You are on page 1of 8

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Dlaczego zostay napisane Ewangelie? Dlaczego ciagle je czytamy i ciagle


znajdujemy w nich co nowego dla siebie? Dlaczego czowiek wierzcy odnosi si
z wielkim szacunkiem do Pisma w.? Dlaczego kto mwi: dzisiaj ju nie mgbym y
bez Biblii?
w. ukasz we wstpie do swojej Ewangelii zaznacza, e dokadnie bada
u naocznych wiadkw ycie i nauk Jezusa Chrystusa. Po zbadaniu wszystko opisa,
aby czytajcy mg si przekona o prawdziwoci tej wspaniaej nauki.
Przypomnijmy sobie kim by w. ukasz - to jedyny nieydowski autor Ewangelii.
By lekarzem i uczonym, co wida po piknym stylu w jakim zostaa napisana
Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Nawrcil si i przyj chrzecijanstwo dziki pracy
misyjnej w. Pawa, ktremu potem towarzyszyl w wyprawach misyjnych. Dziki temu
pozna najwaniejsze Osoby pierwotnego Kocioa.
Cel napisania Ewangelii jest jeden - przeczyta i uwierzy, e to co jest w niej
napisane byo prawd. A prawd si przyjmuje i prawd si na co dzie yje. A jeli t
prawd zaprezentowan w Ewangelii jest Jezus Chrystus, to znaczy, e Jezusa
Chrystusa mamy przyj jako swojego Pana. Czy najwiksza mdro czowieka nie
polega na zwizaniu swojego ycia z yciem Jezusa Chrystusa? Kto wierzy ten wie,
e Chrystus jest moc i si czlowieka, e On zawsze przychodzi z Dobr Nowin.
Kto wierzy, ten wie, e Chrystusowi trzeba suy z caego serca, e trzeba kocha
nawet a do oddania ycia. Kto wierzy ten wie, e prawd s sowa, ktre
wypowiedziaa b. Matka
Teresa z Kalkuty: "Ty nie
moesz pracowa w yciu,
aby by witym, ale ty
moesz pracowa dla Boga
i potem zosta witym".
W
roku
Boego
Miosierdzia otwierajmy
codziennie Pismo w.
i bdmy przekonani,
e w yciu nie mona bez
niego funkcjonowa. Bo
czy mona funkcjonowa
bez prawdy?
ks. Andrzej Malejak, SCh,
Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 23 STYCZNIA 2016

9:00 + Roman Bauer


4:00 + Janina ojko - rodz. Zynda
5:30 - O Boe b. dla Agnieszki i Natalii
III NIEDZIELA ZWYKA - 24 STYCZNIA 2016

8:00 + Alina Prusiska - rodz. Kwiek


9:30 + Stefania, Walenty Zadrony
11:15 - W intemcji cierpicych i konajcych - Arcybractwo
1:00 - W intencji Rodziny Radia Maryja i Telewizji
Trwam
1:00 - O Boe b. dla Marii i Tomasza
1:00 - O szczliw operacj i szybki powrt do zdrowia
dla crki
1:00 + Zygmunt Mdrek w 14 rocz. mierci
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Stanisawa Lewkowicz - crki Ewy i Barbary z
rodzinami
7:00 + Roman Bauer
PONIEDZIAEK - 25 STYCZNIA 2016

9:00 + Marianna opacki - Marianna Binkowska


7:00 + Roman Bauer
WTOREK - 26 STYCZNIA 2016

9:00 + Lucjan Biek


7:00 + Roman Bauer
RODA - 27 STYCZNIA 2016

9:00 - Za parafian
7:00 + Roman Bauer
CZWARTEK - 28 STYCZNIA 2016

9:00 + Jzef Kotun


7:00 + Roman Bauer
7:00 + Josephine Ciccone i zmarli z rodz. Kraska
PITEK - 29 STYCZNIA 2016

9:00 - O zdrowie i Boe b. dla Ireny


7:00 - O Boe b. dla ukasza Bratke w 3 rocz. urodzin
7:00 - O zdrowie, Boe b i potrzebne aski dla Jzefy
Chrzan z okazji 90 urodzin
7:00 + Roman Bauer
7:00 + Zofia, Marian, Czesaw Dobkowski
7:00 + Lucyna Chudzik
7:00 + Margaret Lewakowski
SOBOTA - 30 STYCZNIA 2016

9:00 + Roman Bauer


4:00 + Janina ojko - Marianna Binkowska
5:30 + Stanisaw Bicz w 1 rocz. mierci
NIEDZIELA - 31 STYCZNIA 2016

8:00 +Zygmunt Niemyjski w 4 rocz. mierci - ona, dzieci


9:30 - O zdrowie i Boe b. dla Haliny i Tadeusza
Zadronych

11:15 - O Boe b. dla Mai Marty Sakowskiej i jej rodziny


z okazji Chrztu w.
11:15 + Zygmunt Jaboski w 6 rocz. mierci - crka z
rodzin
1:00 - O Boe b. dla Marty i Tomasza na nowej drodze
ycia - chrzestna
1:00 + Danuta Pryszczewska w 1 rocz. mierci
1:00 + Wadysaw Strzemecki w 12 rocz. mierci
1:00 + Maria, Jan Marynowski
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Mirosaw Wilk
1:00 + Lucyna Hudzik
7:00 + Roman Bauer

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-31-2016
4:00 - Celina Basta
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Anna Szklarska
9:30 - Eugenia Czaja, Magorzata, Zbigniew Purzyccy
11:15 - Dzieci
1:00 - Krzysztof Grzesiak, Maria Grot
7:00 - Nastassia Mirowska
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 01-31-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski
9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa
11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan,
K. Zadrony
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
24 STYCZNIA 2016
PONIEDZIAEK - 2 Sm 5,1-7.10 Ps 89 Mk 3,22-30
WTOREK - 2 Sm 6,12b-15.17-19 Ps 24 Mk 3,31-35
RODA - 2 Sm 7,4-17 Ps 89 Mk 4,1-20
CZWARTEK - 2 Sm 7,18-19.24-29 Ps 132 Mk 4,21-25
PITEK - 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c Ps 51 Mk 4,26-34
SOBOTA - 2 Sm 12,1-7a.10-17 Ps 51 Mk 4,35-41
NIEDZIELA - Jr 1,4-5.17-19 Ps 71 1 Kor 12,31-13,13 ; k 4,21-30
SKADKA CSA NA DZIE 24 STYCZNIA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$48,203.00

$15,503.00

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MSZA POGRZEBOWA
W minionym tygodniu z naszej wsplnoty
odesza do wiecznoci: p. Margaret
Lewakowski. Polemy j miosierdziu
Boemu: Wieczny odpoczynek racz jej
da Panie, a wiato wiekuista niechaj
jej wieci.

OGLNA: Aby szczery dialog midzy ludmi wyznajcymi rne religie przynis owoce pokoju i sprawiedliwoci.
MISYJNA: Aby poprzez dialog i mio bratersk, dziki asce
Ducha witego, zostay przezwycione podziay wrd
chrzecijan.
POWITANIE
Witamy dzisiaj w naszej parafi chr piewajmy Panu
z Chicago z parafii w. Trjcy, ktry uwietni swoim
piewem Msze w. o godz. 11:15am i 1:00pm.

Marsz w obronie zycia - W pitek 22 stycznia w Waszyngtonie odby si 43 Marsz w obronie ycia.
Z naszej parafii w marszu wzia udzia grupa modziey wraz z ks. Michaem Skib. Nasza grupa podrowaa
do Waszyngtonu razem z grup z parafii w. Cyryla i Metodego. 22 stycznia 1973 r. Sd Najwyszy Stanw
Zjednoczonych zalegalizowa aborcj na yczenie. Od tego czasu dokonano w Stanach ponad 55 milionw
aborcji.
Bdmy ludmi bronicymi ycia i spraw nienarodzonych dzieci szczeglnie przedstawiajmy Matce
Najwietszej, aby na wiecie nie zabijano pocztych dzieci.

W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:


26 I wici Tymoteusz i Tytus, uczniowie w. Pawa
Apostoa, do ktrych skierowa on tzw. Listy pasterskie z
trafnymi napomnieniami dla pasterzy i wiernych;
27 I b. Jerzy Matulewicz, biskup wileski i odnowiciel
Zakonu Marianw, ktrego yciowym mottem byy
sowa: We wszystkim szuka Boga, wszystko czyni na
wiksz chwa Bo, we wszystko wnosi ducha Boego,
wszystko przepaja duchem Boym;
28 I w. Tomasz z Akwinu, kapan, zakonnik, Doktor
Kocioa, kaznodzieja, poeta, wielki myliciel, o ktrym
powiedziano, e midzy uczonymi by najwikszym
witym, a midzy witymi najwikszym uczonym.

PIELGRZYMKA LADAMI OJCA


WITEGO JANA PAWA II
DO POLSKI I WOCH
Zapraszamy na pielgrzymk ladami
w. Jana Pawa II do Polski i Woch w
dniach 27 czerwca- 11 lipca 2016. W programie:
Wadowice, Krakw, agiewniki, Czstochowa,
Zakopane, Aushwitz, Warszawa oraz Padwa, Asy,
Watykan, Rzym. Zgoszenia i informacje 248 707-0577
lub 248 396-1370. Pielgrzymka pod duchowym
przewodnictwem ks. Proboszcza Andrzeja Malejaka.
Koszt Pielgrzymki $3,550.00. Szczegowe informacje
na stronie internetowej parafii. Spotkanie informacyjne
31 stycznia o 12:30pm w Sali parafialnej.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ZABAWA
KARNAWAOWA
DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie
dzieci na coroczn
ZABAW
KARNAWAOW
w naszej parafii w dniu
31 stycznia w godz. 2:005:00pm w sali Jana
Pawa II. Czeka was wiele
atrakcji. Przebrania mile
widziane. Donacja $8.00
od osoby. Dla rodziny
z trojgiem dzieci lub
wiecej - donacja $15.00.
Bilety do zakupu przy
wejciu na sal.
REKOLEKCJE
WYJAZDOWE
W NURCIE
LECTIO
DIVINA
PT: OJCZE
NASZ.
Jeli czujesz, e
B g
C i
zaprasza, aby u
p o c z t k u
Wielkiego
Postu mg zgbi modlitw, ktrej nauczy nas Jezus do
naszego Ojca to nie wahaj si, ale we udzia w
Rekolekcjach, ktre odbd si w dniach 26-28 lutego
2016 w domu Rekolekcyjnym Sistr Felicjanek w Holy
MI. Rekolekcje bd odbywa si w klimacie pustyni,
czasu milczenia, osobistej modlitwy i adoracji. Konieczna
jest rezerwacja miejsca i wpata $135.00 za noclegi i
posiki. Zapisu mona dokona w biurze parafialnym lub
w zakrystii. Dojazd indywidualnie.
ZAWIADCZENIA PODATKOWE
Parafianie, ktrzy uywaj kopertki i potrzebuj
zawiadczenie w celach podatkowych za ofiary zoone w
ubiegym roku na koci i cele charytatywne, proszeni s
o wypenienie poniszego formularza i zwrcenie do
biura parafialnego lub zakrystii. Zawiadczenia bd
do odebrania w zakrystii.
Zawiadczenie
za ofiary zoone w roku 2015
Imi i nazwisko____________________________
Adres_______________________________

___________________________________
Nr koperty ____________

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski,
Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena
Salbut, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk,
Morgan Czerwiski, Jan, Maria Krok
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

01.24 - 01.31
rodzina
Hejnar

01.3102.07
rodzina
Czaczkowski

KAWIARENKA
16 stycznia kawiarenk przygotowywali Rodzice
modziey przygotowujcej si do Sakramentu
Bierzmowania: pastwo Strojny Sadowicz. Rumin,
Szmraj. Dochd z kawiarenki wynis $764. Bg zapa!
WSPLNOTA W. MONIKI
W kady czwarty pitek miesica zapraszamy
wszystkich na szczegln modlitw za rodziny
przeywajce kryzysy maeskie i problemy
wychowawcze dzieci. Patronk nasz jest w.
Monika matka w. Augustyna, ktra przez cae
ycie modlia si o nawrcenie swojego syna. W pitek 29 stycznia
o godz. 6:30pm bdzie raniec w tych intencjach oraz Msza w.
o godz. 7:00pm. Podczas tej Mszy w. nasze intencje wypisane na
kartkach bd przyniesione do otarzu w darze ofiarnym. Mona je
wypisa w domu, albo przed Msz w. i zoy na tacy w tyle
kocioa.

KALENDARIUM PARAFII

31 stycznia - Zabawa Karnawaowa dla dzieci


6 luty - Ostatki parafialne
9 luty - Zota Ra
10 luty - roda Popielcowa
14 luty - Spotkanie dla rodzicw I Komunii w.
20 luty -Nauka przed Chrztem dla rodzicw i chrzestnych
21 luty-Spotkanie dla rodzicw i modziey Bierzmowanej

PARAFIA
PARAFIAMATKI
MATKIBOEJ
BOEJCZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS

55

PROPOZYCJE POSTANOWIE W SFERZE DUCHOWEJ I RELIGIJNEJ


Z OKAZJI ROZPOCZCIA ROKU BOEGO MIOSIERDZIA.
8 grudnia 2015 r., w uroczysto Niepokalanego Poczcia papie Franciszek zainaugurowa Rok Boego
Miosierdzia. Caa nasza parafia we waciwy duchowy sposb powinna wykorzysta ten rok, by wiara nasza
zostaa pogbiona, by nasza wsplnota parafialna otwara si na nieskoczone Boe miosierdzie, bymy
w tym Roku zaznali jak najwicej duchowych owocw. Co wic czyni w tym Roku Boego Miosierdzia?
Oto duchowe i religijne propozycje:
1. Raz na miesic wywiza si z uczynkw miosierdzia co do duszy i co do ciaa.
Uczynki miosierdzia co do duszy - 1. Grzesznych upomina 2. Nieumiejetnych poucza 3. Wtpiacym
dobrze radzi. 4. Strapionych pociesza 5. Krzywdy cierpliwie znosi 6. Urazy chtnie darowa 7. Modli si
za ywych i umarych
Uczynki miosierdzia co do ciaa - 1. Godnych nakarmi 2. Spragnionych napoi 3. Nagich przyodzia
4. Podrnych w dom przyj 5. Winiw pociesza 6. Chorych nawiedza 7. Umarych grzeba
2. Uczestniczy w naboestwach Pierwszego Pitku albo Pierwszej Soboty
3. Odmwi codziennie albo raz na tydzie raniec lub koronke do Boego Miosierdzia
4. Przeczyta przez ten Rok Boego Miosierdzia cae Pismo w. czytajc jeden rozdzia na dzie.
5. Przeczyta przez ten Rok Boego Miosierdzia Dzienniczek w. Siostry Faustyny, czytajac jeden fragmeny
na dzie.
6. Zoy przyrzeczenie nie uywania alkoholu przez cay rok, albo przez jeden miesic.
7. Zoy przyrzeczenie nie ogldania telewizji przez jeden dzie w tygodniu
8. Raz na tydzie odwiedzi Pana Jezusa w najbliszym kociele i odda pokon Panu Jezusowi odprawiajc
prywatn adoracje.
9. Raz w tygodniu naoy sobie dowolny post
10. Wasne osobiste postanowienia, ktre podpowiada Duch wity.
11. Omwi wsplnie z ca rodzin 10 zaproponowanych postanowie i podj decyzj , ktre
z tych postanowie bd realizowane przez Rok Miosierdzia w naszej rodzinie.
Z nauczania w. Siostry Faustyny: Dzienniczek Nr. 742
"Crko moja, jeeli przez ciebie dam od ludzi czci dla mojego miosierdzia, to ty powinna si pierwsza
odznacza t ufnoci w miosierdzie moje. dam od ciebie uczynkw miosierdzia, ktre maj wypywa
z mioci ku mnie. Miosierdzie masz okazywa zawsze i wszdzie blinim, nie moesz si od tego usun,
ani wymwi, ani uniewinni.
Podaj ci trzy sposoby czynienia miosierdzia blinim: pierwszy - czyn, drugi - sowo, trzeci - modlitwa;
w tych trzech stopniach zawiera si penia miosierdzia i jest niezbitym dowodem mioci ku mnie.
W ten sposb dusza wysawia i oddaje cze miosierdziu mojemu.
Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy jest witem Miosierdzia, ale musi by czyn; dam czci dla mojego
miosierdzia przez obchodzenie uroczycie tego wita i przez cze tego obrazu, ktry jest namalowany.
Przez obraz ten udziel wiele ask duszom, on ma przypomina dania mojego miosierdzia, bo nawet wiara
najsilniejsza nic nie pomoe bez uczynkw.
O mj Jezu, Ty sam mnie wspomagaj we wszystkim, bo widzisz, jak maleka jestem, to jedynie licz na
dobro Twoj Boe.

PARAFIAMATKI
MATKIBOEJ
BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS
PARAFIA

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

55

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy- Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Oko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

You might also like