POTENTZIAREN  ELEKTRONIKA  

AZTERKETA  (2010-­‐03-­‐31)  
 

    A (2 ptu) Irudian agertzen diren datuekin: 1. Marraztu (V13)1 eta (V13)2 tentsioen diagrama bektoriala 2. Kalkulatu
⎛ n ⎞ eta ⎜ 2 ⎟ = ⎝ n1 ⎠ 2 ⎛ n ⎞ f ⎜ 2 ⎟ ⎝ n1 ⎠1

 

3. Marraztu (J1)1, (J1)2 eta ISARE, eta kalkulatu bakoitzaren balio efikaza 4. Kalkulatu FSARE € 5. Kalkulatu (ϕ1 )1 eta (ϕ1 ) 2 6. Kalkulatu τSARE

€ € B (aukerakoa, 0.5 ptu)
Suposa dezagun irudiko ψ1, (VLC )1 , eta ( ΔVX ) 2 datuen balioak aldatu egiten direla, beraien balio berriak ψ1 = 60º , (VLC )1 = 405v eta ( ΔVX ) 2 = 0 direlarik. 1. Kalkulatu (J1)1 eta (J1)2 korronteen balio efikazak € € € 2. Kalkulatu ISARE € € €

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful