1.2 µTEATER ABSURD¶ sejauh manakah penerimaannya?

Teater absurd dalam konteks perkembangan teater kontemporari Malaysia mula berkembang di negara ini pada dekad 1970 -an.Antara tokoh-tokoh dramatis yang sering dikaitkan dengan perkembangan teater aliran ini ialah Dinsman, Syed Alwi, Johan Jaaffar, Hatta Azad Khan, Mana Sikana dan Anuar Nor Arai.Antara karya yang mewakili dramatis ini ialah Protes, Bukan Bunuh Diri, Angin Kering, Kerusi dan Patung-patung.Gerakan teater absurd ini seolah -olah bergerak dalam kelompok intelekeual di universiti sahaja dan beransur hilang kekuatannya walaupun terus dibicarakan.Namun demikian, kinipenggiat dan peminatnya hampir tiada. Kemuncak teater absurd negara ini adalah pada dekad 1970 -an.Masalah sosioekonomi dan keadaan politik negara yang baharu selepas menghadapi peristiwa 13 Mei 1969 adalah faktor yang menjadi pemangkin kepada perkembangan teater absurd.Drama Bukan Lalang ditiup Angin karya dan arah an Nordin Hassan, yang dipentaskan di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1971, menjadi titik tolak kepada perkembangan baharu teater tanah air.Drama ini sudah tidak lagi mengikuti formula dan bentuk teater realisme kerana Nordin dengan berani memaparkan permasalahan dan pemikiran baharu dalam satu bentuk teater yang sarat dengan perlambangan yang abstrak dan surealis.Para dramatis muda ketika itu yang kebanyakannya mendapat pendidikan di institusi pengajian tinggi merasakan mereka perlu bersuara dan menyatakan k ritikan terhadap persekitaran, politik dan dasar kerajaan.Mereka merasakan bahawa teater realisme yang berkembang subur pada dekad 1960 -an tidak dapat menyampaikan suara dan kritikan mereka secar cukup berkesan.Oleh itu, mereka merasakan bahawa aliran teater absurd mempunyai ruang untuk mereka mengekspresikan perasaan dan pemikiran mereka.Walaubagaimanapun bentuk aliran teater absurd bukanlah satu bentuk salinan lansung daripada teater absurd Barat.Teater absurd Melayu ini lebih kepada bentuk luahan ketida kpuasan mereka terhadap kelemahan sistem sosioekonomi dan masalah politik yang membelenggu mereka.Jika teater absurd di Barat lebih dikaitkan dengan falsafah eksistensialisme, sebaliknya teater absyrd Melayu ini lebih berbentuk ekspresionisme . Teater absurd adalah antara aliran teater moden dan sejarah perkembangan aliran ini di Barat boleh di kesan bermula pada dekad 40 -an tetapi...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful