IBADAH MEMBINA INSAN BERKUALITI PENGENALAN

Manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan tertanya-tanya tentang segala macam persoalan yang timbul di setiap kotak fikiran mereka iaitu bagaimana terciptanya manusia?Adakah dari pasir atau tanah liat yang dibentuk menjadi seorang manusia yang sempurna sifatnya, yang memiliki kewarasan akal fikiran yang membolehkan manusia berfikir secara positif. Seterusnya , untuk apa manusia diciptakan? Adakah sekadar untuk menjadi hiasan di dunia ini sahaja atau sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah S.W.T. .Sudah pasti pelbagai jawapan yang bermain di minda setiap insan, dan persoalan yang terakhir ialah ke manakah destinasi yang seterusnya apabila seseorang manusia meninggalkan dunia buat selama-lamanya? Adakah ke syurga ataupun neraka tanpa dihisab amalannya semasa hayatnya telebih dahulu. Jawapan kepada persoalan-persoalan ini pasti akan menjadi panduan kepada cara perjalanan hidup seseorang insan yang lahir di muka bumi ini sehingga roh keluar meninggalkan jasad.

Firman Allah S.W.T dalam Surah Taha ayat 55 yang bermaksud :

Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain

Firman Allah S.W.T dalam Surah al-Zariyat ayat 56 yang bermaksud : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu

Firman Allah S.W.T dalam Surah al-Baqarah ayat 156 yang bermaksud : (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun

Kesimpulannya ialah setiap umat islam mestilah sedar bahawa mereka dicipta oleh Allah S.W.T untuk menjadi hamba yang taat kepada suruhannya..Mereka akhirnya akan kembali ke hadratnya, dihitung segala amal ibadat, diberi balasan di syurga atau neraka yang kekal sifatnya bergantung kepada amalan setiap manusia. Kesemua ini patut dijadikan landasan kepada umat manusia untuk mereka menjalani kehidupan, agar mereka dapat memperolehi balasan yang baik iaitu syurga dan mereka yang akan kekal di dalamnya.

PENGERTIAN IBADAH
“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu.” (Adz-Dzaariyaat : 56) “ Wahai hambaKu, Aku tidak menjadikan kamu agar Aku terhibur dari

kesepian, atau untuk membanyakkan bilangan kamu dari kekurangan, atau meminta pertolongan kamu dalam perkara yang Aku lemah, begitu juga bukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudharatan. Hanyasanya Aku menjadikan kamu untuk beribadat kepadaKu dan berzikir serta bertasbih kepadaKu setiap pagi dan petang." Hadis Qudsi.

Ibadah dari segi bahasa membawa maksud merendah diri,patuh,taat,tunduk,menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang lain. Ianya berasal dari perkataan Arab. Ini kesemuanya adalah difokuskan secara subjektif atau secara umum.Terdapat beberapa perkara yang dapat digambarkan atau dikatakan sebagai ibadah, contohnya seorang isteri yang mentaati suaminya dan menjalankan segala tanggungjawabnya. Begitu juga dengan seorang pekerja yang melaksanakan tugasnya mengikut arahan dari majikannya. Dari segi istilah pula,ibadah membawa maksud khusyuk kepada Allah S.W.T ,taat, patuh dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah S.W.T mengikut peraturan dan suruhan Allah sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan setiap masa hingga ke akhir hayat. Ia merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah swt. Jelaslah disini bahawa ketundukan dan kepatuhan seseorang manusia itu hanya ditujukan kepada Allah S.W.T .“Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Ali Imran : 31 “Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain

Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.” Al-Baqarah : 165

Ketundukan kepada Allah S.W.T bermaksud menurut, mengikut dan mendekatkan diri dengan segala perintah yang disyariatkan Allah S.W.T. Ketundukan ini berasaskan kepada perasaan sedar terhadap keesaan Allah S.W.T dan kekuasaannya atas segala sesuatu dibandingkan dengan kedaifan dan kekerdilan diri sendiri. Kecintaan dan kepatuhan ini hendaklah juga lahir dari rasa cinta kepada Allah S.W.T. Ia berdasarkan kesedaran manusia terhadap limpah kurnia Allah S.W.T, nikmat-nikmat dan rahmatnya. Kesedaran ini juga lahir daripada rasa kagum terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Kita seharusnya menyedari betapa pentingnya untuk kita mengetahui serta membezakan konsep ibadah yang ditentukan olah Islam dan bukan Islam. Ibadah merupakan pengabdian diri yang berterusan kepada Allah S.W.T, mengamal serta mengikuti kehidupan sebagaimana yang ditentukan olehnya sepanjang masa. Tidak cukup bagi kita dengan hanya mengerjakan ibadah khusus sematamata dan meninggalkan ibadah yang lebih umum. Pun begitu tidak harus ibadah umum melalaikan kita dari ibadah khusus. Ibadah khusus (Merupakan perintah-perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung di dalam Rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah Al-Quran, zikir dan seumpamanya. Ianya bersifat taufiqiyyah, iaitu dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan berhenti setakat sempadan yang telah ditentukan oleh syara dan sebagaimana yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah tanpa boleh ditambah atau dikurangkan atau membuat sebarang perubahan terhadapnya) Ibadah umum (Segala perkara atau amalan selain daripada kumpulan ibadah khusus di atas yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. Ini termasuklah seluruh perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya)

IMAN DAN IBADAH
Tunjang utama asas ajaran islam ialah iman dan ibadat kepada Tuhan Maha Esa iaitu Allah S.W.T yang wajib kita bersama-sama sembah secara ikhlas serta tidak dalam bentuk paksaan. Telah menjadi tanggungjawab serta lumrah kehidupan manusia khususnya umat islam untuk menyerah diri dan mendorong mereka mencari Tuhan atau Kuasa Yang Tertinggi iaitu Allah S.W.T. . Jika kehidupan rohani ini tidak dipenuhi dan diselimuti dengan menyembah Allah S.W.T serta bertakwa kepadanya maka ia boleh mendorong mereka mencari serta menyembah selain dari Allah S.W.T seperti dewadewa,matahari,bulan,bintang,hantu,syaitan dan sebagainya. Tidak ada sebarang kebaikan dan faedah kepada manusia sekiranya mereka beriman dan beribadat melainkan mereka melakukan tiga perkara mengikut dasar tertentu iaitu iman yang bersih daripada sebarang syirik, ibadat menurut cara yang ditetapkan dan dengan ikhlas dan yang terakhir sekali mematuhi hukuman Tuhan. Menjadi seperti riadah badan sekiranyan ibadah yang dilakukan tidak dilahirkan dari iman yang sejati dan tulus ikhlas datang dari hati nurani. Iman yang sejati tidak akan sempurna sekiranya tidak ada kepatuhan serta ketakwaan kepada perintah dan hukuman kepada yang Esa. Disini jelaslah bahawa Tuhan itu Maha Esa lagi Maha Perkasa. Seluruh alam semesta serta isi kandungannya diciptakan oleh Yang Maha Esa. Segala nikmat dan rezeki yang diberikan sejak dilahirkan sehinggalah ditamatkan riwayatkan hanyalah dari Allah S.W.T. . Oleh yang demikian tidak sepatutnya manusia berlaku syirik atau bersekutu kepadaNya kerana manusia juga haruslah sedar bahawa Allah S.W.T tiada bandingannya dengan yang lain serta hendaklah bertakwa sepenuh hati tanpa sebarang keraguan.

Kesimpulannya ialah iman dan ibadah mempunyai hubungan yang sangat erat kerana lahirnya ibadah itu ialah datannya dari keimanan,sedangkan keimanan itu lahir sebagai tanda bukti kebesaran Allah S.W.T di hadapan manusia dan keimanan juga akan dapat melahirkan ketaatan,kepatuhan ketundukan serta ketakwaan kepada Yang Maha Esa dan itulah yang dinamakan IBADAH.

" Dan Aku tidak menciptakanjm dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku sekali-kali tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak mengehendaki mereka memberi Aku makan. " (Surah Adz-Dzaariy at, ayat 56-57)

Untuk menjadikan seseorang itu muslim mestilah menjadikan kehidupan ini memenuhi tuntutan dalam bentuk peribadatan yang telah ditetapkan oleh Islam. Samaada dari sudut hati, lidah dan seluruh anggota serta segala amal perbuatannya mengikut ketetapan syariat Islam. (Fathi Yakan: 2000: 32-33)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful