You are on page 1of 39

Lao Tzu 33 Calea catre iluminare ( trecere de la "a privi", la "a vedea" sau calea catre cunoastere directa, actiune nemijlocita

) si imortalitate (calea stingerii fără să mori; transa mistică; marea moarte; samadhi ) The Way to Immortality and Enlightenment exposed by Lao Tzu in Chapter 33 La voie vers l'immortalité et l'illumination, exposés par Lao Tseu dans le chapitre 33 La via verso l'immortalità e l'illuminazione, esposti da Lao Tze nel capitolo 33

Dan Mirahorian

Abstract: Acest capitol se refera la doua tipuri de cunoastere ( mijlocita si nemijlocita, fiindca doar cunoasterea directa sau nemijlocita permite realizarea cunoasterii de sine) si la doua tipuri de puteri care insotesc cele doua tipuri de cunoastere ( putere mijlocita, instrumentala, tehnologica sau magica si putere nemijlocita, directa sau divina) . Ultima parte indica modalitatea de acces la imortalitate, trezire, iluminare, cunoasterea de sine, moartea mistica, a doua nastere, transa mistica. Cele doua cai de cunoastere a realitatii: calea externa (calea mijlocita, de simturi si minte, ramane prizoniera a realitatii secunde, proiectata pe ecranul mental - peretele din alegoria pesterii lui Platon ) si calea interna (calea directa, care conduce la cunoasterea nemijlocita a realitatii, la autocunoastere si trezire) ;vedeti articolul : O realitate separata/ A Separate Reality http://www.scribd.com/doc/27464855/ L'immortalità- la morte iniziatica e la seconda nascita -una tecnica di risveglio nel TaoismoLa Via (Tao) del Cielo (che è in noi) per divenire immortali

Content /Cuprins/ Contenu/ Inhalt/ Contenido /Contenuto
1. Titlu /Title /Titre /Titel/ Título /Titolo 2. VARIANTE ANTICE ALE CAPITOLULUI 33 AL LUI LAO ZI /ANCIENT VERSIONS/ LES VERSIONS ANTIQUES /ANTIGUO VERSIONES /ALTE VERSIONEN/ LE ANTICHE VERSIONI 3. TRADUCEREA CONVERGENTA A CAPITOLULUI 33/CONVERGENT TRANSLATION OF 33RD CHAPTER / TRADUCTION CONVERGENT DE 33E CHAPITRE KONVERGENTE ÜBERSETZUNG VOM 33 KAPITEL / TRADUZIONE CONVERGENTE DEL CAPITOLO 33/ TRADUCCIÓN CONVERGENTE DEL CAPÍTULO 33 4. Translations versions in Romanian language, in English, French, Italian, Spanish & German / Versions de traduction dans langue roumaine, en anglais, français, espagnol ,italien et en allemand /Variante de traducere ale acestui capitol in lb. romana, engleza, franceza, italiana, spaniola si germana /Versionen Übersetzungen in Rumänischer Sprache, in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, und Deutsch / Versiones de las traducciones en lengua Española, en Rumano, Inglés, Francés, Italiano y Alemán /Traduzione versioni in lingua rumena, in inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco 5.Commentary/Comentariu/Commentaire /Kommentar/Comentario/Commento 6.Conexiuni/Connections/Connexions/ Verbindungen/Conexiones/Connessioni 7.Dictionar/Dictionary/Dictionnaire/ Wörterbuch/Diccionario/Dizionario 8. Bibliografie/ Bibliography Bibliography/ Bibliographie/ Bibliografía

33. Capitolul 33. 第三十三章 dì sān shí sān zhāng 1. Titlu/Title /Titre /Titel/ Título /Titolo : Calea către iluminare ( cunoastere directa-omnicunoastere, actiune directa-omnipotenta) şi Imortalitate 辨德 biàn dé Discriminarea intre caracteristici/ Puterea discriminării/ Virtutea discriminării

Titlul chinezesc/Titlul lui Legge /Titlul lui Susuki /Titlul lui Goddard/

Chinese Title/ Legge's Title/ Susuki's Title/ Goddard's Title/

辨德 Discriminating Between Attributes/ The Virtue of Discrimination/ The Virtue of Discrimination

辨 biàn distinguish, discriminate,differentiate, recognize 德徳 dé de2 te te; tö; teh: R: virtute; putere; de la sanskrit "virya"; vedeti: 10.69;
Titluri date de alţi traducători şi comentatori :

Iluminarea/Enlightenment/Erleuchtung (Hilmar Klaus) Calea către Imortalitate şi iluminare expusă de Lao Tzu[Lao Zi] in capitolul 33 inseamnă calea cunoaşterii nemijlocite (singura care conduce la autocunoastere) şi calea stingerii fără să mori (transa mistică; marea moarte; samadhi)/The Way to Immortality and Enlightenment exposed by Lao Tzu in Chapter 33 is the path of direct knowledge of self and the path of extinguishing (dying) without dying (mystic trance; great death; samadhi)/La voie vers l'immortalité et l'illumination, exposés par Lao Tseu dans le chapitre 33 est le chemin de la connaissance directe de soi et le chemin d'extinction (mourir) sans mourir (transe mystique)/La via verso l'immortalità e l'illuminazione, esposti da Lao Tze nel capitolo 33 è la strada della conoscenza diretta di sé e la via di estinzione (morire) senza morire (trance mistico)

Calea catre Imortalitate si cunoastere directa expusa de Lao Tzu[Lao Zi] in capitolul 33/ The Way to Immortality and Direct Knowledge in the 33rd Chapter of Lao Tzu/ La voie vers l’Immortalité et la Connaissance Directe dans le chapitre 33ème du Lao Tseu/La via verso l'Immortalità e la conoscenza diretta nel capitolo 33 del Lao Tze 2. Variante antice/Ancient Versions/ Les versions antiques /Antiguo versiones /Alte Versionen/ Le antiche versioni

2.1. Textul in lb. chineza in versiunea lui Wang Pi (王弼 Wáng Bì) (226 – 249 e.n) : WB: 知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。 知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者,壽。 2.2. Textul in lb. chineza in versiunea lui Heshang Gong (河上公) (202-157 i.e.n.): HG: 知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。 知足者富,強行者有志,不失其所者久,死而不亡者壽。 2.3. Textul in lb. chineza in versiunea Fu Yi (傅奕) (555 - 639 e.n.) Fu Yi: 知人者智也,自知者明也。勝人者有力也,自勝者彊也。 知足者富也。彊行者有志也。不失其所者久也。死而不亡者壽也。 2.4. Textul in versiunea Mawangdui (馬王堆) 馬王堆 Mǎwángduī 168 i.e.n.. Mawangdui A [versiunea A] MWA: 知人者知也自知□□□□□者有力也自勝者□□□□□□也∠ 強行者有志也不失其所者久也死不忘者壽也 Mawangdui B[versiunea B] MWA: 知人者知也自知明也朕人者有 O 也自朕者強也知足者富也 強行者有志也不失亓所者久也死而不忘者壽也 2.5. Textul in versiunea Guodian (郭店) 300 i.e.n. Capitolul 33 nu există in versiunea pe fâşii de bambus descoperită la Guodian / Chapter 33 is not present in the bamboo slips version discoveded at Guodian/ Le chapitre 33 n'est pas présent dans la version sur les fiches lamelles de bambou découvertes à Guodian / Kapitel nicht vorhanden vedeţi semnificaţia fiecărui caracter in dicţionarul situat după note 3.TRADUCEREA CONVERGENTA A CAPITOLULUI 33/CONVERGENT TRANSLATION OF 33RD CHAPTER / TRADUCTION CONVERGENT DE 33E CHAPITRE KONVERGENTE ÜBERSETZUNG VOM 33 KAPITEL / TRADUCCIÓN CONVERGENTE DEL CAPÍTULO 33 /TRADUZIONE CONVERGENTE DEL CAPITOLO 33

Titlu/Title /Titre /Titel/ Título /Titolo: Doar cel ce se cunoaşte pe Sine este Iluminat.

33.1. 知人者智 , zhī rén zhě zhì, Cel ce cunoaşte pe alţii [ lumea exterioară] are cunoastere (indirecta) [ erudiţie, experienţă; rămâne toată viaţa în "mica sală a inteligenţei", prizonier al realitatii secunde si al cunoaşterii mijlocite de impulsurile senzoriale si cognitive proiectate pe ecranul mental, care joaca rolul

experience. natural şi care nu-şi pierde propria natură (sufletul). dar îşi păstrează identitatea. cel ce acţionează perseverent. cel ce se îndepărtează de firea sa)]. oricâte bogăţii ar avea]/ The one who knows contentment is rich[the one that knows contentment(in Sanskrit :"santosha") becomes free from the faith that "to have" can lead to salvation from the state of recipient. Doar cel ce se învinge pe Sine este puternic [doar cel ce se aliniaza cu forţa Spiritului (Shen) folosind relaxarea./The one who is aware of himself is Enlightened [he enters mahat. 33. Cel care cunoaşte mulţumirea este bogat [cel care cunoaşte mulţumirea (in lb. remains a prisoner in "the little room of intelligence". 勝人者有力, shèng rén zhě yǒu lì. 33. intareste energia vitala a rinichiului(zhi 志) . abandonarea sau predarea in fata Divinului realizeaza capacitatea de actiune directa(nemijlocita. captive of the mediated knowledge created by the sensory and cognitive impulses. care ia oricare dintre formele vaselor în care este turnată. obţine imortalitatea doar cel ce rămâne aşezat la locul său de origine(izvor. kidney vital energy (Zhi 志)]*** 33.4. surrender to Divine manifests direct capacity of action and becomes the flute in which the Divine(Shen) sings].umbrelor de pe perete pesterii lui Socrate. Cel ce isi mentine cursul cu tarie ajunge la destinatie [realizeaza masa critica.5. cel ce se merge cu tărie ancorat in ceea ce face ajunge la destinatie: inradacinarea in izvorul de energie al vietii(Tao). cel ce se risipeşte. 不失其所者久. projected on the mental screen-represented as the wall of Socrate’s cave.: santosha) este eliberat de credinta ca "a avea". unde se manifestă vederea. or the second reality(the reality of shadows). imobilitate interiorului)]./ The one who conquers others has external force[mediated capacity of action].7. pt. cel ce este hotărât are adevărata stabilitate: se pliază după soarta ce i-a fost dată păstrându-şi identitatea(sfântul este ca şi apa. dăinuie. the one who is eternally discontent is poor.6. simplu. altora] are forţă exterioară [actioneaza mijlocit]. cel veşnic nemulţumit este sărac. fără să se silească.自勝者強。zì shèng zhě qiáng. skrt. are energie vitala si viata lunga. 強行者有志, qiáng xíng zhě zhì. "the great enlightened hall" of inner vision or direct knowledge] 33. VII]/ The one who knows others[outer world] has (indirect) knowledge [erudition. cunoaşterea nemijlocită sau "adevărata cunoaştere"]. [cel ce rămâne aşezat (centrat în Tao) oriunde sar duce dainuie. in order to become a source. Cel ce învinge pe alţii [ce impune voinţa sa. Cel care nu-şi pierde localizarea [ inradacinarea in "ceea ce este" numai "acum si aici"). / The one who keeps on his course with power succeeds [achieves critical mass. actiunea paradoxala wu-wei) si devine flautul in care canta Divinitatea(Shen)]/ Only the one who conquers himself is strong[ only the one that realize the alignment with the force of Spirit(Shen) using relaxation. bù shī qí suǒ zhě jiǔ. din relatarea facuta de Platon in Republica.2. a deveni izvor. a spring of water of life. letting go. il poate conduce la eliberare din starea de recipient.自知者明。zì zhī zhě míng Doar cel ce este constient de Sine este Iluminat [doar cel ce se cunoaşte intră în "marea sală luminoasă inteligenţei". 知足者富, zhī zú zhě fù. acasa).3. moare repede cel ce rătăceşte (cel ce caută în afară.The one who does . in Plato's Allegory of the Cave presented in Republic. no matter how much wealth has been accumulated] 33. VII] 33.

specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu.6+33. erudiţie. O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca “ambitia isi distruge posesorul”. all four pairs demonstrate the “daoist” favorite) / die Zeilen 6. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). "cel ce ţine la viaţă (ce se teme pentru ea) o va pierde"]/ The one who extinguishes (dies) but not perish lives eternally. were obviously exchanged! (In the second part. unde se manifesta credinta in "a fi" si a realizarii prin golire Din cauza acestei deosebiri dintre "a avea" şi "a fi" se impune următoarea traducere: *Cel ce cunoaşte pe alţii are cunoştinţe [are experienţă. atunci cand apa (stratul freatic. fără să dispară(cel ce nu-şi pierde conştienţa intră în transa mistică ). Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. 33.starea de " recipient " . unde se manifesta credinta in "a avea" si a realizarii prin umplere si 2. and 5. necreata. pare înţelept] **Cel ce se cunoaşte pe sine este Iluminat[realizeaza accesul la lumina interioara.not lose his localization [in "here and now" which is the root of Tao]. Din propozitiile 33.**** Note/ Notes / Noten *Apare o inversare a liniilor 33.5 in versiunile anterioare Wang Bi/ Before Wáng Bì. eterna si la vederea nemijlocita de lumina exterioara] *** Exista un prag sau o masa critica in orice domeniu. încearcă să fie ceea ce nu este. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. O viata intreaga poate fi irosita degeaba daca sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. . starea de " izvor ". lines 6.8. wurden offensichtlich vor Wáng Bì vertauscht! (Alle vier Paare zeigen in der zweiten Zeile den „dàoistischen“ Favoriten). will last. ce apartin de doua stari de fiintare diferite : 1. acela nu încetează să existe după moarte.1-4 se observa ca sunt puse fata in fata doua modalitati de cunoastere (mijlocita si nemijlocita) si de actiune(indirecta si directa). 死而不亡者壽。sǐ ér bù wáng zhě shòu. Cel ce se stinge (moare) fără să piară atinge imortalitatea [cel ce este ca şi mort. The translation:” Powerful advancement is ambition/will” is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. und 5. because “ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur”. Traducerea “Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. cel ce a renunţat la falsa personalitate devine nemuritor (moartea aparentă sau voluntară deschide accesul la continuitatea conştiinţei sau la independenţa de corp a conştiinţei).

156 dénoué. sa participation au Principe. Iisus a redat in mod similar calea trezirii: "Cine îşi va păstra viaţa. engleza. franceza. dans celui qui s’y livre. in inglese.25 ) **** Great Death and Tao/Marea moarte si Tao "Our life and death are the one thing. o va câştiga.. Atunci cand vom intelege acest lucru. espagnol.. und Deutsch / Versiones de las traducciones en lengua Española. français. Celui qui est détaché de la vie. il ne donne pas prise à la mort.] Before Wáng Bì. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) Sur l’extase taoïste. Italienisch. 798 pages. tandis qu’il est en extase (chap. Histoire des Croyances Religieuses et des Opinions Philosophiques en Chine depuis l’origine jusqu’à nos jours. sa foi. des armes des combattants. ou d’avant lui. mais qui prouve que la pratique date de lui. Italian. all four pairs demonstrate the “daoist” favorite. Deuxième édition.33. italiano. imprimerie de Hien-hien. ou réellement transportée hors du corps par l’extase. de la griffe du tigre. 1922. extériorisé par son indifférence totale. Doar cel ce este constient de Sine este Iluminat /The one who knows others[outer world] has knowledge. cette jonction n’existe pas. Only the one who is aware of himself is Enlightened/ Celui qui connaît les autres [le monde extérieur] a connaissance. 知人者智,zhī rén zhě zhì. 自知者明。zì zhī zhě míng。 Mirahorian Cel ce cunoaşte pe alţii [lumea exterioară] are erudiţie. Spanish & German / Versions de traduction dans langue roumaine. la jonction du corps et de l’âme. See in Bibliography the abreviation fot the authors/vedeti in Bibliografie prescurtarile utilizate pt autori French. pentru Mine. L’idée paraît être que. le corps ne peut pas être frappé à mort. 33. Französisch. Pourquoi cela ? Parce que.Translations versions in Romanian language.2. Francés. etc. 39. » L’extase joue un grand rôle dans le Taoïsme .« De dix hommes. "(Matei 10..1-33. lines 6.8. elle renouvelle.1. italiana. Italiano y Alemán /Traduzione versioni in lingua rumena. chez l’extatique. were obviously exchanged! In the second part.Ioan 12. in English. un coup doit atteindre le noeud vital. Il ne peut donc être tué. italien et en allemand /Variante de traducere ale acestui capitol in lb. romana. même du corps. Or ce noeud est p. . ca si alte dificultati din viata noastra”(Zen Mind. Spanisch. 33. nous n’avons de Lao-tzeu qu’un texte fort court. Elle produit le détachement absolu de tout. Seulement celui qui est conscient de lui-même est éclairé ( éveillé ou illuminé ). un seul conserve sa vie jusqu’à son terme. en anglais. pour être mortel. parce qu’il en est détaché. we have no fear of death anymore. and 5. frica de moarte va dispare. spaniola si germana /Versionen Übersetzungen in Rumänischer Sprache. şi cine îşi va pierde viaţa. Tandis que l’âme est comme transportée. ses convictions.Luc 17. When we realize this fact. en Rumano. Censée être une union directe et immédiate au Principe. est à l’épreuve de la corne du rhinocéros. in Englisch. [pagina 175 in: Léon Wieger S. francese. Mat 16. o va pierde. De là l’invulnérabilité de l’extatique. les Pères nous le prouveront bientôt. spagnolo e tedesco 4.33. nor actual difficulty in our life / Viata si moartea noastra sunt un singur proces (intrareiesire) cu doua nume diferite. temporairement. 50). Inglés.2 Doua cai de cunoastere: calea mijlocita (indirecta) si calea nemijlocita(directa)/ Two ways of knowledge: indirect and direct/ Deux voies de la connaissance: indirecte et directe/ Zwei Wege von Wissen: Indirekte und Direkte /Due modi di conoscenza: indiretta e diretta /Dos caminos de conocimiento:Indirecto y directo 33.J.25.

Sich selbst zu kennen bedeutet Einsicht. Знающий себя просвещен/Anyone who knows people wise. ChengHong He who understands others is intelligent. He who knows himself is enlightened. Chen He who knows others is resourceful. One who knows himself is enlightened. ChengLin He who knows others is wise. Blackney It is wisdom to know others. He who knows himself is wiser Hwang He who knows others is intelligent. Knowing yourself is true wisdom. кто знает людей благоразумен. Chan He who knows others is wise. Cel care se cunoaste pe sine este luminat. Kimura To know others is wisdom. One who knows herself has clarity. Ad & Lomb Knowing others is intelligent. The person who knows himself is enlightened Cleary Those who know others are wise. Those who know themselves are enlightened. Bynner Knowledge studies others. To know oneself is to be enlightened. self-knowledge is enlightenment. Gong Knowing others is wisdom. The self-knowing are discerning. One who understands himself has Clarity. Knowing yourself is enlightened. Se connaître soi c'est l'illumination . Byrn Those who know others are intelligent. It is enlightenment to know one's self. He who knows himself is enlightened. Eiichi To know others is to be wise. Crowley He who understands others understands Two. Wisdom is self-known. He who knows himself is wise. Correa One who knows other people has understanding. Those who know themselves are truly wise. Beck Those who know others are wise. Those who understand themselves are enlightened Duyvendak Celui qui connaît les autres est savant. Larre Connaître autrui est un savoir-faire. Those who know themselves are enlightened. He who knows himself is enlightened. To be aware of one's self is to be awakened. Henricks To understand others is to be knowledgeable. LaFargue One who understands others is clever. Conoscere se stessi è illuminatezza(1959) Gia-Fu&Eng Knowing others is wisdom. Celui qui se connaît lui-même est réellement éclairé. Hilmar Klaus Knowledge of humans is cleverness. Jiyu Ren He who knows others is wise. DerekL Those who understand others are intelligent. Chi conosce se stesso è illuminato Evola Conoscer l'umano è prudenza. Celui qui se connaît soi-même est éclairé. He who knows himself is enlightened Chou The person who knows others is wise. He who knows himself is enlightened. To know one's self is enlightenment. Conoscer se stesso[l'interiore] è illuminatezza(1923). Haven Celui qui connaît les hommes est averti. Hin-shun Тот. Chang To know others is to be intelligent. Knowing the self is enlightenment/ Andere zu kennen bedeutet Weisheit. Ho He who knows others is wise. Ettilio Chi conosce gli altri è sapiente. Knowing self is enlightenment Hansen Those who know the human are wise. Knowing yourself is enlightened /Cel care cunoaste oamenii este intelept. cel ce se cunoaste pe sine este cu adevărat iluminat . To understand yourself is to be wise.Ram Cel ce cunoaste pe altii este intelept. Kiyoashi Knowing others is intelligence. /Menschenkenntnis ist Klugheit. Conoscere gli altri è saggezza. Selbsterkenntnis ist Erleuchtung. Gib-Cheng One who knows others is intelligent. He who understands himself understands One.

Whoever knows himself has insight. Zi-chang One who knows others is intelligent. World Knowing others is impossible. Ta-Kao He who knows others is wise. sich selbst zu kennen zeugt von wahrer Weisheit. Who knows himself is wise Stanislas Celui qui connaît les hommes est prudent. He who knows himself has insight. Knowing oneself is clearheaded. in the end it could be illumined. ist weise /He who knows others is clever. He who knows himself is intelligent. Merel Who understands the world is learned. He who knows himself is enlightened. One who knows himself is enlightened./Quien conoce a los demás. mais se connaître soi-même. es sabio. He who knows himself is wise. Celui qui se connaît soimême est vraiment éclairé Qixuan One who knows others is clever. Wu Yi One who knows another is intelligent. Knowing oneself is superior wisdom /Connaître les autres. qui est lui-même un sage est lumineux. Wer sich selber kennt. Wu He who knows men is clever. Celui qui se connaît luimême est éclairé. One who knows himself is enlightened. McDonald He who knows others is learned. (la nature propre étant ce qu’il y a de plus profond et de plus caché). One who knows himself is truly wise. If you understand yourself you are illuminated. . Yutang He who knows others is learned. Ma Kou Qui connaît les autres a l’intelligence. Qui se connaît lui-même a le discernement Matgioi Qui connaît les hommes est savant. One who knows himself is enlightened. Lauer Celui qui connaît les hommes acquiert la sagesse. He who knows himself has discernment. Lindauer Those who know men are wise. Legge He who knows other men is discerning. Muller If you understand others you are smart. Quien se conoce a sí mismo. Zhang Knowing others is smart. Those with self-knowledge are luminous LiouKiaHwai Qui connaît l'autre homme est intelligent. Walker Knowing others is intelligence. One who knows one's self is wise. Maurer Whoever knows others has wisdom. Knowing the self is enlightenment. He who knows himself is wise.Lau He who knows others is clever. ist klug. ist klug. Nyssen Qui connaît les hommes est sage. Wer sich selber kennt. One who knows himself has insight. Knowing one's self requires only a remembering of one's unity with all things. nay. He who knows himself is wise. Qui se connaît soi-même est sage. Wieger Knowing others is wisdom. Sumitomo Wer die andern kennt. He who knows himself is enlightened. Wilhelm Wer andre kennt. c’est sagesse. Mitchell Knowing others is intelligence. il connaît avec clarté. Ni Hua One who knows others is clever. c’est sagesse supérieure. Red Pine Who knows others is perceptive. Knowing yourself is true wisdom/ Andere zu kennen zeugt von Intelligenz. es sensato. qui se connaît est éclairé. Celui qui se connaît lui-même possède la lumière. Wei Henry He who knows others is wise. Who understands the self is enlightened. Mabry One who knows others is intelligent. Suzuki One who knows others is clever. ist weise / Qui connaît autrui est sensé. Pauthier Celui qui connaît les hommes est instruit.

fuerza. de energie ori de actiune: mijlocita(indirecta) si nemijlocita(directa)/ Two kinds of power. de force. Beck Those who overcome others require force. Cleary Those who overcome others are powerful. Doar cel ce se învinge pe Sine este puternic[ doar cel ce se aliniaza cu forţa Spiritului (Shen) folosind relaxarea. perfectiuni. Energie oder Aktion: Indirekte und Direkte / Due tipi di potenza. siddhis. He who conquers himself is stronger yet. Cel care se invinge pe sine este foarte puternic.4. Hin-shun Побеждающий людей силен. 33. letting go. tehnologica). Побеждающий самого себя могущественен/ He who overcomes people is strong. de energie sau de capacitati de actiune care diferentiaza nivelul atins de o anumita civilizatie din univers sau de o anumita entitate vie constienta : 1. de forte. Crowley He who conquers others is strong. Chou The person who conquers others is strong. Those who overcome themselves are powerful . altora] are forţă exterioară [actioneaza mijlocit]. The person who conquers himself is powerful. Chen He who surpasses others has power. / The one who conquers others has external force[mediated capacity of action]. vibhuti) 33. energy or action: indirect and direct/ Deux sortes de puissance. directa(nemijlocita. He who surpasses himself is strong. Conquering yourself is true strength. inertie. Those who overcome themselves are strong. 勝人者有力,shèng rén zhě yǒu lì. haruri. ca in daruri. ChengHong He who wins over others is persuasive. cel ce s-a invins pe sine este cu adevărat puternic. ca in non-actiunea taoista: wu-wei. d'énergie ou de l'action: indirecte et directe/ Zwei Arten von Macht. ChengLin He who overcomes others is powerful. To overcome one's self is to be vigorous. Byrn Those who master others are strong. He who conquers himself is strong. forza. energia o di azione: indiretta e diretta / Dos tipos de poder.33.3. Kraft. Chang To overcome others is to have superior strength. Only the one who conquers himself is strong[ only the one that realize the alignment with the force of Spirit(Shen) using relaxation. Ram Cel ce poate să invingă pe altii este tare. 2. Self mastery is bone.4. energía o de la acción: Indirecto y directo Acest text se referira la doua tipuri de puteri. Bynner Muscle masters brothers. Correa One who can conquer other people is powerful. Those who overcome themselves need strength Blackney The conqueror of men is powerful. One who can conquer herself is strongest. surrender to Divine manifests direct capacity of action and becomes the flute in which the Divine(Shen) sings]. Those who master themselves have true power.3-33. Ad & Lomb Conquering others takes force. Doua tipuri de putere. dualitate subiectobiect. The master of himself is strong. Chan He who conquers others has physical strength. fara separare. He who overcomes himself is more powerful/Cel care invinge oamenii e puternic. abandonarea sau predarea in fata Divinului realizeaza capacitatea de actiune directa(nemijlocita) si devine flautul in care canta Divinitatea(Shen)]. putere sau capacitate de actiune mijlocita(indirecta. He who conquers himself is strong. reactiune. He who overcomes himself is strong. 自勝者強。 zì shèng zhě qiáng。 Mirahorian Cel ce învinge pe alţii [ce impune voinţa sa. DerekL Those who overcome others have strength.

Duyvendak Celui qui vainc autrui est puissant. Merel Who conquers the world has strength. Mabry One who overcomes others has force. To master oneself is to be strong. L'emporter sur soi c'est la puissance Lau He who overcomes others has force. Jiyu Ren He who conquers others can be called physically strong. LaFargue One who wins out over others has power. Mastering yourself is true power. qui se vainc est énergique. Mitchell Mastering others is strength (is to have outer power). To conquer oneself is hard. To conquer one's self is strength. Nyssen Qui vainc les hommes possède la puissance. If you overcome yourself you have strength. Gong Managing others has power. . Maurer Whoever conquers others has force. Managing self needs strength. Those who conquer themselves possess force LiouKiaHwai Qui vainc l'autre homme est fort. He who overcomes himself is strong. self-conquest is inner strength/ Andere bezwingen ist äußere Kraft. Kimura To conquer others is power. One who overcomes himself is truly strong. Ettilio Chi vince gli altri è forte. Ni Hua One who overcomes others is forceful. on peut être puissant. Mais celui qui se maîtrise lui-même détient la vraie puissance Legge He who overcomes others is strong. Haven Celui qui vainc les hommes est fort. Hansen Those who triumph among the human have power. Larre L'emporter sur autrui est la force. Mastering yourself is true power/ Herr zu sein über andere bedeutet Stärke. Qui triomphe de lui-même possède la force Matgioi Ainsi. Who conquers the self has harmony. Ho He who conquers others is strong. Celui qui se vainc soi-même est fort. He who conquers himself is strong. Ma Kou Qui triomphe des autres est fort. He who conquers himself is mighty. To conquer yourself is to be strong. Chi vince se stesso è piú forte Evola Dominar gli altri è fortza. Lauer Celui qui conduit les hommes est fort. Hilmar Klaus Mastering others is to have outer power. Herr zu sein über sich selbst bedeutet wahre Kraft. Gib-Cheng One who conquers men is strong. Kiyoashi Mastering others is strength. Dominare gli altri è fortza. One who overcomes the self has true strength. Selbstüberwindung ist innere Stärke. Dominar se stesso è potenza(1923). He who overcomes himself is mighty. One who wins out over himself is strong. McDonald He who conquers others has strength of muscles. Henricks To conquer others is to have strength. Celui qui se vainc lui-même est réellement puissant. One who conquers himself has strength.Mastering the self needs strength / Andere zu bezwingen erfordert Kraft. Muller If you overcome others you are powerful. He who conquers himself is stronger Hwang He who conquers others has the power of muscles. Eiichi To master others is to be powerful. qui peut connaître les hommes a la force.Sich selbst bezwingen erfordert Stärke. Whoever conquers himself has strength. So he who conquers himself is strong. The self-triumphing are coercive. avec la force. qui se vainc soi-même est fort. Lindauer Those who conquer others possess strength. Dominare se stessi è superiorità(1959) Gia-Fu&Eng Mastering others requires force.

He who overcomes himself . Ad & Lomb Knowing what is enough is wealth. the one who is eternally discontent is poor. no matter how much wealth has been accumulated] Ram Cel ce cunoaste indestularea e bogat. He who conquers himself is valiant. Celui qui se dompte soimême est véritablement fort. c’est force supérieure (les passions propres étant ce qu’il y a de plus difficile à dompter). pt. One who can defeat one's self is strong. hat Kraft (äußere Kraft). 知足者富. ist stark. Bynner Content need never borrow Byrn Those who know they have enough are truly wealthy. Who conquers himself is strong Stanislas Celui qui dompte les hommes est puissant. Hin-shun Знающий достаток богат/Knowing plenty rich/Cel care cunoaste indestularea e bogat. Wu Yi One who overcomes another has power. He who conquers himself is mighty. ist stark / Qui triomphe d'autrui est fort. es poderoso. es fuerte. Ta-Kao He who conquers others is strong. Walker Conquering others is power. in order to become a source. Santosha/ Contentment/ Contentement/ Zufriedenheit/ Contentezza /Contento 33. Beck Those who are content are wealthy. Zhang Winning others is forceful. ./Quien vence a otros. cel veşnic nemulţumit este sărac. Wu He who conquers men has force. Mirahorian Cel care cunoaşte mulţumirea este bogat [cel care cunoaşte mulţumirea(in lb. Zi-chang One who overcomes others has power. Suzuki One who conquers others is powerful. Wer sich selber besiegt. Conquering the self is strength.tapfer/Who defeat others is strong. conquering the self is strength. a deveni izvor. Celui qui se dompte lui-même est fort.5. zhī zú zhě fù. Wei Henry He who conquers others is strong. c’est force. Sumitomo Wer andere besiegt.Pauthier Celui qui subjugue les hommes est puissant. Qui triomphe de soi est puissant. mais se l’imposer à soi-même. Wieger Imposing one's will on others is strength. One who overcomes himself is strong. He who conquers himself is strong. Blackney It is wealth to be content.: santosha) este eliberat de credinta ca "a avea" poate conduce la eliberarea din starea de recipient. Quien se vence a sí mismo. Wilhelm Wer andere besiegt. Red Pine Who conquers others is forceful. One who conquers himself is mighty.brave. oricâte bogăţii ar avea]/ The one who knows contentment is rich[the one who knows contentment(in Sanskrit :"santosha") becomes free from the faith that "to have" can lead to salvation from the state of recipient. Qixuan One who can defeat others has energy. He who conquers himself is truly strong. Imposing one's will on oneself is superior strength (one's own passions being the most difficult to subdue)/ Imposer sa volonté aux autres. One who overcomes himself is strong. Wer sich selbst überwindet . skrt. Winning oneself is powerful. Yutang He who conquers others has power of muscles. Multumirea. a spring of water of life.

Crowley Contentment is riches. McDonald To be content with what one has is to feel rich. Henricks To know when you have enough is to be rich. /Siehst du ein. Hansen Those who know sufficiency are affluent. Ricco è chi è sufficiente a se stesso(1959). Mabry One who knows he has enough is truly wealthy. Lindauer Those with knowledge of enough are wealthy LiouKiaHwai Qui sait se contenter est riche. you are truly rich. Muller If you know how to be satisfied you are rich. c'est posséder le monde. and you'll be rich. Nyssen Qui sait assez est riche. Kiyoashi If you realize that you have enough. Être sans désir. C'est suivre la voie. Ettilio Chi sa accontentarsi è ricco Evola Sufficientza in se stesso è superiorità(1923). Maurer Whoever knows he has enough has wealth. LaFargue One who is content is wealthy Larre Se contenter de peu c'est la richesse Lau He who knows contentment is rich. Cleary Those who are contented are rich. Ni Hua One who knows he has enough is rich. Sumitomo Wer sich beschränkt. ChengLin He who feels self-contentment is rich Chou The person who knows his lot is rich. rich. dann bist du wahrhaft reich./Wissen um Genügsamkeit ist Reichtum. Gia-Fu&Eng He who knows he has enough is rich/Zufrieden sein heißt reich sein. DerekL Those who know contentment are wealthy Duyvendak Celui qui sait se satisfaire est riche. dass du genug hast. Walker Know what is enough. Mitchell If you realize that you have enough. Pauthier Celui qui connaît le suffisant est riche. Qixuan One who is easily satisfied is rich. Merel Who is contented has wealth. wird reich/Who limits him/herself becomes rich. Red Pine Who knows contentment is wealthy Stanislas Celui qui sait se suffire est assez riche. Lauer Celui qui se contente de ce qu'il a est le vrai riche. Correa One who realizes that she has enough possesses abundance. . Kimura One who knows what is enough is wealthy. ChengHong He who feels contented is rich. Hilmar Klaus knowing contentment is wealth. Eiichi To know that one has enough is to be fertile. Gib-Cheng One who knows sufficiency is rich Gong Who satisfies. Wei Henry He who knows contentment is rich. Ho He who knows what is adequate lives a rich life Hwang He who knows contentment is rich. Chang To be satisfied is to be wealthy. you are truly rich. Legge He who is satisfied with his lot is rich.Chan He who is contented is rich. Suzuki One who knows contentment is rich Ta-Kao He who knows contentment is rich. Ma Kou Qui sait se contenter est riche Matgioi Qui sait se borner est riche. Jiyu Ren He who is content is rich. Chen He who is content is rich. Haven Celui qui sait se suffire est riche.

dar îşi păstrează identitatea. it is uselees to dig one thousand wells at a depth of 5 meter. All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). Traducerea "Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. care ia oricare dintre formele vaselor în care este turnată. daca nu o incalzim suficient pt. / The one who keeps on his course with power succeeds [achieve critical mass . are un scop in viată. Beck Those who persevere have will power. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. is rich// Quien se contenta con lo que tiene. 33. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu/The critical mass principle is present in each domain. Yutang He who is contented is rich./Cel care actioneaza cu perseverenta are vointa. Chan He who acts with vigour has will. Those who keep their course have a strong will. atunci cand apa (stratul freatic. Bynner Ambition wanders blind: Byrn Those who persist will reach their goal. Who can content himself. cel ce este hotărât are adevărata stabilitate: se pliază după soarta ce i-a fost dată păstrându-şi identitatea(sfântul este ca şi apa. Wilhelm Wer sich genügen läßt. Wu Yi One who is contented is rich. Zi-chang One who knows satisfaction is rich. intareste energia vitala a rinichiului(zhi 志) . .6. kidney vital energy (Zhi 志)]*** Ram Cel ce este energic. We can lose our entire life waiting for water to boil. fiindcă încearcă să fie ceea ce nu este. If the water(the omnipresent sourse of the water of life) is at a depth of 6 meters. Chang To act with power is to be aspiring. ist reich/ Qui sait se satisfaire est riche.Wieger Being satisfied (content with what destiny has given). Zhang Content people are rich. Wu He who knows when he has got enough is rich. a ajunge la temperatura necesara. is true wealth/ Se suffire (être content de ce que le destin a donné) est la vraie richesse . Ad & Lomb Forging ahead shows inner resolve. imobilitate interiorului)]. if we do not heat it enough. es rico. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. Hin-shun Кто действует с упорством обладает волей/ Who acts with persistence has will. The translation: "Powerful advancement is ambition/will" is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. 強行者有志。qiáng xíng zhě you zhì。 Mirahorian Cel ce isi mentine cursul cu tarie ajunge la destinatie[realizeaza masa critica. Degeaba sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. Caracteristicile practicii intense pt a atinge masa critica/The characteristics of intensive practice to achieve critical mass/Les caractéristiques d'une pratique intensive pour atteindre la masse critique/Le caratteristiche di una pratica intensiva di raggiungere la massa critica/Die Merkmale der intensive Praxis zu erreichen kritische Masse/Las características de la práctica intensiva para alcanzar una masa crítica Principiul pragului critic sau al masei critice se manifesta in fiecare domeniu. cel ce se merge cu tărie ancorat in ceea ce face ajunge la destinatie: realizeaza inradacinarea in izvorul de energie a vietii(Tao). because "ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur". O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca "ambitia isi distruge posesorul". fără să se silească. Blackney It is willful to force one's way on others. cel ce acţionează perseverent. O viata intreaga poate fi irosita asteptand ca apa sa fiarba. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. are energie vitala si viata lunga.

Lindauer Those who strive to go possess aspiration LiouKiaHwai Qui s'efforce d'agir a de la volonté Mabry One who has discipline is sincere. DerekL Those who proceed vigorously have willpower Duyvendak Celui qui agit avec force a de la détermination . Kimura One who does what is required is committed. Maurer Whoever perseveres has purpose. ChengLin He who practises self-cultivation is resolute Chou The person who maintains his path with energy has a strong will. Mitchell If you stay in the center. will continue/Weilst du beständig im Mittelpunkt . Cleary Those who act strongly have will. Ni Hua One who does not divert his mind from the realization of integral virtue is wisely willful. Qixuan One who drives one's self forth has will. Gib-Cheng One who pursues his objective with steadfastness has willpower.wirst fortdauern McDonald And he one who acts with vigour has will. Henricks To go forward with strength is to have ambition. LaFargue One strong in his practice is self-possessed. Hilmar Klaus Powerful advancement is ambition. ChengHong He who acts forcefully is determined. Red Pine Who strives hard succeeds Stanislas Celui qui agit avec énergie est doué d'une ferme volonté. Gia-Fu&Eng Perseverance is a sign of willpower/Mit Nachdruck etwas durchführen bedeutet Wille. Wieger Being master of oneself (bending oneself to the dispositions of destiny) is true character/ se maîtriser (se plier à ce que le destin a disposé) est le . Gong Who persists. Ma Kou Qui sait persévérer est volontaire Matgioi Qui agit fortement a de la volonté. Sumitomo Willen hat nur. energia nell’applicarsi allo scopo significa carattere(1959). you have a will. Larre Agir puissamment c'est s'accomplir Lau He who perseveres is a man of purpose. wer in Selbsterkenntnis handelt/Only the one who acts toward self-knowledge has Will . Ettilio Chi agisce con forza è risoluto Evola Possibilita di compiere è energia(1923). Nyssen qui marche avec force possède la volonté. Ho He who overcomes difficulties knows what he wants. success. Eiichi To devote oneself to Tao is to be resolute. Crowley Continuous action is Will. and you'll develop a will. Ta-Kao He who keeps on his course with energy has will. Muller If you can act with vigour. Haven Celui qui suit sa voie a de la volonté. Jiyu Ren He who acts with persistence has will./ Kraftvolles Vorgehen ist Ehrgeiz. Pauthier Celui qui accomplit des oeuvres difficiciles et méritoires laisse un souvenir durable dans la mémoire des hommes. Correa One who uses force must have a strong will. Suzuki One who pushes with vigor has will. Walker Persevere. Hansen Those who coercively act have will. Wei Henry He who acts with determination has high aims.Chen He who keeps going has will. Merel Who is determined has purpose. Legge He who goes on acting with energy has a (firm) will. Lauer Celui qui persévère fait preuve de volonté. Hwang He who is determined has strength of will.

continues for long. Hin-shun Кто не теряет свою природу долговечен/Who does not lose its nature is durable/Cel care nu-si pierde natura este vesnic. trăieste mult. simplu. Chou The person who does not stray from his proper place will have a long life. Chi non lascia il posto che a durerà(1959) Gia-Fu&Eng He who stays where he is endures/Seinen Platz nicht verlieren heißt Bestand haben. Wilhelm Wer sich durchsetzt. Wu Yi One who acts forcefully has will. cel ce se risipeşte. Duyvendak Celui qui ne s’écarte pas de sa juste place subsiste longtemps.7. Ettilio Chi non perde il suo posto dura a lungo Evola Chi non disgrega se stesso(1) è eterno(1923).es voluntarioso. will last. hat Willen/ Qui vient à bout de soi a de la volonté. Gong Keep your place. natural şi care nu-şi pierde propria natură(sufletul). Zhang Diligent people are of high purpose. Blackney Endurance is to keep one's place. Chang To retain one's source is to be long-lasting. moare repede cel ce rătăceşte (cel ce caută în afară.The one who does not lose his localization [in "here and now" which is the root of Tao]. Chen He who maintains his own position will last long. Correa One who doesn't lose sight of where she is can last for a long time. dăinuie. Localizarea in aici si acum / The localization in here and now/ La localisation dans l’ici et maintenant / Die Lokalisation in das Hier und Jetzt/ La localizzazione nel qui e ora /La localización en el aquí y ahora 不失其所者久. Ram Cel ce nu se depărtează de firea sa. bù shī qí suǒ zhě jiǔ. ChengHong He who does not lose his center endures. Yutang He who id determined has strength of will. Zi-chang One who disciplines himself has will power. obţine imortalitatea doar cel ce rămâne aşezat la locul său de origine(izvor. acasa). has will Quien consigue sus propósitos. Eiichi To stay in one’s own place is to endure. endure. ChengLin He who abides by his original nature endures. Crowley He that adapts himself perfectly to his environment. Chan He who does not lose his place (with Tao) will endure. Gib-Cheng One who does not lose what he has gained is durable. 33.[apare in pozitia anterioara prin inversare 5 cu 6] Wu He who adheres assiduously to the path of Tao is a man of steady purpose.vrai caractère. Beck Those who do not lose their center endure./ Whoever gets their purposes. but have life everlasting. Hansen Those who don't lose their 'that-which' are long-lasting Haven Celui qui reste à sa place dure longtemps. Byrn Those who embrace death will not perish. [dainuie doar cel ce rămâne aşezat(centrat în Tao) oriunde s-ar duce. Cleary Those who do not lose their place endure. cel ce se îndepărtează de firea sa)]. DerekL Those who do not lose their base endure. Mirahorian Cel care nu-şi pierde localizarea[inradacinarea in "ceea ce este" numai "acum si aici"). Bynner Vitality cleaves to the marrow Leaving death behind. Ad & Lomb Hold your ground and you will last long. .

celle que le destin a donnée). 33. Nicht verlieren seinen Platz – das ist Dauer. Wieger Staying in one's place (natural. Wei Henry He who has not lost his proper abode endures. Ho He who will not lose his place endures. la gran muerte o la muerte iniciática y el segundo . He who doesn't lose his centre can last quite long. Mabry One who remembers his Source will endure. Lauer Celui qui demeure dans l'ordre des choses est le Sage absolu. Red Pine Who doesn't lose his place endures Stanislas Celui qui ne s'écarte point de sa nature subsiste longtemps. Jiyu Ren He who does not lose his root will endure. tiene duración Wu He who stays where he has found his true home endures long. continues long. Hwang He who does not leave the resource will endure. der bleibt bloß/Only the one who does not leave his seat. hat Dauer/ Anyone who does not lose his place.The Great Death or initiatory death and the second birth as a technique of awakening in Taoism / L'immortalité-La grande mort ou la mort initiatique et la seconde naissance comme technique d'éveil initiatique in Taoisme/ Unsterblichkeit . that which destiny has given). le voilà [qui dure] longtemps. Ni Hua One who preserves his natural integrity will endure. Kiyoashi If you stay in the center you will endure Hilmar Klaus Not to lose your place – that's endurance.Der Große Tod und Tao/ L'immortalità. Walker Remain in the center. Lindauer Those who are not losing their place are long-lasting LiouKiaHwai Qui ne s'écarte pas de sa place vit longtemps. Nyssen Qui ne perd pas sa place dure longtemps.Marea moarte sau moartea initiatica si a doua nastere ca tehnica de trezire in Taoism/Immortality. Ma Kou Qui sait demeurer est stable Matgioi Qui ne s'éparpille pas. One who loses not his place endures.la grande morte o di morte iniziatica e la seconda nascita come una tecnica di risveglio nel Taoismo / La inmortalidad. Zhang Those. Merel Who defends his home may long endure.8. ensures that your life to last longer / Rester à sa place (naturelle. Mitchell If you stay in the center with your whole heart. Kimura One who stays in one's destiny endures. Ta-Kao He who does not deviate from his proper place will long endure. Muller If you don't lose your objectives you can be long-lasting. fait durer longtemps[votre vie] Wilhelm Wer seinen Platz nicht verliert. you will endure forever. and you'll always be at home. Qixuan One who never loses one's place lives long. Legge He who does not fail in the requirements of his position.Henricks To not lose your place is to last long. Wu Yi One who does not lose his place will endure long. Yutang He who does not lose his center endures. has duration/ Qui ne perd pas sa place dure [longtemps]. Suzuki. remains. Pauthier Celui qui ne dissipe point sa vie est impérissable. Zi-chang One who does not lose one's personality. Sumitomo Wer seinen Platz nicht verläßt. Maurer Whoever keeps to one place endures. endures./ Quien no abandona su puesto. McDonald What stays in its place can endure. Imortalitatea. stand out. he who hardly loses his place (with such as dao). LaFargue One who does not leave his place is lasting Larre Conserver ses moyens est durer Lau He who does not lose his station will endure. who stay their grounds.

care isi pierd continuitatea constientei. Toti cei care au trecut prin poarta mortii accidental. we have no fear of death anymore. then do what you like. a well-known Japanese waka of Shido Bunan [至道無難]. etc. Acest lucru l-au descoperit nu doar maestrii spirituali ori sfintii. has been pronounced. When we realize this fact. all your works then are good" 33. we suppose. The author compares this thinking to Heidegger's philosophy by quoting Keiji Nishitani's writing "Reflections on Two Addresses by Martin Heidegger": The spirit of world-affirmation. This sentence would not sound strange if it had come from the mouth of a man of Zen. Trezirea poate fi obtinuta in cursul vietii si de cei ce trec pastrandu-si constienta prin poarta somnului(mica moarte) sau prin poarta transei.Near Death Experience). the same thought. nor actual difficulty in our life(Zen Mind.nacimiento como una técnica de despertar la iniciación en el taoísmo Orice fiinta umana este nemuritoare. by a great number of Zen teachers. ca si alte dificultati din viata noastra"/"Our life and death are the one thing. In cursul regresiilor hipnotice am cerut persoanelor. great death) or 無 (mu. In fact. man's positive attitude to the world. "Viata(starea de veghe) si moartea(starea de somn profund) sunt un singur proces (intrare-iesire) cu doua nume diferite. but not to perish – that's immortality! / Celui qui traverse la porte de la mort sans mourir découvrira l'immortalité/ Quello che passa attraverso la porta della morte senza morire scoprirà l'immortalità/ El que pasa a través de la puerta de la muerte sin morir descubrirá la inmortalidad/Die Überquerung durch die . fara sa se stinga(sasi piarda continuitatea constientei) au descoperit imortalitatea si au relatat despre ea semenilor lor. On the page I opened was Chapter Fifty. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) In "Tao: A New Way of Thinking" by Chang Chung-yuan『老子の思想 タオ・新しい思惟へ の道』the author provides translations and explanations of the eighty chapters of Laozi's Dao De Jing while analyzing similarities between Daoism and Martin Heidegger's philosophy." Heidegger comments on this sentence that it brings forward a decisive thought. remaining alive. ci si cei care au fost reanimati dupa o experienta in vecinatatea mortii(NDE. atunci cand faceau eforturi disperate de a-l reanima. There is. Kitaro Nishida's philosophy. does not die when he dies. there will be no death for that person. according to your own mind. care tocmai retraiau un evenimentul parasirii corpului fizic. seems to be found in its full manifestation in another quote from Abraham a Santa Clara: "A man who dies before he dies. for instance. a Zen master of the seventeenth century: "Become a dead man. nothingness). Chiar o haina noua (corp clonat) este imposibil sa fie imbracata de fiintele de pe Terra netrezite.8. 死而不亡者壽。sǐ ér bù wáng zhě shòu。 Mirahorian Cel ce trece prin poarta mortii fara sa se stinga descopera imortalitatea/ The one who passes through the gate of death without dying will discover immortality :To die. Zen Buddhism. sa-si concentreze atentia si sa memoreze starea de fiinte eterne si constiente. odata cu deteriorarea corpului fizic. in literally the same mode of expression. The author calls that chapter "Great Death and Dao" and explains that when a person experiences the so-called 大死 (taishi. Vedeti mesajul din carte aparuta in 2009: Alien Interview de Lawrence Spencer . bazata pe documentele furnizate de Matilda O'Donnell MacElroy(an Army Air Force nurse who was stationed at the Roswell Army Air Field 509th Bomb Group in 1947). Carl Jung's psychology. become thoroughly dead. Atunci cand vom intelege acest lucru. fara sa-si piarda continuitatea constientei. frica de moarte va dispare. sa se observe si sa constate ca au in continuare porti senzoriale subtile si capacitati de actiune.

posedă cu adevărata indelung vietuire. DerekL Those who die but do not perish have longevity Duyvendak Mourir sans périr. LiouKiaHwai Qui est mort sans être disparu atteint l’immortalité Mabry He embraces death and so does not perish but lives forever. immortal. but not to perish – that's immortality! Sterben. Chan He who dies but does not really perish enjoys long life. Larre Mourir sans périr c'est la longévité Lau He who lives out his days has had a long life Lauer Celui qui meurt mais reste vivant a touché à l'éternité/Celui qui meurt mais reste dans le souvenir des hommes a touché à l'éternité. Eiichi To die but not to perish is to be ever present Ettilio Chi muore ma non perisce ha lunga vita Evola Chi vive dopo la morte(2) è immortalle(1923). Gib-Cheng One who dies yet still remains has longevity. Lindauer Those who die yet without perishing are long-lived. Ma Kou Qui vit la mort jouit d’une longue vie Matgioi Qui meurt et n'est pas oublié. has longevity. Maurer Whoever dies without perishing lives long. este nemuritor. Henricks To die but not be forgotten . Byrn Those who embrace death will not perish. Crowley He who dies without dying. Cleary Those who die without perishing live long.Tür des Todes. Chen He who dies. doch nicht untergehen – das ist Unsterblichkeit! LaFargue One who dies and does not perish is truly long lived. ChengLin He who follows Truth throughout life enjoys immortality. but preserves Tao will enjoy a long life. will live a long life. Chang To die yet not to be deceased is to have longevity. yet present. but have life everlasting. Blackney Long life it is to die and not perish. ohne zu sterben entdecken die Unsterblichkeit : Sterben. тот бессмертен/Who's dead. Chou The person who dies but does not perish will exist forever. Ho He who dies and yet lives lasts. Legge He who dies and yet does not perish. Hansen Those who die and don't disappear are long-lived. lives for ever. Gia-Fu&Eng To die but not to perish is to be eternally present/Sterben und doch weiterleben bedeutet Unsterblichkeit. Haven Celui qui meurt sans cesser d'être a acquis l'immortalité. doch nicht untergehen – das ist Unsterblichkeit! Ram Cel care moare si nu se stinge. Beck Those who die but maintain their power live eternally. Correa She will die eventually but doesn't become forgetful in her old age. Bynner Vitality cleaves to the marrow Leaving death behind. Gong Dead.Non cessare d’essere dopo la morte è immortalità (1959). Hin-shun Кто умер. he is immortal/Cel care a murit. dar nu este uitat. le voilà immortel. ChengHong He who dies but is not forgotten enjoys long life. . Kimura One who dies without perishing lives forever. Jiyu Ren He who dies physically. c’est la longévité.that's [true] long life. yet whose natural character remains. Ad & Lomb Die without perishing and your life will endure. but not forgotten. Kiyoashi Embrace death with your whole heart and you will endure forever Hilmar Klaus to die. Hwang He who knows to keep as still as a dead body but remain dynamic will enjoy longevity. но не забыт. McDonald The one ho dies but doesn't really perish enjoys long life Merel Who surrenders his home may long survive it.

Qui vient à bout de soi (agit en se contraignant) a de la volonté ». Zhang Those. lives [forever] / Celui qui ne ne périt pas.Mitchell He who dies and yet does not perish. Wu Yi One who dies but does not perish will live long. Ta-Kao He who may die but not perish has longevity. Le dernier mot (chinois : Chou) : ici au sens de vie éternelle. Le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir. Doua cai de cunoastere: calea mijlocita(indirecta) si calea nemijlocita(directa)/ Two ways of knowledge: indirect and direct/ Deux voies de la connaissance: indirecte et directe/ Zwei Wege von Wissen: Indirekte und Direkte /Due modi di conoscenza: indiretta e diretta /Dos caminos de conocimiento:Indirecto y directo . you are eternal. C'est là ce qu'on appelle la longévité. même dans la mort.Commentary/Comentariu/Commentaire /Kommentar/Comentario/Commento 33. Qixuan One who never vanishes after death is eternal. Ni Hua One who embraces the subtle essence dies yet does not perish and thus enjoys true immortality. vive [per sempre]/ Quien que no se pierda. on a déplacé les termes pour obtenir le sens voulu par Lao-Tseu. / Après la mort. Zi-chang One who is dead and never forgotten has longevity. il meurt et ne périt pas.2. der dauert/But only the one who dies and yet does not extinguish. |Nota| Stanislas Julien: Malgré les grands changements qu'on appelle la vie et la mort. not ceasing to be. sa nature (la nature du sage) conserve sa pureté et ne périt point. Yutang He who dies yet (his power) remains has long life. Wei Henry He who dies and yet does not perish becomes immortal. C'est la raison pour laquelle à propos de la troisième antithèse. Nyssen qui meurt mais ne s'enfuit pas vit longtemps.1-33. and you'll endure forever. ne pas cesser d’être. vive [para siempre] Wu And he who dies but perishes not enjoys real longevity. Wilhelm Wer auch im Tode nicht untergeht. Suzuki One who may die but will not perish. Il existe et ne tient pas à la vie . der lebt/ Whoever does not does not perish even in death. 5. Pauthier Celui qui meurt et n'est point oublié a une vie éternelle. est la vraie longévité. ist ein Unsterblicher Muller If you die without loss. is an immortal/Wer stirbt und doch nicht wankt. Wieger After death. Walker Die without dying. are perpetual. incluso en la muerte. (laquelle est le partage de ceux qui ont vécu en conformité avec la nature et le destin)(3). lasts. Red Pine Who dies but doesn't perish lives on Stanislas Celui qui meurt et ne périt pas |Nota| jouit d'une (éternelle) longévité. Sumitomo Wer aber stirbt und doch nicht untergeht. is true longevity (which is the lot of those who have lived in conformity with nature and destiny). who die without being forgotten. Notes : Richard Wilhelm / Étienne Perrot Une série d'antithèses. C'est ainsi que les hommes parfaits de l'Antiquité ont pu échapper aux changements de la vie et de la mort. has life everlasting. dont cette fois la deuxième représente le degré supérieur. dont voici les termes : « Qui sait se satisfaire est riche. vit [éternellement]/ Chi non perisce anche nella morte.

2. inertie. la eliberare din pestera lui Platon( descrisa in Republica VII) si la omnicunoastere si omnipotenta(actiune nemijlocita asupra plasei holografice care sustine realitatea manifestata)/Two ways of knowledge: mediated( by sensory and cognitive inputs. fuerza. tehnologica). perfectiuni.3-33. Doar cel ce este constient de Sine este Iluminat[doar cel ce se cunoaşte intră în "marea sală luminoasă inteligenţei". Kraft. prizonier al realitatii secunde si al cunoaşterii mijlocite de impulsurile senzoriale si cognitive(rolul umbrelor ) proiectate pe ecranul mental. in Plato's Allegory of the Cave presented in Republic. vertical or direct knowledge. 勝人者有力,shèng rén zhě yǒu lì. rămâne toată viaţa în "mica sală a inteligenţei". experience. energía o de la acción: Indirecto y directo Acest text se referira la doua tipuri de puteri. verticala. Energie oder Aktion: Indirekte und Direkte / Due tipi di potenza. projected on the mental screen-represented as the wall of Socrate’s cave. unde se manifestă vederea. dualitate subiect-obiect. putere sau capacitate de actiune mijlocita(indirecta. Al doilea tip de cunoastere ne conduce la lumina interioara. cunoaşterea nemijlocită sau "adevărata cunoaştere"]. prin aceasta cale este cunoscuta o realitate secunda. directa). din relatarea facuta de Platon in Republica. Deux modalités de la connaissance: indirecte ou médiée (obtenue par l'intermédiaire des impulses generee de l'équipement sensorielle et cognitive. . remains a prisoner in "the little room of intelligence". de forte. orizontala) si 2. horizontal knowledge) and unmediated(selfknowledge. horizontale) et directe( ou non. inner vision. captivi intr-o realitate secunda unde nu vedem nimic fara o sursa de lumina fenomenala(lumina solara. forza.com/1070177 33.nemijlocita (de simturi si minte. verticale) 33. lanterna ). Cel ce cunoaşte pe alţii [lumea exterioară] are cunoastere (indirecta)[ erudiţie. ca in non-actiunea taoista: wu-wei. reactiune. un model al realitatii creat pe ecranul mental cu ajutorul impulsurilor generate de portile senzoriale si de procesarea logica si analogica. "the great enlightened hall" of inner vision or direct knowledge] vedeti/see: Alegoria pesterii lui Platon: O adaptare in lut/Plato's Allegory of the Cave: An adaptation in clay: http://www. directa(nemijlocita. de energie ori de actiune: mijlocita(indirecta) si nemijlocita(directa)/ Two kinds of power. vibhuti) 33. VII] 33. haruri.Doua tipuri de cunoastere: 1. energia o di azione: indiretta e diretta / Dos tipos de poder. VII]/ The one who knows others[outer world] has (indirect) knowledge [erudition. o cunoastere de sine. siddhis. ignoranti si neputinciosi. d'énergie ou de l'action: indirecte et directe/ Zwei Arten von Macht.vimeo. captive of the mediated knowledge created by the sensory and cognitive impulses. care joaca rolulul de perete al pesterii lui Socrate. experienţă.médiée . indirect. fara separare.1.4. external./The one who is aware of himself is Enlightened [he enters mahat. Doua tipuri de putere. une connaissance externe. de force. inner light). energy or action: indirect and direct/ Deux sortes de puissance. foc. or the second reality(the reality of shadows). Primul tip de cunoastere ne mentine orbi. 2.mijlocita( de proiectiile impulsurilor senzoriale si cognitive pe ecranul mental/peretele pesterii lui Platon. ca in daruri. necreata (Iluminare). aceasta este o cunoastere externa. une connaissance orientée vers soi-même. de energie sau de capacitati de actiune care diferentiaza nivelul atins de o anumita civilizatie din univers sau de o anumita entitate vie constienta : 1.3.

intareste energia vitala a rinichiului(zhi 志) .4.: santosha) este eliberat de credinta ca "a avea".4. cel ce se merge cu tărie ancorat in ceea ce face ajunge la destinatie: realizeaza inradacinarea in izvorul de energie a vietii(Tao). We can lose our entire life waiting for water to boil. are energie vitala si . a ajunge la temperatura necesara. O viata intreaga poate fi irosita asteptand ca apa sa fiarba. Multumirea. fără să se silească. Cel ce învinge pe alţii [ce impune voinţa sa. cel ce acţionează perseverent. it is uselees to dig one thousand wells at a depth of 5 meter. a deveni izvor. atunci cand apa (stratul freatic. abandonarea sau predarea in fata Divinului realizeaza capacitatea de actiune directa(nemijlocita) si devine flautul in care canta Divinitatea(Shen)]. Degeaba sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. încearcă să fie ceea ce nu este.6. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. altora] are forţă exterioară [actioneaza mijlocit].6. the one who is eternally discontent is poor. letting go.33. pt. daca nu o incalzim suficient pt. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. in order to become a source. skrt. Doar cel ce se învinge pe Sine este puternic[ doar cel ce se aliniaza cu forţa Spiritului (Shen) folosind relaxarea. 強行者有志, 33. / The one who conquers others has external force[mediated capacity of action]. If the water(the omnipresent sourse of the water of life) is at a depth of 6 meters. Cel ce isi mentine cursul cu tarie ajunge la destinatie[realizeaza masa critica. Cel care cunoaşte mulţumirea este bogat [cel care cunoaşte mulţumirea(in lb. if we do not heat it enough.and can lead to salvation from the state of recipient. O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca "ambitia isi distruge posesorul". poate realiza eliberarea din starea de recipient. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. The translation: "Powerful advancement is ambition/will" is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. Only the one who conquers himself is strong [only the one that realize the alignment with the force of Spirit(Shen) using relaxation. no matter how much wealth has been accumulated] 33. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu/The critical mass principle is present in each domain. surrender to Divine manifests direct capacity of action and becomes the flute in which the Divine(Shen) sings]. All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). Traducerea "Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. a spring of water of life.3-33. oricâte bogăţii ar avea]/ The one who knows contentment is rich[the one that knows contentment(in Sanskrit :"santosha") becomes free from the faith that "to have" .5. Santosha/ Contentment/ Contentement/ Zufriedenheit/ Contentezza /Contento 知足者富, 33. 自勝者強。 zì shèng zhě qiáng。 33. cel veşnic nemulţumit este sărac. Caracteristicile practicii intense pt a atinge masa critica/The characteristics of intensive practice to achieve critical mass/Les caractéristiques d'une pratique intensive pour atteindre la masse critique/Le caratteristiche di una pratica intensiva di raggiungere la massa critica/Die Merkmale der intensive Praxis zu erreichen kritische Masse/Las características de la práctica intensiva para alcanzar una masa crítica Principiul pragului critic sau al masei critice se manifesta in fiecare domeniu. because "ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur".

kidney vital energy (Zhi 志)]*** 33. [cel ce rămâne aşezat(centrat în Tao) oriunde s-ar duce dainuie. la gran muerte o la muerte iniciática y el segundo nacimiento como una técnica de despertar la iniciación en el taoísmo Mirahorian Cel ce trece prin poarta mortii fara sa se stinga descopera imortalitatea The one who passes through the gate of death without dying will discover immortality :To die.8. odata cu deteriorarea . a fi(IS BE) Vedeti mesajul din carte aparuta in 2009: Alien Interview de Lawrence Spencer.The one who does not lose his localization [in "here and now" which is the root of Tao].Marea moarte sau moartea initiatica si a doua nastere ca tehnica de trezire in Taoism/Immortality. Il peut subsister longtemps". Cel care nu-şi pierde localizarea[inradacinarea in "ceea ce este" numai "acum si aici"). La phrase se trouve aussi dans XXXII.Der Große Tod und Tao/ L'immortalità. care isi pierd continuitatea constientei.The Great Death or initiatory death and the second birth as a technique of awakening in Taoism / L'immortalité-La grande mort ou la mort initiatique et la seconde naissance comme technique d'éveil initiatique in Taoisme/ Unsterblichkeit .7. One who lives in harmony endures. / The one who keeps on his course with power succeeds [achieves critical mass.7. acasa). 33. moare repede cel ce rătăceşte (cel ce caută în afară. sa se observe si sa constate ca au in continuare porti senzoriale subtile si capacitati de actiune. ci si cei care au fost reanimati dupa o experienta in vecinatatea mortii(NDE. o entitate eterna. Imortalitatea. 不失其所者久. natural şi care nu-şi pierde propria natură(sufletul). On trouvera dans les notes de XXXII l’explication de la phrase « savoir où se tenir ». Localizarea in aici si acum / The localization in here and now/ La localisation dans l’ici et maintenant / Die Lokalisation in das Hier und Jetzt/ La localizzazione nel qui e ora /La localización en el aquí y ahora XLIV: "Celui qui sait où se tenir n’est pas en péril. care ia oricare dintre formele vaselor în care este turnată. obţine imortalitatea doar cel ce rămâne aşezat la locul său de origine(izvor. but not to perish – that's immortality! / Celui qui traverse la porte de la mort sans mourir découvrira l'immortalité/ Quello che passa attraverso la porta della morte senza morire scoprirà l'immortalità/ El que pasa a través de la puerta de la muerte sin morir descubrirá la inmortalidad/Die Überquerung durch die Tür des Todes. care este pt. dar îşi păstrează identitatea. imobilitate interiorului)].la grande morte o di morte iniziatica e la seconda nascita come una tecnica di risveglio nel Taoismo / La inmortalidad. atunci cand faceau eforturi disperate de a-l reanima. Living one day at a time is the essence of harmony. cel ce se risipeşte. dăinuie. simplu. doch nicht untergehen – das ist Unsterblichkeit! Orice fiinta umana este nemuritoare. World: He who discovers his oneness with the universe resides in peace. ohne zu sterben entdecken die Unsterblichkeit : Sterben. Acest lucru l-au descoperit nu doar maestrii spirituali ori sfintii.viata lunga. care tocmai retraiau un evenimentul parasirii corpului fizic.Near Death Experience). Voir aussi IX et XVI. 33. will last. cel ce este hotărât are adevărata stabilitate: se pliază după soarta ce i-a fost dată păstrându-şi identitatea(sfântul este ca şi apa. cel ce se îndepărtează de firea sa)]. In cursul regresiilor hipnotice am cerut persoanelor. Chiar o haina noua (corp clonat) este imposibil sa fie imbracata de fiintele de pe Terra netrezite. bù shī qí suǒ zhě jiǔ. sa-si concentreze atentia si sa memoreze starea de fiinte eterne si constiente. bazata pe documentele furnizate de Matilda O'Donnell MacElroy(an Army Air Force nurse who was stationed at the Roswell Army Air Field 509th Bomb Group in 1947).

ca si alte dificultati din viata noastra"/"Our life and death are the one thing. J. care prin experientă.**** J. "cel ce ţine la viaţă (ce se teme pentru ea) o va pierde"]/ The one who extinguishes(dies) but not perish lives eternally. for instance. seems to be found in its full manifestation in another quote from Abraham a Santa Clara: "A man who dies before he dies.de aici transmisia in taoism si buddhismul zen: in afara textelor) si renunti la cunoaşterea [ indirecta. Carl Jung's psychology. there will be no death for that person. fara sa se stinga(sasi piarda continuitatea constientei) au descoperit imortalitatea si au relatat despre ea semenilor lor.Să-şi contemple propria sa natură şi să realizeze starea de «trezire»a unui buddha (KenshôJôbutsu*). then do what you like. in care primul membru este o asa-ziza virtute(confucianista) pe care Laozi o considera inferioara fata de al doilea termen al cuplului . Atunci cand vom intelege acest lucru. 民利百倍 jue2 sheng4 qi4 zhi4. This sentence would not sound strange if it had come from the mouth of a man of Zen. primul patriarh al buddhismul zen. become thoroughly dead.-L. The author compares this thinking to Heidegger's philosophy by quoting Keiji Nishitani's writing "Reflections on Two Addresses by Martin Heidegger": The spirit of world-affirmation. DUYVENDAK: " In fiecare dintre primele trei propozitii sunt prezentate trei cupluri. Caracteristicile buddhismul zen se pot rezuma în patru principii esentiale: 1.Numeroşi eruditi moderni consideră însă că aceasta definire emană de la un maestru tardiv. in literally the same mode of expression. On the page I opened was Chapter Fifty. great death) or 無 (mu. eruditie şi griji.8. fara sa-si piarda continuitatea constientei.In prima propozitie se face referire la cunoastere (智 zhì) [orizontala. etc. a Zen master of the seventeenth century: "Become a dead man. man's positive attitude to the world. indirecta] care este explicit condamnata in capitolul 19: " Daca elimini asa zisa intelepciune( intemeiata pe textele sacre deformate de religie. we suppose.O transmisie directă în afara Scrierilor[orthodoxe](Kyôge-Betsuden*). by a great number of Zen teachers. 4. cel ce a renunţat la falsa personalitate devine nemuritor (moartea aparentă sau voluntară deschide accesul la continuitatea conştiinţei sau la independenţa de corp a conştiinţei). Beginner's Mind Shunryu Suzuki) In "Tao: A New Way of Thinking" by Chang Chung-yuan『老子の思想 タオ・新しい思惟へ の道』the author provides translations and explanations of the eighty chapters of Laozi's Dao De Jing while analyzing similarities between Daoism and Martin Heidegger's philosophy. Nan-ch’üan P’u yüan *(jap. nothingness). has been pronounced. Trezirea poate fi obtinuta in cursul vietii si de cei ce trec pastrandu-si constienta prin poarta somnului(mica moarte) sau prin poarta transei. Zen Buddhism. remaining alive. The author calls that chapter "Great Death and Dao" and explains that when a person experiences the so-called 大死 (taishi. When we realize this fact. In fact. acela nu încetează să existe după moarte. Aceasta definire foarte exactă a buddhisnului ch’an este în mod traditional atribuită lui Bodhidharma.corpului fizic. according to your own mind. we have no fear of death anymore. the same thought.Să se îndrepte direct către sufletul omului(Jikishi-Ninshin*). There is.Nici o dependentă fată de cuvinte şi de simboluri grafice(Furyû-Monji*). 3. 死而不亡者壽。sǐ ér bù wáng zhě shòu。 33. Toti cei care au trecut prin poarta mortii accidental. Cel ce se stinge (moare) fără să piară atinge imortalitatea [cel ce este ca şi mort. "Viata(starea de veghe) si moartea(starea de somn profund) sunt un singur proces (intrare-iesire) cu doua nume diferite. frica de moarte va dispare. min2 li4 bai3 bei4].Nansen Fugan). does not die when he dies." Heidegger comments on this sentence that it brings forward a decisive thought. orizontala. all your works then are good" 33. a well-known Japanese waka of Shido Bunan [至道無難]. te leagă de exterior şi de trecut] poporul va avea de o sută de ori mai mult profit"[ 絕聖棄智. nor actual difficulty in our life(Zen Mind. . Kitaro Nishida's philosophy. fără să dispară(cel ce nu-şi pierde conştienţa intră în transa mistică ). 2.8.

tche (智 zhì) « savoir ». O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca “ambitia isi distruge posesorul”. eterna si la vederea nemijlocita de lumina exterioara] *** Exista un prag sau o masa critica in orice domeniu. ou bien qu’il est question de la décomposition du corps. Bien que le premier membre indique encore quelque chose d’inférieur au second. 6 (Legge. unde se manifesta credinta in "a fi" si a realizarii prin golire Din cauza acestei deosebiri dintre "a avea" şi "a fi" se impune următoarea traducere: *Cel ce cunoaşte pe alţii are cunoştinţe [are experienţă. VI. mourir . ce qui est une idée tout à fait taoïste. Que signifie alors la dernière moitié de la phrase. mort non hâtée par des incidents provoqués par toutes sortes d’activités. Cette idée se retrouve dans le Tchouang-tseu. pare înţelept] **Cel ce se cunoaşte pe sine este Iluminat[realizeaza accesul la lumina interioara. authority of sacred texts and reject the knowledge(indirect knowledge). le premier membre indique une soidisante vertu(confucianiste) que Lao-tseu considère comme inférieure à celle exprimée par le second membre de l’antinomie. qui a donné beaucoup de mal aux commentateurs ? Il me semble qu’ou bien elle signifie qu’une mort naturelle à la fin du développement de la vie. le texte traditionnel donne : « Celui qui sait se satisfaire est riche (voir XLIV: "Celui qui sait se satisfaire ne sera pas confondu/He who knows to be content will not be confused ". « connaissance »/ est même expressément condamnée dans le chapitre XIX: "Si tu abolis la sagesse/ religion. de la deuxième antinomie correspondant avec yeou tche. unde se manifesta credinta in "a avea" si a realizarii prin umplere si 2. Traducerea “Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. ne pas vouloir arriver à l’épanouissement avant le moment opportun.Dans chacune des trois premières antinomies. wang (亡 wáng décédé . Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. du texte traditionnel. avec une inscription des T’ang. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu. il semble y avoir un changement d’accent. Au lieu de wang (忘 wàng ).) Celui qui agit avec force a de la détermination » Une inversion des deux parties de cette phrase. l'autorité des textes sacrés et rejettes le savoir(la connaissance indirecte). încearcă să fie ceea ce nu este. anéantir). qui se transforme en d’autres choses et ainsi continue à exister. fuir. Dans la quatrième antinomie. is expressly condemned in the XIX : "If you abolished the wisdom/ religion. «connaître». est la vraie longévité . le peuple en aura cent fois plus de profit" In each of the first three paradoxes. The translation:” Powerful advancement is ambition/will” is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. La première. d’ailleurs indiquée par la construction (yeou li. starea de " izvor ". O viata intreaga poate fi irosita degeaba daca sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. The firstknowledge(智 zhì). se sauver. erudiţie. « oublier ». atunci cand apa (stratul freatic. écrit avec le même caractère sans la clé du " coeur" Note: Din propozitiile 33. ce apartin de doua stari de fiintare diferite : 1. p. défunt . the first member indicates a so-called virtue (Confucianist) that Lao-tzu considered inferior to that expressed by the side of the antinomy. necreata. 124. ne pas essayer par une activité démesurée de forcer son sort.1-4 se observa ca sunt puse fata in fata doua modalitati de cunoastere (mijlocita si nemijlocita) si de actiune(indirecta si directa). because “ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur”. je lis. En effet. il n’est plus question d’une chose répréhensible.starea de " recipient " . « ne pas s’écarter de sa juste place » veut dire : accepter sa destinée. 248). . the people will be a hundred times more profit " Dans la troisième antinomie. « périr ». All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). 125. et XLVI: "Il n’y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir avoir assez/ There is no greater misfortune than not knowing contentment". l’accorde mieux avec les deux antinomies précédentes. de la troisième).

Nous la connaissons dans le Taoïsme postérieur . Elle produit le détachement absolu de tout. Cet idéal nécessite une ascèse difficile. (2). siete signori di tutta la distruzione è di tutta la creazione”(Clemente Alessandrino. Deuxième édition. même du corps. un seul conserve sa vie jusqu’à son terme. Une technique spéciale se développa dans ce but. les Pères nous le prouveront bientôt. Atunci cand vom intelege acest lucru. un’altra possibile interpretatzione di tale linea è: "dopo la morte. Voyez: "Les pères du système taoïste ". Nella penultima linea si torna alla norma dell’esser se stessi.-L. temporairement. 50). un coup doit atteindre le noeud vital. dopo il distacco.. deux formes de l’être. Histoire des Croyances Religieuses et des Opinions Philosophiques en Chine depuis l’origine jusqu’à nos jours. imprimerie de Hien-hien. Il s’agit de la survivance consciente [pour atteindre l'immortalité] . De là l’invulnérabilité de l’extatique.CONEXIUNI/CONNECTIONS Transa mistica si moartea-Mystical Death -see Chapter 50 in Lao Tzu Jesus/Iisus: "cei ce isi vor da viata pt mine vor trai vesnic" Vedeti in Aforismele lui Patanjali despre aliniere(Yoga Sutra) aforismul YS1. Valentino: "in quanto dissolvete il mondo e non siete voi stessi dissolti. pour être mortel. tandis qu’il est en extase (chap.] (1) Chi non si applica all'esteriore. Introduction. J.. ma mantiene sempre sé nell'unita raccolta dell'atto[1923].14 despre masa critica si aforismele legate de multumire(santosha) Tehnicile de imortalitate din alchimia interna(内丹 nèi dān) si externa( wai dan 外丹) Vedeti textul lui Henri Maspero (1882-1945) din Le Taoïsme intitulat: " Les procédés de « nourrir le principe vital » dans la religion taoïste ancienne" care este redat in intregime in linkul indicat dupa Bibliografie Duyvendak J. etc. parce qu’il en est détaché. elle renouvelle. Stromata. est à l’épreuve de la corne du rhinocéros. 798 pages. nor actual difficulty in our life/ Viata si moartea noastra sunt un singur proces (intrareiesire) cu doua nume diferite. sa participation au Principe. page 10.Tome I. 6.in fedeltà alla parte assunta entrando nella condizione umana. L’idée paraît être que. Il forzare. mais dans le Tao-tö-king il y a aussi des indications claires de ces pratiques (LII). non dimenticare"-cioe mantenere la continuità di coscienza[1959] (3) Léon Wieger: La mort et la vie. we have no fear of death anymore. a non durare[1959]. frica de moarte va dispare. » L’extase joue un grand rôle dans le Taoïsme . ca si alte dificultati din viata noastra”(Zen Mind. ses convictions. mais qui prouve que la pratique date de lui. Tandis que l’âme est comme transportée. nous n’avons de Lao-tzeu qu’un texte fort court.IV.156 dénoué. des armes des combattants. extériorisé par son indifférence totale. cette jonction n’existe pas. il ne donne pas prise à la mort. Il y eut une .**** Great Death and Tao/Marea moarte si Tao “Our life and death are the one thing. ou réellement transportée hors du corps par l’extase..« De dix hommes. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) Sur l’extase taoïste. sa foi.l’affermarsi senza contatto con la propria natura originaria crea solo una specie di essere fittizio fuori dall’essere.cfr. dans celui qui s’y livre. Celui qui est détaché de la vie. When we realize this fact. Or ce noeud est p. chez l’extatique. ou d’avant lui. 1922. : "Atteindre une longue vie est un idéal chinois à la poursuite duquel les Taoïstes se sont spécialement voués.il mutar luogo. destinato a dissolversi. Il ne peut donc être tué. la jonction du corps et de l’âme. le corps ne peut pas être frappé à mort. [pagina 175 in: Léon Wieger S.20)[1923] In effetti. Pourquoi cela ? Parce que. de la griffe du tigre. Censée être une union directe et immédiate au Principe.J. Dopo la realizzazione dell’indifferenza.

3.Grad. E: essay. Regel. « par les talons ». serves for the formation of the ordinal numbers. signifie donc posséder la longévité. however. wise. Il y eut également une hygiène sexuelle qui. pentru numere de ordine. modifier. chapter. wisdom. cunoastere mijlocita(in lb. Abschnitt. Auszeichnung. Il y eut encore la recherche d’herbes médicinales. petition.Abhandlung. stamp. Siegel. tell.regulă.skr: smrti). Nummer. dient zur Bildung der Ordnungszahlen.Ordnung. inform.Eingabe. comme on dit. voir aussi: XXXIX.frumos. n’être pas soumis à la mort. verstehen. preţuire. a fi constient. desteptaciune. cunoastere.only. number. instruction.paragraf. Stempel. 7. înţelepciune. Absatz.departament. (influenta confucianista care identifica inteligenta si intelepciunea cu "umplerea cu invataturi"). Les Saints taoïstes. Pour l’expression « se cramponner à l’unité ». Paragraph. eruditie. Vorschrift. colored. . grad. paper.skr: jnana) care e luata de confucianisti drept inteligenţă. Il faut rapprocher aussi. abzeichen. department. aber. badge. G:Reihe. erkennen. "numărul doi".secţiune. pricing. memorandum. last name ( one of the 100 families). degree. n’avaient plus besoin de nourriture et devenaient impérissables ".sigiliu. Bestimmung. dans le corps entier avec la plus grande intensité possible . 33. statute. order. G:wissen.instrucţiune. lediglich. memorandum. beautiful. apartment. house. sich bewußt sein. 三十三 san1 shi2 san1:R: treizeci şi trei. cand de fapt e doar o acumulare.1: 知 zhi1 tschi : R: a cunoaste.petiţie. Dictionar chinez-roman al tuturor caracterelor din capitolului 33 al Dao De Jing[Tao Te Ching] insotita de transcriptie si semnificatie Chinese-English Dictionary of all the Characters in chapter 33 of Dao De Jing[Tao Te Ching] accompanied by Romanization and Meaning Dictionnaire Français-Chinois de tous les caractères chinois du chapitre 33 du Dao De Jing[Tao Te King]acompagne de leur transcriptions et significations 33. Familienname.timbru. merely. XI. Satzung. Kenntnis haben von-.Denkschrift.ultimul nume[una dintre cele 100 de familii]. award. acquéraient le don de lévitation : ils planaient librement au gré du vent et leurs corps. Klasse.Kapitel. un exposé de l’art de la longévité : il faut « cramponner son esprit à la tranquillité ») de sorte que « les yeux ne voient rien. vertraut sein mit -. schön. le coeur ne comprenne rien. dans l’union du Yin et du Yang. etc. devenus maîtres de ces pratiques. dématérialisés pour ainsi dire.meanwhile. » Empêcher ces deux (l’âme spirituelle houen et l’âme corporelle p’o) de se séparer (chapitre X). categorie.Abteilung.disticţie.insignă colorată. treatise.tratat. G:Aufsatz. class.discipline de la respiration. permettant de faire circuler le k’i. sich erinnern. clasã.statut. a percepe. număr. Schriftstück. kennen.articol. section. secvenţă. notify. 章 zhang1tschang:R:capitol. paragraph. en embrassant l’unité. LİSTA CARACTERELOR DIN 第 CAPITOLUL TREIZECI ŞI TREI AL DAO DE JİNG [TAO TE CHİNG. o memorizare de texte si intipariri transmise sau memorate(in lb. regulation. cunostinte. going along the line.: "primul". propres à conserver la vitalité. les oreilles n’entendent rien. bekannt.bine. E:know.. s’appliquait à conserver la force vitale en faisant circuler le sperme dans le corps. rule. dans Tchouang-tseu. be aware of. fine. Wohnung. on apprenait à respirer. clever. E:line. de ex. a intelege. der Reihe nach. seal. knowledge. le souffle. nice. indessen. TAO TE KING] INSOTITA DE TRANSCRIPTIE SI SEMNIFICATİE di4 ti:R:prefix înaintea unui număr. Haus.nur. bunt. c’est-à-dire la Voie par laquelle tout se maintient. fair. et l’alchimie pour préparer la pilule d’immortalité.

55 acest caracter este inlocuit de 智 zhi4. Ming-Dynastie(1368-1644).iluminat.-ist] as a substitute for a person or a thing. Menschheit. glänzend.anlangt. person. cu totul.existenţa[ceea ce are caracteristici şi deci un nume]. ability. eifrig. wisdom. leuchten. clear. 2: 人 ren2 jen : R: om. erklären. power. Person.5:自 zì4 tzu tse : R: (respiraţie.beherrschen. selbsttätig.4. a face clar.1 33. marturii ale simturilor). olar.natural. resurse. 33. în special“acela care vine”şi “acţiunea de a veni”. (skr: jnana). eruditie. a percepe. Intellekt. experience. E:to have. G: selbst. open. Eifer.a exista. mit Kraft.8: 明 ming2 ming:R: strălucitor. intelligent. Fähigkeit. 3: 者 zhe3 tsche R: particula de genul[-ar. G:hell. gewaltsam. G: Mensch. Verstand. skr: «bhava».a exercita propria forţă. personality. evident.Substantivierung.inteligent. ernsthaft.muşchi.a cuceri. to own the existence.daß-. others (as opposed to oneself). bildet Partizipien und (Partizipial-) Substantive. a sti. 33. experienta. berühmt. eigen. offen. es gibt. jemand. a ieşi (dintr-o încãpere) a muri. Kraft.:jnana). welcher. sine. phys.plinul. Enlightenment.zori. es ist klar. seit. ein solcher. a declara. deutlich. everybody. der etwas.skr: smrti). clearsighted. a prezenta.N. character. force. bud: Erkenntnis. explicit. the being. one's own.F.4. (fig) Energie. G:haben. klug.-giu] care indica persoana care face ceva. das Wissen. carti. E: a particle used after an adjective or verb[-er. B.vedere inteligenţă. 33. văz.6: 知 zhi 1 R: vedeti/see: 33.taoist] G:enklitisches grammatisches Hilfswort: derjenige. de la.people. minte. jemand anders. a purta. în întregime. G:Weisheit. artist. Klugheit. Einsicht. care e luata de confucianisti drept inteligenţă. phil: das Sein.12: 有 you3 yu R:a avea. die Erkenntnis.10: 人 ren2: R: vedeti/see: 33. there is. kräftig. 33. apare in: 3. a avea forţa de a face. die Kraft haben. privat. sine. brilliant. a învinge. persönlich. wissend. a întrece. klug. (influenta confucianista care identifica inteligenta si intelepciunea cu " umplerea cu invataturi"). used to indicate things mentioned above[worker. . verstehen.-or. 33. E:oneself.: 智 zhi4 tschi R: a cunoaste. vorhanden sein. weise. scheinen. ceilalţii (în opoziţie cu sine însuşi). persoană. Intelligenz. cand de fapt e doar o acumulare. clar.3. a subjuga.-ist.13: 力 li4 putere fizicã. adecvat pentru. suflare) propria sa persoană. to perceive. morgen.(de aici:)următoarea(zi ). Stärke. Wissen. verständig. sharp-eyed.fiinţa. wit. used to indicate a person engaged in a certain profession or believe in a doctrine. cunoastere indirecta sau mijlocita de simturi si de procesarea mentala (transmisa prin vorbe. in 3.55 in loc de 知 zhi1 . din. Auto-.manifestarea. bud: das Dasein.efort. naturally. corespunzãtor la. E: human being. schließt in Definitionen das zu Definierende ab.mijloace. 33. die Kenntnis. understand. apare prima data in: 2. a excela. Leute.9: 勝 sheng4 A. das. von selbst. indirect knowledge(in Sanskrit: jnana. a depãşi. 33. skrt. homo.lumină. sich anstrengen. înţelepciune. from. was anbetrifft.11: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33. E: to know.lucru. strength. taoist. schließt als Finalpartikel Befehlssätze ab.2. a intelege.tendon. man.forţă. von(Richtung). muncitor.3. kraftvoll.skr: jnana). 33. particulă gramaticală cu funcţii variate. desteptaciune. to exist. suficient. natürlich.prin sine însuşi. hebt das logische Subjekt hervor: was. Verstand. 33.4. to possess. uman. sichtbar. agerime. luminos. hangiu). o memorizare de texte transmise sau memorate(in lb. 33. Höflichkeitsanrede.energie. cunoastere mijlocita(in lb. physical strength. each. erkennen. spirit. personal. smrti) which is taken by the confucianist as intelligence. distinct. Enlightened. E:bright. cunoaştere mijlocita(in lb. 33. klar.7: 者 zhe3 tsche R: vedeti/see: 33. Geist. 33.

in many traditional Chinese fields. a omite.fără. hang hing : R: a merge. nicht feststehend. decizia de a realiza«eliberarea».Earth (Chinese: 土. pinyin: shuǐ)] are chiefly an ancient mnemonic device. a sili. hartnäckig. superior. anale.determinare.56. (nicht so sein.3. Aufzeichnungen. sich lösen.a lãsa. foc(火.15: 勝 sheng4 R: vedeti/see: 33. termen folosit pentru a indica non-acţiunea.a acţiona.3.non. Jahrbücher. 2. mehr als-. records.not. intenţie. annals. a năzui. gebr. carry out. pinyin: huǒ). genügend. pinyin: jīn). G:Wille. bestehen auf-. E:walk. bereichern. a pãstra în suflet. noch nicht. apare in:9.43. abundant. pinyin: mù). Reihe(NCS 320). un depozit.25. Stufe. behaviour. mai bun. 33.28: 失 shi1 schi a picura.ambiţie(uneori: a scrie. Betragen.16: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33.a nu pronunţa.a neglija.used to indicate indifference. vor sich gehen. mers.uitare. apare prima data in: 3. vollständig.a scãpa.33. document.a lăsa să scape. Wesen. Water (Chinese: 水.a trata cu indiferenţă. E:strong.destul. Familienname. apare prima data in: 17. Nachdruck. Linie.element. unverfälscht. 2.funcţionare. nicht.inimă. mark. Entschluß. be all right. a bit more than.3. Fire (Chinese: 火.a arunca. trip.12. defect.19:足 zu2tsu:R: picior. Wiebel(Insekt). -los. geeignet. Geschichte. sich anstrengen. 五行 wu3 xing2:« or the Five Movements. E:foot. înregistrare. ausüben.acţiuni.18: 知 zhi1 R: vedeti/see: 33. memorie. Schriften.22: 強 qiang2 R: vedeti/see: 33. tun. es geht. stattfinden.daß -. um zu (veranlassen. nicht tun). wealthy. capabil de. für erheblich.9. 33. E: no. daß-). 33.a greşi. Kraft.14:自 zì4 tzu R: vedeti/see: 33. metal(Chinese: 金. opulenţă. amintire. negation.(eines Tisches usw.(metal)de puritate standard. 33.a se comporta.Medicina Tradiţională Chineză[MTC] utilizează relaţiile dintre Cele Cinci Elemente pentru a explica diferitele fenomene fiziologice şi patologice.Grad. dazu angetan. Streben. vollziehen. 33. scop. 33. handeln. verneinende Befehlsform. ţintă. durchaus.26: 志 zhi4 tschi voinţă. inscripţie). o speranţã). a forţa. lemn(木. Metal (Chinese: 金. G: gehen. Bein. travel. better. tue ja nicht. powerful. nötigen.5. magazin.care e demn(de). sign. apare prima data in 3. [vezi: Comentariu în «Glosar de termeni chinez-român»].comportament.conduită.sufficient.a face. acţiune. Absicht. 33. gelingen. nein. do. (prefix negativ).21: 富 fu4 fu: R: bogat. used to form a negative. a pãstra cu duioşie. reichlich. wohlhabend.Schritt. a nutri (un sentiment.care meritã(sã).17:強[强] qiang2 kiang puternic. Ehrgeiz. pinyin: mu).23.unii comentatori consideră că forma veche. 33.27: 不 bù4 pu : R: nu . sehr sich frei machen.a pleca. pinyin: tǔ).a nu bãga în seamă. G:grundsätzliche. pinyin: huo)] considerate de antici că alcătuiesc universul fizic.şir. suficient. a face eforturi.17. Beschreibung. pinyin: shui).a se mişca.cusur.a constrânge. absolute Verneinung.purtare. . hsin. pinyin: jin).42. nicht da sein.19: 33.五行 wu3 xing2: "Cele Cinci Miscari/Faze/Elemente " [pământ(土. violent. Tatkraft. a pierde.părãsire. used to indicate a choice to get free. care a fost ulterior simplificată ca : 不 este:懷 huai2 [a gândi la. apă(水.1 33. reichlich. pinyin: tu). cale. nachdrücklich.sân. hotărâre. G:Fuß.o firmă.24: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33.23: 行 xing2. besser.). G:reich. freedom within limits. E:will.enough. 33. Wandel. competent. vollwertig.genug.a mânca(o silabã). abundent.minte. zufrieden. verrichten.20: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33. kräftig. gewaltsam. Zweck. 33.libertatea între anumite limite]. Ziel. Five Phases or Five Steps/Stages[Wood (Chinese: 木.plimbare.a executa. übertreffen. wolle nicht. ample.drum. befriedigen. zeitweilig. fail to get hold of. anmaßend. aspiration. capable. die (fünf) Elemente . negaţie. G:stark. Familienname Aussprache kiang3 zwingen. reisen. E:rich. veranstalten. a lãsa sã cadã.a se rătăci. Freiheit in Grenzen. 33.E:lose. 33. un-.greşeală. begehen. serie.25: 有 you3 R: vedeti/see: 33. dient als Vorwort zur Bildung von Zeitwörtern.

dauerhaft. unwillkürlich. und doch. G:Schlußwort der Schriftsprache.acela particulă modală (ce marchează o opinie ori o opţiune subiectivă). dar. wodurch. 33.exact.gleichwie. und ebenfalls.confirmarea unei afirmaţi. B. its. mort. sonder. di4 jiu3) 7. pass away. ihr. drückt Wunschform aus: möge. sich irren. şi încă.deviate from the normal.27. extremely. sogar. Zeichen höchster Steigerung. tot.particulă finală ce se referă la propoziţia care o precedă. moarte. loin. (pierdut mental:) a pierde. their. for burial. implacable. 33. Ursache. fahrlässig. connect cause and effect. was auch immer. ohne. Geburtstag(älterer Leute) Familienname. indicating resignation. R: A. defect.3. Dauer. F: décédé . 33.4. Stelle. Lebensabend. töten. in taoism. Einleitungswort. fixed. 忘 wàng wang4 wang R:a uita. umkommen. fliehen. sein.36. as well. G:verlieren. wang2 wang R: a muri.lor. deren. 33.33: 死 si3 sse R: a muri . BIBLIOGRAPHY/ BIBLIOGRAFIE /BIBLIOGRAPHIE/ BIBLIOGRAFIA . indicate a change from one state to another. intalnim termenul tehnic zuo wang: 坐忘. G: sterben. G: lange. davon. birthday. 33.la fel. 33. unbeweglich. C. aber. viaţă lungã.23. übertreiben. was. life. his. 33. E: longevity. dead. deadly.34: 而 er2 ör erh.de multă vreme. particulă finală. mutaţie].printre altele. asservir . a pieri. absent. perish. Relativpronomen: derjenige welcher. asemenea. durată de viaţă.se sauver .dvs. break (a promise). G: langes Leben. verloren. die.a lui. dying. (Wasser).35: 不 bù4 R: vedeti/see: 33. rigid. destroy gone.Cerul[Tao]este o eternă dăinuire. a omorî. dieser. acela care de fapt. 地久(tian1 chang2. fort.défunt . sfârşit. wo.32:久 jiu3 kiu gau2 R: timp îndelungat.31: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33. inflexible.însă. such. E: place. too. şi.3. fuir. anéantir . G: sterben. abwesend. die. anderer. cauză.locul unde. to the death.a creşte. they. hohes Alter. F:oublier. mult timp(în urmă). absorbit de ganduri. mistake. Umgangssprache: auch. apare in:7. shou4 schou cantonese: sau6 R: longevitate. nicht haben. 也 ye3 ye particulă finală . tot. E: express coordination. mißlingen.sie es. leblos. versäumen.3. fail to achieve one's end. nicht haben. similar to but or yet. vârstã înaintatã.atunci. mourant. abgetan.38: 壽 zhe3 R: vedeti/see: 33. a pieri.(despre plante) a se usca. G: vergessen.E:also. în vârstã. starr. verschwinden. verpassen. Tod. und demgemäß. curgere. ce se poate traduce prin: “a se aseza si a uita de tot”. lost.chiar şi. vernichtet. flee. closed. disappear.37: 者 33. imortalitate. etwa=nämlich. în calitate de:) sufix în frazele adverbiale. her. vernachlässigen. E:used within a sentence to refer to somebody or somrthing mentioned earlier: he she it. leeres Wort am Satzendende.30:所 suo3 so R: loc. de détruire.4:天長. perdu. apare in: 7. indessen. (“astfel. E:flee. Zeichen des Indikativs. of a specified duration. disparaître. G:Ort.29: 其 qi² ki ch’i R:a ei.Fehler. 8. în acele circumstanţe”. tu.60. dead. get lost. G:und dabei.mourir . particulă de legatură: apoi. ceea ce. das ist. 33.36: 亡 wáng. aim and means or action. du dein.7. apare in: 6. auslassen. 33. E: die. are not without. E: forget. away. in seltenen Fällen ein Fragewort. das bedeutet. a uita . ne sont pas sans. dessen. fest. stehend. distrat. impassable. haltbar. age.1. gleichwohl. das. E:for a long time. run away.încă. that. Zählwort für Gebäude. jener. fuir . mishap. mort. längst. 33. întârziat.uituc. în realitate. mort.Pământul[Universul manifestat] este o permanentă devenire [transformare. parti. indicating concession. 13.G:er. trecere a timpului. lose.

with translator's preface.2007] Allchin [Allchin.Lao Tzu Translations-A collection of all translations of the Lao-tzu (Laozi) Prescurtari pt. Roger T. introduced by Burton Watson. notes. 1977] Anonymous [Dutch . 81 Verses By Lao Tzu with Introduction and Commentary. 1979] . Published: San Francisco: Chinese Materials Center. translated. Douglas. Young. 2004].. Young. with paintings by Stephen Addiss. 1993 ISBN 0-87220-232-1] Alan [Ralph Alan Dale .The Tao Te Ching. Roger T. Ames& Hall [Roger Ames and David Hall Dao De Ching: A Philosophical Translation. W. glossary.2002] Ames[ Roger T. and comments (by Chen Kuying. Published: Cambridge: Hackett Publishing Co. Title: Lao Zi : text. Ballantine. Ames. 2003] Ames&Young [Rhett Y. Title: Lao-Tzu Tao Te Ching. and pronunciation guide.English by Anonymous] Ariane [Ariane Rump in collaboration with Wing-tsit Chan . Title: Commentary on the Lao Tzu (by Wang Pi). translated and adapted by Rhett Y. Ames . autorul fiecarei variante de traducere a textului lui Lao Tzu Abreviations for the author of each translation variant of the text of Lao Tzu Add & Lomb [Stephen Addiss and Stanley Lombardo. Tao Te Ching: Classics of Integrity and the Way. Ames). Published: Honolulu: University Press of Hawaii.Title: Daodejing : making this life significant : a philosophical translation Published: Beijing: Xueyuan chubanshe. W.

K. Suzuki . New York: Penguin Putnam. 176 – 199.ISBN 2-234-01056-X] Chen [Chen. HarperSanFrancisco ISBN 0-06-250216-6 . « Le Dao du non-agir dans le Laozi ». Tao: A New Way of Thinking.html] Cleary [Cleary-Thomas Cleary. II. Published: Garden City Park. Le message de Lao Tseu . Paul. 1: The Period of the Philosophers (from the Beginnings to Circa 100 B. : couv. 1913. THE TAO TÊ CHING translated by Henry Balfour. Paul.T. 1991. Published: New York: Macillan. London: The Open Court Pub.org. 1991] Carus [Dr. NM: Sun Pub. Patrick Michael.Taiwan. English interpolation. 2000.geocities. 2003. Boxed Set. Wing-tsit. de : "Creativity and taoism" . Derk Bodde (Translator).TAO TE CHING Lao Tzu. Anne. Perigee/Penguin.Taipei.492 pp. Eddison Sadd Editions.].) by Yu-lan Fung (Author). Francois Cheng. The Canon of Reason and Virtue: Lao Tzu’s Tao Teh King. Tormo[n]d [Byrn]: "Dao De Jing . Wadsworth.com/~jimclatfelter/jimztao.New York: Putnam. Witter. Published by the World Book Company.China.1996] Blakney [Raymond B. The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary. la poesie et l'art chinois / Chang Chung-Yuan . A Study of the Key Ideas in the Tao Te Ching.. Wing-tsit.org/re3ra3. A Source Book in Chinese Philosophy.tclt. 1944. Traduction collective . 1983.. http://home. http://www. 1963]. p. Bucuresti. 1997] ChengF[François Cheng.Collection Philo-Bédé. Le Monde du Tao : creativite et taoisme. 64. Vol. Lao-Tze's Tao-Teh-king. 1963] Chang [Chang Chung-yuan.Astrolog Publishing House. 1983.: Open Court Publications. "Tao. 1868] Chan [Chan. Bahm. Derk. Online document 2004] Bodde[Derk Bodde A History of Chinese Philosophy.org.. . .7.Interpolation by Tormod Kinnes.uk/daode_jing. 1989. Vide et Plein http://www. www. Bodde. Bahm [Archie J. The Speculations on Metaphysics. Chang. Wing-tsit. essai sur la philosophie. chap. Histoire de la pensée chinoise. The Way of Lao Tzu: A Translation and Study of the Tao-te Ching..htm] Chou [Chou-Wing Chohan& Bellenteen. and notes. On Lao Tzu .D. Man. ISBN 2-914395-02-7. with introductory essays. Co. Translated. ill.Title: Tao Te Ching: The Way of Virtue. Carus. Ill.Chinese . Mentor Books] Bullen [David Bullen] Bynner[Bynner.Paris : Stock. Limbajul pictural chinezesc. 1963. a translation of the Tao Te Ching. Chicago. 1967] ChengA [ Cheng. Princeton University Press. Nature. Meridiane. Editeur Editions Jouvence . 1958 . Paul Carus.htm.june.217 p.1969] Clatfelder [Jim Clatfelder. New York. 18 cm.pages. Chao-Hsiu Chen.org. (Stock plus. NY: SquareOne Classics. The Library of Congress Catalog Card Number 62-b21266. The Tao Te Ching by Lao Tzu . Truebner. Lao-zi: Dao De Jing. Dao De Jing.J. Introduction to the Headless Tao] Chilcott [Chilcott. C. Chao-Hsiu.The Essential Tao: An Initiation into the Heart of Taoism through the Authentic Tao Te Ching and the Inner Teachings of Chuang Tzu Translated and Presented by Thomas Cleary. 1975. Tim. 2003. Published: London: Trubner. based on the English versions of Lin Yutang. Princeton. with an introduction and commentaries. BobbsMerrill Company. According to Lau Tzu. Chen. 1963. Le Seuil. http://oaks. 2000] Clatfelter [Headless version Jim Clatfelter. http://www.com/L_Cheng-vide.. Polity and Morality of the Old Philosopher Lau Tsze. pdf. 2005. Tao Tê King. Ph. Éditions du Seuil. . N. Belmont.: Princeton University Press. Herissey). 24-27] Beck [Sanderson Beck. The Way of Life. Published by Marlowe & Company.html] Byrne [Byrne. Paris." Dissertation.Tao Te Ching" .Editeur : Le Courrier du Livre. translation based on a version from Qing Dynasty. Ellen Marie. Published: London. 1955. Tao Te Ching: Lao Tzu's Classic Text in 81 Cards..178 pages . Vid si plin. Chan.Trad. by Lao Tzu translation. Abe (Translators)Tao TE Ching: The Cornerstone of Chinese Culture. 1898. 1979. and D.tclt. 1979 (27-evreux : impr.html ] ChengHong [David Hong Cheng.The King by Lao Tzu: Interpreted as Nature and Intelligence by Archie J. Philosophy.. Trench. Ed. Frederick Ungar Publishing Company] Balfour [Frederic Henry Balfour. New York: Paragon House. Bahm. Laozi . Chung-yuan. Blakney.com/. Santa Fe. 105 pages. 1972] Byrn [Tormod Kinnes 1997 Kinnes. Arthur Waley and Wing-tsit Chan. traduit de l'americain par Claude Elsen. . Vide et plein: le langage pictural chinois. Further remarks on the identification of Lao Tzu: a last reply to Professor Dubs. 1991. comments.www.Armel[Armel Guerne Lao Tseu. 1983. Cheng. In: Journal of the American Oriental Society. illustrated with art and calligraphy by Chao-Hsiu Chen.uk/daode_jing_intro. Tao Te Ching : Le célèbre texte taoïste présenté sur 81 cartes .nvg. Ellen Marie . La sagesse suprême . by Chan. 2004] Chen E M[Chen.English tclt. New York : Harper & Row. Paris.html] Chung [Tsai Chih Chung.uk 2005. . 657 p. Chalmers [John Chalmers. ISSN 0154-361X).1944. 2000.at/onkellotus/TTK/English_Chohan_TTK.sanmayce.Fourth printing 1967. 128 p. François Cheng Des extraits du livre de F. Title: The Way of Life: Tao Te Ching(Wang Bi): The Classic Translation. La Salle.lacanchine.Fordham University. ISBN 0-534-57609-5] ChengLin [Cheng Lin The works of Lao Tzyy : Truth and Nature popularly known as Daw Der Jing appended with chinese texts and the oldest commentaries. Co. Club français du livre. 1884.

Tao te King. Dao Is Open. Lao Tze. 2003] Condron [Daniel R. Laozi Daodejing. Milano 1996.org/ttc/ancient. agosto 2004] Evola [Evola. Genesi del «Daodejing»..com/tao/docs/taote. 1982. trad. Roma: Nuova presentazione. 1954. the Mysticism. “gli Adelphi”. Published: New York. Roma. Julius Evola. Thomas. L’essenza del Tao. Adelphi (c 1973). Tao tê ching.1995.Cleary. A new translation. Presses Universitaires de France.com/tao. Tao-Te-Ching The Classic Chinese Work in English Translation. John Murray. Edwin [Edwin Sha.at/onkellotus/TTK/English_Gauthier_TTK. In: Sesso e longevità. et commentaire par Marcel Conche. Gibbs.).html. Poems of the Universe: Lao Tzu's Tao Te Ching. Ed. Goddard.1984.. Title: Tao Te Ching: A New Approach.htm] Gia Fu Feng [Laotse. Thomas. Tao Te King(Wang Bi). J. Thomas Cleary. 2005] Duyvendak[Duyvendak. 1947. (a cura di). Tao Te Ching. Maisonneuve. c1981] Giles [Giles. Milano. http://home. Zhuang Zi (Chuang Tzu) rendered into English by Derek Bryce from the French of Leon Wieger's Les Peres du System Taoiste (Cathasia. J. The Book of the Way and Its Virtue translated from the Chinese and Annotated by Duyvendak. Title: The Tao Te Ching Interpreted and Explained.truetao. Paris. www. 1996] Eiichi [Eiichi Shimomiss. Lao Tsu: Tao Te Ching. A New Translation by Ko Yuen(Aleister Crowley) The Equinox (Volume III. No. 2005 (see also Your Tao Te Ching.Wisdom of the Daoist Masters: The Works of Lao Zi (Lao Tzu). CA: North Atlantic Books. Lao Tzu: The Tao Te Ching / An English Translation. Lie Zi (Lieh Tzu). 1997. de l'italien par Jean Bernachot et Philippe Baillet.Casa Editrice Ceschina. Carmagnola.Title: Ho-shang-kung's commentary on Lao-tse . translated from the Chinese by Tam C. Julius (pseud.1989. with an introduction. Le Taoisme.rivenrock. Evola. 1953 1987. Wulf. A. 1984]. Puiseaux.com. Edizioni Mediterranee. each character linked to a dictionary (GIF + sealscript characters).Dwight Goddard. “Orizzonti dello spirito”. J. Milano.-L. my words are very easy to understand : lectures on the Tao Teh Ching (by Zhèng Mànqīng. La pratica sessuale taoista come via per il benessere fisico e mentale (Sex. My Dao De Jing (The Path of Love and Happiness). translation and commentary. Albin Michel.mcmail.1995. http://home.ed (anastatica) Edizioni Arktos. by Guido Stucco. MO: SOM Publishing. New York : Schocken Books. Edmonds(Washington)1993.org/ ® www.-J. 2006 ] Foucquet [Jean-François Foucquet (1665-1741)Second complete translation into Latin and French] Fukunaga [Fukunaga Mitsuji] Gauthier [Gauthier. Images by Penny Downes (in: The Nomad Web Site).org/theway/suffer.Translated by Gia Fu Feng] Gia-Fu&Eng [Feng Gia Fu and Jane English. Cheng Man-ch'ing. John. “Biblioteca”. 1999 Liarech Enterprises] DerekLin [Derek Lin The ”Ancient Child” http://truetao. London: John Murray. ed. Armenia. 1950]. Paris. Les Belles Lettres. 2002. 2003]] Correa [Correa. 1999] Crowley Aleister Crowley The Tao Teh King (Liber CLVII).1991. Condron.) 1923] Da Liu [Da Liu The Tao and Chinese culture.dieterich/index. Chinese – English. VIII.1959. Title: Lao-tzu. www.htm] Dicus [Dicus. Milano.English & German translations.Published: Windyville. 1905. Nina. New York.A. Cheng Man-ch'ing. Lanciano.nomad. Duyvendak. Tao Teh Ching. London. Dott Gino Carabba Editore. Edwin Sha from the perspective of a Buddhist. Andre..debitel. Leon Wieger . Switzerland: Artibus Asiae. Lanciano. foreword by Jean Bernachot. "Tao Te Ching" ..htm] Dieterich [Dieterich.htm. J.Published: Ascona. Dalton. Evola.pages. Il Libro della Via e della virtú. Julius. 1979] Dalton [Jerry O.Cleary. Istruzioni nell’efficacia e nella regola. English interpolation. and Long Life. Julius. Einaudi. 1991). Published: Richmond.net/user/wulf. 1994).Tao Te King. Tao Te Ching e Chuang-tzu (The essential Tao: an initiation into the heart of Taoism through the authentic Tao Te Ching and the inner teachings of Chuangtzu. www. Holmes Publishing Group. Erkes [Eduard Erkes. July 14. Oscar Mondadori. Paris.1972. An introduction to a 1959 Italian translation of the Tao-Te-Ching.-J. 53p. Le Livre de la Voie et de la Vertu. Tao Tö King. translated. Lulu. Attilio. Avon. 1972] Gib-Cheng [Gibbs Tam C. “Piccoli saggi”. ottobre 1994]. Published: New York: Vintage.-L.html] Donohue [Donohue.Tao te king. Paris). Carabba Editore. Laozi. Torino.archive. 1991] Conche [Conche. L. Il libro della Via e della Virtú.1992. Estra Brian M.Translation with some commentary by Dr. agosto 1994. Lionel. Pardès. Taoism: The Magic. presentation de Jean Bernachot . Lao-Tzu . 1950] Ettilio [Andreini. The Sayings of Lao Tzu. Laotzu's Tao and Wu Wei translation Brentano's Publishers. Marcel . 1998] Eichi Kimura Éracle [Jean Éracle Lao-Tseu. Health. Il libro del principio e della sua azione (Tao-Tê-Ching). 1993] Derek Bryce [Derek Bryce. 1923.. trad. Ristampe: 1987. 1919] . 2004] Cronk [George Cronk. 1989] Fex [Aalar Fex. “I Piccoli Libri”.

1946 . Gallimard.. introducció i comentaris de Golden. Y. The Living Dao:The Art and Way of Living. 1929] Gu [Gu Zhengkun . Daodejing. JAIN PUB. Robert G. Tao Te King”.html www. 1905. Courrier du livre. 1985.. Title: Lao-Tzu: Te-Tao Ching: A New Translation Based On The Recently Discovered Mawangdui Texts. and Michael Lafargue. Chichung. Lao Tseu. . by AN USSR. ISBN 2702901972] Hansen[Chad Hansen. Hawaii. Robert G. initialement une traduction par un auteur anonyme..T. Seán i Presas. Tao Te King.6e année – N° 12 – Tome XII – Mai 1927] Guiraud [Daniel Guiraud. Академия Наук СССР. 2000.Tao Te King(Wang Bi). Published: London: Rider & Co. Tao-tê-king. François et Pierre Leyris. Marisa. 19 cm. Laoism: The Complete Teachings Of Lao Zi 312 pp. Le livre du Tao et de sa vertu. trans. 245 p Lao Tseu. Hereafter OWL. Editions Dervy 1996] Heider [John Heider.1953. Paris. Дао дэ Цзин.org/ www. éditions Devy-Livres. ill. translation with annotations . La Voie et sa vertu. René Guénon.Golden [Seán Golden & Marisa Presas . 1989. Lao-Tzeu. www. . Collection " Points-Sagesses". D. Lao Tzu. UAB/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.html. Hertz.. Ян Хин-Шун. 1904.terebess. Laozi : Daodejing El llibre del ‘dao’ i del ‘de’ Traducció del xinès. 2005] Headless version [see Clatfelder Jim] Hardy [Hardy. from chinese to catalan. René Guénon. juin 1926. Barcelona: Edicions Proa.Lingnan University.] Henricks 3[Henricks. Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение. ch. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.edu/Lao1. London: Philip Wellby. Paul Shih-yi Hsiao translation of eight chapters from the Tao Te Ching. Regnabit . symbole du Centre. suivi d'Aperçus sur les Enseignements de Lao Tseu. 2006. 1950. Publisher:Brumby Holdings. Chinese Culture. Paris 1969 Lao Tseu .iewu. trad. June. Moscow-Leningrad. 165 pagini (traducere din lb. Taiwan: China Academy. Lok Sang. in I Ching / Tao Te Ching. Gong [Gong. avant son décès. 1950] Hinton [Hinton.September 1.A Rich & Truthful Life. 1998] Haven [Haven Marc. Apercus sur l'esoterisme islamique et le taoisme / Rene Guenon . 1977] Huang C. Laotze. le livre du Tao et de sa vertu . Tao Teh Chin: The Taoists' New Library Publisher: Taoism Pub Date Published: 1991 ] . Le Centre du Monde dans les doctrines Extrême-Orientales.at/onkellotus/TTK/English_Gong_TTK.)] Henricks 2[Henricks. Lao Tze: The Tao-Teh-King: A New Translation with Introduction and Commentary (Formerly published under the title "The Book of the Simple Way" in 1904) . Oxford University Press. Julia M. Paris. Lao Tze. avant-propos de Roger Maridort.archive.] Henricks 1[Henricks. Washington. 1992 (53-Mayenne : Impr. Tao Te Ching: A Literal Translation.Л. 1987. 2000] Ho [Ho. . Tao. Chinese (Mawang Dui)] Houang [Houang. Published: New York: Ballantine Books. Институт философии. P. L'Omphalos.] Heidegger [Heidegger Martin. David. Tienzen (Jeh-Tween) 龚天任 The Tao Te Ching by Lao Tzu Translated by Tienzen (Jeh-Tween). Tao-te-king. preface and comments by Seán Golden & Marisa Presas). http://home. (Collection Tradition). Barcelona. see: "A Dialogue on Language (between a Japanese and an Inquirer). 2000] Hatcher [Bradford Hatcher. et intro. edited by Livia Kohn. 1988. Marc Haven et Daniel Nazir.pages. texte chinois présenté et traduit par François Houang et Pierre Leyris. Tao Te Ching. Traduit par Marc Haven et Daniel Nazir. "Influential Western Interpretations of the Tao Te Ching. 2000] Hond [Bram den Hond. The Simple Way..Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moscow-Leningrad. Ян Хин-Шун." in Lao-Tzu and the Taote-ching. à son ami Daniel Nazir de terminer son oeuvre. (New York: Harper & Row. Editura de stat pentru literatura stiintifica.Cf. Filosoful antic chinez Lao Tzî şi invătătura sa. DC: Counterpoint.Dao De Tzîn. 2001] Hwang [Shi Fu Hwang.Title: Lao Zi: The Book of Tao and Teh Published: Beijing: Peking University Press. n° 16. A Daoist Theory of Chinese Thought. The Tao Te Ching by Lao Tzu (trad. annot. The Way to Life. 181 p. : couv. :АН СССР. éditions Dervy-Livres. Publ. М.htm] Gorn-Old [Old. Лао Цзы. Walter GornOld. Vol. 1979] Hsuing[Hsuing.rusa) Yan Hin Shun — The Ancient Chinese Philosopher Lao Tse and His Teaching. 2003] Huang T. 1995] Guenon[Guénon.. a lui Ian Hin-Şun. René. State University of New York.157 p. –Paris. 1971). 2002 ] Hoff [Benjamin Hoff. Walter Gorn. Editions du Seuil. [Huang." in Heidegger.Tao Te King. 2000] Hin-Shun [Yan Hin(Khin)-shun Lao Tzî . Robert G. 1981] Hogan [ Ron Hogan(previously known as Jesse Garon).ISBN 2-07-072749-1. [Huang. Tao Te Ching. Docteur Marc Heaven qui demanda. On the Way to Language. Floch). 18.hu/english/tao/gong. collection "Mystiques et Religions”.Title: Lao Tzu’s Tao Te Ching: A Translation of the Startling New Documents Found at Guodian Published: New York: Columbia University Press. (Trans. El llibre del "dao" i del "de". At the Heart of the Tao Te Ching. XI.1949.International East-West University in Honolulu.

"The Texts of Taoism". Paris. Paris. E. Alfred A. Shambhala. Seuil. Published: Palo Alto. 1928] Intoppa [Italian interpretation-interpolation by Francesco Intoppa. Tao Teh Ching. révisée. 1985. translated by D. 2002] Jeff [Jeff Rasmussen. ~ 2000 http://www. [Lin. 1969.. The Heart of Chinese Medicine. Tao-Te-King. Jaca Book. Traduit du chinois par Liou Kia-hway. maggio 1993. Kline. Shuten. Poets Press] Leebrick [John R. Lao zi. Albany: State University of New York Press. Tao and Method. Palmer. Ann Arbor 1977] Lindauer[David Lindauer] LiouKiaHwai [Liou Kia-hway. D. 190 p. Max.Classic of the Way and Its Nature. 1980] Legge[James Legge . 1998 Le Guin. Tchouang-Tseu. Kaltenmark [Kaltenmark. Ed. Kitselman II. Premier Publishing] Lin P. Sarah Stang. Claude Larre. Lao Tzu: Tao Te King. CA: Day Press.. Ernest Richard .tao-te-king. Dao de Jing : Le Livre de la voie et de la vertu. Michael.org/ Kline [A.C. PA: Xlibris..J. C.Duprat. CA: The School of Simplicity. 1842. London.La traduction française de Stanislas Julien s'appuie pour les passages difficiles sur le fameux commentaire de Heshang gong (fin du II-e ap. 1967. 1984. 1994 Edition] Lauer [Conradin Von Lauer] Leary [Timothy Francis Leary Tao Te Ching.C. 1891] Le Guin [Le Guin. by Edited and Translated by E. Song Lidao and Xu Junyao. October. Collection : « Bibliothèque de la Pléiade » (No . Parution : 14-03-2002. Tao Teh Ching .ro/books? id=Q_dUmISd38YC&pg=PA192&dq=Claude+Larre&lr=&hl=en#v=onepage&q=Claude%20Larre&f=false] Lau [Lau. preface d'Etiemble. A Book about the Way and the Power of the Way (Lao Tzu: Tao Te Ching translation). tome 1 : Lao-Tseu.M. 1992. 1968. 1942. Rooted in Spirit. translation. Ursula K. 1993] LaFargue[LaFargue.L. Title: A Taoist Classic The Book of Laozi .1994] Lao [Lao C’en. Ursula K. A Book about the Way and the Power/Nature of the Way. Philosophes taoïstes. R. ISBN 2226021183 (Poche). «Maîtres spirituels ». LaFargue. composé dans le vi. Published: London. Lao Tseu. London: J. Hughes] Inouye [Inouye. Claude Larre Lao Tseu. Editions Gallimard. 1950. Milano.1982] Kim [Ha Poong Kim.Lao Tzu. Lau. Le Livre de la Voie et de la Vertu. préface et bibliographie par Étiemble. Seven Bridges Press. Knopf.Hu [Hu Tse-ling.daozang. . 2000] Ivanhoe [Philip Ivanhoe The Daodejing of Laozi. 1997] Li David [David H. Published: Boston: Shambhala Publications. Shikantaza. New York: Harmondsworth: Penguin Books. Spirit of Tao Te Ching.. Paris. Lao Tzu : Tao Te Ching : Translation of the Ma Wang Tui Manuscripts.html] Larre [Claude Larre. Ann Arbor Center for Chinese Studies. “Tao Te Ching. A Translation of Lao Tzu’s Tao Te Ching and Wang Pi’s Commentary. Szechuan: Canadian Mission Press. Li Dao de Jing: A New-Millennium Translation.The University of Michigan. 2000] Jiyu [Ren Jiyu. Avantpropos. Tokoyo: Daitokaku. Suny. Tókyó 1959] Kitselman [A. Sarah (Editor and Introduction). 1980] Larose [English interpretation by Ray Larose. c1936] Kiyoashi [Kiyoshi Miki. Seaton. La Jolla. ISBN 7-119-01571-0] Julien [Stanislas Julien.google. François Cheng.The Tao Teh King or.). Leebrick Lao Tse. An Introduction to Zen. Stanislas. 1966. Albany: State University of New York Press. Hong Kong: The Chinese University Press. 1982 (éd. Published: Beijing: Foreign Languages Press. préface de : François Cheng. . rev. The Way of the Dao: An Interpretation of the Writings of Lao Tzu.-C. Tao Te Ching(The Book of the Way and its Virtue). He Guanghu. Tao Te Ching] Hilmar Klaus http://www.com/daodejing. 1936] Hughes [Hughes.Title: Dao de jing (The way of peace) of Laozi. siècle avant l'ère chrétienne. Legge. traduit par : et commentaire spirituel de Claude Larre. Il libro della Via e della Virtú (Le livre de la Voie et de la Vertu. Kimura [Yasuhiko Genku Kimura. S. Ramsay. Lao Tzu. The Tao and its Characteristics by Lao-Tse. Paris. The Tao of the Tao Te Ching: A Translation and Commentary. Tao Te Ching. http://books. “Di fronte e attraverso”. 1995) 190. A Reasoned Approach to the Tao TeChing. Chengtu.)]. Claude Larre and Elizabeth Richat de la Valée. James. P.Translated by. Tao Te King. Dent. J. of earlier edition without Chinese text. Laotse. 2003] Khin-shun[vedeti/see: Hin-Shun].” Chinese Philosophy in Classical Times. Michael. 91. 1881. 1997. Desclée De Brouwer. Tao Teh King. 2003] Kromal [Karl Kromal. 1963. R. Paul J. 1977). Édition de Benedykt Grynpas et de Liou Kia-Hway. 2002 Tao Te King(Wang Bi) ] Kunesh [Tom Kunesh ] Kwok [Man-Ho Kwok. Tetsuroo Watsuji. Lie-Tseu Traduit du chinois par Benedykt Grynpas et Liou Kia-Hway. Title: Reading Lao Tzu: A Companion to the Tao Te Ching with a New Translation Published: Philadelphia. 600 B.. Lao Tseu et le taoïsme. (Barrytown: Station Hill Press. Allan. 1993. with the collaboration of J. Hughes. 1842 Julien. Gao Shining. Lao-tseu: Tao Tö King. Nisi Sunyatta. coll. Paris.

Librairie de l'Art Indépendant. 1979] Noël [François Noël(1651-1729) . 149–171] Martin [William Martin. London: Theosophical Publishing House. Milano. Intelepciunea Orientului antic in opera lui Lao Tseu si rezonantele sale actuale. July 1997. Paris : Gallimard. PhD] Mair [Victor H. available from The Book Tree. Guodian). MacHovec. La Via in cammino (Taotêching). “Civiltà antiche”. A Tentative Translation from the Chinese. aprile 1985. with Introduction and notes by Yi-Ping Ong. L’oeuvre complète de Tchouang-tseu. 1922. complete online text. Paris. n° 28.] Moss [Moss Roberts. London: A.1938 Traduit en français et publié pour la première fois en Europe avec une version latine et le texte chinois en regard. by Lao-Tzu. Mabry.Ed. Barnes and Noble Books. Tao Te Ching. et de notes tirées de divers autres commentateurs chinois (Paris: Didot 1838). 2003] Medhurst [C. Published: 1988. The Way of Acceptance. 1946. Ioana. a translation for the public domain. 3. London: Frances Lincoln. Mears London: Theosophical Publishing House. Lao Tseu: Tao Te King – Le livre de la voie et de la vertu. 1965] Ni [Ni Hua-Ching. Lee Sun Ching. Paris. pp. Paris. Basaia. febbraio 1955. Albin Michel. ou le Livre révéré de la Raison suprême et de la Vertu par Lao Tseu. ] Ma Kou [Ma Kou. 1916 translation. A New English Version. 224 pagini. translation by Charles Muller.Libraire: Ron Ramswick Books.1894. 1999. Florin Bratila. Lin (2006). Title: Lao Zi. accompagné du commentaire complet de Sie-Hoéï. Isabella (1853-1936). Yi-Ping Ong. Le Tao de Laotseu. New York: Bantam. 2005] Nakamura [Nakamura. "The World of Lao Tzu and the Tao Te Ching. Ludd [Ned Ludd. xiii-xxxi. Tao Te Ching] Lynn [Richard John Lynn. Translated during the summer of 1991. [with combined teachings from Daodejing and Zen Buddhism]. Patrick Edwin. Cartea Caii si Virtutii. Tao Te Ching : The Classic Books of Integrity and the Way. Ed. vedeti aceasta traducere completa pe: http://www. http://www.liberliber. 1916. 2001] Muller [Charles Muller.. Liou Kia-hway.. 1992. Lao. 1990. 1993. 1996] McCarroll [Tolbert McCarroll. Dakers. China: Chinese Literature Press. Tao-te-King ( Livre de la Raison Supreme et de la Vertu) traducere si comentariu . 2006] Matgioi [Matgioi (Albert de Pouvourville). La Vita Felice. 1997]. reset with corrections and revisions by Dr. Roma. Revised. traduit du chinois par MATGIOI(Albert de Pourvourvilles). La via taoista (La Voie rationelle). 1922. NY: University Press of America. Tao Te Ching.com/laotzutao ] Mitchell [Stephen Mitchell. USA. 1984] Ma Lin [Ma. Herman.283). Peter Pauper Press. c1999 ] Mabry [John R. Published: New York: Columbia University Press. Title: Tao Te Ching: An Illustrated Journey.brought to France by Antoine Gaubil (1689-1759) First complete translation of the Daode jing . « Connaissance de l’Orient ». Three Smaller Wisdom Books: Lao Zi’s Dao De Jing. pp.] Parinetto [Luciano Parinetto Lao Tse. by Julia V Nakamura. Writers Cub Press. Mair. Pauthier G. 1999] Moran [Moran. Asian Philosophy. 1982] Mears [Isabella Mears.] McDonald [John H. Title: The classic of the way and virtue : a new translation of the Tao-te ching of Laozi as interpreted by Wang Bi. Julia V. 896 pages.scribd. Chinese (MWD.htm] Pauthier [Pauthier. 1999] Maurer [Maurer. (1969) 1978 ] Liu Shi [Liu Shicong (Yang Shu'an). 1905] Merel 1 [Peter Merel] Merel 2 [Peter Merel] Mirahorian [Mirahorian Dan. No. Jean Pierre Guillaume.1980. Didot. Colectia Camp Fundamental. Tao Te King. New York. Paris. Lao Tzu: Tao Te Ching Translation Based on His Taoism. Tao Jian Wen. The Japanese tea ceremony. 1962] Marshall [Bart Marshall. McDonald. an interpretation for Occidentals. Deciphering Heidegger's Connection with the Daodejing. Spurgeon Medhurst.Tzu. Schocken Books. Vol 16. Published: Beijing. “I libri del Graal”. Traduit par Ma Kou. Herrymon. Mears. ] Ould [Ould. Lanham. New York." Tao Te Ching. Le Taò-té-King. Translated with Commentary By Herrymon Maurer . Published: Malibu. 1985] MacHovec [Frank J. Lao Tsu Tao Te Ching.. Title: Complete works of Lao Tzu: Tao teh ching & Hua hu ching.The Tao Te Ching by Lao Tzu. Lao-tseu.it/biblioteca/l/lao_tzu/tao_te_ching/html/index. Gallimard . d'origine occidentale. CA: Shrine of the Eternal Breath of Tao. Lao Tzu/Tao Teh Ching: The Way of the Ways .into Latin] Nyssen [Olivier Nyssen Lao Tsé Tao-te-king] Org [Org. facsimile reprint with introduction and notes by Isabella Mears and with an appended introduction by Paul Tice.

First published in 1982 . Fifth impression of original issued by the Buddhist Society in 1937. 26.The Classic Words of Tao & Virtue." [highly readable scientific paper with "DENNIS" cartoon illustrated above.Maisonnewe et C-ie.The Tao Te Ching.4. de Gregorian Bivolaru.Tarcher. 1823. 1996.. A New Version. 78. fr. H. 2002] Trottier[John Louis Albert Trottier. and Paul Carus. 15. vol. Tao Te King Chinese . : H. The Art of Peace. Phenomenological Interpretation of Lao Tzu's Tao Te Chingby Tien Cong Tran. London. Roderic & Amy Max Sorrell. Lao Tzu Tao Te Ching. 80 & 81)] . Jeremy P. German by Leone Muller). 72. Paris. Isabelle. Qixuan [Qixuan. 48. J. A New Translation. IX 1984. Paris. Jonathan. O. Rick [Rick Harbaugh. M. published in Lao Tzu's Tao Te Ching. And 417 Fifth Avenue. © ReligiousWorlds ~ Revised (August) 2006] Rubin [Rubin. The wisdom of Lao Zi: a new translation of Dao De jing(The Power of Tao) by Han Hiong Tan. Tan (Medical). 1872]. 2001] RobertsH [Roberts.© T. Isabelle. 7. Editeur : Zhongwen. 1977] Rosenthal [Rosenthal. Liu. 20. "Tao Te King". Das Tao Te King von Lao Tse German interpretation by O. New York. Chinese and EnglishTranslation. Chinese (MWD.C. 1994] Ts'ao [Ts'ao Tao-Chung (Cao Daochong. 61.Printed in Hong Kong by CATHAY PRESS 31 Wong Chuk Hang Road. 14. Includes the complete Chinese text of the Tao te Ching as embedded graphics] Ta-Kao [Ch'u Ta-Kao. in" Chefs-d'oeuvre litteraires de l'Inde. A translation of Tao te Ching by two prominent 20th century Buddhists.Publisher: Aspley. Holly. Inc.ISBN 0-941758-01-X 1997] Terence [Terence James Stannus Gray (Wei Wu Wei) Open Secret .LXXXII). 2003] Star [Star. New York 16. New Mexico: Truth or Consequences. Laozi et le Tao. "Memoire sur la vie et les opinions de Laou-Tseu". pp. 1945] Suzuki [D. Gray 1965. translated by Red Pine. Proceedings of the American Philosophical Society. Lao Tzu.htm] Roberts [Moss Roberts. (tr. 1996.399.The Oxford University Press. 38 p. An interpretation of the Tao Te Ching. Elie Dulcu. Foreword by Dr. 95pp.] Ram[Lao Tse/Lao Tze . 25. Anjeli Press.Pauthier G. Taplow.. de l’Egypte et de la Chine" tome deuxieme :" Chi-King" p. 82 paragrafe(I . The Mid-America Press.English by Alan Sheets & Barbara Tovey. 2005] Robinet [ Robinet. 1996 (see chapters: 1. No 4. Aberdeen Tran Cong [Tien Cong Tran. Samuel Weiser.(aceasta editie . Les commentaires du Tao tö king jusqu'au Vile siècle. Tao-Teh-Ching: Lao Tzu’s Book of Life. April 1965. Vol 132 (1988). Robinet. Translation and Commentary by Roderic Sorrell+ Amy Max Sorrell. E. Aninoasa-Gorj. 1000 copies. 34. Mercury House. Published Authorhouse 2001. 1119-1125).] Rémusat [Abel-Rémusat. 2002. Notes. Chinese Characters: A Genealogy and Dictionary.T.T. Vera Cooper Rubin.Tao Te King sau Cartea Cararii Supremului Adevar. 550 pages . Editura Ram. ISBN-10: 0966075005 http://zhongwen. The Way of the Universe: Tao Teh Ching. by the astronomer Dr. translation.Paris : Collège de France : Institut des hautes études chinoises . 32. 2002] Sorrell [Sorrell. fl. de la Perse.Cararea si virtutea. Observations on the Tao. Tan [Han Hiong Tan. "The Way of the Action of the Soul". 21 citations. Stanley (Shi-tien Roshi). Penguin. 434-443. reprezinta o copiere "imbunatatita si corectata" a editiei publicate in 1932. Lao Tzu Talks to Be. 2003. Tao Te Ching: Translated From the Chinese Ch'u Ta-Kao. 道德經. 1913 Suzuki D. Lakemont. Suzuki & Paul Carus . An Introduction by Stan Rosenthal. [“British School of Zen Taoism”] IX 1984 . Lao Tzu Chu. whose early theories (1974) on dark matter were revolutionary — with exquisite. Cardiff: The author. 1975] Seddon [Keith H. Glossary and Index] Sheets & Tovey [Alan Sheets & Barbara Tovey. Ed.1932. The Canon of Reason and Virtue (Lao-tze's Tao Teh King) Chinese and English.. 70. Qld. Vera C. Hong Kong University Press. Guodian). VII]. Lao-tze's Tao Teh King. intitulata: Lao Tse . cu 82 (in loc de 81) capitole. 56. 71. de Editura Ram. Aninoasa-Gorj.com/dao.première traduction partielle du Tao-Te-King.. "Dark Matter in the Universe.] Taplow [Alan B. Karl Otto. Lionel Giles. Laozi: The Way. Tao Te Ching: The Definitive Edition.Com . Sumitomo. San Francisco: Mercury House. TAO TE KING Cararea si virtutea] Red Pine [Pine. Mémoires de l’Academie Royale des inscriptions et belles lettres. Bayard. 63. Tao Te Ching made easy. 33. Amen House. 1977. GA: CSA Press. este prezentata in paralel cu varianta care o plagiaza [4] Lao-Tze . Paris. Red (Bill Porter) Lao-tzu’s Taoteching. Are The Exclusive Agents For All Countries Except Asia East Of Burma. unintended parallels to Tao Te Ching cosmology]. (Commentary on the Tao Te Ching). Sakurazawa Yukikazu (George Ohsawa)] Schmidt [Schmidt. with Introduction. Seddon. Taoist nun.1998. New York: Putnam.The Laws of the Universe and Power. 2001] Sumitomo [Sumitomo. The Tao. 1973]. Tao Te Ching: the Art and the Journey (Illustrated). 54.. First printing.

). Zhang. Hughes). 1993] Vladimir [Vladimir Antonov. Welch).at/onkellotus/TTK/English_Wrigley_TTK. Le Tradizioni”. 1961] Wu Yi [Wu Yi.com/Athens/Bridge/7687/taote. Lao Tse. Léon S. In: The spirit of Chinese Philosophy (translator: E. Préface de Paul Demiéville . Eva. Published in 2007 by New Atlanteans 1249 Birchview Rd Lakefield. Published: 1934. H.Hertfordshire: Wordsworth Editions. 1992. Tao Te Jing in Plain English. 307-323] Watters [Watters. C. Lao-Tzu's Treatise on the Response of the Tao: A Contemporary Translation of the Most Popular Taoist Book in China by Eva Wong.Série Culturelle Des Hautes Études De Tien-Tsin. fr. Title: Tao Te Ching. Lao-tzu and Chuang-tzu. Published: Beijing: Foreign Languages Press. Léon Wieger. New York: St. 1997.html] Wu John [ Wu. Publisher: Theosophical Publishing House..1948] Zhang [Thomas Z. 3.Paris. Tao Te Ching. Luni. Title: A Chinese reading of the Daodejing: Wang Bi's commentary on the Laozi with critical text and translation. 1976] Yu-lan Feng [Yu-lan Fung A History of Chinese Philosophy. Six Star Publishing.. 1947. Tao Te Ching.asso. www.. 1996. 40. Lao-Tzu. Vol. 1984. 1913. febbraio 1994. Harris III. l édition : 1952. 2004] . II Lie Tzeu. I Lao-Tzeu.] Wilhelm [Wilhelm Richard. La Voie du Tao. Title: A Taoist classic. The Tao Te Ching. Éditions Alternatives. Ontario K0L 2H0. "The Viability (Dao) and Virtuosity (De) of Daoist Ecology: Reversion (Fu) as Renewal. Milano. San Francisco: Great Learning Publishing Company. New York. pp.terebess.Published on electronic media in the United States of America. Wrigley. Chinese by Chu Ping-yi). (tr.1986] Wong [Eva Wong. Milano. 95 Boulevard Raspail. Wong. Ted. /Leon Wieger-Wisdom of the Daoist Masters: The Works of Lao Zi (Lao Tzu). London: Kegan Paul. traducere si interpretare in " Les Pères du système taoïste. 1995] Wawrytko [Wawrytko. Edition: Mild Wear . Welch) the Kuei-Shen Hsien. Zhang. trans. The Book of Lao Tzu (Tao Te Ching).104pp. 28. L’opera di Lao-tzu. Volume 32 (March. Fong Yeou-Lan.by Yu-lan Fung (Author). A QUEST BOOK. The Wisdom of Laotze(Laotse). ISBN : 2 86227 243 4.1952.Unknown [Translator: unknown. 66 (2005) No. Published: Albany: State University of New York Press. 1: The Period of the Philosophers (from the Beginnings to Circa 100 B. in Teaching the Daode Jing.Traduction de Guillaume Dunstheimer. the book of Lao Zi. "Zhou Dunyi's Diagram of the Supreme Ultimate Explained (Taijitu shuo): A Construction of the Confucian Metaphysics" [with commentary on Daodejing. ed. Ostwald.L. ] Wieger [Wieger.html. Canada ] Wagner [Wagner. Richard. Yutang [Yutang. Taipei: Ch’eng Wen Pub. Sienhsien. Éd. Paris. a study in Chinese philosophy.1939. A Reconstructed Lao Tzu. Tao: The Watercourse Way(Tao: Calea ca o curgere a apei). www. the Kuei-Shen Hsien 1998. The Tao of Power. Lin. John C.III TchoangTzeu. Rudolf G. 234 pages . in traducerea lui Dinu Luca: Dao. pp. Religion .1913. Zhuang Zi(Chuang Tzu). 1985. Publisher: Authorhouse.com/Athens/Bridge/7687/taote.G. 89-103.H. Les Pères Du Système Taoïste. Lao-tzeu. Derk Bodde (Translator). 2000] Yang [Xiaolin Yang.Paris.R. Jackie X. 37. Tao Te Ching.html. Calea ca o curgere de apa. Brian Browne. “Piccola Biblioteca Oscar”. Welch(Khiron). Oxford University Press. English interpretation by Ted. Édition Doubleway. 2005). Précis d'histoire de la philosophie chinoise : D'après le texte anglais édité par Derk Bodde.1998 Chinese (Mawang Dui). Mondadori. “Grandi Pensatori d’Oriente e d’Occidente. A New Translation of Tao Te Ching from Chinese into English by R.html.] Wing [R. Princeton University Press. Thou Dei Jinn translated by Khiron (Jerry C.Jul 2003. c2003] Waley [Arthur Wailey.. 1983. 367 p. Chapters 16. Les Humanités D’extrême-Orient.hu/english/tao/wrigley. de Medicis. Pantheon. Ed. http://afpc.. Paris.geocities.102 pages Sean (INT) Dennison .fr/wengu/wg/wengu. Vol. Published: Hongkong. In: I Padri del Taoismo (Les Pères du Système Taoïste). Lao Tzu's Classic Guide to Leadership. Yu-lan. DeAngelis. 1989.pages. http://home.L. Wing.Lao Zi A Modern Chinese And English Translation. The Daode Jing in Practice. http://www. Li Ying-Chang. Tao-tei-king. Société d’Édition Les Belles Lettres. by Gary D. Le Mail." Journal of Chinese Philosophy. Humanitas.492 pp. Tao The Ching. 1995). Wing. Written and Illustrated by Khiron (Jerry C. Tao Te Ching (The Tao Te Ching of Lao Tzu. Journal of the History of Ideas. 1975. 2008] Wrigley [Wrigley. Digitally Mastered by Erik Stackhouse. Wilhelm.. 42]. 1870] Watts [Watts Alan.. John’s University Press.Translated from Russian by Mikhail Nikolenko. London: Arkana/Routledge & Kegan Paul. 1975. 2002] Yen [Yen Ling-feng.geocities. Al Chung-liang Huang. Tao Te King. Cathasia.Publisher: Broadway. New York: published by Random House Modern Library. Sandra A. (JCP)] Wei [Henry Wei. 59-80]. Lie Zi (Lieh Tzu). trad. 192 pages .] Xiao [Xiao Min Feng Lao Tseu. Influence and Excellence. Calligraphy by Walter E. #1.Date published: 1982] Welch [Jerry C.J. Éditions PAYOT . Robin R. giugno 1998] Wang [Wang. 1950. Fung. The Guiding Light of Lao Tzu: a new translation and commentary on the Tao Teh Ching. Thomas .php?l=Daodejing] Walker [Walker.

Published: San Rafael. Wisdom of Dao.Zhengkun [Gu Zhengkun. Zi-chang. C. Press. Pages: 320. Lao Zi: the Book of Tao and Teh. 1969 ] . Publication Date: 1995] Zi-chang [Tang. Peking University Press.: T. CA.