BORANG PENDAFTARAN PASUKAN MSSM

PERMAINAN/SUKAN : NEGERI JANTINA : : KUMPULAN UMUR:

M02
Jawatan Sekolah

Bil 1 2 3 4 5

Nama Pegawai

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nama Pemain

No. KP

Sekolah

Mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti dalam borang M01.

Pengurus Pasukan Nama : No. KP : Tarikh :

Setiausaha Agung MSSM Negeri / Ketua Unit Sukan Cop Rasmi: Tarikh :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful