You are on page 1of 1

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU - REPUBLIKA HRVATSKA

English
Početna stranica | Objavljeni podaci | Prvi rezultati

Obrasci | Baze podataka | Kutak za medije | O nama | Kontakt

GODINA/ YEAR: LII.
8.3.2.

ZAGREB, 17. PROSINCA 2015./ 17 DECEMBER, 2015

BROJ/ NUMBER:

CODEN POPCEA

ISSN 1330-0350

UMJETNIČKO STVARALAŠTVO I REPRODUKTIVNO IZVOĐENJE
U SEZONI 2014./2015.
ARTISTIC PRODUCTION AND LIVE PERFORMANCES, 2014/2015 SEASON
U sezoni 2014./2015. ukupno su radila 184 kazališta. Dio
profesionalnih kazališta unutar kuće ili na drugoj lokaciji ima stalne
scene, tako da je uz 98 profesionalnih kazališta radilo i 11 stalnih
scena. Profesionalnih kazališta za djecu ima 29. Od toga je 8
lutkarskih kazališta. Radilo je i 57 amaterskih kazališta.

There were 184 theatres operating in the 2014/2015 season. A part of
professional theatres had permanent scenes at their disposal, either
in-house ones or those located somewhere else. Therefore, along
with 98 professional theatres, there were 11 permanent scenes
operating. In addition, there were 29 professional children’s theatres,
out of which there were 8 puppet theatres. There were also 57
amateurs’ theatres operating.

Izvedeno je 11 340 predstava. Na predstavama je bilo 1 928 015
posjetitelja. Po jednome profesionalnom kazalištu, uključujući scene,
prosječno je izvedeno 60 predstava s prosječno 199 posjetitelja po
predstavi. U svim kazalištima izvedeno je 1 381 djelo. Od toga su 863
djela domaćih autora, odnosno 62,5%.

A total of 11 340 plays were performed. The plays were attended by
1 928 015 visitors. The average number of plays per professional
theatre, including permanent scenes, was 60, while the average
attendance per play was 199. Out of the total number of 1 381 plays
performed in all theatres, there were 863 of them, or 62.5%, created
by domestic authors.

Tijekom sezone 2014./2015. radilo je 48 profesionalnih orkestara i
ansambala, od toga 6 simfonijskih i velikih orkestara, 7 komornih
orkestara te 35 komornih ansambala. Izvedeno je 887 koncerata,
priredbi i proslava s 218 926 posjetitelja.

During the 2014/2015 season, there were 48 professional orchestras
and ensembles operating, out of which 6 were symphony and large
orchestras, 7 chamber orchestras and 35 chamber ensembles. There
were 887 concerts, performances and festivities performed, attended
by 218 926 visitors.

Profesionalni zbor je tijekom sezone održao 26 koncerta. Na njima je
bilo 27 000 posjetitelja.

During the season, the professional choir held 26 concerts. They
were attended by 27 000 visitors.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" izveo je 98
koncerata odnosno priredbi. Na njima je bilo 24 490 posjetitelja.

LADO – National Folk Dance Ensemble of Croatia held 98 concerts
or performances, which were attended by 24 490 visitors.

1.

KAZALIŠTA
THEATRES

1.1. BROJ KAZALIŠTA I SJEDALA, ZAPOSLENICI, ČLANOVI AMATERI I DJECA U SEZONI 2014./2015.
NUMBER OF THEATRES AND SEATS, EMPLOYEES, AMATEUR MEMBERS, CHILDREN, 2014/2015 SEASON
Broj
kazališta
Number
of theatres

Ukupno
Total

Broj
sjedala
Number
of seats

184

Zaposlenici
Employees
ukupno
Total

od toga
umjetnici
Of that,
artists

2 529

27 864

Muškarci
Men
Žene
Women
Profesionalna kazališta
Professional theatres
Profesionalna kazališta za
djecu
Professional children’s
theatres
Amaterska kazališta
Amateurs’ theatres

Amateri
Amateurs
Ostalo
osoblje
Other staff

Osoblje
angažirano
prema
ugovoru
Personnel
working on
contractual
basis

ukupno
Total

od toga
umjetnici
Of that,
artists

Djeca
Children

1 298

1 088

1 013

1 380

92

3 754

1 280

641

533

479

305

44

2 012

1 249

657

555

534

1 075

48

1 742

98

16 419

2 270

1 183

-

-

618

55

3 272

29

3 215

215

105

-

-

285

16

420

57

8 230

44

10

1 088

1 013

477

21

62

1.2. IZVEDENA DJELA PREMA PODRIJETLU AUTORA, PREDSTAVE I POSJETITELJI U SEZONI 2014./2015.
PERFORMED PLAYS, BY AUTHOR’S ORIGIN, PERFORMANCES AND ATTENDANCE, 2014/2015 SEASON
Podrijetlo
autora
Author’s
origin

Ukupno
Total

svega
All

Izvedena
djela
Performed
plays

1 381

Rad kazališta u Republici Hrvatskoj
Operation of theatres in Republic of Croatia
predstave
posjetitelji
Performances
Attendance
na gostovanjima
na gostovanjima
ukupno
izvan mjesta
ukupno
izvan mjesta
Total
sjedišta
Total
sjedišta
On tours
On tours
11 006

Copyright © 2006 - 2015 Republika Hrvatska - Državni zavod za statistiku

3 774

1 848 887

579 543

Gostovanja u
inozemstvu
Tours abroad
predstave
Performances
334

posjetitelji
Attendance
79 128