You are on page 1of 12

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

BOSKI USTAWOWO PDO250 Divine Rudra Halny
Jaroslaw Kaczynski FO von Stefan Kosiewski ZECh

CANTO DCL
uprawiają bezprawnie kult swoich
Written by sowa (») today at 07:48 in category Solidarität (BüSo), read: 18×
RADIO: http://gloria.tv/media/4oZxPg3WsA4
"Prezydent działając w Wolnych
Związkach Zawodowych,
Solidarności, pełniąc wysokie
funkcje państwowe, społeczne i
samorządowe..." - naruszył
zasadę podziału demokratycznej
władzy, która zabrania
Prezydentowi każdego z państw
zrzeszonych w Organizacji
Narodów Zjednoczonych łączenia
pełnienia wysokich funkcji
państwowych, społecznych i
samorządowych z osobistą
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

działalnością "we Wolnych Związkach Zawodowych", które w tzw. realu nie miały bynajmniej
w nazwie słowa "Wolne", albowiem de facto zarejestrowane zostały jako Niezależny
Samorządny (w l. poj.) Związek Zawodowy Solidarność (NSZZ Solidarność) i tyle zgoła prawdy
historycznej na pierwszy rzut oka winno się rzucić samo w oczy, gwoli, prawdzie,
sygnatariuszom Uchwały przyjętej przez Sejm (jak zaświadcza informacja opublikowana na
stronie internetowej tegoż w poniedziałek, 21 grudnia 2015
22:32). https://www.pinterest.com/pin/452752568769671645/

uprawiają bezprawnie kult swoich
Preambuła
http://www.archidiecezja.wroc.pl/media/2015_04_10_homilia.mp3
Przechodząc do Preambuły niniejszych Prolegomena, składanych przez obywatela
Rzeczypopolitej Polskiej, nazywanego w języku urzędniczym "obywatel zagraniczny", w
miejsce Opinii Rzeczoznawcy:
judaica
Prezydent Lech Kaczyński z nadziejami do żydmasonów i brak reakcji
Prezydenta RP na rzekomo polskie obozy koncentracyjne z budżetu rządu RFN
Written by sowa (») 11. 9. 2013 in category judaica, read: 1360×

LIST PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO DO LOŻY MASOŃSKIEJ B’NAI B’RITH odtworzonej w Warszawie 9 września 2007 roku read on
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

I. "– Posłowie i senatorowie zebrani na uroczystym Zgromadzeniu, składając hołd pamięci
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wyrażają przekonanie..." - mocą faktów dokonanych, że obie
izby "uroczystego Zgromadzenia" zachowują prawo na przyszłość do popełniania błędów
językowych, logicznych, historycznych przekłamań rzeczywistości, na sposób umiłowany
jednoosobowo przez jedynego podejrzanego w Sprawie spowodowania katastrofy
powietrznej w okolicach Smoleńska, 10 kwietnia 2010 r., Boskiego Jarosława Kaczyńskiego,
brata gloryfikowanego Ustawą Sejmu 2015 r., świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który
przeszedł do historii Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce demonstracyjnym wyklaskaniem
z urzędu Arcybiskupa Warszawy, grubymi rączkami zwieszonymi pomiędzy nogami a
ukazanymi w transmisji telewizyjnej jako Zwycięska Potyczka z Decyzją Papieża (z
perspektywy ptasiej przez kamerę zawieszoną pod kopułą katedry św. Jana we Warszawie)
Członka masońskiej Loży Grupa Windsor (równego, wolnego i brata takiego samego, jak
Ujazdowski, syn żydokomunistycznego posła udeckiego w PRL i marszałek Marek Jurek od
ośmieszania Kościoła św. wznoszeniem przed kamerami pokazowych modłów o deszcz w
Sejmie III RP.). Byłego współpracownika trockistowskiego K.S.S. KOR, jak sam to dumnie
przypominał Lech Kaczyński dziennikarzowi przeporowadzającemu z nim rozmowę dla
katolickiego tygodnika społecznego "Ład", żeby ten redaktor nie zapominał o nim, że był
KOR-owcem, przed udziałem w haniebnej zmowie w Magdalence.

09:57

Nie wolno niszczyc Narodu. Ks. abp Stanisław Wielgus
Von mysowa
II. Wypełniając Testament Lecha Kaczyńskiego niżej podpisany, którego skromne nazwisko
wymieniane było w tamtym czasie, nie bez potrzeby publicznej, m.in. w stopce redakcyjnej
wspomnianego przed chwilą tygodnika katolickiego "ŁAD", odgrywającego nie bez przyczyny
po Magdalence rolę Trybuny, z której Łętowski, członek WRON robił pijar we Warszawie, tzn.
robił za Kuźnię Kadr Państwowych Polski ustanowionej przez UKŁAD z Magdalenki. A
jednocześnie ten sam niżej podpisany, robiący za korespondenta z Frankfurtu nad Menem w
tygodniku "Solidarność", w którym za Redaktora Naczelnego robił Jarosław Kaczyński, który
nie umiał niestety rozszyfrować jako agenta Służby Bezpieczeństwa, ani Wojciecha
Giełżyńskiego, ani żadnego innego ubowca, umieszczonego przez ślepego chyba Krzysztofa
Wyszkowskiego w redakcji, w której ten legendarny robił za Sekretarza Redakcji, w której
wspomnianego Giełżyńskiego odwiedziliśmy raz jeden jedynie, kwitując dyplomatycznie
umiechem jakieś hasło, które figurant nieszczęsny wrzucił w trakcie kilkuminutowej rozmowy
grzecznościowej, w której grzecznie upomnieliśmy ich tylko wtedy, ażeby płacili jednak,
symboliczne chociaż, wynagrodzenia dziennikarskie Polakowi, który salwować musiał się
wcześniej rejteradą w stanie wojennym do Niemiec na polityczną emigrację, żeby nie pójść
siedzieć, ze zemsty, jak określił to naówczas fachowo mecenas Kurcjusz po rozpoznaniu
zaprezentowanych mu faktów, które posłużyły Konsulowi RFN do wystąpienia do
niemieckiego MSW o przyznanie promesy wizy do paszportu PRL dla Exilanta in spe,
upoważnionego wbitą pieczątką do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

Eksplikacja
1. Biorąc do kupy Ustawą Grudniową AD 2015, łączącą konstytucyjną pozycję Prezydenta RP
ze społeczną funkcją Lecha Kaczyńskiego w partii Porozumienie Centrum, finansowanej przez
ART-B Baksika i Gąsiorowskiego, sygnatariusze ulegli błędom rewizjonistycznym trockizmu,
czyli zwykłej Fascynacji Obłędem, dlatego należy odczytać inkryminowaną Ustawę jako próbę
narzucenia Warszawskiej Prokuraturze Wojskowej wersji sejmowej
Prawa i Sprawiedliwości, widzianej przez różowe okulary
"Zgromadzenia" nazwanego "Zgromadzeniem" po odrzuceniu w
nazwie słowa "Narodowe", dla uniknięcia pozwania z oskarżenia o
niekonstytucyjne manipulacje Jarosława Kaczyńskiego, dla
uniknięcia odpowiedzialności sądowej za potwierdzenie nieprawdy
w treści zeznań złożonych przez zainteresowanego w charakterze
świadka, uczestnika satelitarnej rozmowy braci, którą
polskojęzyczna propaganda braci Karnowskich nieudolnie usiłuje
przesłonić kloacznym gadaniem przez telefon dwóch innych braci,
jak to ostatnio rozróżnia rzeczowo grypsera modyfikowana
młodych: git chłopów z jajami, aczkolwiek nie jednojajecznych.
Lech Kaczynski - zdrada panstwa... von
mysowa http://dai.ly/xl0772
2. Narodowego Lecha Kaczyńskiego, nie antysemickiego z pewnością autora historycznego
Przesłania do żydów przybyłych na spotkanie z Prezydentem RP w Jerozolimie zapewnił po
polsku, kliknij, obejrzyj, wysłuchaj na youtube DEVINE, Boskiego Ustawowo, jak zapewnia
rodaków w Erez Israel, że Wojsko Polskie zawsze będzie bronić interesów Izraela na całym
świecie po Myśli Mon-Te-Skjusza, która w Chinach nawet nie mówiąc już o Korei Północnej
zabrania towarzyszowi Pierwszemu Prezydentowi łączenia władzy państwowej,
konstytucyjnie ograniczonej do reprezentacyjnej mocy Królowej Angielskiej i skutecznego
wkładania kija w szprychy (kij - w języku tureckich Chazarów znaczy tyle samo, co: stromy,
wysoki, stąd Kijów, nad brzegiem rzeki) wetowaniem pracy Sejmu, tzn. wykonywania
masońskiej władzy Strażnika Loży Grupy Windsor, na zewnątrz przez Prezydenta RP,
reprezentowanej.
3. Łączenie Lecha Kaczyńskiego z władzą Prokuratora Generalnego, który wykonując
rzekomo polecenie jakiegoś rabina z Ameryki, o nieustalonym do dzisiaj nazwisku,
zatrzymał w suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonej na podstawie
antypolskiej zmowy z ubowcem Kiszczakiem w Magdalence, prace wykopaliskowe
archeologów na Polskim Mazowszu, w miejscowości Jedwabne, po odkryciu przez
nich nie kości genetycznie semickich, ale betonowego pomnika Stalina w tzw.
zbiorowej mogile, której Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu nie może wpisać, niestety do Rejestru Martyrologii
Narodu Polskiego nie przez kości setek żydów odkopane w spalonej stodole i
zasypane natychmiast, bo taki kaprys przejawił naówczes (przytomny faktów Kaczyński pod
wpływem brata Jarosława, czy nie myślący trzeźwo, przyszłościowo, że jednak koniec
końców żaden tzw. rabin amerykański nie ma prawa czegokolwiek nakazywać Naczelnemu
Prokuratorowi RP pod groźbą nieodegrania w przyszłości roli śp. Prezydenta RP, pierwszego
urzędnika demokratycznego państwa z Małżonką na Wawelu.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

mysowa
12 dni temu 10:43
Andrzej Duda Bez Kipy
PDO242 Fascynacja Obledem
von Stefan Kosiewski Zarys
Estetyki Chazarow CANTO … Written by
sowa (») today at 08:55 in category judaica,
read: 18× Głowa państwa wzięła udział w
obchodach Święta Chanuki w połączeniu ze
zaobserwowanym ustawieniem (w obecności żydoskiej żony głowy państwa polskiego
Obojga Narodów a Syryjczyków …

4. Czwartego dnia Chanuka 2015 (w kalendarzu żydowskim dużo, dużo więcej) Prezydent
Andrzej Duda wziął aktywnie udział w ceremonii religijnej z udziałem prawdziwego
Głównego Rabina Polski, a przez to wykluczył się ze społeczności Rzymskokatolickiego
Kościoła św., przed wyspowiadaniem się i wyrażeniem skruchy za grzech śmiertelny
sprofanowania Hostii rękami żydostwa, które tak zainscenizowało widowisko dla kamer, żeby
Prezydenta RP podnoszącego Hostię z prochu, ukazać w roli Zbawcy Najświętszego
Sakramentu.
5. Sekrety Budowniczych ujawnił dwa lata temu Karl Vereycken na stronie
schiller@schillerinstitute.org The Schiller Institute PO BOX 20244 Washington,
DC 20041-0244 703-771-8390, który to Instytut personalnie, osobą Szanownej
Małżonki Przewodniczącego połączony jest z Międzynarodowo działającą
Organizacją Prawdziwej Solidarności, o której działaniach na rzecz pokoju
światowego i zrównoważonego dzielenia dobrobytu informujemy od lat w
magazynie SOWA, natomiast zainteresowanych, a nie zorientowanych jeszcze
w Polsce odsyłamy niniejszym do artykułu (kliknij, zapoznaj się w całości po angielsku
http://schillerinstitute.org/2002_gen_press/lar_zbig_pr.html który łączy w tytule udanie
nazwisko żydoskie Brzeziński ze słowiańskim imieniem Zbigniew a także ze zamachami
terrorystów z Września, 11.
Foto: Niesiołowski wpisuje się do
sztambucha żonie Szaleńca, bo swoją
narzeczoną miał, ale doniósł na nią Służbie
Bezpieczeństwa, że dała mu się wciągnąć
na członka do nielegalnego RUCH-u, który
nic nie zrobił i spotkały ją za to kłopoty, a
prawdę mówiąc: ubogacona została w
Planie Bożym uwolnieniem od dzielenia
stołu i łoża z Judaszem
http://shoud.io/7130
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

6. Za nieludzkie należy chyba uznać w świetle Powyższego, wybranie koniec
końców Niesiołowskiego na jedynego, który miał zagłosować PRZECIWKO
Ustawie Grudniowej Sejmu, który uznał się tym samym za gotowy do
rozwiązania w czasie razem z ustąpieniem Andrzeja Dudy ze stanowiska
Prezydenta RP. Albowiem chucpiarskie odegranie roli Rejtana w
komentowanym widowisku Farsy Antypolskiej przez NiesiołowskiegoMyszkowskiego (Nussnbaum), trojga nazwisk złoczyńcy, którego do Czeladzi
zaprosił kolega Szaleniec, kiedy robił jeszcze za senatora z woli burmistrza i kolegi mojego z
Harcerstwa, Marka Mrozowskiego, który najpierw zrobił tamtgo szefem Spółdzielni
Mieszkaniowej na Piaskach a potem zastępcą burmistrza od spraw sprywatyzowania nie
lokali spółdzielczych, ale samorządowych, przy wszystkich błędach i oszustwach w
podpisywanych umowach, które wytknąłem Szaleńcowi w obecności Notariusza w Górce,
urzędującego w byłym Ośrodku Zdrowia, że to jest Bezprawie i Widzimisię Ubowców, takie
bandyckie sporządzanie umów kupna lokalu mieszkalnego, w których obywatel podpisuje
zgodę na robienie z niego ofiary bandytów i głupiego, jak ten Niesiołowski w Czeladzi
podpisał się żonie Szaleńca w Księdze Pamiątkowej, bo robiła akurat za Dyrektorkę
Miejscowej Izby Pamięci po tym, jak Szaleniec z Mrozowskim sprzedali z przeznaczeniem na
dom wesołości i rozrywki, czyli zwykły BURDEL, budynek po przedszkolu, w którym wcześniej
robiła za przedszkolankę, a po sprzedaży nie chciała już mieć nic wspólnego, ani z
budynkiem, ani z obżydliwym geszeftem, prowadzącym do pedofilskich skojarzeń; dzieci w
wieku przedszkolnym z masażami erotycznymi, przez Wielkiego Budowniczego oddanych
części ciała ludzkiego.
7. Wierszem, ale nie rymem już, bo rytm starcza prozodią, kiedy Myśl przednia przed Wigilią,
podaje się zatem do wysłuchania, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu wyczekiwanym:
Jorgus Rudra-Halny FO277 HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski 20131226 Akt I sc.4 Jaselka w Dramacie Narodowym

Plik HinduSwastika.svg znajduje się w Wikimedia Commons Jan
Paweł II, synkretysta chrześcijański modlił się ze szamanami i
buddystami, pośród których Ganesza, syn Śiwy-Halnego, zrodzony z
Bogarodzicy Matki, otaczany jest kultem.

Jorguś Rudra-Halny:
inaczej patrzą na Polaków po 11 września
przemykających po zgliszczach; kurz i pył
wydostaje się spod gruzów i oblepia z dymem
włosy i rzęsy niczym bawełny puch
bezpieczeństwo nakazuje zamykać na klucz
zieloną kartę, Sozialversicherungsausweis
kiedyś wreszcie powinien zapanować spokój
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

człowiek musi mieć pracę, do renty prawo
na wszelki wypadek, starość; po 11 września
dni wloką się jak wozy drabiniaste, konne
grzęzną po koła w bagnach nad Prypecią
i nie ma nas pośród żywych już
a pozostała tylko powinność osądzenia
w Central-Park czerwone kokardy na drzewach
drzewa i bramy ustrojone z gałęzi
Papież spotyka się z szamanami
wyznawcami religii naturalnych w Asyżu
modlą się razem o pokój dla świata
bo nie ma pokoju, dopóki jest wojna
i modły są i wojny na świecie
i modlą się wierzący, a którym wiary brak
przykrywają z godnością głowy, albo też odkryci
stoją na modłach jako na statkach do Ameryki
kiedy syn krawca nicuje los
wywożą na Sybir, a byle kąt
piwnica, pusta łyżka, fotografia, strych
wygrzebany spod ruin drobiazg, mała rzecz
nabiera wagi na sądzie ostatecznym
kiedy wyrok już zapadł i tylko pęka dzban
i rozrywa się obręcz, opada z oczu ćma
w bramie zasuwa spada, zasypuje piach
sprzęty i na podłodze upuszczone łzy
to Polacy z wieżowców na Manhattanie
wyjmują rozkładające się zwłoki po kilku dniach
ciała ofiar, trupi odór i jad; ktoś musi przecież
Baudelaire nieżywą kobietę zamienia na złoto
zaś wilki na Syberii, alchemicy żywi za druty
kolczaste wyniesiony kłopot z egzystencją
wydzierają z gardła wieczystej zmarzlinie
kilka dni po 11 września koparki docierają do
stacji metra, a tu szkło zakurzone nieco tylko
nienaruszone w restauracyjnym wagonie
szklanki, butelki, Whiskey In The Jar
przyjmują wciąż kupony na loterię wizową
spotykam kolejkę na Pięknej
https://de.scribd.com/skosiewski

22. Dezember 2015

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

przed Ambasadą; Titanic
Mineralwasser – jedna mija drugą
mówi, że była przez trzy miesiące
popracować trochę w Newadzie
może wróci po studiach na stałe
gdybym był młodszy
kokardo... (...)

Z Panem Bogiem, przedkładając sobie kwiatki podjęte z prochu Ziemi Swiętej i Opłatek
łamany w Domu Ojczystym przez Naród Polski we Wigilię
Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski
http://gloria.tv/media/4oZxPg3WsA4

zapraszając do kolędowania w kościele położonym niedaleko mieszkania śp. Kazika Switonia
w Katowicach, z którym niestety nie pójdzie się już z Rodziną na ciasteczka do kawiarni z
monitoringiem, w tej samej części Katowic co i Archikatedra, do której ks. kardynał Ratzinger
(a nie Ojciec św., - wytyka tu palcem, nie jadem Polak i Katolik żydostwu
Zgromadzeniowemu) zafundował przepiękną mozaikę za ołtarzem, a szopka będzie
tradycyjnie, po lewej stronie od głównego wejścia do archikatedry Chrystusa Króla.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

Szczęść Boże,

Frohe Weihnachten, Herr Bischof und Prof. Tebartz- van Elst,
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Gindert!

http://sowa.quicksnake.de/Forum-Deutscher-Katholiken/Kongress-Freude-am-Glaubenvom-22-bis-24-April-2016
Stefan Kosiewski 20 grudnia o 15:49
KALIFAT KACZYNSKIEGO PDO249 Lepszy sort fATALISTOW od Kuby FO
von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCXLIX
http://gloria.tv/media/XbDbGoZPNs9
...Jak ja znam Wałęsę, z pracy związkowej, kolegę, to on ma to do
siebie, że myli się tak samo często, jak każdy profesor w nauce, która
nieustannie poprawia przecież tylko swoje wcześniejsze błędy i obala stare teorie obracając
pierzynę w perze przy przewracaniu do góry nogami na nie zapoconą jeszcze stronę przez
człowieka ogarniętego wysoką gorączką z kuli (jak mówią na Sląsku) Fascynacji Obłędem i
robienia po nocach na życie. Ale jeśli się nie mylę, bo przecież za profesora nie robię i z
listami dla Dudy, czy Kaczora nie latam, to Wałęsa przy naszej ostatniej rozmowie w Gdańsku
coś chyba przewidywał w tej działce, bowiem powiedział do mnie: Róbcie, róbcie, a jak co, to
ja do was dołączę.... http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/KALIFAT-KACZYNSKIEGOPDO249-Lepszy-sort-fATALISTOW-od-Kuby-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCXLIX
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

PDF:

Kalifat kaczynskiego pdo249 lepszy sort fatalistow od
kuby fo von stefan kosiewski zech canto dcxlix Kalifat
kaczynskiego pdo249 lepszy sort fatalistow od kuby fo von stefan kosiewski
zech canto
dcxlix https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/900922313294743
https://www.pinterest.com/pin/452752568769647881/

Stefan Kosiewski
20 min
Stefan Kosiewski: Testament gen. Jaruzelskiego, testament Lecha Kaczynskiego, Katedra na
Wawelu na bis
PDF: https://de.scribd.com/doc/64581172/Stefan-Kosiewski-Testament-gen-Jaruzelskiegotestament-LechaKaczynskiego-Katedra-naWawelu-na-bis

Stefan Kosiewski: Testament
polityczny generała
Jaruzelskiego. Katedra na
Wawelu na bis....
...jak długo - pytamy: będzie
zaśmiecał prochami swoimi
kryptę na Wawelu ten
kryptosyjonista, który…

http://sowa.quicksnake.org/communists/Stefan-Kosiewski-Testament-polityczny-generaaJaruzelskiego-Katedra-na-Wawelu-na-bis-Testament-Lecha-Kaczynskiego
Szaleniec targnął się na Festiwal Ave Maria w Czeladzi FO187 ZR ZECh Stefan
Kosiewski do Biura Prokuratora Generalnego RP
Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») 24. 5. 2013 w kategorii Stefan Kosiewski,
czytaj: 785×

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. Frankfurt am Main Publish a New Revision
for Ave Maria 20130426 Stefan Kosiewski FO179 ZR ZECh.pdf
10:43

Prokuratura Generalna
Biuro Prokuratora Generalnego
PG VII Ko1 47/13
sowa @sowa Zabytki
architektury drewnianej pod ochroną
bezprawia w Czeladzi zostały bezpowrotnie
zniszczone a złoczyńcy u władzy 11:11 AM 25 Mai 13
https://twitter.com/sowa/status/338220827696848897
Frankfurt nad Menem 24 maja 2013 r.
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica...
...Czy Zbigniew Szaleniec nie widzi, że nikt nie chce w Czeladzi pokazywać się z nim na
fotografii w kościele katolickim? Mają byli komuniści, neokatechumenat
żydowski zakonników, których ściągnęli sobie z Niemiec do budynku sprzeanego im okazyjnie
przez Mrozowskiego, który robił za komuny za majstra w tym Budohucie, to niech się tam
nawracają na katolicyzm i uczą kultury chrześcijańskiej, która normalnym
mieszkańcom Czeladzi, Polakom i Katolikom zabrania pokazywania się w kościele, do którego
te Władze Miasta jeszcze nie tak dawno ściągały wykonawców prosto z Festiwalu Kultury
Zydowskiej na Kazimierzu w Krakowie, a potem żyd Szydłowski w Będzinie, kuzyn Lecha i
Jarosława Kaczyńskich wpadł na pomysł, jako Radny Będzina, żeby Wójcickiego i innych
wykonawców żydowskich zatrzymywać cztery kilometry przed Czeladzią na lokalny festiwal
swoich, a biskup Smigielski opamiętał się jeszcze przed śmiercią, bo mu też krótko przed
swoją śmiercią mój Ojciec Chrzestny, skarbnik Akcji Katolickiej w Diecezji w Sosnowcu
poradził za moją radą, żeby nie zezwalał bez wyraźnej potrzeby (Non possumus!) na
propagowanie kultury żydowskiej, bo żydy także nie propagują moich wierszy, Polaka i
Katolika w synagogach.

Wstydu one nie mają, dlatego uprawiają bezprawnie kult swoich osób
ulegając fascynacji szaleństwem i pcha się taki Szaleniec do kościoła nie
przymierzając jak biblijny Onan, ustawia do
fotografii... http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Szaleniec-targn-sina-Festiwal-Ave-Maria-w-Czeladzi-FO187-ZR-ZECh-Stefan-Kosiewski-do-BiuraProkuratora-Generalnego-RP-2
PDF:
http://de.scribd.com/doc/143509478/Szaleniec-targnal-sie-na-Festiwal-Ave-Maria-wCzeladzi-FO187-ZR-ZECh-Stefan-Kosiewski-do-Biura-Prokuratora-Generalnego-RP-pdf

http://franciscus.blox.pl/2015/12/Blogoslawionych-Swiat-Narodzenia-Panskiego.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Dezember 2015

Papież Franciszek
« Poprzedni wpis
Następny wpis »
wtorek, 22 grudnia 2015
Błogosławionych Swiąt Narodzenia Pańskiego
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Stefan Kosiewski udostępnił zdjęcie
użytkownika Andrzej Sztandera.
2 min
...Kupny urodził się w Dąbrówce Wielkiej za
Czeladzią, dokąd jeździłem autobusem komunikacji miejskiej, WPK, bo miał tam dom
rodzinny, katolicki, oczytany poeta młodszy ode mnie o rok, a może dwa, który na
stare lata przetłumaczył Angelusa Silesiusa, którym nawiasem mówiąc nie tylko
Schopenhauer się zachwyca, a ten mój kolega Andrzej miał a może jeszcze i ma
Matkę, niech ją Pan Bóg przy życiu zachowa, którą bardzo szanowałem, bo kiedyś
pozwoliła mi pomóc sobie w ciężkiej pracy zbierania kartofli z pola; wygrzebywałem
ziemniaki z ochotą ciesząc się, że mogę bliźniemu ulżyć ..
http://de.scribd.com/doc/142508978/Abp-Kupny-ingres-i-plotka-20130519-StefanKosiewski-w-Dniu-Zeslania-Ducha-sw-ZR-ZECh-FO184-pdf

Radio:
http://shoudio.com/user/sowa/status/7091
(...) Wyklaskał Biskupa Warszawy brawami swoich krótkich rąk, zwieszonych
między kolanami pod krzyżowym sklepieniem katedry św. Jana. Jak on
śmiał? Pokazała te rączki całemu światu kamera z perspektywy ptasiej, spod
sufitu, z góry, a dał się słyszeć w kościele warszawskim szum "jak uderzenie
gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się też
im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy z nich zostali napełnieni Duchem Swiętym, i zaczęli mówić obcymi
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (ibid 2, 1-6).
http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/05/abp-kupny-ingres-i-plotka20130519.html
http://sowa.quicksnake.org/Solidaritt-BSo/BOSKI-USTAWOWO-PDO250-Divine-Rudra-HalnyJaroslaw-Kaczynski-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCL

https://de.scribd.com/skosiewski