You are on page 1of 10

Ökofalvak a Világban

Kiegészítő

Készítette:

Fukk Bálint
Helyi Pénz Szoftver Blog
helyipenzszoftver.blogspot.com
MMXV

A szerző kiegészítője az Ökofalvak a Világban
című könyvhöz
A Hős Útja
Az ökofalvak megteremtői sok esetben csodákat vittek véghez. Olyan megható történetekről
van szó, hogy a magyar könyv szerzője számos alkalommal élte meg a könnyek megindulását a
könyv írása közben. Lelkek, akik alapítókként végigjárták a Hős Útját, és emberek tucatjainak,
százainak, ezreinek tették jobbá, élhetőbbé, sok esetben értelmessé az életét, az élet új magvait
adva a világnak, melyek már számos fősodrású helyen is csírázásra alkalmas talajra találtak.
Tehát ez a könyv a könyv az Ökofalvak Európában c. első könyvemmel ellentétben egyéni
életekről, tanulságokról is szól, nemcsak tényszárazon a közösségek működéséről. “Hős Út”
kifejezéssel pedig több kiemelt példát is találsz a könyvben. A hős útjáról lásd még Joseph
Campbell - Az Ezerarcú Hős c. könyvét (The Hero with a Thousand Faces) és David Wilcock A Szinkronicitás Kulcsa c. könyvét)
Ahogyan az életben a kihívások és feladatok többrétegűek, úgy szeretném felhasználni ezt a
kötetet annak kifejezésére is, hogy ha merjük a hős útját választani, csodákat alkothatunk
magunk és a közösség javára. Maga ez a kötet is így készült, mint a menet közben nyert
felismerések által kiderült.

Falusi élet
Ez a könyv azt hivatott üzenni, hogy van választás, vannak járható utak, van lehetőség.
Nem mindenkinek szól a vidéki élet, a földdel való munka, a növényekkel való foglalkozás.
Vannak “techy” (technológiai orientáltságú) és elméleti jellegű emberek, vannak alapvetően
városi életekbe inkarnálódó lelkek. Inkább a szemléletmód érdekes ezekből a történetekből,
amiket városi életben, megapoliszi környezetben is meg lehet valósítani.
Fontos megjegyezni, hogy az ökofalu nem feltétlenül falusi életmód. Közülünk sokaknak, akik a
városi életet szeretjük, a “falu” szóról düledező épületek, a wifi hiánya (egyesek ezt viccesen már
a maslowi szükségletpiramis legalapvetőbb építőelemének ábrázolják) és az állatok jutnak
eszünkbe.

2

Az “ökofalu” megnevezés azért terjedt el az angol szóhasználatban, hogy valami egyedülálló
neve legyen a folyamatnak (egyes ökoközösségek csakis és kifejezetten ezért választották
nevükhöz ezt a szót); illetve mert a városok általában túl nagyok az alternatív kísérleti projektek
teljes körű kivitelezéséhez (Ithaca ökofalu például Ithaca város egy külső kerülete peremének
folytatása).
Vannak, akik a “vissza a dicső múltba” jeligével technológia-ellenesek és a múltban keresik az
üdvösséget, városoktól távol. Ezt a szemléletet a fiaik, lányaik szoktak kénytelenek lenni
másként látni, amikor tanulmányaik vagy munkahelyük felől kell tervezniük a jövőjüket, vagy
éppen párkapcsolatot szeretnének: az ökofalvak rendszerint távol vannak mindentől, ami
számukra koruknál, életciklusuknál fogva rendszerint kívánatos vagy hasznos.
Ezzel szemben például az indiai Auroville-i ökováros gondolkodásában és tervezésében
kifejezetten jövőközpontú és jó értelemben globalista (globális lelki integrációt és összhangot
támogató), az egyiptomi Sekem ökofalu is rendkívüli, nyugati egyetemeket megszégyenítő
eredményességű kutatás-fejlesztési tevékenységet végez!

Felelősségvállalás
Nem az Univerzum, az országok, a kontinensek és a bolygó urai által eleve elrendelt dolog, hogy
a tehetetlenség, a pénzhiány, a nincstelenség legyen a meghatározó és a végső döntéshozási alap,
amikor változtatni akarunk életünkön. A tudatunkkal döntő részben felülírhatunk minden
megélést.
Nem a jog és a pénz diktatúrája (demokratúra, korpokratúra), sem a globális fegyverek-olajdrogok világa az Isten (az angol GOD akroníma a dolláron), ahogy azt itt Nyugaton már
megszoktuk, hanem az emberi lélek tiszta, felsőbb minőségű ereje, mely az egész bolygót át
fogja alakítani az elkövetkező néhány évszázad során, ha nem csak egyéni megoldásokban
gondolkodunk, hanem vezetőkké válunk. Ahogy az ezeket a közösségeket alapító lelkek is tették
a maguk módján!

Birodalmi módszertan

3

Egy teljesen más témát is megemlítek, mint tanulságot. Számos ökofalu úgy született, hogy
látták a nyugati fogyasztói kultúra romboló hatását. Valójában a tudat elleni harcról van szó,
az elvek, értékek és szokások gyarmatosításáról. Mind Afrikában, mind Dél-Amerikában,
mind például a Kis-Tibetként is ismert Ladakhban az a hódítók tudatos és évszázadok óta
töretlenül sikeres módszertana, metodológiája, hogy a helyiek tudatát átformálják. Így ők
önhódítókká válnak, önmaguk válnak saját rabszolgatartóikká. Nálunk Magyarországon és
Nyugaton is ez a helyzet.
Tudatformálás címén természetesen nem az advaita vedanta által tanított tudatosságot kezdik el
megismertetni, sem a vallások közös, egységes gyökerét, ami kiolthatna minden vallási
gyűlöletet és gyilkolást. Így ugyanis a fegyver és olajkereskedelem nem tudna virágozni.
Ehelyett a helyieket lemaradottnak és primitívnek állítják be, a tudatosan az ő
tönkretételükre, azaz a hódítók jólétének növelésére, a fősodrású egyeduralmának
visszafordíthatatlanságára odatelepített technológiákkal, eljárásokkal, “kultúrával”, médiával
szemben, amik az imádott “fejlődés és növekedés”, a felemelkedés kizárólagos zálogai (és nem
is hazudnak, tehát igaz embereknek gondolhatják magukat, mert az apróbetűs rész: csak éppen a
hódítók számára).
Ez nem modern találmány, hanem ősi. Ezt az eljárást túlnyomó részben már nem kinesztetikus
fegyverekkel (lőszerek, vágóeszközök), hanem gazdasági, intézményi, média, kulturális,
oktatásügyi, gazdasági, egészségügyi, kereskedelmi fegyverekkel viszik véghez. De a leginkább
a tudatra ható, nagyobb kontinensrészeken is bevehető HAARP űr-föld fegyvert is ide vehetjük,
erről Thomas E. Bearden (Tom Bearden) előadásait érdemes meghallgatni. Titkos űrprogramok
ügyében pedig nem lepődnénk meg, ha már van olyan mélyűrbeli emberépítésű fegyver, ami
HAARP-hoz hasonlóan működik, de a teljes bolygót lövi alacsony elmefrekvenciákkal. Ha már a
Föld körül van, nem olyan nehéz megvalósítani, hogy egy kicsit távolabb is legyen.
Ez a Mátrixot alkotó, hálózatszerű, kifinomult elnyomási módszertan-rendszer nem ad annyi
perverz élvezetet és tápláló szenvedésenergiát, mint a brutalitás (merthogy exopolitikából tudjuk,
hogy a világban az erőszakot propagálók felett a végső főnökök, lények ilyen energiákból élnek),
de sokkal átfogóbb, visszafordíthatlanabb, ellenállhatatlanabb.

Integrálás: city és ökofalu
Több ökofalu alapító felismerte, sem önmagában a régimódi falusi élet, sem az ultra high-tech iélet nem üdvös. Bár társadalmilag és környezetileg pusztító, nem működőképes, a
modernitásnak vannak életminőségjavító részei, amik paradigmaváltás esetén,

4

módosítással életképessé, ember- és bolygóközpontúvá tehetők. A hagyományos, ősi
módszerek viszont teljesen működőképesek, bár azóta megismertük, hogy van több és másabb,
hogy bizonyos és sok nézőpontból jobb életminőség és életszínvonal is lehetséges.
Az ökoközösségek tanulságai nemcsak arra jók, hogy új ökoközösségeket, alternatív
életközösségeket, vagy akár alternatív lakóparkokat hogyan hozzunk létre. Hanem arra is,
hogy város, megyeszékhely, megye, ország szintjén új döntéshozatali eljárásokat, új
gazdálkodási elveket, emberközpontú társadalmi innovációkat valósítsunk meg. Az ökofalvak
ember- és természetközeli és -központú társadalmi kísérletekként is felfoghatók, hogy tudással és
tapasztalattal táplálják a modern nagyvárosokat.
A modernizáció, nyugatizáció az úgynevezett fejlődő országokban számos társadalmi és
gazdasági problémát okozott, amik korábban nem voltak jelen vagy elenyésző mértékben. Sok
helyen, kifejezetten Afrikában és Ázsiában, már eleve úgy éltek a modernizáció előtt, ahova
most vissza felé törekednek. Óriási lett sok helyen a környezetszennyezés. Azonban az átírt
értékek és szemléletmódok hatására távolinak, élettelennek észlelt környezet iránti törődés
elsikkad.
Talán szerencsésebb lenne, ha emberszennyezésnek is hívnánk ezt a folyamatot, hiszen
bármennyire is fájhat ez néhány büszke egónak, valójában a környezet részét képezzük,
anyagcserénk révén a flóra és fauna rendszerének belső részesei vagyunk. Mint emberiség,
minden mérget visszakapunk, legkésőbb az állítólag szeretett utódainkon keresztül. A mérgezés
elsősorban a tudatra hat, lényeglátó képességre, összetartozás-érzés képességre, és DNScsökevényedésre. Ezért is csinálják.
Az általános tanulság az, hogy integrálni, szintetizálni kell a modernitásból a működő
részeket a hagyományos, ősi módszerekkel. Tisztán visszatérni már nem lehet. Így
végeredményben, bár tragikus és hatalmas áron, mégis egy nagyobb egészt eredményez a hódító
rendszer, és így nyer csak értelmet a sok pusztítás és szenvedés.

Amint a világban, úgy az elmében
Az élet gyönyörűsége, hogy egyúttal az intrapszichés fejlődésre is igaz ez. Ami pusztítás ért
minket, abból meg kell találni, hogy mégis mi jó született ezáltal, ennek következményeképpen,
ha már úgyis megtörtént. Másként nem lehet ép pszichével kikerülni belőle. Pszichológusok is
ekként járnak el pácienseik traumafeldolgozása során.

5

Egyúttal, akik mint a szerző is, foglalkoznak előző életes utaztatással és az életek közötti élettel,
az életek tervezésével (lásd pl. Robert Schwart - Your Soul's Gift c. könyvét), megtudhatják,
hogy kizárólag és pontosan emiatt van megengedve minden rossz, ami történik. Egyénicsaládi és közösségi-országos, kontinentális-emberiségi szinten egyaránt. Hogy egy nagyobb
egészre, egy teljesebb egységre jussunk, mert, hasonlatosan ahhoz, ahogy “Az Önfelismerő
Kozmosszal Integráns Tudatosság” című videóban László Ervin professzor is megfogalmazta,
így fejlődik a tudatosságunk és az Univerzum tudatossága (az egész Omniverzum tudatossága).
Ugyanis a Kozmosz egy élő létező, lásd David Wilcock - A Szinkronicitás Kulcsa c. videóját és
könyvét. Megállapíthatjuk, hogy elég messzire, az alternatív városfejlesztéstől kiindulva, a
pszichológián és az inter-inkarnációs élettervezésen át egészen az exopolitikai felismerésekig
nyúlik az ökofalvak üzenete, már persze csak ha van erre az embernek látása.

Önszolgálat és társszolgálat (service-to-self és service-toother)
Ökofalvakban élni és dolgozni nemcsak úri huncutság lehet azoknak, akik már megtehetik, van
elég pénzük, hogy azon telket és időt vegyenek. Valójában az is az ökofalvak egyik nagy
megdicsőülése, amikor a környékbeli szegényeken segíteni tudnak. Amikor már nemcsak a
saját közösségük szintjén tudnak jót tenni és már nemcsak jövőben megapoliszok számára is
hasznosítható módszerek pilotprojektjeiként működnnek, hanem másoknak is adnak, mert
megtehetik és mert szándékuk. Így az ökofalvak olyanfajta társadalmi tevékenységet
végezhetnek el, ami méltó az állami vagy helyi önkormányzati támogatásra is!
Ezeket pedig kiegészítő pénznemekkel, komplementer fizetőeszközökkel, alternatív valutákkal
úgy lehet támogatni, hogy maga a támogatás 0 Mrd forintba kerüljön. Ahogy ezt Bernard Lietaer
tanácsadásával a litvániai dora rendszer keretében, minisztériumi és országos szinten is már rég
megvalósították, digitális alapokon.

Értékesítés-központúság: adni másoknak lélekből
A kötet írójaként úgy gondolom, hogy a sikeres jövőbeli ökofalvaknak, akármilyen nehéz is
lehet ezt hallani, értékesítés központúnak kell lennie: létre kell hozni valamit a semmiből és
ezt kínálni a világnak. Ekkor az ökofalvaktól idegenkedők meglepődve felismerik, hogy ez

6

életképes és hogy ez nekik is jó, hozzáad a rendszerhez, életszerű, nem elvesz és különvonul,
hanem ad.
(Miért fontos adni a társadalomnak? Sokaknak csípheti a szemét, jogosan, hogy bár az
ökoközösségek elmenekülni igyekeznek a modern világtól, a közösség által finanszírozott
hadsereg, rendőrség, törvények, tűzoltóság, mentők védelmét azért szeretik élvezni, bár ők ehhez
alig járulnak hozzá. Egy néhány száz fős hordányi migránstól (értsd: kiképzett harcostól)
egyetlen szeretetközpontú alternatív életközösség sem tudja megvédeni magát, ehhez a
mainstream hadsereg és rendőrség kell. Főleg ha napi ezrével érkeznek.)
Ehhez szükséges tanulmányozni ezen ökofalvakat (a mai világban ezt már javarészt elég online
tájékozódáson és virtuális kapcsolatfelvételen keresztül megtenni), és ÖSSZEÍRNI mindegyiktől
a technológiákat, módszereket, amiket használnak, beleértve ezekbe a társadalmi,
agrárkulturális, energiatermelési és oktatási technológiákat és módszereket. Hogy mi az,
amiből szolgáltatás- és termékértékesítést lehet nyújtani.
Fontos, hogy a fókusz ne essen át a másik oldalra: a spiritualitás, a természethez való közelség ne
essen áldozatul az ökofalu-mammon oltárán, ne legyen megismételve az, ami miatt a kapitalista,
pénzisten központú világrendből kivonulnak a lakók.
(Valójában az egyistenhívő moneyteizmus miatt kellett azt kialakítani, hogy egyetlen isten
legyen és az is férfi legyen; a női isten a gondoskodás, az altruizmus, a társszolgálat, az
összefogás képviselője lenne; a több isten pedig a harmonikus és szinergikus sokféleség, a
monetáris ökológia, pénzügyi multikultúra, a többféle pénznem elvét tenné lehetővé. Figyeljük
meg, ahogy az agárkultúrában is az egyközpontúság, a monokultúra lett elterjesztve. Figyeljük
meg, hogy az egész bolygón a fehér ember civilizációja az egyeduralkodó, a többség kárára.
Tehát ne legyünk exkluzíven egy-fókuszúak.)
A kötet írása során az derült ki, hogy a sikeres, gyarapodó, bőségben élő közösségek így
működnek, amelyben ők maguk és a látogatók, a környékbeli városok lakói is örömüket és
kiteljesedésüket lelik. Egy másik fontos tényező, az egyetemekkel, akár think tank-ekkel való
együttműködés (nem szükségszerűen kizárólagosan csak honi egyetemekkel, hanem külföldi
egyetemekkel is). Az igazán sikeressé, fenntarthatóvá, lakóiknak anyagi és érzelmi biztonságot
adóvá vált közösségek (pl. az egyiptomi Sekem, az észak-amerikai Ithaca ökoközösségek) az
egyetemekkel már alapítást megelőzően vagy kis idővel azt követően is együttműködtek.

Pozitívjövő-alkotás – amihez már te kellesz 1/2

7

Azt gondolom, hogy az Ökofalvak a Világban című kötet elolvasása után az arra lelkesedést,
belső elhívást olvasóknak érdemes lenne rövid írásokat írni: fantáziatörténeteket, melyekben azt
írnátok le, mintha a változást végbement volna, konkrét képzeletbeli példákkal. Ez jövőalkotás,
jövővízió, egyfajta pozitív társadalmi NLP-gyakorlat is lenne (negatívat ugyanis rengeteg
kapunk, pozitív alig van, mert azt nekünk kellene megalkotni).
A célja ennek az lenne, hogy tudatot formáljunk ezen pozitív történetek leendő olvasóinak:
van remény és elképzelhető másképp is. Sokan ugyanis a fantázia rabságában szenvedve el
sem tudják képzelni, hogy lehet másképp is élni, másképp társadalmat szervezni, várost
működtetni, más döntéshozatalt, más gazdálkodást, más pénzügyi gazdálkodást folytatni.
Szükség esetén a Globális Ökofalu Hálózat megoldáskönyvtárán, a solution.ecovillage.org-on
lehet fogalmi tisztázásokat találni; hasznos támpont lehet, de ott is részekre vannak szabdalva a
megoldások.
Jelenleg nincs pozitív vízió, nincs pozitív jövőkép. Nincs pozitív fantázia sem. A könyvben
szereplő apró példák azonban számos példát biztosítanak ehhez, csupán extrapolálni kellene,
hogy akkor hogyan is nézne ki, ha Nyíregyháza vagy Szeged, Debrecen vagy Győr komolyan
venné ezeket a példákat és fiaink-lányaink, unokáink idején már ezen képek mentén működne.
Csak egy kis fantáziajáték, ám ötleteket adna a jövő ökofaluépítőinek, várostervezőinek, akik az
Y-generációból kinőve a globális kríziskomplexum közepette, jobb híján és kényszer okán
már nyitottak lesznek a ma még alternatívnak számító gondolkodásra. Tehát a kérdés az
írásokhoz: Milyen lenne egy szép világ, felhasználva az ökofalvak tanulságait a városokba?
Ha valaki nem annyira elképzelés képes, jobban kutatásképes, azoknak egy következő, második
kérdés: Hogyan lehetne a könyvben szereplő ideákat összeintegrálni, egybe összerakva
valóságba vetni? ”Ennél ez a jó, azoknál az a jó”, hogyan tudnánk életszerűen ellesni innenonnan, ami működik, ezeket mind összekötni és aztán egyhelyen megvalósítani? Mindehhez
nincs senki másra szükség. Csak Te rád! Igen, pont Rád!
Ezeket pedig gyűjtenénk és végül egy helyen megjelentetné: a Stratégiakutató Intézettel közösen,
mindenki rendelkezésére online ingyen kiadnánk. Ha érzel erre lelkesedést, olvasd el ezt a
könyvet, indítsd be a kutató-szintetizáló-integráló képességedet a második vagy a fantáziádat a
még fontosabb első kérdéshez, meditálj, írogass mindig egy kicsit és ha már elégnek érzed az
első etapot, írj Varga Csabának a vargacs@strategiakutato.hu email-címre.

Helyi pénz ökofalvaknak – amihez már te kellesz 2/2

8

Ha tetszett ez a tanulmány és a te lelked és reményed is megérintődik olvasás közben, arra
kérlek, hogy az Új Földért végzendő közös munka folytatásaként segíts lefordítani a világ
legjobb kiegészítő pénznem (helyi pénz) szoftverét magyarra. Ez egy online, felhő alapú,
kollaboratív felületen tehető meg anoním módon, nem kell hozzá középiskolainál több
számítógépes jártasság, csak középfokú angol nyelvtudás. Néhány perc után átlátható a
működése. Minden azonnal mentődik a felhőbe és minden változás visszakereshető. Az egyik
legfontosabb a súgófájlok (help files) lefordítása, mert addig a szoftver mögött álló holland
STRO alapítvány nem engedélyezi a megjelentetését (korábbi verziók tapasztalataiból tudjuk).
Ha lefordítjuk, akár csak vasárnaponként 1 órát rászentelve, akkor a világ vezető helyi pénz
szoftvere, mely POS-terminál-, NFC-, SMS-fizetés kompatibilis, mobil appokkal is működik,
valamint sajátszerver-alapon és felhőalapon egyaránt használható, elérhető lesz mind a 15 millió
magyarnak, országhatároktól függetlenül, közösségösszetartó és -védelmező erővel!
Bernard Lietaer, az euro elődjének egyik megalkotója, az ithacai ökofalu helyi pénzének egyik
főtanácsosa segítségével Uruguay és Brazília is a Cyclost használja a C3 rendszerük
motorjaként, a svájci WIR-rendszert is lemásolhatjuk vele. Az egészségügy, a nyugdíjrendszer és
az oktatási rendszer válságkomplexuma is ezzel oldható meg a legolcsóbban és a
leghatékonyabban. Az országos helyi pénz WIR a híres svájci jólét titka.
Könnyed regisztráció után a crowdin.com/project/cyclos/hu oldalon azonnal kipróbálhatod
magad.
Melyik jó ügybe kapcsolódnál be hetente-kéthetente akár csak 1 órára, hogy így is jobb legyen
azoknak, akiket szeretsz, hogy általad is egy maradandó szebb jövőt alkossunk, hogy ez a nemes
feladat is meg legyen csinálva? Melyikkel tudnál bizonyítani, mi emelne téged?

Végszó
Végszóként úgy gondolom, hogy szerénytelenség nélkül állíthatom, csodát tettem. Vigyétek és
gyarapítsátok. Nyerjetek inspirációt, hitet, és lelkesedést, érintsétek meg a lelketeket és
másokét! Nemcsak a fejlett intellektusnak van helye, hanem a fejlett szívnek és léleknek is!
Jelen kiegészítő tanulmány megtalálható a tinyurl.com/okofalvak4 oldalon.

Fukk Bálint
közgazdász, business és life coach
a Leleplező Magazin egykori szerkesztőségi tagja
és blogoldalának egykori létrehozója,
9

a Helyi Pénz Szoftver,
a Nyílt Forráskódú Gazdálkodás és az
Exopolitika Magyarország blogok alapítója,
az Ökofalvak Európában és az Ökofalvak a Világban
(tinyurl.com/okofalvak és tinyurl.com/okofalvak3)
című tanulmányok szerzője

10