You are on page 1of 2

Thng hiu nc tng lc number 1 c

a chung mnh
Cng ty Number 1- sn phm nc tng lc number 1- Tn Hip Pht - Dr Thanh
dn u th phn Vit
Nm 2001 c xem l thi gian bo hiu s c mt i vi cng ty
Number 1. Mt minh chng i vi s th nh cng trong mi trng
nc ung ng chai tr n y c hi ca Vit Nam. Cng vi mt h ng
chnh l sn phm Number 1 vi chm ngn ng h nh chinh phc mi th
thch. Nc ung ng chai ca cng ty Number 1- Sn phm nc tng
lc number 1 ca Tn Hip Pht- Dr Thanh ra mt nh s thun tin, kinh t
v lun sn s ng cnh bn cc bn bt c thi im n o.
t ai bit rng sn phm tng lc thp b li c th mang trong mnh
mt tm vc khng l khi tng lc cho c mt h ng thc ung ng
chai nc ta, em n mt chng mi m trong n v Vit c th
i u vi nhng i gia th gii. V o thi gian cng ty Number 1 Tn
Hip Pht xut hin, th phn nc ung ng chai nc ta gm c 3
nhn hiu ln l Red Bull, Rhino & Lipovitan ch kinh doanh cc sn phm
ng lon y th m hng v li nht i khi ta cho lnh v o. Nhn bit
yu im y, cng ty Number 1- Sn phm nc tng lc number 1 - Dr Thanh
quyt nh u t hn mt cng ty ch bin nc tng lc ng
chai ti nc ta. Khng nhng tinh t trong phng thc ng chai, Number 1
cng c th dng chung vi nc m khng gim i hng v ca
nc gii kht ng thi gi bn nc tng lc Number 1 cha bng 1
na nc ung ng chai bng lon thi .
u im ni tri ca thng hiu nc ung ng chai Number 1 chnh
l s kt hp ng thi ha quyn ca tt c nhng axit amin, vitamin
cng vi dng cht t nhin hnh th nh nn 1 nc ung vi mi v
t nhin c o nh a bn bc v o 1 th gii mi m. Nc
tng lc Number 1 thm v o chc nng cung cp ng thi tng cng
nng lng, ha cng cc vitamin trong thc n, tr gip cho rt nhiu chc
nng ca h thn kinh, no v c bp trong th cht, tng thm b nh.
Bt u t nhng hot cht cht dinh dng nh: ng, Taurine, Inositol,
vitamin B3,...Number 1 da v o tc dng b sung sc khe ngay lp tc ng
thi em n hng v hp dn, sng khoi. c bit, cng ty Number 1
s hu nhiu loi v ng phong ph a dng chng hn nh chai thy
tinh, chai nha, lon, c th t tin cung ng nhng mc ch khc nhau nn
c ng ng y c ng c c s ng h nhit tnh t ngi s dng.
t ph thng lnh th trng trong nc mi ch l s khi u,
cng ty Number 1 Dr Thanh vn ang u t pht trin nng tm h ng ng
m bt u cho mt giai on mi, thi im ln mnh v nng
mnh ra tm ngo i nc. Cng vi vic u t cng nh y mnh
th trng qua cch l m lin tip xy dng cc nh my mi phc v
y nhu cu ca thng trng c th: nh my Number 1 H Nam,
nh sn xut Number 1 Chu Lai. Cng ty Number 1 tp trung mi 100% to n b

cc mng li sn xut tng ng & hin i nht n t Chu


u, s cho ra i nhng thc ung cng vi gi th nh l tng, kiu
dng a dng phong ph.
Khng nhng vy, nh my cn gii quyt cng vic cho 1.000 lao ng ti
im xy dng nh my trong giai on u v khong 2.500 lao ng khi
ho n tt d n, d on gp phn ng khong 700 t/nm v o ngn
thu ca nc ta.