christo Jesu • Pius VIII. ktorí sú ich neustálou výčitkou. ich hlavná činnosť bola zameraná na zničenie katolicizmu a pápežstva. v roku 1821 dok. po peniazoch a  po moci nad inými. v roku 1907 dok. Ako som už hore spomenul. Vyvolávajú vojny a tak privádzajú masy ľudstva do morálnej biedy. ako je stavanie nemocníc atď. do  ktorých patria bohatší ľudia. Chcú ovládať a manipulovať iných a najmä veriacich. Aby svoje zlé skutky mohli konať účinnejšie. Sú vo vedení pornografických hnutí. ktoré vznikli v roku 1717 v Londýne. Katolícka Cirkev vždy pevne a  jasne zastávala nekompromisný postoj k  tomuto hnutiu a  považovala členstvo v  tajných spoločnostiach za nezlučiteľné s  členstvom v  Cirkvi. v roku 1738 dokumentom In Eminenti • Benedikt XIV. Najväčšou prekážkou pre nich je Pán Boh a  jeho Cirkev. Snažia sa ovládať svetovú politiku. Nechcú sa podrobiť Božej vláde a  princípom Katolíckej Cirkvi. Vatikán a slobodomurári V ľudstve od jeho počiatku môžeme pozorovať jeden fenomén. Providas • Pius VII. ktorí majú vplyv v  politike a  finančníctve. Pápeži nekompromisne odsudzovali slobodomurárske hnutie týmito dokumentmi: • Klement XII. Humanum Genus • Pius X. v roku 1751 dok. Traditi • Pius IX. aby takto mohli účinnejšie zdemoralizovať celé štáty a národy. Sú vedení Satanom proti Pánu Bohu a proti Katolíckej Cirkvi. Pascendi !71 . Qui Pluribus • Lev XIII. ktoré im prekážali na ceste k úplnej svetovláde. Svoju činnosť proti náboženstvu maskujú rôznymi charitatívnymi akciami. ale všetky buď vychádzajú alebo sú sesterskými spoločnosťami slobodomurárskych spoločností. Chcú ovládať svet. v roku 1829 dok. Keďže odpadli od Pána Boha túžia po svetských hodnotách. v roku 1846 dok. zgrupujú sa v  rôzne tajné organizácie. Tí druhí. lebo vo  svojej zlobe odmietajú Boží poriadok. čiže ľudia so zlými úmyslami konajú svoje skutky tajne. v roku 1884 dok. Je viacej tajných spoločností. že totiž ľudia s  čistým svedomím sa neboja konať svoje skutky verejne pred Božím zrakom a ľuďmi. homosexuálnych organizácii feministických skupín a  ovládajú masovo-komunikačné prostriedky a najmä TV. lebo to boli jediné sily.

ktoré je naširoko rozvetvené s pevnou organizáciou (…) Títo už ani nezakrývajú svoje úmysly a s najväčšou opovážlivosťou povstávajú proti Božiemu majestátu. a Pius XII. z ktorej vyberám podstatné myšlienky: „Pokolenie ľudské sa rozdelilo na dva tábory. Pius XI. že stúpenci zla sa združujú spolu v slobodomurárskom hnutí. za nenáboženskú výchovu. ktorí sa nedajú nimi zmanipulovať (…) Robia si posmech z určitých národov…“ Katolícka Cirkev až do  smrti Pia XII.. nechcú aby kňazi vyučovali náboženstvo… Slobodomurárska sekta praje zámerom socialistov a komunistov (…) osočujú tých vladárov. Podobne sa vyjadrovali aj pápeži: Lev XII. Cirkevný zákonník z roku 1917. Benedikt XV. pripravujú úklady proti Cirkvi (…) aby olúpili kresťanské národy o ovocie vykúpenia Ježišom Kristom… Táto sekta sa svojou lesťou dostala do všetkých odvetví štátu a nadobudla takú moc.. filozofov (…) stále majú na jazyku. podnikajúc mnoho podujatí bez Boha a často aj proti Bohu… Dnes je zrejmé. ktorú nemožno pochopiť rozumom (…) pracujú na likvidácii pápežskej moci (…) prijímajú členov všetkých náboženstiev a tvrdia. Humanum Genus. stojace v ostrom protiklade (…) Prvý sa neustále snaží o pravdu a cnosť (…) Je to pravá Cirkev Ježiša Krista (…) usilujúca sa o spásu ľudí (…) slúžiac Bohu a jeho Synovi…“ Druhý tábor je kráľovstvo Satanovo (…) odmietajúc Boží zákon. že tieto štáty aj ovláda (…) nasadzujú si masku literátov. Kánon 2335: !72 . že sa usilujú o pokrok civilizácie (…) zväzujú ľudí k otrockej poslušnosti… … neuznávajú žiadnu Božiu pravdu. že niet medzi nimi rozdiel… … ich tlač postráda zmysel pre cudnosť (…) podporujú túžby po rozkošiach (…) plne sú za rozvod. Pozíciu Katolíckej Cirkev ku  slobodomurárstvu máme najlepšie rozpracovanú v  spomínanej encyklike Leva XIII. zakazovala svojim deťom členstvo v  tejto Satanovej sekte a  to pod trestom vylúčenia z  Cirkvi.

ktorého našli obeseného pod jedným z  londýnskych mostov.). od baróna Marsaudona. upadajú do exkomunikácie… Postoj Novej cirkvi k slobodomurárom Falošný pápež Ján-Pavol II. ktorý zničil tradičnú omšu. ktorý bol slobodomurárom najvyššieho stupňa. júna 1971 prijal židovskú slobodomurársku lóžu B’nai-B’rith z  New Yorku s ktorou sa aj JP II. 3. Kto vstúpi do slobodomurárskej sekty a do iných podobných združení. • Kardinál Bernardin z Chicaga. Pavol VI. Pri  týchto škandáloch Vatikán stratil veľké milióny dolárov. Slobodomurári už môžu byť členmi Novej cirkvi. Iba nedávno sme boli svedkami ako slobodomurári Kalvi a  Sindona zasahovali do  finančných záležitostí Vatikánu. !73 . oslavoval svoje 80 narodeniny. v  ktorom už trest vylúčenia z  Cirkvi za členstvo v  slobodomurárstve nie je. ako keby Kristus už prestal ňou byť. dostal gratuláciu od slobodomurárskej lóže. sa stretával s  gréckym patriarchom Athenagorasom. Vo Vatikáne boli alebo sú mnohí preláti slobodomurármi: • Arcibiskup Bugnini. ktorý bol tiež slobodomurárom najvyššieho stupňa. Biskup Hnilica bol ochotný vyplatiť veľkú sumu dolárov za tašku bankára Kalviho. Je známa jeho návšteva OSN. v roku 1983 zrušil používanie starého cirkevného zákonníka v  Novej cirkvi a  zaviedol nový. Táto Nová cirkev sa objíma s nepriateľmi Katolíckej Cirkvi. takže kvôli bezpečnosti ani nevychádzal z Vatikánu. Počas svojho prejavu povedal delegátom. Slobodomurári sa od svojho začiatku snažili dostať do  vedenia Vatikánu. že Nová cirkev nie je katolíckou. • Baggio (šéf biskupov). • Cassaroli (štátny sekretár). ktoré skončili kolapsom Banky Ambrosiáno a  vraždou bankára Kalviho. V tomto škandále bol zainteresovaný aj náš biskup Hnilica. že oni sú nádejou ľudstva. pravidelne stretáva. Ešte chálabohu. ktorý bol aj odsúdený. • Macchi (súkromný sekretár Pavla VI. ale zato tradiční katolícki biskupi sú z  nej vylúčení. ktoré snujú úklady proti Cirkvi alebo právoplatnej svetskej moci. ale najviac sa im to začalo dariť za Jána XXIII. ktorá je tiež slobodomurárska organizácia. Keď Ján XXIII. bankár vo  Vatikáne bol stíhaný talianskou políciou. Arcibiskup Marcinkus.

• Lienárt. Treba poučovať ľudí o úskokoch. ak nám nepomôže nebeský Pán vinice (…). … Iste plne si uvedomujeme. Niet pochýb. všade. 2. ktorého si prezident Mitterand vybral za šéfa osláv Francúzskej proti-katolíckej revolúcie. v encyklike Humanum Genus: „Najprv treba slobodomurárom strhnúť masku a ukázať ich vlastnú tvár. čo najviac dokumentoval hanebným stretnutím všetkých náboženstiev v  Assisi v  1986. • Villot a mnohí ďalší kardináli a biskupi. ktoré títo používajú na zvádzanie ľudí. aké zvrátené názory majú a ako hanebne konajú… Ľud nech sa horlivo vzdeláva vo svojom náboženstve. Keď v roku 1987 zahynul pri leteckej havárii nad Kamerunom šéf slobodomurárov vo  Francúzsku Michel Baroin. čo v minulosti bolo Cirkvou zakázané. ktorí sa riadia učením pápežov z minulosti a najmä učením pápeža Leva XIII. parížsky kardinál Lustiger vykonal veľký cirkevný pohreb. • Poletti. Ján-Pavol II. že tzv. aby vedeli čeliť rôznym bludom a rôznym lákadlám nerestí. takže v nej sa už podobné stretnutie nebude konať. vatikánsky koncil a  pokoncilové reformy boli v  súlade z  koncepciou slobodomurárstva na  zničení Cirkvi a  pápežstva. Touto bazilikou v  Assisi Pán Boh nedávno zatriasol pri  silnom zemetrasení. že naša spoločná práca pri vytrhávaní tohto plevela nebude korunovaná úspechom. kde ide. Pravá Cirkev nemôže byť zničená. Michal Archanjel…“ !74 . hlása slobodomurársky koncept rovnosti všetkých náboženstiev. Panna Mária (…) a sv. ona pokračuje v  malých skupinkách tradičných katolíkov.

aby skočili do  hlbokej studne. Túto evolučnú hypotézu vždy obhajovali a  hlásali zarytí nepriatelia Boha a  Cirkvi. čomu všetkému musia títo evolucionisti veriť a k čomu nútia veriť ostatných ľudí. Je neuveriteľné. Všetci tí. Písma. že totiž múdry Boh je stvoriteľom každého tvora z ničoho a najmä. Katolícka Cirkev vždy obhajovala pravdu Sv. a vývoj človeka zo zvieraťa Nie je tomu tak dávno. že je pravda. ako aj zo svojho osobného života. politiky a vôbec zo života. katolíci v  Novej cirkvi to poslušne prijali. Vo vývoj začali veriť aj modernisti Novej cirkvi. hlásali vývoj človeka zo zvieraťa. lebo nepoznajú učenie Katolíckej Cirkvi a sú ochotní prijať od „sv. A naopak. že človek pochádza zo  zvieraťa. že je to o 200 miliónov viacej alebo menej. Ján-Pavol II.. Už samotné vypočítavania veku zeme je problematické. Potom nejaká iná skupina „vedcov“ zistí. aby ospravedlnili svoju hriešnu morálku. ktorí chceli vylúčiť Boha z ľudských dejín. Tzv. Aj keď im falošný pápež povie. Poznámka: Pre jasnosť pojmov hypotéza je iba domnienka. či už z opice alebo nejakého iného zvieraťa z  ktorého sa vyvinuli opice a  ľudia. zem 5 miliárd atď. Čo učí Katolícka Cirkev o vzniku života a človeka? Pápež Pelagius v liste „Humani generis“ (apríl 557) Denz. Veria vo vývoj medzi druhmi a  pritom doteraz nemajú ani jeden spojovací článok medzi jednotlivými druhmi. Nepravému pápežovi vzdávajú väčšiu poklonu než samotnému Kristovi. že dobrotivý Boh priamo stvoril prvých ľudí. len aby spochybnili význam Sv. zatiaľ čo teória je už potvrdený fakt. Dnes je asi 50 rôznych metód na zistenie veku a tieto sú si navzájom veľmi rozdielne. októbra 1996 „potvrdil“. !75 . 228a: „Vyznávam. že všetci ľudia počnúc Adamom až do skončenia sveta sa rodia a umierajú s Adamom a jeho ženou. Ide im o  vylúčenie Boha zo spoločnosti. A tu zrazu na pomoc týmto zarytým nepriateľom Cirkvi prichádza na pomoc tzv. že naše telo je živočíšneho pôvodu a preto jeho pudy nemôžeme ovládať. že vesmír je starý niekoľko miliárd rokov. Písma. pápež Ján-Pavol II. Podľa feministiek Eva nepochádza z  Adama a  preto žena nemusí byť podriadená manželovi. ktorý 23. oni to urobia. otca“ aj tie najnezmyselnejšie bludy. Hovoria. aby vyvrátili dedičný hriech a  aby učili. keď nám v školách ateistickí učitelia vtĺkali do hláv ako sa človek vyvinul zo zvieraťa.

Lateránsky koncil v roku 1215. 25: „A učinil Boh zver podľa svojho druhu (…) i všetky plazy…“ Genezis 1. nech je prekliaty. že ide iba o určitú poéziu. Písmo? Genezis 1. Vatikánsky koncil (1869 – 1870) Denz. čo sa len hýbu. Pán Boh utvoril ženu…“ „Experti“ v  Novej cirkvi samozrejme povedia. na ktoré odpovedal Biblickou komisiou dňa 30. ktoré sa vo vode hemžia (…) i všetky okrídlené tvory…“ Genezis 1. Písma. že všetky veci vo svete. muža a ženu ich stvoril…“ Genezis 2. ktoré pojednávajú o stvorení. ale sú len určitými mytologickými alegorizmami?“ !76 . že Boh stvoril každé stvorenie z ničoho a že tu nie je miesta pre evolúciu.“ 1. 1805: „Ak niekto nevyznáva. 21: „A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy. že (…) Stvoriteľ všetkých vecí (…) z jeho dobroty stvoril všetky stvorenia z ničoho. že tieto slová nemusíme brať doslovne. Pia X. júna 1909: Otázka 1. Písma a  najmä jeho prvých kapitol.“ Je zrejmé z týchto citátov učiteľského úradu Cirkvi. na obraz Boží stvoril ho. či už duchovné alebo hmotné neboli stvorené Bohom z ničoho. že nejde o vedecký výklad stvorenia. Čo na takúto poznámku Cirkev?: Už za čias sv. 27: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz. 22: „Nato z rebra. 706: „Čo najsilnejšie veríme a vyhlasujeme.: „Môže Cirkev učiť. ale boli stvorení a to Adam zo zeme a žena z jeho rebra“. že by spochybnili historičnosť Sv.ktorí sa nezrodili z rodičov. Pápež dostal tieto otázky. ktorou sa vyjadroval pisateľ Sv. 428: „Pevne veríme a vyznávame (…) že Stvoriteľ všetkých viditeľných a neviditeľných vecí (…) svojou všemohúcou silou stvoril každé stvorenie z ničoho…“ Florentský koncil (1438 – 1445) Denz. Čo hovorí Sv. že prvé tri kapitoly knihy Genezis neobsahujú skutočnú historickú realitu. modernisti a evolucionisti chceli spochybniť učenie Cirkvi tým. ktoré vybral Adamovi. Denz.

Dnešná veda potvrdzuje nepreklenuteľný rozdiel v  biológii a histológii medzi človekom a zvieraťom. sa jasne priklonil k Božiemu Zjaveniu vo Sv. augusta 1950: „Ozývajú sa hlasy. Písma alebo tradície. aby katolícke náboženstvo bralo väčší ohľad na pozitívne vedy.: „Môže sa pochybovať o historičnosti tých udalostí v kapitolách. To je chvályhodné. ak ide iba o hypotézy. že pápež Pius XII. Písmo aj v  prvých kapitolách. Písme a k učeniu o dedičnom hriechu. nové poznatky viedli k  tomu. Humani Generis. pápeža Jána-Pavla II. že treba vážne brať. Doteraz sa vede nepodarilo objaviť ani jeden prechodný tvar medzi druhmi a už vôbec nie medzi zvieraťom a  človekom. vtedy musíme byť veľmi opatrní. čo opisuje Sv. v Humani generis z 12. To znamená. aj keby boli nejako vedecky zdôvodňované a najmä ak je dotknutá náuka Sv. Nemožno ich vôbec pripustiť. ktoré sú jasne dokázané a naopak. Všetci tí neandertálci boli kosti po opiciach. že nie všetci ľudia pochádzajú od Adama. ktoré nepripúšťa vývoj človeka zo zvieraťa. novembra 1996: • „Dnes. že vývojová teória sa považuje za viac než len hypotézu… !77 . lebo chovajú sa tak. pokiaľ sa týka skutočností. ktoré sa týkajú otázok stvorenia a najmä stvorenia prvého človeka a prvej ženy…?“ (Otázky som mierne skrátil pre lepšiu zrozumiteľnosť) Biblická komisia odpovedala ZÁPORNE na  obidve otázky. Otázka 2. v Katolíckych novinách zo 17. ako keby pôvod ľudského tela z už existujúcej hmoty bol jasne dokázaný a ako keby pramene Božieho Zjavenia nič neobsahovali (…) veriaci kresťania nesmú prijať názor. alebo že Adam znamená kolektívne meno pre mnoho prarodičov (…) to by sa nedalo zlúčiť so zjavenou pravdou o dedičnom hriechu…“ Vidíme. Stav súčasnej vedy: Dnes vo  „vedeckých“ kruhoch existuje asi 200 rôznych domnienok o vzniku života. Pius XII. takmer polstoročie po zverejnení encykliky Pia XII. ak tieto odvážne domnienky odporujú nepriamo alebo priamo náuke zjavenej Bohom (…) vo svojej pochybnej smelosti títo bádatelia prekračujú hranice slobodnej diskusie. Vyhlásenie tzv.

Vývojová domnienka nám nevie dať odpoveď odkiaľ sa vzali mnohé prirodzené a  nadprirodzené dary. ako ich pôvodná nevinnosť. lebo mnoho vedcov opúšťa vývojovú teóriu a  najmä Darwina. že nové poznatky potvrdzujú vývojovú teóriu je otvorenou lžou. že už dávno sa rozlúčil s  katolíckym myslením a  že je slepým vodcom slepých. vedel v Káne galilejskej v okamihu stvoriť dobré víno z  vody. Tvrdiť. že On je schopný stvoriť všetko v  okamihu. skôr než o vývojovej teórii by sa patrilo hovoriť o vývojových teóriách…“ Toto „pápežské“ vyhlásenie šokovalo aj samotných nepriateľov Cirkvi na  celom svete. Rozmnoženie chleba a rýb pre tisícky poslucháčov potvrdzuje. !78 . V USA aj mnoho protestantov bolo prekvapených týmto výrokom. na  čo by príroda potrebovala dlhší čas. Najväčšie nekatolícke noviny. že pochádzame z opice“. Hovoriť o  tom. Tým. rádio-televízne stanice uverejnili to na prvých stránkach svojich správ: Il Giornale: „Pápež hovorí. podporil vývojovú teóriu. La Republica: „Pápež uzavrel mier s Darwinom“. že Boh nepotrebuje miliardy rokov alebo evolúciu. lebo ani oni to nečakali od „katolíckeho pápeža“. Pán Ježiš. že JP II. nesmrteľnosť atď. že Boh tvoril len vývojovým spôsobom je urážkou jeho všemohúcnosti a jeho majestátu. iba znova potvrdil. ktoré vlastnili naši prví rodičia. ktorý je Boh. • … zhoda výsledku prác (…) vytvára sama o  sebe významný fakt v prospech tejto teórie (evolúcie) • … a pravdupovediac.

ktorú Pán Boh obdaroval aj stigmatmi-ranami Krista. nemôžem spomenúť odo mňa vyšších prelátov. Videla som mnoho exkomunikovaných klerikov. ktorí majú vyháňať diabla-exorcisti. vo  svojej reči arcibiskup povedal: „Diabol vnútri Vatikánu je dnes chránený určitými cirkevnými autoritami. v niektorých domoch a medzi niekoľkými rodinami. čo arcibiskup Milingo spomenul vo svojej reči. ktoré Boh zachráni pred katastrofami a vojnami. Na konferencii vo svojej prednáške „Dobro a zlo k roku 2000“ sa verejne odvážil povedať. Pretože som arcibiskup. pretože si privlastňujú názory. Tá povedala o  budúcnosti: „V tých dňoch viera bude zachovaná iba na niektorých miestach. je aj známy výrok Pavla VI. ktoré boli Cirkvou zakázané. že Vatikán od smrti Pápeža Pia XII. Medzi asi 100 delegátmi.“ !79 . ktorí spolupracujú s diablom? Arcibiskup odpovedal: „Isteže. sú medzi nimi kňazi a biskupi. Tento arcibiskup pracuje vo  Vatikáne v  Pápežskej rade pre pastoráciu emigrantov. Tí.: „Dym satana vstúpil do chrámu Božieho (Cirkvi).“ Najväčší rímsky denník Il Messaggero priniesol toto arcibiskupove odhalenie na prvej strane. Je zaujímavé. majú to zakázané.“ Jeden z najväčších dôkazov prítomnosti satanizmu vo Vatikáne je fakt. že vo Vatikáne sa praktizuje satanizmus. ktoré už boli Cirkvou odsúdené a ničí platnosť sviatostí. či  pracujú vo vatikánskej kúrii ľudia. medzinárodný kongres o mieri Fatima 2000. čiže spolupráca s  diablom. ktoré boli Cirkvou odsúdené alebo vstupujú do združení a asociácií. kňazov a rehoľných sestier bol aj arcibiskup Emmanuel Milingo. Satanizmus vo Vatikáne V novembri 1996 sa konal 3. šíri bludy. vrátane biskupov. čiže nesmú to prevádzať…“ O tri dni neskoršie dostal arcibiskup otázku. O tejto situácii v Cirkvi predpovedala známa vizionárka Katarína Emmerichová. systematicky podkopáva články katolíckej viery.

Prečo Pán Boh mu dovolí zneužívať aj meno Panny Márie na svoje zjavenia? Potom by sme museli aj odpovedať prečo dovolil diablovi ukrižovať svojho Syna a  prečo Pán Boh nechal diablovi zviesť miliardy ľudí. Cirkev chránila svojich členov od podvodov diabla. existujú v  každom !80 . ako naša starostlivá Matka už viackrát prišla na zem a  zjavila niektorým omilosteným ľuďom svoju starosť o  nás. lebo aj tu diabol predvádza mnohé svoje zjavenia pod rúškom „marianskych zjavení“. index kníh. lebo tak nezodpovedne konať nemôže pravý katolícky pápež. že nemohol byť pravým pápežom. tak aj literatúra obsahujúca jed nepravdy alebo zla môže poškodiť človekovi. Medzi zakázanú literatúru patrili knihy o  „mariánskych zjaveniach“. ktoré ešte neboli cirkevne schválené. Od zrušenia tohto zákazu sa začali publikovať knihy a brožúrky o tisíckach rôznych „mariánskych zjaveniach“. Dnes. A tak členovia Novej cirkvi sú Pavlom VI. sa stal „pápežom“. len čo ja som si vedomý. Z  tohto zákazu boli vyňatí biskupi a  všetci ostatní. ktoré boli nebezpečné duši človeka. že my ešte môžeme byť spasení. aby sme nepovažovali všetky zjavenia Panny Márie za pravé. ktoré nie vždy celkom chápeme. Varovania Panny Márie o dnešnej dobe Panna Mária. To sa týka nielen literatúry. jednou z  prvých vecí bolo zrušenie indexu. ktorý pod trestom vylúčenia z  Cirkvi zakazoval katolíkom prechovávať. ale aj divadelných a  filmových programov a  dnes aj televíznych. zatiaľ čo on už nie. len aby zviedol pokiaľ možno aj vyvolených. Pred „pontifikátom“ Pavla VI. Tak ako pár kvapiek jedu v  pohári čistej vody môže usmrtiť človeka. Cirkev ako múdra Matka chránila svoje deti od tohto jedu. Keď Pavol VI. vystavení jedu z  každej strany. rozširovať a čítať niektoré knihy. čiže zákazu publikovania a  čítania protikatolíckej literatúry. On totiž nám závidí. Tým iba dokázal. Sú známe zjavenia. Na príčine sú naše hriechy a tajomstvo zloby. Vraj treba dôverovať vyspelosti dnešného človeka. že diabol má veľkú moc pretvarovať sa aj za „anjela svetla“. ktorí dostali od biskupov povolenie študovať tieto diela. že to bolo zjavenie od diabla. Lenže musíme byť veľmi opatrní. keď obrovské masy katolíkov aj počas 30 rokov verili v mariánskosť zjavenia a potom sa ukázalo. bol v  Katolíckej Cirkvi tzv. ktorý od stvorenia sveta sa snažil zviesť ľudí k odporu proti Bohu. História rôznych zjavení nám dokazuje. Jeho cieľom je zviesť naivných ľudí a  k tomu mu stačí do  svojho zjavenia zamontovať iba jednu nebezpečnú vetu pomimo mnoho správnych viet svojho zjavenia.

Ešte nikdy nebolo toľko nových „stigmatikov“ a  iných „zázračných liečiteľov“ atď. obchod veselo kvitne. v  La Salette som bol trikrát a raz som bol vo Fatime a v Litmanovej. V tejto knižke si bližšie pozrieme dve falošné „zjavenia“ a  to v  Medžugorje a  v  Litmanovej a  potom sa pozrieme na  dve ozajstné zjavenia Panny Márie v  La Salette a  vo Fatime. Všetci tí. obrázkov a  iných devocionálií. ako miestnemu biskupovi a  proti jeho legitímnym rozhodnutiam. že „Gospa“ (tzv. že ľudia veria chorým. Falošný pastieri Novej cirkvi nebránia týmto psychózam a  tak podporujú chaos a anarchiu vo svojich radoch. stavajú sa tam hotely a  podnikatelia sa tešia. Komisia neuverejnila výsledky ani v  roku 1985 a  preto biskup Zanič poslal spisy do Ríma. Medžugorje (z oficiálnej správy mostarského biskupa Zaniča) Biskup Zanič je mostarským biskupom. Ani v roku 1990 komisia neuverejnila žiadne výsledky. Mimochodom. ktorí na  týchto miestach boli „zázračne“ vyzdravení upadajú ešte do  horšieho stavu už aj týždeň po „zázraku“. lebo obhajcovia „zjavenia“ si to neželali. Z tejto správy vyberám len určité body: !81 . Nakoniec biskup Zanič sa sám rozhodol vydať rozsiahlu správu všetkým biskupom sveta. že dobre zarobia. či  už poskytnutím ubytovania alebo predajom ružencov. Ešte horšie je na tom. ktoré sú varovaním pre nás všetkých. Bolo to v júni 1990. ktoré mu zabraňovali stotožňovať „Gospu“ s  Pannou Máriou. ktorá svojimi vyhláseniami protirečí učeniu Katolíckej Cirkvi. Biskup Zanič vydal prvú správu. že mu „vizionári“ zatajili. 1. Táto „Mária“ až absurdným chovaním ničí dôstojnosť skutočnej Matky Božej. Panna Mária) podporila rebéliu dvoch františkánskych kňazov proti nemu. alebo ľudí a  tak tam kvitne veľký obchod. 1982 ustanovil diecéznu komisiu na prešetrenie „zjavenia“ v Medžugorje. V  októbri 1984 sa komisia rozhodla odložiť zverejnenie výsledkov šetrenia.štáte nejaké „mariánske zjavenia“ alebo „plačúce mariánske sochy a  obrazy“. Zjavenia v  La Salette a  vo Fatime sú aj schválené pravou Katolíckou Cirkvou. do  ktorého diecézy patrí aj Medžugorje. ktoré videli „Pannu Máriu“. alebo podvodníckym deťom. Už vtedy ho znepokojilo. Biskup dňa 11. A  tak. Milióny ľudí chodia navštevovať tieto miesta. sošiek. v ktorej predložil svoje teologické a kanonické dôvody.

‚Zjavuje‘ sa všade a to aj na miestach nie najvhodnejších pre Kráľovnú neba. Značný počet františkánov v provincii podporujú biskupa a neveria v ‚zjavenie‘. Môže Panna Mária podporovať rebéliu rehoľníkov proti miestnemu biskupovi? Boli to títo dvaja františkáni. ktoré „Gospa“ hovorí: „Gospa“ sa s  deťmi modlí Otče náš. že je to on. Zo 100 kňazov v Hercegovine ani jeden neverí v ‚zjavenie‘. ktorý má pravdu a nie biskup. Kňaz Vego bol potrestaný aj preto. Viď príklad Bernadetty. Lucie. Pri svojich ‚zjaveniach‘ sa raz smeje. necháva sa dotýkať. z. t. „Gospa“ tvrdí v  Medžugorje. kde slobodní vizionári po pohľade na posla z neba zasvätili svoj život Bohu a nešli do manželstva. že ide o  diabolské zjavenie sú doktrinálne bludy. že mal so svojou milou 2 deti. ‚Gospa‘ sa ‚zjavila‘ už asi 5000krát. „‚Gospa‘ vo svojom zjavení obhajovala františkánskych kňazov Vegu a Prusinu a tvrdila. ktorí pre neposlušnosť boli vylúčení z františkánskej rehole a zároveň boli suspendovaní. zrazu sčernie atď. čo je nezmyslom. že oni majú pravdu a nie miestny biskup Zanič. On neposlúchol a naďalej slúžil omšu a podporoval ‚zjavenie Gospy‘. čo sa nestalo v pravých zjaveniach. „Gospa“ tam žehná ružence a  iné devocionálie. čo skutočná Panna Mária nikdy nerobila. Keby bola ona Nepoškvrneným počatím. aby chlapci-vizionári a dievčatá- vizionárky sa stali kňazmi respektíve sestričkami. Môže Panna Mária hovoriť také nezmysly? Hlavní vizionári Vicka a Jakov viackrát klamali biskupa. Melánie a iných. takže ktorá „Panna Mária“ klame? !82 . keď sa ich vypytoval na ‚zjavenie‘. Deti neposlúchli túto výzvu a chlapci sa oženili a dievčatá vydali. Je to dobré čítanie pre ľudí duševne chorých. ‚Gospa‘ vyzvala deti. ale ‚len keď to budete vy chcieť‘. že to je posledné zjavenie a  tu máme aj ďalšie a ďalšie zjavenia „Panny Márie“.“ Ešte väčším dôkazom. ktorá vždy tvrdila. by sa nemohla modliť: Odpusť nám naše viny. raz plače. nesmeli slúžiť omšu a vysluhovať sviatosti.

Litmanová Kolujú rôzne brožúrky o  tomto „zjavení“ a  všetky si protirečia. Komu niet rady. V  La Salette a  Syrakúzach plakala a  teraz v  Litmanovej a v Medžugorje je veselá a smeje sa… Je to nezmysel. tento a či jeho rodičia. lebo potrestal túto krajinu hroznou občianskou vojnou v Bosne a Hercegovine. 1: „Učiteľu.“ 2. A že ten hriech sa mu neodpustí. 1. že vraj tým udrel z  polovice svoju duchovnú matku. 1990: v  tento deň „Panna Mária“ plakala. Ona vždy prišla na  zem. Komentár: Snáď Panna Mária má aj väčšie problémy na svete. A  tu nachádzame odpoveď. ktorý udrel svoju matku. 10. Pán Boh nedovolil dlho zosmiešňovať jeho Matku. Jána 9. Komentár: Čo to všetko znamená? Ako. že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Ani on nezhrešil. talianski jezuiti Amorth a  Restrelli a  iní „charizmatici“ z celého sveta. 10.“ Komentár: Žeby Panna Mária protirečila svojmu Synovi v príhode u  sv. 10. kto zhrešil. ani jeho rodičia. 1990: v ten istý deň „Panna Mária“ hovorí o  jednom otcovi. 2. Podľa „Gospy“ niet rozdielu medzi náboženstvami. tomu niet pomoci. ale sa narodil slepý. že taký hriech je neodpustiteľný? Je to ďalšia ukážka čudnej teológie z Litmanovej. 9. lebo Katka neprišla na spoveď. aby Panna Mária prišla na  zem? Aby ukazovala svoju veselosť? Je to zosmiešňovanie Panny Márie. Vyberám z niektorých dní: 30. Nuptič. 1990: Videli sme Pannu Máriu a bola veľmi veselá… Komentár: Toto je dôvod. !83 . Lenže Nová cirkev sa nechce poučiť a  naďalej organizuje autobusové zájazdy do  Medžugorje a  pozýva tie podvodnícke deti na prednáškové turné po Slovensku. 1990: „Panna Mária“ hovorí: „Každá choroba je následkom nejakého hriechu. kto je autorom týchto „zjavení“: Sú to ekumenisti a  charizmatici Novej cirkvi: René Laurentin. aby zvestovala vážne varovanie pre hriešne ľudstvo. to vraj len ľudia robia tie rozdiely. aby sa na ňom prejavili skutky Božie.

Nedávno sa vydala Katka. vo  Fatime sa hovorí o  pôste a  vôbec o  pokání. že pre Slovensko nebude dobrá samostatnosť atď. ktoré videli „Pannu Máriu“. že naši katolíci môžu uveriť takýmto rozprávkam. jedna z  dievčat. čo má robiť pre muža. Fatima Toto pravdivé zjavenie našej nebeskej Matky je pod terčom modernistov. ktorým je Pán Ježiš Kristus. čo som čítal. Čo je tiež dôkazom nepravosti zjavenia. Komentár: Je neuveriteľné. 1991: „Panna Mária“ požehnáva ružence a iné devocionálie. že jej muž sa má tam dobre. keď sa Panna Mária zjavila slobodným dievčatám. ale je to naša povinnosť modliť sa. Nová cirkev organizuje autobusové zájazdy naivných katolíkov. lebo to nie je naša zásluha. Komentár: Ozajstná Panna Mária nikdy nežehnala tieto predmety. Už aj predseda biskupskej konferencie Slovenska O. 1990: Jedna teta sa pýtala. ktorý zomrel a ako sa má na druhom svete. Vôbec už nechcem písať o  nechutných hádkach medzi grécko-katolíckymi a  rímsko-katolíckymi kňazmi a  o iných nechutných scénach. 7. že „Litmanová je hanbou Slovenska“. „Panna Mária“ vždy ďakovala dievčatkám za modlitby. ktorí chcú toto zjavenie vymazať z  kníh svojho náboženstva. 18. Kto by raz uvidel krásu skutočnej Panny Márie z  neba. tak nikdy nebude túžiť po manželovi. 7. ale stále môžu dávať peniaze na omšu. ale v  žiadnom prípade sa nejedná o zjavenie Matky nášho Pána Ježiša Krista. Komentár: v  žiadnom pravom zjavení Panna Mária neďakovala vizionárom za modlitby. zatiaľ čo modernisti pri  svojom prijímaní stoja. 11. ale bude túžiť po nebeskom Ženíchovi. kde došlo zo  strany „odborníkov“ k  manipulácii dievčatiek alebo je to prinajlepšom len projekcia zbožných myšlienok zo  svojho vnútra. Podľa iných brožúriek. a  za to nám Panna Mária predsa nebude ďakovať. ktorý kľačal pred Hostiou. „Panna Mária“ povedala. V minulosti. Buď celá Litmanová je veľkým podvodom. ktorí veria takémuto zosmiešňovaniu Kráľovnej vesmíru. Baláž sa vyjadril. Nesedí im toto zjavenie. tak všetky zostali slobodné a zasvätili Bohu svoj život. „Panna Mária“ bola proti rozdeleniu federácie. zatiaľ čo modernisti v  Novej cirkvi sa postia pred svojim !84 . To robí len Pán Ježiš alebo jeho kňazi. lebo tu sa najprv zjavil deťom anjel z  neba.

zatiaľ čo modernisti túto pobožnosť považujú za veľmi sentimentálnu a detskú. Neposlúchnuť Matku Božiu je niečo neslýchané. ktoré ľudia v minulom storočí ešte nemohli plne pochopiť. čím len potvrdil.prijímaním len jednu hodinu. V Novej cirkvi sa veľmi málo hovorí o  tomto tajomstve. Ináč sa Rusko neobráti. že máme sa hodne modliť za kňazov. hoc aj so  zbraňou v  ruke a  veľmi nechcú hovoriť o hriechoch proti čistote. ktoré až dnes sa pred nami v plnej pravde rozvíjajú. ktorá videla Pannu Máriu vo Fatime. Melánii odovzdala dôležité prorocké tajomstvo o  Cirkvi. povedala. Lucia z Fatimy. 9. vo Fatime Panna Mária hovorí o pekle a o diabloch. Panna Mária hovorí o  modlitbách za obrátenie hriešnikov. než o  cirkevné veci a  duše svojich ľudí. občianskych vojen a  prenasledovania Cirkvi. Modernisti v Novej cirkvi chcú opačne. Oni zatvárajú oči !85 . Sovietske Rusko už narobilo dosť trápenia šírením svojich revolúcií. 1846: Ako vieme. Nechcú obrátenie nekatolíkov na katolíkov. Doteraz to žiaden pápež neurobil. zatiaľ čo modernisti neradi počujú tieto slová Fatima hovorí o  zasvätení sa k  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Mária odovzdala vo  Fatime tretiu časť tajomstva. aby to vykonal pápež so všetkými biskupmi sveta.. že Rusko ešte môže narobiť veľa zla pre ľudstvo a pre Cirkev. Chcela. ktorí majú byť veľmi čistí a nemali by sa zaujímať o  nič iné. čo Ján XXIII. ktoré odovzdala Panna Mária Melánii 19. Muselo to byť hrozným utrpením pre Melániu zvestovať tajomstvo. takže možno očakávať. Zato ho môžeme pochopiť my dnes. Panna Mária prosila o  zasvätenie Ruska. odmietol urobiť. Rusko zrejme ešte nepovedalo posledné slovo. ktorú chcela. zatiaľ čo modernisti hovoria o ľudských právach a práve na slobodu výberu náboženstva a  o slobode prejavu. lebo je nepríjemné pre jej predstaviteľov vo  Vatikáne. že nebol legitímnym pápežom. vo  Francúzsku v  La Salette sa Panna Mária zjavila dvom deťom: Melánii a  Maximovi. Pretože Panna Mária tu prorockým duchom hovorí o  udalostiach vo  svete a  v  Cirkvi. aby kňazi a rehoľníci bojovali za sociálnu spravodlivosť. aby ju pápež svetu oznámil do  roku 1960. La Salette Tajomstvo.

aj u tých. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Ľudia budú prevážaní z miesta na miesto týmito duchmi a medzi nimi budú kňazi. Kňazi a rehoľné rády budú prenasledované a podstúpia krutú smrť.nielen pred Matkou Božou. Beda kňazom a tým. Mnohí z nich stratia vieru a veľké množstvo kňazov a rehoľníkov odvrhne pravé náboženstvo. omše. osvoja si ducha týchto anjelov pekla. Títo budú postupne uhášať vieru. Nieto viac štedrých duší a nieto nikoho hodného. jeden za druhým po dobu 35 rokov (…) Kostoly budú zatvorené a znesvätené. kto by priniesol nepoškvrnenú obetu večnému Otcovi (…) Boh zasiahne nepredvídaným spôsobom. ktorí sú zasvätení Bohu. Mnoho rehoľných inštitútov stratí vieru a stratia mnoho duší… Zlé knihy zaplavia zem a duchovia temnôt spôsobia vlažnosť v každej službe Bohu… Títo duchovia temnôt budú mať veľkú moc nad prírodou. ktoré bude ponechané samo na seba (…) Boh pošle tresty. ktorí myslia len na hromadenie bohatstva a na upevnenie !86 . Fyzické a morálne agónie doľahnú na ľudstvo. Medzi nimi budú aj biskupi… V roku 1864 Lucifer s veľkým množstvom diablov bude uvoľnený z pekla. že ak neobdržia špeciálnu milosť. svojim nemravným životom. ktorý s Duchom Svätým učí Cirkev Božiu od jej založenia. Beda princom Cirkvi. Týmto duchom sa budú stavať veľké chrámy. Zaslepia ich takým spôsobom. ktorý je duchom pokory. Beda obyvateľom zeme. lásky a nadšenia pre slávu Božiu… Všade budú neobvyklé zjavy. Výber z tohto tajomstva: Kňazi. ktorí sú zasvätení Bohu. služobníci môjho Syna. poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. svojou láskou k peniazom. neúctivým slúžením sv. ale aj pred pravdou jej Božského Syna. lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna. pretože títo nebudú vedení dobrým duchom Evanjelia. Boh sa pomstí a nikto nebude môcť utiecť pred toľkými súženiami (…) Vodcovia Božieho ľudu zanedbávajú modlitbu a pokánie a diabol zatemnil ich inteligenciu (…) Boh dovolí starému hadovi rozštiepiť každú ľudskú spoločnosť a každú rodinu. pretože pravá viera vyhasne a falošné svetlo bude osvecovať ľudí.

Ľudia budú si myslieť. Za nejaký čas Boh zabudne na Francúzsko a Taliansko. Rozmnožia sa vraždy. Oni zrušia civilnú ako aj cirkevnú zákonnosť. pretože neporiadok a láska k telesným rozkošiam budú rozšírené po celej zemi… Francúzsko.ich autority. Spravodliví budú veľa trpieť. že diabol sa stane kráľom všetkých sŕdc. Pravá viera v nášho Pána bude zabudnutá. Taliansko. Cirkev bude vystavená prenasledovaniu. pretože diabol použije všetky triky. Tí. kláštorov. mojej !87 . nastane doba temnôt. Každý jednotlivec bude chcieť byť predstavený ľuďom podobného zmýšľania. Budú vládnuť pýchou. lebo tieto krajiny zabudli na Evanjelium (…) Ľudia budú zabíjať jeden druhého (…) dokonca vo vlastných domoch (…) Paríž bude horieť a Marseille bude zatopené. pokánie a ich slzy dostihnú nebesá (…) a vtedy Ježiš Kristus. Ich modlitby. výkonom svojej spravodlivosti sa zmiluje a rozkáže svojim anjelom usmrtiť všetkých svojich nepriateľov (…) a vtedy nastane obdobie pokoja a človek bude zmierený s Bohom (…) Tento pokoj bude trvať len krátko a 25 rokov dobrej úrody spôsobí. Cirkev zažije hroznú krízu. ktorí sú predstavení reholí. ktoré sa tak pokazia. Španielsko a Anglicko budú vo vojne (…) Potom bude hrozná vojna. Zástupca môjho Syna bude mnoho trpieť. aby infiltroval rehoľné rády zlomyseľnými hriešnikmi. že všetko je stratené a nič nebude možné počuť okrem rinčania zbraní a bohorúhania. v ktorej budú bojovať desiati králi Antikrista (…) ktorí budú jedinými vládcami vo svete (…) ale deti svätej Cirkvi. klamstvá a vzbury bez lásky k vlasti a rodine… Všetky civilné vlády budú mať jeden a ten istý cieľ: zrušenie každého náboženského princípu spoločnosti a tým pripravia cestu pre ateizmus. nech sa majú na pozore pri prijímaní nových členov. materializmus a nerestiam každého druhu… Dôjde k znesväteniu svätých miest. že hriechy sú príčinou ťažkostí na zemi… Predchodca Antikrista so svojimi oddielmi bude bojovať proti Kristovi (…) preleje mnoho krvi a bude chcieť zničiť pravú bohoslužbu (…) Bude mnoho vojen až po tú poslednú. nenávisť. špiritizmus. že ľudia opäť zabudnú. žiarlivosť. Niektoré mestá budú zemetrasením zničené a pohltené zemou.

sa pyšne zodvihne až k nebu. Ona spadne na zem. Ľudia sa stanú viac a viac perverznými. ktorí sa mi odovzdali. pliagami a epidémiami… Odporné zvieratá budú padať v podobe ľadovca (…) bude počuť hlasy vo vzduchu (…) Henoch a Eliáš budú zabití. ktorí sa vyhlasujete za služobníkov Ježiša Krista. v mlčaní a čistote a v jednote s Bohom (…) Nech vaše nadšenie vás urobí hladnými pre slávu a poctu Ježiša Krista… Cirkev bude v zatmení a svet zdesený. ktorí budú krvácať vo vojnách. Už pri svojom narodení bude sa rúhať Bohu a bude mať už aj zuby. budú postihnutí hladom. oheň pohltí mestá. lebo sa neklaňali pravému Kristovi… Teraz je čas. Volám svoje deti. aby som ich viedla k môjmu Božskému Synovi (…) volám apoštolov posledných dní (…) ktorými svet pohŕda a ktorí žili v chudobe a poníženosti. Oni budú kázať Božou mocou a ľudia dobrej vôle uveria v Boha (…) ale beda obyvateľom zeme. že je spasiteľom sveta. Bude hrozne kričať a bude prevádzať hrozné divy a bude sa živiť len nečistotou (…) zem vydá len zlé ovocie. kde bude zasiahnutá dychom Michala Archanjela. ktorí budú naplnení Duchom Božím. Bohu sa bude slúžiť a Boh bude oslávený. keď sa otvorí priepasť a kráľ temnoty. hviezdy stratia pravidelný chod (…) zemetrasenia pohltia hory a mestá (…) Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. Potom otvorí svoje ohnivé črevá. keď príde Henoch a Eliáš. a tie pohltia šelmu a jej nasledovníkov v pekle. tá šelma (…) ktorá si domýšľa. ale vo svojom vnútri zbožňujete iba seba… Bude to v tejto dobe. v opovrhnutí. pohanský Rím zmizne zo zeme. ktorá sa bude chvieť tri dni. !88 . Démoni vzduchu spolu s Antikristom budú prevádzať veľké divy na zemi a v atmosfére.viery a moji opravdiví nasledovníci budú rásť vo všetkých čnostiach… I samotná príroda bude volať po pomste pre hriechy človeka (…) Traste sa zem a vy. mojich verných. Celý vesmír bude postihnutý hrôzou a mnohí budú zvedení. Potom voda a oheň očistia zem a skonzumujú všetky diela ľudskej pýchy a všetko bude obnovené. keď sa z falošnej mníšky narodí Antikristus (…) jeho otcom bude biskup.

Je veľmi ťažké pochopiť každý detail. že už sme a  ešte len budeme svedkami hlbokej krízy v  kresťanstve. Aj Rím stratí vieru a bude sídlom Antikrista. Jedno je ale isté. Komentár: Toto posolstvo Panny Márie je veľmi vážnym dokumentom. odpadom mnohých kňazov a biskupov od pravej viery. Jána vo Sv. akým je kniha zjavenia sv. lebo všetky proroctvá. niektoré udalosti sa už odohrali a niektoré budú zrozumiteľnejšie neskoršie. !89 . Písme sú sčasti už aj teraz zrozumiteľné.

odišli do  staro-katolíckej alebo pravoslávnej cirkvi v domnení. čo prichádza z Ríma. ktoré Katolícka Cirkev musí veriť. Nebudem sa veľmi mýliť. Čo robiť za súčasnej krízy? Na túto otázku málo slovenských katolíkov sa snaží dať aj odpoveď. Katolícka Cirkev nikdy nedovoľovala spoluprácu s týmito cirkvami. Rôzne východiská z dnešnej situácie: a) riešenie staro-katolícke alebo pravoslávne Poznám katolíkov. Myslia si. Uverili najväčšiemu podvodu. že odchod do  týchto oddelených cirkví je spojený s  Božím požehnaním. je najlepším „pápežom“ tohto storočia. lebo nepoznajú povinnosti a  práva skutočného pápeža. keď poviem. Aj platnosť kňazstva je v  niektorých vetvách staro-katolicizmu pochybná. ktoré Katolícka Cirkev odsúdila alebo neveria v  články viery. lebo veria v  doktrinálne bludy. všetko musí byť dobré a vlastne ich to ani nezaujíma. ktorí boli ateisti. takže aj tu je mnoho veci nejasných. ktorí keď videli nešťastný vývoj v  Cirkvi po koncile. ktorá už nie je katolícka. keď v nej nebolo pochybnosti o platnosti sviatostí. Viera na  Slovensku je v  ťažkej kríze. závisti a  vzájomného osočovania medzi katolíkmi. že tieto spoločenstvá sa oddelili od Katolíckej Cirkvi. V nedeľu chodia do kostola. že Ján-Pavol II. Väčšina katolíkov nepozná základné vedomosti z  detského katechizmu a  preto ich neprekvapí žiadna zmena. lebo je to zvyk a je to aj politicky niekedy výhodné. ktoré založil nebohý arcibiskup Lefebvre. čiže schizmatické a  okrem toho sú aj bludárske. Lenže títo katolíci si neuvedomujú. že všetko. Pia X. Pravoslávna cirkev v  Rusku a  inde mala vo  vedení po celé desaťročia agentov KGB. že tam nájdu platné sviatosti a najmä platnú omšu. Iná je situácia katolíkov na  Západe. b) riešenie podľa arcibiskupa Lefebvra Mnoho nespokojných katolíkov podporuje Bratstvo sv. Toto Bratstvo uznáva posledných štyroch „pápežov“ za legitímnych zástupcov Krista !90 .. Tam v  mnohých krajinách rastie nespokojnosť medzi katolíkmi a nie sú ochotní pod zámienkou slepej poslušnosti vzdať sa ozajstného katolicizmu. takže neverím. Tieto cirkvi sú rozkolnícke. čiže heretické. lebo poznajú a si cenia katolícku vieru a  nehodlajú sa stať pasívnymi členmi Novej cirkvi. že viera na Slovensku je mŕtva a  skutky sú vtelené do  nenávisti.

že nikto z  ich radov nepožíva slobodu. keď raz uzná niekoho za pápeža. ktorý pápežský dokument je dobrý a  ktorý nie. Keď totiž JP II. včítane nových biskupských vysviacok. Tragédiou Bratstva je. úplne popierajú právo ich členov vylúčiť z  cirkvi. muselo uznať aj platnosť Novej omše a ostatných nových sviatostí. Katolík. Asi týždeň po vysviacke a  po tejto prísahe táto skupinka 5 kňazov porušila prísahu a  odišla z  Bratstva do Kellyho skupiny. odmietajú nový cirkevný kódex a väčšinu dokumentov 2. Je to schizofrenický postoj. Bratstvo vôbec nie je poslušné týmto „pápežom“. a  platnosť novej omše. Pamätná je tragická udalosť s tzv. vysluhujú staré sviatosti. a neuznáva platnosť novej omše atď. ktorého považujú za legitímneho pápeža a takýto postoj nie je katolícky. keď skupina piatich diakonov v seminári Bratstva v Ridgefielde bola pred svojou kňazskou vysviackou donútená prisahať pred otvoreným bohostánkom. lebo slúžia starú omšu. lebo títo odmietli uznať JPII. nie je pripustený k vysviacke. že aj v  ordinárnom učení je Cirkev neomylná. Čiže praktizujú úplnú neposlušnosť mužovi. ktorá mu podľa Božského práva patrí.na zemi. že verí v  legitimitu Jána-Pavla II a  v  platnosť novej omše a  iných sviatostí. popierajú neomylnosť súčasného „magistéria“ tzv. Jánovi-Pavlovi II. Ešte tragickejšia udalosť sa stala v  roku 1985. ale schizmatický. Odmietať túto dogmu je typickým protestantským stanoviskom. ale zároveň ich zatracuje pre ich nekatolícke zmýšľanie a za ich bludy ich posiela do pekla. Vlastne oni sami rozhodujú. Tým iba potvrdzujú. že uznalo aj Pavla VI. tak Bratstvo to neuznalo. vylúčil arcibiskupa a  štyroch jeho biskupov z Novej cirkvi. vat. Kto to odmietne. lebo oni sa cítia byť „dobrými chlapcami“ a  tak vlastne zdeformovali dôvod pápežstva. Kellyho skupinou 9 kňazov a seminaristov. ktorý odplavil z  Bratstva už jednu tretinu ich kňazov. Čiže sú pápežskejší než ich pápeži a  to je spojené s pýchou. Totiž každý diakon pred kňazskou vysviackou musí písomne prisahať. a  v  platnosť novej omše a  iných nových sviatostí. ktoré síce oni odsudzujú. že veria v  legitimitu JP II. ktorých arcibiskup Lefebvre vylúči z  Bratstva. Bratstvo tým. nesmie mu odoprieť poslušnosť vo veciach. ktorá tvrdí. Tým. koncilu. učiteľského úradu Novej cirkvi a  to je proti neomylnej dogme Katolíckej Cirkvi. že oni a  aj Nová cirkev sú nekatolíci. Toto nie je katolícky postup a  nemôže spočinúť Božie !91 . že uznávajú posledných „pápežov“ aj s ich bludmi. ktorá neuznáva JP II. aby mohol verejne pochybovať o  legitimite posledných „pápežov“ alebo o platnosti nových sviatostí.

ale nemajú odvahu to riešiť zodpovedne a  uchyľujú sa k  alibistickému riešeniu. lebo sa rozhodli čakať na zmeny „z vrchu“. Mnohí kňazi preto opustili Bratstvo a  skončili buď v  modernistickej Novej cirkvi alebo medzi nami a  niektorí opustili kňazstvo úplne a  sa oženili. že arcibiskup Lefebvre bol vysvätený za kňaza a  konsekrovaný za biskupa vysokopostaveným slobodomurárskym kardinálom Lienartom. ktoré už nie je katolícke. ktorí stále čakajú na „zásah z vrchu“ asi nezáleží na  platnosti sviatostí a  najmä na  platnosti Eucharistie. Boja sa skúmať pravdu. Tiež nie je zanedbateľným problémom fakt. A  čo. Nezáleží im na  tom. poťažne na miestnych „biskupov“ alebo farárov a sami sa naďalej zúčastňujú obradov Novej cirkvi a  tak svojou pasivitou vystavujú seba a  svoje deti pochybným a  neplatným sviatostiam. Za to. Pia X. a nezáleží im. že nevyznávali pravé katolícke náboženstvo alebo že odpadli od katolíckej viery nebudú sa môcť vyhovárať na „tých vo Vatikáne“. dokedy budú čakať? To isté sa stalo s mnohými katolíkmi za Luthera. ktorí len postupne uvádzali svoje nové zmeny. ktorí si ani nevšimli. Aj krutí dozorcovia v  koncentrákoch sa vyhovárali na  „tých vo  vedení“ a naďalej týrali svoje obete. keď vedenie vo Vatikáne sa nevráti k zdravej katolíckej viere. lebo potom by sa museli rozhodnúť v  prospech pravdy a to je niekedy bolestné. či platný kňaz ich platne rozhrešuje v spovedi. ktorí vidia.požehnanie na  takúto schizofréniu v  teologickom myslení. totiž všetku vinu zvaľujú na  vedenie Vatikánu. Títo katolíci vlastne už neurobia nič pre Cirkev. ktorý členstvom v  tejto tajnej spoločnosti vlastne sa automaticky vylúčil z Katolíckej Cirkvi a preto je tu mnoho pochybností o Bratstve sv. !92 . ktoré neprichádzajú. Ani nezbadajú kedy budú vyznávať Nové náboženstvo Novej cirkvi. či  prijímajú skutočné Telo Kristovo alebo len kus chleba. lebo tak boli „očarovaní“ reformami Martina Luthera alebo Melanchtona. že veci v Novej cirkvi nie sú v poriadku. Týmto katolíkom. že sa stali z  nich nekatolíci. lebo každý sa bude zodpovedať za seba. c) zvaľovanie zodpovednosti na tých vo vedení Sú katolíci.

ktorý by chcel dostať toto „povolenie“ (indult) na  slúženie tej sv. e) grécko-katolícke riešenie Niektorí rímsko-katolíci. ktorá Pán Ježiš nikdy nevyslovil. ale spomínať ho ako pápeža v liturgii je svätokrádežou. že tá istá omša v  latinčine. f) hnutie za obnovu tridentskej sv. nedostanú rozhrešenie. Aj medzi grécko-katolíkmi čoraz častejšie sa používa liturgia v  slovenčine s  deformovanými slovami premenenia. lebo bola schválená neplatným pápežom Pavlom VI. Totiž každý kňaz. že nová omša v ľudovom jazyku je neplatná pre zmenené konsekračné slová. ktorá sa slúžila v  Cirkvi mnoho storočí a  ktorá nám dala skoro všetkých svätcov a  mučeníkov musí písomne uznať. a  jeho slobodomurárskym arcibiskupom Bugninim. V  samotnej východnej liturgii sa modlí viackrát za Jána-Pavla II. Môžeme sa modliť za neho v  súkromnej modlitbe. že majú vážne pochybnosti o JP II. Títo katolíci dávajú prednosť starším kňazom v  domnení. Žiaľbohu. ktorých vysviacka je neplatná. Aj v tejto cirkvi pokračuje deštrukcia katolíckych hodnôt. zatiaľ čo tí mladí sú pochybní. lebo on nie je ani katolíkom.. lebo nová omša v latinčine nie je platným katolíckym obradom. že títo sú platne vysvätení. že nová omša (čiže !93 . Ako vidíme. ani toto nie je katolícke riešenie v súčasnej kríze. Naši tradiční rímsko-katolíci nesmú sa slobodne vyjadriť v  spovedi. Grécko- katolícka cirkev je východnou cirkvou a nie je dobré aby sme unikali z  problémov v  našej Cirkvi a  tou je Rímsko-katolícka Cirkev. Aj tu narážame na  vážne problémy.. Títo „kňazi“ o  hodinu bez problémov slúžia novú omšu v  ľudovom jazyku s neplatnými slovami premenenia vína. ktorí sú si vedomí neplatnosti novej omše v Novej cirkvi začali sa zúčastňovať východnej grécko-katolíckej liturgie v  staroslovienčine. omše v modernistickej Novej cirkvi Toto je veľmi ponižujúce riešenie. je platná. Mnohí mladší „kňazi“ neveria v obetný charakter omše a v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii. čiže za jeho obrátenie. Túto latinskú novú omšu niekedy slúžia mladší „kňazi“. čo je neprípustné pre katolíka. kde význam konsekračných slov nebol tak drasticky zmenený. Oni sa domnievajú. d) nová omša v latinčine Títo katolíci vedia. aj tu dochádza k  podvodu. omše.

a  to vytvára neprijateľnú situáciu pre katolíka. lebo on slúži omšu. Legitímny pápež musí byť biskupom Ríma a musí mať kontakt s každým katolíckym biskupom. kde sa slúži aj nová omša. omši. čo je ďalší výsmech celej procedúry. kto dostane toto povolenie. že veria v  pápežský úrad siahajú po necirkevnej voľbe „pápeža“ a tak máme vo svete viacerých takých „pápežov“. Dochádza k  hroznej situácii. že podstatné je to. Legitímny pápež nemôže zmeniť neomylné výroky svojich predchodcov ako to urobili niektorí so  samozvaných „pápežov“. !94 . čiže klaňajú sa iba chlebu. Niektorí z  nich sa menovali sami do  tohto úradu. Sv. niektorí sa odvolávajú na mystickú cestu svojho „zvolenia“. čo znamená. čo vytvára materiálne modloslužobníctvo. že oni nespomínajú Jána-Pavla II. že prijímajú iba chlieb. keď kňaz slúžiaci platnú indult omšu musí ísť po hostie do „bohostánku“. že sa modlí za jednotu cirkvi s heretickým človekom Jánom-Pavlom II. všetky dokumenty 2. Všetky skupinky okolo týchto „pápežov“ majú tendenciu sa ghetizovať svojím fanatizmom. lenže si neuvedomujú. čo je svätokrádežou a je to pre úprimného katolíckeho kňaza neprípustné. omšu. ktorá je neplatná. Ďalej musí písomne prehlásiť. Nakoniec. vo  sv. V  tejto zmenenej omši kňaz musí spomenúť v  kánone „Una cum Joanni Paulo Secondo“. nový zákonník atď. Táto indult omša sa slúži v  kostole. z roku 1962. že nemá žiadne kontakty s Lefebvristami alebo s tými katolíkmi. ktorý sa nesmie zúčastňovať v  chráme. vo  svojej slávnej bule Quo primum zaručuje právo každého kňaza na  slúženie tridentskej sv. nemôže slúžiť tridentskú sv. Je to to isté ako keby sme vo  sv. ktorí majú vážne pochybnosti o  horeuvedených veciach. že kňaz uznáva všetky nové sviatosti. omši prosili za jednotu Cirkvi s  Martinom Lutherom. v ktorom sú nepremenené hostie a tie potom rozdáva veriacim a títo chudáci si ani neuvedomujú. vat. g) nekanonická voľba tradičného „pápeža“ Určití tradiční katolíci. omše a nemusí žiadať o žiadne povolenie. kde sa modloslužobnícka omša (nakoľko v  novej omši chlieb a  víno sa nepremieňajú na  Telo a  Krv nášho Pána Ježiša Krista) mieša s  platnou omšou.neplatná) je rovnako dobrá ako stará omša. Niektorí laici mi povedali. ale omšu zmenenú podľa Jána XXIII. koncilu. Toto tiež nie je katolícke riešenie. aby dokázali.. čo sa modlí kňaz. Pius V.

Toto je typické protestantské riešenie a  je popretím katolíckej dogmy. ktorou je Peter a jeho viera a ktorá učí pod vedením Ducha Svätého nemôže učiť omyl a  nemôže si protirečiť. Časť týchto biskupov organizovaná v  Katolíckej Aliancii. ktorý príde a  odslúži sv. My. ktorým ponúkla katolícke a  pozitívne riešenie v danej situácii. Kňaz nesmie hovoriť do mnohých vecí lebo inak s ním zrušia zmluvu. dole podpísaní biskupi. ktoré potom uzatvoria zmluvu s  nejakým tradičným kňazom. omšu alebo udelí iné sviatosti a  odíde. následujúc neplatný Druhý vatikánsky koncil. Katolíckej a  apoštolskej rímskej Cirkvi. nehovorí za Katolícku Cirkev a  je v  skutočnosti pozbavená Božej autority a  jurisdikcie (právomoci) nad veriacimi. ktorých obviňujú z deštrukcie Cirkvi. že súčasná hierarchia konajúca a  učiaca proti neomylnému magisteriálnemu učeniu Cirkvi ohľadom ekumenizmu. medzi ktorú patrí aj pisateľ tejto knižky. vyhlasujeme. Títo kňazi chcú zostať verní Katolíckej Cirkvi a  preto odmietajú poslúchať slepých vodcov Novej cirkvi. vydala v  roku 1989 svoje biskupské vyhlásenie o  súčasnom stave v  Cirkvi. založená na Skale. Pravá Božia Cirkev. keď Cirkev postráda pravého rímskeho pápeža. A  tak niektorí títo kňazi boli vietnamským arcibiskupom Ngo-Diem Thucom konsekrovaní za biskupov. že biskup s  kňazmi sú zodpovední za vedenie miestnych cirkví. volaní mimoriadnymi okolnosťami zachovať posväcujúce poslanie Svätej. lebo čoraz viac kňazov si uvedomuje vážnosť krízy v Novej cirkvi vedenej Vatikánom. Založili si svoje výbory alebo rady. KATOLÍCKE RIEŠENIE Hnutie tradičných katolíkov je už sila. zobrali vedenie ich „cirkvi“ do  svojich rúk. ktorý radšej mlčí než by prišiel o svoj „žold“. ktorá sa nedá zastaviť. Potom si „kúpia“ iného povoľnejšieho kňaza. aby sa zachovala platnosť katolíckeho kňazstva a  tým aj platnosť sv. h) laické riešenie Keďže mnohí veriaci prestali dôverovať mnohým kňazom a biskupom. Biskupské vyhlásenie: 1. omše a  iných sviatostí. !95 .

riadiac sa nariadením sv. Od koncilu sa neporiadok v  Cirkvi iba zväčšoval. aby sa spojili s  nami na  odmietnutí nepravých reforiem. 15. ale n a  p i e s k u e k u m e n i z m u . to všetko bolo nemilosrdne odstránené. Posvätná tradícia. Ojedinelé protesty !96 . Otec.2. 4. „Je jasné“. nového omšového poriadku a ostatných sviatostí. Zatiaľ čo kamery liberálnych masovokomunikačných prostriedkov kanonizujú „charizmatických pápežov“ v  očiach masy ľudstva. v  latinčine. pretože takouto podporou zobrazujú falošné kresťanstvo. 2. „Po ovocí ich poznáte“. Otec Pius XI. nielen. ale ako platne vysvätení biskupi pre apoštolské poslanie Cirkvi. ktoré ste ústne alebo písmom od nás prevzali…“ (2. takže môžeme spolu s prorokom hovoriť. Pavla: „… buďte pevní a pridŕžajte sa náuk. vat. ale aj z  učiteľského úradu. zvyšok zvulgarizovaný a  tak lamentácie proroka Jeremiáša sa vyplnili do bodky. ako Cirkev učí. učí sv. Tieto reformy avšak nie sú založené na  skale katolíckej viery. podania. 3. že si nárokujeme moc vyplývajúcu z  biskupskej vysviacky. je ochrankyňou a vykladateľkou katolíckej Pravdy vyjadrenej v  neomylnom magisteriálnom učení Cirkvi. 2. vyzývame všetkých kňazov a veriacich. Sol. Tento jed ekumenizmu je zrejmý v  novej bohoslužbe vychádzajúcej z  koncilu. ktoré je cudzie Kristovej Cirkvi. aká prináleží pravým diecéznym ordinárom. za formálnej neprítomnosti legitímneho pápeža. Všetko bolo patentne sprotestantizované. p r e t o ž e k a ž d á k o n f e d e r á c i a protestantských siekt je nezlučiteľná s  jedinou pravou Cirkvou založenou Kristom. To čo bolo typicky katolícke a  krásne svojou hĺbkou a  vyjadrené po stáročia v  posvätnom jazyku rímskej Cirkvi. Zatiaľ čo my sami. Konciliárne „reformy“ mali v  úmysle zmodernizovať Cirkev a  tak ju zmeniť na  slabší „znak protirečenia“ svetu nevery. že bol otrasený celý Boží dom so  svojimi siedmimi stĺpmi. Na podklade tohto. koncilu. Týka sa tzv. v jeho slávnej encyklike Mortalium Animos. nenárokujeme si jurisdikciu spravovať. anarchia. 5. či  už doktrinálna alebo disciplinárna panuje v  katolíckych farnostiach a  školách. „že Apoštolská Stolica nemôže sa zúčastňovať takýchto ekumenických zhromaždení a ani nie je dovolené katolíkom podporovať takéto podujatia. ktorý je vlastný sviatostnému charakteru biskupskej vysviacky. či  už „vyhlásených“ alebo závislých od tzv. ako to odsúdil v  blahej pamäti sv.) a  ktoré sme my prevzali od apoštolov a  ich nástupcov.

Hľa. ktorí zostali verní tradičnej sv. liste Solúnčanom. „Kto vás počúva. má byť jasná povinnosť katolíkov: Musia totálne odmietnuť tzv. omši. z Ríma postrádajú akúkoľvek účinnosť. Sv. že v  heretických prejavoch nevykonávajú neomylný (slávnostný) výkon učiteľského úradu Cirkvi. počúva mňa“ (Luk. že protivník a nepriateľ môže vojsť do brán Jeruzalema. čo vždy bolo Cirkvou odsúdené. Podľa tohto všetkého. ktoré vidia. predpovedaný sv. ak nie to. V  ňom nachádzame v  kánone 204 svätú Katolícku Cirkev zredukovanú iba na  čiastku väčšieho „ľudu Božieho“. ktorí zostali verní tradičným hodnotám sa sústredili okolo kňazov. ktorí zostali vo  svojich farnostiach stenajú zo  zmätkov. 12) 8. ktorý zahŕňa všetkých pokrstených katolíkov a  či nekatolíkov. aby sme nemali účasť na  hriechoch iných. Od koncilu odišlo z  reholí asi 400000 rehoľníkov a rehoľníčok. tak potom by bola spochybnená aj neomylnosť samotnej Cirkvi a  tiež neomylnosť jej ordinárneho učiteľského úradu. Katolícke svedomie nemôže robiť kompromisy. ak by niekedy pravý rímsky pápež verejne učil blud a  tak podviedol Cirkev. „Neboli by verili králi zeme. kde ho uložili“. na  jednej strane uznať Božiu autoritu v  konciliárnych „pápežoch“ a  zároveň im odmietnuť poslušnosť s  odôvodnením. Od roku 1983 vidíme túto podvratnú činnosť koncilu aj v  novom cirkevnom kódexe. Na nás katolíckych biskupoch leží povinnosť obrániť a  zachovať neomylné magisteriálne učenie Cirkvi. čo sme tu naznačili. čo iba svedčí o zrútení sa autority na najvyšších miestach. Ovečky Kristovho stáda vidíme od koncilu roztratené a ponechané na  seba. Lebo. ktorý bol plne zdeformovaný. „Vzali mi Pána a nevie. Pavlom v jeho 2. Pavol varuje nás. 10. 7. Čo iné môžeme vidieť v tomto roztrúsení ovečiek Kristových. Vatikánsky koncil aj s  jeho falošnými pápežmi. 2. Veľká časť prestala praktizovať vieru. Tí. 6. a  933 nachádzame communicatio in sacris (spoločné prijímanie a  vysluhovanie sviatostí nekatolíkom). mnohí ju zapreli alebo vstúpili do  rôznych siekt. 9. Veľký počet kňazov vystúpilo z kňazského života a tiež udial sa masový exodus z rehoľného života. zatiaľ čo mnohí z  tých.“ (Lamentácie 4. Éra začatá koncilom je tým veľkým odpadom od viery. ako by niektorí radi. 16) Prvý vatikánsky koncil !97 . ktorý predchádza príchod Antikrista. ani obyvatelia sveta. Nemôže. že Pastier bol zasiahnutý a že Cirkev bola orabovaná o pravého Kristovho Zástupcu. 912. V  kánonoch 844. biskupmi a s kňazmi im poslušnými. nový beztvarý ľud Boží.

ktoré sme tu uviedli. ruženec by sa nemal modliť len súkromne a v rodine. kto bude oddaný ružencu. len málo kňazov v súčasnosti vykonáva svoju službu podľa princípov. Deti majú byť vyučované podľa tradičného katechizmu. „Otec. Bude sa týkať väčšiny. Ako Kristovi pastieri plne preciťujeme ich starosť. posväť ich v pravde. Ten istý koncil nechcel donútiť veriacich poslúchať „pápeža“ vo  veciach disciplíny a  spravovania Cirkvi. ruženca. Podľa slov proroka: „Zhrešili sme a konali sme prevrátene a bezbožne. Dôraz by sa mal klásť aj na  štúdium pravej katolíckej náuky a  duchovnosti a  to z  kníh vydaných pred koncilom a s platným cirkevným schválením.“ (Rim.Mnohým sa naša požiadavka opustiť svoje farnosti a primknúť sa verne k tradičnej sv. že „Petrova Stolica vždy zostáva ochránená od bludu“ vo  veciach viery a mravov. Lenže s vierou nemôžeme robiť kompromisy. ak táto je slúžená v  spoločenstve (una cum) s neplatným pápežom a biskupmi jemu podriadenými. Sv. aby sme sa prebudili zo sna. 11) Ako naši praotcovia za čias anglickej „reformácie“. vzopreli sme sa a odklonili od Tvojich prikázaní…“ (Daniel 9. aj katolíci dnes sú volaní Božou prozreteľnosťou vyznať svoju vieru a  to práve odmietnutím nových obradov. ale aj v spoločenstve s inými katolíkmi. mimo definície o pápežskej neomylnosti vyhlásil tiež. ak by sa on mýlil vo  formálnom výkone jeho úradu – univerzálneho učiteľa Cirkvi. keď vidí !98 . ktorá podľa nášho Pána ich oslobodí z  tieňa smrti a  podporia naše úsilie. 12. Jej vonkajší prejav a prax musí byť v súlade s pravdou Cirkvi. 17) Naozaj. že veriaci budú dotknutí Božou milosťou a  spoznajú pravdu. ako bude možné pre nich duchovne prežiť a zároveň zachrániť svoju dušu. omšu najlepšou alternatívou je modlitba sv. 5) Ten istý Daniel. ako sa zdá. Nikto nemôže podviesť Cirkev a zároveň byť formálnym zástupcom Krista. Nádejajúc sa však. ktorá pre nedostatok kňazov sa ocitne buď vôbec bez omše a  sviatostí alebo bude mať len príležitostný prístup k  nim. omši a k disciplíne bude zdať prehnaná. 1836). 13. (Denz. Sv. ruženec by mal byť spojený aj s  duchovným prijímaním. 11. hovorí o  našej dobe. 13. Tiež nesmú sa zúčastňovať ani tradičnej omše. Títo sa právom môžu pýtať. ktorá postihla Cirkev. Na záver nám prichodí skúmať dôvody tejto nebývalej kalamity. Čo iné ako naše hriechy. Horlivá a  úprimná túžba po sviatostiach môže získať mnoho milostí. Nikto nezahynie. Kde momentálne nemajú k dispozícii tradičnú sv. ktorí by takto splnili svoju nedeľnú povinnosť.“ (Ján 17. „Teraz prišla hodina. 10.

tejto Božskej ustanovizne. Španielsko. včítane tých. Michala. USA. „Od toho. čiže v roku 1997 súhlasil s vyhlásením aj +Rafael Cloquell. ruženca. princa nebeských duchov. Nemecko. Panna Mária nás varovala vo  Fatime o  týchto časoch ako dôsledok nečinenia pokánia a  zanedbania modlitby sv. USA. lebo na pápežovi závisí obnova Cirkvi. USA. +John Hesson. +Oliver Oravec Kanada. ktorí čítajú toto vyhlásenie. +Michel Main Francúzsko. Obrana pápežstva. Vrúcne vyzývame všetkých. UK.P. všetko kvôli hriechom ľudí. Pravda bude zvrhnutá na zem a čo robil.“ Teda nech naše pokánie a náprava je úmerná našim pokleskom. O. Nie polovičnou snahou si môžeme vyprosiť milosť Božiu pre znovu nastolenie pravého pastiera na  Petrovom Stolci.“ (Daniel 8. 15. sv. +Martinez. Na sviatok Božského Srdca v roku 1989. jej ženícha a  sv.I. +Richard Bedingfeld Južná Afrika. Slovensko. Vzrástol až po veliteľa nebeského vojska a odstránil ustavičnú obetu a spustošil príbytok jeho svätyne a vojsko bolo postavené proti ustavičnej obeti.P. mnoho sa bude požadovať. Našu Katolícku Alianciu biskupov dávame pod ochranu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. +Vida Elmer R. ktorí odpadli od viery. Jozefa. Miera kalamity ktorú znášame je úmerná našim hriechom proti Božím prikázaniam a  proti Cirkvi. aby ho rozšírili medzi veriacimi. Vlani. !99 . Teraz prišiel čas pre nás všetkých to napraviť. nepriateľa Božieho ľudu ako „vzrástol až po silu nebies a zvrhol niektorých z nebeského vojska a pošliapal ich. Maďarsko. Biskupi: +Robert McKenna. komu bolo dané. Mexiko. 10 – 12) 14. to sa mu darilo. je prvoradý záujem nás biskupov.

Zároveň rešpektujeme prácu ostatných biskupov. omšu z misála alebo sv. Sú medzi nami aj rehoľníci a  rehoľníčky a  nemožno samozrejme zabudnúť na  našich veriacich. omšu. v  Mexiku a  v  iných krajinách. ktoré v  USA alebo v Kanade cestujú na svätú omšu iba jedným smerom 90 minút a  naspäť ten istý čas. ktorí mi udelili biskupské svätenie. autor tejto knižky patrí medzi horeuvedených biskupov. kedy môžem pre nich slúžiť pravú katolícku sv. Som šťastný. než jednoducho zostať katolíkmi. Absolútne odmietajú novú omšu. Tieto kňazské a biskupské svätenia som prijal tradičným obradom podľa starého rímskeho pontifikála. Títo ľudia tak si vážia platnú katolícku sv. spolu stretávajú a  modlia sa. ruženec spojený s duchovným prijímaním. ktorí sú našimi vzácnymi priateľmi. keď nemôžu mať sv. Poznámka editora. Naši laici sa po nedeliach a  veľkých sviatkoch. bez ktorých by sme nevideli dôvod našej činnosti. než naša skupina biskupov. omšu. či  už sv. čiže medzi biskupov. Väčšina 2 Michel-Louis Guérard des Lauriers. PEB !100 . Čo sa týka môjho kňazského svätenia. Pri  našom každoročnom stretnutí sa navzájom povzbudzujeme spolu aj s prítomnými našimi kňazmi. že biskupi McKenna a  Vida Elmer boli tými. S biskupmi Aliancie sa navzájom lepšie poznáme aj preto. Hnutie tradičných katolíkov je väčšie. Napríklad aj obrovské vzdialenosti medzi nami nám neumožňujú zapojiť do  Aliancie všetkých biskupov. bol som vysvätený v  roku 1968 biskupom Davídkom. Poznám rodiny. ktorú im ponúka Nová cirkev modernistov. Ja som dal prednosť pracovať pre Božie Kráľovstvo s horeuvedenými biskupmi aj preto. ktorí nechcú nič viac a  nič menej. Poznám vzácnych rodičov. lebo sa povinne stretávame každý rok. ruženec. Máme mnoho rodín. kde sa každý deň modlia sv. ktorí nepatria do  Katolíckej Aliancie. Biskup Vida Elmer bol vysvätený za biskupa biskupom McKennom a on bol vysvätený biskupom Guerardom DeLaurielom2 a  ten bol vysvätený hrdinským vietnamským arcibiskupom Ngo-Diem Thucom. Nie je možné kontaktovať každého jednotlivého biskupa a  to pre rôzne dôvody. Sú ďalší biskupi vo  Francúzsku. v  USA. ktorí svedomite vyučujú katechizmus svoje deti. Moja cesta Ako vidíte. omšu. Alebo v  Čechách naši vzácni katolíci trpezlivo čakajú celý mesiac na  víkend. Máme vzácnych ľudí. ktorý bol konsekrovaný za biskupa biskupom Bláhom v  roku 1967 a  ten bol v  tom istom roku konsekrovaný biskupom Dubovským. že patrím do  Katolíckej Aliancie biskupov.

aby si zachovali pokoj vo svojej duši. Aj medzi nami sú ľudské problémy. nakoľko Pavol VI. či  už nedostatok vzájomnej trpezlivosti alebo lásky. ktorí nás vôbec nepoznajú. ktorá okupuje tento úrad. Boli obdobia v Cirkvi. vydal dokument týkajúci sa pápežskej voľby. lebo bola mu postavená vážna prekážka. kedy kardinálom pre rôzne politické dôvody sa nechcelo zvoliť pápeža. Tiež je veľmi otázne. kedy Cirkev nemala pápeža a  Cirkev fungovala. lebo aj on má svoje povinnosti. Kto pozorne číta riadky tejto knihy vidí. že často používame učenie pápežov z  minulosti. Nikdy v  histórii Cirkvi sme nemali na  pápežskom tróne bludárov. ktorí sa dostali na  trón nelegálnym spôsobom. či  voľba posledného „pápeža“ JP II. ktorým zakázal kardinálom starším 80 rokov zúčastniť sa voľby. Duch Svätý nemohol konať. b) Pápež môže zmeniť všetko Pravý pápež nemôže zmeniť všetko. Máme plné právo pochybovať o  legitimite osoby. totiž voliť pápeža. ktorí po mnoho rokov podporovali nepravých pápežov. Cirkevný zákonník CIC z roku 1917 v kánonoch 100 a 102 pripúšťa až 99 ročné obdobie bez pápeža a aj počas tak dlhej absencie pápeža by pápežský úrad trval. Nikdy v  histórii Cirkvi starší kardináli nemali zakázané uplatniť svoju povinnosť a  privilégium. vzdoro-pápežov. bola podľa vôle Ducha Svätého.našich ľudí sa vyhýba zlým programom v TV a niektorí televízor ani nemajú. vatikánskeho koncilu: !101 . ktorý ničí tradíciu Cirkvi. že pápež musí byť predovšetkým katolík a nie bludár. Nikdy sme nepochybovali o  tejto božsko-ľudskej ustanovizni založenej Pánom Ježišom Kristom. Podľa 1. Kánon 102 hovorí. takže boli aj viacročné obdobia. Vždy sme verili. Cirkev v  minulosti mala tzv. V  Cirkvi mali sme veľkých svätcov (Vincent Fererský). že keby sme nemali pápeža viac ako 99 rokov. vtedy by vznikli pochybnosti o samotnom úrade. akými boli poslední štyria „pápeži“. lebo Cirkev bola a je vždy aj ľudská a ľudský faktor prináša so sebou ľudské problémy. Vždy sme bránili dôležitosť pápežského úradu a nechceme pripustiť aby tento úrad bol obsadený bludárom a mužom. Vzdoro-pápeži niekedy aj mnoho rokov neprávom sedeli na  pápežskom tróne. Najčastejšie námietky proti nám a) Neveríte v pápeža Je to námietka tých.

Títo nešťastní pápeži napriek svojej hriešnosti vždy zostali pápežmi. tak nie je sv.“ alebo sv. ktorí obdivuje Luthera. Veď  predsa nemôžeme byť poslušní mužovi. Pápež nemôže zmeniť slová Kristove alebo miesto vína zaviesť pri  omši coca-colu. Otcom. Už sv. že Katolícka Cirkev je jedno z  mnohých náboženstiev na jednej a tej istej úrovni. Gandiho a iných. Ten katolík. ktorí šíri bludy proti viere a  mení podstatu sviatostí sa podľa cirkevného kódexu z  roku 1917 automaticky vylučuje z  Cirkvi a  stráca úrad. Katolíci na  Slovensku pre neznalosť týchto základných povinností pápeža si myslia. tak ako prestáva byť kresťanom a údom tela Cirkvi. ktorý je zjavným bludárom. „Duch Svätý nebol prisľúbený nástupcom sv. ktorí neboli na  mravnej výške. lebo Duch Svätý im v  tom nepomáha a  tým iba potvrdzujú. ale ktorí bránili čistotu viery a aj napriek mnohým svojim hriechom sa vedeli zastať Cirkvi pred jej nepriateľmi. že človek sa vyvinul zo  zvieraťa. náboženskú slobodu atď. (CIC kánony 188 p. Otca Ak veríme. ktorý tvrdí. že Petrova Stolica zostáva vždy nedotknutá bludom (…) aby tak vykonávali dôležitú povinnosť pre spásu všetkých (…) a aby celé Kristovo stádo bolo odvrátené od jedu bludu…“ (Denz. že nechránia poklad katolíckej viery. Róbert Bellarmín (De Romano Pontifice): „… pápež. Poslední „pápeži“ zavádzajú mnohé nové veci a novú náuku. ktorý zastával. že JP II. svojimi vyhláseniami a  skutkami sa dávno vylúčil z  Katolíckej Cirkvi. čím iba potvrdzujú. 1596): !102 . František Saleský. (Katolícka kontroverzia. prestáva byť pápežom. 1836) Čiže ako vidíme. aby učili nové učenie.4 a  2155) Strata cirkevného úradu pre šírenie bludov voči učeniu Cirkvi sa vzťahuje aj na pápežov. c) Ste pyšní. ale aby Jeho pomocou posvätne chránili Zjavenie (…) a poklad viery (…) Všetci otcovia prijali apoštolskú náuku (…). lebo nemenili učenie Cirkvi a  podstatu sviatostí. lebo nechcete počúvať sv. Petra. Ako môžem uznávať za pápeža muža. Ochotne by sme počúvali aj tých pápežov v  minulosti. že on môže zmeniť všetko. Tiež pápeži nemôžu meniť podstatu sviatostí. keď forsírujú ekumenizmus. pápež musí brániť vieru Katolíckej Cirkvi a  nie zavádzať nové učenie ako vidíme u falošných pápežov. že nie sú legitímnymi pápežmi.

Právom odsudzujeme dozorcov v  nacistických a  komunistických koncentrákoch keď trýznili a bili väzňov a nevinných ľudí. ako to. Nepýtajú sa prečo Nová cirkev opúšťa všetky svoje tradície. keď pohoršenie vznikne ako upustiť od hájenia pravdy. Títo tiež sa vyhovárali. že radšej sa svojich farárov ani nepýtajú na  otázky. ak sa stane falošným pápežom. že podľa nového zákonníka už aj protestanti môžu pristupovať k  prijímaniu atď. keď zaslepení ľudia sa budú domnievať. ak prestanú chodiť do kostola. Je známy výrok sv. automaticky stráca svoj úrad a dôstojnosť a vylučuje sa z Cirkvi. tak prestanú chodiť aj ich deti a že tak stratia vieru. ktoré sú kontroverzné. že ak nám Pán Boh znova dopraje svojho Námestníka. ktorí chodia do  modernistických kostolov a vedia. My sme poslušní učeniu 259 pápežov Cirkvi a odmietame počúvať posledných štyroch nelegitímnych pápežov.“ Alebo výrok sv. že ich deti v Novej cirkvi prestanú byť katolíkmi a potom aj tak stratia vieru v  Boha. že pri hájení pravdy vznikne pohoršenie. to im nevadí. Gregora Veľkého: „Ak je obava. že niečo nie je v poriadku sú už tak ochrnutí vo svojej viere. !103 . To.“ alebo sv. Počul som ľudí hovoriť úplné nezmysly. Týmto rodičom jedno uniká. prečo ich cirkev sa objíma s  odvekými nepriateľmi Krista. Slepá poslušnosť privedie človeka veľmi rýchlo do pekla. tak ako naši zvedení katolíci sa vyhovárajú na poslušnosť „sv. ako to. že urážajú Boha prijímaním obyčajného chleba namiesto skutočného Tela Kristovho. a Cirkev by mala vyhlásiť. že je pravým pápežom…“ Pred svojou biskupskou vysviackou som musel prisahať. tak je lepšie. „Keď pápež je zjavným heretikom. Otcovi“. že je pozbavený jeho Apoštolského Stolca.“ S tou poslušnosťou to nie je tak zlé v  našich kruhoch. Bernarda: „Kto sa poslušne podrobuje niečomu zlému je skôr buričom než poslušným. Dnešní katolíci. Bernard: „Antikristus najskôr môže zviesť aj vyvolených. že slobodomurár už zostáva členom cirkvi. musím sa k  nemu hlásiť ako poslušný biskup. že museli byť poslušní svojim nadriadeným. že totiž.

slobodomurári a  všetci tí pokrstení katolíci. Fenomén veľkej masy ľudí je práve podozrivý. Atanáz bol vyhnaný do vyhnanstva a to až 5 krát počas svojho života. ktorý bol vševediacim Bohom a  po troch rokoch svojej učiteľskej činnosti videl „katastrofálny“ výsledok svojej práce. ktorý bol najlepším učiteľom. Bol falošne obvinený z  vraždy. závisí to na  jednotlivých krajinách. Najväčším príkladom. Ariánci sa zmocnili katolíckych chrámov. čo vás trápi je. Dnes to vidíme u  militantných mohamedánov. že iní držia násilím obsadenú Cirkev. Aj keď oni obsadili Cirkev. Všetky cirkevné úrady boli obsadené bludármi. Modernisti sa chvália. že katolík popiera božstvo Ježiša Krista. aj tak stoja mimo pravej viery. Atanáza a  pár ďalších biskupov všetci ostatní biskupi odpadli od pravej viery aj so  svojimi kňazmi a veriacimi. cudzoložstva a  z iných hriechov. kult osobnosti alebo pretvárka. Proti nemu sa šírila veľká osočovateľská kampaň. ale vy máte apoštolskú vieru. Iba pár verných ľudí stálo verne pod krížom. sv. a ktorí dostali všetko. tzn. keď by sme sa dívali len z pohľadu čísel. Uvažujme. Keď Cirkev v 4. Je známy list sv. Izaiáš alebo Jeremiáš boli úplne osamotení v  svojom ohlasovaní Božej pravdy. ale viera prebýva vo vás. kde za obrovskou masou ľudí sa skrývala nevedomosť. Z tých 900 mil. tak že drvivá väčšina vyznávala blud. Atanáza svojim trpiacim veriacim: „Kiež vás potešuje Pán Boh (…) To. d) Veď je vás tak málo Aj toto „obvinenie“ nie je celkom presné. Lenže vy vytrvajte. ktorí sa už dávno rozišli s Kristom. nemôžete byť v našich chrámoch. zatiaľ čo vy ste teraz vonku. budova alebo viera? a kto vlastne stratil a kto !104 . ale nepovedia. čo chodia do  kostola aj praktizujú svoju vieru. v minulosti sme to videli v ZSSR alebo inde. storočí bola zasiahnutá bludom arianizmu. Okrem sv. ktorí videli všetky jeho zázraky. do  modernistických kostolov chodí asi 8 – 15% z  uvedeného počtu. V čase potopy bola zachránená iba jedna rodina z  celého ľudstva. Mnohí z  nich sú väčší pokrytci alebo majú menej lásky ako ateisti. stál iba jeden z jeho apoštolov. tak veľká masa upadla do tohto hrozného bludu. že tí. čo je dôležitejšie. A  to ešte neznamená. na ktorom zomieral. Takáto je skutočnosť: oni majú miesta. že na svete je asi 900 miliónov katolíkov. že čísla o  počte veriacich sú pochybné je príklad samotného Pána Ježiša Krista. že medzi nimi sú počítaní aj všetci pokrstení komunisti. Čísla nie sú smerodajné.. Proroci Eliáš. Pod krížom.

Caillau and Guillou. ktorí predstavujú pravú Cirkev Ježiša Krista. kto si zachoval vieru? Vy ste šťastní. že tento Duch Boží sa mohol tak strašne mýliť. aj keď je ich iba hŕstka. Každé ospravedlňovanie sa za križiacke vojny. ktorí nemenili svoje náboženstvo ako svoju špinavú !105 . lebo dnešné demokratické krajiny zradili koreň na  ktorom morálka a  ozajstná humanita bola vystavená a  tým koreňom bol a  je katolicizmus svätých pápežov. takže my sme spojení so  všetkými svätými pápežmi. tak musím modernistom v Novej cirkvi pripomenúť. Ešte nikdy nebolo toľko nenávisti a  osočovania v  našej spoločnosti ako je dnes. že my katolíci veríme v obcovanie svätých. že katolícke náboženstvo je dielom Ducha Svätého a  nechceme pripustiť. ten čo má budovy alebo ten. 32. selecta SS. biskupov. že je nás málo. že jedného dňa nám Boh vráti Cirkev. keď ju učil a viedol. Nikto a nikdy nepremôže vašu vieru milovaní bratia a veríme. ktorí zachovávate základy viery. ktorí zdanlivým úspechom sa dostali do súčasnej krízy. Tvrdia o sebe. sú to oni. ktorí zostávate v Cirkvi skrze svoju vieru. vol. Sme spojení s  našim detstvom. Tí katolíci. Sú to oni. ktoré hrozne polarizujú ľudí. ale v skutočnosti sú to oni. 411 – 412. ktorí praktizovali tú istú vieru. že reprezentujú Cirkev. ktorý inšpiroval nadšenie križiakov nasadzovať aj svoj vlastný život za obranu Cirkvi alebo zmysel pre pravdu a  pokoj medzi obyvateľmi u  inkvizítorov. mučeníkmi. získal v tomto zápase. Dnes vidíme demokraciu ako ona šíri zhubné myšlienky. Patrum. Ak nepriazeň chcela otriasť vašou vierou – neuspela. vyznávačmi a  so stovkami miliónov veriacimi. Eccl. s  náboženstvom našich otcov a  praotcov. tým viac sa oddeľujú od Cirkvi.) Čo sa týka námietky. Veríme.“ (Coll. pp. Je to preto. ktorá chránila pokoj obyvateľstva od sektárskych teroristov a  od preoblečených nepriateľov Cirkvi je kritizovanie samotného Ducha Svätého. ktorá pochádza z apoštolskej tradície. ktorí zostávajú verní tradícii. ktorí sa z nej vylučujú a ktorí zblúdili. ktoré zachraňovali katolícku Európu od pohanov alebo mohamedánov alebo ospravedlňovanie sa za inkvizíciu. ktorí sa spájajú s  podobnými v  nenávisti proti ľuďom iného názoru. kňazov a  veriacich. Čím viac sa oni snažia obsadzovať naše chrámy. ktorí praktizovali to isté náboženstvo ako my dnes. ktorú my praktizujeme.

akú praktizovala po stáročia. ekumenické a  každý. 18: „Ak vás svet nenávidí. 7 – 8: „A Boh vari neobráni svojich vyvolených. preto vás svet nenávidí. čo volajú k nemu dňom a nocou a vari bude neochotný oproti nim? Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi. Tim 4. sv. keď príde?“ Viem komu som uveril a nebudem zahanbený na veky
 !106 . ale budú si zháňať učiteľov podľa svojich žiadostí. Jána 15.bielizeň. sv. ktoré ale nebude katolícke. vedzte. ale že nie ste z tohto sveta. ale bude tzv. bez Katolíckej Cirkvi a  jej morálky. kto bude obhajovať pravý katolicizmus bude štátom postihnutý. Dnešný svet sa globalizuje a chce vytvoriť nový poriadok bez Najsvätejšej Trojice. keď neznesú zdravú náuku. Odvrátia sa sluchom od pravdy a obrátia sa ku všelijakým rozprávkam…“ Ev.“ 2. Keby ste boli z tohto sveta. Lukáša 18. Dnešní komisári chcú vytvoriť svet s jedným spoločným náboženstvom. svet by miloval. lež ja som si vás vyvolil zo sveta. Ev. aby im šteklili uši. čo je jeho. že mňa nenávideli skôr ako vás. 1 – 8: „Príde čas.

ale donútil ich prinášať neplatnú omšu na ping-pongových stoloch. EPILÓG 
 
 
 
 
 Prečo sa kňazi Novej cirkvi obrátili pri omši k ľuďom? Bol to Boží zásah. Prečo predstavitelia Novej cirkvi sa ospravedlňujú nepriateľom Cirkvi za všetko? Lebo sa hanbia za Katolícku Cirkev a neveria. na ktorých sa prinášala po stáročia Najsvätejšia obeta. aby nová omša bola slúžená na krásnych oltároch. že Ježiš Kristus bol stále so svojou Cirkvou. . Prečo opustili umelecké kazateľnice? Lebo nekážu Božiu pravdu. Boh Otec si neprial.

Tento kurz Vatikánu je aj na  veľkú škodu všetkých nekatolíkov a  nekresťanov. že Vatikán sa spamätá a opraví svoje deštrukčné chyby a vráti sa na  katolícku cestu. Je to hrozný pohľad. Vždy som dúfal. čo sa nazývajú kresťanmi nepoznajú učenie Katolíckej cirkvi alebo len sčasti. ktorá neprávom sa nazýva „katolíckou“. nestalo sa tak a  modernisti pokračujú na  svojej anti-katolíckej ceste. že už žijeme v dobe. keď ustanovil svoju Cirkev. 18. PRAVDA O CIRKVI – doplnok Január 2002 Od prvého vydania Pravdy o  Cirkvi ubehli už tri roky. 8) V tomto doplnku zhrniem ojedinelé články. Morálny dosah tejto situácie je hrozný: Čoraz viac ľudí odpadá od viery. Podobne je to aj s  obrázkami. bozkávať mohamedánsky Korán pri jednej zo svojich návštev v islamskej krajine. v  mene ktorej s  opovrhnutím hovoria o  kresťanoch a  aj Ježiša považujú iba za !108 . biologických bômb. drvivá väčšina ľudstva odmieta Krista a  tí. ktoré som nazbieral a  ktoré doplňujú môj prvý diel. lebo ide o  „najposvätnejšiu“ knihu islamu. na  duchovnú škodu miliónov formálnych a  neformálnych členov modernistickej cirkvi. ktorí nevidia v  modernistickej cirkvi ten katolicizmus. Žiaľbohu. o ktorej predpovedal náš Spasiteľ: „Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi. Svet sa zmieta v  strachu z  terorizmu. Terorizmus sa šíri aj vysokou politikou. keď príde?“ (Luk. ktoré som nestihol „zamontovať“ v prvom dieli. Obávam sa. ktorý mal v  úmysle Pán Ježiš. 3 Napríklad tu vidíme Jána-Pavla II.

keby neboli v  nebi. 3 Treba tu komentár? !109 . čo je znak satanistov. Pápeži v  minulosti chránili Európu od nájazdov islamských hôrd. Asi sv. Návštevu v  Izraeli. vidíme ho sedieť na  kresle s obráteným krížom. ktorí vykupovali kresťanských zajatcov zo zajatia v islamských zemiach by sa obracali v  hrobe. V roku 2001 podnikol Ján-Pavol II. Tu ho vidíme pri  „omši“ bez kríža. Pius V.proroka. K čomu viedol tento zhubný ekumenizmus. Napätie sa stupňuje a obávam sa. čiže nášho Pána Boha. ktoré chceli zničiť kresťanstvo v  Európe a  dnes bozkávame tento Korán. že sa nebude poľavovať. čiže iba za človeka. Z  tejto knihy sa učia sebevrahovia skončiť svoj život a žiaľbohu aj životy mnohých nevinných ľudí. a  nespočetní svätí. Táto kniha povoľuje mužom mať 4 manželky a  nespočetný počet konkubín. Naopak. synkretizmus? Vidíme to v  nových vojnách medzi mohamedánmi a  kresťanmi. Korán popiera Najsvätejšiu Trojicu.

ktorý sa dal ukrižovať hore nohami a nie kríž a stalo sa to v Ríme a nie v Izraeli. ktorý bol rozborený rímskymi vojskami. pri  múre nárekov v  Jeruzaleme. ku  tomuto múru chodia Židia plakať za stratou chrámu. Petra. Židia v tomto chráme prinášali starozákonné obety a keď odmietli uznať Kristovu obetu. Takéto vysvetlenie má ale dve menšie chybičky: To bol Peter. Iní !110 . že tento kríž vyjadruje mučenícku smrť sv. ktorý zostal z  posledného Herodesovho chrámu v  Jeruzaleme. tento chrám stratil na význame lebo symbolizoval odmietnutie Kristovho vykupiteľského diela. 3 Tu vidíme Jána-Pavla II. ako to predpovedal Pán Ježiš Kristus. Jeden zbožný „modernista“ sa mi snažil vysvetliť. 3 Tu lepšie vidíme ten obrátený kríž. ku  tomuto múru.

Židia chodia k  tomuto múru. že nemôže byť katolíkom a tobôž nie pápežom. že aj naďalej odmietajú Kristovu obetu na kríži. Ján-Pavol II. Týmto iba potvrdzujú. 3 Tu vidíme JPII. nemal čo tam hľadať. že aj on neuznal obetu Pána Ježiša na kríži a tým iba potvrdzuje.. v  ktorom by mohli znova prinášať svoje obety. Milióny našich mučeníkov odmietli do ruky chytiť kadidlo určené pre uznanie pohanského božstva a  tu „zástupca“ !111 . čo je znak pohanského božstva a symbol sexuality. ktorý má reprezentovať Zástupcu Krista. Jeho prítomnosť pri múre nárekov iba potvrdzuje. aby prosili ich boha o  vybudovanie nového chrámu. nášho Vykupiteľa. v  Indii ako hanebne prijíma od hinduistickej kňažky na  čelo znak bohyne Šiva.

do ambulancie a pri plávaní. Má to byť modernistická móda pri novej omši. Táto vysokoškoláčka nechodí takto hanebne oblečená (neoblečená) do  školy na  prednášky a  možno už takto polonahá nechodí ani po svojom dome. Je tu potrebný nejaký ďalší komentár? Naši mučeníci dnes by ani nemuseli vyliať svoju krv v  rámci tzv. Nahota patrí len do manželskej spálne. aby sa aj takto potvrdilo. Keby bol JPII. inkulturácie. 3 Tu vidíme 18 ročnú vysokoškoláčku pri čítaní lekcie pri „pápežskej omši“. čo v  preklade znamená hrubé zneváženie základov kresťanského náboženstva. !112 . pápežom.živého Boha prijíma znak bohyne Šivy na čelo. že nová omša nie je od Boha. nemohol by tolerovať takéto zneuctenie omše. Definitívne: Nahota nepatrí do  liturgie. Vidíme ju s  úplne obnaženými prsiami za účasti mnohých kardinálov a biskupov.

A  o tomto svátku onen nástupce apoštola Petra. o kterých se mimo vši pochybnost věřilo… Bylo to 29. včítane krátkych nohavíc u  dospelých. hovořil o  úhlavním nepříteli Boha i  všech lidí. Nová cirkev neverí v diabla Satanův dým v Pánově domě … ale zbav nás od Zlého. byl definitivně zažehnán? !113 . Jiným důvodem je. A dnes. Interview s P. který má den co den co do  činění s  ďáblem? Jedná se o  slavného exorcistu P. vyslovil dramatické varování. minisukne a  obnažené chrbty u  dám. zakladatele mezinárodního sdružení exorcistů. komu niet rady. kteří zanesli světlo evangelia daleko na  Západ. co papež Pavel VI. tomu niet ani pomoci. Teraz vidíme opačný trend: Primitivizmus vchádza do  modernistickej cirkvi pod menom inkulturácia a už nerobí žiaden problém pre súčasných prelátov. Je to v  prísnom rozpore s  tradíciou Katolíckej cirkvi a s dobrými mravmi vôbec. No ale. účinnější zbraň pro boj s  úhlavním nepřítelem. keď v našich chrámoch sa tancujú pohanské „liturgické“ tance. chovať zvieratá. Pavel VI. Petra a Pavla 30 let. že 15. pokud ještě nebyl přemožen. Modernistická cirkev pod vedením JPII. Představuje tento nový rituál skutečně novou.“ znělo trpké a  alarmující konstatování.“ a dnes? Dnes se tento dým šíří v prostorách. května bylo schváleno italské znění nového rituálu exorcismů. takřka po třiceti letech? Byl tento dým vytlačen. Gabriela Amortha. který nyní po schválení Kongregací pro kult a  svátosti nabývá definitivní platnost. toleruje všetky módy v  kostole. A  kdo by mohl naši zvědavost uspokojit lépe než ten. aby dým Satanův. Cirkev učila primitívne kmene obrábať pôdu. hovořil o úhlavním Božím nepříteli: „Trhlinou pronikl do Církve satanův dým. Bola to Katolícka cirkev. Petra a Pavla. ale aj ako sa obliekať. nebo zasáhl ještě jiné prostory? Chtěli bychom to přesně vědět. který přijal Pavlovo jméno. Gabrielem Amorthem Bude tomu příští rok o slavnosti sv. které vyvolalo u  mnoha lidí a vůbec v katolickém světě překvapení a zděšení. června 1972 o slavnosti sv. ktorá prinášala civilizáciu do  Novej Guiney a inde na svete. který se nazývá Satan: „Trhlinou pronikl do  Církve Satanův dým.

měla sestavit Prenotanda. Mimo to tvůrci neopomenuli dostat se do  rozporu s  Katechismem katolické církve. získáváme teprve skrze exorcismus. a druhá. o  kterých se nade vši pochybnost věřilo. jak si v  takových případech počínat. dokud není absolutní jistota o přítomnosti ďábla. To je absurdní. protože jistotu. italský překlad nového rituálu pro exorcismy byl konečně dokončen. přichází jako „had“. že člověk je posedlý ďáblem. V bodě 15 je řeč o prokletí. K tomu může docházet různým způsobem: skrze zaklínání. protože při překladu z  latiny došlo k  mnoha chybám. macumbu. Zaklínání je příčinou velké části posedlostí a utrpení způsobeného ďáblem: přinejmenším 90%. Tvrzení obsažená v  novém rituálu jsou nadmíru škodlivá a jsou výsledkem neznalosti a nezkušenosti. Nyní to však vypadá. Tato formulace je přímo mistrovské dílo nezodpovědnosti. učarování. že v  takových případech je zakázáno použít exorcismus. jehož původcem nebo inspirátorem je Zlý. tedy úvodní pokyny. kteří ho musíme používat. zlý pohled. tak k  osvobození od jeho vlivu. která byla odpovědná za modlitby. !114 . měli jsme při tom příležitost poukázat na  to. Co tím míníte? AMORTH: Uvedu vám jen dva příklady. který by nám dokonce mohl zabraňovat v boji s ďáblem. Výchozí latinský text zůstává přitom nezměněn. nýbrž jen o  jeho vliv. V  tomto desetiletí pracovaly na  rituálu dvě komise: kardinálská. P. Není to tedy dílo expertů? AMORTH: Určitě ne. Amorthovi. A že tento boj se odehrává především uvnitř Církve (…). Nový rituál naopak kategoricky prohlašuje. že ho zůstanou uchráněny. který nám bude vyprávět. o utrpení. jako by exorcisté dostali zákaz výkonu svého povolání. I když se to zdá neuvěřitelné. Amorthe. že exorcismu je třeba použít jak k  vyhnání samotného ďábla. voodoo. že k exorcismu se nesmí přistoupit. V  tomto druhém případě se nikdy nejedná o  ďáblovu přítomnost. ba  že tento dým se dokonce rozšířil do  prostor. při kterých se ježí vlasy. Římský rituál vysvětloval. V minulém roce jej ještě italská biskupská konference odmítla. A  tak netrpělivě očekávaný rituál se projevil jako výsměch. GABRIEL AMORTH: Ano. Dejme slovo P. V bodě 16 naopak je slavnostně prohlášeno. který jasně říká. že tisíciletí starý boj zuří divočeji než kdykoliv dříve. je dokončen. Příklady. že v  mnoha bodech s  rituálem nejsme srozuměni. A  my exorcisté. To je závažné obvinění.

Když jsme se však pak začali zabývat praktickou částí. protože léta plynula a  nic se nedělo. Nedali jsme se však odradit. návrhy. kterému jistě nechyběla kompetence. Co se stalo s vašimi podněty? !115 . Protože prefekt Kongregace pro bohoslužby a  svátosti kardinál Eduardo Martinez Somalo v  průvodním dopisu vyzval biskupské konference. Proti rituálu z  roku 1614. Jak je to možné? AMORTH: Nás exorcistů se nikdo neptal. Ale zřejmě to nikdo nepokládal za důležité téma. byl to nový díl. dali jsme se do práce. které jsme předložili. byli jsme více než překvapeni. Jedna kopie byla předložena i Svatému otci. očekávali jsme my exorcisté. června 1990 objevil ad interim rituál na  zkoušku. aby „v průběhu dvou let shromáždily rady a  návrhy kněží“. AMORTH: Když byly postupně přepracovány různé části rituálu tak. jak to požadoval II. která uvádí základy exorcismu podle evangelia. aby bylo vytvořeno více specifikovaných modliteb „na míru“. když jsme konstatovali. Mimoto bylo podle nás důležité. co exorcismus vlastně je. neúčastnil se ho a nemá vůbec představu. Požadovali jsme přepracování modliteb. že autoři o  tom nemají nejmenšího tušení. To je základní vina tohoto rituálu. která předpokládá určité znalosti a  zkušenost v  oboru. Kongregaci pro nauku víry a  biskupským konferencím. o  rituálu exorcismů. se nevyzná v exorcismech. Stejně tak biblicko-teologický aspekt. které na něm pracovaly. Nikdo z těch osob. dnes je to nezbytné. První část. že přijde na  řadu i  kapitola XII.. kteří se zabývají exorcismem. Shromáždil jsem 18 nejzkušenějších exorcistů a intenzivně jsme se textem zabývali. Náhle se 9. se nám ihned líbila. Bylo to pro nás doslova překvapení. I  když tehdy nebylo nutné upozorňovat na tyto principy. Naopak. vatikánský koncil. Mohu vás bezpečně ujistit. ačkoliv jsme již před drahným časem připravili požadavky pro revizi rituálu. abychom své prosby předložili. Ale nedostali jsme ani jednou příležitost. Není to paradox? Chcete slyšet celou historii? Přirozeně. ani nás nepřizval. Konečně nám byl text předložen. byly přijaty jen s  odporem. že nikdo z  členů těchto komisí nikdy neprováděl exorcismus. který vznikl za papeže Pavla V. která zcela chyběla. protože nikdo ho s  námi vůbec nekonzultoval. zavedení vzývání Matky Boží. Prošli jsme článek po článku a  sdělili jsme své názory všem zúčastněným: Kongregaci pro obřady a  svátosti.

které od 12. kteří byli pověřeni tímto choulostivým úkolem. Orientovali jsme se na  Lumen gentium. který pochopil. kompetenci a významné postavení a kteří mají možnost. Znamená to. Ale pak nám přece jen hodili záchrannou kotvu. bývají považováni za pomatené a  exaltované. A  právě toto byl náš případ. Jak se dívají na exorcisty uvnitř dnešní církve? AMORTH: Všeobecně se s  námi nakládá špatně. co je tu ve hře. „mileráda udělí“. kteří je jmenovali. Zvláštní formulace… AMORTH: Víte. se výslovně říká. která není nabitá. Jakou? AMORTH: Nový prefekt kongregace pro bohoslužby a  svátosti kardinál Jorge Medina dal k  rituálu připojit Notifica. ale naprosto nic z  toho nebylo použito. že dostaneme zbraň. která je ovšem. jak píše kardinál. že exorcisté nejsou zavázáni používat jen nový rituál. se hovoří o  spolupráci kněží a  biskupů. Biskupové pak musí požádat o povolení Kongregaci. Jednalo se bez pochyby o manévr in extremis. V  oddíle 28. který opravňuje exorcisty k  použití starého rituálu. mohou po dohodě se svým biskupem sáhnout i  ke starému rituálu. V nich se hovoří. Sekretář kongregace pro bohoslužbu a  svátosti napsal zprávu kardinálské komisi. vatikánského koncilu pronikla až k  římským kongregacím. Naši kněžští kolegové. že doporučení 2. AMORTH: Vůbec nic. který podstoupili kardinál Ratzinger a  nikdo menší než kardinál Medina. modlitby. Ale pokus obou kardinálů ztroskotal na  ostatních kardinálech. je často snášejí jen s námahou a jako z nouze. nýbrž pokud chtějí. Dokonce samotní biskupové. které jsou zcela neúčinné. Chtěli vložit do  nového rituálu paragraf 38. které nový rituál obsahuje. Proto kardinál Medina. aby se předešlo větším chybám. že pro něho jsou partnery pouze biskupové. Účinné modlitby byly vyškrtnuty. a  místo nich byly vytvořeny nové. Ale my jsme žili v  naivním přesvědčení. že nový rituál vám v boji proti ďáblu vůbec nepomáhá? AMORTH: Ano. v  37. kde se o  Církvi hovoří jako o  Božím lidu. odkud pochází? Je to pokus. kteří mají „odpovídající znalosti. !116 . rozhodl vytvořit tuto záchrannou kotvu a sám připojil dotyčná Notifica. že je třeba se radit s  laiky. zájem i  povinnost vyjádřit své mínění ku  prospěchu Církve“. století byly k  tomu určeny. Bylo rozhodnuto.

Abychom mu ušetřili námahu připojovat k  programu audiencí ještě jednu další. že dostanete list. které jsou proti exorcismům. byli prostě vyhozeni z  účasti na  veřejné papežské audienci. tedy kněží modlitby a  vysokého vzdělání a  nejlepší pověsti. kdo nás odmítl. Švýcarsko. Uspořádali jsme v  blízkosti Říma mezinárodní kongres exorcistů a  prosili jsme. AMORTH: Vytvořit víru. prosili jsme prostě o  to. a také nevěří v sílu. Náš klérus a  náš episkopát převážně nevěří v  ďábla ani v exorcismy a v neuvěřitelné utrpení. přestal v  ně klérus věřit. Jsou celé episkopáty. Ale v  den před audiencí nám oznámil Mons. Je to úděsný stav nouze! Nezmínil jste se o Francii. ani provádět nebude. V  celé knize není ani zmínka. opravdu to nejlepší. abychom mohli být přijati papežem. kolik balvanů se háže exorcistům do cesty uvnitř církve. které může ďábel způsobit. A  protože exorcismy se nekonají.“ Mezitím uplynulo 5 let a na dopis dodnes jen čekám. A to se mu téměř podařilo. i když mu to bylo zřejmě nepříjemné a bylo vidět. nestudují a  nikdo je neviděl. A  autor několikrát prohlásil ve francouzské televizi. Nicole mi řekl: „Přirozeně vám slibuji. které nemají vůbec exorcisty: Německo. kněží. že to není jeho rozhodnutí. Kdo to je a  co dělají. jak zle se na ně dívá řada církevních autorit. kterou napsal slavný francouzský exorcista Isidor Froc. ostatní posílají všechny. Má název: „Exorcisté. které jejich biskupové jmenovali v  souladu s  církevním právem. V posledních třech stoletích se latinská církev na  rozdíl od pravoslavných církví a  také některých protestantských denominací namnoze vzdala úřadu exorcisty. že exorcisté v  určitých případech také vymítají zlé duchy. Ale že bylo zakázáno 150 kněžím účastnit se veřejné papežské audience na náměstí Svatého Petra. aby nás zvláště jmenovitě pozdravil. kterou používal Ježíš k vyhánění démonů. že nikdy exorcismus neprováděl. kde budou vysvětleny důvody tohoto rozhodnutí. že nebudeme k  audienci připuštěni. Rakousko. Portugalsko. 150 exorcistů z  pěti kontinentů.“ Byla přeložena do  italštiny a  vydána na  náklad Francouzské biskupské konference. I  uvnitř církve. Paolo de Nicole. Z  celé stovky francouzských exorcistů jen pět provádí exorcismy. Dr. kteří u  nich hledají pomoc. Ani jsme nežádali. Přirozeně že to nebyl Jan Pavel II. !117 . Jsou celé národy. aby šli k psychiatrovi. co může dát klérus k  dispozici. Je tam jiná situace? AMORTH: Existuje kniha. abychom byli přijati při veřejné středeční audienci na náměstí Svatého Petra.. že neexistuje. ukazuje. Španělsko.

ba  i  celý život. Mohu vám jmenovat celou řadu biskupů a  kardinálů. Každopádně musí udělat závažné rozhodnutí. Jestliže se však k  němu dostane žádost. který 40 let působil v Benátkách. Ale rozumějte mi správně: dokonalým heretikem je někdo. To je bohužel škodlivý vliv některých biblistů. víme dobře. zakázali exorcistům provádět exorcismy.“ řekl mu. Vůbec se při tom nepomyslelo na  to. My. která samozřejmě nepochází od psychicky nemocného. Existuje článek kanonického práva. kteří nevěří v ďábla. jako by nás církev až do  dneška podváděla a  klamala !118 . které vznikly v minulosti. který mu propůjčuje moc jmenovat exorcisty. To byla jeho odpověď a já ji zde chci zopakovat. jestliže někdo nevěří v existenci Satana? AMORTH: Řeknu vám jednu příhodu. že zná mnoho biskupů. A  je odpovědný za všechno strašlivé utrpení dotyčné osoby. řekl bych mu. nevěří evangeliu. odhozeno. řekl jsem mu: „Kdybych mohl mluvit se Svatým otcem. Má biskup povinnost jmenovat exorcistu? AMORTH: Ano. „Svatý otče.“ odpověděl Jan Pavel II. které může trvat celá léta. že by mnoho biskupů a kněží nebylo katolíky? AMORTH: Řekněme to tak: oni nevěří na  pravdu evangelia. zda se někdy účastnil exorcismu. téměř se to neděje. na  co se můžeme zeptat biskupa. Dnes se nikdo neodváží obvinit biskupa. že ho ráno přijal Svatý otec. V  každém případě bych je obvinil. „pater Amorth by vám chtěl říct.“ Odpoledne nato mě vyhledal P. Bohužel. Ale na to se nedbalo. nýbrž jen zhoršit. vatikánský koncil doporučil. To minimum. že má prsty i v některých liturgických reformách. V této mánii bylo mnoho ritů. kteří nevěří v  ďábla. že se tak věci nemohou zlepšit. a  on na  tuto žádost nedbá. že jsem potkal velmi mnoho biskupů. dopouští se těžkého provinění. že nevěří v ďábla a v posedlost nebo že odmítá jmenovat exorcistu. je. kdo byl obviněn z bludu a dále na něm trvá. Například? II. Je to utrpení. Ernetti a řekl mi. aby se některé texty přepracovaly. a  mohl bych vám jmenovat některé velmi význačné osobnosti. Znamená to tedy. Když jsem jednou potkal slavného exorcistu Dona Pellegrina Ernettiho. že rozšiřují herezi. kteří jakmile se ujali vedení diecéze. kteří jsme s ďáblem denně ve styku. Jedná se pak o úplnou katolickou víru. Místo toho se vytvořily texty úplně nové.“ „Kdo nevěří v  ďábla.

ale od konkrétní osoby. Všechny formy okultismu stejně jako obrovský zájem o orientální náboženství s esoterickým obsahem jsou otevřeny pro působení ďábla. !119 . že tu máme co do  činění se zásahem ďábla a  že se tito mladí upsali satanismu. že se lidé odklánějí od Boha a  upisují se modloslužebnictví. a velice. kartářkám a  satanské sekty slaví velkou konjunkturu. V  biblické řeči bych řekl. Každý z  nás. A toho není třeba dlouho prosit. musí dosvědčit. Pavel VI. Policie pak skutečně potvrdila v  obou případech. veřejně protestoval proti tomu. jehož původ nikdo nezná. Kult Satana se šíří takovými typy. Ale vy jste napsal. že jich není mnoho. To jsem mu také řekl. že je to jen zkušenost. že se odklánějí od Boha a přecházejí k okultismu. Když zmizí víra. která nám škodí: od Satana. I  z  žehnání byla vypuštěna každá zmínka. že hřích nic není. Otřesná ztráta víry v celé katolické církvi v  Evropě působí. V případě zavražděné sestry v  Chiavenně a  mladého páru Ligure jsem ihned řekl. Nezastaví se to ani před dětmi: časopisy a komiksy je učí čarodějnictví a satanismu. Nemáme být zbaveni od zla. Koncil chtěl pouze přepracovat některé texty a  nikoliv všechny zavrhnout.a  teprve nyní nastal čas velkých géniů a  superteologů. Pokud magie funguje. že nás má Pán chránit před ďáblem. že peklo neexistuje. kteří přesně vědí. že byl vypuštěn exorcismus z  křestního obřadu. V italštině je to chybně přeloženo: Zbav nás od zla. že nové modlitby jsou neúčinné. Co můžete říct jako očitý svědek o satanismu? Šíří se? AMORTH: Ano. čeho je církvi třeba. jako je Marilyn Manson. Žádostivost. kteří vlastnili satanské knihy. V  moderní řeči bych řekl. kterou je třeba každopádně vyzkoušet. uvolňuje se prostor pro pověru. Vzbuzuje víru. mezi celými masami skrze satanský rock. že se lidí vydávají na  pospas čarodějům. Jak se ďáblu podaří svést člověka? AMORTH: Používá monotonní strategii. To je lež. který ad interim zkoušel nový ritus. superbiblistů a  superliturgiků. je to vždy Satanovo dílo. nikoliv však znovu napsán. úspěch a  moc jsou tři velké vášně. Není žádný rozdíl mezi bílou a  černou magií. které stavějí na Satanovi. I  ritus exorcismu měl být korigován. Kolik případů posedlosti jste již řešil? AMORTH: Po první stovce jsem je přestal počítat. že se jednalo o ctitele ďábla. a  on mi to potvrdil. I  Ježíš nás učil modlit se: Zbav nás od Zlého.

které se usadily ve Vatikánu. ani psát. a při exorcismu začal mluvit jen anglicky. Vám ďábel nikdy neublížil? AMORTH: Když mě kardinál Poletti prosil. Jak to půjde dál. že ďábel se pokouší především o  špičky stejně tak v  církvi. které on nedokončil. V  říjnu 2000 jí požehnal Svatý otec. To žertujete? AMORTH: Možná že to zní jako vtip. AMORTH: To je pravda. že by se tak velkému počtu exorcistů na  jednom místě mohlo podařit spoutat satanské legie. Candido. když se satanismus šíří a exorcismy jsou neúčinné. Nemám nejmenších pochybností o  tom. Je přitom plně při smyslech a  je velice inteligentní. Ale já jsem zažil „agendu“ exorcisty P. Jaké fenomény je možno při exorcismu pozorovat? AMORTH: Vzpomínám si na  jednoho sedláka. tedy případy. anebo jako důsledek okultismu. abych se ujal exorcismů. Mnoho exorcistů zažilo jen případy ďábelského utrpení. zasvětil jsem se Matce Boží: „Zahal mě svým pláštěm a  budu v  bezpečí. jiní se vznášejí nad zemí a není je možno ani násilím udržet na židli. Jaký byl váš nejtěžší případ? AMORTH: Stále jej ještě řeším. Kromě toho mi posílají jiní kolegové obzvláště tvrdošíjné případy. Někteří jsou vybaveni neobyčejnou silou. Jak je možno uvíznout v ďáblově síti? AMORTH: Jsou pro to čtyři důvody. takže jsem si musel obstarat tlumočníka. Lékaři i psychiatři nad ní stojí bezradně. ale já to myslím vážně. která celých 24 hodin strašně trpí. dále pro tvrdošíjné setrvávání ve hříchu. Dívka. na vlastní přání. ale nezpůsobil mi žádnou újmu. proč může být někdo vystaven ďáblovu trápení: Když je to k prospěchu postiženého (to je případ mnoha světců). a nesmíte se účastnit papežské audience? Amorth: Satanův dým se tlačí všude. Všude! Snad jsme byli při papežské audienci proto nežádoucí. protože byly obavy. ale nejednalo se přitom o skutečný exorcismus. které vnuká ďábel. jako v  politice a v hospodářství. Ale o ďáblově přítomnosti mluvíme jen za zvláštních podmínek.“ Ďábel mi často vyhrožoval. !120 . který neuměl ani číst.

si uvedomoval problémy s  „dymom satana v  cirkvi“ a  kritizoval chýbanie exorcizmu v novom krstnom obrade a NEUROBIL NIČ. Churchill a americký prezident Franklin D. čím by překvapil. Ale Bohu díky. I velmi významné. První zrádce byl z  řad apoštolů. že britský premiér W. ale veřejná reakce přišla až v prosinci 1942. Chcete tím říct. Ďábel už nemá. organizoval pomoc Židům. Cirkev. ledna 1942 bezprostředně po konferenci ve Wannsee. že strecha domu horí a neurobil by nič na uhasenie ohňa. ktorá neverí v  zlého ducha nemôže byť cirkvou katolíckou. 30 giorni 6/2001 Komentár: Horeuvedené interview bolo uverejnené v  českom náboženskom časopise SVĚTLO (čísla 38 a  39 z  roku 2001). ktoré vydáva pokoncilová cirkev. Tyto zprávy byly potvrzeny 22. Ďábel může vyhrát některé bitvy. Ale církev jde stále svou cestou. Z dokumentů vyplývá. Rossevelt měli již od listopadu 1941 doklady o  počínajícím vyhlazování Židů nacisty. že ani po tomto svedectve jedného z  ich exorcistov nevedia pochopiť. Pius XII. který chrání Církev: Brány pekelné ji nepřemohou.
 zatímco USA a Velká Británie nereagovaly Italský deník Corriere della Sera po prozkoumání amerických tajných dokumentů z  doby druhé světové války uveřejnil zprávu. předchůdce dnešní CIA. aby to napravil. Především tehdy. A přes všechny zrady. když se druhá strana jen málo chrání. Je neuveriteľné. čiže pokoncilová cirkev nemôže byť katolíckou a  ich „pápeži“ nemôžu byť katolíckymi pápežmi. Pius XII. zatímco USA a  Velká Británie na situaci vůbec nereagovaly. Satanovo úsilí mu může vynést jen dílčí úspěchy. kteří stáli Ježíši nejvíce nablízku. jako ve válce. která vždy funguje. !121 . Najhoršie na tom je. že podle těchto dokladů z Office of Strategic Services (OSS). že i zde. I přes všechny odpady. tak Washington o vyhlazení 700000 Židů v Polsku. lebo viera v  padlých anjelov patrí do katolíckej viery. V  srpnu 1942 informoval židovský funkcionář Gerhard Riegner jak Londýn. že Pavol VI. je zde také Duch svatý. keď majiteľ domu konštatuje. organizoval konkrétní pomoc Židům ihned. že modernistická. Je to to isté. jakmile se dověděl o  jejich pronásledování. Ale nikdy ne válku. chce Satan strhnout generály protivníka na svou stranu? AMORTH: To je strategie. V  tom nedělá Satan žádné výjimky.

net. Papeže informovali o  holocaustu podle uvedené zprávy členové jezuitského řádu. nastupuje cesta cynizmu a  morálneho úpadku. Po rokoch posledného vzplanutia za dobro. čo mu pripomína Božiu slávu a spravodlivosť. ale ako vidíme podľa tohto článku nebolo to tak. lebo bol to dobrý a  zbožný pápež. 2001 Komentár: Stále počúvame kritiku Pia XII. ktorá postupne ničila dobro v  nás. Ateizácia likviduje našu mladú generáciu a  jej učiteľstvo.. čo je jeho a nenávidí to. Spojenci tehdy sami konstatovali. že takové protesty jsou neúčinné. který byl tehdy cílevědomě pronásledován nacisty. připojil se k  nim i  Pius XII. bol vždy nepriateľmi Cirkvi osočovaný. neboli sme zlým národom. 5. Z týchto čŕt slovenského človeka sa najviac vynímala jeho zbožnosť. marně u  ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa již v  březnu 1940. aby dosáhl lidského zacházení s  deportovanými lidmi v  Polsku. sv. že Slovensko bolo kresťanskou krajinou a že ľud tejto krajiny bol pracovitý. svetovej vojne nám bez našej vôle zasadili burinu komunizmu. kterou nacisté obsadili. Mnohé profesie musia verejne zapierať Božiu existenciu. ktorí ničia hodnoty katolicizmu sú chválení až do  neba. Pošliapaním autority Boha sa pošliapava aj autorita učiteľská. ktoré bolo násilne udusené tankami a  tzv. Organizoval morální i materiální pomoc pro pronásledované Židy. Nad príčinami demoralizácie spoločnosti. vojne. že vraj mlčal o  problémoch v  2. že statisíce nevinných bylo připraveno o  život „jen kvůli rase nebo národnosti“. Tí „pápeži“. Svet miluje to. Byly vysílány rovněž komentáře v  Radio Vaticana. za lidské zacházení se zajatci. rodičovská a  politická. které kritizovaly německé okupanty. S  týmito a  s inými !122 . Když Američané a  Britové v  prosinci 1942 veřejně pranýřovali vyhlazování Židů. pohostinný a  zbožný. Pápež Pius XII. Kath. Verili sme. že náš človek nebol agresívny a viac miloval pokoj ako rozbroj. A  ve vánočním poselství si stěžoval. 9. Podle zprávy intervenoval Pius XII. Dochádza k  rozbitiu našej rodiny častými rozvodmi. normalizáciou po roku 1970. Později se papež zasazoval v  každé jednotlivé zemi. Boží trest? Pod týmto titulom mi noviny EXTRA 1/2000 uverejnili tento článok: Voľakedy sme verili. Summa summarum. Po 2.

Cirkvi mlčia nad „slobodou“ prejavu. Práve opak sa stal pravdou. Ľavičiarskym politikom neprekáža ožobračovať tých najchudobnejších rôznymi ekonomickými balíčkami. že mnoho dnešných „antikoncepčných“ tabletiek spôsobuje potrat. herci a  iní „intelektuáli“ podporujú týchto „predstaviteľov“ štátu a  národa. Cirkvi o tom mlčia. než osočovať iných.ďalšími hriechmi národ vstúpil do obdobia po roku 1989. Chválime sa miernym poklesom potratovosti. ale zabúdajú pripomenúť. Homosexuálne partnerstvá sa povyšujú na štandardné. Týmto pravičiarom neprekáža spolupráca s  tými. Dalo by sa popísať mnoho stránok o  poklese morálky nášho národa. v  ktorom Cirkev zakazovala čítať a  r o z š i r o v a ť h o r e u v e d e n ú l i t e r a t ú r u a l e b o p o d p o r o v a ť masovokomunikačné prostriedky. Kresťanské cirkvi. dnes sa ženy mužom vyrovnajú. že komunizmus sa šíri úplne legálne v  podobe mnohých straničiek. Chcem povedať len toto: !123 . Ženy dobehli mužov aj v tých najsurovejších urážkach Božieho mena alebo mena Panny Márie. Pravičiarskym stranám neprekáža. lebo ekumenizmom si zviazali ruky. že vraj stúpa antikoncepčné povedomie moderného človeka. v  ktorých prevažná väčšina duchovných žila v neustálom kompromise s ateistickou mocou. ale zabúda sa povedať. Mnohí z  nich nevedia robiť nič iné. ale na to by nestačilo ani 100 strán. vulgárnosť a osočovanie. Tzv. Stále sa oháňajú dlhmi z predchádzajúcej vlády. šíriť nenávisť k iným a aj k vlastnému štátu. náboženská sloboda dala podnet na  vznik rôznych antikresťanských hnutí a  siekt. že najviac zadlženou vládou na svete je vláda USA. Národ začal hrešiť ešte viac. Až v tomto období sa ukázali plody ateistickej výchovy a  „pastorálne“ výsledky kresťanských cirkví. Teraz mnohí z nich riadia štát. ktoré šírili blud alebo hriech. ktoré v  predvolebnej kampani len tak sršali nenávisťou ku kapitalizmu. ktoré sa vysmievajú Kristovi a  jeho morálke. Voľakedy pili zväčša len muži. index. ktoré osočovanie a  iné hriechy šírili. Najdrastickejšie výsledky ateistickej výchovy vidíme na  našich politikoch. Rozvodovosť stúpa a  mnoho mladých ľudí sa vyhýba manželstvu a  volí si život v  hriešnom partnerstve. Voľakedy pre katolíkov platil tzv. Asi niet patologickejšej anomálie na  svete. ktorý si ani nepriali a  ktorý nenávidia. keď každý má právo písať v  novinách alebo vysielať v televízii a v rádiu akúkoľvek lož. ktorí za totality nenávideli NATO a  ktorí šírili komunistické myšlienky. že totiž kresťanské cirkvi vo  väčšine prípadoch podporili tie médiá. Vraždenie nenarodených detí pokračuje rafinovanejšie.

Už teraz vidíme. lebo stále sa musíme hanbiť za našu vlastnú históriu a  najmä za prvú SR. ktoré nikdy nepomáhali stabilizovať kresťanské národy v  ich národno-štátnych snaženiach. Sme skutočne samostatným Slovenskom? Článok napísaný v roku 2000 pre určitú diskusnú skupinu: Konečne sme sa zbavili internacionálneho komunizmu. Som rád.Nečakajme zmenu k  lepšiemu. Naši diktátori šafárili devízovými prostriedkami na  podporu svetovej revolúcie. Len teraz môžeme spolupracovať s  českým národom v  duchu vzájomnej úcty a rešpektu. degradáciu ženy a  rodiny. ktorí chcú zo  samostatného Slovenska urobiť ich poslušného otroka. A tu zrazu sa k  nám hrnú iní internacionalisti. lebo proletári zo  všetkých krajín boli vždy cennejším tvorom ako náš ťažko pracujúci človek. Pokiaľ sa nezastaví vyvražďovanie nenarodených detí. či sa môžeme rozhodovať sami za seba. zostanú aj naďalej ochrnuté. lži a  nenávisti. ktorí šíria zlo. Získali sme aj našu štátnosť. že sme zhrešili a  že potrebujeme Božie milosrdenstvo. ani cirkvi. nepomôže nám žiadna strana ani hnutie. nič nám nepomôže. Až keď si uvedomíme. čo nám niektoré medzinárodné skupiny prinášajú na Slovensko. pokiaľ si v  našej spoločnosti politici a celý národ neuvedomia hrozné dôsledky hriechov. Tieto spoločnosti vždy slúžili iným mocným. ľudské a  duchovné bohatstvo nášho národa. pokiaľ sa neprestane so  šírením pornografie. za našich vodcov. ktorí nám upierali aj vlastné meno. Je naopak veľmi známe. Žiaľ.: Deformáciu našej vlastnej histórie. že tieto spoločnosti často stáli za krvavými revolúciami. ktorý nás vyciciaval 40 rokov o  nerastné. !124 . ktorá zabráni médiám šíriť násilie. Nebolo nám dovolené hrdo sa hlásiť k  slovenskému národu. finančnými škandálmi a  inými anarchistickými prejavmi. až vtedy budeme mať šancu vidieť požehnanie na tomto ľude. Mám na mysli rôzne tajné spoločnosti. že sme sa zbavili aj čechoslovakistov. ak budú podporovať len j e d n u s t r a n u p o l a r i z o v a n é h o š t á t u a  a k p o d r ú š k o m „demokratických“ princípov budú mlčať o  tých. keď už sa nemusíme pýtať federalistov z Prahy. ktorí s nasadením vlastného života bránili existenciu nášho národa. Ak sa nenájde sila. materiálne.

ktorí takto prispievajú k potratom. akčných a horor filmov. ktorý napomáha k  vytvoreniu náboženského guľáša. ktoré chcú fyzicky zničiť našich mladých ľudí. že nám bolo „dovolené“ stať sa navonok „samostatným“ štátom. využívajúc zanedbanosť štúdia a poznania nášho náboženstva. ktorá má za úlohu zničiť krásu ľudského hlasu a ľúbeznosť pekných a myseľ povznášajúcich melódií. Podľa týchto čísel môžeme vidieť.ca uverejnila štatistické výsledky stavu obyvateľstva. Rozpad a úpadok tradičnej rodiny Kanadská organizácia na podporu zdravej rodiny FOCUS ON THE FAMILY.S. aj samotný Spasiteľ sa pýta. Naša ekumenická hierarchia sa mlčky prizerá ako katolíci strácajú svoju identitu. čo sa týka stavu a rodiny v USA a v Kanade. Erotika a  pornografia pretvára našich ľudí v  sexuálnych maniakov. ktorá má svoju www. rozvodom a k šíreniu epidemických chorôb. že Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista. Americký úrad pre sčítanie ľudí (U. Nakoniec. Drogy. aby sme pošliapali a  stratili ozajstnú samostatnosť. Obávam sa. Census Bureau) bol !125 . ale zabúdajú. že katolícke náboženstvo je jediné pravé Bohom založené náboženstvo. Metalovú a džungľovú „hudbu“. že ekumenizmus je riadený Rímom. Hollywood nás zaplavuje najodpornejším sadizmom v podobe tzv. Je to aj vďaka slobodomurárskemu ekumenizmu. Vyhovárajú sa. ktoré už tu na zemi prinášajú peklo do našich rodín a do myslí našich ľudí a najmä mladých. v  ktorom Kristus je rovný s  Budhom alebo inými bôžikmi. Sme za otvorenosť k  svetu. ale za otvorenosť k  takým hodnotám. ktoré nás nebudú viesť k degenerácii. Stratili povedomie. že masívny odpad katolíkov od tradičného katolicizmu ma zhubný vplyv na celú spoločnosť a najmä dochádza k úderu na kresťanskú ženu a tradičnú rodinu.fotf. či pri svojom druhom príchode vôbec nájde vieru. Výsledky amerického sčítania ľudí boli šokujúce pre mnohých ľudí. že Panna Mária v La Sallete povedala. po ktorej sme túžili. Misionári ázijských a iných falošných a diabolských náboženstiev a okultných praktík ničia kresťanskú vieru nášho národa. Naši ľudia vďaka úbohej znalosti svojho náboženstva sa hanbia vyznať svoje a opičia sa po iných guruoch. totiž premeniť ich na škriekanie ľudoopov. prostitútky a  iných deviantov.

v roku 1940 to bolo iba 3. Čo hovoria tieto štatistiky: Staré tabu proti rozvodu a  divému spolužitiu sa stráca a spoločnosť opúšťa záväzok k celoživotnému manželstvu. Domácnosti vedené nezosobášenými partnermi: ich počet vzrástol o 72 %. Tradičná nukleárna rodina: ich počet tvorí iba 25 % všetkých domácností. • V Kanade presne jedna tretina týchto manželstiev končí rozvodom. • Počet detí v  domácnostiach vedených druhom a  družkou vzrástol až o 241%. 3.  mája v  roku 2001 a  týkal sa zmeny v  americkej spoločnosti za poslednú dekádu končiac rokom 2000. Domácnosti vedené slobodnými matkami: ich počet vzrástol 25%. Kanada: Ani kanadské výsledky sčítania nie sú povzbudivé: • Medzi rokmi 1981 – 1996 počet domácností vedených slobodným rodičom vzrástol o 60% a rodiny. Predpovedá sa. 4. Je to preto. Viac než 20% kanadských detí zažíva traumu rozdelenia svojich rodičov prv než dosiahnu vek 6 rokov. zatiaľ čo počet rodín legálne zosobášených stúpol iba o 10%.8%. Slobodným matkám sa narodilo 33% všetkých narodených detí. 2. Aká je budúcnosť detí. že spoločnosť opúšťa hodnoty kresťanstva a  jeho morálne princípy. že najmenej polovica dnešných detí časť svojho detstva strávi iba s  jedným zo  svojich rodičov.zverejnený 15. USA sú na  čele vyspelých krajín v percente slobodných rodičov a toto číslo sa prudko zvyšuje. keď budú mať viacero otcov a  matiek a  niekoľko dedkov a  babičiek? Keď tieto deti budú musieť často sa !126 . 1. • Počet detí v  domácnostiach vedených slobodným rodičom vzrástol o 44%. 1. v ktorých žije druh s  družkou vzrástol o  159%. Domácnosti vedené slobodnými otcami: ich počet vzrástol o 62%. • V roku 1996 v Kanade už viac ako jedna štvrtina detí nežila s  legálne zosobášenými rodičmi.

ktorí majú iný názor. radikálne feministky. lebo nechcú dať zdanie netolerantnosti k  ľuďom. ak nebolo zoznámené s  Pánom Ježišom Kristom alebo s  Pánom Bohom vôbec do  veku 14 rokov. už iba 4% z  nich môže prijať náboženstvo medzi 14. v  ktorom nič nebude stabilné?! Zánik tradičnej stabilnej rodiny prinesie chaos so  zničujúcimi dôsledkami pre deti. susedov alebo aj svoje raňajky. A  18. Keď dôjde k  rozdeleniu rodiny. na ktorý boli zvyknuté sa im rúca. Majú rady svoje obľúbené jedlo. pretože rodičia na  to nemali času? Možno budeme a vlastne už sme svedkami morálneho kolapsu ako za čias Noa. Stiera sa už aj rozdiel medzi tradičnou rodinou a  homosexuálnym partnerstvom. V našich školách učitelia sa boja učiť opravdivé etické hodnoty. Deti sú veľmi konzervatívne bytosti. pornografii. rokom svojho života a  6% z  nich môže prijať Pána Boha v  ďalších rokoch. lebo ich svet. homosexuálne „manželstvá“ a  už vôbec nehovoriac o  rozvode.prispôsobovať novému „domovu“ a  skúšať nových „súrodencov“ a „rodičov“? Nebude im chýbať stabilná láska vlastných rodičov? Predstavme si svet. Pôvodne slovo „ekumenizmus“ znamenalo snahu protestantských spoločenstiev po vzájomnej jednote. A  čo ďalších 90% detí. čo všetko smeruje k  likvidácii zdravej a  morálnej rodiny. Človek by predpokladal. Skoro všetky štáty už dávno legalizovali vraždu nenarodeného dieťaťa a  dnes už sa legalizuje aj eutanázia. dochádza k  tragédii pre tieto deti. Samotným protestantom sa to fakticky nikdy nepodarilo okrem ojedinelých !127 . Homosexuálni aktivisti. lenže opak je pravdou. Ony neradi menia kamarátov. že vláda a  iné štátne inštitúcie budú podporovať stabilitu nukleárnej rodiny. aj rodičia zostávajú pasívni a  nechávajú svoje deti prijímať agendu Nového sveta. ktoré neboli zoznámené s  milujúcim Pánom Bohom. Čo voľakedy sa považovalo za „žitie v hriechu“ dnes sa legalizuje a stavia na  roveň nukleárnej rodiny. „nadšenci“ za práva žien na  potrat za pomoci rôznych médií a  skorumpovaných sudcov a  politikov úspešne likvidujú kresťanské hodnoty. Aká je potom šanca týchto detí stretnúť sa s  láskou Pána Ježiša Krista? Podľa výskumu Georga Barna dieťa. Židia a ekumenizmus Modernistická cirkev svojim ekumenizmom iba ukazuje falošný obraz katolicizmu. Žiaľbohu.

tak na škodu katolíkov. Neklame kresťanov a  nerobí žiadne ilúzie o  falošnom ekumenizme !128 . že totiž celá ekuména nie je úprimná a snaží sa zjednocovať to. ktorá je namierená proti tradičnej rodine a proti čistote. ne-li k pláči. tak v Jeruzalémě“ v  ktorej sa aj dotýka otázok ekumenizmu. 58 zodpovedá otázku: „Proč se židovstvo staví k ekumenickým snahám poměrně chladně?“ Rabín Sidon odpovedá: „… v zásadě je však možné říci. ktorým sa hovorí. aby sme dostali celý obraz o „ekumenizme“. keď opisuje židovské náboženstvo tak. Rabín Sidon v  roku 1997 vydal knižku „Když umřít. Severnom Írsku.“ Presne to aj nám sa zdá. Pakistane. Samotní židia ani neveria týmto sladkým rečičkám a nielen židia. Afrike a  inde. u ktorého je možné si oceniť jeho úprimnosť. Tu znova si treba ceniť rabínovu úprimnosť. v podriadenosti americkej zahraničnej politike. Je to rozhovor rabína s dvoma novinármi. stratou ich viery. kteří v zájmu ekumeny překrucují své náboženství do podoby. a najmä v morálke. marca 2000 rabín Sidon uverejnil inteview s  redaktorom Kašparom. že sú naši „milovaní starší bratia“. V českom denníku PRÁVO zo dňa 2. čo sa nedá zjednotiť a ak áno. Vo vzťahu k  židom treba si vypočuť hlasy reprezentantov židovstva. ako keby bolo všetko v poriadku a postupne vraj dochádza k zjednocovaniu ľudstva atď. Protestantský svet je dnes rozdelený na  tisíce rôznych spoločenstiev. že ľudstvo sa nezjednocuje pod Kristom ale v spoločnej mene. ako to vidíme na  politickej situácii v  Izraeli.prípadov. Vatikán avšak zabúda dodávať. Indii. Najviac ľutujem židov. Na str. ale aj iné náboženstvá si idú svojou cestou a  vytvorenie spoločného náboženstva ich vôbec netrápi. kde dochádza k  zvýšenej vzájomnej hostilite. V tejto otázke si cením pražského vrchného rabína Karola Sidona. Indonézii. ako je. Vatikán. Ešte horšie je to medzi nekresťanskými náboženstvami. keď sa niektoré ich spoločenstvá spojili na  liberálnej platforme. že máme „veľa toho spoločného“ atď. jež je většině věřících k smíchu. ktoré navzájom spája iba jedna vec: odmietanie pravého. čiže tradičného katolicizmu. aj napriek tomu sa tvári „ekumenicko-synkreticky“. že se na křesťansko-židovských ekumenických snahách podílejí hlavně ti Židé a křesťané.

pri stretnutiach so židmi. tedy není náboženství. !129 . ktorú šíri JP II. včítane Jána-Pavla II. které vyplývají ze smlouvy mezi Bohem a tímto národem.ako to robia niektorí ekumenisti z  Vatikánu. přísně řečeno. Oni očakávajú svojho mesiáša a my vieme veľmi dobre.“ Náš komentár: Tu rabín dokonca aj vyvracia existenciu židovského náboženstva a potvrdzuje politické poslanie židovstva. (…) je to jiné náboženství (…) Židovství je radikálně jiné náboženství než křesťanství. Pro nás křesťanská představa Ježíše jako Pánaboha nepřichází vůbec v úvahu. Jan Kašpar: „…Opravdu čekáte na  Mesiáše.“ Jan Kašpar: „V čem?“ Rabín Sidon: „Křesťanství bazíruje na Novém zákonu. čo nemá nič spoločné s katolicizmom. který plní určité příkazy. Jan Kašpar: „…Je židovské náboženství. že ozajstný Mesiáš je Ježiš Kristus. Jaký je rozdíl mezi Židy a křesťany?“ Rabín Sidon: „Chápat křesťanství jako židovskou odnož znamená dávat dohromady věci. které k sobě nepatří. Podľa neho ide o  niečo. je i židovská církev?“ Rabín Sidon: „… My jsme národ.“ Náš komentár: Rabín Sidon tu jasne vyvracia tézu „starších bratov“. Pro nás nový zákon neexistuje. nebo je to jen dobrá záminka pro uchování víry?“ Rabín Sidon: „… My očekáváme příchod Mesiáše každým dnem…“ Náš komentár: Len naivný ekumenista sa môže nádejať v  náboženskú spoluprácu so  židmi. Jan Kašpar: „… Křesťané jsou židovská sekta. ale způsob židovského života. Judaismus.

že jediným spôsobom nehrešiť je vystúpenie zo  slobodomurárskej spoločnosti. ale to tam nie je uvedené. Vatikán vydal deklaráciu. V spomínanej deklarácii sa vôbec nespomína spôsob ako sa zbaviť tohto hriechu. kde členstvo v slobodomurárskom a podobnom hnutí vždy automaticky vylučovalo z Katolíckej cirkvi. tak zostáva v cirkvi.
 !130 . Stačí sa vyspovedať? Malo by sa jasne napísať.Dodatok ku kapitolke o slobodomurároch: Po zverejnení nového „cirkevného kódexu“ v roku 1983. v stave smrteľného hriechu. v ktorej sa spomína. A to je veľký odklon od učenia Katolíckej cirkvi. že stále je zakázané sa „zapísať do  slobodomurárskych spoločností“. ale keď sa už niekto zapíše. kde sa už nespomína vylúčenie z  cirkvi za členstvo v  slobodomurárskej lóže.

.

............................13 Konkrétne ekumenické nezmysly Novej cirkvi ____________15 Ďalšie ekumenické nezmysly Novej cirkvi _______________17 Protestantskí „mučeníci“ v Prešove ___________________ 19 Vyhlásenie nemeckých evanjelických a „katolíckych biskupov“ 19 Direktórium na vykonávanie princípov
 a noriem o ekumenizme __________________________ 20 Najväčšia urážka Boha v podobe spoločných
 „modlitieb“ v Assisi _____________________________22 Židia ................................. 33 Ján XXIII................52 O čo tu ide?___________________________________ 52 Učenie Katolíckej Cirkvi __________________________ 53 Tzv.............. 2.. a židia _____________________________ 28 Riešenie židovskej „problematiky“ ___________________ 31 Epilóg k židom ________________________________ 32 Angelo Roncalli – Ján XXIII.... 59 Kardinál Jozef Ratzinger ............ vatikánsky koncil a prax Novej cirkvi _____________ 55 Komunizmus a Vatikán ............................. a Božské Srdce _________________________27 Ján-Pavol II............ a sv............................ ekumenizmus.......................... Obsah O Autorovi ............................... 9 Súčasný tzv............................................ omša ____________________________ 33 Ján XXIII.... a Montini ____________________________ 35 Sviatosti ....................................24 Súčasní židia __________________________________ 26 Súčasní „pápeži“ a židia___________________________ 27 Ján XXIII..... 66 .................................................. 37 Krst ________________________________________37 Sviatosť kňazstva _______________________________39 Birmovka ____________________________________ 40 Posledné pomazanie _____________________________41 Manželstvo ___________________________________42 Svätá omša ___________________________________ 43 Ide skutošne iba o zlý preklad? ______________________49 Náboženská „sloboda“
 pomätenosť Novej cirkvi ... ................................... a konvertiti ___________________________ 27 Ján XXIII..7 Úvod......................................................................................................................................... a koncil______________________________ 34 Ján XXIII....................

..... 124 Rozpad a úpadok tradičnej rodiny.... 113 Pius XII..... 95 Biskupské vyhlásenie:____________________________ 95 Moja cesta __________________________________ 100 Najčastejšie námietky proti nám .... 108 Nová cirkev neverí v diabla ......................................... 130 .......... 122 Sme skutočne samostatným Slovenskom? . organizoval pomoc Židům..... 127 Dodatok ku kapitolke o slobodomurároch: ......................71 Postoj Novej cirkvi k slobodomurárom ________________73 Ján-Pavol II...90 a) riešenie staro-katolícke alebo pravoslávne ____________ 90 b) riešenie podľa arcibiskupa Lefebvra ________________90 c) zvaľovanie zodpovednosti na tých vo vedení ___________ 92 d) nová omša v latinčine __________________________93 e) grécko-katolícke riešenie ________________________93 f) hnutie za obnovu tridentskej sv.... a vývoj človeka zo zvieraťa............. 101 a) Neveríte v pápeža ____________________________101 b) Pápež môže zmeniť všetko ______________________ 101 c) Ste pyšní..........75 Čo učí Katolícka Cirkev o vzniku života a človeka? _________ 75 Čo hovorí Sv...... Otca ____________ 102 d) Veď je vás tak málo ___________________________104 PRAVDA O CIRKVI – doplnok ..................................................79 Varovania Panny Márie o dnešnej dobe.. 121 Nad príčinami demoralizácie spoločnosti................. 125 Židia a ekumenizmus .................. Boží trest? ............................. lebo nechcete počúvať sv..................................................................................................
 zatímco USA a Velká Británie nereagovaly ............... Písmo? ____________________________76 Satanizmus vo Vatikáne ...........................80 Medžugorje ___________________________________81 Litmanová ___________________________________83 Fatima ______________________________________ 84 La Salette ____________________________________85 Čo robiť za súčasnej krízy? ............................................................. omše v modernistickej Novej cirkvi _______________________________________ 93 g) nekanonická voľba tradičného „pápeža“ ______________94 h) laické riešenie _______________________________ 95 KATOLÍCKE RIEŠENIE ..........................................................................Vatikán a slobodomurári ........................