You are on page 1of 23

Anexa 2

Instituţia de învăţământ superior Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Departamentul Statistică şi Econometrie

Raport de autoevaluaare a activităţii profesionale şi
ştiinţifice
Domeniul A1: Activitatea didactică
Activitatea 1.1: Cărţi şi capitole/studii în cărţi de specialitate sau volume colective
Categoria 1.1.1: Carte de specialitate
Subcategoria 1.1.1.2: naţionale
Subcategorii
Cb1. Giani Grădinaru, Aniela Danciu, Ileana Gabriela Niculescu-Aron – Statistică, Editura ASE, Bucureşti, 2008,
456 pg., 152 pg.,ISBN 978-606-505-049-5, http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/164204
Cb2. Giani Gradinaru - Tehnici de analiză statistică a beneficiilor de mediu, Editura ASE, Bucureşti,categorie
CNCS - C, 2008, 192 pg., 192 pg., ISBN 978-606-505-019-8,
http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/162196
Cb3. Dana Colibaba, Constantin Antonescu, Giani Gradinaru - Instrumente statistice ale firmei, Editura Tribuna
Economica, Bucuresti, 2007, 400 pg., 133 pg., ISBN 978-973-688-087-2,
http://cacheprod.bcub.ro/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=986522_1&Profile=Default&
OpacLanguage=rum&NumberToRetrieve=50&StartValue=6&WebPageNr=1&SearchTerm1=.2.641106&SearchT1=
&Index1=Uindex05&SearchMethod=Find_2&ItemNr=6
Cb4. Constantin Antonescu (coord.), Silvia Cristache, Giani Gradinaru - Statistica Economiei Agriculturii si
Protectiei mediului, editia a II-a, Editura ASE, Bucuresti, categorie CNCS - C, 2006, 281 pg. , 94 pg., ISBN 973594-810-9, http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/156004
Cb6. Ilie Niculescu, Giani Gradinaru – Analiza statistica microeconomica (cazuistica), Editura ASE, Bucuresti,
categorie CNCS - C, 2005, 140 pg.,70pg.,ISBN 973-597-5,
http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/146998
Cb7. Giani Gradinaru – Bazele statisticii mediului, Editura ASE, Bucuresti, categorie CNCS - C, 2004,188 pg.,
188pg.,ISBN 973-594-525-8, http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/144343
Cb10. Giani Gradinaru, Dana Colibaba, Vergil Voineagu - Metode cantitative pentru analiza datelor de mediu,
Editura ASE, Bucuresti, categorie CNCS - C, 2003,224 pg., 115 pg., ISBN 973-594-259-3,
http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/145384
Cb11.Virgil Sora, Constanta Mihaescu, Dana Colibaba, Giani Gradinaru, Aniela Danciu - Analiza statisticodemografica, Editura Economica, Bucuresti, 2003,344 pg., 67 pg., ISBN 973-590-782-8,
http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/149826
Cb12. Ilie Niculescu, Giani Gradinaru - Modele de analiza statistica a activităţii economice a întreprinderii,
Editura ASE, Bucuresti, categorie CNCS - C, 2002, 271 pg., 136 pg., ISBN 973-594-058-2,
http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/140535
Cb13. Vergil Voineagu, Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Statistica. Notiuni fundamentale si aplicatii, Editura
ASE, Bucuresti, categorie CNCS - C, 2001,337 pg., 112 pg., ISBN 973-594-052-3,
http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/143598
Cb14.Constanta Mihaescu, Giani Gradinaru - Demografie – elemente de baza si docimologice, Editura ASE.
Bucuresti,categorie CNCS - C,2000, 107 pg., 54 pg., ISBN 973-8127-34-3,
http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/145260
Cb15.Francisc Victor Bodo, Giani Gradinaru - Model financiar pentru evaluarea intreprinderii, Editura ASE.
Bucuresti,categorie CNCS - C,2000,187 pg., 94 pg., ISBN 973-8127-98-x,
http://tinread.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/142361
Total

pi

ki

A1.1.1.1.2

8

0.33

2.67

8

1.00

8.00

8

0.33

2.64

8

0.33

2.64

8

0.50

4.00

8

1.00

8.00

8

0.51

4.11

8

0.20

1.60

8

0.50

4.00

8

0.33

2.64

8

0.50

4.00

8

0.50

4.00
48.29

Categoria 1.1.2: Studiu/capitol într-o carte de specialitate, volum colectiv (colecţie de studii
independente pe o anumită temă)
Subcategoria 1.1.2.1: internaţionale
Subcategorii
D1. Robert H. Armon, Osmo Hänninen (editori), Giani Grădinaru (autor capitol), Environmental Indicators,
capitolul Environment Benefits Quantification Through Statistical Indicators, Editura Springer Netherlands, 2015,
pp.
225-236,
1047
pg.
Print
ISBN978-94-017-9498-5,
Online
ISBN978-94-017-9499-2,
http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-9499-2
D2.Chaouki Ghenai (editor), Giani Grădinaru (autor capitol), Sustainable Development - Energy, Engineering and
Technologies - Manufacturing and Environment, capitolul An economy-environment integrated statistic system,
Editura INTECH, Croatia, 2012, pp. 231-246, 264 pg., 16 pg., ISBN 979-953-307-697-2,
http://www.intechopen.com/books/how-to-link/sustainable-development-energy-engineering-and-technologiesmanufacturing-and-environment
Total

pi

ki

A1.1.2.1.

12

0.01

0.14

12

0.06

0.73

0.86

Punctaj realizat Domeniul A1 - Activitatea didactică: A1.1 = 49,15
A1 - Activitatea didactică: A1.1 (ultimii 5 ani) =0,86
Domeniul A2: Activitatea de cercetare
Categoria 2.1.1. Articole care prezintă contribuții ştiinţifice originale, în extenso,
publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact mai mare ca 0
Subcategorii
Ri4. G. I. GRADINARU, Potential of Biodiversity Business to Improve the Protection of
Temperate Forests, The Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), Vol 13, No.3
(2012), is indexed and abstracted in:the Science Citation Index (SciSearch ®) and Journal Citation
Reports/Science Edition, Thomson Scientific,Elsevier Bibliographic Databases (Geobase and
EMBiology) and in Ulrich database,Chemical Abstracts and Referativnii Jurnal ‘Khimiya’, Science
Citation Index: factor de impact 2012 – 0,259; factor de impact 5 ani, 2009 – 2013 – 0,369,
Scimago Journal & Country Rank (SJR): SJR (2002-2009)= 0,03, http://www.jepe-journal.info/journalcontent/vol-13-no3-2012,
pp.
1459
1466,
ISSN
1311-5065;
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&product
=WOS&UT=WOS%3A000310557300023&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.web
ofknowledge.com&Init=Yes&action=retrieve&SrcAuth=RID&customersID=RID&Func=Frame&
IsProductCode=Yes&mode=FullRecord
Ri5. Giani Ionel Grădinaru, Ildiko Ioan, ESTIMAREA IMPACTULUI PROXIMITĂŢII
DEPOZITELOR DE DEŞEURI ASUPRA VALORII BUNURILOR IMOBILIARE - ESTIMATING
THE IMPACT OF LANDFILL PROXIMITY ON THE VALUE OF REAL ESTATE GOODS,Revista
Amfiteatru Economic, Vol. XIV • Nr. 31 • Februarie 2012, CNCSIS A, indexată ISI Thomson
Reuters Services: Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social
Sciences Edition - http://scientific.thomsonreuters.com/mjl/; (factor de impact 2012 – 0,953;
factor de impact 5 ani, 2009 -2013 – 0,687; scor relativ de influenţă – 0,107)Journal of
Economic Literature (EconLit) - http://www.econlit.org/journal_list.html, International
Bibliography
of
the
Social
Sciences
(IBSS)
http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/about/alphabeticalJournals.htmResearch
Papers
in
Economics (RePEc)- http://ideas.repec.org/s/aes/amfeco.htmlCabell’s Directory of Publishing
Opportunities (Business Directories – Economics and Finance) - http://www.cabells.com/, pp. 3849,
ISSN1582

9146;
https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&SID=Q2XZ4KgFWfeUzW
9ZWxh&UT=WOS%3A000300910600004&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.web
ofknowledge.com&action=retrieve&Init=Yes&SrcAuth=RID&Func=Frame&customersID=RID&

pi

ai

A2.1.1

FI

Ps

A2.1.1.
s

8

1

8

0.259

7.77

7.77

8

2

4

0.953

28.59

14,295

com&Init=Yes&action=retrieve&SrcAuth=RID&customersID=RID&Func=Frame& IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Ri17. http://www.htmlCabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics and Finance) . Articole care prezintă contribuții ştiinţifice originale. Journal of Economic Literature (EconLit) .31 24 22. EBSCO. 400. http://www. https://apps. Giani Gradinaru. Ecosystems Degradation on Roamania’s Territory. Giani Grădinaru. ULRICH’S DIRECTORIES. Revista Amfiteatru Economic. nr. pp.thomsonreuters. Anul XII.web ofknowledge. factor de impact 5 ani. volume 17.ulbsibiu.687.web ofknowledge.pp. Giani Grădinaru.revistadestatistica. http://economice.format tiparit ISSN: 1018-046X. pp. 5 / 2013. 103-109.com/mjl/(factor de impact 2010 – 0. Ulrich`s Periodicals Directory. număr 4 (57)/2011. ISSN 1582-9146. http://www. SCOPUS. indexata ISI (Science Citation Index Expanded. format online ISSN: 1844-7694.do?SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&product =WOS&UT=WOS%3A000279314000013&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww. Giani Gradinaru. factor de impact 2010 – 0. ISSN 1553-5827. ICAAP.pdf Ri7. 8/2012. ICAAP.065 Categoria 2. Giani Grădinaru. 9.2. indexată SCOPUS. Iunie 2010.econlit.ro/wp-content/uploads/2014/02/RRS_7_2012_A4_ro1.pdf Ri11. CABELL'S. EBSCO. Supliment al Revistei. 2.com/. Causal Influence of Stochastic Emission of Greenhouse Gases Generated by the Romanian Mining Industry.do?product=WOS&SID=Q2XZ4KgFWfeUzW 9ZWxh&UT=WOS%3A000274149700007&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww. ISSN 1582-2559. 2010. http://www. CABELL’S. ISSN 1582-2559. Journal Citation Reports/Social Sciences Edition .uk/collections/IBSS/about/alphabeticalJournals. vol II /2011.http://scientific. ECOLOGICAL INFRASTRUCTURE – AN EMERGING INVESTMENT OPTION. Raducu Marian. no.htmResearch Papers in Economics (RePEc). Metalurgia International. pp. litera M. Social Scisearch.pdf Ri6. ISSN 1018-046X.IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Ri15. Giani Gradinaru. scor relativ de influenţă – 0.http://www. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. CABELL'S.6 9. summer 2011.revistadestatistica. THE ECONOMIC APPROACH TO ECOSYSTEMS: A COMPARATIVE ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF ECOSYSTEM FUNCTIONS.1.Directory of Open Access Journals. indexată in PROQUEST (ABI).lse. STIMULATING FACTOR CONSUMPTION IN THE XXI CENTURY.http://ideas. 224-227. CNCSIS A. Giani Grădinaru. Revista Romana de Statistica. Revista Quality access to success. publicate în reviste indexate în cel puţin două baze de date recunoscute Subcategorii Ri2.ulbsibiu. CABELL’S.http://www. http://economice. listată Thomson Scientific Master Journal List. 228-232.pdf Ri3. Index Copernicus.jaabc.1.ro/calitatea/arhiva/supliment/PEEC-2011-Contents_Vol_II. factor de stimulare a consumului în secolul XXI ENVIRONMENTAL QUALITY.6 8 2 4 0. no.jaabc. REPEC. poz. indexată SCOPUS.Revista Română de Statistică nr. Structural-Qualitative Characteristics of Environmental Elements on Romania’s Territory. Revista Quality access to success. 441450.webofknowledge. EBSCO. Revista Română de Statistică.ac. Supliment al Revistei. Revista Economica. 12-28.org/journal_list. pp.METHODS AND TECHNIQUES FOR QUANTIFYING THE VALUE OF ECOSYSTEM SERVICES. special issue no. 34-36. 255-261.ro/revista. 2009 -2013 – 0. Ecosystem’s Analysis Using Econometric Techniques. DOAJ . http://www.html. indexată ISI Thomson Reuters Services: Social Sciences Citation Index. 28. Calitatea mediului.webofknowledge.pdf Ri10. Giani Gradinaru.107). ISSN 1553-5827. vol II /2011. pp.cabells. summer 2011.2 6 1 6 6 1 6 6 2 3 6 1 6 6 2 3 6 1 6 6 2 3 6 1 6 . 1-2010. indexată in PROQUEST (ABI). REPEC. Conceptul „SERVICII DE ECOSISTEM” – abordare economică. Index Copernicus. Nr. EBSCO. pi ai A2.32 9. pp. în extenso. nr.ro/calitatea/arhiva/supliment/PEEC-2011-Contents_Vol_II. Cosmin Joldes.com/brcv17n2preview. indexat în RePeC. ISSN 1582-2214. International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) http://www. ULRICH’S DIRECTORIES.ro/revista. Metode si tehnici pentru cuantificarea valorii serviciilor de ecosystem .repec.org/s/aes/amfeco. PAYMENTS FOR ECOSYSTEM SERVICES: THEORY AND PRACTICE. https://apps. indexata DOAJ.html Ri9.com/brcv17n1preview. pp. The Business Review Cambridge.62 2. http://www.economica/. Giani Gradinaru.ro/Articole/2013/RRS_05_2013_a2_ro. 1. Journal Citation Reports/Science Edition).com/InboundService.com&action=retrieve&Init=Yes&SrcAuth=RID&Func=Frame&customersID=RID& IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Total 8 1 8 0.srac.html Ri8. EBSCO. 49-76.154 4.com/InboundService.srac.154.320. Ildiko Ioan. ISSN 1582-6260. The Business Review Cambridge. volume 17. Giani Grădinaru. Cristian Marian Barbu.economica/archive/RE%204-57-2011. indexata DOAJ. CNCSIS A. pp. 107-112.

revistadestatistica. EBSCO.Theoretical and Applied Economics. http://www. Supliment al Revistei.pdf Ri35. Index Copernicus.ro/calitatea/en/arhiva/supliment/20100428_Contents_ASE_Workshop. The Phenomena Implied by the New Economy from Statistics 6 1 6 6 2 3 6 1 6 6 2 3 6 2 3 6 1 6 6 2 3 6 1 6 6 1 6 6 3 2 6 3 2 6 2 3 6 2 3 6 4 1. indexata SCOPUS si EBSCO databases. în Supliment of Quality-access to succes Journal. supliment.ase. CO-VIABILITY OF ECONOMY-ECOSYSTEM SERVICES CONNECTION. no. cotată CNCSIS B+. ICAAP.pdf Ri14. ICAAP. ISSN 1841-8678. ISSN 1582-2559. Giani Gradinaru.categoria B+. cotată CNCSIS B+. Ulrich's Periodicals Directory.ro/Articole/2010/A4_en_9_2010. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Subsystem of Statistic Indicators for Characterizing the Digital Technology. Revista Romana de Statistica. Quality access to success. Open J-Gate. ISSN 1582-2559 (vezi Anexa DOVEZI) Ri27. RePEc. http://www. no. Giani Grădinaru. nr 121/2011. ISSN 1018-046x. Raluca Ignat. http://www.pdf Ri21. pp.srac. Giani Gradinaru. în Supliment of Quality-access to succes Journal. Scientific Commons. indexată DOAJ. Giani Gradinaru. pp. indexată SCOPUS.ro/content/40/Colibaba%203. supliment al Revistei Calitate – acces la succes. 73-76. Ecosystem Quality Degradation Rates Against Enrgy Industry In România. Revista de Informatică economică.4/2008 (521). 178-181. ISSN 1453-1305. RePEc. http://www. Giani Grădinaru.ro/old/Revista/2007/sumar%205_2007. EBSCO (Business Source Complete).111-2010. 54-68. Index Copernicus. 6 pg. no. ICAAP.ase. ISSN 1582-2559. 171-175. nr. http://www. indexata SCOPUS si EBSCO databases. 2009. EBSCO. Scientific Commons. indexata RePEc (IDEAS. 86-91. CNCSIS B+. Quality access to success. Giani Gradinaru. year 11.ro/supliment/romania-in-the-european-union-the-quality-ofintegration-growth-competence-employmentvolume-ii/6/ Ri33. DRIVERS OF ECOSYSTEM CHANGE.ectap.srac. Irina Isaic Maniu.srac. Ildiko Ioan.pdf Ri24.118/2010. The Human Resources in the New Economy.srac. European Biodiversity Indicators.srac. ISSN 1582-2559. no.pdf Ri20. Giani Grădinaru. ISSN 1841-8678. year 11. Dana Colibabă. pp. pp.. nr 121/2011.pdf Ri19.pdf Ri12.srac.94/2008.ro/calitatea/en/arhiva/supliment/20100428_Contents_ASE_Workshop. 6 pg. în Supliment of Quality-access to succes Journal. Ulrich's Periodicals Directory. pp. nr. Index Copernicus. The Analysis of the Potential Environmental Benefits by Investigating the Hedonistic Price. Giani Gradinaru. http://www. Costuri private si sociale de mediu. http://www. indexată indexata Directory of Open Access Journal. http://www. pp. cotata CNCSIS B+. Inspec.ro/calitatea/arhiva/2011/2011_02_cuprins_ro. nr. Ildiko Ioan. Giani Grădinaru. pp. 137-142. 4(40)/2006.7/2008 (524). ProQuest Central.111-2010. year 10. year 10.ro/calitatea/arhiva/supliment/workshop_ase_2011_cuprins. pp 120-125. 57-78. http://www.ro/calitatea/arhiva/supliment/20101111_peec_vol2. year 11. ISSN 1582-2559. cotata CNCSIS B+. Hamza Karimov. Ildiko Ioan. EconLit.pdf Ri22. Giani Grădinaru. EBSCO. Transforming Ecological Effects in Market Signals by Awareness Raising. http://www. nr. Giani Grădinaru. EFFECTS OF ANTROPIC ACTIVITY DYNAMICS UPON ROMANIA’S WATER RESOURCES. no. indexată DOAJ. Giani Grădinaru.revistadestatistica. no. Rolul României în cadrul fluxurilor internaţionale de produse petroliere. 3(39)/2006. nr 5/2007. în Supliment of Quality-access to succes Journal. ISSN 1582-2559 (vezi Anexa DOVEZI) Ri25. EBSCO (Business Source Complete). Daniela Hîncu. Giani Grădinaru. Ion Pârgaru.pdf Ri13. Google Scholar. Giani Grădinaru. Transparenta si responsabilitate prin diseminarea informatiei de mediu. CNCSIS B+. 2009.srac. Index of Information Systems Journals. nr.ro/the-analysis-ofthe-potential-environmental-benefits-by-investigating-the-hedonistic-price-giani-gradinaru_raluca-ignat/a318/ Ri28. Index of Information Systems Journals. Andrei Gheţu. Irina Isaic Maniu. Sistem informational statistic pentru evaluarea impactului asupra mediului. EBSCO Publishing Databases. no. REPEC. Dana Colibabă. supliment. pp 100-106. ISSN 1582-2559. Ion Dobre. DOAJ. supliment al Revistei Calitate – acces la succes. Index Copernicus. Open J-Gate. REPEC.pdf Ri39.srac. pp. http://www.5 6 3 2 6 3 2 6 3 2 . Calitatea acces la succes. EconPapers).ro/content/39/Colibaba%206p.106. pp.94/2008. Irina Isaic. Giani Gradinaru. pp. indexat SCOPUS. Abordãri conceptuale în evaluarea calităţii mediului. http://revistaie.pdf Ri36.ectap. în Quality – access to success. EBSCO. Raluca Ignat. Raluca Ignat. ISSN 1018-046x. supliment. indexata Directory of Open Access Journal. Ecosystem risk – a quantiutative approach from the perspective of forestry-environment interaction.ro/calitatea/arhiva/supliment/workshop_ase_2011_cuprins. no.118/2010. Theoretical and Applied Economics. 2/011. ISSN 1582-2559. SCOPUS. Inc. pp. indexata SCOPUS si EBSCO databases. http://revistaie. Revista de Informatică economică.pdf Ri23. Conferinţa internaţională Performanţa ecologicã într-o economie competitivă.ro/calitatea/en/arhiva/supliment/PEEC_2009_vol_II. Geani Gradinaru. 27-36. indexata SCOPUS si EBSCO databases. Inspec. Qualitative State of Romanian Environmental Statistic System. Supliment al Revistei. Andrei Ghetu. http://www. EBSCO. EBSCO Publishing database. ISSN 1582-2559. http://www.srac. în Quality – access to success. cotata CNCSIS B+. indexată SCOPUS. pp. 93-97. ISSN 1453-1305. indexată SCOPUS si EBSCO Publishing. ISSN 15822559. indexata RePEc (IDEAS.pdf Ri18. Prediction of human activities risks on the global ecosystemes. Giani Grădinaru. ISSN 1582-2559. cotata CNCSIS B+. Dana Colibabă. SCOPUS. EBSCO Publishing database. 122125. ProQuest Central. Ildiko Ioan. indexat SCOPUS.ro/calitatea/arhiva/supliment/20101111_peec_vol2. ICAAP. year 11. CNCSIS B+. Cabell's Directories of Publishing Opportunities.106. 268-271.ro/calitatea/en/arhiva/supliment/PEEC_2009_vol_II. DOAJ. EconPapers). EBSCO Publishing Databases. 184-188.

nr. RePEc. Dana Radu. ISSN 1453-1305. 2(34)/2005. Andrei Gheţu. Index of Information Systems Journals. EBSCO (Business Source Complete).ase. Giani Grădinaru. Open J-Gate. EBSCO (Business Source Complete). Index Copernicus. Revista Română de Statistică. Index of Information Systems Journals.pdf Ri58. RePEc. Ulrich's Periodicals Directory. ICAAP. Ulrich's Periodicals Directory. Cabell's Directories of Publishing Opportunities.pdf Ri59. ISSN 1453-1305. ProQuest Central.pdf Ri57.ro/content/EN4/gradinaru. ICAAP. Dana Colibabă. indexata Directory of Open Access Journal. ProQuest Central.ro/content/EN3/gradinaru.ase. nr. ProQuest Central.pdf Ri 61. ICAAP.ase. The Emergence of Macroeconomic Indicators Adjusted with the Environment.ase. Index of Information Systems Journals. ICAAP.ase. Ulrich's Periodicals Directory. EBSCO (Business Source Complete). Index of Information Systems Journals. nr. ICAAP. Giani Grădinaru. Volume III. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Ulrich's Periodicals Directory. Revista de Informatică economică.ase. ProQuest Central. indexată indexata Directory of Open Access Journal. Open J-Gate. Irina Isaic Maniu. Revista de Informatică economică. http://www. pp. RePEc. (35)/2005. 4(32)/2004. nr. RePEc. Index of Information Systems Journals. Variabile statistice în Noua Economie.ro/content/33/dana-giani. Index of Information Systems Journals. RePEc. http://www.Perspective. Giani Grădinaru. ProQuest Central. EBSCO (Business Source Complete). Open JGate. EBSCO (Business Source Complete). Computer Environmental Data Processing.pdf 6 6 1 6 2 3 6 1 6 6 2 3 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 . Inspec. Index Copernicus. cotata CNCSIS B+. RePEc. Ulrich's Periodicals Directory. EBSCO (Business Source Complete). ISSN 1453-1305. Revista de Informatică economică. pp. Economy Informatics. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Ulrich's Periodicals Directory.ase.ro/content/37/Colibaba. Inspec. Index Copernicus. Actualizarea în procesul de evaluare a investiţiilor de mediu.ro/content/25/Gradinaru. 132-138. Index Copernicus.ro/content/26/Gradinaru.Economy Informatics.pdf Ri49. pp. Index of Information Systems Journals. Economy Informatics. ICAAP. pp. EBSCO (Business Source Complete). 1 (25)/2003. cotata CNCSIS B+. nr. Ulrich's Periodicals Directory. http://revistaie. ISSN 1018-046x (vezi Anexa DOVEZI) Ri47. no. nr. Index of Information Systems Journals. Giani Grădinaru. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. 24-27. http://revistaie. Index Copernicus. ISSN 1582-7941. http://revistaie. ISSN 1453-1305.economyinformatics. cotata CNCSIS B+.ro/content/32/gradinaru.economyinformatics. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Activitatea economică a întreprinderii. Inspec.pdf Ri 60.pdf Ri 56. The Information Pyramid for Environment Statistics. Index Copernicus. 126-129. http://revistaie. ProQuest Central. indexată Directory of Open Access Journal. Open J-Gate. Teledetecţia. Inspec. indexata Directory of Open Access Journal. Volume IV. Ulrich's Periodicals Directory. RePEc. Inspec.economyinformatics. Open J-Gate. ProQuest Central. Inspec. Nicu Moroianu. pp. cotata CNCSIS B+. ISSN 1453-1305. Ulrich's Periodicals Directory.ro/content/35/irina-giani. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. http://revistaie. Information Economy Specific Statistic Variables. Index Copernicus. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Index Copernicus.Giani Grădinaru. Giani Grădinaru. indexata Directory of Open Access Journal. http://revistaie. Revista de Informatică economică.pdf Ri52. Giani Grădinaru.ase. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. 45-49. pp. 1/2004. nr. EBSCO (Business Source Complete). ICAAP. ProQuest Central. Cătălin Creţu. 119-122.pdf Ri51. Giani Grădinaru. Open J-Gate. 130-134. ICT has a better image concerning the environment problems solving.pdf Ri48. Open J-Gate.ro/content/EN2/gradinaru. ISSN 1453-1305. indexata Google Scholar. pp. Directory of Open Access Journal. Giani Grădinaru. RePEc. 45-52. indexată indexata Directory of Open Access Journal. RePEc. pp. Ulrich's Periodicals Directory.1/2005. indexata Directory of Open Access Journal. 46-47. RePEc. 75-78. ICAAP. Ulrich's Periodicals Directory. Index Copernicus.ro/content/23/Gradinaru. http://revistaie. indexata Directory of Open Access Journal. Inspec. ISSN 1453-1305. indexata Directory of Open Access Journal. Giani Grădinaru. pp.ase. Open J-Gate.ro/content/24/Giani. Open J-Gate. indexata Directory of Open Access Journal. Irina Isaic Maniu. 102-105. Index of Information Systems Journals. ISSN 1453-1305. Index Copernicus. The Framework For The Statistic Analysis Of The Electronic Administration Phenomemnon. Revista de Informatică economică. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. EBSCO (Business Source Complete). 1(37)/2006. http://www. ProQuest Central. 2(26)/2003. ICAAP. EBSCO. ICAAP. 54-56.Revista de Informatică economică. Ulrich's Periodicals Directory. ICAAP. nr. no. Inspec. 1(33)/2005. http://revistaie. pp. Giani Grădinaru. ProQuest Central. factor de impact asupra mediului. ICAAP. ISSN 15827941. EBSCO (Business Source Complete). Open J-Gate.ase. ISSN 1582-7941. pp. nr. 4/ (24)2002. Index Copernicus. Index of Information Systems Journals. Inspec. Inspec. 119-123. Index of Information Systems Journals. no. pp. EBSCO (Business Source Complete). http://revistaie. cotata CNCSIS B+. 3 (23)/2002. ProQuest Central. Index Copernicus. Open J-Gate. Giani Grădinaru. Revista de Informatică economică. Index Copernicus. ProQuest Central. Inspec. indexată Directory of Open Access Journal.ro/content/34/giani. metodă statistică în societatea informaţională.ase. Supliment nr. RePEc. Telework Trough Statistic Indicator. EBSCO (Business Source Complete). Index of Information Systems Journals. REPEC. ISSN 1453-1305. Inspec.pdf Ri45. Discriminarea costurilor de mediu. 114117.ase. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. 1/2003. indexată DOAJ. Open J-Gate. RePEc. ICAAP. Volume II. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. 1/2002. Revista de Informatică economică.Revista de Informatică economică. pp.

3. Revista Română de Statistică. 36-38. Inspec. nr. Giani Grădinaru. RePEc. pp. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Index Copernicus. nr. ICAAP. Index Copernicus. http://revistaie. 2(22)/2002. Index Copernicus. nr. ISSN 1453-1305. Open J-Gate. http://revistaie. http://revistaie. cotata CNCSIS B+. indexată DOAJ. cotata CNCSIS B+. cotata CNCSIS B+.ro/content/13/colibaba.revistaie.ase. Index of Information Systems Journals. Index Copernicus.ase.ro/content/22/giani.ase. Inspec.pdf Ri66. Evaluarea şi fezabilitatea prin prisma capitalului de risc. Inspec. Giani Grădinaru.ase. Revista de Informatică economică.Ri63. Ulrich's Periodicals Directory. 34-40. Ulrich's Periodicals Directory. indexata Directory of Open Access Journal. http://revistaie. nr. 3 (15)/2001. Index Copernicus. EBSCO (Business Source Complete).ase. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Index Copernicus. ISSN 1453-1305. Open J-Gate. EBSCO (Business Source Complete). Index of Information Systems Journals. 4/2000. ICAAP. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Inspec. ISSN 14531305. Influenţa procesului de îmbătrânire demografică asupra design-ului paginilor WEB. cotata CNCSIS B+. EBSCO (Business Source Complete). ISSN 1018-046x (vezi Anexa DOVEZI) Ri74. ProQuest Central. EBSCO (Business Source Complete). Giani Grădinaru. Index of Information Systems Journals. http://www. 8-11. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. indexata Directory of Open Access Journal. indexata Directory of Open Access Journal. ICAAP. ICAAP. 116-120.ro/content/17/giani.ase. RePEc.ro/content/18/colibaba. EBSCO (Business Source Complete). REPEC. Open J-Gate. ProQuest Central. Inspec.ase. Inspec. Inspec. nr. pp. Ulrich's Periodicals Directory. o nouă provocare pentru statisticieni. ProQuest Central. ICAAP. RePEc. 106-109. indexată DOAJ. EBSCO (Business Source Complete). Index of Information Systems Journals. 3(19)/2001. ICAAP. Ulrich's Periodicals Directory. 4(20)/2001. indexata Directory of Open Access Journal. http://revistaie. pp. ProQuest Central. Open J-Gate. Open J-Gate. cotata CNCSIS B+. Ulrich's Periodicals Directory.pdf Ri 68.1. Perspective de protecţie a mediului în societatea informaţională. Index of Information Systems Journals.ro/content/16/giani. Economia verde. Dana Colibabă. RePEc. pp. RePEc.ase.pdf Ri65.pdf Ri72. EBSCO (Business Source Complete). EBSCO (Business Source Complete). Index of Information Systems Journals. 3/2000. Index Copernicus. Inspec. 2(18)/2001. indexata Directory of Open Access Journal. Index of Information Systems Journals. Capitalul de risc şi firmele româneşti. Index Copernicus.pdf Ri 69. Automatizarea analizei de senzitivitate folosind calculatorul. Giani Grădinaru. Index of Information Systems Journals. instrument de eficientizare a mixului de marketing. Revista de Informatică Economică. ProQuest Central. 1(21)/2002.ro/content/21/giani. nr.ro/content/19/gradinaru. Giani Grădinaru. Index of Information Systems Journals. Giani Grădinaru. RePEc. Dana Colibabă. nr. Ulrich's Periodicals Directory. 69-73. Ulrich's Periodicals Directory. 1 (13)/2000. ProQuest Central.pdf Ri67. Economia şi mediul. Open J-Gate. pp.pdf 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 2 3 6 1 6 6 1 6 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 213. Inspec.ro/content/15/Colibaba. indexata Directory of Open Access Journal.pdf Ri70. pp. indexata Directory of Open Access Journal. nr. RePEc. ProQuest Central. ISSN 1453-1305. Giani Grădinaru. ICAAP. ProQuest Central. Directory of Open Access Journal. Open J-Gate. Index Copernicus. http://revistaie. Noile valenţe ale mixului de marketing în economia cunoaşterii. ISSN 1453-1305. nr. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. RePEc. nr. Giani Grădinaru. nr. 73-74. EBSCO. http://revistaie. Ulrich's Periodicals Directory. EBSCO. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Semnătura electronică vs.ase.ase. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Index of Information Systems Journals. ICAAP.pdf Ri64. 72-74. Dana Colibabă. 99-105. Open J-Gate. Aplicarea tehnologiei informaţiei în implementarea strategiilor concurenţiale. Giani Grădinaru. pp. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Inspec.ro/content/20/Gradinaru.Revista de Informatică Economică. Utilizarea analizei componentelor principale în psihologie. Biometrie. pp. Dana Colibabă. indexata Directory of Open Access Journal. pp. 4 (16)/2001. ICAAP. Giani Grădinaru. Revista de Informatică Economică. Open J-Gate. Dana Colibabă. Revista de Informatică Economică. pp. ISSN 1453-1305. http://revistaie. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. cotata CNCSIS B+. Revista de Informatică economică. pp. 2 (14)/2000.pdf Ri71. 34-48. Open JGate. Index Copernicus. pp. 59-62. EBSCO (Business Source Complete). Francisc Victor Bodo. ICAAP. 1(17)/2001. RePEc. o abordare emergentă. ISSN 1453-1305. Ulrich's Periodicals Directory. Revista Română de Statistică. REPEC. RePEc. Revista de Informatică economică. Revista de Informatică economică. nr. Articole/studii publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN) . indexata Directory of Open Access Journal. Internetul. indexata Google Scholar. ProQuest Central. ICAAP. Giani Grădinaru. Giani Grădinaru. ProQuest Central. Index Copernicus. Ulrich's Periodicals Directory. ISSN 1453-1305. EBSCO (Business Source Complete).ro/content/14/Colibaba. Revista de Informatică economică. ICAAP. 109-111. Index Copernicus. Revista de Informatică economică.5 Categoria 2. ISSN 1453-1305. ISSN 1453-1305. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. ISSN 1018-046x (vezi Anexa DOVEZI) Ri73. http://revistaie.

com&Init=Yes&action=retrieve&Sr cAuth=RID&customersID=RID&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Vi2.ISSN: 2212-5671. Reykjavik. indexed in the Thomson Reuters ISI Web of Science (WOS).152. pp. Giani Gradinaru. indexata in Scientia. ISSN 2069-2498.proquest. 2168-0612 flash drive. https://apps. Business Opportunities Associated with Changes in Ecosystems Services. october 24-28. Helsinki.2012: 541-546.com/InboundService.webofknowledge. EBSCO. 23-24 April 2012. 143.com&Init=Yes&action=retrieve&Sr cAuth=RID&customersID=RID&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Vi6. Helsinki.webofknowledge. Oslo. CD version ISSN 20496834.Measuring the economic value of ecosystem services .com&action=retrieve&Init=Yes&Sr cAuth=RID&Func=Frame&customersID=RID&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Vi5. http://connection. http://search.Bucharest University of Economic Studies. Edited by Jukka Surakka. Amman.62. DOI: 10.3 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 2 2 4 1 4 4 1 4 . 2012. Proceedings of the 4th European Conference on Intellectual Capital. 1077-1082. 2014. Volume 10. pp. Giani Ionei Grädinaru. San Jose. Bucharest: Faculty of Agro Food and Environmental Economics . 2013. International Conference on Management. 54. 13-14 August 2012.V indexata ISI. Conference Proceedings Citation. The 6th International Conference on Applied Statistics.com/InboundService. Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy 1.. Helsinki. Giani Gradinaru. ISSN 2186-5892. Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy 1. Global Conference on Business and Finance Proceedings. Bucharest: Faculty of Agro . 22nd Nordic Academy of Management Conference. Giani Gradinaru. indexata Thomson Reuters ISI Web of Science (WOS) Conference Proceedings Citation Index. E-book ISSN: 2049-6826. https://apps.do?SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&product=WOS&UT=WOS%3A 000345409700012&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww. (2012). Market-based Mechanism for Protection of Biodiversity. Using travel cost to provide estimate on the economic value of ecosystem services. Jordan. World Academy of Science. 2013. ICBE 2012. Google Scholar. May 28-31.webofknowledge. USB Memory Stick. ISSN 1941-9589 online. 97-103. Norway. Giani Gradinaru. 326—329. Google Scholar. volume 8. 2013.1016/S2212-5671(14)00282-2.pdf Vi7.pdf Vi3. http://waset.do?SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&product=WOS&UT=WOS%3A 000321615400018&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww. Procedeengs of The 6th International Conference on Applied Statistics. Google Books. 4-5 martie 2013. Japan.ebscohost. Elsevier SCOPUS abstract and citation database. GALE and Thomson Reuters. 7th International Conference on Applied Statistics. Proceedings of the International Conference on Management. eISSN 2010-3778. number 2. WorldCat. The Institution of Engineers and Technology in the UK (INSPEC). (2012) indexata Proquest. indexata Thomson Reuters ISI Web of Science (WOS) Conference Proceedings Citation Index.webofknowledge. University of Iceland. The 4th European Conferences on Intellectual Capital. https://nff2013. 2013.key stage for ecosystem management. Finland. The Asian Conference on Education Conference Proceedings 2012. Leadership and Governance. QUANTIFYING ECOSYSTEM SERVICES THROUGH PAYMENT SCHEMES. Leadership and Governance – ICMLG 2013. Evaluation of Market Limitations in the Case of Ecosystems Services. Giani Gradinaru. Progressing to a Global Green Economy. Google Books. publicata de Academic Publishing Ltd. 433-442.webofknowledge. 154-158. Osaka. 2013. pp. 16 – 17 November 2012. pp. International Conference on Business and Economics. Giani Gradinaru. Book version ISBN: 978-1-909507-00-5. Elsevier SCOPUS abstract and citation database. 12 pg.Food and Environmental Economics . The Asian Conference on Education 2012.webofknowledge.. International Conference on Inovation and entrepreneurship –The Hashemite University and The Arab Administrative Development Organization.org/publications/14526/evaluation-of-market-limitations-in-the-case-of-ecosystem-services Vi8. Oslo.ro/Previous/6th. 2014. Giani Ionei Grädinaru. Arcada University of Applied Sciences. 7-8 February 2013. Science Direct. Bangkok University. The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA). 23-24 April 2011. pi ai A2. 22nd Nordic Academy of Management Conference Proceeding. Book version ISBN: 978-1-909507-03-6. Excellence in Research for Australia (ERA). Costa Rica. Compendex. Thailand. Arcada University of Applied Sciences. Procedia Economics and Finance.com/c/articles/89496808/parallel-markets-environmental-externalities Vi4. Economic Quantification of Ecossystem Services – Research and Learning for Sustainable Development Priority . E-book ISBN: 978-1-909507-01-2. Giani Gradinaru. indexed by Ulrich’s Periodicals Directory and Index Copernicus. https://apps. Book version ISSN: 2049-6818.proquest. http://simpstat.is/wp-content/uploads/Programmebook2. Google Scholar. Finland.com/docview/1497002993?accountid=50247 Vi10. ECIC 2012.com/InboundService. http://iafor. Ildiko Ion . Use of quantitative information as a support to developleadershipforsustainability strategies. august. The EBSCO database. Giani Gradinaru. Giani Grădinaru. Engineering and Technology. Scopus. A Business Perspective of a Natural Capital Restoration. http://search. Parallel Markets for environmental Externalities.Bucharest University of Economic Studies. indexed by the Institution of Engineering and Technology in the UK. issue 68. pp. The EBSCO database. E-book ISBN: 978-1-909507-05-0. indexata Proquest.org/offprints/ace2012offprints/ACE2012_offprint_0536.1. 21-23 august 2013. 2013.Subcategorii Vi1. 15-16 noiembrie 2013. The Institution of Engineers and Technology in the UK (INSPEC). CD version ISBN 978-1-909507-07-4. Finland. Copyright © 2014 Elsevier B.ase. pp.com/docview/1497003067?accountid=50247 Vi11.2012: 541-546. 16 – 17 November 2012.pdf Vi9.hi.do?product=WOS&SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&UT=WOS%3A 000321491800007&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww. Norway. ISSN 2298-3112. Global Conference on Business and Finance. Proceedings of the International Conference on Inovation and Entrepreneurship. pp.

81-84. University of Westminster.33 4 2 2 . editat de Panos Hahamis University of Westminster. IE Business School Madrid. listed in the EBSCO database of Conference Proceedings. 19-20 noiembrie 2010. 61-64.com/InboundService. 9th European Conference on Research Methodology in Business and Management Studies. Published By Academic Publishing International. 29-30 June 2009.webofknowledge.do?SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&product=WOS&UT=WOS%3A 000273226200016&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.indexed by Google Books and Google Scholar. volume 2. pp. Serials Solutions. pp. 2011. listed in the EBSCO database. INTUTE.University of Westminster. ISBN: 978-960-89832-6-7 ISBN (Volume 2): 978-96089832-8-1.do?SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&product=WOS&UT=WOS%3A 000273226200021&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.com/InboundService.webofknowledge. https://apps. Spain 24-25 June 2010. 3th – 5th. 29-31 martie.icebs.com&Init=Yes&action=retrieve&Sr cAuth=RID&customersID=RID&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Vi18. inclusă în ISI WEB of Knowledge. Proceedings of the 9th European Conference on Research Methods in Business and Management. London.com/. Use of demographic techniques for environment benefits quantification. International Conference on Natural Science and Technology. DOAJ and Electronic Journals Library. indexed by the Institution of Engineering and Technology in the UK. pp.com/c/articles/51836768/use-demographic-techniques-environment-benefits-quantification Vi15.webofknowledge. 3th – 5th. Edited by Jose Esteves. The effects of pollutant technology on the air quality: a statistical approach. The Projection of the Online Platform for Dissemination of the Environmental Information. Proceedings of 5th International Conference on Applied Statistics. Ireland. Management of Technological Changes. Giani Grădinaru. INTUTE. Giani Grădinaru. IACSIT Press. Giani Grădinaru. UK si Dr Dan Remenyi. Greece.my/index2. 314-326. 101-104. DOAJ and Electronic Journals Library. https://apps. Roxana Marinescu.isiwebofknowledge. https://apps. ICNST 2009. Feng Ying. ISBN 978-981-08-9919-6. Irina Maria Drăgan.webofknowledge. Roxana Marinescu . ISSN 2069-2498 (vezi Anexa DOVEZI) Vi16.webofknowledge. Greece.com&action=retrieve&Init=Yes&Sr cAuth=RID&Func=Frame&customersID=RID&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Vi14. World Academy of Science. Irina Maria Drăgan. EBSCO. London. inclusă în ISI WEB of Knowledge.webofknowledge. 2010.isiwebofknowledge. Simona Olteanu.webofknowledge. Support the e-Governance Implementation in România. The 6th International Conference on the Management of Technological Changes September. volume 2. ECOSYSTEM’S SERVICES APPROACH FROM AN ECONOMIC PERSPECTIVE. Indonesia.org/ICEBS2011_Contents. 5th International Conference on Aplied Statistics. 21-23 october. Giani Grădinaru. november 2009 – Academic Science Research. Bucuresti.do?SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&product=WOS&UT=WOS%3A 000308135500027&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww. UK. 122-126. 2011 International Conference on Environment and BioScience. the Thompson ISI Index to Scientific and Technical Proceedings (ISTP/ISI Proceedings). Bali. Giani Grădinaru. http://connection.utem.com&Init=Yes&action=retrieve&Sr cAuth=RID&customersID=RID&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Vi19. pp. GALE. pp. Trinity College Dublin. Alexandroupolis. The Research of Ecosystem Risk on Romania’s Territory by Using Statistical Tools.com&Init=Yes&action=retrieve&Sr cAuth=RID&customersID=RID&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord Vi12. Engineering and Technology. Singapore.com/InboundService.edu. Management of Technological Changes. ranked B in the Australian Research Council ERA Conference list. ISI Proceedings Database www. IE Business School Madrid. ISBN: 978-960-89832-6-7 ISBN (Volume 2): 978-960-89832-8-1. The 9th European Conference on eGovernment. Cairo.com/. Alexandroupolis. Egipt. Răducu Marian. International Conference on Civil and Environmental Engineering. ISSN 2070-3724.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2219&Itemid=208 Vi17. ISI Proceedings. pp. Proceedings of The 9th European Conference on e-Government. pp. listed in the Thomson Reuters ISI Index Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings).ebscohost. ISBN 978-1-908272-32-4. 230-238. ISBN 978-906638-34-4 CD 978-906638-33-7 Book. 25 -27 noiembrie 2009. 2010. Brazilia. 2012.com/InboundService.Westminster Business School.com&Init=Yes&action=retrieve&Sr cAuth=RID&customersID=RID&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 2 2 4 3 1. http://library. Democritus University of Thrace GREECE. Databasewww. Information Society in Romania and Economic Growth Concerning Sustainable Development.webofknowledge. listed in the Thomson Reuters Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP). UK 29-30 June 2009. Engineering and Technology.33 4 3 1. https://apps. Giani Grădinaru.com/InboundService. Giani Grădinaru. indexată Compendex. Proceedings of 2011 International Conference on Environment and BioScience (ICEBS 2011). The 6th International Conference on the Management of Technological Changes September. ICCEE 2010. 2009. publicat de Academic Publishing International listat in Thompson ISI Index to Scientific and Technical Proceedings (ISTP). Rio de Janeiro.Giani Grădinaru. Editori Saji Baby. indexat EBSCO. volume 59. ISBN 978-1-906638-65-8. ISSN 20703724. EBSCO. Characteristics of Environmental Elements Evolution.do?product=WOS&SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&UT=WOS%3A 000284262700018&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww. Serials Solutions. 25-29. the Thompson ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP) si indexat in Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings. World Academy of Science. march 2010 – Academic Science Research. https://apps. 2009. Democritus University of Thrace GREECE. volume 63. 147-156. indexată Compendex. GALE.pdf Vi13.1-6. The Impact of Behavioural Changes Concerning the Environment Components Quality in the Romanian Extractive Industry Management..webofknowledge. pp. http://www.webofknowledge.do?SID=Q2XZ4KgFWfeUzW9ZWxh&product=WOS&UT=WOS%3A 000274084500036&SrcApp=RID&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.

Editura ASE. Giani Gradinaru.2005. Informational System Bases for Sustainable Development. 218224. International Conference on Computational and Statistical Sciences. ISBN 973-594-884-2. (13)978-973-8204-84-3 (vezi Anexa DOVEZI) Vi30. (13)978-9738204-82-9. 2006. Emiratele Arabe Unite.Genamics. Simona Olteanu.org/programs/Dubai09. Al doilea simpozion ştiinţific 4 3 1. Giani Grădinaru.net/download/ecology-and-safety-2008. Roşca. GALE-CENGAGE Learning and INTUTE. Editura Economică. Ungaria. Calitate-cunoaştere-management-armonizare europeană.Editura ASE. 447-450. in volumul Statistica în spaţiul soluţiilor CD-ROM. ISBN 978-973-594-884-9 (vezi Anexa DOVEZI) Vi29. volume 37. Giani Grădinaru. Engineering and Technology. 75-82. Directory of Open Access Journals (DOAJ). Bulgaria. http://www. pp. 4th International Conference on Applied Statistics . International Economic symposium SIMPEC 2006. Japonia. World Concress on Science. Bucureşti. in volumul International Economic symposium SIMPEC 2006. Hungary.ISBN 973-8360-014-8 (vezi Anexa DOVEZI) Vi33. Environmental Data Integration in the Decisional Macroeconomic Process.German National Library of Science and Technology and University Library Hannover (TIB/UB). Dana Colibabă. Romania. pp.pdf Vi27. Bucureşti. pp. 978-963-661-826-1. Stages in the statistical analysis of the environmental benefits. ISBN 973-594-593-2 (vezi Anexa DOVEZI) Vi34. ISBN 978-963-661-812-1-O. http://www. 19-20 noiembrie. 10 pg. în volumul microCAD International Scientific Conference. in volumul Partnership for Regional Development.Giani Grădinaru.ro/docs/2005-Timisoara-program.com/c/articles/41562252/deterministic-modeldegradation-analysis-water-quality Vi21. Giani Grădinaru. indexat Open Science Index (OSI). International Economic symposium SIMPEC 2006. International Scientific Publications. Paper of the 4th International Conference on Applied Statistics. 4-5th December 2008.swf Vi24. Al doilea simpozion ştiinţific internaţional de statistică. Giani Grădinaru.pdf Vi32. in volumul International Economic symposium SIMPEC 2006. Simpozionul internaţional MicroCAD2008. Dana Colibabă. January 2009. 9-13 iunie 2008.pp. ISSN 1018-046x (vezi Anexa DOVEZI) Vi26. Raluca Ignat. part 1. 152-157. in volumul 4thInternational Conference for Young Researcers of Economics. Bucharest. ISBN 978-973-594-884-9 (vezi Anexa DOVEZI) Vi28.21 mai 2005. ISSN 1313-2563.10. 17 th International Symposium ECOLOGY & SAFETY. 2005.ebscohost. The 5th International Symposium of the Romanian Regional Science. Modalităţi de identificare a costurilor de mediu. Braşov. Statistica – problema fiecăruia.lib. Kodolo. ISBN (10)973-8204-82-8.33 4 2 2 4 3 1. Simona Olteanu. pp.German National Library of Science and Technology and University Library Hannover (TIB/UB). Editura Szent Istvan University. Journal Ecology and Safety. Editura ASE. Timisoara. Miskolc.33 4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 2 2 . EBSCO. Measuring the Information Economy. ISSN 2070-3740. Editura Infomarket. http://akk. Multifunctional Agriculture and Rural Development (III) – Thematic Proceedings. Dubai. Environmental Indicators’ Inclusion in Economic Decision-Making Processes. Tokyo. Directory of Open Access Journals (DOAJ). ISSN 2070-3740. Giani Grădinaru.waset. http://www. Google Scholar. Volume 41. Dana Colibabă. Ulrich's Periodicals Directory.pdf Vi25. 2008. Google Scholar. Trajectories of Statistic Analyze in the New Economy. 2006.2004. Al III-lea Simpozion Ştiinţific Internaţional de Statistică – Statistica în spaţiul soluţiilor.(10)973-8204-84-4. 16-18 noiembrie 2006. May 20-21. Raluca Șerban. in volumul Information & Knowledge Age. 2006. Engineering and Technology. indexat Open Science Index (OSI). Romania. 20-21 martie 2008. ISBN 963-9483 66 4 963-9483-67-2. CD-ROM. 11/2008.Giani Grădinaru. 28-30 ianuarie 2009 . Irina Isaic Maniu. Marian Răducu. CD ROM . May 2009. 2006.scientificpublications. The 7th International Conference of Informatics in Economy. vol 1. ISBN 973-594-884-2. Ungaria. http://connection. .. 183-190.ISBN (10)973-8204-82-8. The Recreation Technique Model from the Perspective of Environmental Quality Elements. Ulrich's Periodicals Directory.313-317. pp. Serbia. pp. Giani Grădinaru. proceedings. EBSCO. Giani Grădinaru. Bucureşti. in volumul Statistica în spaţiul soluţiilor. Editura Infomarket.ICAS4. Engineering and Technology. A Matrix for Adjustment of Economy-Environment Relationship. Giani Gradinaru. (13)978-973-8204-82-9. in volumul Statistica – problema fiecăruia. Dana Colibabă. proceedings. 133-137. Giani Grădinaru. Necesitatea evidenţierii performanţelor de mediu într-un proces de analiză statistico-economică.Giani Grădinaru. Proceedings of World Academy of Science.hu/conf_yrs/cont/yrs_2006. Giani Grădinaru.11 iunie. Deterministic model for degradation analysis of water quality. 10-11 June. November 20-22. Inforec Printing House .rural development and (un)limited resources. Bucharest.19-21.hu/konferenciakotetek/P000425944. Simona Olteanu. Belgrade.gtk. 122-127. 2-4 october 2006. Editura Kiadja a Miskolci Egyetem Inovacios es Technologia Transfer Centruma. pp. International Scientific Meeting Multifunctional Agriculture and Rural Development (III) .(10)973-8204-84-4. 2004. Al III-lea Simpozion Ştiinţific Internaţional de Statistică – Statistica în spaţiul soluţiilor. May. 2006. Giani Grădinaru. 2006.gau.Demographic Interferences For Environmental Benefits Assessment.pdf Vi22. număr special al Revistei Române de Statistică nr. Simona Olteanu. ISBN 978-86-82121-60-2 (vezi Anexa DOVEZI) Vi23. 9 pg. 19. Implementation of Environment Management System for Romanian Enterprises.pte.33 4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 2 2 4 1 4 4 3 1. Subiecte şi variabile statistice pentru evidenţierea relaţiei economie-mediu.rrsa. GALE-CENGAGE Learning and INTUTE. 4thInternational Conference for Young Researcers of Economics. 27-29 mai 2009. (13)978-973-8204-84-3 (vezi Anexa DOVEZI) Vi31. ISBN 973-661-745-9. Indicatori statistici pentru analiza calităţii procesului didactic.Vi20. Ion Gh. vol 2. cotată CNCSIS B+. 2008. Proceedings of World Academy of Science. 1102-1105. mai 20-21. indexat Google Scholar. 16-18 noiembrie 2006. Calitate-cunoaştere-management-armonizare europeană. CD-ROM. Romania. http://interm.Genamics. Braşov. 2005. Statistical . Association Partenership for Regional Development. pp.

in volumul Inovative Aplications of Information Technologies in Business and Management. The 5th International Simposium on Economic Informatics. Conferinţa Internaţională „Rolul Ştiinţei şi învăţământul economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova”.64.7/CEEXResurseUmane/faces/Projects/ProjectsList. pp.3.272-275.ro/proiectpn2. în volumul Tendinte în dezvoltarea aplicatiilor ciberneticii. cod 72.67 Categoria 2. in volumul Sisteme informaţionale.64. pp.html PNII.htm MEC. 2001.1020-1023. Solutii pentru predictia si minimizarea riscului de ecosistem pe teritoriul Romaniei pe baza metodelor de diagnoza a efectelor activitatii economice asupra mediului http://giani. contract 45/03. ISBN 9975-75-202-0 (vezi Anexa DOVEZI) Vi37. 92127/1. in volumul Digitaly Economy. The Human Resource-The Most Important Element of the Informational Society Development. Bucharest. 193-195.102. ISSN 1582-6791 (vezi Anexa DOVEZI) Total 4 2 2 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 2 2 130. Arhitecturi. Editura ASE. International Symposium “Inovative Aplications of Information Technologies in Business and Management”. Calitate-cunoaştere-management-armonizare europeană. Statistica – problema fiecăruia.184-186. cod ID_796. IDEI. Editura ASE.2002.ro/ PNII.10. contract 6Gr/13. Resurse Umane. Giani Grădinaru. Sistem informaţional statistic pentru evaluarea impactului asupra mediului http://194. ISSN 1582-6791 (vezi Anexa DOVEZI) Vi42. CEEX. 8-11 mai 2003. ISBN 973-804898-2 (vezi Anexa DOVEZI) Vi40.ro/index.ase. in volumul Statistica – problema fiecăruia. Rețele. The 6th International Simposium on Economic Informatics. O perspectiva paradigmatica în combaterea poluarii. Giani Grădinaru.7/GranturiFinalizate/faces/Projects/ProjectDetails. Iaşi. Conferinţa Internaţională „Globalizarea şi educaţia economică universitară”. Bucharest. Giani Grădinaru. Mecanisme economice adaptive pentru utilizarea eficienta și echitabila a serviciilor ecosistemelor http://ecosisteme. pp. în volumul Tendinte în dezvoltarea aplicatiilor ciberneticii. Giani Grădinaru. cod TE_336. Calitate-cunoaştere-management-armonizare europeană. Reducerea pericolului asupra mediului prin utilizarea TIC. in volumul Information Society. Editura Universităţii din Oradea. 2002. pp.feaa. Digitaly Economy.jsp CNCSIS. Editura Inforec. Proiectarea platformei publice pentru diseminarea facilă a informaţiei de mediu la nivelul întregii societăţi PPDIM http://ppdim. pp. 24-26 octombrie. ISBN 973-594-593-2(vezi Anexa DOVEZI) Vi35.102. cod 3.06. in volumul Rolul Ştiinţei şi învăţământul economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova.ro/ PNII. Aspecte fundamentale ale statisticii societăţii informaţionale.2007. 2001. CD-ROM. CD-ROM. contract 329/2014. Marketing mix in Digital Economy.ISBN 973-594-593-2 (vezi Anexa DOVEZI) Vi36. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie . Parteneriate – CNMP.jsp pi 10 ps 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 . Editura ETP Tehnopress. 2002. Iaşi. Iaşi. Instrumente. Bucureşti. 43-46. 2003. Chişinău. 2004. Editura Universităţii din Oradea. ISBN 973-99450-4-x (vezi Anexa DOVEZI) Vi41. Congresul intrenational Baile Felix 29-31 martie 2001. Modele pentru cuantificarea respectiv monitorizarea performantelor de mediu cerute sistemului economic romanesc si compararea acestora in profil interzonal http://194. 33-36. Statistica – problema fiecăruia.ro/geba/2002/articole. Educaţie. Giani Grădinaru. Giani Gradinaru. 145-148. Congresul intrenational Baile Felix 29-31 martie 2001.html Vi39. ISBN 9738360-02-1 (vezi Anexa DOVEZI) Vi38.2007. http://www.10. Subsistem de indicatori statistici de mediu la nivel microeconomic. relații și interactiuni în economia de piața. Editura Inforec. Cercetare.ase. e-Insurance Network. 19-20 noiembrie. Dana Colibaba. 2004. Bucureşti. 2004.2010. contract 178/1. 25-26 septembrie. in volumul Statistica – problema fiecăruia. 2001. INSTRUMENTE ECO-ECONOMICE VIABILE PENTRU CUANTIFICAREA SERVICIILOR ECOSISTEMELOR DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI – ROECOSERV http://roecoserv. pp.ISBN 973-612-039-2. Calitate-cunoaştere-management-armonizare europeană. 2004.2008.ase. Giani Gradinaru. contract nr. Irina Isaic Maniu.uaic. 2002. Editura Timpul Iaşi.naţionale Subcategorii Director UEFISCDI PN-II-PT-PCCA-2013-4-0701. 2003. 10-13 mai 2001. Et. pp.08. At. Bucureşti. Calitate-cunoaştere-managementarmonizare europeană. Al doilea simpozion ştiinţific internaţional de statistică.internaţional de statistică. May 23.ase. 19-20 noiembrie. Giani Grădinaru. 2004.

Platformă de modele online pentru fundamentarea politicilor economice la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii în perspectiva aplicării din 2005 a recomandării Comisiei Europene nr. Studiul reţelelor de asigurări online în România şi soluţii pentru integrarea lor în sistemul european http://opac.ase. 126. 501/2000. 33518/2003.dce.3 = 24 + 213.doc Total A. Procesul de îmbătrânire demografică – consecinţe şi implicaţii în fundamentarea politicilor sectoriale macroeconomice http://opac. nr. Tema 2. cod 1074.dce.3. adecvat specificului României şi armonizat cerinţelor Uniunii Europene http://www. Elaborarea unui sistem statistic de indicatori pentru caracterizarea calităţii vieţii. 33480/2002.2006. cod 926.5 + 130.ro/eserveval/pdf/D1_eServ%20Eval%20Raport_cercetare_etapa_1.67 + 125 = 493.aspx MEC. 7306/2000. cod 386.ro/opac/bibliographic_view/149607 CNCSIS. CEEX.biblioteca.contract 65/26.ase.biblioteca. cod 682.jsessionid=2FAA31C9 0C7C55B2141B2A99309E5E51 ANSTI. cod 113. 10 20 70 5 140 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 55 125 110 250 Punctaj realizat Domeniul A2 .biblioteca. A.mctexcelenta. cod 740.Activitatea de cercetare: A2.ro/proidetal. cod PC-D03-PT00-794.2. P-CD. 361/2003 http://www.Membru CNCSIS.php?id=628&bm=0 CEEX-complex.1.2.1 + A2. CEEX.3. 34973/2001. contract nr.Sistem statistic de indicatori pentru cuantificarea şi monitorizarea Noii Economii în România http://www. contract.ici.2.2 Total A.2. A.1. cod 85.biblioteca.jsessionid=835BCC23 A8FCDE0340CB2C45152E20B6 MEN – CNCSIS. Prototipul unui portal inteligent pentru managemetul cunoaşterii în ecosisteme digitale de afaceri. Sistem de evaluare a calităţii serviciilor publice on-line pentru cetăţeni şi mediul de afaceri: e-ServEval http://www. At. Modelul sistemului informaţional naţional pentru caracterizarea Noii Economii în România http://www.jsessionid=84FE6A0C 52A26C14320AA9FEB45AEE0B MEC – CNCSIS.1.Activitatea de cercetare (ultimii 5 ani) = 142 Indicatorul de merit valoare suplimentară A2s = A.Realizarea sistemului integrat de indicatori pentru analiza impactului activităţii economice asupra mediului http://frf. contract nr. nr. contract nr.s = 22.ro/opac/bibliographic_view/149505.3.cncsis.17 Domeniul A2 .1 s + A2. 2006.2 + A2.ase.h tm CNCSIS.ro/opac/bibliographic_view/155246.php?id=83&bm=0 CNCSIS. At. Cibermarketing – o nouă provocare pentru piaţa de media şi publicitate din România http://opac.ase. At. Teleactivităţi şi relansarea forţei de muncă în România (vezi Anexa DOVEZI) Total A.065 .ro/proidetal.ro/gr2006/Default. contract nr.065 + 250 = 272. bazat pe tehnici de învăţare inductivă – o abordare colaborativă în perspectiva PC7 (KM-DBE) http://www.3 + A2. Forme noi şi flexibile în societatea informaţională http://opac.rezultate-granturi.pdf CNCSIS.ro/fileadmin/mct/Rezultate/modulul_3/aprilie_2006/m3_finale_acceptate.php?id=744&bm=0 CNCSIS.1.ase.3.065 Indicatorul de merit valoare suplimentară A2s (ultimii 5 ani) = 82.ro/documente/477AT37.07.dce.ase.ase.ro/proidetal.ro/opac/bibliographic_view/149595.1.

CNCSIS A. http://scholar.uk/collections/IBSS/about/alphabeticalJournals.htmlCabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics and Finance) . 28. Giani Grădinaru. Gheorghe Săvoiu. Voicu-Dan Dragomir. 86-103. factor de stimulare a consumului în secolul XXI.Amfiteatru Economic.Aspects Regarding the Impact of the" Rabla" Program and the" Casa Verde" Program on the Ecological Consumption in Romania.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=15214448528427853868 Ci1.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=15214448528427853868 Ci1.com/. factor de stimulare a consumului în secolul XXI.google. 441-450.org/journal_list. XIII • No.google.ac. indexată ISI Thomson Reuters Services: Social Sciences Citation Index.lse. pp.3.1.Gabriela Prelipcean.6.http://scientific. Technology and Innovation for a Sustainable Future: a Commodity pi ni 2 2 . Eugen Dobrescu. Nr. AMFITEATRU ECONOMIC Vol. 709-734.ECO-LABELING AND CONSUMERS’ EDUCATION FRAMEWORK.cabells. pp.Attitude of Romanian Consumers Related to Products' Ecological Labelling. 31 • February 2012.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=15214448528427853868 Total pi ni FI 5 ani 7. Reviste BDI Subcategorii Ci1 . Laurenţiu Tăchiciu . 25-37.3.econlit.htmResearch Papers in Economics (RePEc). pp. Mircea Boscoianu .5 ps 17. AMFITEATRU ECONOMIC Vol. Vasile Dinu.com/mjl/.7.Education and Training Needs in the Field of Consumer Protection in the Lower Danube Region. 824. AMFITEATRU Economic Vol. Journal Citation Reports/Social Sciences Edition .repec. Indexata ISI.org/s/aes/amfeco. indexata SCOPUS. Journal of Economic Literature (EconLit) http://www. XIV • No.1.com/mjl/. XIV • No.175 85. 31 • February 2012. Conference: 18th IGWT Symposium . Iunie 2010.lse. 4 • November 2010. Ghiorghiţă Stoleriu and Ioana Maria Diana Şandru .1. Anca Atanase . International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) http://www.org/journal_list. Revista Amfiteatru Economic.Social Responsibility Practices Regarding Facilities Granted to Employees and Consumer Protection in Selected European Companies.thomsonreuters.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=15214448528427853868 Ci1. 56-71. XII • Special No.Calitatea mediului. STIMULATING FACTOR CONSUMPTION IN THE XXI CENTURY . 29 • February 2011. Reviste ISI cu factor de impact 5 ani > 0. Vol. Quality-Access to Success. Vasile Dinu. 2012.1. ISSN 1582-9146 Ci1.1. Citări în reviste ISI şi BDI 3.econlit. Social Scisearch. pp. ENVIRONMENTAL QUALITY. .ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=15214448528427853868 Ci1. indexată ISI Thomson Reuters Services: Social Sciences Citation Index. http://scholar.875 3.5 5 0. Vol. 441-450.Vasile Dinu. Social Scisearch.5.25 Subcategorii Ci1 .com/. Journal Citation Reports/Social Sciences Edition .ac. Anul XII. from the Perspective of the Requirements of the EFQM European Excellence Model. Revista Amfiteatru Economic. Ion Schileru.cabells.1.html. STIMULATING FACTOR CONSUMPTION IN THE XXI CENTURY Calitatea mediului. http://scholar. http://scholar. pp. ISSN 15829146 Ci1.687 37. Anul XII. AMFITEATRU Economic.thomsonreuters.org/s/aes/amfeco.http://www.google.1 Marieta Olaru.THE CONSUMER'S BEHAVIOR REGARDING ECOLOGICAL PRODUCTS ON THE ROMANIAN MARKET. International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) http://www. pp.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=15214448528427853868 Ci1.http://www.google. http://scholar. Nr. ENVIRONMENTAL QUALITY.htmResearch Papers in Economics (RePEc)http://ideas. CNCSIS A. Journal of Economic Literature (EconLit) http://www. Giani Grădinaru. Elena Roxana Anghel (Ilcu) . Raluca Mariana Petrescu . 29 • February 2011.4.http://scientific. EBSCO.repec.google. XIII • No. 28. Iunie 2010. In A Ion . pp.Domeniul A3: Recunoaşterea şi impactul activităţii Categoria 3.htmlCabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics and Finance) .http://ideas.uk/collections/IBSS/about/alphabeticalJournals.Social Responsibility Concerns of SMEs in Romania.2. http://scholar.1. Ivan Marchevski.google.html.

Giani Gradinaru. Dobre. O viziune tridimensională asupra managementului strategic. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. 70-72. 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 Open J-Gate. Evaluarea si fezabilitatea prin prisma capitalului de risc. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Ion IORGA SIMAN. decembrie 2008. nr. indexata Directory of Open Access Journal. CD-book. Ulrich's Periodicals Directory. Relaţii în reţeaua e-asigurări. în Dana Colibabă. Open J-Gate.1. Carmen. http://www. Liviu MĂRCUŢĂ. Open J-Gate. Revista de Informatică Economică.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=8772541139974927583 Ci6. în Revista de Informatica Economica. Ulrich's Periodicals Directory. volumul V. nr. 81-84. Index Copernicus. pp. 2002.1. Giani Gradinaru.ro/content/EN5/Gabriela%20Grosseck. biometrie. Alina MĂRCUŢĂ. indexata DOAJ. Carmen ANGELESCU. 4(20)/2001. Relaţii în reţeaua e-asigurări. Editura ASE. Bucuresti Ci11. pg 41-45. ISBN 973.1. Bucureşti. Francisc Victor Bodo. Ulrich's Periodicals Directory. pp. 2004. PROQUEST. indexata ISI. 9 / 2011. Inspec. http://scholar.pdf Ci8.04.2. RePEc. Italy . ProQuest Central. 70-72. pp 89-102. indexata DOAJ. Economic Engineering in Agriculture and . http://revistaie.-iun. RePEc. Dinu Vasile. Romanian Statistical Review nr. Index Copernicus. Giani Grădinaru. George. indexata EBSCO. indexata Directory of Open Access Journal.1. Index Copernicus. 2/2002. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. 466-474. Gheorghe SĂVOIU.google..594 – 554 – 1 Ci6. Index of Information Systems Journals. pg. REPEC. pg 41-45. Dana Colibabă. Trica. Vergil Voineagu. Index of Information Systems Journals. Revista de Informatica Economica. Ulrich's Periodicals Directory. 2(22)/2002. RePEc. CNCSIS B+ . Dinu Vasile. Iuliana . Gheorghe SAVOIU. Constantin MANEA. apr.SISTEME INFORMATICE . http://revistaie. RePEC. ProQuest Central. Grădinaru. Dana Colibabă. EBSCO (Business Source Complete). nr. volumul VI. Editura ASE. Index of Information Systems Journals. o abordare emergenta. ADVANTAGES OF USING ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.1.Science Perspective”. RePEc. Journal Of Information Systems & Operations Management. REPEC.ro/content/20/Colibaba. Bucureşti. Ioana NICULAE.2. 2. ASE – Teză de doctorat Ci2. Index Copernicus. p43. nr. 577 din 10. 2. 1(16)/2001 Ci7. nr. Giani Grădinaru Semnatura digitală vs. EBSCO (Business Source Complete). Inspec. (2003). Cabell's Directories of Publishing Opportunities. Giani & Vasilescu. http://scholar. Giani Grădinaru. Silvian Ionescu. nr. Metalurgia. Mladen CUDANOV. 2/2002. Rome.ro/content/22/dana1. 2003 Ci3. Ulrich's Periodicals Directory. nr. Economistul. Vol.ase. O viziune tridimensională asupra managementului strategic.1. indexata Directory of Open Access Journal.SUPORT PENTRU DECIZIA DE MEDIU INFORMATICS SYSTEMS-SUPPORT FOR ENVIRONMENT DECISION. 62-70. Results of a Survey on Urban Waste and a Useful Econometric Model.ro/RevistaDetalii_RO. Editura Inforec. ProQuest Central. Dana Colibabă. Waste as a global problem. EBSCO (Business Source Complete). Giani Grădinaru Perspective de protecţia mediului îin societatea informatională. Revista Amfiteatru Economic. Trim.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=15214448528427853868 Ci2. ProQuest Central. http://scholar. Tudorache Ana-Maria Mihaela.3. nr. pg. volumul VI. pg. ProQuest Central. indexata Index Copernicus.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=8772541139974927583 Ci3. în Law Review. Inspec. Index Copernicus. 19/februarie 2006.pdf Ci11. nr. Dana Colibabă. Constantin MANEA . Open J-Gate.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=8772541139974927583 Ci3. Index of Information Systems Journals. ICAAP. Riscul de a investi in societati romanesti. Metode cantitative pentru analiza datelor de mediu. http://scholar.google. EBSCO (Business Source Complete). ISSN 1453-1305. 2012. Cabell's Directories of Publishing Opportunities. 2012. Techniques Of Analysis And Diagnostics Of The Companies On The Basis Of Financial Index. Revista Economy Informatics. indexata DOAJ.google. ISSN 1453-1305.internationallawreview. Economia si mediul.pdf n Ci10. issue 2. volume 1. http://www. RePEc.google. Revista de Informatică Economică. Italy pp. The two G of the Internet: Globalisation si the e-Government. DOAJ. EBSCO. ISSN . III/2012 – Supliment. pp. ICAAP.aspx?Cod=4 Ci7. ICAA. Index Copernicus. http://revistaie.2011. http://scholar. Revista Română de Statistică. http://www. ICAAP. Index Copernicus.4. Revista de Informatică Economică.ENVIRONMENTAL STATISTICS AND HUMAN ECOLOGY. Revista de Informatică Economică. ICAAP.economyinformatics. At Rome. http://revistaie.ase. ISSN 1453-1305. Ways of Implicating More Actively for The Consumers’ Associations In Promoting And Defending Consumers’ Rights. Gradinaru G. 45-48. Scientific Papers Series Management . 4(20)/2001. indexata Directory of Open Access Journal.1-12 . vol. 40-45. EBSCO. Inspec. ICAAP.pdf Ci8.ase.ase. 1-4/2005. Revista de Informatică Economică. Francisc Victor Bodo. pg. volumul V. ICAAP. Index of Information Systems Journals.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=8772541139974927583 Ci3.google.1. oct2008.eu/article/waste-as-a-global-problem-Ci3.amfiteatrueconomic.ro/content/20/Colibaba. Open J-Gate. 4(15)/2000) Ci8. Gabriela Gossek.ro/content/22/dana1. indexata Directory of Open Access Journal.1. nr. ISSN 1453-1305. Premise ale dezvoltării durabile în economia românească. Revista de Informatică Economică. EBSCO (Business Source Complete).2000 Ci10. Statistical analysis of environmental impact assessment of the economy. September 24-28th. nr.pdf Ci9. 60 Issue 10. 3/2000 Ci9.ase. Inspec.

indexata ISI (Science Citation Index Expanded. 2010 indexata Scopus.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=17493363833894138633 Ci15.google. Editura ASE. EBSCO. 2008.2. Directory of Open Access Journal. special issue no. pp 89-102. pp. Quality-Access to Success. CNCSIS B. 400.4. http://scholar.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=10147472709335072379 Ci15. I Ioan . EBSCO. ISBN 973-594-525-8 Ci12. 137142.ulrichsweb. litera M. pp. ISSN 2068 . Maria MĂCRIŞ.2(26).426-433. pp. Ebsco. DOAJ.http://www. Ion IORGA SIMAN. http://scholar. DINAMICA LOR ÎN ROMANIA DUPĂ ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ.3.4/2008 (521).ro/.https://doaj. PRINT ISSN 2284-7995. indexata RePEc (IDEAS.org/bpguide). Revista de Informatică economică. Results of a Survey on Urban Waste and a Useful Econometric Model. Bogdan RĂVAŞ .ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=16924580236417712478 Ci12. http://scholar.Tehnici de analiză statistică a beneficiilor de mediu. ICAA. 2/2012. no. EBSCO. Revista Română de Statistică. Constantin MANEA.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=10147472709335072379 Ci15. Google Scholar.64 http://jml2012. Lund University Libraries Sweden (www. Mariana MAN. DOAJ. Giani Gradinaru .srac.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=794337555118536210 Ci13. ENVIRONMENTAL IMPACT AND COSTS FACTORS.. DOAJ . Index Copernicus.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=8045754259341444581 Ci14. ULRICH'S http://scholar. Scientific Commons. EBSCO. indexata DOAJ.188 pg. CM Cândea.C. http://scholar. Nr.COSTURILE DE MEDIU: STRUCTURĂŞI RECUNOAŞTERE. 9 / 2011. M. realizãri şi eşecuri.org). Transforming Ecological Effects in Market Signals by Awareness Raising. 39-61. categorie CNCS . nr. 192 pg. indexata DOAJ.Conferinţa de la Copenhaga privind schimbãrile climatice Cerinţe. EBSCO. http://scholar. 2011. poz. indexata Scopus.google. Revista Română de Statistică. http://scholar. EconPapers). Issue. Year 10. C Valter . http://scholar.. Anul VII.4.. Barbu . Editura ASE. Index Copernicus. indexata Scopus. pp.com/. TRICĂ Carmen Lenuţa.THE MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENTAL RISK FROM THE PERSPECTIVE OF THE FINANCIAL ACTIVITIES. Monica-Daniela TESU (PASCULESCU) .google.com. nr. 106.1.com). http://scholar. pp5362.1.314-319.doaj.http://ulrichsweb. no.ro/calitatea/arhiva/supliment/PEEC_2009_vol_I.SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN AREAS: CASE STUDY ON DISTRICT 2 IN BUCHAREST. 2009.2. indexata în REPEC (http://repec. IMPROVING THE MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL NGOS.http://scholar. EBSCO.3.http://www. Results of a Survey on Urban Waste and a Useful Econometric Model. ULRICH (http://www. http://scholar. Quality-Access to Success. SCOPUS Ci14.Rural Development. indexata DOAJ. Trim.google. Vol. Constantin MANEA.org. 1-2010. CNCSIS A. Gheorghe SAVOIU. Ion IORGA SIMAN. http://scholar.STRATEGIC MEASURES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BUCHAREST BAICULUI AREA.cabdirect.8168 Versiunea printată. Iunie 2012. 62-70. Index Copernicus.2. 2010.google.C.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=794337555118536210 Ci12.1. 2. Mladen CUDANOV. ISSN 2065 . REPEC. Directory Indexing of International Research Journals http://www. DOAJ.org/toc/9d64b85e9d36469b9a93014bdf01b8a1. F Bran.citefactor. 188pg.org). Ulrich`s Periodicals Directory. Liviu Adrian STOICA.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=10147472709335072379 Ci15. CNCSIS B+. indexata Scopus. http://scholar.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=794337555118536210 Ci12. Supplement No. categorie CNCS .Discrepanțe privind transpunerea unor directive ale UE din domeniul apei. o nouă provocare pentru statisticieni.3-2013. in Internal Auditing & Risk Management. Quality-Access to Success. e-ISSN 2285-3952. ICAAP. III/2012 – Supliment. Giani Grădinaru. 2004.2077 Versiunea online.com/ulrichsweb) SUA EBSCO. Giani Gradinaru.citefactor. Monica-Daniela TESU (PASCULESCU) . Gheorghe SĂVOIU.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=8045754259341444581 Ci13.google.Theoretical and Applied Economics.google. Metalurgia International. supliment. Journal Citation Reports/Science Edition).pdf Ci16. Carmen Valentina RĂDULESCU. Ildiko Ioan. III/2012 – Supliment. REPEC. Citefactor. 192 pg. PICIU Gabriela Cornelia . indexata REPEC.http://www.PUBLIC ADMINISTRATION’S MANAGEMENT: CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS.google. Quality-Access to Success. In Gheorghe SAVOIU. Ion DOBRE. Quality-Access to Success. pp. indexata Scopus.google. Trim. CiteFactor.com/. indexata Scopus. ISBN 978-606-505-019-8 Ci13. IM Ghidiu Bîta. EBSCO.. 62-70. Economia verde. ISSN 1841-8678 Ci15. EBSCO. Supplement of Q uality-access to success Journal.google.indexcopernicus. G. Constantin MANEA . Bucureşti.ebscohost.Causal influence of stochastic emission of greenhouse gases generated by the Romanian mining industry. Cabell's Directories of Publishing 2 4 2 2 2 2 2 4 2 1 .google. Publishing din Statele Unite (www. pp.Directory of Open Access Journals.ENVIRONMENTAL STATISTICS AND HUMAN ECOLOGY. indexata RePeC. indexata Google Scholar. REPEC. REVISTA ECONOMICĂ. EBSCO http://www.serialssolutions. 1(21)/2002. 2012.1. Business Excellence and Management Volume 2 Issue 1 / March 2012. EBSCO. CABI. Mladen CUDANOV. cotata CNCSIS B+. Bucuresti.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=17493363833894138633 Ci14.org/. indexat in Copernicus ICV 2013: 6. Gradinaru.ebscohost.2. Giani Gradinaru – Bazele statisticii mediului.google. Romanian Statistical Review nr.12. ICAA. listată Thomson Scientific Master Journal List. Monica-Daniela TESU (PASCULESCU) . 2012. Ulrich's Periodicals Directory.google.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=794337555118536210 Ci12.

3. indexata Google Scholar. + A3. Bucureşti. http://www. BH Zoltan-Gabor. cotata CNCSIS B+.1.2 = 37. Open J-Gate. 46-47.1. RePEc. Index of Information Systems Journals. Constanţa Mihăescu. metodă 15conomic15 în societatea informaţională.ro/wp-content/uploads/2014/10/MAMIS2014_V3_finala_BT. ICAAP. 3 (23)/2002. Membru în colectivele de redacţie sau comitet ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice.asp?id=408&idb= Ci17.ase. 2003 Ci4. + A3. ProQuest Central.3. Bucuerşti 2002 Ci5. Editura Economică. Giani Grădinaru. Inspec.1.1. Ilioara-Sofia RAICU – SISTEMELE DE MONITORIZARE ALE BIOTOPULUI FORESTIER ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DURABILE A PĂDURILOR – BENEFICII ECONOMICE – în volumul ORIZONT 2020: O ECONOMIE INTELIGENTÃ PENTRU VIITORUL ORASELOR INTELIGENTE. nr.4. Directory of Open Access Journal.1. CG BĂCILĂ. RePEc.1.1. Editura ASE.pdf Total pi 2 ni 1 ps 2 2 1 2 2 1 2 6 6 Punctaj realizat Categoria A3.2. Editura ASE.1.875 Categoria 3.Opportunities.2. Inspec. Cabell’s Directories of Publishing Opportunities.SUSTAINABLE DEVELOPMENT-A MAJOR PROBLEM OF OUR TIME. Noţiuni fundamentale şi aplicaţii. ICAAP.1. Ulrich's Periodicals Directory. Paul Pocatilu. Metode statistice in analiza software. Bucureşti 2014. Bucureşti. Open J-Gate. EBSCO (Business Source Complete). 116-120. Index Copernicus.1. Dana Colibabă. Ion IVAN. Index Copernicus.bibliotecadigitala. Editura Universitară.1. Costurile testării software. Editura ASE. DOI: (Digital Object Identifier): 10.google. Dana Colibabaă. Teorie şi aplicaţii.3.asp?id=330&idb= Ci5. Revista de Informatică 15conomic.ro/biblioteca/carte2. ISSN 14531305 Ci17. Statistică. ISSN 1453-1305 Ci16.s = 85. Index of Information Systems Journals.875 + 300 + 6 = 391.3. ISSN-L 2344 – 3367.1. pp. 208-2015.1. pp. Ioan MUNTEANU. Vergil Voineagu.1.5 + 54 + 6 = 97. EBSCO (Business Source Complete). http://www. Giani Grădinaru. Citări în cărţi – publicate în ţară Subcategorii Ci. organizator de menifestari ştiinţifice/ recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale – 3.1.ro/scholar?oi=bibs&hl=ro&cites=423177844012789944 Total 54 Categoria A3. pp. ISSN 2344 – 3367.1. http://scholar. – Citări în cărţi şi reviste: A3. Ulrich’s Periodicals Directory. (vezi Anexa DOVEZI) Hindex Researcer ID = 1 Hindex Google Scholar = 4 Ps = 300 Categoria 3.4Virgil Sora. Aniela Danciu. CR BĂCILĂ .5 Indicatorul de merit valoare suplimentară A3s = A.spiruharet.5682/23443367 http://mamis.ro/biblioteca/carte2. Giani Grădinaru. ProQuest Central. Teledetecţia. Catalin BOJA.ase. indexate BDI .bibliotecadigitala. Analiză statisco-demografică. Bucuresti.

Business and Management (JOEBM).org/com. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).htm lucrari publicate in International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 2010-4626.com. Brunei. Google Scholar. Business and Management (JOEBM) (ISSN: 2301-3567) indexat DOAJ. Roma.com/vol60/vol60ICEMI2013-Contents. indexat EBSCO.pdf 4th International Conference on Applied Statistics. Brunei. Hong Kong.html (din 2012) Managing in a Global Economy XVI. Google Scholar. ULRICH.html.org/list-305.com/list-19-1. Electronic Journals Library.html Program Committee Chair la 2013 2nd International Conference on Education and Management Innovation – ICEMI– 24-25 februarue.iedrc. MESLibrary. Engineering & Technology Library. indexat EBSCO. DOAJ. Crossref.. IET) Program Committee Chair la 3rd International Conference on Education and Management Innovation – ICEMI2014. 4-5 februarie 2015. Roma. Electronic Journals Library.joebm. lucrari publicate în Journal of Economics. Electronic Journals Library. Crossref. Economics and Finance. ProQuest. World Cat . February 4-5. lucrari publicate în International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 20104626.iedrc. Business. Italia. 2012.http://ipedr. 15-16 februarie.org/list-30-6.org/com. Google Scholar. Subject Category: Trade. Ulrich's Periodicals Directory. http://www.org/com.iedrc. and ProQuest. Ulrich's Periodicals Directory. LIMA.ase.ro/program-icas8. Google Scholar.htm. MESLibrary. ULRICH.cebmm.cebmm. Google Scholar.html Membru în comitetul de program al 2012 2nd International Conference on Humanities. Engineering & Technology Library.ku. MESLibrary. Google Scholar. 2015. Management.com şi International Journal of e-Education.html. ProQuest and included in the Engineering & Technology Digital Library. October 26-28. and ProQuest Program Committee Chair la 2013 4th International Conference on Financial Theory and Engineering ICFTE 2013– 24-25 februarue. Published by: IACSIT Press in Quarterly. Crossref. EI (INSPEC. ISSN:2301-3567. 14 November 2014 in Bucharest http://simpstat. Society and Culture (ICHSC 2012). http://www. indexat EBSCO.th/work_pdf/research_nisit/2. 2015 (vezi Anexa DOVEZI) The 8th International Conference on Applied Statistics.http://ipedr. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). e-Business. Crossref. Ulrich's Periodicals Directory. Italia. DOAJ.html (din 2011) International Journal of Trade. http://www. EBSCO. lucrari publicate în Journal of Economics. Subject Category: Economics. and ProQuest şi International Journal of e-Education. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Bandar Seri Begawan. DOAJ.icemi. Engineering & Technology Library. At the Intersection of Old and New. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT). ProQuest. 2014. and ProQuest. lucrari publicate în International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 2010-4626. e-Management and e-Learning (IJEEEE) (ISSN: 20103654)indexat Engineering & Technology Digital Library. Business and Management (JOEBM).edu.com. QUALIS.icfte. 2013.org/list-57-1. http://www.ipedr. http://www. World Cat . EI (INSPEC. 2014. 2013). 20-22 November 2008 in Bucharest (vezi Anexa DOVEZI) Program Committee Chair la 2015 4th International Conference on Economics Business and Marketing Management CEBMM 2015. Ulrich's Periodicals Directory. World Cat . indexed by: Engineering & Technology Library.htm. DOAJ. e-Management and e-Learning (IJEEEE) (ISSN: 2010-3654) Abstracting/ Indexing : Engineering & Technology Digital Library. Bandar Seri Begawan. http://www. indexat EBSCO. ULRICH. lucrari publicate în International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 2010-4626.org/com. Hong Kong http://www. World Cat http://ipedr.ac. http://www. IET) Program Committee Chair la 4th International Conference on Education and Management Innovation ICEMI 2015.%20ICEMI%202014%20General%20Information.org/list-30-6. QUALIS.org/com. http://www.JUNE 21-25.icemi. Crossref. ISSN:2010-023X.com http://edtech. Hong Kong. Volume 1 Number 1 (Feb. e-Business.Subcategorii Recenzor reviste Recenzor conferinţe Referent Conferinte Coordonatormemebru în comitetul ştiinţific al conferinţelor Journal of Economics. Electronic Journals Library. PERU .pdf Program Committee Chair la 2014 3rd International Conference on Economics Business and Marketing Management– CEBMM 2014.html pi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . secţiunea Sectorial Forecasting and Administrative Data Sources. http://www. Crossref. Business and Management (JOEBM) (ISSN: 2301-3567) indexat DOAJ. Electronic Journals Library. (ISSN: 2301-3567) indexat DOAJ. http://www. 2013. indexat EBSCO. lucrari publicate în Journal of Economics. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Economics and Finance (IJTEF). ULRICH. MESLibrary.pdf.http://ipedr.ijtef. 15-16 februarie.

e-Business. Bucuresti. noiembrie 2008. ProQuest. QUALIS.html. 2011.secitc.ieee-icams. DOAJ.jaqm.com.htm. Economics and Finance. e-Business. QUALIS. Volume 2 Number 4 August 2012. DOAJ. Cabell's 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . http://www. ISSN 1453-1305. ProQuest and included in the Engineering & Technology Digital Library.iedrc. QUALIS.ijtef. DOAJ. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT).org/com. EI (INSPEC. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). 2015. indexat EBSCO. lucrari publicate in nternational Journal of e-Education.iedrc. http://www.iedrc. .html Membru în comitetul de program la 2011 International Conference on Humanities. Management and Service. Kuala Lumpur. DOAJ.iedrc. ISSN 1842-4562. IET) Program Committee Chair la International Conference on Education and Management Innovation – ICEMI 2012. Electronic Journals Library. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). World Cat . Crossref.org/list-30-16. ULRICH.org/com.org/com. ULRICH. November 4-6.icemi. 2012 in Singapore. Membru în comitetul de program la 3rd International Conference on Advanced Management Science (ICAMS 2011).htm. indexat EBSCO.html Membru în comitetul de program al 3rd International Conference on Innovation.htm. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Kuala Lumpur. Electronic Journals Library. Business and Management (JOEBM) (ISSN: 2301-3567) indexat DOAJ. Bucuresti. (IJEEEE) (ISSN: 2010-3654)indexat Engineering & Technology Digital Library. indexat EBSCO. Electronic Journals Library.htm. lucrari publicate în International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 2010-4626. World Cat .pdf Revista de Informatică Economică.ichsc. Google Scholar.http://ipedr.com.org/list-30-13. sectiunea Modern Technologies for Statistical Research. World Cat .Membru în colectivul de redacţie al revistelor Membru în comitetul de program al 2012 International Conference on Mangement Technology and Science-ICMTS2012.com. EI (INSPEC.htm.ro/ Membru în comitetul de program la International Conference on Security on Information Technology and Comunication SECITC 2008. http://www. ISSN:2010-023X.ro/issues/volume-3. e-Management and e-Learning (IJEEEE) (ISSN: 2010-3654) Abstracting/ Indexing : Engineering & Technology Digital Library. http://www. http://www. February 26-28. Malaysia.http://ipedr. http://www.http://ipedr. e-Management and e-Learning. Crossref. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). ULRICH. lucrari publicate în International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 2010-4626.cebmm.html Program Committee Chair la International Conference on Economics. indexat EBSCO. ULRICH. ULRICH. Malaysia. November 4-6. Google Scholar. EI (INSPEC. Google Scholar. February 4-5. http://www.html. ProQuest. Economics and Finance (IJTEF).org/list-30-10.iedrc. IET).com.org/com. February 26-28. lucrari publicate în International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 2010-4626. 4-5 august 2012. indexata Directory of Open Access Journal.simpozioninternationalstatistica-ed-4.http://ipedr. Society and Culture (ICHSC 2011). IET) International Journal of Trade. lucrari publicate în International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 2010-4626.icmts.ICIMS 2012. http://www. and ProQuest şi International Journal of e-Education. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Malaysia. November 4-6.http://ipedr. indexat EBSCO. Electronic Journals Library.com şi International Journal of eEducation.org/list-57-1. . indexat EBSCO. indexat EBSCO. 2011. Kuala Lumpur. e-Management and e-Learning (IJEEEE) (ISSN: 20103654)indexat Engineering & Technology Digital Library.org/com. http://www. e-Business. Business and Marketing Management – CEBMM 2012. Crossref. http://www. Bandar Seri Begawan.html Journal of Applied Quantitative Methods. World Cat . Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). MESLibrary.http://ipedr.jspx Program Committee Chair la 2015 4th International Conference on Economics Business and Marketing Management CEBMM 2015. ULRICH.html. Subject Category: Trade.icif. World Cat . lucrari publicate în International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 2010-4626. Google Scholar.iedrc. DOAJ. http://www. http://www.org/com. lucrari publicate în Journal of Economics.iedrc. Engineering & Technology Library.htm. indexată DOAJ (în 2008) http://www. Crossref.org/list-30-15.org/icims/com. 4-5 august 2012. DOAJ. Proceedings indexat EBSCO şi ISI Proceedings.issue-1/pdfs/jaqm_vol3_issue1. http://www. Ulrich's Periodicals Directory. ProQuest. lucrari publicate în International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR) – ISSN 20104626. 19-20 noiembrie 2010.org/list-3015. Brunei.com. Chairman la 5th International Conference on Aplied Statistics.eu/secitc2008/programCommittee.org/list-30-14. http://www.html Membru în comitetul de program la 2011 International Conference on Information and Finance (ICIF 2011). 2012 in Singapore. 2011. World Cat . http://www. http://www.

09.html.html. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). indexat EBSCO.27-29. Management and EconomicsICEME2012(ISBN: 978-981-07-4086-3). International Proceedings of Economics Development and Research. http://www. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). http://www.11. Cambodia.http://ipedr. 2013. Dubai. Business and Management .com/list-91.12. September 28 . EBSCO (Business Source Complete). Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). http://www. Volume 54.com/list-9-1.html 2012 3rd International Conference on Business. indexat EBSCO. 2013. DOAJ. 2012 3rd International Conference on Economics.html 2012 2nd International Conference on Education. Bangkok. International Proceedings of Economics Development and Research.27-28.http://ipedr.iedrc. Inspec. 2013. Bangkok. 2013 3rd International Conference on Management and Artificial Intelligence-ICMAI2013(ISBN: 978-981-07-5748-9).ICERI2013(ISBN: 978981-07-7720-3).org/list-30-7. World Cat http://ipedr.org/list-30-4.8-9. 2013. DOAJ.http://ipedr. DOAJ.02. International Proceedings of Economics Development and Research. Kuala Lampur.iedrc.ICEBM2012(ISBN: 978-981-07-4799-2). indexat EBSCO.html. ICAAP.html.04.iedrc. World Cat . World Cat . Hong Kong. DOAJ. 2013. Management and Governance .iedrc. Volume 61. indexat EBSCO. Research and Innovation-ICERI2012(ISBN: 978981-07-3595-1).29.html. 2013 2nd International Conference on Economics Marketing and Management ICEMM2013(ISBN: 978-981-07-5039-8).29-30.iedrc.html.html. 2012. Index of Information Systems Journals.com/list-91.Malaysia. http://www.10. Volume 65. Rome.24-25. International Proceedings of Economics Development and Research. World Cat http://ipedr. ULRICH. International Proceedings of Economics Development and Research.org/list-30-7.html. DOAJ. International Proceedings of Economics Development and Research. Denmark. International Proceedings of Economics Development and Research.html. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).org/list-30-7. Index Copernicus. ULRICH. Volume 57. ULRICH. DOAJ. http://www. ULRICH. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Copenhagen.org/list-30-6. DOAJ.html. ULRICH.html. Hong Kong.org/list-30-9. Economics and Tourism Management -CBETM 2012(ISBN: 978-981-07-4084-9). World Cat .com/list-9-1.org/list-30-6.com/list-9-1.19-20. Italy.com/list-9-1. International Proceedings of Economics Development and Research. 2013 2nd International Conference on Education and Management Innovation – ICEMI2013(ISBN: 978-981-07-5371-9).org/list-30-8. World Cat .org/list-30-4. indexat EBSCO. ProQuest Central. ULRICH. 2012. World Cat .http://ipedr. http://www. http://www. DOAJ.html. 2012. Volume 63. International Proceedings of Economics Development and Research.19-20. World Cat .iedrc. UAE. Business Innovation . DOAJ. Hong Kong.iedrc. Volume 66.03.html. indexat EBSCO. indexat EBSCO. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). http://www.com/list-91.iedrc. indexat EBSCO.22-23.html.27-28. indexat EBSCO. Brunei.html. 2012. Ulrich's Periodicals Directory (în 2002) (vezi Anexa DOVEZI) 2013 3rd International Conference on Education. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). DOAJ. World Cat .Membru în colectivul de redacţie al conferinţelor Directories of Publishing Opportunities. 2012. Volume 50.com/list-91. ULRICH. http://www.org/list-30-0.iedrc.html.com/list-91.10. indexat EBSCO. 2013 2nd International Conference on Economics.ICBMG2012(ISBN: 978-981-07-4878-4).12. 2013 2nd International Conference on Economics and Finance Research – ICEFR2013(ISBN: 978981-07-5641-3). International Proceedings of Economics Development and Research. Volume 52. 2012.iedrc.http://ipedr.ICEBI2013(ISBN: 978-98107-6317-6).html 2012 3rd International Conference on E-business. ULRICH. Macau.24-25 .com/list-91. International Proceedings of Economics Development and Research. Published by: International Association of Computer Science and 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . World Cat . 2013.com/list-91.http://ipedr. ULRICH. DOAJ.05.html 2012 2nd International Conference on Information and Finance-ICIF 2012(ISBN: 978-981-07-43116). http://www. RePEc. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Open J-Gate. indexat EBSCO. Thailand. ULRICH. Volume 55.01.iedrc. Volume 60. International Proceedings of Economics Development and Research.http://ipedr. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). 2012 International Conference on Business. ULRICH.17-18. Volume 47.html. Phnom Penh . Volume 59. http://www. Research and Innovation.http://ipedr.html. Thailand. World Cat http://ipedr. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).org/list-30-5.

ULRICH.http://ipedr. Bangkok. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).http://ipedr. http://www. Trade and Economics-ICITE2012(ISBN: 978-981-072425-2). Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). 2012.http://ipedr. Chennai. 2012.iedrc. DOAJ.com/list-91.org/list-30-10. World Cat . ULRICH. http://www. DOAJ. http://www. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). DOAJ. indexat EBSCO. 2012.10-11.05. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).html 2012 International Conference on Innovation. InnovationICEBI2012(ISBN: 978-981-072086-5).http://ipedr.iedrc. Volume 30.html 2012 2nd International Conference on Management and Artificial Intelligence-ICMAI2012(ISBN: 978-981-07-1871-8). World Cat . International Proceedings of Economics Development and Research.07-08. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). DOAJ. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).org/list-30-14.html.02.iedrc.org/list-30-13. Dubai. indexat EBSCO.iedrc. Kuala Lampur. 2012 International Conference on Education and Management Innovation-ICEMI2012(ISBN: 978981-07-1473-4).26-28. DOAJ.html.html 2012 2nd International Conference on Economics and Finance Research ICEFR2012(ISBN: 978981-07-1588-5). ULRICH. Volume 45.iedrc.html.iedrc.05-06.iedrc.iedrc. indexat EBSCO. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).iedrc. Volume 39. 2012.06. World Cat . indexat EBSCO.org/list-30-12.com/list-9-1. Thailand International Proceedings of Economics Development and Research.html 2012 2nd International Conference on Economics. indexat EBSCO. World Cat .http://ipedr. ULRICH.Malaysia.02-03.html.org/list-30-12.html.04. International Proceedings of Economics Development and Research. World Cat . Business.Information Technology Press (IACSIT Press). Volume 37. World Cat .html. 2012 International Conference on Economics.26-28. International Proceedings of Economics Development and Research. ULRICH. Thailand. International Proceedings of Economics Development and Research Volume 35. International Proceedings of Economics Development and Research. 2012. http://www.http://ipedr. ULRICH. Volume 29. 2012 International Conference on Management and Education Innovation-ICMEI2012(ISBN: 978981-07-2085-8). Volume 43. indexat EBSCO. indexat EBSCO. Hong Kong.html 2012 2nd International Conference on Strategy Management and Research-ICSMR2012(ISBN: 978981-07-2856-4).com/list-91. International Proceedings of Economics Development and Research. World Cat .org/list-3012. ULRICH.html.com/list-9-1. Volume 36. World Cat . World Cat . Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).html.com/list-9-1.org/list-30-10. Volume 38.com/list-9-1.iedrc. 2012. Singapore.http://ipedr.http://ipedr.07-08. indexat EBSCO. World Cat .04-05. DOAJ. Singapore.Malaysia International Proceedings of Economics Development and Research. International Proceedings of Economics Development and Research.html 2012 International Conference on Economics Marketing and Management-ICEMM2012(ISBN: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .com/list-91.html.org/list-30-13. Volume 32. DOAJ.org/list-30-11. http://www. World Cat http://ipedr. Bangkok. http://www. indexat EBSCO. 2012. ULRICH.com/list-91.com/list-91. DOAJ.html 2012 2nd International Conference on Financial Management and Economics-ICFME2012(ISBN: 978-981-07-2856-4). DOAJ. http://www. 2012.02. ULRICH. International Proceedings of Economics Development and Research. International Proceedings of Economics Development and Research.html. 23-24. http://www. http://www.com/list-91.html. Volume 43.com/list-9-1. World Cat .com/list-9-1.05-06.html.03. DOAJ.07. DOAJ.org/list-30-9.http://ipedr. ULRICH. 2012.html 2012 International Conference on Management Technology and Science-ICMTS2012(ISBN: 978981-07-3009-3).html. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).05. Trade and Development-ICETD2012(ISBN: 978981-07-1872-5).html 012 2nd International Conference on Economics Business and Marketing Management CEBMM2012(ISBN: 978-981-07-1472-7). ULRICH.html.iedrc.iedrc. DOAJ.07. http://www. UAE. ULRICH. 23-24.04.org/list-3012.html.08. indexat EBSCO. 2012. India. Kuala Lampur. Singapore. Singapore.http://ipedr. indexat EBSCO. indexat EBSCO. http://www. http://www.org/list-30-10. 2012.http://ipedr.

http://www. Business Innovation .org/list-30-17. Volume 24.iedrc.iedrc. Volume 25.16-18. 2011.04-06. Hong Kong. Egypt.org/list-30-17. DOAJ. Egypt. ULRICH. 2011. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).com/list-91.html 2011 International Conference on Business. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Shanghai. Volume 16.iedrc.html 2011 International Conference on Innovation.ICFME 2011(ISBN: 978981-08-9084-1). World Cat . DOAJ. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).http://ipedr. Cairo.ICEME2011(ISBN: 978-981-07-1016-3).iedrc. DOAJ.iedrc. UAE. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).11. 2011. International Proceedings of Economics Development and Research.ICBER 2011(ISBN: 978-98108-9925-7). indexat EBSCO. International Proceedings of Economics Development and Research. Business and Management .10.iedrc. International Proceedings of Economics Development and Research. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).Malaysia. DOAJ. Singapore.19-21.Thailand. indexat EBSCO. Volume 18.ICEBM2011(ISBN: 978981-07-0625-8). e-Business. Hong Kong.http://ipedr. International Proceedings of Economics Development and Research. indexat EBSCO. DOAJ. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).com/list-9-1.Malaysia.html 2011 International Conference on Financial Management and Economics .05-07. http://www.11.12. DOAJ.iedrc.html. 2011.25-26.ICERI2011(ISBN: 978981-08-9927-1).http://ipedr. http://www.04-06. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).org/list-30-14. http://www.ICIMS 2011(ISBN: 978981-08-9175-6). International Proceedings of Economics Development and Research. indexat EBSCO. Dubai. ULRICH. World Cat . 2011. World Cat . International Proceedings of Economics Development and Research. World Cat . ULRICH. 2011. http://www. DOAJ. 2011. World Cat . ULRICH.html 2011 International Conference on Business and Economics Research . e-Management and e-LearningIC4E2012(ISBN: 978-981-07-1079-8).http://ipedr.org/list-30-16. Research and Innovation .28-29.org/list-30-15.com/list-9-1. International Proceedings of Economics Development and Research.iedrc. Management and Economics .02-03.html. ULRICH. DOAJ.28-30. Volume 28. indexat EBSCO. ULRICH. 2011. ULRICH.05-07.http://ipedr.iedrc. Volume 21.html 2011 International Conference on Economics.com/list-91.org/list-30-15.html 2011 International Conference on Economics. DOAJ. World Cat .com/list-91.01. Management and Service. Volume 14.html 2011 International Conference on Education and Management Technology-ICEMT2011 (ISBN: 978-981-08-9174-9). World Cat . Volume 11.21-23.28-30.http://ipedr. DOAJ. DOAJ. International Proceedings of Economics Development and 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . Volume 19.http://ipedr. ULRICH. 2012. indexat EBSCO. indexat EBSCO.China.iedrc.11. Kuala Lampur. Economics and Tourism Management CBETM2011(ISBN: 978-981-07-1015-6).html 2011 International Conference on Advanced Management Science-ICAMS2011(ISBN: 978-981-089928-8).html. Bangkok. 2011. DOAJ. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). http://www. International Proceedings of Economics Development and Research.html.01.html 2011 International Conference on E-business.com/list-91. ULRICH. ULRICH.html.org/list-30-15. indexat EBSCO.html. World Cat .12.html.html. International Proceedings of Economics Development and Research. 2011. Dubai. World Cat . Maldives. UAE.com/list-91.07. International Proceedings of Economics Development and Research.com/list-9-1. World Cat http://ipedr.org/list-30-16.org/list-30-14. Kuala Lampur.com/list-91. http://www.com/list-91.com/list-91. 2011. indexat EBSCO.09. indexat EBSCO.ICEBI 2011(ISBN: 978-981-088869-5).iedrc. Volume 22.org/list-30-16.10. World Cat . http://www.http://ipedr. http://www.html.http://ipedr.html. indexat EBSCO. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).html. indexat EBSCO.org/list-30-17.html. Volume 13.21-23 | Cairo.com/list-91. International Proceedings of Economics Development and Research. ULRICH. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).05. World Cat . ULRICH. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).html 2011 International Conference on Information and Finance -ICIF2011(ISBN: 978-981-08-9930-1). http://www.html 2012 3rd International Conference on e-Education.08.978-981-07-1080-4).org/list-30-15. http://www.html 2011 International Conference on Education. 2012. http://www. Volume 27.http://ipedr. International Proceedings of Economics Development and Research.http://ipedr.iedrc. Hong Kong.

http://www. 2011.html 2011 International Conference on Economics and Finance Research – ICEFR 2011(ISBN:978-98108-8720-9).iedrc. Maldives. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).php Expert evaluator PN2.html.html. competiţia 2008 http://uefiscdi. February26-28. Volume 7. Programul Parteneriate. indexat EBSCO. Dubai.ICBER2011. http://www. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). indexat EBSCO. World Cat .org/list-30-18.21-22. International Proceedings of Economics Development and Research. Management and Economics . http://www.pdf Expert evaluator Departamentul de Cercetări Economice ASE 2008 http://dce.org/list-30-19. Volume 2.http://ipedr. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). World Cat .com/list-91. November 25-26. World Cat . Programul Parteneriate. http://www.http://ipedr.cnmp.http://ipedr. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press). Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).http://ipedr. Bali Island.28-29 . Total 2 2 2 2 2 2 2 140 Categoria 3.com/list-9-1.Indonesia International Proceedings of Economics Development and Research. http://www.28-30. 2011.ro/ Expert evaluator Departamentul de Cercetări Economice ASE 2009 http://dce.cnmp. indexat EBSCO. http://www. competiţia 2007 http://www.html. DOAJ.05. Volume 8.html 2011 International Conference on E-business.Thailand.org/list-3019.iedrc. DOAJ.html. http://www.http://ipedr.org/list-3018.iedrc. World Cat .01-03. World Cat http://ipedr. DOAJ.html.iedrc.10.iedrc.html 011 International Conference on Management and Service Science . indexat EBSCO. Volume 4. Trade and Development-ICETD 2011(ISBN: 978-98108-8867-1). ULRICH. Bangkok. International Proceedings of Economics Development and Research. Programul Idei. indexat EBSCO. Volume 3. DOAJ. Business and Management-ICEBM2011(ISBN: 978981-08-8641-7). International Proceedings of Economics Development and Research.iedrc.org/list-30-19.php Expert evaluator PN2.ro:8083/pncdi2/program4/evaluatori2008. http://www.html. indexat EBSCO. ULRICH.html 2011 International Conference on Business and Economics Research . International Proceedings of Economics Development and Research.iedrc.http://ipedr. ULRICH.ro/UserFiles/File/PN%202%20Idei%20Competitie%202007/lista%20experti%20utilizati%20in%202 008/Experti_utilizati_in_Programul_IDEI.ro:8083/pncdi2/program4/evaluatori2007. World Cat .04.com/list-9-1. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).com/list-91. 2011. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).html 2013 3rd International Conference on Management and Artificial Intelligence-ICMAI 2013 (ISBN: 978-981-08-8866-4). UAE. Volume 1. Volume 6. DOAJ.01-03.org/list-30-18.Indonesia. ULRICH.com/list-91.ICMSS 2011(ISBN: 978-98108-8868-8). ULRICH.org/list-30-19.html 2011 International Conference on Economics. World Cat . ASE Bucureşti. DOAJ. indexat EBSCO. Subcategorii conducere membru Şef Birou Statistică. 2011.gov. International Proceedings of Economics Development and Research.com/list-91. 2011. competiţia 2008 http://www.ase. International Proceedings of Economics Development and Research. ULRICH.html. Bali Island.http://ipedr.com/list-9-1.iedrc.html. Cario.html. 2011.ICEME 2011(ISBN: 978-981-07-1016-3). 2005-2011 (vezi Anexa DOVEZI) Expert evaluator PN2. ULRICH. Volume 9.ase. indexat EBSCO. Published by: International Association of Computer Science and Information Technology Press (IACSIT Press).html 2011 International Conference on Economics. Singapore. DOAJ.12.4.04. DOAJ. 2011.ro/ Expert evaluator Departamentul de Cercetări Economice ASE 2010 pi 3 2 2 2 2 2 2 . World Cat .org/list-30-18. ULRICH.com/list-91.Research.

CSA ASE Bucureşti Total 3 3 3 2 2 2 15 .4.6.3. 3. naţionale 2 2 2 2 11 Categoria 3. The Global Business. Membru în asociaţii profesionale (vezi Anexa DOVEZI) 3.4.2. July 2011 Diploma de onoare pentru rezultate in cercetarea stiintifica si diseminarea datelor statistice. Biological& Environmental Engineering Society (APCBEES) European Regional Science Association (ERSA) Societatea Română de Statistică Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale Centrul De Sondaje Şi Anchete . Economics and Finance Research Conference.4. London.ro/ Total 15 Criterii opţionale Categoria 3.1. England. Premii (vezi Anexa DOVEZI) 3. Premii internaţionale Premii naţionale în domeniu Certificate of Best Presenter Award.7.ase.6. 2005 Total 3. 2006 Diploma Virgil Madgearu pentru rezultate de excelenţă în funcţia didactică de lector doctor.http://dce. acordata de Institutul National de Statistica si Societatea Romana de Statistica.6. internaţionale 3 International Economics Development Research Center (IEDRC) – senior member Asia-Pacific Chemical. 2006 „Diploma Nicolae Georgescu-Roegen” pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organismele naţionale şi internaţionale.7. decembrie 2010 Diploma Nicolae Georgescu-Roegen” pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organismele naţionale şi internaţionale.7.

3 + A3.235 A2 (FI>0) (FI>0) 1 proiect 7 proiecte 25 278.94 Indicatorul de merit valoare totala: At = A + As =1484.7 = 97.15 A1 15 articole/4 ISI 95 articole/4 ISI 90 493.375 A3 director/responsabil director/responsabil Total 150 820.1.875 Indicatorul de merit A = 820.3.76 Data.15 49.875 + 300 + 6 = 391.925 Centralizare îndeplinire condiţii minimale pentru calificativul foarte bine categorii punctaj Domeniul de realizat minimal realizat minimal activitate Ai As At 3 cărţi 12 cărţi 20 49.Punctaj realizat Domeniul A3: Recunoaşterea şi impactul activităţii A3.s = 85.82 Indicatorul de merit valoare suplimentară As = 663.4 + A3.5 + 140 + 15 +11+ 15 = 278.5 391. 5 noiembrie 2015 Grădinaru Giani Ionel .1 + A3.6 + A3.76 Indicatorul de merit A (A1+A2) (ultimii 5 ani) = 142.82 663. Candidat.065 Indicatorul de merit valoare totala (ultimii 5 ani): At = A + As =224.5 Indicatorul de merit valoare suplimentară A3s = A.17 272.94 1484.86 > 20 Indicatorul de merit valoare suplimentară As (A1+A2) (ultimii 5 ani) = 82.065 765.875 670.