Rancangan Mengajar Harian Matapelajaran: Kemahiran Hidup Tahun: 5 Bilangan Murid: 40 orang Masa: 10.20 pagi 11.

20 pagi Pengetahuan Sedia Ada: (i) (ii) (iii) Murid pernah melihat ahli keluarga membaiki pakaian dirumah. Murid pernah menempah baju pada musim perayaan. Pakaian murid terkoyak. Topik: Membaiki pakaian Tarikh: 30 Oktober 2009

Hasil pengajaran: Diakhir pengajaran & pembelajaran (P&P) murid-murid akan dapat: (i) Menyatakan alatan dan kegunaan alatan jahitan dengan betul dan tepat. (ii) Menjahit mata jahitan dengan betul dan tepat

Nilai-nilai murni: Kerjasama, berhati-hati, cermat, tekun dan peka. Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran belajar cara belajar, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran masteri. Bahan Bantu Mengajar: Nota edaran, alatan dan bahan menjahit, contoh mata jahitan asas/spesimen dan video. Kajian masa depan: Membuka butik pakaian sendiri

Langkah/Masa Set Induksi [ 5 minit]

Isi pengajaran Soal jawab guru dan murid: 1. Apakah kerosakan yang terdapat pada pakaian tersebut? 2. Bagaimanakah cara yang boleh dilakukan supaya pakaian tersebut dapat digunakan dengan selamat dan selesa?

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran (P&P) -Guru tayangan video pakaian terkoyak. -Guru bersoal jawab dengan murid tentang perkara itu. -Guru mengaitkan perkara tersebut dengan pelajaran hari ini.

Catatan BBM: Video Kaedah: Soal jawab Nilai: Peka

Perkembagan Langkah 1 [10 minit]

Contoh Jawapan: 1. Seluar Terkoyak. 2. Jahit semula bahagian yang terkoyak. Menyatakan alatan dan bahan jahitan dengan betul dan tepat.

-Guru meminta murid merujuk kepada nota lembaran yang di edarkan. -Guru mengedarkan kit jahitan dan menerangkan fungsi dan kegunaan alatan dan bahan dalam kit jahitan.

Bahan dalam kit jahitan: -jarum -benang -gunting -penetas jahitan (Lembaran 1) Nilai murni: berhati-hati, cermat (Lembaran 2)

Langkah 2 [10 minit]

Menyatakan kegunaan alatan dengan jelas dan betul.

- Guru menunjukkan cara memasukkan benang ke dalam lubang jarum. -Guru menunjukkan contoh-contoh mata jahitan asas serta kegunaannya. -Guru menunjukkan cara menjahit mata jahitan asas. Contoh jahitan: -jahitan kia -jahitan jelujur halus -jahitan jelujur kasar -jahitan silang pangkah -jahitan insang pari.

Langkah 3 [30 minit]

Alatan jahitan: -jarum -gunting -benang -kain

-Guru menunjukkan cara menjahit jahitan jelujur halus secara berkumpulan. -Murid dikehendaki menjahit mata jahitan asas secara individu. (jahitan jelujur halus) -Guru member tunjuk cara dan membantu murid yang lemah. -Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dijawab oleh murid. (nota mengenai tugasan dilampirkan) -Guru membuat rumusan tentang pembelajaran pada hari ini.

Kaedah: Tunjuk Cara Nilai murni: Tekun & Peka

Penutup [5 minit]

BBM: lembaran kerja

Lembaran 1: Jahitan Asas ALATAN JAHITAN

1. Gunting o Kegunaan untuk memotong kain dan benang 2. Jarum peniti o Kegunaan untuk menyemat kain dan kertas ketika memotong dan menjahit artikel 3. Penetas o Kegunaan untuk membuka semula jahitan yang silap 4. Kapur penanda o Kegunaan untuk menanda garisan potongan dan jahitan 5. Pita Pengukur Kegunaan: untuk mengukur di atas kain dan kertas

Lembaran 2 JENIS JAHITAN HIASAN Pada masa ini, kebanyakkan jenis mata jahitan boleh dijahit dengan menggunakan mesin jahit automatik. Walau bagaimanapun, ada masanya pakaian memerlukan jahitan tangan untuk kehalusan dan kecantikkan seperti mata jelujur, menyembat dan menjahit bahagian-bahagian yang rumit seperti menjahit kancing.

Jahitan asas dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jahitan sementara dan jahitan tetap. Antara jenis mata sementara adalah jelujur kasar. Mata jahitan tetap pula ialah jahitan kita, sembat, insang pari, silang pangkah, jahitan lubang butang dab jahit lilit.

Mata jahitan sementara digunakan bagi melekatkan beberapa kepingan fabrik dan juga untuk menunjukkan garis-garis pola dan kedudukan. Mata jahitan sementara ditanggalkan apabila mata jahitan kekal dijahit.

Jenis jahitan hiasan yang boleh digunakan adalah jahitan tangan seperti berikut: 1. Jahitan Kia

2. Jahit Silang Pangkah

3. Insang Pari

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful