Remaja

:
Perkembangan Konsep Kendiri Dan Indentiti Remaja 1. Pengenalan.

Dalam bahasa Inggeris perkataan “adolescence” berasal daripada bahasa latin “adolesre” yang bermaksud “membesar” atau “membesar menjadi matang” Rogers (1981) di dalam Jas Laile Suzana Jaafar (2008). Jika diperincikan remaja di gambarkan sebagai suatu proses iaitu proses mencapai atau memperoleh sikap dan kepercayaan yang diperlukan demi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat. Terdapat perbezaan mendefinasikan remaja di kalangan ahli psikologi. Ada yang menyatakan Kanak-Kanak – Remaja - Dewasa r e m a j a sebagai suatu t e m p o h perkembangan fizikal, satu konsep yang abstrak, satu fenomena sosiobudaya atau berdasarkan sikap remaja terhadap hidup. Walauapapun definisi remaja, secara umumnya, remaja adalah satu zaman yang dimulai dengan akhil baligh dan berakhir apabila memasuki alam dewasa. Dengan kata lain ianya zaman peralihan dan transisi antara zaman kanak-kanak dengan dewasa. Pada tahap remaja ini adalah satu tahap yang kritikal bagi manusia, kerana pada tahap ini, adalah satu tahap di mana proses pembentukan konsep kendiri dan identiti manusia yang mana ianya mempengaruhi tingkahlaku dan keperibadian individu sepanjang hayat.

Aspek perkembangan remaja Aspek Biologi Emosi Interpersonal Bila remaja bermula Akhil baligh Mula berpisah dengan ibu bapa Mula berminat dengan hubungan rakan sebaya Bila remaja berakhir Sistem pembiakan matang Peralihan identiti diri

Sosial

Pendidikan Undangundang Kronologi

Berupaya membentuk perapatan dengan rakan sebaya. Mula belajar peranan Memperoleh status dan kerja, peranan keluarga keutamaan orang dewasa dan sosial. Memasuki sekolah Tamat persekolahan menengah Status juvana Status orang dewasa Lebih kurang 13 tahun Lebih kurang 20 tahun

2.

Konsep kendiri remaja

Merupakan satu perkara penting kepada kewujudan dan tingkahlaku seseorang individu. Ianya persepsi terhadap kendiri nyata menentukan apa yang seseorang itu alami dan bagaimana ia mengulanginya dan juga membenarkan seseorang individu

menghubungkan diri dengan persekitaran dengan cara yang tidak akan mengugat keutamaan peribadi.

3.

Kepentingan konsep kendiri positif
 Membentuk personaliti  Membentuk tahap pertahanan diri dari pengaruh negatif  Membentuk tahap pertahanan diri tingkahlaku negatif

4.

Memperkukuh konsep kendiri
 Kesempurnaan kendiri Perkembangan potensi membina. diri yang

Konsep Kendiri Kukuh Identifikasi

 Identifikasi Kemunculan nilai dan tujuan hidupkendiri.  Kecemerlangan dan pencapaian Desakan untuk bersaing sesama sendiri akan menentukan arah kendiri.  Identiti Perasaan yang seseorang itu berbeza dengan orang lain.

Kecemerlangan dan pencapaian Identiti

5.

Perubahan konsep kendiri

 Remaja semakin matang dari segi intelek dan boleh berfikir tentang konsep abstrak secara langsung, pendekatan kognitif ini boleh mempengaruhi remaja itu sendiri mencirikan diri.  Konsep kendiri menjadikan remaja boleh tersusun dan dibezakan.  Boleh melihat diri secara psikologi, lebih berminat untuk memahami personaliti diri dan mengapa ia bertingkahlaku tertentu dikenali sebagai konsep kendiri remaja yang kian matang.  Konflik dan tekanan yang wujud hasil daripada ketidak selarasan antara kognitif dan personaliti menyebabkan perkembangan identiti terjejas.

Pengkaji
Hall Dusek dan Flaherty (1981)

Harter (1990) Simmons, Rosenberg dan Rosenberg (1973)

Kesimpulan kajian Zaman remaja adalah zaman “storm and stress” yang dicirikan oleh keadaan tertekan. Harga diri stabil dari zaman kanak-kanak sehingga zaman remaja Individu mempunyai harga kendiri tinggi pada zaman kanakkanak akan mempunyai harga kendiri tinggi pada zaman remaja. Harga kendiri individu semakin meningkat pada zaman remaja. Turun naik imej kendiri berlaku pada individu samada individu mula memasuki zaman remaja dan bukannya sepanjang zaman remaja

Antara hasil kajian perubahan-perubahan hargakendiri

6.

Kepelbagaian harga-kendiri
 Remaja perempuan • Harga kendiri lebih rendah • Imej kendiri longgar • Cenderung mencirikan diri dengan ciri-ciri buruk dan negatif • Risau tentang paras rupa • Risau berkenaan prestasi akademik  Kelas sosial • Remaja kelas pertengahan mempunyai harga kendiri lebih tinggi untuk meningkatkan taraf kehidupan

7.

Identiti
4 keadaan identiti: Pencapaian identiti • Berfikir secara aktif tentang isu penting dalam hidup seterusnya membuat pilihan dan komited dengan pemilihan itu. • Ciri-ciri: Kekuatan identiti  Sense of humor  Harga kendiri tinggi  Berdikari  Foreclosure Membuat komitmen yang dirancang oleh orang lain untuk diapditasikan dalam hidup tanpa memikirkan sendiri pilihan yang wujud. • Ciri-ciri: Gembira dan bangga dengan diri tetapi menjadi dogmatik apabila idea yang dikemukakan tidak diterima orang lain.

Pencapaian identiti Foreclosure Difusi identiti Moratorium

 Difusi identiti • Keliru identiti • Mungkin akan atau tidak memikirkan alternatif-alternatif (krisis) dan dengan itu tidak membuat sebarang komitmen. • Ciri-ciri: Tidak ada komitmen diri yang sukar difahami

 Terpisah  Tidak lengkap  Tidak menglami sebarang krisis  Moratorium • Kebanyakan remaja berada di status ini. • Aktif meneroka atau mencuba pelbagai peranan dan identiti serta menguji dan mencuba pelbagai komitmen dalam konteks yang membenarkan penerokaan dibuat. • Berusaha membuat keputusan, bergerak ke arah komited dan mungkin akan mencapai identiti • Ciri-ciri: Pening  Pemarah  Ada sifat bersaing  Bimbang  Berada dalam konflik

8.

Pengaruh pembentukan identiti
 Jantina • Remaja wanita memperoleh identiti dengan:i) mendefinasikan diri mereka lebih kepada perhubungan dengan orang lain ii) menilai diri berdasarkan tanggungjawab dan keupayaan mereka mengambil berat tentang orang lain dan juga diri mereka iii) melalui kerjasama
Masyarakat

Identiti
Jantina Ibubapa

 Ibu bapa • Perhubungan antara remaja dengan ibu bapanya akan menentukan status identiti remaja berkenaan • Indentiti remaja akan terbina sekiranya ibu bapa menawarkan kasih sayang dan bimbingan serta membenarkan anak mereka berdikari.  Masyarakat

• •

Persekitaran sosial mempengaruhi pembentukan identiti remaja kerana wujud interaksi budaya di dalam sesuatu sistem sosial Interaksi ini yang akan mempengaruhi pembentukan identiti ini.

9.

Pautan
http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/remaja.html http://www.scribd.com/doc/6137477/PERKEMBANGAN-FIZIKAL-DAN-FISIOLOGIKAL-REMAJA

http://psikologiperkembangan-remaja.blogspot.com/

Laman sesawang ini di bina adalah untuk memenuhi keperluan Kursus FEM 3101 (Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak dan Remaja) Tugasan 2 Semester 1 2009/2010 Bechelor Sains Pembangunan Manusia. Laman sesawang ini hanyalah contoh dan tidak memberikan perkhidmatan yang sebenar. Segala maklumat yang terkandung di laman sesawang ini mungkin tidak benar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful