Mata Pelajaran Kelas Bil.

Murid Kehadiran Tarikh Masa Topik Subtopik

: Kemahiran HIdup : 5 Bestari : 22 orang : 22 orang : 20 Oktober 2009 (Isnin) : 9.00am - 10.00am : Ikan Hiasan : Pengenalan

Pengetahuan Sedia Ada: i. Murid pernah melihat ikan dalam akuarium.

Hasil Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat: i. ii. iii. Melabel sekurang-sekurangnya 5 daripada 11 bahagian luar ikan dengan betul. Menyatakan 3 daripada 5 fungsi bahagian luar ikan hiasan dengan jelas. Menyatakan 3 daripada 6 tujuan memelihara ikan.

KBKK: Menamakan, melabelkan, menyatakan, menerangkan

Penerapan nilai: Kebersihan fizikal dan mental, kerjasama

BBM: Gambar akuarium, kertas lukisan, kertas warna, gunting, gam, papan putih, pen marker, kad, gambar ikan hiasan dalam µpower point¶, lembaran kerja KMD: i) Menghasilkan hybrid ikan-ikan hiasan yang cantik.

Strategi: Direktif, mediatif, kontekstual

Langkah / Masa Set induksi (5 min)

Isi pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

y

Guru bersoaljawab dengan murid tentang haiwan peliharaan.

- Sesiapa memelihara ikan di rumah?

y

Menggunakan teknik menyoal, guru membimbing murid ke topik, iaitu Ikan Hiasan. BBM: Gambar akuarium

y

Guru menunjukkan gambar akuarium.

y

Guru menanya apa yang terdapat dalam sesebuah akuarium.

Perkembangan Bahagian luar ikan: Langkah 1 (+15 min) y y y y y Mata Mulut Sisik Insang Sirip; o Sirip pektoral o Sirip pelvik o Sirip anal y y Garisan lateral Dubur

y

Guru menunjukkan gambar seekor ikan dengan nama bahagianbahagian ikan.

y

Guru memperkenalkan bahagian-bahagian ikan kepada murid.

y

Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan. BBM: Kertas lukisan, kertas warna, gunting, gam.

y

Guru memberi kertas lukisan bergambar ikan tanpa label.

y

Guru memberi arahan supaya murid melabelkan bahagian-

KBKK: Melabelkan

bahagian ikan mengikut arahan pada kertas lukisan. y Guru hanya memantau dan menolong sekiranya murid tidak faham arahan dalam kertas. y Kumpulan paling cepat siapkan akan diberi ganjaran. Guru mengingati murid agar bekerjasama supaya dapat menyiapkan dengan cepat dan cantik. y Guru menasihatkan murid agar menjaga kebersihan sekeliling. y Guru membandingkan hasil kerja murid dengan gambar ikan berlabel. Kesalahan diperbetulkan. Perkembangan Kebaikan memelihara Langkah 2 (+15 min) ikan: Mengindahkan tempat Hobi Menambah pengetahuan mengenai hidupan y y Guru akan menulis tajuk besar kebaikan memelihara ikan. Guru akan menulis 10 jawapan di atas papan putih, hanya terdapat 6 jawapan yang betul. BBM: Kad, pen marker dan papan putih BBM: Kertas lukisan, papan putih dan pen marker Penerapan nilai: Kerjasama, Kebersihan fizikal dan mental Strategi: Direktif, mediatif

akuatik Memberi ketenangan Sumber pendapatan Menghayati alam akuatik

y

Guru akan membincang setiap jawapan dengan murid sama ada itu jawapannya dan apakah rasionalnya.

Strategi: Kontekstual

Penerapan nilai: Kerjasama

y

Murid akan menggunakan pengalaman hidupnya atau logiknya dan cuba menerangkan sama ada jawapan itu benar atau tidak. KBKK: Menerangkan

y

Jika jawapan itu betul, guru akan memadankan tajuk dengan jawapan yang tertulis itu.

Penilaian (+5 min)

Lembaran kerja (Kebaikan memelihara ikan)

y

Guru akan memberi setiap murid sekeping lembaran kerja.

BBM: Lembaran kerja

y

Murid akan membuat lembaran kerja tersebut di dalam kelas.

y

Murid kena menghantar lembaran kerja ini selepas menyiapkannya.

Langkah 3 (+10 min)

- Jenis-jenis ikan hiasan: y y y Ikan angel Ikan oscar Ikan pelaga

y

Guru menanya murid jenis ikan yang biasa dipelihara dalam akuarium.

BBM: Gambar ikan hiasan(power point)

Penerapan nilai: Kerjasama

y

Guru memperkenalkan

y y y

Ikan koi Ikan emas Ikan tiger barb

jenis-jenis ikan hiasan tropika. KBKK: Menerangkan

- Ikan hiasan ini boleh hidup dalam air tawar atau air masin. Penilaian (+ 5 min) y Lembaran Kerja (Memadankan gambar ikan dengan namanya) y Guru memberi murid lembaran kerja untuk memadankan gambar ikan dengan nama ikan tersebut. y Murid kena menghantar lembaran kerja ini selepas menyiapkannya. Penutup (+5 min) Rumusan topik : y melabel bahagian luar ikan. y mengetahui fungsifungsi bahagian ikan. y Senarai jenis ikan tropika. y y Guru menggunakan peta konsep semasa membuat rumusan. Guru memberi pujian kepada murid kerana memberi perhatian dan menjawab soalan guru. BBM: Lembaran kerja Strategi: Direktif

Lampiran 1 : Gambar akuarium

Lampiran 2: Bahagian ikan berlabel.

Insang

Garisan lateral

Sirip dorsal

Sirip kaudal Sirip pektoral Sirip pelvik Sirip anal

Sisik

Lampiran 3: Kertas lukisan yang bergambar ikan yang perlu dilabelkan.

ARAHAN: Lekatkan kertas warna yang ditentukan ke bahagian-bahagian ikan dengan betul. Lepas itu, tuliskan nama bahagian-bahagian ikan dalam kotak yang disediakan.

Bahagian ikan ikut warna: Mata - Putih

Sirip dorsal - Kuning Sirip pectoral - Merah jambu Sisik - Hijau

Garisan lateral - ungu Insang - Biru

Lampiran 4: Power point Ikan-Ikan Hiasan dan nama.

Ikan Angel

Ikan Oscar

Ikan pelaga

Ikan emas

Ikan tiger barb

Ikan koi

Ikan kelisa

Ikan guppy

Siamese Fighting Fish

Ikan Kaloi

Lampiran 5 - Lembaran kerja: Padankan nama ikan dengan gambar ikan. Ikan tiger barb Ikan Angel Ikan koi Ikan pelaga Ikan emas Ikan Oscar

Mengajar tentang kebaikan memelihara ikan

y

Mengindahkan tempat

y

Memburukkan suasana di dalam rumah

y y Kebaikan memelihara ikan y y y y y y

Menghayati alam akuatik Menjadi sumber makanan utama Memberi ketenangan Mengacau ikan di air Hobi Mengelak daripada belajar Sumber pendapatan Menambahkan pengetahuan

mengenai hidupan akuatik

Lembaran kerja (Kebaikan memelihara ikan)

Kebaikan memelihara ikan

Mengindahkan tempat

Menghayati alam akuatik

Hobi

Kebaikan memelihara ikan
Menambahkan pengetahuan mengenai hidupan akuatik

Sumber pendapatan

Memberi ketenangan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times