You are on page 1of 4

Układ biwalentny - zalety i wady

14 stycznia 2016 · MG Projekt

Uklad biwalentny - nowoczesne ogrzewanie domu
Do niedawna w domach jednorodzinnych stosowany był zazwyczaj układ
grzewczy tak zwany monowalentny. Opiera się on na pracy tylko jednego
urządzenia (piec gazowy, olejowy, kocioł na paliwo stałe, kominek, pompa
ciepła). Jednak od kilku lat, ze względu na coraz większą popularność
pomp ciepła wprowadza się biwalentne systemy ogrzewania domu. Co to
takiego i jak to działa? W naszym klimacie, gdzie często zimą mamy do
czynienia z dużymi spadkami temperatury okazuje się, iż wybrana do
ogrzewania domu sama pompa ciepła nie posiada odpowiedniej
wydajności. Wiąże się to często z faktem, iż im wyższa wydajność
urządzenia, tym znacznie wyższe koszty instalacji. Rozwiązaniem problemu
zrównoważenia kosztów montażu instalacji pompy ciepła, jest
zastosowanie urządzenia o optymalnej wydajności i energooszczędności,
wraz z zastosowaniem drugiego uzupełniającego pracę grzewczą układu.
W przypadku powietrznych pomp ciepła, zastosowanie układu
biwalentnego jest wręcz niezbędne. Urządzenia te nie są bowiem w stanie
wypracować odpowiedniego poziomu cieplnego w domu nawet
przy kilkustopniowych mrozach. Stosuje się je z powodzeniem, w tak
zwanych okresach przejściowych, kiedy to praca pompy powietrznej
zapewnia optymalną ilość ciepłego powietrza w pomieszczeniach. Przy
Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

mrozach, te urządzenia już się nie sprawdzają i muszą być
zastąpione innym źródłem ciepła. Dlatego też przy instalacjach opartych
na pompie ciepła stosuje się alternatywne urządzenia. Przy temperaturze
zewnętrznej -7, -8 stopni Celsjusza, przejmują one obciążenie grzewcze a
pompa ciepła wyłącza się.

Pompa ciepła w układzie biwalentnym
Innym rodzajem układu biwalentnego jest tak zwany układ biwalentny
równoległy. W jego przypadku uzyskanie odpowiedniego poziomu
cieplnego w domu zapewnia praca obu układów jednocześnie. Przy
obniżeniu się temperatury poniżej, -7, -8 stopni Celsjusza, czyli osiągnięciu
tak zwanego punktu biwalencji, pompa ciepła nie wyłącza się,
natomiast do jej wspomagania załącza się na przykład piec gazowy. Jest to
najczęściej stosowany system. Jeśli drugim urządzeniem grzewczym jest
grzałka grzewcza, mówimy wówczas o układzie biwalentnym równoległym,

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

monoenergetycznym. Stosuje się także układ częściowo równoległy i
wtedy do punktu biwalentnego pracują oba urządzenia, a po przekroczeniu
tego punktu o kilka stopni drugie urządzenie przejmuje pracę. W
zależności od zapotrzebowania energetycznego domu dobiera się takie
rozwiązanie, w którym praca instalacji jest najwydajniejsza i generuje jak
najmniejsze koszty. Jest to zwłaszcza istotne przy doborze pompy ciepła.
Dla wsparcia pompy ciepła, która może nawet pracować przy wysokich
mrozach (pompy gruntowe z wymiennikiem ciepła) w pomieszczeniach
montuje się dodatkowe grzejniki zasilane z odrębnego systemu
grzewczego. Innym rozwiązaniem, może być wspomniana grzałka
grzewcza, grzejniki elektryczne, instalacja ogrzewania podłogowego, czy
nawiew ciepłego powietrza z kominka w systemie DGP. Do podgrzewania
wody użytkowej w uzupełnieniu można wprowadzić instalację solarną.

Wybór właściwego rozwiązania ogrzewania domu jest bardzo istotny,
bowiem źle dobrany układ wygeneruje spore koszty eksploatacji, a
uzyskanie dobrych parametrów cieplnych będzie utrudnione. Dlatego też
optymalnym rozwiązaniem jest tańsza wersja układu biwalentnego z
właściwym zastosowaniem obu systemów w pracy równoległej. Układ
monowalentny oparty na pracy pompy ciepła musi charakteryzować się
bardzo wysoką wydajnością, co niestety wiąże się z wysokimi kosztami,
zarówno samego urządzenia, jak i instalacji. Dodatkowo, przy wyborze

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl

pomp ciepła warto kierować się następującymi warunkami, mającymi
ogromny wpływ na ich pracę:

przy obniżaniu się temperatury zewnętrznej, wzrasta
zapotrzebowanie energetyczne ciepła w domu;
przy spadku temperatury źródła ciepła, zmniejsza się moc cieplna
oraz wydajność pompy ciepła.

Copywright©MGProjekt Pracownia Architektoniczna s.c. | http://www.mgprojekt.com.pl