Lao Tzu 33 Calea catre iluminare ( trecere de la "a privi", la "a vedea" sau calea catre cunoastere directa, actiune nemijlocita

) si imortalitate (calea stingerii fără să mori; transa mistică; marea moarte; samadhi ) The Way to Immortality and Enlightenment exposed by Lao Tzu in Chapter 33 La voie vers l'immortalité et l'illumination, exposés par Lao Tseu dans le chapitre 33 La via verso l'immortalità e l'illuminazione, esposti da Lao Tze nel capitolo 33

Dan Mirahorian

Abstract: Acest capitol se refera la doua tipuri de cunoastere ( mijlocita si nemijlocita, fiindca doar cunoasterea directa sau nemijlocita permite realizarea cunoasterii de sine) si la doua tipuri de puteri care insotesc cele doua tipuri de cunoastere ( putere mijlocita, instrumentala, tehnologica sau magica si putere nemijlocita, directa sau divina) . Ultima parte indica modalitatea de acces la imortalitate, trezire, iluminare, cunoasterea de sine, moartea mistica, a doua nastere, transa mistica. Cele doua cai de cunoastere a realitatii: calea externa (calea mijlocita, de simturi si minte, ramane prizoniera a realitatii secunde, proiectata pe ecranul mental - peretele din alegoria pesterii lui Platon ) si calea interna (calea directa, care conduce la cunoasterea nemijlocita a realitatii, la autocunoastere si trezire) ;vedeti articolul : O realitate separata/ A Separate Reality http://www.scribd.com/doc/27464855/ L'immortalità- la morte iniziatica e la seconda nascita -una tecnica di risveglio nel TaoismoLa Via (Tao) del Cielo (che è in noi) per divenire immortali

Content /Cuprins/ Contenu/ Inhalt/ Contenido /Contenuto
1. Titlu /Title /Titre /Titel/ Título /Titolo 2. VARIANTE ANTICE ALE CAPITOLULUI 33 AL LUI LAO ZI /ANCIENT VERSIONS/ LES VERSIONS ANTIQUES /ANTIGUO VERSIONES /ALTE VERSIONEN/ LE ANTICHE VERSIONI 3. TRADUCEREA CONVERGENTA A CAPITOLULUI 33/CONVERGENT TRANSLATION OF 33RD CHAPTER / TRADUCTION CONVERGENT DE 33E CHAPITRE KONVERGENTE ÜBERSETZUNG VOM 33 KAPITEL / TRADUZIONE CONVERGENTE DEL CAPITOLO 33/ TRADUCCIÓN CONVERGENTE DEL CAPÍTULO 33 4. Translations versions in Romanian language, in English, French, Italian, Spanish & German / Versions de traduction dans langue roumaine, en anglais, français, espagnol ,italien et en allemand /Variante de traducere ale acestui capitol in lb. romana, engleza, franceza, italiana, spaniola si germana /Versionen Übersetzungen in Rumänischer Sprache, in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, und Deutsch / Versiones de las traducciones en lengua Española, en Rumano, Inglés, Francés, Italiano y Alemán /Traduzione versioni in lingua rumena, in inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco 5.Commentary/Comentariu/Commentaire /Kommentar/Comentario/Commento 6.Conexiuni/Connections/Connexions/ Verbindungen/Conexiones/Connessioni 7.Dictionar/Dictionary/Dictionnaire/ Wörterbuch/Diccionario/Dizionario 8. Bibliografie/ Bibliography Bibliography/ Bibliographie/ Bibliografía

33. Capitolul 33. 第三十三章 dì sān shí sān zhāng 1. Titlu/Title /Titre /Titel/ Título /Titolo : Calea către iluminare ( cunoastere directa-omnicunoastere, actiune directa-omnipotenta) şi Imortalitate 辨德 biàn dé Discriminarea intre caracteristici/ Puterea discriminării/ Virtutea discriminării

Titlul chinezesc/Titlul lui Legge /Titlul lui Susuki /Titlul lui Goddard/

Chinese Title/ Legge's Title/ Susuki's Title/ Goddard's Title/

辨德 Discriminating Between Attributes/ The Virtue of Discrimination/ The Virtue of Discrimination

辨 biàn distinguish, discriminate,differentiate, recognize 德徳 dé de2 te te; tö; teh: R: virtute; putere; de la sanskrit "virya"; vedeti: 10.69;
Titluri date de alţi traducători şi comentatori :

Iluminarea/Enlightenment/Erleuchtung (Hilmar Klaus) Calea către Imortalitate şi iluminare expusă de Lao Tzu[Lao Zi] in capitolul 33 inseamnă calea cunoaşterii nemijlocite (singura care conduce la autocunoastere) şi calea stingerii fără să mori (transa mistică; marea moarte; samadhi)/The Way to Immortality and Enlightenment exposed by Lao Tzu in Chapter 33 is the path of direct knowledge of self and the path of extinguishing (dying) without dying (mystic trance; great death; samadhi)/La voie vers l'immortalité et l'illumination, exposés par Lao Tseu dans le chapitre 33 est le chemin de la connaissance directe de soi et le chemin d'extinction (mourir) sans mourir (transe mystique)/La via verso l'immortalità e l'illuminazione, esposti da Lao Tze nel capitolo 33 è la strada della conoscenza diretta di sé e la via di estinzione (morire) senza morire (trance mistico)

Calea catre Imortalitate si cunoastere directa expusa de Lao Tzu[Lao Zi] in capitolul 33/ The Way to Immortality and Direct Knowledge in the 33rd Chapter of Lao Tzu/ La voie vers l’Immortalité et la Connaissance Directe dans le chapitre 33ème du Lao Tseu/La via verso l'Immortalità e la conoscenza diretta nel capitolo 33 del Lao Tze 2. Variante antice/Ancient Versions/ Les versions antiques /Antiguo versiones /Alte Versionen/ Le antiche versioni

2.1. Textul in lb. chineza in versiunea lui Wang Pi (王弼 Wáng Bì) (226 – 249 e.n) : WB: 知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。 知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者,壽。 2.2. Textul in lb. chineza in versiunea lui Heshang Gong (河上公) (202-157 i.e.n.): HG: 知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。 知足者富,強行者有志,不失其所者久,死而不亡者壽。 2.3. Textul in lb. chineza in versiunea Fu Yi (傅奕) (555 - 639 e.n.) Fu Yi: 知人者智也,自知者明也。勝人者有力也,自勝者彊也。 知足者富也。彊行者有志也。不失其所者久也。死而不亡者壽也。 2.4. Textul in versiunea Mawangdui (馬王堆) 馬王堆 Mǎwángduī 168 i.e.n.. Mawangdui A [versiunea A] MWA: 知人者知也自知□□□□□者有力也自勝者□□□□□□也∠ 強行者有志也不失其所者久也死不忘者壽也 Mawangdui B[versiunea B] MWA: 知人者知也自知明也朕人者有 O 也自朕者強也知足者富也 強行者有志也不失亓所者久也死而不忘者壽也 2.5. Textul in versiunea Guodian (郭店) 300 i.e.n. Capitolul 33 nu există in versiunea pe fâşii de bambus descoperită la Guodian / Chapter 33 is not present in the bamboo slips version discoveded at Guodian/ Le chapitre 33 n'est pas présent dans la version sur les fiches lamelles de bambou découvertes à Guodian / Kapitel nicht vorhanden vedeţi semnificaţia fiecărui caracter in dicţionarul situat după note 3.TRADUCEREA CONVERGENTA A CAPITOLULUI 33/CONVERGENT TRANSLATION OF 33RD CHAPTER / TRADUCTION CONVERGENT DE 33E CHAPITRE KONVERGENTE ÜBERSETZUNG VOM 33 KAPITEL / TRADUCCIÓN CONVERGENTE DEL CAPÍTULO 33 /TRADUZIONE CONVERGENTE DEL CAPITOLO 33

Titlu/Title /Titre /Titel/ Título /Titolo: Doar cel ce se cunoaşte pe Sine este Iluminat.

33.1. 知人者智 , zhī rén zhě zhì, Cel ce cunoaşte pe alţii [ lumea exterioară] are cunoastere (indirecta) [ erudiţie, experienţă; rămâne toată viaţa în "mica sală a inteligenţei", prizonier al realitatii secunde si al cunoaşterii mijlocite de impulsurile senzoriale si cognitive proiectate pe ecranul mental, care joaca rolul

no matter how much wealth has been accumulated] 33. imobilitate interiorului)]. VII]/ The one who knows others[outer world] has (indirect) knowledge [erudition.6.自知者明。zì zhī zhě míng Doar cel ce este constient de Sine este Iluminat [doar cel ce se cunoaşte intră în "marea sală luminoasă inteligenţei". / The one who keeps on his course with power succeeds [achieves critical mass. intareste energia vitala a rinichiului(zhi 志) . letting go. are energie vitala si viata lunga./The one who is aware of himself is Enlightened [he enters mahat. abandonarea sau predarea in fata Divinului realizeaza capacitatea de actiune directa(nemijlocita.7. or the second reality(the reality of shadows). cel ce se merge cu tărie ancorat in ceea ce face ajunge la destinatie: inradacinarea in izvorul de energie al vietii(Tao). Cel care cunoaşte mulţumirea este bogat [cel care cunoaşte mulţumirea (in lb. a spring of water of life. [cel ce rămâne aşezat (centrat în Tao) oriunde sar duce dainuie. VII] 33. care ia oricare dintre formele vaselor în care este turnată. pt. cel ce se risipeşte. 33. Cel ce isi mentine cursul cu tarie ajunge la destinatie [realizeaza masa critica. surrender to Divine manifests direct capacity of action and becomes the flute in which the Divine(Shen) sings]. a deveni izvor. experience. the one who is eternally discontent is poor. cel ce acţionează perseverent. il poate conduce la eliberare din starea de recipient. Doar cel ce se învinge pe Sine este puternic [doar cel ce se aliniaza cu forţa Spiritului (Shen) folosind relaxarea. 勝人者有力, shèng rén zhě yǒu lì. "the great enlightened hall" of inner vision or direct knowledge] 33. projected on the mental screen-represented as the wall of Socrate’s cave.自勝者強。zì shèng zhě qiáng.2. altora] are forţă exterioară [actioneaza mijlocit]. in order to become a source.umbrelor de pe perete pesterii lui Socrate.5. oricâte bogăţii ar avea]/ The one who knows contentment is rich[the one that knows contentment(in Sanskrit :"santosha") becomes free from the faith that "to have" can lead to salvation from the state of recipient. captive of the mediated knowledge created by the sensory and cognitive impulses. acasa). 33. 知足者富, zhī zú zhě fù. dar îşi păstrează identitatea.4. obţine imortalitatea doar cel ce rămâne aşezat la locul său de origine(izvor.The one who does . dăinuie. actiunea paradoxala wu-wei) si devine flautul in care canta Divinitatea(Shen)]/ Only the one who conquers himself is strong[ only the one that realize the alignment with the force of Spirit(Shen) using relaxation. unde se manifestă vederea. fără să se silească.3. 不失其所者久. Cel ce învinge pe alţii [ce impune voinţa sa. 強行者有志, qiáng xíng zhě zhì. din relatarea facuta de Platon in Republica. skrt. simplu./ The one who conquers others has external force[mediated capacity of action]. kidney vital energy (Zhi 志)]*** 33. in Plato's Allegory of the Cave presented in Republic. cel veşnic nemulţumit este sărac. remains a prisoner in "the little room of intelligence". cel ce se îndepărtează de firea sa)]. cel ce este hotărât are adevărata stabilitate: se pliază după soarta ce i-a fost dată păstrându-şi identitatea(sfântul este ca şi apa. moare repede cel ce rătăceşte (cel ce caută în afară. bù shī qí suǒ zhě jiǔ. cunoaşterea nemijlocită sau "adevărata cunoaştere"].: santosha) este eliberat de credinta ca "a avea". Cel care nu-şi pierde localizarea [ inradacinarea in "ceea ce este" numai "acum si aici"). natural şi care nu-şi pierde propria natură (sufletul).

The translation:” Powerful advancement is ambition/will” is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. .8. "cel ce ţine la viaţă (ce se teme pentru ea) o va pierde"]/ The one who extinguishes (dies) but not perish lives eternally. and 5.5 in versiunile anterioare Wang Bi/ Before Wáng Bì. încearcă să fie ceea ce nu este.6+33. wurden offensichtlich vor Wáng Bì vertauscht! (Alle vier Paare zeigen in der zweiten Zeile den „dàoistischen“ Favoriten). O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca “ambitia isi distruge posesorul”. Din propozitiile 33. were obviously exchanged! (In the second part.1-4 se observa ca sunt puse fata in fata doua modalitati de cunoastere (mijlocita si nemijlocita) si de actiune(indirecta si directa). All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). 死而不亡者壽。sǐ ér bù wáng zhě shòu. cel ce a renunţat la falsa personalitate devine nemuritor (moartea aparentă sau voluntară deschide accesul la continuitatea conştiinţei sau la independenţa de corp a conştiinţei). acela nu încetează să existe după moarte.**** Note/ Notes / Noten *Apare o inversare a liniilor 33.not lose his localization [in "here and now" which is the root of Tao]. erudiţie.starea de " recipient " . starea de " izvor ". lines 6. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. will last. all four pairs demonstrate the “daoist” favorite) / die Zeilen 6. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu. eterna si la vederea nemijlocita de lumina exterioara] *** Exista un prag sau o masa critica in orice domeniu. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. Traducerea “Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. because “ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur”. O viata intreaga poate fi irosita degeaba daca sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. fără să dispară(cel ce nu-şi pierde conştienţa intră în transa mistică ). unde se manifesta credinta in "a avea" si a realizarii prin umplere si 2. necreata. ce apartin de doua stari de fiintare diferite : 1. 33. und 5. pare înţelept] **Cel ce se cunoaşte pe sine este Iluminat[realizeaza accesul la lumina interioara. atunci cand apa (stratul freatic. unde se manifesta credinta in "a fi" si a realizarii prin golire Din cauza acestei deosebiri dintre "a avea" şi "a fi" se impune următoarea traducere: *Cel ce cunoaşte pe alţii are cunoştinţe [are experienţă. Cel ce se stinge (moare) fără să piară atinge imortalitatea [cel ce este ca şi mort.

Mat 16. "(Matei 10. in inglese. des armes des combattants. Atunci cand vom intelege acest lucru. romana. 自知者明。zì zhī zhě míng。 Mirahorian Cel ce cunoaşte pe alţii [lumea exterioară] are erudiţie. Only the one who is aware of himself is Enlightened/ Celui qui connaît les autres [le monde extérieur] a connaissance. ca si alte dificultati din viata noastra”(Zen Mind. Spanish & German / Versions de traduction dans langue roumaine.25. nous n’avons de Lao-tzeu qu’un texte fort court. o va pierde.1-33.33. français. all four pairs demonstrate the “daoist” favorite. in Englisch. etc. sa participation au Principe. o va câştiga. When we realize this fact. Inglés. un seul conserve sa vie jusqu’à son terme. espagnol.2.1. la jonction du corps et de l’âme. cette jonction n’existe pas. italien et en allemand /Variante de traducere ale acestui capitol in lb. . pentru Mine. franceza. Histoire des Croyances Religieuses et des Opinions Philosophiques en Chine depuis l’origine jusqu’à nos jours. Seulement celui qui est conscient de lui-même est éclairé ( éveillé ou illuminé ). Elle produit le détachement absolu de tout. chez l’extatique. Doar cel ce este constient de Sine este Iluminat /The one who knows others[outer world] has knowledge. francese.156 dénoué. ou d’avant lui. Tandis que l’âme est comme transportée. extériorisé par son indifférence totale. ou réellement transportée hors du corps par l’extase. dans celui qui s’y livre. spaniola si germana /Versionen Übersetzungen in Rumänischer Sprache. Or ce noeud est p. şi cine îşi va pierde viaţa. » L’extase joue un grand rôle dans le Taoïsme . 知人者智,zhī rén zhě zhì. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) Sur l’extase taoïste. spagnolo e tedesco 4. parce qu’il en est détaché. Pourquoi cela ? Parce que. 50). engleza. en anglais. L’idée paraît être que.. mais qui prouve que la pratique date de lui. Francés. temporairement. 39. in English. und Deutsch / Versiones de las traducciones en lengua Española. est à l’épreuve de la corne du rhinocéros. Iisus a redat in mod similar calea trezirii: "Cine îşi va păstra viaţa. pour être mortel. de la griffe du tigre. De là l’invulnérabilité de l’extatique. italiano. le corps ne peut pas être frappé à mort. were obviously exchanged! In the second part. and 5.8. Il ne peut donc être tué.2 Doua cai de cunoastere: calea mijlocita (indirecta) si calea nemijlocita(directa)/ Two ways of knowledge: indirect and direct/ Deux voies de la connaissance: indirecte et directe/ Zwei Wege von Wissen: Indirekte und Direkte /Due modi di conoscenza: indiretta e diretta /Dos caminos de conocimiento:Indirecto y directo 33. Italiano y Alemán /Traduzione versioni in lingua rumena. il ne donne pas prise à la mort. elle renouvelle. imprimerie de Hien-hien. en Rumano. Censée être une union directe et immédiate au Principe. Italian. Italienisch.Ioan 12. 1922.. Deuxième édition.33.Luc 17. See in Bibliography the abreviation fot the authors/vedeti in Bibliografie prescurtarile utilizate pt autori French. les Pères nous le prouveront bientôt. Celui qui est détaché de la vie. lines 6. sa foi. nor actual difficulty in our life / Viata si moartea noastra sunt un singur proces (intrareiesire) cu doua nume diferite. Französisch. we have no fear of death anymore. 33.25 ) **** Great Death and Tao/Marea moarte si Tao "Our life and death are the one thing. tandis qu’il est en extase (chap.. 33. 798 pages. un coup doit atteindre le noeud vital.J. frica de moarte va dispare. ses convictions.] Before Wáng Bì. Spanisch.« De dix hommes. italiana. [pagina 175 in: Léon Wieger S.Translations versions in Romanian language. même du corps.

He who knows himself is enlightened Chou The person who knows others is wise. DerekL Those who understand others are intelligent. Ettilio Chi conosce gli altri è sapiente. Knowing the self is enlightenment/ Andere zu kennen bedeutet Weisheit. Those who understand themselves are enlightened Duyvendak Celui qui connaît les autres est savant. Beck Those who know others are wise. Chen He who knows others is resourceful. Conoscer se stesso[l'interiore] è illuminatezza(1923). Conoscere gli altri è saggezza. cel ce se cunoaste pe sine este cu adevărat iluminat . The person who knows himself is enlightened Cleary Those who know others are wise. One who knows himself is enlightened. Gib-Cheng One who knows others is intelligent. Cel care se cunoaste pe sine este luminat. self-knowledge is enlightenment. LaFargue One who understands others is clever. One who understands himself has Clarity. Ad & Lomb Knowing others is intelligent. Crowley He who understands others understands Two. Eiichi To know others is to be wise. He who knows himself is enlightened. Jiyu Ren He who knows others is wise. Hilmar Klaus Knowledge of humans is cleverness.Ram Cel ce cunoaste pe altii este intelept. Kiyoashi Knowing others is intelligence. He who knows himself is wise. He who knows himself is wiser Hwang He who knows others is intelligent.Sich selbst zu kennen bedeutet Einsicht. Those who know themselves are enlightened. Byrn Those who know others are intelligent. Hin-shun Тот. ChengLin He who knows others is wise. Those who know themselves are enlightened. /Menschenkenntnis ist Klugheit. Знающий себя просвещен/Anyone who knows people wise. Henricks To understand others is to be knowledgeable. To understand yourself is to be wise. Those who know themselves are truly wise. To know oneself is to be enlightened. He who knows himself is enlightened. кто знает людей благоразумен. Knowing self is enlightenment Hansen Those who know the human are wise. Bynner Knowledge studies others. Blackney It is wisdom to know others. Celui qui se connaît soi-même est éclairé. Larre Connaître autrui est un savoir-faire. ChengHong He who understands others is intelligent. Correa One who knows other people has understanding. Haven Celui qui connaît les hommes est averti. Knowing yourself is enlightened /Cel care cunoaste oamenii este intelept. Chan He who knows others is wise. One who knows herself has clarity. To know one's self is enlightenment. Chi conosce se stesso è illuminato Evola Conoscer l'umano è prudenza. To be aware of one's self is to be awakened. Chang To know others is to be intelligent. Se connaître soi c'est l'illumination . The self-knowing are discerning. Knowing yourself is true wisdom. Knowing yourself is enlightened. Ho He who knows others is wise. Kimura To know others is wisdom. Gong Knowing others is wisdom. It is enlightenment to know one's self. Conoscere se stessi è illuminatezza(1959) Gia-Fu&Eng Knowing others is wisdom. Selbsterkenntnis ist Erleuchtung. Celui qui se connaît lui-même est réellement éclairé. He who knows himself is enlightened. He who knows himself is enlightened. He who understands himself understands One. Wisdom is self-known.

One who knows himself is enlightened. sich selbst zu kennen zeugt von wahrer Weisheit. Mabry One who knows others is intelligent. Suzuki One who knows others is clever. Knowing oneself is superior wisdom /Connaître les autres. Nyssen Qui connaît les hommes est sage. Lauer Celui qui connaît les hommes acquiert la sagesse./Quien conoce a los demás. qui est lui-même un sage est lumineux. Wilhelm Wer andre kennt. Legge He who knows other men is discerning. es sabio. ist klug. Qui se connaît soi-même est sage. He who knows himself is intelligent. Ma Kou Qui connaît les autres a l’intelligence. He who knows himself is wise. Ni Hua One who knows others is clever. Knowing the self is enlightenment. He who knows himself has insight. c’est sagesse supérieure. He who knows himself is wise. Knowing oneself is clearheaded. ist weise / Qui connaît autrui est sensé. Knowing one's self requires only a remembering of one's unity with all things. Quien se conoce a sí mismo. Merel Who understands the world is learned. He who knows himself is enlightened. Yutang He who knows others is learned. Wer sich selber kennt. One who knows one's self is wise. Wu He who knows men is clever. If you understand yourself you are illuminated. Who knows himself is wise Stanislas Celui qui connaît les hommes est prudent. McDonald He who knows others is learned. c’est sagesse. ist klug. One who knows himself is truly wise. Celui qui se connaît soimême est vraiment éclairé Qixuan One who knows others is clever. Who understands the self is enlightened. Knowing yourself is true wisdom/ Andere zu kennen zeugt von Intelligenz. Muller If you understand others you are smart. World Knowing others is impossible. qui se connaît est éclairé. Whoever knows himself has insight. Those with self-knowledge are luminous LiouKiaHwai Qui connaît l'autre homme est intelligent. Red Pine Who knows others is perceptive. nay. Zi-chang One who knows others is intelligent. Wu Yi One who knows another is intelligent. Pauthier Celui qui connaît les hommes est instruit. One who knows himself has insight. He who knows himself is wise. Lindauer Those who know men are wise. . Mitchell Knowing others is intelligence. One who knows himself is enlightened. Celui qui se connaît luimême est éclairé. il connaît avec clarté. Celui qui se connaît lui-même possède la lumière. mais se connaître soi-même. He who knows himself has discernment. One who knows himself is enlightened. Qui se connaît lui-même a le discernement Matgioi Qui connaît les hommes est savant. He who knows himself is enlightened. in the end it could be illumined. (la nature propre étant ce qu’il y a de plus profond et de plus caché). Wieger Knowing others is wisdom. Sumitomo Wer die andern kennt. Wei Henry He who knows others is wise. Ta-Kao He who knows others is wise.Lau He who knows others is clever. Walker Knowing others is intelligence. Wer sich selber kennt. Maurer Whoever knows others has wisdom. es sensato. Zhang Knowing others is smart. ist weise /He who knows others is clever.

He who overcomes himself is strong. directa(nemijlocita. Correa One who can conquer other people is powerful. Crowley He who conquers others is strong. d'énergie ou de l'action: indirecte et directe/ Zwei Arten von Macht. Those who overcome themselves are strong. The master of himself is strong. energía o de la acción: Indirecto y directo Acest text se referira la doua tipuri de puteri. putere sau capacitate de actiune mijlocita(indirecta. The person who conquers himself is powerful. He who conquers himself is strong. Energie oder Aktion: Indirekte und Direkte / Due tipi di potenza. Cel care se invinge pe sine este foarte puternic. ca in non-actiunea taoista: wu-wei. surrender to Divine manifests direct capacity of action and becomes the flute in which the Divine(Shen) sings]. Cleary Those who overcome others are powerful. energy or action: indirect and direct/ Deux sortes de puissance. siddhis. perfectiuni. He who overcomes himself is more powerful/Cel care invinge oamenii e puternic. ChengHong He who wins over others is persuasive. fuerza. Beck Those who overcome others require force. de force. Ram Cel ce poate să invingă pe altii este tare. Hin-shun Побеждающий людей силен. To overcome one's self is to be vigorous. de energie ori de actiune: mijlocita(indirecta) si nemijlocita(directa)/ Two kinds of power. / The one who conquers others has external force[mediated capacity of action].4. fara separare.3. forza.3-33. Only the one who conquers himself is strong[ only the one that realize the alignment with the force of Spirit(Shen) using relaxation. Doua tipuri de putere. de forte. He who conquers himself is strong. Conquering yourself is true strength. Chen He who surpasses others has power. haruri. ca in daruri. letting go. Bynner Muscle masters brothers. Побеждающий самого себя могущественен/ He who overcomes people is strong. Those who overcome themselves need strength Blackney The conqueror of men is powerful. inertie. Byrn Those who master others are strong. energia o di azione: indiretta e diretta / Dos tipos de poder. dualitate subiectobiect. He who surpasses himself is strong. tehnologica). Those who overcome themselves are powerful . He who conquers himself is stronger yet.33. Chang To overcome others is to have superior strength. de energie sau de capacitati de actiune care diferentiaza nivelul atins de o anumita civilizatie din univers sau de o anumita entitate vie constienta : 1. Ad & Lomb Conquering others takes force.4. abandonarea sau predarea in fata Divinului realizeaza capacitatea de actiune directa(nemijlocita) si devine flautul in care canta Divinitatea(Shen)]. altora] are forţă exterioară [actioneaza mijlocit]. vibhuti) 33. Doar cel ce se învinge pe Sine este puternic[ doar cel ce se aliniaza cu forţa Spiritului (Shen) folosind relaxarea. Those who master themselves have true power. 33. reactiune. Chan He who conquers others has physical strength. ChengLin He who overcomes others is powerful. 自勝者強。 zì shèng zhě qiáng。 Mirahorian Cel ce învinge pe alţii [ce impune voinţa sa. cel ce s-a invins pe sine este cu adevărat puternic. 勝人者有力,shèng rén zhě yǒu lì. 2. One who can conquer herself is strongest. Kraft. Chou The person who conquers others is strong. DerekL Those who overcome others have strength. Self mastery is bone.

Dominar se stesso è potenza(1923). Ho He who conquers others is strong. self-conquest is inner strength/ Andere bezwingen ist äußere Kraft. He who conquers himself is mighty. Dominare se stessi è superiorità(1959) Gia-Fu&Eng Mastering others requires force. Eiichi To master others is to be powerful. Lauer Celui qui conduit les hommes est fort. Herr zu sein über sich selbst bedeutet wahre Kraft. Ettilio Chi vince gli altri è forte. Whoever conquers himself has strength. Muller If you overcome others you are powerful. Chi vince se stesso è piú forte Evola Dominar gli altri è fortza. One who conquers himself has strength. Dominare gli altri è fortza.Duyvendak Celui qui vainc autrui est puissant. Mitchell Mastering others is strength (is to have outer power). Celui qui se vainc lui-même est réellement puissant. One who wins out over himself is strong. So he who conquers himself is strong. Haven Celui qui vainc les hommes est fort. qui se vainc est énergique. Those who conquer themselves possess force LiouKiaHwai Qui vainc l'autre homme est fort. avec la force. Managing self needs strength.Mastering the self needs strength / Andere zu bezwingen erfordert Kraft. Gong Managing others has power. If you overcome yourself you have strength. Ni Hua One who overcomes others is forceful. He who conquers himself is strong. L'emporter sur soi c'est la puissance Lau He who overcomes others has force. One who overcomes himself is truly strong. Mastering yourself is true power/ Herr zu sein über andere bedeutet Stärke. He who overcomes himself is strong.Sich selbst bezwingen erfordert Stärke. Larre L'emporter sur autrui est la force. Lindauer Those who conquer others possess strength. Gib-Cheng One who conquers men is strong. . Who conquers the self has harmony. He who overcomes himself is mighty. Kimura To conquer others is power. He who conquers himself is stronger Hwang He who conquers others has the power of muscles. Mais celui qui se maîtrise lui-même détient la vraie puissance Legge He who overcomes others is strong. LaFargue One who wins out over others has power. Henricks To conquer others is to have strength. To conquer one's self is strength. Ma Kou Qui triomphe des autres est fort. Hilmar Klaus Mastering others is to have outer power. Jiyu Ren He who conquers others can be called physically strong. To conquer oneself is hard. Maurer Whoever conquers others has force. qui peut connaître les hommes a la force. Selbstüberwindung ist innere Stärke. One who overcomes the self has true strength. Mabry One who overcomes others has force. To master oneself is to be strong. Merel Who conquers the world has strength. Nyssen Qui vainc les hommes possède la puissance. Mastering yourself is true power. Hansen Those who triumph among the human have power. The self-triumphing are coercive. To conquer yourself is to be strong. on peut être puissant. Qui triomphe de lui-même possède la force Matgioi Ainsi. McDonald He who conquers others has strength of muscles. Kiyoashi Mastering others is strength. Celui qui se vainc soi-même est fort. qui se vainc soi-même est fort.

One who overcomes himself is strong. One who overcomes himself is strong. .tapfer/Who defeat others is strong. Wer sich selber besiegt.brave. zhī zú zhě fù. Zi-chang One who overcomes others has power. cel veşnic nemulţumit este sărac. One who can defeat one's self is strong.5. Suzuki One who conquers others is powerful. es fuerte.Pauthier Celui qui subjugue les hommes est puissant. Beck Those who are content are wealthy. Celui qui se dompte lui-même est fort. Celui qui se dompte soimême est véritablement fort. Hin-shun Знающий достаток богат/Knowing plenty rich/Cel care cunoaste indestularea e bogat. He who conquers himself is truly strong. He who conquers himself is valiant. Red Pine Who conquers others is forceful. a deveni izvor. Wu He who conquers men has force. the one who is eternally discontent is poor. Conquering the self is strength. Wieger Imposing one's will on others is strength. Wilhelm Wer andere besiegt. Yutang He who conquers others has power of muscles. Wei Henry He who conquers others is strong. pt. Qixuan One who can defeat others has energy. Blackney It is wealth to be content. Imposing one's will on oneself is superior strength (one's own passions being the most difficult to subdue)/ Imposer sa volonté aux autres. Qui triomphe de soi est puissant. Ta-Kao He who conquers others is strong. He who conquers himself is mighty. Multumirea. Quien se vence a sí mismo. Winning oneself is powerful. Wer sich selbst überwindet . mais se l’imposer à soi-même. Walker Conquering others is power. ist stark. in order to become a source. conquering the self is strength. Bynner Content need never borrow Byrn Those who know they have enough are truly wealthy. hat Kraft (äußere Kraft). Wu Yi One who overcomes another has power. Mirahorian Cel care cunoaşte mulţumirea este bogat [cel care cunoaşte mulţumirea(in lb. Zhang Winning others is forceful. c’est force supérieure (les passions propres étant ce qu’il y a de plus difficile à dompter). c’est force. no matter how much wealth has been accumulated] Ram Cel ce cunoaste indestularea e bogat. Santosha/ Contentment/ Contentement/ Zufriedenheit/ Contentezza /Contento 33. ist stark / Qui triomphe d'autrui est fort. 知足者富. skrt. Ad & Lomb Knowing what is enough is wealth. He who overcomes himself ./Quien vence a otros. Sumitomo Wer andere besiegt. oricâte bogăţii ar avea]/ The one who knows contentment is rich[the one who knows contentment(in Sanskrit :"santosha") becomes free from the faith that "to have" can lead to salvation from the state of recipient. a spring of water of life. One who conquers himself is mighty. He who conquers himself is strong.: santosha) este eliberat de credinta ca "a avea" poate conduce la eliberarea din starea de recipient. es poderoso. Who conquers himself is strong Stanislas Celui qui dompte les hommes est puissant.

Maurer Whoever knows he has enough has wealth. wird reich/Who limits him/herself becomes rich. Haven Celui qui sait se suffire est riche. you are truly rich. Red Pine Who knows contentment is wealthy Stanislas Celui qui sait se suffire est assez riche. Sumitomo Wer sich beschränkt. Chen He who is content is rich. Ricco è chi è sufficiente a se stesso(1959). Muller If you know how to be satisfied you are rich. c'est posséder le monde. Legge He who is satisfied with his lot is rich. rich. Pauthier Celui qui connaît le suffisant est riche. Gia-Fu&Eng He who knows he has enough is rich/Zufrieden sein heißt reich sein. Suzuki One who knows contentment is rich Ta-Kao He who knows contentment is rich. Lindauer Those with knowledge of enough are wealthy LiouKiaHwai Qui sait se contenter est riche. Nyssen Qui sait assez est riche. Mitchell If you realize that you have enough. dann bist du wahrhaft reich. you are truly rich. . Ho He who knows what is adequate lives a rich life Hwang He who knows contentment is rich. ChengLin He who feels self-contentment is rich Chou The person who knows his lot is rich. Mabry One who knows he has enough is truly wealthy.Chan He who is contented is rich. Kimura One who knows what is enough is wealthy. McDonald To be content with what one has is to feel rich. Crowley Contentment is riches./Wissen um Genügsamkeit ist Reichtum. Kiyoashi If you realize that you have enough. Jiyu Ren He who is content is rich. Henricks To know when you have enough is to be rich. Cleary Those who are contented are rich. and you'll be rich. Walker Know what is enough. DerekL Those who know contentment are wealthy Duyvendak Celui qui sait se satisfaire est riche. /Siehst du ein. Merel Who is contented has wealth. Être sans désir. Chang To be satisfied is to be wealthy. Gib-Cheng One who knows sufficiency is rich Gong Who satisfies. Ettilio Chi sa accontentarsi è ricco Evola Sufficientza in se stesso è superiorità(1923). Eiichi To know that one has enough is to be fertile. Hilmar Klaus knowing contentment is wealth. Ni Hua One who knows he has enough is rich. Ma Kou Qui sait se contenter est riche Matgioi Qui sait se borner est riche. LaFargue One who is content is wealthy Larre Se contenter de peu c'est la richesse Lau He who knows contentment is rich. ChengHong He who feels contented is rich. Lauer Celui qui se contente de ce qu'il a est le vrai riche. dass du genug hast. Qixuan One who is easily satisfied is rich. C'est suivre la voie. Hansen Those who know sufficiency are affluent. Correa One who realizes that she has enough possesses abundance. Wei Henry He who knows contentment is rich.

atunci cand apa (stratul freatic. Chan He who acts with vigour has will. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. intareste energia vitala a rinichiului(zhi 志) . We can lose our entire life waiting for water to boil. Ad & Lomb Forging ahead shows inner resolve. cel ce este hotărât are adevărata stabilitate: se pliază după soarta ce i-a fost dată păstrându-şi identitatea(sfântul este ca şi apa. dar îşi păstrează identitatea. is rich// Quien se contenta con lo que tiene. cel ce acţionează perseverent. es rico. If the water(the omnipresent sourse of the water of life) is at a depth of 6 meters. Chang To act with power is to be aspiring. Zhang Content people are rich. Those who keep their course have a strong will. Caracteristicile practicii intense pt a atinge masa critica/The characteristics of intensive practice to achieve critical mass/Les caractéristiques d'une pratique intensive pour atteindre la masse critique/Le caratteristiche di una pratica intensiva di raggiungere la massa critica/Die Merkmale der intensive Praxis zu erreichen kritische Masse/Las características de la práctica intensiva para alcanzar una masa crítica Principiul pragului critic sau al masei critice se manifesta in fiecare domeniu. Wu Yi One who is contented is rich. O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca "ambitia isi distruge posesorul". Hin-shun Кто действует с упорством обладает волей/ Who acts with persistence has will. is true wealth/ Se suffire (être content de ce que le destin a donné) est la vraie richesse . ist reich/ Qui sait se satisfaire est riche. All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). Wu He who knows when he has got enough is rich. Wilhelm Wer sich genügen läßt. fără să se silească. Bynner Ambition wanders blind: Byrn Those who persist will reach their goal. are un scop in viată. kidney vital energy (Zhi 志)]*** Ram Cel ce este energic. Zi-chang One who knows satisfaction is rich. Yutang He who is contented is rich. Who can content himself. Blackney It is willful to force one's way on others. fiindcă încearcă să fie ceea ce nu este. 33. care ia oricare dintre formele vaselor în care este turnată. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu/The critical mass principle is present in each domain./Cel care actioneaza cu perseverenta are vointa. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. 強行者有志。qiáng xíng zhě you zhì。 Mirahorian Cel ce isi mentine cursul cu tarie ajunge la destinatie[realizeaza masa critica. a ajunge la temperatura necesara. imobilitate interiorului)]. are energie vitala si viata lunga. Degeaba sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. because "ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur". The translation: "Powerful advancement is ambition/will" is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. daca nu o incalzim suficient pt. O viata intreaga poate fi irosita asteptand ca apa sa fiarba. / The one who keeps on his course with power succeeds [achieve critical mass . it is uselees to dig one thousand wells at a depth of 5 meter. if we do not heat it enough.6. .Wieger Being satisfied (content with what destiny has given). Traducerea "Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. cel ce se merge cu tărie ancorat in ceea ce face ajunge la destinatie: realizeaza inradacinarea in izvorul de energie a vietii(Tao). Beck Those who persevere have will power.

Hansen Those who coercively act have will. Haven Celui qui suit sa voie a de la volonté. Wieger Being master of oneself (bending oneself to the dispositions of destiny) is true character/ se maîtriser (se plier à ce que le destin a disposé) est le . Muller If you can act with vigour. Merel Who is determined has purpose. Crowley Continuous action is Will. Mitchell If you stay in the center. and you'll develop a will. wer in Selbsterkenntnis handelt/Only the one who acts toward self-knowledge has Will . Gong Who persists. will continue/Weilst du beständig im Mittelpunkt . Sumitomo Willen hat nur. Walker Persevere. success. Ta-Kao He who keeps on his course with energy has will. Wei Henry He who acts with determination has high aims. LaFargue One strong in his practice is self-possessed. Suzuki One who pushes with vigor has will. Ettilio Chi agisce con forza è risoluto Evola Possibilita di compiere è energia(1923). Kimura One who does what is required is committed. Gia-Fu&Eng Perseverance is a sign of willpower/Mit Nachdruck etwas durchführen bedeutet Wille. Qixuan One who drives one's self forth has will. Hilmar Klaus Powerful advancement is ambition. Larre Agir puissamment c'est s'accomplir Lau He who perseveres is a man of purpose. Nyssen qui marche avec force possède la volonté. Ma Kou Qui sait persévérer est volontaire Matgioi Qui agit fortement a de la volonté. ChengHong He who acts forcefully is determined. DerekL Those who proceed vigorously have willpower Duyvendak Celui qui agit avec force a de la détermination .wirst fortdauern McDonald And he one who acts with vigour has will. Lauer Celui qui persévère fait preuve de volonté. Correa One who uses force must have a strong will. Pauthier Celui qui accomplit des oeuvres difficiciles et méritoires laisse un souvenir durable dans la mémoire des hommes.Chen He who keeps going has will. energia nell’applicarsi allo scopo significa carattere(1959). Red Pine Who strives hard succeeds Stanislas Celui qui agit avec énergie est doué d'une ferme volonté./ Kraftvolles Vorgehen ist Ehrgeiz. Ni Hua One who does not divert his mind from the realization of integral virtue is wisely willful. ChengLin He who practises self-cultivation is resolute Chou The person who maintains his path with energy has a strong will. Maurer Whoever perseveres has purpose. Ho He who overcomes difficulties knows what he wants. Lindauer Those who strive to go possess aspiration LiouKiaHwai Qui s'efforce d'agir a de la volonté Mabry One who has discipline is sincere. Legge He who goes on acting with energy has a (firm) will. Hwang He who is determined has strength of will. Eiichi To devote oneself to Tao is to be resolute. Cleary Those who act strongly have will. Henricks To go forward with strength is to have ambition. Jiyu Ren He who acts with persistence has will. Gib-Cheng One who pursues his objective with steadfastness has willpower. you have a will.

acasa). Chou The person who does not stray from his proper place will have a long life. ChengLin He who abides by his original nature endures. Chan He who does not lose his place (with Tao) will endure. will last. hat Willen/ Qui vient à bout de soi a de la volonté. Crowley He that adapts himself perfectly to his environment. DerekL Those who do not lose their base endure. Correa One who doesn't lose sight of where she is can last for a long time. Ram Cel ce nu se depărtează de firea sa. Localizarea in aici si acum / The localization in here and now/ La localisation dans l’ici et maintenant / Die Lokalisation in das Hier und Jetzt/ La localizzazione nel qui e ora /La localización en el aquí y ahora 不失其所者久. natural şi care nu-şi pierde propria natură(sufletul).[apare in pozitia anterioara prin inversare 5 cu 6] Wu He who adheres assiduously to the path of Tao is a man of steady purpose. dăinuie. Ad & Lomb Hold your ground and you will last long. bù shī qí suǒ zhě jiǔ. cel ce se risipeşte. continues for long. Zhang Diligent people are of high purpose.The one who does not lose his localization [in "here and now" which is the root of Tao].7. has will Quien consigue sus propósitos. Hin-shun Кто не теряет свою природу долговечен/Who does not lose its nature is durable/Cel care nu-si pierde natura este vesnic. trăieste mult. Eiichi To stay in one’s own place is to endure. Byrn Those who embrace death will not perish. Ettilio Chi non perde il suo posto dura a lungo Evola Chi non disgrega se stesso(1) è eterno(1923). 33. Bynner Vitality cleaves to the marrow Leaving death behind. Mirahorian Cel care nu-şi pierde localizarea[inradacinarea in "ceea ce este" numai "acum si aici"). Duyvendak Celui qui ne s’écarte pas de sa juste place subsiste longtemps. Wu Yi One who acts forcefully has will. Chang To retain one's source is to be long-lasting. [dainuie doar cel ce rămâne aşezat(centrat în Tao) oriunde s-ar duce.es voluntarioso. Yutang He who id determined has strength of will. Blackney Endurance is to keep one's place. ChengHong He who does not lose his center endures. obţine imortalitatea doar cel ce rămâne aşezat la locul său de origine(izvor.vrai caractère. Gib-Cheng One who does not lose what he has gained is durable. cel ce se îndepărtează de firea sa)]. Zi-chang One who disciplines himself has will power. . Chi non lascia il posto che a durerà(1959) Gia-Fu&Eng He who stays where he is endures/Seinen Platz nicht verlieren heißt Bestand haben. Chen He who maintains his own position will last long. simplu. Gong Keep your place. Cleary Those who do not lose their place endure. Wilhelm Wer sich durchsetzt. Hansen Those who don't lose their 'that-which' are long-lasting Haven Celui qui reste à sa place dure longtemps. Beck Those who do not lose their center endure./ Whoever gets their purposes. moare repede cel ce rătăceşte (cel ce caută în afară. but have life everlasting. endure.

Jiyu Ren He who does not lose his root will endure. Muller If you don't lose your objectives you can be long-lasting. continues long.Henricks To not lose your place is to last long. celle que le destin a donnée). He who doesn't lose his centre can last quite long. Qixuan One who never loses one's place lives long.8. Wei Henry He who has not lost his proper abode endures. Nyssen Qui ne perd pas sa place dure longtemps. LaFargue One who does not leave his place is lasting Larre Conserver ses moyens est durer Lau He who does not lose his station will endure. le voilà [qui dure] longtemps. One who loses not his place endures. Imortalitatea. remains. Mabry One who remembers his Source will endure. Kimura One who stays in one's destiny endures. Lauer Celui qui demeure dans l'ordre des choses est le Sage absolu. Zhang Those. Red Pine Who doesn't lose his place endures Stanislas Celui qui ne s'écarte point de sa nature subsiste longtemps. has duration/ Qui ne perd pas sa place dure [longtemps]. endures. hat Dauer/ Anyone who does not lose his place. Kiyoashi If you stay in the center you will endure Hilmar Klaus Not to lose your place – that's endurance.The Great Death or initiatory death and the second birth as a technique of awakening in Taoism / L'immortalité-La grande mort ou la mort initiatique et la seconde naissance comme technique d'éveil initiatique in Taoisme/ Unsterblichkeit . Wieger Staying in one's place (natural. Pauthier Celui qui ne dissipe point sa vie est impérissable.la grande morte o di morte iniziatica e la seconda nascita come una tecnica di risveglio nel Taoismo / La inmortalidad./ Quien no abandona su puesto. der bleibt bloß/Only the one who does not leave his seat. and you'll always be at home. fait durer longtemps[votre vie] Wilhelm Wer seinen Platz nicht verliert. Ma Kou Qui sait demeurer est stable Matgioi Qui ne s'éparpille pas. you will endure forever. Suzuki. Lindauer Those who are not losing their place are long-lasting LiouKiaHwai Qui ne s'écarte pas de sa place vit longtemps. Merel Who defends his home may long endure. stand out.Der Große Tod und Tao/ L'immortalità. Ni Hua One who preserves his natural integrity will endure. who stay their grounds. tiene duración Wu He who stays where he has found his true home endures long. Sumitomo Wer seinen Platz nicht verläßt. ensures that your life to last longer / Rester à sa place (naturelle. Maurer Whoever keeps to one place endures. Walker Remain in the center. Yutang He who does not lose his center endures. 33. Nicht verlieren seinen Platz – das ist Dauer. Wu Yi One who does not lose his place will endure long. Ta-Kao He who does not deviate from his proper place will long endure. McDonald What stays in its place can endure. Ho He who will not lose his place endures. Zi-chang One who does not lose one's personality. la gran muerte o la muerte iniciática y el segundo . Hwang He who does not leave the resource will endure. Legge He who does not fail in the requirements of his position.Marea moarte sau moartea initiatica si a doua nastere ca tehnica de trezire in Taoism/Immortality. that which destiny has given). Mitchell If you stay in the center with your whole heart. he who hardly loses his place (with such as dao).

In fact. ca si alte dificultati din viata noastra"/"Our life and death are the one thing. ci si cei care au fost reanimati dupa o experienta in vecinatatea mortii(NDE. 死而不亡者壽。sǐ ér bù wáng zhě shòu。 Mirahorian Cel ce trece prin poarta mortii fara sa se stinga descopera imortalitatea/ The one who passes through the gate of death without dying will discover immortality :To die. all your works then are good" 33.Near Death Experience). care isi pierd continuitatea constientei. has been pronounced. Trezirea poate fi obtinuta in cursul vietii si de cei ce trec pastrandu-si constienta prin poarta somnului(mica moarte) sau prin poarta transei. then do what you like. nor actual difficulty in our life(Zen Mind. Atunci cand vom intelege acest lucru. Acest lucru l-au descoperit nu doar maestrii spirituali ori sfintii. nothingness). When we realize this fact." Heidegger comments on this sentence that it brings forward a decisive thought. This sentence would not sound strange if it had come from the mouth of a man of Zen. fara sa-si piarda continuitatea constientei. according to your own mind.nacimiento como una técnica de despertar la iniciación en el taoísmo Orice fiinta umana este nemuritoare. Kitaro Nishida's philosophy. Toti cei care au trecut prin poarta mortii accidental. atunci cand faceau eforturi disperate de a-l reanima. but not to perish – that's immortality! / Celui qui traverse la porte de la mort sans mourir découvrira l'immortalité/ Quello che passa attraverso la porta della morte senza morire scoprirà l'immortalità/ El que pasa a través de la puerta de la muerte sin morir descubrirá la inmortalidad/Die Überquerung durch die . bazata pe documentele furnizate de Matilda O'Donnell MacElroy(an Army Air Force nurse who was stationed at the Roswell Army Air Field 509th Bomb Group in 1947). for instance. man's positive attitude to the world. the same thought. does not die when he dies. "Viata(starea de veghe) si moartea(starea de somn profund) sunt un singur proces (intrare-iesire) cu doua nume diferite. Carl Jung's psychology. Chiar o haina noua (corp clonat) este imposibil sa fie imbracata de fiintele de pe Terra netrezite. Zen Buddhism. frica de moarte va dispare. There is. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) In "Tao: A New Way of Thinking" by Chang Chung-yuan『老子の思想 タオ・新しい思惟へ の道』the author provides translations and explanations of the eighty chapters of Laozi's Dao De Jing while analyzing similarities between Daoism and Martin Heidegger's philosophy.8. great death) or 無 (mu. by a great number of Zen teachers. The author calls that chapter "Great Death and Dao" and explains that when a person experiences the so-called 大死 (taishi. become thoroughly dead. sa se observe si sa constate ca au in continuare porti senzoriale subtile si capacitati de actiune. In cursul regresiilor hipnotice am cerut persoanelor. On the page I opened was Chapter Fifty. sa-si concentreze atentia si sa memoreze starea de fiinte eterne si constiente. fara sa se stinga(sasi piarda continuitatea constientei) au descoperit imortalitatea si au relatat despre ea semenilor lor. odata cu deteriorarea corpului fizic. Vedeti mesajul din carte aparuta in 2009: Alien Interview de Lawrence Spencer . etc. remaining alive. a Zen master of the seventeenth century: "Become a dead man. we suppose. seems to be found in its full manifestation in another quote from Abraham a Santa Clara: "A man who dies before he dies. in literally the same mode of expression. a well-known Japanese waka of Shido Bunan [至道無難]. there will be no death for that person. we have no fear of death anymore. care tocmai retraiau un evenimentul parasirii corpului fizic. The author compares this thinking to Heidegger's philosophy by quoting Keiji Nishitani's writing "Reflections on Two Addresses by Martin Heidegger": The spirit of world-affirmation.

Ma Kou Qui vit la mort jouit d’une longue vie Matgioi Qui meurt et n'est pas oublié. Ad & Lomb Die without perishing and your life will endure. DerekL Those who die but do not perish have longevity Duyvendak Mourir sans périr. Henricks To die but not be forgotten . Chang To die yet not to be deceased is to have longevity. but preserves Tao will enjoy a long life. Haven Celui qui meurt sans cesser d'être a acquis l'immortalité. Hin-shun Кто умер. Maurer Whoever dies without perishing lives long. le voilà immortel. Chan He who dies but does not really perish enjoys long life. he is immortal/Cel care a murit. Legge He who dies and yet does not perish. lives for ever. doch nicht untergehen – das ist Unsterblichkeit! LaFargue One who dies and does not perish is truly long lived. Chou The person who dies but does not perish will exist forever. has longevity. Bynner Vitality cleaves to the marrow Leaving death behind. Chen He who dies. Gia-Fu&Eng To die but not to perish is to be eternally present/Sterben und doch weiterleben bedeutet Unsterblichkeit. Gong Dead. but not forgotten. Blackney Long life it is to die and not perish. ChengLin He who follows Truth throughout life enjoys immortality. Byrn Those who embrace death will not perish. ChengHong He who dies but is not forgotten enjoys long life. . immortal. McDonald The one ho dies but doesn't really perish enjoys long life Merel Who surrenders his home may long survive it. Beck Those who die but maintain their power live eternally. will live a long life. yet present. dar nu este uitat. Hansen Those who die and don't disappear are long-lived. yet whose natural character remains. Kimura One who dies without perishing lives forever. posedă cu adevărata indelung vietuire. LiouKiaHwai Qui est mort sans être disparu atteint l’immortalité Mabry He embraces death and so does not perish but lives forever. Hwang He who knows to keep as still as a dead body but remain dynamic will enjoy longevity. Correa She will die eventually but doesn't become forgetful in her old age.Non cessare d’essere dopo la morte è immortalità (1959). but not to perish – that's immortality! Sterben. Jiyu Ren He who dies physically. тот бессмертен/Who's dead. Eiichi To die but not to perish is to be ever present Ettilio Chi muore ma non perisce ha lunga vita Evola Chi vive dopo la morte(2) è immortalle(1923). Kiyoashi Embrace death with your whole heart and you will endure forever Hilmar Klaus to die. Cleary Those who die without perishing live long. ohne zu sterben entdecken die Unsterblichkeit : Sterben. Larre Mourir sans périr c'est la longévité Lau He who lives out his days has had a long life Lauer Celui qui meurt mais reste vivant a touché à l'éternité/Celui qui meurt mais reste dans le souvenir des hommes a touché à l'éternité. c’est la longévité. Ho He who dies and yet lives lasts.that's [true] long life. но не забыт. este nemuritor. Lindauer Those who die yet without perishing are long-lived. Gib-Cheng One who dies yet still remains has longevity.Tür des Todes. Crowley He who dies without dying. but have life everlasting. doch nicht untergehen – das ist Unsterblichkeit! Ram Cel care moare si nu se stinge.

you are eternal. Sumitomo Wer aber stirbt und doch nicht untergeht. incluso en la muerte. Pauthier Celui qui meurt et n'est point oublié a une vie éternelle. lasts. vive [para siempre] Wu And he who dies but perishes not enjoys real longevity. il meurt et ne périt pas. C'est ainsi que les hommes parfaits de l'Antiquité ont pu échapper aux changements de la vie et de la mort. has life everlasting. lives [forever] / Celui qui ne ne périt pas. vit [éternellement]/ Chi non perisce anche nella morte. Le dernier mot (chinois : Chou) : ici au sens de vie éternelle. Notes : Richard Wilhelm / Étienne Perrot Une série d'antithèses. who die without being forgotten.Mitchell He who dies and yet does not perish. même dans la mort.2. Zi-chang One who is dead and never forgotten has longevity. Il existe et ne tient pas à la vie . on a déplacé les termes pour obtenir le sens voulu par Lao-Tseu. Yutang He who dies yet (his power) remains has long life. der lebt/ Whoever does not does not perish even in death. Ta-Kao He who may die but not perish has longevity. sa nature (la nature du sage) conserve sa pureté et ne périt point. Zhang Those. Ni Hua One who embraces the subtle essence dies yet does not perish and thus enjoys true immortality. Walker Die without dying. C'est là ce qu'on appelle la longévité. Wei Henry He who dies and yet does not perish becomes immortal. C'est la raison pour laquelle à propos de la troisième antithèse. / Après la mort.Commentary/Comentariu/Commentaire /Kommentar/Comentario/Commento 33. Doua cai de cunoastere: calea mijlocita(indirecta) si calea nemijlocita(directa)/ Two ways of knowledge: indirect and direct/ Deux voies de la connaissance: indirecte et directe/ Zwei Wege von Wissen: Indirekte und Direkte /Due modi di conoscenza: indiretta e diretta /Dos caminos de conocimiento:Indirecto y directo .1-33. 5. are perpetual. dont voici les termes : « Qui sait se satisfaire est riche. is an immortal/Wer stirbt und doch nicht wankt. not ceasing to be. and you'll endure forever. Wieger After death. Red Pine Who dies but doesn't perish lives on Stanislas Celui qui meurt et ne périt pas |Nota| jouit d'une (éternelle) longévité. dont cette fois la deuxième représente le degré supérieur. Qui vient à bout de soi (agit en se contraignant) a de la volonté ». is true longevity (which is the lot of those who have lived in conformity with nature and destiny). Wilhelm Wer auch im Tode nicht untergeht. |Nota| Stanislas Julien: Malgré les grands changements qu'on appelle la vie et la mort. est la vraie longévité. ist ein Unsterblicher Muller If you die without loss. der dauert/But only the one who dies and yet does not extinguish. (laquelle est le partage de ceux qui ont vécu en conformité avec la nature et le destin)(3). vive [per sempre]/ Quien que no se pierda. ne pas cesser d’être. Nyssen qui meurt mais ne s'enfuit pas vit longtemps. Qixuan One who never vanishes after death is eternal. Suzuki One who may die but will not perish. Wu Yi One who dies but does not perish will live long. Le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir.

projected on the mental screen-represented as the wall of Socrate’s cave. Al doilea tip de cunoastere ne conduce la lumina interioara. necreata (Iluminare). "the great enlightened hall" of inner vision or direct knowledge] vedeti/see: Alegoria pesterii lui Platon: O adaptare in lut/Plato's Allegory of the Cave: An adaptation in clay: http://www. siddhis. ca in daruri. in Plato's Allegory of the Cave presented in Republic.4. vibhuti) 33. forza. putere sau capacitate de actiune mijlocita(indirecta. Doua tipuri de putere. vertical or direct knowledge. la eliberare din pestera lui Platon( descrisa in Republica VII) si la omnicunoastere si omnipotenta(actiune nemijlocita asupra plasei holografice care sustine realitatea manifestata)/Two ways of knowledge: mediated( by sensory and cognitive inputs. foc. de energie sau de capacitati de actiune care diferentiaza nivelul atins de o anumita civilizatie din univers sau de o anumita entitate vie constienta : 1. captive of the mediated knowledge created by the sensory and cognitive impulses. haruri. une connaissance externe. lanterna ). din relatarea facuta de Platon in Republica. dualitate subiect-obiect. horizontal knowledge) and unmediated(selfknowledge. de force.nemijlocita (de simturi si minte. rămâne toată viaţa în "mica sală a inteligenţei". o cunoastere de sine. 勝人者有力,shèng rén zhě yǒu lì. external. de forte.Doua tipuri de cunoastere: 1. ca in non-actiunea taoista: wu-wei. tehnologica). care joaca rolulul de perete al pesterii lui Socrate. prizonier al realitatii secunde si al cunoaşterii mijlocite de impulsurile senzoriale si cognitive(rolul umbrelor ) proiectate pe ecranul mental.3-33. fara separare. une connaissance orientée vers soi-même. ignoranti si neputinciosi. horizontale) et directe( ou non. verticale) 33. verticala. Primul tip de cunoastere ne mentine orbi. remains a prisoner in "the little room of intelligence".2. Doar cel ce este constient de Sine este Iluminat[doar cel ce se cunoaşte intră în "marea sală luminoasă inteligenţei".médiée . un model al realitatii creat pe ecranul mental cu ajutorul impulsurilor generate de portile senzoriale si de procesarea logica si analogica. inner light). orizontala) si 2. unde se manifestă vederea. perfectiuni. captivi intr-o realitate secunda unde nu vedem nimic fara o sursa de lumina fenomenala(lumina solara. energia o di azione: indiretta e diretta / Dos tipos de poder. reactiune.vimeo.3. Cel ce cunoaşte pe alţii [lumea exterioară] are cunoastere (indirecta)[ erudiţie. energy or action: indirect and direct/ Deux sortes de puissance. experienţă. 2. inner vision.com/1070177 33. Energie oder Aktion: Indirekte und Direkte / Due tipi di potenza. Deux modalités de la connaissance: indirecte ou médiée (obtenue par l'intermédiaire des impulses generee de l'équipement sensorielle et cognitive. indirect. cunoaşterea nemijlocită sau "adevărata cunoaştere"]./The one who is aware of himself is Enlightened [he enters mahat. fuerza. prin aceasta cale este cunoscuta o realitate secunda. inertie. experience. aceasta este o cunoastere externa. de energie ori de actiune: mijlocita(indirecta) si nemijlocita(directa)/ Two kinds of power. d'énergie ou de l'action: indirecte et directe/ Zwei Arten von Macht.1. directa(nemijlocita. VII]/ The one who knows others[outer world] has (indirect) knowledge [erudition.mijlocita( de proiectiile impulsurilor senzoriale si cognitive pe ecranul mental/peretele pesterii lui Platon. energía o de la acción: Indirecto y directo Acest text se referira la doua tipuri de puteri. . VII] 33. or the second reality(the reality of shadows). Kraft. directa).

no matter how much wealth has been accumulated] 33. a deveni izvor.5. 強行者有志, 33. oricâte bogăţii ar avea]/ The one who knows contentment is rich[the one that knows contentment(in Sanskrit :"santosha") becomes free from the faith that "to have" . a spring of water of life. in order to become a source. Santosha/ Contentment/ Contentement/ Zufriedenheit/ Contentezza /Contento 知足者富, 33.4. Cel care cunoaşte mulţumirea este bogat [cel care cunoaşte mulţumirea(in lb. cel ce acţionează perseverent. abandonarea sau predarea in fata Divinului realizeaza capacitatea de actiune directa(nemijlocita) si devine flautul in care canta Divinitatea(Shen)].3-33. Multumirea. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu/The critical mass principle is present in each domain. cel veşnic nemulţumit este sărac. surrender to Divine manifests direct capacity of action and becomes the flute in which the Divine(Shen) sings].: santosha) este eliberat de credinta ca "a avea".4. atunci cand apa (stratul freatic. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. If the water(the omnipresent sourse of the water of life) is at a depth of 6 meters. / The one who conquers others has external force[mediated capacity of action]. a ajunge la temperatura necesara. because "ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur". 自勝者強。 zì shèng zhě qiáng。 33. All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei).33. fără să se silească. O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca "ambitia isi distruge posesorul". if we do not heat it enough. Doar cel ce se învinge pe Sine este puternic[ doar cel ce se aliniaza cu forţa Spiritului (Shen) folosind relaxarea. Degeaba sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. daca nu o incalzim suficient pt. Traducerea "Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului.6. letting go. încearcă să fie ceea ce nu este. intareste energia vitala a rinichiului(zhi 志) .and can lead to salvation from the state of recipient. skrt. Only the one who conquers himself is strong [only the one that realize the alignment with the force of Spirit(Shen) using relaxation. pt. The translation: "Powerful advancement is ambition/will" is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. Caracteristicile practicii intense pt a atinge masa critica/The characteristics of intensive practice to achieve critical mass/Les caractéristiques d'une pratique intensive pour atteindre la masse critique/Le caratteristiche di una pratica intensiva di raggiungere la massa critica/Die Merkmale der intensive Praxis zu erreichen kritische Masse/Las características de la práctica intensiva para alcanzar una masa crítica Principiul pragului critic sau al masei critice se manifesta in fiecare domeniu. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. cel ce se merge cu tărie ancorat in ceea ce face ajunge la destinatie: realizeaza inradacinarea in izvorul de energie a vietii(Tao). poate realiza eliberarea din starea de recipient.6. the one who is eternally discontent is poor. altora] are forţă exterioară [actioneaza mijlocit]. are energie vitala si . Cel ce învinge pe alţii [ce impune voinţa sa. O viata intreaga poate fi irosita asteptand ca apa sa fiarba. Cel ce isi mentine cursul cu tarie ajunge la destinatie[realizeaza masa critica. We can lose our entire life waiting for water to boil. it is uselees to dig one thousand wells at a depth of 5 meter. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze.

kidney vital energy (Zhi 志)]*** 33. simplu. Chiar o haina noua (corp clonat) este imposibil sa fie imbracata de fiintele de pe Terra netrezite. care tocmai retraiau un evenimentul parasirii corpului fizic. cel ce este hotărât are adevărata stabilitate: se pliază după soarta ce i-a fost dată păstrându-şi identitatea(sfântul este ca şi apa. atunci cand faceau eforturi disperate de a-l reanima. In cursul regresiilor hipnotice am cerut persoanelor. One who lives in harmony endures. 33. a fi(IS BE) Vedeti mesajul din carte aparuta in 2009: Alien Interview de Lawrence Spencer. natural şi care nu-şi pierde propria natură(sufletul).The Great Death or initiatory death and the second birth as a technique of awakening in Taoism / L'immortalité-La grande mort ou la mort initiatique et la seconde naissance comme technique d'éveil initiatique in Taoisme/ Unsterblichkeit . doch nicht untergehen – das ist Unsterblichkeit! Orice fiinta umana este nemuritoare. Voir aussi IX et XVI. ohne zu sterben entdecken die Unsterblichkeit : Sterben. odata cu deteriorarea . o entitate eterna. / The one who keeps on his course with power succeeds [achieves critical mass. ci si cei care au fost reanimati dupa o experienta in vecinatatea mortii(NDE. Il peut subsister longtemps". care este pt. Acest lucru l-au descoperit nu doar maestrii spirituali ori sfintii. obţine imortalitatea doar cel ce rămâne aşezat la locul său de origine(izvor. dar îşi păstrează identitatea. la gran muerte o la muerte iniciática y el segundo nacimiento como una técnica de despertar la iniciación en el taoísmo Mirahorian Cel ce trece prin poarta mortii fara sa se stinga descopera imortalitatea The one who passes through the gate of death without dying will discover immortality :To die. moare repede cel ce rătăceşte (cel ce caută în afară. care isi pierd continuitatea constientei.7.viata lunga. imobilitate interiorului)]. sa-si concentreze atentia si sa memoreze starea de fiinte eterne si constiente. bù shī qí suǒ zhě jiǔ. cel ce se risipeşte.8. sa se observe si sa constate ca au in continuare porti senzoriale subtile si capacitati de actiune. but not to perish – that's immortality! / Celui qui traverse la porte de la mort sans mourir découvrira l'immortalité/ Quello che passa attraverso la porta della morte senza morire scoprirà l'immortalità/ El que pasa a través de la puerta de la muerte sin morir descubrirá la inmortalidad/Die Überquerung durch die Tür des Todes. La phrase se trouve aussi dans XXXII.Marea moarte sau moartea initiatica si a doua nastere ca tehnica de trezire in Taoism/Immortality. Living one day at a time is the essence of harmony.Near Death Experience). [cel ce rămâne aşezat(centrat în Tao) oriunde s-ar duce dainuie. Imortalitatea. 33.la grande morte o di morte iniziatica e la seconda nascita come una tecnica di risveglio nel Taoismo / La inmortalidad. dăinuie.7. World: He who discovers his oneness with the universe resides in peace. 不失其所者久.Der Große Tod und Tao/ L'immortalità. cel ce se îndepărtează de firea sa)]. Localizarea in aici si acum / The localization in here and now/ La localisation dans l’ici et maintenant / Die Lokalisation in das Hier und Jetzt/ La localizzazione nel qui e ora /La localización en el aquí y ahora XLIV: "Celui qui sait où se tenir n’est pas en péril. will last. On trouvera dans les notes de XXXII l’explication de la phrase « savoir où se tenir ».The one who does not lose his localization [in "here and now" which is the root of Tao]. bazata pe documentele furnizate de Matilda O'Donnell MacElroy(an Army Air Force nurse who was stationed at the Roswell Army Air Field 509th Bomb Group in 1947). Cel care nu-şi pierde localizarea[inradacinarea in "ceea ce este" numai "acum si aici"). acasa). care ia oricare dintre formele vaselor în care este turnată.

corpului fizic. then do what you like. Caracteristicile buddhismul zen se pot rezuma în patru principii esentiale: 1. etc. the same thought. min2 li4 bai3 bei4].Nansen Fugan). Beginner's Mind Shunryu Suzuki) In "Tao: A New Way of Thinking" by Chang Chung-yuan『老子の思想 タオ・新しい思惟へ の道』the author provides translations and explanations of the eighty chapters of Laozi's Dao De Jing while analyzing similarities between Daoism and Martin Heidegger's philosophy. fără să dispară(cel ce nu-şi pierde conştienţa intră în transa mistică ). primul patriarh al buddhismul zen. . fara sa se stinga(sasi piarda continuitatea constientei) au descoperit imortalitatea si au relatat despre ea semenilor lor. DUYVENDAK: " In fiecare dintre primele trei propozitii sunt prezentate trei cupluri. care prin experientă. indirecta] care este explicit condamnata in capitolul 19: " Daca elimini asa zisa intelepciune( intemeiata pe textele sacre deformate de religie. Zen Buddhism. eruditie şi griji. does not die when he dies. There is. 民利百倍 jue2 sheng4 qi4 zhi4. a well-known Japanese waka of Shido Bunan [至道無難]. seems to be found in its full manifestation in another quote from Abraham a Santa Clara: "A man who dies before he dies. has been pronounced. a Zen master of the seventeenth century: "Become a dead man. J. nothingness). Toti cei care au trecut prin poarta mortii accidental. This sentence would not sound strange if it had come from the mouth of a man of Zen. 2. "cel ce ţine la viaţă (ce se teme pentru ea) o va pierde"]/ The one who extinguishes(dies) but not perish lives eternally.**** J. On the page I opened was Chapter Fifty. Carl Jung's psychology. In fact.-L.Să-şi contemple propria sa natură şi să realizeze starea de «trezire»a unui buddha (KenshôJôbutsu*). te leagă de exterior şi de trecut] poporul va avea de o sută de ori mai mult profit"[ 絕聖棄智. 4." Heidegger comments on this sentence that it brings forward a decisive thought. The author calls that chapter "Great Death and Dao" and explains that when a person experiences the so-called 大死 (taishi. orizontala. ca si alte dificultati din viata noastra"/"Our life and death are the one thing. 死而不亡者壽。sǐ ér bù wáng zhě shòu。 33.Să se îndrepte direct către sufletul omului(Jikishi-Ninshin*). 3. Kitaro Nishida's philosophy. according to your own mind. The author compares this thinking to Heidegger's philosophy by quoting Keiji Nishitani's writing "Reflections on Two Addresses by Martin Heidegger": The spirit of world-affirmation. by a great number of Zen teachers. man's positive attitude to the world.O transmisie directă în afara Scrierilor[orthodoxe](Kyôge-Betsuden*). all your works then are good" 33. fara sa-si piarda continuitatea constientei.Numeroşi eruditi moderni consideră însă că aceasta definire emană de la un maestru tardiv. "Viata(starea de veghe) si moartea(starea de somn profund) sunt un singur proces (intrare-iesire) cu doua nume diferite. Cel ce se stinge (moare) fără să piară atinge imortalitatea [cel ce este ca şi mort.Nici o dependentă fată de cuvinte şi de simboluri grafice(Furyû-Monji*). Nan-ch’üan P’u yüan *(jap.In prima propozitie se face referire la cunoastere (智 zhì) [orizontala. great death) or 無 (mu. in literally the same mode of expression. for instance. in care primul membru este o asa-ziza virtute(confucianista) pe care Laozi o considera inferioara fata de al doilea termen al cuplului . frica de moarte va dispare.8. Aceasta definire foarte exactă a buddhisnului ch’an este în mod traditional atribuită lui Bodhidharma. Trezirea poate fi obtinuta in cursul vietii si de cei ce trec pastrandu-si constienta prin poarta somnului(mica moarte) sau prin poarta transei.de aici transmisia in taoism si buddhismul zen: in afara textelor) si renunti la cunoaşterea [ indirecta. there will be no death for that person. When we realize this fact. acela nu încetează să existe după moarte. remaining alive. we suppose. cel ce a renunţat la falsa personalitate devine nemuritor (moartea aparentă sau voluntară deschide accesul la continuitatea conştiinţei sau la independenţa de corp a conştiinţei).8. Atunci cand vom intelege acest lucru. we have no fear of death anymore. nor actual difficulty in our life(Zen Mind. become thoroughly dead.

qui a donné beaucoup de mal aux commentateurs ? Il me semble qu’ou bien elle signifie qu’une mort naturelle à la fin du développement de la vie. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. le premier membre indique une soidisante vertu(confucianiste) que Lao-tseu considère comme inférieure à celle exprimée par le second membre de l’antinomie. je lis. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. ou bien qu’il est question de la décomposition du corps. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime.Dans chacune des trois premières antinomies. avec une inscription des T’ang. The translation:” Powerful advancement is ambition/will” is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. VI.) Celui qui agit avec force a de la détermination » Une inversion des deux parties de cette phrase. ne pas vouloir arriver à l’épanouissement avant le moment opportun. Traducerea “Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. authority of sacred texts and reject the knowledge(indirect knowledge). Dans la quatrième antinomie. the first member indicates a so-called virtue (Confucianist) that Lao-tzu considered inferior to that expressed by the side of the antinomy. încearcă să fie ceea ce nu este. de la troisième). anéantir). erudiţie. En effet. eterna si la vederea nemijlocita de lumina exterioara] *** Exista un prag sau o masa critica in orice domeniu. de la deuxième antinomie correspondant avec yeou tche. La première. défunt . Que signifie alors la dernière moitié de la phrase. « ne pas s’écarter de sa juste place » veut dire : accepter sa destinée. il semble y avoir un changement d’accent. ce qui est une idée tout à fait taoïste. unde se manifesta credinta in "a avea" si a realizarii prin umplere si 2. se sauver. fuir. Bien que le premier membre indique encore quelque chose d’inférieur au second. Au lieu de wang (忘 wàng ). le texte traditionnel donne : « Celui qui sait se satisfaire est riche (voir XLIV: "Celui qui sait se satisfaire ne sera pas confondu/He who knows to be content will not be confused ". 125. ce apartin de doua stari de fiintare diferite : 1. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu. « connaissance »/ est même expressément condamnée dans le chapitre XIX: "Si tu abolis la sagesse/ religion. necreata. 248). atunci cand apa (stratul freatic. pare înţelept] **Cel ce se cunoaşte pe sine este Iluminat[realizeaza accesul la lumina interioara. il n’est plus question d’une chose répréhensible. unde se manifesta credinta in "a fi" si a realizarii prin golire Din cauza acestei deosebiri dintre "a avea" şi "a fi" se impune următoarea traducere: *Cel ce cunoaşte pe alţii are cunoştinţe [are experienţă. is expressly condemned in the XIX : "If you abolished the wisdom/ religion. l’accorde mieux avec les deux antinomies précédentes. Cette idée se retrouve dans le Tchouang-tseu. du texte traditionnel. «connaître». « périr ».starea de " recipient " . qui se transforme en d’autres choses et ainsi continue à exister. O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca “ambitia isi distruge posesorul”. because “ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur”. . écrit avec le même caractère sans la clé du " coeur" Note: Din propozitiile 33. 6 (Legge. wang (亡 wáng décédé . mourir . All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). et XLVI: "Il n’y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir avoir assez/ There is no greater misfortune than not knowing contentment". l'autorité des textes sacrés et rejettes le savoir(la connaissance indirecte). d’ailleurs indiquée par la construction (yeou li. le peuple en aura cent fois plus de profit" In each of the first three paradoxes.1-4 se observa ca sunt puse fata in fata doua modalitati de cunoastere (mijlocita si nemijlocita) si de actiune(indirecta si directa). ne pas essayer par une activité démesurée de forcer son sort. the people will be a hundred times more profit " Dans la troisième antinomie. mort non hâtée par des incidents provoqués par toutes sortes d’activités. The firstknowledge(智 zhì). est la vraie longévité . 124. tche (智 zhì) « savoir ». « oublier ». starea de " izvor ". p. O viata intreaga poate fi irosita degeaba daca sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani.

il ne donne pas prise à la mort. etc. les Pères nous le prouveront bientôt. Introduction.« De dix hommes. De là l’invulnérabilité de l’extatique.-L.156 dénoué. un coup doit atteindre le noeud vital. Censée être une union directe et immédiate au Principe. Il ne peut donc être tué. Elle produit le détachement absolu de tout. extériorisé par son indifférence totale. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) Sur l’extase taoïste.IV. Il s’agit de la survivance consciente [pour atteindre l'immortalité] . des armes des combattants.. parce qu’il en est détaché. siete signori di tutta la distruzione è di tutta la creazione”(Clemente Alessandrino. J. le corps ne peut pas être frappé à mort. ou réellement transportée hors du corps par l’extase.20)[1923] In effetti. Voyez: "Les pères du système taoïste ". de la griffe du tigre. ses convictions. Nous la connaissons dans le Taoïsme postérieur .**** Great Death and Tao/Marea moarte si Tao “Our life and death are the one thing.cfr. When we realize this fact. Nella penultima linea si torna alla norma dell’esser se stessi. pour être mortel. dopo il distacco. Pourquoi cela ? Parce que. un seul conserve sa vie jusqu’à son terme. chez l’extatique. 798 pages. 50). 6. 1922. ca si alte dificultati din viata noastra”(Zen Mind.. cette jonction n’existe pas. » L’extase joue un grand rôle dans le Taoïsme .Tome I. temporairement. frica de moarte va dispare. un’altra possibile interpretatzione di tale linea è: "dopo la morte. Deuxième édition. Valentino: "in quanto dissolvete il mondo e non siete voi stessi dissolti.J. la jonction du corps et de l’âme. Dopo la realizzazione dell’indifferenza. non dimenticare"-cioe mantenere la continuità di coscienza[1959] (3) Léon Wieger: La mort et la vie.14 despre masa critica si aforismele legate de multumire(santosha) Tehnicile de imortalitate din alchimia interna(内丹 nèi dān) si externa( wai dan 外丹) Vedeti textul lui Henri Maspero (1882-1945) din Le Taoïsme intitulat: " Les procédés de « nourrir le principe vital » dans la religion taoïste ancienne" care este redat in intregime in linkul indicat dupa Bibliografie Duyvendak J.. sa foi. L’idée paraît être que. Tandis que l’âme est comme transportée. Cet idéal nécessite une ascèse difficile. nor actual difficulty in our life/ Viata si moartea noastra sunt un singur proces (intrareiesire) cu doua nume diferite. tandis qu’il est en extase (chap. a non durare[1959]. elle renouvelle. page 10. Une technique spéciale se développa dans ce but. est à l’épreuve de la corne du rhinocéros. Il forzare. Stromata.l’affermarsi senza contatto con la propria natura originaria crea solo una specie di essere fittizio fuori dall’essere. Atunci cand vom intelege acest lucru. we have no fear of death anymore. ma mantiene sempre sé nell'unita raccolta dell'atto[1923].il mutar luogo. [pagina 175 in: Léon Wieger S. deux formes de l’être.in fedeltà alla parte assunta entrando nella condizione umana. Or ce noeud est p. nous n’avons de Lao-tzeu qu’un texte fort court. mais dans le Tao-tö-king il y a aussi des indications claires de ces pratiques (LII). même du corps. : "Atteindre une longue vie est un idéal chinois à la poursuite duquel les Taoïstes se sont spécialement voués. Histoire des Croyances Religieuses et des Opinions Philosophiques en Chine depuis l’origine jusqu’à nos jours. (2). Il y eut une .] (1) Chi non si applica all'esteriore. Celui qui est détaché de la vie. imprimerie de Hien-hien. destinato a dissolversi. ou d’avant lui. dans celui qui s’y livre.CONEXIUNI/CONNECTIONS Transa mistica si moartea-Mystical Death -see Chapter 50 in Lao Tzu Jesus/Iisus: "cei ce isi vor da viata pt mine vor trai vesnic" Vedeti in Aforismele lui Patanjali despre aliniere(Yoga Sutra) aforismul YS1. mais qui prouve que la pratique date de lui. sa participation au Principe.

devenus maîtres de ces pratiques. înţelepciune. clever. Klasse. chapter. dient zur Bildung der Ordnungszahlen. indessen. G:Aufsatz. going along the line. XI. house. last name ( one of the 100 families). regulation. LİSTA CARACTERELOR DIN 第 CAPITOLUL TREIZECI ŞI TREI AL DAO DE JİNG [TAO TE CHİNG.departament. de ex. permettant de faire circuler le k’i. s’appliquait à conserver la force vitale en faisant circuler le sperme dans le corps. Regel. bunt. categorie. serves for the formation of the ordinal numbers. dématérialisés pour ainsi dire. fair.petiţie. kennen. colored. cunostinte. dans Tchouang-tseu. paragraph.Kapitel. « par les talons ». pricing. et l’alchimie pour préparer la pilule d’immortalité. secvenţă. E:line.meanwhile. » Empêcher ces deux (l’âme spirituelle houen et l’âme corporelle p’o) de se séparer (chapitre X). Auszeichnung.Abhandlung. award. Vorschrift. memorandum. etc. merely. rule. department. degree.ultimul nume[una dintre cele 100 de familii]. Il y eut encore la recherche d’herbes médicinales.bine. . Haus.sigiliu. "numărul doi". be aware of. cand de fapt e doar o acumulare. memorandum. G:wissen. (influenta confucianista care identifica inteligenta si intelepciunea cu "umplerea cu invataturi"). Pour l’expression « se cramponner à l’unité ». signifie donc posséder la longévité.only.1: 知 zhi1 tschi : R: a cunoaste. clasã.Grad. 33. Stempel. le coeur ne comprenne rien. E: essay. stamp. o memorizare de texte si intipariri transmise sau memorate(in lb. abzeichen. Familienname. c’est-à-dire la Voie par laquelle tout se maintient.timbru.Ordnung. Siegel. 章 zhang1tschang:R:capitol. a intelege.articol. Absatz. le souffle. Wohnung. modifier. petition.skr: smrti). bekannt. order. voir aussi: XXXIX. vertraut sein mit -. G:Reihe. n’être pas soumis à la mort.insignă colorată. seal. grad.instrucţiune. beautiful.Abteilung.tratat. desteptaciune. however.secţiune. nice. comme on dit. wisdom.skr: jnana) care e luata de confucianisti drept inteligenţă. verstehen. TAO TE KING] INSOTITA DE TRANSCRIPTIE SI SEMNIFICATİE di4 ti:R:prefix înaintea unui număr. treatise. lediglich. tell. a fi constient. 三十三 san1 shi2 san1:R: treizeci şi trei. un exposé de l’art de la longévité : il faut « cramponner son esprit à la tranquillité ») de sorte que « les yeux ne voient rien. preţuire. Il y eut également une hygiène sexuelle qui. dans le corps entier avec la plus grande intensité possible . schön.Denkschrift. număr. Schriftstück.discipline de la respiration.: "primul". notify. cunoastere. erkennen. Abschnitt. badge. a percepe.regulă. sich bewußt sein. les oreilles n’entendent rien. eruditie. der Reihe nach. n’avaient plus besoin de nourriture et devenaient impérissables ". 3. Il faut rapprocher aussi. Kenntnis haben von-. dans l’union du Yin et du Yang. number. on apprenait à respirer. paper.frumos. Les Saints taoïstes. fine. instruction. propres à conserver la vitalité. acquéraient le don de lévitation : ils planaient librement au gré du vent et leurs corps. Paragraph.Eingabe. Dictionar chinez-roman al tuturor caracterelor din capitolului 33 al Dao De Jing[Tao Te Ching] insotita de transcriptie si semnificatie Chinese-English Dictionary of all the Characters in chapter 33 of Dao De Jing[Tao Te Ching] accompanied by Romanization and Meaning Dictionnaire Français-Chinois de tous les caractères chinois du chapitre 33 du Dao De Jing[Tao Te King]acompagne de leur transcriptions et significations 33. knowledge. Satzung. class. apartment.disticţie. section. 7. statute. Bestimmung. wise. en embrassant l’unité. sich erinnern. inform.nur.. aber. Nummer.statut. cunoastere mijlocita(in lb.paragraf. pentru numere de ordine. E:know.

cand de fapt e doar o acumulare.people. ability.13: 力 li4 putere fizicã. wissend. E: human being. es gibt. Leute. strength. from. E: to know. a face clar.-giu] care indica persoana care face ceva. clearsighted. die Kraft haben. character. ceilalţii (în opoziţie cu sine însuşi). carti. sharp-eyed.Substantivierung. a percepe. de la. a subjuga. a întrece. Menschheit. used to indicate a person engaged in a certain profession or believe in a doctrine. mit Kraft. weise. a purta. E:oneself. klar. von(Richtung).: 智 zhi4 tschi R: a cunoaste. a ieşi (dintr-o încãpere) a muri. verstehen. înţelepciune. B. skr: «bhava».existenţa[ceea ce are caracteristici şi deci un nume].6: 知 zhi 1 R: vedeti/see: 33. 33.plinul. a intelege. a depãşi. cunoaştere mijlocita(in lb.4. Eifer. brilliant. experienta.inteligent.4. Geist. 33. leuchten.prin sine însuşi. suflare) propria sa persoană.muşchi.3. erkennen. erklären.a exercita propria forţă. desteptaciune.natural. welcher. phil: das Sein.daß-. apare in: 3.zori. sine.tendon. die Erkenntnis. resurse. Verstand.-ist] as a substitute for a person or a thing.a cuceri.F. seit. Ming-Dynastie(1368-1644). hangiu). verständig. Höflichkeitsanrede. everybody. personality.anlangt.taoist] G:enklitisches grammatisches Hilfswort: derjenige. bildet Partizipien und (Partizipial-) Substantive.beherrschen. physical strength. wit. experience. 33. personal.:jnana). vorhanden sein.-or. E:to have. suficient. power. artist. kraftvoll. Wissen. Fähigkeit.5:自 zì4 tzu tse : R: (respiraţie. force. G:hell.2. Enlightened. Intellekt. sichtbar. a avea forţa de a face. (fig) Energie. wisdom. sine. eigen. privat.energie.skr: jnana). eifrig. (skr: jnana). uman. der etwas. each.iluminat.3. spirit. persoană. G:haben. klug. kräftig. a declara. smrti) which is taken by the confucianist as intelligence. în întregime. Einsicht. scheinen. das. berühmt. selbsttätig. naturally.1 33.8: 明 ming2 ming:R: strălucitor. apare prima data in: 2. glänzend. von selbst. E:bright. marturii ale simturilor). luminos. natürlich. taoist. gewaltsam. 33.4. intelligent. adecvat pentru. das Wissen.lucru. 33.skr: smrti). understand. ein solcher. Stärke. homo. (influenta confucianista care identifica inteligenta si intelepciunea cu " umplerea cu invataturi").lumină. 3: 者 zhe3 tsche R: particula de genul[-ar. jemand. Intelligenz. skrt. Verstand. deutlich. schließt in Definitionen das zu Definierende ab. G: Mensch. offen. to possess. schließt als Finalpartikel Befehlssätze ab. agerime. care e luata de confucianisti drept inteligenţă. sich anstrengen. 33. bud: Erkenntnis. Klugheit. to exist. Enlightenment.12: 有 you3 yu R:a avea. indirect knowledge(in Sanskrit: jnana.55 in loc de 知 zhi1 . person. distinct.manifestarea. used to indicate things mentioned above[worker. bud: das Dasein.fiinţa.(de aici:)următoarea(zi ). open.10: 人 ren2: R: vedeti/see: 33. 33. man. olar. persönlich. în special“acela care vine”şi “acţiunea de a veni”. there is. morgen. in 3.-ist. hebt das logische Subjekt hervor: was. a sti. muncitor. corespunzãtor la. Auto-. G:Weisheit. . jemand anders.N. clear. particulă gramaticală cu funcţii variate. văz. phys. 33. cunoastere mijlocita(in lb. cu totul.mijloace.efort. 2: 人 ren2 jen : R: om. clar. evident. 33. the being. G: selbst.vedere inteligenţă. 33. a învinge. ernsthaft. Person. din. minte. Kraft.a exista. E: a particle used after an adjective or verb[-er. o memorizare de texte transmise sau memorate(in lb. was anbetrifft. klug. cunoastere indirecta sau mijlocita de simturi si de procesarea mentala (transmisa prin vorbe. a excela. 33. 33. explicit. to perceive.forţă. others (as opposed to oneself).9: 勝 sheng4 A. to own the existence. one's own. a prezenta. die Kenntnis. eruditie.55 acest caracter este inlocuit de 智 zhi4.11: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33.7: 者 zhe3 tsche R: vedeti/see: 33. es ist klar.

cusur. lemn(木.1 33. abundent. Absicht.14:自 zì4 tzu R: vedeti/see: 33. Metal (Chinese: 金. Ehrgeiz.genug. înregistrare.a scãpa. reichlich. (nicht so sein. Bein. nicht feststehend. unverfälscht. Water (Chinese: 水.24: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33. o speranţã). used to form a negative. (prefix negativ).E:lose.15: 勝 sheng4 R: vedeti/see: 33. reisen. 33.libertatea între anumite limite]. es geht. violent. trip. termen folosit pentru a indica non-acţiunea.Medicina Tradiţională Chineză[MTC] utilizează relaţiile dintre Cele Cinci Elemente pentru a explica diferitele fenomene fiziologice şi patologice. Freiheit in Grenzen. a omite. mehr als-. apare prima data in 3. sich anstrengen. competent. scop.drum. magazin. superior. kräftig.a mânca(o silabã). die (fünf) Elemente . inscripţie).23: 行 xing2.19: 33.daß -. Aufzeichnungen.Grad. sehr sich frei machen. a face eforturi. G:Fuß.3. befriedigen. 2. nötigen.a arunca. wealthy. . Tatkraft.28: 失 shi1 schi a picura.not. vollziehen. a pãstra în suflet.comportament.şir. 33. 33. 33. un-. pinyin: mù). mai bun. anmaßend. apare prima data in: 3.a greşi.părãsire.greşeală. Beschreibung. apă(水.27: 不 bù4 pu : R: nu . ţintă. gelingen. used to indicate a choice to get free. in many traditional Chinese fields. 33. 2. E:will. Familienname. abundant.a se comporta.care meritã(sã).25: 有 you3 R: vedeti/see: 33.5.a executa. pinyin: tu). E: no. E:strong.a face. negaţie.a lăsa să scape. Five Phases or Five Steps/Stages[Wood (Chinese: 木. 33. intenţie. daß-). Nachdruck. pinyin: tǔ). tue ja nicht. bestehen auf-. dient als Vorwort zur Bildung von Zeitwörtern. hotărâre. G:reich. E:walk.a constrânge. Streben.determinare.care e demn(de). Wesen. amintire. memorie. durchaus. nicht da sein.23. nicht. Schriften. verneinende Befehlsform. genügend.17. nachdrücklich. powerful. Betragen. 33. opulenţă. serie. 33. freedom within limits. Wandel.destul. 33. verrichten. a pãstra cu duioşie. Entschluß.a pleca. apare prima data in: 17. capable. Familienname Aussprache kiang3 zwingen. G:stark.22: 強 qiang2 R: vedeti/see: 33. für erheblich.ambiţie(uneori: a scrie. metal(Chinese: 金.17:強[强] qiang2 kiang puternic. pinyin: shui).43. Jahrbücher. capabil de. care a fost ulterior simplificată ca : 不 este:懷 huai2 [a gândi la.(eines Tisches usw. pinyin: huo)] considerate de antici că alcătuiesc universul fizic. wohlhabend. Wiebel(Insekt). handeln.uitare.). sign.non. gebr. anale.funcţionare.unii comentatori consideră că forma veche. suficient.inimă. vollwertig.used to indicate indifference. hang hing : R: a merge.sân. Ziel. ausüben.o firmă. tun. acţiune. Reihe(NCS 320). negation. veranstalten. ample.Earth (Chinese: 土. gewaltsam.purtare. a bit more than. Geschichte.a se mişca. nein. G: gehen. um zu (veranlassen. G:Wille. 五行 wu3 xing2:« or the Five Movements.9.a lãsa. reichlich. a sili. E:foot.minte.18: 知 zhi1 R: vedeti/see: 33. a forţa.a se rătăci. vollständig. be all right.19:足 zu2tsu:R: picior.(metal)de puritate standard.element. defect. nicht tun). wolle nicht. 33.26: 志 zhi4 tschi voinţă.16: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33. stattfinden. pinyin: jin).3. a pierde.25.enough.20: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33. document. noch nicht. Fire (Chinese: 火. Zweck. zufrieden. begehen. a năzui.conduită. 33. bereichern. E:rich. mark. hsin. cale. decizia de a realiza«eliberarea». pinyin: huǒ). geeignet. pinyin: mu). Kraft.56.a nu pronunţa. travel. apare in:9.a neglija. un depozit. besser. a nutri (un sentiment. vor sich gehen.Schritt.a nu bãga în seamă.a acţiona.21: 富 fu4 fu: R: bogat.plimbare.42. records.33. a lãsa sã cadã. absolute Verneinung. foc(火. hartnäckig.12. fail to get hold of. better. mers. Stufe. aspiration. do.五行 wu3 xing2: "Cele Cinci Miscari/Faze/Elemente " [pământ(土. pinyin: shuǐ)] are chiefly an ancient mnemonic device. pinyin: jīn).acţiuni. übertreffen.sufficient.a trata cu indiferenţă. zeitweilig. [vezi: Comentariu în «Glosar de termeni chinez-român»]. dazu angetan. 33.fără. G:grundsätzliche. -los. Linie. sich lösen. behaviour. carry out.3. annals.

wo. in taoism. E:for a long time. unwillkürlich. anderer.lor. 33. E: forget. vârstã înaintatã. E: die. fliehen. of a specified duration. tot. tot. şi. versäumen. mourant. fail to achieve one's end. ohne. G: sterben. vernachlässigen. hohes Alter.(despre plante) a se usca. sogar.exact. umkommen. G: lange.uituc. particulă de legatură: apoi. etwa=nämlich.chiar şi. abgetan.printre altele. Relativpronomen: derjenige welcher. aim and means or action.E:also. längst. ihr. apare in:7. 地久(tian1 chang2. în realitate. 33. starr. und demgemäß. (Wasser). 忘 wàng wang4 wang R:a uita. das bedeutet. break (a promise). birthday. 33. aber. dar. dauerhaft.36. fuir . their. Stelle. nicht haben. Dauer. und doch. mort. 8.3. fahrlässig. shou4 schou cantonese: sau6 R: longevitate. away. G: langes Leben.la fel. E:used within a sentence to refer to somebody or somrthing mentioned earlier: he she it. deren. E: express coordination. şi încă.3. dieser. haltbar. absent. das.locul unde. übertreiben. verloren. G:verlieren.mourir . indicating concession. vernichtet.particulă finală ce se referă la propoziţia care o precedă. age.34: 而 er2 ör erh.27.sie es. perdu.4. verschwinden. Umgangssprache: auch. moarte. sonder. asemenea. indicate a change from one state to another. Lebensabend.défunt . în vârstã. its. such. perish. a pieri. viaţă lungã.7. tu. Einleitungswort. mutaţie]. her. indessen.a creşte. inflexible. auslassen. a pieri. apare in: 7. nicht haben. BIBLIOGRAPHY/ BIBLIOGRAFIE /BIBLIOGRAPHIE/ BIBLIOGRAFIA . fuir. ne sont pas sans. 33. as well. fest. sein. Geburtstag(älterer Leute) Familienname. life.gleichwie.37: 者 33.31: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33. sich irren.60. ce se poate traduce prin: “a se aseza si a uita de tot”. wodurch. lost. loin. lose. distrat.32:久 jiu3 kiu gau2 R: timp îndelungat.însă. that. B. absorbit de ganduri.23. a omorî. verpassen.încă. closed. E: longevity. asservir . C. R: A. (pierdut mental:) a pierde. ceea ce. G: vergessen. a uita . Ursache. 33. connect cause and effect. sfârşit. durată de viaţă.de multă vreme.deviate from the normal. fixed. parti.atunci. wang2 wang R: a muri. G: sterben. (“astfel. was. în calitate de:) sufix în frazele adverbiale. rigid. mißlingen.confirmarea unei afirmaţi.29: 其 qi² ki ch’i R:a ei. 33.G:er. was auch immer.a lui. stehend. mistake. mort. G:und dabei. E:flee. und ebenfalls.Cerul[Tao]este o eternă dăinuire. dead. du dein. disappear. particulă finală.se sauver . imortalitate. apare in: 6. 13.38: 壽 zhe3 R: vedeti/see: 33. Tod. E: place. disparaître. G:Schlußwort der Schriftsprache. to the death. mishap. drückt Wunschform aus: möge. mort. mult timp(în urmă). too. 33. trecere a timpului.3. indicating resignation. curgere. flee. jener. în acele circumstanţe”. F: décédé . are not without. deadly. Zählwort für Gebäude.dvs. intalnim termenul tehnic zuo wang: 坐忘. di4 jiu3) 7.35: 不 bù4 R: vedeti/see: 33. leblos. dessen.acela particulă modală (ce marchează o opinie ori o opţiune subiectivă). destroy gone.30:所 suo3 so R: loc. dead. die. pass away. Zeichen höchster Steigerung. implacable. die. they. davon. leeres Wort am Satzendende. Zeichen des Indikativs. töten. abwesend. get lost. de détruire.4:天長. for burial. F:oublier. in seltenen Fällen ein Fragewort.Pământul[Universul manifestat] este o permanentă devenire [transformare. unbeweglich. G:Ort.33: 死 si3 sse R: a muri . dying.Fehler. similar to but or yet. 33. 33. defect. întârziat. anéantir . cauză.36: 亡 wáng. fort. impassable. his. 33. gleichwohl. acela care de fapt.1. 也 ye3 ye particulă finală . extremely. das ist. run away.

with translator's preface. Roger T. 1977] Anonymous [Dutch . Douglas. 81 Verses By Lao Tzu with Introduction and Commentary.The Tao Te Ching. with paintings by Stephen Addiss. Roger T. Ames).Title: Daodejing : making this life significant : a philosophical translation Published: Beijing: Xueyuan chubanshe. Ballantine. Published: Honolulu: University Press of Hawaii.2002] Ames[ Roger T. Young. 1979] . 2004]. 1993 ISBN 0-87220-232-1] Alan [Ralph Alan Dale . translated and adapted by Rhett Y. Ames. autorul fiecarei variante de traducere a textului lui Lao Tzu Abreviations for the author of each translation variant of the text of Lao Tzu Add & Lomb [Stephen Addiss and Stanley Lombardo. introduced by Burton Watson. notes. and comments (by Chen Kuying.. Young.2007] Allchin [Allchin. 2003] Ames&Young [Rhett Y. Ames .English by Anonymous] Ariane [Ariane Rump in collaboration with Wing-tsit Chan . Title: Lao Zi : text. Ames& Hall [Roger Ames and David Hall Dao De Ching: A Philosophical Translation. translated. W. Title: Lao-Tzu Tao Te Ching. glossary. Published: San Francisco: Chinese Materials Center. Published: Cambridge: Hackett Publishing Co. Title: Commentary on the Lao Tzu (by Wang Pi). W.Lao Tzu Translations-A collection of all translations of the Lao-tzu (Laozi) Prescurtari pt. and pronunciation guide. Tao Te Ching: Classics of Integrity and the Way.

html] Cleary [Cleary-Thomas Cleary.Paris : Stock. 1868] Chan [Chan. In: Journal of the American Oriental Society. Abe (Translators)Tao TE Ching: The Cornerstone of Chinese Culture. www. Truebner. 1975. Tao Tê King. II. Man. by Chan. Tao Te Ching: Lao Tzu's Classic Text in 81 Cards. Club français du livre.Taipei.Astrolog Publishing House.www. Vid si plin.com/. chap..1944. C. Limbajul pictural chinezesc. ISSN 0154-361X). with an introduction and commentaries. Bucuresti. 1991. 18 cm. essai sur la philosophie. Polity and Morality of the Old Philosopher Lau Tsze. comments. La sagesse suprême . 1983.org. 1898.sanmayce.org/re3ra3. New York : Harper & Row. 1967] ChengA [ Cheng. Lao-zi: Dao De Jing. (Stock plus.html] Chung [Tsai Chih Chung. Suzuki . 2000.7.J. Paul. Tim. 105 pages. Chicago.Trad. Witter. Further remarks on the identification of Lao Tzu: a last reply to Professor Dubs. Published: Garden City Park. Herissey). Paul Carus. Co. Ed. by Lao Tzu translation. Tao Te Ching : Le célèbre texte taoïste présenté sur 81 cartes . Published by Marlowe & Company. Chao-Hsiu Chen. la poesie et l'art chinois / Chang Chung-Yuan .Fordham University.org. The Way of Lao Tzu: A Translation and Study of the Tao-te Ching.Fourth printing 1967.: Princeton University Press. N. 2004] Chen E M[Chen. Translated. pdf. 1955. Ph. A Study of the Key Ideas in the Tao Te Ching. Title: The Way of Life: Tao Te Ching(Wang Bi): The Classic Translation.. Bahm [Archie J. Mentor Books] Bullen [David Bullen] Bynner[Bynner. 1958 .uk/daode_jing_intro. Frederick Ungar Publishing Company] Balfour [Frederic Henry Balfour. « Le Dao du non-agir dans le Laozi ».]. Bodde.T. Laozi .TAO TE CHING Lao Tzu.html ] ChengHong [David Hong Cheng. Vide et Plein http://www.Armel[Armel Guerne Lao Tseu. Editeur Editions Jouvence . Lao-Tze's Tao-Teh-king. 1963]. 1963. 1983. Francois Cheng. Blakney. 2000] Clatfelter [Headless version Jim Clatfelter. K.China.. . BobbsMerrill Company. Cheng. The Speculations on Metaphysics. 1983. According to Lau Tzu. Online document 2004] Bodde[Derk Bodde A History of Chinese Philosophy.Taiwan. . Ill. 1991] Carus [Dr. Princeton. Perigee/Penguin. translation based on a version from Qing Dynasty. Boxed Set.com/L_Cheng-vide.New York: Putnam.tclt. a translation of the Tao Te Ching.1996] Blakney [Raymond B. de : "Creativity and taoism" . Derk Bodde (Translator).pages.. Le Monde du Tao : creativite et taoisme. with introductory essays. Chen. 1972] Byrn [Tormod Kinnes 1997 Kinnes. Traduction collective .) by Yu-lan Fung (Author). Belmont.uk 2005.html] Byrne [Byrne. Introduction to the Headless Tao] Chilcott [Chilcott. Wing-tsit.1969] Clatfelder [Jim Clatfelder. and D. Co. Chao-Hsiu. Eddison Sadd Editions. http://www. 1884. Chung-yuan. New York. 1963. 1913. 64. 1944. 1: The Period of the Philosophers (from the Beginnings to Circa 100 B.The Essential Tao: An Initiation into the Heart of Taoism through the Authentic Tao Te Ching and the Inner Teachings of Chuang Tzu Translated and Presented by Thomas Cleary.lacanchine. The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary. 176 – 199. English interpolation. Paris. The Tao Te Ching by Lao Tzu . New York: Paragon House. . Chalmers [John Chalmers. Éditions du Seuil.English tclt. based on the English versions of Lin Yutang.Collection Philo-Bédé. Le Seuil." Dissertation.uk/daode_jing. http://oaks. Published: New York: Macillan. A Source Book in Chinese Philosophy. p.tclt. Le message de Lao Tseu . 2003. Santa Fe.D. "Tao. ill. Trench. Paris.geocities.178 pages . 1991. Tao: A New Way of Thinking. 128 p. Bahm.htm. Patrick Michael. Derk. The Canon of Reason and Virtue: Lao Tzu’s Tao Teh King. http://www. illustrated with art and calligraphy by Chao-Hsiu Chen. Published: London: Trubner.com/~jimclatfelter/jimztao.june. Chan.. The Library of Congress Catalog Card Number 62-b21266.org. La Salle. Philosophy. and notes. http://home. 1979. HarperSanFrancisco ISBN 0-06-250216-6 . Wing-tsit. 2005. THE TAO TÊ CHING translated by Henry Balfour. Wing-tsit. Ellen Marie . Ellen Marie.htm] Chou [Chou-Wing Chohan& Bellenteen. On Lao Tzu . 2000. Paul. . Vide et plein: le langage pictural chinois.217 p. The Way of Life.nvg. 1979 (27-evreux : impr. Arthur Waley and Wing-tsit Chan.at/onkellotus/TTK/English_Chohan_TTK. Princeton University Press. Dao De Jing. Meridiane. Anne. Wadsworth.Chinese .ISBN 2-234-01056-X] Chen [Chen.Editeur : Le Courrier du Livre. 1963] Chang [Chang Chung-yuan. 2003. London: The Open Court Pub. NM: Sun Pub. Nature..The King by Lao Tzu: Interpreted as Nature and Intelligence by Archie J. Published: London.: Open Court Publications. 24-27] Beck [Sanderson Beck. : couv. Published by the World Book Company. 1989. Carus. traduit de l'americain par Claude Elsen. Histoire de la pensée chinoise.Title: Tao Te Ching: The Way of Virtue.492 pp. 1997] ChengF[François Cheng. Chang. NY: SquareOne Classics. ISBN 0-534-57609-5] ChengLin [Cheng Lin The works of Lao Tzyy : Truth and Nature popularly known as Daw Der Jing appended with chinese texts and the oldest commentaries. . ISBN 2-914395-02-7. 657 p.Interpolation by Tormod Kinnes. Bahm. Vol.. François Cheng Des extraits du livre de F. New York: Penguin Putnam. Tormo[n]d [Byrn]: "Dao De Jing .Tao Te Ching" .

L. Edwin Sha from the perspective of a Buddhist. Title: The Tao Te Ching Interpreted and Explained. agosto 2004] Evola [Evola. Lie Zi (Lieh Tzu). Lao-Tzu . L’essenza del Tao. Edizioni Mediterranee. Lanciano. 2003] Condron [Daniel R.truetao. Nina. Dao Is Open.htm. Chinese – English. Puiseaux. J. with an introduction. Estra Brian M.-L. http://home. Poems of the Universe: Lao Tzu's Tao Te Ching.1959. 1991). Taoism: The Magic. 2004] Cronk [George Cronk.Translation with some commentary by Dr.). Carabba Editore. Roma.) 1923] Da Liu [Da Liu The Tao and Chinese culture. 1905. 1923. J. Thomas Cleary. Erkes [Eduard Erkes.Tao te king. ed. 1950] Ettilio [Andreini. 1996] Eiichi [Eiichi Shimomiss. www.-J.at/onkellotus/TTK/English_Gauthier_TTK. Title: Tao Te Ching: A New Approach. MO: SOM Publishing.org/ ® www. Pardès. Holmes Publishing Group. “Piccoli saggi”. de l'italien par Jean Bernachot et Philippe Baillet.rivenrock. 1919] .com/tao. Armenia. Paris. Cheng Man-ch'ing. 1999] Crowley Aleister Crowley The Tao Teh King (Liber CLVII). “gli Adelphi”. 2006 ] Foucquet [Jean-François Foucquet (1665-1741)Second complete translation into Latin and French] Fukunaga [Fukunaga Mitsuji] Gauthier [Gauthier. London. Le Livre de la Voie et de la Vertu. Edmonds(Washington)1993. the Mysticism. Genesi del «Daodejing». Switzerland: Artibus Asiae. Attilio. Tao Teh Ching. Roma: Nuova presentazione. 2002. Presses Universitaires de France. translated. 1989] Fex [Aalar Fex. CA: North Atlantic Books.Title: Ho-shang-kung's commentary on Lao-tse .. translated from the Chinese by Tam C. et commentaire par Marcel Conche. Marcel . 53p.English & German translations. John Murray.Casa Editrice Ceschina.Cleary. Ristampe: 1987. Condron. Evola. Tao te King. No. 1994).htm] Gia Fu Feng [Laotse. Images by Penny Downes (in: The Nomad Web Site).ed (anastatica) Edizioni Arktos. Oscar Mondadori.org/theway/suffer.1995. 1979] Dalton [Jerry O. Milano. Thomas. 1953 1987. Dalton. 2005 (see also Your Tao Te Ching. Milano. Laozi.htm] Dicus [Dicus. London: John Murray.pages. Julius Evola. Published: New York. Avon. agosto 1994. 1947. Maisonneuve. The Sayings of Lao Tzu. 1982.Translated by Gia Fu Feng] Gia-Fu&Eng [Feng Gia Fu and Jane English. www. Le Taoisme.dieterich/index. Julius. 1950]. Paris. Goddard. presentation de Jean Bernachot .-J. July 14. 2005] Duyvendak[Duyvendak.. Published: Richmond. La pratica sessuale taoista come via per il benessere fisico e mentale (Sex. 1984]. and Long Life. "Tao Te Ching" . each character linked to a dictionary (GIF + sealscript characters). A new translation.htm] Dieterich [Dieterich.Published: Ascona.A. Health. Lanciano. 1999 Liarech Enterprises] DerekLin [Derek Lin The ”Ancient Child” http://truetao.1992. Lionel. The Book of the Way and Its Virtue translated from the Chinese and Annotated by Duyvendak.net/user/wulf. Leon Wieger .Dwight Goddard. Cheng Man-ch'ing. John. Adelphi (c 1973). www. English interpolation. Lao Tze.1972. http://home.Published: Windyville. In: Sesso e longevità. Gibbs.. Carmagnola.1995. Julius (pseud. “I Piccoli Libri”. (a cura di). 2003]] Correa [Correa. Edwin [Edwin Sha. c1981] Giles [Giles.com/tao/docs/taote. Evola. Published: New York: Vintage.mcmail. Julius.html. J. trad. Il Libro della Via e della virtú. Les Belles Lettres. New York.html] Donohue [Donohue. Ed.Cleary. ottobre 1994]. Lao Tsu: Tao Te Ching. “Orizzonti dello spirito”. Thomas.-L. Il libro della Via e della Virtú. VIII. J. my words are very easy to understand : lectures on the Tao Teh Ching (by Zhèng Mànqīng. Il libro del principio e della sua azione (Tao-Tê-Ching)..1989. Torino.Tao Te King. Tao Tö King. trad. Duyvendak. Tao-Te-Ching The Classic Chinese Work in English Translation. Wulf. Milano 1996. “Biblioteca”. by Guido Stucco. 1998] Eichi Kimura Éracle [Jean Éracle Lao-Tseu.1984. My Dao De Jing (The Path of Love and Happiness). Lao Tzu: The Tao Te Ching / An English Translation. Istruzioni nell’efficacia e nella regola.1991. Paris). A New Translation by Ko Yuen(Aleister Crowley) The Equinox (Volume III.nomad. Lulu. Paris. Tao Te King(Wang Bi). 1954. Tao Te Ching e Chuang-tzu (The essential Tao: an initiation into the heart of Taoism through the authentic Tao Te Ching and the inner teachings of Chuangtzu. Einaudi.org/ttc/ancient. An introduction to a 1959 Italian translation of the Tao-Te-Ching.. Laozi Daodejing. Albin Michel. 1991] Conche [Conche. 1993] Derek Bryce [Derek Bryce. Tao tê ching. Laotzu's Tao and Wu Wei translation Brentano's Publishers.debitel. Andre.Wisdom of the Daoist Masters: The Works of Lao Zi (Lao Tzu). Title: Lao-tzu. Zhuang Zi (Chuang Tzu) rendered into English by Derek Bryce from the French of Leon Wieger's Les Peres du System Taoiste (Cathasia. A. translation and commentary. 1997. Dott Gino Carabba Editore.archive. Tao Te Ching. 1972] Gib-Cheng [Gibbs Tam C. foreword by Jean Bernachot. New York : Schocken Books.com. Milano.

1987. 1905. Editions du Seuil. Lao-Tzeu. éditions Dervy-Livres.1953.rusa) Yan Hin Shun — The Ancient Chinese Philosopher Lao Tse and His Teaching. 2000. Paris. 1929] Gu [Gu Zhengkun . . 1977] Huang C. Moscow-Leningrad. Seán i Presas. n° 16.pages." in Heidegger. annot. DC: Counterpoint. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. La Voie et sa vertu.Lingnan University.terebess. El llibre del "dao" i del "de". Tao Te King. René. Tao.September 1. Tao-tê-king.] Henricks 1[Henricks. . Oxford University Press. "Influential Western Interpretations of the Tao Te Ching.Cf. 1995] Guenon[Guénon. Marisa. juin 1926.157 p. Courrier du livre. 2005] Headless version [see Clatfelder Jim] Hardy [Hardy.edu/Lao1. : couv. Laotze.Title: Lao Tzu’s Tao Te Ching: A Translation of the Startling New Documents Found at Guodian Published: New York: Columbia University Press. XI. à son ami Daniel Nazir de terminer son oeuvre. Tao-te-king. Collection " Points-Sagesses". 1985. collection "Mystiques et Religions”. 1981] Hogan [ Ron Hogan(previously known as Jesse Garon). (Trans. Y. introducció i comentaris de Golden. Tao Teh Chin: The Taoists' New Library Publisher: Taoism Pub Date Published: 1991 ] . translation with annotations . Floch). Лао Цзы. 2000] Hatcher [Bradford Hatcher. At the Heart of the Tao Te Ching. Publ. from chinese to catalan. Walter GornOld..htm] Gorn-Old [Old.Tao Te King. in I Ching / Tao Te Ching. (New York: Harper & Row. a lui Ian Hin-Şun. [Huang. Le livre du Tao et de sa vertu. Hawaii. The Tao Te Ching by Lao Tzu (trad. UAB/Publicacions de l’Abadia de Montserrat. www. Институт философии.1949.. 2000] Ho [Ho. Chinese (Mawang Dui)] Houang [Houang. René Guénon. Moscow-Leningrad. 245 p Lao Tseu. Дао дэ Цзин. Gallimard. Tao Te Ching.Л. Publisher:Brumby Holdings. –Paris.1946 . 1992 (53-Mayenne : Impr. Laozi : Daodejing El llibre del ‘dao’ i del ‘de’ Traducció del xinès. Traduit par Marc Haven et Daniel Nazir.. Tao Te King”. Robert G. Le Centre du Monde dans les doctrines Extrême-Orientales.html. Regnabit .Title: Lao Zi: The Book of Tao and Teh Published: Beijing: Peking University Press. Docteur Marc Heaven qui demanda. Editura de stat pentru literatura stiintifica. Editions Dervy 1996] Heider [John Heider. 18. 2000] Hin-Shun [Yan Hin(Khin)-shun Lao Tzî . Apercus sur l'esoterisme islamique et le taoisme / Rene Guenon . 1904. Gong [Gong. http://home.T. by AN USSR. 19 cm. 1950. June. State University of New York. Ян Хин-Шун. trad.International East-West University in Honolulu. Paris. D. . Hertz. avant son décès. 181 p..ISBN 2-07-072749-1. ch. 1950] Hinton [Hinton. Lao Tzu.at/onkellotus/TTK/English_Gong_TTK. [Huang. L'Omphalos. Tao Te Ching. et intro.)] Henricks 2[Henricks.Golden [Seán Golden & Marisa Presas . René Guénon.] Henricks 3[Henricks.] Heidegger [Heidegger Martin.html www. trans.org/ www. A Daoist Theory of Chinese Thought. Marc Haven et Daniel Nazir. Barcelona. Lok Sang. Paul Shih-yi Hsiao translation of eight chapters from the Tao Te Ching. Lao Tze: The Tao-Teh-King: A New Translation with Introduction and Commentary (Formerly published under the title "The Book of the Simple Way" in 1904) . le livre du Tao et de sa vertu . see: "A Dialogue on Language (between a Japanese and an Inquirer). The Living Dao:The Art and Way of Living. М. The Way to Life.hu/english/tao/gong. Vol. Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение.Dao De Tzîn. Академия Наук СССР. 1979] Hsuing[Hsuing. Taiwan: China Academy." in Lao-Tzu and the Taote-ching. François et Pierre Leyris. 2002 ] Hoff [Benjamin Hoff.archive. avant-propos de Roger Maridort. 1989. 1998] Haven [Haven Marc. Lao Tseu. Robert G. Tienzen (Jeh-Tween) 龚天任 The Tao Te Ching by Lao Tzu Translated by Tienzen (Jeh-Tween). Chinese Culture. 2000] Hond [Bram den Hond. Title: Lao-Tzu: Te-Tao Ching: A New Translation Based On The Recently Discovered Mawangdui Texts.A Rich & Truthful Life. ill. Julia M. Daodejing. Ян Хин-Шун. Lao Tze. Tao Te Ching: A Literal Translation. Walter Gorn. The Simple Way. and Michael Lafargue.. (Collection Tradition). Washington. Robert G. suivi d'Aperçus sur les Enseignements de Lao Tseu.. texte chinois présenté et traduit par François Houang et Pierre Leyris. Hereafter OWL. Chichung. 1971). Laoism: The Complete Teachings Of Lao Zi 312 pp. :АН СССР. P. JAIN PUB. 1988.iewu. Paris 1969 Lao Tseu .6e année – N° 12 – Tome XII – Mai 1927] Guiraud [Daniel Guiraud. 2006. éditions Devy-Livres. ISBN 2702901972] Hansen[Chad Hansen. On the Way to Language. 2003] Huang T. Barcelona: Edicions Proa.Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. David. London: Philip Wellby. symbole du Centre. 165 pagini (traducere din lb. Published: London: Rider & Co. Filosoful antic chinez Lao Tzî şi invătătura sa. edited by Livia Kohn. preface and comments by Seán Golden & Marisa Presas). Published: New York: Ballantine Books. 2001] Hwang [Shi Fu Hwang. initialement une traduction par un auteur anonyme.Tao Te King(Wang Bi).

Translated by. J. 1980] Legge[James Legge . Philosophes taoïstes. translated by D. 1980] Larose [English interpretation by Ray Larose.1994] Lao [Lao C’en.Duprat. composé dans le vi. Kline. The Heart of Chinese Medicine. Tao Teh Ching . 1994 Edition] Lauer [Conradin Von Lauer] Leary [Timothy Francis Leary Tao Te Ching. Shambhala.” Chinese Philosophy in Classical Times. coll. A Reasoned Approach to the Tao TeChing. La Jolla. 600 B. Spirit of Tao Te Ching. Paris. He Guanghu.. Published: Palo Alto. 1950. Parution : 14-03-2002. 1995) 190. 1969. Premier Publishing] Lin P. London: J. Édition de Benedykt Grynpas et de Liou Kia-Hway. New York: Harmondsworth: Penguin Books. Hughes] Inouye [Inouye. Song Lidao and Xu Junyao. ISBN 2226021183 (Poche). Legge. 1966.daozang. Tao Te Ching. Published: Boston: Shambhala Publications. Tchouang-Tseu. 2000] Jiyu [Ren Jiyu. Alfred A. Paul J. 1881.C. A Book about the Way and the Power of the Way (Lao Tzu: Tao Te Ching translation). 1985. translation. traduit par : et commentaire spirituel de Claude Larre. http://books. The Way of the Dao: An Interpretation of the Writings of Lao Tzu. 190 p.. Traduit du chinois par Liou Kia-hway. 1977). R. siècle avant l'ère chrétienne. Lao zi. Hughes. [Lin. Palmer. 1942.org/ Kline [A. Gao Shining. Rooted in Spirit. 1982 (éd. Hong Kong: The Chinese University Press. A Book about the Way and the Power/Nature of the Way. . Milano. preface d'Etiemble. 91.). 1984. Albany: State University of New York Press. Paris. Ernest Richard . “Di fronte e attraverso”. Sarah (Editor and Introduction). “Tao Te Ching. CA: The School of Simplicity. Paris.La traduction française de Stanislas Julien s'appuie pour les passages difficiles sur le fameux commentaire de Heshang gong (fin du II-e ap. Nisi Sunyatta. 1998 Le Guin. Max. préface de : François Cheng.Hu [Hu Tse-ling. Sarah Stang. Stanislas. . préface et bibliographie par Étiemble. tome 1 : Lao-Tseu.tao-te-king. Allan. Seven Bridges Press. Tokoyo: Daitokaku. Poets Press] Leebrick [John R. 1968. maggio 1993. Lao Tseu. E. ISBN 7-119-01571-0] Julien [Stanislas Julien. of earlier edition without Chinese text. Claude Larre and Elizabeth Richat de la Valée. révisée. Paris. 1842 Julien. Lie-Tseu Traduit du chinois par Benedykt Grynpas et Liou Kia-Hway. Tao Te Ching] Hilmar Klaus http://www. Dao de Jing : Le Livre de la voie et de la vertu. The Tao and its Characteristics by Lao-Tse.google. Published: Beijing: Foreign Languages Press. Ursula K. Jaca Book. Tókyó 1959] Kitselman [A. Ann Arbor Center for Chinese Studies.html] Larre [Claude Larre. Collection : « Bibliothèque de la Pléiade » (No . Ed.. 2003] Kromal [Karl Kromal. Tao Teh King.Title: Dao de jing (The way of peace) of Laozi. An Introduction to Zen. Lao Tzu: Tao Te King. London. Chengtu. ~ 2000 http://www. Laotse. October.C..com/daodejing.L. Ann Arbor 1977] Lindauer[David Lindauer] LiouKiaHwai [Liou Kia-hway. Knopf. Lao Tzu. 1928] Intoppa [Italian interpretation-interpolation by Francesco Intoppa. «Maîtres spirituels ». Published: London. 2003] Khin-shun[vedeti/see: Hin-Shun]. by Edited and Translated by E.1982] Kim [Ha Poong Kim. Lao-tseu: Tao Tö King.)]. (Barrytown: Station Hill Press. Claude Larre. 2002] Jeff [Jeff Rasmussen.The Tao Teh King or. 1891] Le Guin [Le Guin.ro/books? id=Q_dUmISd38YC&pg=PA192&dq=Claude+Larre&lr=&hl=en#v=onepage&q=Claude%20Larre&f=false] Lau [Lau. 1936] Hughes [Hughes. c1936] Kiyoashi [Kiyoshi Miki. Paris. Tetsuroo Watsuji. Lao Tzu : Tao Te Ching : Translation of the Ma Wang Tui Manuscripts. A Translation of Lao Tzu’s Tao Te Ching and Wang Pi’s Commentary. 1993] LaFargue[LaFargue. Lao Tseu et le taoïsme. Ramsay. 2000] Ivanhoe [Philip Ivanhoe The Daodejing of Laozi. Title: Reading Lao Tzu: A Companion to the Tao Te Ching with a New Translation Published: Philadelphia. Il libro della Via e della Virtú (Le livre de la Voie et de la Vertu. Avantpropos.. Ursula K. Shuten. "The Texts of Taoism". 1963. Szechuan: Canadian Mission Press. Title: A Taoist Classic The Book of Laozi . 1997] Li David [David H. Albany: State University of New York Press. Le Livre de la Voie et de la Vertu. 1997. 2002 Tao Te King(Wang Bi) ] Kunesh [Tom Kunesh ] Kwok [Man-Ho Kwok. Kimura [Yasuhiko Genku Kimura. François Cheng. Desclée De Brouwer. C. CA: Day Press. Kitselman II.Classic of the Way and Its Nature. 1842.The University of Michigan. Leebrick Lao Tse. LaFargue.-C. Shikantaza. Tao and Method. D. Claude Larre Lao Tseu. Dent.Lao Tzu. Michael. Tao Te Ching(The Book of the Way and its Virtue). Li Dao de Jing: A New-Millennium Translation. PA: Xlibris. James. Tao Te King. Suny. rev. Seuil. 1992. Seaton. P. Kaltenmark [Kaltenmark.J. 1993. Tao-Te-King. Lau. S. with the collaboration of J. The Tao of the Tao Te Ching: A Translation and Commentary.M. 1967. Tao Teh Ching. Michael. Editions Gallimard. R.

Ed. c1999 ] Mabry [John R.into Latin] Nyssen [Olivier Nyssen Lao Tsé Tao-te-king] Org [Org. Isabella (1853-1936). 1916 translation. 1985] MacHovec [Frank J. by Julia V Nakamura.liberliber. Published: 1988. Tao Te Ching] Lynn [Richard John Lynn.1938 Traduit en français et publié pour la première fois en Europe avec une version latine et le texte chinois en regard. ] Ould [Ould. translation by Charles Muller. Mair. 1996] McCarroll [Tolbert McCarroll. NY: University Press of America. Herrymon. Lao. 1999.it/biblioteca/l/lao_tzu/tao_te_ching/html/index. 2003] Medhurst [C. Lao Tzu/Tao Teh Ching: The Way of the Ways . Jean Pierre Guillaume. Le Taò-té-King. [with combined teachings from Daodejing and Zen Buddhism]. Paris.Libraire: Ron Ramswick Books. McDonald. reset with corrections and revisions by Dr. Liou Kia-hway. d'origine occidentale. Tao Te Ching. Dakers. Barnes and Noble Books. Pauthier G. complete online text. Basaia. with Introduction and notes by Yi-Ping Ong. London: A.1980. Le Tao de Laotseu. Paris. Paris. Lao Tsu Tao Te Ching. Guodian). Lao Tzu: Tao Te Ching Translation Based on His Taoism. Roma. Milano. “Civiltà antiche”. Mears London: Theosophical Publishing House. ] Ma Kou [Ma Kou. 896 pages. Lao-tseu. MacHovec. 1946. Patrick Edwin. Librairie de l'Art Indépendant. New York. New York. aprile 1985. (1969) 1978 ] Liu Shi [Liu Shicong (Yang Shu'an). 1999] Maurer [Maurer. A Tentative Translation from the Chinese. 1962] Marshall [Bart Marshall. Intelepciunea Orientului antic in opera lui Lao Tseu si rezonantele sale actuale. Lee Sun Ching.htm] Pauthier [Pauthier. Paris : Gallimard. 3. July 1997.Tzu. 1979] Noël [François Noël(1651-1729) . Spurgeon Medhurst. Tao Te Ching. 2006] Matgioi [Matgioi (Albert de Pouvourville). Traduit par Ma Kou.brought to France by Antoine Gaubil (1689-1759) First complete translation of the Daode jing . 1922. 1916. Published: Beijing.Ed.The Tao Te Ching by Lao Tzu." Tao Te Ching. The Japanese tea ceremony. Title: Tao Te Ching: An Illustrated Journey. La Vita Felice. Gallimard . available from The Book Tree. China: Chinese Literature Press. Tao Te King. pp. London: Frances Lincoln. Lin (2006). Published: Malibu. 224 pagini. 1999] Moran [Moran.. 1997].. The Way of Acceptance. et de notes tirées de divers autres commentateurs chinois (Paris: Didot 1838). Colectia Camp Fundamental. n° 28. « Connaissance de l’Orient ».] McDonald [John H. "The World of Lao Tzu and the Tao Te Ching. Albin Michel. Julia V. La via taoista (La Voie rationelle). Ludd [Ned Ludd. Mears. CA: Shrine of the Eternal Breath of Tao. ou le Livre révéré de la Raison suprême et de la Vertu par Lao Tseu. Mabry. Three Smaller Wisdom Books: Lao Zi’s Dao De Jing. facsimile reprint with introduction and notes by Isabella Mears and with an appended introduction by Paul Tice. A New English Version. 1922.com/laotzutao ] Mitchell [Stephen Mitchell. Lanham. accompagné du commentaire complet de Sie-Hoéï.1894. 1993. Tao-te-King ( Livre de la Raison Supreme et de la Vertu) traducere si comentariu . Tao Jian Wen. L’oeuvre complète de Tchouang-tseu. pp. http://www. No. 2001] Muller [Charles Muller. London: Theosophical Publishing House. 1965] Ni [Ni Hua-Ching. “I libri del Graal”. Didot. traduit du chinois par MATGIOI(Albert de Pourvourvilles).. Yi-Ping Ong.] Moss [Moss Roberts. Vol 16. Paris. Translated with Commentary By Herrymon Maurer . a translation for the public domain. Deciphering Heidegger's Connection with the Daodejing. PhD] Mair [Victor H. Title: Complete works of Lao Tzu: Tao teh ching & Hua hu ching. Writers Cub Press. La Via in cammino (Taotêching). Translated during the summer of 1991. Ioana.283). Chinese (MWD. by Lao-Tzu. Schocken Books. 1984] Ma Lin [Ma.scribd.] Parinetto [Luciano Parinetto Lao Tse. 1992. Lao Tseu: Tao Te King – Le livre de la voie et de la vertu. 149–171] Martin [William Martin. xiii-xxxi. febbraio 1955. 1982] Mears [Isabella Mears. Published: New York: Columbia University Press. vedeti aceasta traducere completa pe: http://www. 2005] Nakamura [Nakamura. 1990. Herman. New York: Bantam. USA. Cartea Caii si Virtutii. Asian Philosophy. Peter Pauper Press. Revised. Tao Te Ching : The Classic Books of Integrity and the Way. 1905] Merel 1 [Peter Merel] Merel 2 [Peter Merel] Mirahorian [Mirahorian Dan. Title: Lao Zi. Florin Bratila. Title: The classic of the way and virtue : a new translation of the Tao-te ching of Laozi as interpreted by Wang Bi. an interpretation for Occidentals.

vol. 1872].© T.Pauthier G. de la Perse. Chinese and EnglishTranslation.. Lionel Giles. Proceedings of the American Philosophical Society. Samuel Weiser. Paris. de Gregorian Bivolaru. Liu. Tao Te King Chinese . Roderic & Amy Max Sorrell. Lao-tze's Tao Teh King. 2005] Robinet [ Robinet. Suzuki & Paul Carus .Printed in Hong Kong by CATHAY PRESS 31 Wong Chuk Hang Road.LXXXII). Vol 132 (1988). cu 82 (in loc de 81) capitole. The Tao. Lao Tzu Tao Te Ching. 2002. Observations on the Tao. 1973]. 54. Qld.First published in 1982 . 20. Penguin. Notes. Phenomenological Interpretation of Lao Tzu's Tao Te Chingby Tien Cong Tran. April 1965. Taoist nun. 72. Robinet. 63. whose early theories (1974) on dark matter were revolutionary — with exquisite. First printing. Laozi et le Tao. : H. Guodian). by the astronomer Dr. The Mid-America Press.The Oxford University Press.Tarcher. Lao Tzu Talks to Be.The Classic Words of Tao & Virtue.4. 2001] RobertsH [Roberts. M. Das Tao Te King von Lao Tse German interpretation by O. Lao Tzu. Tao Te Ching: The Definitive Edition. Jeremy P. este prezentata in paralel cu varianta care o plagiaza [4] Lao-Tze . 道德經. Aberdeen Tran Cong [Tien Cong Tran. A translation of Tao te Ching by two prominent 20th century Buddhists. 21 citations.1998. Tao Te Ching: Translated From the Chinese Ch'u Ta-Kao.399.Tao Te King sau Cartea Cararii Supremului Adevar. Stanley (Shi-tien Roshi). "Tao Te King". An interpretation of the Tao Te Ching. Amen House. with Introduction. and Paul Carus. fr.Paris : Collège de France : Institut des hautes études chinoises . 78. Editura Ram. No 4. 14. 1977] Rosenthal [Rosenthal.htm] Roberts [Moss Roberts. 25. German by Leone Muller). Seddon. San Francisco: Mercury House. A New Translation. 1119-1125). in" Chefs-d'oeuvre litteraires de l'Inde. 2003] Star [Star.T.] Rémusat [Abel-Rémusat. Hong Kong University Press. Vera Cooper Rubin. 56. Jonathan. Taplow. And 417 Fifth Avenue. Les commentaires du Tao tö king jusqu'au Vile siècle. Published Authorhouse 2001. Fifth impression of original issued by the Buddhist Society in 1937. 2002] Sorrell [Sorrell. 2001] Sumitomo [Sumitomo. 82 paragrafe(I . 61. New Mexico: Truth or Consequences.Cararea si virtutea. 1994] Ts'ao [Ts'ao Tao-Chung (Cao Daochong. intitulata: Lao Tse . Tan (Medical). Glossary and Index] Sheets & Tovey [Alan Sheets & Barbara Tovey. Holly. IX 1984. The Way of the Universe: Tao Teh Ching. Rick [Rick Harbaugh. VII]." [highly readable scientific paper with "DENNIS" cartoon illustrated above. Paris.. Chinese (MWD. 95pp. de l’Egypte et de la Chine" tome deuxieme :" Chi-King" p.première traduction partielle du Tao-Te-King. 1977. Vera C. The wisdom of Lao Zi: a new translation of Dao De jing(The Power of Tao) by Han Hiong Tan.ISBN 0-941758-01-X 1997] Terence [Terence James Stannus Gray (Wei Wu Wei) Open Secret . An Introduction by Stan Rosenthal. 70. [“British School of Zen Taoism”] IX 1984 . 2003. translated by Red Pine.English by Alan Sheets & Barbara Tovey. London.. published in Lao Tzu's Tao Te Ching. Sakurazawa Yukikazu (George Ohsawa)] Schmidt [Schmidt. Are The Exclusive Agents For All Countries Except Asia East Of Burma. 48. 1945] Suzuki [D. Red (Bill Porter) Lao-tzu’s Taoteching. fl. 1996. Bayard. 38 p. ISBN-10: 0966075005 http://zhongwen. (Commentary on the Tao Te Ching). de Editura Ram. © ReligiousWorlds ~ Revised (August) 2006] Rubin [Rubin. Isabelle. reprezinta o copiere "imbunatatita si corectata" a editiei publicate in 1932. Qixuan [Qixuan. 434-443. 26. 15. Anjeli Press. Includes the complete Chinese text of the Tao te Ching as embedded graphics] Ta-Kao [Ch'u Ta-Kao. GA: CSA Press. "Memoire sur la vie et les opinions de Laou-Tseu". 71. Inc. Chinese Characters: A Genealogy and Dictionary.] Ram[Lao Tse/Lao Tze .] Taplow [Alan B. E. 1000 copies. Isabelle. New York: Putnam. Gray 1965. 1975] Seddon [Keith H. Laozi: The Way. New York 16. Sumitomo. The Art of Peace. Paris. Tan [Han Hiong Tan. Tao Te Ching made easy. unintended parallels to Tao Te Ching cosmology]. Tao-Teh-Ching: Lao Tzu’s Book of Life. "The Way of the Action of the Soul". (tr. Karl Otto.. H. 33. Aninoasa-Gorj. Tao Te Ching: the Art and the Journey (Illustrated). O. New York.com/dao.The Tao Te Ching. Mémoires de l’Academie Royale des inscriptions et belles lettres.Publisher: Aspley. 32. Lao Tzu Chu. 1823. Mercury House. 7. Translation and Commentary by Roderic Sorrell+ Amy Max Sorrell. 80 & 81)] . J. Ed. TAO TE KING Cararea si virtutea] Red Pine [Pine.. Lakemont.C. Foreword by Dr.1932. 34. 1996. Aninoasa-Gorj.Com .T. Editeur : Zhongwen.The Laws of the Universe and Power. The Canon of Reason and Virtue (Lao-tze's Tao Teh King) Chinese and English. 2002] Trottier[John Louis Albert Trottier. translation. Elie Dulcu. "Dark Matter in the Universe. Cardiff: The author.Maisonnewe et C-ie. 1996 (see chapters: 1. 1913 Suzuki D. pp.(aceasta editie . A New Version. 550 pages .

37. 1997.] Wilhelm [Wilhelm Richard. In: I Padri del Taoismo (Les Pères du Système Taoïste). Yu-lan. Ed. 95 Boulevard Raspail. La Voie du Tao. Wrigley. Tao Te Ching. Cathasia.1998 Chinese (Mawang Dui). 2005). by Gary D. A Reconstructed Lao Tzu.geocities. Rudolf G. Vol. A New Translation of Tao Te Ching from Chinese into English by R.L..html. Ostwald. fr. 89-103. Welch) the Kuei-Shen Hsien. 28. Tao The Ching. Tao Te Ching (The Tao Te Ching of Lao Tzu. “Grandi Pensatori d’Oriente e d’Occidente.Lao Zi A Modern Chinese And English Translation. Luni. Taipei: Ch’eng Wen Pub. 1993] Vladimir [Vladimir Antonov. London: Kegan Paul. Fung. ] Wieger [Wieger.104pp. Zhang.asso.G. Société d’Édition Les Belles Lettres. New York: published by Random House Modern Library. Pantheon. 1: The Period of the Philosophers (from the Beginnings to Circa 100 B. Zhuang Zi(Chuang Tzu). 66 (2005) No. Lao Tzu's Classic Guide to Leadership. Hughes). Welch).102 pages Sean (INT) Dennison . Thomas .).1986] Wong [Eva Wong. Paris. 1950. ed.html. Title: Tao Te Ching. Lao-Tzu. John’s University Press. Sandra A. "The Viability (Dao) and Virtuosity (De) of Daoist Ecology: Reversion (Fu) as Renewal. The Wisdom of Laotze(Laotse). the book of Lao Zi. Édition Doubleway.H. Tao-tei-king. c2003] Waley [Arthur Wailey.com/Athens/Bridge/7687/taote. Robin R. (JCP)] Wei [Henry Wei. /Leon Wieger-Wisdom of the Daoist Masters: The Works of Lao Zi (Lao Tzu).1939. the Kuei-Shen Hsien 1998. Paris. Published: Albany: State University of New York Press. Oxford University Press. Ted. (tr. Wing. Mondadori.geocities. Volume 32 (March. Thou Dei Jinn translated by Khiron (Jerry C. 307-323] Watters [Watters. C.html. Welch(Khiron). Wong. The Guiding Light of Lao Tzu: a new translation and commentary on the Tao Teh Ching. "Zhou Dunyi's Diagram of the Supreme Ultimate Explained (Taijitu shuo): A Construction of the Confucian Metaphysics" [with commentary on Daodejing. Chinese by Chu Ping-yi). 59-80].Unknown [Translator: unknown..Publisher: Broadway. L’opera di Lao-tzu. 1985.. Published: Beijing: Foreign Languages Press.L. de Medicis. Milano. 3. Journal of the History of Ideas. Brian Browne. in Teaching the Daode Jing. Publisher: Authorhouse.Date published: 1982] Welch [Jerry C. Influence and Excellence. Lao-Tzu's Treatise on the Response of the Tao: A Contemporary Translation of the Most Popular Taoist Book in China by Eva Wong.1913. H. Religion . Eva. Published: Hongkong. Published in 2007 by New Atlanteans 1249 Birchview Rd Lakefield. 1870] Watts [Watts Alan.Paris. 1984. English interpretation by Ted." Journal of Chinese Philosophy. Préface de Paul Demiéville .Jul 2003. Chapters 16. Sienhsien. John C. Harris III. 2000] Yang [Xiaolin Yang.html] Wu John [ Wu. “Piccola Biblioteca Oscar”. giugno 1998] Wang [Wang.. Éditions Alternatives. www. Written and Illustrated by Khiron (Jerry C. http://home. Lao-tzu and Chuang-tzu. Published: 1934. Canada ] Wagner [Wagner. Humanitas. trans. 234 pages . New York: St. ISBN : 2 86227 243 4. Richard. Publisher: Theosophical Publishing House. Tao: The Watercourse Way(Tao: Calea ca o curgere a apei).fr/wengu/wg/wengu.Paris. Wilhelm. Lie Zi (Lieh Tzu).terebess. Wing. Éditions PAYOT .. 40. Derk Bodde (Translator). DeAngelis.] Wing [R. febbraio 1994. trad. in traducerea lui Dinu Luca: Dao. 1961] Wu Yi [Wu Yi. 367 p. A QUEST BOOK. 1992. San Francisco: Great Learning Publishing Company. Calea ca o curgere de apa. Léon S.. 1996. Six Star Publishing. Digitally Mastered by Erik Stackhouse. 1976] Yu-lan Feng [Yu-lan Fung A History of Chinese Philosophy. Le Mail. Fong Yeou-Lan.492 pp. 1975.by Yu-lan Fung (Author). Lin. 1995] Wawrytko [Wawrytko. 1983.php?l=Daodejing] Walker [Walker. 2004] .Traduction de Guillaume Dunstheimer.R. 1975. Title: A Chinese reading of the Daodejing: Wang Bi's commentary on the Laozi with critical text and translation. Précis d'histoire de la philosophie chinoise : D'après le texte anglais édité par Derk Bodde. Les Humanités D’extrême-Orient. Tao Te Ching. Vol. l édition : 1952. Yutang [Yutang. Princeton University Press. Title: A Taoist classic. www.J.Published on electronic media in the United States of America. Zhang. pp. http://afpc.pages. 1989. Le Tradizioni”.. II Lie Tzeu. 1913. Edition: Mild Wear .1948] Zhang [Thomas Z. 2002] Yen [Yen Ling-feng. 42]. Lao Tse. Éd. 192 pages . Les Pères Du Système Taoïste. The Tao Te Ching. New York.com/Athens/Bridge/7687/taote. 1947. The Daode Jing in Practice.Hertfordshire: Wordsworth Editions. http://www. I Lao-Tzeu. Tao Te Jing in Plain English.Translated from Russian by Mikhail Nikolenko.at/onkellotus/TTK/English_Wrigley_TTK. Ontario K0L 2H0. Li Ying-Chang. traducere si interpretare in " Les Pères du système taoïste. Calligraphy by Walter E.Série Culturelle Des Hautes Études De Tien-Tsin. #1.1952. Léon Wieger.hu/english/tao/wrigley. Tao Te Ching. Lao-tzeu. In: The spirit of Chinese Philosophy (translator: E. The Tao of Power. pp. Milano. a study in Chinese philosophy. 2008] Wrigley [Wrigley. London: Arkana/Routledge & Kegan Paul. 1995). The Book of Lao Tzu (Tao Te Ching). Al Chung-liang Huang.III TchoangTzeu. Jackie X.] Xiao [Xiao Min Feng Lao Tseu. Tao Te King.

Wisdom of Dao. Peking University Press. CA. Press.: T. Publication Date: 1995] Zi-chang [Tang. Zi-chang.Zhengkun [Gu Zhengkun. Published: San Rafael. Lao Zi: the Book of Tao and Teh. C. Pages: 320. 1969 ] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful