You are on page 1of 92

Seria EMOCJE i UCZUCIA w Wydawnictwie Am ber

Peter Kummer Chc! Mog! Osign!


Gael Lindenfield Samokontrola emocjonalna
Maya Phillips Doskonao emocjonalna
Peter Schmidt Trening inteligencji emocjonalnej
Brenda Shoshanna Dlaczego mczyni odchodz?
w
przygotowaniu
Heidelore Kluge Optymici yj duej
Polecamy rwnie seri TWOJA KARIERA
Sandi Mann
Jak w pracy ukrywa to, co czujemy,
i udawa to, co czu powinnimy
Ronna Lichtenberg, Gene Stone
Praca byaby wspaniaa, gdyby nie ci ludzie
Peter Ku mm er
CHC!
MOG!
OSIGN!
Przekad Pawe Wieczorek
AMRFD
Tytu oryginau
ICH WILL, ICH KANN, ICH WERDE
Die hohe Schule des konstruktiven Denkens
Redaktor serii MAGORZATA CEBO-FONIOK
Redakcja stylistyczna DOROTA KIELCZYK
Redakcja techniczna ANDRZEJ WITKOWSKI
Korekta
URSZULA KARCZEWSKA
RENATA KUK
Projekt graficzny okadki MAGORZATA CEBO-FONIOK
Opracowanie graficzne okadki STUDIO GRAFICZNE WYDAWNICTWA AMBER
Skad WYDAWNICTWO AMBER
KSIGARNIA INTERNETOWA WYDAWNICTWA AMBER
Tu znajdziesz informacje o nowociach i wszystkich naszych ksikach!
Tu kupisz wszystkie nasze ksiki!
http://www.amber.supermedia.pl
Copyright 1994 UND 1999 RA. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH,
Miinchen. Alle Rechte vorbehalten.
For the Polish edition Copyright by Wydawnictwo Amber Sp. z o.o. 2000
ISBN 83-7245-558-9
Nikt nie wie, jak due ma moliwoci, pki ich nie wyprbuje. Johann
Wolfgang Goethe
Czowiek yje znacznie poniej swoich moliwoci. Drzemie w nim ogromny
potencja, ktrego w wikszoci przypadkw nie wykorzystuje.
Dale Carnegie
Spis treci
Wstp
13 Prolog
14
Ksika dla ciebie
17
Przypadek"
17
Faza wzrostu
19
Prawa natury
20
Samodyscyplina
21

Dziaanie
21
Natura - nasz wzr
22
Postacie lodu
23
Samodzielnie wyleczone ble plecw
25
Apel
26
Zaprzeczanie
32
Praca nad sob
33
Prawa nwrnlci
34.
Czowiek - pan wasnego wiata
35
Odmiana losu
36
Wizja celu
36
Informacja dla partnera
37
Walka z nawykami
38 Umowa z nauczycielk
39
Kosmiczna moc
40
Wytrwao
41
Zaufanie
42
Kontakt z rzeczami
42
Rozmowa z ciaem
43
Kreacja rzeczywistoci
44
Zwtpienie?
45
Dowiadczenia z podry
47
Uprzedzenia
47
Zrozumienie
48
Spacer po piekle
49
Znajomi z Christchurch
50
Spenienie marze
51
Rozpoznanie wasnych pragnie
52
Kapitulacja, czyli przegrana
53
Zemsta" bogw
54
Fantazje na jawie
55
Powszechna moliwo tworzenia obrazw
56 Przypadek
Svtiiflrip awarvinp
C7
Schematy mylenia
58 Ostatnie pienidze
59
Znaki i cuda
63
Cierpienie
63
Sen
64
Powrt
65
Pozytywne mylenie i dobre wyksztacenie
65
Nieuczciwe sztuczki
66
Mdroci na candy dzie
67
Pocztek wsppracy
76
Panowie wiata
78
Powrt do natury
79
Australijskie mewy
80
Przemdrzali turyci
80
Czstka wiedzy
81
Wpyw otoczenia
84
Karuzela wymwek
85
Konsekwencja
86
Samouzdrowienie
86
Wcieke telefony
87
Uczciwa gra
87

56

Dowiadczenia Izabeli
90
Ciekawo
91
Mdra babcia
91
Diagnoza
92
Cud"
92
Sebastian
93
Wizyta w Las Vegas
94
Mistrzowie iluzji
98
Forma afirmacji
100
Spostrzeenia
103
Ujawnione tajemnice
104
Wybaczenie
104
Cykl ycia i mierci
105
Ambicje rodzicw
106
Wzr do naladowania
107
Astma
108
Wirus grypy psychicznej
109
Poranna afirmacja
111
Mdrzec
111
Myli przewodnie
114
Zwtpienie i wiara
115
Zmiana decyzji
115
Spotkanie po latach
117
Wypadek w lesie
118
Codzienna proba
119
Glos siostry
119
Brodawka
120
Sprawczy duch
122
Strach
123
Harmonia natury
124
Bodce podprogowe
124
Dziaanie bodcw podprogowycli
Wybr kasety
130
mier z wciekoci
130
Zazdro i katar
131
Mombasa zamiast Pekinu
132
Czowiek widmo
133
Nostradamus
134
Strach - pogromca duszy
139
Rozwizanie
141
wiadomo wasnej siy
142
Dziewczyna na posyki
142
Niebezpieczna zwyka" wiadomo
Dziecice zy
145
Odzyskany samochd
145
Zaufanie
146
Przekupka
146
Nurek
147
Realizacja obaw
148
Samoocena
150
Sukcesy Mikoaja
151
Wypadek
152

125

143

Oszustwo Jerzego
154
Wygrana w toto-lotka
155
Ja, bramkarz
156
Zguba
156
Karta wstpu
157
Kreatywne mylenie w sporcie
158
Odwaga
159
Trening poznawczy w klubach pikarskich
160
Reporta
161
Jedna strona medalu
161
Blokady i ograniczenia
162
Negatywne rejestry
163
Skuteczna pomoc
164
Pogbianie ycia
164
Wykaz terminw
166 Podzikowania
167
Wstp
Najnowsza ksika Petera Kummera jest praktycznym przewodnikiem.
Wskazuje, jak udoskonali swoje ycie, w jasny sposb przedstawia
moliwo wykorzystania naszych ukrytych talentw i si. Chc! Mog!
Osign! zawiera specyficzny i konkretny program, ktry pozwala
stworzy indywidualny plan, umoliwiajcy realizacj celw.
Tak j ak w swoich poprzednich bestsellerach Kummer pisze z przej
-rzystoci, si i zapaem czowieka, ktry sam efektywnie zastosowa
poznawcze i duchowe zasady, przedstawiane i interpretowane przez mojego
ma, nieyjcego ju doktora Josepha Murphy'ego.
Kady, kto chce si wicej dowiedzie o swoich wrodzonych zdolnociach
i prowadzi lepsze, bardziej spenione ycie, uzna t ksik za
objawienie i bezcenn lektur.
Jean L. Murphy
Prolog
Dzi mamy pierwszy ciepy majowy dzie w roku. Siedz na tarasie i
rozkoszuj si tym, e znw mona by na dworze bez swetra. Patrzc na
pola z modym, zielonym zboem, koyszcym si swobodnie na wietrze,
kolejny raz rozmylam, ilu ludzi od stuleci powanie zastanawia si nad
yciem, zwaszcza nad zwizkami midzy wiadomoci a podwiadomoci.
Myl o tym, poniewa trzy tygodnie temu dostaem od ony w prezencie
ksik z fragmentami wierszy i prozy oraz gbokimi mdrociami
yciowymi. Ten gruby tom lea - prawdopodobnie przez pomyk -w
pojemniku na tani ksik w jednej z najwikszych ksigarni w
Stuttgarcie i ona postanowia mi go kupi.
Od tygodni rozmylaem, jak zabra si do mojej trzeciej ksiki oraz
jak j skonstruowa, i ten wanie prezent podsun mi odpowiedni
pomys.
Ludzie, ktrzy od duszego czasu zajmuj si pozytywnym - lub
kreatywnym - myleniem, na pewno znaj wszystkich wielkich badaczy tego
zagadnienia: doktora Josepha Murphy'ego, Napoleona Hilla, W. Klementa
Stone'a, Normana Vincenta Peale'a, K.O. Smitha, Donalda Curtisa, Emeta
Foksa, Ernesta Holmesa, Chrisa Griscoma, Shakti Gawaina. Wielu
czytelnikw z zapaem pochania ich ksiki. Wymienieni autorzy
wiedzieli bowiem, jak zrozumiaym jzykiem wyjania
przyczyny wydarze w naszym yciu, ktre chtnie okrelamy mianem
przypadkw".

Czy to moliwe, by filozofi kreatywnego mylenia zajmowao si w


przeszoci zaledwie kilka tysicy osb? A moe to tylko czubek gry
lodowej, ktrej -jak wiadomo -nad wod wida jedynie niewielk cz?
Moe w minionych wiekach wicej ludzi doskonale wiedziao o
interesujcych nas zjawiskach? yli, kierujc si prawami, jakie nimi
rzdz, ale nie czuli potrzeby pisania o tym ksiek?
Kiedy zaczem si zajmowa wspomnianym zbiorem cytatw, bardzo szybko
zauwayem, e obok Goethego, Schillera, Nietzschego, Kleista,
Szekspira, Wilde'a, Grillparzera, Morgensterna i Shawa -by wymieni
kilku najsawniejszych - wielu, czasem nieznanych mi autorw,
wypowiedziao bardzo mdre stwierdzenia, majce bezporedni albo
poredni zwizek z ide kreatywnego (pozytywnego) mylenia jako
elementu poprawy jakoci ycia. Prawie 800 stron ksiki byo dla mnie
prawdziw kopalni wiedzy i pomysw. Zdecydowaem si wic zacytowa
kilka najwaniejszych mdroci i wyjani ich gbsze znaczenie w
kontekcie okrelonych wydarze, przykadw i historii, ktre znam z
autopsji lub opowiada.
Wszystkie cytaty znakomicie nadaj si do wykorzystania jako hasa
przewodnie codziennego dziaania i mog by pomocne niezalenie od tego
czy jedziemy samochodem, siedzimy za biurkiem czy stoimy przed lustrem
w azience. Przywoane sentencje bd nas cigle na nowo motywowa i
inspirowa - zarwno jako wypowiadane gono afirma-cje (pozytywne
hasa akceptacyjne) w trakcie codziennej pracy z podwiadomoci, jak i
hasa motywacyjne, kiedy akurat nie wiedzie si nam najlepiej.
Myl, e cytowane powiedzenia kademu sprawi tyle samo radoci, ile
mnie, gdy je czytaem. ycz wiele zadowolenia ze spotkania z moj mam nadziej - pouczajc ksik.
Ksika dla ciebie
Wszystko dobrze si koczy dla tego, kto umie czeka. Lew Tostoj
Ta zawierajca szereg wicze ksika nie jest skierowana do okrelonej
grupy ludzi. Wydaje mi si, e moe by ciekawa dla kadego, poniewa
oferuje jasne i praktyczne rozwizania, do zastosowania niemal we
wszystkich sytuacjach yciowych. Podwiadomo bez przerwy stara si
nam pomc - niezalenie od tego, czy chcemy by zdrowsi, szczliwsi,
odnosi wicej sukcesw, czy po prostu y ciekawiej, znale
zadowalajcy zwizek, wyj z depresji, schudn, stan na nogi po
cikiej chorobie czy znale now, dochodow prac. Za pomoc tej
ksiki pragn zwrci uwag na to, w jaki sposb - cho sobie tego nie
uwiadamiamy - wybirczo i z wasnej woli cigamy na siebie wszystkie
problemy. Kto pozna reguy rzdzce psychik, moe si odpowiednio
przygotowa do walki z tak zwanymi przeciwnociami losu. Wanie o to
mi chodzi: chc wyjani, jak rodz si nasze kopoty, ebymy mogli
rozpoznawa je ju wtedy, kiedy kiekuj, i znajdowa odpowiednie
rozwizania.
Przypadek"
Punktem wyjciowym mojej ksiki jest ogromny sukces, jaki odnis
doktor Joseph Murphy, ktry sprzeda miliony egzemplarzy swojej
18
Chc! Mog! Osign!
Potgi podwiadomoci*. Nieszczcie, pech, choroby i przede wszystkim
zdarzenia tak chtnie nazywane przez nas przypadkiem maj swj zarodek,
swoje korzenie w naturze i mog bardzo atwo zyska pozytywny wymiar,

jeszcze zanim wyzwol cierpienie albo nieszczcie. Umiejtno


wiadomego kierowania wasnym yciem, planowanie sukcesw i szczcia
z wojskow dokadnoci", wydobywanie swoich talentw z gbin
podwiadomoci oraz wykorzystywanie ich w realnym yciu - to wszystko
jest atwe i moliwe do zrealizowania przez kadego, kto konsekwentnie
bdzie postpowa wedug zawartych w tej ksice zalece. wiadomo i
podwiadomo s jak dwaj dobrzy przyjaciele, ktrzy razem id przez
wiat.
Przewanie jednak ludzie znaj tylko sposb dziaania wiadomoci. Z
braku wiedzy, niewiadomie cigle popeniaj fatalny w skutkach bd.
Polega on na tym, e - mwic w przenoni - wsiadaj do aglwki bez
steru oraz sternika i w swojej ignorancji wierz, e bez nawigacji
zdoaj bezproblemowo pyn po burzliwym morzu ycia. wiadomo w
stanie czuwania i rozum zostay nam dane przez Stwrc do dokonywania
ocen, wywaania argumentw i podejmowania decyzji. Podwiadomo - z
czego wikszo ludzi nie zdaje sobie sprawy - ma natomiast za zadanie
zrealizowa postanowienia podjte wczeniej. Podwiadomo zachowuje
si jednak w do osobliwy sposb - nie analizuje, czy to, co szef
(wiadomo) zleci do realizacji, jest korzystne (pozytywne) czy
niekorzystne (negatywne), lecz dziaa zgodnie z zasadami obowizujcymi
w kadej armii: rozkaz to rozkaz!
Kto jednak by w wojsku, wie, e nie kade sowo dowdcy jest rozkazem,
i umie rozrnia niezobowizujc rozmow od polecenia. Jeeli
przechodzcy ulic oficer yczy onierzowi miego dnia, nie jest to
oczywicie rozkaz, jeli jednak wezwie go do gabinetu, kae mu stan
na baczno i oznajmi: Kowalski, zostalicie dzi wyznaczeni do
penienia warty od 22.00 do 24.00", modszy rang wojskowy musi
wypeni polecenie, inaczej zostanie pocignity do odpowiedzialnoci
za odmow wykonania rozkazu. Podobnie ma si sprawa ze wiadomoci
* Ksika zostaa opublikowana po polsku zarwno pod tym tytuem, jak i
pod tytuem Magia wiary (wszystkie przypisy pochodz od tumacza).
Ksika dla ciebie
19
i podwiadomoci: podwiadomo nie realizuje kadej myli. Jest tak
zaprogramowana, e reaguje procesem realizacyjnym jedynie na dwa
rodzaje myli:
1. Stale nawracajce.
2. Poczone z uczuciami lub emocjami*.
Zazwyczaj z wszelkiego rodzaju uczuciami, ale take bezporednio z
emocjami, poczone s myli, ktre stale nawracaj. Wemy przykad:
dwudziestoletni student zakochuje si w dziewczynie. Cigle myli o
wybrance i zastanawia si, jak j zdoby, wic nie moe spa, mniej
jada, jest zdekoncentrowany na wykadach i nerwowy. W swoim wntrzu, w
duszy, nieustannie tworzy sceny, przedstawiajce to, co chciaby
przey. W jego wyobrani dziewczyna mwi, jakim jest wspaniaym i
niepowtarzalnym facetem, i chce by tylko z nim. Zamy, e wybranka
serca jest wolna i pragnie mie chopaka. Jeli modzieniec bdzie
coraz bardziej pogbia swoje yczenie i nie pozwoli, by cokolwiek
odwiodo go od celu, czyli kae podwiadomoci zrealizowa marzenie, w
krtkim czasie osignie sukces.
Co si stanie? Poprzez stae powtarzanie okrelonych obrazw oraz
doczenie do nich takich uczu, jak mio i tsknota modzieniec

zleci" swojej podwiadomoci, by urzeczywistnia podany i


wyobraany stan wsplnego szczcia . Podwiadomo - w cakiem
neutralny sposb - konsekwentnie bdzie realizowaa rozkaz, na przykad
aranujc przypadkowe" spotkanie z wymarzon osob w metrze, na
dyskotece albo na ulicy.
Faza wzrostu
Tak jak przyroda take podwiadomo ma okrelone fazy wzrostu.
Wszystko, czego sobie yczymy z caego serca, niezalenie, czy
* W jzyku polskim sowa uczucie" i emocja" s zazwyczaj traktowane
jako synonimy. W tradycji niemieckiej istnieje tendencja okrelania
mianem emocji uczu silnych", gwatownych".
20
Chc! Mog! Osign!
jest to natury materialnej, czy -jak w przypadku studenta niematerialnej, potrzebuje fazy wzrostu". Dopiero po przejciu tego
etapu podwiadomo moe zrealizowa nasze yczenie. Kto za szybko
rezygnuje albo powie sobie: Tej dziewczyny nigdy nie zdobd",
niekorzystnie wpywa na proces rozwoju, a nawet go cofa, poniewa w
podwiadomoci pojawia si energia strachu i zwtpienia. Proces
realizacji zostaje gwatownie zatrzymany.
Jeeli zasadzisz jabo i bdziesz jprzez lata pielgnowa, drzewo
zakwitnie i przyniesie owoce. Jeli jednak - z braku wiary w prawa
natury - miesic przed pierwszym zakwitniciem zetniesz jabo,
twierdzc: I tak nie zakwitnie!", odwrcisz proces rozwoju i
odbierzesz sobie szans na zebranie jabek.
Prawa natury
Czowiek stanowi cz przyrody i podlega jej prawom. Tak jak przyroda
tworzy owoc z nasienia, z niczego" czyni co uchwytnego i
trjwymiarowego, tak samo my za pomoc nieskoczonej potgi
podwiadomoci moemy kreowa uchwytne, trjwymiarowe rzeczy z
nasienia", jakim jest myl.
Z pestki jabka wyronie jednak tylko jabo, nie powstanie drzewo
pomaraczy. Podobnie jest z nami. Jeeli cigle bdziemy myle o
niedostatkach finansowych i zdrowotnych, nie osigniemy szczcia,
dobrobytu i zdrowia. Byoby to wbrew prawom natury. Strach, myli o
niemiych stronach ycia to nasienie, z ktrego podwiadomo materializuje nieszczcia, choroby i straty materialne - nie jest bowiem
w stanie ocenia swojego dziaania. Podwiadomo ma wycznie za
zadanie realizowa, co jej nakazano. Kto stale programuje w sobie
strach, zwtpienie, bied, zazdro i nienawi, zamieniajc te uczucia
na obrazy w sposb, w jaki robi to student - cho w pozytywnym
kierunku - nie powinien si dziwi, jeeli z zasianego ziarna wyronie
drzewo, ktre rodzi kwane albo trujce owoce. Z woonej w ziemi
pestki jabka z czasem powstan setki jabek. Dokadnie tak samo jest w
twoim przypadku. Wszystko, co emitujesz w sferze duchowej, mylisz albo
wypowiadasz - obojtnie, czy pozytywne, czy negatywne Ksika dla ciebie
21
wraca do ciebie wzmocnione i spotgowane. Podwiadomo bowiem zawsze
wzmacnia i mnoy - takie ma zadanie.
Samodyscyplina

Podwiadomo mona porwna z kontem bankowym: niezalenie od tego,


czy masz saldo dodatnie, czy debet, narastajce odsetki powoduj
wzrastanie sumy, tyle tylko e przy dugu biedniejesz, a jeli masz
pienidze - bogacisz si.
Pozostamy przy tym przykadzie. Wiadomo, e zmiana debetu na koncie w
stan powyej zera" wie si z podjciem jednoznacznej decyzji oraz
siln wol. Tak samo jest z negatywnym programowaniem w naszej
podwiadomoci. Krtkotrwae zmiany nie wystarcz, trzeba podj
ostateczn decyzj dokonania zasadniczych zmian oraz mie elazn wol,
by bezkompromisowo trzyma si rozpocztej drogi pozytywnego
przeprogramowania.
Dziaanie
Na dalszych stronach opowiem o ludziach, ktrzy z bardzo dobrym
skutkiem kroczyli drog przeprogramowywania siebie. Poka, w jaki
sposb osignli zamierzone cele i pozytywnie wpynli na swoje ycie
oraz warunki yciowe. We wszystkich przypadkach pozytywn zmian
powodowao dziaanie" - konsekwentne stosowanie wiedzy o prawach
rzdzcych ludzk psychik i technik kreatywnego mylenia. Jeszcze nikt
nic nie osign niestaoci, lenistwem i litowaniem si nad sob,
poniewa (dziki Bogu) nikt nie moe manipulowa naturalnymi prawami
mylenia, dziaania i wiary oraz sprawi, by przestay dziaa. Musisz
zrozumie, e gdy szukasz winnego, e co poszo nie tak", powiniene
najpierw spojrze w lustro.
Natura - nasz wzr
Kade przyjcie na wiat to ponowne przyjcie na wiat.
Wilhelm Busch
Aby wyraniej pokaza wspdziaanie wiadomoci i podwiadomoci oraz
lepiej uwidoczni, jak absolutnie konieczne jest dla nas i naszego
ycia istnienie obu sfer, znw odwoam si do przykadu z natury.
Jeli przez kilka lat obserwujemy jedno i to samo drzewo, zauwaamy, z
jak oczywistoci, niczym na tajny rozkaz, wypuszcza na wiosn nowe,
mode licie, ajesienije gubi. Soki wracaj do pnia. Z jak dum lena
papro wystawia w lecie licie na pokaz i jak harmonijnie wycofuje
yciodajne pyny do korzeni, kiedy zblia si chodna pora roku. Temu
prawu natury podlegaj zarwno drzewa, paprocie, jak i wiele innych
rolin. Suche brzowe licie zrywa jesienny wiatr, lec na ziemi, by z
biegiem czasu zgni i znw sta si elementem ziemi. Sia, ktra
przepeniaa licie, nie jest jednak stracona -jedynie oddzielia si
od swojej trjwymiarowej postaci (licia) i wycofaa do pnia albo
korzenia, by nastpnej wiosny da ycie nowym pkom, a za kilka
miesicy nowym liciom. W ten sposb zamyka si wieczny krg pocztku i
koca. Tak samo dzieje si z ludmi. W chwili mierci take i my
opuszczamy ciao, by - jak powiedzia doktor Murphy - wstpi w
nastpny wymiar, w now, stworzon z delikatniejszej materii przestrze
yciow. Nasze ciao fizyczne ulega zniszczeniu, ale sia, ktra je
uduchowiaa, trwa dalej.
Natura - nasz wzr
23
Cho ludzie bez wikszego protestu uznaj, e okrelone prawa i zasady
rzdz przyrod, czsto mocno wtpi w to, e dotycz one take ich
samych. Dlaczego tak si dzieje? Nietrudno na to odpowiedzie. W chwili
narodzin dusza zapomina o poprzednich ywotach w przestrzeni

delikatniejszej materii", z ktrej inkarnujemy si w ciao fizyczne. W


momencie mierci dzieje si na odwrt - dusza traci pami
dotychczasowej egzystencji oraz tego, co wartociowe w bycie cielesnym,
w postaci z niedelikatnej" materii. W ten sposb przeywalimy wiele
ywotw - zarwno w ciaach duchowych, jak i fizycznych. Nowy li na
drzewie te nie poznaje swojego poprzednika, lecego na ziemi wrd
tysicy lici. Dopki yjemy w trjwymiarowym wiecie, jestemy tak
bardzo skupieni na cielesnoci, e wyobraenie sobie istnienia i
funkcjonowania pod postaci delikatnej" materii, bez zwykego ciaa,
przekracza percepcyjn zdolno naszej wiadomoci. I bardzo dobrze, e
tak jest.
Wemy jeszcze jeden przykad. Podczas zimowego spaceru oda-mujesz z
zamarznitego jeziora kawaek lodu. Zamy, e jest wielkoci piki
tenisowej. Bez trudu daoby si wybi szyb, a nawet zrani kogo t
tward grudk o ostrych brzegach. Bierzesz jednak ld do domu i
wkadasz do garnka, ktry stawiasz na ogniu. W cigu kilku minut masz
wod. Nie da si jej zapa, przecieka midzy palcami, a ciepy pyn
nie wyrzdzi nikomu krzywdy. Dalsze podgrzewanie sprawi, e wkrtce nic
w nim nie bdzie. Woda osadzi si jako para na szafkach, oknach i
cianach kuchni. Pary nie da si uchwyci, a tym bardziej wykorzysta
do zranienia kogokolwiek. Jeli otworzysz okno, wystarczy kilka minut,
by cakowicie znikna. Kuchnia znw bdzie sucha, a milczcym
wiadkiem caego zdarzenia jest pusty garnek.
Postacie lodu
Co si stao? Poprzez zmian temperatury otoczenia kawaek lodu, ktrym
moge kogo zrani, znikn. Czy jednak naprawd tak si stao? Nie.
Porcja energii, ktr wyamae z tafli na jeziorze, znajduje si teraz
-cho w delikatnej" postaci, jako wilgotne powietrze - w atmosferze,
24
Chc! Mog! Osign!
w ktrej unosi si coraz wyej, by kiedy wrci na ziemi w formie
deszczu albo niegu (jeli nastpi to w zimie, moe znw przeksztaci
si w ld).
Chciabym wyranie podkreli, e ksika ta nie jest rozpraw o
reinkarnacji. Jeli jednak chcesz zrozumie, w jak prosty sposb nasza
podwiadomo moe urzeczywistnia i materializowa zamiary, powiniene
wiedzie, e jest niecielesna i towarzyszy nam we wszystkich fazach
wiecznego ycia jako opiekun i tarcza ochronna.
Jeli interesujesz si badaniami nad procesem umierania, reinkarnacj i
zagadnieniami pokrewnymi, polecam kilka lektur, powiconych tej
tematyce. Blisze zajcie si wspomnianymi zagadnieniami rozbioby ramy
tej ksiki.
Elisabeth Kubler-Ross:
Rozmowy o mierci i umieraniu (Pozna 1998)
Reifwerden zum Tode (Dojrze do mierci)*
Lernen, wie wir Abschied nehmen (Nauczy si egna) Raymond M. Moody:
ycie po yciu (wiele wyda polskich)
Refleksje o yciu po yciu (kilka wyda polskich, take pod tytuem
Refleksje nad yciem po yciu)
W stron wiata (Bydgoszcz 1992)
ycie przed yciem (Bydgoszcz 1991) William Mac Intosh:
Den Tod uberleben (Przey mier) Jane Roberts:

Gesprdche mit Seth (Rozmowy z Sethem)


Die Natur der Psyche (Natura psychiki)
Nasza podwiadomo jest nie z tego wiata", dlatego nie zna adnych
ogranicze i zrealizuje wszystko, w co wierzymy, czego si twardo
trzymamy i o czym jestemy przekonani. Jeli niezmiennie
* Z pozycji wymienionych przez autora podano po polsku tytuy, miejsce
i rok wydania edycji polskich, skatalogowanych przez Bibliotek
Narodow. Tytuy polskie w nawiasach to robocze tumaczenia.
Natura - nasz wzr
25
spodziewasz si czego, to podane zjawisko wystpi w twoim yciu. Z
tego powodu wszyscy jestemy kowalami wasnego losu. Czy to nie
wspaniae?
Samodzielnie wyleczone ble plecw
Ronald mia stae ble plecw, nie chcia jednak i do lekarza. Z
czasem ble zaczy go tak mczy, e po przeczytaniu ksiki o pracy z
wyobraeniami postanowi sam pozby si cierpienia. Zacz od nagrania
na kasecie nastpujcej sugestii: Wszystkie siy lecznicze mojego
ciaa koncentruj si na plecach; na miejscu, ktre mnie boli.
Lecznicze wiato pynie skoncentrowanym strumieniem do korzeni mojego
problemu i cakowicie go likwiduje. Dzikuj nieskoczonej inteligencji
we mnie za cudowne wyleczenie".
Magnetofon bez koca odtwarza zarejestrowan tre. Ronald sucha
tego tekstu kilka razy dziennie - przez kilka minut, z zamknitymi
oczami, cakowicie odprony. Moliwie najwyraniej wyobraa sobie, e
rzemielnicy nacigaj mu w plecach ruby i nakrtki, instaluj stalowe
spryny, napinaj wizki mini, ktre widzia jako stalowe liny, i w
ten sposb przywracaj sprawno jego plecom. Robi to konsekwentnie,
co dzie przez cztery tygodnie, i po tym czasie ble cakowicie
znikny. W trakcie rozmowy o tym zdarzeniu, w 1993 roku, na
organizowanym przeze mnie kursie treningowym, powiedzia: Wiem
dokadnie, skd wziy si ble. Grywaem w pik rczn w hali, gdzie
bya bardzo twarda, betonowa podoga. Kilku moich kolegw leczyo si z
powodu identycznych blw, musieli jednak zrezygnowa ze sportu.
Wiedziaem, jaka czeka mnie diagnoza, tak bardzo jednak lubi pik
rczn, e powiedziaem sobie: Jeli moja podwiadomo przyprowadzia
mnie do tego akurat klubu i tej akurat hali, to wie, jak dostosowa
moje ciao do zaistniaych okolicznoci!"
Pewnej nocy Ronald otrzyma od podwiadomoci odpowied na swoje
afirmacje pod postaci snu. Ujrza robotnikw mocujcych ruby na
stalowych konstrukcjach mostu Golden Gate w San Francisco. Zobaczy
te, e jeden z nich poprawia ruby w plecach kolegi, jakby przyjaciel
26
Chc! Mog! Osign!
i afirmacjach dokadnie t metod - by bowiem przekonany, e sen to
odpowied podwiadomoci na pytanie o wyzdrowienie. Plecy zareagoway
odpowiednio. Ronald od przeszo dziesiciu lat nie ma blw i bez
przerwy gra w pik rczn - cho od dwch lat na mikkiej pododze,
poniewa klub zbudowa now, wiksz i nowoczeniejsz hal. Kiedy
pojawiaj si lki albo problemy, zawsze moesz si zwrci z pytaniem
do swojej podwiadomoci.
Apel

Na koniec tej historii zwracam si z bardzo pilnym apelem: kiedy


odczuwasz bl albo masz problemy zdrowotne, id do lekarza i wspieraj
jego wysiki za pomoc duchowego oddziaywania - pozytywnymi
sugestiami, afirmacjami i wyobraeniami. Sam nie podejmuj adnych
ryzykownych dziaa. Moesz prbowa si sugestii usun paskudny
odcisk, niewinny katar albo kurzajk. Pamitaj jednak zawsze o tym, e
jeszcze nikt tak od razu nie zosta mistrzem. Pomoc zaufanego lekarza
tak dugo bdzie konieczna, dopki nie osigniesz mistrzostwa.
Przykadaj szczegln wag do okrelenia zaufany lekarz" i wybierz
sobie z pen wiadomoci specjalist, z ktrym bdziesz mg
porozmawia o zwizkach chorb ze zjawiskami duchowymi. Liczba lekarzy
gotowych do wsppracy stale ronie. Powoli odchodz w zapomnienie
skostniae pogldy profesora medycyny Sauerbrucha, ktry powiedzia:
Dusza? Rozcinaem setki ludzi i nigdy nie dostrzegem duszy!"
Ciao - co w coraz wikszym stopniu akceptuje medycyna akademicka -jest
zwierciadem duszy, a problemy psychiczne z czasem prowadz do blokad w
ciele i niemal bez wyjtku stanowi podstaw wszelkich chorb. Aby
pozby si schorzenia, trzeba nie tylko usun objawy, lecz rozwiza
problemy psychiczne. Nie wystarczy wyci skalpelem chorej czci
organizmu - w takim przypadku choroba da o sobie zna w innej czci
ciaa.
O tym, jak zapobiec powstawaniu blokad i likwidowa te, ktre ju
istniej, by nie spowodoway szkd, dowiesz si w dalszych rozdziaNatura - nasz wzr
27
Teraz w skrtowej formie przedstawi kilkanacie oglnie znanych
schorze i problemw. Przedstawi ich najprawdopodobniej sze przyczyny
psychiczne oraz proponowane przeze mnie nowe zaprogramowanie
podwiadomoci, suce zmianie i rozwizaniu problemu. Wasne notatki
z osiemnastoletniej pracy nad kreatywnym myleniem poczyem z
zaleceniami doktor Louise Hay, przedstawionymi w ksice Lecz swoje
ciao oraz wskazwkami doktora Donalda Curtisa zawartymi w poradniku
jego ksiki Wie man Probleme lst (Jak rozwizuje si problemy).
Objaw: Alkoholizm.
Powd: Lk, poczucie niszej wartoci, brak samoakceptacji i mioci do
innych ludzi.
Nowe zaprogramowanie: Wierz w si mioci i zaufania, ktra
doskonale si we mnie rozwija. W tej wanie chwili emanuj t si,
ale take w duym stopniu j odbieram".
Objaw: Bezrobocie.
Powd: Lk, obawy, brak pewnoci siebie i odwagi. Nowe zaprogramowanie:
Wierz, e bd bogaty. Jestem przepeniony pewnoci siebie. Dzikuj
za nowe miejsce pracy, ktre pojawia si teraz na horyzoncie; dostan
dobre wynagrodzenie i jestem bardzo szczliwy z nowego zadania, ktre
dokadnie odpowiada moim umiejtnociom i wyobraeniom".
Objaw: Bieda.
Powd: Znaczenie: Pienidze s brudne! Wypieranie myli o niedostatku,
strach przed przyszoci.
Nowe zaprogramowanie: Pienidze pyn do mnie szerokim strumieniem;
otwieram si na dobrobyt, ktry zapewni mi podwiadomo. Pienidze s
dobre. Od teraz s miym towarzyszem ycia".
Objaw: Brak celu.

Powd: Brak zaufania we wasne siy, poczucie niszej wartoci,


28
Chc! Mog! Osign!
Nowe zaprogramowanie: Nieskoczona inteligencja podwiadomoci
wskazuje mi waciwe miejsce w yciu, w ktrym czuj si dobrze. Mog
wykorzysta swoje zdolnoci i zagwarantowa utrzymanie zarwno sobie,
jak i rodzinie. W odpowiednim czasie wyranie dostrzeg i zrozumiem
informacj, jak przesya mi podwiadomo, a ju teraz dzikuj jej za
wspania prac".
Objaw: Brak czasu.
Powd: Niepokj, dezorientacja, stres, niepewno. Nowe
zaprogramowanie: Z dnia na dzie staj si spokojniejszy, bardziej
rozluniony, coraz lepiej organizuj sobie czas. Ze wszystkim sobie
wietnie radz, mam coraz wicej wolnego czasu. Jestem siln
osobowoci, odnosz ogromne sukcesy - zarwno w yciu prywatnym, jak i
zawodowym. Jestem za to bardzo wdziczny podwiadomoci".
Objaw: Choroba lokomocyjna. Powd: Strach, lk*, zagubienie,
samolubstwo. Nowe zaprogramowanie: Ciesz si wspania i harmonijn
podr do... Peen zaufania do siebie, spokojny i rozluniony, ze
wiadomoci, e stale otacza mnie boska opieka, wsiadam do samochodu
(samolotu, pocigu, statku). Tak uwaam i mwi to uczciwie".
Objaw: Depresja.
Powd: Lk, strach przed yciem, obawa przed nadmiernymi wymaganiami,
bezustanny pesymizm.
Nowe zaprogramowanie: Kocham ycie w caej jego wspaniaej
rnorodnoci; otwieram si na przyja i mio; mam szerokie
zainteresowania. Jestem teraz bardzo szczliwy i zadowolony. Wszystko
jest dobrze".
Objaw: Kamanie.
Powd: Nieuczciwo, bdny system wartoci, tchrzostwo.
* W psychologii mianem strachu okrela si obaw przed czym
okrelonym, mianem leku nrzpH n7vm tiisn-rplnrwm
Natura-nasz wzr
29
Nowe zaprogramowanie: Jestem wobec wszystkich ludzi uczciwy; mam
otwarte serce. Zawsze jestem szczery".
Objaw: Dokonywanie kradziey.
Powd: Chciwo, bdny system wartoci, niepewno, brak harmonii ze
wiatem.
Nowe zaprogramowanie: Jestem zdrowy, bogaty i szczliwy; wszystko,
czego oczekuj od ycia, spywa do mnie cudownymi drogami dziki
nieskoczonej potdze mojej podwiadomoci. Jestem cierpliwy i peen
zaufania".
Objaw: Nerwowo.
Powd: Niepewno, napicie, upr, zawzito, strach.
Nowe zaprogramowanie: Doskonale radz sobie w yciu, umiem
si wycofa w odpowiednim momencie, ufam tkwicej we mnie
sile Boga i z kadym oddechem emanuj coraz wikszym spokojem
i pewnoci siebie".
Objaw: Samotno.
Powd: Brak samoakceptacji, mioci i wiary we wasne siy.
Nieuczciwo wobec samego siebie.

Nowe zaprogramowanie: Dzikuj nieskoczonej inteligencji we mnie za


idealnego partnera, z ktrym ju nawizaem duchowy kontakt. Cakowicie
wierz we wasne siy i akceptuj partnera tak samo, jak siebie,
przyjmuj nas takimi, jakimi jestemy. Kocham ycie we dwoje i jestem
bardzo szczliwy".
Objaw: Nienawi.
Powd: Ignorancja, przesdy, tendencja do autodestrukcji. Nowe
zaprogramowanie: Okazuj teraz moim blinim jedynie mio i
zrozumienie, poniewa to, co wysyam, zawsze wraca do mnie spotgowane.
Ufam nieskoczonej potdze podwiadomoci, ktra mieszka we mnie i w
innych ludziach; dlatego zarwno ja, jak i kade stworzenie jestemy
godni mioci oraz szacunku. Tak jest. Tak naprawd uwaam".
30
Chc! Mog! Osign!
Objaw: Niepewno.
Powd: Brak uporzdkowania, mioci, zaufania do siebie samego, strach.
Nowe zaprogramowanie: Moje ycie to pasmo sukcesw. Jestem siln
osobowoci, pen poczucia wasnej wartoci i ufnoci we wasne siy.
Wszystko, co zaczynam, kocz z wielkim powodzeniem, staj si coraz
bardziej pewny siebie - pod kadym wzgldem. Wanie tak jest".
Objaw: Nieudacznictwo.
Powd: Brak samoakceptacji, ograniczanie swoich moliwoci, strach,
brak zaufania we wasne siy.
Nowe zaprogramowanie: Udaje mi si wszystko, cokolwiek zrobi. Odnosz
same sukcesy. Sia mojego ducha jest nieograniczona. Cechuje mnie
odwaga, pewno siebie. Szczcie nigdy mnie nie opuci. W moim yciu
nie pojawi si nawet cie klski. Tak jest".
Objaw: Palenie tytoniu.
Powd: Naogowo, chciwo, wrogo, niepewno. Nowe zaprogramowanie:
Przekazuj panowanie nade mn oraz moj stale narastajc pewno
siebie nieskoczonej potdze podwiadomoci. Jestem wolny, wyleczony z
naogu i peen nowej siy yciowej. Nale do grona szczliwcw,
ktrzy nie pal".
Objaw: Problemy finansowe.
Powd: Strach przed strat, chciwo, ograniczanie si, brak zaufania
do wszystkiego i wszystkich.
Nowe zaprogramowanie: Pienidze pyn do mnie szerokim strumieniem.
Moje ycie jest jednym wielkim sukcesem. Daj z siebie wszystko, co
najlepsze, i to, co najlepsze, wraca do mnie spotgowane. To
wspaniae!"
Objaw: Problemy seksualne.
Powd: Bdna ocena pci przeciwnej, brak mioci, niepewno,
strach, lek Drzed Doraka.
Natura - nasz wzr
31
Nowe zaprogramowanie: Akceptuje si takim, jakim jestem. Jestem
otwarty i zdolny do dawania mioci fizycznej i psychicznej. Mj
partner czuje t gotowo i w takim samym stopniu otwiera si przede
mn, poniewa moje ciao jest zwierciadem mojej duszy. Co za wspaniae
uczucie, mc dawa i przyjmowa mio. Dzikuj za to z caego serca".
Objaw: Przymus jedzenia.

Powd: Brak samoakceptacji, wewntrzny chaos, brak mioci, zastpcze


zaspokajanie potrzeb.
Nowe zaprogramowanie: Kocham ci {poda wasne imi). Jeste dzieckiem
nieskoczonej inteligencji, kochasz ycie i ludzi. Akceptujesz si
takim, jaki jeste. Jesz tyle, by by szczupy, szczliwy i zdrowy.
Waysz zgodnie z boskim porzdkiem ... kilogramw. Tak ma by".
Objaw: Rozczarowania.
Powd: Brak celu i zainteresowa, niedostateczne uczestnictwo w yciu.
Nowe zaprogramowanie: Kocham ycie i jego nieskoczon rnorodno.
Moje ycie ma gbszy sens. Dzikuj podwiadomoci, ktra zapoznaje
mnie wanie z tym, co w peni odpowiada moim zainteresowaniom oraz
upodobaniom. Wspaniale jest mie cel".
Objaw: Rozstania.
Powd: Wycofanie, egocentryzm, egoizm, brak mioci i zainteresowania
innymi ludmi.
Nowe zaprogramowanie: Otwieram si na ycie w czyim towarzystwie.
Przycigam do siebie ludzi, ktrzy do mnie pasuj. Wiem, e ycie to
nieustanne dawanie i branie. To, co najlepsze, wraca do mnie w
nasilonym stopniu. Od dzi jestem gotw, dawa to, co najlepsze".
Objaw: Ponoszenie strat.
Powd: Mylenie otrceniu, podliwo, niepewno, karanie siehie>
32
Chc! Mog! Osign!
Nowe zaprogramowanie: Ufam nieskoczonej inteligencji mojej
podwiadomoci. Jestem szczodry, chtnie daj i dostaj z powrotem
bardzo duo dobrego - zarwno w sensie materialnym, jak i duchowym.
yj peni ycia ku zadowoleniu mojemu i wszystkich ludzi".
Objaw: Uleganie wypadkom. Powd: Agresja, al do innych ludzi,
tumienie emocji. Nowe zaprogramowanie: Upajam si spokojem i
wolnoci. Rozumiem, e kady czowiek ma prawo by takim, jakim chce
by. Dziki temu wszystkim ludziom ycz mioci i caego szczcia
tego wiata. Tak jest".
Objaw: Zo.
Powd: Egoizm, zazdro, wrogo.
Nowe zaprogramowanie: Mio, zrozumienie i wyczucie zarwno
samego siebie, jak i innych ludzi ronie we mnie z dnia na dzie".
Zaprzeczanie
Przy autoterapii najwaniejsze jest potwierdzenie (afirmacja) tego, co
chcesz osign. Nigdy nie naley zaprzecza temu, czego nie podasz.
Jeli obawiasz si poraki, nie wolno sobie mwi: Nie jestem
nieudacznikiem", naley mwi: Jestem czowiekiem sukcesu!" Trzeba na
to zwrci szczegln uwag, poniewa zaprzeczenie jest odwrconym
potwierdzeniem, a podwiadomo realizuje hasa potwierdzajce. Jeli w
twojej podwiadomoci dominuje haso braki", mwieniem Niczego mi nie
brakuje!", wzmacniasz to, co negatywne. Jeeli jednak powiesz:
Osignem w moim yciu peni", nakadasz na zjawisko negatywne
zjawisko pozytywne (tak jakby na poprzedni melodi na tamie
magnetofonowej nagra now) i z biegiem czasu ugrun-tujesz w swojej
podwiadomoci treci pozytywne. Jak wiesz, nieograniczona potga w
twoim wntrzu realizuje jedynie dominujce aspekty w psychice.
Powtarzaj wic nieustannie to, co pozytywne -

Natura - nasz wzr


3 3
wtedy w twoim yciu bdzie si pojawia coraz wicej dowiadcze
pozytywnych.
Praca nad sob
Kto wypenia swoj dusz nienawici, uraz i strachem, zbiera owoce
tego siewu, a zwykle s to wszelkiego rodzaju choroby i nieszczcia.
Jeli zmienisz wewntrzn przemow", myli na temat siebie samego i
wiata, zmienisz swoje ycie.
Sformuuj wasny zestaw afirmacji albo skorzystaj z tych, ktre
zaproponuj. Jednak przynajmniej 20 minut dziennie powi na afirmacj i dziaaj konsekwentnie. Dwa razy dziennie po si albo usid
wygodnie na 15 minut i wyobraaj sobie, e ju jeste tym, kim chtnie
by zosta. To bardzo wzmocni dziaanie afirmacji.
Dodatkowo sta 3 razy dziennie na 5 minut przed lustrem i gono
wypowiadaj afirmacj. Ostrzegam, e pocztkowo wyda ci si to gupie".
Przyapiesz si na tym, e bdziesz prbowa uciec" przed swoim
obrazem w lustrze. Z czasem jednak taka reakcja zaniknie. Dostrzeesz,
jak niezwyk rzecz jest ch zaprogramowania si na nowo. wiat wok
jest z natury pozytywny, jedynie my stalimy si z biegiem czasu
negatywni i dlatego czujemy si nieswojo, gdy mamy sobie powiedzie
prosto w twarz, ile tkwi w nas mioci, jacy jestemy szczliwi i e
odnosimy sukcesy. Jeli si nie poddasz i pokonasz t faz, zauwaysz,
e w trakcie lustrzanej terapii", jak nazwa ten rodzaj autosugestii
doktor Murphy, pojawiaj si pozytywne uczucia.
To nasza opinia o nas samych decyduje, czy jestemy szczliwi,
zamoni, zdrowi i odnosimy sukcesy. Kto przez trzy miesice wytrzyma
lustrzan terapi" i dodatkowo bdzie stosowa technik imagina-cyjn
(tworzenie wewntrznego filmu, ukazujcego nas takimi, jakimi
chcielibymy by), ten z pewnoci osignie tyle pozytywnych efektw,
e nawet do gowy mu nie przyjdzie, by w przyszoci zrezygnowa z tych
wicze.
Zdystansuj si od ludzi, ktrzy chc ci zawrci z tej drogi. Czytaj
ksiki o kreatywnym myleniu. Na kilka miesicy zrezygnuj z
przegldania nrasv sensarvinfii i innvrh aazet \ch lektura nrzftnenia
r.^nwieka
34
Chc! Mog! Osign!
strachem przed mierci, wojn, porwaniami, AIDS, morderstwami, nabija
gow mylowym mieciem! Wystarczy, jeli raz dziennie wysuchasz
wiadomoci - dostarcz ci do materiau do zgryzot.
Prawa psychiki
Ty i tylko ty jeste odpowiedzialny za to, co zbierzesz" w yciu, bo
sam wybrae i zasiae ziarno - nawet jeli czasami nie chcesz w to
uwierzy. Ale wanie tak od milionw lat dziaaj niezmienne prawa
natury i nie ma adnego znaczenia, czy w nie wierzysz, czy si z nich
miejesz. Nauka o kreatywnym myleniu nie jest zwizana z wiar ani
przynalenoci do Kocioa czy sekty, lecz zagadnieniem wynikajcym ze
zdrowego rozsdku. Prawa rzdzce kreatywnym myleniem s bardzo
proste. Kto je dostrzee, zrozumie i postara si y z nimi w zgodzie,
ten bdzie stale otoczony pozytywnymi zjawiskami. Im wczeniej
zaczniesz respektowa prawa psychiki, tym szybciej pojawi si w twoim

yciu odpowiednie rezultaty - niezalenie od tego, jaki masz kolor


skry, jakiej jeste pci czy narodowoci. Wszyscy pochodzimy od tego
samego pierwotnego ducha - bez wzgldu na to, czy przyszlimy na wiat
w Polsce, Niemczech, Turcji czy Ameryce. Nienawi do obcokrajowcw
wynika z nienawici do siebie samego. Ci, ktrzy j w sobie krzewi,
ktrego dnia bd musieli zebra jej owoce. Ale protestowanie
przeciwko nienawici wobec obcokrajowcw jest bdem. Jeli chcemy
osign podane efekty, powinnimy gosi przyja z innymi narodami.
Walka z nienawici tylko nasila nienawi.
Czowiek - pan wasnego wiata
Interesuj si swoim yciem, jeste jedyn osob, ktra moe co z nim
zrobi!
Ilse Pannek
Ty i tylko ty jeste bogiem we wasnym wiecie. Nikt nie moe myle
ani podj decyzji za ciebie. Tylko ty jeste w stanie tego dokona.
Kiedy pewien bezrobotny lusarz opowiedzia mi swoj smutn histori.
Kiedy mia 53 lata, jego firm z dnia na dzie zamknito. Kademu
cigle powtarza monotonnym tonem to samo zdanie: W moim wieku nikt
mnie nie zatrudni!" Jak wiadomo, echo wraca tymi samymi sowami.
lusarz co dzie narzeka na rzd i niski zasiek dla bezrobotnych. W
cigu roku od zwolnienia zdar niejedne buty w poszukiwaniu pracy.
Kada odmowa oznaczaa oczywicie kolejne potwierdzenie jego filozofii
i w ten sposb coraz bardziej utwierdza si w swej negatywnej
postawie.
Pewnego dnia crka si go zacigna na wykad o pozytywnym myleniu.
Kiedy wrci po 3 godzinach do domu, ona niemal go nie poznaa. Nagle
pojawi si w nim optymizm. Podczas wykadu zrozumia, e tak naprawd
gwn przeszkod jaka cigle przed nim staa, byo jego negatywne
nastawienie.
Nastpnego dnia znw zajrza do dziau ogosze gazety. Ku zdziwieniu
ony zapozna si ze wszystkimi ofertami pracy - nie tylko z tymi, w
ktrych szukano lusarza. onie wyjani: W przeszoci
7!Ai/c7f aaA-ri}pm
7<* naAaip cip wvsir7tii'p na liionr^a
tfray iprnnt
36
Chc! Mog! Osign!
wiem, e to by wielki bd. ycie najwyraniej chce mi da now
szans, a nie mnie ukara, jak przypuszczaem w swojej gupocie".
Dwa miesice pniej spotka starego przyjaciela, z ktrym nie widzia
si od lat.
Przyjaciel prowadzi doskonale prosperujcy sklep filatelistyczny. Jego
wsplnik dwa lata wczeniej zmar, wic gdy mczyzna dowiedzia si o
bezrobociu naszego lusarza (ktry zna si na znaczkach), zaproponowa
mu wspprac. lusarz z entuzjazmem i bez zastanowienia zgodzi si,
zebra wszystkie swoje pienidze i zosta wsplnikiem w firmie
przyjaciela
Od tamtego czasu mino kilka lat, a sfrustrowany lusarz jest
odnoszcym sukcesy przedsibiorc.
Odmiana losu
Obecnie ma 65 lat i nieustannie pracuje zawodowo. Wyzna, e bez
wykadu na temat kreatywnego mylenia najprawdopodobniej do dzi
siedziaby bez pracy i opakiwa swj los. Czowiek - dopki nie pozna

i nie nauczy si wykorzystywa potencjau swojej podwiadomoci


-realizuje jedynie 10 procent swoich moliwoci. Ten, kto dzi nie ma
pracy, nie moe si nad sob uala. Powinien potraktowa t
okoliczno jako szans na rozpoczcie czego nowego i z zaufaniem
przekaza swojej podwiadomoci zadanie rozwizania problemu. A
podwiadomo na pewno odpowie.
Wizja celu
Jeli i ty chwilowo nie masz pracy, z pewnoci chciaby si
dowiedzie, jak zacz si przeprogramowywa, cho brak ci pienidzy i
masz na karku mnstwo problemw.
Oto recepta dla tych, ktrzy pragn zebra si na odwag i natychmiast
zacz zmienia swoj sytuacj. To, co zaproponuj, nie zadziaa
jedynie wtedy, gdy sprbujesz oszuka samego siebie, zatrzymasz si w
ooowie droei albo zrezvenuiesz. Zaczvnaimv!
Czowiek - pan wasnego wiata
37
Rano, po kpieli i umyciu zbw, po si na 25 minut na plecach i
wcz odpowiedni muzyk albo kaset z sugestiami podprogowymi
(wyjanienie tego pojcia znajdziesz na dalszych stronach), najlepiej
dotyczcymi sukcesu. Zrb 10 spokojnych wdechw i wydechw. Wyobra
sobie ze wszystkimi szczegami, jak wykonujesz prac, ktra dawaaby
ci szczegln satysfakcj. Wywoaj przy tym rado i zaangauj si w
scen tak, by miaa wszelkie cechy realnoci. Niech wyimaginowany szef
gratuluje ci niezwykych osigni, poczuj wyranie, jak koledzy
ciskaj ci do i klepi ci po plecach. W wyobrani otwrz z on
butelk szampana, uczcij now, dobrze patn prac -tak jak by to
zrobi, gdyby wszystko dziao si w rzeczywistoci. Pu wodze
fantazji, bd maksymalnie kreatywny. Te oraz podobne sceny przeywaj w
cigu dnia najczciej, jak si da. Moesz to robi take z otwartymi
oczami, pracujc w ogrodzie albo spacerujc. Za kadym razem, na koniec
wicze, powiedz sobie gono i wyranie (cho moesz to zrobi te po
cichu): Dzikuj nieskoczonej inteligencji mojej podwiadomoci za
to, co wanie przeyem. Cakowicie ufam swojej wewntrznej sile,
ktra mnie stworzya i od pocztku idealnie mn kierowaa. Stworz
teraz idee i dziea, jakich jeszcze nie stworzono".
Informacja dla partnera
Na 6 tygodni zapomnij o wizytach w lokalach rozrywkowych i ogldaniu
wiadomoci w telewizji. Skoncentruj si na wewntrznym filmie". Unikaj
wszelkich negatywnych wypowiedzi. Porozmawiaj z partnerem o tym, co
robisz i dlaczego to robisz, by w chwili, kiedy zaczynasz medytowa,
nikt nie sdzi, e co z tob nie tak. Nie ogldaj filmw akcji ani
reportay o sytuacji bezrobotnych. To do niczego dobrego ci nie
zaprowadzi. Czytaj natomiast budujce ksiki. Bez pardonu wyrzucaj z
domu kadego, kto nawet po trzecim ostrzeeniu chce ci sprowadzi na
ziemi". Twoja podwiadomo podlega przeprogramowaniu i albo uda si
to cakowicie, albo wcale. Wanie dlatego, e dotychczas kadego dnia
bye tylko lustrem wasnych myli, Wpdzio oif> wr ci/tn*-if w
Irtrpi prmr tWwisy Tfilt if*st niednandna. musisz
38
Chc! Mog! Osign!
si jak najszybciej od niej uwolni. Ze zych podszeptw znajomych
natychmiast wycigaj konsekwencje.

Jeeli popracujesz nad sob w ten sposb przynajmniej przez 6 tygodni,


stwierdzisz, e powoli stajesz si innym czowiekiem, a twoja
podwiadomo dostarcza ci coraz wicej pozytywnych uczu i wiary w
przyszo. Oczywicie nie przestawaj szuka pracy. Jeli jednak twoja
kandydatura bdzie odrzucona, w adnym wypadku nie rezygnuj. Ju dobrze
znasz swoj przyszo: jest taka, jak wyobraasz sobie w duchu. To
wanie powinno ci dawa kadego dnia coraz wicej wiary.
Jeeli jeszcze wtpisz w moje sowa (co doskonale rozumiem, bo sam
przez wiele lat nie wierzyem w skuteczno pozytywnego mylenia),
zastanw si, czy ju kiedy byo w twoim yciu tak, e co szczeglnie
dobrze si udawao, gdy bardzo mocno tego chciae. Gzy nie
przewidziae wtedy w wyobrani podanego efektu i kiedy nastpi,
powiedziae: Wiedziaem, e si uda!".
Walka z nawykami
1 kwietnia 1992 roku poznaem Mari. Spotkalimy si w Wiedniu.
Mielimy wystpi w programie telewizyjnym Wir aktiv (My aktywni).
Program by pomysem znanego pisarza i dziennikarza Josefa Kirschnera.
Zaczto go nadawa w 1991 roku i przedstawiano w nim midzy innymi
wskazwki, rady oraz zachty dotyczce pozytywnego mylenia. Do tego
czasu niestety nie byo adnego niemieckojzycznego programu, ktry
mgby si w tym zakresie mierzy z My aktywni, wic nalea si pokon
panu Kirschnerowi. Ale wanie dlatego, e program by niezwyky,
przeciwnicy i krytycy szybko si zjednoczyli i na pocztku 1993 roku
doprowadzili do wycofania go z emisji.
W kadym razie zostaem wraz z Mari zaproszony przez pana Kirschnera
do Wiednia, do wystpu w programie. Maria miaa wtedy 14 lat. Kiedy nas
sobie przedstawiano wieczorem w przeddzie nagrania, zobaczyem par
bardzo bystrych oczu, wyraajcych du pewno siebie. Maria przez
lata obgryzaa paznokcie, zwalczya jednak ten nawyk, w dodatku
zupenie samodzielnie. Nie syszaa ani o doktorze Murnhvm. ani innvnh
autoranh \p.an nnWrrnn
D^iplnn r/ytprnaetnIat-a
Czowiek - pan wasnego wiata
39
pewnego dnia po prostu stwierdzia, e ma do bycia ofiar wasnej
niedoskonaoci. Usiada i zadaa sobie pytanie, dlaczego robi co tak
szkodliwego. Potem cakiem spontanicznie postanowia jak najszybciej
pozby si tego nawyku.
Zacza od stosowania pynu, ktrym smarowaa poobgryzane paznokcie.
Mia tak paskudny smak, e dalsze gryzienie nie sprawiao najmniejszej
przyjemnoci. Potem zacza zapisywa, kiedy obgryza paznokcie - aby
opracowa sposb pozbycia si nawyku. Na koniec zacza sobie
wyobraa, jakby to byo, gdyby miaa dugie, pikne, wypielgnowane
paznokcie.
Umowa z nauczycielk
Ze swoj nauczycielk, ktra miaa ten sam problem, ustalia, e na
koniec kadego dnia, kiedy nie bd obgryza paznokci, obie wo do
wsplnej skarbonki po par monet. Potem miay przeznaczy pienidze na
jakie mie wsplne przedsiwzicie, by si wynagrodzi sobie starania.
Trzy tygodnie pniej Maria cakowicie pozbya si nawyku. Bya
szczeglnie dumna, gdy w trakcie realizacji programu pokazano w
zblieniu jej donie z nieskazitelnie piknymi paznokciami. Po
odniesieniu sukcesu napisaa broszurk o tym, jak si odzwyczai od

obgryzania paznokci, i wysyaa j kademu, kto zwrci si do niej o


pomoc w radzeniu sobie z podobnymi problemami. Gwodziem programu bya
wypowied Marii koczca telewizyjny wywiad. Dziewczynka powiedziaa
wtedy: Mojej nauczycielce niestety jeszcze nie udao si odzwyczai od
obgryzania paznokci. Moe po prostu nie chce tego naprawd, trzymam
jednak za ni mocno kciuki i ycz jej, by ktrego dnia i ona odniosa
sukces".
Moda Austriaczka intuicyjnie zwrcia si do swojej podwiadomoci z
wizj, e ma dugie i pikne paznokcie. Poza tym wykazaa si bardzo
siln wol, by wytrwa w postanowieniu, i w trzy tygodnie udao jej si
pokona sam siebie. Do dzi mam z ni kontakt i jestem przekonany, e
jeeli Maria w dalszym cigu bdzie si tak rozwija,
Kosmiczna moc
Tak naprawd niewielu ludzi yje w teraniejszoci. Wikszo si do
tego przygotowuje.
Jonathan Swift
Czy nie jestemy mistrzami w odkadaniu na pniej realizacji naszych
celw?
Kiedy sobie na to pozwol".
Pewnego dnia bd miat pienidze, by wyjecha na urlop".
Mam nadziej, e wkrtce poznam odpowiedni kobiet".
Kiedy", pewnego dnia", wkrtce", w najbliszym czasie" to hasa, z
ktrymi nasza podwiadomo nie wie, co zrobi, poniewa tkwica w nas
nieskoczona moc dziaa jedynie w tu i teraz".
Jestem teraz zdrowy, teraz zaznaj szczcia i dobrobytu, teraz
spotykam kobiet, ktra mnie kocha i do mnie pasuje".
Z takimi stwierdzeniami podwiadomo doskonale sobie radzi, bo nasza
sia dziaa w jednej czasoprzestrzeni. Wyobra sobie, e masz lokaja.
Jak zareagowaby, gdyby mu powiedzia: Janie, podaj w ktrym
momencie herbat"? Prosiby, eby dokadnie okreli, gdzie i kieHv VC7VS7 snhip wvni iprhatp TsiI^p twnin nnrlew/iaHnmrir rhrp
mif
Kosmiczna moc
41
jasne i wyrane instrukcje, dlatego najlepiej mona j pobudzi do
dziaania bardzo ywymi obrazami. Z nich podwiadomo si dowiaduje,
e to, czego chcesz, przyje ju duchowo tu i teraz. Stwierdzenie:
Wkrtce to osign" oznacza dla podwiadomoci: Aha, szef chce
wkrtce co mie, ale jeszcze nie teraz", czeka wic cierpliwie, a
nakaesz zaistnie podanemu zjawisku tu i teraz. Dopki tego nie
zrobisz, najwysza inteligencja nie widzi powodu do dziaania. Znam
wielu ludzi - dugi czas sam do nich naleaem - ktrzy czytaj
dziesitki poradnikw, chodz na wszelkie moliwe treningi i
nieustannie postanawiaj, e zrealizuj to, czego si dowiedzieli. Tyle
tylko, e nigdy nie zaczynaj odpowiednio i konsekwentnie dziaa.
Wytrwao
Dawniej czsto wracaem do domu z kolejnego treningu i ju w
samochodzie ukadaem sobie plan, kiedy i ile razy dziennie bd
przekazywa podwiadomoci okrelone yczenia i wyobraenia. A jak
najbardziej miaem powd, by natychmiast realizowa zamiar, poniewa
grozio mi bankructwo.

Przez pierwsze kilka dni po powrocie ze szkolenia dokadnie


realizowaem zamiar. Kiedy jednak mija pierwszy zapa, znajdowaem
coraz to nowe wymwki, by nie dotrzymywa zaplanowanych przez siebie
terminw i po trzech tygodniach moje ycie toczyo si starym trybem.
Dopiero kiedy po dwch latach cie bankructwa niemal cakiem zasoni
mi widok i na przyszo, zaczem konsekwentnie trzyma si planu i
nie min miesic, a byem uratowany. Przez lata prbowaem walczy,
stosowa rne sztuczki, a w kocu zrozumiaem, e podwiadomo
niezmiennie urzeczywistniaa mj lk. Dopiero kiedy zaczem postrzega
siebie jako osob szczliw, zdrow fizycznie i uzdrowion finansowo,
podwiadomo zrealizowaa now, pozytywn koncepcj. Wikszo osb
ponosi porak - tak jak byo to przez dugi czas w moim przypadku tylko dlatego, e nie podejmuje decyzji o zawrceniu z bdnej drogi i
nie umie albo nie chce zaufa dziaaniu swoiei Dodwiadomoci.
42
Chc! Mog! Osign!
Zaufanie
Podwiadomo stworzya ci z mikroskopijnego nasienia i doskonale zna
plan budowy twojego organizmu. Jak wic mogoby doj do tego, by
poniosa porak, gdy poprosisz j o szczcie, bogactwo albo zdrowie?
Przecie inynier, ktry skonstruowa samochd, wie doskonale, co
robi, gdy silnik przestaje prawidowo pracowa. Co steruje biciem
twojego serca? Co w prawidowy sposb wykorzystuje przyjmowane przez
ciebie pokarmy? Co powoduje, e rosn ci paznokcie? Co przejmuje
kontrol nad twoim ciaem w nocy, gdy zarwno ty, jak i twoja
wiadomo idziecie spa? Co sprawia, e goj si rany - fizyczne i
psychiczne?
Najwyszy czas, eby wyranie postawi sobie te pytania, poniewa
tylko tak bdziesz mg w znacznym stopniu wzmocni zaufanie do
tkwicej w tobie wielkiej siy. Uwiadom sobie te, czym jest mier.
Podwiadomo opuszcza wtedy ciao, ktre widnie, ale dopki dusza
tkwi w cielesnej formie, jest do twojej dyspozycji z ca si i
potg. Powiniene to wykorzysta.
Na kolejnych stronach wyjani, dlaczego powiniene czciej rozmawia
ze swoim ciaem, i poka, jak to robi.
Kontakt z rzeczami
Rozmawiamy ze wszystkim na wiecie, nawet z naszymi samochodami, psami
i kotami. Rozmawiamy ze zmarymi, z pluszowymi zwierztkami, obrazami i
wieloma innymi rzeczami. W dziecistwie bardzo czsto zabieraem do
ka zdjcie kogo sawnego, kim byem zafascynowany. Czuem si tak,
jakbym lea obok danej osoby. Z pewnoci take i ty robie co
podobnego. Cho leysz w ku jedynie z kawakiem papieru, jeste
szczliwy. Dziki wyobrani podobizna na zwykym kartoniku przemienia
si w realn posta.
Nasze ciao skada si z milionw komrek, a kada jest osobn, yw
istot i ma swoj wasn wiadomo. W ksice Weisheit aus dem
Unbewufiten (Mdro z podwiadomoci) Moritz Brner pisze:
Kada komrka twojego organizmu jest malek yw istot i reaguje nie
na sowa, ktre wypowiadasz, a na obrazy. Komrki i narzdy
Kosmiczna moc
43

organizmu mona porwna ze zwierztkiem domowym. Jeli mwisz do psa:


dobry piesek, kochany piesek, jaki grzeczny piesek! on nie rozumie
sw. Mgby je wypowiada w obcym jzyku, do psa dociera tylko twoje
wyobraenie, uczucie (...) Pozytywne mylenie jest tak naprawd
tworzeniem pozytywnych uczu. Ziarno moe lee w myli, ale
wyobraenie musi wyrosn z niej jak kwiat. (...) Mona tak intensywnie
wyobrazi sobie r, e poczuje si jej zapach".
Jeli wic chcesz nawiza kontakt ze swoimi komrkami, musisz
posugiwa si obrazami. Wyobra sobie wyranie swj odek - nawet
jeli nie wiesz, jak dokadnie wyglda. Bd kreatywny - twoja
podwiadomo na pewno ci zrozumie - i powiedz odkowi, jak bardzo
jeste mu wdziczny za wykonywan dzie w dzie prac. Po-gaszcz go i
wyznaj mu mio. Moesz to zrobi z kadym narzdem ciaa.
Sam miaem kiedy problem z kolanem, ktre przy bieganiu stale bolao.
Nawet nie mogem pomarzy o ulubionym sporcie, pice nonej. Tak wic
przez trzy tygodnie - po uprzednim zrelaksowaniu si -codziennie
udawaem si do wntrza kolana i z nim rozmawiaem. Mwiem, jak bardzo
go potrzebuj i jak bybym wdziczny, gdyby byo cakowicie sprawne.
Potem dzikowaem kolanu i po kilku minutach zajmowaem si innymi
wyobraeniami. Po trzech tygodniach ble znikny i znw gram w pik.
Rozmowa z ciaem
Pozytywne wyobraenia tworz pozytywne wydarzenia. Dlatego rozmawiaj z
wasnym ciaem, prowad z nim nieustanny dialog. Znw jednak bardzo
wyranie podkrelam, jeli masz powane problemy, bd pod staym
nadzorem lekarza. Na pewno jednak nie zaszkodzi wysya co dzie
swojemu ciau pozytywnych myli i dzikowa mu za bezustannie
wykonywan prac. Poczujesz si znacznie lepiej i zauwaysz przypyw
si witalnych. Sprbuj!
Podwiadomo jest najbardziej posusznym wykonawc rozkazw, jaki
istnieje na wiecie. Ma jednak pewn wielk wad": lepo realizuje
kade polecenie, bez analizowania, czy to, czego szef sobie
44
Chc! Mog! Osign!
zayczy, przyniesie zysk czy strat. Zakada po prostu, e szef
(wiadomo) wie, co robi. Podwiadomo otrzymuje rozkazy w postaci
naadowanych emocjami wewntrznych obrazw (penych radoci, obawy,
strachu), a im silniejsze jest uczucie, tym bardziej podwiadomo
wzmacnia si rozkazu. Z tego powodu zwizualizowane obrazy, poczone z
odczuwaniem radoci, maj tak sam szans realizacji, jak obrazy
poczone z lkiem albo niepokojem. Dlatego nigdy nie naley
zastanawia si nad problemem, a nad jego szczliwym rozwizaniem.
Kto na przykad obawia si, e dostanie kataru, poniewa zmk na
deszczu, musi sobie natychmiast wyobrazi, jak nastpnego dnia wstaje z
ka w doskonaej formie i cieszy si idealnym zdrowiem. Pod adnym
pozorem nie powinien rozmyla nad tym, jak wczy w plan nastpnego
poranka wizyt w aptece, by kupi lekarstwa. Tego typu mylenie
hoduje" chorob, cho wiadomie wcale jej nie chcemy.
Podwiadomo zawsze pracuje doskonale, zazwyczaj jednak nie umiemy z
ni wsppracowa. Na tym wanie polega gwny problem i to jest
zasadniczym powodem, dlaczego tak wielu ludzi ponosi w yciu poraki.
Kolejny istotny element to brak wytrwaoci i nieumiejtno oderwania
si od starych schematw mylenia.

Codziennie przez kilka tygodni - 2 razy dziennie po 15 minut wyobraaj sobie to, czego chcesz. Nastpnie oznajmij podwiadomoci, e
skoczye, wic moe si bra do roboty. Jeeli nie bdzie w tobie
pewnoci i nie zdoasz odci si psychicznie od tego, co stare,
podwiadomo nie zajmie si now prac czyli realizacj polecenia.
Kreacja rzeczywistoci
Nikt nie prosi o podanie herbaty, wtpic, e zostanie podana.
Niezalenie od tego, jaki masz problem - czy jeste chory, bezrobotny,
nieszczliwy, czy brakuje ci pienidzy - oderwij si od wizji
niedostatku, ktre jedynie pokazuj, jak le ci si wiedzie. Cakiem
wiadomie wyobraaj sobie sceny przedstawiajce szczliwe wyjcie z
problemw. Za pomoc wewntrznych obrazw znajd si mylami w idealnej
dla siebie sytuacji i przez wiele tygodni twardo trzymaj si
Kosmiczna moc
45
tego pozytywnego obrazu - niezalenie od tego, co dzieje si w
rzeczywistoci. Zauwa, jak sprawy ulegaj zmianie niczym za
dotkniciem czarodziejskiej rdki.
Wszystkie - podkrelam wyranie: wszystkie - nasze nieszczcia s
spowodowane tylko i wycznie przez nas samych. Jeli to zrozumiesz,
zaczniesz czerpa z ycia znacznie wicej przyjemnoci. Wszystko, co
emitujesz, wraca do ciebie w nasilonym stopniu! To, kim jeste, wynika
z twojego nastawienia - dlatego od zaraz zacznij kontrolowa swoje
myli.
Zwtpienie?
Jeeli naleysz do ludzi, ktrym to, co zostao dotychczas powiedziane,
wydaje si niewiarygodne, chciabym mimo wszystko motywowa ci do
dalszego czytania. Wiem z wasnego dowiadczenia, jak atwo zamkn
ksik i stwierdzi: Mog zaakceptowa pewne rzeczy, ale autor nieco
przesadza".
Wyobra sobie, co by si stao, gdyby wszystko, co napisano w tej
ksice, byo prawd- a tak jest. Moe wic to twoja wiadomo nie
jest gotowa, aby wyzby si starych przekona, ktre wpajano ci w
szkole, w domu i wielu innych rodowiskach. Moe czas zacz rozszerza
horyzonty?
Pomyl o pchle. Ten maleki owad te uwaa, e istnieje tylko to, co
postrzega w swym mikroskopijnym wiecie. Gdyby jednak zna jzyk pchy
i mg jej opowiedzie, jak wielki jest wiat z morzami, grami,
jeziorami i kontynentami, a poza Ziemi istnieje nieskoczony kosmos z
ukadami planet, z ktrych wiele znajduje si od nas w odlegoci 60
milionw lat wietlnych - uwaasz, e uwierzyaby? Nie, poniewa
przekracza to jej zdolno pojmowania i granice postrzegania.
Dzi na spacerze po raz pierwszy poszedem w odwrotnym kierunku. Zwykle
pokonuj pewien odcinek drogi zgodnie z ruchem wskazwek zegara. Z
biegiem czasu tak si to ustalio, e przez dziewi lat ani razu nie
wpadem na pomys, by przej tras odwrotnie, czyli od celu" do
startu". Dzi zmieniem marszrut po raz pierwszy i nie
46
Chc! Mog! Osign!
bardzo umiem opisa, jak niezwyke byo to przeycie. Nagle zaczem
dostrzega rzeczy, ktrych nie widziaem przedtem - a to dlatego, e
opuciem stae tory" i otworzyem si na nowe dowiadczenia.

Tylko my sami jestemy odpowiedzialni za to, kim jestemy. Kiedy


stajemy si gotowi do zmiany i wyruszenia ku nowym celom, wtedy
dowiadczenia, wiedza i wskazwki przychodz same z siebie, poniewa
byy w nas zawsze, tylko wczeniej nie odwaylimy si po nie sign.
Jeeli pewne stwierdzenia zawarte w tej ksice nie s dla ciebie
zrozumiae czy przekonujce, czytaj dalej i otwrz si na to, co wydaje
si niewiarygodne, bo sukces w yciu odnosi jedynie ten, kto jest gotw
oglda wiat z rnych perspektyw.
Dowiadczenia z podry
Rado serca wychodzi na zdrowie, duch przygnbiony wysusza koci.
Ksiga przysw 17, 22*
Przed picioma laty przyszed do mnie mczyzna, ktry owiadczy, e
chciaby zleci mi budow nowego domu, jeeli uda mi si przedtem
sprzeda jego dotychczasowe lokum. Swoj-jak si wyraa - szop"
prbowa sprzeda od dwch lat. Przyjem propozycj. Dwa dni pniej
odwiedziem swojego nowego klienta, by obejrze obiekt sprzeday.
Budynek by w dobrym stanie, a cena nie bya wygrowana. Od razu stao
si jasne, e musz istnie inne powody, dlaczego nieruchomo jest
niesprzedawalna".
Uprzedzenia
W nastpny weekend umwiem si na ogldanie domu z trzema pierwszymi
zainteresowanymi osobami, ktre zareagoway na ogoszenie w prasie. Nie
mino wiele godzin, a wiedziaem, dlaczego waciciel tak
nieskutecznie sprzedawa swj dobytek. Zaczynao si od tego, e nie
podobao mu si co w ubraniu, prezencji, zachowaniu zainteresowanego,
a nawet w wygldzie jego samochodu. adna z pojawiajcych
* Wszystkie cytaty z Biblii pochodz z: Pismo wite Starego i Nowego
Testamentu, Pallotinum 1980.
Chc! Mog! Osign!
si osb nie wydawaa mu si dostatecznie dobrym klientem, wic
niechtnie wita goci. Na koniec cakiem swobodnie oznajmia
kandydatowi na kupca, e ma duo chtnych, wic nie zamierza ani troch
spuszcza z ceny. Z reguy nie pokazywa piwnicy. Twierdzi, e bdzie
mg j obejrze tylko ten, kto wczeniej zapaci.
Natychmiast daem do zrozumienia, e w takiej sytuacji bardzo chtnie
bym rozwiza umow i wycofa si z prowadzenia z nim dalszych
interesw. Wtedy wczya si ona gospodarza - od dawna miaa ju do
zachowania ma i jego narzeka. Zagrozia, e jeeli dalej bdzie
postpowa jak dotychczas, spakuje si i wyprowadzi. Potem gwatownie
wstaa i paczc, wysza z pokoju.
Rzeczowo i spokojnie wyjaniem roztrzsionemu mczynie, e trudno
oczekiwa, by ludzie, do ktrych ma si tak negatywne nastawienie,
reagowali pozytywnie. Ostrzegem, e jeeli zaley mu na wsppracy ze
mn, wszystko musi si odbywa inaczej. Poprosiem te, eby si
pogodzi z on.
Zrozumienie
Dwa dni pniej mczyzna zadzwoni. Zacz przeprasza za swoje
zachowanie. Sprawia wraenie, jakby zrozumia, o co chodzi. Spyta, co
mgby zrobi, by zmieni nastawienie wobec osb zainteresowanych
kupnem na bardziej pozytywne. Poradziem, by wyobrazi sobie, e siedzi
z potencjalnym nabywc przy butelce wina. Powinien poczu, e jest
zadowolony, a kontrahent szczliwy z powodu udanych pertraktacji.

Ustalilimy - aby mia troch czasu na duchowe oczyszczenie" -e


wstrzymamy ogoszenie w prasie na trzy tygodnie i powrcimy do nich we
wrzeniu, po zakoczeniu okresu urlopowego.
Cztery tygodnie pniej, podczas nastpnego spotkania z radoci
patrzyem na niezwykle przyjacielskiego sprzedawc. Mczyzna nie tylko
posprzta piwnic i pokazywa j zainteresowanym, ale take -ku memu
zaskoczeniu - informowa ogldajcych, e mona negocjowa cen.
Po trzech tygodniach dom by sprzedany. Na dodatek w yciu mojego
klienta wydarzyo si co wspaniaego. Od lat cierpia na nieyt
Dowiadczenia z podry
49
odka, a tu nagle, z dnia na dzie, przykre objawy znikny.
Wyjanienie byo proste: wraz ze zmian postawy psychicznej ustpiy
zaburzenia odkowe. Brzmi to moe jak bajka, ale zanim wyprowadzi
si ze starego domu, pogodzi si z synem i synow, ktrych (ku
rozpaczy ony) odrzuci kilka lat wczeniej, poniewa wzili lub wbrew
jego woli. Nietrudno sobie wyobrazi szczcie ony mojego klienta.
Spacer po piekle
Teraz szerzej przedstawi kolejny przykad dziaania podwiadomoci, o
ktrym jedynie krtko wspomniaem w ksice Podwiadomo - twj
partner: o sile pozytywnego mylenia*.
Widziae moe w telewizji jeden z wielu reportay z Azji, w ktrych
przestawia si ludzi chodzcych boso po rozarzonych wglach i nie
odnoszcych przy tym adnych obrae?
Moja przyjacika, ktra prowadzi opracowane przeze mnie kursy, Monika
Junghanns, i jej czternastoletni syn Karsten dowiedzieli si, e
chodzenia boso po rozgrzanych do 900 C wglach mona si nauczy w
jeden dzie. Bez zastanowienia zgosili si na odpowiedni kurs.
Pewnego niedzielnego poranka znaleli si w orodku szkoleniowym pod
Stuttgartem, gdzie na rozpoczcie nauki czekao 15 innych osb. Na
pocztku podjechaa ciarwka z drewnem, ktre zrzucono na ziemi
przed budynkiem. Uczestnicy kursu uoyli z polan ciek o dugoci 6
metrw i szerokoci 1,5 metra. Zapalono drewno. W odpowiednim momencie
ar przemieszano i zaczekano, a osignie temperatur 880 C. W tym
czasie prowadzcy wykonywa z kursantami wiczenia koncentracyjne,
polegajce na tak zwanych podrach w wyobrani.
Wszyscy musieli si najpierw cakowicie odpry, nastpnie za pomoc
wewntrznych obrazw zostali zaprowadzeni na zielon k albo pikn
pla. Suyo to zasugerowaniu, e stopy czuj chd. Od czasu do
czasu prowadzcy prosi uczestnikw, by symbolicznie wrzucili do
palcego si przed budynkiem ognia wszystkie swoje lki. Nastpnie
* Wydanie polskie, Warszawa 1995.
50
Chc! Mog! Osign!
kursanci przeszli seri wicze sucych osiganiu tak zwanej
sztywnoci kataleptycznej. W wiczeniu tym sugeruje si komu, e jego
ciao jest sztywne jak deska. Kadzie si t osob - karkiem i stopami
-na oparciach dwch krzese i rzeczywicie ciao pozostaje
wyprostowane. Wydaje si, e wisi w powietrzu - sztywne jak koda.
Po poudniu uczestnicy zostali zaprowadzeni do rozarzonej cieki.
Jeszcze raz zapytano wszystkich, czy si boj wej na ar. Jednej z
uczestniczek, ktra wyrazia swoj obaw, odradzono wzicie udziau w

ogniowym marszu, poniewa strach mgby zniweczy przygotowania i


spowodowa powane obraenia. Pozostaych 14 uczestnikw spokojnie
przeszo boso po poncej ciece rozarzonej do 900 C i nikt si nie
poparzy. Na kocu trasy stao wiadro z zimn wod. Miaa jednak suy
tylko do gaszenia arzcych si kawakw drewna, ktre utkwiyby midzy
palcami stp. Monika twierdzia, e aden z uczestnikw nic podobnego
przedtem nie robi, a dla jej syna byo to wielkie przeycie, z ktrego
do dzi jest dumny.
Widzisz wic, j akie sugestie mona przekaza podwiadomoci w cigu
kilku godzin - bez uprzedniego psychicznego przygotowania aden z
uczestnikw kursu nie przeszedby po poncej ciece bez powanych
oparze.
Znajomi z Christchurch
Szwajcarskie maestwo, ktre poznaem w Christchurch w Nowej
Zelandii, opowiedziao mi pewn histori. Kiedy ona (mniej wicej 30
lat temu) bya nastolatk, dowiedziaa si o wykadzie z pokazem
przezroczy o Nowej Zelandii, ktry mia si odby niedaleko miejsca jej
zamieszkania. Z imprezy wysza zachwycona rnorodnoci krajobrazu i
tamtejsz rolinnoci. Szczeglnie spodobay jej si bujne zielone
lasy z gigantycznymi paprociami na zachodnim wybrzeu Wyspy
Poudniowej. Kiedy niecae trzy lata pniej wysza za m i urodzia
bliniaki, stracia nadziej, e uda jej si pojecha do ukochanej
Nowej Zelandii. Pochaniaa jednak kad ksik o wymarzonym kraju.
Lata mijay i tu przed Boym Narodzeniem w 1989 roku jej najmodsza
crka wysza za m. Moda para zaprosia rodzicw na wsplna
Dowiadczenia z podry
51
wypraw na narty. Teciowie przygotowali si na trzy wspaniae tygodnie
z modymi w austriackim Montafon.
W Wigili zi owiadczy, e niestety oszuka ich z wyjazdem na narty,
wic musz wypakowa swetry i ciepe kurtki. Poprosi teciw, by
otworzyli lec na stole kopert. Pani domu - nieco zirytowana
-signa po ni i wyja list. Natychmiast rozpoznaa pismo crki i
wstrzymujc oddech, zacza czyta.
Kochana mamo!
Przepraszam bardzo za mae oszustwo, ale chcielimy Wam zrobi
szczegln niespodziank. Kupilimy dla Ciebie i Taty trzytygodniow
wycieczk po Nowej Zelandii. Pojutrze wylatujecie Air New Zealand z
Zurychu do Oakland, skd rozpoczniecie objazd Wyspy Pnocnej i Wyspy
Poudniowej, gdzie bdziesz moga obejrze swoje ulubione paprocie. My,
niestety, musimy si zadowoli tygodniem w Montafon, poniewa Wolfgang
nie moe na duej wyrwa si z pracy.
Spenienie marze
Cakiem oszoomiona matka wyja z koperty dwa bilety lotnicze. Dopiero
po kilku godzinach tak naprawd do rodzicw dotara szczliwa nowina.
Matka cae ycie pielgnowaa wielkie marzenie, a w kocu po tylu
latach stao si rzeczywistoci, cho nic w tym kierunku nie zrobia.
Marzenie spenio si dziki crce, ale podwiadomo mogaby jednak je
zrealizowa setkami tysicy innych sposobw. W Biblii czytamy: Bo jak
niebiosa gruj nad ziemi, tak drogi moje - nad waszymi drogami i
myli moje - nad mylami waszymi". (Ksiga Izajasza 55, 9).

To bardzo wane, by ufa podwiadomoci i nie nakazywa jej, jakim


sposobem ma zrealizowa twoje yczenie albo oczekiwanie. Czasami myl
wrcz, e podwiadomoci szczegln przyjemno sprawia zaskakiwanie
nas spenieniem yczenia akurat w chwili, gdy najmniej si tego
spodziewamy. Przesta wic kombinowa" za pomoc wiadomoci w
procesie realizacji swoich ycze.
52
Chc! Mog! Osign!
Przykad: szukasz pracy i dostajesz trzy oferty. Sdzc, e wanie
otrzymae odpowied na prob, ktr skierowae do podwiadomoci,
idziesz na trzy rozmowy kwalifikacyjne i wszystkie kocz si
niepomylnie. Nie poddaj si rozczarowaniu, mgby wtedy zatrzyma
program, ktry rozpocze, i przez wytwarzanie negatywnych obrazw
mylowych wywoa efekty przeciwne do zamierzonych. Moe za tydzie
polizgniesz si na skrce od banana i wpadniesz w rce nowemu
pracodawcy? Kto wie?
Akceptuj wszystkie wydarzenia na drodze do realizacji swojego celu jako
nieuniknion konieczno i pozosta przy pozytywnych wyobraeniach oraz
afirmacjach. Podwiadomo -jak silnik - moe pracowa tylko wtedy, gdy
stale dostarczasz paliwa, a si napdow podwiadomoci jest twoje
przekonanie i wyobraenie tego, co naprawd chcesz osign.
Rozpoznanie wasnych pragnie
Wielu ludzi nie orientuje si do koca, czego waciwie chce. Wiedz
jedynie - i to bardzo dokadnie - czego nie chc, i mog o tym
opowiada caymi dniami. Zapytaj przyjaci, czego dokadnie pragn.
Zazwyczaj usyszysz: C, na pewno nie chc...". Problem polega na
tym, e wikszo osb nie podchodzi do niczego pozytywnie i cigle
wszystko traktuje na nie". My jednak rozumiemy, e podwiadomo
odbiera negacj tak samo, jak pozytywny wybr, ktry zosta odwrcony,
wic moemy zrozumie, dlaczego tylu ludzi ma najrozmaitsze yciowe
problemy: jest tak, poniewa z niewiedzy karmi swj komputer"
bdnymi danymi.
Kilka dni przed moim spotkaniem ze wspomnianym szwajcarskim maestwem
byem w Australii i chciaem koniecznie wej na Ayers Rock. Po drodze
zatrzymalimy si z on na jeden dzie w Alice Springs - oddalonym o
100 kilometrw od Ayers Rock. Panowa potworny upa -52 C w cieniu.
Podczas jazdy z lotniska do hotelu widzielimy grupki bezczynnie
siedzcych pod drzewami albo mostami aborygenw. Po przybyciu do hotelu
zapytaem w recepcji, dlaczego tubylcy wygldaj na tak wyniszczonych i
zamiast pracowa, spdzaj cay dzie pod drzewami,
Dowiadczenia z podry
53
popijajc piwo. Odpowiedziano mi, e utrzymuje ich pastwo.
Comiesiczny zasiek spokojnie wystarcza na jedzenie i picie, a przy
panujcych w tym rejonie temperaturach nie trzeba martwi si o
mieszkanie. Z biegiem czasu australijscy aborygeni poddali si swojemu
losowi i wegetuj z dnia na dzie; aden nie prbuje przeama bdnego
koa. S jak zwierzta stadne. Wdruj przez pustyni z plastikowymi
reklamwkami w rkach.
Kapitulacja, czyli przegrana
Podczas pobytu w Sydney dwa tygodnie pniej zobaczyem cakiem innych
autochtonw: elegancko ubranych, siedzcych za kierownicami limuzyn.

wiadczy to jednoznacznie, e wrd aborygenw istniej tacy, ktrzy


nie mieli ochoty podpisa aktu kapitulacji" i z zapaem, wbrew
wszelkim przeszkodom, wzili los w swoje rce. W kocu si przebili,
poniewa mieli cel - osign tyle samo, ile biali, ktrzy ich zdaniem
rozpanoszyli si w nie swoim kraju i tylko dlatego odnieli sukces,
poniewa przedtem po tysickro przeywali go w myli i cieszyli si
jego owocami.
Czowieka ograniczaj tylko te pta, ktre sam sobie zakada.
Na play Cornulla niedaleko Sydney obserwowaem dwch modych,
najwyraniej zaprzyjanionych Australijczykw, ktrzy przyszli popywa
na deskach surfingowych. Wyszy z nich kilka razy bezskutecznie
prbowa usta na fali. Podda si zdenerwowany i zacz pywa, lec
na desce na brzuchu, co pewnie te sprawiao mu przyjemno. Mniejszy
walczy zaciekle. Co spad z deski, znw si na ni wdrapywa.
Obserwowaem chopakw okoo godziny 11.00. Tu przed wyjazdem do
naszych kuzynw, do Sydney, o 17.00 poszedem na dugi spacer. Nagle
zauwayem obu przyjaci: jeden w dalszym cigu lea na desce na
brzuchu, drugi sta na swojej z szeroko rozoonymi ramionami, ale do
pewnie i ani razu nie spad. Jak sdzisz: ktry z nich zajdzie dalej w
yciu?
Nie ma ludzi wybranych przez Boga i nie ma przez Niego skrzywdzonych decyzj, czy bdziemy szczliwi, czy nieszczliwi, podejmujemy tylko
i wycznie my sami. Chtnie przedstawi pasujc tu parabol.
54
Chc! Mog! Osign!
Zemsta" bogw
Kiedy bogowie znw si zezocili, poniewa ludzie robili wszystko, co
zostao zabronione, zasiedli razem i zaczli debatowa nad kar za
nieposuszestwo. Po dugich dyskusjach postanowiono odebra ludziom
szczcie, bo oni i tak nie umiej z niego korzysta. Zapytany, jak
najlepiej schowa szczcie, jeden z bogw odpar: Ukryjemy je na
najwyszej grze, tam czowiek nigdy si nie dostanie!" Jestem
przeciwny", odpar inny bg. Szukajc szczcia, ludzie pewnego dnia
dostan si nawet na najwysz gr. Uwaam, e powinnimy schowa je
na dnie najgbszego morza!" Gos zabra trzeci bg: I tam dotr
ktrego dnia w poszukiwaniu szczcia. Mam jednak idealne rozwizanie:
schowamy szczcie w nich samych, tam nigdy nie bd go szuka!" Na to
rozwizanie z zapaem zgodzili si wszyscy bogowie.
To oczywicie jedynie mdra przypowie. A oto jak naley j
interpretowa: szczcie to zdolno cigego zmieniania swojego ycia
w pozytywnym kierunku za pomoc myli. Wszystko jest energi, a kady
przepyw energii ma swoj przyczyn i powoduje jaki skutek. Co na
zewntrz, to w rodku", co na dole, to na grze". Wszystko pynie i
znajduje si w nieustannym ruchu. W przyrodzie nie istnieje stagnacja.
Ty i tylko ty jeste w swoim wiecie mylicielem, osob w peni
odpowiedzialn za to, co si dzieje w twoim yciu. Wiesz przecie
doskonale: bez przyczyny nie ma skutku!
Fantazje na jawie
Nikt nie wie, jak due ma moliwoci, pki ich nie wyprbuje.
Johann Wolfgang Goethe
Kiedy jechaem dzi samochodem do domu, rzuciem okiem na zegarek na
desce rozdzielczej. Wanie mina 19.00. Byem bardzo godny.

Wikszo sklepw ju pozamykano, wic zaczem si zastanawia, co mam


w domu do jedzenia.
W wyobrani otworzyem lodwk, potem zamraark i przeszukaem" oba
miejsca - nie zapominajc o obserwowaniu jadcych przede mn
samochodw. Wyranie widziaem szuflady zamraarki, kalafiora w sosie
mietanowym, dwie paczki chili eon carne, brukselk, zaczt torebk
brokuw i plastikowe pojemniki z soczewic, szparagami, kapust i
pieczenia, ktre zamrozia dla mnie matka. Przeszukaem wszystko
spokojnie i zdecydowaem si na lasagne. Robiem wszystko z otwartymi
oczami, jadc autostrad 140 kilometrw na godzin.
Czasami wyobraanie sobie jest atwiejsze z otwartymi oczami ni z
zamknitymi. Innym przykadem tego, jak doskonale mona wywoywa"
wewntrzne obrazy, jest opisywanie komu, kto jeszcze nigdy u nas nie
by, drogi do naszego domu. Robic to, masz przed wewntrznym okiem"
kade opisywane miejsce - tablice z nazwami miejscowoci, skrzyowania,
na ktrych naley skrci, wieowce. Wanie w ten sposb dziaa
wyobrania. Wizje swoich marze powiniene tworzy dokadnie tak samo,
jak obrazy przy opisywaniu drogi.
56
Chc! Mog! Osign!
Powszechna moliwo tworzenia obrazw
Wielu ludzi tylko dlatego nie rozpoczyna pracy z wasn psychik,
poniewa sdzi, e nie umie tworzy mylowych obrazw. Nie bj si,
twoja podwiadomo dobrze ci zrozumie. Zaufaj, e doskonale bdzie
wiedziaa, co masz na myli nawet wtedy, jeeli sdzisz, i wyobraenie
nie udao si" w 100 procentach. Nie gd si na t wymwk i aby
zdoby wiksz pewno swoich moliwoci w zakresie tworzenia
psychicznych obrazw, powicz, na przykad wyobraajc sobie zawarto
lodwki. miao zabierz si do pracy i zacznij sobie wyobraa
przyszo. Wizualizuj yczenia i plany w taki sposb, by odczuwa przy
tym dum i rado, a pewnego dnia zmaterializuje si to, czego
pragniesz. Rado i strach s wspczynnikami, przez ktre wszystko si
mnoy. Natychmiast wic zmie wewntrzny obraz, przy ktrym odczuwasz
strach, na taki, ktry sprawia ci przyjemno. Jeeli boisz si i do
szefa z prob o podwyk, bo sdzisz, e mgby si wciec i ci
wyrzuci, szybko si wyzwl, oderwij od tego wyobraenia i zobacz w
wyobrani, e szef przyjmuje ci przyjanie i obiecuje rozpatrzy twoj
spraw z jak najlepszym nastawieniem. Przekonasz si, e strach
zniknie, i z dnia na dzie bdziesz mia wicej wiary. Wierz mocno w
to, e rozmowa bdzie pozytywna, wyobra sobie jej przebieg, zaufaj
swojej wewntrznej sile i zobacz, co si wydarzy.
Przypadek
Jake czsto si syszy, e przy wykryciu przestpcy pomg przypadek.
Media prawdopodobnie jeszcze przez wiele dziesicioleci bd wanie
przypadkowi przypisywa rne zasugi. Sytuacja natomiast wyglda
nastpujco: kto, kto popenia przestpstwo, wyrasta w spoeczestwie
o okrelonych zasadach i wartociach, a kiedy je amie, wie o tym
zarwno jego wiadomo, jak i podwiadomo. Poczucie winy poczone
ze strachem przed ewentualn kar wywouj zaskakujce efekty.
Prawdopodobnie wanie to jest powodem, dlaczego czsto nie udaj si
najdokadniej opracowane przestpstwa i sprawcy wpadaj w rce policji.

Podwiadomo przyjmuje jedynie stwierdzenia sformuowane pozytywnie, a


negatywne traktuje iako odwrcone stwierdzenie nozvtvwne
Fantazje na jawie
57
Jeli wic przestpca myli: Mam nadziej, e nie popeniem bdu i
niczego nie pominem!" - do jakiego odnosi si uczucia? Do radoci, e
zadziaa bezbdnie, czy do strachu, e o czym zapomnia? Oczywicie,
e do strachu, a niepewno i zdenerwowanie tak potnie mno" strach
przed aresztowaniem i wizieniem, e podwiadomo jest przekonana, i
do tego wanie ma doj, i posusznie materializuje odpowiednie
zjawiska.
Wyrzuty sumienia jeszcze bardziej nasilaj strach przed aresztowaniem,
a wic potguj jego prawdopodobiestwo. Przyjrzyjmy si teraz drugiej
stronie, czyli policji, ktrej zadaniem jest wykrywanie przestpstw. Ma
ona cakiem inny obraz sytuacji. Dziaa z czystym sumieniem, z moralnym
i duchowym wsparciem ze strony milionw niewinnych obywateli i ze
wiadomoci statystyki, mwicej o wykrywaniu ponad 90 procent
przestpstw. Kiedy oba fronty stan naprzeciw siebie: spoeczestwo,
czyli zbiorowisko wiadomoci prawa i porzdku, oraz przestpcy, czyli
grupa wiadoma popeniania bezprawnych czynw, wygrywa ten, kto
dominuje. Zawodowi mordercy, ktrym obce s wyrzuty sumienia, maj
najwiksz szans pozostania na wolnoci mimo wysikw policji.
Jake czsto przestpstwo zostao zaplanowane w najdrobniejszych
szczegach, akcj doskonale przeprowadzono, a wszystko si wydao
przez wyrzucony przez nieuwag niedopaek. Jak wielu gangsterw
ponioso porak przez wasne, poczone ze strachem wyobraenie, e
nieoczekiwanie moe si kto pojawi. Strach by tak silny, a
podwiadomo postaraa si urzeczywistni niepodan sytuacj.
Tak zwany przypadek to nic innego jak materializm'cy si wewntrzny
obraz, poniewa prawa psychiki funkcjonuj doskonale. Nie ma w ich
dziaaniu wyjtkw, obowizuj wszystkich ludzi i nie s wytworem
wiata, ktry ogranicza si do okrelonego albo uprzywilejowanego krgu
osb.
Sytuacje awaryjne
Czsto jestem pytany, co mona zrobi, jeli czowiek znajdzie si w
trudnej sytuacji finansowej. W zwizku z tym omwi to zagadnienip 07pr7Pi
58
Chc! Mog! Osign!
Na pocztek chciabym wygosi do prowokacyjne stwierdzenie:
pienidzy brakuje tylko temu, kto je odrzuca! Jeeli akurat jeste w
zej sytuacji materialnej, z pewnoci odpowiesz: co za bzdura,
przecie staram si robi wszystko, co moliwe, by zdoby pienidze
albo now prac! Moja opinia stanowi jednak interpretacj praw natury,
wic postaram si przekona ci o jej prawdziwoci, by mg jak
najszybciej zacz dziaa i odrabia straty. Nie znajdziesz w tym
zakresie nikogo bardziej kompetentnego ode mnie, poniewa sam staem na
granicy ubstwa. Kiedy zrozumiaem przyczyn takiej sytuacji, zaledwie
w cigu kilka tygodni wyrwaem si z bdnego koa.
Przyjrzyjmy si najpierw, jakie psychiczne obrazy tworzy ten, kto ma
trudnoci finansowe. Strach to dominujce uczucie, ktre wtedy nam
towarzyszy. Intensywnie mylimy, jakich uy argumentw, by uspokoi

bank, towarzystwo ubezpieczeniowe albo firm, w ktrej spacamy


samochd, i przekona, e chodzi jedynie niewielkie opnienie,
powstae przypadkiem w wyniku splotu nieszczliwych okolicznoci.
Cigle snujemy takie rozwaania, a wewntrzne obrazy odzwierciedlaj to
w naszej psychice. Komu uda si oderwa od mylenia o stratach i
przej do mylenia o zyskach, tego sytuacja zazwyczaj do szybko si
zmienia. Kiedy zrozumiaem i zastosowaem t zot zasad, okres
niedostatku si skoczy.
Jeeli jeste w podobnej sytuacji, kilka razy dziennie usid na 10
minut cakiem spokojnie i wyranie przeyj w duchu scen, jak wpacasz
na konto mnstwo pienidzy. Poczuj w doniach banknoty. Niech kasjerka
wyrazi uznanie, e nie tylko spacie debet, ale dysponujesz spor
sum. Postaraj si odnie wraenie, e wszystko odbywa si na ywo".
Schematy mylenia
Dokadnie wiesz, e twoja sytuacja jest godna poaowania, dlatego w
wiczenia z wyobrani musisz woy ca energi, aby odwrci zy
los.
Zawsze wtedy, gdy pojawi si negatywne myli - nawet jeeli
r\P'ri'7'1*=
ir\
1 C\C\
r0 7i;
Adriannie*
__
mrwir
crKio
^e>
r>*~\
nmtir/ln
/
+*
nli-.ri1i
Fantazje na jawie
59
jeszcze jest nie najlepiej, ale znasz ju niedalek przyszo,
poniewa rozumiesz sposb funkcjonowania psychiki. Na poparcie tego
stwierdzenia przywouj skrcon, 30-sekundow wersj swojego 10-minutowego filmu. Nieistotne, czy bdziesz to robi z otwartymi czy z
zamknitymi oczami, koncentruj si jednak wycznie na tym, czego
chcesz. Nigdy, przenigdy nie rb negatywnych uwag na temat pienidzy,
na przykad: Nie sta mnie na to", Znowu kolejny rachunek - chyba
zaraz si zaami!" Przegldaj prospekty biur podry, katalogi z
projektami domkw jednorodzinnych, z biuteri, samochodami i innymi
piknymi rzeczami. Wybieraj, co ci si podoba. Planuj kupno wymarzonego
domu. Jeeli jeste kobiet, poczuj na uszach klipsy z diamentami. Rb
wszystko, by oderwa si od schematu mylenia o niedostatku. Jeli
bdziesz tak dziaa konsekwentnie, po kilku tygodniach na pewno
nastpi pozytywny przeom.
Ostatnie pienidze
Przedstawi teraz kilka wasnych dowiadcze. Prac z podwiadomoci
zaczem niestety dopiero wtedy, gdy wszystko wskazywao na to, i ju
jest za pno - a jednak problem zosta rozwizany. Kto czyta moj
ksik Nie ma rzeczy niemoliwych, zna histori z ostatnimi
pienidzmi, ktre chciaem uroczycie wyda przy barze. Napisaem
take, jak szybko dostaem due zlecenie. Midzy tymi dwoma
wydarzeniami byo jednak jeszcze kilka drobnych. I o nich zamierzam
teraz opowiedzie.
Wszystko zaczo si od tego, e cakiem nieoczekiwanie dostaem zwrot
nadpaty za polis ubezpieczeniow samochodu i za ubezpieczenie
zdrowotne. Otrzymane pienidze zabezpieczyy mnie na kilka najbliszych
dni, poniewa wczeniej bank zablokowa mi konto. Tydzie pniej
przysano mi czek rozrachunkowy z towarzystwa ubezpieczeniowego, dla
ktrego pracowaem - w wyniku dynamicznego wzrostu wartoci kilku
ubezpiecze na ycie powstaa dua nadwyka. A wszystko zaczo si po

tym, jak od siedmiu dni bez przerwy kontynuowaem prac duchow.


Wczeniej nie wydarzyo si nic, co poprawioby moj uutiiopio
tna+orialna X>Mn\p\ -7nr{-ramr\\} An mnip nr7var;ift1 i nznaimi. e
60
Chc! Mog! Osign!
zdecydowa si jednak poyczy mi pienidzy, bo w kocu trzeba sobie
pomaga w biedzie. I tak miaem zapacone raty za samochd i czynsz za
trzy miesice. Wkrtce potem dwie osoby zamierzajce budowa domy
chciay zaatwi kredyty za moim porednictwem (to jest due zlecenie,
o ktrym wspominaem). W zwizku ze spodziewan spor prowizj mogem
nakoni bank, by znw zacz akceptowa przekazy i czeki za
najwaniejsze patnoci. Po dwch miesicach wpyny prowizje. Stan
mojego konta wyranie si poprawi.
Oczywicie nie przestawaem nad sob pracowa. Stao si bowiem dla
mnie jasne, e na zmian sytuacji finansowej wpyna dyscyplina i
wytrwao w zakresie programu przemiany duchowej. Kilka tygodni
pniej miaem powyznaczane na p roku terminy zaatwiania kolejnych
kredytw mieszkaniowych i popodpisywane umowy zlecajce mi
porednictwo.
Pewnego ranka - siedziaem akurat przy niadaniu - zadzwoni do mnie
dyrektor firmy ubezpieczeniowej, z ktrej kilka tygodni wczeniej
otrzymaem zbawienny czek. Szef oznajmi, e przy kontroli mojego konta
prowizyjnego stwierdzono, i midzy stanem faktycznym a nalenym
istnieje do spora rnica. Zrobio mi si sabo. Uznaem bowiem, e
bd musia szybko zwrci wymienion sum. Dyrektor spyta jednak, czy
wol dosta czek poczt, czy odebra go osobicie. Niemal oszalaem z
radoci. Tyle pienidzy z nieba! Moliwie najspokojniej - cho serce
walio mi mocno - spytaem, jak doszo do powstania tak duej rnicy.
Dyrektor wyjani, e w mojej umowie zawarto klauzul, i nie
przewiduje si zatrzymywania czci zarobionej prowizji jako kaucji,
zwracanej towarzystwu za przypadki rezygnacji przez klienta z
ubezpieczenia, a poniewa jest to rozwizanie nietypowe, dopiero teraz
zauwaono, e przez duszy czas przez pomyk odcigano mi cz
prowizji. Godzin pniej (szybciej si nie dao) byem w dyrekcji
towarzystwa ubezpieczeniowego i odebraem pienidze w formie czeku.
Kiedy dotarem do banku, kasjerka uya niemal dokadnie tych samych
sw, ktre wkadaem w jej usta w myli.
Wydarzenie to ostatecznie sprawio, e cakowicie oddaem si sztuce
pozytywnego mylenia. W okresie, ktry nastpi, regularnie dobrze
zarabiaem, tak wic postanowiem ktrego dnia wyobrazi sobie swj
wwnnrzntw Hnm
Pmnv1apm r\rrv tvm
7f> rn rm cip nHalr>
urla cio
Fantazje na jawie
61
zawsze. Zaczem wic w mylach tworzy obraz wasnego domu. Meblowaem
wntrza, spdzaem w nich co dzie wiele czasu. Widziaem stojcy w
garau samochd: biae porsche turbo z czarnymi skrzanymi siedzeniami,
klimatyzacj i wszelkimi luksusowymi dodatkami. Pielgnowaem to
marzenie dzie w dzie przez dwa lata. By rok 1984. Wanie wrciem z
2-tygodniowej wycieczki do Kanady, kiedy jeden z kolegw zaprosi mnie
na ogldziny placu budowy, ebym zapozna si z terenem i klientami,
dla ktrych miaem w najbliszych tygodniach zaatwia formalnoci
zwizane z kredytowaniem. W trakcie wizyty spontanicznie zdecydowaem

si zabra za budow wasnego domu. Zarezerwowaem sobie niewielk


dziak i godzin pniej podpisaem umow na budow poowy bliniaka.
Miaem wtedy odoonych troch pienidzy, wic zdobycie kredytu
mieszkaniowego nie sprawio adnych trudnoci. Dom trzeba byo jednak
urzdzi, a budowa mocno nadwerya mj budet, wic znw wrciy
myli o niedostatku. Wykreliem z wyobrani luksusowe porsche.
Powrci dawny program mylowy: kto chce budowa, tego nie sta na tak
drogie auto!
Nie dostrzegaem, e bez najmniejszego problemu dalej mog marzy.
Zaczem si ogranicza. Budowa domu tak mnie pochona, e
zaniedbaem codzienn prac nad sob samym i znw obsunem si" w
zwyk" wiadomo. Po kilku miesicach stwierdziem na podstawie
kolejnych wydarze, e mao brakuje, ebym osiad na dawnej mielinie.
Natychmiast wrciem do codziennego treningu mylowego i po paru
tygodniach miaem niezbite dowody, jak wartociowa i podna jest taka
praca.
Pi lat pniej -ju od dawna mieszkaem w nowym domu - chciaem kupi
sobie samochd. Z tsknot patrzyem na porsche 944. Pewnego dnia
poszedem z wizyt do przyjaci. W pewnym momencie rozmowa zesza na
temat samochodu. Kilka obecnych osb uwaao, e model 944 bardziej
przypomina audi ni porsche i jeeli ju mam kupowa, to co
porzdnego". Gospodarz oznajmi, e chciaby mi co pokaza. Zszedem
z nim do garau i kompletnie mnie zatkao. Zobaczyem przed sob - z
pewnoci ju zgadlicie - biae porsche 911 turbo. Dokadnie takie
samo auto przez dwa lata stao w moim wvmasinowanvm sarau. Potem
zrezyanowaem z wymarzonego
62
Chc! Mog! Osign!
porsche z powodu napadu" mylenia o niedostatku, ktry wiza si z
budow domu. Oczywicie troch si potargowalimy o cen, ale
nastpnego dnia samochd nalea do mnie. Podwiadomo nie zapomniaa
absolutnie niczego i gdybym nie zachowywa si tak idiotycznie przez
dugi czas, prawdopodobnie osignbym cel duo wczeniej. Po raz
kolejny przekonaem si, e nie wolno przerywa codziennych afirmacji i
wizualizacji. To tak jak w sporcie na najwyszym, zawodowym poziomie:
dobre wyniki osiga jedynie ten, kto codziennie wytrwale trenuje. A
zawodowcy wicz dzie w dzie! Gdyby przed laty kto mi powiedzia, e
napisz sze ksiek, prawdopodobnie uznabym go za szaleca. Nie
ograniczaj si wic! Moesz osign wszystko, co sobie wyobraasz,
przy zaoeniu, e bdziesz pracowa nad sob wystarczajco dugo,
cierpliwie i z duym zaangaowaniem. W Biblii napisano przecie: Ja
przyszedem po to, aby [owce] miay ycie i miay je w obfitoci"
(Ewangelia wedug w. Jana 10, 10).
Znaki i cuda
Sukces odnosi tylko ten, kto czekajc na sukces, co robi. Thomas Alva
Edison
Przyjaciel, ktrego czasami spotykaem na kursach i seminariach,
opowiedzia mi pikn histori swojej kuzynki z Frankfurtu.
W ostatnich latach wojny poznaa na przyjciu urodzinowym koleanki
miego modego onierza z Hanau, ktry przyjecha do domu na urlop
rekonwalescencyjny. Zakochali si w sobie po uszy i jeszcze nim wrci
na wojn do Rosji, wzili lub. Dziewi miesicy pniej przyszed na

wiat ich syn. Niestety, szczcie modej matki zostao brutalnie


przerwane listem z informacj o zaginiciu ma, ktry otrzymaa 12
grudnia 1944 roku ze Stalingradu.
Cierpienie
Kiedy na pocztku lat 50. na dworcu gwnym we Frankfurcie pojawia si
pierwsza grupa powracajcych z Rosji jecw wojennych, bohaterka
naszego opowiadania take staa - z synem na rku i sercem penym
nadziei - wrd tysicy kobiet, wypatrujcych swoich bliskich.
Niestety, jej ukochany nie nadjecha ani tym, ani adnym nastpnym
pocigiem.
Lata mijay i na wiosn 1963 roku przypadkiem" wpada jej w rce
publikacja doktora Josepha Murphy'ego Potga podwiadomoci. Po
przeczytaniu ksiki kobieta bez wahania postanowia zapyta swoje
64
Chc! Mog! Osign!
wysze ja, czy m jeszcze yje, czy zgin w wczesnym Zwizku
Radzieckim. Zacza w nastpujcy sposb rozmawia ze swoj
podwiadomoci: Nieskoczona inteligencja we mnie yje poza czasem i
przestrzeni. Zna miejsce pobytu mojego ma. Polecam ogromnej sile we
mnie, by daa mi wyrany znak, czy mj m yje, czy nie!" Powtarzaa
to konsekwentnie co wieczr przed zaniciem i rano po obudzeniu.
Mniej wicej cztery tygodnie pniej miaa dziwny sen: zobaczya ma
sprztajcego basen. Troch si postarza i mia wsy, ale wyranie
czua, e to on. Umiechn si do niej, jakby chcia da do
zrozumienia, e wszystko w porzdku, nic mu nie jest i yje.
Sen
Nastpnego dnia opowiedziaa sen swojemu 19-letniemu synowi i dodaa:
Uwaam, e to bya odpowied podwiadomoci. Jestem pewna, e twj
tata yje!" Syn uzna, e jeeli podwiadomo wie, i ojciec yje, na
pewno mona zapyta, gdzie zaginiony przebywa. Wsplnie postanowili, e
matka od zaraz zacznie instruowa podwiadomo w nastpujcy sposb:
Z caego serca dzikuj podwiadomoci za znak, e m yje. Teraz
prosz t niezwykle mdr si we mnie o wyrane i jednoznaczne
ujawnienie, gdzie on przebywa i jak do niego dotrze!".
Dwa lata pniej - nie zapominajmy, e kobieta powtarzaa powysze
zdanie kilkakrotnie kadego dnia - wydarzy si tak zwany cud.
Przyjaciele namwili j na urlop nad Adriatykiem. W sierpniu 1965 roku
ca grup wyjechali na kemping do Milano Marittima we Woszech. Pod
koniec pobytu znajomi wybrali si do pizzerii, nasza bohaterka nie
miaa jednak ochoty z nimi i. Czua si dziwnie melancholijnie,
ruszya wic na spacer nadmorsk promenad.
Nagle przy jednym z hoteli zauwaya mczyzn, ktry najwyraniej
zabiera si do czyszczenia basenu. Przypomniaa sobie sen i jakby
pchana niewidzialn si, podesza do basenu. Mczyzna nagle si
odwrci i wtedy serce zamaro jej w piersiach. Widziaa przed sob
czowieka, za ktrego wysza za m w 1943 roku. Cho mia troch
posiwiae skronie i wsy jak we nie, natychmiast go rozpoznaa. On
take sta oniemiay z wraenia.
Znaki i cuda
65
Nie trzeba dodawa, co dziao si potem. Rozmawiali bez przerwy przez
kilka dni. Okazao si, e w trakcie bombardowania straci pami, a

poniewa mia czarne, krcone wosy i ciemne oczy, przez pomyk


przydzielono go w obozie jenieckim do Wochw. Jedyn rzecz, jak po
duszym czasie sobie przypomnia, by wygld ony, bo stale nosi przy
sobie jej zdjcie. Niestety nie pamita niczego wicej. Po spotkaniu
dziki onie powoli zacza wraca mu pami.
Powrt
Zrezygnowa z pracy w hotelu, gdzie by zatrudniony jako zota
rczka", i wrci z on do Niemiec. Tam po raz pierwszy zobaczy
swojego dorosego ju syna.
Wyjanienie jest proste: potga podwiadomoci zaprowadzia nasz
bohaterk do ma, poniewa taki dostaa rozkaz. Nie trzeba podkrela,
e kobieta do dzi nie wtpi w prawa rzdzce psychik. Ty take
powiniene wykorzysta t histori, by zacz si intensywnie zajmowa
ogromn si, ktra tkwi w twoim wntrzu. Moe i tobie uda si t
metod rozwiza nie mniej wany problem.
Kobieta z Frankfurtu ani na chwil nie zrezygnowaa z wyobrae i nie
porzucia nadziei - nawet kiedy nic si nie wydarzyo po kilkunastu
miesicach. Wrcz przeciwnie - nasilia duchow prac, poniewa
odnalezienie ma byo dla niej najwaniejsz spraw na wiecie. Ty
take powiniene prosi swoj podwiadomo wycznie o rzeczy wane,
aby mia si wytrwa w wysikach do koca.
Pozytywne mylenie i dobre wyksztacenie
Znam mnstwo modych ludzi, dla ktrych ksika taka jak moja mogaby
si okaza gron broni. Take wiele kursw, majcych na celu
zainteresowanie ludzi pozytywnym myleniem, moe przynie niekorzystne
rezultaty. Kto bowiem traktuje afirmacje jak zabaw, ktr si
podejmuje lub porzuca w dowolnym momencie w zalenoci od nastroju, ten
moe sie mocno zdziwi efektami.
66
Chc! Mog! Osign!
Oczywicie, aby osign dobre wyniki - szczeglnie w pracy zawodowej konieczne jest poczenie afirmacji i pracy wyobraeniowej z rzetelnym
wyksztaceniem. Niektrzy leniwi modzi ludzie sdz, e pozytywne
mylenie wystarczy, aby z nieba spada deszcz pienidzy. ycie jednak
nagradza tylko tych, ktrych czyny s zgodne z afirmacjami i
wewntrznymi wyobraeniami.
Nieuczciwe sztuczki
Tobiasz y przez lata ponad stan - nosi najdrosze woskie garnitury
na miar i jedzi limuzynami. Modzieniec gardzi prac i jedynie
dziki swojemu sprytowi uzyska od rodzicw porczenie wysokiej
poyczki. Ci pracowici i uczciwi ludzie uwierzyli, e ich syn po prostu
mia pecha i w krtkim czasie zdoa wyj na prost. Kiedy modzieniec
usysza o pozytywnym myleniu, jego ch do pracy jeszcze bardziej
zmalaa. Chopak uzna bowiem, e wystarczy kilka razy dziennie rzuci
zdawkowo to czy tamto zdanie, aby zosta milionerem. Niestety jego
dugi rosy i wkrtce wszystko si wydao. Rodzice zostali zmuszeni do
sprzeday swojego domku, a mody czowiek znalaz si po uszy w
dugach, ktrych nie daoby si spaci ze zwykej pensji. Oczywicie
Tobiasz prbowa zwali win za swoj sytuacj na pozytywne mylenie.
Nie umia dostrzec, e jedyn przyczyn trudnoci jest jego lenistwo i
niekonsekwencja w odpowiednim stosowaniu rzdzcych psychik prawide.

Jak wszystko w yciu, take kreatywne mylenie ma swoje cienie. Kto


jednak jest gotw do podbudowania czynami tego, co akceptuje
wewntrznie, osignie sukces, poniewa koniec kocw podany efekt to
wynik wsplnego dziaania wiadomoci i podwiadomoci. Nie mona
akceptowa w podwiadomoci bogactwa i szczcia, a wiadomie si
zastanawia, jak odnie sukces za pomoc nieuczciwych sztuczek,
kamstw, oszustw, mtnych interesw. Kto dostrzee szans, jak daje
pozytywne mylenie, ten musi by przygotowany na uczciwe i otwarte
dziaanie - w przeciwnym przypadku doleje do szalejcego ognia kolejn
porcj oliwy.
Wspomniana wczeniej kobieta z Frankfurtu tylko dlatego po 20 latach
odnalaza ma, poniewa wszystko, co robia i mylaa, z ogromnym
Znaki i cuda
67
zaangaowaniem kierowaa na osignicie celu. Uwaasz, e historia
zakoczyaby si szczliwie, gdyby kobiecie w gbi serca byo
obojtne, czy odnajdzie ma?
W Ewangelii wedug w. Mateusza (18,19) napisano: Dalej, zaprawd,
powiadam wam: Jeli dwaj z was na ziemi zgodnie o co prosi bd, to
wszystkiego uyczy im mj Ojciec, ktry jest w niebie". Kim s ci
dwaj", ktrych wymienia Mateusz? Nie chodzi tu o osoby, lecz o
wiadomo i podwiadomo. Jeeli obie siy s w zgodzie, chc tego
samego, wsplnie osign sukces. Biblia jest najlepszym nauczycielem
ycia, jeli kto potrafi j czyta. W mojej ksice Nie ma rzeczy
niemoliwych szerzej przedstawiem biblijne mdroci, z ktrych moemy
skorzysta.
Mdroci na kady dzie
Przytocz teraz szereg powiedze i cytatw, midzy innymi z Biblii.
Ujrzane w nowym wietle z pewnoci mog okaza si pomocne w
codziennej pracy.
Jeeli Bg z nami, kt przeciwko nam? List do Rzymian 8, 31
Cno tysic padnie u twego boku, a dziesi tysicy po twojej prawicy:
ciecie to nie spotka. Ksiga Psalmw 91,7
Niedola nie przystpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu.
Ksiga Psalmw 91, 10
Bo spotkao mnie, czegom si lka. Ksiga Hioba 3, 25
Bo jak niebiosa gruj nad ziemi, tak drogi moje nad waszymi
drogami. Ksiga Izajasza 55, 9
Czowiek jest ducbem i stale siga po narzdzie, jakim jest jego
mylenie, i wybiera sobie, na co ma ocbot tysickrotn rado albo
tysickrotne plagi.
Chc! Mog! Osign!
Od serca mdrego i usta mdrzej, przezorno na wargacb si mnoy.
Ksiga Przysw 16, 23
Na pocztku byo Sowo, a Sowo byo u Boga, i Bogiem byo Sowo.
Ewangelia wedug w. Jana 1, 1
Jezus mu odrzek: Jeli moesz? Wszystko moiwe jest dla tego, kto
wierzy. Ewangelia wedug w. Marka 9, 23
Oto zel wam cnleb z nieba, na ksztat deszczu. Ksiga Wyjcia 16,4
Jego cnarakter stateczny ty ksztatujesz w pokoju. Ksiga Izajasza 26,3

Bogatym na tym wiecie nakazuj, by nie byli wynioli, nie pokadali


nadziei w niepewnoci bogactwa, lecz w Bogu, ktry nam wszystkiego
obficie udziela do uywania. Pierwszy List do Tymoteusza 6, 17
Tak te i wiara, jeliby nie bya poczona z uczynkami, martwa jest
sama w sobie. List w. Jakuba Apostoa 2, 17
Zrzu swoj trosk na Pana, a On ci podtrzyma. Ksiga Psalmw 55,23
Kto saby, niech powie: Jestem bohaterem. Ksiga Joela 4, 10
Woaj do Mnie, a odpowiem ci, oznajmi ci rzeczy wielkie i
niezgbione, jakicb nie znasz. Ksiga Jeremiasza 33, 3
Ojciec bowiem nie sdzi nikogo, lecz cay sd przekaza Synowi.
Ewangelia wedug w. Jana 5, 22
Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie si wam, tylko! wierzcie,
e otrzymacie. Ewangelia wedug w. Marka 11, 24
Znaki i cuda
69
Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dajc w swoim czasie
deszcz, ktry spadnie na twoj ziemi, i bogosawic kadej pracy
twoicb rk. Ksiga Powtrzonego Prawa 21, 12
Ja przyszedem po to, aby [owce] miay ycie i miay je w obfitoci.
Ewangelia wedug w. Jana 10, 10
O Synu Boy, stworzyem ci bogatym i jak si stao, e jeste
biedny? Uczyniem ci potnym i jak si stao, e jeste saby?
Kazaem ci powsta z materii mioci i mdroci i jak si stao, e
zajmujesz si czym innym? Skieruj spojrzenie na siebie, by mg mnie
w sobie odnale potnego, silnego, wzniosego. Mdro hinduska
We nie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na czowieka; i w czasie
drzemki na ku otwiera On ludziom oczy, przeraenie budzi w ich
sercu. Ksiga Hioba 33, 15-16
Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech si stanie! Ewangelia wedug w.
ukasza 22, 42
Oddajcie wic Cezarowi to, co naley do Cezara, a Bogu to, co naley do
Boga. Ewangelia wedug w. Mateusza 22, 21
W ciszy i ufnoci ley wasza sia. Ksiga Izajasza 30, 15
Poniewa wikszy jest Ten, ktry w was jest, od tego, ktry jest w
wiecie. Pierwszy List w. Jana Apostoa 4, 4
Nie sdcie, abycie nie byli sdzeni. Bo takim sdem, jakim sdzicie,
i was osdz; i tak miar, jak wy mierzycie, wam odmierz. Ewangelia
wedug w. Mateusza 7, 1-2
Odmierz wam bowiem tak miar, jak wy mierzycie. Ewangelia wedug w.
ukasza 6, 38
70
Chc! Mog! Osign!
Zamiary swoje przeprowadzisz. Na drodze twej wiato zabynie. Ksiga
Hioba 22, 28
Dalej, zaprawd, powiadam wam: Jeli dwaj z was na ziemi zgodnie o co
prosi bd, to wszystkiego uyczy im mj Ojciec, fetory jest w niebie.
Ewangelia wedug w. Mateusza 18, 19
Szukaem Pana, a On mnie wysucba i uwolni od wszelkiej trwogi.
Ksiga Psalmw 34, 5
Oni jeszcze mwi bd, a Ja ju wysucbam. Ksiga Izajasza 65,24
Zaprawd, powiadam wam: Jeli bdziecie mie wiar a nie zwtpicie, to
nie tylko z rigowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeli powiecie tej

grze: Podnie si i rzu si w morze!, stanie si. I otrzymacie


wszystko, o co w modlitwie z wiar prosi bdziecie. Ewangelia wedug
w. Mateusza 21, 21
Wiara za jest pork tycn dbr, ktrycn si spodziewamy, dowodem tycb
rzeczywistoci, ktrycb nie widzimy. List do Hebrajczykw 11, 1
Objawi mu si przez widzenia, w snach bd mwi do niego. Ksiga
Liczb 12, 6
W nawrceniu i spokoju jest wasze ocalenie. Ksiga Izajasza 30, 15
Oto Ja jestem Pan, Bg wszelkiego ciaa: czy jest moe dla Mnie co
niemoliwego? Ksiga Jeremiasza 32, 27
Kto przebywa w pieczy Najwyszego i w cieniu Wszecbmogcego mieszka.
Ksiga Psalmw 91,1
Wszystko wic, co bycie chcieli, eby wam ludzie czynili, i wy im
czycie! Ewangelia wedug w. Mateusza 7, 12
Znaki i cuda
71
Bg wstaje a rozpraszaj si jego wrogowie... Ksiga Psalmw 68, 2
Raduj si w Panu, a On speni pragnienia twego serca. Ksiga Psalmw
37, 4
Bo na podstawie sw twoicb bdziesz uniewinniony i na podstawie sw
twoicn bdziesz potpiony. Ewangelia wedug w. Mateusza 12, 37
Mw, Panie, bo suga twj sucka. Pierwsza Ksiga Samuela 2, 9
I bd nieprzyjacimi czowieka jego domownicy. Ewangelia wedug w.
Mateusza 10, 36
Przybdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni jestecie, a
Ja was pokrzepi. Ewangelia wedug w. Mateusza 10, 28
Boja, Pan, ckc by twym lekarzem. Ksiga Wyjcia 15, 26
Wtedy nie doznam wstydu, gdy zwaa bd na wszystkie twoje
przykazania. Ksiga Psalmw 119,6
Rka Pana nie jest tak krtka, eby nie moga ocali, ani sucb Jego
tak przytpiony, by nie mg usysze. Ksiga Izajasza 59, 1
Bo u Boga wszystko jest moliwe. Ewangelia wedug w. Marka 10, 27
Rozstrzygnijcie dzi, komu suy cbcecie. Ksiga Jozuego 24, 15
Pan wiatem i zbawieniem moim: kog mam si lka? Pan obron mojego
ycia: przed kim mam si trwoy? (...) Albowiem On prze-cbowa mnie w
swym namiocie w dniu nieszczcia, ukryje mnie w gbi swojego
przybytku, wydwignie mnie na ska. Ksiga Psalmw 27, 1/5
Zatrzymajcie si, i we mnie uznajcie Boga. Ksiga Psalmw 46, 11
72
Chc! Mog! Osign!
Czy nie wiecie, ecie wityni Boga i e Duch Boy mieszka w was?
Pierwszy List do Koryntian 3, 16
Myl o N im na kadej drodze, a On twe cieki wyrwna. Ksiga Przysw
3, 6
Nikogo te na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest
Ojciec wasz, Ten w niebie. Ewangelia wedug w. Mateusza 23, 9
Id, niecn ci si stanie, jak uwierzye. Ewangelia wedug w. Mateusza
8, 13
Czy zbiera si winogrona z ciernia albo z ostu iigi? Ewangelia wedug
w. Mateusza 7, 16
A wic: Poznacie ich po owocach. Ewangelia wedug w. Mateusza 7,20

Wedug wiary waszej niecn wam si stanie! Ewangelia wedug w. Mateusza


9, 29
Przemieniajcie si przez odnawianie umysu. List do Rzymian 12, 2
Niech znajd uznanie sowa ust moich i myi mojego serca u Ciebie,
Panie, moja Skao i mj Zbawicielu! Ksiga Psalmw 19, 15
Moje dziecko, ty zawsze jeste przy mnie i wszystko moje ao ciebie
naley. Ewangelia wedug w. ukasza 15, 31
Bd Mu wierny, a On zajmie si tob, prostuj swoje drogi i Jemu
zaufaj! Mdro Syracha 2, 6
Potem wsta, rozkaza wichrom i jezioru, i nastaa gboka cisza.
Ewangelia wedug w. Mateusza 8, 26
Procie, a bdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; koaczcie, a
otworz wam. Albowiem kadv. kto Drosi. otrzvmuie: kto szuka.
Znaki i cuda
73
znajduje; a koaczcemu otworz. Gdy ktrego z was syn prosi
0 chleb, czy jest taki, ktry poda mu kamie? Albo gdy prosi o ryb,
czy poda mu wa? Ewangelia wedug w. Mateusza 7, 7-10
Podesza z tyu i dotkna si irdzli Jego paszcza, a natychmiast
usta jej upyw krwi. Ewangelia wedug w. ukasza 8, 44
Chwalcie wic Boga w waszym ciele! Pierwszy List do Koryntian 6,20
Wsta, we swoje oe i chod! Ewangelia wedug w. Jana 5, 8
Twoja wiara ci ocalia. Ewangelia wedug w. Mateusza 9, 22
1 otrzymacie wszystko, o co w modlitwie z wiar prosi bdziecie.
Ewangelia wedug w. Mateusza 21, 22
Nie wspominajcie wydarze minionych, nie roztrzsajcie w myli dawnych
rzeczy. Ksiga Izajasza 43, 18
Ale to jedno [czyni]: zapominajc o tym, co za mn, a wytajc siy
ku temu, co przede mn. List do Filipian 3, 13
Ja i Ojciec jedno jestemy. Ewangelia wedug w. Jana 10, 30
A co czowiek sieje, to i bdzie. List do Galatw 6, 7
Niech ci wic dzisiaj bdzie wiadomo, e Pan, Bg twj, kroczy przed
tob jak ogie poerajcy. Ksiga Powtrzonego Prawa 9, 3
Odpuszczajcie, a bdzie wam odpuszczone. Ewangelia wedug w. ukasza
6, 37
Albowiem u Boga nie ma wzgldu na osob. List do Rzymian 2, 11
wafni
tpn ^watni' P.hristnnh Lehmann
74
Chc! Mog! Osign!
Nie istnieje nic zego, czego sam nie uwaasz za nieszczcie. Menander
Dusza ludzka podobna jest do wody przybywa z nieba i do nieba wraca,
i raz za razem powraca na ziemi, w wiecznej przemianie. Johann
Wolfgang Goethe
Tylko jedna istnieje sia lecznicza, a jest ni natura w maciacb i
pigukach, takowej nie ma. Mona najwyej da leczniczym silom natury
znak, gdzie jest dla nich co do zrobienia. Artur Schopenhauer
Ludzie prosz bogw o zdrowie, zapominaj jednak, e sami maj
najwikszy wpyw na swoje zdrowie! Demokryt
Wikszo ludzi jest niezdolna ao ycia w wiecie, w ktrym najbardziej
wymylna myl moe si sta w kilka sekund rzeczywistoci. Albert
Camus

Gdy nadzieja okae si pocba, niecb nie zbraknie ci nadziei! Jedn


bram zamknito, ale otwarte s jeszcze tysice. Friedrich Ruckert
Kto nie nosi nieba w sobie, bdzie go nadaremnie szuka w caym
kosmosie. Otto Ludwig
Imaginacja porusza wszystkim, tworzy pikno, sprawiedliwo i
szczcie. To za zawiera w sobie wszystko inne. Blaise Pascal
Zdrowy ma wiele ycze, cbory tylko jedno! Woskie przysowie
Jeeli czowiek co postanowi, moe wicej, ni sdzi. Johann Heinrich
Pestalozzi
Spojrzyj na sprawy z innej strony ni dotycbczas, oznacza to bowiem
rozpocz nowe ycie. Marek Aureliusz
Znaki i cuda
75
C za monstrum jest tedy czowiek! C za osobliwo, co za potwr, co
za cnaos, co za zbieg sprzecznoci, co za dziw! Blaise Pascal
Sukces mona odnie wtedy, kiedy co si robi - niezalenie, czy
pozytywnego czy negatywnego. Peter Kummer
Zycie skada si z tego, co czowiek cay dzie myli. Ralph Waldo
Emerson
Kady gupi chopak moe zdepta chrzszcza, ale wszyscy prole-sorowie
wiata nie s w stanie stworzy ani jednego. Artur Schopenhauer
Przypadek to sowo pozbawione sensu, nic nie moe istnie bez
przyczyny. Wolter
Powierz Panu swoj drog i zauraj Mu: On sam bdzie dziaa. Ksiga
Psalmw 37, 5
To, co wiemy, to kropla, czego nie wiemy ocean. Isaac Newton
Erekt placebo dostarcza dramatycznego dowodu na to, e kady proces
zdrowienia jest w zasadzie samoleczeniem. Rick Ingrasci
Wszyscy wdrujemy wsk uliczk, jedynie niektrzy z nas wznosz wzrok
do gwiazd. Oscar Wilde
Czowiek zna wszystko na wiecie, nie zna jedynie czowieka. Jere-mias
Gotthelf
Najwicej cienia w yciu bierze si std, e sami zasaniamy sobie
soce. Autor nieznany
Ja to nic innego jak chcie i wyobraa sobie. Novalis
76
Chc! Mog! Osign!
Niektrzy ludzie widz sprawy takimi, jakimi s, i pytaj: dlaczego? Ja
marz o tym, czego jeszcze nie byo, i pytam: dlaczego nie? George
Bernard Shaw
Nikt nie wie, jak due ma siy, pki icn nie wyprbuje. Johann Wolfgang
Goethe
Pocztek wsppracy
Aby mg sam analizowa swoje mniejsze lub wiksze problemy oraz
ustala wasne afirmacje i wyobraenia, wykorzystaj strony, ktre
znajduj si po kadym rozdziale.
Na pierwszej karcie wymie cele i uzasadnij, dlaczego chcesz je
osign. Dziki pisemnej formie dodatkowo utrwalasz pragnienia.
Okrel, jakie chcesz stosowa rodki, by moliwie szybko osign
wyznaczone cele.

Dalej masz rozkad jazdy", ktry pomoe ci zapisywa codzienne


dziaania. Chodzi o to, aby mg zanalizowa manewry", a nastpnie gdy to konieczne - wprowadzi poprawki.
Kolejna karta zostaa stworzona po to, by mg natychmiast zapisywa
pomysy, jakie wpadn ci do gowy w trakcie czytania tej ksiki. Nawet
jeeli potem ten czy inny odrzucisz, niezwykle wane jest, by wyrobi
sobie nawyk natychmiastowego zapisywania. No wic zaczynamy! Im
szybciej zaczniesz stosowa w praktyce to, czego si dotychczas
dowiedziae, tym szybciej dotrzesz do celu.
Czsto w trakcie czytania przychodz nam do gowy jakie pomysy.
Postanawiamy je zanotowa po przeczytaniu rozdziau, ale gdy docieramy
do koca, pojawiy si nowe, a o wczeniejszych ju zapomnielimy.
Jeli bdziesz pracowa zgodnie z moimi wskazwkami, zachowasz
wszystkie swoje zote myli i pomysy.
Na kolejnych stronach zosta umieszczony schemat, wedug ktrego moesz
dziaa. Chciabym jeszcze raz wyranie podkreli, e wypenienie
formularzy przyniesie wicej podanych efektw ni samo przeczytanie
ksiki. Robienie notatek jest nie mniej wane ni codzienne
przyjmowanie posikw. Nikt sie nie naie. czvtaiac iadosnis. Si i
enemie
Znaki i cuda
77
daje dopiero spoycie potraw. Nie przerzucaj wic kart pracy, lecz
porzdnie si nimi zajmuj - ley to w twoim interesie. Przestudiuj
teraz wzory formularzy i mocno postanw, e bdziesz je wypenia.
KARTA PRACY I
Co mnie ogranicza f
Nawyk,
by wszystko ocenia rozumowo
c
\_jbawy -znacznie silniejsze od nadziei Icnrzostwo ZDtracn przed
utrat pracy, jeeli powiem, co naprawd myl oicie w nadmiarze
alkoholu Jjrak wewntrznej dyscypliny /byt-nia ulego I
nieumiejtno mwienia ,nie \jrak wiar we wasne umiejtnoci
{jrak konkretnego celu Lenistwo /_aleno oa rodzicw [_Jleganie
zym wpywom.
iowanie
KARTA PRACY II
[Postanowienia:
(jeli masz wicej postanowie, uyj osobnej kartki)
/. Jjd pracowa nad sob 6 x dziennie po IO minut.
2. uJ mwi l tylko to, co myl.
3.
Z^tan si pewniejszy siebie.
ijj codzienny O-minutowy program osigania sukcesu dziel
nastpujco:
OJ
8. OO Jo
8.IO
IO minut OJ
12.OO Jo
12 .30
30 minut
OJ
22.O do
23. OO
20 minut
78
Chc! Mog! Osign!
CJbiecuj sobie konsekwentnie dotrzymywa ustalonych terminw treningu,
bij w moim uciu mogy si pojawi i ugruntowa nowe, lepsze i
szczliwsze okolicznoci ora? dowiadczenia.
KARTA PRACY III

lioja nowa aprmacja celu:


-Jestem tak pewnu siebie i wiadom wasnej wartoci, jak nigdy
przedtem, wszystko mi si udaje, (ytocza mnie dobrobyt, daleko
przekraczajcy moje najmielsze marzenia. I tak jest I
llj nowy cel:
W'idze si jako szefa wielkiego przedsibiorstwa handlu
nieruchomociami. I /oi pracownicy gratuluj mi przy kieliszku szampana
milionowych obrotw. w*krotce bdzie tfoe l\]arodzenie. I\ja biurku
stoi choinka, na ktrej pal si lampki- wyranie czuj i widz kady
szczeg wyimaginowanej sytuacji i rozkoszuj si ni w peni.
Panowie wiata
Jeli bliej przyjrzymy si naturze, szybko stwierdzimy, e zakcenia
wystpuj jedynie tam, gdzie zaczyna ingerowa czowiek. Natura od
milionw lat rzdzi si wasnymi prawami i my, tak zwani panowie
wiata, take im podlegamy. Niestety, brakuje nam klasy, by uczciwie
nazwa si wrogiem, przeciwnikiem albo zagroeniem natury. W
rzeczywistoci natura mogaby z dnia na dzie zniszczy ca ludzko.
Pomyl tylko o powodziach, poarach, trzsieniach ziemi i lawinach.
W przeciwiestwie do zwierzt i rolin rozwinlimy umiejtno
samodzielnego mylenia. W ten sposb oddalilimy sie od naturalnej
Znaki i cuda
79
tarczy ochronnej i opiekuczej, czyli podwiadomoci. Pysznic si
wyjtkow zdolnoci rozumowania, jednoczenie zaprzeczamy istnieniu
podwiadomoci, siy, ktra nas stworzya. Czy dziki swojej
inteligencji i wysoce rozwinitej technologii umiemy stworzy kwiat,
chrzszcza, ryb albo czowieka? Oczywicie, nie.
Nie umiemy tworzy naturalnych istot, wic staramy si udowodni, e
jestemy panami wiata, niszczc roliny, zwierzta oraz ludzi. Robimy
to za pomoc broni masowego raenia, a twrcw wszelkich nonikw
mierci dekorujemy najwyszymi odznaczeniami - na przykad za
genialny" wynalazek bomby neutronowej, ktra oszczdza domy i teren, a
zabija Jedynie" ludzi i zwierzta.
Robimy to take przez zanieczyszczanie rodowiska naturalnego. Bardzo
dbamy o to, by w rzekach i jeziorach nie mg przey nawet aden
mikroorganizm. Dokadnie wiemy, e przez wycinanie lasw tropikalnych
sprowadzamy na siebie katastrof klimatyczn, a jednak -mimo
alarmujcych sygnaw - nie przerywamy tego procederu. Mamy jednak
czelno okrela si mianem inteligentnych istot.
dza wadzy, egoizm i bezwzgldno stay si naszymi najwaniejszymi
sojusznikami. Jestemy jak lepcy, ktrzy bior sobie na przewodnika
innego lepca i uwaaj, e s bezpiecznie prowadzeni.
Powrt do natury
Zaczlimy coraz bardziej oddala si od podwiadomoci - naszej
naturalnej ochrony i rda ycia. Nie ledzimy i nie badamy przyczyn
szeregu zakce w naszym yciu. Po prostu przyzwyczailimy si nazywa
je przypadkami: gupimi, fantastycznymi, niewiarygodnymi i tak dalej. W
naturze wszystko funkcjonuje na zasadzie przyczyny i skutku.
Zawsze, kiedy przyjedam na Malediwy, by odda si memu hobby,
nurkowaniu, jestem na nowo zafascynowany cudownym porzdkiem natury,
zwaszcza wiata podwodnego (cho i tam czowiek niszczy coraz wicej w czym, nie przecz, sam bior udzia). Kolory ryb oraz kamufla, ktry

zmienia si w zalenoci od potrzeb, tak samo oodlegaia wiecznym


przyczynowo-skutkowym reguom.
80
Chc! Mog! Osign!
Australijskie mewy
Jak niezwykle gupi s ludzie, ktrzy nie rozumiej wspzalenoci
przyczyny i skutku, wyranie dokumentuje niej przedstawiony przykad.
W styczniu 1991 roku odwiedziem razem z on wysp Heron, u wschodnich
wybrzey Australii, na Wielkiej Rafie Koralowej. Podczas naszego pobytu
wanie wysiadyway tam jaja miliony hlack--noodies. S to czarne
ptaki, troch wiksze od kosw, ozdobione na ebkach biaym kapturem".
Na caej wyspie panowa okropny haas. Na terenie, ktry ma okoo 600
metrw dugoci oraz mniej wicej 200 szerokoci, nie byo ani jednej
gazi bez ptasiego gniazda.
Od czasu do czasu z gniazda wypada mody ptak, przez jaki czas pez
po ziemi, ale wkrtce poeray go mewy. Szcztki zostaway na ziemi i
byy szybko usuwane przez mrwki, chrzszcze, drobne zwierzta.
Przemdrzali turyci
My nazwalimy ataki mew okruciestwem, ale w rzeczywistoci jest to
naturalne dziaanie majce na celu zachowanie rwnowagi biologicznej .
Turyci, ktrzy po kilku dniach zauwayli, co si dziej e,
znienawidzili mewy i przepdzali je natychmiast, gdy tylko zbliyy si
do pisklaka. Ostronie brali piskl w rce i wkadali do pierwszego
lepszego gniazda, do ktrego zdoali sign.
Jeszcze gorzej ni na mewy turyci reagowali na ptaki, ktre wcale nie
byy dobrze nastawione do nowych, przydzielonych im z ludzkiej aski"
czonkw rodziny i natychmiast wyrzucay z gniazda obce piskl. Akcja
ratowania" nieopierzonych black-noodies zaczynaa si od nowa. Z
wciekoci przeganiano nadlatujc mew, piskl znw brano w rce i
wkadano do innego gniazda, z ktrego natychmiast byo wyrzucane.
Zdezorientowane mewy przestaway si powica naturalnemu zadaniu, w
ktrym tak zaciekle przeszkadzali im obrocy przyrody". Owady
natomiast nie mogy usuwa zbyt duych szcztkw. Efektem braku
zrozumienia przez ludzi cyklu przyrody byo zakcenie dziaania
kolejnego jej ogniwa. A jeeli z powodu gupoty turystw ptaki nagle
znikn z wyspy? Czy bdzie to zwyky przypadek?
Znaki i cuda
81
Czy to take przypadek, e po latach rozmyla o negatywnych
zjawiskach, obawach, zmartwieniach i objawach chorobowych, nagle"
przydarza ci si powany wypadek albo przykuwa ci do ka choroba?
Jeeli nauczymy si znw korzysta z naszej tarczy ochronnej i rda
siy, czyli podwiadomoci, ponownie nawiemy kontakt z siami i
prawami natury. To natura bowiem pozwolia na taki rozwj naszej
wiadomoci, bymy mogli kierowa swoim yciem oraz cieszy si
zdrowiem, szczciem, pokojem i harmoni z prawami Ducha i Natury.
Wiele ugrupowa i sekt prbowao zarabia na tej wiedzy i oszukiwa.
atwo wycign ludziom pienidze z kieszeni, jeli obiecuje si lepsze
ycie. Gdy chodzi o ocen, kto chce oszuka, a kto naprawd pomc,
powiniene odwoa si do swojego rozumu. Jeeli natomiast potrzebujesz
wsparcia, chcesz si rozwin albo poprawi stan zdrowia, zaczynaj od

patrzenia do swojego wntrza, ku podwiadomoci i skieruj si do siy,


ktra ci stworzya - ona zna prawidow odpowied.
Potga podwiadomoci suy ci przez cae ycie. Wykonuje zawsze tylko
to, o co poprosie. Raz na zawsze zapomnij sowo przypadek". Od dzi
we los we wasne rce. Sam decyduj, co chcesz przey i czego
dowiadczy. Zamie cierpienie na rado ycia, bied na dostatek,
nieszczliwe zdarzenia na szczliwe. Tylko myl o tym, co chcesz
mie, pielgnuj marzenia i staraj si osign cel. Zdrowy rozsdek
pomoe ci podj waciw decyzj. Potem wystarczy tylko kilka tygodni
albo miesicy wytrzymaoci - kiedy min bdziesz tak samo jak ja
przekonany o susznoci swojego dziaania i nie zechcesz y inaczej.
Czstka wiedzy
Literatura ezoteryczna cieszy si coraz wikszym zainteresowaniem.
Dlaczego tak si dzieje? Dlatego, e ludzie coraz bardziej pragn
wiedzie, czy poza ziemskim wiatem jest co jeszcze. Czciej ni
kiedykolwiek zadaj sobie pytanie o sens ycia i pozamaterialny byt.
Pragn lepiej traktowa i rozumie swoje ciao.
Niestety ogromna liczba ksiek i innych nonikw informacji na ten
temat powoduje, e skaniamy si jedynie do poznawania zagadnienia, a
nie integrowania ao z yciem.
82
Chc! Mog! Osign!
Angelus Silesius (Ptnik Anielski, Anio lzak) powiedzia: Nie
pomoe ci nawet Chrystusa zmartwychwstanie, gdy tkwisz dalej w grzechu
i mierci sptaniu". Oznacza to, e musimy przesta czyta ksik po
ksice i beznamitnie przyjmowa do wiadomoci to, co tam napisano.
Naley zacz stosowa zdobyt wiedz. Isaac Newton powiedzia: To, co
wiemy, to kropla, czego nie wiemy - ocean!", a wielki Dale Carnegie
celnie stwierdzi: Czowiek yje znacznie poniej swoich moliwoci.
Drzemie w nim ogromny potencja, ktrego w wikszoci przypadkw nie
wykorzystuje".
Teraz zacznij prac na podstawie podanego wczeniej wzoru.
KARTA PRACY I
(_^o mnie ogranicza 1
KARTA PRACY II
f-^ostanowienia:
L_______________
\\j codzienny O-minutowu program osigania sukcesu dziel
nastpujco:
OJ..........Jo ............... ..... minut
OJ.......... Jo .............. ...... minut
OJ.......... Jo .............. ...... minut
Znaki i cuda
83
[ybiecuj sobie konsekwentnie dotrzumuwa ustalonych przeze mnie
terminw treningu, bu w moim uciu mogru si pojawi i ugruntowa nowe,
lepsze i szczliwsze okolicznoci oraz dowiadczenia.
KARTA PRACY III
lloja nowa aprmacja celu:
Mj
nowu cel
Wpyw otoczenia

Kto nie wie, co to wino, kobiety i piew, z tego cae ycie kiep.
Marcin Luter
Teraz sprbuj gruntownie si rozprawi z przesdem, e nie mona
prowadzi szczliwego, barwnego i radosnego ycia, a rwnoczenie y
zgodnie z prawami psychiki. Kreatywne mylenie stao si dla mnie
ciekawe przede wszystkim dlatego, e nie ma nic wsplnego z
ograniczaniem si, skostniaymi religijnymi rytuaami i nadmiernym
powstrzymywaniem si od wszelkiego rodzaju uciech cielesnych.
Przez lata byem dyskdokejem i do chwili lubu, kiedy wyruszaem na
w", zagroone byy niemal wszystkie kobiety w moim zasigu. Mam za
sob- i prawdopodobnie jeszcze przed sob- wiele wesoych nocy, po
ktrych a mi gowa pkaa.
Chc przez to powiedzie, e jestem zwykym, cieszcym si yciem
czowiekiem, majcym skonnoci do wszystkiego poza zakamaniem. Mimo
to - a moe wanie dlatego - szukaem moliwoci, by uoy sobie
ycie ciekawiej, lepiej i pikniej. Doktor Murphy powiedzia: Kto nie
chce osign bogactwa, szczcia i sukcesu, ten jest chory
psychicznie!". W peni zgadzam si z jego zdaniem. ycie bez tych
cennych atrybutw jest jak kwitncy krzew, ktry wyrzucono na pustyni
i skazano, by tam uschn. aden czowiek nie musi popenia
samobjstwa. Jedyne, co naprawd si liczy, to ycie - z nieskoczon
rnorodnoci i piknem.
Wpyw otoczenia
85
Ja ju od lat nie odsuwam od siebie problemw, ktre wymagaj
rozwizania. I ty te moesz tak robi - najpierw musisz tylko
uporzdkowa swoj psychik. Wystarczy na to kilka miesicy. Zawsze
oczekuj od ycia tylko tego, co najlepsze, i to otrzymuj. Jednak
dzieje si tak dopiero od dnia, w ktrym zaczem y zgodnie z
zasadami psychiki. Nie da si zasia ostu i zebra kukurydzy. To chyba
jasne dla kadego.
Karuzela wymwek
W rozmowach ze mn ludzie czsto mwi, e po prostu nie udaje im si
rozwiza swoich problemw za pomoc prezentowanych przeze mnie
technik. Kiedy pytam, ile razy dziennie powtarzaj afirmacje i
wyobraaj sobie realizacj celw, nieustannie sysz te same wymwki:
Nie co dzie ma si nastrj", Wieczorem jestem zmczony . i kiedy si
uspokajam, zasypiam", Przed rozpoczciem pracy nad psychik musz
pozaatwia mas spraw" i tak dalej. Odpowiadam zazwyczaj, eby
wyobrazili sobie pikarza, ktry chce wystpi w reprezentacji
narodowej, ale nie zamierza trenowa czciej ni dwa razy w tygodniu.
Jak oceniaj jego szans na realizacj wyznaczonego celu? Ch
osignicia sukcesu musi by silniejsza od lenistwa.
Tak naprawd w dziaaniu zgodnie z prawami psychiki przeszkadza nam nie
tyle ich nieznajomo, co lenistwo i wygodnictwo. Wielu ludzi wydao
majtek na wykady i szkolenia. Niestety, na prno, poniewa pozostali
konsumentami wiedzy. Siedz i suchaj tylko po to, by po powrocie do
pracy zaimponowa kolegom zasyszanymi informacjami. Nigdy jednak nie
przychodzi im do gowy, by nad sob popracowa.
Po pierwsze, cel, ktry sobie wyznaczamy, musi by bardzo wany dopiero wtedy gdy z caego serca zaley nam na jego realizacji,
znajdzie si czas na rzeteln prac duchow. Po drugie, trzeba wiczy

si w samodyscyplinie i dzie w dzie przynajmniej 3 razy po 5 minut


wizualizowa swj cel. Po trzecie, naley sobie stale uzmysawia, e
poprzez wizualizacj nasz cel zyskuje now energi niezbdn do
materializacji.
86
Chc! Mog! Osign!
Konsekwencja
Wygodnie jest usi po kolacji na kanapie, pooglda telewizj i po
kilku piwkach pa na ko. Wyrwanie si z bdnego koa bezwadu i
codzienne wykonywanie wicze wymaga sporej siy woli i inicjatywy. Nie
ukrywam, czasem ja te przymykam oko i nie dotrzymuj wyznaczonego
terminu pracy nad sob, s to jednak wyjtki i starannie pilnuj, by
nie stay si regu, poniewa oznaczaoby to pocztek koca i ponownie
popchno mnie w objcia zwykej" wiadomoci.
To wane, by nie tylko przyswaja wiedz, ale take j realizowa.
Kady problem mona rozwiza, jeeli zabierzemy si do tego ze
spokojem, na luzie i z penym zaufaniem do siy w naszym wntrzu.
Bezrobocie, choroba, bieda, samotno i smutek - krtko mwic:
wszystkie negatywne zjawiska dnia codziennego - istniej tylko po to,
by je pokona.
Samouzdrowienie
Moja przyjacika dowiedziaa si kiedy, e z powodu nadczynnoci
tarczycy ma niewielkie wole. Lekarz zacz j przekonywa, e to bomba
zegarowa", ktrej jak najszybciej naley si pozby. Pocztkowo
pacjentka nie chciaa si podda operacji, poniewa nie widziaa
adnych zewntrznych oznak schorzenia. Obiecaa jednak regularnie
przychodzi na badania kontrolne. Przez kilka lat nie wydarzyo si nic
znaczcego. Przyjacika uczestniczya jednak w rnych kursach i
czytaa ksiki dotyczce pozytywnego mylenia, wic pewnego razu
poinformowaa lekarza, e zamierza usun wole za pomoc pracy
psychicznej. Lekarz nie mia nic przeciwko temu, nie by jednak
przekonany o skutecznoci tego typu metod.
Podczas codziennych wicze Monika zacza wyobraa sobie, jak
zgrubienie w szyi robi si coraz mniejsze, a na koniec znika. Jej
afirmacja brzmiaa: Jestem zupenie zdrowa, mam witalne ciao,
szczup i wspania szyj!" wiczenia prowadzia codziennie przez dwa
lata, poza tym niezbyt si przejmowaa wolem. W trakcie kolejnych bada
kontrolnych lekarz zauwav. e wnle malms W mami 1009
Wpyw otoczenia
87
roku znikno cakowicie, co zdziwio mniej Monik, a znacznie bardziej
lekarza. Podwiadomo jasno i wyranie otrzymaa zadanie zlikwidowania
wola, a kiedy zrozumiaa, co ma robi, zadbaa o odpowiedni efekt i
usuna objaw.
Take i ty moesz w ten sam sposb sprbowa poprawi stan swojego
zdrowia. Powtarzam jednak kolejny raz: adnych samodzielnych dziaa!
Nawet jeli - jak to byo w przypadku Moniki - twj lekarz przestanie
ci wspiera duchowo, dziaaj tylko pod jego staym nadzorem. Pamitaj:
nikt od razu nie staje si mistrzem.
Wcieke telefony
W trakcie jednego z nadawanych w austriackiej telewizji programw My
aktywni pewna kobieta opowiedziaa, jak dziki pracy psychicznej

zlikwidowaa u siebie miniaka. Po programie - a wiem to od


prowadzcego, Josefa Kirschnera - do telewizji zadzwonio dwch
lekarzy, ktrzy wciekle wykrzykiwali do suchawki, e to niemoliwe i
kobieta ma natychmiast odwoa, co mwia. Oczywicie nie zrobia tego,
poniewa w odrnieniu od obu aroganckich panw wiedziaa, e sia,
ktra leczy, tkwi w czowieku, nie w ksikach medycznych. Lekarz moe
by jedynie porednikiem midzy chorob a lecznicz si. Dziki Bogu
wiele zjawisk, ktre jeszcze niedawno uwaano za niedorzeczne, zyskuje
coraz wiksz akceptacj we wspczesnej medycynie. Lekarze coraz
czciej stwierdzaj, e wszystkie zakcenia pracy ciaa maj rdo w
psychice. Przestano si zadowala samym usuniciem objawu.
Jeeli w twoim samochodzie zapali si kontrolka poziomu oleju, jedziesz
do najbliszego warsztatu, by uzupeni olej. Gdyby chcia jedynie
usun objaw, wystarczyoby wykrci arweczk kontrolki.
Uczciwa gra
Wczoraj zadzwoni do mnie mj przyjaciel Ernest. Wyranie
podekscytowany przekaza mi informacj, e wanie zdarzy si cud".
Pcinn hcmlr \\r^mr\w/\(^nr7\a\ mii ifC7\/efHi \rrfrA\rt\r i \\r
7QeaH7ip rrwnfaA
Chc! Mog! Osign!
go na opatki. Po usyszeniu katastrofalnej wiadomoci Ernest usiad za
biurkiem, zamkn drzwi i gorco poprosi podwiadomo, by jak
najszybciej mu pomoga. Rozmawia z ni jak z dobrym przyjacielem i po
raz pierwszy w yciu wypowiedzia gono sowa: Dobry Boe", zrozumia
bowiem, i podwiadomo nie jest niczym innym jak tkwic w nas bosk
si. Nagle do pokoju wesza jego ona. Rzucia si Ernestowi na szyj
i przekazaa mu radosn nowin, e pi minut temu najwikszy klient,
ktry przed kilkoma tygodniami zrezygnowa ze wsppracy, powodujc
kryzys, wanie oznajmi, i znw chce przystpi do wsplnych
interesw. Niele, ale to jeszcze nie wszystko. W chwili, gdy Ernest z
caego serca prosi podwiadomo o pomoc, konkurent telefonicznie
odwoa dumpingow ofert zoon przejtym przez siebie firmom - cho
pozornie nie mia ku temu adnego powodu.
ycie nie jest nieuczciwe, jedynie cigle stawia przed nami zadania,
ktre moemy rozwiza - pod warunkiem, e nie bdziemy si ba i
litowa nad sob. ycie zupenie nie rozumie naszego blu, ono po
prostu trwa dalej", jak powiedziaa Brigitte Bardot.
A teraz do dziea! Czekaj na ciebie kolejne karty pracy.
KARTA PRACY I
(_^o mnie ogranicza 7
KARTA PRACY II
f-Jostanowienia :
L______________________________________
?.
Wpyw otoczenia
89
\\j codzienny O-minutowy program osigania sukcesu dziel
nastpujco:
OJ.......... Jo .............. ...... minut
OJ.......... Jo ............... ...... minut
OJ........-Jo.............. ...... minut

(^Jbiecuj sobie konsekwentnie dotrzymywa ustalonych przeze mnie


terminw treningu, by w moim yciu mogy si pojawi i ugruntowa nowe,
lepsze i szczliwsze okolicznoci oraz dowiadczenia.
KARTA PRACY III
rloja nowa aprmacja celu:
j nowy cel:
Dowiadczenia Izabeli
Prawdziwy lekarz z szacunkiem chyli gow przed Bogiem.
Hipokrates
Kiedy na sylwestra w 1990 roku znw pojechaem na Malediwy, by na kilka
tygodni uciec przed zim i odda si mojemu hobby, przeyem ciekawe
zdarzenie.
W drugim tygodniu mojego pobytu na wyspie Biyadhoo, kiedy leaem na
play, czytajc i zastanawiajc si nad tym, czy ponurkowa, podesza
pewna pani z dwojgiem dzieci. Spytaa, czy ju mi nie dokucza alergia.
Trzy dni temu ta kobieta poratowaa mnie kilkoma tabletkami wapna. W
czasie rozmowy mimochodem rzucia zdanie, na ktre zwrciem szczegln
uwag.
Powiedziaa, e przed poudniem miaa silne ble gowy, a gdy spytaem,
czy ma jakie rodki przeciwblowe, odpara: Nie potrzebuj lekarstw,
usuwam bl gowy myl!" Zapragnem bliej pozna t kobiet.
Postanowiem w cigu najbliszych dni dowiedzie si wicej na temat
jej umiejtnoci.
Biyadhoo jest jednz najpikniejszych wysp na malediwskim atolu South
Mae i wystarczy niewiele ponad 15 minut, by j obej. Kady turysta
robi to rednio 3 razy dziennie, poniewa biaa plaa koralowa, ktra
nie rozgrzewa si tak jak piaskowe plae w Europie, wrcz zaprasza do
spaceru. Poza tym to mia odmiana po caodziennym nurkowaniu i
czytaniu.
Dowiadczenia Izabeli
91
Ciekawo
Kiedy tego samego dnia po poudniu ruszyem wok wyspy, po kilku
minutach spotkaem kobiet, ktra mnie tak zaintrygowaa swoj
wypowiedzi. Na pocztek dowiedziaem si, e ma na imi Izabela i
pochodzi spod Hanoweru. Przedstawiem si i od razu przeszedem do
sedna: Co miaa pani na myli dzi rano, twierdzc, e usuwa bl gowy
myl?" Izabela troch si zmieszaa. Moe baa si, e j wymiej.
Zaczem opowiada o doktorze Murphym, kreatywnym myleniu i swojej
ksice na temat zasad funkcjonowania podwiadomoci. Wkrtce
zrozumiaa, e nie ma do czynienia z kim, kto chce z niej zadrwi, i
zacza chtnie opowiada. Moja babcia zawsze wbijaa mi do gowy, e
jeeli ma si wycznie dobre myli, nie mona zachorowa. Jeli jednak
popeni si jaki bd, wypeni umys negatywnymi treciami i
zachoruje, dobre i budujce myli natychmiast spowoduj popraw stanu
zdrowia".
Mdra babcia
Babcia wykadaa mi te mdroci niemal codziennie i dlatego z biegiem
czasu utrwaliy si w mojej podwiadomoci i nigdy nie przyszo mi do
gowy, by uwaa je za gupot albo zabobon. Babcia zdobya t wiedz z
ksiek N. Bakera, Amerykanina zajmujcego si doktryn chrzecijask.

Kiedy na mojej drodze stawa problem, rozwizywaam go szybko, stosujc


rady babci.
Majc 27 lat, spodziewaam si drugiego dziecka. Pewnego dnia, gdy
byam w 20. tygodniu ciy, m wraca ze spaceru z naszym bernardynem
Barrym. Pies nagle si wyrwa, by szczeglnie gorco mnie pozdrowi.
Kiedy szykowa si do skoku, zdyam si odwrci, ale i tak trafi
mnie apami w prawy bok brzucha. W pierwszej chwili wygldao to na
niegrone zajcie. Po kilku dniach zaczy si jednak silne krwawienia.
Poszam na badania do szpitala. Nie widziaam adnego zwizku midzy
krwawieniem a incydentem z Barrym. Lekarze wykryli na oysku guz o
rednicy 3 centymetrw".
92
Chc! Mog! Osign!
Diagnoza
Wyniki badania tkanki byy jednoznaczne: miaam raka! Spdziam 2
tygodnie na oddziale onkologii, gdzie zostaam poinformowana, e strac
dziecko, ale mam szans przej skuteczn operacj, dziki ktrej wrc
do zdrowia. Zdecydowanie odrzuciam tak ewentualno i przypomniaam
sobie rady babci, mwice o zwalczaniu negatywnych zjawisk w organizmie
za pomoc pozytywnych obrazw.
Na wasn odpowiedzialno kazaam si przenie na oddzia pooniczy
i natychmiast zaczam leczenie wyobraeniowe. Nieustannie wyobraaam
sobie, e guz maleje jak balonik, z ktrego uchodzi powietrze. Mody
ambitny lekarz z oddziau pooniczego wspiera moje wysiki. Stale
bada mnie i dziecko, podawa mi doylnie witaminy, mineray i rodki
przeciwblowe. Odkry take, e mam pknite oysko".
Cud"
Wzmocniona nieustannymi sugestiami babci, spokojnie przyjam do
wiadomoci take i t nowin, a moja i tak ju ogromna ch, by urodzi
zdrowe dziecko i zwalczy raka, jeszcze tylko si nasilia.
Po miesicu, w trakcie ktrego wyranie wyobraaam sobie cakowite
cofnicie si guza i przyjcie na wiat w peni zdrowego dziecka,
stwierdzono, e narol w 100 procentach znika. Nigdy przedtem nie
widziaam tylu zaskoczonych min ludzi w biaych kitlach. Lekarze
jeszcze nie skoczyli si zastanawia, jaka jest przyczyna cudownego
wyzdrowienia", jak zaczam - z wenflonami w rkach - robi na drutach
niemowlce ubranka.
Bya we mnie taka pewno siebie, jakiej ze wiec by szuka. Nie
wyjaniaam lekarzom, e wyobraziam sobie swoje zdrowie". Pewnie
natychmiast wysaliby mnie na oddzia psychiatryczny, dali do zabawy
pluszowego misia i kazali czyta bajki".
Dowiadczenia Izabeli
93
Sebastian
Na podstawie bada wiedziaam, e moje dziecko, ktre z powodu
pknicia oyska nie jest optymalnie odywiane, bdzie mae i
delikatne, zachowywaam jednak wiar, e wszystko pjdzie dobrze i w
przyszoci wyronie z niego niezy rozrabiaka.
W 32. tygodniu ciy intuicja podpowiedziaa mi, e ju powinnam
zdecydowa si na pord. Odczyam si od kroplwek i zadaam
cesarskiego cicia. Co prawda nie umiaam sobie wyjani, skd ta naga
decyzja, okazao si jednak, e w tym przypadku zadziaaa

podwiadomo. Tu po tym jak lekarze sprowadzili na wiat wacego


1400 gramw chopca, oznajmiono mi, e by najwyszy czas na zabiegowy
pord - dwie godziny pniej poziom tlenu w wodach podowych spadby
poniej minimum i dziecko zostaoby stracone.
Sebastian - bo tak nazwalimy syna - od pocztku umia naprawd gono
krzycze. I tak jest do dzi, pomylaem sobie, obserwujc rozrabiak
szalejcego z innymi dziemi na play. By zdrw jak ryba. Zostaam
oczywicie najwiksz atrakcj szpitala, a prasowe ogoszenie o
przyjciu Sebastiana na wiat oraz jego zdjcia wisiay przez dziesi
lat na oddziale pooniczym".
W trakcie opowieci Izabeli soce zaszo za palmy ssiedniej wyspy
Villivaru. Coraz bardziej zblialimy si do wody. Mimo stycznia
popoudniowe powietrze miao 40 C. W kocu weszlimy do bardzo
ciepego Oceanu Indyjskiego. Otoczyy nas malekie, yjce na rafach
koralowych rybki i kraby.
Podziwiaem Izabel, poniewa dokonaa czego, na co byoby sta
niewielu ludzi, ktrych znam - w peni zaufaa swojej podwiadomoci, i
to w tak trudnych godzinach. Nie wygaszaa wykadw o potdze myli,
by w chwili prby reagowa histerycznie, jak robi to niektrzy
wspczeni pseudoezoterycy. Ufaa swojej wewntrznej sile i dziaaa
zdecydowanie oraz odwanie. Mimowolnie zaczem myle o znajomej mojej
ony, ktra przed laty przez dwie godziny wygaszaa nadt mow o tym,
co wyczytaa na temat ezoteryki, a chwil pniej spoliczkowaa swoje
dziecko, poniewa przed opalaniem nie nasmarowao si kremem.
Wywrzeszczaa: Jak nie bdziesz naciera kremem swoiei delikatnej
skry, dostaniesz raka!" Nie, Izabela
94
Chc! Mog! Osign!
bya czowiekiem nie sw, a czynw, i to robio na mnie najwiksze
wraenie.
Wanie porwnywaem w duchu obie kobiety, gdy Izabela wyrwaa mnie z
zamylenia: Mog ci da jeszcze jeden dobry przykad", powiedziaa.
Przedstawia mi histori swojego bardzo nietolerancyjne-go ojca, ktry
stale naraa swoje zdrowie na szwank. Pod koniec ycia by przykuty
do wzka inwalidzkiego i - by opisa to agodnie -znajdowa si w nie
najlepszym stanie umysowym. Kierowaam moje myli na wizj, e ojciec
agodnie zasypia. Wyobraaem sobie t scen przez cay urlop. Wkrtce
po tym jak wrciam do domu, ojciec spokojnie zasn w moich ramionach.
Dla nas, a przede wszystkim dla niego, byo to ogromne wyzwolenie".
Wczeniej ojciec poprosi crk o pomoc przy umieraniu. Spenia jego
yczenie, ale aden sd tego wiata nie zdoaby udowodni jej winy".
Kiedy wracalimy na pla, Izabela dodaa: Wierz, e prac duchow
mona osign niemal wszystko. Byoby wspaniale, gdyby przekazywa to
w swoich ksikach, by ludzie w coraz wikszym stopniu mogli korzysta
z tkwicej w nich siy". Obiecaem, e sprbuj zrobi, co w mojej
mocy. Dugo ciskaem jej do, przekonany, e dziki tej rozmowie
zyskaem bardzo wiele.
Wizyta w Las Vegas
Jakie mog powsta reakcje acuchowe, jeeli wytrwale komunikujemy si
z nasz podwiadomoci, bardzo obrazowo przedstawia wydarzenie, ktre
przeyem na przeomie lat 1993/1994.

Zaczo si od tego, e moja ona przyniosa do domu ksik Zygfryd i


Roy - mistrzowie iluzji. Przez wiele miesicy ta pena piknych i
ciekawych zdj pozycja leaa nie tknita na stoliku nocnym. Kilka
razy pytaem on, po co j w takim razie kupia. Co ciekawsze, cho od
duszego czasu byem wielkim mionikiem Zygfryda i Roya, mnie take
ksika nie zainteresowaa.
Mniej wicej na pocztku wrzenia ona zacza w kocu czyta opowie
o ogromnym sukcesie sawnych iluzjonistw, ktrzy wyruszyli
Dowiadczenia Izabeli
95
w wiat -jeden z Rosenheim, drugi z Nordenham - by zauroczy wszystkich
swoimi sztuczkami. Ju po kilku dniach wcisna mi ksik do rki i
powiedziaa: Skoczyam i jestem zachwycona. Nie rozumiem, dlaczego
tak dugo kazaam jej czeka. Naprawd wietna ksika. Powiniene j
natychmiast przeczyta". Od razu zagbiem si w lektur. Nie potrwao
dugo, jak po plecach przeszed mi pierwszy dreszcz. Wywoaa go
opowie o zdarzeniu, ktre przey Zygfryd. Przedstawiona historia to
idealny przykad praktycznego zastosowania kreatywnego mylenia.
Najlepiej sam wszystko przeczytaj. Moe i ty dostaniesz gsiej skrki.
W pierwszych latach po wojnie, wracajc ze szkoy do domu, gapiem si
na wystawy ze wspaniaymi sodyczami. Nie byo mnie sta na przepyszne
akocie, ale zawsze im si przypatrywaem. Kiedy miaem osiem lat, na
wystawie ksigarni wypatrzyem ksik o iluzjonizmie. Do dzi, a
mino ju czterdzieci lat, nie umiem wyjani, dlaczego zwrciem
szczegln uwag wanie na t pozycj. Pewnie zadziaaa jaka
tajemnicza moc. Wszedem do ksigarni i zaczem studiowa t ksik
dokadniej ni podrcznik szkolny. Po chwili uznaem, e musz j mie.
Jedyn przeszkod stanowia cena. Pi marek. W 1947 roku by to
majtek dla kadego niemieckiego chopca. Musiaem jednak mie t
ksik. Poszedem do domu z obmylonym planem. Staraem si by
najmilszym dzieckiem, jakie mona sobie wyobrazi. Moje zachowanie byo
cakiem inne ni zazwyczaj. Posprztaem swj pokj, nakryem st do
kolacji, pozmywaem naczynia. Matka, ktra wyrastaa jako najstarsza z
omiorga rodzestwa, znaa wszystkie dziecice sztuczki. Nagle stana
za mn i spytaa: Co si dzieje?". No... widziaem ksik z
czarami..."Co?! Ksik z czarami? Zwariowae?" Pokrcia gow i
wysza z kuchni. Prosz!", zawoaem. Kosztuje tylko pi marek.
Moesz mi j kupi?" Pi marek? Przecie wiesz, e to niemoliwe".
Doskonale zdawaem sobie z tego spraw, ale bagaem z nadziej, e
moe matka da si uprosi. Niestety, bya nieprzejednana. Mieszkalimy
na obrzeach Rosenheim, w Kastenau, do daleko od sklepw. Pora nie
bva odpowiednia. bvm szed na zakupy, mimo
96
Chc! Mog! Osign!
wszystko bez zastanowienia wybiegem z domu. Co dao mi potn
wewntrzn si, jakiej nie odczuwaem ju nigdy potem. Nie miaem
pojcia, jak zdobd ksik, ale przeczuwaem, e bdzie moja.
To, co wydarzyo si pniej, brzmi jak bajka, jest jednak prawd i
moim pierwszym magicznym przeyciem. Staem na krawniku naprzeciwko
ksigarni, balansowatem na krawdzi jak linoskoczek i zastanawiaem
si, co dalej, kiedy spojrzaem do rynsztoka. Na bruku leaa moneta
piciomarkowa.?.

Signem po ni drcymi rkoma i wbrew zdrowemu rozsdkowi" kupiem


ksik. Wrciem do domu. Wiedziaem, jak ciko bdzie wyjani
matce, co si stao, nie wierzya bowiem w bajki i cuda. Miaem jednak
ksik, nic wicej si nie liczyo. Znisbym kad kar.
W cigu najbliszej godziny przeczytaem o kilku innych tego typu
zdarzeniach. Potem postanowiem napisa do mistrzw iluzji list i wybi
im z gowy, e przy opisywanych zdarzeniach chodzio o niewiarygodne
przypadki. Zapakowaem te ksik Podwiadomo - twj partner i
wysaem wszystko do Las Vegas.
Po kilkunastu dniach otrzymaem od artystw list. Dzikowali za
korespondencj i zapraszali na swj wystp, gdy bd w Las Vegas (w
licie wspomniaem, e w lutym planuj spdzi kilka dni w Kalifornii,
by odwiedzi doktor Jean Murphy, wdow po doktorze Josephie Murphym). O
mao nie oszalaem z radoci. Zadzwoniem do ony do pracy. Z pocztku
nie chciaa mi uwierzy, e dostaem zaproszenie od Zygfryda i Roya.
Seria reakcji acuchowych dopiero si zaczyna.
Przez wiele dni amalimy sobie z on gow, co mona zawie w
prezencie wiatowej sawy gwiazdorom. Chcielimy wybra co zabawnego i
oryginalnego. Wkrtce potem zostaem zaproszony przez brata i jego
dziewczyn. Razem przegldalimy album karykaturzysty Ulego Steina,
ktrego wspaniae rysunki nieustannie nas fascynuj. Zdecydowaem, e
Zygfrydowi i Royowi kupi ksik z karykaturami.
Dowiadczenia Izabeli
97
Nastpnego dnia chciaem wanie i do ksigarni, gdy nagle
pomylaem, jak wspaniale by byo, gdyby Uli Stein podpisa
przeznaczone na prezent ksiki. Szybko wysaem do niego list.
Przedstawiem sytuacj i poprosiem o dwa podpisane egzemplarze, za
ktre oczywicie zwrc pienidze.
Dwa tygodnie pniej otrzymaem po jednej ksice z autografem dla
kadego z artystw i trzeci dla mnie, co mnie szczeglnie ucieszyo.
Dodatkowo Uli Stein przysa dla Zygfryda i Roya po koszuli z
wyhaftowan karykatur z jednego z jego albumw. W towarzyszcym licie
napisa, e jest wielkim mionikiem obu mistrzw iluzji (take Davida
Copperfielda) i zamierza kiedy polecie do Las Vegas, by obejrze ich
pokaz.
Ledwie ochonem po radosnym wydarzeniu, a sprawa nabraa nowego
obrotu. Zadzwoni do mnie przedstawiciel rozgoni radiowej w Hamburgu
i spyta, czy miabym ochot zaprezentowa na antenie swoj ksik
Podwiadomo - twj partner, ktra odniosa sukces na frankfurckich
targach w 1993 roku. Oczywicie, e chciaem. W trakcie rozmowy
telefonicznej redaktor poprosi, bym podczas nagrania opowiedzia jak
histori, z ktrej wyranie by wynikao, e dziki pozytywnemu myleniu
mona osign wszystko. Opowiedziaem mu o Zygfrydzie i Royu, Ulim
Steinie, Las Vegas i zaproszeniu.
A teraz podsumujmy krtko: gdyby moja ona przeczytaa ksik
natychmiast po zakupie i daa mi j zaraz potem, by moe nic by si
nie wydarzyo. Dokadnie jednak w czasie, gdy zacz si acuch
wypadkw, rozsyaem do rodkw masowego przekazu egzemplarze mojej
nowej ksiki, co sprawio, i wpadem na pomys wysania po jednej
Zygfrydowi i Royowi oraz Ulemu Steinowi. Take telefon z rozgoni

radiowej idealnie do wszystkiego pasowa, podobnie jak wizyta u brata,


u ktrego pojawiem si po raz pierwszy po trzech latach.
Wszystko musi najpierw dojrze i wszystko wydarza si w swoim czasie.
Podwiadomo ma swj wasny rytm i plan dziaania. Jeeli prosimy o
sukces w yciu zawodowym czy prywatnym, kady z nas powinien bardziej
ufa swojej nieskoczonej inteligencji.
Podwiadomo nie daje si popdza, ale przy odpowiedniej dawce
pewnoci siebie i niezachwianej wierze w potg wewntrznej siy, take
i ty moesz zrealizowa zamierzony cel. Oto, co na ten temat Dowiedzia
Rov:
98
Chc! Mog! Osign!
Osignlimy wicej, ni sobie wymarzylimy. Kiedy patrz wstecz, mam
wraenie, jakby caym moim yciem rzdzia magia... Mona twierdzi, e
nigdy nie dorolimy. W dalszym cigu marzymy jak dzieci. Chcielibymy
te obudzi dziecko w dorosych i zachci ich do tego, by znw marzyli
- tak jak to robili w dziecistwie. Mamy do dowiadczenia yciowego,
by wiedzie, e z wiekiem czowiek staje si coraz bardziej racjonalny,
ale bez fantazji i marze jest niczym".
Do tego stwierdzenia, ktre kady z nas powinien sobie zapamita,
dodam maksym Friedricha Hlderlina: Bogiem jest czowiek, kiedy
marzy; ebrakiem, gdy si zastanawia".
Wiedziaem, e Zygfryd i Roy bd w Niemczech reprezentowani przez
agencj prasow Ferenczy z Monachium, nie miaem jednak pojcia, e mj
wydawca poprosi Ferenczy'ego o podpisanie ze mn umowy na reklamowanie
ich i reprezentacj w rodkach masowego przekazu. Kiedy rozmawiaem w
tej sprawie w Monachium z pracownikiem Ferenczy'ego, doktorem
Andreasem, opowiedziaem mu o acuchu niezwykych wydarze i nie min
tydzie, jak ku memu najwyszemu zaskoczeniu wszystko zostao
pozaatwiane. Nagle nie tylko otrzymaem szans zobaczenia Zygfryda i
Roya na ywo w trakcie wystpu, ale pan Ferenczy zorganizowa sesj
zdjciow i wywiad z obydwoma artystami. Kto jeszcze wierzy w
przypadek?
Mistrzowie iluzji
Pod koniec stycznia 1994 roku wszystko zaczo si realizowa. Przez
Los Angeles i Palm Springs, gdzie miaem poumawiane spotkania z doktor
Jean Murphy oraz autorami bestsellerw, doktorem Donaldem Curtisem i
doktorem Tomem Cost, 9 lutego dotarlimy z on do raju dla
hazardzistw - Las Vegas. Moje spotkanie z mistrzami iluzji miao si
odby 11 lutego po zakoczeniu pierwszego wieczornego przedstawienia.
Mielimy wic do czasu, by obejrze sobie Las Ve-gas - prawdopodobnie
najbardziej zwariowane miasto na wiecie.
11 lutego o 19.30 zaczo si dugo oczekiwane przedstawienie. To, co
Zygfryd i Roy pokazywali zafascynowanei publicznoci wraz
Dowiadczenia Izabeli
99
ze swoim zespoem, biaymi tygrysami i innymi zwierztami, zapierao
dech w piersiach.
Wszyscy byli zachwyceni. Po wystpie, nim dopiem drugi koktajl,
przysza do naszego stolika przemia moda dama i zaprowadzia nas za
kulisy. Na cianach klatki schodowej wisiao mnstwo oprawionych w
ramki zdj obydwu artystw z najwikszymi sawami tego wiata:

krlami, aktorami, piewakami i sportowcami. Po kilku minutach pojawi


si Zygfryd, wyranie zmczony po pokazie. Wkrtce potem przyszed Roy,
take w nie najlepszej kondycji po trwajcym ponad ptorej godziny
wystpie.
Rozmawialimy o medytacji ze zwierztami - Roy stale medytuje z
tygrysami -jak i o historii z picioma markami, ktre Zygfryd znalaz
kiedy w rynsztoku. Zrobiono nam kilka zdj i min czas przeznaczony
na wywiad. Obaj panowie musieli si przygotowa do kolejnego
przedstawienia, na ktre ju dawno wysprzedano bilety.
Tego dnia spdziem bez wtpienia najbardziej fascynujce i
najciekawsze chwile w yciu - z dwoma wiatowej sawy gwiazdorami,
ktrzy wszdzie, gdzie si pojawi, fascynuj i zachwycaj ludzi. Nie
tylko w trakcie rozmowy, ale ju podczas przedstawienia czu byo
wyranie, e sukces nie zawrci im w gowie. Obaj - Zygfryd z Rosenheim i Roy z Nordenham - pozostali wierni sobie. Zrobili wielk
karier od pomywacza do milionera" w specyficzny dla siebie sposb,
ale realizujc to samo, co wszyscy inni, ktrzy przeszli podobn drog,
mieli marzenie, niepohamowan wol, by osign cel, i zdecydowan
postaw yciow. Dla nich nic nie byo niemoliwe.
Kto naprawd chce wiedzie, jak osiga si to, co czowiek wyobraa
sobie w najmielszych marzeniach, temu jako lektur obowizkow polecam
ksik Zygfryda i Roya.
Na filmie wideo, pokazywanym w hotelu Mirage w Las Vegas, obaj artyci
przekonuj, e wszystko dookoa nas jest magi. Trudno przeceni to
stwierdzenie.
Zygfryd i Roy wycznie sobie zawdziczaj sukces i s z tego powodu
bardzo dumni. Tylko ten, kto ponosi porak, zwala win na innych i za
swoje nieudacznictwo czyni odpowiedzialnymi Boga i wiat. Zygfryd i Roy
napisali w swojej ksice: W kadym z nas pobrzmiewa delikatna
melodia. Jeeli j dosyszymy i za ni podymy, doprowadzi nas do
realizacii naiskrvtszvch marze".
100
Chc! Mog! Osign!
Opowiedziaem t histori nie dlatego, by mi zazdroszczono spotkania z
wielkimi iluzjonistami, ale eby kady z odwag i zaufaniem we wasne
siy na nowo zaktywizowa swoje marzenia i zacz je urzeczywistnia za
pomocprzedstawianych w tej ksice technik. Dla tego, kto naprawd
jest gotw nad sob pracowa, wszystko jest moliwe. Sukcesy nie rosn
na drzewach przypadku, lecz s tworzone w warsztacie wyobrani, ktra
-jak powiedzia to Einstein -jest warsztatem Boga".
Forma afirmacji
No i znw twoja kolej, by by kreatywnym. Stwrz wasny program
dziaania. Przy tworzeniu afirmacji wane jest, by nie mwi o tym,
czego si nie chce, lecz w pozytywny sposb formuowa yczenia. A wic
nie: Ju nie jestem chory", lecz: Jestem w peni zdrw. Z dnia na
dzie wiedzie mi si lepiej, lepiej i lepiej". Nie: Nie jestem
bezrobotny", lecz: Dzikuj za now, dobrze patn prac, ktra
sprawia mi przyjemno i w peni odpowiada moim umiejtnociom".
Niektrzy pisz mi, jak bardzo podobaa im si moja ksika i jaka jest
interesujca, na wielu stronach przedstawiaj swoje problemy i kocz
prob, bym sformuowa odpowiedni afirmacj. Sam bd kreatywny i do
kadej sytuacji yciowej stwrz wasn afirmacj! Przeczytaj

mojksik kilkakrotnie, wtedy zrozumiesz, jak to zrobi. Krtko


mwic: przejmij odpowiedzialno za siebie i swoje ycie.
Podobnie sprawa ma si z pozytywnymi wyobraeniami. Take i tutaj
zasadnicza regua brzmi: nie wyobraaj sobie nigdy, jak co si
realizuje, lecz przechod od razu do szczliwego koca. Wyobra sobie,
co by czu, gdyby twj problem zosta natychmiast rozwizany, i
dopasuj do tego odpowiedni przebieg wypadkw. Odsyam wic do
przedstawionych w tej ksice przykadw oraz do moich poprzednich
dwch tytuw: Nie ma rzeczy niemoliwych oraz Podwiadomo -twj
partner.
Teraz kilka sw o przebiegu twoich codziennych wicze. Cho i tu nie
ma sztywnych regu, polecam nastpujca procedur: id do
Dowiadczenia Izabeli
101
pokoju, gdzie bdziesz sam. Usid albo -jeli istnieje taka moliwo
- po si na plecach. Na pocztek przez 10 minut skup si na swoim
oddechu. Potem przez 5 minut powtarzaj gono afirmacj. Kiedy
skoczysz, zamknij oczy i przez kilka chwil znw skoncentruj si na
oddechu, by nastpnie na mniej wicej 15 minut zaj si wewntrznym
filmem". Nie musisz widzie obrazw tak wyranie, jak lektora
wieczornych wiadomoci w telewizji. Wane, by zanurzy si" w
przeycie, ktre moe mie jedynie kontury, i odpowiedzia sobie na
pytanie: jak bym si czu, gdyby nastpio to, co sobie wyobraam?
Na koniec powtarzaj przez 5 minut afirmacj i wr do codziennych
zaj. Przedtem obiecaj sobie rzetelnie, e natychmiast i bez wahania
rozpoczniesz realizacj pozytywnych zmian w yciu. A teraz czas na
kolejne karty pracy.
KARTA PRACY I
Co mnie ogranicza f
KARTA PRACY II
anowienia:
L______________________________________
2.__________________________________
3,________________________________________
j codzienni) O-minutowy program osigania sukcesu dziel nastpujco:
Post
M
102
Chc! Mog! Osign!
OJ.......... Jo.............. ...... minut
OJ.......... Jo .............. ...... minut
OJ.......... Jo.............. ...... minut
C^/biecuj sobie konsekwentnie dotrzumuwa ustalonucn przeze mnie
terminw treningu, bu w moim uciu mogli] si pojawi i ugruntowa
nowe, lepsze i szczliwsze okolicznoci oraz dowiadczenia.
KARTA PRACY III
/ loja nowa aprmacja celu:
Mjn
oj nowu cel
Spostrzeenia
Kto si poddaje, nigdy nie bdzie zwycizc, a zwycizcy nigdy si nie
poddaj.

Autor nieznany
Jeeli biegasz i co dzie pokonujesz t sam tras, nieustannie
przechodzisz nowe fazy rozwoju. Z pocztku bdziesz musia czsto robi
przerwy, by odpocz. Jeeli w trakcie pierwszego treningu przystaniesz
trzy razy, to prawdopodobnie bdziesz zadowolony, gdy wkrtce
zredukujesz odpoczynki do dwch albo jednego. Pewnego piknego dnia
zdoasz przebiec dany dystans bez adnej przerwy, nastpnie zaczniesz
skraca czas przebiegu. W pewnym momencie ju znudzi ci ta sama trasa,
a poza tym przestanie by dla ciebie wyzwaniem. Wybierzesz now drog moe z wikszymi przeszkodami - i cay proces zacznie si od nowa,
poniewa na pocztku bdziesz musia pokona par problemw. Rozwijasz
si, stawiajc sobie cigle nowe wymagania. Podobnie jest z prac
duchow. Sam kiedy zaczem od pierwszej linijki ksiki doktora
Murphy'ego, a dzi jestem w poowie pisania trzeciej ksiki. Midzy
tymi dwoma wydarzeniami mino 18 lat wzlotw i upadkw, ez radoci i
przeklestw. Wpaday mi w rce wspaniae ksiki i takie, ktre
ldoway w kcie, pojawiali si rni ludzie, przeyem mnstwo
dowiadcze, ktre cigle od nowa stawiay przede mn wymagania i w ten
sposb pchay mnie do przodu. Jednej rzeczy nie zrobiem nigdy: nie
poddaem si! Czasami pozwalaem sobie na kilkudniow albo
kilkutygodniow przerw, ale potem wracaem do dziaa, ktre mnie
pocho-npv 7afasr.vnnwav i wriatmev niemal iak narkotvk.
104
Chc! Mog! Osign!
Dlatego take i ty znajdziesz wasn drog. Nie poprzestawaj na
przeczytaniu tej ksiki. Poznawaj przemylenia innych autorw. Moe
si zdarzy, e pojedyncze zdanie - niewane przez kogo sformuowane zadziaa jak iskra zaponowa. Otworzysz oczy i powiesz: Aha, wic to
tak!" Nagle uwiadomisz sobie wiele spraw, wszystko si poukada i
zaczniesz coraz bardziej rozumie pozornie skomplikowane tajemnice.
Ujawnione tajemnice
Z pewnoci ogldae kiedy odsonicie pomnika. Dopki zasania go
biay materia, mona jedynie domyla si konturw, w chwili
pocignicia za sznurek pachta spada i wida postument ze wszystkimi
szczegami. Jeeli dowiadczysz duchowego odsonicia pomnika",
powiniene by wdziczny i cakiem wiadomie odczu swoje ja, poniewa
stae si innym czowiekiem. Myli, ktrymi szkodzi sobie wikszo
ludzi, kr gwnie wok potpiania innych, urazy, zazdroci i
nienawici, a tego typu mylenie blokuje strumie ycia.
Wybaczenie
Moe zdarzyo ci si kiedy wdrowa po nieznanym terenie i odkry
wyschnite koryto strumienia. Kilka kilometrw dalej zobaczye
przyczyn - zbudowan przez bobry tam, blokujc przepyw wody. W ten
sam sposb lk, nienawi, uraza, krytyka i potpianie blokuj w tobie
przepyw energii yciowej i s gwnymi przyczynami najczstszych
chorb cywilizacyjnych naszych czasw. Zacznij od wybaczenia sobie
samemu, nastpnie uwolnij ludzi, z ktrymi akurat spierasz si w myli.
Najlepszym sposobem pozbycia si wroga jest udzielenie mu
bogosawiestwa. Kto, z kim zware si w duchu niczym zapanik, moe
yje sobie spokojnie i szczliwie, a jedynie ty hodujesz w swojej
wiadomoci jego obraz jako swojej przeszkody. W chwili, gdy bdziesz

umia myle o kim bez wciekoci i nienawici, siebie i ieeo


uwolnisz duchowo.
Spostrzeenia
105
Usid spokojnie, rozlunij si i porozmawiaj z osob, o ktrej cigle
mylisz. Powiedz jej na przykad: Wiem, e tak samo jak ja jeste
synem/crk nieskoczonej inteligencji. Masz prawo tak ksztatowa
swoje ycie, jak uwaasz za stosowne. Dlatego od zaraz przestaj
ocenia twoje zachowanie. Wybaczam sobie wszystkie myli, ktre tylko
przeszkadzay, i zwalniam ci z pamici ze wiadomoci, e twoje ycie
nieustannie bdzie trwa w zgodzie z boskim porzdkiem".
Jeli tak zrobisz, wkrtce poczujesz, e nie ma w tobie nic, co burzy
si przeciwko drugiej osobie. Zlikwidowae blokad. Strumie ycia
znw moe swobodnie pyn. Zapomnij o wszystkich urazach. W kocu do
nikogo nie bdziesz mia pretensji.
Ju samo dowiadczenie tego stanu jest cudowne. Czowiek czuje, e
spada pierwsza zasona". Zaczyna si domyla, jakie wspaniaoci
musz si kry za nastpnymi. Jest to godzina narodzin twojego nowego
ja, ktre przypina sobie skrzyda i zaczyna frun - aby odkry dla
ciebie pikniejszy i bogatszy wiat.
Nie jestemy jedynie ciaem, ale take dusz. Ciao to narzdzie, za
pomoc ktrego moemy wyraa si w trjwymiarowej przestrzeni.
Wszystko jest jednak energi- twoje ciao, drzewo, zwierz, kamie.
Sprbuj woy palec w drzewo. Nie dasz rady. Posu si jednak
kamieniem myskim i zmiel pie drzewa. Co uzyskae? Stert trocin.
Czym jest piasek? Skada si z rozdrobnionych przez wod kamieni,
korali, muszli. Moesz wetkn palec w trociny albo piasek? Oczywicie,
a powodem jest to, e zmieniy si wibracje materii.
Od pocztku masz ciao duchowe, twoje ciao fizyczne jest jedynie jego
obrazem utworzonym z niedelikatnej" materii. Po mierci ciao
materialne si rozpada, a twoje imi pozostaje jedynie w ludzkiej
pamici. Opuszcza ci umys, ty jednak nadal istniejesz i moesz si
rozwija dalej w nastpnym ciele - niezalenie od tego, jak wyglda.
Nowe wcielenie stworzysz za pomoc tej samej energii wiecznie ywej
podwiadomoci.
Cykl ycia i mierci
W Sternie" z 4 marca 1993 roku, w cyklu Nowi uzdrawiacze znaj-AmiT*i
ci< naotpniiinrv fraoment: ..Nauki orzvrodnicze podchodz do
106
Chc! Mog! Osign!
tego typu odkry bardzo sceptycznie. Niektre z nich s jednak zgodne z
nowymi teoriami fizyki. Od odkrycia atomowej struktury materii wiadomo,
e nie ma zasadniczej rnicy midzy materi a energi. R, pync
wod i kamienny mur rni jedynie kombinacja moleku i nasza percepcja.
Mur wydaje si stay, cho skada si z atomw, w ktrych elektrony
krz ogromn prdkoci wok jdra. Nasze zmysy mog jednak
postrzega jedynie wski zakres czstotliwoci - z tego powodu szybko
krcce si migo wydaje nam si tarcz. Staa materia jest w
rzeczywistoci yw struktur energetyczn. To samo dotyczy ludzkiego
ciaa".
W ten sposb kady z nas przey ju kilka ywotw w wiecznym cyklu
ycia. mier cielesna jest tak samo elementem ycia jak narodziny.

Kiedy to sobie uwiadomiem, zrozumiaem, dlaczego wszystko, zanim


stanie si materi, musi by najpierw myl. Przypomnij sobie nasze
wczeniejsze rozwaania na temat kawaka lodu. Najpierw istnia w
atmosferze jako wilgotne powietrze, potem wystpi w formie deszczu,
nastpnie pod wpywem temperatury zmieni si w ld. Odamae go z
tafli na jeziorze, ogrzae i wrci do atmosfery, by pewnego dnia znw
przeksztaci si w krople deszczu, ktre spadn na ziemi.
Rozpuszczenie" powoduje jedynie utrat trwaych ksztatw, energia
jednak nie ginie i wszystko - take ycie i mier - to wiecznie
powtarzajcy si proces. Jeeli zrozumiesz, na jakich zasadach wszystko
si ze sob wie, przestaniesz si ba przyszoci, poniewa zyskasz
100-procentow pewno, e bdziesz tym, co mylisz dzi, tyle e w
dojrzaej" wersji.
Ambicje rodzicw
Ilu rodzicw wyparo si swoich dzieci tylko dlatego, e interesowao
je co innego, ni rodzice ustalili" w chwili przyjcia potomstwa na
wiat. On kiedy przejmie moj firm", chwali si dumny ojciec w
czasie przyjcia z okazji urodzin syna. Chopak nie chcia jednak, by
byo tak, jak zaplanowali rodzice - w ten sposb doszo do wielu
dramatw rodzinnych. Niszczycielskie wyobraenia niektrych rodzicw
mog nawet doprowadzi do samobjstwa albo zabjstwa. Obeirzvi na
Spostrzeenia
107
przykad klasyczny film Olbrzym z Jamesem Deanem, Elizabeth Taylor i
Rockiem Hudsonem. Wyranie tam pokazano, co moe si sta, jeeli
ojcowie w chwili przyjcia na wiat ich dzieci chc zaplanowa im ycie
i kierunek rozwoju.
Jeeli sam jeste rodzicem, ktry wypar si swoich dzieci, masz teraz
najlepsz okazj podej do syna lub crki i przeprosi za swoje
niemdre zachowanie. Trzeba si nauczy przeskakiwa wasny cie".
Znam ojca, ktry w chwili narodzin swoich dzieci, ustala im pniejsze
zawody i by gotw realizowa swoj decyzj poprzez niezwykle surowe
wychowanie. Do tej pory wszystkie jego dzieci ju dawno si
usamodzielniy, ale maj cakiem inne zawody i cele, ni wyobraa
sobie ojciec.
Jest teraz zgnuniaym starym czowiekiem, od dawna nie ma kontaktu z
dziemi, a cae swoje niezadowolenie i rozczarowanie wyadowuje na
onie, ktra czsto ali si z tego powodu przyjacioom. Kobieta ta
jest kochan, pracowit osob i bardzo cierpi z powodu zachowania ma
tyrana. Nietrudno przewidzie, e wkrtce zaczn si u niej pojawia
bardzo nieprzyjemne objawy ycia z nieznonym partnerem - na przykad
choroby. Wiesz ju przecie, jak ciao moe reagowa na presj
psychiczn.
Wspieraj wic swoje dzieci w ich chci rozwoju. Bd uwany, pomagaj im
doskonali umiejtnoci, rozmawiaj z pociechami i dbaj o to, by
opowiaday ci, o czym marz i czego sobie ycz. Ze swojej strony mw
im o sile podwiadomoci. Tumacz, w jaki sposb mog doprowadzi do
spenienia swoich ycze, jeli zaczn y w harmonii z t wspania
si. Pozwalaj swoim dzieciom mwi o wszystkim, co je drczy, i
traktuj z wielk powag ich plany i zamierzenia.

Jeeli wanie tak bdziesz postpowa i pozwolisz, by ewolucja toczya


si swoj drog, masz wszelkie szanse na zrozumienie i akceptacj
goszonych przez siebie prawd.
Wzr do naladowania
Przez kilkoma laty byem zwizany z kobiet, ktra miaa 11-let-niean
svna. Wsnlnie zajmowalimy sie dzieem doktora Murphy'ego
108
Chc! Mog! Osign!
i pozytywnym myleniem. Razem bylimy na kilku kursach weekendowych. Z
czasem jej syn zacz mnie traktowa jak ojca. Znakomicie si
rozumielimy. Kupiem kilka ksiek dla dzieci o pozytywnym myleniu i
kiedy przychodziem wieczorami do mojej przyjaciki, czytaem je
chopcu przed snem.
W ten sposb wytworzya si midzy nami wspaniaa wi. W pewnym
momencie - moja przyjacika bya tu po rozwodzie i nie chciaa
wchodzi w stay zwizek - rozstalimy si i przez jaki czas w ogle o
sobie nie syszelimy. Od kilku lat znw jestemy w kontakcie - chopak
ma 22 lata. Czsto dzwoni do mnie ze swoimi problemami. Wie, e w
kadej chwili moe si ze wszystkim do mnie zwrci. Sadz, e take w
przyszoci bdzie o tym pamita.
Jeeli midzy tob a dzieckiem istniej takie relacje, to znaczy, e
jestecie ze sob zwizani duchowo.
Jeeli jeste ofiar rodzicielskiego wyzysku", musisz by bardzo
ostrony, poniewa moe doj do komplikacji. Jeeli nie umiesz dogada
si z wasnymi rodzicami i ywisz wobec nich uraz, nie jeste lepszy
od tych, ktrych potpiasz. Oddaj rodzicw w rce nieskoczonej
inteligencji, ycz im wszystkiego najlepszego i uwolnij ich ze swoich
myli - w ten sposb zrobisz co kreatywnego zarwno dla nich, jak i
dla siebie.
Astma
Pewien mody czowiek, ktry przed wieloma laty zerwa kontakt z
rodzicami, by chory na astm. Chodzi od lekarza do lekarza, ale aden
nie umia mu pomc. Pewnego wieczora, kiedy debatowalimy w duym
krgu, zauwayem, ile w nim zapiekej urazy do rodzicw. Powiedziaem
mu prosto z mostu, e moim zdaniem w tym tkwi przyczyna jego astmy.
Jeeli kto przez lata bezskutecznie prbuje pozby si choroby,
wreszcie staje si gotw przyj wszelk rad. Modzieniec zapyta
wic, co zrobi. Daem mu nastpujc afirmacj, ktr mia powtarza
co dzie, wieczorem przed snem i rano po przebudzeniu si: Oddaj
teraz moich rodzicw pod opiek nieskoczonej inteliaencii
Spostrzeenia
109
wszechwiata; ycz im wszystkiego co najlepsze na tej ziemi. Widz
swoich rodzicw - s szczliwi i zadowoleni, a kiedy o nich myl,
moje serce jest pene radoci".
Za kadym razem, kiedy pojawiaby si zo do rodzicw, mia mwi:
Uwolniem was, pozostajecie teraz w rkach Boga, wszystko jest w
porzdku".
Po czterech miesicach przypadkiem" spotka rodzicw na zakupach. By
ju po dugim okresie pozytywnej pracy, wic jego wiadomo nie czua
do nich zoci. Podszed i przywita si. Potem razem wybrali si do
kawiarni, gdzie wsplnie zalewali si zami". Pozostali klienci pewnie

myleli, e caa trjka wraca z pogrzebu, a tak naprawd jedynie


uzewntrzniaa tumione przez lata emocje.
Dzi widuj si regularnie. Najciekawsze jednak jest to, e od dnia
spotkania astma modego czowieka ustpia raz na zawsze. Mio zawsze
bya i bdzie najlepszym lekarzem na wiecie.
Jeeli bdziesz tak dziaa, te doznasz w yciu cudw". A kto
mieczem wojuje, od miecza ginie". Tak proste s pozornie skomplikowane
prawa.
Wirus grypy psychicznej
Czsto zdarza si tak, e od jednego czonka rodziny chorujcego na
gryp zaraa si caa reszta. Powtarzajc sobie lkow sugesti: Mam
nadziej, e si nie zara!" albo: Nasza maa ma gryp, teraz czekamy
z mem, kiedy my si pooymy", ludzie niemal si prosz o chorob.
Obie wypowiedzi zawieraj zaoenie, e nie istnieje szansa innego
rozwizania.
Ja ju od dziecistwa najpierw dostawaem blw garda, potem kataru,
na koniec kaszlu. Kiedy rano budziem si z bolcym gardem, od razu
kupowaem w aptece lekarstwo przeciwko nieytowi nosa i kaszlowi, bo
nie miaem ochoty za dwa dni znw i do apteki. Nie mogem dawa
podwiadomoci wyraniejszego rozkazu, by wreszcie wywoaa katar i
kaszel.
Dzi, kiedy budz si z bolcym gardem, wyobraam sobie, jak otaczam
bl potem i niszcz go w tym ogrodzeniu. Afirmuj zdrowie
110
Chc! Mog! Osign!
i wybaczam sobie, e stworzyem powd do zachorowania (gdybym tego nie
zrobi, gardo by nie bolao). Natychmiast wyobraam sobie, e z
godziny na godzin czuj si coraz lepiej, oraz akceptuj, e
nastpnego ranka blu ju nie bdzie.
Skuteczno takich dziaa zaley od tego, czy ufasz swoim afir-macjom,
czy si boisz, e ycie potoczy si, jak zechce. Bardzo czsto dziki
tej metodzie nastpnego dnia wracaem do zdrowia, ale nie rzadziej
dowiadczaem, jak czasami trzeba walczy ze sob samym, swoimi
wtpliwociami i lkami. Take i ty moesz si w tym wiczy. Jeeli
odniesiesz sukces, zdobdziesz si i pewno siebie, jeli nie
-sprbuj znw przy nastpnej okazji, tym razem jednak kup sobie zapas
chusteczek higienicznych. W ksice Lecz swoje ciao Louise Hay
wymienia przyczyn niemal kadej choroby i rwnoczenie proponuje nowy
schemat mylenia, ktry prowadzi do wyzdrowienia. Czytamy tam na
przykad: Grypa: Odpowied na powszechne negatywne nastawienia i
przekonania. Strach. Wiara w statystyczne uoglnienia. Nowy wzorzec
mylenia: Jestem ponad powszechne przekonania i wiar w stosown
por. Jestem wolny od wszelkich wpyww"*.
Louise Hay analizuje niemal kad chorob i podaje skutecznie antidota.
Jak wiesz, kada choroba jest sygnaem alarmowym nadawanym przez
psychik. Moe teraz si zastanawiasz, dlaczego w ogle dostaj blw
garda? C, dziki Bogu te jestem tylko niedoskonaym czowiekiem.
Nie sd, e w 100 procentach panuj nad swoim yciem. Fakt, wiem na
temat podwiadomoci troch wicej ni przecitny miertelnik, ale i ja
co dzie si czego ucz - zazwyczaj na wasnych bdach. Jestem
biznesmenem, ktry yje peni ycia. Lubi dowcipkowa, wypi czasami
kilka kufli piwa albo kieliszkw wina i dobrze si czuj w

towarzystwie. Oczywicie, wspaniale jest analizowa zjawiska, odkrywa


ich przyczyny i skutki.
Uwaaj szczeglnie na ludzi, ktrzy twierdz, e s idealni i
cakowicie panuj nad swoim yciem - w rzeczywistoci tych mona
policzy na palcach jednej rki. ycie jest zbyt barwne i rnorodne,
by dao si atwo osign perfekcj. Ciesz si z kadego sukcesu i
akceptuj
* Tumaczya Maria Wojciechowska.
Spostrzeenia
111
fakt, e jeste na wiecie po to, by si uczy. Jake nudne byoby
ycie, gdyby wszyscy byli idealni!
Poranna afirmacja
Znajomy przedsibiorca powiedzia mi kiedy: Jestem dumny, e wszyscy
moi pracownicy s wobec mnie lojalni. Nikt nie pracuje u mnie krcej
ni 5 lat i ju niemal zapomniaem, kiedy ostatni raz kto zoy
wymwienie!" W trakcie rozmowy doda: Dokadnie wiem, e taki stan
zawdziczam swojej postawie". Zapytaem, dlaczego tak sdzi, i zaczem
uwanie sucha. Od pocztku dziaalnoci co rano po goleniu ycz
zarwno sobie, jak i mojej firmie wszystkiego najlepszego i duo
sukcesw". Teraz chciaem oczywicie wiedzie wszystko ze szczegami.
Znajomy obieca mu powiedzie na ucho swoj porann afirmacj.
Umiechnem si w duchu. Przedsibiorca najwyraniej nie mia jeszcze
do pewnoci siebie, by wymawia sowa gono. Zacz wic szepta:
Dzi akceptuj jedynie wiadomoci o sukcesach. Moje interesy id
wietnie, wsppracownicy s uczciwi i godni zaufania, a w swoim
otoczeniu akceptuj jedynie dobrych i lojalnych ludzi. Wszyscy inni nie
maj do mnie wstpu. I tak jest!"
Afirmacja brzmiaa znajomo. Prosto z mostu powiedziaem znajomemu, e
stworzy formuk na podstawie ksiki doktora Murphy'ego. Natychmiast
si rozpromieni i spyta, czy czytaem co Murphy'ego. Kiedy zaczem
opowiada histori mojego rozwoju, stao si jasne, e wieczr szybko
si nie skoczy. Do rana poruszylimy niemal wszystkie tematy, o
ktrych pisa doktor Murphy.
Mdrzec
Do starego chiskiego mdrca, o ktrym mwiono, e ma zdolno
jasnowidzenia, przyszo dwch modziecw. Obaj chcieli przynajmniej
raz w yciu go oszuka. Wymylili sobie, e jeden wemie do rki piskl
i zada mdrcowi pytanie: Mdry czowieku, mam w prawej doni niskie:
moesz Dowiedzie, czy yje, czy jest martwe?" Uznali, e
112
Chc! Mog! Osign!
jeeli starzec powie: Ptak yje", dyskretnie zadusz doni piskl i
dowiod mdrcowi, e si myli. Jeeliby powiedzia: Ptak nie yje",
otworz do i poka ywe stworzenie. Obaj uwaali, e podstp nie
moe si nie uda, poniewa istniej tylko dwie moliwoci odpowiedzi.
Przekonani o genialnoci swojego planu poszli do mdrca, by si zabawi
jego kosztem. Wkrtce zostali dopuszczeni przed jego oblicze i zadali
podstpne pytanie. Mdry czowieku, jak uwaasz - czy ptak w mojej
doni yje, czy nie?", spyta jeden z modziecw. Mdrzec dugo ich
obserwowa, umiechn si i odpowiedzia: Moim zdaniem, przyjacielu,
los tego stworzenia jest w twoich rkach!"

A teraz powanie - czekaj kolejne karty pracy. ycz duo


przyjemnoci!
KARTA PRACY I
C_o mnie ogranicza i
KARTA PRACY II
t^osianowienia:
l.
?.
3.
I lj codzienny O-minutowu program osigania sukcesu dziel
nastpujco:
Spostrzeenia
113
OJ.......... Jo .............. ...... minut
OJ.......... Jo .............. ...... minut
OJ.......... Jo.............. ...... minut
(^Jbiecuj sobie konsekwentnie dotrzumuwa ustalonych przeze mnie
terminw treningu, bu w moim yciu mogru si pojawi i ugruntowa nowe,
lepsze i szczliwsze okolicznoci oraz dowiadczenia.
KARTA PRACY III
lioja nowa ayirmacja celu:
\\j nowu cel:
Myli przewodnie
Kto uwaa, e ju jest kim, przesta kim si stawa. Philip Rosenthal
W ten czy inny sposb wszyscy jestemy mistrzami wyobrani, bowiem
wyobraenia s potomstwem yczenia. George Elliot
rania rzdzi wiatem. Napoleon
Dusza bez wyobrani jest jak obserwatorium bez teleskopu. H.W. Bee-cher
Mylenie przekonuje, odczuwanie ugruntowuje przekonanie. Jeeli
wyobrania dodaje taktom skrzyde, to uczucie jest wielkim silnym
miniem, ktry porusza skrzydami i unosi nad ziemi. Mylenie widzi
pikno. Emocja je czuje. Teodor Parker
Imaginacja, wyobrania, tworzca sia; znana wszystkim, ktrzy maj dar
marzenia. LR. Lowel
Oko poety patrzy z nieba ku ziemi i z ziemi ku niebu. Tak jak
wyobrania ucielenia rorm nieznanycb rzeczy, tak samo ksztatuje
piro poety i daje zadufanej nicoci dom i nazw. William Szekspir
Wyobrania jest potniejsza od wiedzy. Albert Einstein
Wyob
Myli przewodnie
115
A co czowiek sieje, to i bdzie. List do Galatw 6, 7
Droga najmniejszego oporu jest wyasraltowana tylko na pocztku. Hans
Kasper
Jestemy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale take za to,
czego nie robimy. Molier
Zwtpienie i wiara
Oto myli przewodnie, ktre powiniene sobie zanotowa. Moesz je
przepisa i naklei na lustrze, w samochodzie albo w biurze. Jeeli
kilka razy dziennie przeczytasz te prawdy, bardziej zapadn ci w
podwiadomo i by moe wtedy ci obudz", gdy znw zagro ci

negatywne myli. Tego typu pomoce s czsto tak niezbdne, jak wiata
we mgle.
Ja na telefonie przykleiem kartk: Kto wtpi - przegrywa, kto wierzy
- wygrywa!".
Jeeli dawniej jaki klient odrzuca moj ofert albo decydowa si na
kupno domu u konkurenta, pomagao mi jedno spojrzenie na naklejk na
telefonie i znw do mnie docierao, e tak miao si sta, a nastpny
klient ju czeka, by mc si ze mn zobaczy. Przed laty marnowaem
czas na zastanawianie si nad sprawami, ktre napeniay moj dusz
negatywnymi treciami. Jaka korzy z rozmylania o kliencie, ktry
zrezygnowa z naszych usug, i denerwowania si jego decyzj? Naley go
odhaczy i cieszy si nastpnym zleceniem. Przesta wtpi i zacznij
wierzy. Akceptacja tego, czego nie mona zmieni, to wielka sztuka.
Nie kady, kto jest zainteresowany interesem, wyda pienidze, ale kady
potencjalny klient jest kamykiem w mozaice, z ktrej ukada si droga
do sukcesu. Pamitaj zawsze o tym, e jeste na tym wiecie po to, by
si uczy i i do przodu.
Zmiana decyzji
Teraz dla odmiany opowiem bardzo smutn histori. Jeden z moich Hawnveh
klientw zleci mi sporzdzenie kosztorysu budowy domu.
116
Chc! Mog! Osign!
Potem jednak posucha zej rady przyjaciela i zrezygnowa z planu
kredytowego, ktry przygotowaem wsplnie z bankiem. Mczyzna nie bra
pod uwag mojej opinii, wic zlikwidowalimy umow hipoteki na jego
ubezpieczenie na ycie, by przenie zaduenie do jego banku i
zastpi jakoby zbyt drogie ubezpieczenie przez 1-procentowe umorzenie
bankowe. Szczeglnie aktywna bya przy tym jego ona, ktra chciaa
oszczdza, gdzie tylko si dao. Na moje stwierdzenie, e gwny
zarabiajcy powinien pokry przynajmniej cz hipoteki polis na
ycie, odpara, i jedynie nacigam ludzi, straszc ich, i wstydziaby
si, gdyby musiaa zarabia w ten sposb.
Poniewa lubi rozmawia spokojnie i rzeczowo, a nie byo to atwe po
wysuchaniu takich obelg, spojrzaem na naklejk na telefonie i znw
zdobyem si, ktrej potrzebowaem, by nie wyskoczy ze skry.
Dokadnie dwie godziny pniej zadzwoni do mnie klient, z ktrym
ustaliem natychmiastowy termin porady, i pod koniec dnia poranna
strata bya wyrwnana. Tak wic denerwowaem si cakiem bez powodu.
Dwa miesice pniej dotara do mnie smutna wiadomo, e klient, ktry
wypowiedzia mi umow o finansowaniu, zgin w wypadku przy pracy, a
poniewa nie by ubezpieczony, ona musiaa sprzeda wsplny dom.
Czasami los chadza dziwnymi drogami. Chtnie bym pozna przyczyn
nieszczsnego wypowiedzenia umowy. Musia istnie jaki powd, ktry
doprowadzi do tragicznego koca. Prawa duchowe s jednak cakowicie
obojtne - nie pytaj, czy miao si dobry, czy zy zamiar, jedynie
realizuj to, co im kazano.
Jak najwicej czytaj o pozytywnym myleniu i czerp z tego now wiar
oraz pewno siebie. Zrozum, e jeeli zaakceptujesz negatywne
dziaania ssiada, ju wyruszye w drog prowadzc do jakiej straty.
Zadaj sobie wtedy pytanie, czy chcesz si na to godzi. Jeeli rozsdek
kae ci odpowiedzie przeczco, zawr na drodze, ktr podasz, nim

bdzie za pno. Jak ju mwilimy - w swoim wiecie jeste jedynym


mylicielem.
Myli przewodnie
117
Spotkanie po latach
Kanadyjka niemieckiego pochodzenia, ktra naleaa do amerykaskiego
ruchu Divine Science (Nauki Boej), podczas lotu do Toronto opowiadaa
mi bardzo ciekaw histori.
Pewna kobieta z kanadyjskiego Halifaksu bya ciko chora. Lekarze dali
jej do zrozumienia, e wkrtce umrze. Wezwaa wic do siebie swoj
jedyn crk i zdradzia jej w zaufaniu, e ma jeszcze jedno dziecko syna. Chopiec zaraz po przyjciu na wiat zosta oddany do adopcji,
poniewa tu po wojnie rodzinie bardzo le si powodzio. Matka nie
znaa nazwiska nowych rodzicw ani miejsca pobytu syna.
Kilka miesicy po mierci matki crka - bardzo religijna - zacza si
modli: Dobry Boe, przed laty podarowae mi brata. Odkd zabrae do
siebie matk, on jest moj jedyn rodzin. Prosz, dobry Boe, daj
znak, gdzie brat przebywa, bym moga mu powiedzie prawd o jego
pochodzeniu. Wiem, e mi odpowiesz, i dzikuj za to z caego serca!"
Modlitw powtarzaa co wieczr, a przed snem regularnie wyobraaa
sobie, jak to bdzie, gdy ktrego dnia stanie przed bratem. Cakiem
wiadomie pozwalaa sobie czu rado i szczcie z tego powodu. Z
ksiek o kreatywnym myleniu wiedziaa, e to najlepszy sposb na
otrzymanie odpowiedzi od podwiadomoci.
Mniej wicej 7 miesicy pniej do jej drzwi zadzwoni mczyzna i
powiedzia: Witaj, siostro, to ja, Eryk, twj brat!" Pomin opisy scen
powitania i przedstawi, jak doszo do zaskakujcego i radosnego
spotkania.
Dokadnie 2 miesice po mierci matki zmara kobieta, ktra adoptowaa
chopca. Przy sporzdzaniu testamentu zobowizaa notariusza do
cakowitego milczenia na temat adopcji, ale tu przed mierci zmienia
zdanie i opowiedziaa przybranemu synowi jego histori. Eryk zacz
prowadzi prywatne ledztwo i od byych ssiadw swoich biologicznych
rodzicw dowiedzia si, e tu po wojnie rodzina wyemigrowaa do
Kanady i cigle tam mieszka. Ssiedzi mieli take list od siostry
Eryka, z adresem i zdjciem dziewczyny. Ssiadka daa zdjcie Erykowi,
by pozna siostr po przybyciu do Kanady. W ten sposb me i nrosto
do iei domu. Zosta w Halifaksie cay tydzie i kiedy
118
Chc! Mog! Osign!
siostra odprowadzaa go na lotnisko, obiecali sobie, e bd si
czciej widywa.
Podwiadomo siostry nakonia kobiet, ktra adoptowaa brata, by
wbrew dotychczasowym postanowieniom zdradzia mu prawd o pochodzeniu.
Podwiadomo nie przynaley do tego wiata i nie zna granic ani
dogmatw, przysig ani zakazw. Jeeli powie si jej co poprzez
stworzony we wntrzu obraz - tak jak robia to kobieta z Kanady - dba o
szczliwe zakoczenie kadej historii.
Wypadek w lesie
Niedaleko Awinionu we Francji, mniej wicej 20 lat temu, wydarzya si
historia, ktr bez wahania mona uzna za przykad percepcji
pozazmysowej. Pewien chopiec bawi si w lesie. Chcia sobie zbudowa

kryjwk i potrzebowa drewna. Aby nie szuka dugo, zacz wybiera je


z wielkiej sterty, poukadanej z kawakw, jakich akurat potrzebowa.
Nagle sterta si rozsypaa i drewno przywalio chopca. May JeanClaude straci przytomno.
W tym czasie jego matka bya w domu. Zawsze wpajaa synowi, e
wszystkie yczenia i tsknoty ma przedstawia Bogu, a chopiec robi to
w wieczornej modlitwie. W ten sposb w dziecku powstaa niezachwiana
wiara, e Bg pomoe mu wybrn z kadych kopotw. Podwiadomo JeanClaude'a bya wypeniona t sugesti i tylko dziki temu mogo si sta
to, co opisz.
Chopiec lea pod szczapami drewna, nagle jednak matka gono i
wyranie usyszaa jego gos: Mamo, mamo, pom mi, le w lesie i
jestem ranny!" Matka wiedziaa, gdzie syn zwykle si bawi - stale
wbijaa mu do gowy, by nie oddala si za bardzo od domu - wic
natychmiast pobiega i po kilku minutach znalaza nieprzytomne dziecko.
Odrzucia drewno i wydobya chopca. W szpitalu stwierdzono lekkie
wstrznienie mzgu. Poza tym i kilkoma siniakami dziecko nie miao
adnych innych obrae. Jean-Claude musia zosta par dni na
obserwacji.
Mimo e chopiec straci przytomno, jego podwiadomo dziaaa
dalej. Nieustannie rjodsvcana wiara, e Bb zawsze nnmnp rWnnc.ii
Myli przewodnie
119
moga zawiadomi matk za pomoc gosu - cho trudno okreli, czy
kobieta go usyszaa, czy jedynie odebraa wewntrznie.
Codzienna proba
Nie ma w tym nic tajemniczego. Wrcz przeciwnie - podwiadomo zawsze
nas ochroni, jeli jej to zlecimy i czsto swoj prob powtarzamy. Kto
jednak dryfuje przez ycie i polega wycznie na wiadomoci, temu
nigdy nic podobnego si nie przydarzy.
Wystarczy kilka minut dziennie, by pozostawa w staym kontakcie z
podwiadomoci i przekaza jej za pomoc sw oraz obrazw myli o
szczciu, zdrowiu, bogactwie, sukcesie. Kto co dzie przescza
podwiadomo mylami o ochronie i niezniszczalnoci, ten nigdy nie
padnie ofiar wypadku ani powanie nie zachoruje - zakadajc, e nie
zatruwa wewntrznej siy kamstwem, oszustwem, nienawici, uraz i
innymi negatywnymi odczuciami.
Pamitaj: podwiadomo zawsze realizuje dominujc myl. Jeeli
intensywnie o czym myl, tak naprawdju to stworzyem i musz
jedynie cierpliwie czeka, a idea si urzeczywistni, zmaterializuje,
zamanifestuje. Ucz swoje dzieci, e powinny co wieczr zleca Bogu-albo
jak wolisz: podwiadomoci - by je chroni i utrzymywa w zdrowiu. To
najpewniejsza droga, eby twoim pociechom nie grozio adne
niebezpieczestwo, poniewa czowiek jest tym, co myli.
Gos siostry
Kolejnym przykadem postrzegania pozazmysowego jest zdarzenie opisane
przez doktora Murphy'ego.
Czterech amerykaskich onierzy stacjonujcych w Wietnamie wyruszyo
na patrol dipem. Kiedy jechali przez dungl, dowdca wyranie
usysza dobiegajcy od strony cieki gos swojej siostry: Stj!
Stj! Stj!" Zdziwiony kaza zatrzyma samochd i spyta onierzy, czy
syszeli woanie. Zirytowani zaprzeczyli i zaczli si zasta-

120
Chc! Mog! Osign!
Dowdca kaza jednak natychmiast sprawdzi teren wok dipa. Po chwili
onierze znaleli metr przed lewym przednim koem min talerzow.
Gdyby pojechali jeszcze kawaek dalej, wszyscy byliby na kolacji w
niebie.
Zaciekawieni onierze zaczli wypytywa dowdc, skd, jego zdaniem,
wzi si ostrzegajcy gos siostry. Opowiedzia im to samo, co potem
doktorowi Murphy'emu. Siostra bya zakonnic i kiedy wysano go do
Wietnamu, obiecaa, e co dzie bdzie si modlia za jego zdrowie i
ycie. Czym za innym jest modlitwa jak nie afirmacj? Zarwno w
modlitwie, jak i w afirmacji dzikujemy za co, co byo, albo prosimy o
co, czego jeszcze nie ma. Siostra poprzez codzienn modlitw afirmowaa, by Bg chroni drogi brata. Z tego powodu ostrzeenie nadeszo w
odpowiedniej chwili, a brat usysza je pod postaci gosu siostry,
poniewa jego podwiadomo wiedziaa, e major posucha woania.
Brodawka
Kiedy dwa lata temu owiadczyem mojemu lekarzowi, e nie chc
operacyjnie usuwa brodawki na duym palcu prawej nogi, lecz zamierzam
rozpuci" j za pomoc pracy psychicznej, doktor wymia mnie i
stwierdzi: Jeeli paskie zaklcia nie pomog, prosz znw si do
mnie zwrci". Kiedy pojawiem si u niego po miesicu i cignem
skarpetk, by mocno zaskoczony. Przeprowadzilimy dusz rozmow, po
ktrej zostawiem zdezorientowanego, ale zamylonego chirurga.
Duch buduje sobie ciao", powiedzia Fryderyk Schiller.
Z tym nastawieniem moesz si zabra za uzupenianie kolejnych kart
pracy.
KARTA PRACY I
o mnie ogranicza ?
Myli przewodnie
121
KARTA PRACY II
[Postanowienia:
L___________________________________________________________________
Z______________________________________________________
3.__________________________________________________________________
/ \j codzienny O-minutowy program osigania sukcesu dziel
nastpujco:
Od.......... Jo.............. ...... minut
Od"..........Jo.:............ ...... minut
OJ.......... Jo.............. ...... minut
(^Jbiecuj sobie konsekwentnie dotrzymywa ustalonych przeze mnie
terminw treningu, by w moim yciu mogy si pojawi i ugruntowa nowe,
lepsze i szczliwsze okolicznoci oraz dowiadczenia.
KARTA PRACY III
/ \oja nowa arirmacja celu:
\\j nowy cel:
Sprawczy duch
Niewiarygodne, ile siy dusza moe nada ciau.
Wilhelm Humboldt
Aby si przekona, jak myli bezporednio oddziauj na ciao, moesz
przeprowadzi nastpujce wiczenie: zadbaj o to, by przez 15 minut ci

nie przeszkadzano. Po si pasko na pododze. Zamknij oczy i


skoncentruj si na prawej rce, ktra tak samo jak lewa powinna lee
wzdu ciaa. Powtarzaj w myli albo gono: Moja prawa rka si
unosi. Moja prawa rka si unosi. Moja prawa rka..." i wyobraaj
sobie, e rzeczywicie si podnosi. Powtarzaj sugesti tak dugo, a
do znajdzie si mniej wicej 30 centymetrw nad podog (okie
cigle ley na miejscu). Potem zacznij powtarza sugesti
przeciwstawn: Moja prawa rka si opuszcza. Moja prawa rka si
opuszcza. Moja prawa rka..." - tak dugo, a do powrci do pozycji
wyjciowej.
Zarwno przy unoszeniu si przedramienia, jak i przy jego opuszczaniu
odczujesz drobne drgnicia mini, nie bdziesz jednak wykonywa
adnych zamierzonych ruchw. Oba procesy bd sterowane wycznie przez
psychik. Pomyl w tym kontekcie na przykad o erotyce - o tym, jakie
reakcje fizyczne wystpuj na widok okrelonych obrazw i przy pewnych
wyobraeniach. Kady mczyzna i kada kobieta moe za pomoc wyobrae
doprowadzi si do orgazmu. Taki sam mechanizm dziaa, wtedy gdy
wyobraamy sobie zdrowie, szczcie i sukces. Okrelony skutek mog
wywoa jedynie konkretne przyczyny. Jeeli zdech ci pies, raczei nie
bdziesz mia ochoty na seks.
Sprawczy duch
123
poniewa w twoich wewntrznych obrazach dominuje smutek, nie
podniecenie.
Strach
Jeeli poobserwujesz siebie cakiem wiadomie, odkryjesz wiele rzeczy,
ktre uycz ci wicej wiary w prawa rzdzce psychik i w potg
podwiadomoci. Cakiem wiadomie mwi uycz", a nie dadz",
poniewa nie otrzymujemy tego daru raz na zawsze. Trzeba pracowa
cigle na nowo, stale oddzielajc za pomoc wewntrznych wyobrae to,
co pozytywne, od wiecznie negatywnej zwykej" wiadomoci, dominujcej
w naszym wiecie. Strach i zwizane z nim nastpstwa, takie jak
choroba, wojny, wypadki, s towarem numer jeden.
Najwicej pienidzy zarabia si na strachu. Obok naturalnego procesu
starzenia si, ktry pierwotnie nie mia nic wsplnego z utrat
zdrowia, w trakcie ycia ludzie gromadz w sobie strach, ktry coraz
bardziej osabia ciao i z czasem wywouje rne choroby. Wanie
dlatego, e jestemy tak bardzo skoncentrowani na naszych ciaach i
niedostatecznie znamy zwizki midzy zjawiskami cielesnymi a
psychicznymi, nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Im robimy si starsi, tym wicej nosimy ze sob mieci psychicznych" i
to wanie one coraz bardziej szkodz naszemu zdrowiu, poniewa myli
krce wok braku rwnowagi nigdy nie mog umocni rwnowagi w
organizmie - tak samo jak trwajce przez wiele dni deszcze nie mog by
powodem suszy. Z czym jednak spotykasz si od chwili, kiedy wstaniesz,
do momentu a pjdziesz spa? Niezalenie od tego, czy suchasz radia,
ogldasz telewizj, czytasz gazety i czasopisma, dyskutujesz z kolegami
albo zastanawiasz si nad przyszoci, w przeszo 50 procentach masz
do czynienia ze strachem, wywoywanym przez wojny, morderstwa,
porwania, upadki firm, gd, strajki, bezrobocie i choroby - aby
wymieni jedynie najwaniejsze zjawiska. Kada z tych wiadomych albo
niewiadomych lkowych myli zakca harmoni twojego istnienia. Czas,

jaki spdzisz na tym wiecie, bdzie zalea od tego, jak dobrze ci si


uda broni wewntrznej rwnowagi.
124
Chc! Mog! Osign!
Harmonia natury
Pomyl o naturze. Nie ma w niej nic nieharmonijnego - poza miejscami,
gdzie ingerowa czowiek. Za pomoc myli o harmonii staraj si jak
najczciej przeciwdziaa zakceniu rwnowagi. W ten sposb daj sobie
szans na dugie ycie w zdrowym ciele. Podobne dziaanie stosuj wobec
wasnych dzieci. Idiotyzmem jest straszenie ich zym panem", ktry po
nie przyjdzie, jeeli nie bd grzecznie je i spa. Tak samo gupie
jest przepowiadanie marnej przyszoci dziecku, ktre sabo si uczy.
Bodce podprogowe
Jednej z moich pracownic, ktrej syn mia powane trudnoci z czytaniem
i pisaniem, poradziem zakup kasety podprogowej z podoon sugesti:
koncentracja. Na tych kasetach syszy si jedynie pikn,
uspokajajcmuzyk. Sugestie snagrywane na czstotliwociach, ktrych
ludzkie ucho nie wychwytuje, ale w znacznym stopniu przyjmuje je
podwiadomo. Bierze si to std, e sugestia wnika bezporednio do
podwiadomoci i jest o wiele skuteczniejsza od sugestii syszanych
wiadomie.
Poniej przykadowy, niesyszalny dla ucha, tekst z kasety majcej
poprawi koncentracj:
Myl jasno. Moje myli s klarowne. Moje myli sa mdre. Mog skupia
uwag. Umiem to robi bez wysiku. Zapamituj konteksty. Sensownie
wczam to, czego si nauczyem, do ogu mojej wiedzy. Koncentracja to
skupiona uwaga. Robi to bez wysiku. Dziaam w sposb naturalny.
Koncentrowanie si sprawia przyjemno. Uczenie si sprawia
przyjemno. Koncentrowanie si to naturalna czynno. Jestem uwany.
Koncentruj si. Jestem dobry. Pamitam. Dobra pami to co
naturalnego. Przypominanie sobie jest atwe. Moje myli s
skoncentrowane. Mon mvlenie i prI- svstpma^r7no
Sprawczy duch
125
Koncentrowanie si jest atwe. Oddycham gboko. Mog si dobrze
koncentrowa. Mog. Robi to teraz.
Wspomniana pracownica zacza stale puszcza kaset, gdy syn by w
domu. W ten sposb podwiadomo chopca dzie w dzie wspieray
kreatywne sugestie. W efekcie nastpia wielka poprawa wynikw
szkolnych - nie tylko w zakresie czytania i pisania, ale we wszystkich
przedmiotach. Doszo wrcz do tego, e wychowawczyni zaprosia rodzicw
do siebie, by si dowiedzie, jak udao si doprowadzi do tak
pozytywnej zmiany.
Dziaanie bodcw podprogowych
Oto fragment techniki oddziaywania na mzg podprogowych informacji.
Podprogowe postrzeganie to zjawisko naturalne. Technika wykorzystujca
bodce podprogowe jest jedn z najskuteczniejszych znanych obecnie
metod do osignicia mimochodem" swoich celw. Mona dziki niej na
nowo tworzy istniejce w podwiadomoci programy, likwidujc negatywne
oczekiwania i wtpliwoci we wasn warto oraz zastpujc
destruktywne schematy wpisywaniem" pozytywnych. W ten sposb mona bez

wysiku osiga sukcesy - w cakiem naturalny sposb, od wewntrz.


Wane jest przy tym jedynie stae powtarzanie.
Technika pracy z bodcami podprogowymi nie kryje w sobie nic
tajemniczego.
Bodce podprogowe, bdce niewiadom informacj w ramach istniejcego
od prawiekw postrzegania poprzez aur, mona zdefiniowa jako
werbaln stymulacj pod progiem wiadomej percepcji", przy czym
kluczowym sowem jest percepcja". Szept, wypowiadany dwie ulice dalej,
te znajduje si pod progiem percepcji, ale nie jest rejestrowany. Aby
doszo do percepcji
126
Chc! Mog! Osign!
(rejestracji) bodca, musi zosta wywoana reakcja neuronw w mzgu.
Dla uproszczenia wyobra sobie, e jest to podprogowa wiadomo
werbalna, sunca pod powierzchni fal muzyki i dwikw przyrody niczym
okrt podwodny. W drodze do mzgu fale dwikowe s przyjmowane przez
ucho i dostaj si do przewodu suchowego. Stamtd s przenoszone do
ucha rodkowego, skd za porednictwem zmian cinienia oraz trzech
malekich kosteczek docieraj do ucha wewntrznego. Tutaj znajduj si
kanay pkoliste, wyposaone w komrki czuciowe, ktre przechwytuj
bodziec dwikowy i przekazuj do mzgu odpowiednie impulsy. Impulsy
pobudzaj neurony. Miliony neuronw przenosz jednostki informacji
przez synapsy i walcz rwnoczenie o cignicie na siebie uwagi przez
wiadome mylenie.
Neurony nigdy nie s elektrycznie obojtne - s albo wczone", albo
wyczone". Z tego powodu zarwno granica wiadomoci, jak i poziom
wiadomoci stanowi wypadkow aktywnoci neuronw. Bez aktywnoci
neuronw nie istnieje postrzeganie.
Wiadomo, e ludzki mzg skada si z lewej i prawej pkuli. Zadaniem
lewej pkuli jest mylenie analityczne, racjonalne; prawej postrzeganie przestrzenne, caociowe. Lewa pkula, odpowiedzialna za
matematyk i mow, pracuje szeregowo (krok po kroku), podczas gdy
prawa, bdca centrum kreatywnoci oraz uczu, pracuje rwnolegle
(caociowo). Lewa pkula to siedziba logiki i uzasadniania,
przeplecionego racjonalnymi schematami i mechanizmami obronnymi. Doktor
Eldon Taylor stworzy metod dotarcia za pomoc informacji podprogowych
do obu pkul mzgu. Badania wykazay, e lewa pkula bada
prawidowo i dokadno informacji, prawa dziaa na zasadzie wolnych
skojarze. Naukowcy uwaaj, e lewa pkula rozumie jzyk litera po
literze, zgodnie z zasadami gramatycznymi, podczas gdy prawa przyjmuje
informacje
Sprawczy duch
127
obrazowo, uczuciowo i w caoci. W trakcie procesu zwanego
niewiadomym odzwierciedleniem" sowa s w prawej pkuli odwracane i
postrzegane tak samo, jak postrzega oko - do gry nogami.
Po wieloletnich intensywnych badaniach i eksperymentach technicznych
doktor Eldon Taylor stworzy cakiem nowy procesor bodcw
podprogowych, dziki ktremu mona wykorzysta nie brane dotychczas pod
uwag aspekty funkcjonowania mzgu.
Na jednym kanale - tym, z ktrego bodce docieraj do lewej pkuli,
znajduj si mwione powoli przyzwalajce afirmacje, sformuowane jak

kanon*. Z drugiego kanau nadawane s te same informacje, tyle e


nagrane wstecz i tak zsynchronizowane, e suchacz w tym samym czasie
podprogowo syszy t sam instrukcj na obu kanaach. Dziki temu
metoda wcza do pracy obie pkule - zgodnie z ich odmiennym
dziaaniem.
EDITION^T m.KRAFTPUNKT
Sposb dziaania rewolucyjnej metody
-10-:|: -30^U^2ates
10 20 25 30 m

Poziom
"
Afirmacje

Dwiki muzyki
przyrody
* Kanon - typ pieni polifonicznej, w ktrej drugi i nastpne gosy
powtarzaj melodi. W praktyce wyglda to mniej wicej tak, e gdy
pierwszy gos skoczy pierwsz linijk i zaczyna piewa drug, drugi
gos zaczyna razem z nim piewa pierwsz linijk. Gdy pierwszy gos
piewa trzeci linijk, drugi gos piewa drug, a trzeci gos pierwsz
i tak dalej.
128
Chc! Mog! Osign!
Proste eksperymenty wykazay, e ludzie atwiej ni zwyke piosenki
zapamituj utwory piewane jako kanon - nawet jeli zwyke" piosenki
syszeli czciej. Afirmacje na naszych kasetach s nagrane przy uyciu
specjalnej techniki echa i pogosu, dziki czemu mimo umiarkowanego
tempa mwienia na 20-minutowej kasecie umieszczonych jest 2000
sugestii.
Wszystkie sugestie s naniesione na podstawowy materia dwikowy - w
naszym programie s to odgosy przyrody, takie jak piew ptakw czy
szum morza.
Doktor Taylor stworzy technik, w ktrej afirmacje dostosowuje si do
podstawowego materiau dwikowego, dziki czemu podwiadomo zawsze
dobrze rejestruje przekaz. Osoba odsuchujca kaset nie usyszy
adnych sw - tak samo jak nie syszymy rozmowy w przejedajcym obok
samochodzie ani na penej ludzi ulicy, przy ktrej prowadzone s gone
prace budowlane.
Wplecione w muzyk afirmacje dostaj si przez uszy do mzgu, gdzie
impulsy elektryczne s zamieniane na wiadomoci. wiadomo nie ma
zdolnoci odrniania mowy od muzyki, ale posiadajca ogromn wiedz i
umiejtnoci podwiadomo bez trudu oddziela sowne przekazy od ta.
Nie potrzeba suchawek. Uycie ich moe poprawi efekt, ale nie s
niezbdne. Liczy si tylko i wycznie regularne suchanie kasety.
Jeeli to moliwe, suchaj kasety co dzie przez godzin, przynajmniej
przez miesic. Przerwy w suchaniu, kiedy przekadamy kaset, nie
przeszkadzaj. Wykorzystuj do suchania czas, w ktrym wykonujesz rne
czynnoci rutynowe - moesz wtedy cakiem mimochodem" zaprogramowa
sobie nowe odczucia.
WANE!
Pamitaj, e musisz by wytrway, jeli chcesz osign
podany efekt. Jeeli wysuchasz kasety tylko kilka razy
i zrezygnujesz, nic si nie zmieni.
Sprawczy duch
129

Technika docierania do caego mzgu"


to wspaniay rodek, pozwalajcy rozwija si
w naturalny sposb - od wewntrz na zewntrz.
Przynajmniej raz dziennie czytaj afirmacje,
napisane na zaczonej do kasety karcie, aby mg si
z nimi zidentyfikowa. Ciesz si w myli, e co dzie
jeste bliej wyznaczonego celu.
Nie suchaj kaset z informacjami
podprogowymi w obecnoci innych osb chyba e sobie tego ycz.
wicz rwnolegle jak metod relaksacyjn i pozwl,
by przyjemne, mio brzmice gosy wprowadziy ci
w stan odprenia. Suchaj kasety wycznie w sytuacji,
kiedy moesz si odpry. Pod adnym pozorem
nie suchaj programu relaksacyjnego podczas prowadzenia
samochodu ani innego dziaania, wymagajcego skupienia
i koncentracji.
Dotychczas w Edition Kraftpunkt ukazay si przygotowane przeze mnie i
Monik Junghanns kasety z sugestiami podprogowymi o nastpujcych
tytuach:
Od niedostatku finansowego do finansowego dostatku
Od strachu przed yciem do zaufania
Od zawodu do powoania
Od zalenoci do niezalenoci (Samotno po rozstaniu si z partnerem)
Wszdzie na stronie A znajduj si medytacje tradycyjne", na stronie B
afirmacje wedug metody bodcw podprogowych doktora Taylora.
Godne polecenia s take nastpujce tytuy, wydane przez Erharda F.
Freitaga:
/
Dobrobyt
Sukces
Odwaga
Niepalenie
Spokj
Knrtoon trnnin
130
Chc! Mog! Osign!
wiadome ycie
Odprenie
Samoleczenie
Szczcie
Samopoznanie
wiadomo wasnej wartoci
Wyzbycie si poczucia winy
Odchudzanie
Wybr kasety
Jeeli jeste przedsibiorc, suchaj w trakcie jazdy samochodem kasety
Sukces. Jeeli cechuje ci wyjtkowa niemiao i bojaliwo,
odtwarzaj na przykad kaset wiadomo wasnej wartoci. Jeeli masz
problemy zdrowotne, wybierz Samoleczenie.
Obecnie istniej kasety z sugestiami przeciwdziaajcymi niemal
wszystkim niekorzystnym stanom. Wane jest przy tym, by take w duchu
odszed od problemu i wyobraa sobie w myli przysz sytuacj, tak

jak opisuje j tekst na kasecie. Jeeli postpisz w ten sposb, wiele


nawet dugotrwaych problemw szybko si rozwie - ale i tutaj, jak we
wszystkich innych sytuacjach, obowizuje generalna zasada: wszystko, co
ronie, potrzebuje czasu, dlatego bd cierpliwy.
mier z wciekoci
Pewien mczyzna, ktry cigle toczy boje ze swoim bankiem o
niesprawn obsug rachunkw, tak si wcieka, e po kadym otrzymaniu
wycigu z konta robi si czerwony na twarzy. Pewnego dnia, gdy szala
przy telefonie, le si poczu, a dwie godziny pniej zmar na zawa.
Kilka tygodni pniej rozmawiaem z wdow. Bya cakowicie przekonana,
e m zmar z powodu zego odywiania si. Do rozmowy telefonicznej z
bankiem i do atakw wciekoci nie przywizywaa wagi.
Jeeli zrobi si siekier nacicie w pniu i co dzie bdzie sieje porrJ-^Kia
nip mrwna ri\/V*Q nn L-ilLni t\rcre\Anickr*\\
nrrr\jr\\carnr,y\rr\tr\lm\TirV9
Sprawczy duch
131
faktu, e drzewo runo. Ty i wycznie ty jeste mylicielem w swoim
wiecie i odzwierciedleniem swojego duchowego przekonania o wasnej
wartoci. Jeeli to zrozumiesz, a przede wszystkim bdziesz gotw
dziaa wedug tej zasady, wygrasz.
Oczywicie naley si zdrowo odywia, ale nie moemy w tym upatrywa
jednego rda szczcia. Powinnimy uwolni si od cigego mylenia o
wasnym ciele. Tylko tak poznamy zawsze obowizujce zwizki midzy
duchem a ciaem i nauczymy si lepiej sobie z nimi radzi.
Pewna moda kobieta spytaa mnie kiedy, czy powinna sprzeda
telewizor, aby dalej nie zaraa si negatywnymi treciami
rozpowszechnianymi przez telewizj. Powiedziaem, e nie. Wyjaniem,
e jeeli na czereni pojawi si 20 zgniych owocw, nie ma
koniecznoci cinania drzewa. Kady telewizor ma wycznik. Do odbiorcy
naley wybr sposobu spdzania czasu. Nie zrezygnuj przecie z
ogldania transmisji sportowych tylko dlatego, e nie chc si poddawa
negatywnym wpywom innych programw. Nie trzeba strzela do wrbli z
armat. yjemy w wiecie, w jakim yjemy, i moemy si tylko z tego
cieszy - powinnimy jedynie dokadnie wybiera, czemu chcemy powica
uwag.
Zazdro i katar
Kilka lat temu poznaem w Bangkoku pewn par z Frankfurtu. Razem z
grup turystw zwiedzilimy sawny most na rzece Kwai i przejechalimy
kawaek torem kolejowym, czcym kiedy Bangkok z Rangunem w Birmie.
Trasa zostaa zbudowana w czasie II wojny wiatowej, przy nieludzkim
wyzysku jecw - co dokadnie przedstawia film Most na rzece Kwai.
Pokazany na filmie most nie ma jednak nic wsplnego z prawdziwym.
Tu przed powrotem do Bangkoku urzdzilimy sobie huczn imprez na
odzi zacumowanej na rzece Kwai. Bawilimy si do witu. Angelika,
damska cz poznanej przeze mnie pary, zapaa w nocy potny katar.
Bardzo le si czua, wic w czasie powrotu do Bangkoku zastanawialimy
si, czy nie zrezygnowa z zaplanowanej wycieczki na pywajcy bazar".
W typowy dla mnie - czsto nazbyt swobodny sposb - zaproponowaem jej
partnerowi wycieczk zastpcz,
132
Chc! Mog! Osign!

zwiedzanie Patpong Road - ulicy czerwonych latarni. Wiedziaem, e


Angelika stanie na gowie, aby nie dopuci do tego, by jej partner
wyruszy ze mn na ulic wystpku". Stao si, jak przewidziaem: nie
mino 12 godzin, a Angelika bya zdrowa jak rydz i moglimy jecha na
pywajcy bazar" zgodnie z planem.
W ramach podsumowania tej historii przytocz jeden ze swoich ulubionych
cytatw z ksiki, ktr dostaem w prezencie od ony: Gdy Veitin
leaa na ou mierci, Veit zamiast o cierpieniu zacz mwi o
kolejnym maestwie. Z zazdroci Veitin wyzdrowiaa" (Fryderyk Haug).
Angelika dokadnie wiedziaa, e tylko szybkim powrotem do zdrowia
moga zapobiec naszej wyprawie na Patpong Road, i to wanie by
gbszy powd zniknicia kataru.
Mombasa zamiast Pekinu
Postanowilimy z on, e latem 1992 roku zwiedzimy Chiny. Zamwilimy
wycieczk z odpowiednim wyprzedzeniem, by ona moga zaplanowa sobie w
pracy urlop w konkretnym terminie.
W poprzednich latach zwykle w ostatniej chwili decydowalimy si na lot
samolotem do ktrego z krajw Europy, a jeeli nic z tego nie
wychodzio, wsiadalimy w samochd i jechalimy na poudnie.
Tym razem byo jednak inaczej. Zebralimy mnstwo ksiek o Chinach.
Wiedzielimy, e objazd tak wielkiego kraju bdzie mczcy, ale bardzo
si cieszylimy z zaplanowanej wycieczki. Na wiosn 1992 roku ona
przeczytaa ksik o Kenii i uznaa, e powinnimy si jednak
zastanowi nad wyjazdem do Afryki. Podobnie uwaao wielu naszych
znajomych, zwaszcza e jako wielki mionik nurkowania miabym mnstwo
przyjemnoci. Zaczlimy wic rozmawia o tym, kiedy zrobi wypad do
Kenii. Zgodzilimy si, e wyruszymy tam jeszcze tego samego roku, tyle
e na Boe Narodzenie.
Mniej wicej 2 miesice przez planowanym terminem odlotu do Chin ona
pojawia si w garsonce w stylu safari. Z rozbawieniem zastanawialimy
si, co pomyl Chiczycy, widzc j w tym stroju na ulicach Pekinu.
Sprawczy duch
133
Miesic przed odlotem poszedem do biura podry, eby zoy wnioski o
wydanie wizy. I nagle otrzymaem zaskakujc wiadomo, e firma
organizujca nasz wyjazd do Chin przed 2 dniami ogosia upado i
trzeba odwoa rezerwacje.
Znalelimy si na lodzie: ona nie moga przesun terminu urlopu, a
inni organizatorzy wycieczek do Chin mieli zarezerwowane wszystkie
miejsca albo poodwoywali imprezy z braku zainteresowania. Zleciem
biuru podry, by wybrao mi jaki wyjazd spord ofert na ostatni
chwil". Chyba nietrudno zgadn, co nastpio - zaoferowano nam
dwutygodniow imprez: tygodniowy rejs u wybrzey Madagaskaru oraz
tydzie pobytu w Kenii. Termin wycieczki idealnie pasowa do naszych
wczeniejszych ustale, wic natychmiast si zdecydowalimy. Nasze
podwiadomoci jednak ju dawno wiedziay - dlatego cigle natykalimy
si na rne rzeczy zwizane z Keni.
Podwiadomo bez trudu odczytuje przyszo, poniewa nie podlega
prawom rzdzcym naszym czasem i nasz przestrzeni. Moliwe nawet, e
zostalimy przed czym ochronieni, co mogo si nam przydarzy w
trakcie lotu albo pobytu w Chinach. W kadym razie bez zoci
zaakceptowalimy zmiany jako zjawiska pozytywne.

Czowiek widmo
Doktor Murphy opowiedzia mi kiedy przeycie swojego wieloletniego
przyjaciela.
Mczyzna wybiera si na urlop. Gdy czeka przy okienku na odpraw
paszportow, podszed do niego Hindus w biaym turbanie i powiedzia:
Niech pan nie wsiada do tego samolotu. Spadnie do morza i nikt si nie
uratuje". Po tych sowach nieznajomy odwrci si i znikn w tumie
tak samo nagle, jak si pojawi. Przyjaciel doktora Murphy'ego, troch
zdziwiony, spyta celniczk, czy zna czowieka, ktry wanie go
zagada. Musiaa przecie zauway Hindusa, ktry sta tu obok.
Jakiego czowieka", spytaa kobieta. Nikogo tu poza panem nie byo".
Przyjaciel doktora Murphy'ego zrezygnowa z lotu. Z wieczornych
wiadomoci dowiedzia si o katastrofie samolotu nad Atlantykiem i
mierci wszystkich pasaerw.
134
Chc! Mog! Osign!
Mczyzna ten od lat pracowa ze swoj podwiadomoci i co dzie
dzikowa wielkiej sile, e chroni go przed niebezpieczestwami. Za
pomoc pewnego rodzaju halucynacji podwiadomo wykonaa swoje zadanie
- uchronia mczyzn przed mierci w katastrofie lotniczej.
Nostradamus
Jeeli nadal wtpisz, tak jak ja wiele lat temu, nikt nie moe mie o
to do ciebie pretensji. Jestemy tworami przekona, ktre przyswoilimy
sobie w trakcie ycia. Jak przewidujca jednak moe by podwiadomo,
dowodzi opowie o jasnowidzu wszech czasw. Nostradamus urodzi si 14
grudnia 1503 roku w Saint-Remy w Prowansji. Zmar w wieku 62 lat, 2
lipca 1566 roku. Nostradamus przewidzia -po czci z dokadnoci do
kilku miesicy - pojawienie si Hitlera i Mussoliniego, zamach na
Kennedy'ego i papiea, katastrof w Czarnobylu, wojn w Zatoce i
katastrof Challengera". Wypowiedzia take szereg prognoz dotyczcych
czasw, ktre s dla nas przyszoci -sigajcych daleko poza rok
2000. Przepowiednie zapisa tak, e dopiero w XX wieku udao siej
odczyta. Zrobi to wiadomie. Doskonale zdawa sobie spraw, e jeeli
opowie wspczesnym ludziom o rakietach i maszynach latajcych,
zostanie uznany za szarlatana. Dat wasnej mier przewidzia tak samo
trafnie, jak akty bezczeszczenia jego grobu. Zamieszczone poniej
fragmenty pochodz z ksiki doktora Aleksandra N. Centuria
Przepowiednie Nostradamusa.
1933: Wolnoci nie bdzie mona ju odzyska, /Ponury, zarozumiay
czowiek niskiego urodzenia przejmie j w posiadanie (...) /Kiedy
zostanie przygotowany materia do wojny morskiej, / Mczyzna znad
Dunaju (...) namwi Wenecj (...) na wojn.
Wyjanienie: Hitler, urodzony nad Innem, dopywem Dunaju, w 1940 roku
namwi Wochy, reprezentowane przez Wenecj, do wojny z pastwami
sprzymierzonymi. Znane jest niejasne pochodzenie Hitlera, podobnie jak
i jego wybuchowy charakter.
Sprawczy duch
135
1942: Nowy Neron nakae wrzuca ywe dzieci /Do trzech kominw, aby
spony: / Szczliwy, kto znajdzie si z dala od miejsc takich
zamachw (...), / Trzech z jego krwi spowoduje, e wypatrzy go mier.

Wyjanienie: Himmler, nowy Neron, kaza, jak dowodz zeznania w


procesach owicimskich, zagazowywa w piecach krematoryjnych rwnie
dzieci. Sowo Nero", ktre po wosku oznacza czarny", wskazuje na
czarny mundur SS. Trzech ostatnich ministrw, mianowanych przez
Hitlera: Dnitz, Speer i von Krossigk, opucio tego, ktry zaangaowa
si w utrzymanie czystoci krwi. Himmler, uciekajcy w przebraniu,
zosta zatrzymany na mocie na rzeczce Oste przez angielski patrol i
rozpoznany w kwaterze gwnej. Otru si cyjankiem ukrytym w plombie
zba. W ten sposb mier wypatrzya tego wielokrotnego morderc"*.
Ksik Aleksandra Centuria chciabym tak samo gorco poleci, jak
prac V.J. Hewitta i Petera Lorriego Niezwyke przepowiednie Nostradamusa dotyczce przeomu wiekw, z ktrej wyszukaem dwa
przykady:
1985-1994, Ameryka: prom kosmiczny Challenger" wybuchnie przy starcie.
ZSRR: Czarnobyl odpowie na to poarem w reaktorze. Doprowadzi nas to do
punktu przekraczajcego nasz wiedz.
Wyjanienie: 26 stycznia 1986 roku, niecae dwie minuty po starcie, na
dugo przed wejciem na orbit okooziemsk, eksplodowa prom kosmiczny
Challenger". Zgino siedmioro astronautow, a programy kosmiczne NASA
weszy w dugoletni faz regresu. Trzy miesice pniej, 30 kwietnia,
w elektrowni jdrowej w Czarnobylu zapali si reaktor numer 4. Grna
cz reaktora eksplodowaa. Wydawao si, e nie uda si unikn
stopienia rdzenia. Skutki katastrofy nie s w peni oszacowane do dzi.
Przepowiednia wyranie wskazuje przyszo. W latach 1995-1996** wiedza
dotyczca lotw kosmicznych nie bdzie si rozwija. Wszystko wskazuje
na to, e w tym zakresie zabrnito w lep uliczk. W latach 1995-1998
rozpocznie si nowa
* Tumaczya Ewa Jurczyk. ** Pierwsze niemieckie wydanie tej ksiki
ukazao si w sierpniu 1994 roku.
136
Chc! Mog! Osign!
epoka w nauce - zostanie dokonane kolejne wielkie odkrycie w kosmonautyce. Szczeglnie wany ma by 7 marca 1999 roku. Data dotyczy
zastosowania rewolucyjnej technologii, majcej zwizek z teoriami o
dziaaniu czarnych dziur".
1991-1994: Zjednoczone Niemcy zmieni Europ, odkryje ona, e zota
cieka cignie si do Zwizku Radzieckiego. elazna cieka na
poudniu. Ludzie marz o nowej i bezpiecznej epoce w kosmosie. daj
nauki.
Wyjanienie: Midzy 3 padziernika 1991 roku a 8 maja 1994 roku Europa
zmieni si na lepsze dziki zjednoczeniu Niemiec. Wedug No-stradamusa
nie ma co do tego najmniejszej wtpliwoci. Taka zmiana z pewnoci
stworzy zot ciek" do granic byego ZSRR i w maju 1995 roku
stworzy podstawy wietlanej przyszoci, pokoju, dobrobytu i rozwoju
naukowego.
W tym samym czasie, midzy 1 czerwca 1995 roku a 1 maja 1996 roku, na
poudniu utworzy si si elazna cieka" i sprowadzi nieszczcie na
Morze rdziemne, Wochy i Grecj. Jest to potwierdzane przez inne
przepowiednie.
Midzy 11 grudnia 1992 roku a 2 lutego 1995 roku pojawi si sny" o
nowej epoce kosmicznej. Pod pojciem snw" Nostradamus rozumie
rewolucyjne teorie, ktre wpyn na zmian nienowoczesnych technologii.

Prawdopodobnie do powstania nowej nauki przyczyni si metody bardziej


wewntrznego" mylenia (...) majcego si rozwin w najbliszych
latach".
Tyle jeli chodzi o przepowiednie Nostradamusa. Bardzo istotny i godny
uwagi jest ostatni fragment przepowiedni, w ktrym Nostradamus wyranie
zapowiada nadejcie nowej epoki. W New Age szczeglnie wan rol
odgrywa odkrycie podwiadomoci i jej znaczenia dla naszego ycia. A
zatem, speniajc zalecenia zawarte w tej ksice, dziaasz dobrze
take w opinii Nostradamusa.
Jeli chcesz wiedzie wicej o Nostradamusie, przeczytaj obie
wymienione pozycje oraz dzieo Amadeusza Volbdena Wielkie przepowiednie
losw ludzkich: Jaki bdzie koniec XX wieku, Nostradamus i inni.
Sprawczy duch
137
Moim celem byo jedynie uargumentowanie twierdzenia, e podwiadomo
kadegr z nas posiada te same zdolnoci, co podwiadomo Nostradamusa.
Dowodz tego liczne przykady dotyczce snw jasnowidzcych
(prekognicyjnych) wielu ludzi, jakie obserwowano w cigu stuleci.
KARTA PRACY I
(^o mnie ogranicza ?
KARTA PRACY II
[Postanowienia:
L_________________
?.
3.
/ fj codzienny O-minutowy program osigania sukcesu dziel
nastpujco:
OJ.......... Jo .............. ...... minut
OJ.......... Jo .............. ...... minut
OJ.......... Jo .............. ...... minut
(^ybiecuj sobie konsekwentnie dotrzymywa ustalonych przeze mnie
terminw treningu, oy w moim yciu mogy si pojawi i ugruntowa nowe,
lepsze i szczliwsze okolicznoci oraz dowiadczenia.
138
Chc! Mog! Osign!
KARTA PRACY III
/ foja nowa aprmacja celu:
I
jj nowu cel:
Strach - pogromca duszy
Zacz jest atwo, wytrzyma to sztuka!
Przysowie
Pewien przyjaciel skary mi si kiedy, e od p roku konsekwentnie
prbuje sprzeda dziak budowlan niedaleko Traunstein. Co tydzie
daje ogoszenie w prasie, ale dotychczas przyszo tylko dwch
zainteresowanych. Niestety obaj zrezygnowali z kupna. Kiedy zamierzaem
si odezwa, podnis rce w obronnym gecie i powiedzia: Tylko nie
zaczynaj o metodzie Murphy'ego - wyprbowaem j i nic nie daa".
Nastpne 10 minut wysuchiwaem tradycyjnej litanii narzeka i
klasycznych wymwek. W kocu miaem do i spytaem, czego waciwie
ode mnie chce. Jeeli sdzisz, e moesz mnie uywa jako kosza na
psychiczne mieci, to mocno si mylisz", oznajmiem. Albo zaczniemy
rozmawia o moliwych rozwizaniach twojej sytuacji -i wtedy musisz

pozwoli na dokonanie analizy - albo narzekaj dalej na swj ciki los,


ale beze mnie, bo nie zamierzam duej sucha tego typu gadania!"
W porzdku", mrukn troch przygaszony. Zaczem od pytania, jak
konkretnie zastosowa metod Murphy'ego. Odpar, e wielokrotnie
powtarza sobie, i wkrtce pojawi si odpowiedni kupiec. Potem oglda
si w lustrze i mwi sobie, jaki jest bogaty.
Spytaem, jak czsto to robi. Zamiast odpowiedzie na pytanie, zacz
dowodzi, e yje w cigym stresie, ma mao czasu, musi pracowa do
pnej nocy i przynajmniej w weekendy chce sie widywa
140
Chc! Mog! Osign!
z synem. Spytaem, dlaczego waciwie zamierza sprzeda plac. W kocu
warto dziaki ronie, a syn pewnego dnia na pewno si ucieszy, e ma
miejsce, gdzie moe sobie zbudowa dom. Pytanie zadaem prowokacyjnie,
poniewa odnosiem wraenie, e przyjaciel boryka si z kopotami
finansowymi i bardzo potrzebuje pienidzy. Trafiem w dziesitk, co
potwierdzia jego ona, ktra do obcesowo zadaa, by wreszcie
wyoy karty na st.
Okazao si, e za byszczc fasad kryje si bagno, w ktrym oboje
tkwi po uszy. Jeeli w cigu piciu dni nie spac do wysokiej
poyczki, bank wystawi ich dom na licytacj.
Po wyoeniu sprawy oboje patrzyli na mnie ze zami w oczach. Nareszcie
zrozumiaem, dlaczego mj przyjaciel nie znalaz kupca na dziak.
Wiedziaem ju, na jakim poziomie poruszay si jego afirmacje oraz
wyobraenia.
Kto ca na dob jest drczony strachem o egzystencj (a doskonale
wiem, co to znaczy), ten nie moe by skuteczny w pracy wyobraeniowej.
Pod tak wielk presj trudno dostrzec dobre strony ycia. Wyjaniem
wic przyjacielowi, e wszystkie wyobraenia i afirmacje maj sens
jedynie wtedy, gdy wypieraj lk. Niepokj nie moe zdominowa naszych
caodziennych rozmyla. Spytaem, jak ocenia szans ugaszenia poaru,
jeeli co kilka minut wyleje si na ogie p szklanki wody.
Przyjaciel postanowi wic od zaraz 5 razy dziennie po 15 minut
wyobraa sobie, e jego dugi w banku s spacone, a kasjer gratuluje
mu z tej okazji. Aby zdj z nieszcznika najgorszy ciar, obiecaem,
e w razie koniecznoci dam porczenie w banku. Wiedziaem, e jest
porzdnym i uczciwym czowiekiem i zrobi wszystko, by wybrn z trudnej
sytuacji - choby po to, by mi nie zaszkodzi finansowo. Na koniec
omwilimy jego osobisty program wyobraeniowy. Nastpnego dnia
poszedem do banku i przeprowadziem dusz rozmow z prowadzcym jego
spraw referentem, ktrego znaem od 10 lat. Da mojemu przyjacielowi 3
miesice zwoki -pod warunkiem, e zo za niego porczenie. Wieczorem
opowiedziaem przyjacielowi o rozmowie. Dobra nowina jeszcze bardziej
go zmotywowaa do pozytywnego dziaania. Zapewni, e za kwarta bdzie
wvoacalnv.
Strach - pogromca duszy
141
Rozwizanie
Po miesicu do mojego przyjaciela zadzwoni kto zainteresowany
dziak. Spotkali si jeszcze tego samego dnia. Klient za bardzo dobr
cen kupi p terenu. Drug poow przyjaciel zatrzyma dla syna. Za

jednym zamachem pozby si zmartwie i dugw. W cigu 2 lat


wyprowadzi swoje przedsibiorstwo na prost drog.
Dzi uwaa to, co si stao, za dzieo potgi wyobrani i codziennej
pracy nad sob i swoj podwiadomoci. Bardzo szybko zrozumia, e nie
mona spowodowa zmian, podejmujc poowiczne dziaania, a strach jest
najwikszym wrogiem szczcia i gwnym przeciwnikiem harmonii.
Jeeli take i ty stoisz w obliczu trudnej sytuacji, przesta stara
si rozwiza problem za pomoc logicznego rozumowania. Zaufaj potdze
podwiadomoci i zacznij przeywa w wyobrani idealne rozwizanie.
Tylko ten, kto jest gotw dokona cicia" i wyj z krgu strachu,
moe liczy na podane efekty. Tak jak kukurydza rodzi jedynie
kukurydz, jak kot moe rodzi tylko koty, a czowiek ludzi, tak strach
i niedostatek mog tworzy jedynie dalszy strach i niedostatek. Dlatego
przerwij bdne koo. Jak najczciej wyobraaj sobie to, co naprawd
chcesz mie, w bardzo wyranych obrazach -jak gdyby ju to dosta.
Uruchamiaj mechanizm radoci i podtrzymuj jego dziaanie tak dugo, a
zastpi mechanizm lkowy.
Jeszcze raz przemyl to, co dotychczas przeczytae w tej ksice, i
nie pozwl si wytrci z rwnowagi - szczeglnie tym, ktrzy nie maj
pojcia o temacie. Rozmawiaj o omawianych tutaj zagadnieniach tylko z
ludmi kompetentnymi. W kocu jeli musisz wyrwa zb, idziesz do
specjalisty, wiesz bowiem, e ma odpowiedni wiedz i waciwy sprzt,
by ci pomc.
Ludzie, ktrzy bd ci odradza prac wyobraeniow albo si z ciebie
mia, s zazwyczaj jak pozbawione kapitana statki na spienionym
oceanie i jeszcze nigdy nie prbowali tego, w co wtpi.
Jeeli przyjrzysz si nazwiskom autorw cytowanych w tej ksice,
stwierdzisz, e najwiksze umysy w historii ludzkoci radz to samo co
ja, a wszyscy mwili z wasnego dowiadczenia - Goethe, Schiller,
Humboldt. Nietzsche. Hoffmansthal. Niemcv chtnie sie chwal swoimi
142
Chc! Mog! Osign!
wybitnymi rodakami, jednak czsto nie rozumiej ich przesania. A
najwaniejsze z nich brzmi: Czowiek jest taki, jakim uksztatuje si w
mylach.
Do koca ksiki bd powtarza t zasad i wyjania j na wzitych z
ycia przykadach, by z czasem cakiem zrozumia znaczenie i dostrzeg
moc kreatywnego mylenia oraz pozwoli, by stao si twoj drug
natur. Kto w dalszym cigu bdzie wtpi w potg praw psychiki, temu
nie da si w tej chwili pomc, ale z biegiem lat on take pozna prawd
- i powinnimy si nauczy to tolerowa, poniewa w kadym wycigu
bierze udzia wiele osb, cho nie wszystkie jako pierwsze docieraj do
mety.
wiadomo wasnej siy
Ilu ludzi pozwala si ponia w pracy, daje krzycze na siebie i
nierzadko wykorzystywa tylko dlatego, e uwaa, i nie znajdzie
bardziej przyjaznego i korzystniejszego finansowo miejsca zatrudnienia.
Prawdziwym szefem nie jest jednak twj obecny pracodawca. To ty sam
rzdzisz sob, swoimi wyobraeniami i obawami. Twoja podwiadomo w
kadej chwili ma dla ciebie co lepszego. Przed znalezieniem nowej
pracy wcale nie musisz si od razu zwalnia z poprzedniej, lecz
najpierw moesz wyimaginowa sobie lepsze, nawet bardziej popatne

zajcie, aby w chwili, gdy pojawi si szansa, zoy wymwienie i


sign po swoje.
Dziewczyna na posyki
Pewna 30-letnia referentka bankowa od momentu ukoczenia szkoy
pracowaa w tym samym banku. Kiedy rozpoczynaa prac jako ucze,
mwiono do niej per ty". Mijay lata, a wszyscy, z przyzwyczajenia,
nadal zwracali si do niej po imieniu i traktowali j jak chopca na
posyki. Bya bardzo niemiaa, wic nie miaa odwagi tego zmieni.
Po pewnym czasie wzia poyczk pracownicz na sfinansowanie domu i
samochodu, i staa si jeszcze bardziej uzaleniona od swojego
Strach - pogromca duszy
143
banku. Nie widziaa moliwoci uniknicia niechcianej opinii
dziewczyny do wszystkiego". Zacza sobie co wieczr przed zaniciem
wyobraa, jak to wspaniale by osob szanowan, lubian i podan,
poniewa take w yciu prywatnym nie wiodo si jej najlepiej.
W pewnym momencie postanowia - cho nie przeczytaa ani jednej ksiki
o pozytywnym myleniu - y szczliwie przynajmniej w wyobrani.
Wkrtce bank zatrudni nowego kierownika filii, ktry zarzdzi, e od
zaraz wszyscy maj si do niej zwraca per pani". Kilka miesicy
pniej zacza pracowa z dziewczyn, ktr bardzo polubia. Nowa
koleanka zacza j zabiera w soboty na tace. W trakcie jednej z
potacwek referentka poznaa modego bankowca, ktry po kilku
miesicach sprowadzi j do swojej firmy jako specjalistk do obsugi
kredytw, a po roku si z ni oeni.
W cigu kilku tygodni ycie kobiety gruntownie si zmienio. Pocztkowo
uwaaa, e wszystko byo szczliwym przypadkiem, im wicej si jednak
dowiadywaa od ma - wielkiego entuzjasty Dale'a Carnegiego i
Napoleona Hilla - o pozytywnym myleniu, tym bardziej rozumiaa, e tak
naprawd zmiany wyzwolia ucieczka" w pozytywne mylenie. Zacza
wieczorne seanse" z czystej rozpaczy i chci przeycia szczliwych
chwil, szybko jednak tak jej si spodobay, e oddawaa im si coraz
bardziej intensywnie. Podwiadomo nie wiedziaa, e nie musi
realizowa prezentowanych obrazw, poniewa nie s mylane na
powanie". Urzeczywistniaa je wic tak samo, jak w minionych latach
zmaterializowaa rozwaania o niedostatku, strach i poczucie niszej
wartoci. Jeli naprawd masz chci i troch samodyscypliny, wszystko
da si zmieni. Kady moe osign zamierzony cel, kady ma tak
moliwo i kady ma prawo do szczcia i sukcesu. Czowiek jest taki,
jakim wydaje si sobie w swoim sercu. Tak byo, jest i bdzie.
Niebezpieczna zwyka" wiadomo
Wieczorne wiadomoci cigle podaj informacje o katastrofach, wojnach i
nieszczciach z caego wiata. Zazwyczaj przed telewizorem siedz
take dzieci. Warto. bv sie zastanowi, iakie leki i zahamowania
144
Chc! Mog! Osign!
mog wyzwoli tego typu treci u maych odbiorcw. Teraz opowiem pewne
zdarzenie z mojego dziecistwa. Nawet kiedy bd ju bardzo stary, nie
zapomn tej pozornie niewinnej sceny.
Kiedy miaem 8 lat, dwa dni przed sylwestrem wybraem si z matk na
zakupy. Kiedy staa w piekarni w kolejce, poszedem do pobliskiego
kiosku, by sprawdzi, czy s nowe komiksy z Myszk Miki oraz Fix i

Foksi. Nagle spojrzaem na egzemplarz znanego brukowca i przeczytaem:


1959 - ROK MIERCI, WOJNY I ZARAZY. Byem jak sparaliowany. Oczywicie
nie zapoznaem si z treci artykuu. Po prostu skupiem si na tytule
i nagle stao si dla mnie jasne, e wszyscy -ja, mama i tata - musimy
w przyszym roku umrze. Nie zapytaem wtedy matki, o co chodzi. Byem
tak przeraony, e nie mogem jasno myle. Przez wiele nocy z trudem
zasypiaem, a kiedy mi si udawao, niem, e jestem atakowany przez
czogi i samoloty. Czsto budziem si w nocy zlany potem. Po kilku
dniach zapomniaem o wszystkim.
32 lata po tym wydarzeniu byem na treningu samopoznania. Uczestnicy
mieli przypomnie sobie najwiksze lki, by pozby si ich wraz z
towarzyszcymi problemami cielesnymi oraz blokadami. W trakcie
wiczenia relaksacyjnego pojawi si przede mn obraz wspomnianego
tytuu prasowego z 1958 roku, a kiedy prowadzca poprosia, by
przypomnie sobie, jak si wtedy czulimy, zacisno mi si gardo i
zaczem paka jak dziecko. Strach, ktrego nie miaem odwagi przey,
wyrwa si ze mnie po przeszo 30 latach. Potrzebowaem 10 minut, eby
si uspokoi. Od tamtej pory ju wiem, jak wane jest kreatywne
mylenie - szczeglnie dla dzieci.
Dawniej o problemach naszego wiata mwiono znacznie dyskretniej. Nie
pokazywano na przykad uj zwok z bliska. Dzi jest inaczej. Z tego
powodu musimy uwaa, by nasze dzieci nie doznaway wstrzsw i nie
przeyway zbdnych stresw, ktre mogje obcia przez cae ycie i
wywoywa najrniejsze problemy zdrowotne, jeli nie zostan usunite.
Zanim zaczem chodzi na treningi samopoznania, miaem lekki nieyt
odka, ktry wystpowa zawsze, gdy si baem. Od momentu, gdy
poprzez atak paczu pozbyem si problemu, przykre objawy nigdy wicej
si nie pojawiy. Leki i negatywne przeycia. Dochodzce
Strach - pogromca duszy
145
czsto z dziecistwa, osadzaj si w naszym ciele i s nierzadko wyzwalaczami chorb, wypadkw i innych problemw. Ciao jako lustro duszy
musi odpokutowywa za siedzce gboko w nas przykre dowiadczenia,
dlatego tak wane jest, aby czsto zajmowa si pozytywnymi,
harmonijnymi mylami i wiadomie rezygnowa z tego, co wywouje w nas
strach i ze samopoczucie.
Jeeli uwaasz, e nie moesz zrezygnowa z ogldania horrorw i
podobnych obrazw, bdcych trucizn dla psychiki, twoja sprawa, nie
funduj jednak tego typu rozrywki" swoim dzieciom.
Dziecice zy
Od czasu do czasu zapytaj swoje dziecko o jego lki. Zach, by o nich
mwio. Czsto stwierdzisz, e w trakcie opowiadania dzieci przeywaj
strach ponownie, jakby by realny, i pacz tak samo gorzko, jakby
dopiero go przeyy.
Zapomnij o gupich powiedzonkach, typu: Chopaki nie pacz". Ciesz
si, jeeli lki dzieci rozpuszczaj si we zach.
Odzyskany samochd
Pewnemu mczynie skradziono samochd. Pawe od wielu lat praktykowa
pozytywno-kreatywne mylenie i od razu wiedzia, e kiedy sam musia
stworzy przyczyn straty. Zodziej by niejako organem wykonawczym"
podwiadomoci. Jak wiadomo, przypadki nie istniej - istnieje jedynie
wiecznie obowizujce prawo zwizku midzy przyczyn a skutkiem. Pawe

doskonale o tym wiedzia, dlatego jeszcze tego samego dnia usiad


spokojnie na kanapie i tak poinstruowa swoj podwiadomo:
Nieskoczonej inteligencji we mnie dobrze znane jest miejsce, gdzie
stoi mj samochd. Wiem, e to ja stworzyem przyczyn tej kradziey i
wybaczam to sobie otwarcie, szczerze i z caego serca. Z kad sekund
zbliam si do mojej wasnoci, do mojego samochodu".
Wypowiadajc te sowa, bardzo intensywnie wyobraa sobie, jak hprMp
7r7R1iwv ar1v samochd znw stanie Drzed ieao domem. Kilka
146
Chc! Mog! Osign!
razy dziennie czu wyranie w wyobrani, jak przeciga doni po dachu
swojego auta. Pawe by tak zaawansowany w kreatywnym myleniu i pracy
wyobraeniowej, e nie musia wiczy tygodniami. Nie wtpi w to, co
ukazywao si przed jego wewntrznym okiem", i po p godziny przesta
wysya sygnay do podwiadomoci, przekonany, e odpowiednio nim
pokieruje.
Dokadnie 6 dni pniej, kiedy jecha drugim samochodem przez okolic,
gdzie obowizywao ograniczenie do 30 kilometrw na godzin, z bocznej
ulicy wytoczya si pika, za ktr pdzi 6-letni chopiec. Pawe
natychmiast zahamowa. Dziecko, widzc, e samochd staje, biego
dalej, by wycign pik spod samochodu zaparkowanego po przeciwnej
stronie ulicy. Pawe popatrzy za malcem. Pika leaa pod jego
straconym kilka dni wczeniej mercedesem. Przez telefon komrkowy
wezwa policj, ktra zabezpieczya pojazd i zacza go obserwowa.
Dwie godziny pniej, kiedy zodziej chcia wsi do auta, zosta
aresztowany.
Zaufanie
Wieloletnia praca z podwiadomoci i coraz silniejsza wiara w jej
potg sprawiy, e Pawe odzyska samochd. Przypadki naprawd nie
istniej-jest tylko zwizek przyczynowo-skutkowy. Akceptuj wic zawsze
jedynie to, co pozytywne i co chcesz osign w yciu. Jeeli jednak
co le zrobie i musisz przej nowe dowiadczenie, ktre -jak w
przypadku Pawa - nie jest zbyt przyjemne, natychmiast zacznij tworzy
w wyobrani pozytywne skutki. Tak samo jak wszyscy podlegasz naturalnym
prawom, ktre nigdy si nie zmieni.
Przekupka
Kiedy byem praktykantem, musiaem dla caego zespou przynosi
przeksk". Mniej wicej o 10.00 chodziem od pracownika do pracownika
i zbieraem zamwienia. Na szczcie biuro znajdowao si bardzo blisko
targu. Dziki moiemu zaieciu noznaem wielu wnHrieli
Strach - pogromca duszy
147
stoisk, midzy innymi dwie przekupki. Jedna bya niechlujna i
nieustannie narzekaa na brak klientw. Druga miaa dobre obroty i nie
wstydzia si wyj przed bud i gono namawia przechodzcych do
kupna wieego towaru. Dziki temu take w gorsze dni sprzedawaa
wicej owocw i warzyw ni ssiadki.
Wiele lat pniej, kiedy poszedem na targ, zauwayem, e aktywna
przekupka zdya 3-krotnie powikszy swoje stoisko i midzy innymi
przeja to, ktre naleao do zaniedbanej i cigle niezadowolonej
ssiadki. Pracowita przekupka bardzo si ucieszya na mj widok.
Opowiedziaa mi, jak wykupia stragan ssiadki, ktra splajtowaa ju

13 lat temu. Potem dodaa: Pan Bg zawsze daje duo tym, ktrzy
uwaaj, e s tego warci!" Trafia w dziesitk. Narzekaniem niczego
si nie osignie. Wiele otrzyma tylko ten, kto uwaa, e jest tego
wart. To bya mdra kobieta. Ledwie odszedem par krokw, usyszaam
za plecami: Pikne pomidorki dla pani? Zapraszam, prosz wybra sobie
najadniejsze!" Kiedy si odwrciem, zobaczyem, e przekupka wanie
zdobya kolejn klientk. Nie aowaa si i energii na przyjacielskie
zachowanie, a sukcesy w sprzeday odzwierciedlay jej postaw. W kadym
przypadku obowizuje nastpujca regua: jak wewntrz, tak na zewntrz!
Nurek
Przed laty przeyem interesujc histori na Filipinach. Kiedy szedem
ze sprztem do nurkowania w kierunku bazy, nagle usyszaem dolatujce
z jednego z bungaloww przeklestwa. Jaki mczyzna, zy jak osa, kl
sam na siebie. Przez okno zobaczyem jasnego blondyna, ktry
manipulowa przy dwch walizkach. Pniej si dowiedziaem, jaki by
powd ataku wciekoci. Blondyn nigdy nie nurkowa bez pony, czyli
dodatkowej maej butli ze spronym powietrzem i osobnym automatem
oddechowym, ktr ze wzgldw bezpieczestwa zabiera pod wod wielu
nurkw. Tym razem zapomnia zabra pony z domu. Z tego powodu przez
pierwsze dni urlopu, zamiast nurkowa, przesiadywa w barze przy piwie.
Potem jednak zmusi si do ypip.in nnrl wnde r. iedna tv1ko zwvka
butla.
148
Chc! Mog! Osign!
Realizacja obaw
Przy pierwszym penym zanurzeniu bardzo si ba, wic zanurkowa tylko
10 metrw. Take za drugim i trzecim razem nie zszed duo gbiej,
pokona jednak strach i nastpnego dnia wybra si z grup na gboko
22 metrw. Ledwie dotar na d, poczu nagle, e brak mu powietrza.
Bez namysu chwyci tak zwany octopus swojego partnera (podczony do
jego butli dodatkowy automat oddechowy) i da rk znak, e ma
problemy, wic powinni natychmiast wypywa. Partner zareagowa
natychmiast. Potem si okazao, e nasz bohater przed wypyniciem
wzi z bazy niemal pust butl. Przy przyczaniu automatu oddechowego
nie sprawdzi cinienia, wic nie zauway, e ma minimaln ilo
powietrza. Zapewnia, e jeszcze nigdy co takiego mu si nie
przydarzyo. Postanowi pywa ju tylko pod powierzchni, z rurk do
oddychania.
Podwiadomo mczyzny zmaterializowaa jego gboki strach, e bez
pony nie jest bezpieczny. W mylach kryy mu obrazy, co si stanie,
jeeli zanurkuje bez dodatkowego zabezpieczenia. Dlatego wzi pust
butl i nie sprawdzi w niej cinienia, co naley do podstawowych
obowizkw nurka w chwili podczania butli do aparatu oddechowego. W
sumie zostao potwierdzone przekonanie mczyzny, e nie moe nurkowa
bez pony. Jednak tylko i wycznie gboko tkwicy strach popsu mu
urlop.
KARTA PRACY I
o mnie ogvanic-za (
Strach - pogromca duszy
149
KARTA PRACY II
postanowienia:

L______________
z_________
3.
/ jj codzienny O-minutowu program osigania sukcesu dziel
nastpujco:
OJ.......... Jo.............. ...... minut
OJ.......... Jo .............. ...... minut
OJ.......... Jo .............. ...... minut
Oybiecuj sobie konsekwentnie dotrzymywa ustalonych przeze mnie
terminw treningu, ou w moim uciu mogy si pojawi i ugruntowa nowe,
lepsze i szczliwsze okolicznoci oraz dowiadczenia.
KARTA PRACY III
/ loja nowa aprmacja celu:
j nowy ce
Samoocena
Gupcy nie wymylili prochu,
ale strzelaj przy jego uyciu.
Gerhard Uhlenbruck
Zastanw si gbiej nad zdaniem: Kady jest dla siebie samego tyle
wart, ile zarabia!" To bardzo wane i prawdziwe stwierdzenie
-niezalenie od tego, kim dzi jeste, gdzie pracujesz i czy czujesz
si szczliwy, sam spowodowae istniejc sytuacj. Kto, kto pracuje
za minimaln pensj, uwaa, e tyle jest wart. Kto, kto zarabia duo
wicej, jest takim samym czowiekiem z krwi i koci, tyle e postanowi
droej sprzedawa swoje umiejtnoci. Ile ty sam jeste dla siebie wart
miesicznie albo rocznie? Co robisz, by zmniejszy dystans midzy swoim
yczeniem a tak zwan rzeczywistoci? Naleysz do tych, ktrzy
narzekaj na pracodawc i zwizki zawodowe, czy do tych, ktrzy biorc
dodatkowe zajcia, prbuj znale si w lepszej sytuacji finansowej?
Kiedy przed laty postanowiem, e w trakcie codziennego relaksu bd
sobie przez p godziny dziennie wyobraa, czego chc, w moim yciu
zaszy pozytywne zmiany. Nie oczekuj, e w czasie opalania si na
tarasie nagle spadnie ci z nieba worek pienidzy. Rb mniejsze i
wiksze kroki naprzd. Jeeli przez p roku albo rok konsekwentnie, co
dzie, powicisz p godziny swoim marzeniom, w kocu dobrniesz do
celu.
W tym rozdziale przedstawi kilka przykadw takiego dziaania. Maja
ci one zachci do zrobienia czeao w dobrvm kierunku Samoocena
151
by bez wielkiego wysiku, jedynie dziki samodyscyplinie, zlikwidowa
przepa midzy yczeniem a rzeczywistoci.
Sukcesy Mikoaja
23-letni Mikoaj, mechanik samochodowy, od dwch lat by onaty i mia
9-miesiczn crk. Kiedy si poznalimy, wanie zastanawia si nad
kupnem mieszkania. Jedyny problem polega na tym, e wskanik jego
sytuacji finansowej nieustannie by bliski zera. Banki udzielaj duych
poyczek, ale tylko jeeli kto ma konkretne zabezpieczenie. Mikoaj
nie mia. Poleciem mu metod wyobraania sobie sukcesu. Stwierdzi, e
sprbowa nie zaszkodzi, a p godziny spokoju dziennie moe mu jedynie
pomc.

Trzy miesice pniej szef zaproponowa mu stanowisko kierownika filii


pooonej w odlegoci 30 kilometrw od firmy oraz podwyk. Mikoaj
oczywicie natychmiast przyj ofert. Dwa miesice potem jego ona
dostaa po babci spory spadek, na ktry nie liczya. Oboje postanowili
kupi mae mieszkanko pod wynajem, by czerpane std wpywy oraz ulga
podatkowa w peni pokryway codzienne wydatki.
Tu po spotkaniu u notariusza zadzwoni do nich waciciel budynku, w
ktrym kupili mieszkanie, i poinformowa, e niespodziewanie zmar
lokator 5-pokojowego mieszkania w tym samym domu. Waciciel spyta,
czy nie woleliby zamiast umwionego 3-pokojowego mieszkania kupi 5pokojowe. Wiedzia, e spadkobiercy zmarego majpro-blemy finansowe i
zgodz si sprzeda lokal duo poniej wartoci. Kapita Mikoaja
wystarcza na sfinansowanie zakupu, na dodatek podwyka otrzymana w
pracy umoliwia pokrycie kosztw utrzymania nowego mieszkania.
W cigu p roku Mikoajowi udao si zrealizowa marzenie o wasnym
duym mieszkaniu w miejscu, ktre mu si podobao. Co dzie pielgnowa
marzenie. Widzia si wraz z rodzin w przestronnym mieszkaniu. Ju gdy
kupowali u notariusza trzypokojowe mieszkanie jako kapita, by
szczliwy z sukcesw, ktre przyszy w tak krtkim czasie. Dalsze
wydarzenia znacznie przekroczyy jego oczekiwania.
152
Chc! Mog! Osign!
Mikoaj nagle zosta wacicielem 5-pokojowego mieszkania. Wieczorem,
po drugim spotkaniu u notariusza, wraz z on uczci wsplne
osignicie butelk szampana. Kto powie, e takie szczcie to
przypadek, temu ju nic nie pomoe" - powiedzia mi pniej.
Wypadek
Pewna pielgniarka z zachwytem czytaa wszystkie ksiki doktora
Murphy'ego, jakie wpaday jej w rce. Bardzo szybko zrozumiaa, e
wyniki moe przynie jedynie dziaanie", czyli praktyczne stosowanie
metody, poniewa ju w Biblii napisano: Tak te i wiara, jeli nie
byaby poczona z uczynkami, martwa jest sama w sobie" (List w.
Jakuba Apostoa 2, 17).
Pielgniarka bardzo chciaa mie futro. Idc za radami doktora
Murphy'ego, dwa razy dziennie intensywnie wyobraaa sobie, jak to
jest, kiedy zakada na siebie wymarzone futro i gadzi mikk
powierzchni. Za kadym razem, kiedy koczya wiczenie, dzikowaa
podwiadomoci za spenienie yczenia i czua si tak, jakby wszystko
byo rzeczywistoci. Cho przez prawie pl roku nie wydarzyo si nic
znaczcego, w dalszym cigu z uporem prowadzia zaplanowany program.
Wiedziaa, e fiasko ponosi tylko ten, kto za szybko rezygnuje.
Pewnego dnia tu przed gabinetem lekarskim, w ktrym pracowaa,
wydarzy si wypadek samochodowy. Staa akurat przy oknie i opisywaa
prbki krwi. Lekarz wanie wyszed na przerw. Kiedy zauwaya, e
jednemu z uczestnikw wypadku tryska krew z uszkodzonej ttnicy na
ramieniu, rzucia wszystko i wybiega na ulic. okciami rozepchna
gapiw i dotara do rannego. Zrobia prowizoryczny opatrunek uciskowy z
paska i zaprowadzia przeraonego mczyzn do gabineni, gdzie
zajmowaa si nim do przybycia karetki.
Cztery tygodnie pniej ten sam pacjent pojawi si w gabinecie i w
ramach podzikowania zaprosi swoj wybawczyni na kolacj. Wieczorem

jedli razem wspaniae potrawy i pili kaw. Pielgniarka opowiadaa o


swoim hobby -jedzie na nartach. Poegnali si jak starzy znajomi.
Samoocena
153
Dwa dni pniej dostaa od uratowanego mczyzny list polecony z
wykupion rezerwacj na 2-tygodniowy pobyt narciarski w Sankt Moritz.
Okazao si, e czowiek, ktrego wybawia z opresji, jest multimilionerem i prezesem zarzdu znanego koncernu elektronicznego. Aby
podzikowa za prezent, tym razem ona zaprosia byego pacjenta na
kolacj. W trakcie rozmowy spytaa skromnie, czy byoby moliwe
otrzyma rwnowarto pobytu w Sankt Moritz w gotwce, poniewa po
pierwsze nie ma ju urlopu, a po drugie mogaby sobie kupi wymarzone
futro. Dobroczyca bez wahania si zgodzi i od rki wystawi czek na
odpowiedni sum i zaproponowa pomoc przy wyborze futra. yczenie
kobiety zostao spenione.
Take na tym przykadzie wida, e podwiadomo bardzo czsto poda
krtymi ciekami, aby doprowadzi do realizacji naszych marze.
Najwaniejszy jest jednak efekt kocowy, ktry zawsze si pojawia.
Sprbuj sam i nie rezygnuj z pracy wyobraeniowej, wtedy bardzo szybko
stwierdzisz, e w opowiedzianej historii nie ma nic tajemniczego,
poniewa drg, jakimi wdruje podwiadomo, by doprowadzi ci do
celu, nie da si przewidzie. Moesz swojej podwiadomoci zada kade
pytanie. Na pewno dostaniesz odpowied. Ci, ktrzy s na pocztku pracy
duchowej, czsto mnie pytaj, w jakiej formie przyjdzie odpowied.
Odpowiadam, e po pierwsze, musz by bardzo ciekawi tego, czego chc
si dowiedzie, wic powinni czeka kilka tygodni albo nawet miesicy,
co dzie proszc podwiadomo o odpowied. Niektre rzeczy s jednak
warte dla nas jedynie kilku godzin pracy. Szybko o nich zapominamy.
Jeeli jakie pytanie tak mocno ci drczy, e stale o nim mylisz,
zacznij pyta o odpowied podwiadomo. Usid, skoncentruj si na
pytaniu, wypowiedz je gono, wyznaj podwiadomoci, e masz do niej
zaufanie i na pewno zauwaysz, gdy nadejdzie odpowied. To wszystko!
Jeli trzeba, kontynuuj wiczenie codziennie przez dwa albo i trzy
miesice. Jeeli nie dostaniesz odpowiedzi, powiedz podwiadomoci, e
stawiasz pytanie po raz ostatni, po czym odpuszczasz sobie w
przekonaniu, e odpowied wkrtce nadejdzie. Zaufaj. Odpowied moe
nadej na tysic sposobw i wewntrznie zawsze poznasz, kiedy si
pojawia.
154
Chc! Mog! Osign!
Oszustwo Jerzego
Wiele lat temu poznaem Jerzego. Zrobilimy kilka drobnych interesw.
Prywatnie take si dogadywalimy. Kiedy przed laty musia ogosi
upado, by mi winien sporo pienidzy. Bylimy przyjacimi, wic
ustalilimy, e odda dug, kiedy stanie na nogi.
W nastpnych latach widywalimy si bardzo rzadko. W roku 1990, niecae
10 lat po ogoszeniu przez przyjaciela upadoci, zapytaem o swoje
pienidze.
Przez dwa lata Jerzy przedstawia rne wymwki i opowiada historyjki,
ktre wystarczyyby na zapenienie ksiki. Potem zaczo mnie to
nudzi. Zaczem bardziej naciska. Od tego dnia, kiedy dzwoniem,
odzywaa si jedynie automatyczna sekretarka. Kiedy opowiedziaem o tym

swojemu wsplnikowi, mialimy si dugo, poniewa p roku wczeniej


zakadalimy si przed kad rozmow telefoniczn, jakie tym razem
usyszymy wymwki (na wypadek, gdybym potrzebowa kiedy wiadka, mj
wsplnik sucha wszystkich rozmw z drugiego aparatu).
To, e prdzej czy pniej dostan pienidze, byo dla mnie jasne.
Interesowao mnie tylko, jak drog wybierze moja podwiadomo. Na
odpowied czekaem zaledwie miesic. Jerzy, ktry pracowa w tej samej
firmie budowlanej co ja, sprzeda p bliniaka z dwoma piwnicami - w
nadziei, e na drug poow domu szybko znajdzie si kupiec. Nie zna
si jednak na umowach notarialnych, nie udawao mu si wic znale
drugiego kupca i z jego winy firma budowlana znalaza si w kopocie.
Kierownictwo zwrcio si do mnie i mojego wsplnika z ofert, ebymy
za naprawd atrakcyjn cen kupili wspomnian piwnic i dziak.
Propozycja bya nie do odrzucenia.
Nad piwnic nadbudowalimy dom, ktry chcielimy wynajmowa. Ledwie
jednak stan w stanie surowym, zaczli si licznie zgasza chtni na
kupno. Kilka dni pniej sprzedalimy dom z piwnic i dziak.
Zarobiem na tym kilka razy tyle, ile by mi winien Jerzy.
Podwiadomo moe odpowiedzie take w ten sposb. Jeli jej ufasz i
jeste cierpliwy, na pewno nie poniesiesz strat.
Samoocena
155
Napisaem do Jerzego list, w ktrym informowaem, e moe wyczy
automatyczn sekretark, bo nie zamierzam ju z nim rozmawia. Dla mnie
sprawa zostaa zakoczona. To ciekawe, jak cudownie i bezbdnie
dziaaj siy podwiadomoci, jeeli im si zaufa.
Wygrana w toto-lotka
Podobna historia przydarzya si mojemu przyjacielowi. Gdy jego dunik
ogosi upado, z cikim sercem, ale spokojnie zaksigowa strat.
Cho nie by bogaty, przekn gorzk piguk. Kiedy przeglda
dokumenty, by przedstawi poniesione straty swojemu doradcy
podatkowemu, znalaz w plastikowej koszulce wypeniony, dawno
zapomniany kupon toto-lotka. Jeszcze tego samego dnia wysa kupon i w
najbliszym losowaniu wygra duo wicej pienidzy, ni winny mu by
dunik.
Kto identyfikuje si ze strat, bdzie ponosi straty, kto identyfikuje
si z wygran - bdzie wygrywa. Take i to jest niezmiennym prawem
natury, ktrym powiniene si kierowa. Nikt, nawet najbiedniejszy
biedak, nie musi trwa w stanie ubstwa. Nie istnieje sia skazujca na
doywotni bied. Musisz jedynie zmieni nastawienie, wewntrzne obrazy
i sowa - wtedy ulegaj zmianie take twoje zewntrzne okolicznoci
yciowe.
Niektre kobiety, chcc si wyemancypowa, zakadaj stowarzyszenia.
Emancypacja jednak musi wypywa z wntrza. Kada walka jest
rwnoczenie mczarni. Wyobra sobie to, czego podasz i twardo
trzymaj si postanowie, wtedy oczekiwania si urzeczywistni. Kto w to
wtpi, ten nie prbowa i nie ma prawa si na ten temat wypowiada.
Pamitaj o tym zawsze, kiedy spotykasz ludzi, ktrzy chc ci udowodni,
e pozytywne mylenie nic nie daje. Jestemy wszyscy nadmiernie
skoncentrowani na gowie i oduczylimy si sucha wewntrznych si ufamy tylko i wycznie wiedzy.

Mj zmary w 1981 roku wzr, doktor Joseph Murphy, przez wiele


dziesicioleci wygosi setki wykadw, poprowadzi liczne audycje
radiowe i programy telewizyjne, napisa szereg ksiek i pozostawi nam
rae swnie dowiadczenie. Wielu ludzi co dzie praktykuje
156
Chc! Mog! Osign!
kreatywne mylenie i miliony razy dowiedziono, e tym, co przede
wszystkim pozwala nam kroczy w yciu do przodu, nie jest zdobyta w
szkole wiedza, lecz wewntrzne wyobraenie dotyczce nas samych i
naszej przyszoci.
Oczywicie dobre wyksztacenie zawsze pomaga. Jeeli jednak kto chce
prowadzi w peni szczliwe, harmonijne i zdrowe ycie, powinien
dokadnie wiedzie, wedug jakich zasad ono przebiega, i nimi si
kierowa.
Ja, bramkarz
W wieku 13 lat graem jako bramkarz w druynie modzieowej. Nie byem
zbyt wysoki, ale ten niedostatek wyrwnywaem niezym wyskokiem.
Pewnego dnia pod koniec okresu w grupie D podsuchaem, jak trener
wyszej grupy modzieowej - C - mwi o mnie do innego znanego mi
mczyzny: Jeeli ten chopak nie uronie ze 20 centymetrw, bd si
musia rozejrze za nowym, wyszym bramkarzem".
Pocztkowo byem obraony, poniewa nawet przez chwil nie wtpiem, e
bd si spisywa doskonale take w grupie C. Wieczorami modliem si:
Dobry Boe, pozwl mi urosn o 20 centymetrw, eby nie zaczli
szuka nowego bramkarza i ebym mg gra w grupie C". Powtarzaem
modlitw kilka razy w cigu dnia, poniewa bardzo mi zaleao, by nie
pj w odstawk z powodu wzrostu.
Osiem miesicy pniej zostaem bramkarzem numer jeden w grupie C, bo
moja podwiadomo sprawia, e urosem 21 centymetrw.
Wtedy po raz pierwszy intensywnie pracowaem z moj podwiadomoci.
Osignicie odpowiedniego wzrostu byo dla mnie najwaniejsz rzecz w
yciu. Miaem wic ch i wytrwao, by co dzie pracowa.
Zguba
A oto dobra rada, jak eksperymentowa z podwiadomoci i stosunkowo
szybko osign efekty: jeeli czego szukasz, poniewa
Samoocena
157
gdzie to rzucie", zlecaj co dzie swojej podwiadomoci, by
ujawnia ci, gdzie przedmiot jest albo co si z nim stao. Potem
zapomnij o sprawie i ufaj swojemu wyszemu ja, nie przejmuj si i nie
szukaj. W cigu kilku godzin albo dni przypomnisz sobie - zazwyczaj w
najdziwniejszym momencie - i by moe nawet przez uamek sekundy, jakby
bysn flesz, zobaczysz utracony" przedmiot i miejsce, w ktrym si
znajduje. Podwiadomo wszystko rejestruje i dlatego nie ma
najmniejszych trudnoci z podaniem ci rozwizania problemu.
Wielu ludzi, ktrych znam, zanim przeszo do powaniejszych zada, w
ten sposb uwierzyo w si i bezbdno podwiadomoci. To dobra
metoda, aby nasili ufno w podwiadomo, poniewa pozwala w szybkim
czasie zobaczy spektakularne efekty.
Karta wstpu
Kiedy niedawno szukaem swojej karty wstpu do jednego z hipermarketw,
skutecznie zastosowaem t metod. Usiadem spokojnie i powiedziaem

podwiadomoci: Wiesz, gdzie ostatnio kadem kart. Zaprowad mnie,


prosz, do tego miejsca, poniewa pilnie musz zrobi zakupy!" Potem
wstaem i zabraem si za pisanie, by nie koncentrowa si na karcie.
Podwiadomoci bowiem moe skutecznie pracowa tylko wtedy, gdy
wyznaczymy jej wyrane zadanie i wicej si nie zamartwiamy. Dopki
wiadomie zajmujemy si jak spraw, podwiadomo nie widzi powodu do
dziaania. Niewiele ci pomoe, jeeli bdziesz cigle powtarza swoje
yczenie. To tak, jakby przywiza konia i jednoczenie zmusza do
biegu. Zajem si wic manuskryptem i wieczorem z zapaem obejrzaem
pfinaowy mecz mistrzostw Europy w pice nonej. Nagle, w trakcie
drugiej poowy meczu, oczami duszy zobaczyem moj aktwk, stojc za
biurkiem w gabinecie. Natychmiast wiedziaem, e karta do hipermarketu
jest w rodku. Zapisaem na kartce aktwka" i pooyem j na widoku.
Nastpnego dnia, kiedy otworzyem aktwk, oczywicie znalazem tam
zgub". Podzikowaem podwiadomoci i przeszedem do codziennych
spraw.
Czsto najlepiej dostrzec zwizki przyczynowo-skutkowe w yciowych
drobiazgach.
158
Chc! Mog! Osign!
Tak na przykad kilka dni temu robiem na rowerze obowizkow rund po
okolicznych polach i lasach. Nagle wpado mi do gowy, e mio by byo
przejecha obok drzewa wini, bo od kilku dni miaem ochot na soczyste
czerwone utwki. W rodku lasu ni std, ni zowd postanowiem skrci
w boczn drog, ktr nigdy przedtem nie jechaem. By wrci na zwyk
tras, musiaem przeci k. Moe nie uwierzysz, ale na jej rodku
stao drzewo uginajce si pod ciarem owocw. Odstawiem rower i z
przyjemnoci najadem si ciemnoczerwonych, dojrzaych i bardzo
sodkich wini. Takie przeycia, ktrych kady z nas mia tysice, s
dowodami na dziaanie podwiadomoci i istnienie przyczynowo-skutkowego
cyklu. Zaprzeczaj te przesdom o wystpowaniu przypadku".
Kreatywne mylenie w sporcie
Kilka dni temu, w niedziel, obejrzaem program, ktrego gociem by
01iver Kahn, bramkarz klubu FC Bayern Monachium i reprezentacji Niemiec
(wiem, e Khan stosuje rne metody pozytywnego mylenia). W trakcie
wywiadu postawiono midzy innymi pytanie, czy nasi zawodowi pikarze
nie za duo zarabiaj. Kahn odpowiedzia: Nie, na pewno nie. W kocu
dziki naszej grze kluby zarabiaj miliony. Jestemy elit, jeeli
chodzi o pikarskie umiejtnoci. Poza tym nasza zawodowa kariera nie
trwa dugo, nie mamy wiele czasu na zarabianie pienidzy". Rozlegy si
gone okrzyki niezadowolenia. Naleao si tego spodziewa. W kocu
publiczno byaby zadowolona jedynie wtedy, gdyby Kahn cicho
przeprosi za to, e tyle zarabia i e w ogle yje.
Co jednak rni tych kibicw" od takiego gwiazdora jak 01iver Kahn?
Ot Kahn dziki ogromnej dyscyplinie i wysikowi treningowemu,
pracowitoci, licznym wyrzeczeniom, uporowi w deniu do celu,
talentowi, umiejtnociom osign to, o czym marz miliony kibicw
pikarskich, ktrzy nie s (albo nie byli) gotowi zapaci takiej samej
ceny.
Ingrid Wendl-Turkovic, bya mistrzyni Europy i wicemistrzyni wiata.
Dowiedziaa mi kiedv: ..Dzi doskonale rozumiem A\ac.7c.on
Samoocena

159
raz zostaam tylko wicemistrzyni wiata. Inna zawodniczka barwniej
ni ja wyobraaa sobie zwycistwo, bardziej go chciaa i wydusia z
siebie t decydujc dawk moliwoci. Zrozumienie tego byo dla mnie
bardziej wartociowe ni zwycistwo".
Ile musi dzi umie sportowiec, by zosta choby mistrzem miasta,
powiatu albo wojewdztwa. 01iver Kahn jest bez wtpienia jednym z
najlepszych bramkarzy spord 80 milionw Niemcw. Ciekawe, czy kto z
niezadowolonej publicznoci byby skonny do wielu powice,
rezygnacji z innych przyjemnoci, by osign saw i prawo do wysokich
zarobkw jak Kahn?
Przeczytaj kilka biografii wielkich aktorw, sportowcw czy
przemysowcw. Przekonasz si, jak czasami kamienista jest droga do
wielkich sukcesw, tytuw i pienidzy oraz ile siy woli i
wytrzymaoci wymaga osignicie celu. Kady sam decyduje o swoich
dochodach. Ten, kto w peni to zrozumia, dokona wielkiego postpu na
drodze do realizacji zamierze.
Nie wiem, kiedy 01iver Kahn postanowi zosta bramkarzem w Bundeslidze, a potem w reprezentacji narodowej, ale na pewno nie trzy
tygodnie przed pierwszym meczem w ekstraklasie. Od podjcia decyzji do
osignicia celu czsto mija wiele lat, penych trudnoci, poraek i
rozczarowa. Kto jednak chce zosta najlepszy, musi przez kilka
dziesicioleci wsta raz wicej, ni upad. Brzmi to moe prosto, ale
jest jednak jednym z najtrudniejszych sprawdzianw w yciu. Jak trudno
to osign, wiadczy chociaby fakt, e odsetek tych, ktrzy odnosz
sukces, nie przekracza procenta ludzkoci.
Odwaga
atwiej odnie jednorazowy sukces, ni mie sukcesy stale. Jeeli
chcesz nalee do tych, na ktrych si patrzy jak na wzr do
naladowania, powiniene dobrze przemyle zamieszczon niej histori
i zapamita sobie pyncy z niej mora.
Pewien mczyzna spotyka na ulicy guru i pyta: Jaka droga prowadzi do
sukcesu?" Brodaty mdrzec w dugiej szacie wskazuje w milczeniu na
nnnVt w nHHali Mczyzna uszczliwiony nersnektvwa szybkiego
160
Chc! Mog! Osign!
i atwego osignicia sukcesu rusza biegiem w wyznaczonym kierunku.
Nagle jednak potyka si i zwala ciko na ziemi. Zdezorientowany i
poobijany, kutyka z powrotem do guru, przekonany, e le zrozumia
rad. Powtarza pytanie. Mdrzec znw wskazuje ten sam kierunek.
Mczyzna posusznie odchodzi, ale znw upada. Poturbowany i wcieky,
wraca do guru. Pytaem, jak drog doj do sukcesu!", wrzeszczy.
Poszedem, dokd kazae, ale runem jak dugi! Nie pokazuj wicej
tego kierunku! Odezwij si!" Guru odpowiedzia: Ta droga prowadzi do
sukcesu, ale sukces ley krok dalej za miejscem, w ktrym upade".
Trening poznawczy w klubach pikarskich
Nie wystarczy zrobi cokolwiek, aby osign sukces i zyska szacunek
dla samego siebie. Potrzeba jeszcze wytrzymaoci, odwagi, zdolnoci
przetrzymania blu i chwil zwtpienia w siebie oraz umiejtnoci
pokonywania przeszkd. Wane, by mimo upadkw nie rezygnowa z dalszej
drogi.

Przed laty dokonaem prby, by 36 klubom pikarskim troch przybliy


zagadnienie skutecznego treningu poznawczego. W dzisiejszej pice, w
ktrej gra si o miliony, duo mwi si o pracy nad umysem graczy.
Niestety, czsto s to tylko sowa, ktre treci nie wykraczaj poza
sawne zdanie Franza Beckenbauera: Wyjdcie na boisko i grajcie w
pik!" Nagraem wic trwajc 25 minut kaset wideo, dooyem jedn
ze swoich ksiek i na kartce sprbowaem krtko przedstawi, e te
kluby, ktre na powanie zajm si prac nad umysem, bd znacznie
efektywniejsze w pikarskich dziaaniach. Druyna, ktra odpowiednio
podejdzie do treningu umysowego, zamiast traci bramki, bdzie je
zdobywa dziki psychicznej odpornoci.
Co waniejsze - a jest to naukowo udowodnione - kontuzjowani zawodnicy,
ktrzy naucz si pracy z wasnym umysem, skrc czas niezdolnoci do
gry o 30 procent.
Materiay informacyjne otrzymao 36 klubw z pierwszej i drugiej ligi.
Uwierz albo i nie, ale z propozycji skorzysta jeden jedyny trener.
Nawiza ze mn kontakt, podzikowa za materiay i zacz si
Zastanawia na mn^Uwniriit r^alrrii nrR7fintnwanvrh metod. Rv to
Ottmar
Samoocena
161
Hitzfeld, wczesny trener BVB Borussia Dortmund. Oczywicie nie moje
porady przyniosy potem Borussii dwa tytuy mistrza Niemiec i wygran w
1997 roku w Lidze Mistrzw. Zasug naley przypisa trenerowi, ktry
powiedzia sobie: Dlaczego nie zapozna si ze wszystkim, co moe
pomc w pracy?" Rnica midzy przecitnoci a mistrzostwem tkwi w
niuansach. Ottmar Hitzfeld skorzysta z paru moich rad, ktre uwaa za
cenne dla zawodowych klubw pikarskich, a w ramach podzikowania
podarowa mi podpisane przez siebie i ca druyn zdjcie z pucharem
Europy. Pozwoli te, bym w przyszoci zamieszcza w swoich
prospektach nastpujce stwierdzenie: Ottmar Hitzfeld, trener
mistrzowskiej druyny Niemiec z lat 1995 i 1996 oraz zwycizcy Ligi
Mistrzw w 1997 roku, Borussii Dortmund, uwaa ksiki za wielk pomoc
w pracy z druyn, szczeglnie w zakresie oddziaywania na psychik
zawodnikw".
Reporta
Z Hamburga przyjechaa do mnie nad Jezioro Bodeskie ekipa z redakcji
sportowej. Wiedzieli, e od lat wsppracuj w zakresie pracy z umysem
z bramkarzem VfL Wolfsburg, Uwe Zimmermannem. Chcieli wic nakrci
reporta o treningu poznawczym" w zawodowej pice nonej. Program
zosta wyemitowany 27 marca 1998 roku. Z wyjtkiem Bayeru Leverkusen,
Hannoveru 96 i Bayernu Monachium, z pozostaych 35 klubw obu lig
pikarskich nie dostaem nawet pisma z informacj: nie jestemy
zainteresowani! Panowao cakowite milczenie!
Znane przysowie mwi: Informacje szkodz tylko tym, ktrzy ich nie
maj". W drodze do sukcesu powiniene wic wykorzysta wszelkie
moliwoci i pomocne informacje, bo w efekcie kocowym moe si okaza,
e jaki drobiazg pomg ci stan na podium.
Jedna strona medalu
Trenerzy zajmujcy si technikami motywacyjnymi wypeniaj wielkie sale
uczestnikami kursw, ktrzy d do sukcesu, ale pozostawieni
162

Chc! Mog! Osign!


sami sobie nie posuwaj si do przodu. Zdaniem trenerw powodem,
dlaczego ci ludzie nie osigaj podanego sukcesu, jest brak
odpowiedniej motywacji, niewystarczajcy poziom pozytywnego mylenia i
nieodpowiednie zaplanowanie (ustalenie) celu. Jeli jednak zapytamy
motywacyjnych guru", co z osobami, ktre stoj w miejscu mimo
optymalnego zaplanowania celu, pozytywnego mylenia i codziennego
motywowania si, otrzymamy odpowied: To nie nasz problem. W kocu
kady ma rwne szanse. Trzeba tylko odpowiednio wykonywa polecenia i
wtedy si uda. Mnie te si udao". Takie mylenie jest oczywicie
bdne, poniewa afirmacje, imaginacja, motywacja i pozytywne oraz
dokadne zaplanowanie celu to tylko jedna strona medalu. Dla wielu osb
szukajcych pomocy ta droga prowadzi w lep uliczk.
Blokady i ograniczenia
W yciu kadego czowieka zawsze jest jaka dziedzina, w ktrej nie
najlepiej mu si wiedzie. Jedna osoba nie umie znale odpowiedniego
partnera yciowego, druga nie moe si wydoby z kopotw finansowych,
trzecia ma stale problemy ze zdrowiem, komu innemu trudno zapanowa
nad strachem i tak dalej. Nie s to jednak efekty nieodpowiedniego
zaplanowania celu, ale gbokich podwiadomych blokad i ogranicze,
ktrych nie da si usun treningami motywacyjnymi ani medytacjami, ani
najlepszym motywowaniem si. Wszystkie tego typu dziaania przypominaj
strzelanie orzechami do opancerzonego okrtu.
Wikszo ludzi czytajcych ksiki o tym, jak sobie pomc, staje w
martwym punkcie i mimo chodzenia na najrniejsze kursy, nie jest w
stanie wyrwa si z bdnego koa. Na koniec chciabym nie tylko
wyjani, dlaczego tak jest, ale powiedzie, jak skutecznie odkrywa i
usuwa blokady.
Wyobra sobie nastpujc sytuacj: roczne dziecko siedzi w pokoju na
pododze i si bawi. Matka wanie wrcia z nim z zakupw. Niechccy
zostawia przyniesion ze sklepu reszt (kilka banknotw i monet) w
zasigu dziecka. Maluch siga po kolorowe banknoty i byszczce monety,
by si nimi pobawi. Zaczyna wkada pienidze do buzi. Z rozkosz i
fascynacja bada nowa zabawk. Dzieci w tvm wieku zazwvczai
Samoocena
163
jeszcze nie wiedz, co to strach, a ich podwiadomo jest czysta.
Matka to dla nich przede wszystkim delikatna, czua, agodna osoba,
ktra chroni, cauje i zapewnia bezpieczestwo, a nie wymierza surowe
kary. Matka wchodzi do pokoju i widzi, co si dzieje. Robi si
zamieszanie, dziecko dostaje bur. Boe drogi, co ty wyprawiasz!",
krzyczy matka. Natychmiast wyjmuj te brudne pienidze z buzi! To jest
be!" W azience matka myje dziecku rce i jeszcze raz karci pociech.
Powoli jednak zaczyna si uspokaja. Zanosi malestwo z powrotem do
pokoju i znw upomina, eby nigdy wicej nie dotykao obrzydliwych,
brudnych pienidzy. Dla podkrelenia swoich sw robi gron min i
grozi palcem.
Podwiadomo dziecka natychmiast zapamituje: pienidze s brudne,
zabawa nimi wywouje gniew. W cigu kilku sekund utrwala si
zaprogramowany przez matk kanon wiary": pienidze s ze!

Przeraajce zamieszanie, nagy krzyk, wcieke spojrzenie matki,


srogie upominania - suma tych komunikatw wystarczy, by w
podwiadomoci dziecka raz na zawsze zapisaa si niech do pienidzy.
Negatywne rejestry
W ten sposb u przeszo 90 procent yjcych obecnie ludzi powstaj w
jakiej sferze (albo nawet w kilku) zahamowania i negatywne programy.
Mae dzieci doskonale rozumiej na przykad ktnie rodzicw, a
podwiadomo rejestruje wszelkie urazy, podobnie jak w pniejszym
yciu. Z tego powodu, aby zapewni maluchowi start w pozytywne ycie,
nie powinno si z nimi rozmawia inaczej ni z dorosymi. Naley im tak
samo logicznie wszystko wyjania i unika idiotycznego niemowlcego
jzyka".
Wrmy jednak do naszej historii. Zamy, e wspomniane dziecko
wyrasta w otoczeniu, w ktrym doroli licz si z kadym groszem.
Czsto wysuchuje narzeka rodzicw na brak pienidzy i jest nakaniane
do przesadnego oszczdzania. W zwizku z tym, kiedy doronie,
podwiadomie bdzie wszystko tak organizowa", by nigdy nie mie
nadmiaru pienidzy. Co wicej, bdzie przyciga do siebie ludzi,
ktrzy borykaj si z problemami finansowymi. Stae dowiadczenia
sprawi, e negatywne zaprogramowanie odnonie pienidzy jeszcze
bardziej utrwali si
164
Chc! Mog! Osign!
w podwiadomoci i bdzie si coraz silniej manifestowa. Z drugiej
strony czowiek ten prawdopodobnie nigdy nie zostanie bankrutem,
poniewa ma zakodowan take inn maksym yciow, ktr sysza w domu
rodzicw: Co prawda musimy ogranicza wydatki, ale z godu nie
umrzemy". Podwiadomo atwo zapamituje banay typu: Nie mona mie
wszystkiego, co czowiek sobie yczy". Suma niewiadomie wprowadzonych
programw sprawi, e w yciu tego czowieka -oczywicie przy zaoeniu,
e zaprogramowania nie zostan zlikwidowane - nigdy nie bdzie tyle
pienidzy, by mg prowadzi ycie bez trosk finansowych.
Skuteczna pomoc
Dopki negatywne programy nie zostan usunite, nie pomog ani
medytacje, ani imaginacje, ani adne dziaania motywacyjne.
Wszelkie urazy w sferze podwiadomoci mona jednak usun za pomoc
odpowiednio dobranego programu terapeutycznego, a nastpnie
przeprogramowa podwiadomo w podanym kierunku. Opis jednego ze
sposobw, jak da si to zrobi, zamieciem w swojej ksice z 1996
roku Ab heute besser drauf (Od dzi wiedzie mi si lepiej). Tutaj
powiem tylko tyle, e nic nie jest ostateczne. Wszystko mona zmieni.
Wystarczy jedynie chcie i powici na ten cel wicej czasu i
pienidzy.
Kady jest kowalem wasnego szczcia. Nauczyciele zwikszania
motywacji maj pod tym wzgldem racj, tyle e czsto zapominaj, i
nawet najlepszy kawaek ryby, fantastycznie usmaony i doskonale
przyprawiony, moe by nie do zjedzenia, jeeli poda si go na brudnym
talerzu. Sztuka skutecznego pomagania ludziom polega na tym, by
pokaza, jak przed posikiem umy talerz.
Pogbianie ycia
Nie chciabym t ksik zachci czytelnika do pracy nad sob, by w
chwili, gdy naprawd bdzie potrzebowa pomocy, zostawi go

Samoocena
165
na pastw losu. Razem z terapeutk Monik Junghanns i zespoem trenerw
jestem do dyspozycji przez cay rok. Prowadz 3-dniowe treningi i
udzielam porad indywidualnych. Treningi pomog ci pozby si blokad w
psychice, a lki przemieni w pozytywn energi, dziki ktrej bdziesz
y zdrowiej i szczliwiej. Najnowoczeniejsze techniki psychoterapii
i pozytywnego mylenia pozwol ci na trwae wprowadza korzystne zmiany
-jeeli chcesz tego z caego serca. Jeeli jeste zainteresowany
naszymi treningami, napisz z prob o informacje na nastpujcy adres:
Peter Kummer
Strandbadstrasse 2
D-78345 Moos-lznang
Bardzo bym si cieszy, gdyby ta ksika pomoga ci janiej sformuowa
pogldy na rne sprawy. W tym duchu ycz kademu wielu, naprawd
wielu sukcesw na drodze osobistego rozwoju.
Wykaz terminw
Afirmacja: potwierdzajca, akceptujca, wzmacniajca wypowied.
Blokady: zakcenia w psychice wpywajce na funkcjonowanie ciaa.
Bodce podprogowe: informacje przekazywane niewiadomie, za pomoc
bodcw sabych, rzadkich albo ukrytych, przez co nie s zauwaane
przez wiadomo.
Destrukcyjne mylenie: niszczce, prowadzce do zagady. Imaginacja:
wyobrania, tworzenie w mylach obrazw nie znajdujcych potwierdzenia
w rzeczywistoci. Intuicja: podwiadome przewiadczenie, natchnienie.
Kreatywne mylenie: wybircze wyobraanie sobie w duchu podanej
sytuacji. Zgodnie z hasem Elisabeth Haich: Masz myle o tym, czego
jeszcze nie ma, by si stao!" Manifestacja: wyrane ukazanie si.
Manipulacja: wiadome i nieuczciwe wpywanie na ludzi bez ich wiedzy w
celu osignicia wasnych korzyci. New Age: Nowa Era. Ruch bdcy
negatywn reakcj na dominacj technologii i instrumentalne traktowanie
czowieka. Proponuje kultywowanie idei kosmicznej harmonii.
Reinkarnacja: ponowne wcielenie bdce efektem wdrwki dusz.
Wizualizacja: metoda koncentracji duchowej polegajca na wyranym
wyobraaniu sobie czego przez duszy czas.
Podzikowania
Ksik dedykuj wszystkim, ktrzy drog pocztow, a take bezporednio
na wykadach i seminariach stale potwierdzaj, jak du pomoc w
osiganiu sukcesu przynosi pozytywno-kreatywne mylenie. Ci, ktrzy
codziennie stosuj zalecane techniki pracy z psychik i konsekwentnie
je stosuj, cigle dodajmi odwagi i motywacji. Dziki ich
dowiadczeniom zdobywam nowy materia do swoich ksiek, wykadw i
seminariw. Ju w Biblii napisano: Poznacie ich po owocach". Owoce
moe jednak zbiera wycznie ten, kto nie tylko rozmyla o sadzeniu
drzew, ale bierze si do konkretnej roboty. Z caego serca ciesz si,
e s osoby, ktre praktykuj prastare techniki afirmacyjne i
wyobraeniowe. Chciabym im szczeglnie podzikowa za cenny wkad w
powstanie tej ksiki.
Peter Kummer