You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
W uroczysto Objawienia Paskiego - Trzech Krli - uwiadamiamy sobie,
e Boe Dzieci zasuguje na oddanie Mu naszego pokonu. Bogu naley si od
kadego z nas oddanie czci i chway.
Wyruszmy w drog ku Jezusowi, tak jak wyruszyli Trzej Krlowie. Chocia
droga nie bdzie atwa, bo zawsze napotkamy na niej Herodw, ktrzy bd
chcieli zniszczy nasze dobre plany i zamiary, to jednak nigdy si nie
zniechcajmy, ale bdmy przekonani, e warto si trudzi i i cigle do
przodu. Pan Bg wyprostuje wszystko w naszym yciu, tak jak wyprostowa
w yciu Trzech Krli, aby modli doj do Jezusa i odda Mu pokon.
Rozpocz si Nowy 2016 Rok. Z tej okazji trzeba zrobi postanowienia rezolucje. Oto propozycje noworocznych postanowie: Bdcie odwani
w swoim yciu i podobnie jak Trzej Krlowie zawsze szukajcie gbszego
kontaktu z Bogiem. Dodawajcie odwagi waszym bliskim i znajomym, aby
zawsze szukali prawdy w yciu. Pomcie Waszym znajomym, aby wrcili do
domu Ojca i naprawili swoj wi z Bogiem. Pogbijcie swoje ycie modlitwy,
bo dziki modlitwie czowiek odnajduje pokj ducha. Zobaczcie ycie jako
najwiksz warto i zawsze bdcie obrocami ycia. W relacjach z innymi
stosujcie zasad podan przez sw. Pawa w licie do Rzymian: "Nikomu nie
bdcie nic duni poza wzajemn mioci". (Rz 13, 8)
W yciu codziennym ca swoj nadziej pokadajcie jedynie w Bogu
i postpujcie za wskazaniami autora Ksigi Przysw (3, 5 - 8): "Z caego serca
Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsdku, myl o Nim na kadej drodze,
a On twe cieki wyrwna. Nie bd madrym we wasnych oczach, Boga si
bj, za unikaj: to ciau zapewni zdrowie, a pokrzepienie twym kociom".
Z okazji Nowego Roku wszystkim Parafianom i Przyjacioom skadam moc
najserdeczniejszych ycze - niech nowo narodzone Dzieci z serca Wam
bogosawi.
Szczliwego Nowego Roku.

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 2 STYCZNIA 2016

9:00 - O Boe b. na Nowy Rok


4:00 + Janina ojko - rodz. Kowalski
5:30 + Marian Nita w 37 rocz. mierci - rodzina
TRZECH KRLI - NIEDZIELA - 3 STYCZNIA 2016

8:00 + Z rodzin Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Wacaw Dzioba - Z. Grumowicz
11:15 - Za kapanw i Siostry z naszej parafii
11:15 - Msza w. dzikczynna w 25 rocz. lubu Ewy i
Janusza ckich
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw
ywego Raca
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla Genowefy Ruciskiej
1:00 + Jzefa Zubek
1:00 + Tomasz, Monika Pelak
1:00 + Jzef Grys w 13 rocz. mierci
1:00 + Stanisaw Bos
1:00 + Kazimierz Ryczak w 1 rocz. mierci
7:00 + Roman Bauer

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-10-2016
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Iwona Jdzrejczak, Anna Szklarska
9:30 - Alicja Karlic, Weronika Kraska, Anna
Martusiewicz
11:15 - Dzieci
1:00 - Jzefa Hoowiska, Monika, Jzef Majcher
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-03-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Chryczek, E. Filip
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
3 STYCZNIA 2016

PONIEDZIAEK - 4 STYCZNIA 2016

9:00 + Jan, Marianna, Ryszard Topor - syn


7:00 - W dniu urodzin o Boe b. dla Jolanty
7:00 + Roman Bauer
7:00 + Josephine Wujcikowski
WTOREK - 5 STYCZNIA 2016

9:00 - O dar macierzystwa dla Joanny i Tomka


7:00 + Katarzyna Chryczyk w rocz. mierci - dzieci
7:00 + Roman Bauer
RODA - 6 STYCZNIA 2016

PONIEDZIAEK - 1 J 3,7-10 Ps 98 J 1,35-42


WTOREK - 1 J 3,11-21 Ps 100 J 1,43-51
RODA - 1 J 4, 11-18 Ps 96 Mk 6, 45-59
CZWARTEK - 1 J 3,22-4,6 Ps 2 Mt 4,12-17.23-25
PITEK - 1 J 4,7-10 Ps 72 Mk 6,34-44
SOBOTA - 1 J 4,11-18 Ps 72 Mk 6,45-52
NIEDZIELA - Iz 42,1-4.6-7 Ps 29 Dz 10,34-38
k 3,15-16.21-22

9:00 - Za parafian
7:00 + Roman Bauer
CZWARTEK - 7 STYCZNIA 2016

9:00 + Katarzyna Chryczyk


7:00 + Roman Bauer
PITEK - 8 STYCZNIA 2016

9:00 - O Boe b. dla Ireny


7:00 + Roman Bauer
SOBOTA - 9 STYCZNIA 2016

9:00 + Roman Bauer


4:00 - Msza w. dzikczynna w 25 rocz. lubu Ewy i
Janusza ckich
5:30 + Marian Nita
NIEDZIELA - 10 STYCZNIA 2016

8:00 + Piotr Byra - rodzina


9:30 + Stanisw Dolny
11:15 + Ralph Clontz w 3 rocz. merci - ona
1:00 + Andrzej Somiski w 14 rocz. mierci
7:00 + Roman Bauer

II TACA
W nastpn niedziel bdzie II taca na ogrzewanie
kocioa i bundynkw parafialnych.
KOPERTY PARAFIALNE
W holu kocioa s wyoone koperty na roczne skadki.
SKADKA CSA NA DZIE 20 GRUDNIA 2015
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$46,460.00

$17,246.00

OFIARY Z NIEDZIELI - 20 GRUDNIA 2015


Ofiary - $ 7,158.00 CSA - $2,855.00

Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci


OFIARY Z BOEGO NARODZENIA
I Z NIEDZIELI W. RODZINY
W NASTPNYM BIULETYNIE

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

OGLNA: Aby szczery dialog midzy ludmi


wyznajcymi rne religie przynis owoce
pokoju i sprawiedliwoci.
MISYJNA: Aby poprzez dialog i mio bratersk, dziki asce Ducha witego, zostay
przezwycione podziay wrd chrzecijan.

Przeywamy dzi uroczysto Objawienia Paskiego. Jest


ona jednym z najstarszych wit obchodzonych
w Kociele. Chrystus, Zbawiciel narodzony w Betlejem,
objawia si ju nie tylko czonkom narodu wybranego,
ale caemu wiatu pogaskiemu, ktry jest
reprezentowany przez trzech mdrcw. wito trzech
Krli zamyka cay okres boonarodzeniowy. Jest to
najstarsze wito chrzecijaskie. Epifania inaczej
oznacza objawienie Zbawiciela. Uwaa si, e Jezus
narodzi si dla wszystkich ludzi. Nie tylko tych, ktrzy
yli w czasach, kiedy Jezus chodzi i naucza. Prorocy
przepowiadali, e kiedy przyjdzie Zbawiciel. wiadcz o
tym sowa proroka Izajasza: Do ciebie napyn
bogactwa zamorskie, zasoby narodw przyjd ku tobie.
Zaleje ci mnogo wielbdw, dromadery z Madianu
i z Efy. Wszyscy oni przybd z Saby, zaofiaruj zoto
i kadzido, nucc radonie hymny na cze Jahwe.
(Iz 60, 5-6) Pierwszymi osobami, ktre wybray si, aby
powita Jezusa, byli Trzej Mdrcy. Tak naprawd, nikt
nie wie ilu byo mdrcw. Na stronach nowego
testamentu nie zostao to odnotowane. Przypuszcza si,
e byo ich trzech, bo nieli w darze trzy prezenty.
W czasach redniowiecza wito Trzech Krli
obchodzono w szczeglny sposb. Sporo uwagi
powicano na dary zoone przez trzech Krli. Na
pamitk tego zdarzenia w kocioach wicono srebrne
i zote piercionki. Symbolizoway one zoto. Z kolei
ywica symbolizowaa kadzido i mirr. Mirra, ktr
podarowali Jezusowi Mdrcy bya sporzdzona
z czerwonych jagd, ktre pochodziy z Arabii. Mirr
uywano w celu namaszczenia ciaa zmarych, bd te
dodawano j do wina, aby wzmocnia jego waciwoci.
Tradycja nakazuje, aby w w uroczysto Trzech Krli
chrzecijanie znaczyli swoje drzwi pocztkowymi literami
trzech mdrcw. Jaki sens posiada ta tradycja? Wedug
starej polskiej tradycji wierni po powrocie z kocioa
palili kadzido (aromatyczne zioa), a gospodarz przy
udziale caej rodziny kreli na drzwiach wejciowych
inicjay trzech mdrcw: K+M+B (Kasper, Melchior,
Baltazar). Ten zwyczaj zachowa si do dzi.
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLDA
Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt
duszpastersk proszone s o wypenienie
formularza, ktry wyoony jest na stoliku w
kociele i zwrcenie do biura.

PIELGRZYMKA LADAMI OJCA


WITEGO JANA PAWA II DO
POLSKI I WOCH
Zapraszamy na pielgrzymk ladami w.
Jana Pawa II do Polski i Woch w dniach 27 czerwca-11
lipca 2016. W programie: Wadowice, Krakw, agiewniki,
Czstochowa, Zakopane, Aushwitz, Warszawa oraz
Padwa, Asy, Watykan, Rzym. Zgoszenia i informacje
248 707-0577 lub 248 396-1370. Pielgrzymka pod
duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza Andrzeja
Malejaka.

SPOTKANIE ZE
SOWEM BOYM
DROG LECTIO
DIVINA
S iostry
Misjonarki
zapraszaj na kolejne
spotkanie
w nurcie
LECTIO DIVINA pt:
Wybr w sobot 16 stycznia 2016 w Sali Jana Pawa II.
Rozpoczcie o godz. 5:30pm a zakoczenie o 8:00pm.
Jeli czujesz w swoim sercu to wezwanie to przyjd i nie
zapomnij przynie ze sob: pragnienia spotkania si
z Bogiem ywym w Sowie, Pisma w.
STATYSTYKA PARAFII
do informacji parafian podajemy dane
statystyczne parafii za rok 2015
(oraz dla porwnania dane z 2014 )
Sakrament chrztu witego przyjo 31 dzieci (25)
Do Pierwszej Komunii w. przystpio 42dzieci (34)
Do Sakramentu bierzmowania przystpio 41
kandydatw (46)
Sakramentu maestwa udzielono 6 parom (5)
Zmaro 27 parafian (31)
Obecnie do parafii naley 1485 rodzin

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Bronisawa Koryski, Izabela, Pawe, Dorota
Kuniec, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk.
Morgan Czerwiski

REKOLEKCJE
WYJAZDOWE
W NURCIE
LECTIO
DIVINA PT:
OJCZE
NASZ.
Jeli czujesz, e
B g
C i
zaprasza, aby u
p o c z t k u
W i e l k i e g o
Postu mg zgbi modlitw, ktrej nauczy nas Jezus do
naszego Ojca to nie wahaj si, ale we udzia w
Rekolekcjach, ktre odbd si w dniach
26-28 lutego 2016 w domu Rekolekcyjnym Sistr
Felicjanek w Holy MI. Rekolekcje bd odbywa si
w klimacie pustyni, czasu milczenia, osobistej modlitwy
i adoracji. Konieczna jest rezerwacja miejsca i wpata
$135.00 za noclegi i posiki. Zapisu mona dokona
w biurze parafialnym lub w zakrystii. Dojazd
indywidualnie.
ZAWIADCZENIA PODATKOWE
Parafianie, ktrzy uywaj kopertki i potrzebuj
zawiadczenie w celach podatkowych za ofiary zoone w
ubiegym roku na koci i cele charytatywne, proszeni s
o wypenienie poniszego formularza i zwrcenie do
biura parafialnego lub zakrystii. Zawiadczenia bd
do odebrania w zakrystii.
Zawiadczenie
za ofiary zoone w roku 2015
Imi i nazwisko____________________________
Adres_______________________________

___________________________________
Nr koperty ____________

Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion


i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

12.27 - 01.03
rodzina
Gorzelewski

01.03 - 0.10
rodzina
Suchocki

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOEJ


CZSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN NASZEJ
PARAFII
Trwa peregrynacja obrazu Matki Boej do rodzin
naszej parafii. Zapraszamy do zapisu w biurze
parafialnym lub w zakrystii. Kada rodzina moe
goci przez tydzie Matk Bo w swoim domu.
Maryja czeka na wasze zaproszenie.

KALENDARIUM PARAFII

10 stycznia - Opatek Parafialny


16 stycznia - Nauka przed chrztem
16 stycznia - Lectio Divina
17 stycznia - Koncert Kold
17 stycznia - Spotkanie dla rodzicw modziey
Bierzmowanej
24 stycznia - Opatek Radia Maryja

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

55

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

You might also like