You are on page 1of 22

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok X | 16 grudnia 2015 | Nr 24 (201)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

yczenia
witeczne

Kadencja duych inwestycji


Fot. Agnieszka Gogolewska

Miasto przymierza si do budowy kolejnego ronda.


KATARZYNA SOLARZ

R E K L A M A

refleksji
ciszy
dobroci
radoci
Na czas Boego Narodzenia
i Nowy Rok 2016
- yczy Redakcja

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Podczas ostatniej konferencji prasowej wadze miasta prezentoway map


obrazujc teren planowanych prac.
kiej, Dworcowej, Karola Miarki
i Traugutta i doj do ul. Matejki. To skomplikowana inwestycja, bo przerabiamy praktycznie cay ukad komunikacyjny
w obrbie dworca kolejowego
tumaczy Artur Maruszczak.
Przebudowa tylu ulic wie si
m.in. z przebudow kanalizacji
deszczowej, przeoeniem okablowania, sieci gazowych, wodocigowych i kanalizacji sanitarnej oraz budow nowego
owietlenia ulicznego. Docelowo rondo bdzie organizowao
ruch na szeciu ulicach. Przy
planowanej modernizacji zmieni si take okolice wok budynku dworca. Zostan tam
przebudowane istniejce parkingi i przystanek autobusowy.
Aleja zostanie poszerzona z 7 do
12 metrw, powstan przy niej
cieki rowerowe. W planach
jest te budowa parkingu z 17.

miejscami postojowymi i wiaty rowerowej dla 28 rowerw


zapowiada Jarosaw Jurkowski, rzecznik Urzdu Miasta.
Przy dworcu zlokalizowane bdzie te centrum przesiadkowe.
Prace maj potrwa od poowy
kwietnia do poowy listopada
2016 roku. Zamknity zostanie przejazd pod wiaduktem
kolejowym na styku os. Pogorzelec i rdmiecie. Dla zmotoryzowanych mieszkacw
oznacza to spore utrudnienie,
dla korzystajcych z miejskiej
komunikacji rwnie, bowiem
nastpi zmiany w kursowaniu
autobusw. Podejrzewam, e
w tym roku zamknicie wiaduktu potrwa w granicach od
dwch do trzech miesicy, ale
bdziemy starali si robi to
w taki sposb, by jak najmniej
utrudnia ycie mieszkacom
zapewnia Maruszczak. Jak

poinformowa rzecznik Urzdu Miasta, koszt caej inwestycji jest szacowany na 8,4 mln
z, ale ostateczna kwota bdzie
znana dopiero w przyszym
roku po przetargu. Tak wic 3
mln z wyniesie donansowanie
z Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej. Kolejne 630 tys. z to
wkad powiatu kdzierzysko-kozielskiego. Jego udzia bardzo przyczyni si do wysokiej
oceny zoonego wniosku o donansowanie. Gmina Kdzierzyn-Kole zrewanowaa si
z kolei wkadem przy inwestycji
powiatowej. W edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na 2016 rok wniosek z Kdzierzyna-Kola oceniono w Opolskim Urzdzie Wojewdzkim
najwyej spord 43 zoonych.

WYPADEK
NA OBWODNICY
Na obwodnicy Kdzierzyna-Kola zderzyy si trzy
pojazdy. Siedem osb zostao rannych.
Policjanci z Kdzierzyna-Kola wyjaniaj okolicznoci wypadku drogowego
z udziaem trzech pojazdw
osobowych. Do zdarzenia doszo na obwodnicy miasta.
Zderzyy si tam samochody
marki: opel, seat i volkswagen. W pojazdach tych podrowao cznie 9 osb,
z czego 7 zostao przewiezionych do szpitala. Pamitajmy, jesieni coraz czciej
mamy do czynienia z mg,
opadami deszczu, silnym
wiatrem i lecymi na drodze limi. Czynniki te znacznie utrudniaj jazd, ograniczaj widoczno i wymagaj
duej koncentracji od uytkownikw drg. Na mokrej
nawierzchni atwo wpa w
polizg. Pamitajmy zatem o

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Kilka miesicy temu zakoczono przebudow ul. Kozielskiej. Oddano do uytku wyremontowany wiadukt i nowe
rondo u zbiegu ulic Kozielskiej,Tartacznej i Reja, ktre niedawno nazwano im. Rafaa Wojaczka. Ta potna inwestycja
rozpocza si w 2013 roku. Teraz miasto chce kontynuowa
przebudow gwnego cigu
komunikacyjnego wzdu osi
ul. Kozielska al. Jana Pawa.
Wadze zapowiadaj, e pierwsze prace remontowe rozpoczn
si za kilka miesicy i uprzedzaj mieszkacw o wynikajcych
z tego faktu utrudnieniach.
Powoli musimy przygotowywa mieszkacw na to, e za
kilka miesicy wiadukt bdzie
nieprzejezdny. Przenosimy si
z pracami na alej Jana Pawa
II zapowiada prezydent Sabina Nowosielska. Na ten czas
kierowcy znw bd musieli
korzysta z objazdu przez obwodnic. Dobra wiadomo
jest taka, e jak ju ten etap
prac zakoczymy to nastpne
nie bd zwizane z zamkniciem przejazdu pod wiaduktem
pociesza Artur Maruszczak, zastpca prezydent
ds. inwestycji. Do koca
obecnej kadencji maj powsta jeszcze dwa ronda.
Co roku przez kolejne 3 lata bdziemy si przesuwali
o jedno rondo do przodu zapewnia Nowosielska. W wyniku zapowiadanej przebudowy
cakowitej przemianie ma ulec
prawie 500-metrowy odcinek
drogi od wiaduktu do skrzyowania z ulicami Gowackiego i Matejki wraz z ssiednimi
drogami. U zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i Karola Miarki powstanie rondo z picioma wlotami, a pity wjazd planowany
jest od strony ulicy Dworcowej, ktra take zostanie wyremontowana. W drugim
etapie prac chcemy wykona
cay ukad ronda na skrzyowaniu Jana Pawa II, Grunwaldz-

Zim trzeba zachowa


szczegln ostrono
na drogach.
zachowaniu bezpiecznego odstpu od jadcego przed nami
pojazdu, a take o dostosowaniu prdkoci do panujcych
warunkw na drodze tumacz policjanci z Kdzierzyna.
P

2 Wiadomoci

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Historia

komentarz na gorco

Stowarzyszenie Blechhammer 44
walczy o dotacj
Fot. Materiay archiwalne stowarzyszenia Blechhammer 44

Izba Pamici Lotnikw 15 Armii Powietrznej USA w Domu Kultury Lech


ma wyglda jak profesjonalne Muzeum
katarzyna solarz

Stowarzyszenie Blechhammer 1944 to lokalna grupa mionikw historii. W Blachowni


w Domu Kultury Lech, gdzie
mieci si ich siedziba, powstaa utworzona przez nich Izba
Pamici Lotnikw 15 Armii
Powietrznej USA, Robotnikw
Przymusowych i Jecw Wojennych II Wojny wiatowej.
Skd nazwa Blechhammer 44?
Tak nazywaa si Blachownia
w czasie wojny, tutaj powstaa niemiecka fabryka benzyny
syntetycznej Oberschlesische
Hydrierwerke, ktr w nomenklaturze USAAF okrelano jako
Blechhammer North. Podobnie
nazywano nieodleg fabryk
IG Farben w Kdzierzynie-Blechhammer South. Rok 1944 to
czas, w ktrym 15 Armia Powietrzna USAAF przeprowadzia zmasowan ofensyw bombow przeciwko tym zakadom,
by zapobiec produkcji paliwa
potrzebnego Niemcom do kontynuowania atakw na Europ.
W maym muzeum Blechhammera dysponujcym do tej pory
dwoma skromnymi pomieszczeniami piwnicznymi mona
byo zobaczy okazae zbiory

Do tej pory gromadzone przez stowarzyszenie


pamitki byy prezentowane w gablotach lub antyramach.
zwizane z tamtymi wydarzeniami. S to m.in.: fragmenty
zestrzelonych samolotw amerykaskich, niemieckich i radzieckich, wyposaenie lotnicze, elementy dzia i systemw
przeciwlotniczych, mundury
i oznaczenia wojenne, unikalne
dokumenty na temat zestrzelonych samolotw i ich zag, do-

kumenty dotyczce jecw brytyjskich i robotnikw, zdjcia


i dokumenty obozu pracy KL
Blechhammer. Nietrudno si
domyli, e jak na tak okaza
i cigle powikszajc si ekspozycj dwa pomieszczenia to za
mao. Ostatnio, dziki wsparciu
Urzdu Miasta prowadzony jest
remont w Domu Kultury Lech

w celu udostpnienia stowarzyszeniu 7 dodatkowych pomieszcze. Ma tam powsta profesjonalne muzeum multimedialne.
Stowarzyszenie zoyo ju stosowny wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie
przedsiwzicia w ramach programu wspierania dziaa mu-

Wojciech Jagieo
zastpca prezydent
ds. owiatowych
i spoeczno-gospodarczych
Powoli koczy si remont
Domu Kultury Lech prowadzony w celu udostpnienia
dodatkowych pomieszcze
muzealnych dla stowarzyszenia historycznego Blechhammer 44. Myl, e pokazywana przez nich ekspozycja
tworzy bardzo ciekaw tras
muzealn. Tras, dziki ktrej bdzie mona zobaczy nie

tylko zgromadzone pamitki,


ale rwnie zgbi histori
zwizan z II wojn wiatow.
Uwaam, e bdzie to atrakcja
turystyczna nie tylko dla miasta, wojewdztwa, ale i dla caej Polski. Te zbiory ciesz si
coraz wiksz popularnoci.
Jest te pomys, aby tworzy
lekcje muzealne dla uczniw z
Opolszczyzny, a by moe take z odleglejszych stron Polski,
na ktrych bd pokazywane
filmy z epoki w byej sali kinowej Domu Kultury Lech.

zealnych. Projekt ma opiewa


na sum 100 tys. zotych przy
20-procentowym
wkadzie
wasnym stowarzyszenia. Jeli
pienidze zostan przyznane,
na zwiedzajcych czeka wiele atrakcji, bowiem ekspozycja
bardzo zyska na oprawie wizualnej i dwikowej. Do tej pory
zgromadzone przez nas pamitki spoczyway w gablotach, teraz chcemy uatrakcyjni ekspozycj. Jedno z pomieszcze ma
by urzdzone na ksztat amerykaskiego bombowca zdradza
Kamil Nowak, sekretarz stowarzyszenia. Przez okna samolotu
bdzie mona pooglda filmy
i zdjcia z czasw powietrznej
bitwy o benzyn, a dziki zestawom suchawkowym take posucha o niej. Dla wzmocnienia efektu zwiedzajcy bdzie
sysza dobiegajcy z gonikw,
niepokojcy szum silnikw
bombowca. Osobn sal bdzie
te miaa ekspozycja dotyczca

obozu pracy przymusowej Judenlagier na terenie Sawicic.


Chcemy stworzy makiet tego obozu dodaje Nowak. Kolejne pomieszczenia powicone
maj by tematyce bombardowa, odnalezionym szcztkom
zestrzelonych samolotw, jeszcze inne ofiarom wrd ludnoci cywilnej i oczywicie amerykaskim lotnikom z 15 Armii
Powietrznej Stanw Zjednoczonych. Dodatkow atrakcj maj by multimedialny infokiosk
oraz minikino. Jeli ministerstwo przyzna nam pienidze, to
prace zwizane z realizacj projektu rozpoczlibymy w marcu
i zakoczylibymy je pod koniec
wrzenia. Przewidywany termin otwarcia to pierwszy padziernika precyzuje Nowak.
Stowarzyszenie liczy rwnie
na wspprac z miastem, ktre wstpnie zaoferowao pomoc
w postaci 16 procent wkadu
przy realizacji projektu.

kdzierzyn-kole Sprawy kontrowersyjne

Rafa Wojaczek zosta patronem ronda


Wczeniej chodzio o autora mierci czeskiego psa
- Janusza Rudnickiego, ktry nominowany by do tytuu
Zasuony dla miasta. Kandydatura pisarza od lat zwizanego z miastem nie przesza,
poniewa wikszo radnych
uznaa jego twrczo za zbyt
wulgarn. Podczas ostatniej
sesji Rady Miasta wybierano
patrona dla nowego ronda u
zbiegu ulic Kozielskiej, Tartacznej i Reja. Radni z Klubu Platformy Obywatelskiej
wnioskowali o nadanie rondu im. Rafaa Wojaczka, poety, ktry mieszka przez rok
w Kdzierzynie-Kolu na ul.
Piotra Skargi i zda tutaj matur. Pod uwag brano jeszcze
jednego patrona, mianowi-

cie w. Krzysztofa. O nadanie


tej nazwy wnioskowali radni z Klubu Radnych Niezalenych. Argumentowali tym,
e w. Krzysztofowi powicony by drewniany kociek, ktry do roku 1913 sta
w okolicach obecnego ronda,
a potem zosta przeniesiony
do Wrocawia i znajduje si
tam do dzi. W sumie zgoszono 6 kandydatur. Chciano
nazwa rondo m.in. imieniem
Lecha Kaczyskiego, Konstantego Chmielewskiego czy
Solidarnoci. Ostatecznie na
polu walki zostali w. Krzysztof i Wojaczek. Na korzy tego ostatniego wpyn fakt, e
nazw zaakceptowaa rwnie
rada osiedla Pogorzelec, ale to
radni mieli podj ostateczZesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk
Katarzyna Krentusz, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

n decyzj. Poprzednio, gdy


chodzio o nominowanie Janusza Rudnickiego do tytuu
Zasuonego dla miasta, byy radny PIS, a obecnie senator Grzegorz Peczkis cytowa
cae fragmenty mierci czeskiego psa, w ktrych a roio
si od przeklestw typu k..wa,
czy ch.j, po to, by odwie radnych od gosowania na pisarza.
Teraz znw na cenzurowanym
bya forma literacka i wtpliwoci, czy kontrowersyjny patron moe by przykadem dla
spoecznoci. Pan Wojaczek
nie pisa tak kontrowersyjnie, jak Rudnicki, ale przekaz
by bardziej wulgarny oceni
radny Tomasz Scheller (niezrzeszony), ktry zapozna si
z twrczoci poety. Scheller

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

W S P P R A C A

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

przytoczy fragment wiersza


Mit Rodzinny. W wierszu
Wojaczek pisze o matce, jako
o wiszcej kiebasie, na ktrej
widok cieknie mu lina i sperma. Czy to jest dopuszczalne?
pyta. Wojaczek nie stroni
od alkoholu, mia kilka prb
samobjczych, a jedna z nich
zakoczya si mierci. Ten
wtek yciorysu poety take
nie umkn uwagi radnego.
W dzisiejszych czasach mamy problem z alkoholizmem i
z samobjstwami zauway
Scheller, wymieniajc kolejne
argumenty przeciw nominacji
Wojaczka. Jaki zwizek mia
ten czowiek z Kdzierzynem-Kolem? Praktycznie aden,
bo sprowadza si on do rocznego pobytu i zdania tutaj matury. Na marginesie powiem,
e w kolejnym wierszu pisze,
e jego wiadectwo maturalne ley w tej samej szufladzie
co przecierado z pierwszym
nasieniem wypali Scheller.
Zwolennikiem zarwno twrczoci Rudnickiego, jak i Wojaczka jest radny PO Micha
Nowak, ktry od lat zabiega
o upamitnienie poety. Wojaczek to jeden z najwybitniejszych twrcw literatury
polskiej, jeli chodzi o poezj
po 1945 roku. Rzeczywicie
mieszka tu tylko rok, ale przy
tak krtkim yciu (Wojaczek
zmar w wieku 25 lat przyp.
red.) rok, to jest bardzo duo.
To czas, w ktrym zacz po-

Fot. wojaczek.art.pl

Ju drugi raz w tym roku tematem obrad Rady Miasta by znany literat.

Niektrzy radni uwaaj, e nawet krtki fragment


yciorysu poety zwizany z miastem wart jest upamitnienia.
wane prby literackie, czas, w
ktrym zda matur. Tu wci
mieszka jego nauczycielka
podkrela Nowak. Jego zwizek z Kdzierzynem by silny.
W jego biografii jest cay rozdzia powicony pobytowi w
Kdzierzynie-Kolu, tak jak
w Krakowie, Mikoowie czy
Wrocawiu. Przyjeda tu do
ojca bardzo regularnie. By tu
jeszcze na 5 dni przed mierci
przekonywa radny. Wnioskodawcy z Klubu Platformy
Obywatelskiej zwrcili rwnie
uwag, e wybr tego patrona
moe korzystnie wpyn na
obraz miasta. Wykorzystajmy legend Rafaa Wojaczka
do promocji Kdzierzyna-Kola apelowaa Ewa Czubek.
Radny Nowak, bywajc we

Wrocawiu, styka si ze rodowiskiem naukowym i bdzie


zabiega o to, by Kdzierzyn-Kole skorzysta na tej postaci przekonywaa. W wyniku
gosowania rondo otrzymao nazw Rafaa Wojaczka. Za
gosowao 13 radnych, 6 byo przeciw, 1 wstrzyma si
od gosu. W przypadku w.
Krzysztofa za byo 7 radnych,
przeciw 0, a wstrzymujcych
si 12. Rafa Wojaczek urodzi
si 6 grudnia 1945 roku w Mikoowie. Zmar 11 maja 1971
roku we Wrocawiu na skutek zatrzymania akcji serca po
przedawkowaniu lekw i alkoholu. Nigdy nie udowodniono,
e bya to mier samobjcza.
ks

GazetaInformator.pl >>

kdzierzyn-kole HISTORIA

kdzierzyn-kole Kultura

Fot. Starostwo Powiatowe

Wewntrz wityni znajduje si m.in. kamienna


chrzcielnica, ktra ma ponad 500 lat.
chrzcielnica, ktra ma ponad
500 lat. Gwny otarz wityni liczy 300 lat, a w krypcie
pochowana jest babcia Josepha von Eichendorffa, znanego poety epoki romantyzmu,
ktry urodzi si w ubowicach koo Raciborza. Dzwon,
ktry zwouje wiernych na
naboestwo, datowany jest
na 1507 rok. - To najstarszy
dzwon w naszym kociele. W
czasie II wojny wiatowej do
Rzeszy wywieziono dwa inne,
ktre nastpnie przetopiono. Ten nadal jest w uyciu
- mwi Damian Cebulla, proboszcz parafii. Powiat przekaza do tej pory ponad 50 tys.
z na odnowienie zabytkowej
budowli, ktrej cakowita renowacja ma si zakoczy
najwczeniej za 5 lat. - Cieszymy si, e udao si cay
koci z zewntrz odnowi,
a teraz odmalowa i ujednolici, potem czeka nas praca
przy gwnym wejciu - mwi ks. Damian Cebulla.
ks

katarzyna solarz

Czonkowie Stowarzyszenia
Pomost z Poznania, ktrzy zajmuj si poszukiwaniami pochwkw niemieckich onierzy polegych podczas II wojny
wiatowej, prowadzili kolejne
badania na kozielskim cmentarzu wielowyznaniowym przy ul.
Raciborskiej. We wrzeniu archeolodzy pojawili si tu po raz
pierwszy, wwczas wydobyli z
ziemi szcztki 71 onierzy polegych tu w czasie walk w 1945
roku. Ju wtedy eksperci podej-

rzewali, e w usytuowanych na
obrzeach cmentarza mogiach
zbiorowych moe znajdowa si
jeszcze okoo 1500 szcztkw
onierzy. Ich przypuszczenia
potwierdziy si podczas kolejnych prac, ktre wykonywane
s etapami odkryto kolejne
mogiy.
18 listopada zakoczylimy tegoroczny etap prac na
cmentarzu w Kolu. Do tej pory
wyjlimy z ziemi szcztki 536
onierzy. Do Kola wrcimy
na wiosn 2016 roku, by kontynuowa ekshumacj pisz

Powiat zdradza plany inwestycyjne na przyszy


rok.
W projekcie przyszorocznego budetu jest m.in. dokoczenie modernizacji ulicy
Mostowej w Azotach, tegoroczne prace stanowiy istotny, ale
zaledwie pierwszy etap remontu. W planach jest te przebudowa dojazdu do takich firm,
jak: CTL Chemkol, AutoZAK i
samych Zakadw Azotowych
Kdzierzyn. Druga cz Mostowej, tak jak i pierwsza zostanie wzbogacona o ciek rowerow, co na pewno poprawi
komfort dojazdu do pracy wielu osobom zapewnia starosta
Magorzata Tudaj. W projekcie
budetu znalaza si take dua i wana modernizacja ci-

gu od ulicy Grunwaldzkiej do
Zalesia. Zadanie zostao wpisane do Regionalnego Programu Operacyjnego, ktre bdzie
realizowane wsplnie z powiatem strzeleckim. Pierwszy
raz, jako novum, zastosowaam
logiczny przelicznik, wedug
ktrego podzielimy rodki na
remonty i modernizacj drg
powiatowych. Dotychczas pienidze byy dzielone proporcjonalnie do kilometrw drg
powiatowych
znajdujcych
si w danej gminie. Prezydent
Kdzierzyna-Kola i wjtowie
sami decydowali, jakie prace
zostan wykonane z tej czci
funduszy, ktra jest w ich dyspozycji dodaje starosta. Poza
przelicznikiem wykonano take tabel priorytetowych zada

536
onierzy

kilkadziesit niemiertelnikw.
Wedug badaczy to prawdopodobnie najwiksza tego typu nekropolia na Opolszczynie.

Blisko 6,5 mln z kosztowa


ultranowoczesny sprzt
przekazany niedawno Komendzie Powiatowej Stray Poarnej w Kdzierzynie-Kolu.
Jednostka otrzymaa m.in.
supernowoczesny pojazd do detekcji zanieczyszcze chemicznych oraz niezwykle wydajn
pomp, ktra w cigu kilku godzin jest w stanie przepompowa wod ze redniej wielkoci
jeziora. Sprzt przekazany kdzierzyskiej komendzie to najwysze dostpne technologie,
ktre na pewno zwiksz skuteczno i szybko podejmowania dziaa w sytuacji wystpienia zagroe wynikajcych
ze specyfiki miasta i powiatu
podkrela komendant wojewdzki Karol Stpie. Powiat,
ze wzgldu na swoje pooenie
i zlokalizowane na jego terenie
zakady chemiczne, musi by
przygotowany na szybk reakcj i pomoc. Straacy nie maj
wtpliwoci, e od teraz bdzie
ona rwnie duo skuteczniejsza. Poza samochodem kwatermistrzowskim, ktry zastpi
stary i wysuony ju pojazd,
pozostay sprzt stanowi doposaenie wyjania m. bryg.
Leszek Morkis. Na szczegln

dla poszczeglnych gmin. W


Bierawie bdziemy ka chodnik do jednej z istotnych dla tej
gminy firm, z kolei z wjtem
Reskiej Wsi umwilimy si
na partycypacj przy budowie
cieki rowerowej waem wok jeziora Dbowa podkrela przewodniczca zarzdu
powiatu. W przyszym roku poprawi si te stan chodnikw.
Powiat wyremontuje takowy na
ul. Piastowskiej, na ukasiewicza, parking i fragment chodnika na Kosmonautw. Bdzie te
parking przy przedszkolu na ul.
1 Maja. Ponadto prace obejm
parking w Cisowej przy kociele i cmentarzu, a to tylko kilka z
duszej listy przykadw.
ks

Fot. Starostwo Powiatowe

Fot. Gazeta Informator

Nowoczeniej
znaczy bezpieczniej

ks

Do tej pory
wydobyto
z ziemi szcztki

Jakie remonty drg


uwzgldni budet 2016?

Grozi
ekspedientce noem

Ju po niespena 3 godzinach
mczyzna zosta zatrzymany
na osiedlu Pogorzelec. Do ujcia przestpcy przyczynia si
policjantka, ktra wracaa do
domu po subie. Mczyzn,
ktry odpowiada rysopisowi
przestpcy, zauwaya na osiedlu
Pogorzelec. Mieszkaniec Kdzierzyna-Kola trafi do aresztu. W
chwili zatrzymania mia ponad 3
promile alkoholu w organizmie.
26-latek usysza ju zarzut rozboju. Poniewa by ju wczeniej
karany za podobne przestpstwo, bdzie odpowiada przed
sdem w warunkach recydywy.
Grozi mu do 15 lat pozbawienia
wolnoci. Na wniosek prokuratora mczyzna zosta aresztowany na 3 miesice.

na swojej stronie czonkowie


Stowarzyszenia Pomost. Przy
szcztkach onierzy znaleziono

kdzierzyn-kole Inwestycje

kdzierzyn-kole BEZPIECZESTWO

26-latek usysza ju zarzut rozboju.


Grozi mu 15 lat wizienia.

w skrcie

Na cmentarzu w Kolu wydobyto z ziemi szcztki


ponad p tysica niemieckich onierzy.

kdzierzyn-kole Policja

Pijany mczyzna uzbrojony w n do cicia tapet napad na sklep przy ul. Wojska Polskiego.
W ubiegy czwartek (3 grudnia) w nocy do dyurnej kdzierzysko-kozielskiej policji trafia
informacja, e w jednym ze sklepw spoywczych przy ul. Wojska Polskiego doszo do rabunku
z uyciem niebezpiecznego narzdzia. Na miejsce natychmiast
zostali skierowani policjanci.
Funkcjonariusze ustalili, e okoo godziny 21:30 do sklepu wtargn napastnik, ktry groc
pracownicy noem do cicia tapet zada pienidzy. Sprawca ukrad gotwk, po czym
uciek w nieznanym kierunku.
Interweniujcy policjanci szybko ustalili rysopis mczyzny i
rozpoczli za nim poszukiwania.

region

Tajemnice kozielskiej nekropolii

Piknieje zabytkowy
koci w Radoszowy

W tym roku zakoczy si


kolejny etap prac restauratorskich.
Koci pw. w. Jadwigi
w miejscowoci Radoszowy
w gminie Pawowiczki to pereka architektury sakralnej.
Wanie zakoczyy si kolejne prace przy jego renowacji.
Poow pienidzy na to zadanie przekazao kdzierzyskie
starostwo, a niedawno starosta Magorzata Tudaj podpisaa odbir prac. W 2012
roku witynia wymagaa
pilnego zabezpieczenia, od
tamtej pory udao si wiele
zrobi. - Wymieniono pokrycie poudniowej ciany nad
gwnym wejciem oraz stolark okienn. Budynek zosta dobrze odrestaurowany
i przywrcono mu pierwotny
estetyczny wygld. Wykonane w tym oraz poprzednim
roku prace s czci caego
zadania, ktrego realizacja
trwa od 2009 roku - mwi
Adam Lecibil rzecznik starostwa. Wewntrz wityni
znajduje si m.in. kamienna

Wiadomoci 3

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

Wrd przekazanych komendzie wozw znalaza si


m.in. terenwka wyposaona w aparatur i komputer
do lokalizacji i identyfikacji substancji toksycznych.
uwag zasuguje wz na podwoziu terenowym z bardzo nowoczesn aparatur i komputerem
do lokalizacji i identyfikacji substancji toksycznych w powietrzu. Straacy przeszli ju specjalistyczne szkolenie dodaje
Morkis. Podczas uroczystego
przekazania sprztu zaprezentowano moliwoci najnowszego chemicznego detektora. Jeden ze straakw rozpyli gaz, a
urzdzenie bezbdnie i bardzo
szybko okrelio jego wszystkie
parametry. To istne laboratorium chemiczne na czterech koach, do tego moe pracowa w
czasie jazdy, sprawdza warun-

ki pogodowe, np. si wiatru;


bierze pod uwag wiele innych
istotnych czynnikw wylicza
Adam Lecibil, rzecznik starostwa. redni samochd ratowniczy oraz pojazd rozpoznania
chemicznego trafiy do grupy
ratownictwa chemicznego stacjonujcej w Azotach. Sprzt
powieci kapelan opolskich
straakw Jzef Urban. Ostatnio dziki finansowemu wsparciu kdzierzyskiego starostwa
za niecae 1,5 mln z udao si
rwnie wykona termomodernizacje budynkw stray.
p

Pijana 23- latka


prowadzia auto
Policjanci z Wydziau Prewencji
w Kdzierzynie-Kolu, patrolujc
Osiedle Piastw zauwayli na al.
Jana Pawa II osobowego golfa,
ktry jecha bez wczonych wiate. Mundurowi zatrzymali pojazd
do kontroli. Za kierownic siedziaa 23-letnia mieszkanka powiatu
kdzierzysko-kozielskiego. Kobieta prowadzia samochd, majc
blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi zatrzymali jej
prawo jazdy. Teraz 23-latka musi
liczy si z odpowiedzialnoci
karn za kierowanie samochodem
w stanie nietrzewoci. Grozi jej
kara do 2 lat pozbawienia wolnoci oraz sdowy zakaz kierowania
pojazdami.
Zmiany w opolskim
rozkadzie jazdy PKP
Od niedzieli 13 grudnia obowizuje nowy rozkad jazdy dla
opolskiego oddziau Przewozw
Regionalnych. W wyniku zmiany
z rozkadu jazdy zniknie 15 pocigw. Dla Kdzierzyna-Kola
oznacza to strat wielu pocze.
Cofnite zostan kursy we wszystkich dniach tygodnia, zastpi je
kursy w dni robocze lub szkolne.
W wyniku skrcenia tras niektrych pocigw znikn kursy na
krtszych odcinkach. Podrni
zobowizani s do zapoznania si
z nowym rozkadem jazdy.
Nowa kuchnia w Tczowym przedszkolu
W czwartek 10 grudnia w Publicznym Przedszkolu nr 24 na osiedlu
Piastw w Kdzierzynie, po prawie procznym remoncie do uytku oddana zostaa nowoczesna
kuchnia. W inauguracji otwarcia
uczestniczyy wadze miasta. Remont i zakup nowych urzdze
kosztowa miasto prawie 800 tys.
z. Cakowicie wymieniono wyposaenie, meble i inne niezbdne
sprzty. Teraz kuchnia posiada m.
in. wind do transportowania posikw z pitra na pitro.
Kozielski oglniak
napisa 1167 listw
W ubiegy weekend w opolskich
szkoach odbywa si maraton
pisania listw w ramach corocznej akcji Amnesty International.
Uczniowie pisali listy w sprawie
uwolnienia winiw sumienia
oraz domagali si cigania ludzi
dopuszczajcych si przestpstw
na tle rasistowskim. W akcji brali
udzia rwnie uczniowie kozielskiego I Liceum Oglnoksztaccego im. Henryka Sienkiewicza.
Jak podaje nto w weekend
z soboty na niedziel napisano
tam 1167 listw.
Znaczek
na 170 rocznic
powstania dworca
W tym roku przypada 170 rocznica powstania dworca kolejowego
w Kdzierzynie (dawniej Kandrzinie). Z tej okazji Urzd Miasta
wyda pamitkowe znaczki, koperty, kartki i okadki, co cznie kosztowao 4 tys. z. W dzie otwarcia
dworca po remoncie, czyli 17
grudnia, tras Sawicice - dworzec kolejowy Kdzierzyn-Kole - rdmiecie pokona poczta
kolejowa. Przesyki dopuszczone do przewiezienia ni zostan
ostemplowane datownikiem okolicznociowym z hasem 170 rocznica istnienia dworca kolejowego
Kdzierzyn 1845-2015, Kdzierzyn-Kole, 17.12.2015. Pniej
przesyki trafi ju w standardowy
sposb do adresatw.

4 Edukacja

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole Rozrywka

Znani kdzierzynianie czytaj bajki na audiobookach


katarzyna solarz

Wszyscy zdecydowali si
wcieli w rol postaci z ksiki Bajki opolskie Opolki, ktre maj w tym roku
sw absolutn premier na
Opolszczynie. Bajki opolskie
Opolki to cykl piciu utworw, w ktrych pojawiaj si
bohaterowie zwizani nie tylko z powiatem kdzierzysko-kozielskim, ale take niemal
z caym wojewdztwem. Jest
tam np. opowie o Kdziorku
i Kozioku, jak i O Opolskich
Utopkach. Chcemy, aby trafiy do domw dziecka, szpitali dziecicych, wszdzie tam,
gdzie najmodsi bd z nich
mie wiele frajdy. Powdruj
take do zaprzyjanionych samorzdw z Opolszczyzny. W
kocu to bajki opolskie. Sami
si zastanawialimy, jak wyjdzie nam czytanie bajkowych
opowieci: czy sprostamy wyzwaniu, czy uda nam si wcieli w rol. Podeszlimy do te-

go dziea z duym dystansem,


jednak bardzo zmobilizowani
chcielimy wypa jak najlepiej
mwi starosta Magorzata
Tudaj, ktra w jednej z opowieci jest narratorem. Narratorem jest take wicestarosta
Jzef Gisman, ale ju chemicznym wynalazc Adam Leszkiewicz, prezes Grupy Azoty ZAK
S.A. Swojego gosu udzielili te
m.in.: prezydent Sabina Nowosielska, Sebastian widerski, Andrzej Saacki, Piotr Gabrysz, Artur Szczsny, Adam
Misterkiewicz, Marek Staszewski, Dorota Zasonka, Andrzej
Szopiski-Wisa. Samo nagrywanie utworw trwao siedem
dni i odbywao si w studiu
Radia Park. Potem dwikowcy zajli si skomplikowanym
montaem. Wszystkim bardzo dzikuj za uczestnictwo
w projekcie, a take za wspomnienia z dziecistwa, ktre
znajdziecie Pastwo w tej produkcji. Ukazay si one chyba
po raz pierwszy. ycz zatem

miych wrae podczas suchania bajek, rwnie dorosym


odbiorcom dodaje starosta
Magorzata Tudaj. Audiobooki
bdzie mona wygra jeszcze
przed witami na antenie Radia Park, w innych lokalnych
oraz regionalnych mediach
oraz na profilu Facebooka Starostwa Powiatowego w Kdzierzynie-Kolu, gdzie internauci otrzymaj je jako pierwsi.
Autorem bajek jest Helena Buchner, opolska pisarka
i malarka, ktra swoj postaw twrcz niejednokrotnie
udowadniaa, e jest czowiekiem dialogu. W jej twrczoci charakterystyczna jest
prostota i swoboda wypowiedzi. Nie omijaa trudnych tematw, pielgnowaa kultur
ludow, lsk tradycj kulturow, i nade wszystko cenia swoj ma ojczyzn. Jest
autork piciu ksiek o lsku. Z wyksztacenia nauczycielka, z zamiowania pisarka
i malarka. Ze swoj twrczo-

Fot. Starostwo Powiatowe

Jeszcze przed witami Boego Narodzenia ukae si seria audiobookw, do ktrych swych gosw udzielili
znani samorzdowcy, sportowcy, dziennikarze, prezenterzy radiowi oraz ludzie biznesu.

Do serii audiobookw swoich gosw udzielili znani samorzdowcy, sportowcy,


dziennikarze, prezenterzy radiowi oraz ludzie biznesu.
ci nie zamykaa si w szufladach pocztkowo z du
nut niepewnoci, pod pseudonimem wydaa swoj pierwsz powie Hanyska. Kolejno, nakadem wydawnictwa
My Book wyszy: Dzieci
Hanyski, Dziewczta z Koziej Grki , Opowiastki znad

Brynicy i ostatnia Ciotka


Flora. Ze swoimi ksikami
docieraa, gdzie to tylko moliwe, odwiedzaa domy kultury,
wietlice wiejskie, Dyskusyjne Kluby Ksiki. Rozmawiaa, dyskutowaa, tumaczya.
Zawsze szczerze, drobiazgowo i cierpliwie tumaczya, e

historia lska nie moe by


traktowana jednoznacznie, e
trzeba patrze z punktu widzenia czowieka, obojtnie, czy
czuje si Niemcem, Polakiem,
lzakiem czy Kresowiakiem.
Zmara w kwietniu 2015 roku.
Pozostawia po sobie rkopisy
z bajkami.

kdzierzyn-kole Edukacja

Kdzierzyn-Kole Sport

W tej szkole
wyksztac na mistrza

Obiekty sportowe na medal


pokazy sceny gwnej, odwiedzajcy targi mogli oglda
take zmagania konkursowe
mistrzw i uczniw fryzjerstwa. Poza tradycyjnym ju
Pucharem lska rozegrany
zosta take konkurs Top City zarwno dla dowiadczonych ju stylistw, jak i dla
uczniw zawodu. Ponadto zaplanowano mistrzostwa zdobienia paznokci i makijau
ekstrawaganckiego oraz mistrzostwa w body paintingu
i makijau permanentnym.
Nauczyciele fryzjerstwa wzili udzia w konferencji, ktra
na stae wpisaa si w program targw.
ks

W rywalizacji wzio udzia kilkudziesiciu fryzjerw z caego lska.

ne inwestorom za wyjtkowe zaangaowanie w budow


lub modernizacj obiektw
sportowych, aktywno i du odpowiedzialno w prawidowym przebiegu procesu inwestycyjnego obiektw
sportowych i rekreacyjnych
w Polsce. Wyrnienie od 1999
roku jest przyznawane przez
Klub Sportowa Polska. Udzia

w warszawskiej gali by okazj


do zaprezentowania walorw
sportowo-rekreacyjnych gminy Kdzierzyn-Kole. Zadba
o to Wydzia Kultury Sportu i
Turystyki Urzdu Miasta. Wyrnienie w imieniu ssiedniej
gminy Reska Wie odebra te
wjt Marian Wojciechowski.
ks

Kdzierzyn-Kole Edukacja

Wielka wigilia
Olimpiad Specjalnych
W sumie 1000 osb z caej
Polski przyjechao do Kdzierzyna-Kola, by wsplnie witowa wigili dla
osb niepenosprawnych.
Impreza odbya si w hali widowiskowo-sportowej na
os. Azoty. Uczestnicy wraz
z rodzinami przyjechali z najodleglejszych stron Polski od
Opolszczyzny, poprzez lsk,
woj. zachodniopomorskie, woj.
podkarpackie po Wielkopolsk.
Wydarzenie byo te imprez
integracyjn. Robimy kartki witeczne, pierniki i wiele
ozdb. Kady ma swj pomys,
jak to wykona. Towarzysz
nam opiekunowie oraz wolontariusze z kozielskiego liceum relacjonowaa Ewa Haambiec,
dyrektorka regionalna Olimpiad Specjalnych. Dla sportowcw Olimpiad Specjalnych
mijajcy rok by bardzo intensywny. Z midzynarodowych
zawodw w Los Angeles przywielicie zoto, ale to niejedyny wasz sukces. Teraz chcemy
wsplnie z wami cieszy si
z nadchodzcych wit. Ju
trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy, a znajc olbrzymie
zaangaowanie waszych trenerw, pewnie rycho nadejd

Fot. Starostwo Powiatowe

niem, zasuenie zajmujc


miejsce na podium cieszy
si Urszula Wicek, dyrektor
Zespou Szk nr 1 w Kolu.
Uczniowie wraz z wychowawcami: Ann Gilewicz, Krystyn Tyk, Iwon Seminowicz i
Ann Bogusz udali si do Sosnowca, do Hali Expo, gdzie
w tym roku odbyway si targi. Tegoroczna edycja przebiegaa na bardzo wysokim
poziomie. Scena naleaa do
uczniw placwek fryzjerskich. Podczas parady szk
modzie prezentowaa swoje
osignicia na deskach prawdziwej duej sceny relacjonuje Piotr Krebs, wicedyrektor Zespou Szk nr 1. Oprcz
obfitujcej w niecodzienne

Fot. Starostwo Powiatowe

Mateusz Gromada z Zespou Szk nr 1 zaj III


miejsce na fryzjerskich
Mistrzostwach lska,
ktre odbyy si w ramach 15 Festiwalu Hair
Fair Trendy.
W rywalizacji wzio
udzia kilkudziesiciu miakw z caego lska. Konkurencja bya dua, czasu
niewiele, a stres ogromny.
Zadaniem uczestnikw byo ostrzyenie i wymodelowanie wybranej przez siebie
modelki. W t rol wcielia
si klasowa koleanka Mateusza Gromady - Emilia Sitko. Nasz mody adept fryzjerstwa wietnie poradzi
sobie z konkursowym zada-

Gmina Kdzierzyn-Kole otrzymaa wyrnienie


w konkursie Budowniczy
polskiego sportu.
W imieniu samorzdu
odebraa je prezydent Sabina
Nowosielska, a wrczyli znani sportowcy bokser Grzegorz Skrzecz i judoka Pawe
Nastula. Inwestor na medal
to wyrnienie przyznawa-

Podczas spotkania wolontariusze wraz z osobami


niepenosprawnymi wykonywali ozdoby witeczne.
- mwia starosta Magorzata
Tudaj. Takie spotkania przy
wigilijnym stole su nie tylko
osobom niepenosprawnym.
Te spotkania daj nam osobom penosprawnym bardzo
duo. Bywa, e w yciu wydaje
si nam, i ju bardziej beznadziejnie nie moe by, a spotkanie z niepenosprawnymi
pokazuje, jak bardzo si myli-

my. Ten pd do pracy i pienidzy powoduje, e zapominamy


o najwaniejszym, o czowieku
podkrelia Joanna Stycze-Lasocka, dyrektor generalna
Olimpiad Specjalnych Polska.
Spotkanie zakoczyo si uroczyst wigili z tradycyjnymi
witecznymi potrawami.
ks

PLUSY BIZNESU

GazetaInformator.pl >>

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

Dodatek tematyczny 24/2015


region

GazetaInformator.pl 16 grudnia 2015 nr 24 (201)

KOMUNIKACJA

Jaki opa dozwolony w naszym regionie?


Fot. Gazeta Informator

W Subregionie Zachodnim prowadzone bd dalsze dziaania zwizane z walk z nisk emisj.


katarzyna krentusz

Smog i niska emisja to bardzo powany problem w caym


kraju. Jak wynika z wszelkich
danych, problemem nie s tutaj fabryki, ale osoby prywatne.
Przyczyn zanieczyszczenia atmosfery s gwnie niskiej jakoci wgiel oraz inne paliwa,
ktrymi ogrzewane s budynki
mieszkalne. Jako powietrza,
jakim oddychamy, staa si
w cigu ostatnich kilku tygodni
tematem rozmw na najwyszych, europejskich szczeblach
wadzy. Komisja Europejska
pozwaa Polsk do Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Powd? Zbyt wysokie
stenie pyu zawieszonego w
powietrzu. Zdaniem KE py
stwarza zagroenie dla zdrowia
publicznego. W powietrzu znajduje si bowiem rakotwrczy
benzo(a)piren oraz pyy zawierajce tlenek siarki, azotu, amoniak. Ministerstwo tumaczy, e
R E K L A M A

Smog i niska emisja - problem ten powraca jak bumerang


kadej zimy. O tej porze roku panuje wy atmosferyczny,
a wiatr jest bardzo saby. Zanieczyszczenia kumuluj si
w powietrzu.

nie jest bezczynne i od lat walczy z nisk emisj. Komisja Europejska uznaa jednak, e Polska podja niewystarczajce
rodki. Polska bdzie musiaa
udowodni, e tak nie jest. Za
przykad najczciej suy ustawa antysmogowa oraz Krajowy
Program Ochrony Powietrza.
Rekordy przekrocze dozwolonych wartoci pyu zawieszonego w powietrzu padaj w Subregionie Zachodnim,
do ktrego wliczaj si m.in.:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw
lski. Zim, praktycznie nie
ma dnia, kiedy nie byyby wydawane ostrzeenia w tej sprawie. Niska emisja to jeden
z najwaniejszych problemw,
nad ktrym musz pochyli si
samorzdowcy nie tylko z naszego rejonu, ale i z wielu miast
na terenie kraju mwi przewodniczcy Zwizku Subregionu Zachodniego, Mieczysaw
Kieca. Powoujc si na przepisy ustawy antysmogowej, ktra

pozwala na wdroenie zakazu


palenia wybranymi, najbardziej
szkodliwymi rodzajami opau,
samorzdowcy licz na to, e
uda si wyeliminowa paliwa
wglowe najgorszej jakoci, a
jednoczenie wdroy uyt-

Co roku w Polsce
z powodu
smogu umiera
okoo 45000

ludzi.

kowanie kotw z automatycznym podajnikiem paliwa minimum klasy 3 wedug normy


PN-EN 303-5:2012. Szczegowe parametry opau, jakiego bdzie mona uywa, okreliby w
specjalnej uchwale Sejmik Wojewdztwa lskiego. Jak jednak uspokaja Mieczysaw Kieca,
modernizacja systemu ogrzewania nie zostanie wprowadzona z
dnia na dzie: Chcemy, aby

zmiana odbywaa si pynnie,


etapowo. Zamierzamy rwnie
walczy o preferencyjne warunki dofinansowania z budetu krajowego informuje Kieca. Jednoczenie podkrela, e
zmiany te uwaa za konieczne: Ze wzgldu na choroby krenia
i ukadu oddechowego, do rozwoju ktrych jawnie przyczynia
si smog, z roku na rok umiera
kilkudziesiciu mieszkacw
naszego regionu. Musimy zatrzyma ten niepokojcy trend.
W krajach Europy zachodniej
problem rozwizano wiele lat
temu. rodkiem do walki z nisk emisj rwnie stao si
prawo. W Wielkiej Brytanii by
to Akt czystego powietrza,
ktry wprowadzono na przeomie 1952 i 1953 roku. Tej zimy
w Londynie z powodu smogu
zmaro 12 tys. osb. Pierwszym
miastem w Polsce, ktre zdecydowao si na wprowadzenie
podobnych ogranicze, by Krakw.

6 PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Subregion Kdzierzysko-Kozielski walczy o pienidze unijne na lata 2014-2020.

Na spotkaniu w kdzierzyskim starostwie omawiano stan przygotowania


do zimy.
Mimo tego, e niegu za
oknem brak, to Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu
przygotowuje si do zimy. Zorganizowano spotkanie szefw
sub, wydziaw i jednostek,
ktrzy okrelili stan przygotowania do zimy. Przede wszystkim
skupiono si na drogach. Przetarg na zimow obsug drg
zosta rozstrzygnity. Wyonilimy czterech wykonawcw,
osobno dla drg miecie oraz
poszczeglnych gmin w powiecie, zawarlimy umowy, w ktrych jasno okrelilimy, czego
oczekujemy i jaki sprzt moe
okaza si potrzebny tumaczy
Arkadiusz Kry, dyrektor Powiatowego Zarzdu Drg.
W spotkaniu uczestniczyli
take przedstawiciele GDDKiA
oraz zarzdu drg wojewdzkich. Zapewnili oni gotowo do
dziaania w przypadku opadw
niegu. Podobnie byo z wjtami poszczeglnych gmin Powiatu Kdzierzysko-Kozielskiego.
Zwykle najtrudniej ze wzgldu
na uksztatowanie terenu by-

KATARZYNA SOLARZ

Blisko 61 mln z otrzyma


Subregion Kdzierzysko-Kozielski na cz swoich dziaa
inwestycyjnych. Pewna pula tych pienidzy przypadnie
kdzierzyskiemu starostwu,
ktre planuje m.in. kolejne: rewitalizacje, termomodernizacje szk czy projekty drogowe.
Ile dokadnie, przekonamy si
w przyszym roku informuje
Adam Lecibil z kdzierzyskiego starostwa. Konsultacje dotyczce podziau unijnych rodkw odbyy si 30 listopada w
kdzierzyskim Inkubatorze
Przedsibiorczoci. Przedstawiciele gmin i powiatw wchodzcych w skad Subregionu
Kdzierzysko-Kozielskiego
wyrazili potrzeb zaoenia stowarzyszenia, ktre w ich imieniu bdzie siga po rodki
nansowe na wsparcie tzw. projektw zintegrowanych. Na
spotkaniu ustalilimy wspln
strategi dziaania na kolejne
tygodnie oraz sposb konsul-

Wodarze gmin i powiatw wchodzcych w skad


Subregionu Kdzierzysko-Kozielskiego wyrazili potrzeb
zaoenia stowarzyszenia, ktre w ich imieniu bdzie
siga po rodki nansowe na wsparcie tzw. projektw
zintegrowanych.
towania projektu statutu tej
nowej organizacji mwi Magorzata Tudaj, starosta powiatu
kdzierzysko-kozielskiego. Na
spotkaniu przedstawicieli gmin
i powiatw subregionu obecny
by wicemarszaek wojewdztwa opolskiego Antoni Konopka, ktry wsplnie ze swoimi
pracownikami przedstawi zaoenia podziau alokacji rodkw unijnych na cztery sfery
dziaalnoci, istotne dla kadego mieszkaca. Subregion
Kdzierzysko-Kozielski, czyli

dwa powiaty, gminy powiatu kdzierzysko-kozielskiego


i wikszo gmin powiatu strzeleckiego na wsplnie wypracowane projekty otrzymaj blisko
61 mln zotych. Chodzi o cztery
obszary donansowania: strategie niskoemisyjne, czyli dla
przykadu budowa cieek rowerowych, zakup taboru komunikacji miejskiej, efektywno
energetyczna w budynkach
publicznych, czyli termomodernizacje oraz infrastruktura
usug spoecznych, czyli domy

opieki nad osobami starszymi.


W ostatnim z wymienionych
dziaa wsparcie mog otrzyma wycznie przedsibiorcy.
Taki podzia rodkw wynika
np. z liczby mieszkacw, co
jak zgodnie podkrelali wodarze gmin i powiatw moe defaworyzowa nasz subregion,
ktry przecie naley do najbardziej zanieczyszczonych w
kraju. Zgodnie zaproponowano tutaj uwzgldnienie np. gstoci zaludnienia, ktra sprawiedliwiej odzwierciedla realne
potrzeby.Poza tymi trzema obszarami tematem spotkania
bya take rewitalizacja miast.
Kdzierzyn-Kole jako jedno z
piciu najwikszych miast regionu otrzyma blisko 15 mln
zotych na projekty z zakresu
odnowy obszarw miejskich,
w ktrych obserwuje si problemy spoeczne. W przyszym
roku zostanie opracowany plan
rewitalizacji, a do zoenia swoich pomysw zostan zaproszone m.in. wszystkie jednostki
publiczne.

Fot. Starostwo Powiatowe

PRZYGOTOWANI NA ZIM

Fot. Starostwo Powiatowe

Unijna kasa do podziau

Szefowie sub spotkali


si w starostwie.
wa w gminie Pawowiczki, ale
jak zapewni wjt Jerzy Treffon,
rwnie i tam podpisano umowy z rmami, ktre sprawnie
reaguj.
Podczas spotkania poruszono rwnie temat obiektw
wielkopowierzchniowych. W
powiecie znajduje si 76 takich
budowli. Podczas opadw
niegu bdziemy sprawdzali grubo warstwy niegu na
dachach informowaa Anna
Kopania, Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego. Take
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie oraz MOPS zadeklarowali gotowo do zimy. Take
szpital dysponuje wolnymi kami na wypadek sytuacji kryzysowej.
KS

R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

racibrz gospodarka

Rafako zakoczyo inwestycj za 947 mln z


Oddanna do uytku instalacja mokrego odsiarczania
spalin to najwiksza z czterech
tego typu inwestycji realizowanych rwnolegle dla Grupy
EDF w Polsce przez RAFAKO
S.A. To wyjtkowe wydarzenie. Nowe instalacje s nie tylko naszym wkadem w utrzymanie
dugoterminowego
bezpieczestwa dostaw ciepa
i energii elektrycznej, ale take
w walk o czyste powietrze dla
Krakowa powiedzia podczas
inauguracji Thierry Doucerain, prezes Zarzdu EDF Polska
S.A. W uroczystoci oddania
do uytku instalacji mokrego

odsiarczania spalin (IMOS),


ktra miaa miejsce 30 listopada na terenie elektrociepowni
w Krakowie, obok wadz EDF
Polska i Rafako wzili udzia
take przedstawiciele krakowskiego samorzdu, miejskich
i regionalnych urzdw oraz
instytucji dziaajcych na rynku ciepa w Krakowie oraz
francuskiego konsulatu.
Zakres prac dla IMOS Krakw obejmowa realizacj pod
klucz, czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostaw urzdze i wyposaenia, budow
i monta oraz rozruch i przekazanie obiektu do uytku.

Obecnie jestemy po prbach


odbiorowych i przyjmujemy
t instalacj do eksploatacji.
Termin realizacji tego przedsiwzicia zosta dotrzymany.
Take parametry rodowiskowe s zgodne, a nawet lepsze,
ni przewidyway to zapisy
kontraktowe - powiedzia Leszek Ziobro, dyrektor generalny EDF Polska, Oddzia nr 1
w Krakowie, prezentujc zrealizowan inwestycj. - Dwa
lata temu ogldalimy projekt
w wersji wirtualnej. Przed nami stao olbrzymie wyzwanie,
gdy termin realizacji by bardzo napity. Dzi ta instalacja,

wodzisaw lski - gospodarka

Fot. Rafako S.A.

Ponad 2 lata od wmurowania kamienia wgielnego instalacja mokrego odsiarczania


spalin w krakowskiej elektrociepowni zostaa oficjalnie oddana do uytku.

W uroczystoci oddania do uytku nowoczesnej


instalacji oczyszczania spalin udzia wzili midzy
innymi prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail
oraz wiceprezes Krzysztof Burek.

cechujca si bardzo wysok


efektywnoci, ju funkcjonuje doda dyrektor L. Ziobro.
Generalnym wykonawc
byo Rafako w konsorcjum
z PBG S.A. Krakowska elektrociepownia jest jedn z
czterech, obok Gdaska, Gdyni i Wrocawia, w ktrej Grupa EDF w Polsce realizuje tak inwestycj. Kontrakt na
budow wszystkich czterech
obiektw podpisany zosta 6
grudnia 2012 r. i opiewa na
czn kwot 947 mln zotych
brutto.
ps

ndza - pomoc spoeczna

Liczba mieszkacw Wodzisawia GOPS realizuje projekt


lskiego maleje
Drugiemu czowiekowi
W cigu niecaych 10 lat
liczba mieszkacw miasta zmalaa o ponad p
tysica osb.
Jak si jednak okazuje,
Wodzisaw lski nie jest jedynym miastem w regionie,
w ktrym liczba mieszkacw maleje. Na podstawie
danych z 30 grudnia 2005
roku i 30 grudnia 2014 roku
mona stwierdzi, e liczba
mieszkacw zmalaa rwnie w Rybniku, Jastrzbiu-Zdroju, Raciborzu, orach,

a take w takich miastach w


naszym wojewdztwie jak
Bytom, Siemianowice lskie, Zabrze, Katowice czy
Bielsko-Biaa.
W 2005 roku miasto zamieszkiwao 49 427 wodzisawian. W 2014 roku liczba
ta zmalaa do 48 864 osb.
Ilo mieszkacw skurczya
si o 1,14%.
W tym czasie, ilo rybniczan zmalaa o 1,08%, raciborzan - o 3,55%, orzan
- 1,26%, a mieszkacw Ja-

strzbia-Zdroju - a o 4,9%.
Z deficytem liczby mieszkacw borykaj si rwnie inne miasta na lsku.
Ilo mieszkacw stolicy
naszego wojewdztwa zmalaa o 4,85%, w Bytomiu
ubyo ponad 8,3% populacji,
w Siemianowicach - 5,57%,
w Zabrzu - 7,3%, a leca na
granicy historycznego lska
Bielsko-Biaa utracia okoo
2% swoich mieszkacw.
kk

Uczestnicy projektu bd
aktywizowani zawodowo,
bd mogli wzi udzia w
szkoleniach motywujcych
do szukania pracy.
Osoby bezrobotne, niepenosprawne czy opuszczajce
placwki opiekuczo-wychowawcze bd mogy si zgosi
do projektu pn. Drugiemu Czowiekowi, jaki Gminny Orodek
Pomocy Spoecznej w Ndzy
realizuje w partnerstwie z Powiatem Raciborskim. W gminie
Ndza w projekcie bdzie mogo
wzi udzia w sumie 30 osb

po 15 na kady rok trwania projektu (2016-2017) w wieku od 18


do 64 lat.
Uczestnicy bd aktywizowani zawodowo, bd mogli
wzi udzia w szkoleniach motywujcych do szukania pracy
i dajcych konkretne wskazwki.
Chodzi o to, eby osoby przygotowa do pracy, eby nie czuy
si wykluczone spoecznie wyjania Renata Bienia z Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej
w Ndzy. Dodatkowo dla rodzin
z niepenosprawnymi dziemi
przewiduje si rehabilitacj. B-

d te spotkania z psychologiem
i doradc zawodowym.
Zdecydowan wikszo
osb bezrobotnych stanowi
w Ndzy kobiety. Panie rodz dzieci i trudno jest im potem wrci na rynek. Do tego
czsto dochodzi te brak wyksztacenia. Ludzie nie wiedz,
jak te wszystkie bariery pokona i wanie ten projekt ma im
w tym pomc tumaczy Renata Bienia. Rekrutacja ruszy
w styczniu.
p

R E K L A M A

SILESIAinfo
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna

Przedsibiorco!

Koniecznie zarejestruj
na SILESIAinfo.org

si

Uzyskasz m.in.:
- bezpatny newsletter gospodarczy
- udzia w konsultacjach gospodarczych
- moliwo zabrania gosu
w sprawach przedsibiorczoci
- bezpatn promocj firmy
w Katalogu Firm

Korzyci dla Przedsibiorcy wynikajce


z rejestracji w systemie SILESIA

info

W natoku codziennych obowizkw wertowanie dziesitek stron internetowych w celu


znalezienia potrzebnych wiadomoci gospodarczych jest niezwykle czasochonne, trudne a nieraz niemoliwe. Proponowane przedsiwzicie dugofalowe daje zarejestrowanemu w systemie uytkownikowi (przedsibiorcy) konkretne korzyci:
Prosta rejestracja w systemie daje przedsibiorcy nastpujce korzyci:
- otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzcych
z wielu rozproszonych rde,
- ledzenie zmian przepisw, uchwa samorzdw, ogosze
i zapowiedzi wydarze gospodarczych,
- uzyskiwanie informacji dotyczcych prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej (prawo, dotacje, szkolenia),
- wyszukiwanie biecych i wczeniejszych informacji podzielonych ze wzgldu na
tematyk: Wiadomoci, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca,
- moliwo kontaktu z organizacjami zrzeszajcymi przedsibiorcw,
- prezentacja wasnej firmy w internetowym Katalogu Firm,
- moliwo edytowania/aktualizowania danych o firmie,
- moliwo dodawania obszernego opisu dziaalnoci, zdj,
ogosze/produktw,
- korzystanie z systemu i wszystkich funkcji jest bezpatne.

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

<< GazetaInformator.pl

EkoKarlik dla Rydutw

Trwaj remonty drg

WFOiGW po raz pierwszy wrcza statuetki EkoKarlik.


Za dziaania proekologiczne nagrodzono Rydutowy.

Drogowcy z Powiatowego Zarzdu Drg w Wodzisawiu l. dziki


sprzyjajcej pogodzie nadal remontuj powiatowe drogi i chodniki.

paulina krupiska

EkoKarlik jest now nagrod Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska


i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkurs ma na celu
wyrnienie przedsibiorcw
oraz jednostki samorzdu terytorialnego z terenu wojewdztwa lskiego, realizujce
szeroko pojte przedsiwzicia
z zakresu ochrony rodowiska.
Nagrodami s statuetka i tytu EKOKARLIK oraz moliwo posugiwania si logo
konkursu i zdobytym tytuem.
Jury oceniao potwierdzon
rnymi wskanikami skuteczno dziaa rodowiskowych,
zastosowanie nowoczesnych
i innowacyjnych rozwiza
wdraanych celem podniesienia poziomu ochrony rodowiska oraz inicjatywy promujce
dziaania na rzecz ochrony rodowiska. Wrd wyrnionych
miast w pierwszej edycji konkursu znalazy si Rydutowy.
- To wielki zaszczyt, a zarazem
wyrnienie dla caego miasta
Rydutowy. Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WFOiGW w Katowicach docenio Urzd Miasta


Rydutowy. Jury oceniao m.in. inicjatywy promujce
dziaania na rzecz ochrony rodowiska.
doceni w ten sposb wszystkie
dziaania proekologiczne realizowane w Rydutowach w cigu kilku ostatnich lat. Kapitua
braa pod uwag nie tylko due przedsiwzicia majce na
celu popraw rodowiska naturalnego, takie jak budowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadw Komunalnych
czy budowa systemu kanalizacji, ale take dziaania dce
do zmiany wiadomoci mieszkacw poprzez liczne akcje
informacyjne oraz konkursy
dla najmodszych mwi Ar-

tur Charendarczyk z Urzdu


Miasta. Warto doda, e grono
samorzdw, ktre mog pochwali si statuetk EkoKarlika jest wskie. Poza Rydutowami nagrodzono Kalety oraz
Krupski Myn. Ponadto WFOiGW doceni trzy przedsibiorstwa: Regionalne Centrum
Gospodarki Wodno-ciekowej
S.A. z siedzib w Tychach, Jastrzbski Zakad Wodocigw
i Kanalizacji S.A. z siedzib w
Jastrzbiu-Zdroju oraz Katowicki Holding Wglowy z siedzib w Katowicach.

region - prawo

nowe zasady Umw o prac


Od 22 lutego 2016 roku czekaj nas zmiany w
umowach terminowych.
Wprowadzone modyfikacje maj uchroni pracownikw od naduy ze strony pracodawcy.
Nowelizacja Kodeksu karnego ma za zadanie ochroni
pracownikw przed przeduaniem umowy na czas okrelony
w nieskoczono lub zawierania ich na kilka lat. Umowy terminowe bd zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3
miesice umowy na okres prbny oraz 33 miesice umowy na
czas okrelony); po upywie
tego czasu umowy bd mogy by zawierane tylko na czas
nieokrelony.
Obecnie pracodawca zawiera z pracownikiem dwie kolejne
umowy o prac na czas okrelony, trzecia z kolei musi zosta
zawarta na czas niekrelony.
R E K L A M A

Istnieje jednak odstpstwo od


tej reguy, gdy midzy umowami czasowymi nastpi przerwa,
ktra trwa duej ni miesic.
Okres wypowiedzenia umowy o
prac wynosi 2 tygodnie (jeeli
zostao to zawarte w umowie).
Modyfikacje, ktre nas czekaj od 2016 zakadaj m.in.
zmian zasad wypowiadania
i okresw wypowiedzenia. Za
wypowiedzeniem bdzie mona
rozwiza kad umow o prac na czas okrelony, niezale-

nie od jej dugoci. Zmieni si


rwnie okres wypowiedzenia,
ktry zaleny bdzie od stau
pracy pracownika. Modyfikacje dotycz rwnie zawierania
umw na okres prbny. Pracodawca bdzie mg zawrze
umow o prac na okres prbny
z pracownikiem tylko raz i tylko
by sprawdzi jego kwalifikacje
i moliwoci wykonywania
okrelonej pracy.
d

Roboty w cigu ul. Dugiej w Wodzisawiu l.-Zawadzie oraz ul. Traugutta


w Rydutowach zostay ju
zakoczone. Prace kosztoway ponad 218 tys. z.
Na ul. Armii Krajowej w
Pszowie i ul. Krzykowicka
w Rydutowach wci roboty trwaj. W ramach inwestycji zostanie wymieniona
nawierzchnia. Koszt to okoo 200 tys. z. - Trwaj te
jeszcze prace przy budowie
kanalizacji deszczowej na
ul. Jzefa Rymera w Radlinie. To jednak nie jedyna
inwestycja na terenie tego
miasta. Przy ul. Sokolskiej
ukadany jest nowy chodnik. W sumie za ponad sto
tysicy zotych powstanie go
prawie p kilometra. Z kolei
na ul. Rydutowskiej dziki oszczdnociom z przetargw zwikszono zakres
modernizacji nawierzchni
jezdni. W efekcie, na ponad
pkilometrowym odcinku
tej drogi pojawi si nowy
asfalt. Co istotne wszystkie inwestycje s wspfinansowane przez wadze
Radlina - podkrela Wojciech Raczkowski, rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu l.
W 2015 roku Starostwo Powiatowe wraz z gminami na
inwestycje i remonty drogowe wyda ponad 7 mln z. -

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

powiat wodzisawski - gospodarka

Fot. WFOiGW

rydutowy nagrody

Jedn z wikszych tegorocznych inwestycji drogowych


Powiatowego Zarzdu Drg bya przebudowa ul. Chrobrego
w Wodzisawiu l. - mwi rzecznik Starostwa Powiatowego.
Wrd wikszych inwestycji
mona wymieni m.in. modernizacj ul. Chrobrego w
Wodzisawiu l., dokoczenie przebudowy nawierzchni ul. Skrzyszowskiej w tym
miecie, przebudow ul. 1

Maja w Skrzyszowie oraz


modernizacj wiaduktu kolejowego w cigu ul. Piaskowej w Gorzycach podaje
Wojciech Raczkowski .
ps

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

kdzierzyn kole gospodarka

racibrz - motoryzacja

Czyste auto na zim

Azoty ZAK S.A. firm


dialogu spoecznego

szereg profesjonalnych usug,


takich jak: kompletne mycie
samochodw, pastowanie i polerowanie lakieru, mycie silnika, woskowanie rczne, odkurzanie, pranie tapicerek, pranie
dywanw, wykadzin, materacy
(na yczenie w domu klienta),
czyszczenie mebli tapicerowanych oraz skrzanych, usuwanie plam, gum do ucia, usuwanie naklejek z samochodw,
przygotowanie samochodu pod
sprzeda, likwidacja nieprzyjemnego zapachu, usuwanie

sierci z tapicerki, mycie szyb


oraz witryn sklepowych.
Jako jedyna myjnia w Raciborzu wiadczymy usugi z zakresu polerowania reflektorw
i mechanicznego polerowania
karoserii. Jednak najwikszym
hitem na rynku jest nakadanie
powok hydrofobowych (dwustronne pokrycie wielowarstwowymi powokami antyrefleksyjnymi zintegrowanymi
z powokami utwardzajcymi,
hydrofobowymi i oleofobowym,
ktre zapewniaj wyjtkow
przejrzysto i niespotykan
dotychczas atwo czyszczenia).
Specjalnie dla Pastwa
wprowadzilimy karty staego
klienta. Z tak kart kade dziesite mycie kompletne bdzie
darmowe! Posiadamy rwnie
programy lojalnociowe dla
klientw indywidualnych, firm
i taxi, a take wysokie rabaty dla
flot samochodowych. Cenimy
Pastwa wygod i komfort
nasz pracownik odbierze Pastwa samochd, a po wykonanych usugach odstawi go pod
wskazany adres na konkretn
godzin. Jestemy do Pastwa
dyspozycji od poniedziaku do
soboty od 08.00 do 18.00. Nasze myjnie znajduj si na ulicy
Karola Miarki 3, Skodowskiej
42, a take Rybnickiej 56. Zadzwo i umw si z nami: 662
079 069 lub 791 989 928. Efekty naszych prac mona zobaczy
na naszej nowo stworzonej stronie internetowej i na naszym
fanpageu na Facebooku.
Zapraszamy!

Auto Lux, 47-400 Racibrz ul. Karola Miarki 3 (za PZU)


ul.M.C Skodowskiej 42, ul. Rybnicka 56, tel. 662 079 069,
tel. 697 778 936 www.myjniasamochodowa-raciborz.pl
www.facebook.com/Auto-Lux-Reczna-Myjnia-Samochodowa

Artyku sponsorowany

Przygotuj swoje auto do zimy z


Samochodow Myjni Rczn Auto-Lux.

Fot. Grupa Azoty ZAK S.A.

katarzyna solarz

R E K L A M A

Fot. Pawe Strzelczyk

Mija rok od podpisania w Grupie Azoty ZAK S.A. umowy spoecznej.

W ubiegym roku przedstawiciele Zarzdu Grupy


Azoty, Grupy Azoty ZAK
S.A. oraz organizacji zwizkowych dziaajcych w spce podpisali umow spoeczn. Dziki temu pracownicy
kdzierzyskich zakadw
mog midzy innymi liczy
na swojego przedstawiciela
w radzie nadzorczej. Umowa gwarantuje rwnie zachowanie posiadanej nazwy
i siedziby oraz realizacj
zaoe polityki spoecznej
odpowiedzialnoci biznesu
wobec spoecznoci lokalnej
i regionalnej. Utrzymany
zosta rwnie negocjacyjny
tryb ksztatowania poziomu
wynagrodze na dany rok,
czy obowizujce wczeniej
w zakadach Ukad Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy
i Regulamin Zakadowego
Funduszu wiadcze Socjalnych.
W rocznic tego wydarzenia Spka zorganizowaa debat pt. Firma spoeczna w teorii i praktyce. W
dyskusji wzili udzia m.in.
przedstawiciele zaogi, reprezentanci
dziaajcych
w Grupie Azoty ZAK S.A.
zwizkw zawodowych oraz
przedstawiciele kierownictwa Spki.

Z okazji rocznicy podpisania umowy


spoecznej zorganizowano debat.
- Kapita ludzki jest motorem dziaa rozwojowych
Grupy Azoty ZAK S.A. Jako
Zarzd dbamy o to, by pracownicy Spki rozumieli
nasze wsplne cele i utosamiali si z nimi, realizujc
zadania. Dbamy te o korzystne warunki zatrudnienia i atmosfer dialogu, cenic fakt, e pracownik jest
naturalnym ambasadorem
firmy. Kierujc si t zasad, duy nacisk kadziemy
rwnie na dziaania skierowane do spoecznoci lokalnej - mwi w czasie pod-

sumowania dyskusji Adam


Leszkiewicz, prezes Grupy
Azoty ZAK S.A. - Przyjazne miejsce pracy to takie,
w ktrym prowadzony jest
konsekwentny dialog, a pracownicy maj biecy dostp
do informacji. To miejsce,
w ktrym Zaoga czuje, e
wspzarzdza firm, realizujc jej cele. W ten sposb
mona scharakteryzowa
stosunki panujce w Grupie
Azoty ZAK S.A. podkrela Pawe Polaski, Czonek
Rady Nadzorczej Spki z ramienia Zaogi.

Czyste i wypielgnowane
auto jest powodem do dumy
swojego waciciela i podwysza
komfort jazdy. Aby mie pewno, e pojazd bdzie dokadnie umyty, warto skorzysta z
oferty naszej myjni rcznej, ktra zadba o kompleksowe czyszczenie jego zewntrznej oraz
wewntrznej powierzchni.
Auto-Lux Samochodowa
Myjnia Rczna w Raciborzu
to sie profesjonalnych myjni.
Wychodzc naprzeciw Pastwa
oczekiwaniom wprowadzilimy

10 PLUSY BIZNESU

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

DLA

<< GazetaInformator.pl

racibrz inwestycje

pszw - samorzd

Budet obywatelski.
Znamy zwyciskie projekty!

Pszw kolejn gmin, ktra stawia na Rodzina 3+

Fot. UM Racibrz

Znane s ju wyniki gosowania na projekty, ktre zostan zrealizowane


w ramach pierwszej edycji budetu obywatelskiego w Raciborzu.

Fot. Jarek Kosowski

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pszowie


wprowadzono uchwa o przyjciu programu Rodzina 3+.

Wyniki budetu zaprezentowa zgromadzonym autorom wnioskw


Naczelnik Wydziau Rozwoju Rafa Jasiski, ktry wyjani procedury
obowizujce przy wyanianiu wanych projektw.
paulina krupiska

Budet obywatelski to
bardzo ciekawe narzdzie
w zarzdzaniu miastem. To
mieszkacy mog podejmowa decyzje w sprawach inwestycji. Po raz pierwszy
w historii moliwo skorzystania z budetu obywatelskiego maj rwnie
mieszkacy Raciborza. Na
projekty, ktre realizowane bd w 2016 roku miasto przeznaczyo 1,5 mln z.
Mieszkacy wykazali si du kreatywnoci. Zgoszono
44, z czego gosowaniu poddano 25 projektw. Gosowanie zakoczyo si 30 listopada. Wyniki ogoszono
7 grudnia.
Bezapelacyjnymi zwycizcami gosowania w budecie obywatelskim okazali
si straacy z OSP z projektem Centrum ratownicze
OSP. Na ich pomys zagosowao 1612 osb (gosw prawidowych oddano
1565). Na drugim miejscu
podium wrd projektw
miejskich znalaza si inicjatywa mieszkacw nazwana Promocja sportu wrd
mieszkacw Raciborza oraz
okolicznych miejscowoci z
wynikiem 494 gosw. Na
najniszym stopniu podium
uplasowa si projekt Wiea Widokowa z 416 gosami.
Na czwartym miejscu znalaz
si Bezobsugowy kompleks
R E K L A M A

wspinaczkowy nad Odr dla


dzieci i zaawansowanych
wspinaczy z wynikiem 394
wanie oddanych gosw.
Na pitym miejscu znalaz
si projekt Doskonalenie
pywania dla uczniw szk
podstawowych nr 18 i 5.
Ostatnie miejsce premiowane realizacj projektu zaja inicjatywa: Amatorski
teatr Na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ktry
uzyska 69 wanych gosw.
Wrd projektw lokalnych
najwiksze uznanie zyskaa inicjatywa Budowa integracyjnego placu zabaw dla
dzieci w strefie Centrum,
ktra uzyskaa 537 wanych
gosw. 350 gosw zdoby
projekt Ocieplenie budynku przy ul. Makuszyskiego
1. Na Ostrogu w gosowaniu
zwyciy projekt Szlak sensoryczny - terapia, edukacja,
zabawa, ktry zdoby 362
gosy. Projekt Budowa siowni na powietrzu - Relaks
na dolnej zyska akceptacj
242 raciborzan uprawnionych do gosowania. Ponadto w gosowaniu przeszed
jeszcze projekt Ogrodzenie
otaczajce budynek z placem zabaw przy ul. Makuszyskiego 1, ktry zasuy
na uznanie 38 mieszkacw
dzielnicy Sud/Studzienna i
Cykl imprez kulturalnych w
parafii w. Jzefa, na ktry
zagosowao 10 osb z dzielnicy Ocice.

Do realizacji zostay
take skierowane projekty,
ktre nie musiay by procedowane w gosowaniu.
Byy to projekty w Brzeziu: Gramy pikami - nie
joystickami! Rozszerzenie
funkcjonalnoci boiska LKS
Brzezie, Wymiana wyposaenia kuchni w remizie
OSP Racibrz Brzezie,
Rekreacja dla zdrowia,
Muzyka czy pokolenia
- doskonalenie warsztatu
muzycznego chru Brzezie
oraz w Markowicach: Markowicki kcik rekreacyjno
dydaktyczny, Promocja aktywnego wypoczynku
i kultury japoskiej wrd
lokalnej
spoecznoci,
a take w strefie Nowe Zagrody i okolice: Siownia
pod chmurk przy Szkole Podstawowej, Doposaenie siowni pod chmurk
z wiat dostosowan do
spotka mieszkacw i w
strefie Ponia/Obora: Siownia pod chmurk przy
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu. Bez gosowania realizowano take projekty
w strefie Polna/Pomnikowa/
Opawska, gdzie pojawiy si
projekty: Miniboisko z zielonym skwerem i Rozbudowa i modernizacja miejsc
parkingowych przy ul. Katowickiej. Wszystkie te projekty zostan zrealizowane
w 2016 roku.

Sesja Rady Miejskiej, w sprawie programu Rodzina 3+, odbya si 25 listopada.


Program ma na celu
wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez uatwienie dostpu do kultury, sportu i rekreacji.
Sesja Rady Miejskiej odbya si 25-go listopada, na
sali konferencyjnej siedziby Urzdu Miasta Pszowa.
Uczestnikiem obrad by m.in.
byy pose na Sejm VI i VII kadencji, mieszkaniec Pszowa Ryszard Zawadzki. W porzdku obrad dominoway sprawy
lokalne, m.in. wprowadzenie
zmian w budecie miasta na
rok 2015 oraz korekty w miejskiej, wieloletniej prognozie
finansowej. Wrd zatwierdzonych uchwa pojawia si
natomiast jedna, ktra moe
zainteresowa mieszkacw
caego powiatu. Rada Miasta
Pszw uchwalia bowiem projekt programu Rodzina 3+,
dziaajcy dotychczas w naszym regionie jedynie w Radlinie i Wodzisawiu lskim
oraz Rydutowach (od ubiegego roku).
Rodzina 3+ zakada wspieranie polityki prorodzinnej przy pomocy ulg
przyznawanych
rodzinom
z co najmniej trjk dzieci.
Rodzaje zniek i ich wysoko zale od priorytetw,
ktre zakadaj wadze gmin
otwarte na przystpienie do
programu. Jedne gminy mocniejszy akcent kad na tasze
bilety komunikacji miejskiej
dla wielodzietnych rodzin, inne wiksz uwag przywizu-

j do atwiejszego dostpu do
kultury i sztuki. Istotn rol
odgrywa rwnie umiejtno
negocjacji samorzdowcw
z firmami prywatnymi, ktre
mog sta si potencjalnym
partnerem gminy we wprowadzaniu projektu.
Burmistrz Pszowa, Katarzyna
Sawicka-Mucha,
pytana o plany, jakie wie
z projektem Rodzina 3+,
odpowiada: Program ruszy
z pocztkiem nowego roku.
Potwierdzona jest ju wsppraca z naszym lodowiskiem,
ktre zgodzio si wprowadzi
upusty za okazaniem karty
Rodzina 3+. Rozmawiamy
z pszowskim MOK-iem i go-

rzyckim orodkiem Nautica.


Chcemy da rodzinom wielodzietnym zarwno atwiejszy dostp do kultury, jak
i szeroko pojtej rekreacji.
Dla potencjalnych komercyjnych partnerw sklepw,
szk jzykowych, firm gastronomicznych przygotowalimy specjalne naklejki, ktre bd informowa
o przystpieniu do programu.
Nasz intencj jest stworzenie takich warunkw wsppracy, aby firmy mogy, poprzez udzia w programie,
reklamowa si i pozyskiwa
nowych klientw.
p

GazetaInformator.pl >>

16
grudnia
2015,
24 (201)
16 grudnia
2015,
nr 24nr
(201)

yczenia
witeczne
R E K L A M A

yczenia witeczne

Zoty rodek 11
Wiadomoci
11

12
12 yczenia
Wiadomoci
witeczne

Zoty rodek

16 grudnia
2015,
nr nr
2424(201)
16 grudnia
2015,
(201)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

16
grudnia
2015,
24 (201)
16 grudnia
2015,
nr 24nr
(201)

yczenia witeczne

Zoty rodek 13
Wiadomoci
13

14 Wiadomoci

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

reklama

poligrafia >>>

Publicystyka 15
32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

16 PLUSY BIZNESU
DLA

R E K L A M A

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

wodzisaw lski ZDROWIE

10-lecie Orodka Adopcyjnego


W Wodzisawskim Centrum Kultury filia Wojewdzkiego Orodka
Adopcyjnego w Katowicach witowaa jubileusz.
katarzyna krentusz

Orodek Adopcyjny w
Wodzisawiu l. bdcy fili
Wojewdzkiego Orodka Adopcyjnego w Katowicach ma
ju 10 lat. Jubileusz witowano w Wodzisawskim Centrum Kultury i poczono go
z konferencj pt. Adopcja
drog do prawdziwej mioci. Konferencj uroczycie
otworzyli Marietta Heka - zastpca dyrektora Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej Wojewdztwa lskiego
oraz wicestarosta Leszek Bizo, ktry podkreli, e z
dziaalnoci orodka korzystaj mieszkacy gwnie powiatu wodzisawskiego i okolic. Dzi Orodek Adopcyjny
w Wodzisawiu l. to wyspecjalizowana instytucja zajmujca si kompleksowo zagadnieniem przysposobienia. To
miejsce jest bardzo potrzebne, o czym najpeniej wiadczy liczba dzieci, ktre dziki pracy zatrudnionych tu
fachowcw oraz bezwarunkowej mioci innych ludzi znalazy prawdziwy kochajcy
dom podkrela wicestarosta. Jubileusz to dobry czas na
wspomnienia. Histori orodR E K L A M A

ka przedstawiy pokrtce Irena Obiegy, jedna z inicjatorek


utworzenia orodka adopcyjno-opiekuczego w powiecie
wodzisawskim oraz Katarzyna Kaniepie, kierowniczka
orodka, ktra przedstawia prezentacj o dziaalnoci
orodka od czasu jego wczenia w struktury wojewdzkie.
Podczas konferencji prelekcje
wygosiy m.in. Elbieta Bo-

gacz, psycholog, neurologopeda z wieloletnim dowiadczeniem zawodowym w pracy


z dziemi, Monika Zieliska,
przewodniczca Wydziau III
Rodzinnego i Nieletnich Sdu Rejonowego w Wodzisawiu l., Bogusawa Nidecka,
pedagog specjalny, nauczyciel
Zespou Szk Specjalnych w
Pszczynie wsplnie z jedn z
mam zastpczych.

zdrowie

Z regionu 19

20 Z regionu

motoryzacja

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

NAPRAWY POWYPADKOWE

MECHANIKA POJAZDOWA

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 21

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Lwowscy tancerze odwiedzili Kdzierzyn


Fot. Agnieszka Gogolewska

W sobot 5 grudnia w Domu Kultury Chemik


odby si spektakl baletowy pt. Dziadek do orzechw z muzyk Piotra Czajkowskiego.
KATARZYNA SOLARZ

Dla kdzierzyskiej publicznoci zataczyli artyci


Narodowego Baletu Lwowskiego. Spektakl okaza si
niezwyk propozycj dla
dzieci, a nawet dla nieco
starszej widowni. Baniowa
tematyka baletu, niezwyka
muzyka i choreografia z takimi fragmentami, jak synny taniec cukrowej wieszczki oczarowa publiczno.
Podczas spektaklu sala wypenia si do ostatniego
miejsca, a wystp zakoczy
si bardzo dugimi owacjami na stojco. Dziadek do
orzechw to jedno z naj-

R E K L A M A

waniejszych dzie Piotra


Czajkowskiego i jeden z najbardziej znanych baletw

na wiecie. Baz dla libretta stanowio opowiadanie


E.T.A. Hoffmana Dziadek

do orzechw i Krl Myszy


w wersji spopularyzowanej
przez A. Dumasa ojca.

22 Ogoszenia

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.
Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne
sprawdzenie oferty dla Ciebie! Dom
Finansowy QS ul. Opawska 38 Racibrz (na przeciw E.Leclerca). Tel
530 499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze z
histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy
przedstawienia dokumentw dochodowych! Dom Finansowy QS ul.
Opawska 38 (na przeciw E.Leclerca). Tel 530 499 444.
Lombard w K-Kolu na ulicy Gowackiego 16, natychmiastowe poyczki pod zastaw. Najnisze odsetki
w miecie i rabaty dla staych klientw! Tel. 504 085 143

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 601 46 20 03, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

RNE

PRACA

Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:


pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel. 734
157 566
Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w
miecie. Wszystko w jednym
miejscu. Specjalna oferta dla
emerytw. Przekonaj si jak
mamy dla ciebie ofert. Kdzierzyn-Kole, tel. 791 082 261.

KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Zatrudni ekspedientk do sklepu cukierniczo-spoywczego w


Kdzierzynie-Kolu. Tel. 693 836
122.
Restauracja z Kola zatrudni kucharza/kuchark z dowiadczeniem. Zapewniamy zwrot kosztw
dojazdu oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 606 266 194.

studentki lub osoby uczce si. Jeli jeste umiechnit i energiczn osob oraz lubisz dzieci? W takim razie to praca jest wanie dla
Ciebie! Tel. 664 978 184.

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. KdzierzynKole i okolice.
Tel. 511 929 121.

drzwi itp. Wszystko wedle yczenia


klientw, konkurencyjne ceny, zadzwo i sprawd. Rwnie ukadanie kostki brukowej. Tel. 886 283
352

PRACA
FOTOREPORTER

Usugi transportowe, przewozowe busem na terenie Kdzierzyna


i okolic. Tel. 609 838 133.

Wykonuj tumaczenia streszcze


prac inynierskich, magisterskich
i innych dyplomowych na jzyk
angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam certykat FCE. Krtki czas realizacji. 883
404 799

Zatrudni mod dyspozycyjn


Pani do sklepu z odzie uywan od zaraz. Atrakcyjne wynagrodzenie, okoo 3 000 z. netto. Tel.
696 218 031.

Wymagania:
umiejtno
robienia
dobrych zdj, wasny sprzt fotograczny,
dyspozycyjno,
znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

Zatrudnimy osoby do pracy w sali zabaw dla dzieci. Mile widziane

PRACA

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
Premie 300 EUR!
Tel. (32) 506 55 87.

KREDYT

DORADCA KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Moliwy sta lub zatrudnienie.


CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
Do wynajcia 2-pokojowe mieszkanie czciowo umeblowane z
balkonem na os. Lena. Pooone na 1 pitrze. Czynsz i odstpne 1000 z + media w/g zuycia.
Kaucja zwrotna 1500 z. Mieszkanie dostpne od zaraz. Tel. 661
036 708.

Lokal do wynajcia na pierwszym


pitrze przy ul. Piramowicza w
Kolu. Lokal jest w stanie deweloperskim. Wszystkie instalacje nowe, ogrzewanie miejskie. adna
klatka schodowa. Idealny na cele
biurowe lub usugowe. Powierzchnia 83 m2. Tel. 608 689 777.

>> KUPI <<


obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
PRODUKCJA CICHA,
BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024


MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Wystawiamy
potrzebne zawiadczenia do wyrejestrowania pojazdu. Dziaamy na
caym rejonie woj. opolskiego. Tel.
509 656 739.
Skup samochodw za gotwk, kada marka, pacimy od rki. Tel. 796
990 837.

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Tanio wykonam wszelkie remonty


budowlane. Cena przystpna. Wycena i kosztorys gratis! Tel. 724 731
470.
Naprawa rolet zewntrznych, tel.
794 102 184.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha
trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka, termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa. Tel. 664 807 199.
Oferuje usugi: malowanie, tapetowanie, regipsy, zabudowy, monta
paneli oraz wiele innych. Tel. 516
301 940
Usugi remontowe: gadzie, panele, tynki, kafelki, malowanie, zabudowy pytami, suty podwieszane,
cianki dziaowe, wymiana okien i

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

WYMIANA OPON NA SEZON ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie
k, krtkie terminy. Poborszw,
tel. 518 168 940
Smaczne i wiee domowe
ciasta. Na zamwienie i kad okazj. Wdliny z tradycyjnej wdzarni, wdzone na
drzewie winiowym.
Racibrz, tel. 501 186 078

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 23

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

KDZIERZYN-KOLE HALA RDMIECIE 27 GRUDNIA

R E K L A M A

ZABAWA W RYTMIE DISCO-DANCE

27 grudnia o godzinie
18:00. w hali rdmiecie odbdzie si witeczna Gala Disco-Dance. Jako pierwszy wy-

stpi zesp Pudzian Band. To


formacja, ktra powstaa w
2005 roku za spraw Krystiana
Pudzianowskiego. Pocztkowo
wokalista zwizany by z muzyk pop-rock, a jego kapel mona byo zobaczy na wielu koncertach oraz w programach TV.
Nowy projekt solowy z muzyk
dance, profesjonalne tancerki
i efekty pirotechniczne zapowiadaj dobr zabaw. Kolejna
wykonawczyni tego wieczoru
to wschodzca artystka disco
polo - Agnieszka Mortka, wystpujca pod pseudonimem

artystycznym JAGODA. Mionikw muzyki tanecznej zadowoli na pewno zesp Exotic. Grupa wystpuje w nowym
skadzie i ju wkrtce zostanie
wydana nowa pyta i klip zespou. Kolejny wykonawca gali
to grupa MixDance z Piotrem
Nowakiem na czele. Nowak jest
synem legendarnego muzyka
tego gatunku. Jego tata wypiewa przebj Jak si masz kochanie. Wykonuj takie utwory, jak: Hej zabawa trwa,Ty i
Ja (Ja i Ty) oraz cover Jak si
masz kochanie. Nie zabrak-

nie te gwiazdy disco dance z


Kdzierzyna-Kola. Mowa tu
o grupie DOXXX z Michaem
Kacperczykiem na czele.
W kwietniu 2014 roku z inicjatywy Michaa Kacperczyka i
Wiesawa Chcia zawiza si
duet Kacper i Chtni. Pierwsza
piosenka tego duetu to Hej lato, ktry przebojem wdar
si na anten Polskiego Radia.
We wrzeniu 2014 roku na jednym z koncertw duet pozna
DJ-a Markusa i tak zawiza
si zesp DOXXX. Wstp na
gal disco dance kosztuje 20 z.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 8 STYCZNIA

DUET HRABI JURKI. NIE PRZEGAP!

8 stycznia o godzinie 18:00


na deskach sceny kinowo-widowiskowej Domu Kultury

Chemik wystpi synny kabaret Hrabi - Jurki. Ten dzie


bdzie witem dla mionikw
humoru i satyry. Mistrzowie
doskonaego skeczu zaprezentuj swj najnowszy program
Aktorem w pot. Pomys poczenia si z innym kabaretem
powstawa przez lata. Oswajanie si z myl, ciche rozmowy, pytania stawiane pgbkiem. Kto? Z kim? Wreszcie

stao si naturalne, e z kabaretem Jurki. Tak, przez jaki czas


bdzie nas omioro, omiorgo,
omiorgu, omiorgiem. Dwie
kobiety czyli dwa blond by
oraz szeciu przernych typw wspczesnego mczyzny, czyli kalejdoskop mord.
O aktorach mona sporo,
ale czy trzeba zaraz dobrze?
I Hrabi, i Jurki, w liczbie
omiu bior takiego aktora

za nogi i rzucaj w pot. eby


poczu, e yje. eby mu si
chciao. Teatr, kabaret, lmy,
seriale, reklamy, lmy porno, teledyski, wreszcie ycie
wszdzie si gra. Banalne,
to prawda. Ale jakie prawdziwe! Ole! tak podsumowuj
spektakl sami aktorzy. Bilet w
cenie 60 z dostpny w kasie
kina Chemik i w systemie
online.

- Wizytwki
- Ulotki
- Plakaty
- Piecztki
- Katalogi
- Banery
reklamowe

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 18 GRUDNIA
18 grudnia o godzinie 20:00 na deskach Kozielskiej Sceny Komediowej wystpi Kabaret Czesuaf. To pochodzca z Poznania grupa, ktra od ponad 10 lat bawi widzw w caej Polsce.
W skad kabaretu wchodz: Tomek Nowaczyk, Wojtek Kowalczyk i Maciej Morze. Wystpy na scenie i doprowadzanie publicznoci do miechu to ich pasja, ktrej oddaj si bez pamici,
co wida w kadym skeczu i piosence przez nich stworzonej.
Bilety w cenie 25 z w przedsprzeday i 30 z w dniu wystpu
dostpne s w DK Kole i systemie online.

Promocja!
Do koca roku
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

KDZIERZYN RYNEK KOLE 19 GRUDNIA


W sobot 19 grudnia od godziny 14:00 na kozielskim Rynku
rozpocznie si witeczny Jarmark. Wrd atrakcji tradycyjnie kolorowe stragany z rkodzieem, ywa szopka, wsplne
piewanie kold. Wystpi: Chr Sokoy, Studio Piosenki, ZPiT
Komorno, Kozielska Biesiada z kold. Impreza potrwa do
pnych godzin wieczornych.
KDZIERZYN RYNEK KOLE 20 GRUDNIA
W niedziel 20 grudnia od godziny 12:00 na kozielskim rynku
drugi dzie witecznego Jarmarku. Tym razem wrd
wykonawcw usyszymy: Echo Kresw, Dominika Ross, ZPiT
Komes, a od 16:30 zacznie si lekcja piewania: koldy, ktr
poprowadzi Micha Kacperczyk.
KDZIERZYN KOCI NMP 20 GRUDNIA
O godzinie 18:00 w Kociele pw. NMP w Kolu wystpi legendarna grupa Spirituals Singers Band. Spirituals Singers
Band powsta we Wrocawiu w 1978 roku. Wstp wolny.
R E K L A M A

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

24 Rozrywka

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole sport

ZAKSA liderem PlusLigi


Fot. Adrian Sawko

W rod 9 grudnia kdzierzynianie rozegrali kolejny wietny mecz


i odnieli w peni zasuone zwycistwo nad Jastrzbskim Wglem 3:0. ZAKSA znw liderem PlusLigi.

Euforia siatkarzy ZAKSY potwierdza wietn atmosfer w zespole.


marek lucjan

Nowoci na meczach ZAKSY w hali Azoty jest obecno


Orkiestry eglugi, ktra nie tylko zagrzewa do boju gospodarzy, ale take uprzyjemnia czas
miejscowym kibicom. W zamierzeniach dziaaczy klubu jest to
midzy innymi ukon w stron
Sama Deroo, ktry w czasie
gry w Knack Roeselare na belgijskich parkietach przyzwyczai si do wystpw orkiestry
w czasie spotka ligowych. Pocztek spotkania z Jastrzbskim
Wglem pokaza, e nie bdzie
to atwy mecz. W pierwszym secie utrzymywaa si minimalna
przewaga ZAKSY, aczkolwiek
gocie starali si przeciwstawi
ambitn gr. Jednak pierwsza
partia pada upem gospodarzy
(25:20).
Pocztek drugiego seta to
skuteczna gra w ataku Sama
Deroo. W druynie goci punktowa Toontje Van Lankvelt. Do
pierwszej przerwy technicznej
gra toczya si punkt za punkt.
Przy stanie 11:10 Macieja Muzaja zmieni drugi atakujcy
goci Patryk Strzeek. Drugi set by zacity i wyrwnany,
a prowadzenie co chwila si
zmieniao. Od stanu 20:19 gospodarze zdobyli jednak 3 pkt.
z rzdu, bowiem dwoma skutecznymi atakami popisa si
Bociek. Kropk nad i postawili
skutecznymi atakami Deroo i
Gladyr. Ostatecznie druga partia zakoczya si identycznym
wynikiem jak pierwsza (25:20).
Wydaje si, e w drugiej partii
jastrzbianom zabrako od czasu drugiej przerwy technicznej
optymalnej koncentracji.
W trzeciej partii a do
pierwszej przerwy technicznej
wietnie spisywa si Sam Deroo. Belg skutecznymi atakami
zapewni ZAKSIE prowadzenie
8:5. Popisa si nawet asem serwisowym. Reprezentant Belgii
brylowa w ataku. W opinii fachowcw dysponuje urozmaiconym repertuarem zagra.

Jednak gocie nie dawali za wygran i po skutecznych akcjach


Strzeka doprowadzili do remisu 14:14. W trzeciej partii na
wyrnienie zasuy Grzegorz
Bociek, ktry co chwila popisywa si skutecznymi atakami. Jastrzbianie podjli walk
i utrzymywali kontakt punktowy z ZAKS (18:18). Jednak
tego dnia po kolejnym ataku
wietnie dysponowanego Grzegorza Boka na tablicy pojawi
si wynik 22:19. Trener goci
Mark Lebedew prbowa wybi gospodarzy z rytmu, biorc
czas. Jednak na niewiele to si
zdao. Gospodarze na zbyt wiele nie pozwalali. Po ataku Patryka Czarnowskiego ze rodka to
ZAKSA powikszya prowadzenie (23:20). Po chwili Bociek
zapewni gospodarzom pik
meczow. Ostatecznie trzecia
partia zakoczya si asem serwisowym Boka (25:21). ZAKSA odniosa kolejne, w peni zasuone zwycistwo. MVP
meczu zosta wybrany Benjamin Toniutti, ktry umiejtnie
dyrygowa poczynaniami kolegw. W druynie gospodarzy
na wyrnienie zasuyli przede
wszystkim Belg Sam Deroo,
ktry udowodni, e jest wietnie wyszkolony technicznie oraz
Grzegorz Bociek, niewstrzymujcy rki w ataku. Gocie troch
rozczarowali. Na wyrnienie
zasuy Patryk Strzeek. Reasumujc, zasuone zwycistwo
gospodarzy, ktrzy zajli fotel
lidera PlusLigi. Frekwencja na
trybunach dopisaa, a kibice w
dobrych nastrojach i z entuzjazmem opuszczali hal Azoty.
Po wyjazdowym zwycistwie nad uczniczk Bydgoszcz 3:0 (13 grudnia - red.)
kdzierzynianie umocnili si na
czele tabeli (26 p.). Po dziesiciu kolejkach liderem jest ZAKSA (26 p.), wiceliderem PGE
Skra Bechatw (24 p.), a trzeci
pozycj zajmuje rewelacja sezonu Cerrad Czarni Radom - ekipa Raula Lozano zdobya 23 p.
Kolejny mecz ZAKSA roze-

gra 19 grudnia o godz. 17:00 w


hali Azoty z AZS-em Czstochowa. Spotkanie zapowiada
si jako szlagierowy pojedynek
midzy klubami, bowiem kibice ZAKSY traktuj rywalizacj z
akademikami z Czstochowy
jak wit wojn. Kibice obu
klubw wci wspominaj zacit rywalizacj o mistrzostwo
Polski w latach 1999-2003). Na
meczach ZAKSY panuje wietna atmosfera, wic i tym razem
mona si spodziewa emocji,
aczkolwiek zdecydowanym faworytem potyczki s gospodarze, bowiem druyna z Czstochowy znana jako kunia
siatkarskich talentw - odmodzia skad.
R E K L A M A

Wejcie dla osoby dorosej 15 z (klienci posiadajcy karnet OPEN wchodz za darmo). 1 dziecko 10 z | kade kolejne 5 z.

You might also like