You are on page 1of 22

2015

Trends in
bedrijfstechnologie
GOOGLE ANALYTICS
ARNE SEVENHANT

Inhoud
1.

2.

3.

4.

Wat is Google Analytics ...............................................................................................................3


1.1.

Definitie ..............................................................................................................................3

1.2.

Het belang van google analytics ...........................................................................................3

1.2.1.

Voor iedere website gebruiker .....................................................................................3

1.2.2.

Specifiek voor e-commerce ..........................................................................................3

1.3.

Doelstellingen bij het gebruik van Google Analytics .............................................................4

1.4.

Conversies ...........................................................................................................................4

Hoe verwerkt Google Analytics de gegevens?..............................................................................4


2.1.

Verzamelen .........................................................................................................................4

2.2.

Verwerken en configureren .................................................................................................5

2.3.

Rapporteren ........................................................................................................................5

Starten met Google Analytics? ....................................................................................................5


3.1.

Een account aanmaken ........................................................................................................5

3.2.

Invullen account informatie .................................................................................................6

3.3.

Invoegen Google Analytics tracking code .............................................................................6

Google Analytics platform ...........................................................................................................7


4.1.

4.1.1.

Accounts ......................................................................................................................7

4.1.2.

Properties ....................................................................................................................8

4.1.3.

Dataweergave en filters ...............................................................................................8

4.2.

Rapportage........................................................................................................................ 12

4.2.1.

Realtime .................................................................................................................... 12

4.2.2.

Doelgroep .................................................................................................................. 14

4.2.3.

Acquisitie ................................................................................................................... 16

4.2.4.

Gedrag ....................................................................................................................... 17

4.2.5.

Conversies ................................................................................................................. 17

4.3.
5.

Startpagina ..........................................................................................................................7

Dashboard ......................................................................................................................... 17

Hands-on gedeelte .................................................................................................................... 18


5.1.

Stap 1: selecteer de dataweergave .................................................................................... 18

5.2.

Stap 2: selecteer mobiel overzicht................................................................................. 19

..................................................................................................................................................... 19
5.3.

Stap 3: Zoek naar Iphone ................................................................................................... 19

5.4.

Stap 4: Voeg een secundaire dimensie toe geslacht ...................................................... 20

Bibliografie ....................................................................................................................................... 21

1. Wat is Google Analytics


1.1. Definitie
Google Analytics is gratis analytische software van Google welke gebruikt wordt om vrijwel alle
activiteiten naar, op en van een website te meten en inzichtelijk te maken. Het doel van Google
analytics is om de eigenaar van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de
bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave. (Treshold Automatisering B.V., s.d.)

1.2. Het belang van google analytics


1.2.1. Voor iedere website gebruiker
Google analytics (GA) en digitale analytische software in het algemeen zijn van cruciaal belang om
zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Het
geeft de webmaster de mogelijkheid om een enorme hoeveelheid aan data te bekijken. Deze data
toont wie de site bekijkt, waar ze op zoek naar zijn en hoe ze de site gevonden hebben. Dit is
bijvoorbeeld zeer interessant wanneer het bedrijf enorm veel tijd steekt in sociale media ondanks
dat er maar enkele bezoekers via deze kanalen op de website komen. Zonder deze data zou het
bedrijf zijn strategie niet aanpassen en zich blind staren op dit kanaal, met als gevolg een zeer lage
Return on investment.
GA stelt ook de website eigenaar in staat om de user experience te verhogen. Men kan nagaan
welke paginas het populairst zijn of na het bezoeken van bepaalde paginas men de website het
meest verlaat. Dit kan aangeven dat een bepaalde pagina niet gebruiksvriendelijk is en dat men er
niet de informatie op terugvindt die men eigenlijk verwachtte. Door dit te doen zal men een beter
idee krijgen hoe een gebruiker de website gebruikt.
GA is belangrijk voor iedereen die zijn website continu wil verbeteren om zo potentile klanten en
bezoekers tot een bepaalde actie te laten overgaan.

1.2.2. Specifiek voor e-commerce


Zoals hierboven aangegeven is GA belangrijk om de website continu te verbeteren om de online
ervaring van de (potentile) klanten te stimuleren, wat zich vertaalt in het behalen van de
doelstellingen (zie 1.3 voor de doelstellingen). Het e-commerce landschap is sterk veranderd in de
vorige jaren. De consument heeft veel meer macht door de informatie die online beschikbaar is. Vaak
gebeurt het dat de consument al een bepaald beeld van het product voor ogen heeft vooraleer hij
nog maar de website bezoekt. De sales funnel ziet er dan ook volledig anders uit. De standaard sales
funnel zoals in figuur 1 zien is, geldt vaak niet meer. De consument kan in iedere fase van de funnel
op de website terecht komen. Het is dan ook van uitermate belang
dat de website hiervoor aangepast is. Het is mogelijk om in GA deze

Figuur 1 traditionele sales funnel

funnel in kaart te brengen en zo de website te optimaliseren.

1.3. Doelstellingen bij het gebruik van Google Analytics


Een website heeft altijd tot doel om een gebruiker een bepaalde handeling te laten uitvoeren. Voor
een e-commerce website is dit doel om bezoekers een product te kopen. Voor een restaurant kan dit
branding zijn. In het algemeen zijn er vijf mogelijke doelstellingen die een website kan hebben:

E-commerce websites: verkopen van producten of diensten;


Websites die leads willen genereren: het verzamelen van informatie van potentile klanten
voor het sales team;
Uitgevers van content: het stimuleren van betrokkenheid en frequente bezoeken;
Websites die informatie of ondersteuning verstrekking: correcte informatie verschaffen die
gebruikers gemakkelijk vinden;
Branding: bewustzijn, engagement en loyaliteit ten opzichte van het merk creren.
(GOOGLE Inc., 2015)

1.4. Conversies
Iedere website met een commercieel doel heeft enkele acties die van belang zijn om het gedrag van
de bezoeker te begrijpen. Een actie kan bijvoorbeeld het inschrijven op de nieuwsbrief zijn. Deze
acties worden ook wel conversies genoemd. In het algemeen is er sprake van twee soorten
conversies, namelijk micro- en macroconversies.
Een macroconversie is een actie van de websitebezoeker die volledig aan de doelstelling voldoet.
Bijvoorbeeld het aankopen van een product. Voordat een gebruiker zon actie stelt zal hij
hoogstwaarschijnlijk eerst tot microconversies overgaan. Deze microconversies zijn bepaalde
gedragsindicaties die toont dat een bepaalde bezoeker nog niet volledig overtuigd is van de
macroconversie maar dat hij echter wel dichter bij de doelstelling komt. Bij het voorbeeld van een ecommerce website kan dit het bekijken van de productspecificaties zijn. Het is noodzakelijk om deze
conversies te meten om zo te begrijpen welk gedrag een gebruiker vertoont vooraleer hij overgaat
tot een macroconversie. Enkel zo kan de website geoptimaliseerd worden en het aantal
macroconversies verhoogd worden. (Chiera, 2014)

2. Hoe verwerkt Google Analytics de gegevens?

Figuur 2 Verzamelen van gegevens

2.1. Verzamelen
De data dat GA gebruikt om alle informatie te verstrekken komt uit drie verschillende bronnen:

Het http verzoek per gebruiker: dit is een protocol dat de communicatie tussen de browser
en de http webserver regelt. (Pragt, 2010)

Browser/systeem informatie;
First-party cookies.

Het http verzoek van iedere web pagina bevat details over de browser en de computer die het
verzoek maakt, zoals de hostnaam, browsertype, de pagina waar de gebruiker van komt en taal. Vaak
kan er aan de hand van de DOM van de browser ook nog gedetailleerdere informatie over de
browser en het systeem verschaffen. Dit kan bijvoorbeeld info zijn over de schermresolutie van de
gebruiker. Aan de hand van first-party cookies wordt er informatie verzameld over de sessie. Een
cookie is een scriptje die op de harde schijf van een computer door een website geplaatst wordt. De
cookie wordt gebruikt om de specifieke browser + computer combinatie te herkennen, dit doet men
om de een terugkomende gebruiker te herkennen. (Opentracker, s.d.) Wanneer al deze informatie
verzameld is wordt deze informatie in de vorm van een single-pixel GIF afbeelding ter verwerking
naar de Analytics server gestuurd. (Google, 2015)

2.2. Verwerken en configureren


Het verwerken van de data kan gezien worden als de transformatiestap van de raw data in data
waar de gebruiker effectief iets mee is. Bijvoorbeeld aan de hand van de verzamelde gegevens zal
google uitmaken als de gebruiker mobiel of niet-mobiel surft. Dit verwerkingsproces maakt het
mogelijk om direct een goed overzicht te krijgen, de gebruiker moet zelf niet urenlang meer
categoriseren of de data verwerken.
Tijdens het verwerkingsproces wordt de data ook geconfigureerd naargelang de ingestelde filters. Dit
kan bijvoorbeeld de uitsluiting van het eigen IP-adres zijn waardoor de webmaster niet zelf in de data
wordt opgenomen.

2.3. Rapporteren
De laatste stap in het proces is het rapporteren. Op www.google.com/analytics is de geconfigureerde
data te raadplegen en kan de gebruiker ze aan de hand van tabellen en kruistabellen gaan
analyseren. De laatste stap, het rapporteren is het enige waar de GA gebruiker in betrokken zal zijn.

3. Starten met Google Analytics?


3.1. Een account aanmaken
Een account aanmaken bij Google Analytics is volledig gratis en is zeer eenvoudig. Iemand die een
account wil aanmaken surft naar www.google.com/analytics en klikt op een account maken (zie
figuur 3).

Figuur 3 startpagina GA

3.2. Invullen account informatie


Na het klikken op account maken zal men specifieke info vragen over de website die u wilt tracken,
zoals de URL, etc. (zie fig. 4). Na het invoeren van de gegevens krijg je de unieke Google Analytics
tracking code.

Figuur 4 invullen gegevens

3.3. Invoegen Google Analytics tracking code


Zoals eerder vermeld is de GA code (voorbeeld zie fig. 5) een javascript code die nodig is om alle
gegevens te verzamelen en automatisch naar de Analytics server door te sturen. Google analytics
werkt alleen optimaal wanneer deze code van het account gekopieerd wordt en vervolgens op alle
webpaginas ingevoegd wordt.
De code moet in de HTML van iedere webpagina toegevoegd worden. Om correct te tracken moet
deze code juist voor de afsluitende header tag geplakt zijn. Het is belangrijk om geen enkele
webpagina te vergeten, wanneer dit wel gebeurt kan de GA gebruiker nooit over correcte informatie
beschikken omdat niet alle paginas in de gegevens verzameld worden. Een tool om er zeker van te
zijn dat de code overal gemplementeerd is, is gachecker.com. Deze website stelt je in staat om tot
10.000 paginas te controleren.

Wanneer men gebruik maakt van een CMS systeem is het invoegen van de code heel eenvoudig.
Meestal is er een plug-in voor handen die het overal implementeert waardoor er enerzijds veel tijd
bespaard wordt en anderzijds is de kans op het missen van een pagina nihil.
Om te controleren als GA al dan niet
informatie verzamelt gaat men naar
het tabblad van beheerder en klikt
men op trackingcode. GA geeft aan
hoe lang het geleden is wanneer het
verkeer ontvangen heeft.

Figuur 5 Google analytics tracking code

4. Google Analytics platform


4.1. Startpagina
Bij het inloggen op GA komt men automatisch op de startpagina (fig. 6). Op de startpagina ziet de
gebruiker tot welke accounts, properties en dataweergaven hij toegang heeft.

1
2
3

Figuur 6 startpagina

4.1.1. Accounts
Wanneer men Analytics gebruikt om n website te tracken is accountmanagement simpel, er zal
n account voor de website zijn. Ieder account kan uit 50 properties (2) bestaan en iedere property
kan uit 25 dataweergaven (3) bestaan.

Het is mogelijk om meerdere accounts (fig. 6 nummer 1) toe te voegen aan Google Analytics.
Verschillende accounts zijn aan te raden wanneer iemand meerdere websites voor verschillende
bedrijven beheert. Het is gebruikelijk om dan voor ieder bedrijf afzonderlijk een Analytics account
aan te maken. Dit zorgt ervoor dat, wanneer het bedrijf toegang vraagt tot het account, het ene
bedrijf geen inzage heeft in de data van het ander bedrijf.

Figuur 7 structuur analytics account/property/dataweergave

4.1.2. Properties
Een property (2) is een website of mobiele applicatie met een uniek tracking-id. Een account kan
zoals eerder gezegd uit meerdere properties bestaan. Dit kan een GA gebruiker doen om
verschillende redenen, bv. Wanneer hij een mobiele applicatie en een website heeft zullen dit twee
verschillende properties zijn.

4.1.3. Dataweergave en filters


Een dataweergave is het onderste niveau in een Google Analytics account. Het is op dit niveau dat
het mogelijk is om de rapporten en de analysetools te openen. Bij het toevoegen van een account is
er standaard n dimensie (All website data). Deze dimensie bevat de onbewerkte data van de
website. Het is aan te raden om zelf nog een test dimensie en een dimensie met de juiste filters aan
toe te voegen.
De test dimensie is er om de filters eerst te testen vooraleer deze worden toegevoegd aan de
gefilterde dimensie. Filters kunnen gebruikt worden om dataweergaven aan te passen omdat niet
alle bezoeken relevant zijn voor de statistieken, data in GA hoofdlettergevoelig is en data die niet
100% identiek is als verschillend wordt gezien (bijv. www.x.com/home of www.x.com/home/ ).
(Procurios, 2014) Eenmaal er een filter actief is wordt de uitgesloten data niet meer bijgehouden,
daarom is het aan te raden om nooit aan de all website data dimensie te komen zodat de raw data
altijd blijft bestaan.

Een filter kan worden ingesteld door eerst en vooral op de gewenste dataweergave te klikken.
Eenmaal dit gebeurd is, klik je op beheerder. Bij beheerder klikt men onder weergave op filters.

Een filter kan eenvoudig toegevoegd worden door op filter toevoegen te klikken. Bij filternaam
wordt de gewenste naam ingevuld, vervolgens heeft men de keuze tussen een vooraf gedefinieerde
of aangepaste filter. Een nieuwe gebruiker kiest bij het starten met Google Analytics best voor een
vooraf gedefinieerde filter, aangezien het maken van een aangepaste filter complex kan zijn.

Vooraf gedefinieerde filter


Bij een vooraf gedefinieerde filter kan men twee soorten filters kiezen bij filtertype selecteren,
namelijk uitsluiten of bevat uitsluitend. Bij het selecteren van uitsluiten/ bevat uitsluitend is het
mogelijk om verkeer bij bron of bestemming selecteren op vier mogelijke manier uit te sluiten of op
te nemen :

Verkeer van het domein van de internetprovider: verkeer uit te sluiten of op te nemen
van een specifiek domein, zoals een internetprovider of een bedrijfsnetwerk;

Verkeer van de IP-adressen: klikken afkomstig van een bepaald bron-IP-adres uitsluiten
of opnemen;
Verkeer naar de subdirectorys: verkeer naar een bepaalde subdirectory (bijvoorbeeld
/motorfietsen of /help/inhoud/faq) uit te sluiten of op te nemen.;
Verkeer naar de hostnaam: verkeer naar een bepaalde hostnaam (bijv.
verkoop.mijndomein.com of support.mijndomein.com) uit te sluiten of op te nemen.
(Google Inc., 2015)

Na het selecteren van de bron of bestemming dient er enkel nog een expressie geselecteerd te
worden. Hier is het mogelijk om een voorwaarde te stellen aan de gekozen bron of bestemming.
Deze voorwaarde kan:

Gelijk zijn aan: hier gaat hij enkel het verkeer uitsluiten of opnemen die overeenstemmen
met de opgegeven voorwaarde;
Die beginnen met: Hier gaat hij het verkeer uitsluiten of opnemen waarvan de opgegeven
voorwaarde gelijk is aan het begin van het verkeer;
Die eindigen met: Hier gaat hij het verkeer uitsluiten of opnemen waarvan de opgegeven
voorwaarde gelijk is aan het einde van het verkeer;
Bevat: Hier gaat de dataweergavefilter het verkeer uitsluiten of opnemen waarvan het
verkeer de opgegeven voorwaarde bevat.

Wanneer we bijvoorbeeld intern verkeer willen uitsluiten (zo worden de gegevens bij bewerking door
de webmaster of werknemers niet benvloedt) van onze rapportweergave gaan we als volgt te werk:
1. Geef als filternaam IPA ( naam is ad
random gekozen) in;
2. Selecteer vooraf gedefinieerd;
3. Selecteer uitsluiten;
4. Selecteer Verkeer van de IP-adressen;
5. Selecteer die gelijk zijn aan;
6. Bij IP-adres vullen we het gewenste IPadres in (in dit voorbeeld 74.125.19.103)
7. Klik op opslaan
Aangepaste dataweergavefilter
Bij een aangepaste filter zijn de mogelijkheden veel uitgebreider dan bij een vooraf gedefinieerde
filter. Het is een krachtig hulpmiddel om de gegevens volledig correct weer te geven. Bij aangepaste
filters zijn er vijf mogelijkheden:
1. Uitsluiten: dit type sluit regels uit het logbestand uit die overeenkomen met het
filterpatroon;

10

2. Opnemen: dit type neemt regels uit het logbestand (hits) op die overeenkomen met het
filterpatroon;
3. Hoofdletters/Kleine letters: hiermee wordt de inhoud van een veld omgezet in alleen
hoofdletters of kleine letters;
4. Zoeken en vervangen: hiermee kan binnen een veld gezocht worden op een patroon en het
gevonden patroon kan vervangen worden door iets anders;
5. Geavanceerd: hiermee kan een veld gebouwd worden met een of twee andere velden.
(Google Inc., 2015)
Een aangepaste filter kan getest worden via filterverificatie. Door op dit filter verifiren te klikken
kan er gekeken worden hoe de filter invloed heeft op de actuele weergave op basis van het verkeer
van de afgelopen zeven dagen.

11

4.2. Rapportage
Wanneer we effectief naar de dataweergave gaan, krijgen we direct een doelgroepoverzicht. Links
(2) zien we verschillende mogelijke rapporten waar we gegevens kunnen analyseren. Dashboards,
snelkoppelingen en informatiegebeurtenissen zijn geen rapporten. Deze zijn ter ondersteuning (zie.)
De eigenlijke rapporten zijn: Realtime, Doelgroep, Acquisitie, Gedrag en conversies.

4.2.1. Realtime
Met Realtime is het eenvoudig om toezicht te houden op real time activiteiten op de site. De
rapporten worden constant gepdatet, elke treffer (een actie die een gebruiker uitvoert, bv. Naar
een andere pagina surfen) wordt enkele seconden al geregistreerd. Bij Realtime is het mogelijk om te
zien hoeveel mensen er momenteel de website bezoeken, welke paginas ze bezoeken of welke
gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden. Bij Realtime zijn er zes rapporten:

Overzicht (1): in het realtime-rapport overzicht worden de verwijzingen voor actieve


gebruikers weergegeven. Hierin worden ook de paginas weergegeven waarop deze
gebruikers op de site terecht gekomen zijn, net zoals hun geografische locatie. Beste sociale
verkeer toont alle sociale netwerken die verkeer doorverwijzen;

12

Locaties (2): Toont de geografische locaties van de gebruikers die zich momenteel op de site
bevinden. Het is mogelijk om te zien hoeveel paginas er in de afgelopen 30 minuten vanuit
elke woonplaats zijn bekeken;
Verkeersbronnen (3): laat zien via welke bron of medium op de site terecht gekomen is;
inhoud (4): toont welke paginas zijn geraadpleegd door de gebruikers in de laatste dertig
minuten;
gebeurtenissen (5): toont hoeveel gebeurtenissen er in de afgelopen dertig minuten zijn
geactiveerd. Gebeurtenissen zijn gebruikersinteracties met content op een webpagina die
afzonderlijk kunnen worden bijgehouden (om dit te activeren dient er een bijkomende code
op de website te worden genstalleerd);
conversies (6): toont de behaalde doelen in de laatste dertig minuten. Doelen zijn
vooropgestelde acties van een gebruiker, om met doelen te werken moet er een bijkomende
code genstalleerd worden.

13

4.2.2. Doelgroep
Het rapport doelgroep geeft inzichten over de gebruikers van de website. Dit rapport is mijn inziens
het belangrijkste, de gebruikservaring op een website
moet centraal staan. De gebruikservaring kan alleen
maar op basis van cijfers beoordeeld worden.
Actieve Gebruikers
Actieve gebruikers toont de mate van interesse van
gebruikers voor de website of het bedrijf. In het rapport
staan volgende statistieken:
Gebruikers die 1 dag actief zijn: het aantal gebruikers
dat sessies op de site gestart hebben op de laatste dag
van de periode;
Gebruikers die 7 dagen actief zijn: het aantal
gebruikers die een sessie gestart hebben in een periode
van zeven dagen;
Gebruikers die 14 dagen actief zijn: het aantal
gebruikers die een sessie gestart hebben in een periode
van 14 dagen;
Gebruikers die 30 dagen actief zijn: het aantal
gebruikers die een sessie gestart hebben in een periode
van 30 dagen.

Demografie + Interesses
Er zijn vijf dimensies (kenmerken van de gebruiker) beschikbaar: Leeftijd, Geslacht,
Affiniteitscategorien, In-market-segmenten en Overige categorien:

14

Leeftijd: gebruikers worden gedentificeerd op basis van zes categorien: 18-24, 25-34, 3544, 45-54, 55-64 en 65+;
Geslacht: gebruikers worden gedentificeerd als man of vrouw.
Affiniteitscategorien: gebruikers worden gedentificeerd op basis van lifestyle, zoals
technofielen, sportfans en hobbykoks. Deze categorien zijn gedefinieerd om overeen te
komen met tv-kijkers.
In-market-segmenten gebruikers worden gedentificeerd op basis van hun interesses met
betrekking tot productaankopen.
Overige categorien levert de meest specifieke, gerichte weergave van uw gebruikers. Terwijl
'Affiniteitscategorien' bijvoorbeeld de categorie Foodies kan omvatten, bevat 'Overige
categorien' de categorie Recepten/Keukens/Oost-Aziatisch. (Google, 2015)

De statistieken (kwantitatieve meting) voor deze dimensies worden verzameld aan de hand van
Googles Doubleclick cookie. Deze cookie wordt gebruikt binnen het Google Display Netwerk
(advertentienetwerk van google), het slaat alle informatie op over je bezoekgedrag of dat van de
browser op sites binnen het google display netwerk. Google maakt dan een inschatting van de
demografische kenmerken en interesses. Google vermeldt ook dat ze gebruik maken van informatie
die de gebruiker zelf meedeelt, dit kan op partnersites zijn, sociale media profielen of het persoonlijk
google account. (Ridder, 2014)
Geografie
Geografie geeft alle informatie over de taal en de locatie van de gebruikers. Dit is belangrijk om te
weten omdat u zo uw website naar taal en gebied kan optimaliseren. Ook voor advertising is dit
belangrijk, stel dat het bedrijf enkel Engelstalige advertenties online weergeeft, en via geografie ziet
men dat de meerderheid uit Spanje komt, dan is het aan te raden om de advertenties ook in het
Spaans te laten weergeven.
Technologie (browser en besturingssysteem, netwerk)
Door inzicht te verkrijgen in de technologien die gebruikers gebruiken om de website inhoud te
bereiken en te gebruiken, kan de website aangepast worden aan de huidige versies. Bijvoorbeeld:
Een website heeft geen mobiele pagina maar we zien dat de website door 40% van de gebruikers
bezocht wordt via een mobiele telefoon of tablet, dan is het toch nodig om aan een mobiele/
responsieve website te denken.
Benchmarking
Bij benchmarking kan de webmaster zijn gegevens vergelijken met de verzamelde branchegegevens
van andere bedrijven die hun gegevens delen. Hierdoor beschikt men over belangrijke inzichten,
waardoor men in n oogopslag kan zien hoe goed of slecht men het doet ten opzichte van de
concurrentie.
Gebruikersstroom
Het rapport 'Gebruikersstroom' is een grafische weergave van de paden waarmee gebruikers op de
site hebben genavigeerd, vanuit de bron, door verscheidene pagina's en waar op hun pad ze uw site
hebben verlaten. Het rapport 'Gebruikersstroom' kan gebruikt worden om verkeersvolumes van
verschillende bronnen met elkaar te vergelijken, verkeerspatronen op de site te onderzoeken en
problemen met de effectiviteit van de site op te lossen. (Google Inc., 2015)

15

4.2.3. Acquisitie

Het acquisitierapport geeft weer waar de bezoekers vandaan komen. Bij overzicht, wordt er een
overzicht gegeven van de kanalen waar de bezoeker vandaan komt. In het overzicht staat zowel een
taartgrafiek als het aantal bezoekers per bron in percentage. Standaard onderscheidt google
analytics zes soorten bronnen:

Organic search: Bezoekers die website vinden via een zoekmachine


Referral: Verwijzingen op andere websites naar de website
Direct: Bezoekers die direct het adres intypen in browser
Social: Bezoekers dia via social media op de website komen
Display: Bezoekers die via display advertenties op de website komen
Paid Search: Bezoekers die via Google AdWords op de website komen.
(B&S Internetmarketing, 2014)

16

4.2.4. Gedrag
Het rapport gedrag laat de webmaster zien wat de bezoeker op de website doet. Het toont hoe
betrokken gebruikers zijn met de inhoud en het is een ideale tool om mogelijke problemen met de
inhoud te identificeren. Bij overzicht zien we in een grafiek het aantal paginaweergaven voor de
gekozen periode. Onder de grafiek vinden we het totaal aantal paginaweergaven, unieke
paginaweergaves, gem. tijd op pagina, bounce-percentage en uitstappercentage. Verder kunnen we
,door in het menu links de gewenste dimensie te selecteren, de cijfers verder gaan analyseren.

4.2.5. Conversies
Voor een e-commerce website is het conversierapport de meest waardevolle functionaliteit binnen
GA. We spreken van een conversie wanneer een gebruiker van de website overgaat tot een actie.
Bijvoorbeeld het bestellen van een product. Om te meten wanneer er een conversie heeft
plaatsgevonden moet de pagina die volgt op de conversie gebruikt worden als meetstaf.
Bijvoorbeeld na het inschrijven op de nieuwsbrief, is de volgende pagina de bedankingspagina voor
de inschrijven. Aan de hand van deze bedankingspagina kan GA meten hoeveel conversies er hebben
plaats gevonden. Een conversiedoel wordt aan de hand van de URL ingevoegd.

4.3. Dashboard
Een dashboard heeft als bedoeling om in n oogopslag statistieken weer te geven die voor de
webmaster zeer belangrijk zijn. Het is te vergelijken met een overzichtspagina maar dan zelf
opgesteld door de GA gebruiker. Er kunnen verschillende statistieken die de gebruiker gecreerd
heeft bij de zes rapporten in een dashboard worden toegevoegd.
Een dashboard kan ook gemporteerd worden uit een galerij. Dit heeft als voorbeeld dat er
dashboards kunnen gebruikt worden die ook gebruikt worden door Marketing- en GA goeroes
gebruikt worden. Een dashboard kan snel gemporteerd worden door in het menu op dashboards te
klikken en nieuw dashboard te selecteren. De gebruiker kan kiezen als hij al dan niet een dashboard
importeert of zelf een nieuwe maakt.

17

Figuur 8 Een gemporteerde dashboard uit de galerij

5. Hands-on gedeelte
Voor het Hands-on gedeelte gaan we via het GA platform opzoek naar hoeveel vrouwelijke bezoekers
van The New Marketing Chapter surfen via een Huawei Ascend P7.

5.1. Stap 1: selecteer de dataweergave

18

5.2. Stap 2: selecteer mobiel overzicht

5.3. Stap 3: Zoek naar Iphone

19

5.4. Stap 4: Voeg een secundaire dimensie toe geslacht

20

Bibliografie
B&S Internetmarketing. (2014, november 28). Google Analytics uitleg: wat houdt het in en wat kunt u
er mee? Opgehaald van bsmedia: http://www.bsmedia.nl/blog/analytics-wat-houdt-het-enwat-kunt-u-er-mee/
Chiera, M. (2014, oktober 21). Tracking Macro vs. Micro conversions. Opgehaald van Icenineonline:
http://icenineonline.com/tracking-macro-vs-micro-conversions/
Google. (2015). Demografische gegevens in interesses. Opgehaald van support.google:
https://support.google.com/analytics/answer/2799357#where
Google. (2015, november 15). Tracking code overview. Opgehaald van developers:
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview
Google Inc. (2015). Over dataweergavefilters. Opgehaald van Support.google:
https://support.google.com/analytics/answer/1033162?hl=nl#PredefinedFilters
Google Inc. (2015). Over Dataweergaven: Uw gegevens oproepen, aanpassen en analyseren in een
dataweergave. Opgehaald van supoort.google:
https://support.google.com/analytics/answer/2649553?hl=nl
Google Inc. (2015). Over het rapport 'Gebruikersstroom'. Opgehaald van Support.Google:
https://support.google.com/analytics/answer/1709395
GOOGLE Inc. (2015). The importance of digital analytics. Opgehaald van support.google:
https://support.google.com/analytics/answer/6080732?hl=en
Opentracker. (s.d.). Third-Party cookies vs First-party cookies. Opgehaald van opentracker:
http://www.opentracker.net/article/third-party-cookies-vs-first-party-cookies
Pragt, H. (2010). Het http protocol. Opgehaald van heinpragt:
https://www.heinpragt.com/techniek/internet/httpprotocol.php
Procurios. (2014, mei 12). Filters in Google Analytics. Opgehaald van Procuriuos:
https://www.procurios.com/blog/2014/05/12/Filters-in-Google-Analytics
Ridder, j. D. (2014, maar 3). Hoe accuraat zijn demografische rapporten in Google Analytics.
Opgehaald van humix: http://www.humix.be/nl/blog/hoe-accuraat-zijn-demografischerapporten-google-analytics
Treshold Automatisering B.V. (s.d.). wat is google analytics? Opgehaald van Treshold:
http://www.treshold.nl/kennisbank/google-analytics/wat-is-google-analytics/

21