» pagina 13

Week 4 donderdag 28 januari 2016

.nl

Bibliotheek Gouda
opent Voorleesdagen
» pagina 3

ouda
Kunstpunutg
ssen

rs
Kinderopcu
terdag
woensdag en za

100% gespecialiseerd in ooglidcorrecties.
Heeft u last van een vermoeide blik? Of
tranende ogen? Onze plastisch chirurgen
hebben minimaal 10 jaar ervaring.

vandenbroeckekliniek.nl | 088 – 004 2700
Mary Beystraat 5, Leiden

Zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur. Laatste kans om de
expositie “Landscapes in Wool” van Eugene Ligthart te zien,
Het kantoor van nu, Peperstraat 20 in Gouda!

• Hoogste dagkoers
• Eerlijk, discreet en veilig
• Al 11 jaar een
vertrouwd adres
• Zonder afspraak
• Vrijblijvende taxatie
• Direct contact geld

P!!!
LETExtrO
a hoge

jzen
inruilpri inkel.
w
in onze

VERGELIJKEN LOONT!

Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00

www.dupreemakelaars.nl

KINDERATELIER 2D-3D
TEKENEN & SCHILDEREN
MODERNE KINDERDANS
FOTOGRAFIEMUZIKALE VORMING
ALTVIOOL
SNAREN (HARP, PIANO
rsus
Combinatiecu t)
EN GITAAR) E.A.
ns

(beeldende ku

HOOGSTE INKOOP

OUD GOUD EN ZILVER
Trouwringen 35 tot 50% korting!
Maak snel een afspraak!

Volg ons op
Damar Juwelier

Damar juwelier • Korte Groenendaal 9 • 2801 JP Gouda • Tel: +31 (0) 182 517 235

www.kunstpuntgouda.nl

2
advertorial

Nieuwe cursus voor de vrachtauto bij Succes Mimpen
vaste instructeurs, onder wie John
Mimpen, zijn twee broers en zijn
zoon met daarnaast nog At van
Toor, Frank Wijnen en Dennis de
Kamper. Vanaf de jaren tachtig
zat de groei er goed in, vertelt
John Mimpen. Er kwamen steeds
meer instructeurs bij. Na 2009,
toen de crisis uitbrak, werd het
een poosje wat lastiger. Inmiddels
is het tij weer gekeerd en kiezen
steeds meer mensen voor een
gevestigde
kwaliteitsverkeersschool. Een aardige bijkomstigheid is, vertelt John Mimpen, dat
hij nu de kinderen lesgeeft van
ouders die hij ooit ook in de lesauto heeft gehad. Verkeersschool
Succes Mimpen is te vinden aan
de Oranjelaan 2 in Waddinxveen.
Kijk voor meer informatie op
www.succes-mimpen.nl.

Verkeersschool Succes Mimpen
start op woensdag 10 februari
2016 weer een nieuwe cursus
voor de theorie tot vrachtautochauffeur. Deze cursus bevat de
verkeerstheorie met de techniek
van de vrachtauto.

Verkeersschool Succes Mimpen
verzorgt met jaren lange ervaring
opleidingen voor de rijbewijzen
C (vrachtauto) en CE (vrachtauto met aanhangwagen) inclusief de vakbekwaamheid voor
het
beroepsgoederenvervoer
(CODE95).
Beroepschauffeurs
kunnen hier ook hun verplichte
nascholing volgen. Sinds 2009
moeten zij 35 uur nascholing
volgen in vijf jaar tijd. Het gehele
traject verzorgt Succes Mimpen
voor een groot aantal bedrijven
in de regio, van grote transportbedrijven tot de plaatselijke
boomkweker. Ook worden jaarlijks door geheel Zuid-Holland
met de vrachtauto door twee
instructeurs Thieu Mimpen en
Leon Wolswijk Dode Hoeklessen
gegeven aan leerlingen van brugklassen op het voortgezet onderwijs.
Personenauto

Behalve voor hun vrachtautoopleiding kan iedereen hier ook
terecht als zij een rijbewijs willen
halen voor de personenauto (al

Wij willen graag Glasbeek autoschade
Waddinxveen voor het repareren en
Kjoew BV Reclame Reeuwijk voor het
beletteren van beide combinaties
bedanken.

V.l.n.r. Leon Wolswijk, John Mimpen en Thieu Mimpen.
dan niet met aanhangwagen),
voor de motor en de bromfiets.
De verkeersschool bestaat al
sinds 1980, vertelt John Mimpen.
Binnen het team van instructeurs

zijn Johan Mimpen en Frank
Wijnen gecertificeerd als R+
(rijinstructeur plus) en kunnen
kandidaten begeleiden met bepaalde vormen van verkeersangst.

Kwaliteitsverkeersschool

Verkeersschool Succes Mimpen,
al jaren lang de grootste in de
regio opererend onder het Bovags
kwaliteitslabel rijdt met zeven

WORD VRACHTAUTOCHAUFFEUR!!
ATTENTIE ATTENTIE
Woensdag 10 februari
2016 begint de
nieuwe cursus voor
het vrachtautorijbewijs
inclusief code 95
Te weten:
s#ERTIlCAATVERKEER C
s#ERTIlCAATTECHNIEKBEDRIJFSWAGENS
s$ECURSUSWORDTINAVONDENGEGEVEN
Tevens verzorgen wij de theorie- en praktijkopleidingen voor:
s2IJBEWIJS#VRACHTAUTO
s2IJBEWIJS%BIJ#VRACHTAUTOMETAANHANGWAGEN
s2IJBEWIJS%BIJ"PERSONENAUTOMETAANHANGWAGEN

Hoog slagingspercentage
Ook voor de nascholing, Code 95!

BEL SNEL! VOL=VOL!
6OORMEERINFORMATIE
TELEFOON  
MOBIEL  
/RANJELAAN 
%27ADDINXVEEN

3

WEEK VAN GOUDA

Start voorleesdagen

Plateelverzameling
naar Museum Gouda

Bibliotheek Gouda opende op
woensdag 27 januari de Nationale
Voorleesdagen met een Voorleesontbijt in de Kinderbibliotheken en de Stadsbibliotheek.

Kleuters luisteren in de
Kinderbibliotheek in
Goverwelle naar een
verhaaltje.

Extra aandacht
voor kinderen
die zelf nog niet
kunnen lezen
Tijdens het Voorleesontbijt kregen
de kinderen een verhaal te horen
uit het Prentenboek van het Jaar
‘We hebben er een geitje bij!’ van
Marjet Huiberts. Met de Voorleesdagen is er extra aandacht vanuit bibliotheken, kinderopvang
en scholen voor het voorlezen
van kinderen die zelf nog niet

(voldoende) kunnen lezen. De
Voorleesdagen zijn in Gouda al
volop gestart met groepsbezoeken
vanuit de bibliotheek op de
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Kinderen kunnen
zoals altijd gratis lid worden van
de bibliotheek, maar ontvangen

tijdens de Voorleesdagen bij
inschrijving een vingerpoppetje
van het geitje cadeau. Deze actie geldt voor kinderen tot en
met zes jaar, zolang de voorraad
strekt. De landelijke Nationale
Voorleesdagen vinden plaats van
27 januari tot en met 6 februari.

Buurtbewoners pleiten voor gefaseerde plaatsing vluchtelingen
Het
bewonersplatform
AZC
Gouda pleit voor een gefaseerde
plaatsing van vluchtelingen in
de voormalige PWA-kazerne
in Gouda Noord. Niet alle 500
vluchtelingen in een keer, maar
beginnen met 150 mensen. Gaat
dat goed, dan kunnen er meer
vluchtelingen worden geplaatst.
Dat staat in het advies dat de
bewoners op 3 februari aanbieden aan het college.

Het bewonersplatform, dat uit
ongeveer vijftig buurtbewoners
bestaat, heeft in totaal zeven
punten die het wil meegeven aan
het college. “We willen kleinschaligheid”, zegt Jeroen van
Walstijn van het bewonersplatform. Gaat het niet goed, dan

moet het aantal laag kunnen
blijven. Het gaat wel om de veiligheid van de buurt.” Eerder is aangekondigd dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
in het najaar 500 vluchtelingen
voor tien jaar gaat opvangen in
de voormalige PWA-kazerne. Behalve een gefaseerde opbouw
vraagt het bewonersplatform ook
garanties voor het behoud van de
veiligheid en de leefbaarheid van
de wijk, bijvoorbeeld door de inzet van een extra wijkagent, door
openheid vanuit het COA over
incidenten als die plaatsvinden
en door structureel overleg met
de bewoners. Verder vindt men
dat de gemeente de mogelijkheid
moet hebben het contract met het
COA op te zeggen. Dat moet in

Op de woensdagmiddagen zal
er in alle Kinderbibliotheken
en de Stadsbibliotheek worden
voorgelezen door vrijwilligers
van de VoorleesExpress. Kijk
voor
meer
informatie
op
www.bibliotheekgouda.nl.

Sportieve opening gymzaal Korte Akkeren

het contract worden vastgelegd.
Ook vragen de bewoners om
minimaal drie uur dagbesteding
voor de vluchtelingen, om verveling tegen te gaan. Over deze en
de andere door de bewoners aangedragen punten zal het college
in onderhandeling gaan met het
COA. Jeroen van Walstijn: “Wij
willen als bewoners erg graag
daarbij aanwezig zijn. Laat het
college maar aantonen dat het
betrouwbaar is. Veel bewoners
houden hun hart vast voor de
toekomst. Het vertrouwen in
het college is compleet weg. Wij
willen de harde garantie van de
burgemeester dat hij er alles aan
doet om ervoor te zorgen dat de
wijk veilig blijft.”

De nieuwe gymzaal in de wijk Korte Akkeren is vrijdag 22 januari officieel
in gebruik genomen. Dat gebeurde door middel van een demonstraite van
een groep leerlingen uit de wijk (deelnemers aan de buurtsport) en door een
sportieve openingshandeling van wethouder Rogier Tetteroo (wijkontwikkeling). De wethouder gooide met een bal een ballon uit de basket. Aan de ballon
was de sleutel van het nieuwe gebouw bevestigd. De gymzaal is gerealiseerd in
het kader van de wijkontwikkeling in Korte Akkeren.

SALE
50% - 70%
ALLE NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN 20% KORTING
M.U.V. MAATKLEDING EN SCHOENEN

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Plateelverzamelaar Frits Muller
heeft zijn collectie geschonken
aan Museum Gouda. Het gaat
om een grote gift, ruim 800 stuks
plateel van hoge kwaliteit. Frits
Muller heeft jarenlang plateel
verzameld dat is ontworpen door
zijn grootvader, Leen Muller, die
veertig jaar in dienst was van de
Zuid-Hollandse
plateelfabriek
in Gouda. Deze verzameling
wordt nu tentoongesteld in
Museum Gouda. Conservator
Vogels acht de schenking van
grote waarde als aanvulling op de
collectie. Er zijn stukken bij die
prijzen hebben gewonnen op de
Wereldtentoonstelling, een eeuw
geleden. Hij schat de waarde van
de totale collectie op een kwart
miljoen euro. De collectie wordt
de komende maanden getoond
in de Catharinazaal van Museum
Gouda.

Paul & Shark
Bugatti
Hiltl
Eduard Dressler
Daks
LaSalle
Paul & Shark Women

www.blokzijlkleding.nl

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

4

Superactie! 14

Kilo
98

Super malse

Beste varkensvlees van NL

3.98

Halskarbonade Kilo
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo

2 Kilo

paarden kogelbiefstukken

19

15.98

2 kilo

Verse lange
varkenshaas

10.-

Kilo 3.98
Let op! 3 Kilo

10.-

Vers gesneden vleeswaren

10.-

Kilo

10.-

Kilo 3.98

Hamlappen

Verse spareribs
5.98

Let op! 2 Kilo

Let op! 3 Kilo

6.98 LET OP! 2 kilo 10.-

10.-

Kilo 5.98

Fricandeau

ie!
peractkipshoarma
SuVersgemaakt
heerlijk gekruid

kilo

Let op! 3 Kilo

Speklappen
zonder zwoerd

Runderkogelbiefstuk
Supermals
Kilo

kilo

Kilo 3.98

Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk

Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)
Onbeslist uw biefstukspecialist

10.-

Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek,
achterham, grillworst en diverse
andere soorten!

12.98

Let op! 100 gram

Superactie!
Schoongemaakte varkens kophaasjes
kilo 6.98 Ook voor de horeca

Gegrilde rosbief, gegrilde fricandeau en
boeren achterham samen 300 gram 3.59

Voor een gezellig avondje
diverse stukjes worst

Slavinken, winterburgers, cordon bleu,
schnitzels, tartaartjes, baconburgers

ossenworst, kookworst, leverworst,
boerenmetworst, grillworst naturel en kaas

Let op! 4 + 4 GRATIS

vanaf 250 gram aan het stuk

Superactie!

Vers gedraaid gehakt

Verse worst heerlijk gekruid

Rundergehakt of
Half om Half gehakt

Verse kippenpoten
Kilo
| Let op! 3 kilo

2.49

29.98

Rundercarpaccio
5x 100 gram

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

Kipwings
Kilo

3.98

GRAAG HETEN WIJ U VAN HARTE WELKOM IN ONS RESTAURANT.

Lange Tiendeweg 57, Gouda
T: 0182 - 551 333
E: info@bangkok-city.nl
I: www.bangkok-city.nl

Professionele oog- &
hoorzorg onder 1 dak

9.98

Old Waddinxveen Kilo 7.98
Goudse jong belegen kilo 4.98

9.98

Superactie!

Kiplevers
Kilo

VANAF VRIJDAG 29 JANUARI ZIJN WIJ WEER OPEN.

Kaas van het mes

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

Kipdrumsticks
Kilo
| Let op! 3 kilo

10.-

Runder ossenhaas of tournedos
van de dikbil kilo

Kipkluifjes
Kilo

Kilo 3.98
Let op! 3 kilo

Vers Rundvlees

5.98

VOOR NIEUWE VERRASSENDE GERECHTEN.

2,49

Heerlijk vers gemaakt

Malse Hollandse kip

ONZE KEUKEN. ONZE CHEFKOK HEEFT VEEL INSPIRATIE OPGEDAAN

4

of kersverse kipdijenvlees zonder been

2 kilo 8.-

OOK ZIJN WIJ OP ZOEK GEGAAN NAAR NIEUWE GERECHTEN VOOR

Kilo
98

Kersverse malse Hollandse kipfilet

Kilo 4.98

TE RUSTEN VAN EEN DRUK EN PRACHTIG JAAR IN GOUDA.

1.29

Vleeswarenpakket Uit eigen grill

Lekker makkelijk

WIJ ZIJN DE AFGELOPEN 4 WEKEN IN THAILAND GEWEEST OM UIT

2.98

Verse grillkip

Van ons heerlijke weidevlees

Kilo

Runder riblappen, sucadelappen,
hachee vlees en goulashvlees

2.98

Voor een heerlijke erwtensoep
Verse hamschijven of dikbevleesde
vleeskrabben Kilo 4.98 3 kilo 10.Verse rookworst per stuk 2.98
3 stuks

8

5.-

Superactie!
Vers voor u gedraaid

Rundergehakt of
half om half gehakt

VAN DORP

Kilo
98

Kilo
98

3

3 Kilo

2 kilo

15

Wist u dat het vanaf Den Haag en
Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?

10.cialist!

Brederolaan 11 Waddinxveen
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren.

2 gratis
hoortoestellen
Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

Profiteer van dit aanbod bij:
Specsavers Gouda | Kleiweg 9 Tel. 0182 599 995

Slagerijen
Uw Gourmet-spe

Complete bril
+ 2e bril gratis

Let op! Vaste lage prijzen!
Deze reclames zijn iedere week geldig!

Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op www.specsavers.nl. © 2016 Specsavers Optical Group.
All rights reserved.

5

WEEK VAN GOUDA

Bidden in voormalig gemeentekantoor
Leegstaande kantoorgebouwen
krijgen soms een verrassend
nieuwe bestemming. Zo is in
het
voormalige
gemeentekantoor aan de Antwerpseweg
een geloofsgemeenschap neergestreken. Dagelijks zijn er nu
activiteiten van Evangelisch
Centrum De Rivier. De ruimte die
voorheen dienst deed als kantine
voor de ambtenaren, is ingericht
als kerkzaal voor nu nog ongeveer
tweehonderd bezoekers. Over
twee weken begint de verbouwing, waarna er ruim twee
keer zoveel bezoekers een plek
kunnen vinden.

Samen met de voorgangers van
De Rivier, Carin en Coen van
Hoogstraten, lopen we langs
de entree richting de grote zaal.
“Hier moesten we altijd onze
vergunning ophalen voor bijeenkomsten in een van de loodsen
waarin we toen samenkwamen”,
vertelt Carin terwijl ze wijst op de
plek waar vroeger de gemeente-

Geslaagd benefitdiner

Het benefitdiner dat Unicef regio
Gouda op 21 januari organiseerde
in het ID College heeft 600 euro
opgeleverd voor schoon water in
Burkina Faso. Eerstejaarsstudenten hadden gerechten met onder
meer geroosterde eendenborst,
runderbavet en witte chocolade
panna cotta voorbereid en geserveerd. Tussen de gerechten
door speelde Marielle Rijkaart een
suite van Bach op haar cello en
Arie Bijl droeg een van de dierenverhalen van Toon Tellegen voor.
De wijnen waren gesponsord
door de Natuurwinkel, de Wereldwinkel en COOP de Heester.

Carin en Coen van Hoogstraten, samen met hun 22-jarige zoon Tom die net zijn studie theologie heeft afgerond.
Hij werkt nu mee in het evangelisch centrum. Bijzonder is dat in zijn familie Tom de zevende generatie is die voorganger
is, al eeuwen gaat de passie voor het christelijk geloof van vader over op zoon.

Vooral ouderen
verliezen zorgbaan

lijke balie stond. Nu verkeert De
Rivier in de riante positie dat het
gebouw van haar is. Voordat het
zover was zwierf de gemeente rond
van fabriek, naar kantoor, naar
school in Gouda en omgeving.
Carin en Coen van Hoogstraten
stonden aan de wieg van De Rivier.
Beiden waren eerder predikant
binnen een PKN-gemeente in
Stolwijk, maar dat was niet de
manier waarop zij voorganger
wilden zijn. Samen met ongeveer

De werkloosheid in de regio
Midden Holland is eind vorig
jaar gestegen. Vooral vijftigplussers werkzaam in de sector zorg
& welzijn raakten hun baan kwijt.
In Gouda steeg het aantal werklozen van 1.663 in de maand
november 2015 naar 1.709 in
december. Dat waren iets minder
mensen dan in december 2014
(1734). In Midden-Holland steeg
het aantal WW-uitkeringen met
4,9 procent. Het totaal aantal
WW-uitkeringen ten opzichte van
de beroepsbevolking ligt met 4,1
procent voor Midden-Holland
nog steeds onder het landelijke
gemiddelde van 5,0 procent. De
stijging van het aantal uitkeringen
in zorg & welzijn komt overeen
met de verwachtingen voor deze
sector. Dit en volgend jaar zal de
werkgelegenheid dalen, is de verwachting. Vanaf 2017 komen er
voorzichtig weer banen bij, vooral
in de thuiszorg.

Meerderheid voor aankoop Koudasfalt
Een ruime meerderheid van de
gemeenteraad is voor aankoop
van het Koudasfalt terrein. Dat
bleek 20 januari tijdens het
raadsdebat over het collegevoorstel voor de aankoop van het perceel aan de Gouderaksedijk.

De CDA-fractie ‘worstelt’ met
het voorstel, zei Teun Hardjojo. Hij vroeg zich af of er geen
addertjes onder het gras zitten.
Hij vindt de nu afgesproken verkoopprijs ‘onwaarschijnlijk laag’.
En dat terwijl de verkopende
partij KWS volgens hem bekend
staat als iemand die goed op de
centen let. De exacte vraagprijs
heeft het college uit strategische

overwegingen nog niet bekend
gemaakt. In de wandelgangen
wordt gesproken over een prijs
die twintig procent lager ligt dan
de taxatiewaarde. Michel Klijmij,
fractievoorzitter
van
Groen
Links is blij met de afgesproken
aankoopprijs. “Het is voor een
prikkie.” Uitgesproken tegenstander van de aankoop is de SP, die
van mening is dat de gemeente te
veel financieel risico loopt. Bijna
alle partijen hadden lof voor de
wijze waarop GOUDasfalt het
afgelopen jaar plannen heeft gemaakt voor de ontwikkeling van
het terrein. De besluitvormende
vergadering over de aankoop van
het terrein is op 3 februari.

Non-foodbank naar Baanderij
De Non-foodbank gaat de huidige
locatie op het Stationsplein verlaten. In de maand februari wil
de bank haar intrek nemen in
een ruimte van de Baanderij,
Industriestraat 1 in Gouda.

De Non-foodbank, in 2013 gestart in het Ondersteuningshuis
op het Stationsplein, is nu nog
gehuisvest op de Bunniklocatie
in een pand van de NS. De NS
heeft te kennen gegeven dat de

Goed voor elkaar

Non-foodbank per 1 februari het
pand om veiligheidsredenen moet
verlaten. De loods van de Baanderij moet nog worden aangepast
aan de voorzieningen die de NFB
nodig heeft om goed te kunnen
functioneren. De Meubelbank
is tijdelijk gesloten. Op afspraak
kunnen nog wel materialen worden ingeleverd. Vooralsnog is
de Kledingbank geopend. Kijk
voor actuele openingstijden op
www.nonfoodbakgouda.nl.

twintig mensen startten ze een
nieuwe gemeenschap. Coen:
“We wilden het verschil maken
in de maatschappij. Beschikbaar
zijn, aanwezig zijn waar nood
is. Precies zoals Jezus dat deed.”
Dat doet De Rivier nu bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding
te bieden. In het gebouw zijn vijf
huiswerkplekken, compleet met
computers. Carin: “Er zijn kinderen voor wie thuis te weinig ruimte
is om huiswerk te maken, of die

thuis geen internet of zelfs geen
elektriciteit hebben.” Dit project
is nog in ontwikkelingsfase. De
Rivier heeft een familiestructuur,
vertellen de voorgangers. De
bezoekers van het centrum zijn er
met elkaar, voor elkaar en voor de
mensen om hen heen. Het motto
van deze gemeenschap is ‘Onder
de indruk van Jezus’. Coen:
“Dat delen we en dat geeft verbondenheid.” Meer informatie:
www.ecderivier.nl.

Gouwestein viert zestigste verjaardag
Gouwestein, het zorgcentrum in
het Van Bergen IJzendoornpark,
bestaat op donderdag 28 januari
precies zestig jaar.

Afgelopen maandag was er een
feestelijke receptie. Nog tot
31 januari wordt er feest gevierd

in Gouwestein. Tijdens deze
speciale feestweek zijn er activiteiten voor bewoners, medewerkers
en collega’s. Zo is er een fotoexpositie ingericht met foto’s uit
het verleden en zullen Saskia en
Serge een optreden voor bewoners
verzorgen.

Ekoland Pasta
wit of volkoren
Vul uw
voorraad
voordeel

Dé biologische
specialist
van de regio.

o.a. spaghetti, penne, macaroni
500g

0 85
La Bio Idea
Peulvruchten
diverse varianten (geen suiker toegevoegd)
400g

0 95

NatuurwinkelGouda

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Natuurwinkel Gouda
Lange Groenendaal 99
2801 LS Gouda
0182 - 513 260
www.natuurwinkel.nl

Openingstijden
Ma t/m wo: 08.30 - 18.00
Do-vr:
08.30 - 19.00
Za:
08.30 - 18.00
Zo:
gesloten

Deze actie is geldig tot en met 30 januari 2016 en zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

We willen
het verschil
maken in de
maatschappij

Gouda

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

Grootste Keukenshowroom van Nederland

KEUKENS
HALF GELD
Precies 50 jaar geleden startte het familiebedrijf
met de verkoop van keukens en inmiddels heeft
Keukenwarenhuis.nl mega showrooms in Dordrecht
en Ter Aar. De showroom in Ter Aar is zelfs de grootste
keukenshowroom van heel Nederland!
Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl
specialiseert zich in betaalbare A-merk
keukens welke voor Half Geld geleverd
worden, inclusief de apparatuur tegen
internetprijzen. Alles wordt voor u geregeld, inclusief montage en aansluiten,
kant en klaar!
Keukenwarenhuis.nl kan bovendien
1000 luxe keukens direct uit voorraad leveren. De keukens uit voorraad
kunnen we in vrijwel iedere gewenste
opstelling voor je ontwerpen, leveren
en monteren. Tevens zijn vrijwel alle
soorten en merken apparaten uit voorraad leverbaar.
Keukenwarenhuis.nl heeft meer dan
10.000 keukenapparaten op voorraad,

)
)
)
)
)
)

welke tegen internetprijzen verkocht
worden. Ontspannen zelf oriënteren is
bij Keukenwarenhuis.nl nog mogelijk!
Alle keukens zijn compleet geprijsd,
zodat u zelf vrijblijvend kunt beslissen of u met een adviseur aan tafel wilt
gaan. En de actie is nog enige tijd geldig, dus laat u verrassen!
Vraag ook naar de snelle beslisserskorting! Kom dus snel langs en profiteer
van de vele actieaanbiedingen en de
ruime openingstijden.
Wij zorgen tevens voor een feestelijke
en ontspannen sfeer met een hapje en
een drankje!!

T IE S !
D E B E S Ts EvoorAhaClf ge
ld;

ontzorgde keuken
rnetprijzen;
apparatuur tegen inte
voorraad;
1000 luxe keukens uit
;
2
apparatuuruitverkoop
10.000 m keuken- en
en mogelijk;
zes maanden reserver
ren, kijken en
én ontspannen oriënte
tste keukenshowroom
vergelijken in de groo
r.
van Nederland in Ter Aa

AC TIE TIJDEN

woensdag 27 januari
10 - 18 uur
donderdag 28 januari
10 - 22 uur
vrijdag 29 januari
10 - 22 uur
zaterdag 30 januari
9 - 18 uur
zondag 31 januari
gesloten
maandag 1 februari
10 - 18 uur
dinsdag 2 februari
10 - 18 uur
woensdag 3 februari
10 - 18 uur

8,6

10.000 m2 keukens

Stobbeweg 19-21 (Woonboulevard Bovenland), 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200
Einsteinstraat 29, 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 01 01 201

7
TE BELA
EN

GB
G

N
GE
N

GEM
E

GEMEENTE & POLITIEK

G OUD A

Actieplan Anti-Discriminatie voor de zomer klaar
Wij willen een Gouda waar je kunt
zijn wie je bent en zeggen wat je
vindt. We willen alle vormen van
discriminatie actief tegengegaan.
Eind 2014 is, bijna unaniem,
een GL-motie ingediend om het
college een actieplan te laten
opstellen om discriminatie hard
aan te pakken. In de eerste raadsbijeenkomst van het jaar kwam de
portefeuillehouder, burgemeester
Schoenmaker, met een tussenstand over de ontwikkeling via een
notitie. De notitie voldoet echter
niet aan onze verwachtingen.
Waar er wel wordt gesproken over
diverse partners en mogelijke

instrumenten, is er geen actieplan
met harde bestrijding waar wij het
college toe hadden opgeroepen.
Het college heeft beterschap
beloofd en komt nog voor de
zomer met een echt actieplan.

» Krant van Gouda 14 januari 2016

komen voor de middengroepen
die veel lasten dragen. Hoe gaat
Groen Links garanderen dat bij de
invoering van het nieuwe afvalsysteem de kosten voor de Goudse
gezinnen niet gaan stijgen?

Vraag van CDA aan Groen Links:
De (woon)kosten voor de Gouwenaars en met name Goudse
gezinnen zijn hoog. Wat het CDA
betreft moet er meer aandacht

Het zou vanuit ons te wensen zijn
als er meer partners meedoen;
niet alleen in de discussie en uitvoering meedoen; maar ook aan
het voorwerk. Het mede registreren van discriminatiezaken of
in ieder geval van de lookalikes
(want niet alles is zwart of wit in
deze wereld). Dat we meer zicht
krijgen op het onderhuidse, op de

#politiekspreekt

Wij willen een
Gouda waar
je kunt zijn wie
je bent

gebeurtenissen die er tegen aan
schuren maar niet hard genoeg
zijn. Op verzoek van het college
hebben we nog de volgende
suggesties meegegeven:
• Betrek uitzendbureaus erbij

Antwoord Groen Links:
Het eerlijkste systeem voor afvalstoffenheffing is dat de vervuiler
betaalt. Op die manier heeft iedere
Gouwenaar zelf controle over
hoeveel lasten hij of zij heeft, ook
gezinnen. In het coalitieakkoord
staat dat afval scheiden moet lonen,

• Scholen meer stimuleren om te
registreren
• Stimuleer
meer
diversiteit
binnen sportverenigingen
• Ook vrijwillige maatschappelijke organisaties inzetten, zoals
Marokkaanse vaders in de wijk
• Bij het organiseren van ontmoeting en gesprek ook minder
vanzelfsprekende
segmenten
in de maatschappij betrekken,
naast de bekende spelers.
• Bezinnen op praktisch onderzoek naar discriminatie bij
horeca

dat is ook de meest effectieve
manier om meer afval in Gouda te
scheiden. Gezinnen die dat doen
zullen dus minder lasten hebben.
Zij hoeven dan ook niet meer mee
te betalen aan de vervuiling van
anderen.

Praat mee via twitter!

» vraag aan SGP
De SGP pleit regelmatig
voor bezuinigen op de
Goudse Schouwburg, een
van de beste theaters van
Nederland. Denkt de SGP
niet dat de schouwburg
een waardevolle plek is
voor Gouwenaars van jong
tot oud om geinspireerd te
raken door en te leren van
cultuur?

Michel
Klijmij
Groen Links

Column
Gemeentelijk nieuws
Hangende tuinen op ‘de kop’
De kop klinkt als het begin van
iets en inderdaad de Kop van
Kleiweg is het begin van een weg,
het begin van het Goudse winkelgebied. Het aanleggen van een
fietssteiger naast de Kleiwegbrug, waarvoor het college de
raad om toestemming vraagt,
leidde woensdagavond 20 januari
dan ook tot een debat over veel
meer dan een steiger. Zo schrijft
de gemeente in haar nieuwsbrief.

Dat de Kop van de Kleiweg een
opwaardering nodig heeft is,
gezien onder meer de leegstand
van de winkels in het gebied en
de chaotische stalling van fietsen
in de raad, niet echt een punt
van discussie. De (financiële)
bijdrage aan de opwaardering,
die de ondernemers in het
gebied hebben toegezegd, wordt
dan ook toegejuicht. Hoewel
een aantrekkelijke ‘kop’ ook tot

leegstand zou kunnen zorgen
in andere delen van de Kleiweg.
Maar verschillende fracties vragen
zich af of de raad geen zeggenschap zou moeten hebben over
meer dan alleen de steiger. Het
college is immers van plan de
gehele kop van de Kleiweg te verbeteren. Daarnaast gaat de steiger
ook ten koste van het openbaar
groen, terwijl volgens een aantal
raadsleden niet duidelijk is of
een steiger de oplossing biedt.
Het zou zomaar kunnen zijn
dat in de besluitvormende raad
van 3 februari een amendement
(wijziging van het voorstel) wordt
ingediend. Een amendement dat
resulteert in een steiger die doet
denken aan de hangende tuinen
van Babylon. Aantrekkelijk om
op te parkeren, niet concurrerend
met de brug en met compensatie voor het verlies van openbaar
groen.

U kunt vrijblijvend
een afspraak maken.
Bodegraven Mondzorg
is benieuwd wat ze voor
u kunnen betekenen.
Vrije Nesse 24
2411 GP BODEGRAVEN
Tel. (0172) 611 799

Vrijblijvend advies
Mondhygiëne behandelingen
Volledige gebitsprotheses
Repara es opv llen
Klikgebit

Peterpaul Kloosterman
Dromer & doener

Hoofd in de wolken, voeten op de grond
Van een vervuild industrieterrein
een hippe plek voor bedrijvigheid, wonen en recreatie maken.
Gekkenwerk? Wij denken van
niet. Al maanden werkt een grote
groep Gouwenaars zich uit de
naad om plannen te maken voor
herbestemming van het Koudasfalt terrein. GOUDasfalt willen
ze ervan maken. Drie keer de
Markt, op een prachtige plek aan
de Hollandsche IJssel, aan de
rand van de binnenstad en op de
drempel van de Krimpenerwaard.
Het terrein is te koop aangeboden
aan de gemeente. De raad beslist
aanstaande woensdag 3 februari
over de aankoop.
Sommige mensen doen hun best
de GOUDasfaltwerkers weg te
zetten als luchtfietsers, geitenwollensokken of erger: elitaire

geldverslinders uit de Goudse
grachtengordel. Wij weten wel
beter. Onze mensen komen uit de
hele stad.

We durven
te dromen,
maar staan met
twee voeten
op de grond
We hebben knappe koppen en
creatieve geesten, denkers en
doeners, loonslaven en ondernemers. We durven te dromen,
maar staan met twee voeten op
de grond. OK, er zit er eentje

bij die wel eens een bloemetjes
blouse draagt. Maar wat zou
dat? Waar het om gaat is dat wij
bakken vol van onze tijd, kennis
en enthousiasme schenken om
waarde te creëren voor de stad.
Wij zijn niet de enige die geloven
in GOUDasfalt. Sinds we eind
2015 alle mensen aanschreven
die eerder financiële steun
hadden toegezegd, stromen de
giften binnen. Veel gulle gevers
schenken (veel) meer dan ze
hadden beloofd. Dat is uniek,
horen we van andere burgerinitiatieven.
Gouda mag dan een arme
gemeente zijn, maar het is een
hele rijke stad. Dat belooft veel
goeds voor het nieuwe jaar!

8

Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
€ 3.500,tot
€ 7.000,-

Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.

Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
€ 7.000,tot
€ 9.000,-

Vanaf
€ 15.000,-

Van
€ 9.000,tot
€ 15.000,-

Nieuw in ons assortiment:

SIMA Keukens
Huiscollectie!

Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.

3"".t7+(06%"tt88880657"/("-&//-

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL CADEAU?
Geef een interieuradvies van S.e.S. cadeau
Een nieuw interieur voor ieder budget
Zoekt u nog een orgineel cadeau omdat een
vriend(in) of familielid binnenkort jarig is en is het
wederom een enorme opgave om wat te bedenken?
Misschien kunt u iemand blij maken met een interieuradvies van S.E.S. Verkrijgbaar in verschillende
prijscategorieën en mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een kleur of stylingadvies om het huidige
interieur weer wat nieuw leven in te blazen met wat
kleine aanpassingen.

Dare to be Different
P I h q
Styling

Verkoop

Verlichting

Kleur &
Materiaal

Verkrijgbaar vanaf €50,+ Gratis woontijdschrift
+ Gratis Introductiegesprek
Meer informatie: www.studioesmespoor.com

Honderd dagen afvalvrij leven
Honderd gezinnen, honderd dagen, honderd
procent afvalvrij. Dat is de essentie van het
project 100-100-100, dat Cyclus in haar
regio gaat uitvoeren. Elf gemeenten, waaronder Gouda, nemen deel aan dit project,
waarin afvalpreventie centraal staat.
100-100-100 wierp eerder haar vruchten
af in andere regio’s en verspreidt zich nu
als een olievlek over Nederland.

Minder afval produceren en meer hergebruik van afval. Dat is het doel. Eén
van de manieren om een afvalloze samenleving te realiseren is ervoor te zorgen dat
consumenten minder afval produceren.
Dat is waar 100-100-100 op inzet. Tijdens
100-100-100
daagt
Cyclus
honderd
gezinnen uit om honderd dagen lang

honderd procent afvalvrij te leven. De deelnemende huishoudens wegen hun restafval, krijgen weekopdrachten en worden
ondersteund door de afvalspecialisten van
Cyclus. Doel van het project is bewustwording creëren bij de deelnemers en bij
hun omgeving. Daarnaast verschaft het
project inzichten op weg naar een afvalloze samenleving. Denk aan de bereidheid
tot en aangrijpingspunten voor verdere
gedragsverandering bij burgers en mogelijkheden voor de gemeente het afvalbeleid
daarop aan te passen. Onder de vlag van de
regionale campagne ‘I love afval scheiden’
voert Cyclus van 14 maart tot en met
21 juni de actie 100-100-100 uit. Inschrijven
kan via een speciale campagnewebsite die
1 februari live gaat.

1:

0
Uitslag 21-

g
elminawe
Kon. Wilh

» Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda?
Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

Het doel is minder afval produceren en meer hergebruik van afval.

Oostpolder: stadspark of natuurgebied
Ayfer Sari opent vrijdagmiddag 29 januari
om 16.30 uur in het Huis van de Stad de
expositie over de Oostpolder in Schieland:
‘Een spannende polder’. De expositie is
daar de hele maand februari te bezichtigen.
Verder worden deze middag de resultaten
gepresenteerd van een studie naar de
mogelijke toekomst van de polder: stadspark of natuurgebied.

De Oostpolder in Schieland ligt ten westen
van Gouda en ten noorden van de nieuwbouwwijk Westergouwe. Het is een waardevol gebied met veel natuur en cultuurhistorie, dat ook kansen biedt voor recreatie. Als
er respectvol met de verschillende belangen
wordt omgegaan, kan verdere ontwikkeling
winst opleveren voor zowel de toekomstige
inwoners van het nieuwe stadsdeel als
voor de Gouwenaars uit de bestaande stad.
Mevrouw Sari is manager van Hogeschool
INHolland. Studenten van deze hogeschool
hebben twee ontwikkelingsvarianten uitgewerkt voor de toekomst van de polder: als
natuurgebied en als stadspark voor sport en
recreatie. Zij komen met verassende en soms
confronterende oplossingen. Op vrijdagmiddag 29 januari worden de resultaten van
de studie in de raadszaal gepresenteerd en
vervolgens aangeboden aan de wethouder
voor ruimtelijke ordening, Rogier Tetteroo.
Daarna wordt de tentoonstelling geopend.
De opdracht tot deze studie is gegeven door
het Gouds Watergilde, een werkgroep van
de Historische Vereniging Die Goude. De
expositie is dagelijks tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad te bezichtigen. Elke donderdagmiddag in februari
zijn er studenten van INHolland aanwezig
om een toelichting te geven.

10

Reeuwijk,
landelijk gelegen

U w cheque vo or een gratis waardeb epaling

Boskoop,
mooie ligging aan De Gouwe

Ik maak graag een afspraak voor een waardebepaling van mijn woning
Naam (de heer/mevrouw)
Adres
Postcode

Woonplaats

Tel. overdag

E-mail

Tel. ’s avonds

Nieuweweg 20

Burg. Colijnstraat 235

Goed onderhouden 2- onder-1 kap woning,

Stuur deze cheque op* of lever hem in op één van onze kantoren. U kunt ook een

Onderhoudsarme, vrijstaande woning met

grote schuur, carport, 2 slaapkamers (vh 3) en

afspraak aanvragen via onze website: dekoningwonen.nl/waardebepaling.

heerlijke achtertuin, zeer royale en hoge

parkeergelegenheid op eigen terrein.

*De Koning makelaars antwoordnummer 64, 3440 VB Woerden, postzegel niet nodig.

Vraagprijs € 195.000 k.k.

Nieuwkoop, Woerden én op
dekoningwonen.nl

Vraagprijs € 429.000 k.k.

De Koning makelaars Gouda

U vindt ons in
Alphen aan den Rijn,
De Meern, Gouda, Houten,

(2.95m) garage en eigen parkeergelegenheid.

Keerkring 7, 2801 DG

De Ko n i n g m a ke l a a r s

gouda @ dekoningwonen.nl
Telefoon: 0182 - 59 09 00
dekoningwonen.nl/gouda

Al 13 jaar een begrip in Gouda en omgeving!
Verkoop nieuwe en gebruikte computers
Verkoop nieuwe en gebruikte laptops
Computers virusvrij maken
Computers opschonen en stofvrij maken
Overzetten gegevens van de oude naar de nieuwe computer

VRIJWILLIGER
WORDEN?

LIJKT HET JOU LEUK OM EEN PROGRAMMA TE
PRESENTEREN OF INTERVIEWS AF TE NEMEN?

Mail naar:
info@goudatv.nl

Te koop / te huur

Bedrijfs units
v.a. 19 m2

Kijk op

WWW.DESTELLING.info
De prijs maakt het verschil

Computerhulp op afstand
Computerhulp bij u thuis
Draadloze netwerken verbeteren
Computers beveiligen
Eerlijk en duidelijk advies

Vermeulen B.V
LoodgietersInstallatie- en
Dakbedekkingsbedrijf

Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393

Uw huis verkopen?

T. 0182 - 50 30 91
E. info@kleinmakelaardij.nl
www.kleinmakelaardij.nl

volg ons op Twitter
@MozaiekWonen

Mozaïek Wonen - Bachstraat 1 - 2807 HZ Gouda
E. communicatie@mozaiekwonen.nl
I. www.mozaiekwonen.nl

Mozaïek Wonen koopt 14 woningen

DE

Krant Mozaïek
VAN

Ron de Haas directeurbestuurder Mozaïek Wonen

Artist impression van de nieuwbouw
Hart van Korte Akkeren in Gouda:
rechtsboven de appartementen met
daaronder het buurtservicecentrum.

De Raad van Commissarissen van Mozaïek
Wonen heeft Ron de Haas vanaf 1 februari
2016 benoemd tot directeur-bestuurder
van Mozaïek Wonen. Vanaf 21 mei 2015
is Ron de Haas al interim directeurbestuurder bij Mozaïek Wonen.

Mozaïek Wonen koopt 14 in aanbouw
zijnde koopappartementen en gaat deze
als sociale woningen verhuren. Hierdoor
neemt het aanbod van betaalbare huurwoningen verder toe. Mozaïek Wonen
is hier blij mee, want de vraag naar deze
woningen is onverminderd groot.

De nieuwe driekamerappartementen zijn geschikt voor jong en oud. Ron de Haas, interim
directeur-bestuurder: “Door het toevoegen
van de appartementen aan ons woningbezit, zorgen we voor meer doorstroming
op de woningmarkt en verhogen we de kans
van slagen voor een brede groep mensen

Online huurderspanel
Mozaïek Wonen heeft sinds vorig jaar een
online huurderspanel. Een aantal keer per
jaar geven de panelleden via een digitale
vragenlijst hun mening over een bepaald
onderwerp. Half september 2015 is aan het
huurderspanel een eerste vragenlijst over
energie en duurzaamheid verstuurd. In totaal hebben 133 panelleden de tijd genomen
om deze enquête in te vullen. Hier leest u de
belangrijkste resultaten en ook wat Mozaïek Wonen met deze resultaten gaat doen.
Zuiniger met energie
Veel leden van het huurderspanel hebben
aangegeven dat ze meer informatie willen over
hoe ze zuiniger kunnen omgaan met energie
en zodoende kunnen besparen op hun energiekosten. Mozaïek Wonen gaat daarom meer
energiebespaartips geven via haar website
en de Krant van Gouda. Ook gaat Mozaïek
energiebespaartips geven aan huurders waar
kort geleden de woning is verbeterd door
dak- vloer- of muurisolatie. Zo kunnen zij optimaal profiteren van de verbeteringen aan de
woning.

Plaatsen van zonnepanelen
Het blijkt ook dat veel leden van het huurderspanel interesse hebben in het plaatsen
van zonnepanelen op eengezinswoningen.
Mozaïek Wonen is op dit moment in gesprek
met bedrijven die zonnepanelen verhuren.
Dan kunt u als huurder van een eengezinswoning van Mozaïek Wonen zelf zonnepanelen huren. Ook wordt het mogelijk om zelf
zonnepanelen aan te schaffen en deze op de
eengezinswoning te (laten) plaatsen. In beide
gevallen verdient zich dit terug door lagere
energiekosten. Meer informatie hierover kunt
u dit voorjaar verwachten via de website van
Mozaïek Wonen en de Krant van Gouda.

In tegenstelling tot gebruikelijk is deze vergadering uitsluitend toegankelijk voor leden.
Het hoofdonderwerp dat het bestuur deze
avond gaat behandelen is het functioneren
van het bestuur in de laatste anderhalf jaar
en aanbevelingen voor het bestuur en de

Heeft u interesse?
De 14 appartementen worden gerealiseerd
aan de Walvisstraat en worden naar verwachting in het najaar van 2016 opgeleverd.
Belangstellenden kunnen kijken op de website van Mozaïek Wonen bij Projecten en de
website Hart van Korte Akkeren.

Zelf alles regelen vanaf uw eigen computer

Meer leden gevraagd
Mozaïek Wonen is blij met de circa 400 leden
van het huurderspanel. Maar het zou fijn
zijn wanneer nog meer huurders zich aanmelden. Laat uw mening horen en doe mee!
U kunt zich aanmelden via het digitale formulier op de website www.mozaiekwonen.nl
bij ‘Nieuws’ of via een e-mail naar info@
mozaiekwonen.nl. Alvast hartelijk dank!

Uitnodiging Beter Wonen Gouda
Het bestuur van de huurdersvereniging
Beter Wonen Gouda nodigt u uit voor de
Algemene Ledenvergadering (ALV) op
dinsdag 16 februari 2016 om 20.00 uur
(zaal open vanaf 19.30 uur) in zalen- en
partycentrum Patapouf, Kolkmanstraat 1-3
in Gouda.

die zoeken naar een betaalbare en energiezuinige huurwoning”. Mozaïek Wonen vindt
het belangrijk dat er voldoende aanbod
van betaalbare huurwoningen is. Daarom
kocht zij begin januari 14 appartementen
van ontwikkelaar Vink Ontwikkeling B.V..
De appartementen maken deel uit van
het nieuwbouwproject in het centrum
van de wijk Korte Akkeren in Gouda. Vink
Ontwikkeling realiseert daar een buurtservicecentrum, 12 eengezinswoningen en 18
appartementen, waarvan 4 koopappartementen. Het buurtservicecentrum is al eigendom van Mozaïek Wonen en wordt verhuurd
aan de gemeente Gouda.

Dik Hermans, voorzitter van de Raad van
Commissarissen: “De samenwerking met
Ron de Haas als interim directeur-bestuurder
werd al snel als zeer professioneel en aangenaam ervaren. Dat was voor ons reden
om hem te vragen te blijven. We zijn blij dat
hij daar positief op heeft gereageerd. Met zijn
benoeming is de bestuurlijke continuïteit van
Mozaïek Wonen gewaarborgd”. Ron de Haas:
“Ik ervaar de samenwerking met de organisatie van Mozaïek Wonen als zeer prettig.
Het was voor mij dan ook geen moeilijke stap
om als zelfstandig professional een dienstverband aan te gaan”. Dik Hermans: “Ron de
Haas heeft hart voor de volkshuisvesting en
is een echte verbinder van mensen. De Raad
van Commissarissen heeft er daarom alle
vertrouwen in dat onder leiding van Ron de
Haas de in 2013 uitgezette koers die gericht
is op goed en betaalbaar wonen, samen met
de organisatie, verder wordt doorgezet. Dit in
het belang van onze huidige en toekomstige
huurders, belanghebbenden en medewerkers”. Mozaïek Wonen heeft sinds kort een
tweehoofdige directie omdat dat beter
aansluit bij de gewenste aansturing van de
organisatie. Ron de Haas vormt nu samen
met adjunct-directeur Henk Brückmann de
directie.

vereniging in de komende jaren. Verder
komen aan de orde de beleidspunten voor
2016, die het bestuur met de directie van
Mozaïek Wonen wil behandelen. De belangrijkste onderwerpen zijn: de huurverhoging
2016, de wens van Mozaïek Wonen om de
inkomensafhankelijke huurverhoging te herintroduceren, de woonvisie van de gemeente
Gouda en evaluatie onderhoud van preventief naar correctief, etc. Meer informatie over
de huurdersvereniging en/of onderwerpen
die aan de orde komen op de ALV, is vanaf
begin februari terug te vinden via onze website www.beterwonengouda.nl.

Een aantal huurders testte voor ons
het huurdersportaal MIJN Mozaïek.
“Door huurders voor huurders. Een
goede start, de verwachting is goed!”:
aldus de heer Aukes. “Een zeer goed
initiatief” aldus mevrouw Prinsen.

Een reparatieverzoek indienen, uw contactgegevens inzien en/of aanpassen of de opbouw van uw huurprijs bekijken? U kunt dit
straks 24 uur per dag, zeven dagen per week
vanaf uw eigen computer regelen via het
huurdersportaal MIJN Mozaïek. Mozaïek
Wonen biedt deze service binnenkort aan,
omdat onze klanten graag zelf hun zaken
regelen op een tijdstip dat het hen uitkomt.

Het huurdersportaal is nu nog in ontwikkeling.
Het testpanel, bestaande uit een groep
enthousiaste huurders, heeft woensdag
20 januari het huurdersportaal bekeken. Zij
hebben Mozaïek Wonen nog een paar belangrijke tips gegeven. De verwachting is dat voor
de zomer het huurdersportaal MIJN Mozaïek
live gaat, samen met onze nieuwe website.
We houden u op de hoogte.

WINTERSALE
N
u
e

2 matras

halve prijs!

MORGANA SUMMERSALE

Hoge kortingen op matrassen, boxsprings,
ledikanten, bedtextiel, bedbodems en nog veel meer!
Nu

Ti
+ gr jdelijk
linn atis v 10% k
e
enk akku ort
aste nd ing
n in ige m op g halve prijs
!
hou ont ehel
t, la age e ka
k of en
st
gla inme encol
le
sfro
NU AL
t
nt en voo ctie
VANAF
Hoge kortingen
op matrassen – kastenen–t.textiel
w.v r alle
.
00
zomerproducten & complete bedden 175,-

Boxspring
Bregenz

2 matras

VANAF 2438,00
NU VOOR

VAN 49,95
VOOR

2199,00

24,95

599,

Royal Park
100% zacht katoen
140x220 van 49.95 voor 24.95
200x220 van 89.95 voor 44.95
240x220 van 99.95 voor 49.95

Schuifdeurkast Evena

Glamour

Bodin zomerdekbed

B160 x H223
Inclusief
spiegeldeur

100% katoensatijnen
dekbedovertrek

De natuurlijke vulling van bamboe
en tencel zorgt voor uitstekende
vochtregulering en
optimale ventilatie

VAN 64,95
VOOR

VAN 817,VOOR

649,-

29,95

*

Nu voordeel op ons complete
assortiment kasten

140x220 van 64,95 voor 29,95
200x220 van 119,45 voor 49,95
240x220 van 129,95 voor 59,95

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

Lattenbodem B6000

Jersey hoeslakens

Cottontouch beschermslopen

• Massief berkenhout
• Instelbaar bij de lendenzone

100% katoen met rondom
elastiek, geschikt voor
matrassen tot 24cm

Houdt uw hoofd koel tijdens warme zomernachten

*exclusief montage

NU VANAF

220,-

80/90x200
90x210/220
140x200
160/180x200
160/180x220

van 74,95
van 79,95
van 109,95
van 139,95
van 149,95

voor 49,95
voor 59,95
voor 79,95
voor 99,95
voor 109,95

van 24,95 voor 15,00
van 27,45 voor 16,50
van 29,95 voor 19,50
van 37,45 voor 21,50
van 39,95 voor 23,50

NU TWEE
VOOR

19,95

Topperhoeslakens ook verkrijgbaar tegen actieprijzen!

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 augustus.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

VOOR WONEN EN SLAPEN

Morgana Waddinxveen

Morgana Rotterdam

Dorpstraat 38
0182 618 090
www.morgana.nl/waddinxveen

Woonmall Alexandrium
7ATERMANWEGs
www.morgana.nl/rotterdam

Deze acties zijn
geldig
t/m 14-02-2016
van
der Linde-Waddinxveen
Dorpstraat 38
zolang de voorraad
strekt.
Tel: 0182 618090
www.morgana.nl/waddinxveen
Prijswijzigingen,
druk- en zetfouten voorbehouden.

13

&

Vers!!!
NIEUWE COLLECTIE PRACHTIGE VAZEN
EN KRUIKEN
COUNTRYFIELD

va.

€ 5.95

BILDTSTAR
20 kg

€ 6.95
WITLOF
1 kg

PRIMULA`S

HORTENSIA`S

hele bak
10 stuks

+/-5 bloemen
€ 3.95
2 voor

€ 3.95

€ 0.99

ZWARTE
OUDE KAAS

SINAASAPPELS

1 kg

hele doos
+/-15kg

€ 6.95
HOLLANDSE
KOMKOMMERS

€ 12.95
OCEAN
SPRAY
6x1L

3 voor

€ 0.99

€ 1.95

T
E
K
E
O
B
W
U
r
Ook voo
!
k
e
p
S
r
e
d
n
a
naar... V

€ 1.95
WIST U DAT VAN
DER SPEK EEN
COMPLEET NIEUWE
DECORATIE
AFDELING HEEFT
EN EEN
BLOEMBINDERIJ
MET ERVAREN
BLOEMISTEN?

KIJK OP SPEKVOORDEEL.NL
VOOR MEER INFO

Bredeweg 116 - Zevenhuizen (Naast A12) - Tel: 0180 - 63 15 11
Voor meer aanbiedingen: www.spekvoordeel.nl

Geldig t/m 2 februari 2016

15

TOTALE LEEGVERKOOP! * TOTALE LEEGVERKOOP!

WIJ GAA
N
Aanstaa
nde zon
dag
geopend
van
12.00 to
t 17.00 u
ur!

VERBOU
WEN!

PERZISC
NU VOOR HE TAPIJTEN U
IT
MINDER
DAN DE FAILLISSEMENT
HELFT VA
N DE PRI
JS!

FEESTELIJKE

OPENING
3O JANUARI
16.OO TOT 19.OO

GOU DA OPENT OPNIEUW HAAR DEU REN
Een
Hetzelfde
nieuwe
enthousiaste
eigenaresse
team

Een
nieuwe
kidsclub

Online
afspraken
maken

FEBRUARI OPENINGSACTIE’S
le
l
a
r
o
Vo
n
e
s
e
da m n
h ere

_
,
€ 1ON G

I
T
R
KO

n
e
r
e
d
n
i
k
e
l
l
A
r
a
a
j
1
1
to t
o
d
m
it
d
n
a
v

N
E
P
P
I
N
K
5O

,
2
1

We live with passion.
Do you!
GOEJANVERWELLEDIJK 46 I 28O7 CC GOUDA I TEL: O182 - 5187876 I GOUDA@MARNA.NL
WWW.FACEBOOK.COM/MARNA - HAIRCLUB - GOUDA

17

ONDERNEMEN IN GOUIDA

Heropening Marna met open middag
Marna 
Hairclub  Gouda heropent op
zaterdag 30 januari de deuren.  De salon
aan de  Goejanverwelledijk  heeft  in de
persoon van Patricia Vreeswijk een nieuwe
eigenaar. Nieuw is ook de  Marna  Kidsclub,
die nu een bosthema heeft.  Verder heeft
het interieur een update gekregen. Zaterdag 30  januari   kan iedereen tussen 16.00
en 19.00 uur een kijkje komen nemen.

een Marna in Nieuwerkerk aan den IJssel.
In 2009 kwam daar een tweede salon bij
in Krimpen aan den IJssel en nu de derde
in Gouda. Daphne Buitelaar de leidinggevende van de salon werkt er al dertien
jaar. Begonnen als leerling en nu het gezicht van de zaak. “Ik denk dat wij het
vooral winnen op het gebied van kleuren.
We kennen de laatste trends en zijn

technisch sterk. En zeker niet de duurste.
We hebben een goede prijs/kwaliteit verhouding en bij ons is staat de klant echt
centraal”, zegt Patricia op de vraag de sterke
kanten van Marna te noemen. “Verder
besteden we veel aandacht aan training van
het team.” Patricia Vreeswijk is erg blij terug
te zijn in Gouda. “Dat was een droom van
mij.”

GZC Donk en Rabobank Gouwestreek gaan ‘olympisch partnership’ aan

Het partnership wordt aangegaan vanuit
de visie dat beide partijen door deze

Financieel Planner

Levenswensen en financiële keuzes

Patricia Vreeswijk (rechts) en Daphne Buitelaar.

De wereldtop van de waterpolovrouwen
strijdt van 21 tot en met 28 maart in Gouda
om de laatste tickets voor de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro in augustus dit
jaar. Dit is een unicum in de Nederlandse
sporthistorie. Zwem- en waterpolovereniging GZC Donk in Gouda en Rabobank
Gouwestreek gaan een partnership aan
rond dit Olympisch kwalificatietoernooi
Waterpolo Dames.

Tim van Dasselaar

Financieel wijzer

Patricia Vreeswijk is ooit als kapster
begonnen bij Marna in Gouda, en komt
nu dus weer op haar oude plek terug. In
2006 begon Patricia als franchisenemer

De Marna Kidsclub heeft een bosthema.

Column

samenwerking waarde creëren voor elkaar,
de (waterpolo)sport en voor de stad Gouda.
GZC Donk is gebaat bij de financiële ondersteuning. Het toernooi biedt Rabobank
een platform voor het ontmoeten en verbinden van relaties vanuit verschillende
sectoren rond het thema sport. Dinsdag
26 januari vond de ondertekening van de
overeenkomst plaats in het Rabobankkantoor. Voor het eerst is er een Olympisch
kwalificatietoernooi waterpolo in Nederland. In het Groenhovenbad in Gouda
nemen de sterkste twaalf landen van de

Reischeque voor familie Kompeer
De familie Kompeer uit Gouda heeft
bij een actie van Forddealer Van
Bunningen een reischeque gewonnen.
Eind 2015 stond bij Forddealer Van
Bunningen in het teken van de overstapweken. Via een Facebookactie kon
men kans maken op tientallen prijzen
met als hoofdprijs een reischeque. De
cheque werd verloot onder alle deelnemers, en de gelukkige winnaar is
familie Kompeer geworden. “Familie
Kompeer is al jaren klant bij Van
Bunningen Gouda, en daarom is het
extra leuk dat juist zij deze prijs winnen”,
aldus vestigingsmanager Denis de
Vries. Kompeer heeft al een leuke bestemming voor de prijs: “Tijdens de
Vierdaagse kunnen we zo in een mooi
hotel overnachten.”

Willem Barentszlaan 36, 2803 XP Gouda (0182) 53 19 48

www.twinkel-gouda.nl

wereld die nog geen olympisch ticket
hebben veroverd, het tegen elkaar op. De
beste drie winnen een ticket. Op de website
gaanvoorgoud.eu vinden geïnteresseerden
alle informatie over het Olympisch kwalificatietoernooi in Gouda en de activiteiten
er omheen.

Wilt u als ZZP-er aan de slag of bent u
reeds werkzaam als ZZP-er? Wij helpen u
graag (verder) op weg.
Al voor € 750,- excl. BTW per jaar nemen
wij uw nanci le rompslomp uit handen. it is
inclusief het voeren van de administra e het
doen van periodieke aangi en BTW het
opstellen van de jaarcijfers en doen van
aangi e nkomstenbelas ng. aarnaast krijgt u
bij ons de aandacht die u verdient.

Woensdag ben ik op een congres
geweest voor financiële planners. Toch
wel mensen die behoorlijk doorgeleerd
hebben in het financiële vak. Je moet dan
denken aan een opleiding die in de volle
breedte van het financiële vak plaatsvindt.
Dat gaat over belastingrecht, erfrecht,
pensioen, beleggen, hypotheek enz. Dat
is misschien niet eens zo interessant. Interessant is vooral, dat financiële planners
de deelgebieden met elkaar combineren.
Een ondernemer die een huis koopt is
toch heel wat anders, dan iemand die in
loondienst is. Of wat dacht u van schenken of lenen aan een kind, gecombineerd
met een hypotheek van een bank. Als
financieel planner moet je goed zijn in de
cross-overs tussen de vakgebieden.
Mogelijk dat u zich afvraagt wanneer u
een financieel planner nodig hebt. Dat
is als u bijvoorbeeld te maken krijgt
met verschillende op elkaar inwerkende
deelgebieden. Dat betekent dus, dat uw
adviseur moet snappen wat het totale
effect is van het advies. Of eenvoudiger,
hoe groter uw vermogen, hoe groter die
kans is. Bij een ondernemer of DGA is dat
eigenlijk altijd het geval.
Zelf vind ik zo leuk, dat je inzicht hebt
in alle financiële belangen. En dan gaat
het natuurlijk vooral om de levenswensen van iemand. Het werken aan levenswensen duurt een leven lang. En omdat
alle financiële belangen bekend zijn,
maken mensen niet veel fouten meer. En
daardoor nemen mensen steeds betere
beslissingen. Beslissingen die juist bij hun
persoonlijke situatie passen.
En dat geeft mij het grootste plezier. Het
verbinden van de levenswensen en de
passende financiële keuzes, dat is prachtig
om te zien.
Tim van Dasselaar
Financieel planner
Www.timvandasselaar.nl

Geïnteresseerd?
Wij staan u graag te woord!
Westhaven 37, 2801 PL te Gouda
www.stoppelenburg-fd.nl
info@stoppelenburg-fd.nl

tel. (085) 800 00 48
www.DenQcoaching.nl

18

CURSUS & ONDERWIJS

Open Dagen
Basisschool De Ridderslag

Leren
met hoofd,
hart &
handen

en Vrije Peuteropvang Het Rozenpoortje

4, 5 & 6 februari
www.ridderslag.nl

Kies je

● Basisonderwijs ● Peuterklas ●

school
Informatieavonden en Open dagen

Kijk in de Keuzegids voortgezet onderwijs Gouda e.o. 2016

of op

www.kiesjeschoolgouda.nl

Ridder van Catsweg 256a, Gouda, tel. 0182

537 515. De Ridderslag is lid van de Vereniging van vrijescholen.

LASOPLEIDINGEN
NIL-NIVEAU 1 T/M 4

TIG-Lassen Booglassen
Autogeenlassen MIG/MAG-lassen

KORTE LASCURSUS
voor hobbyisten en
oldtimer-bezitters

START NIEUWE OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN 2016:
maandag 1 en dinsdag 2 februari 2016

COORNHERT
GYMNASIUM

De korte cursus bestaat uit 8 lessen van 3 uur

Voor meer info:
T (0182) 515274
E info@sbbgouda.nl
www.sbbgouda.nl

HET WEEKJOURNA AL VAN GOUDA

ELKE VRIJDAG OM 19.15 UUR

VRIJWILLIGER
WORDEN?
FILMEN, PRESENTEREN, REPORTER, MONTEREN,
PROGRAMMA’S MAKEN.
STUUR DAN EEN MAIL NAAR: INFO@GOUDATV.NL

KANAAL

GOUDA TV | KANA AL 63 | REKA M/CAIWAY

Een toekomst in de bouw?
De bouw trekt weer aan, dus meer vraag naar leerling timmerlieden en metselaars.
SAMENWERKINGSVERBAND
PRAKTIJKOPLEIDING BOUW
GOUWE EN RIJNSTREEK B.V.
Maarten Schoutenstraat 6
2741 SZ Waddinxveen

Veel (n
ieuwe
) keuz
e uit o
.a.:
Kunst

&
Weten Cultuur M
schap
& Tech ens & Maat
Talen
sch
niek
Groen appij
Compu Gezondhe
& Natu
id C
ter
ur
reatief
Fotogr
Culina
afie
ir
Kijk voor het complete aanbod op:

Daarom nemen wij ook het komende jaar weer nieuwe
leerlingen aan.
Ben je schoolverlater (16-18 jr) met een VMBO-diploma
(bouw)techniek dan kun je mogelijk bij ons aan de slag als

tel. 0182 - 61 24 18
www.spb-waddinxveen.nl

LEERLING TIMMERMAN of METSELAAR

Belangstelling?

* Je combineert werken (4 dagen in de praktijk)
met 1 dag in de week theorie.
* Of cieel erkende leermeesters leren je het vak
op de bouwplaats en de theorie wordt verzorgd
door het Regionale Opleidingscentrum (ROC).
Zo haal je in twee jaar een landelijk erkend diploma
en bestaat er daarna de mogelijkheid van een
vervolgopleiding.
Kom naar onze OPEN DAG op woensdag
10 februari 2016 van 10.00 - 20.30 uur.

19

CURSUS & ONDERWIJS

Open dag CSG De Goudse Waarden

Coornhert grijpt net naast NK-titel
Het Coornhert Debatgenootschap, bestaande
uit zesdeklassers Thomas Poldervaart,
Evelien Driesen en Pelle Keulen en vijfdeklasser Imre Rossel, wist zaterdag de grand
finale van het NK te bereiken. Na vier rondes
stond het team bovenaan. De jury stond uitgebreid stil bij het hoge niveau van de finale
over het wel of niet bombarderen van IS in
Syrië, die uiteindelijk werd gewonnen door
het Utrechts Stedelijk Gymnasium.
Voor het Coornhert was dit het beste resultaat
ooit; nog nooit eerder wist de school de eindfinale te bereiken. Twee jaar eerder strandde

het Coornhert nog in de halve finale. Dit jaar
was het team in goede vorm. De voorronde
werd overtuigend gewonnen, en in het voorbereidende Willibrord Debattoernooi werd
de finale bereikt. De loting voor de finaledag
was zwaar. Beide andere voorrondewinnaars,
Utrechts Stedelijk Gymnasium en Stedelijk
Gymnasium Nijmegen stonden op het
programma. Beiden werden ook verslagen, in
debatten over het sluiten van extremistische
religieuze instellingen en het voordeel van
de EU voor Nederland. Het komende jaar mag
het Coornhert Gymnasium zich de één-nabeste debatschool van Nederland noemen.

StudiekeuzeBreak helpt jongeren verder
Voor de toekomstige leerlingen zijn er diverse activiteiten (foto GSG De Goudse Waarden).
CSG De Goudse Waarden opent op zaterdag
30 januari van 9.30 tot 12.30 uur haar deuren
op al haar locaties. Op de locaties Kanaalstraat 31 en Winterdijk 10 wordt voorlichting
gegeven over de vernieuwingen van het
vmbo.
De Goudse Waarden is te vinden op de locaties
Kanaalstraat 31 (vmbo-basis, -kader, -lwoo en
praktijkonderwijs), Winterdijk 10 (mavo-plus),
Calslaan 100 (brugklaslocatie lyceum-havo)
en Heemskerkstraat 105 (bovenbouwlocatie
havo, atheneum, gymnasium, tto). Tijdens de
open dag kunnen leerlingen en hun ouders
kennismaken met andere leerlingen en
docenten. Zij kunnen actief deelnemen aan
een georganiseerd programma binnen de
theorie- en praktijklokalen. Een tuk-tuk brengt
bezoekers van en naar deze locaties. Het
vmbo wordt vernieuwd De beroepsgerichte
examens veranderen van programma’s en

afdelingen naar profielen en keuzedelen.
Vanaf augustus 2016 werken leerlingen in
leerjaar drie en vier met beroepsgerichte
profielen. CSG De Goudse Waarden biedt de
beroepsgerichte profielen horeca, bakkerij en
recreatie, economie en ondernemen, zorg en
welzijn, produceren, installeren en energie,
bouwen, wonen, interieur, en mobiliteit en
transport aan. Vanaf 2016 heeft de mavoleerling de keuze tussen mavo-plus mbo en
mavo-plus havo. In de eerste en tweede klas
maken leerlingen met beide richtingen kennis.
Gaat iemand door naar mavo-plus mbo dan
maakt hij vanaf het tweede leerjaar ook een
keuze voor beroepsgericht profieldelen en
beroepsgerichte keuzevakken. Maakt de
leerling de keuze voor de havo-variant, dan
krijgt hij een voorbereiding op de aansluiting
naar het havo. Kijk voor meer informatie op
www.degoudsewaarden.nl.

Veel jongeren hebben geen idee welke
studie ze willen kiezen. Of hebben een
keuze gemaakt, maar twijfelen of ze wel de
juiste keuze gemaakt hebben. Nieuw bij Het
Kantoor van nu is de StudiekeuzeBreak om
jongeren te helpen bij die keuze. Kom vrijblijvend binnenlopen op het spreekuur over
de StudiekeuzeBreak op zaterdag 30 januari
tussen 11.00 en 14.00 uur.
StudiekeuzeBreak is er speciaal voor jongeren
tussen de zeventien en 24 jaar die (nog) niet
weten wat ze gaan studeren of welk beroep
echt bij hen past. Jongeren die meer uit het
leven en zichzelf willen halen, maar daar
wel wat ondersteuning in willen krijgen. Het
belang van een goede studiekeuze wordt
steeds groter. Doordat de studiebeurs een
volledige lening is, legt dat een grote druk op
de uiteindelijke studiekeuze. Om antwoorden
te vinden op vragen van jongeren, worden
actieve en reflectieve werkvormen met elkaar
afgewisseld. Zo krijgen jongeren een totaalbeeld van hun motivaties en beweegredenen

Voor veel jongeren is de studiekeuze moeilijk.
en zijn ze in staat om tot een goede studiekeuze te komen. De eerste Studiekeuzebreak
is van vrijdag 12 februari 16.00 uur tot en met
zaterdag 13 februari. Hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De volgende staat gepland
op 4 en 5 maart. Kom naar het spreekuur op
30 januari of kijk voor meer informatie op
www.hetkantoorvannu.nl bij nieuws.

CSG De Goudse Waarden
OPEN HUIS

zaterdag 30 januari 2016
9.30 tot 12.30 uur
Je bent van harte welkom op
onze vier locaties:
Vmbo
Locatie Kanaalstraat 31:
vmbo-basis/vmbo-kader/vmbo-lwoo
praktijkonderwijs
Locatie Winterdijk 10:
mavoplus
Lyceum - havo
Locatie Calslaan 100:
brugklassen havo, atheneum, gymnasium en tto
Locatie Heemskerkstraat 105:
havo, atheneum, gymnasium en tto
Meer informatie vind je op onze website
www.degoudsewaarden.nl

VMBO MBO

ZA 30 JAN 2016
Wil jij het maken in de creatieve wereld van media, design en nieuwe technologie? Bezoek
dan de open dag van het Grafisch Lyceum Rotterdam, dé vakschool van Nederland met het
grootste aanbod aan opleidingen (mbo en vmbo) voor de creatieve industrie. De open dag
vindt plaats op zaterdag 30 januari 2016 van 9.30 tot 16.00 uur. Je bent welkom in onze
vernieuwde mbo-locatie aan de Heer Bokelweg 255 in Rotterdam en het VMBO voor
Vormgeven en Media aan het Stadhoudersplein 35 in Rotterdam. Kijk voor alle informatie
op www.glr.nl.
Mediavormgevers, animatie- en gamedesigners, verpakkingsontwerpers, mediamanagers,
redactioneel medewerkers, drukkers, dtp-ers, signmakers, media- en gamedevelopers,
licht- en geluidstechnici, video-editors, fotografen en cameramensen: op het Grafisch
Lyceum Rotterdam kom je ze allemaal tegen!

Gebouw
Oranjekerk
Adres: Stationsplein 17
Jaartal gebouw: 1935
Aantal zitplaatsen: 1100
In gebruik als: Kerk
Bijzonderheid aan gebouw: Een fraai
voorbeeld van een nog compleet
kerkelijk complex uit de jaren dertig
met invloeden van het zakelijk expressionisme, grotendeels nog authentiek.
In de kerk staat een mechanisch
sleepladeorgel, gebouwd in 1962 door
de firma Van Vulpen uit Utrecht en in
1992 geplaatst in dit kerkgebouw.

elove
G
IN

voor te lezen aan het winkelend publiek.
U staat er niet alleen voor, want Ben van
Bommel leest en signeert dan zijn bundel
‘Beter laat dan Ooit’. Deelname is gratis,
maar aanmelden via info@boekhandelverkaaik.nl wordt op prijs gesteld.
Ik wens u een poëtische week.
Bart Jansen

R

n o t a r i s k a n t o o r

Harmke
Kroeze

Homeopathie voor
meer levensvreugde
Een nieuw jaar is weer begonnen! Heb
je er zin in? Misschien heb je al goede
voornemens gemaakt of leuke plannen.
Zin hebben in het leven: dat is niet voor
iedereen zo vanzelfsprekend. Natuurlijk
kunnen er altijd omstandigheden zijn
waardoor het leven ook een poos niet zo
gemakkelijk of vrolijk is. Maar als je merkt
dat je levensvreugde niet terugkeert of al
een lange periode op een laag pitje staat,
denk dan ook eens aan homeopathie. Veel
mensen menen dat homeopathie vooral
ingezet wordt bij fysieke klachten. Daar
helpt het ook uitstekend bij, maar wat nog
wel wat meer aandacht mag krijgen is, dat
homeopathie je ook enorm kan helpen om
je levensvreugde weer te vinden. Homeo-

pathie helpt je om weer zin te krijgen om
dingen te doen, aan te pakken en te gaan
genieten! Genieten lukt dan ook weer
beter. De grauwe wolk die er al zo lang
hangt, trekt op. Er kunnen allerlei oorzaken voor zijn, dat je levensvreugde weg
is: bijvoorbeeld een ingrijpende gebeurtenis, langdurige vermoeidheid, een ondermijnende ziekte, hormonale schommelingen. Tijdens een consult kijken we
samen wat er bij jou speelt en krijg je een
persoonlijke aanpak, passend bij jou en je
klachten. Ook als een oorzaak voor jouw
gemis aan levensvreugde niet zo gemakkelijk te vinden is, kan ik als homeopaat vaak
nog veel voor je doen. Die ervaring heb ik
ondertussen opgebouwd in de twintig jaar
dat ik al als homeopaat werk. Je bent van
harte uitgenodigd in mijn praktijk. Als je
meer informatie wilt, kijk dan eens op mijn
website of bel of mail me gerust. Ik vertel
je graag meer over de mogelijkheden. Op
jouw gezondheid!
Harmke Kroeze Homeopathie
www.homeopathie-kroeze.nl
E: htkroeze@gmail.com
tel. 06-38334436

Healing Rooms Gouda
Een team uit verschillende kerken stelt
(gratis) tijd beschikbaar voor gesprek en gebed.
Wij willen je helpen. Wat het punt ook is.

t
ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877

t

Bestaat in Gouda sinds: 1908
Aantal bezoekers gemiddeld: De
gemeente telt circa 800 (doop) leden,
waarvan er circa 700 de diensten
bijwonen
Vieringen: kerkdiensten elke zondag
om 10.00 en 18.30 uur
Missie: Onze kerk is een Christelijke
kerk. Wij geloven dat de Bijbel het
gezaghebbend Woord van God is. Ons
belijden is in overeenstemming met
onder meer de Apostolische geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels.
Website: geen

Column

OPEN HUIS

e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl

Gereformeerde Gemeente
in Nederland
Gouda Stationsplein

GOUDA

De boekenplank van Verkaaik
Van 28 januari tot 3 februari is het weer
Poëzieweek. In die week verschijnt
postuum de bundel ‘Wakend over God’
van Joost Zwagerman. Deze dichtbundel
beschrijft de geloofsstrijd van een naamloos blijvend ik, die soms in zijn verbeelding, soms letterlijk, met het Opperwezen
in gevecht raakt. De bundel eindigt met
een - gefingeerde? - geloofsbelijdenis
en een sterfgeval, waarbij de dichter
wijselijk in het midden laat wie van de
twee ‘grootheden’, God of de verteller,
nu precies overlijdt. Van deze bundel is
een speciaal uitgevoerde luxe editie met
een op Zwagermans poëzie geïnspireerd
kunstwerk van Harald Vlugt in luxe doos
gemaakt. De oplage bedraagt slechts 150
exemplaren. We hebben er één kunnen
reserveren. Dus, als u belangstelling heeft,
laat het me weten. Op zaterdag 30 januari
bestaat in het kader van de Poëzieweek de
mogelijkheid om tussen 14.00 en 16.00 uur
bij Boekhandel Verkaaik uw eigen poëzie
(of poëzie van dichters die u bewondert)

Geloofsgemeenschap

30 januari 14.00 u

ZENDOEN.nl

Hoe werken we?
* onze inspiratiebron is de vroege
joods/christelijke kerk
* we willen altijd in de liefde blijven
* je mag altijd terugkomen

Open donderdagavond van 19:00-21:00 uur
(behalve tijdens schoolvakanties).

Meer info:
www.healingroomsgouda.nl

22

PERSONEEL

Voor onze vestiging in Gouda zijn we ter versterking van ons team op zoek
naar een:

Medewerker buitendienst
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van geotechnische
sonderingen en boringen. Je bent werkzaam in een werkomgeving met veel
aandacht voor veiligheid en kwaliteit. De werkzaamheden vinden voornamelijk
plaats in Nederland en met enige regelmaat in België en Frankrijk.
Profiel
• Je hebt een flexibele instelling;
• Je hebt geen probleem met af en toe een overnachting in binnen-/buitenland;
• Affiniteit met techniek is een voorwaarde;
• In bezit van rijbewijs B en C;
• Code 95 is een pré;
• VCA diploma is een pré;
• Volledig inzetten voor ons bedrijf.
Wij bieden:
WIHA Grondmechanica biedt u een open en informele werkomgeving
met veel ruimte voor nieuwe ideeën en een grote mate van zelfstandigheid.
Het betreft een fulltime functie (40 uur). Salaris is marktconform, afhankelijk van
leeftijd en werkervaring.
Heeft u belangstelling en zoekt u uitdaging in deze brede functie,
stuur dan je motivatiebrief en CV naar laar@wiha.nl.
Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op www.wiha.nl

Slim zakendoen
0% rente met Ford Options
Advanced Technology Pack: 8-inch touchscreen met
navigatie, SYNC 2.0, Bluetooth® Voice Control, Active Park
Assist (automatisch inparkeren) en parkeersensoren voor en
achter voor 995,Er is al een Ford Focus vanaf 17.995,(incl. 1.000,- Technologie-premie)

199,-

Focus vanaf slechts
p.mnd. met
Ford Options

Tijdelijk 0% rente
Kenmerken Options-aanbieding:
Contante
prijs

Aanbetaling

Totaal
kredietbedrag

Vaste
debet
rentevoet

Jaarlijks
kostenpercentage

Duur
overeenkomst

Termijnbedrag

Slottermijn

Totaal te
betalen
bedrag

18.995,-

3.962,-

15.033,-

0%

0%

25 mnd

199,- p.mnd.

10.257,-

15.033,-

De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Financieringstarief alleen voor particuliere
klanten. 25% aanbetaling voor 0% financieringsaanbieding. Technologie-premie is alleen van toepassing voor particuliere klanten.
Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 20,8-21,3; liter/
km: 4,7-4,8; CO2 g/km: 109-112.

VAN BUNNINGEN

vanbunningen.nl

Alphen a/d Rijn (0172) 42 9191
H. Kamerlingh Onnesweg 26
Bodegraven (0172) 63 1717
Europaweg 1c

Gouda (0182) 30 3131
Edisonstraat 2
Leiderdorp (071) 579 3800
Weversbaan 11

Let op: Van Bunningen Leiden is verhuisd: Weversbaan 11, Leiderdorp

23

VOETBAL IN GOUDA

SV DONK

SV GOUDA

JODAN BOYS

V.V. ONA

GC&FC OLYMPIA

Hoofdtrainer: Edwin Erwich
Klasse: Zondagselectie 3e klasse C

Trainer: Willem Dekker
Klasse: 4e klasse Zaterdag

Trainer: Dennis van den IJsel
Klasse: Hoofdklasse B

Trainer: Tom Rietberg
Klasse: Eerste Klasse Zondag

Trainer: Theo van Eck
Klasse: 4e klasse B

Speelronde 16, terugblik:
Afgelopen zondag speelden we
thuis tegen Hillegersberg. Ik ben
erg tevreden over de uitslag (6-1
winst), maar we hebben niet top
gespeeld. Bepaalde fases waren niet
goed. Dat komt door de speelsheid,
we worden dan gemakzuchtig. Aankomende zondag spelen we uit
tegen Zoetermeer. Dat team staat
bovenaan, een mooie motivatie
voor mijn ploeg. Ik ben blij dat die
wedstrijd nu komt. Het prikkelt
de ploeg om te laten zien wat we
kunnen en om weer vol aan de bak
te gaan. Ik verwacht een moeilijke
wedstrijd.

Speelronde 16, terugblik:
Afgelopen zaterdag is de wedstrijd
thuis tegen Linschoten afgelast.
Zaterdag spelen we thuis tegen
Kamerik en de week daarop
thuis tegen Linschoten. Deze
wedstrijden zijn cruciaal voor ons
om mee te kunnen blijven doen
voor een plaats vier. We willen de
druk op sportief verhogen, hiervoor moeten we er vol voor gaan
willen we meedoen om eventuele
nacompetitie. Ik wil graag met opgeheven hoofd Gouda verlaten,
daarom wil ik het seizoen goed
afsluiten. Ik heb er veel vertrouwen
in.

Speelronde 16, terugblik:
Ik kijk met een heel goed gevoel
terug op afgelopen zaterdag.
Wanneer je met 0-2 wint uit bij
Hoek, dan mag je daar erg trots op
zijn. De omstandigheden waren
niet uitstekend, hard veld door de
kou. We speelden als collectief erg
goed, dat is onze kracht bleek in de
eerste seizoenshelft. Aankomende
zaterdag spelen we uit tegen
Zwaluwen. Eerder dit seizoen werd
het in Gouda 1-2, wij willen daarom voor een sportieve revanche
gaan. We moeten de focus leggen
op waar we nu mee bezig zijn en
dan heb ik er alle vertrouwen in.

Speelronde 16, terugblik:
We speelden zondag thuis tegen
Boshuizen. Ik ben erg tevreden
over het vertoonde spel. We
hebben de titelkandidaat onze wil
op kunnen leggen. Toch hadden
we op sommige momenten de
trekker over moeten halen. Na de
rust werd Boshuizen sterker. Het
kon de laatste twintig minuten
alle kanten opgaan. Ik kan daarom
wel leven met een gelijkspel. Aankomende zondag spelen we uit
tegen Zwervers. Ik verwacht een
goede ploeg, die erg dicht bij ons
staat. Ik heb vertrouwen in mijn
ploeg als ze hetzelfde speelt als
tegen Boshuizen.

Speelronde 16, terugblik:
We hadden zondag een makkelijke middag. We speelden uit
tegen Transvalia ZW en kwamen
met 0-8 als winnaar uit de bus.
Toch hebben we Transvalia ZW
niet onderschat. De tweede helft
bleek een formaliteit. Ik heb goede
combinatievoetbal gezien. We
hebben als team goed gepresteerd.
Aankomende zondag spelen thuis
tegen Floreant. Dit is een lastige
tegenstander. ik verwacht geen gemakkelijke middag. We liggen
nog steeds op koers voor het kampioenschap. We hebben een behoorlijk gat geslagen met de nummers twee en drie op de ranglijst.

Zondag 31 januari: Zoetermeer SV DONK: 14.30 uur.

Zaterdag 30 januari: SV Gouda

Zaterdag 30 januari: Zwaluwen -

Zondag 31 januari: Zwervers -

Zondag

ZA1 - Kamerik: 14.30 uur.

Jodan Boys: 14.30 uur.

Olympia: 14.00 uur.

31

januari:

HOOG-LAAGBED BELLUNO

HOMETRAINER KETTLER CORSA

VOOR EEN GEZONDE NACHTRUST

Elektrisch in hoogte verstelbaar (38-81 cm)
Het bed is verlengbaar tot 220 cm
Verstelbaar in verschillende comfortabele posities
Houten frame en zijhekken
Leverbaar met diverse accessoires

1999.-

1399.Kom langs in onze winkel en

PROFITEER NU!

ONA

Floreant: 14.00 uur.

IDEAAL VOOR CONDITIEOPBOUW EN REVALIDATIE
Lage instap
Verstelbaar stuur en zadel
Zwaartepuntpedalen met riempjes
8 weerstandniveaus
Weergave van tijd, trainingsafstand, snelheid,
trapfrequentie en energieverbruik

Gratis
thuis
bezorgd!

399.-

299.Medipoint winkel
(Tegenover het Groene Hart Ziekenhuis)
Ronsseweg 3, 2803 ZA G ouda

Openingstijden
Ma t/m vr: 09.00 - 17.30 uur
Za: 10.00 - 16.00 uur

088 - 10 20 100 (optie 3)
www.medipoint.nl/winter
De genoemde aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen. Deze aanbiedingen gelden t/m 15 maart 2016.

-

24

Korssendijk 32 - Reeuwijk - 0182-513811 - info@vaantje.nl

Alweer 6 jaar!
’t Vaantje trakteert!
De hele maand februari
eder 2 menu
voor de halve prijs
Reserveren noodzakelijk onder vermelding van 6 jaar a

niet in co

ina e

et cadeau onnen en -kaarten

e

.u.v. on e ei en cadeau onnen

ieuw op de kaart de runchplank et o.a. salade et huis erookte al
o elet et e akken spek rile e van eend erookte kalkoen serranoha
edroo de to aatjes soepje en toast.

Minimaal 2 personen
2

pp
p p incl. las ava uan iro

Geopend voor lunch en diner
van dinsda t
aterda
ij eschikken over ei en
parkeer ele enheid

25

AGENDA

Sketchcrawl in voormalige kerk
Voor iedereen die van
tekenen houdt organiseren
Monique Kemp en Loes Vork
elk kwartaal een Sketchcrawl
in Gouda. Die vindt steeds
op een andere mooie plek
in de stad plaats. Zaterdag
23 januari was het alweer de
achttiende sketchcrawl, bij
Het Kantoor van nu in het
voormalige en verbouwde
kerkgebouw aan de Peperstraat 20. De eerstvolgende
Sketchcrawl Gouda is op
zaterdag 16 april bij Museum
Gouda, 12.00 tot 16.30 uur.

Praten over ‘Kerk van de toekomst’
De ‘Kerk van de toekomst’, dat is de titel
van een lezing en aansluitende discussie
die woensdag 3 februari plaatsvindt in de
Ontmoetingskerk (Dunantsingel 314). Aanvang 20.00 uur. Karin van den Broeke, voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN), geeft een toelichting op het onlangs

verschenen rapport ‘Kerk 2025: Waar een
Woord is, is een Weg’. De maatschappij en de
kerk veranderen. De nota pleit voor ‘minder
kerk, meer geloof’. Marleen Blootens heeft
eerder in kerkelijk Gouda gewerkt en is nu
predikant van een kleurrijke gemeenschap
in Amsterdam. Zij heeft ervaring met een

Kindervoorstelling
door symfonieorkest

Exposities rond
thema vriendschap

De kinderproductie van het symfonieorkest
presenteert zaterdagmiddag 6 februari om
14.00 en 15.30 uur twee kindervoorstellingen van het sprookje ‘Het standvastig
tinnen soldaatje’ van Hans Christiaan
Andersen met muziek van Keith Amos.
Dat gebeurt met medewerking van de
beeldende afdeling van Kunstpuntgouda.
Verteller is Frits Kers van Kunstpuntgouda. Cursisten van Judith Sluijter, Tonny
Schimmel en Bas den Boer maakten de
illustraties. Na afloop van de voorstelling,
die een ongeveer een half uur duurt, is
er gelegenheid om de instrumenten van
het symfonieorkest uit te proberen onder
leiding van de orkestleden. De voorstelling
is geschikt voor kinderen (en hun ouders)
tot ongeveer tien jaar. De voorstellingen
worden uitgevoerd in de theaterzaal van
Cultuurhuis Garenspinnerij aan de Turfsingel 34. Kaarten kosten 2,50 euro per
stuk en reserveren is noodzakelijk via:
info@kunstpuntgouda.nl.

Kunstenaarscollectief Groep van Zes gaat
in het kader van het Erasmusjaar vier exposities samenstellen in de Jeruzalemkapel.
De groep heeft het thema vriendschap geadopteerd, een thema dat voor Erasmus van
groot belang was. De vier exposities worden geopend met muziek. Zondagmiddag
31 januari om 16.00 uur is de eerste sessie.
De kunstenaars onderzoeken ieder op eigen
wijze hoe zij zich tot Erasmus en tot vriendschap verhouden. Jaap Mulder en zoon
Ruben voegen tijdens de opening van de
exposities met muzikale improvisaties op
de getoonde werken een extra laag toe aan
de beleving van kunst. Toegangsprijs: 7,50
euro aan de deur en twintig euro voor een
passe-partout voor alle vier de concerten. De
kaarten zijn verkrijgbaar in de Jeruzalemkapel, Jeruzalemstraat 11 in Gouda. De
groep van Zes bestaat uit Suzan Schuttelaar,
Henri Boere, Paul Daelmans, Ruben van
Veen, Jaap van den Berg en Mieke de Haan.
Meer info op groepvanzes.blogspot.nl.

Januari

29

Koffiebijeenkomst ‘Slapen,
huilen, troosten’ in Gouda Noord

Januari

31

Kunstenaarscollectief Groep
van Zes met expositie over
Erasmusjaar

Expositie Oostpolder in Schieland:
‘Een spannende polder’
Concert ter ondersteuning van
Missie Lesbos

Februari

3

Van Nieuwenburg en Van der
Biezen: ANNO

Gratis bloeddrukmetingen bij
Vierstroom Thuiszorgwinkel

Kruim’s Komedie in
Chocoladefabriek

Kerk in 2025 over ‘Kerk van
de toekomst’

Kijk voor het uitgebreide agendabericht op www.dekrantvangouda.nl
Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws in uw mailbox ontvangen?
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief.

nieuwe vorm van kerk-zijn. Beide sprekers
geven hun visie op hoe de kerk er over
tien jaar uit kan zien. Aansluitend op de
lezingen is ruim gelegenheid voor vragen en
discussie. Het forum bestaat uit ds. Kees van
den Berg (Pauluskerk, Gouda), ds. Marleen
Blootens (Elthetokerk, Amsterdam), Betty
Langeler (ICF, Gouda), Heidi Koster (Jeugdwerk, Gouda), ds. Karin van den Broeke
(PKN, Utrecht/Noord Beveland).

Theaterthriller
‘Snowden’ over privacy
De
nieuwe
spannende theaterthriller
‘Snowden’ gaat over
iets wat we vaak
vanzelfsprekend vinden, maar wat het niet
altijd is: onze privacy.
Er wordt meegekeken
en geluisterd met dat
wat we doen, schrijven en zeggen. In de
zomer van 2013 leerde de wereld Edward
Snowden kennen, een voormalig CIAmedewerker die als systeembeheerder bij
de Amerikaanse veiligheidsdienst werkte.
Het bizarre verhaal van deze klokkenluider is bewerkt tot een voorstelling. Los
van de schok – óók Nederland wordt in de
gaten gehouden, brengt het een interessante discussie opgang. Hoe belangrijk is
onze privacy? En hebben we überhaupt
nog wel privacy? Acteur Cas Jansen speelt
de titelrol in deze voorstelling die op zaterdag 6 februari in De Goudse Schouwburg
te zien is. Bezoekers aan de voorstelling
krijgen gratis een mooi programmaboek
via www.fcdevollebak.nl. Kaarten reserveren kan via:
www.goudseschouwburg.nl.

Colofon
@dekrantvangouda
Uitgever, tevens redactie-adres
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E redactie@dekrantvangouda.nl
Advertentieverkoop
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Verspreiding wekelijkse oplage
De Krant van Gouda; huis-aan-huis in Gouda,
Haastrecht, Reeuwijk en op verspreidingspunten
in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en Gouda (5).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten
T (015) 36 94 070
E suzanne@moersteeverspreiding.nl

Erik van Muiswinkel

zaterdag 13 februari | www.goudseschouwburg.nl

Deze week worden de
volgende folders door de
Krant van Gouda verspreid:
De Baanderij
Wonen en Leven

50BIOS
PLUS

26

Pr teer
n de
PEKELWEKEN!
es

er

de auto in de winter

tegen pekel. Was gr tis de
onderkant bij alle wasprogramma’s!

ie weg
d
www
rew s n

K we
W ddin

e
een

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Puzzel mee voor tickets Huishoudbeurs

H Y T U A E B I R A K G G
U E M G N I D N E R T E E
I T W A L U X E D T

I Z Z

S K V A D E R L E I

N E O

H U A R B R A R O E

E L N

O R D E I E E H M S

I L D

U D H U I

J Z T N T L I H

D R A N K J E O S S

I G E

B W P R H V I T E M M H I
De Huishoudbeurs, die van zaterdag 20
tot en met zondag 28 februari in RAI
Amsterdam wordt gehouden, wordt wel het
grootste vriendinnenfeest van Nederland
genoemd. De Krant van Gouda mag gratis
kaarten verloten onder alle lezers die de
juiste oplossing van de puzzel inzenden.

Op de Huishoudbeurs zijn de laatste
trends en ontwikkelingen te vinden op
het gebied van mode, verzorging, wonen,
vrije tijd, culinair, gezondheid, workshops
en nog zoveel meer. Nieuw dit jaar is het
segment Happy & Healthy, waar bezoekers
alles kunnen vinden voor een gezond en
een gelukkig leven. Uit recent onderzoek
onder bezoekers van de Huishoudbeurs
blijkt dat ruim 78 procent zich als sportief
omschrijft en 85 procent als (zeer) gelukkig
en gezond.  De beurs is van 20 tot en

met 28 februari dagelijks geopend van
11.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag
25 en vrijdag 26 februari van 11.00 uur
tot 22.00 uur. Van woensdag 24 februari
tot en met 28 februari hebben bezoekers
van de Huishoudbeurs op dezelfde dag
gratis toegang tot de Negenmaandenbeurs
daarnaast kunnen bezoekers tijdens de hele
beurs genieten van het Azië Pasar Malam
Festival. Kijk voor uitgebreide informatie op
www.huishoudbeurs.nl.
Maak kans op kaarten

Los de puzzel op en stuur het antwoord
naar:
info@dekrantvangouda.nl.
Doe dit voor donderdag 4 februari.
Puzzelaars die het juiste antwoord insturen
dingen mee naar de gratis tickets.

E O J A O H I U I K A E D
U N E I S D B P E J

F I F

R E U A R B E U R S D D U
S N F C U L I N A I
AMSTERDAM
ARTIEST
BEAUTY
BEURS
BEZOEK
CULINAIR
DRANKJE
DRUKTE

FAMILIE
FASHION
FUN
GEZELLIGHEID
GEZONDHEID
HAPJE
HUISHOUDBEURS
LUXE

R S N
MOEDER
RAI
TRENDING
VADER
VIP
VRIJE TIJD
WONEN

Dé Apple reseller voor de ondernemer
Bel nu met 0348 - 485 265, bezoek onze website op McPartners.nl
of kom langs in onze showroom in Woerden, 500 meter van de A12
in het centrum van de Randstad.
Advies

Hardware

Installatie

Reparatie

Consulting

Beheer

Software

Training

Detachering

Pro Video

Neem nu contact op voor een

gratis ICT advies
Mail met advies@mcpartners.nl

Jaap Bijzerweg 29

3446 CR

Woerden

0348 - 485 265

info@mcpartners.nl

NL
VI
AV
ES
TA
.

Bekijk ons aanbod
Wij makelen zoals makelen bedoeld is

Joubertstraat 184, Gouda
Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Molenmeesterslag 74, Gouda
Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Frederik Hendriklaan 61, Gouda
Vraagprijs € 109.500,- k.k.

Oosthaven 20, Gouda
Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Zoetendijk 22, Reeuwijk
Vraagprijs € 625.000,- k.k.

zaterdag 6 februari 2016 van 11.00 - 15.00 uur

OP

EN

HU
I

S

Kattensingel 41, Gouda
Vraagprijs € 297.500,- k.k.

Watersnip 20, Bodegraven
Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Van Beverninghlaan 12, Gouda
Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Jolwerf 3, Gouda
Vraagprijs € 192.500,- k.k.

Krugerlaan 213, Gouda
Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Terwindtplein 7, Gouda
Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Baliemolenerf 23, Gouda
Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Ga naar viavesta.nl of bel 0182 51 12 83