You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 13 stycznia 2016 | Nr 1 (202)

GazetaInformator.pl

REGION ROZRYWKA

REGION EKOLOGIA

24. Fina WOP: Mierzylimy wysoko!

Azbest cichy zabjca


Od nowego roku nansowanie przez WFOiGW
dziaa w zakresie usuwania azbestu ma by bardziej
opacalne ni w latach ubiegych.

W niedziel, 10 stycznia, na terenie caej Polski i poza jej granicami odbywa si


24. Fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Razem z Jerzym Owsiakiem
grano rwnie w caym powiecie wodzisawskim.

Czytaj wicej str. 7

ZAWIESZONY
KSIDZ Z RYDUTW
Fot. PIXABAY

Fot. Justyna Koniszewska

RACIBRZ POLICJA

Pracownicy raciborskiego aquaparku pomogli w


zatrzymaniu pijanego kierowcy, ktrym by... ksidz
jednej z rydutowskich parai.
Zdarzenie miao miejsce
16 grudnia. Pijany ksidz by
jednym z goci raciborskiego
aquaparku. Mczyzna zosta
jednak wyproszony z basenu
po tym, gdy pozostali klien-

W tym roku, Fina WOP


przebiega pod hasem: Mierzymy wysoko! Na zakup
urzdze medycznych dla oddziaw pediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorw. Fundacja WOP, w trakcie swojej wieloletniej dziaalnoci,
wspieraa pediatri trzykrotnie. Podczas 11. i 12. Finau
WOP, odpowiednio w 2003
i 2004 roku, zbirka bya powicona zakupowi sprztu
medycznego dla oddziaw
niemowlcych i dzieci modszych. Nastpnie, po wieloletniej przerwie, WOP wrcia do pediatrii w 23. Finale.
W 2016 roku, po raz czwarty,
Wielka Orkiestra zagraa ponownie zarwno dla najmodszych, jak i seniorw, dziki
czemu wsparcie otrzymaj
rwnie oddziay geriatryczne
i Zakady Opiekuczo-Lecznicze w caej Polsce. Pienidze,
ktre zebrano podczas 24. Fi-

nau WOP, pomog w uzupenieniu brakw na oddziaach mniej specjalistycznych


- tym samym pomoc tra w
kady zaktek naszego kraju.
Rokrocznie, na rzecz Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, w wielu miejscowociach na terenie caej Polski
odbywaj si imprezy rozrywkowo-muzyczne, z ktrych
dochd przeznaczany jest na
cele Fundacji. W czasie Finau organizowanych jest rwnie wiele innych form zbirki funduszy, a najwaniejsz
z nich jest publiczna kwesta
na ulicach miast i wsi, prowadzona przez licznych wolontariuszy. Tegoroczny, 24. Fina
WOP hucznie obchodzony
by m.in. w Wodzisawiu lskim, Pszowie, Radlinie czy
Rydutowach.
W Wodzisawiu lskim
atrakcje, w ramach 24. Finau, przygotowano w Galerii
Karuzela, parku miejskim i na
rynku miasta. Wrd licznych
punktw programu znalazy

KK

WODZISAW LSKI BEZPIECZESTWO

Na zdjciu wolontariuszki z Wodzisawia lskiego.


KATARZYNA KRENTUSZ

ci obiektu zauwayli, e ksidz


jest pijany. 45-latek opuci pywalni... wsiadajc za kierownic swojego samochodu. Pracownicy wezwali wic policj.
Pijanego ksidza z Rydutw zatrzymano na skrzyowaniu ul. Morawskiej i Armii
Krajowej. Mia 1,6 promila alkoholu w organizmie. Za swoje
nieodpowiedzialne zachowanie
odpowie nie tylko przed sdem
- mczyzna zosta ju zawieszony w czynnociach kapaskich i zwolniony z funkcji wikariusza.

si m.in. koncerty zespow


Grim Sower, DPSA i Region,
bieg Policz si z cukrzyc,
akcja krwiodawstwa, wystawa w schronie, wystp Bornik Family Band czy pokaz
umundurowania i ekwipunku
rekonstrukcyjnych grup militarnych.
Miasto Pszw dla Wielkiej
Orkiestry witecznej Pomocy
gra zaczo ju 8 stycznia,
kiedy to w Miejskim Orodku Kultury odby si tradycyjny, coroczny koncert rockowy - w 2016 roku dla WOP
zagrali: Kabanos, Skampararas, Grawitacja i Youth Fall
Away. 9 stycznia zorganizowano WOP-owy turniej piki
nonej i warsztaty hip-hop, a
podczas niedzielnego 24. Finau przewidziano takie atrakcje, jak wystp Leszka Filca z
zespoem, DUO FENIX DWA
FYNIKI, czy pokaz Fire Show.
Koncertowo 24. Fina
Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy upyn w Radlinie, gdzie wystpili: DPSA,

Radliskie Podziemie i Tata


Sawek oraz w Rydutowach,
gdzie moc muzycznych wrae zapewnili: The Trast, DE
INDOWS oraz orski SARI
SKA BAND, uczestnik programu muzycznego Must Be
The Music.

W Wodzisawiu l.
zebrano ponad

100 tys. z.

Fotorelacje z grania dla


Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy w powiecie wodzisawskim znajdziecie na
portalu gazetainformator.pl.
Kwot 26 940 z uzyskano
w Radlinie. W Rydutowach, w
czasie 3 dni, zebrano 28 445
z, a w Pszowie a 29 316
z. Dotychczas, przez 23 lata swojej dziaalnoci, Wielka
Orkiestra wydaa blisko 650
mln zotych na zakup nowego
sprztu medycznego dla rnych orodkw na terenie caego kraju.

NIELETNI RUMUNI
WAMALI SI DO DOMU.
ZASTA ICH WACICIEL
15-letnia dziewczyna
i jej o rok starszy chopak
zostali zatrzymani przez
policj. Nastolatk zdradzi brak butw.
Jak informuje KPP w Wodzisawiu l., para modych ludzi przyjechaa do Wodzisawia lskiego. Nastolatkowie
odwiedzali domostwa, proszc
mieszkacw o pomoc materialn. W jednym z domw
na ulicy Wiklinowej nikt nie
otworzy im jednak drzwi. W
zwizku z tym, modzi ludzie
postanowili wama si do niego metod na tzw. paswk. W
momencie, gdy koczyli pldrowanie pomieszczenia, na
progu stanli waciciele posesji. Zaskoczeni zodzieje zaczli
ucieka. Powiadomieni o zdarzeniu funkcjonariusze policji
szybko zmierzali na miejsce.

Ju w trakcie dojazdu, na ssiedniej ulicy zatrzymali uciekajcego modego mczyzn


odpowiadajcego rysopisowi
sprawcy.
Jak si okazao, by to
16-letni obywatel Rumunii,
ktry od kliku lat zamieszkuje
na terenie naszego kraju. Mundurowi rozpoczli poszukiwania jego towarzyszki, ktra
podczas ucieczki zgubia swoje
obuwie. 15-letnia obywatelka
Rumunii niedugo pniej zostaa wypatrzona przez mundurowych, gdy staa boso na
jednym z przystankw autobusowych.
Modzi zodzieje trali ju
do schroniska dla nieletnich. O
ich losie bdzie decydowa sd
rodzinny.
KK

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 4-5

Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

Jak bdzie wygldao centrum przesiadkowe?


W miejscu obecnego budynku dworca kolejowego, zakupionego przez miasto od PKP w marcu 2015 roku,
powsta ma nowoczesne centrum przesiadkowe.
Za wykupienie od PKP
starego budynku dworca, po
dugich negocjacjach, miasto zapacio 553 tys. zotych.
Obecnie obiekt ten jest niezagospodarowany ze wzgldu
na jego stan techniczny. Powsta jednak plan, ktry zakada stworzenie w jego miejscu nowoczesnego centrum
przesiadkowego, ktre poczy
transport kolejowy, autobusowy, samochodowy i rowerowy.
Wrd mieszkacw Wodzisawia lskiego i Rybnika
przeprowadzano badania, ktre miay na celu poznanie ich
opinii na temat pomysu stworzenia centrum przesiadkowego, zebranie informacji o tym,
czego oczekiwaliby od takiego
obiektu oraz jak istotna dla
mieszkacw jest komunikacja publiczna w ogle.
Okazao si, e pomys zbudowania centrum a 91% przebadanych osb ocenio pozytywnie. Mieszkacy wskazali
rwnie, jakie elementy infrastruktury powinny si znale

w nowym obiekcie. S to m.in.


miejsca parkingowe, baza gastronomiczna, bezprzewodowy internet, kasy lub automaty biletowe, punkt informacji
miejskiej czy przechowalnia
bagau.
Specjalici z zakresu transportu przygotowali dla Wodzisawia lskiego dwie koncepcje centrum przesiadkowego.
W pierwszej koncepcji nie
zakada si likwidacji obecnie
dziaajcych przystankw autobusowych w okolicy dworca, przez co odlego z najbardziej oddalonego przystanku
do centrum przesiadkowego
wyniesie 290 metrw. Przed
dworcem miaoby powsta 78
miejsc parkingowych i 5 miejsc
dla osb niepenosprawnych.
Zaplanowano rwnie parking
typu Kiss&Ride (przeznaczony dla kierowcw, ktrzy podwo kogo na dworzec), zlokalizowany zaledwie 4 metry
od wejcia do dworca. W tej
koncepcji przewidziano rwnie stacj roweru miejskiego,
ktra znajdowaaby si zaledwie 17 metrw od wejcia, a

parking dla rowerw, dla tych


podrnych, ktrzy za pomoc
dwch kek dostali si na uli-

przystankw autobusowych.
Dziki takiemu rozwizaniu
odlego przystanku od wej-

miejskiego oddalona byaby


o 41 metrw. Aby pozostawi
rower na parkingu, naleao-

do koncepcji budowy tak duego parkingu kosztem zieleni po drugiej stronie. Mam
Fot. Urzd Miasta Wodzisaw lski

katarzyna krentusz

Koncepcja I nie zakada likwidacji obecnie dziaajcych


przystankw autobusowych.
c Kolejow, oddalony byby o
30 metrw.
Druga wersja centrum
przesiadkowego, do ktrej to
przychylaj si wadze miasta, zakada budow ptli autobusowej przed dworcem, z
jednoczesn likwidacj istniejcych w okolicy dworca

cia na teren budynku wynosiaby zaledwie 15 metrw.


Miejsc parkingowych byoby
wwczas 39, zaplanowano te
6 miejsc dla osb niepenosprawnych. Miejsca parkingowe typu Kiss&Ride rwnie znajdowaby si 4 metry
od wejcia, a stacja roweru

Koncepcja II zakada budow ptli autobusowej.


by przej si 30 metrw od
wejcia na dworzec PKP.
Oba warianty przewiduj take 163 miejsca parkingowe po drugiej stronie ulicy
Rybnickiej, czyli na skwerze
po drugiej stronie ronda. Takie rozwizanie nie przekonuje jednak prezydenta miasta. - Nie jestem przekonany

propozycj innego rozwizania tej kwestii. Chcemy


przej dodatkowe dziaki
od PKP. Nieruchomoci zlokalizowane w bezporedniej
bliskoci dworca kolejowego.
Przejcie tego terenu pozwoli
nam zupenie inaczej zbilansowa miejsca parkingowe
wyjania Mieczysaw Kieca.

REGION KOMUNIKACJA

Ul. 1 Maja: (Nie)bezpieczestwo na kracach powiatu?


Niebezpieczna droga
Brak chodnika, brak pobocza, no i, oczywicie, brak owietlenia strach, gdy po zmroku
chce si pj lub wrci z miasta. A to zaledwie kilkusetmetrowy odcinek czy naprawd
nie ma moliwoci zapewnienia
nam wszystkim wikszego poczucia bezpieczestwa? z takim apelem anonimowo zwrci
si do nas nasz Czytelnik.
A mowa w nim o raczej krtkim, ale najwyraniej problematycznym odcinku drogi, znajdujcym si na granicy dwch
powiatw - wodzisawskiego i
miasta Jastrzbie-Zdrj.
W Gokowicach, na ul. 1 Maja prowadzcej w stron miasta Jastrzbie-Zdrj, tu za zakrtem koczy si owietlenie
drogi, chodnik, brak rwnie
szerszego pobocza. Podobnie
sytuacja wyglda ze strony Ja-

strzbia i ul. Ranoszka, gdzie,


zaraz za tablic informujc o
wyjedzie z miasta, koczy si
infrastruktura okoo drogowa.
Id zmiany
Aby dowiedzie si, jakie
dziaania byy lub bd prowadzane wok drogi, zwrcilimy si do odpowiadajcych za
te miejsce instytucji. Obszerne
wyjanienie w tej sprawie zoy
Powiatowy Zarzd Drg w Wodzisawiu z siedzib w Syryni, informujc w nim m.in. o pracach
podjtych na odcinku na skrzyowaniu ul. 1 Maja z ul. Dworcow w Gokowicach: Najczstsz
przyczyn zdarze drogowych
w tym miejscu byo niedostosowanie prdkoci do obowizujcych przepisw. Niemniej
jednak, w celu poprawy bezpieczestwa uytkownikw drogi,
tutejszy Zarzd opracowa oraz
Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Brak chodnika, owietlenia czy nawet szerszego pobocza ten odcinek drogi przez wielu uwaany jest
za niebezpieczny.
wdroy projekt zmiany organizacji ruchu na tym odcinku drogi. Zmiany te polegay na dodatkowym ograniczeniu prdkoci
na uku drogi do 40 km/h oraz
na dokadniejszym wskazaniu

Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz


Dzia grafiki i reklamy:
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12


47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Fot. Justyna Koniszewska

Droga powiatowa przebiegajca ulicami 1 Maja w Gokowicach i ul. Ranoszka w Jastrzbiu-Zdroju


to jeden z najwaniejszych komunikacyjnie odcinkw czcych ze sob oba powiaty.

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

kierujcym prawidowego przebiegu drogi poprzez ustawienie


znakw prowadzcych U-3 (tzw.
sierantw). Istniejcy chodnik na niniejszym odcinku drogi powiatowej koczy si wraz z
kocem zabudowy mieszkalnej,
ktra istniaa w czasie, gdy budowano chodnik. W ostatnim
czasie w ssiedztwie opisywanego odcinka drogi powstay dwa
nowe budynki mieszkalne, jednak nie generuj one znacznego
natenia pieszego, wobec czego
nie ma przesanek ku pilnej budowie chodnika.
Jak wynika wic z wystosowanego owiadczenia, dziaania
ze strony Zarzdu Drg ograniczyy si gwnie do zabezpieczenia zakrtu jezdni. Zmiany
na odcinku drogi czcym oba
powiaty, ich zdaniem, nie s w
tej chwili konieczne.
Jednoczenie rzecznik Urz-

Tu za zakrtem czeka szansa na zmiany?


du Miasta Jastrzbie-Zdrj, Katarzyna Woczaska wyjania, e
na ul. Ranoszka, znajdujcej si
na terenie Jastrzbia-Zdroju, na
supach linii energetycznej jest
wybudowana sie owietlenia
ulicznego, a na caej dugoci ulicy, do koca terenu zabudowanego, znajduje si jednostronny
chodnik. Fragment ulicy Ranoszka, gdzie ani chodnika, ani
owietlenia nie ma - nie ley w
granicach administracyjnych
Jastrzbia-Zdroju. Jest to wic
teren nalecy do powiatu wodzisawskiego.
Zgodnie z ustaw z 1997 roku, planowanie i finansowanie
owietlenia drg publicznych
na terenie gminy, naley do zada wasnych gminy. W zwizku
z tym, o ewentualn moliwo
owietlenia tego odcinka drogi
zwrcilimy si do Urzdu Gminy w Godowie.
Jest nadzieja?

W odpowiedzi na skierowane do gminy zapytanie, zastpca


wjta, Tomasz Kasperuk, wyjani, e Urzd jak najbardziej
jest zainteresowany kwesti
poprawy bezpieczestwa uytkownikw ulicy 1 Maja. Obecnie prowadzone s negocjacje z
zarzdc przedmiotowej drogi,
tj. Starost Wodzisawskim, w
sprawie poszerzenia istniejcego pasa drogowego, w celu budowy chodnika lub te utwardzenia pobocza drogi. Z kolei
na styczniowym posiedzeniu
Komisji Problemowych Rady
Gminy Godw ma zosta rozwaony temat budowy owietlenia
ulicznego.
Czy zatem wkrtce uytkownicy drogi doczekaj si
zapowiadanych zmian? O tym
przekonamy si by moe ju
niebawem.
kk

GazetaInformator.pl >>

WODZISAW LSKI STRA POARNA

POAR W BLOKU
mediw, mieszkacom zapewniono ciepy posiek, a pomieszczenia dogrzewano nagrzewnicami elektrycznymi.
W dziaaniach brao udzia
7 zastpw stray poarnej (15
straakw), Zesp Ratownictwa Medycznego, policja oraz
pogotowie gazowe. Prawdopodobnie poar powsta od
przypadkowego
zapalenia
materiaw skadowanych w
bezporednim ssiedztwie
pieca w pomieszczeniu kotowni.

REGION

Nowy sprzt dla straakw

w skrcie

Stra Poarna w Wodzisawiu lskim otrzymaa nowe


wyposaenie, dziki ktremu jeszcze skuteczniej bdzie
pomaga w ratowaniu zdrowia i ycia.
Fot. Justyna Koniszewska

RADLIN ZDARZENIA

W nocy w bloku nr 5 przy


ul Mikoajczyka w Radlinie w piwnicy pojawi si
ogie.
Poar mia miejsce 3 grudnia. Blok wielorodzinny w Radlinie zamieszkuje 18 rodzin.
A poowa z nich znalaza si
w rejonie najwikszego zagroenia, gdy noc w piwnicy wybuch poar.
Cho akcja wymagaa
ewakuacji mieszkacw budynku, jeszcze w nocy cz z
nich moga powrci do swoich mieszka. W zwizku z
problemami z dostpem do

Wiadomoci 3

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

KATAMARAN
STRAAKW W AKCJI
3 stycznia, Stra Poarna w
Wodzisawiu otrzymaa zgoszenie o sarnie, pod ktr
zaama si ld na zbiorniku
wodnym w Bukowie. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, e widoczne ok. 100 m od
brzegu zwierz nie daje znakw ycia. Przy pomocy katamaranu ratowniczego, straacy dotarli do sarny i wyowili
j na brzeg. Zwierz, niestety,
byo ju martwe.

kk

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

NOWA SIEDZIBA MOPS


Od drugiej poowy stycznia biecego roku Miejski
Orodek Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu lskim znajdowa si bdzie
przy ul. Daszyskiego 3.
Nowa siedziba MOPS zacznie dziaa ju 18 stycznia.
Przeniesieniu podlega cay
orodek, wraz z wszystkimi jego pracownikami. Numery telefonw i kontakty mailowe instytucji pozostan bez zmian.
Jednostka zajmowa bdzie dwa pitra. Na parterze
znajd si dziay zajmujce si
obsug klienta, tj. dzia wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych, mieszkaniowych oraz
dzia zajmujcy si pomoc
spoeczn, m.in. biura pracownikw socjalnych. Dodatkowo
ulokowany zostanie punkt obsugi klienta, do ktrego osoby
zainteresowane bd zwraca

si ze swoimi sprawami. Kontakt z pracownikami ma by


prosty i dostosowany do potrzeb osb niepenosprawnych.
Na pitrze budynku znajdowa
bd si pomieszczenia administracyjne, archiwum, dzia
ksigowoci, sala szkole i dyrekcja.
Spraw zmiany siedziby
naszej jednostki zajmuj si
waciwie od momentu, kiedy
zostaam jej dyrektorem, a wic
od 2012 roku. Koncepcji byo kilka. Od roku intensywnie
zaczlimy zajmowa si spraw przenosin na ulic Daszyskiego. W kocu zapada decyzja prezydenta miasta, zgodnie
z ktr od stycznia bdziemy
wynajmowa pomieszczenia od
firmy Agro wyjania Elwira
Palarczyk, dyrektor orodka.
kk

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

Oficjalne przekazanie i prezentacja nowego sprztu miay miejsce 30 grudnia. Wrd


przekazanych na rzecz wodzisawskiej Stray Poarnej nowoci znalazy si. m.in. nowy
samochd, sprzt hydrauliczny,
kamera termowizyjna, defibrylatory. Do uytku oddana zostaa rwnie stacja konserwacji
i utrzymania sprztu ochrony
drg oddechowych. Nowe wyposaenie zostao uroczycie

powicone przez ksidza Bogusawa Ponk, proboszcza


parafii WNMP w Wodzisawiu
lskim.
Podczas uroczystoci zwizanych z 60. rocznic utworzenia Komendy Powiatowej
Stray Poarnej zostay take wrczone medale i awanse.
Bryg. Jacek Filas odznaczony
zosta Srebrn Odznak Zasuony dla ochrony przeciwpoarowej, kpt. Damian Dylewski Srebrnym medalem za zasugi
dla poarnictwa, a pani Gabrie-

la Baa - odznak Zasuony dla


ochrony przeciwpoarowej powiatu wodzisawskiego.
Na zakoczenie przygotowano wystaw zdj, prezentujc dziaalno stray poarnych na przestrzeni ostatnich
kilkudziesiciu lat.
W spotkaniu udzia wzili
m.in. Komendant Wojewdzki, nadbryg. Marek Rczka oraz
przedstawiciele wadz samorzdowych, w tym prezydent miasta Mieczysaw Kieca.

WODZISAW LSKI POLICJA

cigali pijanego kierowc


Kierowca golfa, uciekajc przed radiowozami policji, urzdzi sobie szaleczy
rajd ulicami naszego miasta. By pijany, bez prawa jazdy i mia sdowy zakaz
prowadzenia pojazdw.

OGRZEWANA
POCZEKALNIA
posaonego w awki i gabloty z
aktualnym rozkadem jazdy
oraz drugiego, gdzie znajduj
si toalety mskie i damskie.
Pomieszczenia otwarte s
od poniedziaku do soboty, w
godz. od 6:00 do 21:45 oraz w
niedziele, w godz. od 6:00 do
20:30.
kk
Fot. Urzd Miasta Wodzisaw lski

Czasowa poczekalnia dla


podrujcych umiejscowiona jest w bliskim ssiedztwie starego budynku
dworca PKP w Wodzisawiu lskim.
Poczekalnia przy ul. Rybnickiej skada si z dwch pomieszcze kontenerowych:
ogrzewanego o powierzchni
30 metrw kwadratowych, wy-

Straakom przekazano m.in. samochd, sprzt hydrauliczny,


kamer termowizyjn i defibrylatory.
katarzyna krentusz

Prba zatrzymania kierowcy golfa miaa miejsce 30


grudnia, ok. godz. 20:10 na ul.
Radliskiej. Patrol ruchu drogowego zauway kierujcego
samochodem, gdy ten wykona
manewr wyprzedzania innego
pojazdu na przejciu dla pieszych. Policjanci natychmiast
zareagowali na wykroczenie i,
uywajc sygnaw dwikowych i wietlnych, prbowali
zatrzyma pojazd.
Kierujcy ani myla jednak o poddaniu si kontroli.
Policyjny pocig trwa ulicami
Matuszczyka, XXX-lecia, Leszka i Radlisk. Kierowca golfa
podczas ucieczki wielokrotnie
ama przepisy ruchu drogowego, nie stosujc si do znakw,
zmuszajc innych kierujcych
do zjedania z drogi i gwa-

townego hamowania. Stwarza


realne zagroenia dla innych
kierujcych, jak i dla pieszych.
Na ulicy Radliskiej mistrz
kierownicy omal nie zderzy
si z drugim radiowozem, ktry zajecha mu drog relacjonuje przebieg pocigu rzecznik
wodzisawskiej policji.
Pocig zakoczy si dopiero na osiedlu XXX-lecia, gdy
kierowca wjecha w jedn ze
lepych uliczek. Tam te usiowa zbiec policji pieszo, jednak
prb ucieczki szybko udaremniano, a kierowca zosta zapany i obezwadniony.
Zatrzymanym okaza si
41-letni mieszkaniec Turzy lskiej. Badanie na zawarto alkoholu w wydychanym powietrzu wykazao u niego ponad
promil. Mczyzna nie posiada

rwnie prawa jazdy, a do maja


2016 roku obowizywa go sdowy zakaz prowadzenia pojazdw. Golf, ktrym porusza si
kierowca, nie by poddawany
badaniu technicznemu od 2010
roku, waciciel nie opaci take obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej.
41-latkowi grozi kara nawet
piciu lat wizienia, doywotni
zakaz prowadzenia pojazdw
oraz obowizek wpaty co najmniej 10 tys. z na Fundusz
Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej.
Bdzie si musia liczy rwnie z surowymi konsekwencjami finansowymi wynikajcymi z braku ubezpieczenia OC.

POLUB NAS
NA FACEBOOKU!
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
W zimowe, mrone dni, pasaerowie nie musz marzn
w oczekiwaniu na pocig.

KONIEC REMONTU
UL. BATALIONW
CHOPSKICH
Dobiegy koca prace remontowe, prowadzone przy ul.
Batalionw Chopskich. W
ramach remontu, na omawianym odcinku drogi a do ul.
Kolbego wykonana zostaa nowa nakadka asfaltowa i nowe
krawniki. Prace remontowe
przy ul. Batalionw Chopskich prowadzio wyonione
w przetargu Przedsibiorstwo
Robt Drogowych Sp. z o.o. z
Raciborza.

kk

PIJANY KIEROWCA
SPRAWC KOLIZJI
29 grudnia, ok. godz. 2.25
w nocy, na skrzyowaniu ul.
Korfantego i Rogozina w Radlinie doszo do kolizji Fiata
Seicento z samochodem osobowym marki Renault. Jej
sprawc by 23-letni, pijany
rybniczanin, ktry nigdy nie
posiada nawet prawa jazdy.
STRANICY URATOWALI
YCIE BEZDOMNEMU
4 stycznia podczas rutynowego patrolu ulicy 26 Marca,
przy jednym z obiektw stranicy miejscy znaleli picego
mczyzn. Mody czowiek
spa pod goym niebem, przytulony do elewacji budynku,
przykryty tylko star wykadzin dywanow. Zzibnity
bezdomny nie odmwi pomocy, w zwizku z czym przewieziono go do ogrzewalni przy
ul. Rzecznej.
WYBUCH
BUTLI GAZOWEJ
W SKRZYSZOWIE
7 stycznia w budynku gospodarczym w Skrzyszowie wybucha butla gazowa, czego nastpstwem byo zawalenie si
obiektu. W trakcie eksplozji w
pomieszczeniu znajdoway si
dwie osoby 66-letnia wacicielka posesji i jej 58-letni znajomy. Poszkodowan
kobiet, z rozlegymi poparzeniami ciaa, przewieziono do
szpitala.
ZDERZENIE CZOOWE
W POOMI
9 stycznia, na ul. Centralnej
w Poomi doszo do zderzenia
czoowego samochodw osobowych. 24-letnia kierujca
Renault Clio stracia panowanie nad pojazdem, zjechaa
na przeciwlegy pas jezdni i
zderzya si z jadcym prawidowo Fordem Fiest. Trzech
uczestnikw wypadku, kierowcy i pasaerka, trafili do
szpitala z oglnymi obraeniami ciaa.
STWORZY OKAZJ
DLA ZODZIEJA
63-letni wodzisawianin, pieszc si na zakupy, zapomnia
pozamyka swoje auto, a w
jego wntrzu pozostawi
kluczyki i dokumenty. Po zaledwie kilku minutach pojazd
znikn z przysklepowego parkingu. O zdarzeniu niezwocznie zostaa powiadomiona
policja. Samochd udao si
odnale w Pszowie.

4 Gospodarka

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Paca minimalna wzrosa o 100 z


Od tego roku najnisze wynagrodzenie, jakie pracodawca
musi wypaci pracownikowi zatrudnionemu na umow
o prac, okrelono na 1850 z brutto.
Fot. PIXABAY

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

<< GazetaInformator.pl

Tablet skalny nowo na rynku


W poowie tego roku na rynek tra tablet skalny. Poczy funkcje drukarki
skalnej, czytnika kart oraz tradycyjnego urzdzenia mobilnego.

Paca minimalna wzrosa o 100 z. Pracodawca musi


wypaci pracownikowi zatrudnionemu na umow
o prac 1850 z brutto.

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Innova S.A. to rma z ogromnym dowiadczeniem w zakresie prowadzenia


autorskich prac i innowacyjnych bada, a w konsekwencji wdroe produktw
zwizanych z skaln obsug handlu. Od 2001 roku spka zaprojektowaa
kilkanacie cakowicie nowych modeli urzdze skalnych w wielu wersjach
i odmianach programowych. Wiele z nich byo przeomowymi dla brany i
wprowadzao nowy standard dla caego rynku. W 2016 r. rma ma zamiar
wnie na rynek innowacyjne urzdzenie, ktre uatwi proces sprzeday.
Tablet skalny bdzie czy funkcje tradycyjnego urzdzenia mobilnego
wraz z moliwoci zainstalowania wasnego oprogramowania np.
wykorzystywanego do zarzdzania magazynem oraz z funkcjami
certykowanych sprztw, takich jak drukarka skalna. Tablet ma rwnie
umoliwi tworzenie kopii drukowanych rachunkw, skanowanie kodw
kreskowych oraz przetwarzanie patnoci za pomoc kart patniczych.
Jak tumaczy wiceprezes zarzdu Innova S.A. Micha Pawowski, urzdzenie
jest przeznaczone przede wszystkim do systemw sprzeday, w ktrych
potrzebne s urzdzenia skalne, cile certykowane, podlegajce regulacjom,
a take terminale patnicze, ktre rwnie podlegaj certykacjom.
Wprowadzenie na rynek tabletu skalnego ma uatwi prowadzenie biznesu,
speniajc tym samym wszystkie wymogi, ktre sprzedawcom stawia polskie
prawo. Praca z urzdzeniem bdzie bardzo intuicyjna - ma przypomina prac
z urzdzeniami, z ktrymi mamy do czynienia na co dzie, takimi jak smartfony
i zwyke tablety.
Spka Innova pracuje nad wprowadzeniem innowacyjnego produktu na rynek
skalny. Budet projektu to ponad 4 mln z, z czego 1,85 mln z rma uzyskaa
z funduszy Narodowego Centrum Bada i Rozwoju, ktre udzielio wsparcia w
ramach programu INNOTECH. Reszt rodkw nansowania stanowi rodki
wasne rmy. Micha Pawowski zapewnia, e moliwoci komercjalizacji
urzdzenia s ogromne.
Tablet pojawi si od razu w kilku wersjach dla rnych bran. Produkt tra do
sprzeday w maju lub czerwcu 2016 roku.
SOFT-ib autoryzowany partner:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16


tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12
tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2
77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl
www.centrumkasskalnych.pl

Od 1 stycznia 2016 r. pracownik zarabiajcy najnisz


krajow otrzyma do rki okoo
1355 zotych. Nisza pensja jest
naruszeniem praw pracowniczych. Jedynie osoby rozpoczynajce prace stanowi wyjtek
od tej reguy w ich wypadku
najnisza paca bdzie wynosi 1480 z brutto. Spowodo-

wane jest to przepisami, ktre stanowi, i wynagrodzenie


osoby rozpoczynajcej prac w
pierwszym roku nie moe by
nisze ni 80 proc. pacy minimalnej.
Ministerstwo
Rodziny,
Pracy i Polityki Spoecznej
podaje: "Od wysokoci pacy
minimalnej zale take inne

wiadczenia. Kademu pracujcemu midzy godz. 22.00 a


7.00 naley si dopata do pensji w wysokoci 20 proc. stawki
godzinowej wynikajcej z pacy minimalnej. Rwnie wynagrodzenie za czas przestoju w
rmie nie moe by nisze od
pacy minimalnej. Z pac minimaln powizana jest take
odprawa w przypadku zwolnie grupowych. Nie moe
ona przekroczy 15-krotnoci
minimalnego wynagrodzenia.
Wyniesie wic 27 750 z brutto. Minimalne odszkodowanie
za dyskryminacj lub mobbing
wyniesie 1850 z brutto."
Wysoko minimalnego
wynagrodzenia zostaa okrelona w rozporzdzeniu Rady
Ministrw z 11 wrzenia 2015
r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za
prac w 2016 r. (Dz.U. poz.
1385).

Nowe ulgi w ZUS-ie


Zmiany przygotowane przez ZUS umoliwiaj odroczenie terminu
patnoci oraz rozoenie na raty caej nalenoci z tytuu skadek,
w tym rwnie czci nansowanej przez ubezpieczonych.
Przepisy weszy w ycie 1
grudnia ubiegego roku. Przed
tym terminem ZUS mg zgodzi si na odroczenie terminu
patnoci skadek lub rozoenie na raty jedynie nalenoci
nansowanych przez patnika skadek. Jednak przed zawarciem umowy o udzieleniu
ulgi musiay by uregulowane skadki nansowane przez
ubezpieczonych.
Warunek

ten pogbia trudn sytuacj


podatnika, by barier, ktra
uniemoliwiaa spat nalenoci.
Jak podaje ZUS - od grudnia nalenoci z tytuu skadek
w czci nansowanej przez
ubezpieczonych take podlegaj ulgom. Odroczenie terminu patnoci skadek lub
zawarcie ukadu ratalnego pozwala przedsibiorcy na dal-

sze prowadzenie dziaalnoci


gospodarczej. Ponadto zostaje
zawieszone postpowanie egzekucyjne. Patnik moe rwnie
otrzyma zawiadczenie o niezaleganiu w opacaniu skadek.
ZUS wprowadzi zmian
przepisw, ktra ma da szans na odduenie wielu przedsibiorcw oraz zwikszy
procent odzyskanych, nieopaconych skadek.

CO STOI NA PRZESZKODZIE
W ROZWOJU E-HANDLU W EUROPIE?
Obecnie 44 proc. klientw
kupuje online w swoim
kraju, za tylko 15 proc. za
granic. Dlaczego tak si
dzieje?
Z opublikowanych najwieszych bada wynika, e
jedn z najwikszych przeszkd
rozwoju e-handlu w Unii Europejskiej s wysokie koszty
dostaw transgranicznych. Badania przeprowadzone przez
Uniwersytet w Saint-Louis wykazay, e ceny dla paczek zagranicznych s prawie pi razy wysze od cen ich krajowych
odpowiednikw. Wedug wiceprzewodniczcego Komisji
Europejskiej Andrusa Ansip,
potencja e-handlu nie jest wykorzystywany. Wysokie ceny
dostaw zniechcaj do sprzeday lub zakupw z innych pastw
czonkowskich.
Co Komisja Europejska
ma zamiar z tym zrobi? Plan

dziaania okrelono w strategii


jednolitego rynku cyfrowego.
Komisja planuje wprowadzi
wysyki paczek transgranicznych w bardziej przystpnych
cenach oraz uruchomi wiosn 2016 r. rodki, ktre maj
zwikszy przejrzysto cen, a
take wprowadzi nadzr regulacyjny nad transgranicznym
rynkiem przesyek.
Naszym celem jest, aby
transporty paczek transgranicznych odbyway si bez przeszkd i w bardziej przystpnych
cenach zarwno dla klientw
indywidualnych jak i maych
oraz rednich przedsibiorstw
nie poprzez regulacj cen lub
ustalanie puapw cenowych,
ale poprzez zwikszenie przejrzystoci i konkurencji - mwi
Elbieta Bieskowska, komisarz ds. rynku wewntrznego,
przemysu, przedsibiorczoci
i MP.

Wedug bada, wielu konsumentw z Unii Europejskiej


rozwaao zakup online, lecz
zrezygnowao z niego ze wzgldu na wysokie ceny dostawy
transgranicznej. Potwierdza to
fakt, e temat ten jest prawdziwym problemem w rozwoju e-handlu w Europie. Koszty dostawy transgranicznej s jedn z
najwikszych przeszkd dla kupujcych i sprzedajcych online.
To wanie obnika cen zostaa
uznana na najskuteczniejszy
sposb na zwikszenie wartoci zakupw elektronicznych.
Wyniki konsultacji spoecznych
potwierdziy wnioski z bada
Eurobarometru nt. e-handlu
opublikowane w maju 2015 r.
Komisja Europejska na
wiosn 2016 r. zamierza zaproponowa ukierunkowane
rodki dotyczce niedocigni
zwizanych z wysokimi kosztami przesyek w UE.

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

100 tys. nowych miejsc pracy


Instrument przygotowany zosta przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Skierowany jest do
bezrobotnych do 30. roku ycia i ma na celu wsparcie ich
w podjciu zatrudnienia.
Pracodawca lub przedsibiorca moe ubiega si o
refundacj na zatrudnionego bezrobotnego do 30. roku ycia. Wystarczy tylko, e
zawrze ze starost umow, na
podstawie ktrej co miesic
przez rok otrzyma refundacj
czci kosztw poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody
oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne skierowanego

przez urzd pracy. Przez kolejne 12 miesicy pracodawca


bdzie mia obowizek nadal
zatrudnia pracownika, ale
ju z wasnych rodkw.
Dziki przygotowanemu
instrumentowi, bezrobotny
zyskuje moliwo wejcia na
rynek pracy, otrzymuje gwarancj stabilnego zatrudnienia przez 24 miesice oraz
moliwo zdobycia dowiadczenia zawodowego.
Wedug oblicze MPiPS
w pierwszym roku powstanie ok. 30 tys. nowych miejsc
pracy. W cigu trzech najbliszych lat, czyli w latach 20162018, szacunkowo ma po-

wsta 100 tys. nowych miejsc


pracy dla modych bezrobotnych.
Z instrumentu mona korzysta od pocztku stycznia
tego roku. Umowy midzy
starost a pracodawc lub
przedsibiorc, na podstawie
ktrej otrzymaj refundacj,
bd zawierane do dnia 31
grudnia 2017 r.
Jeli jeste pracodawc lub przedsibiorc zainteresowanym skorzystaniem z refundacji, zgo si
do powiatowego urzdu pracy waciwego ze wzgldu na
siedzib firmy lub miejsce wykonywania pracy.

Fot. PIXABAY

Przedsibiorca ma prawo skorzysta z przysugujcego instrumentu, w ramach ktrego moe ubiega si o refundacj
czci poniesionych kosztw za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku ycia.

Pracodawca lub przedsibiorca moe ubiega si


o refundacj na zatrudnionego bezrobotnego do 30. roku ycia.

Od 22 lutego 2016 roku czekaj nas zmiany w


umowach terminowych.
Wprowadzone modyfikacje maj uchroni pracownikw od naduy tj. przeduania umowy na czas
okrelony w nieskoczono lub zawierania umw
na kilka lat.
Co do zasady umowy terminowe bd zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3
miesice umowy na okres prbny oraz 33 miesice umowy na
czas okrelony), po upywie tego czasu umowy bd mogy
by zawierane tylko na czas
nieokrelony.
Obecnie pracodawca zawiera z pracownikiem dwie kolejne
umowy o prac na czas okrelony, trzecia z kolei musi zosta
zawarta na czas nieokrelony.
Istnieje jednak odstpstwo od
tej reguy, gdy midzy umowami czasowymi nastpi przerwa,

ktra trwa duej ni miesic.


Okres wypowiedzenia umowy o
prac wynosi 2 tygodnie (jeeli
zostao to zawarte w umowie).
Zmiany, ktre nas czekaj w tym roku, zakadaj m.in.
zmian zasad wypowiadania
i okresw wypowiedzenia: za
wypowiedzeniem bdzie mona
rozwiza kad umow o prac na czas okrelony, niezalenie od jej dugoci. Zmieni si
rwnie okres wypowiedzenia,
ktry zaleny bdzie od stau
pracy pracownika.
Modyfikacje dotycz rwnie zawierania umw na okres
prbny. Pracodawca bdzie
mg zawrze umow o prac
na okres prbny z pracownikiem tylko raz i tylko by sprawdzi jego kwalifikacje i moliwoci wykonywania okrelonej
pracy. Jedynie w okrelonych
przypadkach zatrudnienie pracownika na okres prbny bdzie moliwe.

Fot. PIXABAY

Nowe zasady zawierania umw o prac na czas okrelony

Pracodawca bdzie mg zawrze umow o prac na okres


prbny z pracownikiem tylko raz i tylko by sprawdzi jego
kwalifikacje i moliwoci wykonywania okrelonej pracy.

WODZISAW LSKI PRACA

Fot. PIXABAY

W JAKIM ZAWODZIE ZNAJDZIESZ PRAC?


grupach: deficyt, rwnowaga i
nadwyka.
Z prognozy zapotrzebowania na pracownikw w 2016 roku wynika, e wrd zawodw
deficytowych w powiecie wodzisawskim znajd si m.in.
graficy komputerowi, agenci
ubezpieczeniowi, diagnoci samochodowi, farmaceuci, fotografowie, fryzjerzy, kierowcy
autobusw, kierownicy budowy, murarze, koordynatorzy
projektw unijnych, pielgniarki, nauczyciele przedmiotw
zawodowych, doradcy finansowi i inwestycyjni.
R E K L A M A

Dziki udziaowi pracownikw wodzisawskiego


PUP w projekcie "Barometr zawodw", przedstawiajcym
jednoroczne
prognozy zapotrzebowania na rynku pracy, wiadomo, w jakich zawodach
najatwiej bdzie znale
prac.

Na podstawie wiedzy na
temat lokalnego rynku pracy, skonfrontowanej z wiedz
pracownikw Powiatowego
Urzdu Pracy ze spotka z pracodawcami, agencjami zatrudnienia itp., powstaje tzw. "barometr zawodw", w ktrym
poszczeglne stanowiska pracy klasyfikowane s w trzech

Rwnowaga dotyczy ma
takich zawodw, jak lekarze,
nauczyciele, animatorzy kultury, prawnicy, kosmetyczki, czy
instruktorzy jazdy. Nadwyka
z kolei nastpi w przypadku
takich profesji, jak filolodzy i
tumacze, ekonomici, historycy, filozofowie, absolwenci
nauk spoecznych, technicy informatycy, technicy budownictwa, nauczyciele nauczania pocztkowego oraz przedszkolni,
pedagodzy, specjalici administracji publicznej oraz grnicy.
kk

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

6 Edukacja

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

MSZANA EDUKACJA

<< GazetaInformator.pl

RYDUTOWY EDUKACJA

Stypendia dla studentw


Fot. Urzd Gminy Mszana

16 najlepszych studentw z gminy Mszana,


za swoje osignicia naukowe, otrzymao stypendia.

Fot. Stowarzyszenie Moje Miasto

RYDUTOWSKA AKADEMIA
AKTYWNEGO SENIORA
MA 243 ABSOLWENTW

katarzyna krentusz

28 grudnia w sali Urzdu


Gminy w Mszanie odbya si oficjalna uroczysto, podczas ktrej studentw osobicie nagrodzi
wjt gminy Mirosaw Szymanek.

Studenci pochodzcy z
gminy Mszana, eby otrzyma stypendium za osignicia naukowe, musz wykaza
si redni ocen w pierwszym terminie egzaminw
co najmniej 4,5 (przy 5-stop-

Projekt Rydutowskiej Akademii Aktywnego Seniora cieszy si duym zainteresowaniem.

niowej skali ocen) lub co najmniej 5,0 (przy 6-stopniowej


skali ocen). Czas na skadanie wnioskw za zakoczony
rok akademicki studenci maj do 31 padziernika danego
roku.

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Przedszkolaki dokarmiaj ptaki


Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim zakupi po jednym karmniku
dla kadego z przedszkoli w miecie.
mianie ptakw chlebem oraz
jakimikolwiek resztkami z naszych talerzy. Obowizuje tu
zasada, e to co jest dobre dla
ludzi, nie oznacza od razu, e
bdzie korzystne dla zwierzt.
Wskazane z kolei s bogate w
energi nasiona sonecznika,
orzechy czy mieszanki, ktre
mona naby w sklepach zoologicznych mwi Jolanta
Kalarus, kierownik Referatu
Ochrony rodowiska.
Warto take pamita, e
raz "otwarty" karmnik stanie si dla ptakw miejscem,
gdzie automatycznie bd si
one udaway celem zdobycia
poywieni, jeli przestanie-

my je dokarmia, ptaki bd
skazane na dodatkowe godziny poszukiwania ywnoci w
innych miejscach. Powinnimy rwnie dba o czysto
konstrukcji,wskazane
jest
systematyczne czyszczenie
karmnika w gumowych rkawiczkach, ktre zabezpiecz
nas od potencjalnych bakterii
i pasoytw.
Przyjmuje si, e ptaki naley dokarmia w okresie od
grudnia do mniej wicej poowy marca. Decydujc rol
odgrywaj tu warunki meteorologiczne.
kk
Fot. Urzd Miasta Wodzisaw l.

Karmniki zostay przyjte przez dzieci z duym zainteresowaniem. Przedszkolaki uczestniczyy w montau
urzdze, opowiaday o znanych sobie ptakach i chtnie
suchay o dokarmianiu ich
zim.
Dzieci zostay pouczone o tym, i ptaki naley dokarmia wedug okrelonych
zasad. Przede wszystkim, ze
wzgldu na wraliwy ukad
tych zwierzt, do karmnika
nie mona wrzuca wszystkiego, co popadnie. Naley unika produktw wysoce przetworzonych i solonych. Tak
samo niewskazane jest dokar-

Dzieci przyjy karmniki z duym zainteresowaniem.


R E K L A M A

EWEL-LUX
ukasz Klein

Kompleksowe usugi stolarskie


Meble na wymiar
Schody

tel. 697-841-165
ewelluxraciborz@o2.pl
ewelluxraciborz.pl.tl

Projekt Rydutowskiej
Akademii Aktywnego Seniora 60+, organizowany przez Stowarzyszenie
Moje Miasto, dobieg koca. Przeprowadzone w ramach projektu dziaania
podsumowano 17 grudnia
w RCK Feniks.
Wstpnie, w ramach Rydutowskiej Akademii Aktywnego
Seniora 60+, udzia wzi miao 200 osb. Przygotowano dla
nich m.in. kursy komputerowe,
kursy jzykowe, warsztaty z zakresu zdrowia i dbaoci o ciao,
aerobik, nordic walking, aquaerobik, warsztaty rkodzielnicze, fotograficzne i plastyczne
oraz wycieczki rowerowe. Ostatecznie Akademi ukoczyy

243 osoby, a liczba ta wiadczy


o duym zainteresowaniu, jakim ciesz si proponowane dla
osb starszych dziaania.
17 grudnia, w RCK Feniks
odbya si uroczysto podsumowujca projekt. Wszystkim
absolwentom wrczono dyplomy ukoczenia Akademii
i pamitkowe upominki. Gal uwietniy wystpy wychowankw rydutowskiej Szkoy
Muzycznej im. Pawa witego
pod kierunkiem Anny Urbaczyk oraz koncert rydutowianki Anny Kolbusz. Wrd zaproszonych goci znaleli si m.in.
Janina Chlebik-Turek - czonek
Zarzdu Powiatu Wodzisawskiego oraz dyrektor biura Senatora RP Pana Adama Gaw-

dy, a take Bronisaw Karasek


- Radny Sejmiku Wojewdztwa lskiego. Wydarzeniem
wsptowarzyszcym bya wystawa prac rkodzielniczych
wykonanych przez grup PIKOTKI z Rydutw w ramach
projektu PIKOTKI promocja i upowszechnianie kultury
lskiej, wspfinansowanego
z rodkw budetu Miasta Rydutowy.
Projekt Akademii Seniora
wspfinansowany by z rodkw Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej w ramach Programu Aktywizacji Spoecznej
Osb Starszych ASOS na lata
2014-2020.
kk

KROSTOSZOWICE SPORT

KROSTOSZOWICKA
I REGATTA RUN CROSS
Poczenie biegw terenowych z wiczeniami crossfit to wietna kombinacja,
aby spali troch zbdnych
kalorii.
W niedziel, 27 grudnia,
przy Orliku w Krostoszowicach
k. Wodzisawia lskiego odbyy si zawody skadajce si
z biegu oraz wicze crossfit.
Zawodnicy mieli do pokonania odcinek (kobiety 4 km 1
okrenie, mczyni 8 km 2
okrenia), skadajcy si z biegu, wdrwki 200 metrw z
workiem piasku o wadze 2 opat (panie) lub 4 opat (panowie) oraz strefy wicze, gdzie
na pocztek czekao ich przetaczanie opon. W dalszej kolejnoci byy to odpowiednie iloci
wymachw ciarkiem kettlebell (panie 8 kg, panowie 12
kg). Po tych wiczeniach na zawodnikw czeka ostatni etap,

Fot. Arkadiusz Piechota

W Mszanie najlepsi studenci s nagradzani za swoje osignicia naukowe.

I Regatta Run Cross bya wietn okazj


do spalenia powitecznych kalorii.
czyli cignicie za sob opony
na odcinku 50 metrw.
Jako pierwsza wrd kobiet na mecie zameldowaa si
Eliza Jasiska, z czasem jednego okrenia 30 min. 35 sek.,
natomiast wrd panw jako
pierwszy lini mety przekroczy

Krzysztof Tarnowski, uzyskujc


czas 50 min. 47 sek.
Po biegu nasta czas na
wrczanie pucharw i nagrd
rzeczowych dla najlepszych
uczestnikw imprezy. Poniej
prezentujemy 3 pierwsze miejsca kobiet i mczyzn oraz ich
czasy:
kobiety: 1. Eliza Jasiska nr
49 00:30:35; 2. Aleksandra
Jakubczyk nr 4 00:35:06;
3. Anna Tarnowska nr 76
00:35:15
mczyni: 1. Krzysztof Tarnowski nr 143 00:50:47;
2. Piotr Jeziorski nr 90
00:51:55; 3. Grzegorz Skworc
nr 75 00:52:30.
ap

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 1/2016

GazetaInformator.pl 13 stycznia 2016 nr 1 (202)

wodzisaw lski inwestycje

Przetarg na budow nowej drogi w Kokoszycach


Fot. Urzd Miasta Wodzisaw lski

Midzy ul. Modzieow oraz Olszyny w Kokoszycach planowana


jest budowa cznika drogowego, ktry usprawni dojazd do strefy inwestycyjnej.
katarzyna krentusz

Budowa nowej drogi dojazdowej w tym miejscu ma


by kluczowa dla dalszego
rozwoju strefy inwestycyjnej
na Olszynach. - Dotychczas
transport towarw do strefy
inwestycyjnej w sporej mierze odbywa si ulic Oraczy. Ze wzgldu jednak na
uwarunkowania terenowe w
tym rejonie, niezbdne byo
ograniczenie wjazdu pojazdw ciarowych. To stanowi niema przeszkod dla
transportu. Budowa cznika
umoliwi dogodny dojazd do
strefy inwestycyjnej, a ulica
Oraczy bdzie moga zachowa swj charakter raczej
spokojnej drogi osiedlowej
- wyjania rzecznik prasowy
wodzisawskiego magistratu,
Anna Szweda-Pigua.
Do 18 stycznia zainteresowane firmy mog skada swoje oferty na budow
R E K L A M A

Budowa nowej drogi midzy ul. Modzieow i Olszyny


ma by kluczowa dla dalszego rozwoju strefy inwestycyjnej.
cznika Modzieowa-Olszyny. Wykonawca inwestycji miaby wybudowa nowy
odcinek drogowy o dugoci
niespena 900m oraz szero-

koci 7m. W ramach planowanej inwestycji powstanie


skrzyowanie z ulic Olszyny oraz przebudowane zostanie skrzyowanie z ulic

Modzieow. Przyszy wykonawca wybuduje rwnie


chodniki, owietlenie uliczne oraz stanowiska postojowe. Zgodnie z zaoeniami,

nowa droga miaaby powsta w cigu najbliszego


roku.
Teren inwestycyjny na
Olszynach w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego zosta przeznaczony pod obiekty produkcyjne, skady i magazyny. Przez ostatnie lata
zrobilimy bardzo duo, by
obszar ten by jak najatrakcyjniejszym dla inwestorw.
Najpierw zdecydowalimy
si uzbroi tereny przy ulicy Olszyny. Podzia rodkw
unijnych w ramach Subregionu Zachodniego pozwoli
gruntownie zmodernizowa
drog dojazdow. Nastpnie
dostpn w bliskiej odlegoci granicy sie elektryczn
i wodocigow uzupeniono
o sie kanalizacyjn wyjania prezydent miasta, Mieczysaw Kieca.
Podjte dziaania zostay
prawidowo ocenione przez

Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a terenom przy


ul. Olszyny przyznano tytu Gruntu na medal. Co
wicej, Zarzd Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach
wyrazi zgod na objcie terenu przy ulicy Olszyny granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
co oznacza, e wodzisawski
teren ma due szanse funkcjonowa w przyszoci jako
Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, lider wrd
polskich specjalnych stref
ekonomicznych.
W tym rejonie, w 2014
roku, nieruchomo pod now inwestycj zakupi waciciel firmy Prevac, co oznacza, e moe tam powsta
fabryka wysokich technologii. Cakowity obszar strefy
na Olszynach obejmuje w
sumie ok. 125 ha.

PLUSY BIZNESU

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

DLA

region inwestycje

region - gospodarka

Asystent podatnika dla przedsibiorcy

Bezpiecznie, szybko i tanio

Rozpoczynasz wasn dziaalno gospodarcz i potrzebujesz pomocy na starcie


w biznesie? Moesz skorzysta z indywidualnej opieki asystenta podatnika.
katarzyna krentusz

Jeli od dnia wydania


potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej nie upyno wicej
ni 18 miesicy, naczelnik
urzdu skarbowego moe
wyznaczy dla przedsibiorcy asystenta podatnika,
ktry przez ptora roku
bezpatnie bdzie udziela
wsparcia. Zadaniem asy-

stenta podatnika jest indywidualna obsuga podatnikw rozpoczynajcych


dziaalno gospodarcz,
ktrzy jednoczenie s mikroprzedsibiorcami - to
znaczy, e nie zatrudniaj
wicej ni 6 osb i osigaj
obroty nie przekraczajce 2
mln euro. W ramach swojej
funkcji, asystent podatnika
bdzie udziela informacji w zakresie wypeniania

deklaracji
podatkowych
(take skadanych elektronicznie), udziela pomocy
i wsparcia w konkretnych
sprawach podatnika oraz
przekazywa informacje na
temat przepisw prawa podatkowego (w tym uprawnie przysugujcych podatnikom). Od 1 stycznia
2016 roku, asystent podatnika funkcjonuje w kadym
urzdzie skarbowym.

region - gospodarka

Fot. PIXABAY

Prowadzisz firm na obszarach wiejskich?


Moesz dosta 300 tys. z dotacji!

Jeli chcesz utworzy lub rozwija firm na obszarach wiejskich,


moesz liczy na refundacj czci poniesionych kosztw.
Dziaanie Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw zostao przewidziane w ramach
Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich. Zostao ono przygotowane z myl o firmach
i osobach fizycznych, ktre chc utworzy lub rozwija dziaalno na obszarach
wiejskich.
Dziaanie to rni si od
Rnicowania w kierunku
dziaalnoci nierolniczej. W
przeciwnoci do niej, osoba
ubiegajca si o dofinansowanie nie moe podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Dotacja jest udzielana


w formie refundacji czci
poniesionych kosztw kwalifikowalnych zwizanych z
zaoeniem dziaalnoci gospodarczej i moe wynie
maksymalnie 50% poniesionych wydatkw. Jedna
osoba fizyczna czy te firma moe z tego dziaania
otrzyma maksymalnie 300
tys. z. z tym e: 100 tys. z
- jeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1
i mniej ni 2 miejsc pracy;
200 tys. z - jeli biznesplan
przewiduje utworzenie co

najmniej 2 i mniej ni 3
miejsc pracy; 300 tys. z jeli biznesplan przewiduje
utworzenie co najmniej 3
miejsc pracy.
Podstaw prawn dofinansowania stanowi rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Informacji naley szuka
na stronach internetowych
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa lub
Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
dr

region - praca

Szukasz pracownika? PUP wyszkoli go za darmo


Dziki pomocy oferowanej przez Powiatowe Urzdy Pracy, pracodawcy zyska
mog wykwalifikowanego pracownika, a bezrobotni - nowe uprawnienia i prac.
Jeli jeste pracodawc zainteresowanym zatrudnieniem
osoby bezrobotnej, ktrej brakuje kwalifikacji zawodowych,
potrzebnych do pracy na danym stanowisku, Powiatowy
Urzd Pracy pomoe zorganizowa i pokryje koszty szkolenia dla tej osoby.
Szkolenie przyszego pracownika jest organizowane w
ramach umowy zawartej pomidzy urzdem pracy, pracodawc a instytucj szkoleniow.
R E K L A M A

Trjstronna umowa okrela zakres umiejtnoci i kwalifikacji


wymaganych przez pracodawc
oraz zobowiza do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres
min. 6 miesicy w ramach umowy o prac.
Pomoc ze strony PUP daje
obustronne korzyci - pracodawca zyskuje wykwalifikowanego pracownika, a osoba bezrobotna, za darmo, zdobywa
nowe uprawnienia.
Aby otrzyma wsparcie ze

strony urzdu pracy, wystarczy


zoy wniosek w jego siedzibie.
Nowy program PUP uruchomiony zosta ju w Wodzisawiu lskim, a wkrtce zacznie
funkcjonowa rwnie w innych
miastach w regionie i na terenie
caego kraju. O warunkach, jakie musi spenia pracodawca
oraz o szczegach projektu informacji udzielaj pracownicy
Powiatowego Urzdu Pracy.
kk

<< GazetaInformator.pl

W Punktach Opat EXPERT, pooonych w Raciborzu przy ul. Bosackiej 61 i Pracy 21 dziaamy na rynku usug finansowych ju blisko
10 lat, od omiu lat jestemy te w Pszowie przy ul. Traugutta 8.
Pocztkowo w punktach
mona byo dokonywa patnoci za rachunki masowe takie jak prd, gaz, czynsz czy
telefon. Od pocztku bylimy
rzeteln firm. Realizowane
dziki nam transakcje docieray do odbiorcy zawsze na
czas. W tamtym okresie na
rynku pojawiay si coraz to
nowe punkty opat, o ktrych
dzisiaj ju nie pamitamy. Rynek takich usug nie podlega
adnym regulacjom prawnym, a tym samym klient nas
obdarza ogromnym zaufaniem. Budowanie swojej marki oparlimy przede wszystkim na zaufaniu klientw i
wasnej odpowiedzialnoci za
powierzone nam pienidze.
Zadowolony klient by dla nas
najlepsz reklam, bo przyciga kolejnych. Z pomoc przyszy te uregulowania prawne
z 2011r. Stale staralimy si
by konkurencyjni cenowo.
W cigu tych dziesiciu
lat zakres naszych usug uleg
rozszerzeniu, wychodzc naprzeciw potrzebom klientw.
Pojawiy si patnoci przypieszone za dodatkow opat, ktre w coraz krtszym
czasie docieray do odbiorcy.
Wyszlimy naprzeciw przedsibiorcom, zaczlimy realizowa patnoci do ZUS i
US oraz patnoci za towary i
usugi.

Od 2008r. wprowadzilimy dla naszych staych klientw poyczki krtkoterminowe, ktrych cakowity koszt do
dzi jest konkurencyjny. Od
pocztku od klienta nie wymagalimy zbyt wielu formalnoci. Klient, ktry w naszych
agencjach co miesic, regularnie paci swoje rachunki,
mg uzyska poyczk. Regularne spacanie poyczek to
bya take moliwo otwarcia
sobie drogi do uzyskania wyszej kwoty.
Obecnie, wychodzc naprzeciw potrzebom naszych
klientw, stale poszerzamy
nasze usugi. Wprowadzilimy poyczki dugoterminowe
i ubezpieczenia na ycie.
Dzisiaj w naszych placwkach klienci mog opaci dowolny rachunek, ktry bdzie
posiada nr rachunku bankowego odbiorcy. Patnoci mona dokona bez posiadania
specjalnych drukw wpat, za
pomoc dyspozycji ustnej bez
dodatkowych opat. Klienci
mog uzyska byskawiczn
poyczk krtkoterminow
nawet do 2000 PLN lub poyczk rataln i ubezpieczenie
na ycie. Podajc za rozwojem techniki, przelewy mog
by realizowane przy pomocy
karty kredytowej i debetowej.
Transakcje kart pozwalaj
te na jednoczesne wybranie

niewielkiej kwoty gotwki.


Czas realizacji przeleww natychmiastowych uleg skrceniu, patno dokonana do
godz. 13,00 jest u odbiorcy
tego samego dnia. Posiadamy
niskie ceny.
Naszej firmie zaufao blisko 6000 klientw. Wielu
klientw jest z nami przez te
10 lat. Bardzo im za to dzikujemy, bo to oni tak naprawd
woyli swj wkad w to, e nadal jestemy.
W wywiadzie sprzed kilku
lat, gdzie na pocztku dziaalnoci, pado zapytanie o dalszy
rozwj firmy. Odpowied bya nastpujca: To jest mj
sposb na ycie i rozwj firmy traktuj bardzo powanie.
Zreszt tak samo jak moich
klientw(wypowied wacicielki firmy dla Gazety Raciborskiej z roku 2008).
Mamy nadziej, e nasza
firma nadal bdzie spenia
oczekiwania klientw i realizowa swoje przesanie.

Racibrz ul. Pracy 21


Racibrz ul. Bosacka 61
Pszw ul. Traugutta 8
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

1 stycznia 2016, nr 1 (202)

sylwetki

Z regionu

REGION SYLWETKI

Jako wyglondom w tym klajdzie?! - wywiad z Sar Chmiel, wokalistk zespou zy


JAROSAW KOSOWSKI

Z zespoem zy nagraa
dotychczas dwie pyty, kolejne dwie bd miay premier niebawem w zwizku
z 20 leciem grupy. Jaka
jest prywatnie? Co mwi na
temat kulis szobiznesu? Co
myli o naszym regionie?
Jak wygldao jej pierwsze
zetknicie si ze lsk gwar? Odpowiedzi na te i inne
pytania Sara Chmiel udzielia redakcji Gazety Informator.
Zacznijmy
chronologicznie. Przygotowujc
si do wywiadu, moj uwag zwrci ciekawy fakt z totalnych pocztkw Twojej kariery,
czyli udzia w festiwalu
New Wave 2009, odbywajcym si w litewskiej
Jurmali. Jak si tam dostaa? To bardzo interesujca historia...
Tak, to festiwal modych
talentw z caego wiata.
Taka Eurowizja dla modych
wykonawcw.
Wczeniej
jedziam na rne festiwale po caej Europie. Byam w
takich krajach jak Bugaria,
Ukraina, otwa... Kiedy trafiam na pewien mniejszy,
litewski festiwal jury zauwayo we mnie potencja
i zaproponowao mi udzia
w duym, telewizyjnym festiwalu talentw. Dowiedziaam si, e transmisje
przeprowadzane s w najwikszych rosyjskich, litewskich i otewskich stacjach
telewizyjnych.
Wysaam
wic odpowiednie zgoszenie. Konkurowao okoo 400
artystw solowych i zespow na 3 etapach selekcji. Ja
miaam tyle szczcia, e ju
po drugim etapie znalazam
si w gronie czwrki artystw zakwalifikowanych do
gwnego konkursu w Jurmali...

Fot. Materiay zespoy ZY

Z Sar spotkalimy si w pszowskim MOK u, ktry od wielu lat suy zom jako miejsce prb.
24 letnia piosenkarka od piciu lat z powodzeniem wystpuje na froncie popularnej formacji reprezentujcej nasz region.
goda. Mnstwo nowych znajomoci z Brazylii, Woch,
po prostu z caego wiata.
Due zainteresowanie publicznoci, plakaty z nami
rozwieszone po ulicach Rygi
i Jurmali, telewizyjne relacje z prb, zza kulis festiwalu. Zapamitam to z pewnoci do koca ycia.
Z tego co syszaem New
Wave to dzi jeszcze
wikszy format. Odbywa si w Moskwie, zapraszane s gwiazdy ze
Stanw?
Tak jest. Ja nawet par
lat temu, gdy nie piewaam
jeszcze we zach, chciaam
sprbowa swoich si ponownie, natomiast niestety
zasady s takie, e w New
Wave wystartowa mona
tylko raz. Ale dobre i to. Pozostanie mi na pewno mnstwo miych wspomnie
stamtd.
Po okresie zagranicznych festiwali przychodzi czas zespou Mocha
i Twojego wraz z dziewczynami udziau w Mam
Talent. To co mnie najbardziej interesuje to
kontekst takiego wystpu w talent show, tzn.
proces przebijania si
modego artysty w pol-

Sara Chmiel od piciu lat jest wokalistk zespou zy.

skich realiach muzycznych,


telewizyjnych,
ukadw z tym zwizanych... Tobie si udao
przej przez to such
stop, natomiast np. Sabina Nycek z Twojej byej formacji dalej prbuje swoich si, ostatnio w
Voice of Poland. Jakie
s Twoje przemylenia
z tym zwizane?
Generalnie uwaam, e
caa brana muzyczna jest
trudna... My jako Mocha
mielimy ju dowiadczenie z Debiutw opolskich,
wic konkursu stricte wokalnego, a nie telewizyjnego
show jak Mam Talent. Ambiwalentnie podchodziam
do udziau w programie,
w ktrym jako wokalistka
mam konkurowa z kim,
kto na czas zjada bigos! W
rezultacie jednak ciesz si,
e dziewczyny przekonay
mnie do udziau w programie, bo zyskaymy dosy
du rozpoznawalno. Co
najistotniejsze, gdyby nie
Mam Talent, to nie piewaabym dzisiaj we zach...
Tak, jako jedna z nielicznych zostaa zaproszona na casting na now wokalistk, wanie
poprzez nagranie z waszego wystpu w TVN...

Tak byo. Wracajc jednak do twojego poprzedniego pytania... Moim zdaniem programy typu talent
show masowo produkuj
artystw, ktrzy s przez
kilka miesicy, a potem ju
ich nie ma. Tylko nieliczni przebij t cian, ktra oddziela okres krtkiego
zaistnienia w brany od dugotrwaego kontynuowania
kariery. Wyjtki to Lemon
i Enej, ktre potrafi utrzyma si na rynku, nagrywa
przeboje.
Bo to chyba najwaniejsze utrzyma artystyczn podno. Enej
nagrywa hit za hitem,
konsekwentnie...
Popatrz, zy wystpuj
przez 20 lat i cigle graj
koncerty. Trzeba mie naprawd twardy tyek, eby
istnie tak dugo na polskim rynku muzycznym. Ja
myl moe naiwnie e
wane jest, by robi to prosto z serca. Koniec kocw
fan czuje, to czy udajesz, czy
jeste na scenie prawdziwy.
Trzeba by wiarygodnym.

Czytaj cay wywiad na

GazetaInformator.pl

A tam ju wielkie osobistoci. Aa Pugaczowa w


jury...
Dokadnie... Wspaniae
dowiadczenie i fajna przyR E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

Z regionu

zdrowie

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Co dalej z ksztaceniem modych lekarzy?


Czy w zwizku ze zmian na stanowisku dyrektora ds. medycznych raciborskiej lecznicy
mona obawia si zmian w systemie zatrudniania lekarzy - rezydentw?
pawe strzelczyk

Niedawno z pracy w
raciborskim szpitalu zrezygnowa dr Wodzimierz
Kcik, dotychczasowy dyrektor ds. medycznych. Jako zastpca szefa lecznicy
kojarzony by ze sprowadzaniem do Raciborza modych lekarzy-rezydentw,
ktrzy wanie na Gamowskiej zdobywali niezbdne dowiadczenie. W czaR E K L A M A

sie grudniowej konferencji


prasowej pojawiy si gosy
zaniepokojenia, czy system
ten bdzie kontynuowany.
Rezydencja zostaa u nas
wprowadzona 15 lat temu.
Wprowadzono miejsca rezydenckie na chirurgii i ortopedii. Gdy przyszed dr Kcik, otworzono specjalizacje
na pediatrii i na wewntrznym. Zwikszono ilo
miejsc uspokoia Elbieta Wielgos-Karpiska, kt-

ra do czasu konkursu pe- medycznych. Co wicej, jak Rudnik, czynione s stara- ciborzu znaleli nastpni reni obowizki dyrektora ds. zapewnia dyrektor Ryszard nia, aby zatrudnienie w Ra- zydenci.

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

REGION EKOLOGIA

Azbest cichy zabjca


iwona cybulska

Powszechnie wiadomo o
bardzo gronym i szkodliwym
dla zdrowia wpywie azbestu na
organizm. Jest on niewtpliwie
niebezpiecznym czynnikiem
chorobotwrczym, ktry w
konsekwencji moe doprowadzi nawet do mierci. Wkna
azbestu trafiaj do organizmu
w znacznym stopniu drog oddechow, wraz z wdychanym
powietrzem. rdem naraenia moe by rwnie woda,
ktra wczeniej ulega zanieczyszczeniu. Najbardziej naraone na jego negatywny wpyw
s osoby, ktre maj bezporedni styczno z azbestem,
wynikajc z pracy przy wydobywaniu, produkcji czy obrbce wyrobw zawierajcych jego
wkna. Ju od wielu lat pro-

wadzona jest polityka majca


na celu radykalne zmniejszenie
stenia azbestu, do 2032 roku
uywanie wyrobw zawierajcych azbest ma by cakowicie
zakazane.
Waciciele,
zarzdcy
budynkw oraz uytkownicy wieczyci maj obowizek
dokonywania kontroli stanu
wszystkich wyrobw zawierajcych azbest, a take oceny
czy nadaj si one do dalszego
bezpiecznego uytkowania. W
przypadku negatywnej oceny
realizowane s dziaania zwizane z usuniciem azbestu i
zastpieniem go bezpiecznym
zamiennikiem. Istnieje take
moliwo dokadnego zabezpieczenia materiau poprzez
szczeln zabudow. Od wielu
lat w finansowaniu wymienionych dziaa udzia ma nie tyl-

ko waciciel obiektu. Moliwe


jest rwnie skadanie wnioskw o dotacj z regionalnych
jednostek samorzdowych,

Pozbd si azbestu z
dachu! Mona uzyska
fundusze na ten cel.
ktre maj zabezpieczone rodki wanie na ten cel.
22 grudnia Rada Nadzorcza Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska podja uchwa o przyjciu nowych
szczeglnych zasad dofinansowania jednostek samorzdu terytorialnego przy udziale rodkw z Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego SYSTEM
Wsparcie dziaa ochrony
rodowiska i gospodarki wodnej

realizowanych przez WFOiGW


Cz 1) Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest.
Warunki finansowania zada wykonywanych przez jednostki samorzdu terytorialnego bd w obecnym roku
korzystniejsze ni w latach poprzednich. Wynika to z faktu, i
WFOiGW przeznaczy na realizacj zada zwizanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem
azbestu dofinansowanie w formie dotacji. Subwencja bdzie
moga wynosi nawet do 50%
kosztw kwalifikowanych zadania, lecz nie wicej ni 400z/Mg
odpadu zawierajcego azbest, w
przypadku gdy na zadanie skadaj si: demonta, zbieranie,
transport i unieszkodliwienie
lub zabezpieczenie odpadw zawierajcych azbest. Natomiast,
gdy wykonywanie zada nie

Fot. Leszek Iwulski

Od nowego roku finansowanie przez WFOiGW dziaa w zakresie usuwania azbestu


ma by bardziej opacalne ni w latach ubiegych.

Dach pokryty materiaami zawierajcymi azbest


stanowi zagroenie dla zdrowia.
bdzie obejmowao demontau
a jedynie pozostae dziaania,
kwota ta wyniesie 300z/Mg.
Dofinansowanie przedsiwzicia, podobnie jak w latach ubiegych, moe wynosi do 100%
kosztw kwalifikowanych. Jego
uzupenienie moe stanowi po-

yczka ze rodkw WFOiGW.


O dofinansowanie bd mogy ubiega si jednostki samorzdu terytorialnego posiadajce program usuwania azbestu i
na terenie ktrych zastaa przeprowadzona inwentaryzacja wyrobw zawierajcych azbest.

RACIBRZ EKOLOGIA

Jak Racibrz radzi sobie z nisk emisj?


Jak wynika z wszelkich danych problemem nie s fabryki,
ale osoby prywatne. Przyczyn zanieczyszczenia atmosfery
jest gwnie niskiej jakoci wgiel oraz inne paliwa, ktrymi
ogrzewane s budynki mieszkalne. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i czsto spalane
s mieci. Jako powietrza,
jakim oddychamy, staa si w
cigu ostatnich kilku tygodni
tematem rozmw na najwyszych, europejskich szczeblach
wadzy. Komisja Europejska
pozwaa Polsk do Trybunau
Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Powd? Wysokie stenie
pyu zawieszonego w powietrzu.
Problem zauwaaj take raciborzanie, ktrzy powoali do
ycia Raciborski Alarm Smogowy. Racibrz podobnie jak
inne miasta lskie boryka si

z problemem jakim jest smog.


Myl, e w mniejszym stopniu
ni typowe miasta grnego lska, jednak niewtpliwie to zjawisko u nas wystpuje mwi
naczelnik Wydziau Ochrony
rodowiska Urzdu Miasta Racibrz, Zdzisawa Sonierz.
Czym jest niska emisja?
Najprociej mwic, jest to
emisja produktw spalania z
niskich emiterw (o wysokoci
nie wikszej ni 40 m), ktre s
kumulowane w dolnej warstwie
atmosfery. W okresie zimowym
kadego dnia pojawiaj si
ostrzeenia o przekroczeniach
dopuszczalnych norm pyu zawieszonego w atmosferze. Na
stronach internetowych urzdw mona znale aktualne
informacje na ten temat pochodzce od Wojewdzkiego Inspektora Ochrony rodowiska.

Rekordy przekrocze padaj


rwnie w subregionie zachodnim wojewdztwa lskiego,
do ktrego wlicza si m.in. Ra-

Miasto od dawna
wprowadza wiele programw ograniczajcych nisk emisj.
Po latach wida
efekty.
cibrz, Rybnik czy Wodzisaw
lski. Miasto prowadzi szereg
dziaa, by lokaln spoeczno
o problemie informowa. W
ostatnim okresie, w 2015 roku,
wydalimy dwie ulotki, z ktrych kada trafia do budownictwa jednorodzinnego. Ponadto
na supach informacyjnych oraz
tablicach urzdowych umieszczone zostay ponadto plakaty

Kochasz dzieci, nie pal mieci. Dodatkowo realizowane s


liczne programy oraz spoty dotyczce niskiej emisji wylicza
Zdzisawa Sonierz z raciborskiego magistratu. Pomocna w
walce z nisk emisj moe okaza si ustawa antysmogowa.
Powala ona na wdroenie zakazu palenia wybranymi, najbardziej szkodliwymi rodzajami opau. Poza tym jest w niej
mowa rwnie o wdroeniu
uytkowania kotw z automatycznym podajnikiem paliwa
minimum klasy trzeciej. Ograniczenia te moe wprowadzi
jedynie marszaek wojewdztwa lskiego. Magistrat wysa ju prob o podjcie odpowiednich uchwa. Stanowisko
Raciborza jest spjne ze stanowiskiem pozostaych czonkw
Komisji do walki z nisk emisj,

Fot. Archiwum portalu

Smog i niska emisja to bardzo powany problem w caym kraju.


Miasto Racibrz prowadzi szereg dziaa, by zmniejszy negatywne skutki tych zjawisk.

Niska emisja jest gwn przyczn powstawania smogu.


do ktrej naley.
W Raciborzu jednym ze
sposb walki z nisk emisj jest
program pilotaowy KAWKA, w
ramach ktrego udzielane jest
wsparcie dla zada z zakresu
ograniczania niskiej emisji ujtych w Wojewdzkim Programie Ochrony Powietrza.
Mieszkacy, ktrzy chc
zmieni sposb ogrzewania
swojego domu lub mieszkania

na ekologiczny maj sporo moliwoci. Mog pozyska na ten


cel dotacj lub poyczk pochodzc z Narodowego oraz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Warto
doda, i w naszym regionie od
1998 roku udao si zmodernizowa niemal 800 rde ciepa.
ic

RACIBRZ EKOLOGIA

W Szkole Podstawowej nr
3 im. Krzysztofa Kamila
Baczyskiego w Brzeziu
realizuje si projekt pn.
"Termomodernizacja budynku szkoy z adaptacj
strychu do celw edukacyjnych".
Projekt jest wspfinansowany ze rodkw WFOiGW
w Katowicach. Wykonawc
projektu jest firma BORBUD z
Raciborza. Koszt inwestycji wynosi ok. 2 mln zotych. Pierwszy

etap projektu obejmuje wymian dachu i ocieplenie budynku.


W ramach gruntownego
remontu realizuje si wymian
centralnego ogrzewania, okien i
osuszenie budynku oraz zwikszenie liczby sal edukacyjnych.
W szkole uczy si 149 dzieci.
Prace rozpoczy si w padzierniku; prawdopodobnie do
koca biecego roku szkolnego
zostanie wymieniony dach budynku szkoy przy ul. Myliwca 16. Z kolei szkoa zostanie

ocieplona ju wiosn przyszego roku. Inwestycja w placwce


w Brzeziu bya konsultowana z
rad rodzicw, nauczycielami
i mieszkacami przy udziale przedstawicieli wykonawcy
projektu wyjania Magorzata
Popiel-apiniak, dyrektor SP nr
3 w Brzeziu. Dyrektor nie kryje
swego zadowolenia ze wsppracy z Prezydentem Miasta
Raciborza, Urzdem Miasta,
WFOiGW, wykonawc projektu i mieszkacami Brzezia.

Fot. Ireneusz Burek

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOY W BRZEZIU


Wykonawca planuje ukoczy wszystkie prace remontowe do koca sierpnia przyszego roku. Pani dyrektor ma
nadziej, e szkoa po gruntownym liftingu zyska nowe oblicze
i bdzie nowoczesn placwk
speniajc wszystkie europejskie standardy. Stale zmierzamy w kierunku nowoczesnoci
przyznaje dyrektor szkoy.
ma

Ju niedugo uczniowie Szkoy Podstawowej nr 3


w Brzeziu bd cieszy si nowym wizerunkiem szkoy.

8 Motoryzacja

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Kierowco! Czy przygotowae si na zim?


Fot. PIXABAY

Za oknami zima, a na naszych drogach w kocu pojawi si dugo oczekiwany nieg.


Komenda Gwna Policji radzi, jak w tym trudnym dla wielu kierowcw okresie,
zadba o swoje bezpieczestwo w ruchu drogowym.
katarzyna krentusz

liska nawierzchnia spowodowana opadami niegu


lub botem poniegowym, niewaciwa technika jazdy, nadmierna prdko - w okresie
zimowym bardzo atwo wpa
w polizg i spowodowa kolizj. Dlatego policja apeluje o
rozsdek, wyobrani i jazd
dostosowan do panujcych
na zewntrz warunkw atmosferycznych. Przedstawiamy rwnie kilka wskazwek,
jak przygotowa siebie i swj
pojazd na zim.
Pierwsz istotn kwesti,
ktra wpywa na nasz umiejtno kierowania pojazdem,
jest odpowiednie ustawienie
swojego miejsca za kierownic. W fotelu kierowcy powinnimy "usadowi" si w
taki sposb, by nasz rodek
R E K L A M A

cikoci znalaz si w miar moliwoci jak najniej, z


zachowaniem jednoczenie
odpowiedniego pola widze-

nia. Naleyte usytuowanie si


za kierownic pozwala lepiej
"czu" prowadzony przez nas
pojazd. To, co dzieje si z tyu
samochodu, kierowca jest w
stanie "odczyta" za porednictwem swoich plecw, jeeli te oczywicie bd przylega
do oparcia fotela.
Siedzc za kierownic, wyregulowa powinnimy dwa
wymiary. Pierwszy z nich to
odlego fotela od pedaw.
Stawiajc lew nog na sprzgle, wciskamy peda do oporu.
W tym pooeniu noga powin-

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

na by lekko ugita w kolanie.


Poprawia to lepsze wyczucie
sprzga, a w razie zderzenia,
kiedy to odruchowo zaprzemy
si ugit nog, uchronimy od
powaniejszych urazw nasz
staw biodrowy i kolanowy.
Odlego fotela od kierownicy regulujemy dopiero po
oparciu naszych plecw - nasze rce, znajdujc si na kole
w pozycji na godz. 12.00, powinny by lekko ugite w okciu. W takiej pozycji kierowca ma swobodny dostp do
wszelkich urzdze znajdujcych si w obrbie kierownicy. W tej sytuacji, bdem byoby zarwno umiejscowienie
si zbyt blisko koa kierownicy, jak i w znacznej odlegoci
od niej.
Kwesti oczywist dla bezpiecznej jazdy s zapite pasy
bezpieczestwa. Zabezpieczenie si pasami jest niezbdne
nawet na krtkiej trasie i przy
niewielkiej prdkoci. Wikszo nowych pojazdw wyposaona jest bowiem w poduszki powietrzne - jeli zdarzy si,
e, kierujc autem, uderzymy
w pojazd poprzedzajcy, moe
to spowodowa uruchomienie
poduszki, ktra, jak wiadomo,
wybucha z ogromn si. Bez
zapitych pasw bezpieczestwa moe to nie za sob
przykre konsekwencje.
Za porednictwem kie-

rownicy i odpowiednio na
niej umieszczonych rk otrzymujemy wiele istotnych sygnaw od naszego pojazdu.
Dlatego powinnimy pamita, eby w trakcie jazdy, rwnie bez planowanej zmiany kierunku, trzyma na niej
obie donie. Nasze rce, na
kole kierownicy powinny spoczywa odpowiednio na godzinie dziewitej (lewa rka)
i na godzinie trzeciej (prawa
rka). Godziny te wyznaczaj
o poziom kierownicy, a tym
samym - nasze rce umieszczone s najdalej od siebie. W
tej pozycji najlepiej zbieramy
wszystkie informacje i wiemy, co dzieje si z koami samochodu. Przy takim uchwycie, atwiej rwnie dotrze
do rnych przecznikw i
dwigni.
Zim swj ubir dostosowujemy do panujcej pogody.
Warto jednak pamita, e w
samochodzie nasze ubranie
nie moe nas w jakikolwiek
sposb ogranicza. To, w jakich butach prowadzimy pojazd, moe wpywa np. na
szybko, z jak wciskamy
hamulec. Z kolei jazda w zimowej, czsto puchowej kurtce, wymaga prawidowego zapicia pasw bezpieczestwa.
Pamitajmy, e pas powinien
przylega do ciaa - w innym
wypadku, w razie uczestnicze-

nia w zdarzeniu drogowym,


od razu bdzie "pochania"
energi zderzenia. W rkawiczkach moemy prowadzi
pojazd tylko wtedy, gdy s
one do tego przeznaczone. W
przeciwnym razie, rce mog
si nam lizga po kierownicy. Z kolei jazda w czapce i
szaliku moe ograniczy nam
widok, potrzebny w trakcie
wykonywania nawet podstawowych manewrw, takich
jak np. zmiana pasa ruchu.
Bardzo wan kwesti, o
ktrej musimy pamita zim, jest wymiana opon letnich na zimowe. Opona zimowa, w odrnieniu od letniej,
nie twardnieje i zachowuje
elastyczno w temperaturach
poniej 7 stopni Celsjusza,
dziki czemu - lepiej przylega do podoa. Spowodowane jest to wysok zawartoci
krzemionki. Mikka opona
zapewnia wysok przyczepno i trakcj, zmniejszajc
rwnie ryzyko wpadnicia
w niekontrolowany polizg.
Opony letnie i zimowe rni
si od siebie nie tylko skadami mieszanek, ale take
wzorami bienikw. Zimowe opony maj szersze rowki
centralne i kilkukrotnie wicej
poprzecznych naci bienika,
czyli tzw. lameli. Inna budowa
ma na celu szybsze i skuteczniejsze odprowadzanie wody
i bota poniegowego oraz zapewnienie lepszej przyczepnoci na niegu. Opony zimowe skracaj drog hamowania
pojazdu, znaczco podnoszc
tym samym nasze bezpieczestwo podczas jazdy.
Jedc w trudnych, zimowych warunkach pamitajmy
zawsze o tym, e to nie pojazd
wpada w polizg i traci panowanie, a jedynie kierujca nim
osoba - o wielu czynnikach w
trakcie jazdy decydujemy my
sami. Komenda Gwna Policji apeluje do kierowcw o
rozsdek, wyobrani, dostosowanie prdkoci do warunkw panujcych na drodze
oraz przestrzeganie przepisw
i zasad bezpiecznej jazdy.

GazetaInformator.pl >>

Reklama 9

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

MSZANA BEZPIECZESTWO

Wiadukt grozi zawaleniem

WODZISAW LSKI SENIORZY

"Wodzisawska Karta Seniora"

Ulica Moszczeska w Mszanie, na odcinku prowadzcym


pod starym wiaduktem kolejowym, bya cakowicie zamknita
dla ruchu.
Fot. Justyna Koniszewska

W Wodzisawiu lskim, od lutego 2015 roku, seniorzy powyej 60.


roku ycia mog korzysta ze zniek oferowanych w ramach
"Wodzisawskiej Karty Seniora".
Uchwaa o wprowadzeniu
na terenie miasta programu
"Wodzisawska Karta Seniora"
zostaa jednogonie przyjta
podczas ubiegorocznej, styczniowej sesji Rady Miejskiej. W
ramach tego projektu, szereg
zniek dla seniorw oferuj zarwno jednostki miejskie, jak i
rmy prywatne.
Idea "Wodzisawskiej Karty Seniora" zakada wczenie
miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz
rm prywatnych do dziaa su-

cych poprawie jakoci ycia i


aktywizacji seniorw. Dla osb
starszych przygotowano szereg
promocji i ofert, ktrymi mog by zainteresowane osoby w
ich wieku. "Wodzisawska Karta
Seniora" jest elementem polityki spoecznej realizowanej przez
miasto.
Aby przystpi do programu, wystarczy mie ukoczone
60 lat, mieszka na terenie Wodzisawia lskiego oraz zoy
wypeniony wniosek. Udzia w
nim jest bezpatny.

Do projektu "Wodzisawska
Karta Seniora" przystpio ju 17
rnych rm i przedsibiorcw,
oferujcych zniki na usugi gastronomiczne, zakupy, pobyty w
sanatoriach. Do programu zgaszaj si nie tylko przedsibiorcy z Wodzisawia lskiego, ale i
okolicznych miast.
Kocem roku (30 grudnia
2015r.) z programu "Wodzisawska Karta Seniora" korzystao ju 685 osb.
KK

WODZISAW LSKI GOSPODARKA KOMUNALNA

OPATY ZA MIECI BEZ ZMIAN


Negocjacje Urzdu Miasta z konsorcjum rm
PST Transgr S.A., ktre odpowiada obecnie za
wywz mieci, zakoczyy si 11 grudnia ubiegego roku. Do koca lipca
opaty maj nie wzrosn.
Prowadzone negocjacje
snalizowano podpisaniem
umowy, obowizujcej do
lipca 2016 roku. Do tego czasu, ceny za wywz odpadw
komunalnych pozostan na
obecnym poziomie.
Potrzeba
prowadzenia
negocjacji z konsorcjum bya

KATARZYNA KRENTUSZ

R E K L A M A

z. Podjem decyzj, by stara


si poprzez nowy przetarg obniy t cen wyjania prezydent Mieczysaw Kieca.
Wodzisaw lski jest jednym z nielicznych miast na terenie lska, gdzie po nowym
roku nie wzrosy opaty za
mieci. Obecnie trwaj prace
nad przygotowaniem kolejnego przetargu na wywz nieczystoci. Miasto liczy na wiksze
zainteresowanie ze strony regionalnych rm wiadczcych
tego typu usugi.
KK

WODZISAW LSKI URZD STANU CYWILNEGO

ILU NAS PRZYBYO?


darki Nieruchomociami PKP,
prace rozbirkowe przyczkw
wiaduktu kontynuowa bdzie
dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwole.

Pocztkiem nowego roku


zazwyczaj podsumowujemy to, co ju za nami. Jednym z takich zestawie s
statystyki wodzisawskiego Urzdu Stanu Cywilnego.
W 2015 roku, sakramentalne tak w sali lubw USC
powiedziay sobie 384 pary. Odnotowano 681 urodze
oraz a 840 zgonw. Najczciej nadawanymi dziewczynkom imionami byy: Natalia,
Zuzanna, Hanna, Maja i Antonina. Dla porwnania, w 2014
roku byy to: Maja, Julia, Aleksandra, Lena i Wiktoria. Naj-

wiksz popularnoci wrd


imion chopicych cieszyy si
za: Filip, Wojciech, Kacper,
ex aequo Maksymilian i Jakub
oraz Mateusz. Rok wczeniej,
nowonarodzonych chopcw
nazywano najczciej: Jakub,
Filip, Franciszek, Kacper i
Wojciech. Dla porwnania w
raciborskim USC w 2015 roku
zarejestrowano 995 urodze
- to o 51 urodze mniej ni w
2014 r. Dziewczynki stanowiy
49 %, chopcy 51 %. W ubiegym roku najczciej wybierali imiona dla chopcw: Karol,
Szymon i Bartosz. Jeli chodzi o dziewczynki zarejestro-

Fot. Archiwum portalu

W pitek, 8 stycznia, przedstawiciele powiatowych sub


drogowych
przeprowadzali
rutynowy objazd drg. Kontrolujc prace prowadzone w
Mszanie, zauwayli, e, podczas prowadzonego demontau wiaduktu, jedna z jego czci
niebezpiecznie przechylia si.
Na miejsce zdarzenia zostaa
wezwana policja. Aby unikn
zagroenia, zadecydowano o
natychmiastowym zamkniciu
drogi, a do czasu zabezpieczenia konstrukcji wiaduktu.
Jak poinformowa rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego, w zaistniaej sytuacji stwierdzono rwnie, e rma, ktra
demonta wiaduktu prowadzi
na zlecenie Oddziau Gospo-

efektem uniewanienia ogoszonego jesieni przetargu


na wywz odpadw. Od 1
stycznia, wywozem mieci na
terenie miasta miaa si zaj rma wybrana w kolejnym przetargu. Zgosiy si
do niego jednak tylko dwa
przedsibiorstwa.
Gdybymy rozstrzygnli ten przetarg, musielibymy si liczy
ze spor podwyk opat. Dzi
pacimy miesicznie za odpady segregowane 10,80 z
od osoby. Po rozstrzygniciu
wspomnianego przetargu pacilibymy co najmniej 14,50

W roku 2015
wodzisawski Urzd
Stanu Cywilnego
zarejestrowa 840
zgonw, a raciborski
850 (na zdj. Katarzyna
Kalus, kierownik USC
Racibrz).
wane w raciborskim Urzdzie
Stanu Cywilnego, to najczstszym imieniem bya Milena,
a nastpnie tradycyjnie popularne Julia i Zuzanna. Biorc pod uwag maestwa, to
zarejestrowano ich 339. Liczba ta jest o 19 mniejsza w porwnaniu do roku poprzedniego. Konkordatowych byo 135,
cywilnych 153, za umiejscowionych w raciborskim USC
lubw zagranicznych - 51. Pocieszajce jest zmniejszenie si
liczby rozwodw. W ubiegym
roku byo ich 86, podczas gdy
w 2014 a 110. Nie ma zmiany
jeli chodzi o pary, ktre zdecydoway si na separacj. Takich
przypadkw odnotowano 4. O
ile ich liczba w poprzednich latach oscylowaa wok 750, tak
w 2015 zarejestrowano ich a
850! Dla porwnania, to o 93
wicej ni rok wczeniej.
KK

10 Ogoszenia

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
PRACA

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania
nawet do 120 m-cy. Minimum
formalnoci. Szybka decyzja.Bez
ogranicze wiekowych! Ju dzi,
umw si z naszym doradc na
bezpatne sprawdzenie oferty dla
Ciebie! Tel 530 499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze
z histori kredytow. Rwnie
z zajciami komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert
chwilwek z moliwoci rozoenia patnoci nawet na kilka rat!
Nie wymagamy przedstawienia
dokumentw dochodowych! Tel
530 499 444.
Potrzebujesz pilnie gotwki? Dobrze trae! U nas znajdziesz
najwicej ofert pozabankowych i
bankowych. Tel. 505 403 206.

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Pilnie potrzebujesz gotwki? Moesz otrzyma do 25 000 z bez


BIKu. Dla osb prywatnych oraz
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Poyczka bez zbdnych
formalnoci, wygodny przelew na
konto. Tel. 500 198 766.
Chwilwki szybko i dyskretnie.
Minimum formalnoci,tylko trzy
podpisy, pienidze w tym samym
dniu. Zapraszamy!! Tel. 723 321
555.

KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Zatrudni emeryta do mycia i drobnej obsugi samochodw ciarowych. Praca od pon. do sob. wierklany, tel. 602 789 492.
Zatrudni osoby otwarte, nie bojce
sie nowych wyzwa. Praca na umow o prace. Podstawa + prowizja.
Praca w centrum Wodzisawia.
Tel. 505 141 299.
Praca dla spawacza metod MAG.
Miejsce: Ostrava. Dojazd wasny. Z
okolic Wodzisawia zajmuje ok. 30
minut. Praca dorywcza (w zalenoci od moliwoci pracownika) do
50 godzin/tygodniowo. Stawka: 22
z/godzin. Tel. 794 508 946.
Zatrudni kierowc do pizzerii w
Wodzisawiu lskim. Praca od zaraz. Zadania: rozwz przygotowanych posikw do klienta. Tel. 516
956 228.
Firma zatrudni kierowcw z woj.
lskiego do transportu midzynarodowego (najlepiej z okolic Rybnika, Jastrzbia Zdrj, or, Wodzisawia lskiego). Tel. 784 946 230.
Poszukuj kucharki do pizzerii na
o. 1 Maja w Wodzisawiu lskim,
Tel. 516 956 228.
Poszukuj barmanki do pracy
w
Wodzisawiu
lskim.
Tel. 531 415 414.
Zatrudni blacharza samochodo-

PRACA
FOTOREPORTER
Wymagania: umiejtno robienia; dobrych zdj; wasny
sprzt fotograczny; dyspozycyjno; znajomo obsugi komputera i programw obrbki zdj.
biuro@raciborskiemedia.pl,
Tel. 533 355 277.

Agencja porednictwa pracy Euro Labora o nr certykatu 7061


poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO
SKADOWANIA. Zatrudnienie
na niemieckich warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy
prbne odbd si w Pszczynie na
lsku, w lutym 2016.
Nr kontaktowy: (32) 270 31 84

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87

Zatrudnie osob z prawem jazdy do


rmy budowlanej prace polegaj
na obsudze biura i klientw, interesantw wymagane prawo jazdy
kat b 697 177 760

RNE

Oferuj prac w sklepie abka. Praca dodatkowa (osoba na telefon)


par dni w miesicu. Szukam osoby
z dowiadczeniem oraz dyspozycyjnej. Tel. 503 116 274.
Zatrudnimy pracownika biurowego
do rozlicze wewntrznych. Praca
od poniedziaku do pitku w Rydutowach, 1 zmiana. Tel. 32 4577073.

PRACA
REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.

biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI

Pokoje do wynajcia dla rm i nie


tylko. Pokoje 2, 3, 4-osobowe oraz
wiksze. Wodzisaw lski, tel. 792
200 991.
Wynajm lokal na parterze w centrum miasta Rydutowy w pasau handlowym obok PKO BP, w

PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

Tel. 602 159 024

CV prosimy wysya na adres

Do wynajcia lokal w Jastrzbiu-Zdroju. Nowo wybudowany budynek, moliwo zagospodarowania


pomieszcze wg wasnych potrzeb.
Przeznaczenie: biura, sklep, gabinet, salon fryzjerski. Tel. 512 121
204.

obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.
Na terenia Raciborza i okolic.

wego i mechanika na 1/2 etatu lub


cay etat (mog wynaj warsztat)
w razie pyta prosz o kontakt tel.
692 163 447.

Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.

Wynajm plac na auto-handel przy


gwnej trasie Rydutowy-Racibrz.
Bardzo dobra lokalizacja, dua powierzchnia z moliwoci adaptacji
parter domu (biuro). Mona dzwoni 24/h. Tel. 784 733 669.

>> KUPI <<

ssiedztwie szkoa, koci. Lokal


wczeniej by wynajmowany przez
aptek. Tel. 603 233 310.
Sprzedam dziak budowlan w
Wodzisawiu lskim w dzielnicy
Jodownik. W granicy media. Dziaka przy drodze, blisko do centrum
Wodzisawia. Tel. 504 299 859 lub
503 127 516.
Sprzedam M3 w Rydutowach przy
ul. Krzykowickiej. Dwa pokoje, azienka. Tel. 504 299 859 lub 503
127 516.
Do wynajcia umeblowane i wyposaone mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, toaleta, azienka. Rydutowy os.
Orowiec. Odstepne 700 z + czynsz
spdzielni 452 z. Od zaraz.
Tel. 728 233 890.

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka,
termozgrzewalna,
gont,
rynny, styropapa. Tel. 664
807 199.
Tanio Remonty. Regipsy, suty
podwieszane, cianki, malowanie, kafelkowanie, elektryka i
inne prace wykoczeniowe. Tel.
661290935
Kupi kade auto bez wyjtku!
Najlepsze ceny , gotwka od rki. Tel. 664 087 328.
Usugi transportowe wywrotk, adowno do 3t, rozmiar
skrzyni 3,2x2,05m. Tel. 501
618 999, 505 360 310.
Oferuj: zwanie, skracanie,
napraw odziey, wymiana
zamkw itd. W ofercie czapki,
kominy oraz poduszki, bieniki. Zapraszam, Pszw tel. 662
656 072.
Oferuj usugi koparko-adowark JCB 4CX. Na terenie
lska. Operator z dugoletnim dowiadczeniem. Cena do
uzgodnienia. Jest moliwo
wystawienia faktury VAT. Tel.
888 012 141.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

AZBEST
demonta, utylizacja
dofinansowanie
DEKARSTWO | KOMINY

10 lat gwarancji
Tel. 792 013 569; 509 055 051
e-mail: azo.gawlik@wp.pl

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

WODZISAW LSKI WCK 16 STYCZNIA

R E K L A M A

KONCERT TOMASZA LISA

W sobot, 16 stycznia o
godz. 18:00 na wodzisawskiej
scenie wystpi midzynarodowej sawy pianista - Tomasz
Lis.

Artysta od ponad 15 lat


mieszka w Londynie koncertujc w Wielkiej Brytanii, Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Wystpuje solowo
i z orkiestr. Jest te uznanym
w Wielkiej Brytanii akompaniatorem towarzyszcym wokalistom o wiatowej renomie.
Koncert w Wodzisawiu lskim jest trzecim w Polsce po
10 latach nieobecnoci Tomasza Lisa w rodzinnym kraju.

Ostatni raz pianista wystpi


tutaj z orkiestr Filharmonii
Poznaskiej pod batut Grzegorza Nowaka. Wczeniej
koncertowa take z Orkiestr Kameraln Polskiego Radia Amadeus pod batut
Agnieszki Duczmal.
Tomasz Lis jest uznanym pianist o klasie wiatowej. Wielokrotnie wystpowa
z recitalami fortepianowymi,
a take jako wykadowca pod-

czas Festiwalu Songfest w Los


Angeles w Stanach Zjednoczonych. Systematycznie uczestniczy te w wydarzeniach muzycznych podczas festiwalu w
Banff w Kanadzie, a jego koncerty solowe emitowane s
przez brytyjskie i kanadyjskie
rozgonie radiowe. Koncert w
Wodzisawiu lskim jest elementem trasy koncertowej w
Polsce w sezonie 2015/2016.
Bilety w cenie 40 z.

WODZISAW LSKI WCK 24 STYCZNIA

OPERETKA WESOA WDWKA


24 stycznia o godz. 18:00
na deskach Wodzisawskiego Centrum Kultury Operetka Wesoa wdwka Franza
Lehara w wykonaniu Opery lskiej. Wiecznie moda,
tryskajca radoci i humorem operetka o mioci, wiernoci, zdradzie maeskiej,
o poczuciu honoru i odpowiedzialnoci. Historia owiana niepowtarzaln atmosfer paryskich kabaretw oraz

nieskrpowanych zabaw na
sali balowej. Hanna Glawari,
pikna wdowa po bankierze
Ponteverdy, jedyna spadkobierczyni 20 milionw dolarw przybywa do Parya. W
krlestwie Pontevedro podejrzewaj, i zamierza wyda si ponownie za m,
a lub z Francuzem mocno
nadwyryby kondycj nansowa jej kraju. Jedynym
wyjciem z sytuacji jest wy-

swatanie Hanny z rodakiem;


czym ma si zaj sympatyczny utracjusz hrabia Danio. Z
uwagi na sum, o jak toczy
si gra, Wesoa Wdwka staje si obiektem szczeglnych
wzgldw ze strony wielu panw. Operetka staa si najwikszym sukcesem swego
gatunku w XX wieku. Bilety
w cenie 60 z.

Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Piecztki
Katalogi
Banery
reklamowe

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
15 STYCZNIA KOCI PARAFIALNY
GOKOWICE
15 stycznia o godz.16:00 w kociele paraalnym w Gokowicach
odbdzie si koncert Chru Akademickiego im. prof. Jana
Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawniej Politechniki Szczeciskiej).
15 STYCZNIA RADLIN
15 stycznia, o godz. 18:00 w Radlinie odbdzie si koncert noworoczny w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Rybnickiej.Dyrygent - Jarosaw Praszczaek, solici: Joanna Freszel sopran,
Emil awecki - tenor.
16 STYCZNIA FRNIKS RYDUTOWY
16 stycznia, o godz. 18:00 w Rydutowskim Centrum Kultury
Feniks odbdzie si spektakl peen mioci - Paryski Romans.
17 STYCZNIA BOISKO LKS KRZYKOWICE
17 stycznia o godz. 11:00 odbdzie si VIII bieg o Puchar
Burmistrza Miasta Pszw. Dystans: 12 km Cross, 5 km Nordic Walking. Start godz. 11:00 - trasa ulicami: anowa, Cisowa,
Lubomska, Las Pszowskie Doy. Po zakoczeniu dekoracja zwycizcw i losowanie nagrd.
17 STYCZNIA WCK WODZISAW
17 stycznia o godz. 14:00-19:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si II Festiwal Weselny. Zaprezentuj si rmy
z brany lubnej. Bd to stoiska reklamowe z mod lubn, bogat ofert gastronomiczn, zesp muzyczny, foto-video i inne
brane przydatne przy organizacji lubu i wesela. Nie zabraknie
rwnie niespodzianek oraz losowania nagrd.
R E K L A M A

17 STYCZNIA RCK RYDUTOWY


17 stycznia od godz 8:00-20:30 odbdzie si Amatorski Rajd
Samochodowy NOWOROCZNE RAJDOWANIE Rydutowska
Barbrka. Rajd zakoczy cykl zawodw o Mistrzostwo Subregionu Zachodniego wojewdztwa lskiego w 2015 r. Zawody prowadzone ulicami miasta podzielone s na dwa etapy. Ciekawostk bdzie etap nocny dla najlepszych 25 ekip rajdowych, ktre
startowa bd podczas etapu dziennego.

Promocja!
Do koca stycznia
do teczek firmowych

22 STYCZNIA FENIKS RYDUTOWY


22 stycznia, o godz. 18:00 w Rydutowskim Centrum Kultury
Feniks odbdzie si impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Organizator: HD MUSIC DAMIAN HOLECKI. Bilet: 35 z.

GRATIS!

250 wizytwek

23 STYCZNIA LENA POLANA RADLIN


23 stycznia o godz. 18:00 w restauracji Lena Pera w Radlinie
odbdzie si Integracyjno-biesiadne spotkanie Biznesu z
zabaw taneczn. Koszt uczestnictwa: 74 z.
23 STYCZNIA RCK RACIBRZ
23 stycznia o godz. 17.00 w sali widowiskowej w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si koncert Ireny Santor.Piosenkarka wystpi wraz z zespoem muzycznym w skadzie: Mariusz
Dubrawski -fortepian, Wojciech Ruciski - kontrabas, Grzegorz
Poliszak - perkusja. Bilety w cenie: 60 z i 50 z
25 STYCZNIA UNIWESRYTET TRZECIEGO WIEKU
WODZISAW
25 stycznia o godz. 16:00, Wodzisawski Uniwersytet Trzeciego
Wieku zaprasza tradycyjnie na wsplne spdzenie popoudnia w
I Liceum Oglnoksztaccym. Modzie Licealna wraz z Nauczycielami przygotowali program artystyczny. Koszt 15 z.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!

Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Religia
TURZA LSKA

13 stycznia 2016, nr 1 (202)

<< GazetaInformator.pl

WITA

Orszak Trzech Krli przeszed ulicami Turzy lskiej


katarzyna krentusz

Uroczysty orszak wyruszy


spod kocioa po godz. 12.00,
tu po mszy witej. W programie obchodw Objawienia
Paskiego, potocznie nazywanego witem Trzech Krli,
przewidziano rwnie jaseka
uliczne, yw szopk oraz koncert kold.
Objawienie Paskie to
chrzecijaskie wito majce uczci objawienie si Boga
czowiekowi. Jego symbolem

Fot. Justyna Koniszewska

Ju po raz drugi, spod Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy lskiej wyruszy orszak Trzech Krli.
jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, wedug ktrej
Mdrcy ze Wschodu przybyli
do Betlejem, aby odda pokon
nowonarodzonemu Jezusowi.
Organizatorami orszaku
Trzech Krli w Turzy lskiej
byli: dyrekcja, nauczyciele,
rada rodzicw szkoy podstawowej i gimnazjum oraz parafia w Turzy lskiej. Orszak
Trzech Krli, po raz kolejny,
cieszy si duym zainteresowaniem ze strony mieszkacw.

W uroczystym orszaku tumnie uczestniczyli


mieszkacy Turzy lskiej.

R E K L A M A

You might also like