You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Bardzo czsto na Mszy w. lubnej


mona
byo
usysze
fragment
dzisiejszej
Ewangelii
mwicy
o weselu w Kanie Galilejskiej.
(J 2, 1 - 12) Kim jest Jezus w opisanym
weselu w Kanie Galilejskiej? Jak peni
tam rol? I zadajmy drugie pytanie a kim jest Maryja, jak Ona peni tam
rol? Jezus czyni pierwszy cud, czyli objawia nam, e jest Boym Synem
penym mocy i Boego Ducha. Jezus prosi nas, abymy w Niego uwierzyli,
tak jak uwierzyli apostoowie.
Rola Maryi - to na Jej prob Chrystus przemieni wod w wino. Maryja jest
Wspomoycielk i Ordowniczk. Wspomaga ca rodzin, ktra
zorganizowaa wesele, a ponadto apeluje, abymy w swoim yciu zrobili to
wszystko, o co poprosi nas Jej Syn Jezus Chrystus. Kiedy dwoje ludzi zawiera
zwizek maeski, to zadaj sobie nastpujce pytania: "Czy on uczyni mnie
szczliw ?" oraz "Czy ja bd z ni szczliwy?" Czego uczy nas wesele
z Kany Galilejskiej? Pokazuje, e szczcia w yciu nie mona budowa bez
Boga. Bg dwojga ludziom zawierajcym sakrament maestwa skada
nastpujc propozycje: traktuj swoje ycie jako dar z siebie dla drugiej osoby
i dla innych. Daj z siebie wszystko. Niech twoja mio bdzie taka, jak mia
Chrystus, a wic czysta wielkoduszna i bezinteresowna. I zobacz jak t Bo
propozycje popiera Matka Najwitsza. Kade maestwo musi pamita Jej
rol - pomog wam w waszym yciu, bd u mojego Syna interweniowa
w waszej sprawie, ale pamitajcie, jeli On was o co prosi, to wykonajcie to.
Wpatrujc si w scen z Kany Galilejskiej zadajmy jeszcze jedno pytanie:
Dlaczego pierwszy cud Jezusa by na weselu?. Dlaczego nie zacz
manifestowa swojej Boskoci np. od wskrzeszenia kogo, czy uzdowienia
z jakiej choroby? Pomyl - co jest istot Boga. Mwimy, e jest ni mio.
A co jest istot maestwa? Te jest ni mio. Ale ludzka mio jest saba
i wta, potrzebuje przemiany, potrzebuje Boej pomocy. Dlatego
kontemplujc scen z Kany Galilejskiej przyjmijmy Jezusa do naszego ycia
jako jedynego Pana i promy Maryj, nasz najlepsz Matk,
by interweniowaa i wypraszaa nam cud przemiany naszych serc.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 16 STYCZNIA 2016

9:00 + Roman Bauer


4:00 + Janina ojko - Hania, Mietek Biekowski
5:30 + Stanisawa, Jzef, Andrzej, Irena
II NIEDZIELA ZWYKA - 17 STYCZNIA 2016

8:00 + Genowefa Tyrcha, Feliksa Stefaczyk


9:30 + Wacaw Dzioba - Z. Grumowicz
11:15 - Msza w. dzikczynna z okazji urodzin Doroty
11:15 + Roman Bauer
1:00 - O Boe b. dla Haliny Jedynak w 90 rocz. urodzin
1:00 - O Boe b. dla Wioli i Darka Zawadw w rocz.
lubu
1:00 - O Boe b. dla Weroniki i Henryka z okazji 67 rocz.
lubu oraz o potrzebne dary na nowy rok
1:00 - O ask uzdrowienia dla Renaty
1:00 + Jzef Cepiski w rocz. mierci
1:00 + Aleksander Walat
1:00 + Jzef, Helena Tyleccy
1:00 + Maria Mierzicka w 1 rocz. mierci
1:00 + Rozalia, Pawe, Marianna, Bolesaw Sekciscy,
Rozalia, Czesaw Chojnowscy
1:00 + Henryk Kimler
1:00 + Andrzej Borys w 14 rocz. mierci
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
7:00 - O Boe b. dla Mary z okazji 16 urodzin
PONIEDZIAEK - 18 STYCZNIA 2016

9:00 + Marianna opacki - M. Czartoryski


7:00 + Roman Bauer
WTOREK - 19 STYCZNIA 2016

9:00 - O dar macierzystwa dla Joanny i Tomasza


7:00 + Roman Bauer
RODA - 20 STYCZNIA 2016

9:00 - Za parafian
10:30 - Oakmont Mass Nursing Home
7:00 + Roman Bauer
CZWARTEK - 21 STYCZNIA 2016

9:00 - O zdrowie dla Magorzaty


7:00 + Roman Bauer

11:15-W intemcji cierpicych i konajcych - Arcybractwo


1:00 - W intencji Rodziny Radia Maryja i Telewizji
Trwam
1:00 - O Boe b. dla Marii i Tomasza
1:00 - O szczliw operacj i szybki powrt do zdrowia
dla crki
1:00 + Zygmunt Mdrek w 14 rocz. mierci
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
7:00 + Roman Bauer

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-24-2016
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Elbieta Wolski
9:30 - Boena Dulemba, Alina Zielonka, Anna
Martusiewicz
11:15 - Dzieci
1:00 - Stanisaw Bis, Zofia Duniec-Dmuchowska, Jzefa
Hoowiska
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-24-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, A. Bieciuk, J. Ryzner
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
10 STYCZNIA 2016
PONIEDZIAEK - 1 Sm 15,16-23 Ps 50 Mk 2,18-22
WTOREK - 1 Sm 16,1-13 Ps 89 Mk 2,23-28
RODA - 1 Sm 17,32-33.37.40-51 Ps 144 Mk 3,1-6
CZWARTEK - 1 Sm 18,6-9;19,1-7 Ps 56 Mk 3,7-12
PITEK - 1 Sm 24,3-21 Ps 57 Mk 3,13-19
SOBOTA - 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 Ps 80 Mk 3,20-21
NIEDZIELA - Ne 8,1-4a.5-6.8-10 Ps 19 1 Kor 12,12-14.27
k 1,1-4;4,14-21

PITEK - 22 STYCZNIA 2016

9:00 + Celina Szuliska w rocz. mierci


7:00 + Roman Bauer
SOBOTA - 23 STYCZNIA 2016

9:00 + Roman Bauer


4:00 + Janina ojko - rodz. Zynda
5:30 - O Boe b. dla Agnieszki
NIEDZIELA - 24 STYCZNIA 2016

8:00 + Alina Prusiska - rodz. Kwiek


9:30 + Stefania, Walenty Zadrony

SKADKA CSA NA DZIE 10 STYCZNIA 2016


DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$47,903.00

$15,803.00

OFIARY Z NIEDZIELI CHRTU PASKIEGO


10 STYCZNIA 2016
Ofiary - $5,310.00 II Taca
Ogrzewanie - $ 6,543.00 CSA - $102.00

Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzisiejsza
Ewangelia
ukazuje
nam
Jezusa
dokonujcego pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej,
ukazuje nam Jezusa objawiajcego swoj chwa i moc.
Uczniowie, ktrzy byli wiadkami tego znaku, uwierzyli w
Niego. A my? Czy jestemy gotowi uwierzy Jezusowi,
ktry swoj moc i chwa objawia w swoim Kociele,
zwaszcza w sakramentach witych? Podejmijmy
refleksj nad tymi pytaniami w cigu tego tygodnia.
W dzisiejsz niedziel przypada
wiatowy
Dzie
Migranta
i Uchodcy. Wiele rodzin, take
z naszej parafialnej wsplnoty, cierpi
z powodu emigracyjnej tuaczki
swoich bliskich. A ci, ktrzy opucili
ojczysty kraj i rodzinny dom
w poszukiwaniu lepszego ycia,
odczuwaj tsknot za bliskimi.
Bdmy rwnie peni dobroci
i yczliwoci dla tych, ktrzy pord
nas
si
osiedlaj,
chciejmy
towarzyszy im nasz modlitw i promy, by kady z
migrantw znajdowa dobrych ludzi gotowych przyj
mu z pomoc.
Dzi rwnie przeywamy rocznic
mierci Sugi Boego ks. Ignacego
Posadzego TChr, kapana, ktry przed
prawie 84 laty organizowa, na polecenie
Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda,
zgromadzenie zakonne ksiy i braci
chrystusowcw, powoane do pracy
wrd Polonii. W 1959 r. zaoy eskie
Zgromadzenie
Sistr
Misjonarek
Chrystusa Krla dla tego samego celu. Modlimy si o jego
beatyfikacj.
POWITANIE
Witamy dzisiaj w naszej parafii chr Filareci, ktry
uwietni swoim piewem Msz w. o godz. 1:00pm a po
Mszy w. bdzie koncertowa.
PODZIKOWANIA
Dzikujemy harcerzom i harcerkom za
przygotowanie tegorocznych Jaseek a
zespoowi Czarny Dunajec za program
witeczny przedstawiany przez ca
niedziel i podczas Opatka Parafialnego.
Dzikujemy caej ekipie kuchennej pod kierownictwem
p. Magdaleny Hondo za wspaniay obiad opatkowy i
tym, ktrzy przygotowali sal. Dzikujemy wreszcie tym,
ktrzy uczestniczyli w Opatku wspierajc nasz parafi.
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLDA
Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt
duszpastersk proszone s o wypenienie formularza,
ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do
biura.

OGLNA: Aby szczery dialog midzy ludmi


wyznajcymi rne religie przynis owoce
pokoju i sprawiedliwoci.
MISYJNA: Aby poprzez dialog i mio
bratersk, dziki asce Ducha witego, zostay
przezwycione podziay wrd chrzecijan.
OPATEK
RODZINY RADIA
MARYJA
Zapraszamy czonkw
Rodziny
Radia
Maryja w dniu 24
stycznia.
o
godz.
1:00pm na Msz w.
z udziaem ksiy goci
i o godz. 2:30pm na opatek. Bilety w cenie $20.00
mona zakupi po kadej Mszy w. Informacje - Elbieta
Bieciuk tel: 586-677-9385
KONCERT WITECZNY CHRU Z CHICAGO
W niedziel 24 stycznia na Mszach witych o godzinie
11:15am i 1:00pm bdziemy goci Chr z Chicago
piewajmy Panu z parafii w. Trjcy.
ZABAWA
KARNAWAOWA
DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie
dzieci na coroczn
ZABAW
KARNAWAOW
w naszej parafii w dniu
31 stycznia w godz. 2:005:00pm w sali Jana Pawa
II. Czeka was wiele
atrakcji. Przebrania mile
widziane. Donacja $8.00
od osoby. Dla rodziny
z trojgiem dzieci lub
wiecej - donacja $15.00.
Bilety do zakupu przy
wejciu na sal.
PIELGRZYMKA LADAMI OJCA
WITEGO JANA PAWA II
DO POLSKI I WOCH
Zapraszamy na pielgrzymk ladami w.
Jana Pawa II do Polski i Woch w dniach 27 czerwca-11
lipca 2016. W programie: Wadowice, Krakw,
agiewniki, Czstochowa, Zakopane, Aushwitz,
Warszawa oraz Padwa, Asy, Watykan, Rzym. Zgoszenia
i informacje 248 707-0577 lub 248 396-1370.
Pielgrzymka pod duchowym przewodnictwem
ks. Proboszcza Andrzeja Malejaka. Koszt Pielgrzymki
$3,350.00. Szczeglowe informacje na stronie
internetowej parafii.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:


19 I w. Jzef Sebastian Pelczar, biskup przemyski,
ktry z wielk gorliwoci i trosk realizowa program
podniesienia wiedzy, wiary i ducha wrd wiernych
i duchowiestwa swojej diecezji; jest zaoycielem
Zgromadzenia Sistr Suebnic Najwitszego Serca
Jezusowego (sistr sercanek);
21 I w. Agnieszka, ktra, wedug tradycji poniosa
mier w 12. roku ycia; opiewana w hymnach i
traktatach w. Ambroego jako gotowa i dojrzaa do mki
i do zwycistwa.
REKOLEKCJE
WYJAZDOWE
W NURCIE
LECTIO
DIVINA
PT: OJCZE
NASZ.
Jeli czujesz, e
Bg Ci zaprasza,
aby u pocztku
W i e l k i e g o
Postu
mg
zgbi modlitw, ktrej nauczy nas Jezus do naszego
Ojca to nie wahaj si, ale we udzia w Rekolekcjach, ktre
odbd si w dniach 26-28 lutego 2016 w domu
Rekolekcyjnym Sistr Felicjanek w Holy MI. Rekolekcje
bd odbywa si w klimacie pustyni, czasu milczenia,
osobistej modlitwy i adoracji. Konieczna jest rezerwacja
miejsca i wpata $135.00 za noclegi i posiki. Zapisu
mona dokona w biurze parafialnym lub w zakrystii.
Dojazd indywidualnie.
WYWIADWKI W POLSKIEJ SZKOLE
odbd si po Mszach w. 9:30 i 11:15
17 stycznia dla klas: O, I, II, III, IV
ZAWIADCZENIA PODATKOWE
Parafianie, ktrzy uywaj kopertki i potrzebuj
zawiadczenie w celach podatkowych za ofiary zoone w
ubiegym roku na koci i cele charytatywne, proszeni s
o wypenienie poniszego formularza i zwrcenie do
biura parafialnego lub zakrystii. Zawiadczenia bd
do odebrania w zakrystii.
Zawiadczenie
za ofiary zoone w roku 2015
Imi i nazwisko____________________________
Adres_______________________________

___________________________________
Nr koperty ____________

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski,
Julia Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko,
Maria Roek, Helena Salbut, Izabella, Pawe,
Dorota Kuniec, Helena Kimler, Franciszka
Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski,
Krystyna, Helena Czapla, Magdalena Roek,
Barbara W, Marek N, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka,
Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk,
Morgan Czerwiski, Jan, Maria Krok
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

01.17 - 01.24
rodzina
yko

01.24 - 01.31
rodzina
Hejnar

PEREGRYNACJA
OBRAZU MATKI
BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ
DO RODZIN
Trwa peregrynacja obrazu
Matki Boej do rodzin
naszej
parafii.
Zapraszamy do zapisu w
biurze parafialnym lub w
zakrystii. Kada rodzina moe goci przez tydzie Matk
Bo w swoim domu. Najbliszy termin - kwiecie 2016.
Maryja czeka na wasze zaproszenie.

KALENDARIUM PARAFII

24 stycznia - Opatek Radia Maryja


31 stycznia - Zabawa Karnawaowa dla dzieci
6 luty - Ostatki parafialne
9 luty - Zota Ra
10 luty - roda Popielcowa
14 luty - Spotkanie dla rodzicw I Komunii w.
20 luty - Nauka przed Chrztem dla rodzicw i
chrzestnych
21 luty - Spotkanie dla rodzicw i modziey
Bierzmowanej

PARAFIA
PARAFIAMATKI
MATKIBOEJ
BOEJCZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS

55

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy- Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Oko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

You might also like