LJUDSKO TIJELO OPCl D10

Stosu to stanice? 8to je to protoplazma? A

tkivo? Sto su to geni? 9'

Kako rasterno? U

Zasto prestajemo rasu? ZliS10 su neki [judi vrlo

mala rasta? .. 12

Postoje li divovi? Sta su to hormoni? 13

ZaSto starim.o? 14

ZaSto je Ijudskom tijelu potrebna voda? Kalm

osjecamo ~ .. .. _......................................... 15

Zoog eega je nase tijelo toplo? ZaSto se znoji-

m01........................................................................... 16

Zasto narn je potrebna sol? 17

KOZA I DLAKE

Sto je rege.neracija? 510 je to kota? 111

Zali10 postoje raz]jCite boje ljudske kok? ·19

3to je allbinizam? 20,

ZaSto na k.oZi rastu dlake? 21

Kako raste dlaka? Sto izaziva 6e1:avost? 22

KOSTUR. ZGLOBOVl, MlSICl I UMOR

Kakva je uloga kosturaL....................................... 23

Od cega se sastoje kosti:? .. 24

Cernu sluii kalei] u kosfuna. Kako zarasta

prelomljena k.ost?..... 25

ZaSto su zglobovi pokretm? Kako rade naii

miSici? 2'6

Z!clto se umaramol..... 2'1

ZaSto idemo ukrug kada se izgubimo. ZaSoo

mozemo stajati uspravno?..................................... 28

SRCE, KRVOTOK I BUBREZI

Kako cirkulira knr? 29

Sto suarteriie, vene i kap.ilare?............................ 30

Soo je krv? ··.· :n

Sto [e krvna plazma? sto su crvena krvna

zrnca? KakVu ulogu imaju bijela krvna zrnca?.. 32

ZaSto se krv zgru§ava? 8to je transfuzija krvi?

Kako se odreduju krvne grupe?............................. 33

5 to je puIs? 34

Sto je krvni pritisak? 35

Sto je malokrvnost? Kako rade bubrezi?............. 36

DISANJE

Kako disemo? · · 38

~to se u nosu luCi 51uz1 Sto su nosni sinusi? 39

Kakva [e ulaga krajnika? Sto je to astma? 40

Sto je allergija? Sto je tuberkuloza? 4.1

PREHRANA I PROBAVA

Sto su kalorije? 5to je masno tkivo? ·.. 43

ZaSto momma jesti? Zbog cega osjecamo glad? .. 44

5to !lU vitamini? .. 45

Sto [e encim? Koliko puta rastu zubi? Kakva je

grada zuba? 46

Za.Sto .se zubl kvare? Sto su pljuvaene Zliiezde?.. 4 7

Kako osjeeamo ukus mane? 48

Kako osjeeamo miris? ·· 49

Kako se probavljuje hrana? 50

Kako rade crijeva? Kakva je uloga jetre?............ 51

MOZAK, zrvcr I .PSIHOLOGIJA

Sto je mozak? 8to su Zivcl?.................................. 53

ZaSto imamo dva Ziveana sustava? Kolik.a je

brzina zivcanog vodenja? 54

Sto je refieks? Sto je mozdana kap?. 55

Zaito se smijemo? ZOOg Cega plaiiemo? Kada

kiSemo? 56

Stojelnstinkt?....................................................... 5'1

8to je kvocijent inteUgencije? 8to je genije? 58

Kako pamtimo? A zaboravljamo? 59

Bto je bol? 60

ZaSto postoje Ijevacl? ZsSto i koliko spavamo?

Sto se dogada dok spavamo? 61

ZaSto saniamo? ·.·· 62

OKO. VID, UHO, SLUH, RAVNOTEZA I GOVOR

Kakva je grada aka? Pomaze Ii nam mozak da

vidimo? 63

Kako vidimo trodimenzionalnot 64

8m [e opticka varka? 65

ZaSto t.repeerno? Kako naoeale ispravljaju vid? .. 66

Sto je daltonizam? 67

Kako Iunkcionira uho?.......................................... 68

Kako eujemo razli.cite zvukove1 Sto je gluhoea?

8to se zbiva kad osjeearDo vrtoglavieu? 69

Kako govorimo? Z!clto netko muca? .... ~................ 70

ZARAZE

Sto je nazeb? Zatto dobivamo groznicu? , 72

Mogu Ii So? vi:nJsi vidjeti? Sto su antitijela? Sto

je imunitet?........................................ 73

Solo su paraztti? Sto je trakavica?......................... 74

Sto su male boginje? 75

Sto su to zauSnjaci? A sarlah? Sto ie meningitis? 76

Kako se Z<lsticujemo ad di.fterije? 77

Soto [e to reumatska groznica? Sto j,e djeeja

paraltza? 78

Znas Ii §to je to bjesnilo?....................................... 79

479

LIS"'~!'I$lli'E

~Ll~~'rtlun'lild?

1"1'1J1'1O'_ofJ

1i!~~~:.r.lnn~ Oped,,,..,...

Mw'~_

fLa.lI:4IlIlfnAalaJ..oob:Jli~ ~hI~jLJn'nl"_'~1Jr1~~

"KlII~~l!GJT(J.l ,

.z.:u,;.lli.o!P'--'!tI- .... 'tl~.~b'JjI"'z.....tb. 'Ii.""""""lnDolmr .. r! ~_rtVl:l"lljI:l~II1Y'rllllJIi:~'H.aIro::r

nlllt .. ~tI!:':'--l4bl~ ._ ~~".....,.~~ KII~mIJp.fIN!fI'~1 Kd.a~UI.fl"_'ba:~.

lUke III" LJ ptlDi:rI,p mrT"'~'IIJ I Ilillf,.1!' I .,~ ~~<IT~~~I~~. )!t.H.!:'IIU"'-LlJ»-.bI:I1~'" ~!II~~""

Kil:m"v1r:"!;!I"*D"

~I~II.:<

zrvcr U <ia.Al.JlM

~11""ffilllfrltJcdl:ll:l:!'t

XLIIJ.rI ~ 1IJ1lhu." ZdcO mm-crlJrrJt' '"""I~'

=·;1~~':~~~~·~"1~

LI ~edr.w-r.~,_

;l .... h)rll rt'~f ..... __:!u::",JJi~.plI<'- ...... ,.:::;VI ~ ~ ...

Ifu-""JII.lrul"lI"I'llP(Ilnjlll~"""r::::rri'I. ~""_..wu:aP'lJ.'_"I"t'1,, , __ "lralu:!._""",,~t~ll<Qtm~'l'rtlLiLIw.l..a.r...:!_

-'l~ ... ~ 1¥~.*Jh~ tI~wiI:J ~JI"lI"II" tIrIIKrh •

~, -

OdW :lfl.LjPI)IIILUJIII..~""J'm~I .. 'ID;wm~ "!'.::rrm~~I'm~"'·

,leql~ Ii L.EeIIlLlI' ortrnlllW"

o{J," .... ~'pl1o<il-.zfo,rpElr::nrOilJ'jltl:ktloli!h'l)iI

"!lI11I'l'll,ilimlfT

i.1r>'W 11','1" LLI~. ..,._

~.IrIniPil7l-'1."I:""'I"!Ifil'~IT1I~l Tnratl ~ """,'1>1 ~tr1.Il'1l tlfll.1'1~T&.;.tr*Wj_

..,. _ nl

J .. I':t1!r.r'l:'~h!"'!.._ .... __ ... _... JIIli

l'\fJ:r.:I:E'Pn)';Fff05~J,

e.,j .... hnt ..... ~II:!~, f1bei~lrf.'" .sta~'Jr.WcfI'(klJlilll»lL\It>I"io1oJPilj]_

,.,.LlIi='!.l', .... ~T

!=I ....... tll.I~' "1'"'J'IIIr1T~II{Q~~r 1U'm.r.jo':'''''ng ... 'jrmlal' 1JJ;rok-otQ-",mr.rr:o;!d"\-o1.!Lt'1 LJitr._~lm!:rrtruto"" -tlfI"I'"""l'.n:Idtll1bmn.1:i::J1l"

J;1"'~llIjII'II _

~",JI ......... b~r'l'bW!~IIl~Jewwl"~

~-:~:::==;"'riuw>

H, '" ..

J'

~)t::dIl.lrllm~"""'KI<oItq~J.rfWHW"'_""'· In:!!

.... MiI1 • .tw~roIfrlu:t?!OlCll.JptIIIl:i~~ I~"

KORI".iL DA'LD 1.J uszvccu- 01Il...IKA :t1..'tITA

:!:;::r.m",,~? _ I!l-~

~ ~ ~bo tlt:am! Kor'b:ro I~ 1-atI.tli:i

~w~~~IlII~ In

thjYrj'"L.luml,lil'1;OO5'l __ ~ "'

~'~:r.Ili.iJaiuwpi~'_Ii'I~iU_j.I.1II! "III

biIIUJl;tlIjooIlieiu.IIJ.~r _ L.;ji!il

~-upr., 11!,101''*'piroI>i~·5~111'''4' ...... RDm'

""-

IltlISP.O'Il'AIlI':'""EILIo

J""II"I"'';po.r'--'l~ LU

1.atilrJ)Ib mtll1l ~ 10M

~WJ~~~~~pl.lanqrUt:ur.;1"M-~ Itn

.N::!1I OP'Tk"-"~~

'K..~run._t_o:r-l"I"("Ko>Illt,.,~ ... _plJD,,,,~ 1-r.

1'Wrk,1)P ....... ~~IP."II-..l1l(jljet:ILf.I.. l-q

~[I-'"'''~k··II:II.llgI.oI:I8J~~1J,1' 1<fi:iI

t:;Idak.l~~Jt!o!tl~_ :I::rll~

:p~II.IIi"o·~~...........,.,. II'J

JmnI,llI.:iP')eI'f'llGli:JiI:!I!nr;:r)Ll~l'..iJIb

.... <.m..Il:::lp-rJ'" 1.:1 XIllIiu,r]lll\r.nti;~lWl,.h~l __ '"

;;tb. ...... _IlAl;i.!r.aIz~lnoo1 t~~

t::a.1;i)~l'lIIUt:o!:r~ 1l'i~

I.lID,qgI~","", __ ,,:iii-

~J.j Ij[]lvuroQl~.11l'~~il'laorwljlm utvA I"~i!

~_luUm'!'OdJn-t~j'fllf~l.Jo.Lt U·,~

2JLN:IllIl!iN.LILJ'UOl~\,C11~"_

:Sr.:r W~\'l-r 'Kl!Ji je IIIiIII'nllr.nrfl=,r f1.H

iWJJriu~... I,tll

l.M11)"",bI:mri~ ~.l

t;rr!III!IIo*5..!, .. 'i"ilJ"o:E:r~~_dnfp,iI'll(,o;llltJl"",,",

JfI"~~ lUI ""I.l"II~,1':IIIIbk.L II:IUUI!I

~!<:I.ud.-lrlI1" ,. lID

~JJ tL.djD"tJ.Du:l<'tl p::.llil&lml llftl

~~IlI"td'll.lo.lo.-nJ';III.IaII .. ~::5I.1>l!r~

... ,.,

1O:L .. ;..I~40.I;lr:'m't" 1111lJ

.J~J1_."m' 1Ifj~,,,, 'w! , ........ 1!Ddd1!" Ur.

:sw .. ~tr.j~" ~l"Ill1idrrir

-1:_ lifo "i~ ~ "'~)I. 1IrtI"'~.,i<'Z!

qu,,,,, .v'JI'lW~Y]!:·,.a:""I!'''_ IIW

"..._,tlLwr;,lt~~"".w· 1m

oSJ,,--wllnlllf'L' It 1

H...l.lui.'f~~fwl:ll""!IIII." Itt

1:£dIll:IIIJIlillmmlllo!J!I!fi(:lllf In

z-v., Id,..1ItI1 I!iX¥D .t."i!'l, _,.".., IJ ~ 1,dI~

z.u1:i!i1lllll~~""_II:e;p~ in

J.b.!'"",. .... ~' lr.li

~:ir',:."11tJrr"l1J(II;IT~.llIiI:I.Irl"'IJ;III[J1'liw.I

............ 1'1"1

11~I}BU~RiIDDIII! l'n

...... ll~.O!...n;lml.wni .. Ocl.a.Id E"'4"~.1 m"'-

~i"__ ll'l'

~1qo:f"· .... ...,,.l'i:rrJf ~1~

r.:~~L~j.,~~ .. ~· ~11Mlhl~'" III;tL

~Jlllli~~~.tJom r~l

~~~ urg;r'~ ru:ll.I4iln.r:.g P-"':r'l'&llt~

.,.<aZiicr..IO"IIr.. ....... -.:I"bllilll1ll!l 1.1:1

nll-]Cluvl.ulII"t,tklkiJllll.-r- ~ 183

OO~rrIi~j,+oorJ""'-!Iria.J~. J.l1~

::'~:~~HII~~.~lf1~~r ::

~r.IW Jl1')ll.l.du-w-i'T III

JI:o:ol·Jr:.fE""'.a:p.:..:..a.~~!r:IlAIIID

.ka.I.IrI.._~~ ,JlU

~lcl o,IdJl1II'IIIlI'L:.n:liia1nltil"' IS

ZUlLJ" I WEN" P-ROSTlLUI~TVA

:I!:..'LJUi.V J~ l;iLo:"t'" v lJjP.,I..]"!;" ""'1<110

.K.ulorr i.u r::wuaIr- ~rIwm.:iI ~ ..... 'IU!II,"",.

"" ....

~'f') po:iIl,..,)o:r roW ... rtlIh: i.LLJ.".· 'I':..~D mlHaJ'"

11JtY_,..~ liS.

~II>JIi "lC'" 1"tai~).I. PIIIOI-lIU (1IJIliI111' Itr:rI~jIlJ_

,.Jd..hlj" ::b:iLo~IIl,I:lI"rAlula'~MlLIL~~1

t'!~.!::~~I::i

~1:*!lr:1 .. ..:~:KoioIt.QCWl-I~~

ltDw.rI. jlt"TII.rIJ .... tmIl't'ii, ~~~ 4. II~~ $ll~

t~:7~, ~~llIm.~~nKLrill~r1.

tmo,j,)\,-,-to ..

Jt..mr j.. RJWtll40 ~ McIi!.- DI110J'" I.ItI\IrI:.III

--,-~- '"

'ZII:tlII:!~tl:rI!f'~~.obla1u! It!t

rw..;....,..I-o.Jrlli....n~LQ;.~·_ =tip

J;'I ~1MNr "nUIJII{I _ XIe

~(T ill' ""~ z."IkI" P"4'~"""_ 't"I!l!: IJ.IJ<'~·I1ir,Qo .. "~L"!jtrnlkJ

2.At11aj;:' pu;s~ mu., J.I~IoJll1l'U'\J;;;n:rjlj ","'11, ~cl~

(idjn '1IDi 'JDIj'.",", ~~ iI:.tt .... "..,.I1 ... .!l~ .IIII..:Ijillu ... nllj ..... 'Iilm ~UIM'

.... tr,Jj~ IJ p;!~lI,ItI.III"o:,lII!'~I'I'OL 1 I'll lLJ.l1;II- ,:tU

Stnl""I~r·Si:o],.""~ 'D

ZI!.\.I;I:mllrTtr.q:"il:ph'll1r~~n«!b~M

~ody ~~,,~ IJ lr;od". _ :ul

~~,r,r_ IIIIII'''.',.ll jiI"1i-"!u 1~lI:n!i':1I11.U ~ ~I>IL:II" Jrft

~J:!~U:~~+- ~!:

.... 11,1.\ J.r" lJK! 1,(IJ'l111l! 1I<Ill'! Mil Zldtl;'! fJ£ nwI

r!o.v.qI....hJ ...... I' JIU_J~jy.~1II ..JoIJIo ~

~ .... tllil:ibro~~' J"l!

:b:f.Ic_m~JII~14<-okr1' .zT~

,KUfJ udll.tlli!JmI .... PaabtIiE II I'd C'Lj,.;I.¢tiJqr

~~~:i.~1I."Jl!iim..~-.U:~j;,i-;'

dr.:r"!l.a.I:b",,-;d..c."lDllliI~"III'J-'1.~ Jill

~1,;:]DIIIf;IIpll:liRDt~L.:~" .l~rr

:t_']'("ljlll1rlll,(nllt~ttI~ .r.u.

1tIr1l!1;rJrlllil111 Iurl~'ibilU .. ti.uJU'1~2:I

IIL""J

$'k1W~LJ1"RlHg..w::Ir.IILdl!.tim.o.·~~

, ..... ..t.:.~~I:I,

Jall!'1I.I111l"1rm ra ~·m..P"JIIlOllJL.m.tlll'~ 'T"f«i;lr..u,-::n...~- ~Pi '!.CIrMr.;;or:;~·:&I~I:III[OI"iMb~l'ZSl.l-' ~fD.

JIi. .. t1!'JIR.E..-.N:I:II!I. ...... I&r..O::I::Li!..r. :b"l

K.dF.,IIJJIIIIlIiIllrD.l'"II.,IIIIl""'r .... ·il.lIt.:iljllf.IUQ'" 'Io'"!IiIi.I.Ii,IIiII,I'lI'"

'"

STAZaMA JlEZ K!l.U!I.

lWLtD ".II svUrtj}(j ~1I!!I~~I!:III<.lJlj~ ..

.31;rJ.jr."u...~ D(

8 ... ~-sI"..'TStz,_"In,jk::alpllt3'. _ .Hill

:iD.J~~-.:l,IIJ.iIdtw"-kJJr!1.IUbIl.W ~II

~ IV MkJ ... ~L1,Ir!>r; ... t.a... .~jIJl.J,o.f+

~;~~~~~- !'qJ~ .. r .... ;;II.:u Ui'

~fm.dolIi:-el'SIo,.~1 ~I

~,.,jeSutJt~ • ...t.a.." ..,... __ ,._._ ..... ,_.~ __ m

~ .... ~ .. 9'1ml'r"·_ ,,.,.1bo.,- bbvl.'1':.r.&

ti:.I,lIIrL'i:I"'I .. 'l~j.I,tj.LJ.I;Ij"""I;lk'k1ld«l'

,l[ql-llrJ J- .lIntfl'Oll "'.Ioll'l' 7AL~'" lfJl1!l1-(!1llr 1IiI[J! .....

-:iq_1 ...... o:n.'L .... ' •• ,_ __ _ ~

!r',r:i!.J,tIi~pjrlpT~ .. rr:H6-j .. ~

5IJ'lI'1l1M~' l:~i

~r:\'O),,1j_II-'.Iljr." a ... ~

~1Ii~~ ... nu;o.~!llIQIlIlII.I.i'iI)C:IiIf-

..,.T p,m."Jj 1, y~ ~~ "...... A'~- 1ta.IJICm.lJJrull;Ia.:a.."IQ,,*U!r1J"!~_----I I .....

~tlI:a ... tiI::I"T1tJV;i~.. ::1!1oS:

Jll:<tI"'" '"' ...

" ..

.. .,

,"'

"

" '" " jno

I",

'" W·

, ..

," to.

II, '" ,"

us

II. m

'" t~

." , ..

." '" l:t~

m ...

... ...

,"

,OJ ". '" , ..

SYI1ET V lIjALOM 'sro ni: HA.'IK!lIJII.'

~Jo!'''''1- - -- -.~~ )ir-~:u.';MilVil!.tr.ll'i'MrIi:,) 1I.'b:r'1~11I). -d. ...... t .... _

lI!Jab.B'LIlJ~1IlilII ~UI'SI:D_m~'WI1DIII .I"&E..b~" 1I."lI>mILL. __ .. __ ...... __ _ :!I~t ~ti:l .. ticl..I,r;aJr.l.LIill£M{"PS~.I9~~~ ""

~r;r:1c-:~~p1tllik"blMlkP :liN

:fk!1ijf'.Prtn:Ii!:dAQi{T !l3t

AIi"i:II:;I.~Kl....-! .

~~';.~~.

~jII"l.I;JJDIJri.l~

:t'"1oII.!.t.i:D." ~:.~

l.1l1'~'I:m:il ._.". __ . __ ' ... ." .. _._._.'_ .... liD 'liiIir:i:r_dubr ... r~rebroT:w-i.o)r:IJ.~'RID':d..,"' :tilt

bI1g1f' .... 'I;(iI~....."" -- ""

a=..II1~,ZaI'I ... JJ.:J,IOI:i~ :!rI!~

'Jw.li:r:<rllllr<i kIJ_pNYlbdOO . 94

X~Il=_I~""""-'II(t:l!;~I;IJr'.Iri'ltIIrJI:jI :I111l mlim.p-arlnaiIp.bi)I'____ :;!j!I~ !h.dIt\l~JffStbIo".a.lJII=..IIb. • ..fIII!,_ .. 11"1 ::t:.=1Zo .. 'W~I\I'fI'II~'Kr.tIr~ ~ .... ~ Azbqrl~ _. ~.J[1'D'E"'!' 'I'kI:Ie".(IJli::rtoaJ.J" ~L-IJI:ru,~j 1li .. 1!"I ........ 1·1!Lo1<:., .... ,f.,h.I ... ftI.l·FlI, !kI~ lII.-.tIPjl m1}P:1i1'~IIF)!W"·VI~

mi1¥Lu>' __ -- -- _ _ ~I

, .. "" .to

.. e

""

Su.. .. ~*' pttfg).:t..::!! DI;I ltIiiJr:.l ...... ~ k. ,ctJb..<r'IIIIkIW':'

2..aIl<> JiIIl~~.dr. ... ~~1I :iii pjot""''' 1i!1.......n.-~hPJ!V'" .. ,_ J:l'

~_ ... J11ll"~~jII~~?_ 'HT

I!itp.,.l~Jlm:i· JlIII

.Gt,",,.?_ TIl

-bln.n- ~1.~ "in"

1t:JiIItt"'1l.,..alaniilur.... ~u

~lIt1pr .... , .... omfto9&TJI11-it!· ~

~J""oC!D:r.&-x...:m;lr:IIiIIlIIIII~ijutr_~_ ""

ti~~i;':~~·:~ -

~~l,Il1M1l1lt"t1Ii1~fI ~''''I'~''\Ll''!pnr.II!'U' $.o ..... adn'll ..... 'InjHl.n..wl;..hlmm<m"'_ ~ ~ !71'11 df,fAcIDl&T i!:IllII:k: JI ....... :II! 5aq{"

__ m

... :!'Ilil

.". ~,'JraIru""_JIU'IIrj;o~J' B".a..Iw ....... fJIU..-fJo:::!JI!l~,.br..ofc.·x..IoD ... ~

~., ::III!2

~jool'ti!~",.uUL.k'J1' l:">lutoll,JJ:I1iIJI~itlljl.'''''~ ~u eu.br.l

SNAGATMOC ZWI.'TE u &-m ::SUo .E.Jmr~,-r~

"'- ,.". .,.

~lIIJrt'l~~l;t"'''''~:fiI'I'GIII.fr~''''l ~...ij,~"fJT"Jf,'

?~.I«Ip[r.,.'_

~~~

~~-~'I~~~~~7';

_ _'.

i!iw}duUl'.

VUuum:I_ ., __

1Wlu--.~"",d.llrIl.I>f"'III~

ll;i!ill ~~I tluII'IIJ.{,l\mwr""""'I,Umn?

$~ .. ~1rz1 __ rannj'" ..... l .. i1Ii1Lowb. !:II")'I

~l"ILII~prID1lIt.£T,IlUJ""nd~ .:!tr", ."""

IfJ.l ..... IIJ 1-.-ur-L.I'I"'II~~fo:ojo' .itj,!'\1hIItl

~u_.....:Imr"",~, ....... ..Juf

~jol~l _

~""'-.;l~~jc'1 .... ~~5~)r:. ,..,...rr ~1:IIIipd'jl!"!"'J.fhAi:Ii.'Lr.:Iu:lw'dJi.:.l

~",oolt.,!!,1tIJ'" ..

K:liJw:b.oto1rl~ ~"Md.:i",!Id::!n.,.!.J..I'£f 1'b>]II al:ll:rin.~!15l" JtatI..II,III6<!o.o"'pn!!EuJ.~PI.o!Ii:'tm:i:~,

:Jw,li! ~IK.II:I~· ~!:a.JIoiI .~~m.

~~;~~~r1tr1.11!~(':JI'. __

:i'..UI;I)~tritm.i_~.ty.~tIo!r!ll

~lc~.:Ir ~ -itIwijii"l-x.J...l::IiJ::I:I:w.w:J.. ,"'"

r ......... ~~.aII>;j;j~ .. n!o!A'ld ~.~ KUilx·pm ..... lIliDT

, .. '" ...

:l

StlJ).<I kr_I"~~~~L:IIIlt~.J.o:I!Ul~lIiI~ lit ,sID ~ bub~ SitJ .... oojllld)!;wQ)! prv1..PII~ .......J::rcIJni~~.,_,_._ .... _. lit!! rKUo~gJMll.~pu:lzmt£I.ctmKl. __ '" ~1. k-LtlIItLft ~,~ m1mir" ""' _,;m:mr;rfr::lI.,d~\i .::>

1:..1a:."I[..:m.. """m:lJl"I<"",If!1_~c'l'fl:lt."'·~1> lIWL.~.:atJ"'l"dmlrj!;lo'IW~III~Irri"'" nil

~,rdI~~I" jnll

TUIojo~Kmpu1 .. _ .:IIn

'J1dJ.).bL.rri~m.~"'j:I' n1

PDI=r,-,"'JII:lm:IiI:I~rnlKlbi.rl :11:1

7.aitrIl.(!Odm.1mO>I'.II.lJlObrror.J:tLl'.. !i.l9

.Ea..iI:D ..... .._.~ ....... II~ 111M

RniD~IIIlIihI. ... 'UDI't'1'S"lcr";u;uhu,

rl.u 1115

"'r,~""_hrU'.ao:n~~ll),l, ~II

~T,lJjlIIrjFlvMlj.ILI"II~I.'"7 Q~

StIl-.ul[Jr.JI~:imjJC~~ IIIli'l

"l",,!D~""'Imp"______ nil

... , ..

m<iWl!l1ll-I IJ toVJER;" EAlL'\.lI:!EmD:l'1fWF~

l'i.K.r;bI)I"p!"IIIogUf"I,l;ll1~MoptU_~ lU

~_pra'fB"l"!'h-t. __ ~ __ ~ "

~~"pmr:mwL' ..... ___.._~.

....... ~ iP"""~ ... i.j..Jonn ....:I.l-r1l:".o:!J Je'pr<'~

~~.j:L~prJllllt~n-o.?_ ::~

ELp,.iIIJ~~ :lIB

"E.ad;a~~I!_[T"]~ . I-I.!I

1I'Wdo,"'~ru-""'~.T 11110

=:=~~Joo~~~~~1 :~!

KilIIi.I"IlIii" ~=-'IJ.~ ~~T II jlJl; 1l~1r. RdIl"JT1

1I~..t..IciIr.:fal.o.' ._

fialr![,1II..I.SII~au,pl:l:lll.mlldd ~::r'1

JaWo~. Egi)!l:;.cl tvv.u mutrdJR.. ass

~ll'ldb:lllf~ "~i!l

,!w jP""Ir>-".dIDpli~lIlL LJIH ~~tJ. rr.uw;i-

... ~- - - ~ - ;11~'

l5a.cru~'lt.Il.!Urirc;p:m~'. D~!i

~r.:.",,~'ftI..I3I..j~-d;;f- !'I.~

7.dtr.o JII bnnJ. II ~"1mi~ .s.w [e- 1"aJ 1I .. 61ll?

-!i,.o I'D 1.1I!.L.knOJ~

~v~ .. tm.a~~)11~

EI&ft'!'i 1I,t.~ II ~, Ie

UOjB'IIIII"TI'I'1ar ~ ilNoIi', ~.tL:;L

"."' .... """[.iltu-IW!:-"ILr~I,r.lI.l_._,,, ... ItIW

::.,1...~ ~ ~~IJ' ~ jP ~

::DI }r1.t:ur::c.lo:!~,. IIJiIl

TIt J"ptntilIlIiulJ..u.J"If.I, ... r'"'Ibb' .. I"'~

lo..ti""'~'IIIIIIW""" 11:1\1

tLn.1r.D1o'b'bD1pi111",lII_lrI1.na.dr:ic~]_ HI!

ilaiu:rau....w"ba;1nl'r:o::'P_ ~~

1t.Irhojt!'t' .. nllwptlllltliJ,. m

ltrIrrr:Iirol"_~'-tI""

,., ,.. ... 'J>Il :lDl

'"

.. , , .. , es

' .. .. '

"" '" '" ".

m no

.,H ." ,on

.. ,

p~~, PlSES:

TKO-n:.~ 1..EEfC!m1.T'!' "Sl:crubi:jm"q;liill' ...

a",:jI:"tl}~

=.! ='::~~~~~J~~I Tn

~JII'-tU'~ l1B ~Q ~ "'" ~ ...... i.rth., Jr)dl«JlrII ill:GiIII lu

DlIP[1~p""''''i.I~l.<l':'· I'"

~JeI:lIl.Fl'~'\<Iprvlq,.k:q,:i:fmt'f.' ~

~~I.I.'I.o~...,..., ... ~'l.IIo::.::,_ ...... __ .. . .j.~'

I':l.o.r:IlI :IIIIJRPlIlIIIII"JIT.I"'I'Imj[pi?" Ir..hJm mdl.lJl ~ ~.

KIIia.mt-tu.t.W.k.ril4hlf,·~ ~

n....IFII!W:IlJ'Jpo:!'i')' J.e.t.

QdjII' 111,1 ~II~ JVI"" ~~ Zo.I.!iI4.iu.l 1IIi.!iiu~.~

tI,~.". ~5i

nil j"lDpiIaa_pn"IJ~IlIW[!~lIl'~" 1;1'111;1,1

u.p.....,..!.li .. ~ .... ~~lIK'IUIoiI U,-,.

KHI "" I'I:Ut.Iiv .toIitf"liLdloi. I ....... • x.ilw =-=

P""P1~""'" liI~

Tk<l3ll~~JIDlID-JIF1I""pili;ili"!' ~

RtJ"t¢ D'VlJE o Monr, JE L..U, NRKIM MAl.IM ST\lAJIThII\. O~l'IH

lU.iIlD.cmop~o;D,-1.e ]L'~

1[nlUo,~",""_"bq-...u.-r J~

.ltt.Jw~ rr"'I..II~. rIJ~ ... ~' """t:r:I-ll.I1"'rrrl'~

~,..-=-~ B!

Ko.lr'a,,",~~~_ 0iJII;dJr1'lndl1.llilljrlll::rr.ulir'at..lDuilllll'~ !J1j_~~'P

"KPI;I Jil ~fIo!" ~,}o nI~"'~7 KEII jo ="iJar 1d.'IDCnm~

4,l't.II;Id&"l1mIDrll:l~J1iI'_ ~ __ (1o~""up"',:r-.:cq,~.&.I.IlI~-"IPI' 1~'l':UJIL][]u:rItr.

kallfl '"" I>M 'pll~ N1~'I.!i"1 1iI~ 'Ik£r-",

1~'~","~·Llb.l- !.Ill

!:i.r:lJl'l'tl[llllL U~.

~JI.:h)~ 10.:1"

Kaltl'll' -til be., ~ ibnlot'! Kali;b If" pu~

~'Jl ,. llH-

t,IIIILI~~1 LkJIhi ~Jll~f.t YJlIJ,,-..In1"U1i11 ~I'i~

~.I,If,iI..lJ::bf"""L,.n~,d~._ ~t:<.

DJ.u.LJI

1iU!M. '"" IlnJ:.oI k ... i'J. ~ ~~ KwJt.J",~)rIo.pu«lrP~!!I;,l'Jt<lm:i1&tI,!o,!F'"

rrutnll~L,,:d'l"~ ~f)1I

"J'ko.-uI:dn..~p':I .. ..r.I't __

qihdn "'" JJ~QJjlll,-lll M,1I'I ~ «'!ill. .. p"""';:

""""

I)T;1 W~ 'IMtI'<!·l"'!jI~. jll..Jj, ~I 1II1·!III

~vilipnoitwv.!'!9P ... 1 I~t

~ !a~.1Il.IIIdIt"l fi-":illO~prWl mltnl.

dI.~ U~

~,.Ilft' •. pil.jl~~~9Jad~ -In

~'lMlI"'pro'r<i";"j"l1IJT I;J.oI:

~1I"~~:llaiiIjIr~_~

,0:0;11"1--' 'In.

~II,[-OOJ.J'~"'p'-nlor -II I III

ftUtI. .Il'<"II'I""1io<tur lr,:j,"II.~ r:l1Ju.~.OI ~ .,...:t.r~ ...

· .. ~,ut""1 I~~

KI.lIDIltL~mlJu.1i:!P. IIIJ

QNu.w~it1'V~ nH)tpVi1lD1poT.l1Yi[JdI(H·Iru~. 'nu:J1"r.Ip~~~!J!t"Ito-,",Um:r...lJl.r!""1

I~IIJ ~ .

'tlw foil .... n' "Il" po.)~, OOGIIIII! 1:'1111' ...... KadA N' nl""!"l "llI1W!~~"'\'"? '1:11 'fir';]'" J~iJ.o.Jmp;"~.I"I~Io",".u..Ti'AlII';pl -In 'TIwF:c::rWI.J..:ibl~ __ n:c~I:I..IlWI.1..1~j!ill' _ lIJjlll'lljol!llllj~"'l.I.II;BII~"''!lI.!;'.,..~'

"""'. ...

1\u;r l" ru,p ...... 1oJ.r """,. ~II! ~J. Mf1r'111vio

pJ .. i -w"'I~L=r, .. ....:i!4

,-i:..pp:~......-a:I:1I:DJ1I" ""''f

1'i.Il1I, II' lmami.IED ~[]. ~ .,~ P!"l~= tIf\-"!IniullJ.:~~

.H..diLI!II.! N~,.. ...... lj;\III'I."prw'lllllr~"" ~ ~"l1p1.r>lrntl'

~)Ii~~ ... ...--.u--.rt- - :x..tI_u]F'""fkll~m.: ... ~",

}WIr, .oJ n.G'-~ ~ ~ .... ~ ..!i:i:rd.r. Ill:

~~~ II'I:I"I1'If.<ll~

tHk.:w:i. ~ud.J ..... ~ ""~H'~_

CHIuII~".lp'HJ"~ij.W!jll:nn:::.1.I!'

oo..dI ... IJ"d.:Illf:II>'If1:b?":rroaJ;:rlu>tlo::'''' .... ~·. ~Ji'pno~~"'"'IIC11'U'J!o~I:IIIIR~. ~'lj.optol1',,~"""'KP"(IN~ 1.uior1,1Iut ~IJ.Jr-pr~1'KU!;r"llillP'ni~Lq'r

fii:,J b!~"' ...

~ wlWJ:Ib'-!Cdak.J.,.do;,bt--.--.ioitrrsal:1W:" ... _

:tI..W1.;.. II' _1::rr:n"i~"" frd,' '1'::. ..... ." n--.pn~ jH'rI'Il~'" ~:,~~~'f&kIllll1~lIi"LuW

llZlJRAVC =r.:.U-ZD1IiIV Dim

DB 6l' MCD..J:: OlJIHPDIll:l: IGJIL"1

"KAIWfoIr..u,.to;rllt.<JljI~l'. -fli'l

OrIfH,..lI!""-t!;lJ,lIIIl1I"Jl11~,JliIjl!d,' """"II:

'N.", lit lDrr;o.il' kl,l'OroJo' ..,. I"'" ~ I "')jI'rJ .... ~

Dti::nrl:Op;sfl/lbmlL,i"',. U,"

iDi1r..u..o:bp:tI~L-u&r.lJB'! ...

QcIUI:I .. ,....~~I<g1aJ'!,j1:1'f!m.}l!~ :lil:lr

,K",loolofnlil'lll6"!fIia'1'. "'H

Xakdj'-UAlll:iWbl1" K.ak< J'~""'~

""" ...

,"->,BA.VWAlMO S~

!lAlW &! -N..1.S;·o'IIiE u,n:,lI;rn mItE ,J"'"""j_,~LJ_n.r-,oI"b,o.lClllil.or..Lp~1 ilJ1}rf~jI'lOl;';mllJllrllllls.o",,=p~~

I. ~@

n.aJII!l5!mlt:.<r1ldILIL .. __ I~II

TlmJl"m:i(D" R ...... JmIru! "M

Wio'"D;j.I_~ le~JitIlIo::-"!Jt..Li In. ~I •

ltii:t..LI:f1.Juu~ Ul

~~ jJ .... I.J'r,t,"Il'.I:l!- P,lUaJAfi JIi:!

~~ .If' illrlln'l~t;r.' !rl5lr LI _ ;5. ofrn.l tUn!

""""'~

'll!.tJll!llilOl:ruJhl.Jl.~U·

... III

.. , ....

... i~::I

'" '" "" ",

... ...

...

."

ZaSto su ljudi vjerovali u vjeMice? Zbog cega se

erna maeka smatra Iosim znakom? 465

Kako je nastala magija.? 466

8to je totem?........................................................... 4'67

Kako se govori iz trbuha7 :........................ 468

Kako [e nastao cirkus? 469

T'ko su gladijatori? 4-70

Kako su nastala vjeneanja?................................... 470 Kako su nastale bajke?........................................... 471

Sto su sirene? 4'12

Koji su Ijudi prvi puSili lwu?............................. 4'13

Otkada se igra biljar? 474

Kako se pravi raketa za vatromet? 474

Kako su nastali restorani? ...• 475

ZaSto ljudi skupljaju marke? 476

ZaSto slavimo NoV1.l godinu? .. 4'111

Sto su to "OZujske ide"? . 477

1Kako radi naprava za otlaivanje 1a.Zi? oc....... 471

LJUDSKO TIJELO ZIVI SVIJET OKO NAS

ZEMLJA I NJENA PROSTRANSTVA

STAZAMA BEZ KRAJA

SVIJET UMALOM SNAGA I MOe GRADITELJ U COVJEKU PISEM, PISES RlJEC DVIJE o MODI, JEL U, NEKIM MALIM STVARIMA

U ZDRAVU TIJELU ZDRAV DUH

ZABA VLJAJMO SE

Ljudsko tijelo

OPCI DIO

II n<r1l01

,,,

l'e.~III'1rti'1i.1rn~.jI.;.l!i¥'mllIJl.IlIID.blurul.rl\'I1v Kn~ ;;mn.f.:.e. lie WUJII II 1<mE v-wl\'i'Jt! .. tl.r'lI.o:,,,, ~ ti~ 1~1,I~..I .. \"1:Iu i,ki'W.~IJ~~t __ .... IjIilPiI~~tjri ..... '

b-1('0 )Il' pp\.p)mll ~>r 1.::11; ~<l ""kg dlnlfJ"W~~I

tiIii ~~ ~~ Tl~·w«!!mh· mw 'In ~ ~~ glilnt.;1'1 kaJrl oi!!l'1 ~tL tIJrb~"j r:!ll .. lulll lli.~:~l~ffitr,~\\f<l..Io_~lJ ~1b iL'O'faIl.l.b. 1-:!ln..i.'!:lB:. .-rmojfl.ai:Jln 1l~!.l!1lI ill ~trd1n!,~IJIIIk:m=~ 1ia-I.I¢:1.I~~bl) ,fPLdl"l!h .. hi""

S'.':l :IIl.l:I..bka bill! ,.5!ilLi n.a sJ:itl!n Ill!~U:L,...!!I1i

=~~jI~~~ =~~:!~

~""Jillu.,.t'~lllItl.lJ I r.D~t<I~ pl2inl,1Bl

J(d..o. .. cd 9'i<.,l<~ .... 'Io'1b. b:.::Il Jr-r.u1 ~'>m ~~ hll!!E- uUl,"T'f!r.~, l'l'l!loJ U81:iL v I: f1mllzl)e, ~JYHn:qi tinloti Iwjf loililillV!ljy IlIIIl 1'1 ~~rl~ J:IllI~IIIt:!~~1-Io;R':r.,Io",",1::oir..

r-lj'l1d~ b\q 1.tJ."""I~~'Idm_l1."J,n,llkIIi '"tl"~ f.llo ..... '1l11 Th ~ lI!!II.brlnnaIniiitlllllUli I~ 1II&~<9u1rtJDiJ,~lj.<;i .. ~.~m,l'IIlntfoP:t ... ,mlad.mtl.,rrl'rl:l~"MtI~, n..-pd. 1.111!'U1'll

~Ii;& 'i:~';'111 D'IeI!I .K'Q'I:I 4& im.:J.1!< taDIl djl!l.i,'ljT lEtVI' ~W pl:it't.,". ~.lm~ It'I.fCb J.,.,.1.eto ~ III:' W"~l ... ~~ Je IpoUE;abttlD ~I IM'1Il Mbt Ii!!." ~lIiI.nll ptt.clOlllfllU nllllo"iif:[. A ~

1 ~

Sro SU HOItMON!!

"

n,..if.w tbllolli r.l.;o .:1.::...1 H1ac.o "o:.dr kr-u.!:1

= =li,;~~~II~W;:']=---~

[TJIIiu k-OL1.oMnu pTj1l'YAtil;o;: .ii'"pq~ih =UjO:~11 • ~'111'" jJ' .ctJ.rdrtn -' ~ rlp,;m p1qn

~U ~;~~ )0 ~~IDDdNl;l

kdL~\-~I.I~'\II(IRIII)I!!~l.!o.IJIlk...Id !m!' ymm!1 b:'IIlul padijll!. ~ radII u~1wm f.r'i[1j~ d.n:Ro, kJlVl'l.i ~<f1'TV1 lIIi1dr.!ol" b11<1 1RiI«-lnH \'qd.t." lfIr.c #lflll W,D "Wlr pJplti u'ndl' :k[~itlow ~ U ~>'-'UIT.I .~,_;ID:J" .loituJ'> "",..

1il!.<!lk8,1J£A'd1lll. ..... :.DL ... ,i'f,~,,1o'O'i'LIM!t'IIIJoJx ... .., l"!1,I)P u nml' "1jiI'Ili!'. 'n,.'1.'111 ~t!'l.L, nrulb I t.1J'lJ1V~·

~~ ()t:Lrin.LI . .oll-lb1~ <:1_111 I I fill) l!IIftIUI,JI!trJ ... aJ!o"j'''''Jc'!-rrl''''''I~Z;ll_ltlln,:.t1r11Jtl,l1Wlh'tlQl!:t diI~::II 1,}.4.:1 rij_rlr~*_~;1:: lIl.jrWo ki¥.J du ~l.l:!Il.mrlIIh I mllllJll' F!ilpll::i:l!l!1 l(1j#.n.

~l1mt1ln'ltJlJiliPUtl~lIL-.mitIRlZN;lm.IIil~_

~~~Fq~":~cl~Ii~~;;~~':' ~~~

l u.rvtm. 1~ir:l1 rH'JPlTllTnll. ~.lIlIUI!]_jlt!l.'. 1t.1JIIna 1,rL.t.1!:e&b ~,it"~nlI& ,-'Laml,", ~Y" 1 __ IItL>Jl"IQ ~l~. ,-_lit,. t. 1.a'tIId 1I'Ui3,il;rt 1t'Ii.r.;, ~ do:'~"-¢fl!:I MIiIii,na.lK' ",pt.JatJ.iJ'l~iu. kn'Uli I m-nnem

"

ZBOO tEOA ,11!: Ni\!;;£ TJIELO TOPLO~

KOZA I DLAKE

K:iIclI'il:mn!U;jaJll1n1 ~~tljlSIllnI'I,~ p~ ~~ ubJ;uoh f'.<r-.I.'l'MUib ~~, 1""'" j;lnj !n\;;IIJon ~'<j~ ~Ll,'rli!!1nnk~ij. M J.- U 'i1Im pm:cam da [e l !Iwti. Wlln!Il."

"

6lb1ni~ [e- n-:drjllLi:JI!.IJ..II: ~ ~,. !i:LB,!IUtLl;l&,II,o;.ab(.J!~I-\!IOObwIlJ~ :tlblOiillL Na ]ml'&'ru IJt'lf~1:lm:i!I ~rrm. J!'I"Iti 1.1 .I\:fri;d,l~riP""P"QI;llli<:'il'l"1 .. f,.I"6.~~·:H.I u~l.Pt'.

i.

RIIG.a.ta l~ ~ ~,,~,oo 1l~~C' pt~., ~Im:it'I,!i.lk.i. i!!lJ~1! m.~_ Z&i.1rI .~ t=.f"rI dlUll! D& -.;r1dlrM n .. k", rJd nt.J11.

C:l,!nrp1i p~ .... "'o:il,,"_" jlltd .. c.... ....... ~flLL:u ...... a !;1~~J~,~i,II'l.II.lCIl.Ill.

....~"'IQ III ... .,<dlll«' ~nm ~~ mhi1 p~~twru;:J.II-

~~~~:2 rm~~IJf'J1'=tl~ ~n"~Jt"rTII\li

fhi!:!<\.» 1Io:.~ I. ~j~ ri<t.llr~~ J".A'~-

~=~~~::b~~~~i~=~

Ll.jIII~. 0010: .. 1"8&1 ~'wpo,ra'i'l HI o.ucta\'l:tlli .(JJrl<.J~ ,indlorlr'''p'''L''ib mj~ I" ':I1lPl"''=' ;&':';1 ~ .-:' ~IIJbUi. ;10 ~f br:1IIi::Ico- I tlJ.~ iIn Ij.fltW SI: ~wr'irtWJ ... 2btrg: I'~ !co.,", ~ju h1sdt:.

&~ Tellm II nllrI.". did::.:- u ~I(1r.TDr:1II I u ZI'rr3 ~ t-(,..o!mr.dilrmt U'ia:ll'll"" 1CII'J1[li: .. ~Th • ., {'Ln.'flr PI" ...,..,dll .-.dhk... r,;o- Ii;nJ~""'I ",. to.zu.lw.ur.h.u.tn.

d-l5l~ U :c:wU lflii kcsa.. dI.D.Jr.. lQrJktl.1ma_!u lDD

plnrJ: =iEj~k~ u~~~ ~~1lQ

... dubU .... I.l ... u .10:.<)(1111 Ilb1!ltu IltLlpl¢.jI 1Vo)11lL"; ;J:fNii"\f1 .J ~I*~I III"'l l'riltu st; ~~l .. t'tI "ItDi":lJI!'!\ bud. 1lliLIIz..lI~~_njt.uL~d.I.a.!u!.. n..tim fIIIpra.Liilikroil_i.lolJj&l:!.h"W:-lp;:(J~"JjI;to

~~~=,b!1l:~)~:~j~ ~ ~2~

IIl...Jj .. ~ C/'r.u::: :iC: d~"k. ~~ :praIh.IJEi!.l~Pb:!.l:l:l.llGi<~ .... ·~tI ... rtIt..:o ~i';:-iJl]X)'l.'T'tIr.t1dl..1W!QWJ..I1iI\li..~ptilElk.I'JlOO =1I~Blfte &l1t'11iI'"~p!'rt'~

'hJ....t.uJ,Skt" 1'I.=~rr filII,,", l\IiIIllFljI!IJt'n1" [ t]~;a.h~ rij,;nu id ~."e..l!.tanIco:1I'" (I'I~ pt.rpL.lt t.l.i~

KOSTUR, ZGLOBOVI, MISIC1I UMOR

KA.KD ZA.RASTA.. PKELOlrn..JENA. XOBTJ

:r~f. k~~l~':!~j~W:

'llE,II.!."I-liI!lIJIlIkIWIo~!XI~'kn,fn'.1wrti

u ~ UII:I:'I1!oIIlO.lt 'Io!' i.:fw l"'l.Ld~.H m;W Illllfn~ KIdJ."lrp':linIi2 d& iii!: I:u:tvlr'III .1"o'Drl Ivrd: ... ~t. knJIII II:I."l p!'I'Il1.1f""'" ~ ilH.cl:iJI:;G Injo!<lo'ld.., 1'a~:I- U "~=1n:g II:lJIIr ~ j,lr'll"''''rJa 'UI:iil"' • .qr,_U:nq ee !IIl.M'lj'" IlpI!IlnJ uWJJ, t:J1fII:I :pi ~ ... a~..II,mi:llpn:lolnIJo!IUd.Jl"~~ IrItdoYlfrnpl.

t1Jd_u.~~rt'II)t.emI:I"]i")krot;ttiru~'\I.,..-rrtj rnwm:rw- ;;r,.rtllj Itu:lrr! p. ~ ~1-'~»rJ ~~ ~~~'In .1{1- jn du~~, l~liII t:U:1J ~ pWm!tJp-

!.j~~~~ =: ~~~~~!I~

ZASTO WE.MO ITItBUG K..4D SEt IZGORlMOt

L!ipt'tlllnD 1.:1.11II1J,_ j biii1w1lt! I0Il th1)11 ,.,.~ J:[lIj\l..ca. .... '1o:::!lUruik..JJIlIIilIJII!'.:o'1 .. lo!~~.T" """v1I!§t:irgjJDru'll~ AJu:.6.II\Il:l:1~~~ RrW.IJ~lld~p£i.~uP:CIEjr1..{lnl1~ ... dJ, .. ;-. I"luI"ooj ~~ do. :hcdamp ,!Ill dliif.e ~. ~ bi l!;1liN1m 1iJI01mhv.~'b!.nJ]] dtalb "j"o::I:iUl>.IIj ~ 11"!'!.Ii':i Il-."i 'P1~I:iinI. IF" ~..,. I lWIl& IwI .Ii'OO b,111 lllIlIli

Xad :ElQji:ma..mI.r.r$. Bt...Lbw,. pr:J.I. .... m.,:jI p;.~ ... IL'. odxf~"II&WlOI~. ~1MrID !...:ttr.!.l1l~. 11'" lMJiC<' mJ druplI. II prifu;;B.k 11& ~1lhr.i, .. ..L..w.JSJ.d ~V1LJI.I ~l~" ,j"'-i""'~""" WfI;Iill OI"UI

""""

"fill. ~ odr;fn,'I!.!J !"6~ k",J "IIw.jL.rtl!.l

muD),"ItBlOOmdiDkollOOm.ll.lOl.u ~ IlJdu. .lI::I!:'"Il' '""iii" ~. W1'Im-n~ ~ dlla- IIf1JEmI) :ZigJn.. ~1It:$tnJi!~~ I;lwt.

tr l't1'.ldB;~ Dek~1I8_ ~lmJ 1bI'IJ_r_".. -.,.,rniIi ~lf1'rdHlr • I d'll~ [llll"'..ld!:E I.I:I.t! "Pn'.II Jrl l~1 pr1t1l""'li:. .z,;:Ri=I t.:Lrtn.w1mil nd~.11 1Idu~~\lClo;Jt;,.II:I3:!I!"IIlkDllPiVJjil!lJl)i1I11,1{Pi,!'Oft1 "JlI:t.:JbIli pElEI~ll .... U:..t.unIi. ~'III1l"U-l~.1< ~ WI ~ (!'o'llj IlpUJ L1r:LL t'WI1b. 2'..a.b\'RI~ u.ma, ~~~"..m llJi!l1:i LUJi'd.Ii Sf"! ~~rll.Ol. ~dJ..t, ..

tlorwlll---.ri:J'gIjua .:i1a.lt;l;iju 'Iu;a:!lItJmd Ud IIud.J.I

;:.:.:;; =~I:jr~I~~~:1=

1IlD~\'W..;:PU&iYiWJ...lll.

Ksdwll!El:U:b<ll!Drtib.lii ilrblQU r~t~utuj :f;f1:1,. ~,,'iljDi:j nYn.:l1e1:1.l, ulp1!ihlru~ -dJi -ru-. (lb.dJIl IIh'l, IoR.lJ1IC ~ It!:bJ ~lmu_bn j "". =f~"t:;.Il= r.lJlJ..l"_f1lnnl",~VIItl

rll;lrnli!l punil<iJ. Wl1Q4D1l I m.1ipu<I1:<1! i!l!;F,I IW.

~, Mj.t!~:f1!-:'~=Jd~~

yj~~ .. ~ti~1I11:J"_,.

UIJl!JI" [I~l~-"jg'<Jt.I ~ ..... ,.nl~1!lu ~ Jl~ I !t.kd~ _10 Mltl~nlllllh.'t"rn)lBl::l.nQl!!~fI'I.'IWl.,.wtlOn::i'P' ~ re- It" l"fEJdi~.mII 1JElOIlb0ltrl0 oOIIi~l.nm <tlOrn~ or.b

.-~'

\Y!_t' . . ...

~. ~-

b1_ .l'i~. m_i<liaillLl ... u. fIIIH Pwmll I~,

~~J: =;~!rur~;~tl~"':I"l ~~r:!~'f!~

:i'tr~lI,i-m, rrT1' '1r.!'1tD- pm.tb'~tt .zIIJ Ilr!l..(!~"tj 'Il T'p;ItIr.;.loI.Wfil!.JIII.:-,Io:111.n·.I!.:I~BIIU1I;I&tl<Jpt.II'Nl r....-;lLol'1'!Lr£'LlloI:..u.ol.lll1.<i.1I1~P'"~atia...l~" Ii.IId se wfitlC \,! ... ~ ee htlOO jJ~I'1 nt ~t!

SRCE, KRVOTOK, KRV I BUBREZI

l:ii.~..w[).l(IIi",-~;,v"""·II.'.II't..IIlF.Il.""t,=",I':'; J.rojih J1!' ~ '-"'ltaJo:f •• ~ Irt.l;LlL ~1d..l!;'':Imo :Ih ffilkf I rrt.l!lii ji:T'I'tJIIlI~ op,a su ~~ ~;f[tt'm ,p~'ulJ~t.ldo.·1II1n11FU:w1TTinl 11 ...... 1,.r.:II MIIlI rn<n:i'lik" ~~ oCI Ai:jI1 dII pl~ I ... ~, 111 ~W;L J.d .. :II; VCiE U IViMr dl~lqWo UJ.t'l..io I ... 1E .... iJ:I~tLl!'WI.".

krv1Jl NI~ "IC~M1~jr-. ~llr&pllirr~ ,xrtftil"<" <jIIlJll.Jlilo l.av Ii EIal., .. VNJoII ~1:IIol(:l ~·t..llli:l:a)U KIIj:!1larI:ElJ mI'I!i:.II PJlilPUIli ~nr:n:!h

.wi;:C~~i~"~~;rl~~~u!

r"'i'ifg ~~.t.ll .. d"'.~ ~gnll1loJin IJ.A Iii.l Mhl oclNmlJI_rIIj .. ~ [ IlJeou pn~tumbr:li . .a prtl!J!'l"cl u de!nll llLje."II ~.

1?Q.I.1~,'UllII..UI.··f~'I/&ruI~.I,i;o-~lI~. 1DOA!I J .Io:mrJJ:lI OP ~lt:Ql IIIl"11I1L • .n nltednli lnoodil.l dvij... IIoLiC"oI!. ld" ... ki!~ :pori:.;.lf! l2bDi..I 101n.LaIJlwIjU k-orn:lr'..It~ Wlie-L:luilIDltlullWtll ... r-w.lu:.j .... [~b.~11 prt~ l,J~W .a~.nJ "'Va III! W'CI1J1 oo'bm 11lt;:I,n-.jLl. iUlW Itil ..

ffi~" \l jTIlell.l __ JllJI"r~1 RIlJ!l!Jl Ullnifj;l(ltt.ll .=;,IJI ~ Ll~mGt lIIpt,r.,!t:hll. Ll~l~ za Ia.V~Jl.DfE Q lj'Ui&!:Ftmlllij:I·jl], 'f!!lib~-:LiIiLlj~l:P-fll'l'!'9'iIfllLIJVI'II.I.lL~'-'jl.l ~m~diIotH_u1l]J1I1TIiI1;lo~n

'"

sro JE KFlVNA "PLAZlI.'lA?

I

J

8J1a:llb1l1'\'1\!h~lJn.'LlIf.tlilllfiUJ ... CI!I'I1'II 1j:I1II.M1IriLJl]ellllgQOl:J'\Ienlh..

l-bll IRl nVrDII ~~ cb.i~ tJ~jnlJI "" 1In1 ~ .dW]U-}.Q 5\,.1:1)1,1 bre"!Q. I~. iluVnll ~ 1m ... ,,,, ~lnllllj..JIf'I. :EJJjrl.llib ... ~jCIIi_I~ ~'6,k'-1.~1.J,

N' .. i~l~blnjPllHl.doem_'TE_BllJ.ru~

"

~m JE "PO "I'IU.NSFUZIJA. M:R'11l'!'

.~~~~"::II~ ~ru.~ ~J~tlt~I~:-:

(;lJ~"""11.Q rtu.~'I1I[;1 Il~~m I.r.&[edrl~,m """:L.~.[Ju ..... iwr.ollJ1r:lin'!lr.!lJ'lIPII! ~I!.:!.g 1''II'I~p-.t!'MI:1.1l'o:ILr!!it'.IJuo'bJllIJjaI~IlIr:r1lltlql t.._'l.MIr!l.

sre .n; ro .RILOI

~'ll p-tekm.oL.l.wkD iLlube... Vrlq. I':ina q~ kajl III! r.m~1I mbulUl. a1~ IOO~ 12

~~~'~:f.\tru.!'fubul~.UP-

;!!e~~~~=~;.~~~

~tu Be U .m.:'. 'ZhI:1tI ~(JJlB_ H!'k'&!!' MpiJJo d~lB..

VIIl:lIk:J..-!;Ij1oQ ~ u: ... J'l"'f<iia lie ~~ VTaf-B III m l{p t.l n.IIi!ill ~bt'J:':l:l ~:ijfunlVollJ'J -Ud~ ... ·iI.

xmn11 m'lIL

DISANJE

~r~=k~m!I~~~U:

... u!.wt.J;'-j,ib, ,-rtwJ;:TAs*(;"ltd~ 1iIl'llJrij okr.J; \L~

i'I..u..::ii:El..l.luidTIl!l;u~hl .... laiiJlW"".ma:t:nt)1lIIp:i'IqP,~~DOI:Dk.XcaJ..It::...a!i.%rfiblilD;l·Cldali'u'p~mII~m,:g~ JZljiN"j8 ~ ill!!!. ~ 2l'D: .• .kMf LlIiIIhl1rn><t,f1r;';Idlllillnl"'D'i11o;.1IliiI11iIjrIoI~1'ijdJin ;m::a'-u

I ~: ~IL~:J~!o J 1~~~J~d~~~~~

1lliM~ ~ __.".,tmJo.\'-1H ~ kn.,1td '4'ljt.IllII' 1iilI~ W ~ - kIP1 b:J md.r:I..imod.llh.dd;

pmiIIlfI ~jlJ l~1IZ ;mm;1.Ii.YlI .. Od n"'l f'A II"f" lI'l~JRru:rnr::aJlIIfi:-al...m_Afl~ lI.~m ..... p ..... 1iW :::r.lllir; (obI:r#rnl 114, ~~ 1.::

~j:k~~=!~~j~-

~:!I .. "li(ommu1i!od~-d,Ul4r~p~ fIl!iII~J.!tIJi!'~tiVitL"E;iiIOOjII!!~!IIoIl c.'Ii."WIlllbi!np:m!l.n!!,lroIodr-BdMlatp-l!:!"Jl(l\rrJ a~~irill'rrrl~{iId'PbiIol ...

S.~'l L1'\1' :II1J;pj~ iii'" 'IW Dbt.nt.,., ..... pr;m:Iuz~ "'_L~ ~_I:il'd_Ij]PJIl:!, .:LI'Ul:.:D::l'il:nlWl.llll"llJiC'tI , l1li:. I'ro!l.1.nJt:' EIlI!I:I!;l'"- tt.J!l,j=j .... 'mm~ ... tt.~.lrnIii'-

:,~~M~!l:~~~~~

n~'o;- .. ldrl ..... e. ilL ~ <;II'T1~l.J Jill.!

=~ !:L~~J~.:~~~!~t;

orj ....... J. ~1uD.

STO JE '1'0 AB.'l'MA:i'

~'IJ"LIIf.-.!l"'ll1m~lbt'U)pr.:..loI.UQiuJ"'I!.'Id,j .. i"J'ihh!I .. l.!oLlu-brl:r.J..r1.b:r.,(jl!..lldIllM~Wllcl.II~

"'~-

n~ ~~t~~~=~~jl,"t:o

mrJ.;b! IR:ti 'HIVoIII ini'"I(;;1~''' Ll~,p1:aruil;Df,I!.IIoI;1!~"Oil>.

PrtlllIitI'I: Iu)v.:ll.elJl 11,I~m.t" EIlJJgu cl.wIp,!!:"!..lo ~ .... kn~1,u.Io:, pr.~ 1"~IJI1"pi'£ ~ I"lfll"

PREHRANA I PROBA VA

STo SU KALORIJE7

,~~ ruJgrirmlaY.llo mfIs:tIo da Itn mu ".~ ~~l'lraft£l.:Ml1.tlIm.~"'~d 1U:n"Ii!iLl UIIII ku IKIJIa;mLjl! ~ krJ:J'I!' pc;ml. f~ ~omuJoo n'&kQIiru-..nc:; ~ya ~.,.~-

.,

~OG txGA OSJl:CAMO Gun)

~~~~~jllllmah Uvrll ~ 1..i! ;;)!I'!lt';'DIl'll ~ ~tD G'k.atM:iJu,nlfEEnjbkokr'i;-.IIll!';puro:l~ ~1~,.q:~f"111l'l!i~~~pa----

=i~~~I:J~h~~~=tlJ~t.?

1JIl!'I:I:I(l_Eim'lJ~:lrI1JtllI~~

.,

1

S10 SU RLJUVACNB :>JLIJEZDE~

"

,iiUg~r.1IAUlfll:'~~tJ.lIJEI._}.BItl!!i 1M! mulda. """,WI kUn ~ dill k ~ niEu w. tIJilfI Ml!i1ul101, :ru.l:tI .~ vrlQ twilL! _ Q~~

.10 ~IJ IroUk:iJo , Jl,;i}ffi1 .

1:\'.tu'~~l.IpolI::R!ru,K:3'lIIti.l,tlblio;l~J~1J ~~[lUflCi!.ll,u.ml.'.tt~lI<try~~II ~ GO me., fdJ6 f'~MmD

S~~~~""r.5I.;II

"

DIll loiJ,rrlr) ~i j .nWi, 'IIZIIIDfIIO m-m.. All.

;~~T~ ~;!;,,~

~j"'proc:EI!I-Il~·\!III

I'" j i:j:I:dlJo t.a mau 1i:.:JJ- dhll~ tr; TTiJtur."1II ,Wln'v 1t\.D; .. 1:.1j. 0i;l;I FlriINn~ ~l'MI.u ~1jI!!c1l u.~~ !fi..Dwilln:i;r;U~1i.p~~J!It.,pn!!lil-

at.t~n DC. l:L~b atll'ltilU )II! d.ii.. p~ bf,I:o-. 11Ii.ll~"~~ ...... I~lIlln.n1u~ li~or~r.I..mt1.j'C'1:nI F>m'lO-.rII Cr!ZI1I.11lLJ ....... rl .. <>otO~K'fldl::;.jyJ!'lr~~tijeW\.IMIIij ",Utotrolllil:nr!iliL..JetnI.~._,Il'tIUI!'I"'I'Pl"_lI' ~J .. -,.- ~ ..... rl. :snwb!oj~lrI!'~bY'lljl4 I TlIj'lU> bact1f! .kIl]l ~~~~U II r51+..

KnwII J U!lwtlne-'tl;llllllm UJ. wD;i2l.i u dji!lJ) d~]""'IIJ':" I~"""I~ pu:1.l.-.m I'trvI ulmnt.:&n.b.

MOZAK, ZIVCI I PSIHOLOGIJA

sro IT MOZAK1'

~~I~ ~~'~II~:~=I~tp:'"J,,""

Nil m.diotlt~-\TII::i!'p;xIr'II!t-IIIl • ....d~·",rll"'Kln ...

~TO JE: RKF£.Eliffi1

:KI~I)n:~':rLJ!<2!1!'III..J.I.!~.I1rwm'o.~ bti.J1 i:!t>lP t\:;J J\I"J~'lU.l~._'L PlII Jabi ,J1,rjeJfj!l. tIru'! N.!jO .... .a.l.i.L~JL.I..,,, WII ~.:!Ill' ~ I'II!&"1'IWIi liii.-:ol\l-

I

II

~dm~DM_arrtl'pm~~IIJ1;1i "!lIhIilku}a.kt:Jr.tnJlbjI.i.'I'CJlR1!:~.,~ ~.~1~~ ~ir- 1L1 WI; t.fitJI

'"

~, illad. 'l.I'~ ~\.<t:rrillj g~'II!. ""pl ~ iNw, ~t..cIiJtil L·I-I 1IoI!'t1;QI M, Jrk!~ ~ jJodf1~tIIVI\Q ~_'tI!~Id.r.ll!£:lfI.O,-" .... ~ rlliln.P!".~r",t;:.l 1llE'00000000tr-U~1.nJ,LJM1.

6~-::~~~:~~~~~:=~

Pt~PbL""'o!IlJ.\Q .ada Id.u Io[,c' dbhn:uI.b nd;to ~roci-t i ~I!, trgmJi ~ N!I1I1!! f:;\JII. It! i1.tj~L pcm"Alf1i d.ii 'TRI pal.'llt!l t'I.lltu. '1"6 ~ n!l1emol

'UIJ~Vnrl'l!lTllIiniI'br.lnd~~~

."

Sm J& QElNtll'

'"

STo JE BOL2

...

Iuan.adli!upolo'!lii:U!..!"lm:tI!P""'~IJ~I!PI" ~H.1QXB.mbol. •• 'lkI:Ipa.QI ib.lnllllJJrn':t mJ1INR.II~

DE!iClanmnal~iI-BI!'cemaiOOTn:l.lkllil!oQ:j1j~, 'ODo 1:10 \jJ~1I! I d:OIffiiI ""'P' ~r-.LI o..io:-- ,...fin!;. _ .tmno ~llJo r: Chfenll N!ll{l ~ d1 ~ "J' ... kc ,)~ .... 11""", __ fDlDvl~.rn"~.IliIflJ~g.;. l]U'lij,J ftIl i:II::tl n..n.1"_ln,_ l_iije."i1I lmA),'Jl'l!IT.loe ~ Ct!liMlln.

M'*I.aaJ p:u~ .. 1rr~ I< 'fII"'i!'iI!,I1=iDJ ~ d:inI' ~~ J;m;r. RIll ~1:tlUY' mliIl'IC Ujl::~ ,;rlll~ f;:j_~1 .P"rttYI"'\!:Iooli!'~'~~~ II; tijelrLi IXIli)v1l,!u 1.11~ ! tiMi'i.l.lW, ~ lL~ ~idt:;,;,..=i!g_lI:.b::nJi~JlB1Jdee.l]r:JI;ll..,!:I~ ~~ti/iilitJI!'~tfAl'J(Irvtnjj;;l.l;fIIllbtl-

~~~~i~,r;a~~~~~

~ :umn '"I'On('J1':rI de:ltnjIU:L. M~utlm, Gil- ;Ir I'll.!:I~Mlr.wJ.L,b.k..:loU~,]IOI~ ~ lfil*.~ll.CiiIITIj~I"IID.I:U'r."nQll)bllj{!(jc1."iiW •

c!~~ =~~ :,.,n~~J:; l~tln~II'~~~-:·::'::

.. 11a:.~mII>, ~ ~, LIIImml dr..1L!I',t.I.= ..... ~-L

~~~~JJ~~~~

~JI.]]III;[>~·<!rtl..in;-tW~'" ~ nil hJ.LII link ~YllWQ f'DliK:(n1) n.un j!.".

~J:;~{.~ ~U:~j~~~ ~~:~~

b.n1hll.lt..ijl1m.au~n"~l.Qg!Ip ....

III

OKO, VID, URO, SLUH. RAVNOTEZA I GOVOR

bir;l;TflD. ~bI:r;!Ml ~Illll!!~ t~~ ...-odkoum ;1~lclII hljl"""±'" .,.mIl jolol. .it' J:j\ tI!I!iJ. ID. YmmNn, I.JfI;u'Ul'lTlj(!lJ'J m.f!:lil .w_ iJlur "2Jfl.!ilf'l! ~I IF .to11L!Y. ~ IloII" ptF£.Il: pb'i"C1, .E)::Tr.n!I I.h IIITtn:·ifr lJtJ,J"'_~>!fiIi"'~.9.I!'mi~·f'rl"prkaj,.wj.i!tkt.-

~~ t~=~.t:;(J~~r~,,~.:;

F--!KlL N.u. ~I'\, 1m)1 i-E! :i:J:J1L"'_;~"II Il.I bku:il1.:1.,. ~.e mun ~II 1t;;I;'-Ilbno Oftij ~'o ... l,lflmn. nil n.!~ 1 .. 1.:0-.. IIlI bl!!m.!o ... """~ bili wlll~ni

..

"

~=!'CIlMO'

--0

..

~~~~:-

~rrll u nnlil .. rrdrm lihoa. t1mrfilmjlw uFit;:l ~ arn~cr.oQ 'I ~U-pljuu q~rtlt1< .. !ia'1I'~ 1).1.f1 g'u:!,.jliUpljlllU Imju plipu,d;:J ~u~tu~J jell

rpiI<:iUlro:z:i.ne.nJ.iDll!ejl(lmlUllll5llautnJD~ P"''''<;."!,J, I ~nL~ub~ dI~ ~ ~ ~~ I.Pif:Ii pomliluwlL. A'ira alIi.t!mD'IiUI;IIIR ~ .. tuo~]m. ~ 'II ih."III bTalilo ~ i::I.iib:D..bl:.tJdW, all OI!.lIr 9ID LJ. ~ 1E~1I'J.lu, ~ M!:II1$m UD lo'Bmic; bAPIlJ~-t..iDid· dJ..a~ ~ UTlatrl!! p;"td,,~II'd!j.e<t!:u..LUI'II~IIUlmllb:r1i1Tl:!

" 1jI::::.[:I_·tllft:L!IU1~ dI Ik'! ~ u ImlIi! \~l..Uut!!l '(;rr;!WIIDll'~lI..,..Jwol!'"TIQIIIlp'l~llII!J YnaI:Iiu :savipl.1 .:rc. .::U.~~ ~d... '" Iimd ae .m~....;.oo, "k'LIl:ift.l &' lie fI'iI" ~( L .L\J~

=:, ~ ~~ 1i~=11~ ~:t

fII"'jE:l.L·a.'It.I)E".~G);r,I"tnIII.llh,~r..LICeT18.11 ~1Wli.!A.

m

)-~~-

~~If)~

J.:1,ar:~"" ill.tf.lJ.lWJ"II,;p3 th'''ilIlll:ill@dr;'l"J.I7i'mioo J=lI""', ~Er;,~ ~ llni .-.:ill~·~~

MDCII~18I'I' IJ~IIQ JllP'J~i"'~'Jl" ,Pf1JI! ~~ UI ~ ~Qdflllll :l.h"Ql.., ~iJ mr& ~tJ mueeu %.:I.tD,.r'i;l-Ii~'f'TI.I!."'''U!.ni.k-lIlJ''3:llIir.ll''lruo.'l-III l,"~ 1InJl 1IUI;I:Id_uj\l ~ :JC'I~ iIfl.ucwi1: Ali ~T!Q.:_..r..,:;Lo.'l mij~ ~.1:'i:J.li!.o d1l!ti-yl;l.i j.ln<:r1L

Qb.i~!lll. ~ Cl'lkc.~!I" nII1Y1t.? laJmt.!:Lm.iI'JI ~pl(D.1""T11m ~Jgl:l5rtl('ll1J. iii, P d, t ~ l ~ .I>l:::i_plud~ ~!'Igl!l."~ .... ~~I.l ~ n\t!tllI~t.Ji!,",.......lm,.I.JIlIc:.iqj.'rnlUA.a~lII JlI

"

ZARAZE

~JE NAZEB1'

~ Yne5l3lillm.a.l'u k&~L,I ~ 11m tJ!1Iq i'IJ" ern-, rngu 5tvod:tl JU]~;;:;::!~_ ~ bahinIL. U! 11Uf~mn JHI(!'lnlm ir.W1n.i!roo ecm UJXf!:IKlI!<=""~4II\l~~'!.I kI!Id: dOb;.jEmalL!~ .. pioi1.L ..... dJ~ m t:r'!!ri.I~nrtRtL~.

Par.w=r []~ b,ll b~JJm eEl iJ.w.J.U~III. II ~ ah je1i ruJ 1"II~1u:l l:IilJJu: ~ 1lB r'atwI ~WtltlEtjll. 1;

= ~ti:m~Bl7 ~~~~a:!vJ::

+1iI~ Ji':lna vrae ~roa&I.Lf~klu:l ... b:ilr J]I(l~ ~nll ~ ~~ mil UDmII 1I!J~.,Ib i:u-..w"ioIo' u.~ tab ~ Itwrd t~ Irojw 'lr\;1ju ~

Oow'/Q lWei '\IDII~ ~f .. ImiIJ1J ... 1I!Rkl I !If":I1l

"

sro SU MALE: llOGtN.jEl

~ ~

srosu 'ID ZAm\NJACl~

7T

w~ LI S".\'O JE BJESNlLQl

.. ~lr~;~ ~~h;!~:~~~:t! ~.

bol.ea.lI:~ pas IW ...atllj'ol- ~~1IIi &cirl da.~1 tl"KWnB ...... ~j!tlp&:llnrll'Bn..i.mB'I5ITpI!I1I.mru.. "NO ~I,IJ .. foolJl.l 'RIo f1~ t oo~j!l> 'i'Qd1l ~('IIIIlN"tJJiol ~1Imljp.p._ ~mll~wri iJ:

L.L.t.LO!lo mi1.liI.J!:l1l!fl"liL!l.tl'l'O ~Ll :i!i:..d~.~

~ cd bJCWIIb na.5I;~ 'IoI1f do(l'c 010' ~LIo ~_ ;;'.111ffoIlhJ.- ~ Ii(n "'idl~, 'ko:orJ I>Y':' ball~ll 1t\Jt:~ ~ III.J. ~ lil:ij~ 1n.,okoI'Ijli... ~~J'Ii!It'l!l ~ptlilft~jeOOlin:l~mlli.!illEl1mlB2da,J1.' u rnlw 00 on dal'lolll ~ ~ Srnur1 .lj .... lllf ...

~!:'~'\t~~;: ~L1j1j~~~

tJjeidDlnlll ~ ~

(J

,

,

.

,

, .

.

Zivisvijet oko nas

U SVIJETU TISINE

sro tt: PIIOTOPLA~A1

.,

to~,,~, .!tu.J-...~L<l'LI-L,1 1IIr2r:- d:II. WSl~ ,'\!'.,.( r.I. pt~ ow;ma:rM pmIsLm :In'm: proJl~]rT' ~UI ~~w.lnji:Tlljvop'm.all'i nwm.9:rrmt.i"

'ft.a'!'W~1 IIojIlIUlp -u dn!:iLN :II ~,!,!,,<nrmIj "b:iI~JII; I'i->I "N ~~ :pr:l~ ~"':II.I:U. .[II,]l1!.'~pr'SllliIIk··.(1Il.11.rn'11ll11lkrd-":im11."'~~ l:t::ftl<..:lll rw;m_~ h'"fi"li mw ';"II'EI l~on"''t~1 pr~ll .Eli I rinR. F'1"iIV¥ 11 kol'lll1l' ~ .. !;Will Pf'lK~ ~Il\-r:u:m Ut.'liUa. jr- b' Qt:I1Ju;t:f ~ u tjlbU.d 1J1"nJ~ pti~mIu.

AlI:b. .... kr!,lw~id .IZ~~.Jepm~~i;J.

TOOiY' 'pltlCl jigrq 'l;!llJlllip:1pJ, gp~u,. r;wW u..~jt! I

~~i1IL~=~~_I~~~~~~

u ~ 'Pnlv .... -"II. '-I TIiI£!t:Il ]~ltib4vlJnIol .ImmI. 1'.l.lW..Ikr.-.tltnlr..lllh.S!lI~itnjo:lT.,lr:!r~lrll'l1i 1:::krr.J~pliA:'1l.

KLOB.OFIL1

nu ... 1 f)r1dh ~:k .... , ~J ~ "l""~...,

bl::~ ,:1~~JI ... ~u.CIlt':n&_

!Ill gr[lvin' 1i..fiiL11II tJUf.hn bil.J,!Um I !D1IJtirIJMi.m 1v;II~, a.....1~ IILI ~...clU, IJ ilw-.cJl itvtm.

'""""""

~A~~~~I-:~~4~~~~T~~V

~h.r;:p:rr-.,~pntltI'lIII~lIJI'IlfiIl'lflliI~tI v.Woy ~l.a ofio\fllll 1loiIo!I, iol:ll.' b • .tiDI ,MpiId&PJ, b.:r-"ru.o,,~ 1..ee!tk"~~mlJAta~ I:t:Iii 11:1PlLm 1 ylB:mim nIJFiiodmII L EJrJm;j .. pntirlju ~-1JIitl.

~~~~~~~=

_11TII;Jo "ToO ~'lJ.I ~1.jelUut'illlLrra.oo'6Itw.r;;., t~ $'-.& .. do\lI'i'1!I ~lin'

DO

.t~~~~~ ~=2!4~-;;~~

"..b~ «'I!o !iij<ili .......... ~ ~tJ. ~idJ!fioll rJ.I R' 11ib;1o: ~ll\.1t!1:~ b.Al..utJ l.l ~"::~ljlM :r)lm1hr1l ~ni

~ 11114.0.

~ "I..,~:ql\l U n.R.jp:nmuwrup! r..'bWw bilJlll::Ii 1.1vo:)tII... ~dCl' atf nJlh. U'["ijllk ('jl'_~il,.l poJ;c!tIUl&~ nilLllwlilrlte.I.JLn.I.,.,. O:r1J~1,I! 1.rI.IIli. t..~ "ru irJn::l1M 1I~'fI.I.&!dl"L.I~~I'I;'ru.!~"~~~\'".,.

=~b~"lJ::~UIT~~I~~~""i

.',...c,!lo 1'1"-;';' Iwl~~'l"

f'0tnaitl t'iUI n.bo!olj -.t!in .tuuzn"lulju~ ~ p;i"9B-£mtLt' Ill' 1IIrode-~klL.a'l'1I.l.II l- bo'o(tm. ~Ulal'l9jlJM!'II1'fIi';;lJu.~ .. Ik.llLluJ-J'·

J~~ ~;;~~I~~J~.JJle·T!;,~

IJrjl~ \oINt a1'4!j!lltli mJJIJlJn.III ~LM, pllJdI",j] .. Ij, "" LtlWl.uJl~L...,pH.t.."1plJ.J.:!'ll'ul ","'lur-~ji!lJtIopf3_ 'VjjJ Nin :IoTljili "'" nlilililli I 11 m.!.JbUli!l "I IJ;

~~=;":~~~J!=.~'~':=i

j.~'lll d:UlLo;nJ1h .bifjDku J i1V1'J~

ISWiliz 1'ii'TP!";FI!I%JT'IIi", \:t !roi'!:.. .Ii V ~11" li.1~'I«!!,.Im!&.Iu.i'ie'b..I!!-L1t:l~ j1ltf.'rnL1e!'1I Mi.llA JI;!dBflIl'l. m:JcsUl .. Qae:!l.J ,~ .sIVn:oda nekll ~ ,.".hl ~."'r h-m-I, PI,!P:r:iilto:! ~ 1='cn1 .It:~r;n:o(d' ,.. iD1.J .. lIlfttJ!l">L"I.1 04-ptJp~..malu lint" 17. 'IlJ-pi,UIld 0Jte su E n£i.I..ti!i~ ... U:d:.u. "i'oXI:.I1'tl.u._

fl \!l!' I'M mfme 'biljlr~ irmlh' ~ llI1T1l'J1 jE.'dmJ t"-1 .. Ii'\t,~~~'Ir..1!£T1ij1llJt'1m'L<'lIilto.koIplrlIJ~II_ J'a!,!II,NFIJ htllUoIJ I:diLo.k\"u ,mj:U:llliJd.:III*.-rntlndl" LLilif-lJati U!i'11W... ~roe..IllI ~rnmd ILb_w·vn1;lil. l'I~h _tlll,l_~~ ~~ I.L"_~ !l ... re, iali,) '1,1 2" 1JoI"llii";n18 bnl~j"""1 N"I"''Ir.W'YJ I" Af~

J.r,dn. UW;pm.I ~~al::.a ~ 1..IHI!1eJ.a!Dmill:L~ u~It,1fuI ... kJ,,!'!:.nL.a, ~''1!'~"k'.Jlj:ul~j m ..... H!'L:IJi'I,."IJ

y~oti;l'UL ll.il:rW.lTJlh blljldll;l ~I. ~o:' od 111,11;1.

N'~I" f:d "'Iih ~';kL' l:,..w.l.;. IlilJ b- 1fJII~" I flII;n:-.r~, ~'i.J ;i::aJ:.a I.;D):im.n.Jllt __ ~1jI~'I'Ii:lLe-.a ~llid 'Thkod:I!r .__,__,.j!.\\l,ti ...... i'libJ .... _t.LIl ... L ... I~'''l~lJmj!fHii:Jl'11~ .1h tr pakrJ~'a.La I mll. dll . ..., ~l ~ .... ~ eM till

'lDtj.o.ll;lopt.-rt.llkonlffl""""",,,ln-I ji-.;rflndl

~ piimhill1" bJllk<.' ~L.IEDmoI>;hl~.rU~ )W .., Lli l~fntlJllIVTIIJl"tl ~lCIbllrtl'~ 111A!plJrg~1iL s~ o"lJI'JJdll~.1HR~n."'I:n.~oI11Ill:;clJL" e

~~~~~~-=~~l,,~~~j

oVi.~ bllj 11m ~r- ~ 1"'tIjt1. "'!,,,,jl jr ~ ..... pn.!VLI"l<'i'1I

~j= ~~ :1 ~,\~~~~~~Jr~~=:

~.Kas~:I.!..:!I,.~.aod-vm,",'II:1llJo;o~lI_ ,r'nt'll:'" "Ij']J.:I~ ~·".I!I"

t""V"!1.Ln ru. ""'1" nni'~(UIlAh~ ... n~ j.,gll",itl

~:"~~~~;=~~~~A~~~

LDIII!lIu (w[h 'IJDi.ii .~ rrII:I:'.!2! .91! UU1j!;'k utvrtI (tJ_ P' n lmro~ ml1il"!li:l,"p~~r-lollClJX1'"iI".irm:;ll]O roQIi~_ll' pllXi~ ~ 1r;1'i'~II~

KAKO JtA.Sn; DE-Va,?

.,

~.

USl'O nR~ IMA KOIH17

l

..

S~=~~~~.~=,~~= .. ~~=~

bioj ~ .dilJ RIi'I'\." .~tJ-1J' no IlL, Ef\(jIJ'I'lJti 1'II11W ~LanjC:II, a ".:112, Iol~ j'J.b U1t1J1Mlr~(ll II]1IJl.! IilJitnbil .... ~1 ... ~tdEYu.tl!m1(o.JI!'IIof! !ll:""1ll'8ju "onL'l}!:ilrA.fimflr poamilJ. !ll:n~ 'I.-.QfG NIl ~J f19't!lI" :j,I.Jci'knm nn1ll 1;!Ii'Tl) ~'i'li ,1{TIj vt1J1'T1i'"

:r ....... 11 IJ An'('I," liIliJ.ll 'IlTO'lf[:il!U '[lqRl I~!o; .. ~ 1..." ~ '&Id,<jWt' <lr~.J.1'I,n> ~t, .. I ~,.,.::i1'1' ~ t:l.!iUll tI:r;nntl

~l~~~."~~:::''I!llD~t:

ptIIIU.~IJ l:t.rn-tl ;; ~1I'~t.Il ~ ~t","1'tI! .,., III'L,.~tjn.1Ir. T'I~j:11 ~ 1l'l1 III!" J:n'fjIIIljd ~lIoll:n ~ nq ,in:L .. h,

KAlOJ 'BASTE RO'KOSOV ORA-Hi'

~O KAKTtl$! ~ BEi: VODEI

lJU:lllilL!.IE''''I'!JIrfIl'l.'''6r'lIort1l~''''411.~-u.e ... I'i~ 1I'!J~'t~ ~"IIlII:D:lI, IM-Je~ I:fIJu.J Jal

='~ ~~,::; ~:~: =~~~~

rW:;tMh l'!lrernU!.~ vQd~. Nil ~ rumIn, nl'1I.1 l'I!;f I'llil"~ klllk11f'i1rt ITlQ~LI Lpu-dyj,lo:-pllJo...-:l''''jl;'ll tkr-,- ~!u<:'!r

lii;:Ikt~ JI1 :RIPl1I,,"O tlltJ'lulII.~~ I ~~u\'~tr1r. Ir;Ojj. ~ l'lOD.lJ~'" u plGrin'i!l!' 5:;D 5jI5tIaIrlrlL

~.%JoJL L'IoI!.! U&t!PI ~~'I"<l,il~ ~! mil 1.B~" dill J~ erte !TIll,] ... [lI1\-rifIU' i~I.,:h""n l?mllJ'!lrTI rn .. ;:;.. ... -fm nIIbrrm KBktlJll JtoI,mfu lmpCc nr "'P~~lII VI~~ p~ t~ '51litill:dlc IIlJ d!;1:Jr.1 .. ,

Ii 'fbitW£f~~~A~~~~~

~U~riII:rr.i~!I!!mi.I~lZI'iII."''mI hpJQ f1'lui;i:nr 11Slbl. TIl' Ii'fJuUi:T- apu Rllt I:iII

~,~ 'rIJ!l'TTj~ P'l1&~i'lJII'''''' ,.j ....... JIJiJrl Uf"I~ r;I(,tfiI.IJ u, f,liilr'HIu ~li ~lJ TL'kll~Lrl1I. f:IIjttclm'U n'J ibovam crl1ll1ll:mith ID:Inm~L.L a Jezm:i I1ll.lu:k.:ll ""1l.t.9h.:-.ilr.i.!u;'iIJl.J.!dwHi~~j'1IaI;I 'IIl1li:lLlh-U:;t1'l\'II LU.ll.JlW~I.

Crlr.1~1 .P.f rlfI~~ :ill! ~!l'diIUPIl lli"'ku l;J~1tu .!iViffil!l HI;n,r=lID ~j) .. '" .. tL..xiipnI~,,'1 qr.p."a: m)E- Q'o-d<;!' ",ltd ~>Ii cy,~rI"I rlnd.i .. n1':-

'IT.lllTlrIIJ>''>IIn:lltJi ~I r.ooJujnj.llfM:!hl '_"'_'~1I.I::d!J Il~ l1oiI.blYd,l~<ml~~~

N .. Pl'in'l)"o"l', l .. u9" .... .:n-j"'.Ii. C'l'ijelll 'k~1 I'<'

••

MOou LI Bn....JKE. Bm ..MES.QJ[ITl17

..

KJllJMPIlI?

~J'l l;PTUiiII~'lI.· J'~jJI' "1'111 ttIIilIiII IW~ JP'

::;~~~ ~!~=~p'~R ~I ~.L ..... ~ ~

Ll ~~illrJ"l1l ~rn~Jr.tuJ:J~ _Llk~_ Jl!dk"lJj.ilJ'lf'dlCI,ltfnt" rI1nll1JllJ'\'bI"(~t\.II,o.:J 1114I-I·'1;IJ.ila1 Za n-jLl Dr IInoudI1.Cl ~ M:!I dl fll :fJ .... ~ I""'''ih'hi.~ BlE!IIu: udJIu.J.= l.:w...."'J •• ';hlnl

~ifJl:'lll~Rlpl:lpI.lt:l'lI.ckol~J.h

~:~;,':!" J1=J.TI·~~.l~~u."=~~

_ rll'!~l'1l11"'.li.J.Uf.; ':11'1 :III' ,lliiruIlI I:IIt~iJ bn..Iraam I;IIf..ll;!lf.f'l1I£I. ~ mlWulu¥~ {-""1ft" bllln.a IA-kui'~. .,",I1Ib..~~I"uI~alll~Lli1L.ll.n m'II. .... JI il· ..... ~ ~11!J".·m ... , 1-k .. i~._11 rkr.·Lt:h1'1.1

I mlMil. ~U,I.kIl. J""l!!'o'-'i-b-dllt nM'IIll;ltll.Ji) .. IJ ... ~I'[;m Iu.>~.ltllil t.. ...... TIlJW im~ljl'~ul.,.LlJ'!:iI ·'II}I.,tr ..... ' I nl"'lboi)~I1"" Ihl;.._Q.l11I' d~~j. pnlf,l.il," WiUII))I:'I1I1 Jl' Fr llh M.fulLnlJ I );:Ic'd.;:w' r).l":!'l~ Ifh

ZIVOT U MALOM

PRENOS,E LI KOMARCI EOLB5i'JlI'1'

bo-,ltlll 1I11n .. ~..-m d!,tpri.!I_lIirwdu ..p-rdrllril>l I'J"[;jItl.HIJI"'I:j:ulIl'I!7OIJlI('II' jiQrJA"JTi~IJl',l1"ihIJl~tlqp.li"UllliinlU!J "'''!--' IH' llFT'U '''''''<\10- kr..fEI,r!l1'"o'L p<TI .... ~v.nrir ", .. l-j[},\"'t+~'~Fblf.JrJi1:q r II hJIh(R..\I :l'j'.'iJltJ i'll.I!,,;,

[!II~~-n;tl 'pilBr,UII!:"rIl'Ir"L!I f31"I<h(IIi.:i!1'I11J l';ITl;mlml '1'akn 'kI~,r,: I Im.::r.tll rt.II. nIIl1,llmll m~1J

~~ ;!f~~.!~ .~~~j~~~ ::. ::

Imp

Itl.'

KAKO SE MUHE 1I801..J'

, ..

'lj1;",lij1' 1rcikuijl"i'. ~ IIi !Wn;, ~n;j, b"nijl.· Ili j,rm" ku.llllljllill! ii.IGI~ odrlUSJI II'lUha $"'ll~tI 'L"t'iI,.l~ln""~,,;,p .. " .. id~;l:I;,·I,J,,,ruj;>j;l¢Q:I .. LlJ;ld.oo ~LILo!it ,t1o:bl!' l'JIIfi.llju f.'iI!9UIHI. IIt.i!Ilih f1l1ll'l1i... " I'L'1lIIII dl5l!l: dM!Ii "k.DmJ;!' m!rMJB ~II-~IIH por11iill.prviil Uktdol~Jlillil

~lI,joJ iLO,'l'" 'IfrUM. ir;ti ~~ ]l::RtJ. dmuJn rrwhA. !'iI~K1m M' 1f"[J'I'iI]'T.1iI ~llIir.r:mr1J.~J,L IJ, l*l U lID Il-I! ~.-iil'l ~~:t",., l~, Dt1.!F~.J..oJII

Lo!('~~~~llI~~,~m"lrJ

6I.J(![IE.r~I.cl._jl~'II..l1::!aMI.Ibe'jl'

dti"~tU: ~ wggn Il""PIll 5'1ll"'l.,. I 'RIJ:rl~ "IJ

::,e- ~ti~~~~ ~~::~ n::~~~

tI'~l<l=,"" h"':r1<L. I ~ dpm..I!c. ~...t...11, rt!dmu 'n.;Io ~u __ .,,_'ft'iI 1.11 It.rlc.om .kt.j_RU NJ;;IVIJI1,I.I..'11 mlU l'Imn~ rr.!1lM IllIjltl_.jtl 1.rlJ.Ic..I ~~III.....,;'-jo;l.i ~bljDl,.I'II1U.I~L'r:IfiI",

:&'11'!.!! JI L to.rW rrruhli !;rM<Jd( .... ,11.L~' If\_~ 'j .t."",1L ~ 1J!tI.1,fUjUl!l M' ",J,.i~ rid. I'lntltrT;!It IT.III't.u-:. nd mJI;"II:..u ''''!«'!r::I1,,,,,,d,,.M'-'''

1:lIJI1~'i Wti-ibr;iriotJ IlJII.d 1- IJ i':D.TlQ pn;r~_ J'iJ~ '1'8d. n1 j1! 1'1;nj),n1lrlv ~'I:8.1Jilll L h!o'>Ulll!t1:, ptijr:

lr.a.W hll1dnlli !I!trr.lll.1tJh daru:J W'II; 5eI 'Ulvlbb u ~~tDptrdr.Jll'P"-'i.nIIU%.ILfwu:iIBl.

'mIIDo! djjf!I.r. ...... r!~I:'IIda., lr..ldl!lS lupllJ.e ~~G\'Ie:.

sro J mE LEP'TIR?

f! .. ·.a.l.r.:..6 'cJr!III l"=: p:m1ll~11 da Il·pUrl,rn:r.fvlJliIo~U:!r"IJIlJJplJcll.ll.TIJj"~wrt=11'1"'jll!..l'l ~ R'1:nVi1li IitiDk.ll (u.lmjp:ll ,:LIInJ'lI "~I·II daruj A ~1It-n ... iIJI;IT~"'" l-rjltlr

l"'mrnm~'"'I~~ cltIJ,.l<rJ ~I..lh Jlr"lr'LIJ'lJJJl!tLrr.w~

""

""

1fI.IIIIlil1.lj_pt'E~~[b ~l~jrJirJqP""'1w ~. bJw bL ojb 'tnpj;!fJ"fIl ~""">t: tijr].u. _tU,IJ." aP. :ns!l~Dilklt

U "'V'j<.IJ ~rrld.wi l:rl LtlILi pnP,l'l!!tl.:il. ;)t: ~ ..... , .. ..,tanr .. iafU.l..oo :t"':Lfl.l! ,,-'. " IloiIlJamll.IL. ih dcalJ.Jlu.J..imMDl.ii!lJl.llrml.med.iI:l.-.Mlru-an~clflllrl~ m; ~Jrm.. I tim lJjIDi pt:""i lIli.dl:!l:lri ~jlllN

KOIOl SXUPINl ZrvOTINJA PR.IPADA.rU CRVl1

.Q.c.kW'ol!I.u.JlW~ dw!pllU ~u. I rnl"'.', \MQ 1 1'Ift.r1.IO" I "'~, ~'=I..ll1t:J ~

"lILL1''1i.bjl.l., :lmko ~'/Ill.l Clbll!T:w!o ~k-1lfikl' kJDM.- ['iII")"i.1<t!1tJ1 ~ I)\rlh ~. eu ~'(j rll!\1dJJM Ira,

,,0

~1\:L~~~~2(11J1I:~J~"-"l-~;;jtl:

m,jljwm r.eJ.1t.JLIb t;;n~ Q;\'~ n:L ;t;odnnn,. [utru .c"I::.r.I"i'ClJlrjiWl

'·I.tI:Il~ ~n::1 poIilLOjwn 'lI:f";.111 hll!Ji['Jl l'l- I'll!{ 1ft.,.

IJlv !!Ii. "~~I (I'f,:.;" 1III:I.l!:.I.J...:t:I ~ PI!: IJdJ:: \i4:I,retJ .lIIrr""m_Lh:IIL",JuJfl"""11>1'~ ... J.aetqklr.~~

~~=~.Y:I~~F'~.!~ ~=!FfmQ

r •• ;d P"!fT11Ilit~ rLIIo "'IJ~ Lrl, ~'TdU b-o te da U;o ~,~ ~ 1.1. Pl..'II;:rml'l"l~LJ ~ -all d:J. 'Jf.I.J'.r.rt\Itj r1 ....... lJIpo:a;LI.lofItl :I"Ilu "'.....-mil11mI .. h;o 11'I0L.S1

~1lJt:ih"'J<'(IJTlI'il.""D)f1i!mtU; ~~_ to·· tJ.fi~> tljdO" oiI:Il<~' 1.3. LrL wjrl.b I "I.lfu,~ li1:I"tqrt'".A'ovt.l'l~Th 'IIL.Y;:rn ....w.tl.a1i.n"".t.:.l " l::ul,p;r

-GDlE 8KAKA Vel .POLAZU JAJA"1

Iii

I'E'I'~~ I nJ~1;!7I4 '_::n]ilt'll'A' ~ ...... U mig. I1I'mjilli, .:I. I"L'I..IiifiIII"bI':i6fii::1..tJ:ijali.tblaj "'~1b'ita _till

dl:;%:r:~~:II~:':='W = ~~~~~~~~'::1= u~~=

tl.naitujlXl ~I! i:lVlJl'"1;11U' ~ .... ~ll k..r.i;~UJI;. ~JbJn .A L .. mrJj(,t'wl 'III:' .. t:ti~ ~'\.IJ" 'u pe.gjl..J:LI ~j" WI ~L .. :~rJhJS.. ~L~.Pl ublilm.. Jl:nltlfo I Mrt:ItlnIJ. a njlhD\ll..! paill!i!3n:tI.l.

~I fUl,ll't..t' LI b'Jf pq.hodlna!!Dr~ ~,...-

,OJ

I'~·"··~··'~

,,',

. I,

" --

..

\

~

~

""

11'1

~'1'e SIT TERMITlf

j....JDol~ ,l".IIbLljIl!fWUJ~da~.!.J.pl:aij~ih.!l:r Iir,.::lln.1l!-fl.fp;l~JaIII'II"l,jo'101MM'iUg,fj

'S1ll:l:n:'Dt: ie r.x!,1."IqIlIlC]clll, i~ ~bJ'i JXlli orrgu

~~,~U::~~~~I~~l~~r~ ==

.. ~d:priIyBt !!il!J.fla; hV~~ljE!tLZL ~t tn ~ 1i"IIP.III'o'toi irnlljll I gLliO.&i~. 1JI,M~ l tlJmk:.:r\.11 I'T1'Ilntll *" ~~¥II! =:r.ttl(J;jj_1.JIII.tmn ~lJ"*"·, • •• ~ bddij.ili WYlYnlLI ptJ~l~nll '"' tlij~m .1Jl IUI!l1!jt.fl1.F1I'11IO.

-=--jr-Ih.foc IIIIIlg\1 b~liIti j .\~ _~I.lm:!. D:..II'PI;-U ~111'l~I[I_ hi! JInII'LnJt!- I .. -",~.;hd!:i" U. HmfII ]~ t!II!NW!I. ~vrjJ .. jlI:HlL'nI!hlL:t.Da::r""''''. mnlilJl :gTiIn~1i

u.

".

"IMA LI SToNOGA ZAlSTA S1'O'I'lNlJ NOam

tl,

U VODENlM PROSTRANSTVIMA

=lii~:=;n~~~

rad 11.11.1 je. r.itin~. El.ai8 kII;ll 1"IId...~udii~ EJ'.cJI.

DIII~ h\1l!'nn. ~ m:m.ih v.o.U D'hs. INaJa f1nl.~iCT1" tip:'l~m nmnll zwtnn ,lIolt'OJlljJnirrLJI ~imIIolll1~-irruilMPIt~qn;i,M

'"

Smln-. tlId "" k...id 'r.E1III ~rvKiI. 'JP,rD]1lUII:I .. ~ IIQ lI!!! to ..J1pLhlII. !raiI'l., OJ;lill aE' DIE" llllJ1Rrtriclm.. i d["tqml ,pMMlb It~ .. ee-sm U. ~~m~~~~~u~w~ I;,;lJWKWI!.

05im '~.UU"tl!1 '\.TI"llj~l 'fC'CmJl,.tmdt.m~

:!=I}~~ ~~~: :!~~iI::'

rla!lii!!I10"~ _1<> ~fi d. J .. ,~"'hLlDj;:l ~ 1iI;I,,"<rlfI ~""J;iIAVI.1" ,'I,1.C'I~j@,d.utJ~~ wl,a:l!ljll rut31;11 .~JQ, 11 i kw'kI hm:!tIh fIiil, I.I!tIJ..YNI,IDIlI~~hc~nl-C'ill.pri~lI.rr.ml 1tJw:[~

SJ:p::l .fII .ti.li1nIt$ U ~ d!.lb.j1.l 'Ii'¢'dnl' ~ji!"....L.iI..F1O'I titJo;1~'I!ILI<:j~'l.'CldlJ~ t.I!mni.u~~""llll~p..ilJDj,="iIlIIl~lo1~

nu

M..n:li:I. ~ ... ;.kv.d.~ ... ~.h!,fl' u ro:d n*MLl:rnJ.I,.i>'lJ.i-b

=~I'~r.=~~~~l"n~~

:irno.Iic. ....... , co I ;-m11u!fMk m~ ;t;Ir~, !or,.lJIjl \'J~ I)d 1'l orH'l l'll'lll:.ydl .,jI!:I..I:I:I5h ~ftt..oI., klJJI " .. ,. .. i!P'r-m..a.II!IIJI"JI";l!J"1It'I.J'lEElan.~trullillwrmil!.a,!l..I"'" :zn"'fi.~IJI'rkiJl.cl".

S'<l"i'ilpl"JIlOr.d:J..6~"·)IF"l"""15\'1~1r.l[tJl

I!.!:R

~'Im~!II1t4.1.J..tao Imlllll~-.l.W'.n,"" Zi3. r.WIIi:uad~lIIIiI.trt'l.lhYntlll'foo..lr.n...~ ~ ~owt ~~f'llU,ltlY.YtI.lwjlllf.'(l d"1"!!!n[ll .lhtII!l-1 ... 1I<:nnjll'II:opJl..tI.Jpari!o)'~ic!lof!JlI .~pn,';'t.r.:ul.

I) ~~~~%r:~~!

pUI~ j"il'llll II 'i'irnlro 'OOfbu kbJ. ~ ru:LIm. .iJporl ~~n!JIiIII1W:.:i.R",t~w:rJjI§J.II m.jlm. h:U!.r.. .. j;:I~ 5'P'2.OOk ¥ Jl''"''.;tL~ n& {,;~ t.a.k.L-.PQElbir' tap. mlild.:mo:lid ~ja u ~ .".~td:,:EW &.I.i IIIr' b~ 1..1 r1linJlI i.HnlJ.tl 5e: aiebl

:hli'O;ifllo:omjlcl _mnliU "[JI"TJIliid"bl. ;tt;It(II',~ U!l!U to?l4J.mJ7"ll11"1ni4 Hre..I)p,:w.'I!Ig).\r»Ijrn 8aa.II'JJI

~=L~~~~~~#ll:"

1mjU,

DArr.u 'I.l fv."lrRll~tojl Dkn 4[)W£Io monlcih k....';Wu.. IilQ ~i&il.A"1JI ~Jjg1', f 1iI~ 1lII,..J Ii 110 ;'tLl~~

l.l,1IDJ kr,o¥.jin .~1IJItIIll ... .it:l~~ ~~ LI.,II!Irnm I~ f!HLkr.. "'II II-~ .mIu:a.1Ul I:I1.1II ... njibm'IJ tl'l{Otll LIiI m~ IJJrnJJdh II:Wm.!

~I'- mllll"'ll.lt:I .. ~ qa; -.:<I2\Pal.de. II< rrlum nlII~I:.Um ~rD~. ft. .... f,m;,hl;l,.IJd ~J"L~", ipak ~ ID!<~ J:iiIWUI ut'J ~~ ~p;:..da ~tJ~ 1111 d"l1j&mm d.t,.J~ ri"b€l- ~,",jiP:.iI::M- .. iill;Jf1.l 11~ DId< m.r'I.l.gIlI"Jl!l1"ll'lIM.M4 dill n"f'lllil'lU UL p<"\-.M.~

tt1D11.l;:.,,~ "",h,jil:i!l' .

••

SmSULIGNm

OWl, na_.,.ll"'''' krlLlu JI~p.k' ~ h.VII\.U.llJi;'I rh]'i![J.II P.J_lI!.Jl1:\lI:IIlImlD-.ak. .... iI 5l~o:..I:I ~.kn" ~ 00 UII!1bI:'" IJh~~1II m d .. (Iitl1t-b. pll~ 1'I,:.ll ~.

,>1

KORAK DALJE U RAZVOJU OBLIKA ZIVOTA

!i,ro 5 U TO VQDOZEJW:l'1

,0<

, ..

SID 'SU GM.A.ZOVN

'"

POLAZU r.l ZMIJE IMM

z., -"'"IjI; n.:IIi. "'1To"1" J'=l1mf~ 7~"'1T11:L, dodlJ"" ~ ~u DnllDDm !pIJIWj!I. rqlllQr III'U iiW1 nl.'Q'k!l' nl:F~ Itill~~ IIII~ "1"'J..~ II" '1""'i'I.o;'I"

RHd:II'i1l!' I.!l'KI.>! niLlJ.II. rHm.rILWl.ililLL ~ ft::L lIIZI.l~11,co IIJI~ ~ dn JXIIIW_' ~ '\'II;Ijt,ll-'-RIijn.-~ DII!I~-2miJ!! ~I! tiIj.~1:Il" Jl!n1ft01.1l1' znd:ll!' -6!tiJt,'m~ -.lI:uje! l1li p:;!:du jtLJ-. ~"ft! rII1i .. _tu i:i'r" m.L. ..... ~ voJ'l,.:l-

1'.II:it~: L~~ ~\)ft:~i~)Ji.. ~:lI.'rItl'n;!j ·~:.mjftiI..a,~iIpc.ldUk\'i!'·li,Ieot:llIlI pl.:lktrti~It"1JJ'!!'.Jlljlilnil::UoCl.!:!lllD"'~ IL'If.su I1lIIJllE ] ItYiiI PQl;iDN'. ~ 1 erstet:rrJlJut:.~" ... i"jJ·""I"Lw':i"ID~Ih~II~

z.osro aMJJE NEMAru NaGE~

".

PJ'lJe'~~ .~'e Q:\II.nO"l[~!Df ~'IlI~uuml}E--~ ptJI.l 'lD'uillt"J, .I"I./t!Jp:BE;ll~ Ihm111 Ie' ~ fllfTIU fMII ~iu'h:,*, i(' dl)dmIIIiII....,..~ n .. p-.itI ijgdll ~h ~ ~., elj. ir f,l1nT .. ""'~

1IOt"'Io:J tnlllHh...,..!t!I .... .rl. tr.Ju .Ir1'.11IJ..wkti lioolU Ill!lj5lttl Lunautljl:..m ,mtlJilVI1 M Jli'l;lBu. E"rijr we~, I" jli:..ru!Jd"ll!:ll rmijl;! "":'11"""o'mf e 01 :;lJm f'lt.lTw j>:'

~:=-~i.~=~.~~~-;~~~J!

I;,LIIJ;]""U :c.or""'", _pI1I1:!! at paalll" LL.J.:...ta tJ:! ~I!'

Olllpi 'knlloIUii.::l~'II'.,"J:IJI}Imn.~l1J.rm.jju ~ bl U~tI!I Z"llrljl!:. bj .. firi 1HI,I~"'[10 u Au1:rllli•• SmiIn.:II! d. jill niPcin Dbro:l~ lliI!j~l Old rnb cW}lI'i.:;i"h vfTm:">II MIP.'!'I"\P"n "b.,..J IJ.!!L ~JI l<" Jv;l-r!n. Hili '1UVVA 71"10 ny~1;tJ,; IllllltglJo ~ [<Llln,jFtr1I1~·"q"L"E"~.lt:!",I..r!il,·WL""

l'Dto'!J:I:Jif..&:u:! ... ~:!iInL}I!!.~'1.11nd:fJIJ kQju ~u _krul r' i"BunJ:llnil tllldaMl 1 k.:tj. "" ..... ".....;...,J ..,,In' ....... _

"ale. .II!' ~l'Dllll,'llo """" :i"-4'rnl.li 'Mil"'" "1.1 ~ ~j~ P"'VR1<;ll!l'lol1 pc.. w:h':-I~I k.r.o.J,rI IoU "Jl-llJ:'l ~,""~ W"';'~I I'll tp41L. Sbmu B'Il .i1 .. -ijeI \.TIIe CJ..I:l;FL"I1II~Qclu.lrupn1"t1!1nfl~ti.l:j,~lJi.

GOSPODARI NEBA

piG j@drllij!~ u i:f If1.rOlJUlll, 'kr:jJ;jI, ~~ III. ~ uo:lt:a..I.o,..nJo: .JI!t.1~~ ..... \m"' .. b- ... J.fi~ l"l'.wr~il1!' doeJkl.;wie.~l ~vl ~ .. J.j.!:. Ili.I:\-I''1' * QdJGdnam 2Jjm:Ii ..... r:J",~kupM ~. l~ tbr;!1i. II!IIIlI M" mowJ 1E'tjft.l U dObl nillri..n!rI}:I. K.;~u eu 11-10 UlJ.")d:>J1Lm. tev ~ I'Ill(i!:!. Lcl~1 .... ne

~Ik" lunmn~ Mfl"''h:;I lLr'ru:il1,vjpo ~"IUlmII., !it-t' Jllltu Hmr'HU~ujr d. v jl"kt u ~In !;ji"i" pnh¢ll"~I~

PUre k~'" lie t':b-'tPl -.111 .. ~ 1"I~I'Ii:""'Er lo.blt'l'il"). ~ ~~ mlll1'JL1'I mll . .IB 'Il nllm. ~ od~ Imi.nlJl'1i1l1 tWlllf dill ~L <It! ptk p<l1(Tl¥1'~ 'nLTi..J., ~u If1'r.Io p~iCi" j;3j.lJ;t} Dp,llk

JOS 0 PTICAMA

-t!!i .. ~~".~-. ' ..

-. -

.... .._

- """

KOLIKQ DALEKQ BE PTIC& SELE1

,..

,.,

ODAKLE FOTJE(ju PAl'JGE1

I·.!j

k.!"II I AHnw.1rlin 9tocli:J:J.iL DiViji 1ImImi.r.n;.e,. iwj;1

~~~!t.~~~~-

PJEVA LLSLAVUT JEDINO Notln

.. ,

=G tEGA sn VRANE STIlTQONE'

, ..

"AIm IZOLEDA ORAO-ll.lBA&1

LI~~ ~IILi I Ill!] ~Q .tUt:lS\7r:n.!1i! (;tti:~ b'b!~ ~_11iII m.u.:IbIlt_~1!! ~-l~ iIMr!i-.kt: 11J ~ Ni!1md to finLl_llN~1:ctl alDJl. lU [1.11 '<'rlw vlalbr tntce r.n;i.fBlrliJ. )E' l.I'j:ijt:iI

illJJ... .... l"I'PlW].ntlT'Ol'lmn~Im:.I~liIl"

'1'\JIr..a.I\.iI!'~~'['j:;ljel,H!nijltiptl(ll~jl!' ~ pu!ikl);p:rIi\illna.lr.iu::a~ll~lI. ~l1M !IIa kljl.mlll tub~,," k1:Jblll Je !t;:i~rn. 7.Jl:prt>WJ< !f(W;'1 qd ;r,tI!WI ~ ... '" .gtm.o: KndI nork'h (:ID'Jnnlll h;uumll .kIIWl Je ~~ Q:I: ko;fr14t ~9L'

~"'pLI~.IJUo...t,M;:1L 1:JnD1~'~ riB =: Illlil:l;MI:' n...b I fit!l~lE'- po :tivim

~ iot!ll 1'"I"1111J j1IJllJru V1~lTtl lDktan:iL mlll"LlU 'Ik lit 'JdfTQh mpLliiti !ItU.o ill ptkA ~

ZA NJIH JE MLlJEKQ IZVOR ZIVOTA

P:tIlm",'[~",lot!m,.',loI!l .. pJ"""'Y'·J.rt~11 ~, rna:)mWl.! 1 ~u.d~ :l1'"r. 6LI tJ;I pnElfEdliki

P'~,,~~LiBaJkr.~~i~ ~~ P, ~r:~tnIbt[==~;~r:

~~1\j~a.llilii;l;iu:D~.ad EimIoul;:;g,lI!IItrub i:q;llit.H)~Mlod.I:seEd!!~1l:J$"

, tia!:· ~~'KII oa IR.I fl,Ii!u;;!I,'1!o I:IJdIll prtpWl!l ill.dj~I"!"'-obt::J;;j;J1I .c:l.q."'k".i>rn UI ~.

~Ij =:"~Lr~h:tkl?r~~,~~Li~iJ:~~

~~~etlO~ 1m lromm1Upmlq),f"rdrI"dB wrln. ~JllCIIIlMl'JiI.lIt(rrrtu. r:'i.t'tt~Irllm.j-Jmr,pini(.l:fi"1fl:rl"IJ-~"'l:IilnDti..LJ.....w",," u1f,,~~ I ifiVfI ~ li'",J1ml]fJlU. n. prtmJ:ojr.lui.kt,

"~k IDJ1~!'j 1i::r1.i!1II~ P.CI :z;r.rrmLnI:lJ ~;ri.'rtlJ1i b~ hi! blJ!! ~WA ",*,1.\'fII:! .rt.l~ fl. .. 1I.' ...... irn ~I Clkift.d.Jbe'tLl1kiIl.ml'I\'.r't!Inl!Hb

P'-tiJ1I!:'!ll ~'tt]:D1 -'P"QT 1I.1m:w ~.:II neem il"\IO'lr:I.JII~

N.II 'frIil knn.1dm ~jlll.!lllll. ~ ~

, ..

~u 11.J'1'jill"lll ~ iW ~LIt.~ T1IIIA"~ eu J r.lr,.'IIII~ml'll&1lprrin.'w.U·~!..IIIIIjenrat..l 1;IblIIli'l.u I)d .ur 1.r1~"'n.;tAT.fI IJ.:Io 01 1'r1taf:o~ k~ Juri ~n *" 3ij lQJom£'tiI:n;J IIIJ ear t'o"lIiJer.U. lII'l I~ trt..,. ~la) :i~1 :k.iit~ nil Alii.

nil. ulsciD m:cjer:dl "~limu bnmll ~ ~!iIi!Q,VaJJa.~rJLW~ •• ~, .(::iP.tt" 1'1'\'" lt1'.'J1li$ fOO.~!m Ud.i!IljE!l"liI"U [K.! I.:lflll

S Nn:n'lpOli .n .lmlW~ l.L'_'~ II ~(!tdJ L .lm.1~u l)bl.il!: lijW G.iJ' r;t""\:ie, .mag ~ f>IJda I'.t!..: ~J!J ....

I=-~~...." ~b ~ tl.Lt.b;>"tL II:tjl III pl'm ~ rn,']1!1..lMkD!JIlLLPai!llO'WII!~liIl.);!ltLa~t- 1.t,"JdI.ltii[lT\'ltI1J\t'1'lJJ'l:Wllktiol.cb.!.~...a,IJ..Itr.r 111"1 .. I ,.Llillm 'iLl~ ~. iW .ru iIIl C'" 1.5],*" f E'I!I':;:'" "finn:. I diUic: .$.Ii Imll lot

ur~~-:"~J-. tHI pt"bcf .... , tI.fIhu,. ~ kiIIitI~ ... ~~1.l1l.1ll"t::.Iu2;'J1!lPlo:fl'0"\·"<1 ~ I'ije!l\l t-ak inmJ~ ~L1 ,u,dn;J1hr t...bd.:w.tH !.t.

pi3n-Jl..I~J;illt!JI.'-';I)(pllJpwJI u~lil:~,. i"""i111 Ie iIIUJ"bJoflL"I~ITI .. Ik~",-U~,p1B:nhLi"IIlIIWtLill.cl dr.l.±ltI.~.D:u1u~"fllIIPPl1l'1i11 A ~ """,1,'1,;':""~, \"D!d.ILia:w:i i~1oI r~I""'1 pIt.ICrd. &,!k~ hra.o& ~Y1I. 1(1"""11 c.;a~)l1,!. ~~ I" .. bv., Gll'1 ... ·I173hw8. r .. rr;" ~d trri"_lllllliltnvililt\!~

~~!!~~;=~;:W~~t$.= ~~~ ~I..:.n~~~~~~~t:'.:

ukIrpne: ~ UFl;j U1I~ ITlDrlIim' th"'r ~'btO..I:I mlilJtjmllb\.""""",",j~"",,,

-PUitu 1UWt.i dvT u ~ L i.m,gJIl jJ;J~J} DO ~lkLJ!I.I.1ttih nhilmLl. ~ ih ~~1lI['I0I. r.'I~ .. au, ~ tr.j'ihi:t'I'W lwr<:f:unl, ~;"I1t, n.~ kim ~ ~ Cl'"1!Oir..i - po.~~JWo Q.. ..... 1hD.'t,"I I 1(, ~ TPrllllv)u n;! ... fllll

STO SlE DOaNA 0]] Kl'lDVA'!'

.Jo'rl ... " "1111..,. III ~~- .. ~ ..... l..-nIJ .. prod ......... u "JLI!:ul;'n1iJ CI;!..m<".I...40~CI,'I:I'I.:IJ,M 1I:J1,.t).!li, 'ru, m"""Jtltt1. ptI~ kl!L{'{1I ff:I!!IfDJLI j mill5h .n"lJ'ijc J dll~jjn r>kLf:m~ .1",m~f91111 n;;11I'r', .. ilt n~t;IG ~~;!O'I; 'a rrth~I",1l.hrf~~1I1OOiC(I""'.I.iII~

LI't'."'I"I:hll dill L'LI d.ci.te.'Id ~ ~J1:l'9O"..ll1)"I!io>jI1U

~mJW4\1=I~:'~qJ!havp

~ p;IE1.lJ.~ .III!- rni.Jepo j ~~rUIr'~ ""ttI.11l n .... 11',1..1.01 ", ... IDIiIr:tL!j ~ J::Iw.tDlu n1..1l D'LIlJg:,. Wl;bjl'"<I .... too::Jp:P!iI!:rml1.~llj~_[lOI'O!!I .. Jo;r~~JII'I_ .. "'nb 1ID)!!~lIhi1~illktr l~ir

:~ ... tI~:l,~ .~:;; ~Jlh~:~ ru;o:~

.LUn,ljt.'~"LJ\trt~JIlIIt.iI.

R!lI;lI~ :u di!a* !..Iuu. 9kr1!:'. d:u~ JdlflVirrDIli)U p.ll.lt:i:k.:Jjlm.ll dlli.t Zbofl Vt,Jii ~~l!l 1l.1.mtl' mI ~'a"imu 'Io'CI().E' _lmI ~l. Ultl I ~il'-lU l1l:I ~k* IJ" t.R"rru\lli,j b;.;i -lllp1i...-1Ij.1,I lUI "'''1U ,v.:J~riilru i.l1i.lc-. ".dr.ihArlJ;Ij J,III,","; J"ilIIlt I--LI1II .a onjetmll fJ::I"e"...Ji¢nnIil It!::pUTP;:llnjll K::i. I~ "'~~~L"'9I.~~H-lWl~M...mt;t'I'i"t""'"

1JIiIlI"Ln.l .. .d~tm(l mtlJ ~ tid f:Ti 1TIt'tn! dnlr III 1m. g.1.11..io'1:' "".,hs!r:aJ dl;ilt--

DelDJJ1.!i'l.lli!'_ll_$]_.-pllillmil.LlJ~I"'"!.""'" rrn P""'~ IKY!dQVIJ. prriirllH'"i)1 iEWm;z.o~. I~w... Obf~n d.toll'&!. Jm.:IrorilJ Unill u mm um.1o!rnn4n ~ U"I:Op"KJm ~. ImII t'Il'Il U ~iku ~~_~Iojt<n'''_I;"rn:II~II'''''~l~korrIR~ DiJmDll'lu:b1Jlul

~~L~'1Cl.Ilk k. Qlj,1-I-did< 1:IuIi:uwJ.:;, jqLM II': .a..tr1Tl M...:u knu: -..udu ~Ii~ ot!pd-:tIlI_L IU!lI'ltr..bImlll;c:.I.az:L va iul~im.!J~~'<kjLL ~1II\-lJ.: ~ ~.I1l "t:i~.:.r..b :I,tJt.je~ dlif(inj '1.1 trW)j1J i:&.~'tB.tl G1"1IMf~~ L d1II U!! ,.z.v.fmo <"Il:Ivri~";ffiI!J!.I.rTTfICIIP~'~l'IJ!jnIotf'll ... Ir1I-.Lu~ll.j.i;l.t\l](l;, tI~n'LttJ.1;L

'lIIIlI:.:d!ttjfiZl\t'tl1~-,.,:.ljJd.I!III'WDlpnd"I'iII::i;aVII.JU ~j~ gr1\'riI' i In 51o'O)£I.'UIJM. JI:Ii!I1lIJIJl ptjrJkl::m J!.'!,rrlb~ ;IelfiaLll..lll..llljE;C:lO~~~

~uu nil.!. o.lp#fle- kad ~ ..!h ~'uhmo _ ~ ~.uw. O:Obo":O:W;Ii!IlIaDe~V;DIlDloC u,. ~ti L IDWI ""'1~h:tl;-,! Iakn:lii1&e U ~.ktIm ~TlIiI fJl ip,.'k. tud..GIl' f;r-lmIi~Q """In ~ .. r~ n.r,DnlI

0 .. 11 Irt- fl1·(lrillJ;.l II;Ibm.I~ lliij ...... oil i!nnam 1I111...e l.iL'4'I\'E' tU:!laM!}. k.:.m:tlll!! tulJ.:IJTlr, rr.1(].I~lIl1.riII~~'Ie L ~r-Imt\W. '1\!l,lm I"IJ.~ rJ.1~SE n.IL~nJ:oroot l:!ll'll!dlJ.pnt'ill Doll"J'i1:ll!tl

~!~,'t.n nII~iJ~m-w i p!'t; t mIIrt1l.1JJ

TlJJJI01'\!pillj;(.'Ur.ld...¢.~~\lt11~ ~\L) f.lIPfD'f'(I m.!I.I1I dill II~ 2 .. !f,mI dD."tIeLl n'illnllJ: j!lt1 .. lkIva!J IWI. Ill.,\m 101 ",1i.'Idl. Nltw u ... Jr.l1 LI Y"'fH QJ:I[jill!J diJ~ k~ LulQ1.'1 7.botI: top Jtt 11l1jAni f'" .. niJI·]J: ru.w 1IiI."kO Wlll.inJ f1ri11t~ll ~tll .. '-":3I!1 br1 i!J!11\1,

'TI.IIJ~ fA: mll~ iI1IlL!iIJo.!1'11li:t.I f!IDId ... ~1D.. t.Ll~ IIol.!I!IIj ..... rnlciliw"" mhti~ ml:Tn.lJgI.f:d.Jill &T!,IN 1IIkij~'IiOrUlI~m::IILl~iJl:ItiIIl!!ft.lirnU

~~ ~J~b~ !,;~~~u~~~~7:,:

I:jrJ:(1T11lO!!~!iliilftE't~"DIei.d....lsJ.t.I· 1',lm,1 'lllil-jpIh{ll .. -1iili milllttiill ~-I,I-llTt'rtm.Dn'p"" ....... ~ t~m .. ,]II' 1I .... T1~ i-WllJff'1l Q.1p;"; t~~11I II Vl::ldl I. ~till'~'"Q(I, p*",JL eu M hcmW I ~~m ~"I'IIu.nhj ~1,llI!IkJh .th."H1t .... ~j Iii "" 1\J.ian), ht_ooL"-.I.«'! Jlr:up'", ":I'I!.t.P ",r!lLlli!:Y"!:!I

l~dkl"'"pri:r"Iiill.ll~tnnQfll)t<lii;)l j;Q"pjl'1"I1I" ~~ b~ im ~ilRi ii"l1;Jt ir eodi. lulj.LIl'd Ljln.l.' BlI~,·~·l ,rlj" ~~"l"I'Io)_ ~I;' ~ ~,~l"l!E'l1IiDliutlW:aplllUJI"IIiiIo~j l"hu:bmfdl"lill~J~Na.ll~:.!'krt.ti.J In"iltl~am .~II ill ~zim~~~ _I"

~Jl1tnHr-'i'o:+tItr.;ln~lI'T1illii ...,..,lo,l tl.il.mJWJ )lrrn~ III'" JlL L.I.tI!IU tw~;ah. I'll t.1oII t:I'iohnl' L i ... !d'fil<:ntn. tI,'I'(il1J~ L..:LI.., i'...,Jl!..IlJl.. .. ~I.:HI I .... _;;ru...<..Ut,1i1JII"

vl"~fnIjlIFl'i'l knn t"'jI"=,~primj"'r ,.i;~~' 1"V~otOm.i.I! bplll,..."U'!iPl,j" !~"1'rh"'lll 1'1 .....

ZbuN:llh[lJ1",.L.II..ut1.!.l.l1il1'S~IiJ.Y.lJoIl.I"LIllrl:l1J.u"" pL~IcM t..II t. .... 1L--kII. r-rw-1~r u ..... .<O 11'11 PIII"rJ'\JD, r':"lI:d MIl p:r:IIIiI:J~ltJL"'I1...lliJ.U &' .qWI llj '!:!IlUlL.I1t.UI~..-.i1. E:mml 1m Ih ,.ollo1C:lmll fdi-. .II I\Itbl'J'rn BELi(l "1;IIIItP.)i!.JlI,rnlli .. II ltw m~ pl1lruhlrojIJ Ih.e;:a ~jr\1,.j...

E)(;m:nl ~ili dupln1 ~ IIJ .t'IQITTlQ t"rkI- rDlT.l""-'Jul'I!' '1:Int1;"j~ ~.In::. j~' 1"'11'~ ~ lltlll'j!"'f1ll"l'lIl a;!1F1,j 111l.'1 ..... ,mn)':"i"'" ,- .... J:I 1I,11nUfl

R21n In'"L~%lII~.~I'Vr..llt:r.ICn:lOlI"1::I.III. ... i":.lII,k-,..jlJl:llLl.J:t.l.m-4 • .r.t.lH!lftJ.iI\'!o . n c, ...... L...,II_ -kII'IIVl.,- P1lparl~g irum'1, ~ l rooIIIu! t.'Ir.lL\)i!. v-.-lr\Tl~ ird. _!bii[tll~ 'lntm,r,l. ~ 1fU mlI-rgj i p:r1p1l-

~!~U~i~~r"'=:;t:~~

J'_'bM[ .. ,I<,ru..bluU't:<pol.tll'Uko~r"J-I""J;[J_

i'...&;II:!uillRlI'll.,.; .. ~Iipw.nIILlt~

r=II'WIlUj~f,~=~'~t;;~~:~~~~

il~rln:;a ~~I"I JI'I:FJn'<~LA~-rr11t ].111""'" "'''!Lt htanl !qp!,bkrvrum .!1'1'1'lU!l'ilI'~La. .ulJR!I(.'..;ajt jr (11m .s m,,-Lliln. i .... "" h ... 1liIi. 1..LJJ;ane 5~ CIIta.i::f. yuL:.J 1

IE II MORSKA S.VlNJA ~AVA.c:!l'

~~~;:n~J; =~~:nIi:1.rl:':"~~

iJ,I,:'! '" H~L'i.L.ii w rrul':l~l,. .. !~ ~ _~L Il'DIlcA,'u.1lu_ D~~;I)~~ ~

~1~~~!~1J'r~ ~~!~nlJnW~!

il'l,Pdll1J I od.l i.lw'~ ~ nbJ un .... K.lIoml;ll K.:..:t;a j(l~ lr _,l.I'.t""'b.lIl .. fll.\m,I:Il:Jl .. juoj~(l.jlntQ1::Dtad 1l".!l'I11"" u,...,._

ltt.llDr 1wI\!1! l1'.!e ~ Al.JIWftIt. I!i.~ I ~1.1Jl ~ ru.'ako:J. RIll, "r~ml mM'U

:L~~~l!: .. ~UWJ~~

pliYwju. u ....... ,n.l;~ ~LJ¢b:'. ~ :bFj:!od !II:::I..!:l:Io.I=H7L'.tiJ:Iu..",*

HmN! se ,tI.ll;!!m kto :iii lta.in..u! U plJtiUJD.lIl. .f'iv:Ltdlctilj.k"(lip;.m....lo;.':.klH.o""ot:.~I~~

DlI-'b.Iito- ~ 'IIl!JrId Jd6;l.ii ...... rJ, kufT ill" ~,,:iI:"I- I'll'~ nupaJU ",;rY1:ljll pa IIo""JlJ. !I~E!~ 1~.J,~ .• ~hL1~LL...I£ao.,j!;>'1J:lat:f:.oI."L .... t ... _ "",,du """ ......,. ....,__ b.:r.:ai!!E.l1I abl.i:lnl tIDjetL:l.ami'.at.JujiICi ~\'O tim j'MIm ~. mbrev.l, ~ o'bbr.a.tl fi'taV'l il~b. "~"'~~nI.'..'k'~ltlfllP!"I'1'1Jf'bIU!lt 1bI'1 .. D hnuw U-Jlllo 'Ill l:!.6'1:11dn.1'" 1I'VIi;U1 bl:lJ.ruJ . .k:!* fll!d~Lm ~red'!.td,II'~lIil1.:l j:I~"VCI rrw¥orr~t~ '.J gJ"II ~~rl"f'II.tnL Hnrrw:, :r.g r~Il~~'6 1111"'_'1_ !t1'1.!!,~1.hlnlldk.6:ma..IuI"I1iIIl'l~II\'O:Ieru1!:l 'bI1~1I1

~ ~~ ~:II~,"~~~~~ ~::;L-:::

i'.:-bL.11!,. ..... ~Lii:J::p.~p""I.I ... ~>l1lo:PxJloprl.t,: .. 3ullliIaLrw!I l.i1thfiku dn 'IlL" t.!~lo:-LIw 'IJmoI I'll' ~ odd oLl.I1a :B.Wu.r ~ dlll::i' ~rm;mll ""~lI.j~ ill II [!"'1.ilw !;dj,~tivrol

~ ~~ JTt~~:d_!'k~r!n:~

pol_ Ti;I. ~ .uJ.an.oo pj:I~je- ffilJlp , ~ .KM 1d'ilt\.a Ift1tlI:I. U!l"LOJi"1~ u ~OOhL.l dJi.p.y ~J.lIlI!'ltt:c.c! I mJmoJC' .. tllb:l.liU-~ tiljiHvt.IO 1'IJ~'-!-l~-I!'4ot!IP~Il~lmrii"m"'

l~ilIr'~'1"'ll rnul.J 1trfiItI, \'I!r)mn UlD..r I •• ~1.fl

~.-t ~~~I~:~~ ~ dItl,tJ"1

ImplJ IJU tmrtt-ll ~ • ..,fll,\lj<:IJu ... ~ dLJ~ mni;_b .tan ... T.:Itl"l_"~r,':d/1(lhLW:U11rUi~-~

IEBU LINAM l'.~ISEV'l OD KA.KVE KORTB"lTI

.... '·11;.11 ~.J.II jd •• , ........ ~'IJt:1'11 Oi ~r,I ,..J,-.:>tIl!:lJe. ,il-im ']If u. 'Ii lu'l)l1"II .L ¢O'.i!"'Lr.. br.1~i 11'llllL:r~ d~ I r.lj;kn r--,~ 11'tl1Ja- PuL<:d rp:l.i.l."'I:II., ~!: nilIl· """k .tl'lt:li~n)ll f;1I1'. ;'", .;I;. .. _q.!lll.ll.:i.IJ<~ oyrlo,l,hl.Jl'ri lllt:illil:"lmll ni1 ~lh.le\"'I!drm Ir'.....:II" .... ,;:!IJi

aJ:~~~pnr.ru~1~::~~1~~~<~::!t;,jj¥-I!~

~ !rIiul~{llI1'Vl'lIIh·,!lL1:O.1'\LI

7.t.._ L"'I-l'" tJ"'l"" ~\"JIt".t'l_, ,.~ .. ",_.a 1TI1ttI'Io"I

!:~~:_~~~~~:;I" ... J;.I~~~1~=i!~~: ~:r~tI1~\~j~IL~~~ ~~~~I;:f.!·~

bll'll!rd-o'~l Jo: rm pt."'",,1111 kujr '11.1 ptrnIIIl'-I!Ilwgj.l ,TII" ..... llll:k(, ,t(1 Pli .w,!i:I1:t11In.ilij", £.:i IhJ"iIomn liWlP.ti.tl p1rn' 1"'I'i1l"'flllllllll1m'l!tr.:I IlL.llillI'I-'llh "rill kL.·I,.-)l."'cnltf11 ~! lIo1o!":"''tLlI't"NII.lj~l"IlII<fprll'''''''''' ~r '1P;t.mt;.:o.cIJll ',h1~lu, poodln"~ I n: .. rttj"".1

,\ ,-,", li h.oIJ,,:u'l'i'I" rll~W'I~1"" 1i'JIZ111/ L:_..I:I"31J .~L

'klrJ.n 1> I:I~J'o'PIK"l,t-1' M'MI ~

:r~(t. u Damn 11I:ra~1nlIk. .\"I]da ~lIIn JCIIIi I 116"fin~ p""'R!" TIEmio J[IJmkVt, ~....,.., _ :II~'aullit~1 II lot mun~ • GVi ... ~ 'ru,Llt! IlI'MtLLIt ~'iI ! kW'l;""" I P"'IX"~ , ,Ll1f .. n I ~~'t.ur::b. ~\l!&l'L ~jP- ""'9" .t!~ "'Ir rl"Tl ~Jo1i<lO..-,p.-.l-

~"I;I ISti~1 11.q .. mm-II'-..kj ~iJ];ml (r1'U .,hrn.1

~Ik..~t!.~~ J: !!:~~~~r:du'.~~~~~lIUjl~

"""ttl'! fH1I!.I:II .iI :"-""dr!j" p:'I tl"lL (I ~!Ir.I c£IIIII llt'lllJ UI~D.~l1JiI.J'I,lIr::im~~

2arUJJ.rei H-1U'1IJ.-JJ.~ut:I~",'I!oIlJfEI'!l'Ilu-.nurrJ ""ttl)).;; JW'IL ~ Ii~" -na .a4nj!h'1 n''-'' L1 rJulKII:II ~I""''' l"I.1~p u_"~~ ml""li.!'IA' '" ~umnlk Id!l~ tnilUi trl'1lrnl III ~ Je vr4).!!U"1t;" Im'IJ.I'T'IQo.. A.K.f.h.a.\1l1l ee een .... Mljn.!:!Uou1.oII_mflgu lJ~~li I iE.l 'Yfil1L. K&d till LJ rT~VII, V1lIU,l 'lb

W.'.IlILL IN" .Il',_1 1:!.!I11'\m'i':oIlJ.jlt.ll-l1'll.1~j Lllil'';p:)O.lIl1 pr;iorl"~'jl""'lTI 1.',"1711 ~I.r- "AI'T'1!'01 ~'mf"Tl.1u> r:ilIIII'Ip;"i 11:'1. l'1'I"en1_je1 I" 11 B-"""'fl\J. jl!dj~onJ~'ll;"f'j 'I i:Ii:([.1IVIb- M("IIjlJa.L,",..w.n,u:Juw-Uj1t"11.br.;JL1:~il ~1I~AkuIJJl L.L ,-,,'kJai_,,,.~o.oR!~,dJJ3< .... U ~&t.llm ..tml:1l1lll1'L.:l JLIfM AIDIi!r.ill£ mrolA'\W 1"I;I~::!jll Iwn -dO.I1.a.r"" :i .. -.;,IH.j;!. I lihllol'Tt;IIr

I .. Lmi,r:;I. j,1 d'~J:;II:v}z 1111:0 If> a'lLLlItll'lIIrll I .,·.l::ak'fi..-j'i""'kll, ....... ,.,. ~ • .,.., ... h."'ptl. lu"" i=Iol ... .Li~ *~., I "lii_~I-l~llrod .. , :\)""I'''~ ['Ifl"l'l,' .... , .... po- lI'l.JjUf'i'

IInnrtl I;nmqm ... ~ pHumLl Iot!tl'\ ~ 111 lII~~t •• Jr\r.I":::l1<jn -m l-rr-h::ir ,jjI~",n ,,:rifl'

:t\lrtlrJrt>r.i ,... ~J'" dvt:r 00 tri 11!-1~ ~i~fV'I" III 0 '*' 1 tu IreD TH.! dn ~I;i nll:1JJL IlIrw~~iI(i:Il. 1;11 ~li,lUI L "'~ S~ 112k.,li.Iti!i .mt. pr.elI,.' n~ . .z,II. rntIrf..l.f11W L.l.JIRiJ,ltJ UI:II1L. Pm, J 111.1 ~ H.:ll1ll11 ",lI]!rt"'v.JIJ,,,,"'n::lr{l-llko:~i ~"""'ll.l i:,UZi."U)O

~~d-':';:,~~:r.~~~~~~

UI h.ltl .:rl fil!SlLi'llI._"ji!!.'IJh.l1!!' ~tt_ ~J:n~'l!' I, lOI£mJLI m±:!d Idne bl(l~flklnh jltllW11IJ1

" ..

~1'IlIII1fUt'IiI1c;,1t'I-ITI'RIlronpt:)l:lJ'T.ll<:.llmA.U[ll mllJII ~1""-+''-1'1K'~~ ~u lu!m oI1jr-;t;l,l ~ ~1.1Wtj Wl)D'o'f' 53,lJI!:pJJll!Sa'i~IIiI!i'Jroll.[Ji!!'!ltJ~!d .;..'IPl"""I,"<ULI.~J~b:.J.l:ro!r..l!: .. ~ .I.l,;;tl..ITiIrJlJ;I7-n'i:jpC,.

v, 1."~&ln .. 11 ~'TII'1l "11~.r-p1l1 ml~ ~1I BeIioIlt1Jutt":'.1 hrant 'kh·l1l1 ~lipn.rr",.iu bn5e" Et$Ii,. P"'""-~' 'fI'1 b'li. 11i,'uI.l~. P,,1TI1":" ~D ~VI ... "tr'lIo~\'II'lQi!..!Ir.~-!'Ij.!Ihi.~WIl:d.tI"pt~I<oIII"'" nO! ~:lf.I on(hjih ffi~~11 A odmll.b pt.,.n11l ~otu.l!r.o !'·'~I"nr..,..

ah1r-prillIiir'l,.i LlllAJll ;!1"I,dI1oM-r.;uh! ZIIr'limLjI'l,ll)

f.:! dn ru:: prat~ii III ~-daD. -tl.1~l.mU1 en !.!:!,!Lrl::!a. 'N1'kl' ',"'):E'''1I1l ... piJ,.-fI1.l~ ~,.~ J'jI'VDII ku'krbIIl1L!IlI'~t WloiI'll ~ ~ ~ ~iI;I ~N

Zl'\.otlr 11 dill .11i;p1 rt'il,:;rv-l .il"''!:!'111 :7",=",uJI v:«: l,llJll" ilIuhlJ fill pl'"l..J"iE>tl,i~IlIJu ,*,,11wu IUJl.liIttJ.LJ

Ii:upuw m'lLtltLjzf.' ¥~k.U fl.ii'j~ QiW."';:n .m:iflLL d.:. !IoItl.!.:;, p,.."t't.lt&tu tolfi II!'! p,If.t 1FIoI~ ""d.1.jilt'lll ~_jltll.! Nnl.rnrul1~ti!~~n~:i*-I"i. l:Ii':d!'ll)m ~ II: .Eg.tpru. Q'tyr(ldi9 ze.'~ IE'I:.III

1'"TtIl7'=no'1;rnprifll':rtpr,E, ... ;ltiliI11fto<l,TlIII

;"1,u1-1lJflf::lvutllnj.u 1Q:I.ie'tlk.~!1I::r.I"'IllJ'IfLltl)lL.l([J.

U'l.<1Ui' " jr1nIT;" k.u.-;. nllJvpi mI:.ri U:.: ... I l..~. I.l .. m .. ",II ~ 1C'U1rl knot ..... I r, Jl'1II1iI",1""'" M.e:hLUm IlllIl'uJ!rllll.Hfi..al.~j~IJlIAllIU!II.lIl.ll.l::r::lJl,,:" r'lr3lilb<.dlllrljd ......... ,apet.II!l'IEJ...-..IJI.irJe:pJmJ~ 1:14111J'llJ&_ !.nll;l) m 'I'Ilfj1l.t'l ~ LIlJ"_l 1m,ii', Qd PI!: 1"U11_:IIH'- ... ~I,.,.,,a.iL~ p-l.,.;~L""if::I:rrr1Di11:I"l'\ .. ~ Il': UJi!~fIi'ltIl.!!jD "=itllUihr.'!j:tJ IJ #+jllk

sr'lfTli ml~ Jl!!FO I1!.r\LIP:, ~1' ~IIIfLi.Ih!Jw. Pr;-"tl

~.,~,I~~~.~ ~j.::~1~:·~~~

It';nWli m&lffJe-\'JM'~Jw.li1.idl:u=.Lmpqr;111]1 VI~.. 011':; ,,"II' TOT'lhntL .... <Tl!~ ~ ".Ilfl!lpth mu .... , ! tllllti u.mt.a-Lr rI .. tl) flI~jr limo) ltr'1ol Ifill:PLil 1tl11llo:itli II t .. ~m' ... 'lr.rt.i ... jJd lni""'l ~r~bilo u"nUttl.-"l.nt.li.! 1J:'I1t1or'lh. mJl j .. r=J-"..rI lui1:i_ rnr:'tn.!

.... J."-":'rk~;.I" tlLtj)Ir,t:. ~tiUllUflJl~_1TIiIiiRnI

~~~.L~~~~I:;\~tD~"I~~ ,.~:u::m~"~~

I'lnm I ALIII.111 ~JIi!'I ... ncu. Im.to II ... rm mlll[fll.l'rm. 11'~~mll~ ... ~I~~!:!:' k'n'±q "1 ..... I,.J"l:I!1 I"Jrt!"

1]lIIliIiiLtl.lIlo.!,,~1cIDrr.i611~l('il. LllmlloLr:nr!Pnj:)trt nll!~' ..... Lr:tll11b."~llirn,~ll .... II."""'~I,-jIl."""1 iii ~ll'l-I"'" 1fL1l1m1ml ~' l~m'_ MIlIt'Il liJ....!..:!,tl Ii-l"J: 1l:1·1I.ti.f.JlI.~kJ.~.;1iliP~D:iITIl.l.;.I.''I.b.II 11·'i:r.'ltoir ..... 'e J ... 11"",*' 1Lu.~III1u.i}uIlli,:'tII'II11 P'rii1.I'lIJr" • \ J~l'llt~ lU'l': LJ'L'llntl wmm , 't:$', no.>!l, ... n;II:II_:!UjJliII1U.~J!b"ml~njJ 't!1=·,,fII>I J" p~~~~'" :!'Tw.ttTijll lmj1l :11:111111 d~kjWfJoo;l" !!(1IB1rtllJr:-IWI (.,.-:i

'[u II~I'II\.~ JU iloLiWj k.uJIi.lIE!"libcrn"'lWIlnjitid 'do Cj-m.l.Jl.dull:'tjldl

SlJ"tI"l.:J ~... ~ j:I! '''["!-I~JIo ...-<1 J:r~b l"'1" lit

~~~~~~~~l-f,~L: <>~~';:~ ~'~

rn J.iJ~QLJiwHlL!L. II j~ 'L'J."H~JLII" tnltrlJII 1k'i.Jg"J" ~ni'''t:.' .. I..lIl:l.i.'l!LIJ Ill .... J.I:o U jr.l,1"\lj. IIH'J\I o!'I' k.J"'~1 01, -LI ~ t:iJoilYW' ;WadnLh ~""'I.

r_~lt'I. -e- \"jft'Prkr 11' rm:U~jl.l ~ WVIlI ""'IIII~.h;

.Jow~ pu LllmLl I" IIIfIUI.I. kad.'\l r;L.I!I ~~ll3lI;I rJ,I't:i 1T1'11-ll"MIt ~ L ItJ~ ifl-.:111r11Ll r.l1Jilri fl~or. loll n"·I"1;;i ~~1", ~ ~ 'f1red~""h I .. u(tIiI;!'o n(IU1.! [)Qr,l' ~1·Lu. .'lll'lllilo I'l) pcil'll~1':I" doll.

t;J;~U~~='P.~~;.I~~ITI';~~..!

Arnt'riJno t'l'lrll'ijr1liCn ~ vlrtn~ jr.l EF~~:rlZlnlLi ,.,l:oK!oo- ~~IH"t!lIL

~rv~t~J~ ~~IUI1~;";I~~~~I:~rll~":;~

t'.ll"'~, IAJ.Irt;I,o.~iI:lo-lioLli"'I'1~rrllj~lll(l.o;il1

lESU Ll "TVOL I BllIll)'il lEDN<J rs ISTO'

.... 'lktll ~n;lo!~In'\; ~ ptt 1'''I'"1 m lmllo t..J. 'fM1:1 Tl'bD,.. .a. n ... 'l.~

allJrl.1i:ilI btl"" 1:rI1""'II,l."'" pl""" U II UU dlulp,o j:lr1 ... ·'Wlj Inil ..u"~,,, I [lr,.j~il t .... ,ttl:h" I,u",""

!It

.)

~~.i~1!\'*~~~!!\&~;\\1~

b.1m~ W'C J~ .... -mii ~nda Qn ~ ()rl~.(>1:ril'1"'ll1i1,.,.I,tt:-Ji!;:II~IJ!!oJo:..~FI;'I~1 lr:r.I .. LN.l.7.i;d[-,.l'i;drJili ol1.'l.llJ.L I [0 Jl.I!lt..\'IKTJTl PI:l

'"

~LIJ'J"J""\Jtr,<J~ln'lil .... "UllJ.~L:"'"IIl.i.ll'l"l1 1111Ul.IIIIl L"1J~·J±'li<.ili:Dh ill 1L!11ru~lIllllh rnlol]munli [1BnIl5 !II! 1"llIIiJ.f'L mugu Mr!i TIe M~Il~. 0 ;Ulid L oo~ U oWll N~~.u ti\.".kJl

r.n.-ill I ""-J1'-""iIi"l, o:d.lf .u pr~;nnl ~ lr,. lui orw1.lIII"l.

~r~nlr~!1> ~~~";;I~ll~='j:~~t:

en

LID pdjo;J iI-.'.L1;: I~-U- ~-n!~ ~~ maa

~ =>TJiW,11:'=.:L th F" .... ~1l

I ~n, 1i:.Ml1 mJl!Qgldn.1JlIfUl;p,"i'I u IU,'-Ilrl.U· II, 'Ui'w. 1El~J.a,r;l" \'I!'C"LJ1lL ll1bll t.unl:lid u AUItnIltl1 ~ "''' J..Ikr.Irn.-. •• llCldm.l. !J.'il" n .. oJoulifo! • kibult:at1. j~pj.o!Irl..wu\'I'I::d!lIm!.'ItII.I:;I<p!1ZZla~~~Ql~ i..m.!rt-.1JJ1 M.lus.l.IJlll1l.!il, j(U'I ~111.:1 ~ .... tb;:!_ I"f' l'fn!!:!I'EI oob!lE!' pi'! IIt:iJ"-.'Imj ~ .pIIfIlI1l ¢LIRi", w~! .,lC!ti;wrr" 1.1~ ~~ ..

~ •• dilil.l "" (J'J)AYill jlJlrllI!1jl! ~ ~rr;l :t4l,!1,t.umJ1l1<i!i11o~~Den'lllQN;aUfU!;1ll N&J.1.'tjIII'\jlll.l.Il1.lhtobOl~iIIfi,<loii~I:IIIIIfiIIIII. pilI!li'IJI;,_'U ill pTr.ch'\l (plll~~u1lifi.r:1m I ~llJo!JirvID linI!:!r:nujVl'l'" fl~ m~"IIl!::.:ft,l.ljr Jo:.>l'1 n&l1~ II :rn;IIjqm.J 1:i:Ptl1~. U tDl:ib.l~ tnbl.ah!r .1 ... ::1::1: L.j l.rll ,i''I/'l'h ... NJJl.:..I.'",..nUr.dur.l:.o:d &e);00J ~1I:l1P'ftn I ~ft.IIi ~m:.t'i.'1I!1,~ll'II"lrtF'1J ~flL~lJlfilbl

.t:.= 'I1.tI::ai.r!Dnl U .IV"olkLmk :a1:ufDJI,I IlUl..1:l:1d~

i\:,u.r'r:'I.Io~ rEll 1~~ Dj~ :liV .. kIIIr..J~Lilh...:l Ii I\lTlE'm OU:F~ 9U OO!.! do W~tlIr.II.. d4 ·Url RII l:iil:liml nip" 1m!I".., ("IIi J(f CIa an -r'f1i~ll""!lIr;] X~n lrrr II! Ji'lilqtlltr.ltH}l:t1~ b!:rj~ ltt""Ju .:J.:n..,1I~N uil.. Il,¥"",l:o I u::t..OIlr I""L"JI l1li

'"

KO[JKO JF.; VISOKA mAPA?

:tarWJ.l.jjl v ,~ Jr Ila Illl.Iuro II~ ruff ~u We1~..afoo..c,' 'I&.r.e krtr.& ~dnaI ... lIIt:1n1'11f'm.. ~* BIJ 1:iliJ lnDiUi1 .':i:~lb ~. "U ).t!U1) dD1;lIl!. U Ilon(M 1Ij1w.-I~ bnj,,_.wl .b'jd1 i.I.J,l!!:o,;,d" t.I :n.!'Jmn ~mII mit'U :lI11IItnmI. :w 'I:iaiIu!,,-

:t.bqjj n.~~~!llmJJ.ll'llll.;IIJ. whr wp:>...+Nl ~JI;!Itim, I..&"kra dIr ib J&..aarllP~ roo!!¥, "imHtiOphurliII".IlEOl!!~l'I",llrrnllR"""IIlJ'I"I" I i<=h1;W mu~~ ~ Iii "to fII~","~ NillliIIdM (}i niJ;'1

T'1l.';1lI i" .mll foll iI~F.Jj:' lI~lJ.Unj". u.'IxW"lS. niJII'

t1:~~1J:'''J~)'~=:;' ~~~!~~~~I

~~ 1I!I..,.f".. u\'III~ l~ ~ "uri", I IIIko- sa

PII.,~..tf1f1K"~:m"-lk1ll:l::l..l..l.ioN:.j~ ri~ ~lll~ tb ~ rAiiQ,t kh~ Imno p:idJ • .ii.n

~~ ~:noon:, J~~ Jt~~ %:

~'ti(J j1;IjrYi]I'n~ ~III rI1~ ~.I).~li!tfl.~",l;Jcr R..J.vLlJ d;" j~ 1J~ ,nIJ!!- :t.II;M1~L<Uil

Ca.k IWIIIL fi@1IlIJ;J.[: lJm.(iIIJ-:mn.~ IJ~C!DGYU 'IIu~h ... "Inn ~ !fill .. ~~ ~~t~ Mwb. qI';!,L-f"" Tt:t'biLJQ I'll ~rnrl J~,pnpill~ JRIIhD~1 ~ ;au.u-II,I.I

:rrl1llLLli. Ii, ,nlll J. rrla~"""" 1"II1>i, "1'1. II'.1II""'( l~ ;~ 1'\ Ill! '''''"];II ~ • ~'~ur1rlum ~1l .111,0111 LnT

:5l1dll Ip. ltlllL.lpuU1Jl I~I diIJ !liut.ItP.,.II LlJd.b -li1lUo

~.:::;:;:~~~ ~~~C =a~t~

1'-""1 o;"'U;I ... rI'U!l<l.rnlll UVltUl\'JJ i ptiIrnJtljMt n'h

~=~ ~~~~~ it. ~= ;;~:.t:\!:~~

rUllml''UllILtJ.·,'"

Mj_~.~nl:;r"'1mr~ i=-~ u:R fiIO"lRbril,l 1v¥.f111 l Io'fldL,Ot I"lije: pplMoIm lUI dl4lfJu(,dilj:\'u~IUI:nIlILil.l!IOI...,je;:1~.o!o.laJB

;::~I -:;~ lr;~~l.ru.~!i::I~~~~J~~

wW l~ ~. r~vtilil .'r ..... '! ",14-1~

l'M

EREDD 1.1 SVE MACHE?

KHI (I'Ii"trm~~ J1oI:'I'trl ~, I.I! !I!&...na~\.I~IlIl'fI::q,c_t\l .. "t¢o ,,.,!'1f:tJ~('PI~'~'~l.J.''1'11 I.il ... w;ili u.n·IJ,,:~\.m • mrmliUmUnll1' • I5..liI tJYIIb. k:LtclJ;i.J:nL.!Ji,LI:~...,.JiJ&l;I,'(I.lJI1II,PI1!l:le!

PI~UIl\il~ .. lO:4llla!(·"'1I.6l!'rlVlllrlli

~~~~~=~~~

It'pu,«"nlr ~lI"'I[I'm :fllnlrI'IJ 1 Q,d ~ P«q. ...

=~:utril.=~~~=~.~:t

mfJ:.,.· r:r.1I A ~d "\:1.!bI! 111:" t.ili p~t.L uU- k~~)i r~1W1 JU'RW 1lI~~"jIIl1II k11W.la'-.h:>P!-~ IlJt pn~-!Jj'"

K.it'lll'o'tl!C .... e am emu I.l:J:rtfdl ot1:nr.1 '*' dr.} ,1.11 nnu 1.,:u*L.I 1m] u 'IQtJIolnJr.ne Ilr.lll'Ll:ll!:rJr~1 :!.J~ll.!-

AAn IrnlliE p5oIl, l..4I::l,lo<lu!{I. . ..clJ.'Le 1:11 ~LI.rI :f;Ift}".'Iw;:Ii'!1D dn(l'\:ii 'IIJ't'PloL!Jl.El. PlI!E t:i.'lIi III wioJ lnie1" iilw1\ \'Jlhl:01 U ~l'Itli To1IfJn1tt<~ de

, ..

ZAQro "PSI ZAKOPA,t.f\JU IOCIS'ID

'01

~ . .

II iKIlID.I I~L'I\IIL

,

.• \11

J

". ~

Il'-o.:l .~ ....

TKO JE P"RVl L1KROTID KomA"I

OOAKLE'"POT1F.¢l:; OOMA(:[ MAGAllA.C?

nKI ~nutiJ1LJtJJ'\mpG_ri;l~ ..... ~~w. PtII!:trrjfo,iru" ln1;1! m,ll,gll:rlltJi. nok". I'WL pr.:lm_t,.r, -I<fT1IJIIIIk:L r.lI""~lTlIIFtllnI.i-,!I'II!. U !J .... 'I3j'!'!1lID11i1 ~Hy-1

1.1" ..... >1 .... [li"'l''';Ic!IGZI..IdiJ!dd,M.bf::~IU'L.Pftl\!'ll rlJetll:DlJ:.

tlA:.o..oJ' ;ljn ...... 1II1-.alJ{rt!h\ln1.llrlivlJilimBgl!l_

I"

~5T6 LI ova SVAKE GODDlE VUNA:1

Vtmlll"llJ[rE!tl- ... cllDob'1:ii~'.!r;n:\"'iknI>:!I..j .Juti;jt:1j UoQ'ElkIdra.-.d1llllflnol:i'

~h.~ ..ro.t:in'2r ... bltno u pro)jE'lie ~ NIDU~ wplIIL' • .bh!! 'Ii. .. rll'wrirnnn 1Ii..<'Pru.j ... potr,:bn.ii.

NLI..Itn- j'qo; 1Tf! Zl'I]i II&d Ji: i',;''''IF-.k j ....... , 1'11;1< ll;ri,Pltliiliirl • .rVql A1ijiJD18~1I·J)d..:.~RlII:I do.1iDU dP~ ftI""":''k m;;erIjlll(J. evou ~[U WM I mllR ~J~ .*~ .tclj1'!iA. ~ I.'J

W'aciJ li!llrujll':cb ~ .ftodL~ ~ 5l;."1'" [ami!

JI!Ida ~ blIfI4Il~,_~'J*6JIl [ .. ~ 'l/D1Il"i!N'Ptij:..l. I'liafiuIIr!l.U:II1Jli.II:I1..1Wa ~rIlIdninll,RQDoolll:'ll.l!a~dII~'fIiI;:il'qo,r,11'" L'I tm I~ ~kiJl:llil, J1t1!ind~ Qe.ao. lIi:tlli.Ilr:l J

rnl~IL" 'IJ'£E&~iI_ N!k&!lI" ~o1llk"-'J'l,J (I!'Illl!Iru'lm ~mrr.~II~~mI!i!IIm .r.1dMi'TI~~ ~""'-',..mcrtn.<J"'7I'!;liI.~mllfti...wL ptIf'i~ loa S!'DttjQl~ 11; _.Uri.", T11.l~ j,. rill ~"·IJ.ob-OOU'tI 'I'WI1!,,ull~~IL1J.«1tb<l " .... 1 ~TTI'j~!

ltA1Jl'lr;!ln;I~IlJ1.VfIIoILp.:_6WIfiI1'CIfl_rt_ ,..wr.r.J"-II""i1I~""[lII ... !w)tIJUQ;t.r!.!lor.Iijl!tlWII~1l. .lw.UoB"'_' L"'I'A:r\J'iodn<> dl'.11r. :ru<lt!" ~1J.III" ): ~ 1II'tIAC.r.lp~\"UJtI::"'nJI'I:I":pturl'.n:IrtJl"T111JI rtj"III~U!fp~:r.:HT1\11-

am m EVOLUCl,]A1

U pilf\i~jrl"Jllll ~ .r" .'II!IJIJ.5lIj ~1!.f\Il"',_j1llnfh 'tJd'-Tfl~J ,.tI.':1.i.II.~ ~"'" ~t. "'~lPlQ u :lh"11T.l i1rrImaJ ~,iw Jw.t.,~'"'llII.:IotI ~.l_" ....,lu,",IJm_ Dt'l'ilt III ... ·,"'--ii:WtJt1l1Jt.'il\."ll'l'l'IU Ilru1ill".-!3la !.II ~j'l,1. tmII I ip'J11::J ug-I~ _I:IJo vP" IV ,'p, ji:r lifmUJW1U ~'" jIi"I lftIrlJlI 11.''111''--'''''' l;uT.lL11,ri ooom'W11J} p1+];1 S~'t't''"'' T;rI.J1n'~.

ThrJJ.ii _~,I~lI!Ijp lTIdJ i'lill LU __ 'I"'''' bll,jb- L ti·L'''~ wl.;- floinoillli fh.'"!I ti;III. !Ii:'o'ljl!'W rar;1kt

~ff Trr~~I1,;:;=~ ~j~ru !'~~ ':T';

JIfod'll"~t.:II1I-L~:Js ~.11;u]rl;lol","IJ". m.IjJlJ~1I1

f~~ ~~~'Jr~~'l~:'':~

.. inJ.IowoffiitSl!lpClrt.1i:!C\u:lp1'Q'lo:Jll~

P[l"Ul13 ~'M-.-rl)'i r"'''!'I1,.-'1JI:". L ~k 1io:"J1ITi.~ liz ~·1r;1I!jF:~:h"!t1'l1I11o;"Jll)<:~I~lkR. ~I ~LlII!'.!Iu"It:I..1Il:.JL

~~"=!~1J~~,"~="=~ =l.MJ::'~~·j.:~.-:~r:::t::h

Qjolilh'''iI hjl;l .. blil'IJ"t:i:DJnIlZJI'VI-r~!h~ ~j·1D ~ ~~t-> (ulIIB., i,]~, ~1'od,qn1111i.\{ri.IlI tilJ.l.o1.e,

'"

ltorA..IE PRVA. "KOlINBNA 2IVO'mlIM

KAKO ZNl\DE_MO KA..KO SOU [ZGLEUAL.I DINOSAU'R..I?

~~~dawlil!_~uripf"i.,pm l~liWm n;]I ~_j JHijr (>]-pJ-b].l ... !lUI mIIFft~Jl. ~ ...... , ',III .... J:inJ~(llFnl~PliIt,..,l,rl,lI.l.J1 ,illLJ,.ptr1~1'1.0 lDmItli Td~~!l_liQ<llp:tlu.:IilN. ~ prtlo: pll$Llolli p~ ~ ft. Z!mIJL fKl tIILk I pr"ifI:! pnj:ll.lII! N!kih H\I'II'llItpI. lain M.O:rn n ... primJO;-I. ~ :ntrn, kmlji. wl¢lnwni I .. I,--,rwr n 7-EDJj; ~ ..... i p:"'~'liU" fJJ~.rtj .. Itu'll, .JjU;i 1.J.tJ~ 1 ~1~~t.ll.r.ll4-Ii;D If lim ul ....... lnlm ,.~'«M'......

:!I-w '1h111J'1'1r11 ilrtlml' U'Dm.II t1 dirt.<'i,'ltLr1I1:1111 - , 51oVltrOt>\7J1OlJ9IIl!'G58IIlolU-!1'W1-II(IoAll-fT1J-Rtr.ll QIIn.,.n tr;pii;iToI;IlJJII f...tlll ·10 ITlr1!'-r ","II 1omr-l,j1ll "1!..,;,I.'1 .. 'k.., .... ;_t'.i_1nJ..I6r;f, ... UVJtr"-

".

mI¥1 _p:rnwCt u LmifpT1u, 1M1Jbj_ i'tIIr1tljo~ I'IDIlI!' ~lrllii]l!I·

N",j .. ~h rn~'ll ~'''o;>'''1 rll "I< T"-Pf"'IiI'P -<>1""["1r ~~ .. I ... L oMt.;o~ ~~'nH}' d.iji!l"".IL f1JI1'IiwIkJ, tJJ~: ;0:1:10 su u... .uJ.1.J.1 J K.I..tIlW Zl'"I..II.I,\IjIt{i<:'l\.lI!L pull .. p~,~ !@o Nnltill', nKo~ I"Ui 1:ilmD\r1 rqiIl r!"Jmr;;;um:r:IY!

J."~~;~~~~~["1if<tu~lr;l

1~\1IJ~1!IoiJ t];uy.D. I ~ d1r.oJ.. .... 3b:i... ~lQ ~ iI"tIQ~1LJIII1.E!..J,a1l '~_F~llLlI~.d •

~:tIUU ~~(!:;, J;~'~.1l~:~::r:

ttki"l1Ifl mn~ ~ ,~"",LJ..Ij U samenu 1.1: rIj"1t,n'I<1f.~l"iU:nt1III",1",.,. ....... ~m"""url.!i!:,.,.tl"_

,,'"

Zemlja

i njena prostranstva

KAKA V .IE SASTA V ZEMLJE?

J~.Id ;u~~rn~1 ~ ~~, Ifc;'""IIIli"'JVoI krijlJl.jodflJ'"..lliIj(lOlllu...III=bLjIlli-!:U..4il~U~ ~ llliiK~ ~J,,~n.,.1!:. NI!iR' hll~je..D-"":.t. .. Ie '1I~;c..k!i:JII!IILl~"'iWk~~

_ ...

Po ,,"1(fn1J~ ~uiI'I~ ~'I'T1iji:l;~ MI dlJel1 po '~I..I~ ~ !l:1I!jf"i~ lQmmib.l!e!lItili LL ~Ili~ ~ Hi':! -pMwj;rul.,. je !IiiIIU.B .... fJeau tel F',jj~ko!. J:iUn~ Ie

..!..Il.!!li-".lj od "rlu 1IIlh!h """""I-kJ I ~,I::dDj.oJ J~ h,l'Vi"r.mljlil 1"rd.w.. hllldru I ~II.:ttUl_ .. ..IlLw;ri!;l"'1 )r

~~~~":nt~t:Q~m~' l~ ~~=

IbJd.,lI.LI1~!J'kr<""l!'1ll!i('1:owEi~J~SI!! -.ll.!l;tl1-j11'ld lIl'i,oLBi'lklh c",.,rt.Jd 111i1ibtlj1j(lMl.,

'T'J", ru:i lmJem l"..i1.5J.J.J IlIlJk ...., Ii"lrl,*.- OIl ... b.i '!.~ imnIB:i:f ~~"I:d]e!!llbtl!l'l.u S~ U Jf'i'~"'J ~ hal;m: mlll't!ni!~ !lOlL IrIlIIi o:I~ l\'.IIr I !Lv{ m]QIm:.:ml.

""rl}L-i6~ UIII fIlIb;:j CI ~ ~bnLIW

~~:~!;~hI~~":~~Ll!

15C-'ab.ii~""'.lilfllli..-~oI')1IoI;t ... i::Ioa!l(l L.il:l'l;nlll~

Mi!dJn1rn Illro i;JJ Er.'f.l':IlJJI ~\.'.(I"" ~'!;U I»"

:;ttLII';_~:~~~~:~,,{:,,~~:~

FWJd!b- I'- :mrnl,ji iBlo kIi:i;t ~ spu!\'. IIii.d ~ .'IIiJI"\'Ji __

~j~D-1:~~~~~2=

\tr~_ftn

:N.oJt ... Ik"t'fnl" 1Io1'I0lJl.I I'>CW~ H.a "",'!:.1m. 1.1tu: II.U ~I.l!il'" I-PJ'M ~ )ill! ]Ie Iku!;l'lioilil pov.d..m.lb ,.,l(Ia. .. ~In~ ;li!robljill~ 'f'1oI! krl;7.i: mi~ N"E''h:~ pi:tlr.-r Itm.j:\o i;UJL"'~ r"I"Il""", JI.OI,I''',-1j1' Kmz ,wh,

=:~=~:'pc1~~~,~dbl:I,~~~

prl:l~~tI IIml' njlll nB<Il IlW :~ I p'1'eI"I1~1:n1 ~......r.;.~EIl

~!~:Io:f..a! ., dll ~1ojiL bp ~'~'I3'i' I!:njn ~1jIP' ~ ~:'~~I1G!clrj:I. ...... II')"""f"'l.,Ojj[1~ ~~ ~ p~ diu 1.t'""Yt.~ i.pflh. w.'~~p m:i,.,~ 1VIlri~,OIl.ll~"".IIt .. ,." IUII!tdJ{l.r.:til:filliJtJ,1r~ll!{jl!ITi..h ... '1j~l'IkD')"'I"~'" I~ \r<:ldiij~I(jIfll.~I.m.~l.llkiop-'3Ji'IIIII,.,..,t hl''i''; otI'IP*" lrt91 "" l'1.II.:D'follj1J,..J;1d!ra;mItl.

'NIAli'h~~'(!.~lL,It!piillb~1 Njltwrd ~~ Dtlhd ~Wi III $~itki_ l"'IIEliH~!:! boJo!i 1'[0 ~l'l IIA dnS" ~ iT,a"ljvlI)1JI '1.1 IWDIIf 2rlJill 1101 til .0- f'Ii ....

SUJII!:Mo :nram ~~JtI: Fl~;I~{]'].,._)'..'!\~ olt,.. lJ'J] 1:nll1.d'lllllud luljlh:if.' t.i"tuJb .h:ilI(1 dioJl.J pm;;:ILlrfl.,. ooj..! J hli$o\ a:jl!lj.

05~t}l!llil' ..u ~I(I' [iii [lizlj~l!e r1ii.ijue~ JerlWL mtllo,&"P'At'1t11 r"'E.ld:ilPfTlm~lt~.rnI",lIt~ J" rXL ~ .. T-,ij ~~lIil' N dJlVllQ- nmi:il'll YCd..1, ""Jd,laI' I ~ L11 !FU ~1111 .II!'r'~'" :nlmllnJ" ! I:.Ll] .... ,_ j'i:iUo:I k 1.IlII~~ lk iIJ!I:lj!.. ... '.""_ ~~~ ... 1 .,!Uo!IjoI,'\':Ltoi Ili~~ S!L"utIroe-.h:it1i.~ O:<:k.:.jlh ISIJ ~L'II!! IlilA1 :lI.J:lj:I!r:ll! ubttnn SU cll::ri,J,gk' ptai!.} 11.:1 IfI'I If!' tlrmi.-1Ridrrv:! ~u~~lIedRlse,'JIJjIlIe-JX" knriH.m. pbll'1'!a1. te IIj1.I f!J k1"fJiill.!i 'L'iI.l~wI- ill

"']I!IftI<I.'L, ~p'~i.-neJI.!~;H·rr.I. ... ,,-"'I't'E"L:itr~r ....... "'ptrrnae 1 pienL'.:£!l:j!Ik

fiNS!' BU~ .111.01 .c.::b.d.t_ km., ~iil~r,rLLI mU.g, 0012 UOOOl!:OI IJ :r:!'!II'IIJ=L. 1111l.,!,u l2hu&t1o!' LL:I r~r-<fiI"J'lnlll.ir!l~fI"'~1rt1,ii!DE!i'l'n5LJ.

• ... ulli:n.~'· 11l III'flli!itJ",Il'" ~UlnJ1.t', • ~ Llob~t, ~!Ifrr." .,i Jfrim.' ~ !l-~lt.

~u"t:o.,&t.lJC!fI.:!.,jr'I .... Lu.dI>IlaIllr'i!"rl'lm drugow QtIi'illullo1.,lluwd::IlUl Il, fit'oCIt..ul!"l.1llIrIKtIJIj, .ali ~ Ih pmuII'II U1 bllplina .prd'i'urili ~ li,jlimT dllJTPJiTij:L .)bID;. O!l@' R Mrtlo'1llj(.l _,l!Ii!l1Imurfl':llm''"tJj~."IIj'l".'l'-ilj ... nll~f'rlnxIf.II'lJno~_1.

Kod ncl!i1l:i II;tl!tNII III' rn'iruiIIIIH. ~, ~

=)'~~t~~~jIT:' u"h ~~~:'Kf~

~1I'UX1~ mJI!rt d:L ~'r.ljedJ U;dVjD.jJL~4 Ib, "LJJ~ H..~ Lh ~I ~.""..!l.I1! .... rJ:idll'"

IX'mRI .tlllllilrr ..... ~ [~ibDl.'ib ~'I!.. 7..i!W1b. PllM !Ht,li1bn:o 1 1 [Old.. FH""l~"'I1i IfII '1~1 da eu ~ ilillM'\!'l olnLf1 I~LnJw. p:ri:rr;Idnih lIilBjl i JdbiLi 'S!fIr!. .lJ:iu- • .d • UIioI: .. h nw-<,.j, pn,·~i"Jl{,qll 1"10 ~Dw!.." 11t.r.:ta_".II.1'!l~ bo,S11I t..tno. reuM"1'D ~d1l~wlI

P.L!maW-olrmli> Ill~Fl'I""ID'l'rivllIl.'t'1LIJ::tJ1Io!

KA..KQ SU NAS'TALI Ocr:A..Nl"t

lCQJl IE OOEAN NAJD!J:Bt.m

¢mlcl1:dalm:!I~~{)rlnl)dJ.bI fI~dI~~8o;Jfl1'\Iim.I! DIlIJIHEQIDIJJli31)[Jr.1 m"ltlTJI :pi1!io;I:i~ JI r'i'1!alflJJTl T~ IJII! ~ur

="~"t~"~~=:=~~~~~ r~lnI~~1

ruJ~Vtn:l",cJEfutLtt-E~I~l(pjolll111"i:J.i po..! pr.ivTP:im j ... rrJ~ se u .l".lJo*nIl ~Ioo, .. dJpr~~ jIJI' tu 'lll.'ll!1. ud Jlf,(~lJE!I."i o!:nlJI'R.n I l~, kc:iQi,-.;;4:rf.l:b;;.--.:If1Ii~1lIL

111",,1 Lk;r. rikh trmU~1 Rlf1l'JGJ' ~LdW 'lDJE::!!III' L1

~ p~lI'd,.bt.J:I.U u;;mDJ 11ItUfrw..1II:aD I I'IJLb~ 'L.A,l.!!I~~UIl ~ l'l~ prn.,JRII .;1~tJ Im.u. TIhI ~ tm~~J" 'lil/J [~ 1~, 'l!JL1\'~ pt'$j~", 1.Iubb.;o ~ d!<I~"'III IruRjlirng oecena, IiwJa 1:fil,DII! .l,:DOn 1'IlIl~ Aihlll''lki ~('! Jl' lMi. !is 1red2Qum dJ.J;'bI:raUm ua :t;:;!J!' n'ir'1 .... :e.a.J.tifkI[lJlI.lr~ii:D..I_Jlh~,pna'~~ o!i,i;o!.ni.i.;o:o;m'J ~ rnrtnl

Niljdu~~ GO pq,ac. ~I" m~ '1.1 r-JJw,.;m '>L'K.I'i1ll ftJIl1u:i,__'" bt~f CiIlllI'T1loJ 1 ~ II OJ"!:

IR@\.n_ PnRI~ ~ l"kl'rMlJ«lM"'~ oj ,l\UJnl~,. :IInJm «BnU ~ lOCi 1!'urtt_1ttU, duhnlw 1I';'1~ mnveu,

,,;;

~'j.-t1l.1~ntLl.wil.;,"!r:i ..... I;f~LJbLtzi"!l';!! .......... ILl\1t.ldltant:l:J.L'i.Jl:OaJc~lfl

.ctMJ~ 1.~J.Io ftR:MII ~ kWI' uUl!II!t:I~ r.LI:I 'kIlmlIS~..r...IiIIi!dbbQJl.il.Kl..imDEvrope,. .JI:'r ,tmnQ :I1mBki \!J~ ItI!I ,puI1:II ptt!l'llill ~u. 1::tro 'll F~'jI'["IJpL,

sro IE OLUJA1

?~J~ ~"r~J:J:',>[=",7~~;r. J;,_1.. ~J~~lt j

Olup. pnnelu..~ m'l' .. lo pt;;6thm!i1Wod :Iotr.Fti= ¥ k1k'-lJ'l~: \u InI t'rliliml, i!rJl'~ mt",J v;~1 k~J.L &it' ~'\I all.n !ffi<>dfuijn IQekJ! rmikr1j2. '11T1~,...,.£ojJ111li<l::l

'"

;!'11(r

''''

Ki1D JB NASTALO LEDDI(J DO1M)'

~~'l~~t1m~~i = ~ ~l~ ~

Lm!arl1ldu.ba.;LUPI~IIlDo~I!_,'Li~'" dril;J'm.'ir!l.tl:n~I-".!..II.j<lllu.~·!I!k.nl:JI!I~I;r,;:gI

o.:,!.,p ~JI.I QoI/!ib- 1\lP1~ ~k. p:un vlage, 'PJdiW-_ ........ wu Kadof~~J,.'II'llllmUl ..... (JrI R ..:lhl:OOL No!:! nltlil..., '[i;!I'Upunturl lJJpJ! ~r.!II; \-b. 1W!~!,I!':Udr!!bIt.,.IIIj:[\l ... r1bmru'l'Ocl.l:.lI:p.;ol'T 'ri:Idaiilll'lI1J\inAr,,;·~~""'l'1IIl-lrrll:III[oJle'Iu.p') VLJd,[- ni k"ITU:I~U~ jt!dll I ~"'""" 1;i~1I' ••

Svi III 01100 (!IQ1fti<lin ...zJ~Lll I 'n~.~ nn~JlL 511UJ lIIW11L Ul,<l~ 'IIU rHI-i"'~fl Dl~ I"" (If ~'I'!I:1'1I;fi;I NIi TUUMtim'. ~J I.=~iu.c:u:LJ.II. F'.~l~Q\jjll!d .,;aIlllitB;IiIj.eruOdrWI_ tun; t~ •. ~ u y.l!'iknl ~ (IT.D~tu.c.,

NljV1i1 '*'lad o.L.i ~1.rI kq! t!'LI1;1U1 ~"! 1.1. JlD1I.-

lo_iJ" tIm:ill U vB1nl 'f'''' :i'ij do .IJ,.() kitivm:'till1!! PudlJr QI-killOLl N1jv!t1 •• -Ir.4.wi1 al:aj.wt". [](I. :!~, do Jij Id).g~ rljiW(:. 'fO~~ .I'J ... nJ,·1ld .,boo.

l!~l~ =w~I~~~~~ ;!~;::I~ S=:.

.,bnrlCl lU pnjn Su:rw.,\.'A :WlIJikil.

r,.a.lJjt.r.llu" ru:l1"fW 8LJ i'ibtad ~to!!a nal~ Jm "1<,, iI IIilfiml!'lE'll'iDmP Z£lmilill i '?'llllll I!Il' ..I;'1;c.'IJoo. jJ', •. rlrl"(lISimnaaf" L ,&:'i:~].IJ.J"'. ~u'rIIJoL!Io1l Il.J1::uip!lpl!fj a, ctrn.tr",tl,Q,i l~nn.'l!lIiirll}el:l-ftil(li!' p!l1ui."IIiIT •• ~tInflJrn,l.lIDl"IIIU maJ.GIL.L, clo:u&h

::j~~;~ e::~~~~ Svl <>vi

NI:i!::L..,bJ..o..d!hJ~~;q;~ijil!-ljo'<'o:>l'l"'" 'N.Ii1'llKl 00 IbJL"h_ ,,1ll1l;X'L1mlIJlIll"' rg,~1II!i II. do ~

~n:h r<'~ brtnrr r..!.:t.1tkll: ~mfd!.l 'mll~ ~ .*kiI.,,~ M ~LL. Kfiod 'll!.1:1hlU..~ UI tIIlJ1Lnl U~ ab pvv!!UDJ u.. 111 MlorII., .a...t..I:"1I .... ,mm:.v.nm-

NniobltlllJ'" um,m ,]I!! Oll.llo 11;0,111:. lIE' vtdl llDIfiJ L ~Jzjllb. 1.1 ~;, BI!Id-ruujim 'II'1IIIlrnllll

=~~jr ~~t,,~= ~~l~pn~

... ~Ul,.:.:...t..

r.llll~~'" u J~ V;(!11 (oI!i;!t!; Jd'~=-..:tg ~ d:)1'41 tJ ib:n bdt.. :h1l!(U rIoI"t. .... ~~J11 UL ILIMII_ Ui,04~I!",.D ~tihlI'JrI.OofI_J'I.!1.I'lukl!!r.mJ.:!r;[irnI;,utillrt:n.1 ZiiIDlHI ~ ~ .ELViiJlll LlillU pn~ m~" Klh ee ~m~.If ~ ht~ ~ m~ lin .,. ..... 1u;;r;~

1'1~-rIIIRfl nd I\P1m i1"M'~tJ! l1.i~n'ffi, 'l'iI:1IJII) j.Id~ lit' ~w(h"J~ FlI-io. do;:rd.lnlj~. 'VlAinim. U'pJHIJD" il'-'tnlIfoL:zEti.1I:..1m • .Ill,tfl!t"II_nWl!!Li.

u~ ~ ptdU.!.L:> oIL· Jjjj m.:Iogl..i III ~Lll'r ~

ru:!Q1111 ILI:PllII~prLio.l'iei~.I.

tewL.:olWlII 'lode: j "'Wl'lI

sro JB ZIVI PIJBSAJO

lE U ~LJAVINA OP.,a5NA1

~ Ijllr.h th·;jrn., od -.tnihb. Iud ;c:l, 'lftijo'l!!l'nr l!l:mIJIIVIm! tuiu tmIJ:Ik ~ fijibot.' "lmu.h JI'\',rni'dL11im, bei::rJli..lub.n..J\if'u. ~I,ILku 1lI,d ge!ruje: 1P"'fm1)dirr$1drlr.i.[l!'!LlokttJIKII.Y'~.'km:1ilI I.'¢ jl! ~ ... hien, U!'IJl'I;[ lie' ~L1j.1! poI!:iJt" IiU~ murtJ .. brr.I"-;c~I" ~*",,;z]IIJjr, putll)l.!. 1~rlll.1,IiC11 .:of.kltJJ .. nd.i'lJj~nfl!.l,

1"Rl.~ 1i .!e bi:.!jlllu Ifl'lIlTIillT J.tm1J ~ diJ ~1IlI rllnt", i'r'itiJilii ~1i!I1.I • .iIi pw~ [ o.blu .... U ~ 1M! rlJt;:~d~11n.

o~ ~ .. blOi ,.I,·kt-riclmlJil.J ... .:M..,.;rpf.rIri~1

~C)T~~~~~:~~,=~=~

1'J'II;¢rIkrl!ffitt.j .. ~I] d ... " '1bl~,:$oati " Qb.lAb Iii! -Zli!_mlJLJ U.t -Mill: 1110 Jlm!F nil <,'!:lll.k!

z.. 'lTtij.:rm: '!I~ u Mi!uli:l:m j Il1I uml:!1 ..51\:1ln:I11l _ .....,:;.J]~~l~ m.im;tl [jJp,;,iu~·tu. LlJ nl'J;:'nit,..~) Ka.:l mzL.llCi IN;'l!" nJIDIiI! pmUule ~LIw. 1UJ;JI\.;lD~ h'kn -kwlL.L mJ v'lj;Uil.~ ~ ~LL. :r.fI \'I1J"fI'uo I pNfif!' ~Hcr1.ft;II:I~ ~ uabir ,Ul'ujl:.lIlC'su-r: •• rnw'JiII',f1L"nll!.!f.o!, Ittitt.~ ~'j<lhQ'ilJU • tt\!.rlCllJ.:I baJku. Ior..fii lliUJ'I'amt! ..grmIJDo,""l.Dmll"

1ll!lItU_r;r,m:lrtniRILI ptrII'.I'SInl., t;llk ..... I fD.II;"-J" jUne." nrgr.. u ~ndl' JI!!dffio:)e ~ ,.1'nl[1l lflii ~~ 1.1 10m .IIlO':'):lI mo.rJIoSU bjti ~nl p{I'_"" :!IE-;t,i\il p1~dJbSi PU~IIIJ Il~o '-uti...

~ IE. PI1STINJA.81..DU..'!'

.Ali. [I' I'i .. :.uI..I,~1 .!tl. 'I.l nl!"~I* • .,...~~ \T.iJ;!!J~ 1!II3IIO~~Jr(rn:rn,j~,L·II'IIIJ..W.1m"J(4 1Ip;:.biti.~t-.ft:Lk.lr>bII<;i:il\"ot.lll'k!rIoJi1JQJ"b..I!.t'I:uiI ~-nllml'l1agf!

:II1t.blb :m.)t'I!.tll .. :t.tr.rQ~I"g) I.p:.p IlIti 1:.> IilltJ YJilbna.

'Ty,I~~ rtUt;,.f.lllll! ~Ii.li:a ~ ZI!IIJ.l,Jl'~'<Jr .. l-A :;-"'" _~ide-!.I ~i.1.InDOJi, 1!I!1J'lP£:!l"lIItUf1l i~""'T'~ N!:Io dll~Li\i ell allo '31] ~!m>bi.~ po. rDJ LI(n 10»1[' t1)lOO 1"I[}1,!iQ1f'C1.1d1l ir' 1~1 ,,;.,tltru~.'tllll"flll ~\1I1!n.

'JiLod III' .-djl1r .. I~L.HDlH, ~8e O'W' .. .Lpo~

re:':j=~U!i~=i~~ ~;'I.'i,pba""t='~LoPl=~~-ragn:1O ':;:

Ii<llijr"llWl}i.~I.Id:~mja!llu:trt;:,'t.,u!;,l ... r""M~~"'\IkPtrI

'PI.'p:~$!' rmo~.Ji!rl.II o,UJo!.l.I&, 1~'1.D..III map, J::rI pc <~\.'tm ttlJO!I..I.UmI! IiBl8TiJ.1m!m rritEll~. p:o 1\1'" 'n\'tI~1Io 1.~ 1·ri5!.e~~0I!I1' rA"l:OJl~ '1.1.1""''"- Ta .. .cnJI1idl perije JJ:Itl1.J' pul!ql,n:o a1il1':n ,·Itlh ~ll!lb· ml!'!Il liB ~ VrltJ~k 'IJ rr:,~,,~r"'OILru ml{rpI.Jmc:'

, ..

".E1jl"!lr- ~"'";' ....n Nt fvnit* It:L~. '-lllLblJa II n'bl1\u ....... !luil),l) iii ~jt;l tn.:to.1fW dnk .Im.t. ",!no

i.;r'llLill<!luw.l.tmJ.lilL.1 ~t..o.O'O • .-q,plLtIl>"l ~I ~ llhllll:H·lll J \",Uu. lullli'r:l.t!I', 1"IDIi'f"lJI"f.I!11 "l!jnnl-l.

l'osro;rI Ll POLARNA BVJETLOST I NA mcm

/If~l'IJ:.I...!II~'~ aIIofoCtl" ~J:-jrl&'Ctn'i.:!r"'1'I"'j.. ~_.ljtrrIQI.l nil ndt:. n~.~.ualL llII~l.n~ :mm; 1"5111 !LW:"~llm ~

A:kt~ !Ri lr. :IIWk1.~ djcl.ri ~ ;gll00\"Il' .Il!'v ~li:. ~ ~ Im)2 nw.1_1Cdt!!r1r plinnl'p. ~~

ULI

~d. iiC"'\O'llIWI ~JtU"DU'. ilIIIII ai"oIInI .Iu1J.r.I". Th Hllttl o:i.u """ ~~:lrulor f"JUPt,ooLl,lu. nil r.iB~U 1~ IlldOOb-OI..1tJ ~I ~"lril.1I:I ohlllL I ad 111 uuhiur'u,l kriItll_.

Mollikll.l.an::BE-:J;eSllBID.jl9llIrl:jrl::!.mjt'C'-(tI;:1II nf<IT14"1.'OilikE.J ~ IIl.iJ.JJ:1Jl :lui..tb_ 'ZalD.. Jmd ~ fTVII mr,!nln.L] .. krlIt..il..lhlU.. nHlLl!lt.id ~~tl L11 lJ'1I1!tr,:!."!:' lh "'§It~rlllJll ~~J1I!~

\~lrlI:.rj ik=Z:II.v. Il"Irntva.rJl: 1I.~;j~ oaf..rai

*

STo JE ROSA!

· STa JE UUGA?

~:a~ c::: ="b~n wtiimJ

N_a._ nHIm mJesi:.l..mD il_no'ljll!:!:u ~ *" ~ ~''i'1DlI IIlliIill ~w. E'e;matiil.alwp:lil u ~I!!I"\\QIJ. re I kOrizrtl~ koo, "odlt n mr,Plij~ ~ti~~

.P:n!fImtot WJ.:IlII. 'DIllllltLn ,!'!lrltr p!'l"lilma11 .,.~~ .. 'f!I M! lof't~;ltk!i F'n,pniI'" ~ !J.I';'Eliidll h;ru1jlllu :IIl'l."1\"lI'io.l j~J"!1!! ~h.!- ~'1"pI::\> I ~kn bcnl!l WII,.ypnn Fft'111%!. u~dutu_"trI5e "'lJOIl ~,~IMr'.

~~.Jo!dBn....el.Um~"llL ... rp._..,..b{lo)II

101!:fm,~r~~:;:~ ..z~1J~;mrjo:"~ fll

VI'!I!!iIIbI!!I! pdU~...w- .. t"mo1l~J,Qj~m1L'_

'I<

UII~ik'$'llll~EI1"rijftIj. .. *,_Pf'd~ 1> n.u" 11111f1''''1JIl'IJ~Ii.u:~~~I'':b: ftlh dij.dnv.l!l ;r;i'T'I'llto:. ~r~ ~ p;rill~ .. dh.tio~1lLtl ""'111.-* d tIHtim ~f:Ill.

7.¢nlJII je IJI!U l1:li clw ~ 0011 ~()o iril~

~~~'~~:j'" r:t~ ~~j.. ~P~

~ rdJe Lm'UIt~))j.1.iL<L ud..lJ"~l nd SW1 r;;bH!'WITIII~"Z.!rnIjtJ:J.eCllll5ii.l<::ftrDw'1)i,q~ llko SIJIlL'1l Znlnl!n.'"nft:'l lilt.! l .. u'N'lllJ dJ, J" I!~U" n.~ut;g_:.!l I jII JllIpflJB- premJI .l.o!mJJl(al~ Jll,JllI!:i.ii.o1t;", S1.lncll

Duk II;' 7-"'J11ljll ~~ r>iw1 SUHnl. rQrng \. uYij",1o -t;If,lP~ II 0!!1WTt ~.TIII P'mrut L'I"iJ~1 S:j~!:l'1'IJ1i'H, ~ 1-1.1";" ~" J~ IIIrj ~iM SJo!!IIW'I1' p..L tbI!l"w ~ S'UI'iL".. .. '4 o;!IVIT'oUI

~~U~Il1~~~'~

(!:on vtndi!l 1;11DUJ.. II. Jmd J~ IJ Lt!!IlI_.IUJ .lIj~=t1J!!1J h..."ffi..l.!af.,,-I (;1ol.:ilil1-'~im~ ~11 ~ ~,It!! ".\.uilLi'lfl

J\&i!..l:i!.U- " ~t\Jlm (klblJ"'!,I nu1Ilhl _ijU1

ZA~'ITI JE NA POLUTNlRU TOI"LO'I

LNJ!IlIi:J,> tit ~k"·III\'IPt'IIlI.u fldll:l~ ~ .. , ~ pcl'H-""~'pI'BIUi'J~~!l..Iiiiu&.·:lS.&~\jetw:1II ·1~'i!i2li.!,IIot1.~J.oU:!fj!!.!:~.tJllTf!"I ~~ !:ilJ11i1'(! ..... naluJ]lUlIBtu. uk_11N!:rbt.lfl ~1IV"·l;tJl:tiO'L1'1,r,1J(1li:tClp"lo

~IJ v.d1J:tJO .... nlll io<'!.¥In... ~Lw. H'1!I<I1'il'~ ... amJ~ pwllu,loio ?~IJ!"_' '!II .10* :k ..... " nQnrl'l1l JJlI ~~LI!JB'1.11IlJtl 11", ~JI, SII,., F 1 ]1I;Sl.u11'i..11o 'k.,..II ,..trvJr.l1R.1llupl.l.Ul.1lJ.u l!..ol~jll)ll.:!l,ll "'PF"U'."n.. J1r:111~ -Io'r:il'~ ... ~ ~~ 'SWV'IL, SQT.I~~ D'illt~ ~boS ~JJ!l1I;~ pcm1!~~,pd1DJU -tI.luJmLI" .till 7A:!1TlI,u ~'l'rnn. Dd _paILJmlll" lJo1le:iwd lUll 5111lJ poll11.nl"," a IXJlII"k11lr1 j JuiITr,od ~ Il4i'-J..-ti!rJ ~'!I~f'I fII'I "!ltJ;l; .. bti rriTo;!;:Jri ~" nod Jtla\'lIn i:Li.I mJplltnq k\'j:,n :D.!:I IIIr.tlJlWl!'V4"~1!~.'J.r1no:.

Tt..1I'l~!!1zl.W;~l'"'~"'I~'·'hlJ.,,;J,b J'll'ilfll .r,[;Q 7..oo1IJ'" nlI.JM.J' ~~:tl'IIi.J.~.,taN .. 1o~1 ~ p.""", ill! t.J d!$S-dil bjW:.I~1I ,:i~ I'Ixilne. .l<11,nDfr' t:hnll:t~ 'FnJ) pt1tmn1~ lIlo.'lJi!'. 1:IlIUlolpJll'

~J.t6!i~'1:KJ}I JuhlAlIg.,jJuIiII ~u

1J'llld1 pre:!.ua'1f:IIolu IlH-w 19:jnl.l. Ml I) ron p> ~'llMImMnl:J.DC1IJJ~I-I.;:rntd1lllD;ru1 ~11<Lmn odJ' .!..I t!:! rr-'~, .TIn .. ~ii'nioo ~,~ .......

~iiT><; I" ~loJ' ~-n..-d".I1'1.w-~lli'''?IIp,;wL~ .. rJ!atln.tJ.!I J\!!.I'i<ip;t pdLJ.J I ~tlifill~ p!!!dJ'~CI

~lUo'-lli_:9JoI'\~-'o; phi",) II..". Y1 .. DIl.':llll." 111'81-' lIlitn_1:l1 l't:idrutJt' Jru!~ ],101m. ~ LW;~E""t)!'I,n JUICI;]I 1.11;1 ilrrnt;i~UI. 'I'o'JY;lQiI Ani.n.r1¢1~ T .. l :o1r.lt'lI,,,ln I t1:d"m pcalu-W .. IilbJt1fl<il;!l! J1:'""""l ud [!:I.y.~ ~&:I~oIoj. [<'l1li0"", p<tdJ-~l"'S~I,lJ;.~-

t.Io • IlQaluJI ,-,d' As:~ ..;ana_ .:iImI1.B1uf

,ihlwnnll S~t"W'T'T'Ii!I Amtrikt!, I: ~ i Azf'~.

.5~""'~1'1l poilu. ,;J,.1IIwn. ypd. dL:iID -= ,pilUllO' ..u:n..je I POIT1rahJ. ~II r'!I.lI~ .. twll t;.1!Id" .. ,.10 ~ 1'..11. rill A.lt.Itof'~6ru.. lw.)L J.,. uJ!ILI...n..m j:><Jki........, ~ I a:ll!l'l,lmpaim\'!ltan, Sl'l';!LI-.!.Ju ~ ... dlJ(.,:hlndDP ~ '-~ 1l.Ju., I:d.;I d4 :;. kilr:. ... ~~,..() ~ od·~ IJ !'II'~IJ I§JJ!". \'t.~.p1l[J

OI.IW~'U~~~t'I:D.I rf7lJpt:Jt"" ~1,I1"111 lilt An1&UrlJi;y Jo lipod nlfil:k,("1 tl "l'Il1""TIII NI ~rlj"m", 11j".,m ..... kih ij!1\",llq Jilp,n4, ~ ... ,I'i~:u L'III'"U ~ -= pc J>('1.j d .. o;aIcq 04 ..... pn]rj trr,lId nStJ~ J. Mrm 8@' ~ti!m~'L.llN nI. JiL!.mzRlo p.:Uu ~ i.id III drr .:I., ¥llJpoJe!J.I ~E;'Q'd Gd1iCl!~ ':11'1 A..Dwlttilru je, ILIJrllZrl...:ahl~~ tmt.Illr!lll~IDlIJIIiIII-M'C'

ZASro SE IDJWJAIU (lQDISm-A DOJlA!

".

zan

~ T-JE:.DAN lMA SEDAM DAJ'IfA7

:,::!I

A..ti fl'J':l~'11 ~rl) \I p~ Lto..ll'! rl't.!..J! ... .JMnall "'11'1'-1- S\1.,'It!I ~~. len" ... ZmI'jli;l~pt1!.~ ... lm i-o.* csl, ~t' Glin:"d1!riu VIi)'l!mf' ,HQ' J:III ClIW.'.IaIllJldbmlm, E'UlIJ!.tl~ 2:\ri~,:willmlvu'11n 1')bw~ ~t.Tli~ 11[1~~nnjl'IJUI

J~ U:.AN.Ell[KA OTKIUVENA PRlJE COLUMBA?

1= n: OTKllIO ALJASKUl

bhillpLla 1,1. .!JO"t~n.,.i'n, ~"I.cJ.wr~ 1"'-'d1l(7l1" "'.I "J"FtEliLl lW r.:urru 1e."1./1J I!tt:l dRnllilL

I;l MW(I'iol. IlIiI!I"lII D111MJII5..:d:I.D..I !1'l!fn"_J"'I:~ .dr.'Ic ~ 1I-~1III)tI."' ... ~.'Li..I1'IlVIIrljUil.:rClniIfi,. •• 1 .. rtDtLP~a~~; ~Jin:lll 1drtml"l"lut .. ~ I'-".J" ..-qdu. YIIm iIJ1l.p1;jll.""Mt~ .:II )£! W'itmplJ '=1)0; l.a.~ inh:~lEl~"1lfI t:I,g, 'lhu:f ~ II

~~'1: ~':~-::~~J~:'~Y

.lrtnvn lIIItnJ J"' hl'J..:Illnljol m~.rI1I n+jl)I;\Li ~ puteje IJnmjll M .... q ' ..... '1' euur lJ'II_ko1 ~r.dIo hJ~ J::idr.n .. 00 ,. P"III'LL'- .. niL 1!I,"I): \-"Udq MI1.~n"lQOl !I'Tl&likd:o.:nJ padJ:lml,k/ U~ r.IJ1 ~R:ltJI;IIIJIln ~~mlftlI!!I·&r ... :I.Cllgflll'1Jf~ 1111 rll"'-~o.. un,..k. 'I>IU~ «&.. tl su m:fn.!!roIdl iJ"I'jrItt, .. ~ k,II'IIIU I ...... 1I1ziII .iI!I r;!11 .91! II 'I'tKIj ~1rr""lW III'" rIO llolIJ..uzL Aka 1 milIJ'LIE .... I rlflJl l.IlIlJ ..... 1I. lI:pjrt'll~ Ip< rsre IIi P'l~I~J. :I.:ttJJ ~,. ...... tnI,lJ ... .:a 1"';pl"~l.n.....drrpJ'uml ... lID>~Jlvtl.

Sro IE ZAGONE'l'KoA: 'li!IJEXE' 1ill...1'

iI" ..... J1Ii1.o'll" ... I-fH;~ ... ~'1I·SJed..lJrrall lIool'lil"1Wl:rIh n~h'i1l, ......... IIJJ.r . ....:I AL,If!WE' nwo. u 't,h"rr, ~nu lJoja~ ~ ~.(IIW k-lt.r..,.fl\,IIT'!IiI ~ugnt..al.lll."n'" ,:1'1'1 KnIif,r;IIITUJI'

:Pn'lntJ Il'~.odarmI. ~ ole ~o!D:JIJ P'J ~""iI11- era. hi 'l!D"Ijs \'1lIka:n.a. l'1.'J~ "1'I'1;1I11J1 1'" HiI'l'iQ!iI4., il"~'~ :;. ~1:lJ.j r ... ", ... i1·r,n·1 ~i!;Q ~ IJtG:lCflde, ~lnjJr ~.se~""l'".JJo-bo rlll'IJ~4II~·~inl8 'I/II"I,.rto u kQitt'iiJrul I h~lIn'I.I" I'lI'M'II II:".nJI~~

H.Ii~ 1i,ll.Il >lot..1d 11,....J~ ... vrhrl'rJj "'~~I'!. I,J.Ii:i.-

Jlmn rli"'l vulll.,", '. "\-l.lllW ... ..L.:.rap lln.::I ~t< ~"'lli IlclwWu ~v.lII~ CiEJtlIM. l'1kl;IJ I1J"\;'I'Ii"Jl nnpr.ij. ~j,1l..ii je t:l d,m.1I t'illYO 1'1 yrl~' .lJ1tJ.1-"rL4II11ViJ.tJjlwlljil",,"rr],.r;:'t'dtrt.!w~u _".bl~l;J J~'k.LJuc: .. J...J'f>.lJn"""'l"Vi1W'nb.:

""''''''-

"Uf1II.:I: Tulll..lou - M.aml.JI Kt.ar ..... U~'T Oil

j ... I:II~Job , D..D.j~Q pI.;:mlmt riM plI:J IJI_u ['.tIT{'!'I!:~-i.ilr.mf'I.Kf""lIIiI:1l11i!1J!1!n.,all 1If/'.II" ...... op!OPI '1I ... Llph-I1~ .. rwllll..,.r.nlrl5por;l:Nr"

",.,. diJ oCl\llllLll~ jjr ••. ~ Iri ... mF1L.1' 11>11 (I:)<!I'o'ddtll'" [IIIJ1JJU!! L.r.;~ l.;L t'LIlku: I ,-. l1iI~1d!.oi

I'tIl'I~:~rn,ll~ nuhu.J r. mkwI11.J.1J1I~,

t-t 11, ~, :i1).1i 'ni'''MI"Tt,ro JII nlljvr..1 mmrl. vuJ.""'n. I'JiI ' v It'iLi ~11!},"U\ _ .. tJor U"llII "kn i'li 1fll.ump1nl!l~]JllJ.L -;"~ljl..-....L:..k--7T.];1Tl:i:1Jt.aa

K.A..KO JE NASTAU welxr K:ANJc.N7

\T,Htb ~rr:{"..,]..r..J.i..l, J..I-:C;.~ ... ~ ..... !T.LitJ., ...... l1li ~ uI nllJlIl't1ll ~I< Ila Zr....:I!lIJ p.,'R ~lmwjeolJtm~ 'm~1Io IcMI r"'I'I']b:tI.~d 1BfMr.~~ ,xl !lElJ.i:..l1.rrr. I hul..trlLltLmi IU.ljlJr[tt:ll t .dVl.~m5lltitl!lh"'l1jl

::'r", Jr 1JJJ,l~.wI..u.I"" V('I(kl IL!rtylfl'l. r. IMIj:lLo I'I.frL, V~.-:l.ol njdi..: c..;,:iI.~, J:t!' I.:IJR-om IWJl'1J ij~.LIJ..dl-lllje\/.wflol!r\"'U~lfrpl!;l;~u.1dla."tJ1.'\1I. ~ - Lui l11li 0Im"I1 N.ift_ln1dir n. it" klu:i.I"" nor mm.l£1..m mj....n.m'l ~n tI ~1ItJ.J!!'lu, !TV;q.

",

Stazama bez kraja

KOLIKI JE SVEMIR?

~'i~1o UOl !lr r.Jl~ amWili pl;Ii'iI. ~~Io:u ~il.lll'o'95.luM.lm_II;~Ya!I~,- ... ,I\: .. "o.rJ)lO ,da N!.LWiIJ"IIO!"'kdUio;ij!!'~ ~Mtrlfo! t-krl l~w1!1"-I"'t.'Qvu"..r_lhrru_

JIJw ~ dd MWo~, p;iI..,emi!.lv udnlJlmc-. odm:R't:i t~!ul.(l v.ldfl:'Ll ~ fr I-Imu

~ ~ ~i~~~I!<'Jr~::": ~~~~

... " ~ .... mkI (lim lOOlJllQ Ir\Iftrtloar:ub 1QdLca._ A IW.a RJl1£lo:lfkR predllla"ija ImmI,! dJJ~ ~ jf1ll..-rcr.lt ....... ti!)'iIL

f1~ ~ MUieo.'ntlS p.!Il&, ~~ ~~.It: jI IlLillJuni. dNgi.b ~~, II] JI!I<EIII hfiibl~ [{n!dJ..Llita uJ.t,]JI!!II.:I ,)!! !lid P1;D;S J;J~...' mi'iJ'W"" ~~~lfdi:nJil A"""'~h .. , .. ~1! PJ'f'd5U'1\'lIlIjn lUOOod111 1l('.koi;IE.l"~ iWal..o'lL)

Slt" .. -i5lll" li.ud.a ;QI!1b ~ ~erJ1D nu:aiJllf ~nlJ. ............ dh'':'

'"

-ra Aft···

oekn, lid.arl GDIIDf .... :6Il;NJIdi:la mJ ~ boil" n.l$r~ ,,1;Il'll;a .N~ bidJ:r.dl~ltj;o~ P'>Ll,I'lllI.QIIl-IJ<\n ...... ~ro ....... 1Q:::!.tIIl!.fuL..

sm n;; MA.ClLINA..'!'

~~T1\i" 1'oP.i;W.;. ~-r:ial"" ~ :raiU!1n;w-.~1I11 kII!J,t. ~ .. llltll:1L,-c,-L.j.!1I!" fIij~t.~~J,lnrQ'" ~11 ... , .. IJ ... I:rIl.::i.F~IIII>lt.dF-ll'lI"I-1

N~'" ~II: ~ ID~:' ;:~ poiII5t.1","w 1'~"II.l ~~ [e 8iJruJ~ lIr"!1d..la!1! ~ po\"ll1 JI! (oiltrI ... ,n_ • ...I ... 50:IIj11'lMJ""'" J" ........ l'lR ~"Ipt-

~~1. D~~;l~ ~'="~"~ l. ;+~~

n.r~ ~ LrI~ ~lL,\1 pudUP'rJu-.:

Tn;Ii'I'fJIlj..qlf!"llA~lIi~

sro 1E MLlJEt'NJ PUTI

...

:!IIJ nidi. o.l'bJ.ll:U\III,llirIli .fiI RumI~ R.lIIiTf!;O TIiII rll!m...' L neob!':"!l(J rwt1 ~

1 p6:p:d ~ i\.l-l ml rl.:lrlil" U::ilIJ::Iju. .. 1", ,.- 1UurJ,111r.~lIItrili ConJdullo~.wbllrlj*'n..Il9Jftu t.ldr:ll1'1~t pnp ~ f d.alJI~ !:l,uJ..wD 'P'I'J'IId' 1,Uu, u:

~~ lU:ii.kd. mm 1:lt1Ik. ~I~ i ~(!F1l1t("

.:rrr- Km.rb1.~ '." n;n¢1 J"',}'ii",1 ~=1lli. tlF 1 jiItl.g:I!L'd5I!1 ]It., ~ ill! ruu1'! ~ed:J..l1l ~.r.ttlr.LJde:mi .... l "IL, "'~~ ru:JI,IILU:!m tJo ... m.d.g".l:!J,w~ lud

l~.te~tl~~~!;~i.~!~~~ ~~"~~

milljwti r.-I,...m.r.. rm jIo! 1J[({imo. ~ Kmmfl.lllJlJJ IiEru.

';;".l1li10:: 11 .;Jill 1. nllJln] glllllJ<\'r' .mll 'biuvm lI, OOf),CIf)III r'HIfl. !!.,'I;"jJ~'" ~un~] If\il;lll""~~ !i' "aLn.:l!.!kI t .... IXI ~J::t;I.III..1 .:ILl IIt~ 6u z.c.mIJII!.. A II\J>!ll'IfIIu.__u_~IJ!I~pm:r1l!hN:J JI!!::!1 r:II~~ ~1W.~leck:J.9i.wL:lI.1

KDd pu ~l~ ~~~OJIW:.oJ ..... !J9damu tim 'll.llim "" d.i tl~. ~~ g. .. 1:pII\:~ ~ 1,r,1~Ir"P'I' Ill" 'I'~, .1W.foJI ,..;.., ~; 001 1,"'!lJP]'d.n

'ru M .Itltlt.i :i:D -t!e ~k.. glt'diIJUCI u ~bd.. ~Ijl!l 1I'>'tb: !l>~L tlsut.ll .Je1Jl~ ~ .... uvrtme "'~ rrroj.nru.taJ:llW'~"£-·n;ajl1l;lJr,..,~o",,, ,fo:1idJ. Cd ~ kQjl' 'll'!'mgFo"'l .... ldi"'Li ~ " .. ~ 1'I'i'j~ I'm "-_J.i., fllI'nrJ;l j .. ~"'"~ _'~JJl'l,lll, l..r m WlbIl.., iIpOd baru:rm.lD..

~., ... ~...,\-.d.1.Iit.L11jI1i;tIJII!:I:d.aW.ID.J~1'iI.ljr:;

"':L:IdrDJfh~,lIi!1.-..um~.DJI!;I:kw ilroil:t*Yll crn'tirrifdJir tl!iti pc en. .... 1I:11luJ T~ Ie :rvlll2.d~n:l.J;h"'ll.l bllXlnl' Ul UJ3lf:'l:!n1!

DI~ iJlJili ~f=J.j.LJ, o::LJaJll ..... ~m ,etruI1Ilc:!::ai.lriuL~pf1.L.I.:.IUIi.J:.Wl!'oLtll~~~ .~o; N:iL. ~rn:l-yi.k~'IIl~~1r<",U,:r;rJ.I;I:~ nrl:'j ~~ u~rIiJ.tI: lIaJUI¥ • c,.bpi.l.Lo .. 2"~ 1~~1I1~ Itt-' I'ti..l~tlb Mp l'b!~ flh.~'"" ifowp, ~'rJ~~ ~.,!1Id~'fTlR_iI!YIII~~ .DJll.IiI!:!!<'J.J.1Iradd.!:-".ll=~~"IlIl~i"'ili.::./"lllJ1Jw1l ... ~ l,f'liJ:eizo..tl¢e-~h.l::fah 1!'f'::ahM:-~

A1c.Locli ,iI!:- ra 1'lC'It:ru mup;u p&:Jmti ~~ .rt'II)Jiti.PlmrIl'Atl .... i'CACWQIlVtrIrpr!!l~liU.R' ub~~-IJII~-IlLJI.:d..Ln::J..a.1Jd~~.·." .. d".II~ '78n~1iI :II:r:r.J2i -¢krl S!lIt£:Il t ~ R -#lblihIJ tu.k1--"i]JI ja;lflIlll! aJruI(\"_Qll] &e\l,dOOl:nl.~.Pm ~~';mn~,p~ u4aJv.lmi.<idl.ma ,~_.!Ill;! II1&u.

~~=t~~~lj~z.

tnQlIItre' IlIlJr.1oW'iknm.abo. '1!=ad ~ :k!2l~!'III''''r!im,. mll[~1-]ld "'}!;,lI',!1.,j"h 11~.lr"", ~ fliiI.!It'Irri:I,i,~U ~lJ

~~"' 'I~=~:==

~1'H.'11!t)o _['Jl'i'd.::- ~J: a-a.,~ pl,li.li .. jn 1ti.r",,1.t =l~

.r:1Jiiim.

.K!E.d.bo!kl!lliloj1:llfl~.8~"'rJ;;I~ 1Io.IoIl;1\;1II * mntccen'' O~ poIW1Il Tl. ~'lJ J;t:io,LJ

=~ .. ~~ ~~~I:'L~~~~~ ~=

m.1!1J!uriI.1lI!I.z.:.t.JJII ~ b?SUV~ j.:i!Ia'ilIL.nu;1.Ja1....:, JJ:1l'i..I;L~ ~"dD Ii'.! ~ .E!Lb\.lJd:ll, UlhlJ:; fl'l'l'lllLtiJl'"'lr.l!!5frit'm'i'

&Jl1l3!!.3EI r; v ~ naJ!:II.L&iI z.em:JJl :tI\'Ol..ukli\, "'1l _po7.~ urin ill 5wli:'u.. BcsI. !iaJ1_'~t!II'!!: LOp!.! til:, tl .. ~~l J1., W. 1IPt:.! I;illpJll1~, B!tI. Sw.tP.'e 1I~~ltl.l..2'.:::wJj.lnl:'kJll:J-tl-q'I;J-iU~n<lliminjll llIru!J1iIIfl

S~f~~IUQIl ~J.!ikojM.ooIJ~tliJ 1ilrlflll"i.L:!flI, L:l vece ~vdT.lJl!lOJk:o UO(ti'JIJQ P'Jtn! All ...... nlmljlw ja'dil SliIlC'iilnijr {ynijl)'Qfda:DoJ. 6,g F' h~ z.;,-.JJII

J:.:"'Ci'~Ir..DL.iIn'1<l<.lem""""'tW"'llnIJ.IJIII\!]::Djlll Sw-.tJ.L IZI'iI3iiI o.'liL1'Il.I]I[1tJ :lftlolpl'1}.-'i.il.. To ir"' ~ ... I1uJ ~110 r3.IL III! ImIIIm ~'ru'I1 .LJLstl:i- ~w...:!-:.J\il1J f,1i", .... 11fl d:i 11: S'liJ'liCIl &ll,r;ITaW jaI..wL plliJ,oYilll

~~~~~1~J::n~Wlrn1l]=:~

",...,1

~Fo"~ ~iTui -;1cro.·LidIl' M: ~ 'S~ 111'.1\''''''' "'rTll5l11j1oo"J""'llN;~ It!1ptij"11.t If'bn!\ I~ ~l'Cr

j{"(lI-L &.1.1, .5unl'Cl j .. bUo ~1 .. III.P1::irJ,Rlm1 mllLJLlI"lCl 91x1I:n..11., n 11.1 I' hr' m"t ... J~lll~tl T.niIi'ltO, i1trgu D-Irn;n..\ mCllli!llvl9:Jkj "'~'lJJ'l!l u.. .It' 'J"-,-I.lu& SmIU ri!LUltllL J£.'Ill.ixJg.!Jl'WE!U, aIifu~ (1I10I1l kill 'I!lI ~l;Ii~ \l .1.-DmlJI-!.lj b...-rnEIl s.WII!rpi"K'a'nl"1 nmu:d IU.LI~Jll

"tu nl~r .o:IlUl "'a j ~ bltfl!QJl!Pn!lll! lediln ,-.bllil.. tNlJ.trlje pn:'l\'"a;rII I,L, dnlllL h.11 lad IIU WiLt-cI1j.11 pr:r-t"·1InI UellallJl'n_j;I:ItJ11I;mn~ml1 ,-rwhl matl!ri;l~ .. bl 51:! rlD'bSb ~ ItolIt'Jn.

~r.~t=Jt~ r:~: :.aZ:

~wl.l!.lIlal..Ak.u ~ oJl..aIlDIll 1.1 r.nvu,.SLmt'C' n.;<pm- 1H4IJ]a:-!fijl! m'5.wp Solo 1'1;.1 nlt Ilrul.'VDl:lJ m.w;rcj...

~ ~~~Wl~~·~=~I,~~'~

I:ti..II.JJ:u:dl~·

~ 'rl.U_ J~ SlltlCt! nJ!b.tc. IlUIllllJlINJ I _JlU1lIIdnrlo:

BJ]tl dIi !Ill vkl.l1!10 ~I 1ll'- ...... LlJ.Jnu_ ErLlllm !:III JI'i min Ul."iJU ru I en mtjl!k ~ ~

r t(lI jl''SIIfl"lrndlllt'''tnr..'UI pl~jn~.llJI1--.J:odn1'l'fnt i:i.~1 SUn~]I" lV'ijr«bl • rrmo ~I '1i..,jt!IiaI1"knJ:u.Ml._'IIWI._Ctd.b.~tlrJhw.l.l'Llml!'l'~<ijLlif DII!l.L:l.I I!!! dd.i Gs !III!' licmbm.djum. vailxovlh It!!JJ]IIII"IIrl,UIlIIiI'i-K-oDJIJ~u.&uu:::a.Jol~ Pr:Ill R~ ."" {fI'1iIld1l, !alOOsd.i R~ljl

...

~ TWCI1:t!r.I..IIli u ~ ~l!!i"u!511111 .. Y\I ~ l"'l.,.,.,tmllll1!k~III ... IJtr."'Li.to.LI<:atxnjh\(o:>hWII"1-i1I j.:.J" .... tI!,oIjo;Jr,

Ul:bdJftl ;C:.~ JIl:I.IUUJ111 JUJOIlXl'LllJ'll, • ob.~ fro U DEi" ,.L ... ta.

J~I'" rn _milJI"\lRlO:1RJ~ dlll::.Im, Irn:a. ];l.rQmj;!!l'"M BIl-'[1l1 "Id~~'i":lI, IlL ~t!t= t'P~7.:1 )I"tIImliEE...I~'I9I.I8.Bru.ru_!S..:I.t:i.orIj..~lj",,(d Sora 1..4:n mIlJ:UIlll- k:iJmEImm. krill: ~ ~ 'ni.1j\l ki..I,.:u--.lf·tiI~ I trl:Jru •. 'HI (L~ 5WlI:ldA !I' Flrod.w...i. u. dIu.u.L.. t,'nl..u;]or" ~1Jt[1 11iQ) "as~

mLlijllD..u. tul-a,~" I.m.u. pr..'nrj r:d '!l3~[1

JQlf:ItJklJjn lIIl ~'n.lil!Dt1:JL..:ItL ... "Ll!" k..ll ...... SlJrI.,.,.

h;nru!~.x:k1lil11«l.il111!im

~ptun. un+I f'"'lTJf~ r.d 17 71)1:~ kLklull2uu:IL ~11elllr=~,_-i!M-1T,I11(juh.ll.li.il~t ..... ~,-rAo--rJl"~ "k;:, Sl.u:lii!llLlLll.'H~,~II', '11ld"ba. :-:"1~~ J<eP~\jlo;rP1llfT[;j]ll...,.J~IJd..,1L IIni'M.lCfi.uh~, 1.In."djcn I l ~I m.iIIJLJ.1:LIo "Iulo~ III ... ':F:L~ lfd[l~ nJf'1!lJ.WU:" obl1Rilul WID S~w ... ..u:nt.JIII ese ~lr.uiI~"~~

~I<n~ '-'IIIlp,1!i O'ql'l~, 1I.....,]l 041, ~OI .,.kr.tmrL.lI'·, ....... IIJJI'""<Jo;!I"I~ne.PliDLI\'i~I\:olrJ."'~_ .d:J..:iJJ, 'k.:.r-.mil J"~I .. l imli"'.nxaZl."rt!.: .. ~J<:oMP pmti."!l.lmlli]ji:r.iL.:llOIJ !P1~j.dB~pci\-""

1'l'I'~ lzb~ I'Ilhnn. oh'l:;rrl. pnuul~ .... "'tJl.'lli mJJ;P'J~1 ~i ~1[nr.11 kllJ!!, mQgu dOBllll'1 'Iti.:i"I;I~qlo:.,..:J mflllun..n.lrrllr]mMl:l.!:ll

1)"",11_1'1 !mo_ mlllI:mk II..II:iI:1lL- t,,,,,hll ~ ~b

=~~t~~<1'~~:~~~~'~

lIl1l1.u j~9r.1..t:.~01;""\_'1'rv;1!

&1l. rm. 'rIti.JJ.'Ti<1. _mtI -If. SUn-1M IIL!,I.P ~ "f'b ..... Ill"!,DI.HIleJe-LitL.LII'l~~~j,j.Sua&!i n'ilm iuPl'" ~~oda ~ '" \11 drlh£ 4l:J,mI _.2;lIp~'1.I;>;. H~ ~!1jE tr"!2rlLt.tlw... 1lm:i"!,,mA JilllJ'I1lLUl.- 1':ii tt_,,]~l [\dl ~J'qoju. IjLJdl ~~1'l tI. Pol ... SLtI'lM I rJjUt'ln !JI'PO;:" W' tzlil1s:la I:'rvI!I!oI,l

Ij .. rJl.9l~tt .... "Jr&\A~In.l"=N_,"I~t.'~ ~lIIl tLbiJ!!uUJ.. ~1lYU l.:rJt!Nl ~IEIK1 BI!JtJo m~ I w.w.. Thku. Imq .Ie Sunc~ dBko IIlI. t1nr~111 I lItIi ~ ""i:IA 11.;.fpllnjir ~~IIlII'i' ... i-l.r

.IoIJI!I!ou_ll!'IIIIllltEr...li!e..,.Jj ... ~lrh!d::ill!trnL~.II til 1'il]I!ilIIIll-Jift ~ I."I:.J' rIl'\ro tM'M-~ITI~ ... "I.~ Tb 'H' tin "r-."1!fl1l! nuk!do RlIlw l:IN ~~l-I-iIIlr;'oo frrn. oo~ ~ phil'" ~HI'ri r.k!il'poI<lI.l

..... 1d!Jn.1. tr\·!'!:1I1d1., 'II1.rILI 1:H.~u. pili I'LII!III £~ 1 .... lanl:S1JM'il~~

Hluipl,n1!"'tfF 1fI..:tr'!1,.r'w'I1 -nr..Pi'!rQoIVI _ I tJ;:i~ ...

"'~ flO"f1.:. 'I>l.:I1~ 1"II1'f11 11ij~Il~ill I J1~·II

S"TO str SUN'~VE PJEGE?

"ill!'!llN""ZlrI'l 1!}""'Fo>k'II~JIIlW'\j"i1m7.J1"111'J1'\i'" ~iri:lIUI'i.rm111:101lJP;U\.I'1ji.tilm~u.'IJ{.IIo.N.n.IIVIlI)I 1'l~~'Il QI'J0t9 ~J'=. kDjl lnL.lrl lB licrw, Mj~

~~r~ds=: Jllxmr~.d L:n.l't~Jij.~

!.", .. .-u-a..wS:.wldllllll!btlLltJXl'tpuna..pI"II~" 3bI ;]I odjo!l!rn LmR KmI M~ pDlpmio'l ;mkkni Si.1:(;I~'t'ptImttirliljllpirJ"ijJ\LIIiIIAll.~'(Ilj(o

l'UII1.:r;1t... ~~~ ~ o:j"'.Mo:'IiiI HJJIIl IuuJ ]e I\1Ji'K':I! fJUfL jl!l'"~ 1$ ""~"l:I" j:I~ ~t.r:Imo" 2:eml,jto JI:~I lli:Je~W S~u. XIod! ll.11_ MI& I<m

~'fQ M1ESEC SUM

1JlI'ff.'iI,,"Zr<TIl;1"~ldlil.tlJ:.D:lI..J~~ n-IIl.1.l fl"'lT'iII ,.7.hri.ljj'" tn'iPrJ. .... te cik!,. '*' i!Unr"o :kh..o",.'V-IdJ.<-i.eeIE-ESe"BIIIM-.j:{u"je..Mlt"»el.!'iJl;Ii~ ."~u··, J:iklgo 1 dB be pc<t,puoo:o [)'lr:rlJIJU(l o:olio:>::! n'tl~!> ~. UfTlll ft' po;dn. rrJ~'iiI.tr.:Imf hll.d ()kzI!r1,lJlIy7.fjnIJr'1

"\'~ ~1"'1!TilliI..oo ...p-uj .. d;;,,"E-~y~lmo!l 'h",I.rp">IF'Ll:n(.UlplltibM~IIIB;ZII;IIDfj'L'.fl rlml'!Pj. ~hl'::!'tlj :M.je5H:lo, ~'idj'l!llJo e:!:a .iii' tma [110 1"IiniIIllJ~ ~ QI:I rn'I~lI:llJu ~ oduo,1T'k fIlf!gilI"l v idJitD

S.~'..k..in.ebt:ikllU}cl.DII~Ernil1£TI11.1;1 !p"uvl\a.:lJt.I, rl!l'lttg;r1ll'llllCljuAi1"p;mtl~ k:o.J,ri. paII'!.tIJI ftIirIdl.l IWlm nrlmihn IljoftLImu '11

""mN

{illlflllil~jW I'oIL~ urlad <l ID..ilII.I ~ 1:l}1!:I1

:':':;~~~~~~N~=~

l""- W"IM- Wllam! u (l5pc;;rmbi III Il:IhI;irt1 dll I.or.I

~~ij::rlriN~~~~Jt~roJ~~~r:

~'I'!;"l;!'f,II ... lI(nJu<L.Ud.":rs1:l.D<l~IIlIl~ ~~ flood" lr..!j '"I."1~~ 'lfllffln!'i:I;1'III 'IJ .'tf'llikul IIIUFJ b'I. ..:o..m" J...rn .... ~~1m Ik"tm.ll! I:Id mlll tD J' 1:jIAU! "",...rp:.rm._~1;I.

ZAS'I'O Z1.IJLZDOZNAN'C"l MISLE DA NA MA.RSU J.M.A ttv01'A1

" ..

sro EU S:.t\TURNOVl PRSTENOVl'!'

'"

Svijet

u malom

STO JE MATERIJA?

i: ... , 1"_i'~·~ 1~~T\J 1IRI.''1Iift tnrJ.!I:'h,i:' Ml'iie"tN'I:I IJ tvtili:D:I:ll .• It~nm i ~:1Um-

·r~~;~~~=.Ati~ltij~t~1=:

-prim.lll!ri:u.~,.IIKLt.!;£lj u, nryl::(la~ p\lrm .. tNI I lo"UlU!lll1l tllmn:lml., r.il~ 'Wo- tes-

~~b.~>d~t: ~~~J::::f.~~il:~~ =\~~r:~~·n~~r~~

~ -0 ~ \I: JcoIem ee. Qbblm rudri..:d, m..,!m1JI Jl! il;rtlll~ ~ 1IL!0IIfM0. Sni:! IiUtm tm.oj~' !:!lcldronL1KJil~kr'1'£\t~.Fa. f~ nJI}Ut'ln:i;P IJlIl5C t n.mlf11j1 RI n.;;gutlvnog ~I.,kt-ri",,;tl..ll

.Pn!n::tl:lii_ ~.D!..i_1h'I InLl.l(o 1MIi1..r.""_ _b..k~ .. mc&,n:I ~ p;:mtoli v.:.1llr.i ~LI. um.,;dLo ~ 'GIIJ g;'l ~WLJl1- tllllm l~ mi.lMjIo u ~ti,ni ~liII1IDI'1Jl -V-Tl!iIiI~' 'ZiIj ~ ~J..I~ fblO

~~~1~.!t~ :~~t ~[~v:.s=:ruI~

!.nil n,u. J tt.. I:Wi:L~ jJI~ ~" t~ rildk'¥t

""

n.lIlJlI til; dn.JIIi.l1 a!"IIIL, II. (,ru~ n jt' u..tIkll I.t:I.IJ .. Ui nalul U 1k\ml..L. MJ, lu se Lir t:lL,~d:I lad iii! lJo!n!mrdtnl .b\..l'l ~'}I.UJICI U rt • .kLm dIlhI~~m. (1I..1.:IP:~dIIIN!~IDAlJI::k.riUiI1wI~i'"Mt.. IIDd ~ "..ub;1J1II:mJI bal!:i'h11nHn3 wmI-:!l!i <JB1omd.n. R ~lkIIlm.i.hJ;lIl.~,

lk~utJm, till I'" .. ~ ~ plprl~ JL~ w:~ 1~ ~ mn~ .. 1.uoiJ,o pdo.1lll.i d.. lliJi.1'qj..J.d ~WJIl ~ JlfuM:klbnot .tdUl'L," UlIIf paIliLile ," Lill ~ LIJ"lM~lIlrI,I'j J.a.ru::_lI!&ke:lJIL', Tti ... !I.b.I.~'.u .o.Iao M aam!' ~ ;mm.Ln.lI 1lrmJI-':n!s. r-~ till lJ ... ll~h'l"JI fIouniffilrnir.:> n~'I:dN-

L\KO ATOM. EXSPLODlRNi"

dd.LvetJl~..:!b~bl..tnal:Il'JdIiko;t~lI'fi!J pa~ ilJWll,;).:f!'i ~.,. liilow i !twJ ....

Nl!t;t> molEkUln N '11'1"11;1 IminaltLVl1C!. Ci..nJ~

IMliJ1.i I~ .tr~ ~J'Pi:II·.'~f!I"iI~~ nI:l iJI~, 11"1 ~l U l'tI'''iM p111],11 ... UfI ... , j,..yJ-.IoJel j1JI fv>Jlj [,flI"I),1 ~nllr:iNIIok!Jl.s.I.W.!.JltJ~!!.1.uc!D.l'tnJ:f{1:' wc.lEkulI'. ~ d,.')1 .nJ vtIE :tl.I:mI..II ,hu~ vmte. M'II'i.8k1l1.. ~u;I('. [WI pcll'f.lj~ ~ m'L1 .ml'lU ._~iJr:t [ jI:od.lIl" IIlnm IIQAkL

~UJ:jomrBo:' ~II~ lIIIi!.Il;::l LII'i!t.1 rnh-h::k;ah. irWtIr Ftr~ .. ....,.. I.r:n!l! 1~Ofln .lljitrr:I,I[ ~fL)c. I (ll!t'I 1:111000 I.h:Ima ... vdt.Jm.. [z ~ ole ~1Jr.l1 till 51u DTIlll'lru], ~~~ 1'3:I.libiLin. '!'I!l itm4..

:r~tII"i!l" r»V-II!l(l.lh' 'ldmJitl'l.HInlil-ll'.kultli

~."';II,n.<tvPTlirl'~iIJ'.o.l"I!.IMU."'MJ.~i.tIJ.I ...... leku.li~ilrg'}Cn1QIrk.Yb!(l'll'iai.jl~ .. 1:9,tnli iJ'Jtb.L1't.,II'~lII ... )jO"J:"" hwtl;B6-.IJmloIQP.i'I!;WisJ :~'U pro'l~lIi j r".,urfttlllb ';:llJo~~RlIn:II!~~

~tJl"'"lcttll~~tL~ 00 dillll ii!.J:llo,u'I "'~llt111

~~.!~",~~:::U~L~~;:

.llla!ini!1ta. 1..m..,,IE 1, lti:lih. mI'I.;m.]n pn..t.i.1Il1i j

.. lo;-lI!t,....-ot!~"""'~JI.I~aotJ.~l ........

RIlIIije ~ ddoI'n dlII II!!' .. kim Il.Igrnao;Jl ~ I!lO TTTB'1~ SAd ~ ~ p: JlllJrTI s~-rxI ... mnqJLh d\}irIL(J1 U 1~1"t I\I.lm.o!,"ft ... lir'o; Inj.II

>Sf'

sro .JI!j RADIOAKTIVNOS U

1~~]Jl~~~;~I~~~~~

, u ~jj.1IoI!' , ~'I),J;;dLJf\7ol~ d:ia \Iud.. t ''l~ ~

pt-tLIl~ B'II1tH.

Jim:I~,).,kl!llkI.lJl!ll!iimlJUI'1([~p"IJL:II.1I lldlllJrftlllllf'O"J''' llr.'t.IJ:JI~rTi'Tln""I"_~"" !!IE II ~'I· lJ.i .. t<1t..- 131e1a 1J .. -.,.,111"1"111 klmk 1zj:JaJ:ol Itri:nl.l, tl~'Jln,jIW'i ~IDI,I ptI~!i.u .LlI lI'prulflllk ~j'~LJJoilit.

ruliklifl1aiw"l1~!1IIJ~'1II1.111lib~'I~ ., .. 'l't.~~ ruY'h·I1!';" ,;'IIk:Udncl"jll"',O~::Ir,jlll ~I~ bL~ m", LLl ~"";D I;I fPI.'T'l/LI lJ\'U.II:om ~,.II:.,OJ.II'IJd't~'lfi"IIse"''''''\nII,loJ.il'''' l1'1!;:iilbdl<' li\~UI ~ opfmll .... ~\'llr.1l. Ulw.IlIZO,d,

lIKlJIlr'li!' 1a~'i'I'II) T.JUp'I1DIIXIi~I:'1' m.mem "'1.~1Ir1 n 5W!' n'ol1):1' !,lvnuJ.. Pcm:I dWi:IkJI ,III je

t:; ~~I :=v~w:: otf~~~'~"~I~:

Z:IIWIII(I'b1!llil:,dn.a!\dinm~ri ..... r ... :;r .... ,c.!..t'~ !Nil,l".Ii,il1 J. pI:I!Il.oJIIh u,.'m

lJGLJIK?

tl)l"llL wu~bJ:rorlIt.J Jff }.;:;I~to~tt>J,a,k ~ vill ocgan:iz~1TI.II

KUlBl

Pr.,.1~TIlplLnuipD'tn,,'bljcr.tjll1,1!!'r'.<Ui:I'

~~~~~.::~~~r

IlrprkQlo !JmI1,li.'tq kJo):!' mtlim-blU ~~ a:trovuJ I ~_n.,nn ~(lI.;,Jn11J.lC6I'lI:.a'la~,~ !J~ll~Z2L~.IIJ'Ij".llll'iniJ:~KW:1r""i:Inkii!a'l'lJ, 1i::l.tJ.lII!, I ". rJJ .''TIm ... UFlOU1·:htl ....... U ,gb:likl'l 1'1LIl:U':iriil.-'lb.Weit:umJ..wI !~!mIita\lll-

FOS'OR?

tlJ:j',.IJ "'. ~ um..l!lll;lo fUIDm:ti U LIl.ll'l'l1lu ~1 Uj:ill"l'J.1'L-b~~!.1 !'fM1",,", kll:fnTol. Imji" 1'l.IsIJ .. Ir1;rI.-n'I

A1\:rl:·J=~ rf..~~t.~:dc~

~~ oE!lmtil'!n.e:tJI :Iw.J1 ILL l~pJill!l!lrLl = :I'ti.!I~ !'~tr.n1Gl I tiWtlL'VI" KsmiJ'" I-~ mt\roili !hIlI~ "'!'Iii iLvr;,J""''', nrhiiwna OOot!Ph~i r~CiI til zyo... rnlj_.", ?lII--'" Jl:1I 1l'Iqp.t I:r1I1G.lLnlll:l.oJlmsaRlll1i~l d!l1'f.itll1'IJlL~lli\lIrlr;'!5iilI1P[]I~", 1'i!-1<I~M'r..r1J'l' pr-rtffi pru~\'!ornrJ L.tL'l [,_a~rtu hnil'1p!

D.llimllr§.2llj!'l'ltD'l,l1l-""'fnB:mr-n.r.MfI."~'I1 I5"Qjurw mkkw; a.JnI1'o 1Il.i~~~BI' iu.grI~~.lIIJIJ. ~ v .. 'knJ [rom",,:rnnun U IIl('!ktd"O;r\lm pE'I!lm. J [.om !iIe,P.riLIUm cali1!1b9rli1 furt.a.mi po!.m_~jL'lllll

ILiKHJ J!I! r.ad.J~!.:tr"'.(Ij~ ~t. A II1:IJ 1U1.~ 1~1t>Rk!:lWLl'l't

FJ • .""rrr1..; iii!!' :lBBlDj:o:- ad Ii.1.t.d::(1II Y"mffi .. .dl!lller;,I,I!II """ 'I1 .. 'bil6P- ~1" EWi~ .J .. -.;- b: ,rodlw' u

HADD,.

cr~ ~~ tI~, 1l:pUJ:1-11l"'~:pr:Itrrmil JtDU~~~IIII~IJB~1l'l ti~L IL'IIl !-l'fI:I"~U- ~'!d "" r:':IIoillollo),rll"~1 rl_ ~~·UbmrJ.~p"- . .all~tll!t.l! IftIUI:!, n.IIiI7ullIL

Kodoml;l!jl ~ ~ r.IloilJl,~"1j • .I'I'i1-tloJii 5fl ml.-anulwln;l1trn)'nrt1riuDlmm,ligprimJI'T.pcLa J!Tllmlll1lll'1lJ:9&..Jf!J.II15lIJl!lI..M(I~p:rotomrttl 'Il .... om m:n:n.t" ;lIG'TllIr- ;crl;tn15:. I'tidljl:lfti!; 1 :;ii5l11 ~.pn'ImJjeI1.iJ:~IIe.iUIII.po.\l1\'1ol'rl1"l"l1!lIliJ;il,fl rudlJoIl" I IUn d'AlJ~" !AI'i'J .dr-ilL:IIt'" YII I,'bI!, Il~L'\'CII1 Ll

-~

B.EI"Jj l1li irli::r:W bilac ... {.\u:it' • n.Wl .w~

"FI1!ITT Qnj IIiIl urotIiIOl)'ililli tDmI ~ qw,.

~ a;: ~~¥i:Ult;::I ¢l.aju :!nOlI b l:i.wu. 1m ~ ~o.JlIlplADl:i.tI~~DIM!~ .. ~tII'pL1.a* ,lmII.h.1_~'~lov.IlgQ"ml~Jl;fIJ9bi9bl~ro~

V-l'l6n-ia~!~!:!aJ<- ~lnllriEl'"lJ~ .r ~h~'Ilbd.3:..!.l ru:..l~tJm klll.lfl.~JtII:IIIlL~t~1

2mllleJll1T1"1PlJ'l"lll"Ltll1j:11tJhr1llTU!I=i"",,,Ir.,

.:!J:, .bn-!i.,.I, irI,.atIIb ,.,ted ~ pliw.mUI, EY"'I!IIJ ,.'"o'U!iLL,rlil p.m" U MJe'm c .... lid -DlnI . .ml ooUIooa 'II..:dH. r--t.rrjRtl. ~;bJ,l;nij' ,""iI;L -I;. ' ...... P'I"'I"A'ID'"L }jill ntl:tl.d ~~Il.-lII.t~oJIllllyac.II~I4I1~ .mII'IU~~. "'"11 IOO·ml~~tI u; ~

~;~~ .. u~n'~~~u ~:~~

~ .. ·FJiL"'fLI:IJ""

~l.1JuotJl;J,lkul1illli!d,I::Il.:1J&'.k~l..Dol "111)..Li, ,*,Ib:!LI }><i.nll:j.:.Sac~!iBI OllJP.IlImIii ~ D'- 1"IIlj,~m NdiE 00 l-KII',IlIorlli koi~illll kitje ,.-I"l!IlIII!'l'i" '1.1. rudiillIUl., Ji.CI tllG'I"O, 1:in~ koI.51111~, \ci'la.l", .~im mid: .'fJv~

tJ" .. II,,_ .. Ikq'.1w -$1,1 t(~~ r.ljl!'iLo d"JI! ~I:IU:tIUI 11f:f~.a.d....tl .. ~ " .. ..r.:. dA }I'I ~ dOOilii. ~ 1tJ~1t'itu:!.~I''ktl1lflm.' Jkllloil~.FiJ~'kM'1.TTl'Ir.

hl;.il'1> I.CL W'Wd!.l ~1m!111rA!.ar M ~~odb.r&: tI~'nIlI III pn;ok(dll P.lJl!kirilini tfJk. loll ~L.t 11l~~,1JiaJ-~;m.,~.:trnJo& ~ ~I""', \.I:' gl CIi'Q'IU'I'I~ \,I ~ji~,"j..,ktrii:~llDl1'til"pPhl.)md.

SREEiR.01

jlllpi"'lli~'[(_ ur.fj["['1 'IlI!I ~~ u ~1Jdik.cIm'brup,lIpl!Jaft d.t. ~ruJI!' mf'lrll.';l~n ... flI'I'''m ndv'IIr~1']}II ~r)ili.!J,'fl1"~~iI'LL!

DlIl'L11i1i ~ II- !iV'1jK1:. ~~d.j DlU, ~,mJ(l JiI:~ o!::l.!if<lS~1iI oII'Jdt.>'nj!!. CI .. .."I [II'T>I_ ~1~II1L~oo.:..'51sil~I!'A.m<!l'1&tJ D~""1iKru1"'.:I1l

~~~ltktttm~D~~::~~",~~~

Im'dnlJmo SJt!l:JJ'm cwo;'",,",-_ tla Jlrt.nJj...,-, ~l ~ 'P' ~1~'t;n'~ ~ ~O ~c:lbilk:rLS~~, ~04 ~Jorw' ..... prlli.-i;p.t!_lai I PJlb:rrll;Jo~ . .JldriI ~1..!. JIUeII) El'rb". I 1~ ~tu t'ilikfll,

I.':I.JI~ tt;r-.,{u\l i~" ...... loftl'TlP'li nil .:" .... lqJ, ~ pm::a_ mm 'll1"2DI!Il''fj:l!U~lI''!!li"1lrnJ)l7l'il-,,k,,jlp:r n.IIIh,Z'iIjJ~dl:r:rt.u_lh_l-!ttl.2-i'llrnd~iJ1 m'llr.l t.CJ!lliji' mn.1I 1II'1l'b~ JI!> rm~lllk!.:t..Jui.y)ng ~,1 ('IoI.lt'LIl"IIU od~:II WmnN. III!br:iI rM!Y "'" h~l~~ [lr:!l ~LJtrIkkt. b.h ...... 5L1 ltll~~1 !:n.mn jfI ~.t. ........... '1 ... 1Ijl 'lpl['li:iJi: de~lrrrtl> t I.o:IJ'lln;:1

K..!\Xo SE DO.BJVA.,S~07

~t:QJ03~ ~iJ~~~ ~~= =~:::~~ I:=g:;~ ~~:~=

Y;1I11lb~"M-,

,s_~ "' \,IknJlII Jr:I!!dJ.l DljDI~l,tr ~.I!r" CAro 1"1l{l~_.inl'l t.<TJl1l .iJlIbra IlIIltuI .. fjLoI~~""'<I('P~. ~I( ""'-.,~_~ Illlbl.DI~U1u.

Sl'rbru ndWm II: mile. u hjll JII .rr.i::mJ u ~LI .l!II .D..II:I:ipUt1lf.tI Imu anilirl liul..tiJ1 ~[t Jt'" ....... rvru dW. :nl'1illl drot,gLh. mJlIda._ Jr..ab am IIIJ ndfjilbiJ.knl.ulvrB IIII.'ai!!DII. D:!tiwBtlii!r.t&I.il<!u H ... t,,,,, ,~L,I.L" ~-b_ul IIIiII ~ni -i;,.,-h~lU i_", I:[Jl

""-

KAnA JE !)TK"lVENO ZLll'b!

GoIllLMJi!!~1~ltlIrlIlli!!'rllllLbLlill~~ Im;ku ~ .. cm~ UIJII!'DIIO. bui!ul'l ttl ~ rhI'IC U ~1~~u~plD::!D9£I'I~~ I11lJs.rm ;II 0111.111 un 'kovi.nlOlDWI III J:tijl!ITl .. m ... li~:i· felUII "tUtII oo]zl I IIJlj .... dtdD· IIIJ prtYw."i ;pD::rdu pdnllUytLlM !judi KIldll R jr IQ I ~ rlId'a, nl! mto:l.P Ill! l~ I"~l, ~ ~ tu U, ~'I'1Lknu_l ~III oo!,:OOLl.a davno, mnogn (l:r'I~ '-'I.(", jll! .Hipi"ll"!L ... "fI~~IIlIL

l'id:f cd mjll;tIJ'ljih podarnlDl n ::.IlItl.l. 1111li.ill

IItLlo: ll!l 'nl;llfl:l.p'lj"T>~ dQ,b,iL ~k! !mlltl t .mlm~1t! ldutL &a<.Ln:;~ud.lIII\VILIil.Ltlb.!II:c.d~,,-lh~

:~~~~::-~'M~~Cr~;~

""

o;it.lllfm1}r "l~ m &'1~o,rlf.j I'Wllum'I.. i" .m-.6I: ~ .. ;co ~i=k ~lIiYIIh ~ IllIriJU1..III'IT _.]lilll"'rnll~'~JJ .. ~.rIlrL

S'm IT LBG\JRA!

7..11 ~ .r-Zhado .. rln i;l1l)::Q. l1li !,lp'.ItTl'b1,jm.\'" "''1J1'C' I1'In~ 1!..UII,'i1 Jt(.clJ..m.. I' rorirud-~"''''I''I''' jllllll:l:ll1 ':'.~1lDjJ.111!;:u, ~)mU ~~l.o: :1m III!' III" rrrnmom dDJnvu ~ ft!'i,lJu io.!J~l. IrI~F dllJ.Lo:- lun bl' '1m'l"fiI' ~ TII~lHl!!,1~j;I:I..l.uJ

i"'~'IIIIII!!Ilf.iJ.l;l\"K1f(-"':U:lj IImJ'I'n'llWru fH~ l\lJjlr1l R' 10 pt1lt1*" ~ jI" IIO'I1IIC nlm

~ "'11 ndJ.o::I,r1Q1Jn Prlmw jl!Q ~I. ~~jl:fI1"~"" J::tlj:I"iY ::.:r~u.1im ~ II'oKWIlU ~1::1x (·!J. •. .11111 IIJ l-r;lkI .. r~.f'''''''I''':' J":'-GIJUI.loQ. .acp.taru!Jo::rvr11.IJ ?nb5l!"lI'IlllllIJ..rt,I1 ~]jI'!ll~1II jlj!'~IJJLI..U1~ II o'!I!lJII;!l!ll IIIi tI.w:ce 1 i1r\!;1K'1 wart, ~I jl,jJ} IHI lIU'I'I1,t,." I 1lAi1~ vt'i.'5 FlIE'IIII tl;InlLi ~.lLTU ~E 'ITi'l1' I",:eltt:.JtI"'-Hl]i>1Ad-OOiti

DlI.fJ.aIIllru..4uIljIUlTil.Iu)~".I!U,I"I:iJ\.IIt""_1 j)t'n1Jo .......

'"

~T 1I4II~..iJluOO :fcti~~ ~ :kI.itlo'.III:lI ~ ~~.ijlplljll ..... k1 ... II.:L1mT'llft.lt,tII'I:tt\JitI 1I~1

'Trl"~11;1",lo-.Iuz,.=.l.JJRI:::tI:Ia.. ... I"~_1'.I.I11j1i!

1.1kn1~ w., p:il'l:d ~~L"" ~\'lJm;u lloda;,1u. i ~ clC!f1l!3lu. ~ILk:l.VJ!lir1..l (Imll~fu_dDbl""'II. pt1F~ f""IR*n" ~.!a_.t1.1t!J \'D'!~ .Jntl:rrr!;d ~1h ~ibJIIlI ~~ f.;,JDI.-

KII,I;I~Jm.(,f,gfjL5ai'il.'f.f!!DldfJdlll0ElO\illJ pa:;lDkrtLMW.i~~'I,lidII. d<1hlVJlruijoesw:r1I~ atp:rf1l.ll. JI.!II ~II, ..:Jt.rnJirdjtl i rtIi10 cIjeIm! . .aje mD~ll'kkie.ll.c..

STo JE l:iLBKDlICNO (lBLAGlb'lJE KOVINOM7

ffiO$!.l~ ~ r.Ri~:tJ. lli dB. mu .. .L.dr ljrp,a.. ~KIIIt_llrn.l~mp::ibzD:w~. TI11f" IinI..aia , ,~I"\',,' i F",la'ijc' .tIDJ.f!mlmLi~, IirmiIIIItt" ~nt:J ;xl' 1I:~· .. rl'"r"ija

D.II bl 9i rwkt pr..d.Jl:...1 tl.j,I\~ ko.r;.ncrm Ill! ~r.lL!' ~I"lnnml' 1InI]e:.1Xi~11j!,"'U Ui$\v;ni:; I. ~li;i t;J._..~iII ~ii, i...lu.llnad lV'Il' k?"rI!I!' I ~ I-.·lft:l""""" ~jJI ~dd~ ",eo:;lr) clio: 11:1II,~IIwJCIIlI~!II£"a.bl.b.li:.

Ilo>itb... j ~~Ituv'I"""-- lJr:lmJ~1 rnm!.ntlll bJ1.rmA'm

=lW_~I=l' .=n~.;:~~~~

b~ll:I:all u.bft'i I ~""i }on~l",",Wtla ,...i.a_ ~ u ,nl:.~lk~ IITYL8.Lfl_

~JWII:Dl.L j tluJear.ru.s.u A!na.-~i IDIII.~ deni .atln' ~jllki ~ ...... ~I .. l" ~~ U'l'jjl'K Irti M"lia~ ~i- rfl.iQ];oj:'D] ml.l<rr.i Tt:I .lIUItI: u tJlIll kDFm d~u ..... l,Jet... 1=1!i1:II:I:I~. ~ nil. CM"I (:e 11\118- LmII1l InJ !!jaY, L~ .. WUll~ ..Jllld

M.o:ILWJII., .!!'dlKiol!! !!t!~lE' 00 ~.,_"tn,tl ~ ltlb'I1'lULi'HltiI l:illlpnm]llEjJDImrjl!<$d-li;m.lPC(J:j1'!

,.,

pu.-..;tJmm u, tI "11$mr1""'_~I],] :pIIII1JciJr'r'J;m HJ U pn.tlidOlfr111 ¥ ~JuI,I w.. 00k ~ rII!I JIM""'" lJ III'oI:" ...... QI!>b:II!!!r.L!!~rJlep.:olUl'l~.~lJnIw:;.lL1 00 lItlltlni !i\fi[TIIL.JuJ, UllIU.! iLil Icl.:u. 'i'liu .'" lLri

rr~~ ~mllIILII'1tI "">!lIn,,, ~~t.I _ICIXlnrmt:r.... Oi"PC" J:ime 1Bl''Ill.h! IJ.l. !IE> -n~ dwJ J~'Xj;I Jw.ptino:ntJ ... hJoiJJ,. mcru 1 ~ ,L1JekiJnD b1aLJ). KJl."ruIIl:". 1II1I1. .. n Jm'lli'PTtiOllhlj:j;Pu-blj",'_bI!, "7,IIWi,~il'jlJ."Vlii

~1Itn'14 1l lu.1I1I!::t; 6ld't.1.ilNlI~ 1IJII',,11 .u mr.u:JgI wwjriJ.1 Lla~ 1u-LlJ~'Cl, k-tlJl H !hnDlill mr.Ji!\1 .. ~ U R~ l 11IDlki" plnN!

.lti>~1;'f' twJ:j .. nmvnil Pu"tlJaoAl.ll m. Ua.w.i1L.lld\" I 'l!HlrL. ~ldI III.r:ilj~ ... ~ bjtJ omlm, ~

()d.I'I.D-I\h:i.~~fI-&l1Ir.rrii\l,.U"bc:dln'llII1I'llJ"1il'rllll:lllrnllJ -I-"1'1Ft1ll IIItoi:nId Izl~ pN!d ~1<lt.'IJ I ~~:ij.~"b;l,llIIo~ jrWll Ui'l""'~bI!::I

P'It lpak. ~ II Iijlltllrrln ,,, jP In iInW f ItIWFc..u;tg)11'

U~t1IPll...ooi.tiyi·~bt:uln1t.b!!.:;.l_'rlu .ltl1Th hiful_\1wi i tl'l"iJ~I$ Jrdim 1..II.U. ... g"blil:. .Ie J~IJIIll..:-n.. _;;I~"CIIJJUI' rIt.IIo~ ,ft;lnrnmo.(gn. 4LA1Lml rl!!-...1IlII'ltlj,jII!' ~aj~ N m::I 'Ilo.pnn

KEr 1l! .th..::.t.lo,lr 1IJlll1.L1;_ 1~u-,r.."''''lIi~ IJwi1,l- 1"11 !;Mdllll.l I"liol rlw ml"N'II .s 'Ii~lm !lot tid ~LI1 l.l1.lil111rU1 mpIlIvJ; ~il..Illl,j XIII'IIIlmiJ< 1.11 1o...u ~ P1Ili:iIJ.llI ~ 'l"'IIt"_!.ItjJ p;lIGUlpno ~1:DItap..Lt~Ii..:II"''''ili(;IhI;.''r-;I'''.8ro:!jrr.a:Mt"'""",",

s... $I,.. pomlllo,tl ra:m1~hd :b:!rnJllfJ~ linn ~<;I l1.l.I u:w.. ....... 1.li n.n prnrr1;in .. dl>;l tb. ~!J .. ~t~"lIB.dIlllIIllmlO.Thp!".n<:'tIad

KRllPA~

ti~ljrt:1 pUli',.U~1 I'Ir.U. r'Jj\ JIt ... dJe§1 ~r N!IIO'I'I:I- 1IIi'.lIi1~I!1I1.k,.IIoo/i!':!iLpD.""'pil.UULl"'K ~~1iilI:loO -g<:-i!!ln.a' \1 dmm1m bmrci:Nim:D Be

~~ dll ar lJ ~, .. MhmIII IJI!!II!I:'lI IIl'PJlh

::WY!b~~tt~~~ ~~J"

D..IitaIlIt;.".Pr~ pic aako.ll:La.p.j.;: bao:&:!lIiI 'I'a.m.I d.r.. ~ ~:"i P'ij~~

ll.ibeiil fi!' griM l.i~ , ~ ,11mml:t1fV'" :0 .. .-". llllll ~ IJ,II:l;I,Hiill1lil' 1Iiru~ 'Illam.- 11:th ~ (;I~ GIi! .,-.1nI. MWrn:&Ii "(liP ttnr."l':bf'lfl.u -VriOl'lll'Jrl'!ni1)C1uUIIYIL :!!iVillcl imI druId!:IJu ]:i"tInu t t1e1..ttnJ»~ L auLl .2 M Ci:rI.IW ~ Po .bm1jd..Unl ~ Gbed. JI:

M.~ Il'lllim I ~'IPI'lli i nmgI'll!ti~IIIJ ., jJQnI!1IHI 1iIdr2i"_ltEj"oI!m.

~ m '!II I!II!."'!wp . .,rr ul&ll:mw, ID:'_, jill n.;;_J[JI; RII f'ioP'W~ I ~t;I. gh lr'<l4po;rrnl'l T1>l ki"pl-lIlu li ... ·II._ruzt;.rJ~~111...rl.Dr:lnl:lJQ<i(!l'>ulb;.d1.-"''lJijt.

....... il~j£.~-,.TIIItc..Jk.b.hr::J.ti.. .... I.w.~ iIlltOOttI.ioD,l'ElUlE.kI~~L.N",~[Jjj jE-)l!katwl..lkW.III! IlIIIacl. u; 1IllwtiuI.mm;citw::&.-n1 jr ,i"1_U:n~ t1''!<!'lI).;.I'' I nhimo~ ~1MI ~ .aud~III"'4

!ttllnj IlHwhal ~ dlJb.\· .. od MkRloi:wl , ~1lI,. ;II ma.te5l':.tInbrtlju:lplM ... ::l1J..tu1co.ll1 vtIillLx:....:! ~-p.rm:r_"audl.'lGi:ml:l..I_,;."k:mh~IU,)p:nf:i"pN!TI."".'}.-r:I 0 ."'....-. • :r.mim :yo Rftr fnpwmlll'ijDrl'l ~~ulilll~

~ l~~~~~~rin~~~~

tcmua- .t:intp.L, Ilit§p:I'ULb-M::! \:u,'l li'luI1~'Pi'hu.. ~et'I!uIl N~.I1!' 1o!IB6- ~ ~\'1iI!..l ...d ""i.l!:",rw:1I rUi !fo!mD I O!Ij-llim l~tBri-'!D.l u

rwl=i~~J-~':2::~r~?~;l'!l~~~~

~III'I!I"!' 01'1 ... bli. I!II:I!.!- ~~,~;I."""i.4 J U IlLIl.InIlt:.llimu.r kart aDlj@Ul U 'b.l!3U(n. Kad It!' g]JibMl k.....-irti Ij ~ -M1ll Je pooml~"'.

ALKOHOl.!

~'il

"'''

GL1JKOZA1

enll1~ a.:I wit. ~ mnl .... ..w.-. 1 vrto Jr!!! .1i"II" r,_i!,1f"r1ll1'l'!Iw,~

G~u.lu:JfiI at'! nB~\·n u tllli!~Li t\1L"liH'IJil u l~l"lIll p.ldat.l1!~ .• ~ U1"JD11il:u!m ~~I:rJ. ~kjB~Jjl"II;"..,.fta;D1lll11nB111oui:kJl1l"''''

~tr1I;p'IrI""'I'l""I;iI~1:l od rn.:o:nir. 'll'l1Ita 1iI:l'I!I'bs u Jl'I1'IT.¢u. 1WmI~. IjlI'l:lm.}ttr1I1 krn:r. kn!U [Jmlm

s.Ju-rom )I!llm:mbl..D.Ddja ~ I !tn.JJ{luU. tJ. 0 __

-5kroll"~"iI~D.I.IuI'lJr~'t$,jk4m.lli..la.u

u brqRqQ il:tlttr~ I tmmpiTlJ..- III~ jI!":J.B.'!!a~ v l,pl. old £:CuXml=. Kr.rnlb--.--l .-....:113' dill III! ~DItn!:> \.·e.liU.I!Ir.ct..ki..J."'.li«o;,lijt.Jo.ll.~!lIdfml,I'Qll'lnI}f"lfrj,1"M).~JPulr;.u..:-E.]J .. IIIIJIIMl!'Iu&"IborJrPf''.I('.,c,.

~1:JllE'l'Dl:IkT.II.clIl.M.oltIDI'I!~l'Ialloi.:li,I!'1

~=~~:t r;~UJG!~~J:~~

'QIllul1l""'.P!:t-liIglltli ;>fc:b:'l~UIlo:MI:'_ktrjlllliE! hpt II Dt"J,IiIUl.lW1.1i, d~iir.p~Jqv.lll 'II Irtnl. ~ W!R'J.I tv;oI'I' p<:m:a1u bD~, cau.~.I:<' loIiu1d,'"

'S "1'elIJ:'Dt1 11:11 n:lJI!n1li: 'Il I'lQ'i'ImJng, IUDl~wmfI lIIakn,.-. ~ ... 1.t.1d..i:i'1'"IQ~[J(lOoJk .... lin. bIoPr'" ..... ~lIll1Ii1l1:.M'iUJJ.lij,.k1i.dIillrii..w-'''Io'1M''II !.J::iIlut'liLI'~optl;i.lli:llluIL.t&oo-'PoodJJl'lrI

Tn "ll':U III ~o ;DIl11 'tm;rJ klIA!llI:m U hrliAI ~WJ~ 1iWlIH.:: klbf:L1n..- l11r)o1l ~ 'l~nll" ill"iII 00r::1&r \'~".mr.t'l,iA- ()dDl·~ IWIII!U'1!I!IoI"I'p"i""U;&---.. I I'jnJII' ~[jI!k:iE>n!op:Ill'lllfl~_lt;,i;I.lH:ti':lN:JJ»'I:rI. "'11' .. 1.:11

~._ ~ ~U'111ji.». .Ji "'I" 5~ '# llIIlIgkl P'Od'le.tu,J LI ddi!!l ILI:.u.t!o. O1r~Ilo"lo;"II I nE-:i~~

1:kmtJ111mp.r.l.t.i~ll..D..21nall'.h~ro.lj;zgT-lI'I!'" an .. t1 p,pi;'I;&l:aJltll 'I ~m 1-mIm1.l.toj lQ-nl;l!ll q Plidmir.l1. • 1t:iII!'l~ ~ ... ga 1";il.,IW:t..ll W. uJRJ.."..JT.

~",=IU:'II~~ .tctJlrtvmll nil UIJ ~

~~rliT-t"Jlbil .. \It""'r.lI""lkolhr,.l.~i,l!l proi:n"oo vr'J .. pDlM.ul!r;, L!.l'r!~m ~ru:rmlll i;n~ cU.tnjl> mpriI\IfJ)E 1mlJi!J1 rilJ fII,.'tII .PQII\[~ !S'.otmll ~ ... k~ ~ I'!1IIPIfQ llli" I:lpuLrl!."bIJIIVlL

(;!IiIl<;llllj.l~~I' MIBiRiD Ii m:lHhm ... J Iu::dJb. .:!:.kmi<, Qbd.ud ~ j~ l,}f"nirw' r;od ~I!'rllo U ,"'- 5Ij:! ~'lhU 1l1J!i:~~ ~J,Il" n~lJ(u .v;ur!A-rJ]"\jp8' Valfll ~n.ponlll!liutil 1.(1 d11r'.1.1ul!mn m;mJi" IIIrjg 'Jdmllno;1l!1~.ti.,

KlSEUNA'

-kvjo!l. ~ (JIoL~lti IJtl 1 k,:rf.u. ~I'TIII ,11 tmrnnu k-lH.olmNl, .R!Ip'mll;Y. mll'!Ll..:it),lr 0" ;poi~1 IIiI: ~ ..,'IffiOId \I'1WJjl UpuIb;:WjllVo!l tr !.i ~,,D'i.jl km'lJ;tmbo cementa. ~ ) Jr=:rrlMk,¢lu'" prl1IIL.IlII.~:PIJIIiII''kIldW~"""UL1llBLa -, ·.I_

oIlJ.J. I:lJ~ ~!'rof.I~ wi1:zni, Do ILl I!Vthu. in~1.I::i:!. knz.;lt;n I":'"d"bfo,oog,:w:l 111"~~.::r .... rni.:l~""l~"i tr.mi

" lllIIo.k13e.l.1.i:m..uiXu~b[j1l1l"rlo

l:.II'I!.nl;'t..,,,'!i-:'~ta..

O~tj ~W.r.l1Pll ~~.ae.o1;.m='gnDe (l.fiell1i. ~ .... pJlllII:,1 U cetu 1 mo:xI'~1J!!! dn'hni~'21nD Xm::1~r~umU:~ u. di-.bm lSI!' m~' k1ki1:1m no rTF fllfi]tolm

?'.j."I.JI.mj;- L I;alJJl;,,; Wliti>l \01 IP:vllu! 1;t)toJ1UJa _ti. :koj<!! ~ LI-f..l: ~L-" I tr~. 'I,I'~ "Ej\qlHnjI;lrJ.h_ mUll r- ~1.lL "r....1u.1r, .IIi:Hl~ IV' obi[1nn n.1WV1Q\I u.bimL .II1iJ,'lItilia.l!iJ.u.ft'Lll:!liiU.

fijVllTl 'rliI:Iil.j;llJllo tciu.lcirll- J. hn.l:llJ;.. ;Z;Ij~LI~ko Jo:' .-.: !\oo'l r:.1Ci ,...,... .. J1.' '!II!" j,.tr;:y ,,Z&6t'I'Ur[jn.IJ u L'1.a'IL 'l!'oIdlll t:.1!' I n.t'~~tW:1 m:lj"I, \".rdll P'".....&! n.:!l..W.]lO m..&mIlj, ~\·tilin. rq(n oCf' .511 {.til bill u :~::~{~~ "'Btl au lu~ .:x:Ir .. ,:4v ~ [~

K..n~:':=U~~.P>b~Jo!¢lM"

... "mutt..A5l.od rn£!l&l"lli!D ... ·uqfJUm,~ I kil.J~ ~ .... l.~ ~ "l'IIDI ~~~ Mjj.!I~ ~ 'Iu!Ibij~kll.t1.i.ijd.!~""~"I'(Ijl.,.I'WiI(i.\'iII~ ~8i.l!nc,,~Jut'1J ... bl'Jl"ll'J(I.~_"Dn:!.I~'"F'J frll(lntl]'i17iW!mC.JII,,8ria~"_ ~,,1'Id.It ihu>lll i I-I'IjiI BE! '-'II:zI:ibQu PO ~1'1ll'1II razIi:t..U.l.m. :It1..i:u1tlm.klaori"..,no.

_P_t~ .. 'Ir' rtioiI.ll ill" ~!"'I!'""ju ti '5!CIdJ. one! liE" DI"tgII TJ!..Ijomrul 1.1 .DItItlr:n'IbuMUD \1.'.ku~I:n~, I!. .... "ttl II!'. 'm. pI:lIr.lJe:r~ i!oen:.:ul. ~~ ,"J li..h

KAl<-O !Ill DoBlvA MLJJIlJ(O!

~1-iIj' "rJlk., ~l.IIl!!' I,j IwJ'ima ee tove ~ jl:nl1iI! 1'I'imMf- TtryIJio- dnJu lL...,l~'t I«Ilif'lmI ~\'JI i 1IkliHJ..rurljEok..

~ ~jmb J"I4 ml~J<;:II:L"f" ,:rt.I.!pOO k l'jdu •• , ilLhl'l'''. Iioll ~ Ir.!i(jril;r. ~mn~.zanlJ.t.mA ~h· .. ltlddruWhl"lf'mlAl;'lf1:tt.:'QtrnJ;'l U6p11[J1Jf'IIIX.(jj I 1.1 ~ ~.LD!:JImI~. l11li prtmJtt; ml1lJ:HO Ii:' mll~doJ,bl'l'1lod.'ll'WkiU.,IuI'''''''''f.d1l.''''1p.l'~':''' II"I,I.-EI 19_ • ~ Ei~hU"I!·!.Ipi.I~'·1iII1 m.I'!lf .... till~·'lI;IIi:lIl1

u~ptll:l"iJlo"llEljIlL)lltnIlJDI:{jiil~j(4Ia\.a (~. 11""'"",.l. 0;1 tnrl:rq;t,h);1 toean pj,ju mfll$u k.:ottlL L PaIohi .. Ie !tim", :<Trlf'lihb 1~1'I"II

Mil]dtfl ~ ~U:J.tr ''IbL...,.m, I'iItn-.llrrt;:l

~llt'l7iPf.:~>Il~I~ ~~:ut. 'n,~~:~~~

n .. ll1.l"Ji .. tnli~~'k'RL 'IJ niH .... I .. , 1=. rl ~.nJll, ~\.!I;.JJo)iluJ'tiJdl'Llj..~hj'JLH]_

rnl1tLj, lflI1'Io!f1Ili -tn Kt!~, lJ r.t' .. h,lrn.!lJ. :r .... ij_ .... br. ffiIIl~T1 rnlll~ mmil_ ~ lrJo:r.jrXI .. :k.olaIllldnk,-l.Ii"1'1mmr.'Ixrlo.jII[ljt:mjnl 1ll'"1,idI MIIJS:J 1J'k1!Jl13.11 Pl.lpU~ 'Mll-)£ko No olJl.,ltJ· bljuil!''I,1tam:1cl:rutL. uJJJtillIlDIIl'llik:lfJliI"",tmm!- 1Ja.6.. A...-B,.M1Ijdu~:tilIdJ:ij ... ±IWIl..m!C 1 U 1f.nI!\IJlD. III 1IiI1_jclH.l '!!It' [jjjJal i ~'1!IfJI.. Ali.. ~tLoj"1ni1_"".;I"II~IilD~-lmB!fiii4' God rue J:l'limul ~ hnh'~

!'u:"~~~.~f:mz::= ~ =J~

tillw ltSl..I!otItr:i!" J'p.Iil""""" !I1uil4" ... 'IJ ilaat ...... "', tJ.I..i¥L'IJ"Il.ll1J:l'.I.l.1:.w'.ti

V~-.:1i!lj1li' CrInIptJD.T:lmII oWiJm.. k&d mu. d~1Irno etu Ilibbi"ltoUfmu UfIII!!' uipnIIltl! J:<:r ~ .... ~lWJ '='i,fI'l,JJIIljh .. tr-I"~ ....,....,.;~r:lnrlj:1 rnJj.

I~ Kii.iI ,111!0 ~ff"Ii'(II .. , H1L~11 .tIH ... ~'rJ u lJI~E I !'[P.I'!llnr-m.. ne \t~·.nA ... I till"- ""' -'Phot'IJoi{l pukn."rI,Jl v u u U !Io~1'lo'illJdJJ_ U u:IWlu ]1I!i:i "lI"_UkRo fJl1:"f.I~ ~pnri~ rnfI.ii.'~ .!(I_t'dll"t.lm. -.....:I mlo1i1l"lmlll fimen1o;ulft.lOiPll'nnnll mil",,"" koo. , '!,Ifm ~01Iffi(> p:'III~~I~.ti llll'oJ"""".i 101 n-·Jt':!:lJ:fIpru.~HII:1lLji."~,

l'OOl.J-J.l1Il1OJ~~b.mt~~llrll.IlIlf:ml..i1t'-h; .. 11~t..mo) ~r:liE:m:irilnnmr~]r<) 1'D1E I1Iihtt-

~1«!-Ip. to' E""'-w~'m~",po.I~I" nil p-.l,I.""'- ..... r-.~.I! .Kii!'t>.~I11tW. il" mu I'" ~.~ rlo-.d::l. ~ ZIIIIE.w~.~llL>III:IJI.J,..JL'~ILl.II:JI!'.I'roY:il.i.:u,,",. ~ D 'lfVnl..l[-I!!~ .:.et:!erlll .Q\IfI"] ~ II!. IJI~" m.!~'rJ,ft.et«li:::i::Bti{u.clU!".llmI!Ilkn.el"-.:cI..

N""I1'~'PJ".Jf'-I1InPmi:st ~ Mrml1'Io"~ mh-

~~;:,,~~~~,~:~x... t ~"" '~"*'~~rtr LlI~'~~~

~h. MllJ..JqIlIB fLlLlfM'llollJJf'I:'II'1..I'W ~1,I.f'H)Ht;"". ;j:; m!i1[.u.. Tlipl"l'fnlo"lll'O!m UUllrujllo lJ ~1.iio1.m"ll'lL._

::-~~::::~.a:r~~ "'p~:;r::u'l~'~·

I:L.:I n1llj.-r. 1l f'r.bltiJ -d~rn". ~q. o(L'rji ...

~1 .. tL1·oII. '!Ii pl:.lll ~tl::dUdw. o.l:V"llu.L.,~"", YI.ci:t

L )'dan ldJoNlUD rnl{jd!.:l J. ~ u,uu ID.h_t..ku ~k WI'III -..I1n::i:i: I Yri~~ Tl""lrndl,,.. mli/il~

i-t~~"':u.tJ)-"Mt~1=:~~

.IoU. o'kuiia nell!! l~·w1. all ill' u~ II!! .mAI!JCI ~ kLLjmJ .nd~\.liF:I.II) okll!!.

IJI'1'lOliU'li"" hmnm Dol na~ ~ ill tqLJ~~19 ' .... nIl ;m,·,..;.,p~r ~~iI CUI. .Jo;-oW.:1~' lJ 1IIII.1!.m .. , IY. rJd_~ it: ~J:t1 pdYdiIDliAI h.:h::JI:I_:nii-n ~.ijJikkrl'l.illi~1,,"'tlHl<x...a'UI.n..n.l~lll"'joIlf'lJ'I'.'II;Idl'~

r~.no. nO! ~kp. '" .Etr.::L,.", ~ J'AIi hl_lo:J I ~-.

MI!4u_l.lm... __ p:oIIw}l 1..1... \:!i.5d:.I LlI1ui.L Jt!1lk.

::1~~«=~tlr.c~~iFn~

~lhr<q:III<n:IjIIl-""'~pm1I'tW"u:.-tl_&~I~tllltuII

~=Pd:n~!:,-J~~..!:.~=~L~l

)IIS~ b maU '11.1. j~ Nu,poJ_em'I am ~ ~.kDlUB'VD'anja 1llIw..i!' I.rctl!:ia. 'M1j1i! liI!iLl!l.iIJOiI. and~1III UlYJr'k ~£I~iIP .1JlUIllid oo1J!] RICi-

mI:k.~ 1lJ'.I'i1'jII! t.Ii d~ "I.'t"l]n~- ~I ~ lei: !lfJipoj.«'lll. n doob.:J ~J'Ib ,,'uJMlklil ~ d3111 !P'lIWD~ntm'l!'"U 1r..rlrl12!l't'll'lU1J1I lmIni!'

,,~~'~~1~'T:~ b~ ~I=J~~ ,;~ =J= !Jw':~~~=~~~=v~~~y:~;m~ rnl~ ~N~Tu:.~'~'~~~=>lJ:b ~Ij=r ~~I~~J:-~t-=- ~D

'1ictr..l! lie- clO:ob-lVIJ ,mrI)U'I'JI/m"J tl5;lQh""'1I lJiI,D1L ~L··,1I11 ~ ;u.,tIrrI $oo!! ~ \"lI1nm I! p_.,;rijr l n'Sll ~ ~I~ """ dnu ""111 ~ldh bar .. ..,.,,, U IkdftUl 1','lItl:,l:J.'I:Il!l ",,,rI.b '!IP nltKlll,.'( ... lru:rwl .r"biL; p.I_BII m;rq- MlfI"oll 'lLd';'- b "n.l'L

Ultl 1I.I!J. ... ~JiJ:I b;l"LI":!L m ti<JIWI,.Ri!JP ",lemhi "~,..eT <.""I!mfI knlmpiT 111.rtI"1£i1 _d",ilii1 1m.imf1:b"-

~~=:=~r~~fm);Q rl)·r~"

"1"In.Ir:n;cu JE! \J tc~ l"ar:m (Jt~ Rfi'I ~.r. .rna G'~nl! TN";1'Iofto ~i" Il lOtt'iml: ~ :;grpctl!£a. ktln::o:n;11101~ ... -.x::a • rv:flko. UJ»!TI'!b.lja':'Arte J:il .a1llkJ-. .. k

.Dol 1:al.!r.a:c'1IlII¥11 ~,itorlU'TV\n"J tmll:ru ca-J~jI!!~.IlJlXI will:;I.tU ,t;JiL!CRE'dt,sRlib:nr..fut_ 1I IWlllilLlllu J_ iOOji 1l:I1IEl.~'B]U.l1l!l~ 1InI:R . Tn ,.... $YE1i.r r.awi:llii"'iri.lim ImlIJiII I!n di7vulJnu ... l.II:I1w·~P=LI"'nr. ~ U ~ ~I'H'II IWioIIII! .UrDlli-uJE 00 ~illl1JoklLnIur.~"", .... 11-111'1- U b.!kt-l!ri)t:_ z.a~ ... .t..rlli. man I:..~U {Yt:;mo ~dl'lJCtI 4.1 'li1lllKf"l'L'l t.L.. ~:[I!!!man.:iI!l.JJtmi!.I.:l!rilIL

d~~~-n-;rl~~~~1:p-=

T.ukc eLl.gljik.tI2I'1.nJ.lY.~dulik! kWku 'zaklI, 1II1i'1J1IDl1J:n~U!j!,&JII'IiW.IJ~ Ill.j]rmIo~MI~II!!I:1jI.I~ibiWlia;~ tt'~I'f<19lJilj;liin.IJ.,I'IIIrw..~~h."Y&ki 'kI.!klllo· rJ.p:rJ.lq 'Jgjo;ll'

!<I"JllDrt .. 1I.1 ... lIihl ~~ d..-J~u h.J~~Lih ... n.Ui iI.'IoDldu..W.1biII.a. 'b~ ~ilII~ i.IJf:&~~~ 1E- .Kad Be I:.IlJwedvlla.malr:lmle ~JI1:... m.'II.'I!Ij\l 1Dl" 1,I.Clj"n. lie" TlIIiiuI ,",l'lorlli.m _1 ,.

F..d R' ""j~~ !IIIlI! "PIIP'l1.iAQ. ... -~

G!lMA!

~~~:'~~~; ~~~=-~:;

~~ drv(o .'it" 1'_ ...... p..i ~r'!;o(l""1lII \I ~1"I!:~illJ. I>misIImIIllodll_lii:lMblll:J'lI'UIUl"'J~IJdcto~ ..

RaL!1tD. r.mt .I.IfiIcL.l, .... "'.Il:!i 'GhI~..IILylU:, aUJ" ~ ~ lUI .&.b.l:lllzl.fg ~,

'""""

~ jf.'lnt pit.! ~o um:ij.ll;~j!!! 1BtI:JL'N!

"'iii Ilt 'II"' d"hlJ.' 1..,10::11 iJ"! p¢n""bro yl.'rl~h ~i 1-'tt.~.:1 ~"I-tiI1' r"'.lt"~'~'!II;.t:z..~.,tdfl.>.J.bo

~kD~~~~i~J ~if~w.:;

Iu.it~TlII Be d..1"III1i pniidl:Mil .. ·It.r;:; rod !I (fIj,OOI .,~~ .w;i},l :rv;n'l<,.j ..... ",... LrP"'~~~-

K.IHn.EI re'JI'l"'I.'l p.llllprllTlj:oIeh'J,jrn Ia:rQo.ilum'V..

~t=~ii1!~~~=:~ a~~

l:'II'lo~ltr[pW'odk:Jrb'jll1ilmilg}ll1f1'!n'rJci.Lrl I ~l" kurlOl~ I~vl!.rl 70111l[riJq. ...... -IInj~l1 ~Lbd)Om 'kW'Iho .... til;l~~;: ... JU !II.:: fiuojJL:·ILu uti .. J .. odr'k'o ~ (jJ~~ ... ,u.t'I..-I:.Jt. klIor.1!.ahtjr.n1l ~I"l""'"'

lt1L~:'= :~I~W~t'li ~':k~~~

1~~PwlliTII.Bi<,I'VUlJa.l~""jrWDotJi:riJ.li::bo:IIC

~:nn1(J7d= ~~~~~

!IVljvtumdu=1nll!:

,,,,,

~omljn, ~ 7~1I\.!I'" k:okl;) I'IlIhl.l ",.; 11.I.l.I'I'a.J" IIlu, '<lI,u,"j :"",lj;1

&. l'lILl.l:iru ~ tI~l".I14...loJI11J lu,1(u(l1:! C[,j~1 yrnitl,;kL,:! p!Jt1jn(1I ~tJb:I nl_k ~ ... 11i uti t....pr, ....

~·~-:c~7~ti~U~::'>~ ~ !=~

~ ~~.,. 1,1 pno&.Vnlrc vn:movn&.I .... III WplliQ tt:iOtl_ 11m J ruto DjlJJMrlm ,.Mj:1 .... 1) ro dDb&~1I. J ... I"\"lI bll!I pi)1:1''lH!D,':' mlItl:mll. f.;PI-.1m'n 'U MJI!!T.I.IIIiJJ

UliPnwr bil.ih: .. ,tJ'-""VlI.o~ ''''fCPIJl' III \--Idt!' H. 51!

P!t~1.l mnl"lll~ ~~.~pdi.r::a S ~~'n'!II!!..~rUillnI1LikllUk.JoH~o!I1'nilljlJmI tIJN:i IlIj~ J rmdJ .. 1't1I!-pnl·tI1mm m _!.l' mhtJ L ("lift-II:;.PU5\J.I.JlI'od ~IIII ~f~.

""' 1n,rTlu III ~ 1111'11.11<";1 .-nljifo!u, I ~i.J1l';iI

Irto~ Ut![U :IIJ nupJJgl! ~tu • p8V1'Ji(ru'" 'l'tJU:!M I n)!b..ili. su ~ ~ I pQ'Ir.Im nl~hh R<'R11'1opt~

S"~n\n' "",.1"-11. 1.d1II~.1 '1~1""""". fl"duIIWJlI\lI i~~ III!! ~ R! ~mM L-.pqmJllh:lrt N~ru]fl :pot1t'11llrMI ~1Ih.Ll ilIrntirtJr..U :F'~I!J.'~

.."" dt£[fllltlj!'.;; IWJ\I1l se ~ JK'I0AA0 1Z"lIkm'\'1i' nattfl 1:id"lIliljlllil!'"lariWjd Iv.Jjl jI:" 1ll1OO~ rwlJllII:!. Nil Nil ~n m.l~ ~ lL! xu HprrLlTblII"V::O,. i:lul'r1ITVI>hill! Il"Irlrrn.l ...... ij.n IfJi 1"".dTTllf.Ii'I,"I!JliitI.Ln"i';i'Vlr'llij"lIflrl11lJ1"11!tt.

:~~C.:hl~n~~~~

kII -e, :Wicl1.mJf.1. tu [e DlIIIti4 {a-,.jrd..:oi.pJeilIll

.b;~rI~uAl ~'.mu:l.\I.IPi"ft.loll1ll mIll:m

~ :;!~~~~~~:~J~~Jl~:

llII: IIr.!Io!..u.rl u ~ mkvkrn ~:jIon:;Dmn (.] .... '" 'llkuprJp.na·~ II udll~lf!!tLIurLI.I, """,~ 'f.it-!!pI"tVIJTUl" JJJ~I!I'. II =1Luw .i1lM:!u11 ill' DfIl"II"WJ OI!I IJ~i!t., 'Lb:p~lkI:I.Vltl m~ k."i')E !ill' rral .. ,;!.;"" ir.Jnn!!IlI 1I.l .. ,ld'<1i. -t. ... .rwu~, lnim¢'ikUTIh 5tjjrtlll.. -II UJlLI. ClAn.. rrtkupl.f~ tlf'l;1II,p, .. u tiq1.mmIP!illi' ~UPlJlINm\ll

ZII Iw I~ III ~jl tap! Jie:..;paiDoI."\I pN<.-ttnil:l itIiI,lnlfr.II!WL.la, :II.b 'II!ie ~lll. 1'1 in~ ~L mkllltim. fIotI IWal1vl1J 1m'll il -rm ~il'll m[!mm ,,1il'1~ !'i!'lI" .PI il'f1ll~ ~l~rll<~,"~ d.<I IxI=:ll n'!J=;Q- rw ~IJ"O'1 vj('["n]'!!:l-ruil ~~"'JI ~lItl o'I.!a!p.

Mb.'H .. ""c:.lI. .tL' l...ru:m W1~ .gmfm'l' Pn I" ,1!InJte: iQrIfI'o'n... br'1r. Ishl.pJ,u.rj.lr i l:n\l;n _ ph,

&a.cin JII< mjm.uyWII LlE;biJ«rvWlio;P;, . ~ i\Tl"o,L -d-oI ~, "'f"'1l ~ .. ....-J 4f{JI1:111' I ,"Ui!.LkiL l~pu~ bl1<ii~.' 1IIl'~.bor.~th&'i! '-,.., ~ IH~I beIIJun"t!l.Ibikrt n:\.fj~'j;l ,j jllinuylin twn}l! U -cl:l1ndrII rmlQn:.. .:etu,d ae bcimc JlpWl, J;IjW .... , PfI,(lw1b ~. 115."tJ;L~'JjIlJUl:I.IIIlB1IlFf".,ul.o~"k~'I"!IIi.<tI',,*",IiI ... Prf ~TIjIJ 1;wJI:o'1~ d.:<i" v,","" I"J.H"p. 111'1-1", ,,"ltl IUTIliti,n .. b.11 ... 'lwJ~.dn.tifl~ .. ~i:IDli,.tI,

t)d.LiItje-.JI.odcbhm "":bEr1:r.m·li:"'fi~.e.",,"L'D 1IL1. J1"'

r;:~;:~:l~~t~:W tql<~~~~~~~~~~

151' .x,hi'l(.l n: I"Ilifl~ JII:I1J1I,X'a JUlIIIpkII pitI..Dl."lIwtI[ ",ld: rm--ri,"'1nI .J.r.!i1.!Ijmll Slh:n.-" iU" T.IIih .. n..~'tj"" II ~flt.r p:ii..,.J..., L.zn!lrI} .. l,£i1 ~ aN 30i1C To jI;!; ........ L4I.Jn. till ... u, pl1l"\.l ~J'I!tw:r1i ~~ p:i ...... MVrllllll WIf.U! mta 5Ml.1'il ugtil.k~1kr loin ~jllll:nj\l11lll"'1jai*Jj 'wm~TIl.t1.n.

U!>nr.!i"'fT""piITiIlK ~Ilm ..,-.dt),m:q-~ ,., ...

IlUIh!kiIUjIol". "'.liLt" WJIlm,. k b!:cO"\."II, p;relui 1.1 1~.*,.lj ~iIIt".lWJ;uwk~la.:1jl: __ IL''-'- ...".,..v~", ~ .... Wi.d.H prt<l!:l..o.c..r;",,,,

ill """1m.

oo!~~~~u4 g"~~ ~

1Lr.rIll;;"Ir.II'_OLT7I'('<rI)ltrnlh;:n,mlp[.,kr.r'lntJ ",ulnr1'l6bll J1J ..,.Ai"Jfi_Jn",IM~bn:letdn,

K..I.d H~ ...rmJ-o~!eI!I!.:IIii. JI.I.D.h'jl:-rnm!mlllm.

Dbn'::n.lm bmrhmm, talli111m" t"1.i)~lup8~ lJ n¥'IlVJ"Il ltll~ ~jmw,l-1.lIk"fQ J~~. ;mJI~" jI! ~

:;"~~~r'~~~~~::r:~~I3;

r~~ ,..r'I"IlIti.--- T;ob.,. ..... ~I] .-r4Jj ~v,doI-

lI:~~.I, ~ c. "'-Mil':! IloI inJ.II. yuI!l!. ill::tiiJ~

Lm.i- "I\ali;.a. .. II!! ~d.Im!I..& ""'I(~ ~,~'.r .... 1"JI.lm'UrJ1~ R'IHO~II

!1l.ti!l1r. ,:1. ...m.jjlliU .-:nQ1n.::> 1;p<"f dlcJ, u!t_i.JjI'~A IIJ$jI!nIl ~;.. p nmk:JuWnla prljc,..Dl1i:Ijun Ithl 111II1rn:ffij'LIfY!l~...,ti.I~

is,tt """ ~...LL.., II .t..im .rudJ.'b.f! un.. I IW<.~ ~

~O!l._ ~ ~W IJ]XI'tDJflbm ~'I"Ei 'IIgIJ'!It:u IUtl1.~ Ih.Q b:'te1t1 III LL ~-n:1J ilrvrnl 1l1'!i{m ~ ,...:I.lkm.! !.~, ,f, 'I.~" :rTIIilL! dimil ~ ..tilIYrnR! D,......"1.l oJ'Ou..-H ~ Lla"'1~t>-Ij;J"'_ I I.l .t~ 'IL.n!iErlf, 1I~'rb.P.- ~Ililwrt: ~~.h'»da.1c.J, ru~""".T.III p:;..;l"hC.II~'tli[Lj1o! ~ .IJI Itt;:i,alJJ U:WYllftJI. ta pt'l"-TTWZI: LIJ pCllilllN, .l.I!.. nIb!!!!' plD¢e 1 11 u.l.Idli:l.nl li,.~ J. ~~"ml:lI~1i 1\0 ~1t'I'D.I~~U ruziiiI.

'~rD!:t~~I:1f:u~~'~'i~:~

~'~ ::$J~ lilt .rIlLl!..iC d,.lu.Il ~'itI dftrLt ill "If i1'i1O.inj5lnh II;:o(tfpJ klllri ill t.I H;.l ~J.luJ@I"II) 1lL ~~Q dllie: l'l! njih1st.jt!Dl]uVQl'lil:ipil;IIO'I .... ~., I;II.flRj(l /;"ypIb t"",I"" V~1.fEn ~1(l. iii! Gobivii' '!ld "ti_ ...... ,U!'i,~. "-'oAllJ1-I Jtib:Ek;1i ,..,. .,~"'IIUrl~~k:i ~11~·t~.II'IIll'L"""'~\'"\!."Itl:t-ljJU.I._....{jf1"'

:~~~i~~'~

.lop"" TrIIi,=" £"TI'ilt! UI 1DIIdti 1I."t!!bn;.h b"I]C!

Z"A!opqi .... I.If'- 111'" ~IIl:Jil:' l1ilI:IiVI;! 1;;t;:1iI"~ RTil,11IC' ~1u_.a., 1u..1~ ~jlll III ill.J..d.U __ W.h~lln.aJ.[lU ""~Kllfimllb

sro JE BITUMEN'!

,;.~rIi\IO ~IIW~:'~W.r::lti~~ ~'~~ r.'"'L ~

b~IUtl'lL!f:l lUI JLd.'I."[ too ~I III .• l.shi !fub:i:t., rrWim~. ne "Pl"'l!Pu:'ot::!l 'IIJI!tu ill toll W nJ~.r'i.'1I -ndJ~j ~l LI lui ,~ ~1I~a.m,d ~.I'II (J:rhllJu~"bl'1l!IiI!ImI'n"~II.UI"Pl'.·TvDljllPItim--rte'tmb.ttp!.1JpLJl'tJII11Wlf1li.

.IiJ.~<:IIIl'I"JI iI"' !lIll11'IJ.II1U-~ llJ a;rm rTllJW"MI;~1Y. ~,.,._, ~ !II;" 1lIIIl!IP II l-i!JT.l~L Ll.~"k.~'~l.-'ItIlJl'l ,Ii t1:j1!lL,mLL-e.tLf1'llInmll1ru-UrI B).rcm1!ft~,P"I't,d1:l..l.

1':!*~~1~~ ~~u~~~·'~~ ~!~

[]]~I1J'5!11,.asp.lJw .... j,A!llIL"71.Wll"tlaillllltltiJIl. 1WJ 511 niI .. an dobivI" drR5I.r's: uRtJo"!IlJiI ... jAI!i:rt'l-4,i.q.'"4I"'~ """'I~~ pDRIIlmm:I.!~E' .I:vnrpr ~u!Tm 1L1 OII~u NlhJi:I'.G"NtI!lil pLLIlm"I LCI.&I!1mn.pn.hiD~.J"':JIornjl[l.

D~IIIIt.8.J!..:~.~bo:Iu~.,.,...u.-

dp q,J:'l \:I~nlr:llQ' u :p'r&!~._peotI"l.l8'. :K:.ad lIE'""IIIJ':iI ~. rnl !!I;!: tirula"mo mmq.jUJI.Ii::I drM.'OO 'linin .11.,.- .. lIP' pr"'tl!pJk:l IPJ'I.l!~U 11 dnl'l1i LI£,II~ foli:li.<.t1l,. "'lLf M" 1"111 priUJpIpI-rl{l'.-.bIol~~r ~H" JI.l ~ LIIdt."LIJ-:!-I..I 'hOlI"..rlIl~j.~q;\U-1Io""'l .itnl'3lJIJ~.rE\ItiJ'i'll:ci[l·to"-[J[lI'·v ... ,.l"k6h.tJ.l I OO:E1B "kil!.2linl!<

u!~~~,!JC!'=~~~r:~

~rrotl"MI:D\.."Tllh:>llI!l~,~,'~·'l j.:ridl...tttlligJJ .. pJj","J'LT.:H..,lJJJ!IllId~\IK'ljp. :Il1]_.lD~i:J'llI!!!I'IiII,XL.IITbt!o_i!Inth;,Uft.I~:kfw 4!lmti1lill....rtiLllJI!

naJi..!I.., .la;IIlIIIILL).IIJ nil pavn1l1.1I ~ n..!l;Ih'<1 fll~ I ~ ~ NO!I(!lI~ t'ltrtwn.-ti ... , gd:IT~1) u J~ijrr14LJll(!, J:!:IJ:g ~ tlIn :t.u.::t.Jte:JL f.J. "'i.fli!n"j<"I.~ritllclltl",o1'l"l)l;l.;illll~1ILi~_IIIL

S!.R'7"l:!~l blti..Jn'lit-jl. 'iil !R' Ll~Ir.:bU.u.\I", ....

=~"':;~~~.;~~~=~=~[~:

J~I., 1.1 ViAll d:i,.~anHn'miJ idro:na gAIILIa,'N- 11' wl!Ll.Io!_ 1w~1 tt1l1 ......... ·1 ".I,,", "'"$kr z-..m'I~" n~ :jmn!!

Nuiv !IJDIlI" [lni.a "" II\I~"':~ ~ lJI1Il, ku.J;iI r;n.Mi "jJT](f' 7..rn .. JVWm:.J..o Itl.l ~L

Ilr.xfr't" u p!'..'Ifn.fIL. BL~IJIIXIJI mil) ~I~ ~11t1W oillt:,hlA •• HJ.SgtJIftI.' l'li!~l!!jlo1d"~p;mmml"1"!.IItI,.m~ [tl1l4'l;"ljfI IIll11:lrrmiH".bf1"-tij<'flll l'fI~

~~~7.';~~~;~'f.v;.OC\~~;~~~'"

bm1.nn:l

$TO JE GRANlTI

,"'

Sio;vrllrllll~ ~ii1 ~.;ifJ....(IiI dlj.,.. ... <j,!,j -i\I PNIru.(lr.J1J kl .Al.-JIOI, 1'I1!'!l:I1;rl(I'LI t:ljP.ttt.u,., IruftHi'mI""'W" I " NlJlnpBUI ~rJL~"'~r. ~~ klIJ" ' ... lJIIr.QbI :kiIUlwmirllll-udid"..feJ.- 00: njeOillrlwut.. T .• ic dtJwtl~ i:k! IIj~ nlli'inlr ~ 1;11 aijlllrn"'1~ ~ml4 - ~1'tm"Fm.

""I'I'IIimma~£iEplljl"~~lj~

~ D.:~~:~~~::~g'n~~!~

~q~;'~m ==!:r.r~~U:~.

o;::iI.,..(II:illl. ....... l.IIlu. .... ~.iJ.fItuI~j.II,L.!.II!Ipnli J1'!.~ril.!:l:lL P'1..:iWm. III!! !WI.krljhl ~ L ~bl, :i'JoI!M_lWj~lM!llr.J.'LIII'O'iumf],Ml!I!'t:flmoImi.dJ "I'I!, IU:II11lldjo ~Ilm 11IJI!i_.II""'Iii.'."'OCIto.~:OOJJ~ :IItfll.ll "~P~.!III:UIllJJI:'I~1 "Dijllmiml1 :anIUl.'IJ I ... J II~ 11'1 l"1li IIIJUlttpl':lO'llD.i:m • .IIlnt •. dn.1iI ... 1..111 Il:taiol!nI:lLCIIJI!!f't' .. "O'afnm.

1Il"ffi,;nnr ~.,R."r,:; ~'1~1.l~' ,. ~i 1m .. I'I'lIJd~ f)< .... 1:~t <)I;l ~h dJj:ut'L.:I:li_ol::j ri>:I. kii'lJoL~~ D~l;i.I ..... &:u"i!II:IJiLo ,.....,., z..Ial:niog~, 1!lJ11~ ~,. u....il'Ju 'oI';i1ltlAri ~tD:!P4wll 1I!II~.JlH.l~~lIlu

k!t~ ~~j~l;'~~ 'U!~lll~ Cill~~

VJ~.dilfin~IlEmB'UIIIl~"" 'it...n"DIn'1. f.lct.qlit:m=nmd!j~tl.IlClr'ltN. leW} jII-JJ9ad ~'i"E..I 'knu:w ru.'Ihb. I:tm!\,g_ l1:1ri;&il.~j H'.Iii.da..tIII.lacl L.I L~"TUuPIll"111l.1 Rnllrlllll. "till II!U. dijelmi U{;IIiII~ i.:I hrUa:wJi:1I nrll.l j H..!M~w

D:ijunlUltllllfoi:it:''lr'Dt'''~'"i.WlfIl.llt' II ,ndl!lt:ri]i ~1.,nm N::' f'ti'I..mj1J U 9"i)nm\lll'tib bn,.:.t.I~ i1h "I't" knrl;~ ... LoIIo 141'~ ",1$ • bn-:or ")I: J~LL~J:i:k.J aJ}IWlIblll t.ko"jl.,z.~~ I>'I:e;LII~(h.1rI11 til", ~13P~~~ ~'IIb.otlio4lj9Dbow..:tLjlJIf...mt:Nt

"'"

maldlllli! III r1J"J bUIB- "i!dJ..j"~ II ~u •• r. tal .. la'imli' T", rum.'ldtu!~bfl.,· .. ~t.I~NllJrIlIl..I ~~ ~n .):1IIIlI'"n!lll1 ~'jl!IW lIDji JIU Pu P;_,'I"dI LlWll .... "'h l" 1Ip-",Fl'jil-..11dir1l ~ml1..1oo:1i\i:ad 111111 ~n '~"~,.:. T~II' lino'Llt.r~ nllgjr...l1~ djj.:l!Dalll-i!J;loI.

SUZAVAC1'

Si.WI. .. ·aI"!jf!;smtIJ!!dJm~ ti:l.ht"ltr:'-1;rn:Ij-UllplJ_ ~ IqIj:I .nJ EX.~_ b_"iQ ru.._ tot djr.8!Ji1!".jIJi ra ..:yo.,JdcI tIIIklJ dJi, p_ (Jll~p!li5l;ib@. ~ [Jl t:Wr: ubJjlL ;lr.·!:pn"tllf.M jir! ~,~ l:mrJ1l po!llIIbJ;I" 1'loiii :woo

'"

""

KAKO S£ PRA.W NEONSKE REKLAME~

Snags i moe

ZNATE LI STO SU;

ZBOC CECA VODI\. VRI?

III r.lJaVitl ! rn!Irl ~, KOO: ~ mtr]1I. Iaj

~ji:;r ~lj:Jr~~ ,...pr~,·W p!I=~tn;1-

IIIIlIIi 1rol:tiIJ1l~ ulm_ II rtIlnW:r,_.9.ad i!E!_ .. !.lIVilWTl{.ltw.1f.ii~}WR'.r

~}o je, W4I1 dBilaa I ~ diD plDDDlll

TKO .IE :NAPAAVID PRYI TOPLOMJl:FJ.'l

If:A.KOrtLAUNJAK HLAIlJ:1

PREDVlDA I:J TI...A.KOM.r..ER VBDEME'I'

:t[l:;l

1

"

JldmI_pFIn..Iw!I:u~IJJl.a.k.n.M.t.lI.l.!tI.~~~ DI" NliI :!o-wru_ 00 ~](.;], l'iJoDDlt ~ffinI U!df ."mwim!!,paIlD']L

''''

D.l!.1J."IJI~Cikll1rnJ1·!!ijE<il~.I£e""IIr:tI.II.'II:I1kI u.1:;~~J~~r~i"'t!'MD,I!d.b.I .. n~~Jl~~!!eIm~,,~ iQ]r pr.ri ~ Wlll:1InlclW ~~ U!un:¢. Til ~'" rnrnll~U ... ti j G'i'I!Ikf.J: ~ ~ bJrlIii fiillmimJfllmiJJ'J1 ~ iI::rI"It ~~ rj", =- R cLlwiilll I"'~w-I~ PlI'IlI'l'l2im~ ~

n~ II..k:I ~il1,lllrrim'rvl> IB:Il"ife ll·.n:!i ~ Jr b~ 1I ... ~'L1 jeolllolU ~T11mn.1 m!p1"JII:QE!f:IjI~

~CI b~ ~tenIIII EJtulclim. Mnb:.u n,-j"'-lo:wn!l! .d"D~ mjnill ~ 1lJlha.:c1 1'I!111t'tC1 rnA pljnJ}I!r. W _mj Wi ..... ti j~ ~ l\ !I:.,.foijJ"i!I'~ id~,1I.

~1~~~~~!v.rI6lt1I~~ ~~Y~=

l:ru!ioam. ad. ~f.!ll!)OO IUloIm ... IJmII u .lI~l'fdl rhlr~ J!: =<m<JI ~, ~;j .. lllooI! ....,~ Cilno'! ee F .E!.I:fIl1& bn."II)U~j'O~ tllnrbr :r:p]htTvi.WtS ~ 1I)dW~!: l;I'I'1~liRYlDpn:!bla;ntptn~~~. :lcil(Jl1lmllir_"'krJ",,I1IIl;&.d'~Iapt"""i.~\I jl!dll.llY.~L

P"n..I.m""L~&I1p:tl~\''''{rf1lt';-lvop_n..t.Q 11!bdr II HIill!:.u. ErniimI .(im~ ~Lt .. \1~>r Ii! mjWlI SdJt! .or- pni'Ina mmi.Dl ... I!L p-atru. JiJ'1..I.]!I. .,,1ri rrrd:irm ~ dor!.lL o:'I!m, pod u~ 2mnl.J.l.fI!l!dr11!RflIiln .. lEi~ lllBp;oon(!rtl1Zi:!mijlJ.

"TO JE aAmOAKTlVNA I'IIA$!N'A>

~!MIJIIl!!tl'!JI'1lli:.'W!-~u-l:IIk" !¥11]e Il,llll.lI!:lll'I.Jl:J ~~II' rI.B.Z..lVII.ill ee rll~'PrBilnBI,On.a~ill~J~::d1I~ uo l'mdu.

1'iIpr1I~'tn1.l"~Ie1i>1'k1!'!W;.tm"i'l'l'1!dii';llli.:"-

~;:""~u~~t~'~~I1~~!=~:

1l'M!rJi'~ j nliLll:'.r"'JIIII. lUi *,:!#W! 2rU~

N~ balnh!. ~.n.K'lI~d::sp:lll.o.!.Jl""'" .. ....rnmm tGp'liD;ai:I j IDnC@O mdIoi;~ Il1fiIrnl Wi _!lIP lliijm.ujl,l, I l:Bitioomli :ai:JJ:lJftI I ~bJE' NukJ.wIf71~ \!'gp~t:l"lI moo~~01< u lI'trnI.1dl!Tll. tOM" l"IIti~i"iP'1JIIIIirR". k~N ~I RII ~~.

~il:It'Ju.J.:c IllUq:d ... ilJ.. pLi naKm, .... u:k1I'.!UTIi!' ~}e:...u..jU'Ji:;~f.lCIJfl.d.li!f.IlIWjl!it\'i.l. klemne HJp~ bom~~ pBII!IiJt. IWII ~I;I. OM kti~ ItU Lm~ JIIrlD U litml.-.r.cnr ( ~.i:iiju; I"j"im}r - ~~, m bik ~"i7.l"PTlJII ~"

OJ·

sro .JE SVJETLOSTI

an

... 'lI;I:p:o:tf liIffi(J U,W"Ito ~ ""~ H'Ri.-tJd £IJ~ (~t-rli' ,.. "'if .. ~~r ilWl(i:jIBrlBju II1II :r:U:llkt I t,,:UH]!!J'I:! _ rWJ, nJA'-811 00 'llll!fih QoCiJu,. w ... IwtiU jlllnu &I'Llw i!ie'bto U UL ... lu'

!lt~lltlrA., w " ~retJ .. I..glMn.11'I 'k.:.o., d;p; nf:U 'DnJ •. Sib .CD ~ ~1oi!! I'Im>,;:i ~..I~~~ ~Ll1a..

j .... i'zRl1oh dIi g....._;1!'t.l..I:i&.1.1.!! .D'::!..kll! .!I.i.W;", 1I.ffd!:!1.J !«.ku ~ ~(i 1lJi, D'I:!II.l..il.. Vua .. ~lIIin LI :m;:sl.I. J::!' ~an .. 'V~ da.~ ~ i:r11i11l.:o !me- ~, -' I',rr 0I1U~L"J, .iI'f(I 1.~, tult't1li 1m6..d.1 jl!:p.L_j~ ... b-u:a ....

src JB FATAMOR.GA.N,l1

~nw1\'oi'jI!ka~IJL.J.t4,b1'1l11~I'IlDU1l'"

• .d~ t:),,~Q(I~\ldiLlJiru:Ll~"""i:lmql!* ~pllDO'Iit'da,Il~Irn&~Tehu:!!

PfiO:r'liII jr.i:I:I'I..i o:Ivk ~ ptL..,.ldm.J:r !'Ie Tit.-

~. I ~,ilIItA.! n.i!lm t>II:m o.-.J.& 1"11j~ nU.

niJ.~ bl) ga je.on. '....mo '!.II a..J,Jln::i J!!! b_1lmIoT-

:::~ -=-~~~~~~~~:!;

~!i!11ib 11""1'" u &lJIHit~ Mt 111:itn:11 I'I£Im

:II..!

~lJIdr rmwnn", pll Ot:Ud.i!. ~ i-:rijro!- .,1TW8::~~··"'IIb.!'I:Idnt.~Uud:.[II,"I:h!i.I..i.ta!dJ<:Uu>

CD OS> r::::!:'> ~ CD> C> J::» C!> CI> Cl> • = C» c::;;> ~ D>

~'t'llJITj~liLItldIit:Dt[Iih~tJH~ 1M' 1III1IIq,jl.l. _,"'~OOTj." i5WiJ1i.llWftl W!;Irv ;iufI miII.llF ~tIft, f'I1 q,jibJU qi!'A n-.d~ i- 11;0 I.il pq?ILf .... 'i'lft IJL n~U .... M. Cr.illL..:P,' ~m .. pIM d~1Yl1 ~j1.l' ~ rJ!NI'lJ:.nl"' .Ii {inr .. ~L~<.-.lEkIl!!;l.al·'_

I:l nmmaJn1I'H U'lieUmn.. Iltom1 LlImmIlllJ..i lI!a--

.diolt~ P'llIII.tll:,dit.=mot bd.. ~ Vifo::: i':'kob. ~rIIfI.-~J\U'U;,(II"lIl.

GrdD ~ l ~ 'T~er,,-i!L~.dH&, 'kojirl;'.fjVlD-okIJElOO,Pinl!~IJ[Jv.I!Ift'I!o.prul. Il 'nIfllIW lI't':iillnl ",~lH;lIIJ'ij -!!la:ktril."lt"""- Qn ~ ruJ.l.m .... L1'~II~uq ",rilllr ~o:1nm "'!I.D~ ~Iu.!n'. 1Ito_ un-~'l"~:hOl r:ir. l~nlil.l' tfi:,-,~lIa •• j#nl::" ~t! &.!~ I'IIJt> milD ob-jiIIIR:IiLl L'bat! t-u).,~ ..,.- to d~.

~3'

~k:nJ!;II. l!B1 .. ffiJ,u~ !,jlkt'ul .. IVrg ~jlll -m~t ~~ se :bIklplil I pr.cldnrJ.tI II;tru.i!l1lll:~

u;~= ~~J!~b ~l';: ~~I~

:iJa!. ~1.rda.rW "1.1 ~P'I-aItJ.- ~ .... ~rihitrn fI ....... JIli'/T1 kqjim.lil! lil]1i!:i...1 I' tnljaJ ~1!t.1LltL :IIln1j(l pcI:I~[l1l!' . """"-

Kr-rbj .. III ~.JlQB~1e cil~·AM. M.j1'JI~,-t;s! dlWlA J11 IJIJI lIm'uw 1 nl!lli112.1 iIIi!. U :!l:iI..III.BII.lI..!IIILL. N .. 1<;!lTI lTIj~ 1FII lII"";f d£-k1rirne Z1cf; 1l 6i:m'u pcrL'~JI mj~m hur~~~~Iil7:a o;m;:pIiIbW~ ~iJi(:nJ:! eMQ:!f]l!!I~E:l~ Ln~ -.talw;C,IlI- II iIrtatID\ • .l.m.a i~:m,p [JWQ "'-'" UVijEk. ~ t5llw ~:&8 ~!mriI::i" ~rit-P:I! """,,"_ gt~ ~ iii .,~ hei.wt..I.JJ rojl!dU

.,.

n'Ie ... IDI!bam..nm i!lII~ .:Il~_ ~ (llo:Qpo...::vcIi"IlII~tij(.q"r,lIlJIIII"!.ti.1~J!l"l1rlt~tees

PJd.~I.li1lv>.:kJ:e&lll~~:aIlkBb.t.aL. ~ ~IiII:b:JJlill ftllif2!'l.i!klZlflw. 6l.arIid.J., Iuio W

l.'O'I.I.!l1IIIlIIJ"U'eP!!!lM'\"tcrDJl~Vi~IJoI ill ~J'II!"Il" "'~1JfI Jp Im.UI.,.w: ~~.u. "1IJ;;In.-1n;i1 n~ fLU,.b en 1III:'I~.iI:I foI.l!n, L<nl' ..... ~,,~.da..lii:!ldwl II 1WkriJ ~ LJ Il'iL'I!:I...I::I::ILI "Hl ~ 1lW.JllJ:LIll i':Wu..!J. Q(! hvuJ::g CI"J,Ib. ~ tonj!!!!llri.i'la 'DIll DPdlnn ~ bld!&tlk ~ LlJ.f!"l'JIw1:Jlt'l..-,

f\lIt'1~~'llTI(1l1~Q,,tfpo:rn"~ tL. 1fn.w "'~ ~ijor' ,"~fl ... r k. pD1i'~ ~ ,,~~ .... t'd!tn'lll~ dqbllL'l::J~'II'IJ!l,~ li'm 'IIlhr:o¢i~~ ~J.Jnp;B:n J.1I,,I:j l'I..I}e IlnjBIEm..1ao n!i:lJJLId W!>t!I ~~ __ pwm'"_

Z'"'1II:1 .&I' .Jli..illk.uju J"D" pt{W~ vinnl l ~ lc:ouJIlitl'li IlIl:liuJ J:YUU ti[rf"untJ:'l:' J;l1o'taI1lJ. ~ nJ;ILti J:{n.,." CYIJ""'" U ~lrTI r, .. ~ 0 u''');IIHlX)j

;"~;:~ .. ~J.~:-~~;:l-ftl ~:tl~~~~~t.~j!

~jII.!_ ruJ ~R'flkfi_o_,!lu. p~~ b'l nU. 1iIij~ .Atnlju. -II ta nru~ ~ na~lmtl ~]Di&tr. - mmA .tirV.!jntl u P"f.!ClI'I. ~I_mu. 1JW.1,.uI"to..~"~~·l'l1Jt.I·

jI:I,'I:"UI" ~, ~r)J!1,lI Y 1IYfim. !)IriJ..CJ,rn.nJllID It::n!tIU,~J,I IJlo!"lLiu, J ... Ji.rrllItHu8..a. h<L:n. u,""UIa>.. .J .. l.Y'_'.i! ~JL

~I.lJ:l..mJII"\'IJ'b.....uI!.ll bn.iD.I ~h'IIUJ.l ~.5't[lJ"-Fiibt-ujoVl~iltJH.lnmdr l!'i'Illl 10"'"

J~ I~~~ = =~_IMR~:~

~"tI Willi <!odlii ~ ~ ~ Jil1:::u!.l .~..:mlj tnDIWIL" 5m ]JIlIl'tUj1!l LI 1f'l'Ll1N_ Alrn Dea v1~1!, vlbrlnJ. P~1lm ..5V!'Jom ~ poo~ tr IgJ,jdLI_tilj]'tuII..~IJ':JnGB:Zl'iJlR" ... ~_lmll:dl_'

Jr.~~ 'VIbrino ". rl!~'''''IiI1 ~j" "'. vtW 'IUn£J ... e, Ilul ~1'U.I.~lu .tII..Oil~·tUn~IOor.H:tV.IDW. !l,t~,\~~r..'1JkD"Ju.jmII~eIiIC<" vfo11:1'1u. on vi!!.! 1iXlOlo1.1\"Gi.)U ~n..Irum."lli1Jtoffil ....D

SID IE ODJ&Ki

Z~uJc!e'-JINI;:mifTljtll n~ ~n LlI'li ~Pr\oIlJ1alU'I""'IJ~jo:"to~lk>im.:::I!i.J J .. "''IIUllk ~,jt: M' ci~' .. tn(J n""lC'I)m. "!'iii nIIp""''''' M'

...

IC:f'iI!o 11& ~lurll8line- TiI!~lJr~ih ~ nj" J''''I''T''*" ee '1111 -mnl~, <-rlilkio j ~ il h.:l:iil'l.~illu.. ~'1.I¢tJ1'4IIJtJ\1

K.r.d "'"-'!It1dLc u ,.,.!..., 'W .;:vu!nly;wJ'I~-' wl ... r-

NA KIln as NAClN ZYlJI{ "SNIMA" N A GRAMOFONSKU PLOC01'

11.1 ..... 1 1'LlllrI.d_ ",.._ ~ ~,L.IirnIi_ ,lIIi!IIihrmm l ~ :Ml pn.v;JjI!!l¥ Utt'7.!L Itaim Il'ItIr&'l:1J'i: m\_ .. !1iZiI!:knn: C'i~, I:IIm~ pol"'IcbUlil?-R-, II ... 11;q7.ijjpn!,'YJJ.~ ~ ~~~)nttt.u IJ T1Jnm..._

",

KA.!W RADI TERMOS.TAT"

...

~LtI!:I.L.I."Jfe.'p~'\r1oi:IJ..moaja-..X:..fP., .. dl:i JI!o, I.IIId1I. ID:1I1"i 1I!rthL !rled1.lI:1m. un ~ ~'Wr.I~IzmedIli~i~

predrru'~ ee m1}#" j;I1'lnlJlCll ID'Iru btw! 011 9 ~~J.mIi'tnr:a...Ild.a.lllijl][ml~I1I!"IIlm"U:rn.

DIIfWl! j.,d,..;li'~ ~ <k 1Irru)_,.IJiPO'!nitdlj rxv-~'iI"'}1J~ I!.i;;dxbf', n. l1blfml flr"'~""~ to .. i o.ItJ:g .. u 2.Cl~nI'i'n .J001II.$II ... 81 ml'luDs~I'-

Da.nBfinJI .u.l,J.W~1 .komInJlrM~ fiI t,mlm 11,&_ 'I.mDO li:i ~ 'm.,.:!:"""" '-":<tit!- ~u.,", ,!.h ...... ~ .. .,L.. .Ptblft!~riIr&mmalll(l~[iI;II~b1l .. _jRlI_'f'I iD:etu1 Alu:I 'II:! billJ, llliI pi,Iot"..,.,.. m!!h1lDiht col!

ZIIlftt Iq pc1f!rllovitt LI:l!ElYWll'Jj ..:.tIIfW<4I.'i .

. ~~:~~~~=~~1t.=

T!)~E'It!kIl..c!"

~ ih:.J!W 10: rT",...r~ II iiI::rol::i.J:: do rrKI_'IIlOII ~km. j!i!G!Il"mbll!l'i!! ~kDjU pcrkn!i!I!

:J~ ~.r~~~:u:~~

oobon ",,"",,0 tomo _~ k.lI>j~'= ,,.,..

Sr.d mII:I Mhili ~rn -.. .... ijml.t .. od. biIW. ..... ~ 7J"i'. .... a:JIl ~ v~ ~k:;:~1lT1i111 1'A JlIID. po~um.

~~: ~ ~_~~~~I~=

'!it.: j ,pdJ,rtI~ L.II:II:tlL IJ pl1rltwL .~rlQ.l'" il!

~ &"\lII.lwji;I [xlda .. ~ liLI:!aMhiLmllllll.)t'

ZASTO I:'oDMORNICA MO~ RONl'Tll

~.:n:~I'I'fI:ll~IIJ~~.III~ "SIt' ",..illd \'P:C.~I ~11IIIr (JR,I1II:q 1m dm.1 .. ta'Jlko:l'i'R" .il..Lftlftn'UllraEl!l,LSe1-.F-l,I.l~~·gJ!JZI .ma~ 'I,.cd.L. ba.k U" ... ~ ~ kiw, varu1 .. nil! njillmru _gDI;7IJfIR dJ.jelll ~ ~IIJI

~L ~ ~IJ. lDVrutlp.l ... ~ IJII!:II.w,lJo .Ie ;a.L~"'llI'fIIj'W I ~ Llall UrmJlJ:'i'ilil.1IDIk d.ii'U!te:I;j~_I\I,,~..J~"""~ .ispumpn'LII krEJz. 'I:1!D'lliI:! rr..iiI dna I J:II~IJ~rnJf111 iIocI

dlb-. lJilbIRJ.gmlvl;ll.lJ.)~~ ~ I Jruyt~ TlIi'lo7U JCrr.rr y0011., 'IJIlII~.o-Je

-

-

NJo..Zi ... ,..L\I'IItm..1 biIri~ JII !lI~YO ~BJ1!IIllifl.

=~ .J:"~~=='nafied~

~I ~i 11'1]P~ 6q"'llm """"' .... L'W!L!lEi~~ d.J.o -l1' bid ...... n~'lu ~ .. bld-JJ~~"'III.J ~ - .Jl [JI'k:vt! brmJ!!r1! DIll!' 0IW1

k~JI~~~~:=~:-H!.avf;nR~~

~, l".-..:lrTJj o:!ljirl'l'l'l D"fkr[l;Ol I!wnl"llJu "'l'Ij'l'I"~ V.li~ A n\~ IIJi,I:tOIflll .. 'lJi.~iI ~tll!!'" lfilln jirlhI::ulll Mr.:tl>D,l.1. lI'Vlnl!.1;,_

ul:sd u tJo1"1,U" 1'HI:Ihw .. n.li ~JI:IlI Iu-IIj1I ~bj~_ 1I11U.111'8 LIIWII'\!O'Lyc.r·-lDlr! ..... ~H.lIlIlfll'rl~ fIKllolr.ll _p1"2f[I;II. ~lIDjild. ZrIIk r' .p:l'tClm ~JI!4I ... _.;o-h-..n1iilJl'l'l"nl, pti"'fomuull'll!l:lIph!ur.l.rn! oob:!yl!-

=:~~,;~WJ.!'J!::.;:...~1n..:::

"latrll .. blIl.ikUJIlm 1I~Uln..J rll!' _r".JIII r.lUt.lri;...u ptms .. U DIu kc.;j ~Wf lriLn..je. kll ill'" ~1Jo _I<Ii" ~~~~Ln!Ii!::!I~""_

'Bod ~ Ir(lilIJlf,llp;i:.II,.kG]i Iilen.:ll7h~.turl!o.I'I\l.5lmj.~lII;~~""'II}Ntt!m~,~ ~ ......... hlilljtl1ljl'TUb:-IJ~~J,.IIo.(;,f!ilr't1D"', ~j" 'U'I mJl~ 'I. W1rb;oom l1:l~~1i 'pfml:lll1, till k I'IlNllU.lll :I'<> .... .I.-.;'.~r.a. J1 .. i1"" .rl~ 1i!"[Til: b.u:D.inu dill bl lu:dL ~ ~ 1:!i,P1JJ.n.l .. mn'; r=t\Ii!mfl¥:lLU.'IlI,jDS.¢lIllil.l..ll:l:nljl'lll::l!:S.li...Ak;)v

~~=.3~~~~~

pilII:n!ttl~.RID1"""

'"

ST(i J1' TO .,P1I0mJANm zVUCNOG ZIllA"!

no M!' :IM\'.Ih o..IiG 1iI\,an.Ii'C br,tl..li..QLjl .t\-"1..1lfaT u.* ~ .... imlallilo!nl..bifl;)l!II.'l»pri.m.l.!lW.l~ \llk! I,IIf.I ~tlljY ~ 1mI11 .. ~.q I:£igll iW:I a...! litttl" ~ ..... I b ... ·.~'.J n.:.priJ,..J ~nm ~

.i'LarJ JUW1DI m. ~ M WOmi viJ ;IomJ p'~~1 ..... .l.lP pri~ ..... Jp-iJ-c 1I'li'f1;l('[1II DM-llmCl.i nm.: 11I!1.JIt!11 I::iru 00 lI'I\Jkn, II!I"I:I.:! .fYUi':U'11 "dg"'1 qporLn!blJB.!I.La J .. ..2:.io ~ p.illJ..!.1aI. ~ lti:tjj ... ~t..-'i'~IIw.. iii- ee 1lIlII1.m IJ tremrtku IUld

~l~~~~!.~-"$ II konibiW;j]1

~~~~~=_\~~~

Modu1im, ~ ~ lpU: .ron. u 'I:MLUI1Im_ Irnd .. vi=> _f'roJI~ ~ li.l ~Ii.d.Ij, b.d ~ bnmb l"-'1.W,

fiI~. iI~"".d.nI, ~ 1JI:!'"i'N .. \iiI ;14 ... ].1 hiI;;k;i 'oTIfI ~ 'K\"I.I..L patt:ul j;bpJo:djll. TIl ~ ptrJll'IIJI ZI'D~ tuiZl'P;!lll,prabtj<l.<lJ'" iI.\rubo .. -,1cl.d.u.~

:;:-=~=~ ~»~\ _. \

, .\ i -, ,,¥/'- - I'

~ , "!' - .. _!,,'"::: -_ - ....

~

KAKA V JE BID PRVI PUT?

.. '"".'I~~ .... 1 "l"UIIiL;~~II!!.-J.
....II. ~'l
.. ·'1

·d:; itL
r\~ "
·/Ii~t
U! =.n;; SAGMDIO I'H'1rMDSTl

llIt.d blJ.1l.,iti<l-'-IZIIII pri!l!1II pr-.:-lorlb~"..,_=,-tq\:'J'"1t F.'ITIlrupijlm ~}{lllI,r';' I!~ ~h ~ n~'1D ~'J~ d4J!!'1t1 ... 'hIJ J .. ~11.IJkI5< ~ ,pcltIID_

vt:I~iJ<: dhUqI: ~1::I:IIIiI!D..t m:Llu;JtlI!!.$'fl1ll Wvz,aU ~'ei:idWih.i.Tda.~I.lI~5f'i;;W.nj;pro.t$i N.i;~jemali!l~'km...o!!,I...;l;a..nQil'~I..jI!lo:~ '1'111 Mj'-'E'tih pro~l.IIi:'I:IIk:. JtIrl JC ~ od\lrl ~ .-p!"l~'" ~L II!~ piEvntP_ pJ.tfDnnll, l'w.JK".il1;'lI:i ~ Pml ImlJI:rL.

TKO .IE PHVl "",GHADIO S=ONllO

J ••

.rtl.m.I., pm i'l< lak\'tI I!lji55U. Ilr.bD F.~

wdomDID" ~ft51.l~~VIIti~"~lIIolNL

'"

I'1rmu.!1J proplJlttllti,\rOO\I,.1!j 1D1llT~~ ~.~ijLnnVJ_~

(Ld!:.~.~=:J!,~~~

~-U:...'"bt:a!!.epm!..IJ'ii.II\I!o~.D""lIaml:.J::Di,jJj ~JI'reti~ W·pU;l!;ru:tut,..~ 1.lp<I(f'~~~br'Rlm

~~blln<JII1 l:w-oILIJI'" ~, ... y ~1l'1 :;',.,.. &<>~ _ ru,hl'_'~~~ .. '~·h~N"III]I~ l"I,nnlJc 'iI!iIa!: bone.!l!.l III 5'l'UIJ jKg"JI!b. lrnk,uila-

~~ ~~f;I1==~~~~~ =

~~IIrEi!If:lrnI],tlIID't'dfjIJ,~lftIJl:dt1~r.n • r\.:Iq;n.~ IN M aI!r'<WhlllJ I!if..l:!l1.liL_ 1'tttk>l;~t~ I:J.l'lW.IIitrlptlnaJ,w~\1~Tr.I:IoQ~'bol.fe. adolJ- "na:d ,,<Kk;I ~& lIil;m v l,ja _pZUiaalr

;NoJo,'rtIa I 1tftJ":.~ ... ~ 'tIrnDI!- mlijEk ~$I:lJl1;ll!I.'ft~ ~~'br.!..rua..KIIId511 "~~,."'li;:u dil lie II. n11l1llilj Ib:lifi pNtiajy. Irftoo~ n~la;\~ ~'.$ ~ pI!IIIw ~,.:LI'l" t.L!~~ ~bh:aJti., !U~.\kllt" 1m flkIJ..dll.l'..i ~

$ro JE m ltonOVOD7'

Ski .DJJ..5l1tJ:!o. IwLlJr..u va1e- ,1hiIrrnIJ V1IIi1 j(i(WJ ~'I:U:.Id p~ hEle IF .-IIp-i'taJl oollkiJ:, ..:l,l:ll~ I'"' \'I!Id1' K.IM !Ie do!AXh u ~ 'D 15P~ ~VCQf Lt~LR'JB"I""I"l'1Sci:.i!·n.I~1jPm1,IInt1~

iI:J..I~...., . .110 rio ,gpllh; .1.tk krnic ",1ldm-.dJlI

._,

\'ocJQ!o.IUd l~ .k.anlllllOo It! Ie li.~ I..Lu.IIlI:Lu fill 1'l'i~II!ID.'IiW"N(fLl.'lJ~izjll=CB"&~.11.

XA.lrn .RADT D.lZALO?

[~~~I~: ad~='~=~

~u~ m.IJ ~~. 2J.dJzfe!ill i!::ni:l3,eoe adDJ;ldi"_lIIbi:l:lil.Ju..-i!oJf;il-.oWl1UnK!W.(l C~ 1I'IlR.~nm·.iPI-,

1'no!'r ~i.I!itll t1)do J:W:. ,)11 ~ kip \J.

~~T'~e::~~:=--Ji!~:~

'"

k1M~n.II~)II .. 'ILi.ILI;.,-mflol1'.I!P'-

~;r~=~~~~d~t!..~~:= :r;=~lt=.~,~:r~ n:~~~~

rr:temI., d.nk.:~ mdill 'VI'I~1t: .. IiinliH ~ pr1.IJlIfill!! G~\'B:IJ;I FIl\')'iIRg 'P"'oi!;~llIIIIlll!QlI tI> 911 vda:",I.1!1~ "~"OOIII II. :fW.':" pn.mjl'1~:idn1 q.:>~ ,.qffi,lJ U l_!_IinITlllln.;-.I.1 I"'Ir-.mld. n.atraJ!. ~ ITl ~.mq,.u'lj~ ;:m'-'I!.!:.fto!! ~lo!bru..

~"! • .I'l!l!I" ~te~["T]Ib~(lp~n:,.oI.!J BYJihlva.nfII ~j~mnVka !IlJd!.~uIII:!;~. ~ I.r. ..am~ ~ii!D..ta ~ -m.a& .,t1jI!!ID .o.:!:L.1'1'm1i:1- ~ \'OdtI. m .kDrBna- .8.ll, I~ ~ ~ ~pi!III"Ii:l.el}t:!li~VIltitijQkI~l

seo .IE, .D.A.1..ZA."MmAN.JE,.

,"

=.tl~~.:"'~P:I~[j~

:(:I.,j~imJlII Oni m: jHI~'i"lIlI d~ u 10Xc illfil~. Jl.b 51! ~ [llJ.LflIl lll~jriQ' lu jil,fi'H"1'kL

Ut.d:mki~~J .. da.la!' ~m~ _ IttLIIW i\"IJjll!lVO bolmmlrriqjll

'TKO SU an.r GllA;lll'l'J:;Wl MQGILA:"

~Je 1'100 gotIlfIl'( ~ fuRl\lJa Ilmd.i6.iWl Ind.iJ~II~'~Mf(!~·li\~Uil'Jll'i~ -till ~I~. LkI~'~"~ 1 Umma:. TI ~ I±IjJll1~.E>fI~"!illl"l.V'RIli~~illJ"IJimII~

.. ,

NII~lT~:I.~~~ ;rHOb~ w.:,..":,.w"",, n.il.'I,ft._l!Ib~1ao ctl~ 1,1 ;!'~ Jl1l1ll1lJ..ltu. NHYllo P .IE 111lk'r:!n.jl .ndIt~dfl jeo ...... i)turfiLl't..

O\(l"ll:R·nal!mI t'1!t!! oU LL~lInllii..j~ 11$IJ'2Il.od~bliil!g"IIIIseU-a.. .l'ikMDIIm~~~ >,id "l:,!IOj1 II~.II, ~JmlM.P\IWI "Fl!lhn~ Mrduf.lm, ~.;m'j. jI' bUr1 rem ~lh jI'!' r.n vldlll;ll nIJi:jJ1mClfllkll

Ut.:h.d: ~lM ..... fib..:!..! hAIAM J.o..ft.zI ¥W:ID!.HI1lfInE! &la,~dkJ.8jILilc::1I1~~I~ ulijLll'i"'blh:l!iIa ..... rmiI];pLIruir.'II~Jclirr

.. L~L.oJ IU!:!:w:ijl!: J\h.'dutlrri .tWo:llli d~1 lIw~l-.ds.:n\">l!:ID~f'J1II(I'rUpJ.fu:"mhloPl qhllllElitj 't;{>~" II /ii:'"'.l.,.,.~ It:I~r

t;llInIU. ~ ~qpnJi o.t.nlt Cjll!l d'f!r. .... 1I! l!:U~ bIm!V ~filjl'!" iltll~IDjI"" ~pol:Jprl,jl.l·t:Iom~I1lJ1.. l'I.d.d~!IIr.> "'lbkl1~ jL!!l'"1LI!! ~ -I'.1<.111! .:rw~~je-d.Jlj;liCa..ll:~ lll, .fiI"nk.,.kr> IDlILl.1l"11'1'1o!!111~

LJDIWrw I.D..EOJ I,1I"Mllf..ll ~~ n ... n be! r.>"b:nn Jmu 1J m~.EftIIII!"'J"'"I" U~ I:t~., Slvi,"","*~;1n, "'" t..:rililm~jm ~IJ iP:i&l Ji::ti.l..il:lj ... ~ tnJ"JlaQ, ilion .rumrllfllDlibn:oj"'ijudilmlill.dlJAlj~:lttUI.bcJ;"11;Ii ·!il..& ... nu I:Dr-'lJ!:'I!1.

NIlI,l;iI;"I;nD,. PPl tr:Iri1l] ,. prIiol.lCl ~·udD ClJ"

~ _IE TO T.AJ MAHAI..?

:za'1ilJ.Mah.a1~J~t"l4:rLa,.t..~ LJtlh!r.'III'..h p,rt6... TJ::I. Th1 'Mi!lb:.al Lliatmh.t ru. ~JL, l.dwJ ~l .... ~ W~ill:i rill ill prb_Q

~~LCi~ ~t.tt:... ~~,u."'tI J~ ..... l8,dw-62b

Je:r..n SvUjil D"~.I:eI'I~ ltoJII. ~ !pl..: IIh:J~ l p.a.~;o 1f11Iib)l~~.foi:b:lc'plInj.:11.IJr

Jim

=M MI ~~ .o'l:lmd..l",JdI ;I; .... 'Trtl;IJ I .r.ruJ'1

~l~~~Wlilo1s~-n:~II{~Z

Ii~. 1IlnI!du. lllJij"J'n~·~~ 1 IIIln:JildJi~ 11Illli1B".J:i ~""IJWI

~!j: ~~~~~~~~.::aJ~ ~:

.._ &11lIfi"rlll)~~~ ~~.,,,.. ~iII_ lJclt.~~"P'LI .. d~\'J:I.tL.fL.lJ.jd)E'1.Im.(o:. Im~ u~ Iu1tII..I.., ;t..!:. LI~1tj1!'k ~L ~~IJ~ d.ltJolllVo~:zIdI.

".·11 ~ I.IIipID"P~~'t1 lJF-'r.I:o-11nrq::!d..B u :a..tn.\l..N&i4.!Jm,:nlJl? N,8:&:~bOr.iJ::IIIILWIJHb~I;JIJJ cll~_"TIiI1ro no."R..bt.:.1.. ..,~j" UOfJ!£' .• h, !51 ... .bJO ~IIIH "lI;;rn:oo;.....,~djJ~l..I.I:iII:. ~~5IWJ.'~ , .. , ;.o''''Jni_~.J.I.iIl!da!I~:rir.l.iJ,'FJ.r;~1c1

U:11..~L!:.IdlOinMllD ~ d.u 11'1 !I'I" .,."bru~ dIt pruLII."5I!! ~ui; ~iII.Jl~'lgh ~ f uJ)ih ldi&un

Ki~~ -z:bd it' zidnll W .llmU~ ~[1ILooO. 1 r.Lprlio;e ~II!o.LlUfli!odu~! lIimql:lIP..OIu IJDI.Tlbdm:r:tt!rnlH3lHll ""'~ "1ndamla .. Uz.du~ 1{'!'.b.iI. .rld.!I1.1I,~~ ~ ~ .nmk.11-4-"I enetem

,.,

MJl.m JE' SIIQl\Af)EN ElYP:EL0V'lURANJ U PARlZLJJ

TKO IT: IZUNUO AVlOm

I""

=<> Jt'. PIIONAS.!10 EIEn . .1KDE'rI<RI

KJlJ<O J:.; KAE1H.l'OS'l''''VlJEN 1'0 DN1J OC:<;AiN!\l

.k6 Dd~jdll'lijil' rjj;J;,"",,' 1.1 \,'I,!d,.Io<Jm.1R" ~'1'1.1 ,Jollo"ti-li fX'~ rn~!ip1:lIrtl~ ru:oUlh.! ~ '0']].1" ~L~ Lju,1I Mf ~11III-ln<ll:!::ia.r:U)a i:k,~ti.I:lJi ptof:IlLlLlln dll Ml"I .. ,u b6.1'1'uf'P_

~, rilL pdu~. D.l.!IIJ. .Lm.t.ll .clk.o:!.k ... " jl1."ll<= IDtIiJJonl .J?lo rm:liullillKIJ,f1' tJI;llsruh ~1I:i ru 1lJk~ hl>rilno:rbTidKml.1:i~"Vr'&'DI::Di~~<1.l IKIjlJ:!:.Lilku ... tliJW:SffJ"l.!a.r..lI~jp.:.mI..;II]llCU.iuif

OIlll:.B.:ll bim}o" iJnlt_"'jl:l r~.,,,,,m:n.:, I..IIS~~ II:H t'JlI! oUIpn!lVO ~u dwl ,l!!t''l'nll oI;l9(iluo Pm JIt ZlltilrliPi; prirn!.rIj"P ~1't &I I,sl..lfli 1 rw.'BIIJI;r"r,jiliol<RIOO"iIj;Jlo,.J..:i1c1..-.I.J:Doi:J\!Lru:""2.IIIn'blll;I~ t:t.. ~'lJ rm .. 1II1: n I"!3ftilll UmmlTil k~i :.;u lm .u. L.Il ~Y.lIJf.il .. flliiti 1i]jmRilu.

.. ,

PiSem, piSes ~ ..

TKO .IE IZMISLIO ABECEDU?

sro su m.IT.ROut.!?[)

'"

ne&iJl.dn.li1!R pm1rnMJIi I'!I! bLlII~ ~Viill"j I1IIJ ~ tu'~ 'Pj!P~ ~ ,drugi Rkls sta ... 'lj .... rwm.UI tI .... CTI.dII:I~~ud~~ .!.:i.:.,r.. o&a d~. !la~v.LI' HI [IOv;J ~ Oja:~ '1JlIII1& ~ !in~.EIl.lIII!er.L.lt' Tm:k:&i hl:fmltilif;i..~f' ~~ .. 1r.a1l ~~l m.r..k.r,'i. "n'll\lillt' .. ~

p;'UJ,l,!:IJ IIJ.J oPtI!'.m E~pmm IIKIJ:EI !':II!IPla.l!ll' '!;i:ll ... u.unja!!,~~JIIIU~'Ili!1si~ ... !'ijIU;I.I,!ill1rn ~~tTl::>rl m 11<;1 Qdf[D'\~

1>1:0 JE 1"0 BRAII_Lf:OvA A9E=M

rtCld 1"!oI!'t~,.... ,"~.-J..I ...... 110.11 ''"'n..'-('~I dill <..d:I.Uf':'I~1.

~-;t.:I~l ~ t.r~,;J' pDd.t. _, , I 1)11 rn,., iii i!:fi.l.II!! .P"r:::tblJI)h'l SIII'I'l",,"Cb 'ImJJlJI .n~ 1t11J'1i:"'~ ~\X£l. ~

::: =~~= IIrma~1 ml~m mt I

JIJo!' bl'_~~~Jr.If1,3I.II'C'.uJ.'I!S!'VilI!ll li~ u 'kml:.!ldeo,IIt'I .. r:ka Imj.ill.fllljJl!p1 11'1n~1

~IPIY-:'~,IIr!\~J~~~~ .. m~~~ ~~t~~J,~ i

I t"lt.:: 11 .... t ~.""t,,'t"T a ~ ,!lU.1 .. "iJ '-'1>"~H'hIJJt'""1I

~~AJJI:~-;I: .. tir::~~~~1tr

"U .. i ~j_ j(!T~~j\~.k11 ilBJlU IllIf'Iaoli-

Za1i.Jj~ll'!n'.!'Pd~,t.au.&!L.Bl'JillI.".III01TT1"ll¥l1 I ,uCl~ ..iIJJj,.;pLh ~liQ LIdm .. &l..J.6.U ... <I.. 'l~ :~v!.'~(:!U.!~ I (lq.U ~~!Jr{!Ir'

t ..... I:..E'""'~! POUlt, R ~ r,Mf ~....,., ~ obIllnJ_ 1'I';bJ.o..:o7 ... rn.\r]li..- J...1J..i.i.., ~nI:y'.flU t.R-

TKO lit ~ 8TI[i.NOGRA.FUU'I'

It.i~ 1111 .... 1_ ti::rp-!'II...-kI Zlllpli.r.J.ir.. T<)IF' ~1j""I1JIT~Jem 5I.1!1r.Pi111"oIIIf)"I"''UlI'I'j~~II~.tt:I.!L_

budu 1l.i:::I"II,Hl 1.1 ~J .-..:r;fl"'illl ~. Ii.Jm p!''''WU ~ ;ii!'.aWl:. Iuq:ljlt' ~~IIf;llik lzn nJllllI.

IJ 1J&;.~!~~n~ r.;.;~= :u-'~~;r ~~~~=~:~ .!:!~~~

IPIIIIphm1L tHI ~\'_I"'IIJ t.l1'~rl'1" [~~ ~ jP 1~1, gOOiIiI!' IiCi~ 'Il.UItn\", 1m~i jr hill), '1I~ ll!l' IN ~8 __ ~It!li ",,51!!. 111'lIII':a 11;11:10;1:1 .., ~~ I"II!U Za~l!:llL141i11&JiJk jIOeldll ~ .. :rUIk.1I ~l'I!!! J L~.",", \lpoutrEbJ:.II!~~J\J tlftlJM~11 ~IIJJ"IU_gIBrulm ~In ... UISiI 'O~ ~ \I!I.iI\fllf~ (1V1fJ ~!!I~l:r'f<')jIlk9l1l1oFipl.:...nu .... ) ... 1I,irr.q;P~l!:blji!.",n LI. IvLlf;Iu

ZASI'O SOW NE GOVORIMO I'SiTIM JEZIKOM'r

TKO JE .NAPRA VIO PR\1l "'T1EKAR9KI S"l'Ro:n

:l.'H

KAnA SU NAGINJENE PIWE KNnGE?

lU,U'lJII!fiI u v,alln ~~, po. NO odlllbivruc IM&J]I ~Ll.d101Wi1....kil}I:H-lI1b.3:1.'''''''i\l··~k

",

~*.'. ~~l) !le-111l~u 1 ~i I (J it~~ pir4~}..d I ~~Il~!l:ajl_IJP£lu-ebl;j ... ~lIi'l

'H'

yrHktll fliU~ 00 'YInldh ~'[rr.ibi,g.g.nl:! i!:,'T~" vodlJ b:1 .. po.'lIl~ tldjllllilJA .ICd b;:ml.tll;~·, JNL jC' I'UI "$JT.IU oCIILiLjala ~.tJ :Ik;: riiIo:lm."", PIII!IrtW.

-'"'-

~1I1.L~~I.m~kgJl rnl..ti.k-lC.iIlt

".

TKO n; UONASAO KAKO SE ffiA VI PA"JRl

tr.mtIJni LI 1l'1:DH.~ j~iII:!I ~.It. kaj3 i!!! ~.Jift1~[J d~f 1'\I'III~)dWjnBlll.IB.iI. ........

."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful