You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Kontemplujemy dzisiaj scen Chrztu
Pana Jezusa nad rzek Jordan. Jan
chrzci, ma wielki autorytet, mnstwo
ludzi do niego przychodzi i zaczynaj
snu domysy, czy nie jest on
Mesjaszem. Ale on wie kim jest, zna
swoje miejsce w yciu, i eby przeci
domysy i spekulacje wprost mwi: "Ja
was chrzcz wod; lecz idzie mocniejszy
ode mnie, ktremu nie jestem godzien
rozwiaza
rzemyka
u
sandaw.
On chrzci was bedzie Duchem
witym i ogniem". (k 3,16)
Tak jak Jan Chrzciciel potrafi okaza swoje unienie wobec Jezusa, tak i my
powinnimy zna swoje miejsce w yciu i unika wywyszania si, poniewa nasza
wielko zawsze polega na wiadomej i gbokiej pokorze wobec Boga.
Co dalej si dzieje w czasie chrztu Pana Jezusa? Otwiera si niebo, Duch wity
zstpuje na Chrystusa i z nieba odzywa si gos: "Ty jest mj Syn umiowany,
w ktrym mam upodobanie". (k 3,22)
Zobaczmy jak Bg Ojciec jest zadowolony ze swojego Syna? Publicznie manifestuje,
e kocha Jezusa, poniewa On zgodzi si wypeni Jego wol i by Mu posusznym
a do koca. A wola nie bya atwa, bo trzeba byo zdecydowa si na mier krzyow.
Kiedy czowiek staje si umiowanym dzieckiem Boga? Odpowied jest jedna,
prosta, ale jake trudna - tylko wtedy, gdy w swoim yciu upodabnia si i naladuje
Jezusa.
Pomy teraz o twoim yciu - ono jest pene wzlotw i upadkw, pene pyta
i szukania odpowiedzi, pene walki i trudu, pene cierpienia i dwigania krzya,
czasami nie do uniesienia.
Dlaczego si trudzisz, dlaczego si nie poddajesz, bo wierzysz. Twoja wiara zacza
si na chrzcie w. i polega ona na tym, e obudzia si w tobie wiadomo,
e Chrystus jest obecny w kadym momencie twojego ycia, a zwaszcza w tych
najtrudniejszych, dlatego nigdy nie odrzucaj Jego pomocy, nie buntuj si i nie
odchod. A gdy si zbuntowae i odszede, zawsze moesz wrci, wrci gdzie,
wrci do Domu Ojca, Ojca, ktrego gwn cech jest nieskoczone miosierdzie.
Rozpocz si Rok Boego Miosierdzia. Symbolem tego Roku s otwarte drzwi.
Otworzy je Bg Ojciec dla kadego z nas. Trzeba przej przez te drzwi. Bo dopiero jak
si przez nie przejdzie i wejdzie do rodka, wtedy bdzie mona usysze gos Ojca,
e si jest umiowanym dzieckiem, e wszystko jest przebaczone, e mona zacz od
nowa. Jake szczliwi s ci, ktrzy przechodz przez drzwi Boego milosierdzia
i zawsze szukaj ucieczki w Bogu.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


1:00 + Maria Mierzicka w 1 rocz. mierci
7:00 - O Boe b. dla Mary z okazji 16 urodzin
SOBOTA - 9 STYCZNIA 2016

9:00 + Roman Bauer


4:00 - Msza w. dzikczynna w 25 rocz. lubu Ewy i
Janusza ckich
5:30 + Marian Nita
NIEDZIELA - 10 STYCZNIA 2016

8:00 + Piotr Byra - rodzina


9:30 + Stanisaw Dolny
11:15 + Ralph Clontz w 3 rocz. merci - ona
1:00 - W intencji Krzysztofa o pomylne zaatwienie
sprawy - mama
1:00 + Andrzej Somiski w 14 rocz. mierci
1:00 + Eugeniusz Pietraszko, Mieczysaw bikowski
1:00 + Siostra s. Kazimiery
1:00 + Bronisaw Wronikowski i zmarli z rodziny
1:00 + Eugeniusz Piwinski
7:00 + Roman Bauer
PONIEDZIAEK - 11 STYCZNIA 2016

9:00 + Marianna opacki - Jan Zalewski, P. Czartoryska


7:00 + Ryszard, Zygmunt, Jan Przybya - brat
7:00 + Roman Bauer
WTOREK - 12 STYCZNIA 2016

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-17-2016
4:00 - Olga Oko, Barbara Tyra
5:30 - Art Mirek
8:00 - Anna Szklarska
9:30 - Maria Grot, Stanisaw Dobrzyski, Teresa
liwicka
11:15 - Dzieci
1:00 - Krystyna Szymczakowska, Mariola Venderest,
Renata Lisiak
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-17-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - I. Szklarski, E. Szymaski
9:30 - Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrony, M. Bieciuk
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii

9:00 + Bronisaw, Emilia Choma


7:00 + Roman Bauer
RODA - 13 STYCZNIA 2016

9:00 - Za parafian
7:00 + Roman Bauer
CZWARTEK - 14 STYCZNIA 2016

9:00 - O zdrowie i Boe b. dla Janiny Sudu z okazji


urodzin
9:00 + Franciszek Ambroszkiewicz
7:00 + Roman Bauer

CZYTANIA MSZALNE
10 STYCZNIA 2016
PONIEDZIAEK - 1 Sm 1,1-8 Ps 116B Mk 1,14-20
WTOREK - 1 Sm 1,9-20 1 Sm 2, 1.4-5.6-7.8 Mk 1,21-28
RODA - 1 Sm 3,1-10.19-20 Ps 40 Mk 1,29-39
CZWARTEK - 1 Sm 4,1-11 Ps 44 Mk 1,40-45
PITEK - 1 Sm 8,4-7.10-22a Ps 89 Mk 2,1-12
SOBOTA - 1 Sm 9,1-4.17-19; 10, 1a Ps 21 Mk 2,13-17
NIEDZIELA - Iz 62,1-5 Ps 96 1 Kor 12,4-11 J 2,1-12

PITEK - 15 STYCZNIA 2016

9:00 + Jan Kowalczyk w 7 rocz. mierci - ona


7:00 + Roman Bauer
7:00 + Tadeusz, Krystyna Karlic
SOBOTA - 16 STYCZNIA 2016

9:00 + Roman Bauer


4:00 + Janina ojko - Hania, Mietek Biekowski
5:30 + Stanisawa, Jzef, Andrzej, Irena
NIEDZIELA - 17 STYCZNIA 2016

8:00 + Genowefa Tyrcha, Feliksa Stefaczyk


9:30 + Wacaw Dzioba - Z. Grumowicz
11:15 - Msza w. dzikczynna z okazji urodzin Doroty
11:15 + Roman Bauer
1:00 + Jzef Cepiski w rocz. mierci
1:00 + Aleksander Walat
1:00 + Jzef, Helena Tylecki

SKADKA CSA NA DZIE 3 STYCZNIA 2016


DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$47,801.00

$15,905.00

OFIARY Z BOEGO NARODZENIA


Ofiary - $ 38,805.00 CSA - $190.00

Z NIEDZIELI W. RODZINY 27 GRUDNIA 2015


Ofiary - $ 6,851.00 CSA - $628.00

OFIARY Z NOWEGO ROKU - 1 STYCZNIA


Ofiary - $4,433.00

Z NIEDZIELI TRZECH KRLI - 3 STYCZNIA


Ofiary - $6,279.00 CSA - $523.00

Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzisiejsze wito to rwnie


wito
epifanii,
czyli
objawienia si Boga. To
uroczyste
rozpoczcie
publicznej dziaalnoci Pana
Jezusa. Wydarzenia nad
Jordanem to take zapowied
naszego chrztu, podczas ktrego kady z nas sta si
umiowanym dzieckiem Boga. Na pocztku dzisiejszych
Mszy witych bogosawimy wod, by przypomnie
sobie moment naszego chrztu i uwiadomi sobie jego
warto i znaczenie. wito Chrztu Paskiego koczy
liturgiczny okres Narodzenia Paskiego. My jednak
przeduymy okres piewania kold, zgodnie z dawn
polsk tradycj, do wita Ofiarowania Paskiego
2 lutego. Bdziemy je piewa podczas liturgii. w naszej
wityni pozostanie rwnie boonarodzeniowa szopka.
W nastpn niedziel obchodzimy
32 rocznic mierci Sugi Boego
O. Ignacego Posadzego Zaoyciela Sistr
Misjonarek
Chrystusa
Krla
i
wspzaoyciela
Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Zachcamy do modlitwy o rych
beatyfikacj kapana, ktry tak wiele
troski powici polskim emigrantom.
Za tydzie trzecia niedziela w cigu roku, wiatowy
Dzie Migranta i Uchodcy.
PODZIKOWANIA
Dzikujemy panu Zygmuntowi
Sepko, oraz caej ekipie: za
przygotowanie witecznej dekoracji
kocioa, a take tym wszystkim,
ktrzy zoyli ofiary na dekoracje i kwiaty.

Dzikujemy Radzie Duszpasterskiej i wszystkim


zaangaowanym w przygotowanie Zabawy
Andrzejkowej i tym, ktrzy w niej uczestniczyli
wspierajc
nasz
parafi.
Wszystkim
zaangaowanym w Bazarze Przedwitecznym.

Wszystkim organizatorom tegorocznego Sylwestra


oraz uczestnikom wspierajcym parafi.

WYWIADWKI W POLSKIEJ SZKOLE


odbd si po Mszach w. 9:30 i 11:15
10 stycznia dla klas: V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI
natomiast 17 stycznia dla klas: O, I, II, III, IV,
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLDA
Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt
duszpastersk proszone s o wypenienie formularza,
ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do
biura.

OGLNA: Aby szczery dialog midzy ludmi


wyznajcymi rne religie przynis owoce
pokoju i sprawiedliwoci.
MISYJNA: Aby poprzez dialog i mio bratersk, dziki asce Ducha witego, zostay
przezwycione podziay wrd chrzecijan.
OPATEK
RODZINY RADIA
MARYJA
Zapraszamy czonkw
Rodziny
Radia
Maryja w dniu 24
stycznia.
o
godz.
1:00pm na Msz w.
z udziaem ksiy goci
i o godz. 2:30pm na opatek. Bilety w cenie $20.00
mona zakupi po kadej Mszy w. Informacje - Elbieta
Bieciuk tel: 586-677-9385
KONCERT WITECZNY CHRU FILARECI
W niedziel, 17 stycznia na Mszy witej o godzinie 1:00
bdziemy goci Chr Filaretw pod dyrygentur pana
Piotra Szawiey. Jest to chr czynny w naszym
rodowisku od 80 lat, wielokrotnie nagradzany
i wyrniany zarwno za dziaalno dla Polonii jak i za
swoje walory muzyczne. Po Mszy witej Filareci wystpi
z krtkim koncertem naszych najpikniejszych kold.
Z AOBNEJ KARTY
W minionym czasie do Pana odesza .p.
Bronisawa Koryski. Promy o rado
wieczn dla zmarej: Wieczny odpoczynek racz
jej da Panie.
SPOTKANIE
ZE SOWEM
BOYM
DROG
LECTIO
DIVINA
Siostry Misjonarki
zapraszaj
na
kolejne spotkanie w
nurcie LECTIO DIVINA pt: Wybr w sobot
16 stycznia 2016 w Sali Jana Pawa II. Rozpoczcie
o godz. 5:30pm a zakoczenie o 8:00pm. Jeli czujesz
w swoim sercu to wezwanie to przyjd i nie zapomnij
przynie ze sob: pragnienia spotkania si z Bogiem
ywym w Sowie, Pisma w.
KAWIARENKA
W niedziel 20 grudnia kawiarenk przygotowali rodzice
dzieci I Komunii w: pastwo Kwieciski, Kalinowski,
Malewicz, Rek. Dochd wynis $666.00. W niedziel
27 grudnia: pastwo Magda, Paprzycki, Karczmarczyk.
Dochd wynis $423.00. Bg zapa.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka,
Eleonora, Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia
Sarka, Karol Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski,
Krystyna, Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W,
Marek N, Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart,
Jadwiga Kondracka, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa
Mandziuk, Morgan Czerwiski, Jan, Maria Krok
ks. Stanisaw Drza

REKOLEKCJE
WYJAZDOWE
W NURCIE
LECTIO
DIVINA
PT: OJCZE
NASZ.
Jeli czujesz, e
B g
C i
zaprasza, aby u
p o c z t k u
W i e l k i e g o
Postu mg zgbi modlitw, ktrej nauczy nas Jezus do
naszego Ojca to nie wahaj si, ale we udzia w
Rekolekcjach, ktre odbd si w dniach
26-28 lutego 2016 w domu Rekolekcyjnym Sistr
Felicjanek w Holy MI. Rekolekcje bd odbywa si
w klimacie pustyni, czasu milczenia, osobistej modlitwy
i adoracji. Konieczna jest rezerwacja miejsca i wpata
$135.00 za noclegi i posiki. Zapisu mona dokona
w biurze parafialnym lub w zakrystii. Dojazd
indywidualnie.
ZAWIADCZENIA PODATKOWE
Parafianie, ktrzy uywaj kopertki i potrzebuj
zawiadczenie w celach podatkowych za ofiary zoone w
ubiegym roku na koci i cele charytatywne, proszeni s
o wypenienie poniszego formularza i zwrcenie do
biura parafialnego lub zakrystii. Zawiadczenia bd
do odebrania w zakrystii.
Zawiadczenie
za ofiary zoone w roku 2015

Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion


i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

01.10 - 01.17
rodzina
Bienkowski

01.17 - 01.24
rodzina
yko

SPOTKANIE PRZED CHRZTEM


W sobot 16 stycznia po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana odbd si nauki przed
chrztem w. dla rodzicw i rodzicw chrzestnych.
PEREGRYNACJA
OBRAZU MATKI BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ
DO RODZIN
Trwa peregrynacja obrazu
Matki Boej do rodzin
naszej parafii. Zapraszamy
do zapisu
w biurze
parafialnym lub w zakrystii.
Kada rodzina moe goci przez tydzie Matk Bo
swoim domu. Najbliszy termin - kwiecie 2016.
Maryja czeka na wasze zaproszenie.

KALENDARIUM PARAFII

Imi i nazwisko____________________________
Adres_______________________________

___________________________________
Nr koperty ____________

16 stycznia - Nauka przed chrztem


16 stycznia - Lectio Divina
17 stycznia - Koncert Kold
17 stycznia - Spotkanie dla rodzicw modziey
Bierzmowanej
24 stycznia - Opatek Radia Maryja
31 stycznia - Zabawa Karnawaowa dla dzieci
6 luty - Ostatki parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PROPOZYCJE POSTANOWIE W SFERZE DUCHOWEJ I RELIGIJNEJ Z OKAZJI


ROZPOCZCIA ROKU BOEGO MIOSIERDZIA.
8 grudnia 2015 r., w uroczysto Niepokalanego Poczcia papie Franciszek zainaugurowa Rok Boego
Miosierdzia. Caa nasza parafia we waciwy duchowy sposb powinna wykorzysta ten rok, by wiara nasza
zostaa pogbiona, by nasza wsplnota parafialna otwara si na nieskoczone Boe miosierdzie, bymy w
tym Roku zaznali jak najwiecej duchowych owocw. Co wic czyni w tym Roku Boego Miosierdzia? Oto
duchowe i religijne propozycje:
1. Raz na miesic wywiza si z uczynkw miosierdzia co do duszy i co do ciaa.
Uczynki miosierdzia co do duszy - 1. Grzesznych upomina 2. Nieumiejetnych poucza 3. Wtpiacym
dobrze radzi. 4. Strapionych pociesza 5. Krzywdy cierpliwie znosi 6. Urazy chtnie darowa 7. Modli si
za ywych i umarych
Uczynki miosierdzia co do ciaa - 1. Godnych nakarmi 2. Spragnionych napoi 3. Nagich przyodzia 4.
Podrnych w dom przyj 5. Winiw pociesza 6. Chorych nawiedza 7. Umarych grzeba
2. Uczestniczy w naboestwach Pierwszego Pitku albo Pierwszej Soboty
3. Odmwi codziennie albo raz na tydzie raniec lub koronke do Boego Miosierdzia
4. Przeczyta przez ten Rok Boego Miosierdzia cae Pismo w. czytajac jeden rozdzia na dzie.
5. Przeczyta przez ten Rok Boego Miosierdzia Dzienniczek w. Siostry Faustyny, czytajac jeden fragmeny
na dzie.
6. Zoy przyrzeczenie nie uywania alkoholu przez cay rok, albo przez jeden miesic.
7. Zoy przyrzeczenie nie ogldania telewizji przez jeden dzie w tygodniu
8. Raz na tydzie odwiedzi Pana Jezusa w najbliszym kociele i odda pokon Panu Jezusowi odprawiajc
prywatn adoracje.
9. Raz w tygodniu naoy sobie dowolny post
10. Wasne osobiste postanowienia, ktre podpowiada Duch wity.
11. Omwi wsplnie z ca rodzin 10 zaproponowanych postanowie i podj decyzj , ktre
z tych postanowie bd realizowane przez Rok Miosierdzia w naszej rodzinie.
Z nauczania w. Siostry Faustyny: Dzienniczek Nr. 742
"Crko moja, jezeli przez ciebie dam od ludzi czci dla mojego miosierdzia, to ty powinna si pierwsza
odznacza t ufnoci w miosierdzie moje. dam od ciebie uczynkw miosierdzia, ktre maj wypywa z
mioci ku mnie. Miosierdzie masz okazywa zawsze i wszdzie blinim, nie moesz si od tego usun, ani
wymwi, ani uniewinni.
Podaj ci trzy sposoby czynienia miosierdzia blinim: pierwszy - czyn, drugi - sowo, trzeci modlitwa; w tych
trzech stopniach zawiera si penia miosierdzia i jest niezbitym dowodem mioci ku mnie. W ten sposb
dusza wysawia i oddaje cze miosierdziu mojemu.
Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest witem Miosierdzia, ale musi by czyn; dam czci dla mojego
miosierdzia przez obchodzenie uroczycie tego wita i przez cze tego obrazu, ktry jest namalowany. Przez
obraz ten udziel wiele ask duszom, on ma przypomina dania mojego miosierdzia, bo nawet wiara
najsilniejsza nic nie pomoe bez uczynkw.
O mj Jezu, Ty sam mnie wspomagaj we wszystkim, bo widzisz, jak maleka jestem, to jedynie licz na
dobro Twoj Boe.

PARAFIAMATKI
MATKIBOEJ
BOEJCZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS
PARAFIA

You might also like