You are on page 1of 1

17 december 2015 , pag.

12

Nieuwe website
De website van het Dagblad van het Noorden
is ingrijpend vernieuwd: meer nieuws en meer
achtergronden in een overzichtelijke omgeving.
En dat op alle schermen: van smartphone tot
en met desktop. dvhn.nl neemt de bezoekers
bij de hand bij het laatste nieuws, maar ook
bij de duiding daarvan. Daarin gaat dvhn.nl zo
ver dat iedere verslaggever een eigen pagina
krijgt waarop u hem kunt volgen voor nog
meer achtergronden en duiding bij de onderwerpen die de verslaggever volgt.

‘Het overzich
o
ht is terug voor de lezer’
Moderner, rustiger en vooral
overzichtelijker.
Dat is volgens
chef digitaal Jan
Rozendaal het verschil tussen de oude en de nieuwe
site van Dagblad
van het Noorden.
De site ziet er vanaf vandaag compleet anders uit.
JANINE DE WIT

‘D

e look and feel moesten
anders. Mensen doen
steeds meer online en
verwachten ook steeds
meer van ons. Daar moeten we aan
beantwoorden.” De vorige site is zeven jaar oud; een eeuwigheid in de
digitale wereld. In al die jaren is er
heel veel bij gekomen. ,,Een rubriek
hier, een dossier daar”, zegt Rozendaal. ,,Je kunt er uit afleiden dat wij
ons hebben ontwikkeld, maar voor
de lezer is het er allemaal niet duidelijker op geworden. Op de nieuwe site is het overzicht terug.’’
De lezers van dvhn.nl zijn vooral
nieuwsgierig naar regionaal nieuws.
Dat blijkt nog maar eens uit onderzoek van Concept 7, het Groninger
bureau dat de nieuwe site heeft ontworpen. Het bureau onderzocht welke onderwerpen lezers in Groningen
en Drenthe het meest interessant
vinden. Dat deden ze door tientallen
proefpersonen een speciale bril op te
zetten en zo te analyseren waarnaar

Chef digitaal Jan Rozendaal van Dagblad van het Noorden : ,,De focus van de nieuwe dagbladsite komt nog meer te liggen op nieuws uit Groningen en Drenthe.

de lezer kijkt op de site. Rozendaal:
,,Op de vorige site brachten we veel
nationale en internationale artikelen. Natuurlijk nemen we belangrijke nieuwsverhalen van buiten Groningen en Drenthe nog steeds mee,
maar de focus ligt nog meer op regionaal nieuws.”

Ook op de nieuwe site zijn twee
soorten artikelen te vinden. Het korte nieuws kan de lezer gratis lezen.
Meer duiding leest hij of zij in de
plusverhalen. Rozendaal: ,,Het is belangrijk dat we artikelen aan elkaar
koppelen zodat we een onderwerp
beter kunnen duiden. Er wordt onli-

ne zoveel geschreven dat onze taak,
uitleggen waarom iets gebeurt, alleen maar belangrijker wordt.”
Abonnees kunnen alle plusverhalen
gratis lezen, andere gebruikers vullen één keer hun e-mailadres en
wachtwoord in en lezen de eerste zes
verhalen per maand gratis.

focus
Groningen
Drenthe

sport
economie
cultuur

reportages
interviews
analyses

De focus van dv
dvhn.nl ligt natuurlijk op
Eerst ziet u een
Groningen en Drenthe.
D
beste noorderlijke
selectie van de b
staat het nieuws
vverhalen,
erhalen, daaronder
daaron
per provincie.
p
p

Sport, economie en cultuur zijn
uiteraard belangrijk op dvhn.nl.
U komt daar via het menu op de
homepage.

Journalisten van dvhn.nl publiceren
veel reportages, interviews en analyses
online. Vaak zijn dat zgn. plus-artikelen.
Deze zijn voor abonnees gratis.
Niet-abonnees kunnen een naam en
wachtwoord invullen en krijgen dan
de eerste zes plus-artikelen gratis.

FOTO DVHN

Bij een nieuwe site hoort ook een
nieuwe werkwijze. ,,De redactie was
vanouds bezig met de volgende dag:
welke verhalen maken we voor morgen? Dat was de belangrijkste vraag.
Die verhalen waren aan het einde
van de dag klaar. De werkwijze is zo
aangepast dat we continue zorgen

thema’s
en
dossiers
Via het menu op de homepage heeft u
toegang tot thema’s die bij het
Dagblad van het Noorden horen zoals
Wonen & Co en Gezondheid & Co.

voor nieuws en verhalen op de site.
De hele dag door. We bedienen de lezer steeds beter”, zegt Rozendaal.
Dat komt ook door de technische
mogelijkheden die er zijn. ,,Dossiers,
video’s, liveblogs, het kan allemaal.
En wij, de redactie, werken ook
steeds vaker en beter online. Ons vak
wordt alleen maar mooier met al die
ontwikkelingen”. In het verlengde
van die nieuwe werkwijze krijgt iedere verslaggever een eigen persoonlijke pagina. Hij bepaalt zelf welke artikelen hij op deze pagina plaatst. Er
zijn veel verslaggevers met veel kennis over een bepaald onderwerp.
Over de aardbevingen in Groningen bijvoorbeeld. Lezers worden
overstelpt met informatie. De verslaggever plaatst op zijn eigen pagina allerlei belangrijke artikelen,
filmpjes, linkjes, tweets of verzamelt
rapporten over de aardbevingen om
zo meer duiding te geven. Rozendaal
verwacht erg veel van deze pagina’s.
,,We hebben soms veel meer informatie dan dat er ruimte is in de
krant. Daarvoor is plek op de persoonlijke pagina’s. Verslaggevers
weten vaak veel meer dan in de krant
terecht komt en kunnen op deze manier hun kennis delen met de mensen die ook erg geïnteresseerd zijn in
zo’n onderwerp.”
Dat de site vanaf vandaag online
staat betekent niet dat de klus helemaal af is. Elke maand wordt er wel
iets nieuws ontwikkeld, zoals binnenkort een nieuw programma om
liveblogs mee te maken. Rozendaal
is trots. ,,Ons online bezoek is het afgelopen jaar met ruim 60 procent
toegenomen. Dat laat zien dat mensen ons ook online steeds beter weten te vinden. We moeten de verwachtingen van de onlinelezer waarmaken. Dat doen we met de nieuwe
site. We horen nu bij de voorhoede.”

‘Dagblad van
het Noorden
behoort nu
tot de digitale
voorhoede’

Heeft u feedback over onze nieuwe
site? Mail naar:
jan.rozendaal@dvhn.nl

persoonlijke desktop
pagina
smartphone
verslaggever
tablet
Bent u geïnteresseerd in de artikelen
van een bepaalde verslaggever?
Redacteuren en columnisten van
dvhn.nl krijgen een persoonlijke
pagina. Hierop staan al hun verhalen
en reportages bij elkaar en vindt u
vaak meer artikelen dan in de krant,
zoals achtergronden van onderwerpen die deze journalisten volgen.

Waar u ook bent, welk apparaat u
ook bij de hand heeft, met dvhn.nl
houden wij u 24 uur per dag en 7
dagen per week op de hoogte van
het allerlaatste nieuws in Groningen
en Drenthe. En dat kan dus op uw
smartphone, tablet en desktop.
Overal geniet u van het nieuwe,
gebruiksvriendelijke ontwerp.

Onder hetzelfde menu op de homepage
vindt u ook de dossiers waar u tot op de
komma wordt bijgepraat in woord,
beeld en geluid.
Voor meer informatie: kijk op dvhn.nl
naar de instructievideo of lees de
antwoorden op veelgestelde vragen.
Heeft u vragen of opmerkingen over de
nieuwe site?
Mail: jan.rozendaal@ndcmediagroep.nl

Bekijk
het introductiefilmpje
op www.dvhn.nl