You are on page 1of 2

WAITING LIST FOR PG 2010-2011 SESSION

M.D. General Medicine


07/04/2010 4:26AM

SNO GRANK ENTNO NAME COM SER/PRI TMARK

1 155 61210 AHAMED N M S BCM Priv 69.76

2 177 60079 ANUSHA S OC Priv 69.40

3 194 61509 SHARMEELA S BC Priv 69.32

4 202 66187 SATHISH KUMAR M BC Priv 69.08

5 209 62733 SIVABALAN T BC Priv 68.96

WAITING LIST FOR PG 2010-2011 SESSION

M.D. Obstetrics & Gynaecology


07/04/2010 4:26AM

SNO GRANK ENTNO NAME COM SER/PRI TMARK

1 91 67291 MEENA S A BC Priv 70.88

2 94 65262 DHIVYA B BC Priv 70.84

3 139 63971 VANITHA SRI K BC Serv 69.92

4 147 66190 KARTHIKA S BC Priv 69.76

5 173 67179 JANSI PREMA K S BC Priv 69.44

6 175 65430 BAVYA R BC Priv 69.40

7 179 65278 UMA BRINDHA BC Priv 69.40

8 218 67363 VANITHA NALLATHANMBI BC Serv 68.84

9 220 60228 KALAISELVI P BC Priv 68.80

WAITING LIST FOR PG 2010-2011 SESSION

M.D. Paediatrics
07/04/2010 4:26AM

SNO GRANK ENTNO NAME COM SER/PRI TMARK

1 39 61397 INDU PRIYA K BC Priv 72.56

2 58 63445 RIFA B BCM Priv 71.84

3 70 64142 JHANSI R BC Priv 71.56

4 76 62309 NAGARAJAN V BC Priv 71.48

5 96 65738 PADMAVATHY K P BC Serv 70.84

6 98 63948 KARTHIKEYAN G BC Priv 70.68

Page 1 of 2
7 157 63923 SUBHA B BC Priv 69.72

8 171 64314 SARAVANA RAJA P BC Priv 69.48

9 206 63485 VINDHIYA K OC Priv 68.96

10 222 63675 SIVAGURUNATHAN P BC Serv 68.76

WAITING LIST FOR PG 2010-2011 SESSION

M.D. Radio Diagnosis


07/04/2010 4:26AM

SNO GRANK ENTNO NAME COM SER/PRI TMARK

1 8 63554 KALAIVANI P BC Serv 75.88

2 27 62493 USHA P BC Priv 73.28

3 41 61829 VENKATESHWARAN K N BC Priv 72.56

4 42 66531 DAYALA SUNDARAM A BC Serv 72.44

5 57 61461 BARANI VELAN S MBC Priv 71.84

6 69 67677 SARANYA J BC Priv 71.56

7 150 66725 THIYAGARAJAN S BC Priv 69.76

8 199 64138 RAGUPATHY S BC Priv 69.12

9 203 64262 RAMYA R SC Priv 69.04

10 212 62829 UDAYAMOORTHY K MBC Priv 68.96

11 221 61979 NARENDRAN N BC Serv 68.76

WAITING LIST FOR PG 2010-2011 SESSION

M.S.Orthopedics
07/04/2010 4:26AM

SNO GRANK ENTNO NAME COM SER/PRI TMARK

1 180 65190 MADANAGOPALAN V G MBC Priv 69.40

2 181 61655 PARTHASARATHY MP BC Priv 69.40

3 193 61701 SIVAKUMAR M MBC Priv 69.32

4 204 61767 VIGNESH S OC Priv 69.04

Page 2 of 2