Kelas Bil.

Murid

: :

5 Sarjana 33 orang 21.10.2009 / Rabu 10:15 pagi hingga 11:15 pagi Ikan Hiasan Penyediaan Bekas

Tarikh/Hari : Masa Topik Subtopik

: : :

Pengetahuan Sedia Ada

i) Murid pernah melihat akuarium yang dihias di rumah. ii) Murid telah mengetahui jenis-jenis ikan hiasan.
Objektif Pengajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid -murid dapat: i) Menyebut 6 daripada 8 aksesori bekas akuarium dengan betul. ii) Menyatakan 7 daripada 9 langkah -langkah menyedia dan menghias bekas akuarium dengan betul. iii) Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasuk kan ikan hiasan ke dalam bekas akuarium dengan betul. iv) Melakukan amali penyediaan bekas ikan hiasan dengan aksesori yang dibekalkan dengan sekurang -kurangnya 80% pencapaian lengkap dengan betul.
KBKK

:

membuat inferens, menjana idea, membuat gambaran mental, mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuat rumusan Kerjasama, kebersihan fizikal dan mental, kesederhanaan, kasih sayang Video, power point , bekas akuarium, pam penapis, batu, pasir, tumbuhan akuatik, kayu buruk, poster, model, lampu akuarium, ikan hiasan, kad nama, papan tulis, marker pen, gula -gula, pensil, pemadam dan nota edaran. Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan

Penerapan Nilai

:

BBM

:

Kajian Masa Depan

:

1|Page

Langkah/ Masa
Set induksi (5 minit)

Isi Pengajaran
1. Video kartun µFinding Nemo¶. 2. Soalan: i. Siapakah yang pernah menonton video ini?. ii. Apakah nama cerita ini?. iii. Adakah hidupan air itu cantik?. iv. Siapakah yang suka pada ikan hiasan?

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1. Guru menayangkan video kepada murid. 2. Murid diminta menonton video tersebut dan faham apa yang ditonton. 3. Guru bersoal jawab dengan murid. 4. Guru mengaitkan set induksi dengan pelajaran pada hari ini.

Catatan
BBM: Video KBKK: Membuat inferens, menjana idea. NILAI: Kasih sayang

Perkemban gan Langkah 1 (10 minit)

Kelengkapan dan aksesori akuarium. i. Pam ii. Penapis iii. Batu iv. Pasir v. Tumbuhan akuatik vi. Kayu buruk vii. Poster viii. Model

1. Murid diedarkan nota rujukan. 2. Murid melihat tayangan powerpoint sambil mendengar penerangan guru mengenai langkah penyediaan akuarium ikan hiasan. 3. Guru menunjukkan langkah penyediaan akuarium ikan hiasan.

BBM: Nota edaran, powerpoint, pam, penapis, batu, pasir, tumbuhan akuatik, kayu buruk, poster, model, akuarium KBKK: Membuat gambaran mental, mengingat kembali NILAI: Kerjasama KBKK: Menyusun mengikut keutamaan, membuat gambaran mental NILAI: Kerjasama, kesederhana an, kebersihan fizikal dan mental

Langkah 2 (15 minit)

Langkah-langkah menyedia dan menghias bekas akuarium. i. Bersihkan bekas akuarium dengan menggunakan span atau gentian kapas. ii. Bersihkan dan bilas bahan hiasan seperti pasir, batu dan kayu buruk. iii. Masukkan pasir, batu dan kayu buruk ke dalam akuarium. iv. Masukkan pam air

1. Murid-murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. 2. Wakil kumpulan akan mengambil segala peralatan dan aksesori akuarium yang akan dipasang di meja ker ja kumpulan mereka. 3. Murid mengikut langkah penyediaan bekas akuarium secara amali di dalam kumpulan setelah diterangkan oleh guru. 4. Murid diingatkan tentang keselamatan dan kerjasama berkumpulan.

2|Page

v.

vi. vii. viii.

ix.

dan alat penapis ke dalam akuarium. Letakkan tumbuhan akuatik ke dalam akuarium. Letakkan model di atas pasir. Masukkan air yang ke dalam akuarium. Titiskan bahan anti klorin ke dalam akuarium. Hidupkan suis pam air. 1. Murid melihat tayangan powerpoint teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium. 2. Guru menunjukkan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium. 3. Murid memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium dan melabelkannya dengan nama kumpulan. BBM: Powerpoint, ikan hiasan KBKK: Menyusun mengikut keutamaan, membuat gambaran mental NILAI: Kerjasama

Langkah 3 (15 minit)

Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam akuariuam. i. Rendamkan beg plastik yang mengandungi ikan hiasan ke dalam akuarium selama 20 hingga 30 minit. ii. Buka ikatan beg plastik dan biarkan ikan hiasan keluar dengan sendiri bersama-sama air ke dalam akuarium. iii. Setelah semua ika hiasan keluar dari beg plastik, keluarkan pula beg plastik tersebut. Kuiz berkumpulan

Langkah 4 (10 minit)

1. Wakil kumpulan meletakkan akuarium mereka di atas meja cikgu. 2. Wakil kumpulan akan mengambil papantulis, marker pen dan pemadam. 3. Murid dikehendaki menjawab secara bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis. 4. Murid diberikan gula -gula apabila jawapan betul. 5. Kumpulan yang menang akan menerima hadiah daripada guru. 1. Murid dibimbing untuk membuat rumusan. 2. Guru menayangkan semula

BBM: Papantulis, marker pen, pemadam, gula-gula, hadiah NILAI: Kebersihan fizikal dan mental, kerjasama

Penutup (5 minit)

Rumusan 1. Langkah penyediaan bekas akuarium.

KBKK: Membuat rumusan

3|Page

2. Teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium.

langkah penyediaan bekas akuarium dan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium 3. Guru memilih akuarium yang paling cantik untuk diiktiraf sebagai pemenang.

KMD: Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca pendapatan sampingan

4|Page

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful