You are on page 1of 2

LOKALE, GROENE WARMTE. OOK IETS VOOR U?

voor openbare besturen

Gebouwen verwarmen is een dure zaak, en heeft
steeds een zekere impact op het milieu. Gelukkig is
er een goed alternatief, een duurzame, hernieuwbare
energiebron die vlak voor onze neus groeit: biomassa
uit landschapselementen zoals bossen en houtkanten.
Houtkanten zijn dichte rijen bomen en struiken langs
wegen, weilanden en akkers. Met name in de Limburgse Kempen groeien er in elke gemeenten vele tientallen kilometers houtkanten. U kan ook (bijkomende)
houtkanten aanplanten.


Houtkant vanuit de lucht.
In het kader
. van het Interreg IVB NWE-project TWECOM
werd een pilootproject opgezet rond het valoriseren
van houtige biomassa uit landschapselementen voor
de verwarming van een scholencampus in Bocholt. Het
hout uit de gemeentelijke houtkanten wordt volgens
een gezamenlijk opgemaakt houtkantenplan geoogst
door lokale landbouwers. Zij verwerken het hout tot
kwaliteitsvolle houtsnippers die gebruikt worden om
de scholencampus te verwarmen in een speciale houtsnipperkachel. Alle betrokkenen hebben zich verenigd
in een lokale coöperatie.
Houtsnippers uit houtkanten zijn een mooi voorbeeld van
een lokale, duurzame energiebron.

Via houtkanten kunnen openbare besturen op een duurzame manier
investeren in de eigen regio en de lokale economie.

Voordelen
• In bepaalde situaties is verwarmen met houtsnippers
goedkoper dan andere (fossiele) brandstoffen;
• U investeert mee in duurzame energie, CO2-reductie
en concrete maatregelen tegen klimaatsverandering;
• U ondersteunt lokale tewerkstelling: lokale landbouwers oogsten, verwerken en stockeren de
snippers;

Is dit iets voor u?
Een eerste screening zegt vaak al of het verwarmen
met lokale biomassa rendabel is voor uw gebouw(en).
Zijn interessant:
• Gebouwen met een relatief grote en constante
warmtebehoefte;
• Waar huidige verwarmingstoestellen verouderd of
afgeschreven zijn en vervangen dienen te worden;
• Locaties die geen toegang hebben tot het
aardgasnetwerk.

Meer weten ?
Regionaal Landschap Lage Kempen
info@rllk.be
T 011 78 52 59
www.rllk.be
www.twecom.eu

• De middelen die u uitgeeft aan energie, worden
geïnvesteerd in uw eigen omgeving: het landschap,
de lokale landbouwers, … en niet in rijke olieof gaslanden;
• U bepaalt zelf mee de prijs van de brandstof als u zich
aansluit bij de lokale coöperatie;
• Gemeenten die zelf houtkanten bezitten, kunnen
deze mee in het oogstsysteem inbrengen, zodat het
onderhoud verzekerd is en een pak goedkoper wordt;
• Als openbaar bestuur geeft u met dit project een
sterk signaal dat het anders kan.

.