You are on page 1of 22

OBRADOIRO DE MAGNETISMO E ELECTROMAGNETISMO

XII XORNADAS DE TECNOLOXÍA
APETEGA

Antonio Lomba Baz
http://youtu.be/kXKQxPmcaDs

EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS.
1. Compás caseiro
2. Antigravidade
3. Canón de Gauss
4. Escultura magnética. O lapis máxico
5. Experiencia de Oersted
6. Disco levitante
7. Campo magnético xiratorio xerado por unha corrente trifásica
8. Motor simple con pila cilíndrica
9. Motor eléctrico tripolar con imáns permanentes
10.Motor Mendocino (Motor de enerxía fotovoltaica con rotor levitante)
11.Motor eléctrico simple de enerxía fotovoltaica.
OBRADOIRO PRÁCTICO
12.Construción dun motor eléctrico simple
ANEXOS
Anexo I. Proceso de construción dun motor eléctrico simple
Anexo II. Porceso de construción dun motor eléctrico tripolar.

Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Compás caseiro Descrición Material A terra ten un poderoso campo magnético. principalmente ferro fundido. A construción dun compás caseiro é sinxela. • • • • Unha agulla de coser Un disco de cortiza Un imán potente Un recipiente con auga. A continuación colocámola sobre un elemento xiratorio con moi pouco rozamento. frotándolla contra un dos polos do imán durante 15 ou 20 segundos (se queremos que a punta indique ao norte debemos frotala co polo sur do imán). Neste caso un disco de cortiza que flota sobre auga. O coñecemento da orientación do campo magnético da terra permite que nos poidamos orientar utilizando o compás. Un compás está formado por unha agulla imantada que xira. . arredor dun eixe.EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS. co mínimo rozamento. Este comportamento da terra débese a que no seu núcleo prodúcense movementos de metais.. de tal maneira que a parte da agulla orientada cara ao norte correspóndese co seu polo sur magnético. hai que imantar unha agulla por frotación. Esta agulla acóplase co campo magnético terrestre. compórtase coma se fora un enorme imán.

A experiencia repítese cun tubo pechado e un aberto cun corte lonxitudinal. entre eles o cobre.Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Antigravidade Descrición Material Nesta experiencia compóbase a caída ralentizada dun imán de neodimio polo interior dun tubo de cobre. • Diamagnetismo. magnetízanse en sentido contrario ao campo.. Este experimento servirá para deducir cal dous fenómenos mencionados ten máis influencia na ralentización da caída dos imáns. compáranse as velocidades de caída e reflexionase sobre os motivos da ralentización. • Xeración dun campo magnético oposto ao do imán por efecto da indución electromagnética de Faraday-Henry e a lei de Lenz. Algúns materiais. cando se colocan no interior dun campo magnético. . Os materiais que teñen esta propiedade denomínanse diamagnéticos. • • • Un tubo de cobre pechado Un tubo de cobre aberto 2 imáns redondos de neodimio de 6 mm de diámetro. Nun principio os motivos poden ser dous.

facendo que a ultima sala disparada a vez que é atraida polo imán seguinte. Neste experimento o impulso inicial é aportado por unha bola atraida por un imán que transmite o impulso a última de varias que están unidas por unha forza magnética.Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Canón de Gauss Descrición Material Este dispositivo utiiza unha sucesión de imáns e bolas para acelerar magneticamente un proxectil. neste caso unha bola de aceiro. . O deseño deste canón basease no péndulo de Newton. que sae disparada. • • Canón ◦ Caneleta plástica ◦ Cinta illante ◦ Imáns de neodimio bolas de aceiro. no que unha serie de bolas que están en contacto transmiten o impulso dunha que golpea na primeira ata a ultima. Así prodúcese unha reacción en cadea que vai acelerando as bolas ata que a última sae disparada.

realizada en madeira maciza de sapelli. O lapis máxico Descrición Material Esta montaxe está formada por unha estrutura decorativa. para situar a unha altura precisa un imán e conseguir que un lapis se manteña en posición vertical coa punta afiada apoiada sobre un disco metálico prateado • • • • • Madeira de sapelli Lapis Imáns Prato dun disco duro Tirafondos .Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Escultura magnética.

Pila de petaca (4.Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Experiencia de Oersted Descrición Material En 1820 o científico danés Hans Cristian Oersted descubriu o electromagnetismo.5V) ou pila de 9 V Cables de conexión Compás. segundo contan as crónicas. unha corrente que circula por un condutor xera un campo magnético arredor del e cuxas liñas de forza seguen a regra da man dereita ou do sacacorchos A experiencia que se realiza é a mesma que. . fenómeno polo cal. A agulla imantada do compás xira polo campo magnético provocado pola corrente eléctrica no sentido das liñas de forza do campo.5 voltios e sitúase nas proximidades del un compás. Faise circular unha corrente por un condutor conectado a unha pila de 4. realizou Oersted. • • • • Caixa de metacrilato con condutor.

como por exemplo “MadMag”. sobre a barra central da tarrina que lle serve de guía para evitar a desestabilización • • • Unha tarrina de CD´s ou DVD´s baleira Dous discos plásticos como os que veñen nas tarrinas Imáns de neodimio.Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Disco levitante Descrición Material Un disco de plástico. pode facerse levitar coa axuda de pequenos imáns de neodimio que se poden adquirir por internet ou conseguir desmontando as barras dun xogo magnético. cos imáns colocados da forma adecuada. dos que veñen nas tarrinas dos CD´s. Para conseguir a levitación de maneira sinxela o disco móntase. Para que flote un disco de forma estable poden utilizarse aproximadamente 40 imáns .

Compás. • • • • • • • • • Transformador 380/38 Estator dun motor trifásico. Con este experimento obsérvase como un imán se acopla ao campo magnético.Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Campo magnético xiratorio xerado por unha corrente trifásica Descrición Material e ferramentas Os motores trifásicos basean o seu funcionamento na xeración dun campo magnético xiratorio que se crea no estator dos mesmos. Este campo prodúcese polo desfase de 120º entre cada unha das fases das liñas trifásicas. 3 Cables de conexión Elemento de apoio do compás e do vaso. Alicates Desaparafusador . • Introdución dun compás no estator dun motor de indución asíncrono trifásico para observar como a agulla imantada do compás se acopla ao campo magnético xiratorio. A bola atraida polo campo magnético xirará igual que o facía a agulla do compás. • Introdución dunha bola de aceiro no interior do campo magnético xiratorio. Para mostrar este fenómeno realízanse dúas experiencias. Vaso de cristal para xiro da bola Bolas de aceiro.

probablemente. o motor de funcionamento continuo máis simple que se pode construír. pasa a corrente e créase un campo magnético arredor do condutor que o impulsa. pegado no polo positivo da pila. Cando a espira condutora toca no imán. Unha pila cilíndrica en vertical serve de apoio e guía a un condutor que ten a forma adecuada para que xire a vez que conduce a corrente entre o positivo e o negativo da pila. .05 € para base do motor Unha bobina de unha espira.Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Motor simple con pila cilíndrica Descrición Material Este é.5V Dous imáns de neodimio de 6 mm de diámetro Unha moeda de 0. O campo magnético que se produce fai que o condutor interactúe cun imán sobre o que se apoia a pila. • • • • Pila de 1.

com/index.tecnoloxia. Dispoñer deste proxecto é interesante para quen queira construir este motor. O funcionamento deste tipo de motores baséase na atracción e repulsión entre as bobinas e os imáns permanentes gracias a conmutación que se produce entre as escobillas e o colector de delgas.be/b9mQDWdNL-4 Anexo II .php/electricidade/213-o-meu-vello-motorinformación electrico. o que permitirá analizar o proceso de elaboración do motor.html http://youtu.Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Motor eléctrico tripolar con imáns permanentes Descrición Material A observación do funcionamento deste motor de construción artesanal ilustra de maneira moi clara como funcionan os motores de corrente continua. Xunto con este motor achégase o proxecto de construción do mesmo. • • • Motor eléctrico artesanal de tres polos Pila de 9 V Proxecto do motor. Máis http://www.

Desta maneira conséguese que o motor xire aínda en condicións de pouca luz gracias a que o efecto do rozamento nos apoios e co aire é despreciable.. Ao circular corrente polas bobinas xérase un campo magnético que se acopla cun imán permanente situado no estator (base). un rotor cadrado con unha célula en cada unha das caras. As placas solares están conectadas por parellas a cada unha das dúas bobinas das que consta o motor.Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Motor Mendocino (Motor de enerxía fotovoltaica con rotor levitante) Descrición Este motor está movido pola enerxía eléctrica xerada nas células fotovoltaicas montadas no rotor. Para poder utilizar células fotovoltaicas de pequena potencia substitúense os apoios do motor por campos magnéticos facendo que o rotor levite sobre o estator. Material Motor Mendocino .

• • • • • Base do motor de madeira ou plástico (polistireno ou poliuretano) Células fotovoltaicas. Hai que fabricar unha base ou corpo para suxeitar os distintos elementos que forman o motor: células e imán permanente. Neste caso cámbiase a pila de petaca por células fotovoltaicas.Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Motor eléctrico simple de enerxía fotovoltaica. Imán Bobina Soportes da bobina. . Descrición Materiais Este motor está baseado no motor eléctrico simple homopolar de pila de petaca.

Dúas gomas de caucho.html información http://youtu.php/electricidade/250-motor-electrico-simple.be/9C23HqrZFk0 Anexo I .5V) Un imán de ferrita (pode utilizarse calquera tipo de imán) 70 cm de fío de cobre esmaltado de 0.com/index.5 mm de diámetro.OBRADOIRO PRÁCTICO Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Construción dun motor eléctrico simple Descrición Material Este motor está constituído por unha bobina con unhas poucas espiras xira apoiada sobre dous clips que están enganchados a unha pila de petaca. Dous clips Un alicates de puntas Un rotulador de pizarra branca ou calquera corpo cilíndrico para construír a bobina Un cuter Máis http://www. A sinxeleza desta máquina favorece a comprensión do fenómeno. A realización desta práctica na aula resulta moi gratificante pola gran motivación que produce nos alumnos a obtención de resultados moi vistosos nun curto período de tempo • • • • • • • • Unha pila de petaca (4. A construción dun motor eléctrico simple é un miniproxecto orientado a 2º ESO que se pode realizar nunha ou dúas sesións. O principal obxectivo desta práctica é que os alumnos comprendan e sexan capaces de aplicar o principio do electromagnetismo á construción dun motor eléctrico.tecnoloxia.

ANEXO I Obradoiro de magnetismo e electromagnetismo Proceso de construcción dun motor eléctrico simple Clip para escobilla. Doblado do clip 1 Doblado do clip 2 Doblado do clip 3 Doblado do clip 4 Doblado do clip 5 Montaxe do estator 1 Montaxe do estator 2 Montaxe do estator 3 Montaxe do estator 4 Bobina 1 Bobina 2 .

5 mm de diámetro 5 Pegamento de contacto 6 Lámina de cobre 7 Hojalata 8 Hilo de coser fuerte 9 Lija fina bornes de las pilas de petaca 10 3 Tornillos de M6 6 mm de diámetro 11 3 Tuercas de M6 12 3 Arandelas M6 de diámetro grande 13 1 Tuerca ancha 14 2 Imanes de puerta 15 Cinta aislante 16 Tirafondos pequeños opcional 17 Chapa de aglomerado de 8 mm tabla gruesa de caja de frutas 18 2 Pilas de petaca 19 2 Chapas de 1/2 ó 1 mm.Material necesario.. LISTA DE MATERIALES Nº Cantid.Construcción de un motor ANEXO II CONSTRUCCIÓN DE MOTORES Tipo de actividad: montaje Agrupamiento: equipos de 2 alumnos 1. de los imanes de puerta 5 1 . Material 1 1 Radio de bicicleta 2 1 Palo de Chupa-Chups 3 1 Rotulador Observaciones utilizaremos la tapa trasera 4 Hilo de cobre de 0.

Acoplamos un imán al extremo de un tornillo y comprobamos que los extremos de los otros dos atraen pequeños clavos o trozos de hojalata 6 2 .Construcción de un motor 2..Dibujos de apoyo del vídeo . A Eje B Núcleo 1º Control: Comprobamos el contacto entre los 4 elementos que forman el núcleo (tornillos y tuerca).

Construcción de un motor C Rotor Nota: Para realizar las bobinas daremos 160 vueltas para cada una de ellas. Realiza la comprobación para las tres bobinas D Base 7 3 . Conectamos un polo de la pila al extremo de la bobina y el otro polo al núcleo de hierro y conseguimos un electroimán que podrá sostener un peso considerable. 2º Control: Comprobamos que las bobinas funcionan como electroimanes.

uniendo un polo de la pila al núcleo y con el otro tocando cada una de las delgas 3. Este agujero quedará a una altura mayor que el radio máximo de giro del motor para que no toque en la base.1 COLECTOR DE DELGAS 1: Preparamos las tres delgas curvando ligeramente la lámina de cobre (pieza 6) o de hojalata para montarlas sobre el eje 2: Regruesamos con cinta aislante la zona del eje donde montamos las delgas 3: Preparamos los extremos de las bobinas. pegadas o atornilladas sobre dos pequeños tacos. Realizamos la comprobación anterior. 8 4 . cuidando de que queden paralelas y simétricas. de bobinas como electroimanes.. los rascamos para quitarle el barniz y sobre la zona regruesada llevamos cada extremo frente a la bobina contigua 4: Situamos las tres láminas (delgas) sobre los hilos de cobre. 3. montamos 2 chapas en ángulo.Construcción de un motor 3. Previamente se habrá realizado sobre las chapas los agujeros para introducir el eje del motor. más ancho que el diámetro de la circunferencia máxima de giro del motor y un poco mas largo que la longitud del eje.Procesos de los cambios respecto del vídeo.2 MONTAJE DEL ROTOR SOBRE LA BASE (ESTATOR) 1: Sobre un rectángulo de contrachapado. 3º Control: Contacto entre las delgas y los hilos que están debajo. Con hilo de coser o cinta aislante sujetamos los extremos de las delgas dejando descubierta una zona de 5 mm como mínimo.

Damos un pequeño impulso al rotor y observamos que gira libremente y con facilidad 3: Sobre la base en la que tenemos montado el rotor tenemos que montar los imanes.3 FIJAMOS LAS ESCOBILLAS A LA BASE 5º Control: Comprobación del giro del motor a la máxima velocidad con las escobillas móviles. respetando los polos de la pila y posición de las escobillas móviles y comprobamos que el motor arranca en cualquiera de las 6 posiciones de reposo. Si es necesario giramos el colector de delgas para que las escobillas queden en vertical 1: Realizamos con hojalata 2 escobillas con un agujero para fijarlas a un taco y otro para conectar el cable. 3: Damos corriente a las escobillas. 4º Control: Comprobación del giro del rotor montado. 2: Las clavamos sobre un taco pequeño de manera que cuando las acoplemos a la zona del colector de delgas realicen sobre éste una pequeña presión. Sobre unos tacos y a la altura que coincida con la bobina en horizontal.Construcción de un motor 2: Montamos el rotor sobre los apoyos y para evitar que se salga (posicionamiento axial) utilizamos 2 arandelas plásticas o metálicas dobladas. Haremos contacto con las escobillas en las delgas y las vamos girando en paralelo hasta que el motor gira a las máximas revoluciones. para que el arranque sea óptimo una de las escobillas tocará en 2 delgas a la vez. A continuación pegamos los tacos en la base de forma que los imanes queden muy próximos al extremo de las bobinas sin tocarse. 3. arranca bien tiene dificultades 6º Control: Comprobamos que el motor gira con las escobillas fijas aunque tengamos que darle una pequeña ayuda 7º Control: Comprobamos el arranque del motor en cualquiera de las 6 posiciones 9 5 . Si falla en algunas movemos ligeramente las delgas para que se produzca el arranque. de manera que se enfrenten polos opuestos. pegamos los imanes en los tacos.

Si queremos mejorar el rendimiento del motor hemos de procurar que la presión de las escobillas no sea muy grande pero que el contacto sea bueno (lijamos escobillas y delgas antes del montaje). .Construcción de un motor 6 4. NOTAS: Para vencer la inercia en el arranque y conseguir más potencia.Ejercicios voluntarios. utilizamos 2 pilas de petaca conectadas en serie.Representa el esquema eléctrico del conjunto. 10 .Diseña y construye un interruptor de para suministrar corriente al motor. en caso de ser necesario.. Además lubricaremos con aceite los apoyos del eje y dejaremos un poco de juego entre los apoyos y las arandelas de posicionamiento axial. .

11 7 . FICHA DE CONTROL Alumnos: Curso: COMPROBACIÓN 1º SUPERVISADO FECHA OBSERVACIONES Contacto entre los 4 elementos que forman el núcleo (tornillos y tuerca) 2º Las bobinas electroimanes funcionan como 3º Contacto entre las delgas y los hilos que están debajo 4º El rotor montado en la base gira con facilidad 5º El motor gira a la máxima velocidad con las escobillas móviles 6º El motor gira con las escobillas fijas (podemos ayudarle para que arranque) 7º Arranque del motor en cualquiera de las 6 posiciones de reposo NOTA: En las observaciones anotaremos los problemas que encontramos cuando la comprobación no es satisfactoria al primer intento..Construcción de un motor 4. y las soluciones que adoptamos para arreglar los problemas.Hoja de control.