You are on page 1of 15

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

YYL /SJK BERATOK /2013

Minggu

Tema / Tajuk
/

1. 10 000

Standard Kandungan

1.1 10 000

1.2 10 000

1.3 10 000

Standard Pembelajaran

(i)
a
b
c

10 000

Catatan

EVIDENS
B1D1E1

(ii)
10 000
a ,1:4

b
c
d
e

(i)
10 000
(ii)
10 000

B1D2E1

(i) 10 000

(a)
(b)
(c)
(d)

B1D1E1

B2D1E1

Minggu

Tema / Tajuk
/

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

Standard Kandungan

1.4 10 000

Standard Pembelajaran

(i) 10 000
(ii) 10 000
(iii) 14

iv
a
b

i
ii
1.6 10 000

(i) 10 000
(ii) 10 000

1.7

(i)
a
b

Catatan

B2D2E1

B2D2E2

1.5

2.10 000

2.1

(i)
(ii) 10 000

a
b
c
d
(iii) 1:4

B3D2E1

B3D3E1

B3D1E1

Minggu

Tema / Tajuk
/

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

Standard Kandungan

2.2

2.3 10 000

3.10 000

Standard Pembelajaran

Catatan

(i)
(ii) 10 000

a
b
c
d
(iii) 1:4
(iv)

(i)

(ii)

B4D1E1
B5D1E1

3.1

i
ii

a
b
c
d
iii 1:4
(iv)

3.2

(i) 10 ooo

ii) 1:4 10 ooo

( i i i )

B3D1E2

Minggu

Tema / Tajuk
/

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

Standard Kandungan

3.3

4.

4.1

Standard Pembelajaran

(i)
(ii)

Catatan

B4D1E2
B5D1E1

(i)

(a)
(b)
(c)
(ii)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(iii)

Minggu

Tema / Tajuk
/

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

4.2

4.3

4.4

4.5

Minggu

Tema / Tajuk
/

Standard Kandungan

5.1

(i)

36789100 1000
(a)
(b)
(c)
(ii) 36789100 1000

(i)

36789100 1000
(a)
(b)
(c)

(ii) 1:4

(i)
(a)
(b)
(ii)
(a)
(b)
(iii) 10100 1000
10 000
(iv)

(i)

(ii)
Standard Pembelajaran

B3D1E3

B3D1E4

B3D1E5

B4D1E3
B5D1E1
Catatan

(i)

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

(a)
(b)
(ii)

(a)
b)
(c)
(d)
5.2

5.3

Minggu

Tema / Tajuk
/

Standard Kandungan

5.4

(i)
3678
9
(a)
(b)
(c)
(ii) 36789100 1 000

(i)

36789100 1 000
(a)
(b)
(c)
(ii) 1:4

Standard Pembelajaran

(i)
(a)
(b)
ii) 10 000
(a)

Catatan

B3D1E6

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

(b)
(iii) 10 000 10100 1 000
(iv)

Minggu

5.5

(i)
(ii)

B4D1E4
B5D1E1

6.1

(i) 10
(ii)

:
(a)

(b)

(iii)
10
(iv)
10

B2D3E1
B2D3E2

Tema / Tajuk
/

Standard Kandungan

7.1

Standard Pembelajaran

(i)

(ii)

(iii)
o.oi 0.99
(iv)

B3D4E1
B3D4E2

Catatan

B2D4E1
B3D5E2
B2D4E2

(v)

7.2

(i) 0.01 0.99

B2D4E2

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

7.1

8.1

(i)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Minggu

B3D5E3

B1D3E1
B3D6E1

8.2

(i)-.

B2D5E1
B3D6E1

9.RM1 000

9.1 RM 1 000

(i) RM1
000 .
(ii) 1:4

B2D6E1

Tema / Tajuk
/

Standard Kandungan

9.2

Standard Pembelajaran

(i)
RM1 000
(a)
(b)
(i) ,
RM1 000
(a)
(b)

Catatan

B3D1E7

B3D1E7

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

9.3

Minggu

Tema / Tajuk
/

B3D1E8

(i) RM1 000


(a)
(b)
B5D1E2
(ii) RM1 000
(a)
(b)

9.4

i
RM1000 C
(a)
(b)

9.5

i RM1 000
(a)
(b)

Standard Kandungan

9.6

Standard Pembelajaran

(i)
(ii)

B3D1E9

B3D1E10

Catatan

B4D1E5

10

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

10.1

(i)
(ii)
(iii)

10.2

B2D7E1

B2D7E2

10.3
(i)
(a)
(b)
(a)
(c)
10.4

Minggu

Tema / Tajuk
/

Standard Kandungan

10.5

(i)
(a)

(b)

(c)

(d)
(d)

Standard Pembelajaran

(i)
(a)
(b)
(c)
(d)
(d)

B3D1E11

Catatan

B3D1E12

10

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

10.6

(i)
(a)
(a)
(b)

B3D1E13

10.7

(i)

B3D1E13

(a)
(a)

10.8

11.

11.1
11.2

Minggu

Tema / Tajuk
/

Standard Kandungan

11.3

(b)

(i)

(ii)

(i)

(i)
(a)
(b)
(c)
Standard Pembelajaran

(i)
a)
(b)
(c)

B4D1E6

B2D7E1
B3D1E11

Catatan

B3D1E12

11

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

11.4

11.5

11.6

(i)
a)
(b)
(c)

(i)
a)
(b)
(c)

(i)

B3D1E13

B3D1E13

B4D1E6

(ii)

12

Minggu

Tema / Tajuk
/

12.1

(i)

B2D7E1

12.2

(i)
(a)
(b)
(c)
(c)

B3D1E11

Standard Kandungan

12.3

Standard Pembelajaran

(i)
(a)
(b)

Catatan

B3D1E12

12

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3


(c)

12.4

(i)
(a)
(b)
(c)

B3D1E13

12.5

(i)
(a)
(b)
(c)
(c)

B3D1E13

12.6

(i)

B4D1E6

(ii)

13.
Minggu

Tema / Tajuk
/

13.1

Standard Kandungan

13.2

(i)
Standard Pembelajaran

(i)
(a)
(b)

B2D7E1

Catatan

B3D1E11

13

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3


(c)

(c)

13.3

(i)
(a)
(b)
(c)
(c)

B3D1E12

13.4

(i)
(a)
(b)
(c)

(i)
(a)
(b)

(i)

B3D1E13

13.5

13.6

B3D1E13

B4D1E6

(ii)

Minggu

Tema / Tajuk
/

14.

Standard Kandungan

14.1

Standard Pembelajaran

(i)

ii

Catatan

B1D4E1
B1D4E1

14


15.

Rancangan Tahunan Matematik Tahun 3

14.2

(i)

B2D8E1

14.3

(i)

.
(ii)

B2D8E1

14.4

(i)

B3D7E1

15.1

(i)

B3D8E1

(ii)

/
Disediakan oleh,

-------------------------PN YEE YIT LING


( Guru M/P Mat T. 3 )

Disemak oleh,

---------------------------EN BONG NYUK SIONG


( Guru Besar

15