You are on page 1of 220

FORM XXIII - REGISTER OF WAGES

(Vide Rule 29(20) of A. P. Shops & Establishments Rules, 1990)
Name of the Establishment / Shop
Address

S. No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Name of the Employee

MEHAR PRASAD MALIN
D.PRAVEEN KUMAR
B.S.VIJAY KUMAR
J.V.SATYANARAYANA
RATHOD SUBHASH CHHAGAN
K.KRUPAKAR REDDY
V.V.NARAYANA
M.VIJAY KUMAR
S.A.KHADER BASHA
G.SURESH BABU
S.SRINIVAS
B.LAXMA REDDY
PANGAL SANJAY DHONDIRAM
P.SURENDRA KUMAR
A.JYOTHI
G.PADMA
A.NARAYANA RAO
B.SRINIVAS RAO
P.ANNAPURNA
K.ANIL KUMAR
A.KARUNAKAR REDDY
A.SRIDHAR
B.KALYAN
B.SANDEEP
SAGAR VASANT BORASTE
G.N.B. PRASAD
B.SURENDRANATH REDDY

M/s. SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED
BIOSPHERE Plot No.21 Sagar Society
Street No.2, Banjara Hills
HYDERABAD
Date of
Appointment

3/19/2012
7/18/2012
9/1/2012
9/9/2010
7/9/2010
6/29/1997
5/1/2009
1/6/2010
6/25/2009
1/1/1997
7/6/1998
8/10/2010
4/7/2011
5/15/2010
8/12/2008
8/13/2008
10/1/2008
10/1/2008
2/1/2010
7/9/2010
4/14/2011
1/7/2011
10/1/2011
10/1/2011
5/1/2012
8/5/2012

Rate of
Wages

No of
Paid
Days

31
31
31
20
31
31
0
31
31
0
0
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
12
21
31

BASIC

11500
13000
10500
8710
12000
13500
0
11500
13000
0
0
10500
25000
7500
7500
9432
7500
8500
7500
9000
10000
4812
5091
4555
2950
3449
4823

HRA

4600
5200
4200
3484
4800
5400
0
4600
5200
0
0
4200
10000
3000
3000
3773
3000
3400
3000
3600
4000
1925
1697
1518
1180
1380
1929

Cony.
Allow.

800
800
800
516
800
800
0
800
800
0
0
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
310
542
800

Medi.
Allow

1250
1250
1250
806
1250
1250
0
1250
1250
0
0
1250
1250

1250

1250
1250

Special
Allow.

6070
4970
5470
5335
5030
7020
0
6070
3970
0
0
1004
7700
1321
1321
465
1321
875
1321
770
150
483
897
719
477
378
486

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

G.SURESH BABU
R.SWAPNA
P.SHASHIKANTH
G.SHAM SHANKAR
M.SUDHAKAR
V.KISHORE
A. SURYANARAYANA
B.RAM KUMAR
MD.AKBAR
DEEPAK MADHAVRAO JIDDEWAR
T BALA BALAJI
P.RAMACHANDRA PRADHAN
MOHSIN ASSMOHMAD. MALIK
K.RAJU
SESHA REDDY Y
A.BRAMHESWAR REDDY
G.JYOTHI
K.RAMI REDDY
K.SHANKARAIAH
S.SUBBA RAO
B.RAMBABU
B.THIPPA REDDY
SHEFALI MISHRA
M.N.MOHAN
HANUMANTHU.R
K.VEERANJANEYA REDDY
D.VEERA PRAKASH
S.PULLA REDDY
T.NAGARAJU
S.K.SUBHANI
K.VENKATA RAMANA
SHIAK SAIDA
G.UDAY KIRAN KUMAR
E.RAJASEKHAR
V.PRAHLADA
G.BHARANI KUMAR
V.RAMMOHAN RAO
D.RAMUDU

1/1/1997
3/21/2011
1/4/2011
2/14/2011
3/7/2011
7/9/2011
4/1/2012
8/12/2010
7/1/2011
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
10/1/2012
3/7/2011
1/1/2010
2/1/2001
2/22/2011
6/2/2004
2/1/2010
2/1/2010
12/3/2012
8/1/2001
7/6/2001
6/23/2001
7/10/2001
10/10/2001
8/10/2004
6/1/2005
11/3/2005
8/9/2005
7/15/2013
7/5/2007
7/5/2007
6/15/2007
7/1/2008
5/5/2008

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
0
28
21
29
31
26.5
31
31
30
28
31
31
31
31
31
31
31
31
31
0
31
31
31
31
31

5896
5360
5896
7500
10298
11532
7973
9000
4800
7973
5360
6656
8633
0
6323
3048
7620
8500
7266
5900
4681
5329
11742
10300
9718
13900
11500
13500
8200
13500
11500
13900
0
9718
5300
11500
8500
7500

2398
2144
2398
3000
3433
4613
3189
3600
1920
3189
2144
2662
3453
0
2529
1219
3048

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
0
723
542
748

2906
2360
1560
1777
4697
4120
3887
5560
4600
5400
3280
5400
4600
5560
0
3887
2120
4600
3400
3000

684
800
800
774
723
800
800
800
800
800
800
800
800
800
0
800
800
800
800
800

1250
1250

1129
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
0
1250
1250

772
629
772
1321
1383
1025
1326
1130
480
1326
629
975
1502
0
483
339
1283
748
773
760
1002
4489
750
565
1710
1070
1270
1295
1270
1070
1710
0
565
719
1070
875
1321

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

C.CHANDRASEKHAR
A.RAMA RAO
PUNNAM RAMUDU
VIJAYBHASKAR VANKA
S.A.SALAM
A.BRAMAIAH
SHIVAIAH
SHAIK JOHN SAIDULU
Y.NAGI REDDY
M.M.SUBHANI
M.KOTESWARA RAO
G.N.SRINIVAS GOUDA
D.SRINIVASA REDDY
H.N.NATRAJ
MANJUNATH. P.K.
K.GANESH
M.BASAVARAJ
ANIL KUMAR G.B
AJIT KUMAR
K.PRAVINA
H.B. KARI BASAPPA
SANDEEP KULAKARNI
ASHOK B.MADAGOND
S.M. VISWAPRASAD
K. SRINIVASULU REDDY
SUNIL DAYYANAD GHANBHADUR
KRISHNA LAKSHMAN BIDGAR
PAWAR BODISATVA KAMALAKAR
GANJAWE MALHARI DYANESHWAR
SHRIKANTH TUKARAM PATIL
GOPIBANDHU RAUT
SHEJWAL MAHESH SUDHAKAR
SHEJWAL NARENDRA BHASKAR
PRAKASH KUMAR ROUT
PAWAR PRASHANT JAGATRAO
VINOD RAMDAS PATIL
NILESH ASHOK THAKARE
BASANTA KUMAR MAJHI

1/6/2008
7/14/2008
8/1/2009
6/1/2010
6/1/2010
7/1/2010
7/1/2010
6/1/2011
5/2/2011
7/1/2011
11/15/2005
12/20/2008
7/3/2008
8/11/2008
6/1/2009
5/4/2009
4/1/2010
4/1/2010
2/1/2012
2/1/2012
2/1/2012
2/1/2012
2/1/2012
10/1/2012
4/1/2010
4/1/2010
4/1/2010
6/1/2010
12/7/2010
8/1/2010
5/1/2011
5/1/2011
5/5/2011
5/5/2011
6/15/2011
6/1/2012
6/15/2012

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
15
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

9718
13500
9718
5360
5360
8145
5360
6431
7000
7200
1742
13200
10200
7200
14400
5700
10800
6000
4623
5430
4830
5430
8160
5700
6000
12084
9072
7200
8724
7200
9800
5200
5220
7200
6000
5400
5400
5400

3887
5400
3887
2144
2144
3258
2144
2573
2800
2880
697
5280
4080
2880
5760
2280
4320
2400
1849
2172
1932
2172
3264
2280
2400
4834
3629
2880
3490
2880
3920
2080
2088
2880
2400
2160
2160
2160

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
387
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

1250
1250
1250

1250
1250
1250
1250

1250

1250

565
1270
565
629
629
1372
629
915
1066
1120
77
1470
670
1120
1790
720
830
800
433
648
488
648
1351
720
800
1172
369
1120
1526
1120
580
580
592
1120
800
640
640
640

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

NALE PRASHANT SUKHDEV
ANIL HIRALAL SAGALGILE
VIJAY SHANKAR THOMBARE
AKSHAY SINGH GEHLOT
SATISH CHANDRA SHARMA
S.SATHAIAH
M.SANKARA RAO
S.P.BANGARU
S.SOBANRAJ
L.PUSPHARAJAN
M. KRISHNA MURTHY
S.HANUMANTHA RAO
RAVI KOTTE
B.LINGAIAH
P.VENKATESWARLU
K.SIVA SUBBA RAO
K.SRINIVAS
D.RAMESH
G.MUTHAIAH
P.SUBASH
D.RAMA RAO
BASKHAR REDDY.D
P.SRINIVAS RAO
M.SAMBAMURTHY
SESHAGIRI RAO
T.UDAYA BHASKARA RAO
A.VENKAT RAO
PREM SAGAR RAO
D.ARUN
D.JANARDHAN REDDY
BASHAPAKA MADHU

9/3/2012
9/20/2012
9/20/2012
5/1/2010
5/2/2011
10/20/2002
8/4/2012
12/28/2007
5/7/2008
4/27/2009
2/1/2012
7/24/2003
6/12/2003
7/27/2004
8/16/2004
7/1/2005
9/2/2005
9/5/2005
5/1/2006
5/15/2008
1/7/2009
6/1/2010
7/1/2010
5/3/2010
8/16/2010
6/17/2011
4/8/2011
4/8/2011
6/16/2012

31
31
30
28
28
31
29
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
0
31
31
31
31
0

4200
3900
4645
8129
3613
8145
5052
14400
5100
9000
6780
8700
7573
7573
8718
6500
8000
7000
8000
5360
6500
6000
6000
6000
12080
0
12000
8861
8861
4200
0

1680
1560
1858
3252
1445
3258
2021
5760
2040
3600
2712
3480
3029
3029
3487
2600
3200
2800
3200
2144
2600
2400
2400
2400
4832
0
4800
3545
3545
1680
0

800
800
774
723
723
800
748
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
0
800
800
800
800
0

1250

1250
1250

320
240
465
1445
542
1372
599
1790
560
1601
1008
1550
1219
1219
1525
811
1575
1066
1575
629
811
800
800
614
1171
0
1790
1563
1563
320
0

1019641 402540 98517 46935 164797

01.2013 13850 31.01. and reasons there of PF 1380 1560 1260 1045 1440 1620 0 1380 1560 0 0 1260 3000 900 900 1132 900 1020 900 1080 1200 577 611 547 354 414 579 ESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 221 0 221 238 221 0 0 140 148 133 86 101 141 PT 200 200 200 150 200 200 0 200 200 0 0 150 200 100 100 150 100 100 100 150 150 80 80 80 0 60 80 Sal.01.01.01.2013 20760 31.2013 12217 31.01.01.2013 21584 31.Registration No.2013 30499 31.01.2013 7238 31.01.01.2013 0 31.2013 22640 31.01.2013 17124 31.01.01.2013 0 31.2013 24957 31.01.01.2013 6223 31.2013 11400 31.2013 14438 31.2013 6832 31.2013 0 31.01.2013 14190 31.01.2013 11400 31.01.2013 23460 31.01.2013 5174 31.01. Wage Period from Wages earned for overtime work Gross wages payable 24220 25220 22220 18851 23880 27970 0 24220 24220 0 0 17754 44750 12621 12621 15720 12621 13575 12621 15420 16200 8020 8485 7592 4917 5749 8038 01.2013 Total Actual wages paid Deductions if any.2013 Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .01. TDS 532 656 1193 686 10000 1000 1000 1051 1580 1760 1460 1727 2296 3013 0 1580 2446 0 0 1410 14251 1221 1221 1282 1221 1358 1221 1230 2350 1797 839 760 440 575 800 Date of payment 22640 31.01.01.01.01.01.2013 21774 31.01.2013 to 31.Adv.2013 16344 31.01.2013 7646 31.2013 11400 31.2013 11400 31.01.2013 4477 31.

01.2013 21171 31.2013 20818 31.2013 14904 31.01.2013 15778 31.2013 17690 31.01.2013 7022 31.2013 18352 31.2013 0 31.01.2013 11400 31.01.01.01.2013 20400 31.01.01.2013 7204 31.2013 11998 31.01.2013 8054 31.2013 14904 31.01.2013 12253 31.2013 17686 31.2013 20400 31.01.2013 11998 31.01.2013 4632 31.2013 15834 31.01.01.01.01.2013 11463 31.2013 13096 31.01.2013 8023 31.2013 10000 31.2013 8008 31.01.01.2013 11400 31.01.01.2013 12217 31.01.01.2013 8420 31.2013 13000 31.01.01.01.2013 8067 31.01.2013 8873 31.2013 8054 31.2013 17690 31.01.2013 AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .2013 8905 31.2013 17690 31.01.01.01.2013 0 31.01.9866 8933 9866 12621 17164 19220 13288 14530 8000 13288 8933 11093 14388 0 10058 5148 12699 8500 11604 9833 7801 8882 22780 17220 16220 23220 19220 22220 13575 22220 19220 23220 0 16220 8939 19220 13575 12621 708 643 708 900 1236 1384 957 1080 576 957 643 799 1036 0 759 366 914 0 872 708 562 639 1409 1236 1166 1668 1380 1620 984 1620 1380 1668 0 1166 636 1380 1020 900 173 156 173 221 0 0 233 254 140 233 156 194 252 0 176 90 222 0 203 172 137 155 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 156 0 238 221 80 80 80 100 150 150 100 100 80 100 80 100 100 0 100 60 100 80 100 80 80 80 200 150 150 200 150 200 100 200 150 200 0 150 80 150 100 100 1000 534 3000 961 879 961 1221 1386 1534 1290 1434 796 1290 879 1093 1388 0 2035 516 1236 80 1175 960 779 874 1609 1386 1316 2402 1530 1820 1322 1820 1530 4868 0 1316 872 1530 1358 1221 8905 31.01.01.01.01.01.2013 10429 31.

01.01.2013 8114 31.2013 9659 31.2013 15626 31.01.01.2013 2643 31.2013 18349 31.2013 6935 31.01.2013 15024 31.2013 AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .2013 10522 31.2013 7804 31.2013 10826 31.2013 8160 31.2013 12072 31.2013 10826 31.2013 7842 31.01.01.01.2013 8114 31.01.2013 9025 31.01.01.2013 8054 31.16220 22220 16220 8933 8933 13575 8933 10719 11666 12000 2903 22000 17000 12000 24000 9500 18000 10000 7705 9050 8050 9050 13575 9500 10000 20140 13870 12000 14540 12000 16350 8660 8700 12000 10000 9000 9000 9000 1166 1620 1166 643 643 977 643 772 840 864 209 1584 1224 864 1728 684 1296 720 555 652 580 652 979 684 720 1450 1089 864 1047 864 1176 624 626 864 720 648 648 648 0 0 0 156 156 238 156 188 204 210 51 0 0 210 0 166 0 175 135 158 141 158 238 166 175 0 243 210 254 210 0 152 152 210 175 158 158 158 150 200 150 80 80 100 80 100 100 100 0 200 150 100 200 80 150 80 80 80 80 80 100 80 80 200 100 100 100 100 150 80 80 100 80 80 80 80 10000 141 1316 1820 1316 879 879 1315 879 1060 1144 1174 260 1784 1374 1174 11928 930 1446 975 770 890 801 890 1317 930 975 1791 1432 1174 1401 1174 1326 856 858 1174 975 886 886 886 14904 31.2013 12260 31.2013 13139 31.01.2013 8054 31.01.2013 9025 31.01.01.2013 14904 31.2013 8570 31.01.2013 8054 31.01.2013 16554 31.2013 10826 31.01.01.01.01.2013 10826 31.01.01.01.01.01.2013 8160 31.2013 20216 31.01.2013 7249 31.2013 20400 31.01.2013 9025 31.2013 12258 31.01.2013 8114 31.01.01.2013 12438 31.01.2013 8570 31.01.2013 10826 31.01.01.01.01.01.

2013 0 31.01.01.01.2013 19000 31.2013 13771 31.01.01.2013 9644 31.01.01.01.2013 8842 31.01.2013 4793 182659 1549771 AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .01.2013 8054 31.01.2013 7587 31.01.2013 12277 31.2013 11391 31.01.2013 22072 31.01.2013 10522 31.01.01.2013 6293 31.2013 18483 31.2013 12237 31.01.2013 13348 31.2013 0 31.01.2013 13130 31.01.2013 12277 31.2013 5698 31.2013 11391 31.2013 6970 31.2013 9644 31.01.01.2013 9025 31.2013 5838 31.01.01.01.01.7000 6500 7742 13549 6323 13575 8420 24000 8500 15001 11300 14530 12621 12621 14530 10711 13575 11666 13575 8933 10711 10000 10000 9814 20133 0 20640 14769 14769 7000 0 504 468 557 975 434 977 606 1728 612 1080 814 1044 909 909 1046 780 960 840 960 643 780 720 720 720 1450 0 1440 1063 1063 504 0 123 114 135 237 111 238 147 0 149 0 198 254 221 221 254 187 238 204 238 156 187 175 175 172 0 0 0 258 258 123 0 80 80 80 100 80 100 80 200 80 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 80 80 80 200 0 200 100 100 80 0 0 1732430 121338 15998 14530 26000 707 662 772 1312 625 1315 833 1928 841 1230 1112 1398 1230 1230 1400 1067 1298 1144 1298 879 1067 975 975 972 1650 0 1640 1421 1421 707 0 6293 31.01.01.2013 13132 31.01.2013 9025 31.01.2013 12260 31.2013 13348 31.2013 7659 31.01.01.2013 10188 31.

P. SURYANARAYANA M/s.V.V.KRUPAKAR REDDY V.SHASHIKANTH G. 1990) Name of the Establishment / Shop Address S.SURESH BABU S. No.SHAM SHANKAR M.KARUNAKAR REDDY A.2. Shops & Establishments Rules. Banjara Hills HYDERABAD Date of Appointment 3/19/2012 7/18/2012 9/1/2012 9/9/2010 7/9/2010 6/29/1997 5/1/2009 1/6/2010 6/25/2009 1/1/1997 7/6/1998 8/10/2010 4/7/2011 12/3/2012 5/15/2010 8/12/2008 8/13/2008 10/1/2008 10/1/2008 2/1/2010 7/9/2010 4/14/2011 1/7/2011 10/1/2011 10/1/2011 5/1/2012 8/5/2012 1/1/1997 3/21/2011 1/4/2011 2/14/2011 3/7/2011 7/9/2011 4/1/2012 Rate of Wages No of Paid Days 28 28 28 28 28 28 0 28 28 0 0 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 .N.SURESH BABU R.SURENDRANATH REDDY G.VIJAY KUMAR J.NARAYANA RAO B.SURENDRA KUMAR A.KALYAN B.JYOTHI G.REGISTER OF WAGES (Vide Rule 29(20) of A.KISHORE A.ANNAPURNA K.S.NARAYANA M.SWAPNA P. SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED BIOSPHERE Plot No.PADMA A.A. PRASAD B.LAXMA REDDY PANGAL SANJAY DHONDIRAM SHEFALI MISHRA P.ANIL KUMAR A.SRIDHAR B.VIJAY KUMAR S.21 Sagar Society Street No.FORM XXIII .SRINIVAS B.SANDEEP G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Name of the Employee MEHAR PRASAD MALIN D.KHADER BASHA G.PRAVEEN KUMAR B.SRINIVAS RAO P.SATYANARAYANA RATHOD SUBHASH CHHAGAN K.SUDHAKAR V.B.

VEERA PRAKASH S.RAMBABU B.RAMUDU C.RAMA RAO PUNNAM RAMUDU VIJAYBHASKAR VANKA S.SHANKARAIAH S.PULLA REDDY T.THIPPA REDDY M.BASAVARAJ ANIL KUMAR G.RAMMOHAN RAO D.SUBHANI G.VENKATA RAMANA SHIAK SAIDA E.RAMI REDDY K.K.SALAM A.NAGI REDDY M.R K.CHANDRASEKHAR A.SUBHANI K.35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 B.N.SUBBA RAO B.AKBAR DEEPAK MADHAVRAO JIDDEWAR T BALA BALAJI P.RAJASEKHAR V.GANESH M.NAGARAJU S.BHARANI KUMAR V.NATRAJ MANJUNATH. K.BRAMAIAH SHIVAIAH SHAIK JOHN SAIDULU Y.N.M.VEERANJANEYA REDDY D. MALIK SESHA REDDY Y G.A.SRINIVASA REDDY H.RAMACHANDRA PRADHAN MOHSIN ASSMOHMAD.PRAHLADA G.N.B AJIT KUMAR 8/12/2010 7/1/2011 10/1/2012 10/1/2012 10/1/2012 10/1/2012 3/7/2011 1/1/2010 2/1/2001 2/22/2011 6/2/2004 2/1/2010 2/1/2010 8/1/2001 7/6/2001 6/23/2001 7/10/2001 10/10/2001 8/10/2004 6/1/2005 11/3/2005 8/9/2005 7/5/2007 7/5/2007 6/15/2007 7/1/2008 5/5/2008 1/6/2008 7/14/2008 8/1/2009 6/1/2010 6/1/2010 7/1/2010 7/1/2010 6/1/2011 5/2/2011 7/1/2011 11/15/2005 12/20/2008 7/3/2008 8/11/2008 6/1/2009 5/4/2009 4/1/2010 4/1/2010 28 28 28 28 28 28 26 28 28 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 .K.MOHAN HANUMANTHU. P.RAM KUMAR MD.SRINIVAS GOUDA D.JYOTHI K.

HANUMANTHA RAO RAVI KOTTE B.RAMESH G.SRINIVAS RAO M. VISWAPRASAD K.MADAGOND S.LINGAIAH P.RAMA RAO BASKHAR REDDY.SAMBAMURTHY SESHAGIRI RAO 2/1/2012 2/1/2012 2/1/2012 2/1/2012 2/1/2012 10/1/2012 4/1/2010 4/1/2010 4/1/2010 6/1/2010 12/7/2010 8/1/2010 5/1/2011 5/1/2011 5/5/2011 5/5/2011 6/15/2011 6/1/2012 6/15/2012 9/3/2012 9/20/2012 9/20/2012 11/20/2012 5/1/2010 5/2/2011 10/20/2002 8/4/2012 12/28/2007 5/7/2008 4/27/2009 2/1/2012 7/24/2003 6/12/2003 7/27/2004 8/16/2004 7/1/2005 9/2/2005 9/5/2005 5/1/2006 5/15/2008 1/7/2009 6/1/2010 7/1/2010 5/3/2010 8/16/2010 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 18 28 28 28 28 28 27 26 28 28 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 .PRAVINA H.SATHAIAH M.SIVA SUBBA RAO K.SRINIVAS D.SUBASH D.VENKATESWARLU K.SANKARA RAO S.80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 K.P. KRISHNA MURTHY S.BANGARU S.M.B.SOBANRAJ L. KARI BASAPPA SANDEEP KULAKARNI ASHOK B.MUTHAIAH P.D P. SRINIVASULU REDDY SUNIL DAYYANAD GHANBHADUR KRISHNA LAKSHMAN BIDGAR PAWAR BODISATVA KAMALAKAR GANJAWE MALHARI DYANESHWAR SHRIKANTH TUKARAM PATIL GOPIBANDHU RAUT SHEJWAL MAHESH SUDHAKAR SHEJWAL NARENDRA BHASKAR PRAKASH KUMAR ROUT PAWAR PRASHANT JAGATRAO VINOD RAMDAS PATIL NILESH ASHOK THAKARE BASANTA KUMAR MAJHI NALE PRASHANT SUKHDEV ANIL HIRALAL SAGALGILE VIJAY SHANKAR THOMBARE KAWALGAVE GAJANAN DIGAMBARRAO AKSHAY SINGH GEHLOT SATISH CHANDRA SHARMA S.PUSPHARAJAN M.

JANARDHAN REDDY 6/17/2011 4/8/2011 4/8/2011 6/16/2012 28 28 28 28 .VENKAT RAO PREM SAGAR RAO D.125 126 127 128 A.ARUN D.

6070 4970 5470 8270 5030 7020 0 6070 3970 0 0 1004 7700 4793 1321 1321 465 1321 875 1321 770 150 483 897 719 558 486 772 629 772 1321 1383 1025 1326 Wages earned for overtime work Gross wages payable 24220 25220 22220 29220 23880 27970 0 24220 24220 0 0 17754 44750 24319 12621 12621 15720 12621 13575 12621 15420 16200 8020 8485 7592 8487 8038 9866 8933 9866 12621 17164 19220 13288 Deductions if any. Wage Period from Cony. Allow. and reasons the PF 1380 1560 1260 1620 1440 1620 0 1380 1560 0 0 1260 3000 1504 900 900 1132 900 1020 900 1080 1200 577 611 547 611 579 708 643 708 900 1236 1384 957 ESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 221 0 221 238 221 0 0 140 148 133 149 141 173 156 173 221 0 0 233 PT 200 200 200 200 200 200 0 200 200 0 0 150 200 200 0 0 150 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 . 800 800 800 800 800 800 0 800 800 0 0 800 800 771 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Medi.ATORIES INDIA LIMITED BASIC HRA 11500 13000 10500 13500 12000 13500 0 11500 13000 0 0 10500 25000 12536 7500 7500 9432 7500 8500 7500 9000 10000 4812 5091 4555 5092 4823 5896 5360 5896 7500 10298 11532 7973 4600 5200 4200 5400 4800 5400 0 4600 5200 0 0 4200 10000 5014 3000 3000 3773 3000 3400 3000 3600 4000 1925 1697 1518 2037 1929 2398 2144 2398 3000 3433 4613 3189 Registrat Registration No. Allow 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 1250 1250 0 0 1250 1250 1205 1250 1250 1250 1250 1250 Special Allow.

9000 4800 7973 5360 6656 8633 6500 10032 8500 7589 5900 4681 5507 10300 9718 13900 11500 13500 8200 13500 11500 13900 9718 5300 11500 8500 7500 9718 13500 9718 5360 5360 8145 5360 6431 7000 7200 13200 10200 7200 14400 5700 10800 6000 4623 3600 1920 3189 2144 2662 3453 2600 4013 800 800 800 800 800 800 743 800 3036 2360 1560 1836 4120 3887 5560 4600 5400 3280 5400 4600 5560 3887 2120 4600 3400 3000 3887 5400 3887 2144 2144 3258 2144 2573 2800 2880 5280 4080 2880 5760 2280 4320 2400 1849 714 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1130 480 1326 629 975 1502 497 625 781 773 760 1035 750 565 1710 1070 1270 1295 1270 1070 1710 565 719 1070 875 1321 565 1270 565 629 629 1372 629 915 1066 1120 1470 670 1120 1790 720 830 800 433 14530 8000 13288 8933 11093 14388 10340 16720 8500 12120 9833 7801 9178 17220 16220 23220 19220 22220 13575 22220 19220 23220 16220 8939 19220 13575 12621 16220 22220 16220 8933 8933 13575 8933 10719 11666 12000 22000 17000 12000 24000 9500 18000 10000 7705 1080 576 957 643 799 1036 780 1416 0 911 708 562 661 1236 1166 1668 1380 1620 984 1620 1380 1668 1166 636 1380 1020 900 1166 1620 1166 643 643 977 643 772 840 864 1584 1224 864 1728 684 1296 720 555 254 140 233 156 194 252 181 344 0 212 172 137 161 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 156 0 238 221 0 0 0 156 156 238 156 188 204 210 0 0 210 0 166 0 175 135 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 150 200 150 200 0 200 150 200 150 0 150 0 0 150 200 150 0 0 0 0 0 0 0 200 150 0 200 0 150 0 0 .

5430 4830 5430 8160 5700 6000 12084 9072 7200 8724 7200 9800 5200 5220 4629 6000 5400 5400 5400 4200 3761 4457 6431 9000 3571 8145 5400 14400 5100 9000 6780 8700 7573 7573 8718 6500 8000 7000 8000 5360 6500 6000 6000 6000 12080 2172 1932 2172 3264 2280 2400 4834 3629 2880 3490 2880 3920 2080 2088 1851 2400 2160 2160 2160 1680 1504 1783 2573 3600 1429 3258 2160 5760 2040 3600 2712 3480 3029 3029 3487 2600 3200 2800 3200 2144 2600 2400 2400 2400 4832 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 514 800 800 800 800 800 771 743 800 800 714 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1250 1250 1250 1250 648 488 648 1351 720 800 1172 369 1120 1526 1120 580 580 592 720 800 640 640 640 320 231 446 915 1600 536 1372 640 1790 560 1601 1008 1550 1219 1219 1525 811 1575 1066 1575 629 811 800 800 614 1171 9050 8050 9050 13575 9500 10000 20140 13870 12000 14540 12000 16350 8660 8700 7714 10000 9000 9000 9000 7000 6267 7429 10719 15000 6250 13575 9000 24000 8500 15001 11300 14530 12621 12621 14530 10711 13575 11666 13575 8933 10711 10000 10000 9814 20133 652 580 652 979 684 720 1450 1089 864 1047 864 1176 624 626 555 720 648 648 648 504 451 535 2598 1080 429 977 648 1728 612 1080 814 1044 909 909 1046 780 960 840 960 643 780 720 720 720 1450 158 141 158 238 166 175 0 243 210 254 210 0 152 152 135 175 158 158 158 123 110 130 632 263 109 238 158 0 149 0 198 254 221 221 254 187 238 204 238 156 187 175 175 172 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 .

12000 8861 8861 4200 4800 3545 3545 1680 800 800 800 800 1250 1790 1563 1563 320 643501 257402 64342 27500 78627 20640 14769 14769 7000 1440 1063 1063 504 0 258 258 123 200 0 0 0 0 1071372 79046 11319 4000 .

02.02.2013 24957 28.02.2013 21584 28.2013 12317 28.02.2013 7726 28.2013 7318 28.01.2013 15778 28.02.02.02.02.2013 13850 28.2013 Total Actual wages paid ctions if any.2013 20960 28.2013 11500 28.2013 6303 28.02.02.2013 Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .02.02.02.02.02.02. and reasons there of Sal.2013 8985 28.2013 to 28.02.02.02.2013 11500 28.02.2013 26868 28.02.02.2013 14190 28.2013 11500 28.02.2013 11500 28.02.02.2013 0 28.2013 6912 28.2013 16344 28.02.2013 11500 28.02.2013 7727 28.2013 14438 28.2013 8134 28.02.2013 8985 28.2013 21774 28.2013 30502 28.02.2013 12098 28.2013 22615 28.2013 0 28.02.02.2013 22640 28.02.02.02.Adv.2013 17686 28. TDS 2500 532 656 1193 686 10000 1000 1000 1048 1580 4260 1460 2352 2296 3013 0 1580 2446 0 0 1410 14248 1704 1121 1121 1282 1121 1258 1121 1230 2350 1717 759 680 760 720 881 799 881 1121 1386 1534 1190 Date of payment 22640 28.02.02.2013 0 28.2013 20760 28.

02.2013 14810 28.02.02.02.2013 12353 28.02.02.2013 AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .02.2013 7015 28.02.02.02.02.2013 12317 28.2013 10926 28.02.2013 10100 28.2013 11500 28.02.2013 20818 28.2013 7284 28.2013 17690 28.02.02.2013 20216 28.2013 12360 28.02.2013 8134 28.02.02.02.02.2013 12098 28.2013 14904 28.2013 8953 28.2013 9105 28.02.2013 7102 28.02.2013 17690 28.2013 17690 28.2013 16554 28.02.2013 8650 28.2013 12072 28.02.1000 534 3000 10000 1334 716 1190 799 993 1288 1961 1910 0 1123 880 699 822 1386 1316 2402 1530 1820 1222 1820 1530 4868 1316 792 1530 1258 1121 1316 1820 1316 799 799 1215 799 960 1044 1074 1784 1374 1074 11928 850 1446 895 690 13196 28.02.02.2013 20400 28.2013 20400 28.2013 14904 28.02.02.2013 8500 28.2013 8134 28.2013 8134 28.02.2013 10622 28.2013 15626 28.2013 20400 28.2013 10926 28.2013 8379 28.02.02.2013 10997 28.2013 18352 28.02.02.02.2013 8134 28.02.2013 15834 28.02.02.2013 8356 28.02.02.2013 14904 28.02.02.2013 14904 28.02.2013 13100 28.2013 9759 28.2013 8147 28.02.02.02.

02.2013 10926 28.02.02.2013 8194 28.02.2013 9105 28.02.02.2013 8240 28.02.02.02.2013 11491 28.2013 5712 28.02.02.2013 10926 28.2013 13239 28.2013 11491 28.02.2013 7739 28.2013 9105 28.02.2013 13230 28.2013 7024 28.2013 5706 28.2013 8194 28.02.2013 6373 28.02.2013 18349 28.2013 6764 28.02.2013 10288 28.2013 9744 28.02.2013 12358 28.2013 9105 28.02.02.2013 AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .2013 13771 28.02.2013 12360 28.02.02.02.02.141 810 721 810 1217 850 895 1791 1332 1074 1301 1074 1326 776 778 690 895 806 806 806 627 561 665 3230 1343 538 1215 806 1928 761 1230 1012 1298 1130 1130 1300 967 1198 1044 1198 799 967 895 895 892 1650 8240 28.02.02.02.2013 13232 28.02.2013 8194 28.2013 18483 28.02.02.2013 9105 28.2013 13657 28.02.02.02.02.02.2013 15024 28.02.2013 12538 28.2013 8650 28.2013 7884 28.2013 7922 28.2013 22072 28.2013 10622 28.2013 9744 28.2013 12377 28.02.02.2013 7329 28.02.2013 8922 28.02.2013 7489 28.2013 8194 28.02.02.2013 8134 28.02.02.02.2013 12377 28.

1640
1321
1321
627
13000

19000 28.02.2013
13448 28.02.2013
13448 28.02.2013
6373 28.02.2013

675 108040 963332

AXIS
AXIS
AXIS
AXIS

Bank
Bank
Bank
Bank

FORM XXIII - REGISTER OF WAGES
(Vide Rule 29(20) of A. P. Shops & Establishments Rules, 1990)
Name of the Establishment / Shop
Address

S. No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Name of the Employee

M/s. SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED
BIOSPHERE Plot No.21 Sagar Society
Street No.2, Banjara Hills
HYDERABAD
Date of
Appointment

Rate of Wages

No of
Paid
Days

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 .

Wages earned for overtime work Gross wages payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . Medi. Allow.ATORIES INDIA LIMITED BASIC HRA Cony. Allow Other Allow.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

2013 to Deductions if any. and reasons there of PF ESI PT TDS Sal.03.Registration No. Wage Period from 01. Adv. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .03.2013 31.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.03.2013 Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .03.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.03.03.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.03.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.03.03.03.03.2013 31.2013 31.03.03.03.03.03.03.2013 31.03.Date of payment 31.2013 31.2013 31.03.03.2013 31.03.2013 31.03.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.

03.03.2013 31.03.2013 31.03.03.2013 31.03.03.03.2013 31.2013 31.03.03.03.2013 31.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.03.03.03.03.2013 31.2013 31.03.03.2013 31.03.03.2013 31.03.2013 31.03.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.2013 31.03.2013 31.03.03.2013 31.2013 31.03.03.03.2013 AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.03.2013 31.31.03.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.

2013 31.03.03.2013 31.03.03.2013 31.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.2013 31.03.2013 31.03.2013 AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .2013 31.03.2013 31.2013 31.2013 31.03.31.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.03.03.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.03.03.03.03.03.2013 31.03.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.03.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.2013 31.03.03.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.2013 31.03.2013 31.03.03.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.2013 31.03.03.

2013 31.2013 31.2013 31.03.03.03.03.03.03.2013 AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.03.2013 31.03.31.2013 31.03.2013 31.03.03.03.2013 31.2013 31.03.03.03.2013 31.03.03.03.03.03.03.03.03.03.2013 31.03.03.2013 31.03.03.2013 31.03.2013 31.03.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.03.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.2013 31.03.03.2013 31.03.2013 31.

2013 AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .03.03.03.03.2013 31.2013 31.2013 31.03.2013 31.2013 31.03.31.03.2013 31.03.03.2013 31.03.2013 31.2013 31.

1990) Name of the Establishment / Shop Address S. Shops & Establishments Rules. P. No.21 Sagar Society Street No. SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED BIOSPHERE Plot No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Name of the Employee M/s.FORM XXIII .REGISTER OF WAGES (Vide Rule 29(20) of A. Banjara Hills HYDERABAD Date of Appointment Rate of Wages No of Paid Days BASIC .2.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 .

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 .

Allow. Medi. Wages earned for overtime work Gross wages payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deductions if any. PF . Allow Other Allow.DIA LIMITED HRA Cony.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Adv.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.04. Wage Period from 01.04.2013 0 30.04.04.Registration No.04.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.04.2013 .04.2013 0 30.2013 30.04.2013 0 30. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Date of payment 0 30.04.2013 0 30.04.2013 0 30. and reasons there of ESI PT TDS Sal.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 to Deductions if any.04.2013 0 30.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.

2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.2013 .04.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.2013 0 30.04.04.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.

2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.04.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.04.2013 .04.2013 0 30.

2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.04.2013 0 30.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.04.04.2013 .2013 0 30.04.04.04.04.04.04.2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.04.04.2013 0 30.04.2013 0 30.2013 0 30.

04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.04.04.2013 .2013 0 30.04.04.04.04.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.04.2013 0 30.04.2013 0 30.

Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Name of the Employee M/s. No. Banjara Hills HYDERABAD Date of Appointment Rate of Wages No of Paid Days BASIC . P. SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED BIOSPHERE Plot No. 1990) Name of the Establishment / Shop Address S. Shops & Establishments Rules.FORM XXIII .21 Sagar Society Street No.2.REGISTER OF WAGES (Vide Rule 29(20) of A.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 .

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 .

Allow Other Allow. Wages earned for overtime work Gross wages payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deductions if an PF . Allow.DIA LIMITED HRA Cony. Medi.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

05.2013 .2013 31.05.2013 to Deductions if any.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Date of payment 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05. Adv.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31. and reasons there of ESI PT TDS Sal.05.05.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05. Wage Period from 01.05.05.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.Registration No.2013 0 31.05.05.

2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 .2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.05.05.05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.

2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.05.05.05.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.05.05.2013 .2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.05.

05.05.2013 0 31.2013 0 31.05.05.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.2013 .2013 0 31.2013 0 31.05.05.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.05.05.

2013 .05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.05.2013 0 31.05.05.05.05.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.05.

Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

FORM XXIII . P.REGISTER OF WAGES (Vide Rule 29(20) of A. Banjara Hills HYDERABAD Date of Appointment Rate of Wages No of Paid Days BASIC .21 Sagar Society Street No. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Name of the Employee M/s.2. SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED BIOSPHERE Plot No. Shops & Establishments Rules. 1990) Name of the Establishment / Shop Address S.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 .

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 .

Allow. Wages earned for overtime work Gross wages payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deductions if an PF . Allow Other Allow. Medi.DIA LIMITED HRA Cony.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

2013 to Deductions if any.06.2013 0 30.2013 0 30.06. and reasons there of ESI PT TDS Sal.2013 0 30.06.06.06.06.06.2013 0 30.06.06.06.06. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Date of payment 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.06.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.06.06.Registration No.2013 0 30.06.2013 0 30. Adv.06.2013 30.2013 .06.06.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06. Wage Period from 01.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.

2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.06.2013 0 30.06.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.06.06.2013 0 30.06.06.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.06.2013 .2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.

2013 0 30.06.06.2013 .2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.06.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.06.06.06.06.06.06.2013 0 30.06.06.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.

06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.06.06.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 .06.2013 0 30.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.06.

06.2013 0 30.2013 0 30.06.2013 0 30.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.2013 0 30.06.06.06.2013 0 30.06.06.06.2013 .06.06.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.2013 0 30.

Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

1990) Name of the Establishment / Shop Address S.FORM XXIII . Shops & Establishments Rules.2. P. No.REGISTER OF WAGES (Vide Rule 29(20) of A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Name of the Employee M/s.21 Sagar Society Street No. Banjara Hills HYDERABAD Date of Appointment Rate of Wages No of Paid Days BASIC . SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED BIOSPHERE Plot No.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 .

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 .

Allow. Medi. Allow Other Allow.DIA LIMITED HRA Cony. Wages earned for overtime work Gross wages payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deductions if an PF .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

07.Registration No.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.07.07.2013 0 31.07.07.07.07.2013 0 31.07.07.07.2013 0 31.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31. and reasons there of ESI PT TDS Sal. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Date of payment 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 .07.2013 0 31.2013 0 31.07.07. Adv.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 31.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07. Wage Period from 01.2013 0 31.2013 0 31.2013 to Deductions if any.07.07.07.2013 0 31.07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.

07.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.07.07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 .

2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.07.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.07.07.07.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.07.07.07.07.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.07.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 .2013 0 31.07.

07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.07.07.07.2013 0 31.07.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.2013 0 31.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.07.07.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.

2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.07.2013 0 31.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.07.2013 0 31.2013 .2013 0 31.07.07.07.07.07.2013 0 31.07.07.2013 0 31.07.

Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS

Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank

FORM XXIII - REGISTER OF WAGES
(Vide Rule 29(20) of A. P. Shops & Establishments Rules, 1990)
Name of the Establishment / Shop
Address

S. No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Name of the Employee

M/s. SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED
BIOSPHERE Plot No.21 Sagar Society
Street No.2, Banjara Hills
HYDERABAD
Date of
Appointment

Rate of Wages

No of
Paid
Days

BASIC

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

DIA LIMITED

HRA

Cony. Allow.

Medi. Allow

Other Allow.

Wages earned
for overtime
work

Gross wages
payable

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Deductions if an
PF

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

2013 0 31.2013 0 31.08. and reasons there of ESI PT TDS Sal.2013 31. Wage Period from 01.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.2013 0 31.08.08.2013 to Deductions if any.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Date of payment 0 31.Registration No.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.08.08.08.08.08. Adv.08.08.2013 .08.08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.08.08.

08.2013 0 31.08.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.08.08.2013 0 31.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.2013 .2013 0 31.08.08.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.08.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.

2013 0 31.2013 0 31.08.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.08.08.2013 0 31.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 .08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.

08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 .08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.08.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.08.08.08.08.08.08.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.08.08.2013 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.08.08.08.08.2013 0 31.08.08.

08.08.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.2013 0 31.08.2013 0 31.08.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.08.08.2013 0 31.2013 0 31.08.08.2013 .2013 0 31.

Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Name of the Employee M/s.21 Sagar Society Street No. 1990) Name of the Establishment / Shop Address S. Shops & Establishments Rules. Banjara Hills HYDERABAD Date of Appointment Rate of Wages No of Paid Days BASIC . SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED BIOSPHERE Plot No.REGISTER OF WAGES (Vide Rule 29(20) of A. P.FORM XXIII .2. No.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 .

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 .

Wages earned for overtime work Gross wages payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deductions if an PF . Medi. Allow.DIA LIMITED HRA Cony. Allow Other Allow.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.01.2013 .2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01. Wage Period from 01.2013 31.Registration No.01. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Date of payment 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.09.01.2013 0 31.01.01.09.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31. and reasons there of ESI PT TDS Sal. Adv.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 to Deductions if any.01.01.

01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 .2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.

01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 .01.01.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.

01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 .2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.

2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 .2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.

Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED BIOSPHERE Plot No.FORM XXIII . 1990) Name of the Establishment / Shop Address S. Shops & Establishments Rules. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Name of the Employee M/s.2.REGISTER OF WAGES (Vide Rule 29(20) of A. Banjara Hills HYDERABAD Date of Appointment Rate of Wages No of Paid Days BASIC . No.21 Sagar Society Street No. P.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 .

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 .

DIA LIMITED HRA Cony. Medi. Wages earned for overtime work Gross wages payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deductions if an PF . Allow. Allow Other Allow.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01. Adv.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Date of payment 0 31.01.01.01.2013 0 31. Wage Period from 01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 .Registration No.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31. and reasons there of ESI PT TDS Sal.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.01.01.2013 to Deductions if any.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.2013 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.

2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.01.01.01.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 .01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.

01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 .01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.

01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 .2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.01.01.2013 .2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.

Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

No.2. P.FORM XXIII . Banjara Hills HYDERABAD Date of Appointment Rate of Wages No of Paid Days BASIC . SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED BIOSPHERE Plot No.21 Sagar Society Street No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Name of the Employee M/s.REGISTER OF WAGES (Vide Rule 29(20) of A. Shops & Establishments Rules. 1990) Name of the Establishment / Shop Address S.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 .

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

DIA LIMITED

HRA

Cony. Allow.

Medi. Allow

Other Allow.

Wages earned
for overtime
work

Gross wages
payable

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Deductions if an
PF

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

01.01. Wage Period from 01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 to Deductions if any.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Date of payment 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.Registration No.01.01.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31. Adv.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 .01. and reasons there of ESI PT TDS Sal.2013 0 31.

2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 .2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.

01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.01.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 .01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.

2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 .2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.

2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.01.2013 0 31.2013 .01.

Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

P. No. Shops & Establishments Rules.FORM XXIII . Banjara Hills HYDERABAD Date of Appointment Rate of Wages No of Paid Days BASIC . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Name of the Employee M/s. 1990) Name of the Establishment / Shop Address S.2.REGISTER OF WAGES (Vide Rule 29(20) of A.21 Sagar Society Street No. SRI BIOTECH LABORATORIES INDIA LIMITED BIOSPHERE Plot No.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 .

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 .

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 .

Allow.DIA LIMITED HRA Cony. Wages earned for overtime work Gross wages payable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deductions if an PF . Allow Other Allow. Medi.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 .01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01. Adv.01. Actual wages paid Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Date of payment 0 31.Registration No.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01. Wage Period from 01.01.2013 to Deductions if any.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.2013 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31. and reasons there of ESI PT TDS Sal.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.

2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 .01.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.01.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.

01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.01.2013 .01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.

2013 .01.2013 0 31.01.01.01.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.01.

01.2013 .2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.2013 0 31.01.01.01.2013 0 31.2013 0 31.01.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.2013 0 31.01.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.

Signature or thumb impresson of the employee Remarks AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .

AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank .