Lao Tzu 33 Calea catre iluminare ( trecere de la "a privi", la "a vedea" sau calea catre cunoastere directa, actiune nemijlocita

) si imortalitate (calea stingerii fără să mori; transa mistică; marea moarte; samadhi ) The Way to Immortality and Enlightenment exposed by Lao Tzu in Chapter 33 La voie vers l'immortalité et l'illumination, exposés par Lao Tseu dans le chapitre 33 La via verso l'immortalità e l'illuminazione, esposti da Lao Tze nel capitolo 33

Dan Mirahorian

Abstract: Acest capitol se refera la doua tipuri de cunoastere ( mijlocita si nemijlocita, fiindca doar cunoasterea directa sau nemijlocita permite realizarea cunoasterii de sine) si la doua tipuri de puteri care insotesc cele doua tipuri de cunoastere ( putere mijlocita, instrumentala, tehnologica sau magica si putere nemijlocita, directa sau divina) . Ultima parte indica modalitatea de acces la imortalitate, trezire, iluminare, cunoasterea de sine, moartea mistica, a doua nastere, transa mistica. Cele doua cai de cunoastere a realitatii: calea externa (calea mijlocita, de simturi si minte, ramane prizoniera a realitatii secunde, proiectata pe ecranul mental - peretele din alegoria pesterii lui Platon ) si calea interna (calea directa, care conduce la cunoasterea nemijlocita a realitatii, la autocunoastere si trezire) ;vedeti articolul : O realitate separata/ A Separate Reality http://www.scribd.com/doc/27464855/ L'immortalità- la morte iniziatica e la seconda nascita -una tecnica di risveglio nel TaoismoLa Via (Tao) del Cielo (che è in noi) per divenire immortali

Content /Cuprins/ Contenu/ Inhalt/ Contenido /Contenuto
1. Titlu /Title /Titre /Titel/ Título /Titolo 2. VARIANTE ANTICE ALE CAPITOLULUI 33 AL LUI LAO ZI /ANCIENT VERSIONS/ LES VERSIONS ANTIQUES /ANTIGUO VERSIONES /ALTE VERSIONEN/ LE ANTICHE VERSIONI 3. TRADUCEREA CONVERGENTA A CAPITOLULUI 33/CONVERGENT TRANSLATION OF 33RD CHAPTER / TRADUCTION CONVERGENT DE 33E CHAPITRE KONVERGENTE ÜBERSETZUNG VOM 33 KAPITEL / TRADUZIONE CONVERGENTE DEL CAPITOLO 33/ TRADUCCIÓN CONVERGENTE DEL CAPÍTULO 33 4. Translations versions in Romanian language, in English, French, Italian, Spanish & German / Versions de traduction dans langue roumaine, en anglais, français, espagnol ,italien et en allemand /Variante de traducere ale acestui capitol in lb. romana, engleza, franceza, italiana, spaniola si germana /Versionen Übersetzungen in Rumänischer Sprache, in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, und Deutsch / Versiones de las traducciones en lengua Española, en Rumano, Inglés, Francés, Italiano y Alemán /Traduzione versioni in lingua rumena, in inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco 5.Commentary/Comentariu/Commentaire /Kommentar/Comentario/Commento 6.Conexiuni/Connections/Connexions/ Verbindungen/Conexiones/Connessioni 7.Dictionar/Dictionary/Dictionnaire/ Wörterbuch/Diccionario/Dizionario 8. Bibliografie/ Bibliography Bibliography/ Bibliographie/ Bibliografía

33. Capitolul 33. 第三十三章 dì sān shí sān zhāng 1. Titlu/Title /Titre /Titel/ Título /Titolo : Calea către iluminare ( cunoastere directa-omnicunoastere, actiune directa-omnipotenta) şi Imortalitate 辨德 biàn dé Discriminarea intre caracteristici/ Puterea discriminării/ Virtutea discriminării

Titlul chinezesc/Titlul lui Legge /Titlul lui Susuki /Titlul lui Goddard/

Chinese Title/ Legge's Title/ Susuki's Title/ Goddard's Title/

辨德 Discriminating Between Attributes/ The Virtue of Discrimination/ The Virtue of Discrimination

辨 biàn distinguish, discriminate,differentiate, recognize 德徳 dé de2 te te; tö; teh: R: virtute; putere; de la sanskrit "virya"; vedeti: 10.69;
Titluri date de alţi traducători şi comentatori :

Iluminarea/Enlightenment/Erleuchtung (Hilmar Klaus) Calea către Imortalitate şi iluminare expusă de Lao Tzu[Lao Zi] in capitolul 33 inseamnă calea cunoaşterii nemijlocite (singura care conduce la autocunoastere) şi calea stingerii fără să mori (transa mistică; marea moarte; samadhi)/The Way to Immortality and Enlightenment exposed by Lao Tzu in Chapter 33 is the path of direct knowledge of self and the path of extinguishing (dying) without dying (mystic trance; great death; samadhi)/La voie vers l'immortalité et l'illumination, exposés par Lao Tseu dans le chapitre 33 est le chemin de la connaissance directe de soi et le chemin d'extinction (mourir) sans mourir (transe mystique)/La via verso l'immortalità e l'illuminazione, esposti da Lao Tze nel capitolo 33 è la strada della conoscenza diretta di sé e la via di estinzione (morire) senza morire (trance mistico)

Calea catre Imortalitate si cunoastere directa expusa de Lao Tzu[Lao Zi] in capitolul 33/ The Way to Immortality and Direct Knowledge in the 33rd Chapter of Lao Tzu/ La voie vers l’Immortalité et la Connaissance Directe dans le chapitre 33ème du Lao Tseu/La via verso l'Immortalità e la conoscenza diretta nel capitolo 33 del Lao Tze 2. Variante antice/Ancient Versions/ Les versions antiques /Antiguo versiones /Alte Versionen/ Le antiche versioni

2.1. Textul in lb. chineza in versiunea lui Wang Pi (王弼 Wáng Bì) (226 – 249 e.n) : WB: 知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。 知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者,壽。 2.2. Textul in lb. chineza in versiunea lui Heshang Gong (河上公) (202-157 i.e.n.): HG: 知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。 知足者富,強行者有志,不失其所者久,死而不亡者壽。 2.3. Textul in lb. chineza in versiunea Fu Yi (傅奕) (555 - 639 e.n.) Fu Yi: 知人者智也,自知者明也。勝人者有力也,自勝者彊也。 知足者富也。彊行者有志也。不失其所者久也。死而不亡者壽也。 2.4. Textul in versiunea Mawangdui (馬王堆) 馬王堆 Mǎwángduī 168 i.e.n.. Mawangdui A [versiunea A] MWA: 知人者知也自知□□□□□者有力也自勝者□□□□□□也∠ 強行者有志也不失其所者久也死不忘者壽也 Mawangdui B[versiunea B] MWA: 知人者知也自知明也朕人者有 O 也自朕者強也知足者富也 強行者有志也不失亓所者久也死而不忘者壽也 2.5. Textul in versiunea Guodian (郭店) 300 i.e.n. Capitolul 33 nu există in versiunea pe fâşii de bambus descoperită la Guodian / Chapter 33 is not present in the bamboo slips version discoveded at Guodian/ Le chapitre 33 n'est pas présent dans la version sur les fiches lamelles de bambou découvertes à Guodian / Kapitel nicht vorhanden vedeţi semnificaţia fiecărui caracter in dicţionarul situat după note 3.TRADUCEREA CONVERGENTA A CAPITOLULUI 33/CONVERGENT TRANSLATION OF 33RD CHAPTER / TRADUCTION CONVERGENT DE 33E CHAPITRE KONVERGENTE ÜBERSETZUNG VOM 33 KAPITEL / TRADUCCIÓN CONVERGENTE DEL CAPÍTULO 33 /TRADUZIONE CONVERGENTE DEL CAPITOLO 33

Titlu/Title /Titre /Titel/ Título /Titolo: Doar cel ce se cunoaşte pe Sine este Iluminat.

33.1. 知人者智 , zhī rén zhě zhì, Cel ce cunoaşte pe alţii [ lumea exterioară] are cunoastere (indirecta) [ erudiţie, experienţă; rămâne toată viaţa în "mica sală a inteligenţei", prizonier al realitatii secunde si al cunoaşterii mijlocite de impulsurile senzoriale si cognitive proiectate pe ecranul mental, care joaca rolul

VII] 33. intareste energia vitala a rinichiului(zhi 志) . il poate conduce la eliberare din starea de recipient. 33./ The one who conquers others has external force[mediated capacity of action].The one who does . actiunea paradoxala wu-wei) si devine flautul in care canta Divinitatea(Shen)]/ Only the one who conquers himself is strong[ only the one that realize the alignment with the force of Spirit(Shen) using relaxation. Cel ce isi mentine cursul cu tarie ajunge la destinatie [realizeaza masa critica. in order to become a source. cel veşnic nemulţumit este sărac.7. oricâte bogăţii ar avea]/ The one who knows contentment is rich[the one that knows contentment(in Sanskrit :"santosha") becomes free from the faith that "to have" can lead to salvation from the state of recipient. 勝人者有力, shèng rén zhě yǒu lì.2. cel ce se risipeşte. skrt. captive of the mediated knowledge created by the sensory and cognitive impulses. experience. the one who is eternally discontent is poor. in Plato's Allegory of the Cave presented in Republic. cel ce acţionează perseverent. Cel ce învinge pe alţii [ce impune voinţa sa.自勝者強。zì shèng zhě qiáng. 33. "the great enlightened hall" of inner vision or direct knowledge] 33. cunoaşterea nemijlocită sau "adevărata cunoaştere"]. a deveni izvor. remains a prisoner in "the little room of intelligence". care ia oricare dintre formele vaselor în care este turnată.4. are energie vitala si viata lunga. letting go. cel ce este hotărât are adevărata stabilitate: se pliază după soarta ce i-a fost dată păstrându-şi identitatea(sfântul este ca şi apa.6. moare repede cel ce rătăceşte (cel ce caută în afară.自知者明。zì zhī zhě míng Doar cel ce este constient de Sine este Iluminat [doar cel ce se cunoaşte intră în "marea sală luminoasă inteligenţei". bù shī qí suǒ zhě jiǔ. altora] are forţă exterioară [actioneaza mijlocit]. imobilitate interiorului)]. simplu. 不失其所者久.5.umbrelor de pe perete pesterii lui Socrate. fără să se silească.3. / The one who keeps on his course with power succeeds [achieves critical mass. dăinuie. or the second reality(the reality of shadows). cel ce se merge cu tărie ancorat in ceea ce face ajunge la destinatie: inradacinarea in izvorul de energie al vietii(Tao). obţine imortalitatea doar cel ce rămâne aşezat la locul său de origine(izvor. Cel care cunoaşte mulţumirea este bogat [cel care cunoaşte mulţumirea (in lb. [cel ce rămâne aşezat (centrat în Tao) oriunde sar duce dainuie. Cel care nu-şi pierde localizarea [ inradacinarea in "ceea ce este" numai "acum si aici"). natural şi care nu-şi pierde propria natură (sufletul). abandonarea sau predarea in fata Divinului realizeaza capacitatea de actiune directa(nemijlocita. 知足者富, zhī zú zhě fù. 強行者有志, qiáng xíng zhě zhì. cel ce se îndepărtează de firea sa)]. surrender to Divine manifests direct capacity of action and becomes the flute in which the Divine(Shen) sings]. VII]/ The one who knows others[outer world] has (indirect) knowledge [erudition. din relatarea facuta de Platon in Republica. acasa). Doar cel ce se învinge pe Sine este puternic [doar cel ce se aliniaza cu forţa Spiritului (Shen) folosind relaxarea. kidney vital energy (Zhi 志)]*** 33. pt. a spring of water of life. no matter how much wealth has been accumulated] 33.: santosha) este eliberat de credinta ca "a avea". projected on the mental screen-represented as the wall of Socrate’s cave. unde se manifestă vederea./The one who is aware of himself is Enlightened [he enters mahat. dar îşi păstrează identitatea.

Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. fără să dispară(cel ce nu-şi pierde conştienţa intră în transa mistică ). pare înţelept] **Cel ce se cunoaşte pe sine este Iluminat[realizeaza accesul la lumina interioara.8. cel ce a renunţat la falsa personalitate devine nemuritor (moartea aparentă sau voluntară deschide accesul la continuitatea conştiinţei sau la independenţa de corp a conştiinţei). "cel ce ţine la viaţă (ce se teme pentru ea) o va pierde"]/ The one who extinguishes (dies) but not perish lives eternally.1-4 se observa ca sunt puse fata in fata doua modalitati de cunoastere (mijlocita si nemijlocita) si de actiune(indirecta si directa). O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca “ambitia isi distruge posesorul”.**** Note/ Notes / Noten *Apare o inversare a liniilor 33. starea de " izvor ". O viata intreaga poate fi irosita degeaba daca sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. were obviously exchanged! (In the second part. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. . The translation:” Powerful advancement is ambition/will” is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. because “ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur”.5 in versiunile anterioare Wang Bi/ Before Wáng Bì. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. necreata. All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). and 5. eterna si la vederea nemijlocita de lumina exterioara] *** Exista un prag sau o masa critica in orice domeniu. will last. unde se manifesta credinta in "a fi" si a realizarii prin golire Din cauza acestei deosebiri dintre "a avea" şi "a fi" se impune următoarea traducere: *Cel ce cunoaşte pe alţii are cunoştinţe [are experienţă. 死而不亡者壽。sǐ ér bù wáng zhě shòu. Traducerea “Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. ce apartin de doua stari de fiintare diferite : 1. Din propozitiile 33.6+33. wurden offensichtlich vor Wáng Bì vertauscht! (Alle vier Paare zeigen in der zweiten Zeile den „dàoistischen“ Favoriten). încearcă să fie ceea ce nu este. lines 6. atunci cand apa (stratul freatic. unde se manifesta credinta in "a avea" si a realizarii prin umplere si 2. und 5. Cel ce se stinge (moare) fără să piară atinge imortalitatea [cel ce este ca şi mort. 33. all four pairs demonstrate the “daoist” favorite) / die Zeilen 6. erudiţie. acela nu încetează să existe după moarte.starea de " recipient " .not lose his localization [in "here and now" which is the root of Tao].

francese..33. ses convictions. en anglais. espagnol. italiano.2. Or ce noeud est p. und Deutsch / Versiones de las traducciones en lengua Española. 50). spaniola si germana /Versionen Übersetzungen in Rumänischer Sprache. 知人者智,zhī rén zhě zhì. 798 pages. o va pierde. in English.J. » L’extase joue un grand rôle dans le Taoïsme . ca si alte dificultati din viata noastra”(Zen Mind. 39. Tandis que l’âme est comme transportée. français.. frica de moarte va dispare. Italienisch. Doar cel ce este constient de Sine este Iluminat /The one who knows others[outer world] has knowledge. Elle produit le détachement absolu de tout. mais qui prouve que la pratique date de lui. Mat 16. o va câştiga. 33. 1922. romana. Pourquoi cela ? Parce que. parce qu’il en est détaché. 自知者明。zì zhī zhě míng。 Mirahorian Cel ce cunoaşte pe alţii [lumea exterioară] are erudiţie. italiana. Inglés.1. il ne donne pas prise à la mort. cette jonction n’existe pas.25 ) **** Great Death and Tao/Marea moarte si Tao "Our life and death are the one thing. pour être mortel. in Englisch. Francés. dans celui qui s’y livre. franceza. chez l’extatique.Ioan 12. etc. nor actual difficulty in our life / Viata si moartea noastra sunt un singur proces (intrareiesire) cu doua nume diferite. pentru Mine. Französisch. Spanish & German / Versions de traduction dans langue roumaine. were obviously exchanged! In the second part. engleza. Histoire des Croyances Religieuses et des Opinions Philosophiques en Chine depuis l’origine jusqu’à nos jours. When we realize this fact. ou réellement transportée hors du corps par l’extase. un coup doit atteindre le noeud vital. Italian.1-33. un seul conserve sa vie jusqu’à son terme. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) Sur l’extase taoïste. Deuxième édition. Censée être une union directe et immédiate au Principe. [pagina 175 in: Léon Wieger S. Atunci cand vom intelege acest lucru. sa participation au Principe. les Pères nous le prouveront bientôt. est à l’épreuve de la corne du rhinocéros. elle renouvelle. şi cine îşi va pierde viaţa. . spagnolo e tedesco 4. de la griffe du tigre. même du corps. imprimerie de Hien-hien. L’idée paraît être que. in inglese. le corps ne peut pas être frappé à mort.25. sa foi.8. nous n’avons de Lao-tzeu qu’un texte fort court. temporairement.Luc 17. all four pairs demonstrate the “daoist” favorite. la jonction du corps et de l’âme.156 dénoué.. we have no fear of death anymore. Seulement celui qui est conscient de lui-même est éclairé ( éveillé ou illuminé ).33. "(Matei 10. Iisus a redat in mod similar calea trezirii: "Cine îşi va păstra viaţa.« De dix hommes.Translations versions in Romanian language.2 Doua cai de cunoastere: calea mijlocita (indirecta) si calea nemijlocita(directa)/ Two ways of knowledge: indirect and direct/ Deux voies de la connaissance: indirecte et directe/ Zwei Wege von Wissen: Indirekte und Direkte /Due modi di conoscenza: indiretta e diretta /Dos caminos de conocimiento:Indirecto y directo 33. des armes des combattants. tandis qu’il est en extase (chap.] Before Wáng Bì. and 5. extériorisé par son indifférence totale. Il ne peut donc être tué. lines 6. De là l’invulnérabilité de l’extatique. italien et en allemand /Variante de traducere ale acestui capitol in lb. Spanisch. 33. en Rumano. Italiano y Alemán /Traduzione versioni in lingua rumena. Only the one who is aware of himself is Enlightened/ Celui qui connaît les autres [le monde extérieur] a connaissance. Celui qui est détaché de la vie. See in Bibliography the abreviation fot the authors/vedeti in Bibliografie prescurtarile utilizate pt autori French. ou d’avant lui.

The self-knowing are discerning. Knowing yourself is enlightened. He who knows himself is enlightened. One who knows himself is enlightened. Chi conosce se stesso è illuminato Evola Conoscer l'umano è prudenza. Celui qui se connaît soi-même est éclairé. Those who know themselves are enlightened. Ad & Lomb Knowing others is intelligent. To know oneself is to be enlightened. Conoscere se stessi è illuminatezza(1959) Gia-Fu&Eng Knowing others is wisdom. Conoscere gli altri è saggezza. Wisdom is self-known. Beck Those who know others are wise. Larre Connaître autrui est un savoir-faire. Chen He who knows others is resourceful. LaFargue One who understands others is clever. Those who understand themselves are enlightened Duyvendak Celui qui connaît les autres est savant. кто знает людей благоразумен. Chan He who knows others is wise. /Menschenkenntnis ist Klugheit. He who knows himself is wise. Gong Knowing others is wisdom. Knowing self is enlightenment Hansen Those who know the human are wise. Hilmar Klaus Knowledge of humans is cleverness. He who knows himself is enlightened Chou The person who knows others is wise. self-knowledge is enlightenment. Jiyu Ren He who knows others is wise. Conoscer se stesso[l'interiore] è illuminatezza(1923). DerekL Those who understand others are intelligent. Kiyoashi Knowing others is intelligence. He who knows himself is wiser Hwang He who knows others is intelligent.Ram Cel ce cunoaste pe altii este intelept. He who knows himself is enlightened. Bynner Knowledge studies others. Eiichi To know others is to be wise.Sich selbst zu kennen bedeutet Einsicht. Knowing yourself is enlightened /Cel care cunoaste oamenii este intelept. Ho He who knows others is wise. Chang To know others is to be intelligent. Gib-Cheng One who knows others is intelligent. Ettilio Chi conosce gli altri è sapiente. ChengHong He who understands others is intelligent. Hin-shun Тот. The person who knows himself is enlightened Cleary Those who know others are wise. Знающий себя просвещен/Anyone who knows people wise. He who knows himself is enlightened. To know one's self is enlightenment. Those who know themselves are truly wise. Celui qui se connaît lui-même est réellement éclairé. He who understands himself understands One. Se connaître soi c'est l'illumination . Henricks To understand others is to be knowledgeable. He who knows himself is enlightened. cel ce se cunoaste pe sine este cu adevărat iluminat . Crowley He who understands others understands Two. Knowing yourself is true wisdom. Byrn Those who know others are intelligent. One who knows herself has clarity. Correa One who knows other people has understanding. Those who know themselves are enlightened. Haven Celui qui connaît les hommes est averti. Knowing the self is enlightenment/ Andere zu kennen bedeutet Weisheit. Cel care se cunoaste pe sine este luminat. To understand yourself is to be wise. One who understands himself has Clarity. To be aware of one's self is to be awakened. It is enlightenment to know one's self. Blackney It is wisdom to know others. Selbsterkenntnis ist Erleuchtung. Kimura To know others is wisdom. ChengLin He who knows others is wise.

il connaît avec clarté. He who knows himself is wise. He who knows himself is enlightened./Quien conoce a los demás. qui se connaît est éclairé. Zi-chang One who knows others is intelligent. One who knows himself is enlightened. One who knows himself is truly wise. He who knows himself is enlightened. Knowing one's self requires only a remembering of one's unity with all things. He who knows himself has discernment. Wu He who knows men is clever. Celui qui se connaît luimême est éclairé. Celui qui se connaît lui-même possède la lumière. Merel Who understands the world is learned. c’est sagesse supérieure. Walker Knowing others is intelligence. One who knows himself is enlightened. nay. He who knows himself is wise. McDonald He who knows others is learned. ist weise /He who knows others is clever. qui est lui-même un sage est lumineux. Who knows himself is wise Stanislas Celui qui connaît les hommes est prudent. One who knows one's self is wise. Knowing oneself is superior wisdom /Connaître les autres. Those with self-knowledge are luminous LiouKiaHwai Qui connaît l'autre homme est intelligent. Yutang He who knows others is learned. Whoever knows himself has insight. Wieger Knowing others is wisdom. Mabry One who knows others is intelligent. Red Pine Who knows others is perceptive. Celui qui se connaît soimême est vraiment éclairé Qixuan One who knows others is clever. He who knows himself is wise.Lau He who knows others is clever. Ma Kou Qui connaît les autres a l’intelligence. Lindauer Those who know men are wise. ist weise / Qui connaît autrui est sensé. Wei Henry He who knows others is wise. sich selbst zu kennen zeugt von wahrer Weisheit. Ni Hua One who knows others is clever. Pauthier Celui qui connaît les hommes est instruit. mais se connaître soi-même. ist klug. Ta-Kao He who knows others is wise. He who knows himself has insight. Wer sich selber kennt. Sumitomo Wer die andern kennt. Nyssen Qui connaît les hommes est sage. Zhang Knowing others is smart. es sabio. Quien se conoce a sí mismo. Knowing the self is enlightenment. Mitchell Knowing others is intelligence. He who knows himself is intelligent. (la nature propre étant ce qu’il y a de plus profond et de plus caché). Who understands the self is enlightened. One who knows himself has insight. Knowing yourself is true wisdom/ Andere zu kennen zeugt von Intelligenz. If you understand yourself you are illuminated. One who knows himself is enlightened. Qui se connaît lui-même a le discernement Matgioi Qui connaît les hommes est savant. Knowing oneself is clearheaded. Wer sich selber kennt. World Knowing others is impossible. Wu Yi One who knows another is intelligent. Suzuki One who knows others is clever. Muller If you understand others you are smart. c’est sagesse. Maurer Whoever knows others has wisdom. ist klug. es sensato. Lauer Celui qui connaît les hommes acquiert la sagesse. Qui se connaît soi-même est sage. . in the end it could be illumined. Legge He who knows other men is discerning. Wilhelm Wer andre kennt.

The person who conquers himself is powerful. Ad & Lomb Conquering others takes force. vibhuti) 33. tehnologica). Побеждающий самого себя могущественен/ He who overcomes people is strong. To overcome one's self is to be vigorous. Those who overcome themselves need strength Blackney The conqueror of men is powerful. energía o de la acción: Indirecto y directo Acest text se referira la doua tipuri de puteri. inertie. altora] are forţă exterioară [actioneaza mijlocit]. ca in non-actiunea taoista: wu-wei. Those who overcome themselves are powerful . Those who overcome themselves are strong. de energie sau de capacitati de actiune care diferentiaza nivelul atins de o anumita civilizatie din univers sau de o anumita entitate vie constienta : 1.4.3. surrender to Divine manifests direct capacity of action and becomes the flute in which the Divine(Shen) sings]. Correa One who can conquer other people is powerful. Energie oder Aktion: Indirekte und Direkte / Due tipi di potenza. Doua tipuri de putere. fara separare. Chen He who surpasses others has power. Beck Those who overcome others require force. reactiune. cel ce s-a invins pe sine este cu adevărat puternic. Those who master themselves have true power. Self mastery is bone. 2. He who surpasses himself is strong. putere sau capacitate de actiune mijlocita(indirecta. He who overcomes himself is more powerful/Cel care invinge oamenii e puternic. Conquering yourself is true strength. d'énergie ou de l'action: indirecte et directe/ Zwei Arten von Macht. He who conquers himself is strong.33. He who overcomes himself is strong. Crowley He who conquers others is strong. 勝人者有力,shèng rén zhě yǒu lì. directa(nemijlocita. 33. dualitate subiectobiect. Doar cel ce se învinge pe Sine este puternic[ doar cel ce se aliniaza cu forţa Spiritului (Shen) folosind relaxarea. ChengHong He who wins over others is persuasive. fuerza. siddhis. Chang To overcome others is to have superior strength. Byrn Those who master others are strong. perfectiuni. / The one who conquers others has external force[mediated capacity of action]. de force. He who conquers himself is stronger yet. The master of himself is strong. de energie ori de actiune: mijlocita(indirecta) si nemijlocita(directa)/ Two kinds of power. One who can conquer herself is strongest. Chan He who conquers others has physical strength. He who conquers himself is strong. energy or action: indirect and direct/ Deux sortes de puissance. Cleary Those who overcome others are powerful. 自勝者強。 zì shèng zhě qiáng。 Mirahorian Cel ce învinge pe alţii [ce impune voinţa sa. de forte. energia o di azione: indiretta e diretta / Dos tipos de poder. haruri. Hin-shun Побеждающий людей силен.3-33. abandonarea sau predarea in fata Divinului realizeaza capacitatea de actiune directa(nemijlocita) si devine flautul in care canta Divinitatea(Shen)].4. Chou The person who conquers others is strong. ChengLin He who overcomes others is powerful. Ram Cel ce poate să invingă pe altii este tare. DerekL Those who overcome others have strength. ca in daruri. letting go. Cel care se invinge pe sine este foarte puternic. Bynner Muscle masters brothers. Kraft. forza. Only the one who conquers himself is strong[ only the one that realize the alignment with the force of Spirit(Shen) using relaxation.

Mais celui qui se maîtrise lui-même détient la vraie puissance Legge He who overcomes others is strong. Ettilio Chi vince gli altri è forte. Dominar se stesso è potenza(1923). To conquer oneself is hard. Merel Who conquers the world has strength. He who conquers himself is strong. LaFargue One who wins out over others has power. Hilmar Klaus Mastering others is to have outer power. on peut être puissant. Eiichi To master others is to be powerful. McDonald He who conquers others has strength of muscles. One who conquers himself has strength. Mabry One who overcomes others has force. avec la force. Lindauer Those who conquer others possess strength. Gib-Cheng One who conquers men is strong. Lauer Celui qui conduit les hommes est fort. Muller If you overcome others you are powerful. To master oneself is to be strong. Henricks To conquer others is to have strength. Ma Kou Qui triomphe des autres est fort. L'emporter sur soi c'est la puissance Lau He who overcomes others has force. Ni Hua One who overcomes others is forceful. Mastering yourself is true power/ Herr zu sein über andere bedeutet Stärke. Those who conquer themselves possess force LiouKiaHwai Qui vainc l'autre homme est fort. He who conquers himself is mighty. self-conquest is inner strength/ Andere bezwingen ist äußere Kraft.Duyvendak Celui qui vainc autrui est puissant. Gong Managing others has power. Celui qui se vainc soi-même est fort. Herr zu sein über sich selbst bedeutet wahre Kraft. If you overcome yourself you have strength. Managing self needs strength. He who overcomes himself is strong. Maurer Whoever conquers others has force. So he who conquers himself is strong. Haven Celui qui vainc les hommes est fort. He who conquers himself is stronger Hwang He who conquers others has the power of muscles.Sich selbst bezwingen erfordert Stärke. qui peut connaître les hommes a la force. Selbstüberwindung ist innere Stärke. He who overcomes himself is mighty. To conquer yourself is to be strong. Mitchell Mastering others is strength (is to have outer power). . qui se vainc soi-même est fort. Dominare se stessi è superiorità(1959) Gia-Fu&Eng Mastering others requires force. Nyssen Qui vainc les hommes possède la puissance. Qui triomphe de lui-même possède la force Matgioi Ainsi. qui se vainc est énergique. Whoever conquers himself has strength. Ho He who conquers others is strong. One who overcomes himself is truly strong. Dominare gli altri è fortza. Celui qui se vainc lui-même est réellement puissant. Kimura To conquer others is power. One who overcomes the self has true strength. Mastering yourself is true power.Mastering the self needs strength / Andere zu bezwingen erfordert Kraft. Chi vince se stesso è piú forte Evola Dominar gli altri è fortza. To conquer one's self is strength. The self-triumphing are coercive. Jiyu Ren He who conquers others can be called physically strong. One who wins out over himself is strong. Kiyoashi Mastering others is strength. Hansen Those who triumph among the human have power. Larre L'emporter sur autrui est la force. Who conquers the self has harmony.

skrt. zhī zú zhě fù. One who overcomes himself is strong. Suzuki One who conquers others is powerful. es fuerte. c’est force. Wu Yi One who overcomes another has power. cel veşnic nemulţumit este sărac. Hin-shun Знающий достаток богат/Knowing plenty rich/Cel care cunoaste indestularea e bogat. oricâte bogăţii ar avea]/ The one who knows contentment is rich[the one who knows contentment(in Sanskrit :"santosha") becomes free from the faith that "to have" can lead to salvation from the state of recipient. One who can defeat one's self is strong. Celui qui se dompte soimême est véritablement fort. in order to become a source. Wieger Imposing one's will on others is strength. He who conquers himself is strong. . a deveni izvor.: santosha) este eliberat de credinta ca "a avea" poate conduce la eliberarea din starea de recipient. no matter how much wealth has been accumulated] Ram Cel ce cunoaste indestularea e bogat. Zhang Winning others is forceful. Bynner Content need never borrow Byrn Those who know they have enough are truly wealthy. hat Kraft (äußere Kraft).5. the one who is eternally discontent is poor. He who conquers himself is valiant. Sumitomo Wer andere besiegt. Qixuan One who can defeat others has energy. 知足者富. ist stark / Qui triomphe d'autrui est fort. Imposing one's will on oneself is superior strength (one's own passions being the most difficult to subdue)/ Imposer sa volonté aux autres. Mirahorian Cel care cunoaşte mulţumirea este bogat [cel care cunoaşte mulţumirea(in lb. Wilhelm Wer andere besiegt. Ta-Kao He who conquers others is strong. pt. Red Pine Who conquers others is forceful. Celui qui se dompte lui-même est fort. Santosha/ Contentment/ Contentement/ Zufriedenheit/ Contentezza /Contento 33.tapfer/Who defeat others is strong./Quien vence a otros. Conquering the self is strength. Who conquers himself is strong Stanislas Celui qui dompte les hommes est puissant. He who conquers himself is mighty. Qui triomphe de soi est puissant. Wer sich selber besiegt. mais se l’imposer à soi-même. Walker Conquering others is power.Pauthier Celui qui subjugue les hommes est puissant. c’est force supérieure (les passions propres étant ce qu’il y a de plus difficile à dompter). a spring of water of life. Winning oneself is powerful. He who conquers himself is truly strong. Beck Those who are content are wealthy. es poderoso. Blackney It is wealth to be content. He who overcomes himself . Ad & Lomb Knowing what is enough is wealth. Wei Henry He who conquers others is strong. conquering the self is strength. Wu He who conquers men has force. One who conquers himself is mighty. One who overcomes himself is strong. Quien se vence a sí mismo. Wer sich selbst überwindet . Yutang He who conquers others has power of muscles.brave. Multumirea. ist stark. Zi-chang One who overcomes others has power.

wird reich/Who limits him/herself becomes rich. Chen He who is content is rich. Nyssen Qui sait assez est riche. Wei Henry He who knows contentment is rich. Qixuan One who is easily satisfied is rich. Kimura One who knows what is enough is wealthy. Hilmar Klaus knowing contentment is wealth. DerekL Those who know contentment are wealthy Duyvendak Celui qui sait se satisfaire est riche. dann bist du wahrhaft reich. Crowley Contentment is riches. Ni Hua One who knows he has enough is rich. Haven Celui qui sait se suffire est riche. Jiyu Ren He who is content is rich. Merel Who is contented has wealth. Hansen Those who know sufficiency are affluent. Pauthier Celui qui connaît le suffisant est riche. rich. ChengHong He who feels contented is rich. ChengLin He who feels self-contentment is rich Chou The person who knows his lot is rich. Mabry One who knows he has enough is truly wealthy. Maurer Whoever knows he has enough has wealth. Walker Know what is enough. Gia-Fu&Eng He who knows he has enough is rich/Zufrieden sein heißt reich sein. Eiichi To know that one has enough is to be fertile. LaFargue One who is content is wealthy Larre Se contenter de peu c'est la richesse Lau He who knows contentment is rich. Henricks To know when you have enough is to be rich. Muller If you know how to be satisfied you are rich. Ettilio Chi sa accontentarsi è ricco Evola Sufficientza in se stesso è superiorità(1923). Red Pine Who knows contentment is wealthy Stanislas Celui qui sait se suffire est assez riche.Chan He who is contented is rich. Ma Kou Qui sait se contenter est riche Matgioi Qui sait se borner est riche. dass du genug hast. C'est suivre la voie. Suzuki One who knows contentment is rich Ta-Kao He who knows contentment is rich. Sumitomo Wer sich beschränkt. Ho He who knows what is adequate lives a rich life Hwang He who knows contentment is rich. Lauer Celui qui se contente de ce qu'il a est le vrai riche. Mitchell If you realize that you have enough./Wissen um Genügsamkeit ist Reichtum. Kiyoashi If you realize that you have enough. Legge He who is satisfied with his lot is rich. . c'est posséder le monde. and you'll be rich. Lindauer Those with knowledge of enough are wealthy LiouKiaHwai Qui sait se contenter est riche. you are truly rich. Chang To be satisfied is to be wealthy. Ricco è chi è sufficiente a se stesso(1959). you are truly rich. Être sans désir. /Siehst du ein. McDonald To be content with what one has is to feel rich. Cleary Those who are contented are rich. Gib-Cheng One who knows sufficiency is rich Gong Who satisfies. Correa One who realizes that she has enough possesses abundance.

izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. are un scop in viată. cel ce acţionează perseverent. All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei).6. imobilitate interiorului)]. 33./Cel care actioneaza cu perseverenta are vointa. Blackney It is willful to force one's way on others. are energie vitala si viata lunga. dar îşi păstrează identitatea. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. Those who keep their course have a strong will. Zhang Content people are rich. Yutang He who is contented is rich. cel ce este hotărât are adevărata stabilitate: se pliază după soarta ce i-a fost dată păstrându-şi identitatea(sfântul este ca şi apa. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu/The critical mass principle is present in each domain. care ia oricare dintre formele vaselor în care este turnată. es rico. The translation: "Powerful advancement is ambition/will" is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca "ambitia isi distruge posesorul". Chang To act with power is to be aspiring. is rich// Quien se contenta con lo que tiene. it is uselees to dig one thousand wells at a depth of 5 meter. If the water(the omnipresent sourse of the water of life) is at a depth of 6 meters. fiindcă încearcă să fie ceea ce nu este. Who can content himself. Bynner Ambition wanders blind: Byrn Those who persist will reach their goal. daca nu o incalzim suficient pt. Chan He who acts with vigour has will. because "ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur". cel ce se merge cu tărie ancorat in ceea ce face ajunge la destinatie: realizeaza inradacinarea in izvorul de energie a vietii(Tao). / The one who keeps on his course with power succeeds [achieve critical mass . Hin-shun Кто действует с упорством обладает волей/ Who acts with persistence has will. intareste energia vitala a rinichiului(zhi 志) . Zi-chang One who knows satisfaction is rich. ist reich/ Qui sait se satisfaire est riche. if we do not heat it enough. fără să se silească. O viata intreaga poate fi irosita asteptand ca apa sa fiarba. Wu Yi One who is contented is rich. Caracteristicile practicii intense pt a atinge masa critica/The characteristics of intensive practice to achieve critical mass/Les caractéristiques d'une pratique intensive pour atteindre la masse critique/Le caratteristiche di una pratica intensiva di raggiungere la massa critica/Die Merkmale der intensive Praxis zu erreichen kritische Masse/Las características de la práctica intensiva para alcanzar una masa crítica Principiul pragului critic sau al masei critice se manifesta in fiecare domeniu. We can lose our entire life waiting for water to boil. is true wealth/ Se suffire (être content de ce que le destin a donné) est la vraie richesse . Beck Those who persevere have will power. 強行者有志。qiáng xíng zhě you zhì。 Mirahorian Cel ce isi mentine cursul cu tarie ajunge la destinatie[realizeaza masa critica. Traducerea "Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului.Wieger Being satisfied (content with what destiny has given). Wilhelm Wer sich genügen läßt. Degeaba sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. a ajunge la temperatura necesara. . Ad & Lomb Forging ahead shows inner resolve. atunci cand apa (stratul freatic. kidney vital energy (Zhi 志)]*** Ram Cel ce este energic. Wu He who knows when he has got enough is rich. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei.

Kimura One who does what is required is committed. Lindauer Those who strive to go possess aspiration LiouKiaHwai Qui s'efforce d'agir a de la volonté Mabry One who has discipline is sincere. Ta-Kao He who keeps on his course with energy has will. Henricks To go forward with strength is to have ambition. Wieger Being master of oneself (bending oneself to the dispositions of destiny) is true character/ se maîtriser (se plier à ce que le destin a disposé) est le . you have a will. Ho He who overcomes difficulties knows what he wants. Gong Who persists. Ma Kou Qui sait persévérer est volontaire Matgioi Qui agit fortement a de la volonté. Hilmar Klaus Powerful advancement is ambition. Nyssen qui marche avec force possède la volonté. Sumitomo Willen hat nur. Maurer Whoever perseveres has purpose. Gia-Fu&Eng Perseverance is a sign of willpower/Mit Nachdruck etwas durchführen bedeutet Wille. Mitchell If you stay in the center. Red Pine Who strives hard succeeds Stanislas Celui qui agit avec énergie est doué d'une ferme volonté. Cleary Those who act strongly have will. Hansen Those who coercively act have will. Lauer Celui qui persévère fait preuve de volonté. Hwang He who is determined has strength of will. success. Haven Celui qui suit sa voie a de la volonté. ChengLin He who practises self-cultivation is resolute Chou The person who maintains his path with energy has a strong will. Qixuan One who drives one's self forth has will. Walker Persevere.wirst fortdauern McDonald And he one who acts with vigour has will. Larre Agir puissamment c'est s'accomplir Lau He who perseveres is a man of purpose. ChengHong He who acts forcefully is determined. LaFargue One strong in his practice is self-possessed. Crowley Continuous action is Will. Jiyu Ren He who acts with persistence has will.Chen He who keeps going has will. Legge He who goes on acting with energy has a (firm) will. wer in Selbsterkenntnis handelt/Only the one who acts toward self-knowledge has Will . Gib-Cheng One who pursues his objective with steadfastness has willpower. Muller If you can act with vigour. Ettilio Chi agisce con forza è risoluto Evola Possibilita di compiere è energia(1923). and you'll develop a will. DerekL Those who proceed vigorously have willpower Duyvendak Celui qui agit avec force a de la détermination . will continue/Weilst du beständig im Mittelpunkt . Suzuki One who pushes with vigor has will. Eiichi To devote oneself to Tao is to be resolute. Merel Who is determined has purpose./ Kraftvolles Vorgehen ist Ehrgeiz. Pauthier Celui qui accomplit des oeuvres difficiciles et méritoires laisse un souvenir durable dans la mémoire des hommes. Correa One who uses force must have a strong will. energia nell’applicarsi allo scopo significa carattere(1959). Wei Henry He who acts with determination has high aims. Ni Hua One who does not divert his mind from the realization of integral virtue is wisely willful.

Wu Yi One who acts forcefully has will. Chan He who does not lose his place (with Tao) will endure. [dainuie doar cel ce rămâne aşezat(centrat în Tao) oriunde s-ar duce. simplu. trăieste mult. continues for long. Blackney Endurance is to keep one's place. 33. Ad & Lomb Hold your ground and you will last long. dăinuie. Hansen Those who don't lose their 'that-which' are long-lasting Haven Celui qui reste à sa place dure longtemps. Wilhelm Wer sich durchsetzt. cel ce se risipeşte. . cel ce se îndepărtează de firea sa)]. moare repede cel ce rătăceşte (cel ce caută în afară. Crowley He that adapts himself perfectly to his environment. Duyvendak Celui qui ne s’écarte pas de sa juste place subsiste longtemps. Beck Those who do not lose their center endure. but have life everlasting. ChengLin He who abides by his original nature endures. Zi-chang One who disciplines himself has will power. obţine imortalitatea doar cel ce rămâne aşezat la locul său de origine(izvor. natural şi care nu-şi pierde propria natură(sufletul). Chang To retain one's source is to be long-lasting. Ram Cel ce nu se depărtează de firea sa.The one who does not lose his localization [in "here and now" which is the root of Tao]. Chen He who maintains his own position will last long. DerekL Those who do not lose their base endure. Byrn Those who embrace death will not perish. ChengHong He who does not lose his center endures. Correa One who doesn't lose sight of where she is can last for a long time.es voluntarioso./ Whoever gets their purposes. endure. Mirahorian Cel care nu-şi pierde localizarea[inradacinarea in "ceea ce este" numai "acum si aici"). will last.vrai caractère. Cleary Those who do not lose their place endure. Hin-shun Кто не теряет свою природу долговечен/Who does not lose its nature is durable/Cel care nu-si pierde natura este vesnic.[apare in pozitia anterioara prin inversare 5 cu 6] Wu He who adheres assiduously to the path of Tao is a man of steady purpose. Yutang He who id determined has strength of will. bù shī qí suǒ zhě jiǔ. Localizarea in aici si acum / The localization in here and now/ La localisation dans l’ici et maintenant / Die Lokalisation in das Hier und Jetzt/ La localizzazione nel qui e ora /La localización en el aquí y ahora 不失其所者久. acasa). Zhang Diligent people are of high purpose. Chou The person who does not stray from his proper place will have a long life. Ettilio Chi non perde il suo posto dura a lungo Evola Chi non disgrega se stesso(1) è eterno(1923). Bynner Vitality cleaves to the marrow Leaving death behind. has will Quien consigue sus propósitos. Gong Keep your place. Chi non lascia il posto che a durerà(1959) Gia-Fu&Eng He who stays where he is endures/Seinen Platz nicht verlieren heißt Bestand haben.7. hat Willen/ Qui vient à bout de soi a de la volonté. Eiichi To stay in one’s own place is to endure. Gib-Cheng One who does not lose what he has gained is durable.

has duration/ Qui ne perd pas sa place dure [longtemps].Der Große Tod und Tao/ L'immortalità. continues long. Kiyoashi If you stay in the center you will endure Hilmar Klaus Not to lose your place – that's endurance. he who hardly loses his place (with such as dao). Jiyu Ren He who does not lose his root will endure. He who doesn't lose his centre can last quite long. fait durer longtemps[votre vie] Wilhelm Wer seinen Platz nicht verliert. Maurer Whoever keeps to one place endures. and you'll always be at home. Lindauer Those who are not losing their place are long-lasting LiouKiaHwai Qui ne s'écarte pas de sa place vit longtemps. Nicht verlieren seinen Platz – das ist Dauer. Sumitomo Wer seinen Platz nicht verläßt. le voilà [qui dure] longtemps. der bleibt bloß/Only the one who does not leave his seat. who stay their grounds. Zi-chang One who does not lose one's personality. 33. ensures that your life to last longer / Rester à sa place (naturelle. you will endure forever.Henricks To not lose your place is to last long. Muller If you don't lose your objectives you can be long-lasting. Yutang He who does not lose his center endures. Wei Henry He who has not lost his proper abode endures. celle que le destin a donnée).8.la grande morte o di morte iniziatica e la seconda nascita come una tecnica di risveglio nel Taoismo / La inmortalidad. stand out. hat Dauer/ Anyone who does not lose his place. Nyssen Qui ne perd pas sa place dure longtemps. Pauthier Celui qui ne dissipe point sa vie est impérissable. Walker Remain in the center. LaFargue One who does not leave his place is lasting Larre Conserver ses moyens est durer Lau He who does not lose his station will endure. Ma Kou Qui sait demeurer est stable Matgioi Qui ne s'éparpille pas. endures.The Great Death or initiatory death and the second birth as a technique of awakening in Taoism / L'immortalité-La grande mort ou la mort initiatique et la seconde naissance comme technique d'éveil initiatique in Taoisme/ Unsterblichkeit . Hwang He who does not leave the resource will endure. remains. Wu Yi One who does not lose his place will endure long. Red Pine Who doesn't lose his place endures Stanislas Celui qui ne s'écarte point de sa nature subsiste longtemps.Marea moarte sau moartea initiatica si a doua nastere ca tehnica de trezire in Taoism/Immortality. tiene duración Wu He who stays where he has found his true home endures long. McDonald What stays in its place can endure. Merel Who defends his home may long endure. Legge He who does not fail in the requirements of his position. One who loses not his place endures. Ni Hua One who preserves his natural integrity will endure. Mabry One who remembers his Source will endure. Suzuki. Ho He who will not lose his place endures. Kimura One who stays in one's destiny endures. Ta-Kao He who does not deviate from his proper place will long endure. Mitchell If you stay in the center with your whole heart. Lauer Celui qui demeure dans l'ordre des choses est le Sage absolu. la gran muerte o la muerte iniciática y el segundo . Imortalitatea./ Quien no abandona su puesto. Zhang Those. that which destiny has given). Qixuan One who never loses one's place lives long. Wieger Staying in one's place (natural.

bazata pe documentele furnizate de Matilda O'Donnell MacElroy(an Army Air Force nurse who was stationed at the Roswell Army Air Field 509th Bomb Group in 1947). Carl Jung's psychology. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) In "Tao: A New Way of Thinking" by Chang Chung-yuan『老子の思想 タオ・新しい思惟へ の道』the author provides translations and explanations of the eighty chapters of Laozi's Dao De Jing while analyzing similarities between Daoism and Martin Heidegger's philosophy. we suppose.Near Death Experience). "Viata(starea de veghe) si moartea(starea de somn profund) sunt un singur proces (intrare-iesire) cu doua nume diferite. sa-si concentreze atentia si sa memoreze starea de fiinte eterne si constiente. There is. in literally the same mode of expression. has been pronounced. fara sa se stinga(sasi piarda continuitatea constientei) au descoperit imortalitatea si au relatat despre ea semenilor lor. seems to be found in its full manifestation in another quote from Abraham a Santa Clara: "A man who dies before he dies. care tocmai retraiau un evenimentul parasirii corpului fizic. remaining alive. The author compares this thinking to Heidegger's philosophy by quoting Keiji Nishitani's writing "Reflections on Two Addresses by Martin Heidegger": The spirit of world-affirmation. When we realize this fact. sa se observe si sa constate ca au in continuare porti senzoriale subtile si capacitati de actiune. fara sa-si piarda continuitatea constientei. ci si cei care au fost reanimati dupa o experienta in vecinatatea mortii(NDE. etc. all your works then are good" 33. On the page I opened was Chapter Fifty.8. according to your own mind. become thoroughly dead. a Zen master of the seventeenth century: "Become a dead man. man's positive attitude to the world.nacimiento como una técnica de despertar la iniciación en el taoísmo Orice fiinta umana este nemuritoare. Toti cei care au trecut prin poarta mortii accidental. Zen Buddhism. a well-known Japanese waka of Shido Bunan [至道無難]. In cursul regresiilor hipnotice am cerut persoanelor." Heidegger comments on this sentence that it brings forward a decisive thought. by a great number of Zen teachers. odata cu deteriorarea corpului fizic. care isi pierd continuitatea constientei. atunci cand faceau eforturi disperate de a-l reanima. great death) or 無 (mu. then do what you like. we have no fear of death anymore. for instance. frica de moarte va dispare. In fact. but not to perish – that's immortality! / Celui qui traverse la porte de la mort sans mourir découvrira l'immortalité/ Quello che passa attraverso la porta della morte senza morire scoprirà l'immortalità/ El que pasa a través de la puerta de la muerte sin morir descubrirá la inmortalidad/Die Überquerung durch die . Trezirea poate fi obtinuta in cursul vietii si de cei ce trec pastrandu-si constienta prin poarta somnului(mica moarte) sau prin poarta transei. ca si alte dificultati din viata noastra"/"Our life and death are the one thing. nothingness). does not die when he dies. Vedeti mesajul din carte aparuta in 2009: Alien Interview de Lawrence Spencer . Acest lucru l-au descoperit nu doar maestrii spirituali ori sfintii. nor actual difficulty in our life(Zen Mind. Chiar o haina noua (corp clonat) este imposibil sa fie imbracata de fiintele de pe Terra netrezite. there will be no death for that person. the same thought. Kitaro Nishida's philosophy. 死而不亡者壽。sǐ ér bù wáng zhě shòu。 Mirahorian Cel ce trece prin poarta mortii fara sa se stinga descopera imortalitatea/ The one who passes through the gate of death without dying will discover immortality :To die. This sentence would not sound strange if it had come from the mouth of a man of Zen. The author calls that chapter "Great Death and Dao" and explains that when a person experiences the so-called 大死 (taishi. Atunci cand vom intelege acest lucru.

ohne zu sterben entdecken die Unsterblichkeit : Sterben. Hansen Those who die and don't disappear are long-lived.Non cessare d’essere dopo la morte è immortalità (1959). Chang To die yet not to be deceased is to have longevity. Gib-Cheng One who dies yet still remains has longevity. but not forgotten. Haven Celui qui meurt sans cesser d'être a acquis l'immortalité. but have life everlasting. ChengLin He who follows Truth throughout life enjoys immortality. DerekL Those who die but do not perish have longevity Duyvendak Mourir sans périr. Jiyu Ren He who dies physically. he is immortal/Cel care a murit. c’est la longévité. dar nu este uitat. Ad & Lomb Die without perishing and your life will endure. Larre Mourir sans périr c'est la longévité Lau He who lives out his days has had a long life Lauer Celui qui meurt mais reste vivant a touché à l'éternité/Celui qui meurt mais reste dans le souvenir des hommes a touché à l'éternité. Crowley He who dies without dying. yet whose natural character remains. Byrn Those who embrace death will not perish.Tür des Todes. Gong Dead. LiouKiaHwai Qui est mort sans être disparu atteint l’immortalité Mabry He embraces death and so does not perish but lives forever. Chan He who dies but does not really perish enjoys long life. Hin-shun Кто умер. Blackney Long life it is to die and not perish. Beck Those who die but maintain their power live eternally. . doch nicht untergehen – das ist Unsterblichkeit! Ram Cel care moare si nu se stinge. but not to perish – that's immortality! Sterben. Hwang He who knows to keep as still as a dead body but remain dynamic will enjoy longevity. Legge He who dies and yet does not perish. Chou The person who dies but does not perish will exist forever. doch nicht untergehen – das ist Unsterblichkeit! LaFargue One who dies and does not perish is truly long lived. Ma Kou Qui vit la mort jouit d’une longue vie Matgioi Qui meurt et n'est pas oublié. le voilà immortel. lives for ever. Kimura One who dies without perishing lives forever. yet present. Cleary Those who die without perishing live long. Lindauer Those who die yet without perishing are long-lived. Kiyoashi Embrace death with your whole heart and you will endure forever Hilmar Klaus to die. но не забыт. Henricks To die but not be forgotten . Chen He who dies. will live a long life. McDonald The one ho dies but doesn't really perish enjoys long life Merel Who surrenders his home may long survive it. has longevity. ChengHong He who dies but is not forgotten enjoys long life. Ho He who dies and yet lives lasts.that's [true] long life. este nemuritor. тот бессмертен/Who's dead. Correa She will die eventually but doesn't become forgetful in her old age. Gia-Fu&Eng To die but not to perish is to be eternally present/Sterben und doch weiterleben bedeutet Unsterblichkeit. immortal. Bynner Vitality cleaves to the marrow Leaving death behind. Maurer Whoever dies without perishing lives long. Eiichi To die but not to perish is to be ever present Ettilio Chi muore ma non perisce ha lunga vita Evola Chi vive dopo la morte(2) è immortalle(1923). but preserves Tao will enjoy a long life. posedă cu adevărata indelung vietuire.

|Nota| Stanislas Julien: Malgré les grands changements qu'on appelle la vie et la mort. not ceasing to be. Le dernier mot (chinois : Chou) : ici au sens de vie éternelle. and you'll endure forever. Sumitomo Wer aber stirbt und doch nicht untergeht. Zi-chang One who is dead and never forgotten has longevity. Notes : Richard Wilhelm / Étienne Perrot Une série d'antithèses. Le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir. who die without being forgotten. même dans la mort. (laquelle est le partage de ceux qui ont vécu en conformité avec la nature et le destin)(3). Wieger After death. Suzuki One who may die but will not perish. lives [forever] / Celui qui ne ne périt pas. ne pas cesser d’être. you are eternal. Il existe et ne tient pas à la vie . est la vraie longévité. Wei Henry He who dies and yet does not perish becomes immortal. C'est ainsi que les hommes parfaits de l'Antiquité ont pu échapper aux changements de la vie et de la mort. vit [éternellement]/ Chi non perisce anche nella morte. Qixuan One who never vanishes after death is eternal. 5. Zhang Those.1-33. Wilhelm Wer auch im Tode nicht untergeht. Wu Yi One who dies but does not perish will live long. Ni Hua One who embraces the subtle essence dies yet does not perish and thus enjoys true immortality. Qui vient à bout de soi (agit en se contraignant) a de la volonté ». on a déplacé les termes pour obtenir le sens voulu par Lao-Tseu. lasts. Red Pine Who dies but doesn't perish lives on Stanislas Celui qui meurt et ne périt pas |Nota| jouit d'une (éternelle) longévité.2. Nyssen qui meurt mais ne s'enfuit pas vit longtemps. Doua cai de cunoastere: calea mijlocita(indirecta) si calea nemijlocita(directa)/ Two ways of knowledge: indirect and direct/ Deux voies de la connaissance: indirecte et directe/ Zwei Wege von Wissen: Indirekte und Direkte /Due modi di conoscenza: indiretta e diretta /Dos caminos de conocimiento:Indirecto y directo . incluso en la muerte.Mitchell He who dies and yet does not perish. dont voici les termes : « Qui sait se satisfaire est riche. is true longevity (which is the lot of those who have lived in conformity with nature and destiny). dont cette fois la deuxième représente le degré supérieur. sa nature (la nature du sage) conserve sa pureté et ne périt point. are perpetual. der lebt/ Whoever does not does not perish even in death. vive [para siempre] Wu And he who dies but perishes not enjoys real longevity. is an immortal/Wer stirbt und doch nicht wankt. Ta-Kao He who may die but not perish has longevity. C'est là ce qu'on appelle la longévité. ist ein Unsterblicher Muller If you die without loss. / Après la mort. vive [per sempre]/ Quien que no se pierda. C'est la raison pour laquelle à propos de la troisième antithèse. il meurt et ne périt pas.Commentary/Comentariu/Commentaire /Kommentar/Comentario/Commento 33. Yutang He who dies yet (his power) remains has long life. Walker Die without dying. has life everlasting. Pauthier Celui qui meurt et n'est point oublié a une vie éternelle. der dauert/But only the one who dies and yet does not extinguish.

3-33. energia o di azione: indiretta e diretta / Dos tipos de poder. horizontal knowledge) and unmediated(selfknowledge. external. inner light). prin aceasta cale este cunoscuta o realitate secunda. experience.médiée . de force. aceasta este o cunoastere externa. indirect. horizontale) et directe( ou non. VII]/ The one who knows others[outer world] has (indirect) knowledge [erudition. cunoaşterea nemijlocită sau "adevărata cunoaştere"]. Energie oder Aktion: Indirekte und Direkte / Due tipi di potenza. ignoranti si neputinciosi. verticale) 33.1. la eliberare din pestera lui Platon( descrisa in Republica VII) si la omnicunoastere si omnipotenta(actiune nemijlocita asupra plasei holografice care sustine realitatea manifestata)/Two ways of knowledge: mediated( by sensory and cognitive inputs. reactiune. de energie sau de capacitati de actiune care diferentiaza nivelul atins de o anumita civilizatie din univers sau de o anumita entitate vie constienta : 1. "the great enlightened hall" of inner vision or direct knowledge] vedeti/see: Alegoria pesterii lui Platon: O adaptare in lut/Plato's Allegory of the Cave: An adaptation in clay: http://www. necreata (Iluminare). tehnologica). inner vision. captive of the mediated knowledge created by the sensory and cognitive impulses. un model al realitatii creat pe ecranul mental cu ajutorul impulsurilor generate de portile senzoriale si de procesarea logica si analogica. in Plato's Allegory of the Cave presented in Republic. din relatarea facuta de Platon in Republica./The one who is aware of himself is Enlightened [he enters mahat. energía o de la acción: Indirecto y directo Acest text se referira la doua tipuri de puteri. Primul tip de cunoastere ne mentine orbi. care joaca rolulul de perete al pesterii lui Socrate. forza. o cunoastere de sine. de energie ori de actiune: mijlocita(indirecta) si nemijlocita(directa)/ Two kinds of power. vertical or direct knowledge. fara separare. experienţă. haruri. siddhis. Cel ce cunoaşte pe alţii [lumea exterioară] are cunoastere (indirecta)[ erudiţie. . une connaissance externe.vimeo. verticala.nemijlocita (de simturi si minte. foc. directa(nemijlocita. fuerza. rămâne toată viaţa în "mica sală a inteligenţei".mijlocita( de proiectiile impulsurilor senzoriale si cognitive pe ecranul mental/peretele pesterii lui Platon.3. 2. VII] 33. orizontala) si 2. Doar cel ce este constient de Sine este Iluminat[doar cel ce se cunoaşte intră în "marea sală luminoasă inteligenţei". ca in non-actiunea taoista: wu-wei. vibhuti) 33. de forte. remains a prisoner in "the little room of intelligence". Deux modalités de la connaissance: indirecte ou médiée (obtenue par l'intermédiaire des impulses generee de l'équipement sensorielle et cognitive. Kraft. Al doilea tip de cunoastere ne conduce la lumina interioara. projected on the mental screen-represented as the wall of Socrate’s cave. prizonier al realitatii secunde si al cunoaşterii mijlocite de impulsurile senzoriale si cognitive(rolul umbrelor ) proiectate pe ecranul mental.2. unde se manifestă vederea. d'énergie ou de l'action: indirecte et directe/ Zwei Arten von Macht. ca in daruri. Doua tipuri de putere. putere sau capacitate de actiune mijlocita(indirecta. inertie. lanterna ). une connaissance orientée vers soi-même.4. directa). captivi intr-o realitate secunda unde nu vedem nimic fara o sursa de lumina fenomenala(lumina solara. perfectiuni. or the second reality(the reality of shadows). energy or action: indirect and direct/ Deux sortes de puissance. dualitate subiect-obiect.Doua tipuri de cunoastere: 1. 勝人者有力,shèng rén zhě yǒu lì.com/1070177 33.

fără să se silească. are energie vitala si . Multumirea. altora] are forţă exterioară [actioneaza mijlocit]. Cel ce învinge pe alţii [ce impune voinţa sa. O viata intreaga poate fi irosita asteptand ca apa sa fiarba. cel veşnic nemulţumit este sărac. atunci cand apa (stratul freatic. Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. if we do not heat it enough. intareste energia vitala a rinichiului(zhi 志) .6.3-33. daca nu o incalzim suficient pt. 自勝者強。 zì shèng zhě qiáng。 33. a spring of water of life. because "ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur".5. Only the one who conquers himself is strong [only the one that realize the alignment with the force of Spirit(Shen) using relaxation. 強行者有志, 33.4. no matter how much wealth has been accumulated] 33. cel ce acţionează perseverent. poate realiza eliberarea din starea de recipient. izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime.: santosha) este eliberat de credinta ca "a avea". it is uselees to dig one thousand wells at a depth of 5 meter. Degeaba sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani.4. Cel ce isi mentine cursul cu tarie ajunge la destinatie[realizeaza masa critica. Traducerea "Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. Caracteristicile practicii intense pt a atinge masa critica/The characteristics of intensive practice to achieve critical mass/Les caractéristiques d'une pratique intensive pour atteindre la masse critique/Le caratteristiche di una pratica intensiva di raggiungere la massa critica/Die Merkmale der intensive Praxis zu erreichen kritische Masse/Las características de la práctica intensiva para alcanzar una masa crítica Principiul pragului critic sau al masei critice se manifesta in fiecare domeniu. We can lose our entire life waiting for water to boil. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu/The critical mass principle is present in each domain. a deveni izvor. letting go. surrender to Divine manifests direct capacity of action and becomes the flute in which the Divine(Shen) sings]. skrt. All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). a ajunge la temperatura necesara. O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca "ambitia isi distruge posesorul". in order to become a source. pt. The translation: "Powerful advancement is ambition/will" is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. If the water(the omnipresent sourse of the water of life) is at a depth of 6 meters. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei. the one who is eternally discontent is poor. oricâte bogăţii ar avea]/ The one who knows contentment is rich[the one that knows contentment(in Sanskrit :"santosha") becomes free from the faith that "to have" .and can lead to salvation from the state of recipient.6.33. Doar cel ce se învinge pe Sine este puternic[ doar cel ce se aliniaza cu forţa Spiritului (Shen) folosind relaxarea. încearcă să fie ceea ce nu este. abandonarea sau predarea in fata Divinului realizeaza capacitatea de actiune directa(nemijlocita) si devine flautul in care canta Divinitatea(Shen)]. cel ce se merge cu tărie ancorat in ceea ce face ajunge la destinatie: realizeaza inradacinarea in izvorul de energie a vietii(Tao). Santosha/ Contentment/ Contentement/ Zufriedenheit/ Contentezza /Contento 知足者富, 33. / The one who conquers others has external force[mediated capacity of action]. Cel care cunoaşte mulţumirea este bogat [cel care cunoaşte mulţumirea(in lb.

In cursul regresiilor hipnotice am cerut persoanelor. care tocmai retraiau un evenimentul parasirii corpului fizic. Localizarea in aici si acum / The localization in here and now/ La localisation dans l’ici et maintenant / Die Lokalisation in das Hier und Jetzt/ La localizzazione nel qui e ora /La localización en el aquí y ahora XLIV: "Celui qui sait où se tenir n’est pas en péril. will last. simplu. 33. Il peut subsister longtemps". Cel care nu-şi pierde localizarea[inradacinarea in "ceea ce este" numai "acum si aici"). Acest lucru l-au descoperit nu doar maestrii spirituali ori sfintii. cel ce se îndepărtează de firea sa)]. Voir aussi IX et XVI. / The one who keeps on his course with power succeeds [achieves critical mass. La phrase se trouve aussi dans XXXII. doch nicht untergehen – das ist Unsterblichkeit! Orice fiinta umana este nemuritoare. atunci cand faceau eforturi disperate de a-l reanima. kidney vital energy (Zhi 志)]*** 33.7.la grande morte o di morte iniziatica e la seconda nascita come una tecnica di risveglio nel Taoismo / La inmortalidad.Der Große Tod und Tao/ L'immortalità. [cel ce rămâne aşezat(centrat în Tao) oriunde s-ar duce dainuie. natural şi care nu-şi pierde propria natură(sufletul). odata cu deteriorarea . dăinuie. ci si cei care au fost reanimati dupa o experienta in vecinatatea mortii(NDE.viata lunga. care isi pierd continuitatea constientei. acasa). sa se observe si sa constate ca au in continuare porti senzoriale subtile si capacitati de actiune. cel ce se risipeşte. Imortalitatea.7. imobilitate interiorului)]. One who lives in harmony endures.8.The one who does not lose his localization [in "here and now" which is the root of Tao]. bazata pe documentele furnizate de Matilda O'Donnell MacElroy(an Army Air Force nurse who was stationed at the Roswell Army Air Field 509th Bomb Group in 1947). Living one day at a time is the essence of harmony. o entitate eterna. World: He who discovers his oneness with the universe resides in peace. care ia oricare dintre formele vaselor în care este turnată. 33. bù shī qí suǒ zhě jiǔ. 不失其所者久. moare repede cel ce rătăceşte (cel ce caută în afară. Chiar o haina noua (corp clonat) este imposibil sa fie imbracata de fiintele de pe Terra netrezite. care este pt. a fi(IS BE) Vedeti mesajul din carte aparuta in 2009: Alien Interview de Lawrence Spencer. ohne zu sterben entdecken die Unsterblichkeit : Sterben.The Great Death or initiatory death and the second birth as a technique of awakening in Taoism / L'immortalité-La grande mort ou la mort initiatique et la seconde naissance comme technique d'éveil initiatique in Taoisme/ Unsterblichkeit . On trouvera dans les notes de XXXII l’explication de la phrase « savoir où se tenir ». cel ce este hotărât are adevărata stabilitate: se pliază după soarta ce i-a fost dată păstrându-şi identitatea(sfântul este ca şi apa.Marea moarte sau moartea initiatica si a doua nastere ca tehnica de trezire in Taoism/Immortality. but not to perish – that's immortality! / Celui qui traverse la porte de la mort sans mourir découvrira l'immortalité/ Quello che passa attraverso la porta della morte senza morire scoprirà l'immortalità/ El que pasa a través de la puerta de la muerte sin morir descubrirá la inmortalidad/Die Überquerung durch die Tür des Todes. obţine imortalitatea doar cel ce rămâne aşezat la locul său de origine(izvor.Near Death Experience). la gran muerte o la muerte iniciática y el segundo nacimiento como una técnica de despertar la iniciación en el taoísmo Mirahorian Cel ce trece prin poarta mortii fara sa se stinga descopera imortalitatea The one who passes through the gate of death without dying will discover immortality :To die. sa-si concentreze atentia si sa memoreze starea de fiinte eterne si constiente. dar îşi păstrează identitatea.

Kitaro Nishida's philosophy. fara sa-si piarda continuitatea constientei. DUYVENDAK: " In fiecare dintre primele trei propozitii sunt prezentate trei cupluri. min2 li4 bai3 bei4]. we suppose. Caracteristicile buddhismul zen se pot rezuma în patru principii esentiale: 1. 3. does not die when he dies.O transmisie directă în afara Scrierilor[orthodoxe](Kyôge-Betsuden*). primul patriarh al buddhismul zen. When we realize this fact. has been pronounced.**** J. in literally the same mode of expression. the same thought. ca si alte dificultati din viata noastra"/"Our life and death are the one thing.Numeroşi eruditi moderni consideră însă că aceasta definire emană de la un maestru tardiv. Zen Buddhism. Atunci cand vom intelege acest lucru. Nan-ch’üan P’u yüan *(jap. 4. On the page I opened was Chapter Fifty. nothingness). Trezirea poate fi obtinuta in cursul vietii si de cei ce trec pastrandu-si constienta prin poarta somnului(mica moarte) sau prin poarta transei. The author calls that chapter "Great Death and Dao" and explains that when a person experiences the so-called 大死 (taishi. by a great number of Zen teachers. 死而不亡者壽。sǐ ér bù wáng zhě shòu。 33.-L. This sentence would not sound strange if it had come from the mouth of a man of Zen. seems to be found in its full manifestation in another quote from Abraham a Santa Clara: "A man who dies before he dies. frica de moarte va dispare.Nansen Fugan). There is. orizontala. remaining alive." Heidegger comments on this sentence that it brings forward a decisive thought. The author compares this thinking to Heidegger's philosophy by quoting Keiji Nishitani's writing "Reflections on Two Addresses by Martin Heidegger": The spirit of world-affirmation. J.de aici transmisia in taoism si buddhismul zen: in afara textelor) si renunti la cunoaşterea [ indirecta. great death) or 無 (mu. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) In "Tao: A New Way of Thinking" by Chang Chung-yuan『老子の思想 タオ・新しい思惟へ の道』the author provides translations and explanations of the eighty chapters of Laozi's Dao De Jing while analyzing similarities between Daoism and Martin Heidegger's philosophy. indirecta] care este explicit condamnata in capitolul 19: " Daca elimini asa zisa intelepciune( intemeiata pe textele sacre deformate de religie.Să-şi contemple propria sa natură şi să realizeze starea de «trezire»a unui buddha (KenshôJôbutsu*). we have no fear of death anymore. a Zen master of the seventeenth century: "Become a dead man. "Viata(starea de veghe) si moartea(starea de somn profund) sunt un singur proces (intrare-iesire) cu doua nume diferite. eruditie şi griji. cel ce a renunţat la falsa personalitate devine nemuritor (moartea aparentă sau voluntară deschide accesul la continuitatea conştiinţei sau la independenţa de corp a conştiinţei). fără să dispară(cel ce nu-şi pierde conştienţa intră în transa mistică ). Carl Jung's psychology. fara sa se stinga(sasi piarda continuitatea constientei) au descoperit imortalitatea si au relatat despre ea semenilor lor. then do what you like. Toti cei care au trecut prin poarta mortii accidental. etc.In prima propozitie se face referire la cunoastere (智 zhì) [orizontala.8.Să se îndrepte direct către sufletul omului(Jikishi-Ninshin*). te leagă de exterior şi de trecut] poporul va avea de o sută de ori mai mult profit"[ 絕聖棄智.8. Cel ce se stinge (moare) fără să piară atinge imortalitatea [cel ce este ca şi mort. 2. in care primul membru este o asa-ziza virtute(confucianista) pe care Laozi o considera inferioara fata de al doilea termen al cuplului .corpului fizic. "cel ce ţine la viaţă (ce se teme pentru ea) o va pierde"]/ The one who extinguishes(dies) but not perish lives eternally. become thoroughly dead. nor actual difficulty in our life(Zen Mind. acela nu încetează să existe după moarte. a well-known Japanese waka of Shido Bunan [至道無難]. care prin experientă. for instance. In fact. according to your own mind. Aceasta definire foarte exactă a buddhisnului ch’an este în mod traditional atribuită lui Bodhidharma. 民利百倍 jue2 sheng4 qi4 zhi4. all your works then are good" 33. man's positive attitude to the world.Nici o dependentă fată de cuvinte şi de simboluri grafice(Furyû-Monji*). there will be no death for that person. .

because “ambition destroys its owner/ l’ambition fait périr son posseseur”. ou bien qu’il est question de la décomposition du corps. Que signifie alors la dernière moitié de la phrase. qui a donné beaucoup de mal aux commentateurs ? Il me semble qu’ou bien elle signifie qu’une mort naturelle à la fin du développement de la vie.1-4 se observa ca sunt puse fata in fata doua modalitati de cunoastere (mijlocita si nemijlocita) si de actiune(indirecta si directa). et XLVI: "Il n’y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir avoir assez/ There is no greater misfortune than not knowing contentment". unde se manifesta credinta in "a fi" si a realizarii prin golire Din cauza acestei deosebiri dintre "a avea" şi "a fi" se impune următoarea traducere: *Cel ce cunoaşte pe alţii are cunoştinţe [are experienţă. de la troisième). écrit avec le même caractère sans la clé du " coeur" Note: Din propozitiile 33. necreata. « périr ». En effet. mort non hâtée par des incidents provoqués par toutes sortes d’activités. «connaître». izvorul omniprezent) se afla la 6 metri adancime. is expressly condemned in the XIX : "If you abolished the wisdom/ religion. le texte traditionnel donne : « Celui qui sait se satisfaire est riche (voir XLIV: "Celui qui sait se satisfaire ne sera pas confondu/He who knows to be content will not be confused ". erudiţie. authority of sacred texts and reject the knowledge(indirect knowledge). atunci cand apa (stratul freatic. Bien que le premier membre indique encore quelque chose d’inférieur au second. « oublier ». Cel ce are ambiţie eşuează fiindcă se forţează să acţioneze. specifica non-actiunii(wu-wei) din mesajul lui Lao Tzu. fuir. l'autorité des textes sacrés et rejettes le savoir(la connaissance indirecte). unde se manifesta credinta in "a avea" si a realizarii prin umplere si 2. défunt . eterna si la vederea nemijlocita de lumina exterioara] *** Exista un prag sau o masa critica in orice domeniu. il n’est plus question d’une chose répréhensible. il semble y avoir un changement d’accent. Aceasta traducere este contrara caii abandonarii luptei.Dans chacune des trois premières antinomies. anéantir). p. the first member indicates a so-called virtue (Confucianist) that Lao-tzu considered inferior to that expressed by the side of the antinomy. d’ailleurs indiquée par la construction (yeou li. « ne pas s’écarter de sa juste place » veut dire : accepter sa destinée. La première. le premier membre indique une soidisante vertu(confucianiste) que Lao-tseu considère comme inférieure à celle exprimée par le second membre de l’antinomie. The firstknowledge(智 zhì). Traducerea “Avansul puternic inseamna ambitie/vointa” este eronata si reprezinta o alterare confucianista a textului. Cette idée se retrouve dans le Tchouang-tseu. est la vraie longévité . 125. 6 (Legge. 124. 248). qui se transforme en d’autres choses et ainsi continue à exister. . se sauver. O viata intreaga poate fi irosita degeaba daca sapam pana la adancimea de 5 metri o mie de fantani. tche (智 zhì) « savoir ». avec une inscription des T’ang. ce apartin de doua stari de fiintare diferite : 1. pare înţelept] **Cel ce se cunoaşte pe sine este Iluminat[realizeaza accesul la lumina interioara.starea de " recipient " . du texte traditionnel. l’accorde mieux avec les deux antinomies précédentes. VI. încearcă să fie ceea ce nu este. « connaissance »/ est même expressément condamnée dans le chapitre XIX: "Si tu abolis la sagesse/ religion. wang (亡 wáng décédé . All these translations are against the way of non struggle/non fighting/non-action(wu-wei). ne pas essayer par une activité démesurée de forcer son sort. O astfel de traducere trebuie completata de zicala ca “ambitia isi distruge posesorul”. je lis. the people will be a hundred times more profit " Dans la troisième antinomie. Dans la quatrième antinomie. The translation:” Powerful advancement is ambition/will” is a confucianist alteration of the message of Lao Tzu. le peuple en aura cent fois plus de profit" In each of the first three paradoxes. ne pas vouloir arriver à l’épanouissement avant le moment opportun. de la deuxième antinomie correspondant avec yeou tche. ce qui est une idée tout à fait taoïste. mourir . Au lieu de wang (忘 wàng ). starea de " izvor ".) Celui qui agit avec force a de la détermination » Une inversion des deux parties de cette phrase.

pour être mortel.14 despre masa critica si aforismele legate de multumire(santosha) Tehnicile de imortalitate din alchimia interna(内丹 nèi dān) si externa( wai dan 外丹) Vedeti textul lui Henri Maspero (1882-1945) din Le Taoïsme intitulat: " Les procédés de « nourrir le principe vital » dans la religion taoïste ancienne" care este redat in intregime in linkul indicat dupa Bibliografie Duyvendak J. Dopo la realizzazione dell’indifferenza. temporairement. L’idée paraît être que. a non durare[1959]. » L’extase joue un grand rôle dans le Taoïsme . Censée être une union directe et immédiate au Principe.. Stromata. Il y eut une . des armes des combattants. de la griffe du tigre. Voyez: "Les pères du système taoïste ".20)[1923] In effetti. J. Il ne peut donc être tué. ou réellement transportée hors du corps par l’extase. Or ce noeud est p. destinato a dissolversi. Une technique spéciale se développa dans ce but. Deuxième édition. ou d’avant lui.l’affermarsi senza contatto con la propria natura originaria crea solo una specie di essere fittizio fuori dall’essere. frica de moarte va dispare.**** Great Death and Tao/Marea moarte si Tao “Our life and death are the one thing.] (1) Chi non si applica all'esteriore. elle renouvelle. Elle produit le détachement absolu de tout. Valentino: "in quanto dissolvete il mondo e non siete voi stessi dissolti. (2).« De dix hommes. Histoire des Croyances Religieuses et des Opinions Philosophiques en Chine depuis l’origine jusqu’à nos jours. page 10. ma mantiene sempre sé nell'unita raccolta dell'atto[1923]. siete signori di tutta la distruzione è di tutta la creazione”(Clemente Alessandrino. dopo il distacco. deux formes de l’être. we have no fear of death anymore. un’altra possibile interpretatzione di tale linea è: "dopo la morte. cette jonction n’existe pas.J. la jonction du corps et de l’âme. 1922.CONEXIUNI/CONNECTIONS Transa mistica si moartea-Mystical Death -see Chapter 50 in Lao Tzu Jesus/Iisus: "cei ce isi vor da viata pt mine vor trai vesnic" Vedeti in Aforismele lui Patanjali despre aliniere(Yoga Sutra) aforismul YS1. les Pères nous le prouveront bientôt. même du corps. Tandis que l’âme est comme transportée. 6.. Nella penultima linea si torna alla norma dell’esser se stessi. nor actual difficulty in our life/ Viata si moartea noastra sunt un singur proces (intrareiesire) cu doua nume diferite. ca si alte dificultati din viata noastra”(Zen Mind. Atunci cand vom intelege acest lucru. extériorisé par son indifférence totale.Tome I. Beginner's Mind Shunryu Suzuki) Sur l’extase taoïste.cfr. non dimenticare"-cioe mantenere la continuità di coscienza[1959] (3) Léon Wieger: La mort et la vie. est à l’épreuve de la corne du rhinocéros. ses convictions. Celui qui est détaché de la vie. tandis qu’il est en extase (chap. De là l’invulnérabilité de l’extatique.IV. mais dans le Tao-tö-king il y a aussi des indications claires de ces pratiques (LII). Introduction. [pagina 175 in: Léon Wieger S. dans celui qui s’y livre. 50). chez l’extatique.il mutar luogo. Il s’agit de la survivance consciente [pour atteindre l'immortalité] . sa foi. Il forzare. nous n’avons de Lao-tzeu qu’un texte fort court. Pourquoi cela ? Parce que. Nous la connaissons dans le Taoïsme postérieur . un seul conserve sa vie jusqu’à son terme. sa participation au Principe. il ne donne pas prise à la mort.-L. le corps ne peut pas être frappé à mort. Cet idéal nécessite une ascèse difficile. etc. When we realize this fact. : "Atteindre une longue vie est un idéal chinois à la poursuite duquel les Taoïstes se sont spécialement voués. un coup doit atteindre le noeud vital.in fedeltà alla parte assunta entrando nella condizione umana.156 dénoué. 798 pages.. parce qu’il en est détaché. imprimerie de Hien-hien. mais qui prouve que la pratique date de lui.

o memorizare de texte si intipariri transmise sau memorate(in lb.. dient zur Bildung der Ordnungszahlen.Abhandlung. înţelepciune. badge.: "primul". house. Nummer. notify. n’être pas soumis à la mort. Siegel. Paragraph. tell. Haus. inform. bunt. verstehen.statut. (influenta confucianista care identifica inteligenta si intelepciunea cu "umplerea cu invataturi"). modifier. aber. dématérialisés pour ainsi dire. a intelege. instruction.Ordnung. devenus maîtres de ces pratiques. Wohnung. E: essay. Il y eut encore la recherche d’herbes médicinales. merely. stamp. dans Tchouang-tseu. TAO TE KING] INSOTITA DE TRANSCRIPTIE SI SEMNIFICATİE di4 ti:R:prefix înaintea unui număr. knowledge. dans le corps entier avec la plus grande intensité possible . acquéraient le don de lévitation : ils planaient librement au gré du vent et leurs corps. Les Saints taoïstes.petiţie. beautiful.Kapitel. cunoastere mijlocita(in lb. sich erinnern. E:line. schön. bekannt. petition.departament. regulation. de ex. 三十三 san1 shi2 san1:R: treizeci şi trei.skr: jnana) care e luata de confucianisti drept inteligenţă. apartment.regulă. pricing. categorie. .instrucţiune. section. 7. Bestimmung. serves for the formation of the ordinal numbers. Familienname.Eingabe. Satzung. eruditie. last name ( one of the 100 families). award.nur. however.paragraf. 章 zhang1tschang:R:capitol. lediglich. preţuire. treatise. going along the line. Schriftstück. fine. et l’alchimie pour préparer la pilule d’immortalité. colored.Abteilung. "numărul doi". number. cunostinte. Absatz. le souffle.meanwhile. statute. » Empêcher ces deux (l’âme spirituelle houen et l’âme corporelle p’o) de se séparer (chapitre X). paper. 3. seal. paragraph.only. der Reihe nach. Regel. 33. Auszeichnung.timbru. on apprenait à respirer. Dictionar chinez-roman al tuturor caracterelor din capitolului 33 al Dao De Jing[Tao Te Ching] insotita de transcriptie si semnificatie Chinese-English Dictionary of all the Characters in chapter 33 of Dao De Jing[Tao Te Ching] accompanied by Romanization and Meaning Dictionnaire Français-Chinois de tous les caractères chinois du chapitre 33 du Dao De Jing[Tao Te King]acompagne de leur transcriptions et significations 33. secvenţă.tratat. G:Reihe. G:Aufsatz.Grad. număr. Abschnitt. « par les talons ». Vorschrift.articol. desteptaciune. Il faut rapprocher aussi. indessen. s’appliquait à conserver la force vitale en faisant circuler le sperme dans le corps.discipline de la respiration. clasã. c’est-à-dire la Voie par laquelle tout se maintient.ultimul nume[una dintre cele 100 de familii]. etc. class. Pour l’expression « se cramponner à l’unité ». Klasse. kennen.frumos.skr: smrti). comme on dit.bine.insignă colorată.disticţie. wise. a fi constient. be aware of. rule. XI.sigiliu. G:wissen. erkennen. sich bewußt sein. voir aussi: XXXIX. pentru numere de ordine. Kenntnis haben von-. department. abzeichen.Denkschrift. fair. signifie donc posséder la longévité. en embrassant l’unité. memorandum. permettant de faire circuler le k’i. Il y eut également une hygiène sexuelle qui. le coeur ne comprenne rien. n’avaient plus besoin de nourriture et devenaient impérissables ". a percepe. chapter. clever. degree.secţiune. vertraut sein mit -. nice. wisdom. cand de fapt e doar o acumulare. LİSTA CARACTERELOR DIN 第 CAPITOLUL TREIZECI ŞI TREI AL DAO DE JİNG [TAO TE CHİNG. dans l’union du Yin et du Yang. memorandum. les oreilles n’entendent rien. E:know. Stempel. cunoastere. order. grad.1: 知 zhi1 tschi : R: a cunoaste. un exposé de l’art de la longévité : il faut « cramponner son esprit à la tranquillité ») de sorte que « les yeux ne voient rien. propres à conserver la vitalité.

Leute. clar. the being. kraftvoll.55 acest caracter este inlocuit de 智 zhi4. G:haben. es ist klar. to perceive. Wissen. klar. Kraft.Substantivierung. Enlightened. strength.plinul. E: to know.13: 力 li4 putere fizicã. wit. gewaltsam.inteligent. a ieşi (dintr-o încãpere) a muri. a percepe.lucru. scheinen. a învinge. welcher. one's own.3.:jnana). phys.manifestarea. Einsicht.a cuceri. mit Kraft. 33. cunoastere mijlocita(in lb.fiinţa. Verstand. 33. desteptaciune. everybody. hangiu). die Kraft haben.daß-. deutlich. sichtbar. wisdom. Person.muşchi.: 智 zhi4 tschi R: a cunoaste. jemand. to possess.beherrschen. personal. in 3. Eifer.forţă. a face clar.-or. die Kenntnis. character. schließt als Finalpartikel Befehlssätze ab.4. a subjuga. to exist. E:oneself. persönlich.energie. cand de fapt e doar o acumulare. 2: 人 ren2 jen : R: om. leuchten. personality. artist. carti. adecvat pentru. muncitor. open. morgen.3. ceilalţii (în opoziţie cu sine însuşi). von selbst. schließt in Definitionen das zu Definierende ab. G:Weisheit. uman. Auto-.F. kräftig. there is. luminos. das Wissen. vorhanden sein. particulă gramaticală cu funcţii variate. clearsighted. explicit.(de aici:)următoarea(zi ). brilliant. eigen. experience. seit. bud: Erkenntnis. erkennen. naturally.lumină.10: 人 ren2: R: vedeti/see: 33. spirit. ein solcher. clear. skrt. a avea forţa de a face. 33. G:hell. apare prima data in: 2. 33.4. (skr: jnana).a exista.efort. der etwas. din. înţelepciune. în special“acela care vine”şi “acţiunea de a veni”. suficient. Verstand. Stärke.skr: jnana). Geist. Höflichkeitsanrede.8: 明 ming2 ming:R: strălucitor.tendon. . 33. ability. bildet Partizipien und (Partizipial-) Substantive. apare in: 3.-giu] care indica persoana care face ceva. taoist. E: a particle used after an adjective or verb[-er. (influenta confucianista care identifica inteligenta si intelepciunea cu " umplerea cu invataturi").prin sine însuşi.a exercita propria forţă. indirect knowledge(in Sanskrit: jnana. person. verstehen. glänzend. sich anstrengen. olar. Enlightenment. intelligent. es gibt. power. Ming-Dynastie(1368-1644). a prezenta. agerime. distinct. 33. klug. man. used to indicate a person engaged in a certain profession or believe in a doctrine. (fig) Energie. corespunzãtor la. to own the existence.55 in loc de 知 zhi1 . E:bright.taoist] G:enklitisches grammatisches Hilfswort: derjenige.5:自 zì4 tzu tse : R: (respiraţie. force.N. eifrig. minte. erklären. Intellekt.11: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33.4. G: Mensch. de la. was anbetrifft. 3: 者 zhe3 tsche R: particula de genul[-ar.zori. Menschheit. wissend. from. used to indicate things mentioned above[worker. hebt das logische Subjekt hervor: was. sharp-eyed. a întrece. ernsthaft. cunoaştere mijlocita(in lb. homo. a purta.anlangt. 33.-ist] as a substitute for a person or a thing.12: 有 you3 yu R:a avea. evident.skr: smrti). cu totul. E: human being. selbsttätig. cunoastere indirecta sau mijlocita de simturi si de procesarea mentala (transmisa prin vorbe. a intelege. 33.existenţa[ceea ce are caracteristici şi deci un nume]. văz. E:to have. marturii ale simturilor).mijloace. o memorizare de texte transmise sau memorate(in lb. verständig. bud: das Dasein. sine. weise. jemand anders.natural. experienta.6: 知 zhi 1 R: vedeti/see: 33. resurse. others (as opposed to oneself). privat. care e luata de confucianisti drept inteligenţă. die Erkenntnis.9: 勝 sheng4 A.7: 者 zhe3 tsche R: vedeti/see: 33. berühmt. a excela. offen. 33. klug. smrti) which is taken by the confucianist as intelligence. von(Richtung). persoană. das. physical strength. Klugheit. natürlich. 33.-ist. 33. G: selbst. a depãşi.people. sine. a declara. 33. Intelligenz. eruditie. suflare) propria sa persoană.vedere inteligenţă. în întregime. each.iluminat. a sti. B. understand.2.1 33. Fähigkeit. skr: «bhava». phil: das Sein.

amintire.23. reichlich. hsin.33.unii comentatori consideră că forma veche. gelingen.cusur.a executa. mai bun.a mânca(o silabã). un-. a bit more than. ample.a constrânge.22: 強 qiang2 R: vedeti/see: 33. G:Wille. tue ja nicht.minte. negaţie.a nu pronunţa. nicht feststehend. freedom within limits. 33. inscripţie). records. 33. Nachdruck.(eines Tisches usw. capable.16: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33.sufficient. Familienname. in many traditional Chinese fields. vollständig. a omite.used to indicate indifference. daß-). be all right. gewaltsam. 2. hang hing : R: a merge. Stufe.a pleca. vollwertig. scop.libertatea între anumite limite]. pinyin: huo)] considerate de antici că alcătuiesc universul fizic. a nutri (un sentiment. Familienname Aussprache kiang3 zwingen.determinare.a trata cu indiferenţă.a neglija. absolute Verneinung. 33. Metal (Chinese: 金. violent. genügend. mehr als-. serie. behaviour.genug.a se mişca. 33.a scãpa.56. fail to get hold of.1 33. E:walk.părãsire. nicht. vollziehen. es geht.a greşi. defect.15: 勝 sheng4 R: vedeti/see: 33.a se comporta.care e demn(de). besser. bestehen auf-. stattfinden. a pãstra cu duioşie.a face.Earth (Chinese: 土. Aufzeichnungen.19:足 zu2tsu:R: picior.19: 33. kräftig. carry out. pinyin: tu).uitare. competent. veranstalten. metal(Chinese: 金. Tatkraft.o firmă. capabil de. befriedigen.şir.18: 知 zhi1 R: vedeti/see: 33. pinyin: mu). Bein.42. Fire (Chinese: 火. foc(火.ambiţie(uneori: a scrie.17.E:lose. Wandel. [vezi: Comentariu în «Glosar de termeni chinez-român»].daß -.inimă. pinyin: shuǐ)] are chiefly an ancient mnemonic device. sich lösen. Ziel. pinyin: shui). durchaus. E:rich. anale. G:reich. travel. a pãstra în suflet. um zu (veranlassen. zeitweilig.五行 wu3 xing2: "Cele Cinci Miscari/Faze/Elemente " [pământ(土.greşeală. 33. pinyin: huǒ).a arunca. reisen. Absicht.3. Wesen. nein. geeignet. verrichten. reichlich. anmaßend. ţintă. aspiration. bereichern.a nu bãga în seamă.comportament. Zweck. negation. decizia de a realiza«eliberarea».3. mark. used to indicate a choice to get free. mers.plimbare. powerful.Schritt. trip. ausüben. 33. gebr. tun. superior. abundant. used to form a negative. a face eforturi.drum.23: 行 xing2.43.purtare.a acţiona.not. acţiune. Schriften.26: 志 zhi4 tschi voinţă. 33. apă(水.acţiuni. pinyin: jin). better. sign. document. 33. E:strong.fără.12.). sehr sich frei machen. Kraft. termen folosit pentru a indica non-acţiunea. hotărâre. Reihe(NCS 320). E:will. apare in:9. apare prima data in 3. Freiheit in Grenzen. dient als Vorwort zur Bildung von Zeitwörtern.25: 有 you3 R: vedeti/see: 33. .non. intenţie. G: gehen. pinyin: tǔ). do.(metal)de puritate standard. verneinende Befehlsform. nicht da sein.28: 失 shi1 schi a picura. vor sich gehen. Wiebel(Insekt). Linie.24: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33. cale. Entschluß. G:Fuß.25. pinyin: mù). o speranţã). abundent. dazu angetan.funcţionare. 33. 五行 wu3 xing2:« or the Five Movements. zufrieden. handeln. 33.destul. Water (Chinese: 水. Jahrbücher. für erheblich.Grad. un depozit. annals. a sili. apare prima data in: 3. noch nicht. nachdrücklich. nötigen. sich anstrengen.20: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33.9.a lãsa. 33. înregistrare. 2.enough. 33. begehen. magazin. wealthy. Streben. (prefix negativ).element. E:foot. apare prima data in: 17. a năzui. unverfälscht.a se rătăci. E: no. wohlhabend. hartnäckig. care a fost ulterior simplificată ca : 不 este:懷 huai2 [a gândi la. G:grundsätzliche. lemn(木. Betragen.3. nicht tun). Beschreibung.14:自 zì4 tzu R: vedeti/see: 33. (nicht so sein. -los. opulenţă. a forţa.17:強[强] qiang2 kiang puternic. memorie.27: 不 bù4 pu : R: nu . suficient. a lãsa sã cadã.Medicina Tradiţională Chineză[MTC] utilizează relaţiile dintre Cele Cinci Elemente pentru a explica diferitele fenomene fiziologice şi patologice. Five Phases or Five Steps/Stages[Wood (Chinese: 木. Geschichte. Ehrgeiz.care meritã(sã).a lăsa să scape.sân. wolle nicht. pinyin: jīn).5. übertreffen. a pierde. die (fünf) Elemente .conduită.21: 富 fu4 fu: R: bogat. G:stark.

stehend.4:天長. drückt Wunschform aus: möge.uituc. a pieri. vernichtet. break (a promise). wo. mort. în vârstã.sie es. gleichwohl. Zeichen höchster Steigerung.60. apare in: 6. 8. distrat.défunt . leblos.la fel. sfârşit.mourir . 13. şi încă. 33. asservir . viaţă lungã. moarte. are not without. a uita . fail to achieve one's end. sonder. life.3. dar. (pierdut mental:) a pierde. her.(despre plante) a se usca. lost. 33. (“astfel. get lost. 忘 wàng wang4 wang R:a uita.38: 壽 zhe3 R: vedeti/see: 33. too.acela particulă modală (ce marchează o opinie ori o opţiune subiectivă). E: forget. perdu. their. fort. anéantir . ceea ce. und doch. E: die. fixed. di4 jiu3) 7.locul unde. Einleitungswort. run away.încă. anderer. dieser. deren. ohne. asemenea. B. Geburtstag(älterer Leute) Familienname. verloren. jener.4. mort. (Wasser). they.32:久 jiu3 kiu gau2 R: timp îndelungat. fest. a omorî. die. ce se poate traduce prin: “a se aseza si a uita de tot”. 地久(tian1 chang2.7. Stelle.23. to the death. dead. hohes Alter. was auch immer. în acele circumstanţe”. that.1. in taoism. 33. etwa=nämlich. G: sterben. disappear. G: langes Leben. E:flee. mort. Ursache.dvs. de détruire. perish. mißlingen. as well.confirmarea unei afirmaţi. tot. leeres Wort am Satzendende. 也 ye3 ye particulă finală .particulă finală ce se referă la propoziţia care o precedă. davon. nicht haben. fliehen. 33. und ebenfalls. übertreiben. şi. G:und dabei. inflexible.Cerul[Tao]este o eternă dăinuire. wang2 wang R: a muri. haltbar. fahrlässig.33: 死 si3 sse R: a muri . längst. absent.3. birthday. die.exact. parti. curgere. aber. du dein. mutaţie]. trecere a timpului. dead. particulă finală. Lebensabend. in seltenen Fällen ein Fragewort. und demgemäß.chiar şi. shou4 schou cantonese: sau6 R: longevitate. durată de viaţă.37: 者 33. starr. nicht haben. 33.însă. 33. dauerhaft.printre altele. his. indicating resignation.E:also. deadly. dying. mourant.3. das. away.de multă vreme. cauză.atunci. abgetan. ihr. for burial. BIBLIOGRAPHY/ BIBLIOGRAFIE /BIBLIOGRAPHIE/ BIBLIOGRAFIA . was. sich irren. ne sont pas sans. töten. G: lange. vârstã înaintatã. 33. particulă de legatură: apoi. mishap. fuir. 33. verpassen. întârziat. aim and means or action.36. closed.34: 而 er2 ör erh.Fehler.a creşte. unbeweglich. apare in:7. indicate a change from one state to another. abwesend. sein. flee. loin.deviate from the normal. Zählwort für Gebäude. disparaître.Pământul[Universul manifestat] este o permanentă devenire [transformare. C. G:verlieren. 33. its. Dauer. apare in: 7. G: sterben. auslassen.gleichwie. imortalitate. Relativpronomen: derjenige welcher.30:所 suo3 so R: loc. E: place. connect cause and effect. intalnim termenul tehnic zuo wang: 坐忘. tu. mistake. Tod. G: vergessen. pass away.G:er. sogar. such. fuir .27. defect. verschwinden. mult timp(în urmă). of a specified duration. F:oublier.36: 亡 wáng. G:Schlußwort der Schriftsprache. similar to but or yet. das bedeutet. E: express coordination. dessen. destroy gone. absorbit de ganduri.se sauver .lor. E:used within a sentence to refer to somebody or somrthing mentioned earlier: he she it. rigid. în realitate.31: 者 zhe3 R: vedeti/see: 33. E: longevity. indessen. umkommen. în calitate de:) sufix în frazele adverbiale. tot. implacable. wodurch. unwillkürlich. 33.29: 其 qi² ki ch’i R:a ei. E:for a long time. impassable.35: 不 bù4 R: vedeti/see: 33. vernachlässigen. versäumen. F: décédé . G:Ort. Umgangssprache: auch. R: A. das ist. acela care de fapt. a pieri.a lui. indicating concession. extremely. Zeichen des Indikativs. lose. age.

Title: Commentary on the Lao Tzu (by Wang Pi). introduced by Burton Watson.The Tao Te Ching. Ballantine. 1993 ISBN 0-87220-232-1] Alan [Ralph Alan Dale . W.Lao Tzu Translations-A collection of all translations of the Lao-tzu (Laozi) Prescurtari pt. Roger T. Published: Honolulu: University Press of Hawaii. Douglas. translated.Title: Daodejing : making this life significant : a philosophical translation Published: Beijing: Xueyuan chubanshe. Young. and pronunciation guide. Title: Lao-Tzu Tao Te Ching. Published: San Francisco: Chinese Materials Center. with translator's preface.. Roger T. 81 Verses By Lao Tzu with Introduction and Commentary. Ames . with paintings by Stephen Addiss. Ames& Hall [Roger Ames and David Hall Dao De Ching: A Philosophical Translation.English by Anonymous] Ariane [Ariane Rump in collaboration with Wing-tsit Chan . Young. notes. 1977] Anonymous [Dutch . 1979] . translated and adapted by Rhett Y. and comments (by Chen Kuying. glossary. Title: Lao Zi : text. Ames. 2003] Ames&Young [Rhett Y. autorul fiecarei variante de traducere a textului lui Lao Tzu Abreviations for the author of each translation variant of the text of Lao Tzu Add & Lomb [Stephen Addiss and Stanley Lombardo.2007] Allchin [Allchin. Ames). W. Published: Cambridge: Hackett Publishing Co.2002] Ames[ Roger T. Tao Te Ching: Classics of Integrity and the Way. 2004].

Eddison Sadd Editions. 2000] Clatfelter [Headless version Jim Clatfelter.Paris : Stock. Bahm [Archie J.uk/daode_jing_intro.Chinese . Tao Tê King. Limbajul pictural chinezesc.Editeur : Le Courrier du Livre.The Essential Tao: An Initiation into the Heart of Taoism through the Authentic Tao Te Ching and the Inner Teachings of Chuang Tzu Translated and Presented by Thomas Cleary. Mentor Books] Bullen [David Bullen] Bynner[Bynner. Editeur Editions Jouvence . 105 pages. Wing-tsit.nvg. THE TAO TÊ CHING translated by Henry Balfour. 1955. essai sur la philosophie. Published by Marlowe & Company.Astrolog Publishing House.Tao Te Ching" .. 2005. Belmont. pdf. Herissey). Derk Bodde (Translator). The Library of Congress Catalog Card Number 62-b21266. a translation of the Tao Te Ching. http://www.217 p.Trad.7. 1967] ChengA [ Cheng. New York.Fourth printing 1967. Derk. Le message de Lao Tseu . English interpolation.Armel[Armel Guerne Lao Tseu. « Le Dao du non-agir dans le Laozi ».492 pp. ISBN 2-914395-02-7. NM: Sun Pub. A Source Book in Chinese Philosophy. ISBN 0-534-57609-5] ChengLin [Cheng Lin The works of Lao Tzyy : Truth and Nature popularly known as Daw Der Jing appended with chinese texts and the oldest commentaries." Dissertation. Chang.. Paul. 1991.lacanchine. Paul. 1975. 2004] Chen E M[Chen.org. (Stock plus. Published: New York: Macillan.Taipei.html] Chung [Tsai Chih Chung.uk 2005. New York: Penguin Putnam. 1991. Witter. Club français du livre. http://oaks. Paris.Taiwan. Ph. The Speculations on Metaphysics. Traduction collective .. Truebner. Vide et plein: le langage pictural chinois. by Chan. Vid si plin. Man. Princeton. N. Chao-Hsiu Chen. Francois Cheng. Meridiane. Paul Carus... traduit de l'americain par Claude Elsen.org.China. Wadsworth.tclt. 2003.D. Ill. and D. chap. 1983. Chicago.june. 176 – 199. with an introduction and commentaries. Le Monde du Tao : creativite et taoisme. Paris. The Tao Te Ching: A New Translation with Commentary. Trench. A Study of the Key Ideas in the Tao Te Ching. Title: The Way of Life: Tao Te Ching(Wang Bi): The Classic Translation. 1997] ChengF[François Cheng. Chao-Hsiu. HarperSanFrancisco ISBN 0-06-250216-6 . Tormo[n]d [Byrn]: "Dao De Jing . ISSN 0154-361X).J. Histoire de la pensée chinoise. Published by the World Book Company.TAO TE CHING Lao Tzu. de : "Creativity and taoism" . http://www. by Lao Tzu translation. Chan. with introductory essays. Ellen Marie. 24-27] Beck [Sanderson Beck. Vide et Plein http://www. Dao De Jing. p. 1983. Laozi . The Way of Lao Tzu: A Translation and Study of the Tao-te Ching. . NY: SquareOne Classics. François Cheng Des extraits du livre de F. 1989.com/L_Cheng-vide.htm. Lao-zi: Dao De Jing. Patrick Michael. C.Title: Tao Te Ching: The Way of Virtue. 1898. .ISBN 2-234-01056-X] Chen [Chen. Bucuresti. Lao-Tze's Tao-Teh-king. 1884. Carus.www.: Princeton University Press. : couv.com/.at/onkellotus/TTK/English_Chohan_TTK. Ed. 1972] Byrn [Tormod Kinnes 1997 Kinnes. 2003.com/~jimclatfelter/jimztao. Co. Tim. Boxed Set. Published: Garden City Park. illustrated with art and calligraphy by Chao-Hsiu Chen. 1963] Chang [Chang Chung-yuan.The King by Lao Tzu: Interpreted as Nature and Intelligence by Archie J.: Open Court Publications. Online document 2004] Bodde[Derk Bodde A History of Chinese Philosophy. La sagesse suprême . Chung-yuan.Interpolation by Tormod Kinnes. http://home. Philosophy. Perigee/Penguin.Collection Philo-Bédé. 18 cm. Tao Te Ching : Le célèbre texte taoïste présenté sur 81 cartes . 1958 . Published: London: Trubner.1996] Blakney [Raymond B. BobbsMerrill Company.New York: Putnam. Santa Fe. 2000. New York : Harper & Row. Chen. and notes. 2000.English tclt. translation based on a version from Qing Dynasty.pages. London: The Open Court Pub. Introduction to the Headless Tao] Chilcott [Chilcott. based on the English versions of Lin Yutang.html] Cleary [Cleary-Thomas Cleary.uk/daode_jing. Vol.. 1913.1969] Clatfelder [Jim Clatfelder. Frederick Ungar Publishing Company] Balfour [Frederic Henry Balfour. 1944. comments.T. 128 p. The Canon of Reason and Virtue: Lao Tzu’s Tao Teh King. The Way of Life. 1868] Chan [Chan. Blakney. 64. Translated. On Lao Tzu . Wing-tsit. Tao Te Ching: Lao Tzu's Classic Text in 81 Cards.htm] Chou [Chou-Wing Chohan& Bellenteen. www. . Bahm.]. .geocities. Tao: A New Way of Thinking. 1963. K. 1963. Princeton University Press. The Tao Te Ching by Lao Tzu . New York: Paragon House.tclt. Anne. Further remarks on the identification of Lao Tzu: a last reply to Professor Dubs. Chalmers [John Chalmers. 1983. 1963]. Abe (Translators)Tao TE Ching: The Cornerstone of Chinese Culture. ill. Ellen Marie .org/re3ra3. 657 p. 1: The Period of the Philosophers (from the Beginnings to Circa 100 B. Arthur Waley and Wing-tsit Chan. La Salle.org. 1991] Carus [Dr. Published: London. Polity and Morality of the Old Philosopher Lau Tsze.Fordham University. "Tao.sanmayce. Bahm. Suzuki .1944. In: Journal of the American Oriental Society. II. 1979 (27-evreux : impr..178 pages .) by Yu-lan Fung (Author). la poesie et l'art chinois / Chang Chung-Yuan . Bodde. Wing-tsit. According to Lau Tzu. Le Seuil. Cheng.html ] ChengHong [David Hong Cheng. 1979. Éditions du Seuil. Nature. . Co.html] Byrne [Byrne.

-L. English interpolation. Evola. Edwin [Edwin Sha.Cleary. London: John Murray. 1982.) 1923] Da Liu [Da Liu The Tao and Chinese culture. Lao Tsu: Tao Te Ching. Lanciano.debitel. Marcel .html] Donohue [Donohue. Thomas. 2003] Condron [Daniel R. Pardès. my words are very easy to understand : lectures on the Tao Teh Ching (by Zhèng Mànqīng. Tao-Te-Ching The Classic Chinese Work in English Translation.com/tao/docs/taote. Published: New York. 1953 1987.. J.dieterich/index.Tao Te King.com. Taoism: The Magic. VIII.org/ttc/ancient. The Book of the Way and Its Virtue translated from the Chinese and Annotated by Duyvendak. Lulu. Holmes Publishing Group. Evola. CA: North Atlantic Books. Published: New York: Vintage. A. 1950]. Dott Gino Carabba Editore.Tao te king. Duyvendak. 2005] Duyvendak[Duyvendak. 1905. Tao Te Ching. Erkes [Eduard Erkes. 1979] Dalton [Jerry O.org/theway/suffer.pages. 1950] Ettilio [Andreini. Chinese – English. 1954.mcmail. 1991). Laotzu's Tao and Wu Wei translation Brentano's Publishers. Tao Te King(Wang Bi).htm] Dicus [Dicus. Milano. ottobre 1994].htm] Gia Fu Feng [Laotse.Title: Ho-shang-kung's commentary on Lao-tse . Lao Tze. Goddard. Cheng Man-ch'ing. Andre. My Dao De Jing (The Path of Love and Happiness).html.Casa Editrice Ceschina.Dwight Goddard.). L’essenza del Tao.org/ ® www. Maisonneuve.Wisdom of the Daoist Masters: The Works of Lao Zi (Lao Tzu). 1994). “I Piccoli Libri”. Julius. 1989] Fex [Aalar Fex. Paris). Published: Richmond. Edwin Sha from the perspective of a Buddhist. Cheng Man-ch'ing.1959.. 1991] Conche [Conche.1989. Ristampe: 1987. 1919] . by Guido Stucco. www. Il libro della Via e della Virtú. Laozi. 1923. 1993] Derek Bryce [Derek Bryce. Poems of the Universe: Lao Tzu's Tao Te Ching.1984. Il Libro della Via e della virtú.Translated by Gia Fu Feng] Gia-Fu&Eng [Feng Gia Fu and Jane English. No. "Tao Te Ching" . 1947. Thomas. translated from the Chinese by Tam C. The Sayings of Lao Tzu.archive. Milano 1996. In: Sesso e longevità.Published: Ascona.Translation with some commentary by Dr. Avon. Milano. Tao tê ching. Attilio. (a cura di).-J. 1999] Crowley Aleister Crowley The Tao Teh King (Liber CLVII).. agosto 1994. 1999 Liarech Enterprises] DerekLin [Derek Lin The ”Ancient Child” http://truetao. John Murray.nomad. each character linked to a dictionary (GIF + sealscript characters). Armenia.Cleary. 1997. Il libro del principio e della sua azione (Tao-Tê-Ching). and Long Life. presentation de Jean Bernachot . Tao te King. translation and commentary. Tao Tö King. Switzerland: Artibus Asiae. 2006 ] Foucquet [Jean-François Foucquet (1665-1741)Second complete translation into Latin and French] Fukunaga [Fukunaga Mitsuji] Gauthier [Gauthier. Dao Is Open. 1998] Eichi Kimura Éracle [Jean Éracle Lao-Tseu. c1981] Giles [Giles. Oscar Mondadori. Einaudi. Genesi del «Daodejing». www. Wulf. Condron. Tao Teh Ching. the Mysticism.1995. J. Zhuang Zi (Chuang Tzu) rendered into English by Derek Bryce from the French of Leon Wieger's Les Peres du System Taoiste (Cathasia. www. Gibbs. “gli Adelphi”. translated. Lanciano. 53p. MO: SOM Publishing. Lionel. Carmagnola. John. http://home. New York : Schocken Books. de l'italien par Jean Bernachot et Philippe Baillet.A. Edizioni Mediterranee. La pratica sessuale taoista come via per il benessere fisico e mentale (Sex. Torino. Title: Lao-tzu. foreword by Jean Bernachot. 2004] Cronk [George Cronk. Lao-Tzu . 2005 (see also Your Tao Te Ching. 1996] Eiichi [Eiichi Shimomiss.com/tao. Tao Te Ching e Chuang-tzu (The essential Tao: an initiation into the heart of Taoism through the authentic Tao Te Ching and the inner teachings of Chuangtzu. Title: Tao Te Ching: A New Approach.English & German translations. An introduction to a 1959 Italian translation of the Tao-Te-Ching. trad. 2003]] Correa [Correa. Roma: Nuova presentazione. L. J. Laozi Daodejing.1992. Paris. J. agosto 2004] Evola [Evola. Julius (pseud. “Piccoli saggi”. 2002.-L.at/onkellotus/TTK/English_Gauthier_TTK. Istruzioni nell’efficacia e nella regola. Les Belles Lettres.truetao.. “Orizzonti dello spirito”. ed. Albin Michel. Milano.htm.htm] Dieterich [Dieterich.. Presses Universitaires de France. 1972] Gib-Cheng [Gibbs Tam C. trad. London. Roma. Puiseaux. http://home.1991. Edmonds(Washington)1993. Leon Wieger . with an introduction.1972. Images by Penny Downes (in: The Nomad Web Site). Health.rivenrock. A New Translation by Ko Yuen(Aleister Crowley) The Equinox (Volume III.ed (anastatica) Edizioni Arktos. Lao Tzu: The Tao Te Ching / An English Translation. et commentaire par Marcel Conche.-J.1995. Julius. A new translation. Estra Brian M. Dalton. Paris. Ed. Nina.Published: Windyville. Lie Zi (Lieh Tzu). Title: The Tao Te Ching Interpreted and Explained.net/user/wulf. Julius Evola. Le Taoisme. Paris. Adelphi (c 1973). 1984]. Carabba Editore. Le Livre de la Voie et de la Vertu. New York. July 14. Thomas Cleary. “Biblioteca”.

Washington. UAB/Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Published: London: Rider & Co.pages. Tienzen (Jeh-Tween) 龚天任 The Tao Te Ching by Lao Tzu Translated by Tienzen (Jeh-Tween).Tao Te King(Wang Bi). 1950. London: Philip Wellby. Floch). trans. Moscow-Leningrad.Title: Lao Tzu’s Tao Te Ching: A Translation of the Startling New Documents Found at Guodian Published: New York: Columbia University Press. René Guénon.rusa) Yan Hin Shun — The Ancient Chinese Philosopher Lao Tse and His Teaching. Vol. Le Centre du Monde dans les doctrines Extrême-Orientales.1953.at/onkellotus/TTK/English_Gong_TTK. (New York: Harper & Row. Hawaii.A Rich & Truthful Life. (Collection Tradition). Walter GornOld. Tao Te Ching. Laozi : Daodejing El llibre del ‘dao’ i del ‘de’ Traducció del xinès. collection "Mystiques et Religions”. Paul Shih-yi Hsiao translation of eight chapters from the Tao Te Ching. Publ. Marc Haven et Daniel Nazir.)] Henricks 2[Henricks. : couv. Lao Tze: The Tao-Teh-King: A New Translation with Introduction and Commentary (Formerly published under the title "The Book of the Simple Way" in 1904) . Editura de stat pentru literatura stiintifica. n° 16.] Heidegger [Heidegger Martin.iewu. 2000] Hatcher [Bradford Hatcher. introducció i comentaris de Golden.. 1992 (53-Mayenne : Impr. 2000] Hin-Shun [Yan Hin(Khin)-shun Lao Tzî . .1949. Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение. 1979] Hsuing[Hsuing. edited by Livia Kohn. Docteur Marc Heaven qui demanda. Chichung. 18. Tao-te-king. Apercus sur l'esoterisme islamique et le taoisme / Rene Guenon . [Huang. 2006. (Trans. 2000. trad. Paris 1969 Lao Tseu .. 181 p. www. éditions Dervy-Livres. Лао Цзы. 1995] Guenon[Guénon.. Hertz. Moscow-Leningrad. juin 1926. Институт философии.terebess. . Hereafter OWL. P. Дао дэ Цзин. El llibre del "dao" i del "de".Editor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. JAIN PUB. Tao-tê-king. Lao-Tzeu. Gong [Gong. М. Regnabit . The Way to Life. in I Ching / Tao Te Ching.Dao De Tzîn. 1904.org/ www. a lui Ian Hin-Şun. On the Way to Language.T.Title: Lao Zi: The Book of Tao and Teh Published: Beijing: Peking University Press. David. Julia M. A Daoist Theory of Chinese Thought. texte chinois présenté et traduit par François Houang et Pierre Leyris. Академия Наук СССР. 19 cm.] Henricks 3[Henricks. Traduit par Marc Haven et Daniel Nazir. Taiwan: China Academy. La Voie et sa vertu. Paris. http://home.Cf. 1929] Gu [Gu Zhengkun .archive.. Gallimard. 2001] Hwang [Shi Fu Hwang. Lao Tzu. 2002 ] Hoff [Benjamin Hoff. 1971). Publisher:Brumby Holdings.6e année – N° 12 – Tome XII – Mai 1927] Guiraud [Daniel Guiraud. ISBN 2702901972] Hansen[Chad Hansen. 1987...1946 . Barcelona. "Influential Western Interpretations of the Tao Te Ching. à son ami Daniel Nazir de terminer son oeuvre. 2005] Headless version [see Clatfelder Jim] Hardy [Hardy. 245 p Lao Tseu. Lao Tseu. ch. 165 pagini (traducere din lb. François et Pierre Leyris. Published: New York: Ballantine Books. Collection " Points-Sagesses".ISBN 2-07-072749-1. preface and comments by Seán Golden & Marisa Presas). 1985. Editions Dervy 1996] Heider [John Heider. Courrier du livre. le livre du Tao et de sa vertu . . Lok Sang. Daodejing. L'Omphalos. Ян Хин-Шун. XI. Laotze. 2000] Ho [Ho.edu/Lao1. 2000] Hond [Bram den Hond.] Henricks 1[Henricks.Golden [Seán Golden & Marisa Presas . initialement une traduction par un auteur anonyme. 1977] Huang C. Tao Te Ching: A Literal Translation. –Paris.157 p. Walter Gorn. Tao Te King”. Barcelona: Edicions Proa. Lao Tze. avant-propos de Roger Maridort.Lingnan University. 2003] Huang T. 1981] Hogan [ Ron Hogan(previously known as Jesse Garon). Editions du Seuil. translation with annotations . Laoism: The Complete Teachings Of Lao Zi 312 pp. Tao. 1905. Oxford University Press. Ян Хин-Шун. René. Filosoful antic chinez Lao Tzî şi invătătura sa. Seán i Presas. Y. avant son décès.html. :АН СССР. et intro.International East-West University in Honolulu. 1950] Hinton [Hinton.Л.hu/english/tao/gong. Robert G. 1998] Haven [Haven Marc. from chinese to catalan.html www. Tao Te King." in Lao-Tzu and the Taote-ching. Title: Lao-Tzu: Te-Tao Ching: A New Translation Based On The Recently Discovered Mawangdui Texts.September 1. The Tao Te Ching by Lao Tzu (trad. State University of New York. Robert G. June. Robert G. [Huang. At the Heart of the Tao Te Ching.Tao Te King. The Living Dao:The Art and Way of Living. 1989. The Simple Way. Chinese Culture. Chinese (Mawang Dui)] Houang [Houang. see: "A Dialogue on Language (between a Japanese and an Inquirer).htm] Gorn-Old [Old. by AN USSR. D. Le livre du Tao et de sa vertu. Publicacions de l'Abadia de Montserrat." in Heidegger. Paris. suivi d'Aperçus sur les Enseignements de Lao Tseu. DC: Counterpoint. ill. annot. éditions Devy-Livres. and Michael Lafargue. 1988. Marisa. symbole du Centre. Tao Teh Chin: The Taoists' New Library Publisher: Taoism Pub Date Published: 1991 ] . Tao Te Ching. René Guénon.

Chengtu.tao-te-king. «Maîtres spirituels ».1994] Lao [Lao C’en. James. Lie-Tseu Traduit du chinois par Benedykt Grynpas et Liou Kia-Hway. with the collaboration of J. R. 2002] Jeff [Jeff Rasmussen. Leebrick Lao Tse. siècle avant l'ère chrétienne.1982] Kim [Ha Poong Kim. Sarah Stang.C.-C. Tao Te Ching(The Book of the Way and its Virtue). Traduit du chinois par Liou Kia-hway. [Lin. Spirit of Tao Te Ching.Duprat.. “Di fronte e attraverso”. Claude Larre Lao Tseu. LaFargue. 1950. A Translation of Lao Tzu’s Tao Te Ching and Wang Pi’s Commentary.daozang. 1966. Tchouang-Tseu.Lao Tzu. Jaca Book.J. préface de : François Cheng. Published: London.Classic of the Way and Its Nature. Tokoyo: Daitokaku. 1992. Li Dao de Jing: A New-Millennium Translation. Kline. Published: Palo Alto. 1982 (éd. The Heart of Chinese Medicine. maggio 1993. Paris. New York: Harmondsworth: Penguin Books. Avantpropos. Kaltenmark [Kaltenmark. Philosophes taoïstes. of earlier edition without Chinese text. Gao Shining. Claude Larre. Claude Larre and Elizabeth Richat de la Valée. 2003] Kromal [Karl Kromal. Lao Tzu : Tao Te Ching : Translation of the Ma Wang Tui Manuscripts. Rooted in Spirit. Hughes] Inouye [Inouye.Hu [Hu Tse-ling. Palmer. ISBN 7-119-01571-0] Julien [Stanislas Julien. Title: A Taoist Classic The Book of Laozi . CA: The School of Simplicity. 2002 Tao Te King(Wang Bi) ] Kunesh [Tom Kunesh ] Kwok [Man-Ho Kwok. Seven Bridges Press. Ramsay. 1993] LaFargue[LaFargue. "The Texts of Taoism". 1963. Ursula K.C. 1984. 1936] Hughes [Hughes. 1891] Le Guin [Le Guin. Ed. 1842 Julien. Hughes. 2000] Jiyu [Ren Jiyu. Ernest Richard . Tao Te Ching. October. Paris. Le Livre de la Voie et de la Vertu. “Tao Te Ching. Kimura [Yasuhiko Genku Kimura. Poets Press] Leebrick [John R. J. Édition de Benedykt Grynpas et de Liou Kia-Hway. London: J. Tao Te King. Seaton. 1985. Premier Publishing] Lin P. Tao Teh Ching . 1968. Published: Beijing: Foreign Languages Press. Michael. Lao Tzu. ISBN 2226021183 (Poche). 1967. P. The Tao and its Characteristics by Lao-Tse. 1977). Alfred A. C. (Barrytown: Station Hill Press. Il libro della Via e della Virtú (Le livre de la Voie et de la Vertu. Milano. Paris. Albany: State University of New York Press. Kitselman II. Lao zi.).Title: Dao de jing (The way of peace) of Laozi. . Knopf. Lao-tseu: Tao Tö King. 1998 Le Guin. Suny. 2003] Khin-shun[vedeti/see: Hin-Shun]. Nisi Sunyatta.” Chinese Philosophy in Classical Times. Parution : 14-03-2002. Paul J. A Reasoned Approach to the Tao TeChing. La Jolla.ro/books? id=Q_dUmISd38YC&pg=PA192&dq=Claude+Larre&lr=&hl=en#v=onepage&q=Claude%20Larre&f=false] Lau [Lau. . 1942. rev.html] Larre [Claude Larre. 1980] Larose [English interpretation by Ray Larose. coll. 1881. Tetsuroo Watsuji. 1995) 190.The Tao Teh King or.The University of Michigan. Seuil. London. translation. préface et bibliographie par Étiemble. http://books. c1936] Kiyoashi [Kiyoshi Miki. Collection : « Bibliothèque de la Pléiade » (No . 1993. Max. Lao Tseu. Shikantaza. 2000] Ivanhoe [Philip Ivanhoe The Daodejing of Laozi. Lau. Dent. 1994 Edition] Lauer [Conradin Von Lauer] Leary [Timothy Francis Leary Tao Te Ching. Tao Te Ching] Hilmar Klaus http://www. D..)]. Stanislas. CA: Day Press.L.. preface d'Etiemble. Paris. Title: Reading Lao Tzu: A Companion to the Tao Te Ching with a New Translation Published: Philadelphia. An Introduction to Zen. Ann Arbor 1977] Lindauer[David Lindauer] LiouKiaHwai [Liou Kia-hway. Paris. Tao Teh Ching. 1997] Li David [David H.M. Shambhala. 1969.org/ Kline [A. composé dans le vi. Sarah (Editor and Introduction). Desclée De Brouwer. tome 1 : Lao-Tseu. Tao and Method. Published: Boston: Shambhala Publications. 1928] Intoppa [Italian interpretation-interpolation by Francesco Intoppa. A Book about the Way and the Power/Nature of the Way.Translated by. S. A Book about the Way and the Power of the Way (Lao Tzu: Tao Te Ching translation). Editions Gallimard. Michael. Laotse. Tao-Te-King. 1842.. Tókyó 1959] Kitselman [A. 1980] Legge[James Legge .La traduction française de Stanislas Julien s'appuie pour les passages difficiles sur le fameux commentaire de Heshang gong (fin du II-e ap. PA: Xlibris. E. Shuten. 1997. Allan. Legge.. R. traduit par : et commentaire spirituel de Claude Larre. The Tao of the Tao Te Ching: A Translation and Commentary. Song Lidao and Xu Junyao. François Cheng.com/daodejing. Tao Teh King. The Way of the Dao: An Interpretation of the Writings of Lao Tzu. 600 B. Dao de Jing : Le Livre de la voie et de la vertu. translated by D. He Guanghu. révisée. Ursula K. Lao Tseu et le taoïsme. Albany: State University of New York Press. ~ 2000 http://www. Szechuan: Canadian Mission Press.google. 190 p. 91. Hong Kong: The Chinese University Press. Lao Tzu: Tao Te King. Ann Arbor Center for Chinese Studies. by Edited and Translated by E.

Asian Philosophy. “Civiltà antiche”..liberliber. (1969) 1978 ] Liu Shi [Liu Shicong (Yang Shu'an).into Latin] Nyssen [Olivier Nyssen Lao Tsé Tao-te-king] Org [Org. 1993. Librairie de l'Art Indépendant. Published: Malibu.. Deciphering Heidegger's Connection with the Daodejing. d'origine occidentale. Julia V.1938 Traduit en français et publié pour la première fois en Europe avec une version latine et le texte chinois en regard.Ed. L’oeuvre complète de Tchouang-tseu. 1996] McCarroll [Tolbert McCarroll. Tao Te Ching. New York. La Vita Felice. Traduit par Ma Kou. 1990. xiii-xxxi. pp. Lao-tseu. 1997]. No. ou le Livre révéré de la Raison suprême et de la Vertu par Lao Tseu.brought to France by Antoine Gaubil (1689-1759) First complete translation of the Daode jing . “I libri del Graal”. Published: Beijing. 1999. aprile 1985. Tao-te-King ( Livre de la Raison Supreme et de la Vertu) traducere si comentariu . Herrymon. Mair. Schocken Books. « Connaissance de l’Orient ». 224 pagini.] McDonald [John H. n° 28. London: A. McDonald. Ioana. Herman. London: Frances Lincoln. Patrick Edwin. vedeti aceasta traducere completa pe: http://www. 1999] Moran [Moran. complete online text. Mears London: Theosophical Publishing House.] Moss [Moss Roberts. Ludd [Ned Ludd. 1965] Ni [Ni Hua-Ching. 2005] Nakamura [Nakamura. PhD] Mair [Victor H. Florin Bratila. Yi-Ping Ong. Tao Te Ching. by Julia V Nakamura.Tzu. febbraio 1955. Title: Lao Zi.1980. NY: University Press of America.283). Barnes and Noble Books.The Tao Te Ching by Lao Tzu. Lao Tseu: Tao Te King – Le livre de la voie et de la vertu. 1922.com/laotzutao ] Mitchell [Stephen Mitchell." Tao Te Ching. La via taoista (La Voie rationelle). ] Ould [Ould. Lao. Spurgeon Medhurst. accompagné du commentaire complet de Sie-Hoéï. Mears.Libraire: Ron Ramswick Books. Ed. available from The Book Tree. Three Smaller Wisdom Books: Lao Zi’s Dao De Jing. USA. July 1997. Published: 1988. facsimile reprint with introduction and notes by Isabella Mears and with an appended introduction by Paul Tice. 1962] Marshall [Bart Marshall. Translated with Commentary By Herrymon Maurer . traduit du chinois par MATGIOI(Albert de Pourvourvilles). Chinese (MWD. Lin (2006). with Introduction and notes by Yi-Ping Ong. Basaia. A Tentative Translation from the Chinese. 1992. Lao Tzu/Tao Teh Ching: The Way of the Ways . Didot. Tao Te Ching] Lynn [Richard John Lynn. ] Ma Kou [Ma Kou. CA: Shrine of the Eternal Breath of Tao. Title: Complete works of Lao Tzu: Tao teh ching & Hua hu ching. Colectia Camp Fundamental. Paris. 896 pages. London: Theosophical Publishing House. La Via in cammino (Taotêching). 3. New York: Bantam. Le Taò-té-King. Isabella (1853-1936). 1979] Noël [François Noël(1651-1729) . an interpretation for Occidentals.. Mabry. 2001] Muller [Charles Muller. Tao Te King. c1999 ] Mabry [John R. Paris. 1982] Mears [Isabella Mears. Pauthier G. 2006] Matgioi [Matgioi (Albert de Pouvourville). The Japanese tea ceremony. Gallimard . Dakers. Title: Tao Te Ching: An Illustrated Journey. Tao Te Ching : The Classic Books of Integrity and the Way. reset with corrections and revisions by Dr. 1905] Merel 1 [Peter Merel] Merel 2 [Peter Merel] Mirahorian [Mirahorian Dan. Paris. et de notes tirées de divers autres commentateurs chinois (Paris: Didot 1838). Guodian). 1946. a translation for the public domain. "The World of Lao Tzu and the Tao Te Ching.scribd. http://www.htm] Pauthier [Pauthier. Roma. The Way of Acceptance. A New English Version. Writers Cub Press. Le Tao de Laotseu. Lao Tsu Tao Te Ching. 1999] Maurer [Maurer. Paris. Lanham. Paris : Gallimard.] Parinetto [Luciano Parinetto Lao Tse. [with combined teachings from Daodejing and Zen Buddhism]. Cartea Caii si Virtutii. Intelepciunea Orientului antic in opera lui Lao Tseu si rezonantele sale actuale. 1916 translation. Published: New York: Columbia University Press. Revised. Liou Kia-hway. Jean Pierre Guillaume. Lee Sun Ching. Lao Tzu: Tao Te Ching Translation Based on His Taoism. Milano. 1922. 1984] Ma Lin [Ma. MacHovec. 1985] MacHovec [Frank J. pp.it/biblioteca/l/lao_tzu/tao_te_ching/html/index. China: Chinese Literature Press. Albin Michel. Vol 16. 1916. Translated during the summer of 1991. translation by Charles Muller. Peter Pauper Press. Title: The classic of the way and virtue : a new translation of the Tao-te ching of Laozi as interpreted by Wang Bi. 2003] Medhurst [C. 149–171] Martin [William Martin.1894. New York. by Lao-Tzu. Tao Jian Wen.

Robinet. Gray 1965. Laozi et le Tao. 2003] Star [Star. San Francisco: Mercury House. whose early theories (1974) on dark matter were revolutionary — with exquisite. (Commentary on the Tao Te Ching).The Tao Te Ching. Mercury House. Observations on the Tao. London. 32. 95pp. Ed. 1945] Suzuki [D.4. Are The Exclusive Agents For All Countries Except Asia East Of Burma. An Introduction by Stan Rosenthal. 1872]." [highly readable scientific paper with "DENNIS" cartoon illustrated above. New York 16.Printed in Hong Kong by CATHAY PRESS 31 Wong Chuk Hang Road. Phenomenological Interpretation of Lao Tzu's Tao Te Chingby Tien Cong Tran. by the astronomer Dr. Les commentaires du Tao tö king jusqu'au Vile siècle. 61. First printing. Lao Tzu Talks to Be.399. 63. 38 p.com/dao. Holly. Tao Te King Chinese . cu 82 (in loc de 81) capitole. Chinese (MWD. 1823. 48. Isabelle.C. The wisdom of Lao Zi: a new translation of Dao De jing(The Power of Tao) by Han Hiong Tan. 82 paragrafe(I .1932. in" Chefs-d'oeuvre litteraires de l'Inde. E. M.Paris : Collège de France : Institut des hautes études chinoises . vol. The Mid-America Press.. Tan (Medical). Qld. 2002] Sorrell [Sorrell.] Ram[Lao Tse/Lao Tze . H. with Introduction. Aninoasa-Gorj.htm] Roberts [Moss Roberts.T. New York: Putnam. Glossary and Index] Sheets & Tovey [Alan Sheets & Barbara Tovey. 34. 1913 Suzuki D. 1996. 78. German by Leone Muller). © ReligiousWorlds ~ Revised (August) 2006] Rubin [Rubin.. Vera C. 2005] Robinet [ Robinet.(aceasta editie . Lao Tzu Tao Te Ching.The Laws of the Universe and Power. Tao Te Ching: the Art and the Journey (Illustrated). New Mexico: Truth or Consequences. April 1965. "The Way of the Action of the Soul". No 4. Rick [Rick Harbaugh.Publisher: Aspley. 434-443. reprezinta o copiere "imbunatatita si corectata" a editiei publicate in 1932.Pauthier G. Liu. Lionel Giles. Editura Ram. de Gregorian Bivolaru. Cardiff: The author. 1000 copies. Lao Tzu. Notes.English by Alan Sheets & Barbara Tovey. Taoist nun. 72. 54. Hong Kong University Press. 1996 (see chapters: 1. 1975] Seddon [Keith H.The Classic Words of Tao & Virtue. Jeremy P. 71. 56. Sakurazawa Yukikazu (George Ohsawa)] Schmidt [Schmidt. Includes the complete Chinese text of the Tao te Ching as embedded graphics] Ta-Kao [Ch'u Ta-Kao. A New Version. Anjeli Press.ISBN 0-941758-01-X 1997] Terence [Terence James Stannus Gray (Wei Wu Wei) Open Secret . Roderic & Amy Max Sorrell. Editeur : Zhongwen.The Oxford University Press.© T. 1994] Ts'ao [Ts'ao Tao-Chung (Cao Daochong. de l’Egypte et de la Chine" tome deuxieme :" Chi-King" p.1998. The Way of the Universe: Tao Teh Ching.LXXXII). Elie Dulcu. Vol 132 (1988). Guodian). de la Perse. Tao-Teh-Ching: Lao Tzu’s Book of Life. Tao Te Ching made easy. New York. fl. 26. Aberdeen Tran Cong [Tien Cong Tran.première traduction partielle du Tao-Te-King. Tao Te Ching: Translated From the Chinese Ch'u Ta-Kao.. : H. translation. 33. Samuel Weiser. 20. Vera Cooper Rubin. VII]. 2001] RobertsH [Roberts. Aninoasa-Gorj. Laozi: The Way. 道德經. Jonathan. And 417 Fifth Avenue. "Tao Te King". (tr. Tao Te Ching: The Definitive Edition. Foreword by Dr. 1977. "Dark Matter in the Universe. pp.] Taplow [Alan B. A translation of Tao te Ching by two prominent 20th century Buddhists. Chinese and EnglishTranslation. GA: CSA Press. 2002. An interpretation of the Tao Te Ching.] Rémusat [Abel-Rémusat. 21 citations. 1119-1125). TAO TE KING Cararea si virtutea] Red Pine [Pine. 2002] Trottier[John Louis Albert Trottier. O.Tao Te King sau Cartea Cararii Supremului Adevar. Paris. intitulata: Lao Tse .Cararea si virtutea. 7. The Tao.Com . Qixuan [Qixuan. Chinese Characters: A Genealogy and Dictionary. translated by Red Pine. Translation and Commentary by Roderic Sorrell+ Amy Max Sorrell. IX 1984. Isabelle.. Paris. Tan [Han Hiong Tan. The Art of Peace. Penguin. 15. Suzuki & Paul Carus . Lao-tze's Tao Teh King.. Sumitomo. published in Lao Tzu's Tao Te Ching. Stanley (Shi-tien Roshi). ISBN-10: 0966075005 http://zhongwen. Red (Bill Porter) Lao-tzu’s Taoteching. 1996. Lakemont. Lao Tzu Chu. Seddon.Maisonnewe et C-ie. Mémoires de l’Academie Royale des inscriptions et belles lettres.First published in 1982 . Karl Otto. 1977] Rosenthal [Rosenthal. 550 pages . and Paul Carus. fr. The Canon of Reason and Virtue (Lao-tze's Tao Teh King) Chinese and English. Proceedings of the American Philosophical Society. Taplow. 2001] Sumitomo [Sumitomo. 70. Das Tao Te King von Lao Tse German interpretation by O.Tarcher. 14. unintended parallels to Tao Te Ching cosmology]. J.T. "Memoire sur la vie et les opinions de Laou-Tseu". Fifth impression of original issued by the Buddhist Society in 1937. 1973]. este prezentata in paralel cu varianta care o plagiaza [4] Lao-Tze . 25. 2003. Published Authorhouse 2001. A New Translation. Amen House. 80 & 81)] . [“British School of Zen Taoism”] IX 1984 . Paris. Inc. de Editura Ram. Bayard.

Title: A Chinese reading of the Daodejing: Wang Bi's commentary on the Laozi with critical text and translation. Sandra A. 1997.] Wing [R.1952.html. Wing. Le Tradizioni”. Le Mail. “Piccola Biblioteca Oscar”. Hughes). Vol. 1: The Period of the Philosophers (from the Beginnings to Circa 100 B.1939..L. 1993] Vladimir [Vladimir Antonov. febbraio 1994.Série Culturelle Des Hautes Études De Tien-Tsin. Published in 2007 by New Atlanteans 1249 Birchview Rd Lakefield.php?l=Daodejing] Walker [Walker. 89-103. Richard. Tao Te Ching. 307-323] Watters [Watters.. Edition: Mild Wear . Les Pères Du Système Taoïste. Lao Tzu's Classic Guide to Leadership. Rudolf G. 2008] Wrigley [Wrigley. 28. 1961] Wu Yi [Wu Yi. New York.1998 Chinese (Mawang Dui).492 pp. c2003] Waley [Arthur Wailey. Publisher: Theosophical Publishing House. Canada ] Wagner [Wagner. www. www. Mondadori. trad. Yutang [Yutang. Lao-tzu and Chuang-tzu.L. http://home. de Medicis. 1984. Lao-tzeu. Précis d'histoire de la philosophie chinoise : D'après le texte anglais édité par Derk Bodde. The Daode Jing in Practice. Princeton University Press. Zhuang Zi(Chuang Tzu). 37.com/Athens/Bridge/7687/taote. 1976] Yu-lan Feng [Yu-lan Fung A History of Chinese Philosophy.Paris. Journal of the History of Ideas. l édition : 1952. Welch).Hertfordshire: Wordsworth Editions. 1983. Zhang. H. Paris. Éditions Alternatives.html. 42].geocities. 1870] Watts [Watts Alan. Ted. /Leon Wieger-Wisdom of the Daoist Masters: The Works of Lao Zi (Lao Tzu).at/onkellotus/TTK/English_Wrigley_TTK. Title: Tao Te Ching. Ostwald.Publisher: Broadway. L’opera di Lao-tzu. pp.. A New Translation of Tao Te Ching from Chinese into English by R. Fong Yeou-Lan. Ontario K0L 2H0.III TchoangTzeu. the book of Lao Zi. Luni. (JCP)] Wei [Henry Wei. Written and Illustrated by Khiron (Jerry C.1948] Zhang [Thomas Z. The Wisdom of Laotze(Laotse). 1950. 3.Traduction de Guillaume Dunstheimer. New York: St. John C. Pantheon. Calligraphy by Walter E. Tao Te Ching. 234 pages ...1986] Wong [Eva Wong.Unknown [Translator: unknown.1913. in traducerea lui Dinu Luca: Dao.. New York: published by Random House Modern Library. 40. Oxford University Press. fr.Lao Zi A Modern Chinese And English Translation. http://www. Thou Dei Jinn translated by Khiron (Jerry C. In: I Padri del Taoismo (Les Pères du Système Taoïste). Tao: The Watercourse Way(Tao: Calea ca o curgere a apei). Milano. Digitally Mastered by Erik Stackhouse. 1947. 1975. Wrigley.by Yu-lan Fung (Author).Jul 2003. Eva. In: The spirit of Chinese Philosophy (translator: E. ed.102 pages Sean (INT) Dennison . Fung. Édition Doubleway. C. The Tao Te Ching. Tao Te Ching (The Tao Te Ching of Lao Tzu.R. Vol. Lao-Tzu's Treatise on the Response of the Tao: A Contemporary Translation of the Most Popular Taoist Book in China by Eva Wong. A Reconstructed Lao Tzu. Publisher: Authorhouse. Léon S. Li Ying-Chang. 2002] Yen [Yen Ling-feng. #1. Éd. Ed. Tao Te Jing in Plain English.html] Wu John [ Wu. ] Wieger [Wieger. Tao-tei-king. Calea ca o curgere de apa. 1985. Lin. Thomas . Welch(Khiron). 1992. pp. ISBN : 2 86227 243 4. 1996. a study in Chinese philosophy. London: Arkana/Routledge & Kegan Paul.).104pp.Translated from Russian by Mikhail Nikolenko. DeAngelis. Taipei: Ch’eng Wen Pub. Published: Beijing: Foreign Languages Press.fr/wengu/wg/wengu. 1975. London: Kegan Paul. by Gary D.terebess. 59-80]. II Lie Tzeu. Humanitas.hu/english/tao/wrigley. Welch) the Kuei-Shen Hsien. Paris. Tao The Ching. in Teaching the Daode Jing. Six Star Publishing. 1913. Lie Zi (Lieh Tzu). Léon Wieger. The Tao of Power.geocities. (tr. Yu-lan. Derk Bodde (Translator).asso.J. Published: Hongkong. the Kuei-Shen Hsien 1998.html.H. John’s University Press. Wong. Brian Browne. 1995).Published on electronic media in the United States of America. Milano. Préface de Paul Demiéville . 2000] Yang [Xiaolin Yang. Cathasia. Jackie X. 95 Boulevard Raspail. Published: 1934. giugno 1998] Wang [Wang. 1989. traducere si interpretare in " Les Pères du système taoïste. A QUEST BOOK.com/Athens/Bridge/7687/taote. Published: Albany: State University of New York Press.Paris. Religion . 1995] Wawrytko [Wawrytko.G. San Francisco: Great Learning Publishing Company. 2005). The Guiding Light of Lao Tzu: a new translation and commentary on the Tao Teh Ching. Chinese by Chu Ping-yi). Les Humanités D’extrême-Orient. Chapters 16. Lao Tse. 66 (2005) No. Lao-Tzu.] Wilhelm [Wilhelm Richard.Date published: 1982] Welch [Jerry C." Journal of Chinese Philosophy. http://afpc. Al Chung-liang Huang. Harris III. Tao Te King.. Volume 32 (March. Wilhelm. Sienhsien. Influence and Excellence. "Zhou Dunyi's Diagram of the Supreme Ultimate Explained (Taijitu shuo): A Construction of the Confucian Metaphysics" [with commentary on Daodejing. 367 p. English interpretation by Ted.pages. I Lao-Tzeu. Société d’Édition Les Belles Lettres. The Book of Lao Tzu (Tao Te Ching). "The Viability (Dao) and Virtuosity (De) of Daoist Ecology: Reversion (Fu) as Renewal. 192 pages . Zhang. 2004] . La Voie du Tao. Éditions PAYOT . “Grandi Pensatori d’Oriente e d’Occidente. Wing. trans. Tao Te Ching. Robin R. Title: A Taoist classic.] Xiao [Xiao Min Feng Lao Tseu.

C. Peking University Press.: T. Pages: 320. Published: San Rafael. Wisdom of Dao. Press.Zhengkun [Gu Zhengkun. CA. Lao Zi: the Book of Tao and Teh. 1969 ] . Publication Date: 1995] Zi-chang [Tang. Zi-chang.