You are on page 1of 13

DRAAIBOEK

Kim de Boer (334229), Raymon de Jong (291957), Olga Korosteleva


(316867), Twan Moorlag (331547)

Inhoudsopgave
Elevatorpitch....................................................................................................... 2
Negatief brainstormen....................................................................................... 3
Doel van methode............................................................................................... 3
Toepassing.......................................................................................................... 3
Werkwijze............................................................................................................ 3
Werkvorm 1: Negatief brainstormen...................................................................4
Individueel Brainstormen.................................................................................. 7
Doel van methode............................................................................................... 7
Toepassing.......................................................................................................... 7
Werkwijze............................................................................................................ 7
Werkvorm 2: Individueel brainstormen...............................................................8
Concept Mapping................................................................................................ 9
Doel van methode............................................................................................... 9
Toepassing.......................................................................................................... 9
Werkwijze............................................................................................................ 9
Werkvorm 3: Concept mapping.........................................................................11

3. Ideate
1

Wat is creatief denken?


Als je creatief denkt, verleg je grenzen, treed je buiten de gebaande paden en
probeer je verbanden te leggen tussen zaken die geen verband met elkaar lijken
te hebben. Hierdoor vergroot je je associatieve vermogen, verbeeldingskracht en
intutief. Vaak handel je onbewust op een standaard manier. Als voorbeeld herken
jij je weleens op de snelweg en ineens denkt: Ben ik al hier? Parkeer jij je auto in
de straat of op het werk telkens ergens anders of meestal op dezelfde plek?
Wanneer je creatief denkt verbreek jij je eigen routines en ontdek je meer en
nieuwe mogelijke oplossingen en handelswijzen. Daaruit ken je de beste kiezen
en verder uit werken. In dit geval werkt dit precies hetzelfde bij een creatieve
sessie. Je probeer tegen de probleemstelling anders aan te kijken dan je in een
standaardsituatie zal doen. Dit betekent dat je out of the box moet gaan denken!

Sociale cohesie:
De samenhang tussen mensen in een
gemeenschap, de sociale relaties tussen mensen .

Elevatorpitch
Allereerst vraag ik van jullie bij aanvang een elevatorpitch te schrijven. Dit
betekent dat je in het kort schrijft over wie ben je, wat kun jij bijdragen aan het
succes van deze bijeenkomst. Voor de bereiding hebben jullie vijf minuten. Voor
de uitvoering een minuut. Dit betekent dat je dus heel kort maar krachtig in n
minuut een pitch moet geven. De reden hiervoor is om een flitsende start te
maken waarin iedereen onmiddellijk bij de les is.

Negatief brainstormen
Doel van methode
Het doel van Negatief brainstormen is door negatieve gedachten op een probleem te spiegelen te
komen op oplossingsrichtingen voor een probleem.

Toepassing
Mensen kunnen vaak gemakkelijker negatief denken dan positief. Bij deze creatieve
dataverzamelingsmethode wordt deze kracht ingezet. De onderzoeker stelt zich tijdens de negatieve
brainstormsessie op als de advocaat van de duivel (doet zich voor als een zwartkijker) en draait de
problemen om.

Werkwijze
Een negatieve brainstormsessie wordt in de volgende stappen uitgevoerd:
1. Formuleer de probleemstelling.
2. Spiegel de probleemstelling.
3. Ga negatief denken en bedenk oplossingen voor de negatieve probleemstelling.
4. Positief brainstormen: spiegel de negatieve oplossingen tot ideen voor de oorspronkelijke
probleemstelling uit stap 1. Door de oplossingen uit 3 te spiegelen krijg je de
oplossingsrichtingen voor de oorspronkelijke probleemstelling.
Voorbeeld: Fiets naar kantoor
Voorbeeld: Op fiets naar kantoor
1. Probleemstelling: Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers met de fiets naar kantoor komen?
2. Spiegelen van de probleemstelling: Hoe zorg ik ervoor dat niemand met de fiets naar kantoor
komt?
3. Oplossingen voor de negatief geformuleerde probleemstelling: Geen fietsenhok, punaises
strooien, banden lek prikken, geen vergoeding voor fiets, etc.
4. Positief brainstormen: goede faciliteiten, fietsenmaker op het werk, extra vergoeding voor
fietsers, etc.

Werkvorm 1: Negatief brainstormen

Doelen:
Originele ideen bedenken. Een probleem oplossen door het eens anders
aan te vliegen.

Tijd:
Dit zal 30 minuten bevatten.

Materiaal:
Pen & Papier

Ruimte:
Buurthuis

Voorbereiding:
Iedereen moet zijn verstand op nul zetten en gaan schrijven wat in je op
komt.
Probleemstelling:
- Hoe zorg ik ervoor dat de verkeersituatie verbetert binnen de wijk?
- Hoe zorg ik ervoor dat de sociale cohesie binnen de wijk wordt vergroot?
Spiegelstelling:
- Hoe zorg ik ervoor dat de verkeersituatie verslechterd binnen de wijk?
- Hoe zorg ik ervoor dat de sociale cohesie binnen de wijk verkleind?

Werkwijze:
Negatief brainstormen werkt als volgt: speel advocaat van de duivel en draai het
probleem om. In dit geval: hoe krijgen de medewerkers zo snel mogelijk
ziekteverzuim. De volgende stap is deze ideen te spiegelen. Een negatief idee
als 'eentonig werk' wordt dan 'afwisselend werk'. Zo ontstond na het spiegelen
een lijst met maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen.
Ga negatief denken en bedenk oplossingen voor de negatieve probleemstelling
(spiegelen).
Wanneer je alle negatieve ideen hebt opgeschreven ga je vervolgens alle ideen
spiegelen. Wanneer dit gedaan is zullen we het gaan bespreken.

Verkeerssituatie
Negatief

Spiegelen

Sociale Cohesie
Negatief

Spiegelen

Individueel Brainstormen
Doel van methode
Het doel van Individueel brainstormen is door een probleemschets meerdere uitgebreide oplossingen
bedenken.

Toepassing
Door een probleem te schetsen, zien mensen het probleem goed in. Hiervoor kan n iemand dan
een idee bedenken, die de anderen weer kunnen aanpassen.

Werkwijze
Een individuele brainstormsessie wordt in de volgende stappen uitgevoerd:
1. Formuleer de probleemstelling.
2. Vraag iedereen hier een idee/oplossing voor te bedenken in n zin.
3. Schuif je papier door naar je buurman.
4. Vul het idee/ de oplossing aan of verander het een beetje.
5. Herhaal stappen 3 en 4 tot hij weer terug bij de eerste persoon is.
6. Doe een rondje, zodat iedereen de uitgebreide ideen kan vertellen.
Voorbeeld: Eng en donker huis.
1. Probleemstelling: Er is een huis wat er te donker uit ziet en wat mensen eng vinden.
2. Oplossing/idee 1: Schilder het huis wit.
3. Oplossing van buurman bijgevoegd: Je kan ook een lamp op het huis laten schijnen.
4. Oplossing van de volgende persoon: Het huis verven en een geschilderd voorwerp op het huis
maken.
5. Oplossing van de derde persoon: Geschilderd voorwerp = een schaduw van een straat op de
gevel.
6. Uiteindelijke idee: Het huis wit schilderen en een leuk geschilderde schaduw op de gevel op
het huis maken of een lamp op het huis laten schijnen.

Uiteindelijk krijg je dus per persoon zon uitgebreid idee.


7

Werkvorm 2: Individueel brainstormen


Doelen:
Originele ideen bedenken. Een probleem oplossen door iedereen naar een
idee laten zoeken en deze vervolgens uitbreiden.
Tijd:
Dit zal 30 minuten, twee keer 15 minuten duren.
Materiaal:
Pen & Papier
Ruimte:
Buurthuis
Voorbereiding:
Iedereen moet zijn verstand op nul zetten en gaan schrijven wat in je op
komt.
Probleemstelling:
- Er is een wijk waar iedereen op straat parkeert, waar niemand elkaar voorrang
verleend en waar iedereen te hard rijdt.
- Er is een wijk waar iedereen in zijn eigen huis leeft, niemand op straat elkaar
begroet, waar geen ontmoetingsplek is en waar niemand elkaar kent.
Werkwijze:
Individueel brainstormen werkt als volgt: Leg een probleemstelling voor en vraag
de deelnemers om hier een idee voor te verzinnen. In dit geval begin je met de
eerste probleemstelling en vervolgens doe je de tweede. Ook kan je de helft van
de deelnemers de ene probleemstelling geven en de andere helft de tweede
probleemstelling. Als iedereen een idee/oplossing heeft bedacht, schuiven de
papieren door en wordt het idee of de oplossing bewerkt/aangevuld.
Uiteindelijk heeft iedereen een uitgebreide oplossing of idee, waar je de
eigenschappen van het uiteindelijke prototype wat gemaakt moet gaan worden
uit kan halen.

Concept Mapping
Doel van methode
Het doel van concept mapping is dat een groot aantal ideen, objecten en gebeurtenissen met elkaar
verbindt op de manier waarop ze in relatie staan tot een bepaald domein. Dit wordt wel gerelateerd
aan de problemen die in de wijk spelen, sociale cohesie en verkeerproblemen.

Toepassing
Een conceptkaart bestaat uit verschillende afzonderlijke concepten die zijn
gekoppeld via verbindingswoorden. Het opstellen van een juiste gerichte vraag is
een essentile stap waarmee context en structuur aan het diagram wordt
gegeven.

Werkwijze
Een concept mapping sessie wordt in de volgende stappen uitgevoerd:
1. Een gerichte vraag formuleren in relatie tot sociale cohesie of verkeer (om dit te kunnen
verbeteren)
2. Een lijst van vijftien (15) tot vijfentwintig (25) concepten worden vastgesteld en geordend van
algemeen naar heel specifiek in relatie tot de gerichte vraag.
3. Zodra de rangorde is bepaald, is de volgende stap het maken van een voorlopig diagram op
papier
4. In alle vrijheid kan met de ordening van de concepten worden gexperimenteerd tot het beste
conceptkaart eruit is gekomen.
De hoofdlijn is vooral om een probleem zoals sociale cohesie of verkeersprobleem te nemen en hieruit
meer concepten te bedenken waardoor dit probleem opgelost kan worden en deze te verbinden met
de verbindingswoorden en de gerichte vraag.

10

De
bedoeling
is dat er
een

concertkaart wordt gemaakt bestaande uit afzonderlijke concepten (een goed


begrepen idee, object of gebeurtenis; gewoonlijk een of meer zelfstandig
naamwoorden) die zijn gekoppeld via verbindingswoorden (meestal een
werkwoord). Wanneer verbindingswoorden twee of meer concepten koppelen,
wordt er een zin gevormd die een belangrijke mededeling doet. De kracht van het
conceptdiagram is dat het nieuwe verbindingen onder de aandacht brengt binnen
de context van bekende informatie. Met de nieuwe geformeerde inzichten kunnen
ontwerpers relaties tussen oude en nieuwe concepten bestuderen die nieuwe
betekenis ontsluiten met betrekking tot het domein.
Het is essentieel om een juiste gerichte vraag wanneer context en structuur aan
het diagram worden gegeven. Nadat er een gerichte vraag is geformuleerd, moet
er een lijst van 15 tot 25 concepten worden vastgesteld en geordend van
algemeen tot heel specifiek in relatie tot de gerichte vraag.
Zodra de rangorde van de concepten is bepaald, bestaat de volgende stap uit het
maken van een voorlopig diagram op papier zodat er makkelijk met de concepten
kan worden geschoven. In het ideale geval kan er in alle vrijheid met de ordening
van de concepten worden gexperimenteerd tot de beste hirarchie is gevonden.
Een voorbeeld is hieronder weergeven.

Concertkaarten zijn van boven naar beneden hirarchisch geordend, met de


gerichte vraag boven aan en de meest algemene concepten onderaan.
Concepten zijn goed begrepen ideen, objecten of gebeurtenissen die
aaneengekoppeld zijn via verbindingswoorden. Wanneer verbindingswoorden
Figuur 1 Voorbeeld conceptkaart
twee of meer concepten samenbrengen, ontstaat een zin die kan leiden tot
nieuwe inzichten of een nieuwe gebeurtenis.

Werkvorm 3: Concept mapping

11

Doelen:
Concept Mapping is een unieke methode die kwalitatieve en kwantitatieve
benaderingen combineert, biedt een gelegenheid voor de deelnemers om samen
te werken als een team om een goed begrip van een concept te ontwikkelen, en
zet de deelnemers in de controle van de interpretatie .
Dit zal (ongeveer) 30 minuten bevatten.

Materiaal:
Pen
Stiften
A3 Papier

Ruimte:
Buurtcentrum Hunzeborgh

Voorbereiding:
Voordat er een conceptkaart gemaakt kan worden, moeten er
verschillende concepten bedacht worden omtrent het algemene concept.

Werkwijze:

1. Een gerichte vraag formuleren in relatie tot sociale cohesie of verkeer (om dit te kunnen
verbeteren)
2. Een lijst van vijftien (15) tot vijfentwintig (25) concepten worden vastgesteld en geordend
van algemeen naar heel specifiek in relatie tot de gerichte vraag.
3. Zodra de rangorde is bepaald, is de volgende stap het maken van een voorlopig diagram
op papier
4. In alle vrijheid kan met de ordening van de concepten worden gexperimenteerd tot het
beste conceptkaart eruit is gekomen.
De hoofdlijn is vooral om een probleem zoals sociale cohesie of verkeersprobleem te nemen en

12