You are on page 1of 1

O.D.

Mentor

Adresa: Mihrivode 10
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 974 408


Mob: +387 61 510 422
Web: www.mentor.ba
E-mail: info@mentor.ba

KONKURS ZA POZICIJU ADMINISTRATIVNI SLUBENIK/CA


O.D. Mentor je agencija za edukaciju, lino i profesionalno usavravanje iz Sarajeva. Naa vizija je
postati vodea Agencija za edukaciju, lino i profesionalno usavravanje u Bosni i Hercegovini, koja
e biti standard i mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja. Vrijednosti na
kojima temeljimo na uspjeh su kvaliteta, uslunost, povjerenje, inovativnost, kreativnost,
interdisciplinarni pristup i razumijevanje potreba naih kupaca.
U cilju ispunjavanja nae vizije, raspisujemo konkurs za sljedeu radnu poziciju:
Administrativni slubenik/ca (1 izvrilac)
Uslovi konkursa:
-

VS ekonomskog ili pravnog usmjerenja (min. 180 ECTS bodova)


Iskustvo u radu na poslovima administracije, blagajnikih i knjigovodstvenih poslova
Iskustvo u radu na poslovima prodaje
Izraene sposobnosti poslovne korespodencije i komunikacije
Poznavanje engleskog jezika je poeljno

*Prednost e imati osobe koje poznaju statistiku i statistike analize.


Opis posla:
-

Izdavanje predrauna, faktura i fiskalnih rauna


Voenje blagajne, knjige dnevnih izvjetaja, knjige prihoda i rashoda, knjige prometa
Kreiranje baze podataka novih klijenata
Kontakt novih klijenata putem e-maila i telefona
Odravanje drutvenih mrea
Rad na web platformi mentor.ba
Statistika obrada podataka i statistika analiza podataka
Izrada izvjetaja, ugovora i drugih dokumenata po zahtjevu poslodavca
Priprema, koordinacija i voenje projekata
Radno vrijeme od 09:00 do 13:00h (ponedjeljak - petak)

Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu poslati na e-mail: info@mentor.ba. U sklopu prijave
potrebno je poslati CV i krae motivaciono pismo. Oglas ostaje otvoren do 29.12.2015. godine.

Tarik Jai
vlasnik O.D. Mentor

ID broj: 4302525860001
Broj transakcionog rauna: Sberbank BH d.d. 1401021120021251