You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Pikna jest scena "Nawiedzenia Najwitszej Marii


Panny" opisana w dzisiejszej Ewangelii. Elbieta witajc
w progu swojego domu Maryj wypowiada pod Jej
adresem sowa najwikszego uznania: "Bogosawiona
jeste midzy niewiastami i bogosawiony jest owoc
Twojego ona. A skde mi to, e Matka mojego Pana
przychodzi do mnie?... Bogosawiona jeste, ktra
uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od
Pana." (k 1, 42-45)
Kontemplujc rol Maryi w dziele naszego zbawienia
trzeba nam zauway, e wszystko w yciu Maryi byo
naznaczone posuszestwem Bogu.
W ostatnim tygodniu mielimy Rekolekcje Adwentowe,
ktre byy powiecone Tajemnicom Fatimskim. W
Fatimie Matka Boska nawiedzia nas, tak jak nawiedzia
Elbiet. Jej nawiedzenie to byo przypomnienie nam,
e trzeba si nawrci, e trzeba wynagradza za swoje
grzechy, e trzeba powici i odda siebie, rodzin i cae
narody Niepokalanemu Sercu Najwitszej Maryi Pannie.
Wzr mioci, jaki ukazaa nam Maryja stanowi dla nas wyzwanie, by y na
codzie tak jak Ona ya. Maryja, nasza Matka wprowadza nas w atmosfer wit
Boego Narodzenia. Ona nam pomaga otworzy si na przychodzcego Zbawiciela.
Ona kademu z nas podpowiada, e wszystko w naszym yciu bdzie zaleao od
naszego "tak" powiedzianego Bogu. Prawda o naszym yciu znajduje si w Ewangelii,
ktra opowiada o narodzeniu si Boego Syna z Dziewicy Maryi. Przyjmijmy t
prawd i uczymy wszystko, aby Zbawiciel
narodzi si w naszym sercu. Maryjo, nasza
Niepokalana Matko, pom nam w narodzeniu si
Boga w naszej duszy.
"Ty jeste Pani i Pasterk, idc samotnie przez
wiat w poszukiwaniu rozproszonych dzieci,
by przynie je w Twoim Matczynym Sercu.
Id niebiaska Posanniczko przez cay wiat.
Nie zgub nawet jednego z tych, ktrych jeste
Krlow i Opiekunk".
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 19 GRUDNIA 2015

9:00 + Witold Zieziula


4:00 + Anna. Antoni Kania
5:30 + Jan Mikoajczak w rocz. mierci - synowie z
rodzinami
IV NIEDZIELA ADWENTU - 20 GRUDNIA 2015

8:00 + Z rodzin Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Konstancja, Jzef Biek
11:15 + Stanisaw, Czesawa Linowski i z rodziny Tabakw
1:00 - O uzdrowienie midzypokoleniowe i nawrcenie
crki
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla rodziny Dyjakw
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Augustyna w 3 rocz.
urodzin i Angeliki
1:00 + Andrew opatowski - M. Sokolowski
1:00 + Tomas Pelak - Zofia Baka
1:00 + Cezary Baakier
1:00 + Tadeusz Lipski miesic po mierci - Maria z
rodzin
1:00 + Janina Gumul, Mirosawa oziska
7:00 + Eugenia Chrabolowski

1:00 + Wacaw Ciupaka


1:00 + Za dusze w czycu cierpice
1:00 + Cezary Baakier
1:00 + Mark Gobiowski
1:00 + Edward Rdziniak - ona, dzieci
SOBOTA - 26 GRUDNIA 2015

9:00 + Rozalia Macioch w 44 rocz. mierci i zmarli z


rodziny - crka
4:00 + Andrzej Samul rodzice
5:30 + Regina Ambroszkiewicz
NIEDZIELA W. RODZINY - 27 GRUDNIA 2015

8:00 + Rafa Gomka w 3 rocz. mierci


9:30 + Leokadia, Stanisaw Kraszewski - wnuczka z
rodzin
11:15 + Ryszard Dzienniak w 6 rocz. mierci - dzieci z
rodzinami
1:00 - O uzdrowienie midzypokoleniowe i nawrcenie
crki
1:00 - O Boe b. dla Jzefy i Stanisawa Krlczyk z
okazji rocz. lubu
1:00 + Paul Marc
1:00 + Tomas Pelak - rodzina
7:00 - O Boe b. dla Jolanty w dniu urodzin

PONIEDZIAEK - 21 GRUDNIA 2015

9:00 + Marianna opacka - rodz. abickich


7:00 + Genowefa, Stanisaw Babel
WTOREK - 22 GRUDNIA 2015

9:00 + Marianna opacka - ucja Domarzecki


7:00 - O Boe b. dla Agnieszki i Karoliny
RODA - 23 GRUDNIA 2015

6:00 - O Boe b. dla kleryka Karola Skrzypkowskiego


7:00 + Stanisaw Rusin
WIGILIA - CZWARTEK - 24 GRUDNIA 2015

9:00 - O Boe b. dla Dominiki


PASTERKI
9:00 - Za Parafian
12:00 + Wanda, Stanisaw Musiaowski, Janina
Kaczyska
12:00 + Mieczysaw rdo
BOE NARODZENIE - PITEK - 25 GRUDNIA 2015

9:30 - O Boe b. dla czonkw Arcybractwa


11:15 - O Boe b. dla rodzin: Chmielarskich i Zawadw
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla Stefanii Jachimowskiej z
okazji 85 urodzin
1:00 - O Boe b. dla rodziny Wgrzyn
1:00 - O Boe b. dla rodziny Wampuszycw
1:00 + Stanisaw Ostenda w 20 rocz. mierci - ona,
rodzina
1:00+ Marianna Rudkowska - crka
1:00 + Andrzej opatowski - W. Szaflarski
1:00 + Magorzata Holko w 4 rocz. mierci

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 12-27-2015
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Art Mirek
8:00 - Jwona Jdrzejczak
9:30 - Boena Dulemba, Alicja Zielonka, Barbara
Kawaek
11:15 - Stasia, Jzef Ledziscy
1:00 - Stanisaw Bis, Zofia Duniec-Dmuchowska,
Krystyna Szymczakowska
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 12-27-2015
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Szymaski, J. Wolski
9:30 - A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf
11:15-M.Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
SKADKA CSA NA DZIE 20 GRUDNIA 2015
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$43,605.00

$20,101.00

OFIARY Z NIEDZIELI - 20 GRUDNIA 2015


Ofiary - $ 7,057.00 CSA - $1,159.00

Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZAPRASZAMY NA OSTATNIE W TYM


ROKU RORATY W ROD
O GODZ. 6:00AM
PO RORATACH NIADANIE
W najbliszych dniach bdziemy przeywali uroczysto Narodzenia
Paskiego. W czwartek Wigilia i potem kolejne witeczne dni. Czy do
ich przeywania jestemy dobrze, po chrzecijasku, przygotowani?
Narodzenie Dziecitka Jezus powinnimy witowa radonie
i z czystym sercem.
W pokorze zajrzyjmy gboko do swojego serca. Moe to waciwy
moment na pojednanie si z Bogiem i blinimi poprzez szczer
spowied. Koci przychodzi nam z pomoc jako szafarz Boego
miosierdzia. Pamitajmy, e nasza yciowa droga wiedzie ku
ostatecznemu spotkaniu z Bogiem Sprawiedliwym Sdzi. Dlatego
w naszym kociele jest jeszcze okazja do przedwitecznej spowiedzi
witej codziennie od godz. 6:00pm.
SPOWIED CODZIENNIE OD GODZ. 6:00PM
Liturgiczny obchd pamitki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy
od Pasterki, czyli Mszy witej sprawowanej o pnocy z czwartku
24 grudnia, na pitek 25 grudnia. Wczeniej w naszych domach,
wsplnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjn, chrzecijask
opraw wigilijnej wieczerzy. Niech to bdzie okazja do pojednania,
zgody, wycignicia przyjaznej doni do kogo pord bliskich,
znajomych, w ssiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy
wsplna modlitwa, lektura fragmentu Pisma witego o narodzeniu
Zbawiciela wiata, amanie si opatkiem, wsplny piew kold
i pastoraek. Pod adnym pozorem nie podawajmy na wigilijny st
alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy te wstrzemiliwo od potraw
misnych, cho post ten nie jest ju obowizkowy.
Przy wigilijnym stole pamitajmy o ludziach biednych i samotnych.
Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi
pozosta puste! Niech czas Boego Narodzenia bdzie przepeniony
chrzecijask wzajemn yczliwoci i dobroci. Pamici obejmijmy
rwnie tych, ktrzy ju od nas odeszli do Domu Ojca, a yli z nami,
kochali nas i dla nas si trudzili.
W tym duchu przyjdmy te na Pasterk do naszej parafialnej
wityni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy by wierni tej tradycji.
Radonie i we wsplnocie uczcijmy przychodzcego Pana.

CHOINKA - SPENIENIA MARZE


Dzi ostatni dzie skadania prezentw
z naszej akcji choinka-spenienie marze.

PASTERKA DLA
DZIECI
Z apra sza my na
Koncert Kold w
wykonaniu dzieci o
godz. 8:40pm a po
nim na Pasterk
o godz. 9:00pm.
Prosimy, by na
paster k dz iec i
przyszy ubrane w
strojach pastuszkw,
aniokw
lub
w
strojach
regionalnych.

OGLNA: Abymy wszyscy mogli dowiadcza


miosierdzia Boga, ktry wci niestrudzenie
nam przebacza.
MISYJNA: Aby rodziny, w szczeglny sposb
te, ktre cierpi, znajdoway w narodzinach
Jezusa znak niezawodnej nadziei.

WIGILIA W RODZINIE
Wieczerza Wigilijna ma charakter wybitnie religijny.
Przeywanie w naszych rodzinach wieczerzy wigilijnej
w duchu jednoci, wsplnoty i mioci gboko zapada
w dusze naszych dzieci i przyblia im klimat Betlejemskiej
Nocy. Gdy ukae si pierwsza gwiazda na niebie, na znak
gwiazdy betlejemskiej, rodzina gromadzi si wok stou
wigilijnego. Ojciec rodziny lub osoba najstarsza w domu
rozpoczyna modlitw:
W imi Ojca i Syna i Ducha w. Amen
Czytanie Ewangelii przy wietle zapalonej wiecy lub
choinki kto z rodziny odczytuje fragment Ewangelii.
Sowa Ewangelii wedug witego ukasza
W owym czasie wyszo rozporzdzenie Cezara Augusta,
eby przeprowadzi spis ludnoci w caym pastwie.
Pierwszy ten spis odby si wwczas, gdy wielkorzdc
Syrii by Kwiryniusz. Wybierali si wszyscy, aby si da
zapisa kady do swego miasta. Uda si take Jzef
z Galilei z miasta Nazaret do Judei do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa pochodzi
z domu i rodu Dawida, eby si da zapisa z polubion
sobie Maryj, ktra bya brzemienna. Kiedy tam
przybyli, nadszed dla Maryi czas rozwizania.
Porodzia swego pierworodnego Syna, owina Go
w pieluszku i pooya w obie, gdy nie byo dla nich
miejsca w gospodzie.
Oto Sowo Boe
Modlitwa: Ojcze Nasz........Panie Boe Nasz Ty sprawie,
e ta wita Noc zajaniaa blaskiem prawdziwej
wiatoci Jednorodzonego Syna Twojego; Spraw,
abymy janieli blaskiem Twego wiata w naszym
codziennym postpowaniu.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen
AMANIE SI OPATKIEM-wszyscy nawzajem
skadaj sobie yczenia i przeamuj si opatkiem.
SPOYWANIE
WIECZERZY -w
atmosferze
wzajemnego braterstwa i yczliwoci wedug ustalonej
tradycji.
PIEW KOLD I WYMIANA UPOMINKW- kiedy
rodzinna uczta dobiega koca witeczny nastrj
podtrzymujemy piewaniem kold i wzajemnym
obdarowywaniem si upominkami.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WIGILIA BOEGO NARODZENIA


CZWARTEK 24 GRUDNIA 2015
Msza w. o godz. 9:00 rano
Koncert Kold w wykonaniu dzieci
o godz. 8:40 wieczorem
PASTERKA o godz. 9:00 wieczorem
z udziaem dzieci
PASTERKA o godz. 12:00 o pnocy
(p godziny przed Msz w. piewamy koldy)
UROCZYSTO BOEGO NARODZENIA
PITEK 25 GRUDNIA 2015
Msze w. o godz. 9:30, 11:15 rano i 1:00 po
poudniu
(nie ma Mszy w. o godz. 7:00 wieczorem)
WITEGO SZCZEPANA
SOBOTA 26 GRUDNIA 2015
Msza w. o godz. 9:00 rano, 4:00 po poudniu
i 5:30 (English)
UROCZYSTO WITEJ RODZINY
NIEDZIELA 27 GRUDNIA 2015
Msza w. rano o godz. 8:00, 9:30, 11:15, 1:00 po
poudniu i 7:00 wieczorem
podczas kadej Mszy w. odnowienie
przyrzecze maeskich
i bogosawiestwo rodzin
GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO
W CZASIE WITECZNYM
Biuro Parafialne bdzie zamknite w dniach 24-26
grudnia 2016. W nagych przypadkach prosimy dzwoni.
KOPERTY PARAFIALNE
W holu kocioa s wyoone koperty na roczne skadki.
SIANKO
Ministranci sprzedaj sianko na st wigilijny.
STROIKI WITECZNE
Modzie udajca si na wiatowe Dni
Modziey w Krakowie w 2016 roku
sprzedaje stroiki witeczne. Pommy im
w zebraniu funduszy na ten cel.
KALENDARZ PARAFIALNY
Zachcamy do nabycia kalendarza
parafialnego na 2016 rok. Kalendarz jest
zwizany z rokiem Miosierdzia Boego.
Dzikujemy naszym sponsorom za wkad
w wydrukowanie.
II TACA
W nastpn niedziel bdzie II taca na fundusz
emerytalny dla duchowiestwa.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Bronisawa Koryski, Izabela, Pawe, Dorota
Kuniec, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk.
Morgan Czerwiski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

12.20 - 12.27
rodzina
Szrek

12.27 - 01.03
rodzina
Gorzelewski

KALENDARIUM PARAFII
24 grudnia - Wigilia
25 grudnia - Boe Narodzenie
31 grudnia - Sylwester
1 stycznia 2016 - Nowy Rok
10 stycznia - Opatek Parafialny
17 stycznia - Koncert Kold
KAWIARENKA
W niedziel 13 grudnia kawiarenk przygotowali rodzice
dzieci I Komunii w: pastwo Wodniak, Brylkowski,
Kafalski, Brylkowski. Dochd wynis $1,406.00. Bg
zapa.
CZYTANIA MSZALNE
20 GRUDNIA 2015
PONIEDZIAEK - Pnp 2,8-14 Ps 33 k 1,39-45
WTOREK - 1 Sm 1,24-28 Ps: 1 Sm 2 k 1,46-56
RODA - Ml 3,1-4.23-24 Ps 25 k 1,57-66
CZWARTEK - WIGILIA
rano - 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Ps 89 k 1,67-79
w nocy - Iz 52,7-10 Ps 98 Hbr 1,1-6 J 1,1-18
PITEK-BOE NARODZENIE Iz 52,7-10,Ps 98,
Hbr 1,1-6,J1,1-18
SOBOTA - Sdz 13,2-7.24-25a Ps 71 k 1,5-25
NIEDZIELA - Iz 52,7-10 Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6,
Hbr 1,1-6 J 1,1-18

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NABOESTWO PIERWSZYCH SOBT MIESICA


Dlaczego ma to by pi sobt wynagradzajcych, a nie dziewi lub siedem na cze Matki Boej Bolesnej?
Siostra ucja odpowiada: Pozostajc przez cz nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem
i rozmawiajc z Nim o czwartym i pitym pytaniu, poczuam si nagle mocniej owadnita Boa obecnoci.
Jeli si nie myl, zostao objawione, co nastpuje: Crko, motyw jest prosty: Jest pi rodzajw obelg i blunierstw
wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwsze: Blunierwstwa przeciw Niepokalanemu Poczciu
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Boemu Macierzystwu, kiedy jednoczenie uznaje si J wycznie jako Matk czowieka.
Czwarte: Blunierstwa tych, ktrzy staraj si otwarcie zaszczepi w sercach dzieci obojtno, wzgard, a nawet
nienawi do Niepokalanej Matki.
Pite: Blunierstwa tych, ktrzy urgaj Jej bezporednio w Jej witych wizerunkach.
Oto, droga crko, motyw, ktry kaza Niepokalanemu Sercu Maryi prosi mnie o ten may akt wynagrodzenia.
A poza wzgldem dla Niej, chciaem poruszy moje miosierdzie, aby przebaczyo tym duszom, ktre miay
nieszczcie J obrazi. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszy Mnie do
okazania tym biednym duszom miosierdzia.
Jezus powiedzia do Siostry ucji: To prawda, moja crko, e wiele dusz zaczyna, lecz mao kto koczy i ci, ktrzy
kocz, maj za cel otrzymanie przyrzeczonych ask. Ja jednak wol tych, ktrzy odprawiaj pi pierwszych sobt
w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, ni tych, ktrzy odprawiaj pitnacie,
bezdusznie i z obojtnoci.
MODLITWA O WZBUDZENIE INTENCJI WYNAGRDZAJCEJ PO PRZYJCIU KOMUNII W.
Kocham Ci, Jezu, Krlu Mioci odwiecznej, i przyjmuj Ci z mioci na Krla mojego serca. Prosz, ukryj mnie
na zawsze w Twoim Boskim Sercu i przyjmij moje ycie w hodzie wdzicznoci za dar zbawienia, ktrego udzielasz
mi przez porednictwo Niepokalanego Serca Maryi.
O czua Matko, przepraszam Ci za grzechy moje, mojej rodziny, Ojczyzny i wiata, ktre rani Twoje Niepokalane
serce! Aby wynagrodzi Ci za wielkie cierpienia, ktrych doznajesz od nas, niewdzicznych dzieci, ofiaruj Ci
nieskoczon mio Jezusa, obecnego w mym sercu.
Z mioci poddaj si Twojemu krlowaniu, aby jak najszybciej zatryumfowao Twoje Niepokalane Serce.
Ucieczko grzesznikw, mdl si za nami!
PIELGRZYMKA LADAMI OJCA WITEGO JANA
PAWA II DO POLSKI I WOCH
Zapraszamy na pielgrzymk ladami w. Jana Pawa II do
Polski i Woch w dniach 27 czerwca-11 lipca 2016.
W
programie:
Wadowice,
Krakw,
agiewniki,
Czstochowa, Zakopane, Aushwitz, Warszawa oraz Padwa,
Asy, Watykan, Rzym. Zgoszenia i informacje 248 7070577 lub 248 396-1370. Pielgrzymka pod duchowym
przewodnictwem ks. Proboszcza Andrzeja Malejaka.
KCIK SENIORA
W kilku sowach pragn wyrazi wdziczno Komisji
Chrzecijaskiej Pomocy dziaajcej przy naszej parafii za
przygotowanie przyjcia opatkowego dla czonkw Koa
Seniora Zota Ra w dniu 8 grudnia. Po Mszy w. ktor
odprawi ks. Proboszcz wszyscy udali si do Sali Jana
Pawa II, gdzie czekay na nas piknie udekorowane stoy,
oraz prezenty dla wszystkich uczestnikw spotkania.
Ks. proboszcz rozpocz dzielenie si opatkiem, modlitw
i wrd oglnej radoci zaczy si yczenia witeczne.
Nie brako uciskw oraz wzrusze i wspomnie z dawnych
dni. Smaczny posiek i wspaniae ciasto deserowe byy
dopenieniem piknej atmosfery poczucia radoci jak
znajdujemy przebywajc w naszej wsplnocie parafialnej.
Z wyrazami wdzicznoci przewodniczca
Wanda Fleszar-Zych

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLDA


nazywane popularnie kold rozpoczniemy po nowym roku.
Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt duszpastersk
proszone s o wypenienie formularza, ktry wyoony jest na
stoliku w kociele i zwrcenie do biura.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS