Τάξη : Α’ - B’ Λυκείου

Ενότητα : Virtual Reality
Ενδεικτική Διάρκεια : 1 διδακτική ώρα

Virtual Reality

Όλοι έχουµε ακούσει, λίγο ή πολύ, για την εικονική πραγµατικότητα ( virtual reality ).
Σε τέτοια περιβάλλοντα µε τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών, ήχων και ειδικού
εξοπλισµού – ειδικά γάντια, ειδικό κράνος κ.α. – δηµιουργείται ένας φανταστικός κόσµος
µέσα στον οποίο εξελίσσεται ένα σενάριο, δίνοντας την εντύπωση στον χρήστη ότι όλα
αυτά συµβαίνουν στην πραγµατικότητα.
Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα επισκεφτούµε το site ενός από τους µεγαλύτερους µη
κερδοσκοπικούς οργανισµούς στην Ελλάδα, το ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού και θα
µάθουµε τι µας προσφέρει το ίδρυµα στον τοµέα της εικονικής πραγµατικότητας.

Βήµα 1ο :
Εντοπισµός της αρχικής ιστοσελίδας
Μεταβείτε στο site http://www.tholos254.gr/ . Η ιστοσελίδα αυτή είναι η αρχική
σελίδα της Θόλου, του εικονικού Θεάτρου του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού.

Σαρηµπαλίδης Ιωάννης

Σελίδα 1

Εφαρµογές Πληροφορικής

Βήµα 2ο :
Εύρεση στοιχείων
Δηµιουργήστε ένα νέο αρχείο στο Microsoft Word. Αποθηκεύστε το αρχείο στον
φάκελο σας µε όνοµα Θόλος.doc.

Στο παραπάνω αρχείο θα καταγράψετε τις απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα:
1. Τι είναι η «Θόλος»;
2. Οι προβολές στην «Θόλο» είναι ελεγχόµενες από τον θεατή;
3. Πότε ξεκίνησε ο σχεδιασµός της «Θόλου»;
4. Ποιες είναι δύο από τις καινοτοµίες της «Θόλου»;

Κατόπιν εντοπίστε δύο φωτογραφίες της Θόλου, µέσα από το site, και αφού τις
αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ενσωµατώστε τες στο αρχείο που έχετε
δηµιουργήσει.

Στην συνέχεια εντοπίστε, µέσα στο site, δύο παραγωγές που προβάλλονται στη «Θόλο».
Ποια είναι η νέα παραγωγή του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού; Καταγράψτε τις
απαντήσεις σας.

Τέλος επιλέξτε να ξεναγηθείτε στην Θόλο.

Σαρηµπαλίδης Ιωάννης

Σελίδα 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful