You are on page 1of 10

THÁNH HUẤN “13”

Ngày 20 Thánh 09 Năm 1992
Tại nhà bố mẹ anh Khang, vào lúc 11 giờ 30, với sự hiện diện của Lm
Định và hai sư huynh Dòng Lasan trong buổi cầu nguyện này.
*Lm Định: (Cầu nguyện) Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con,
chúng con tin thật Chúa là Cha của chúng con, Cha toàn năng của chúng
con, Cha ở khắp mọi nơi v.v…

ít nhiều cũng đã có những mục tử làm công cụ cho Satan mất rồi. đừng cho rằng một vài Thánh Lễ. Hỡi con ! đã có. ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: (Ra hiệu cho Sư huynh Dòng Lasan đến gần) Trực diện cùng Cha Ta. đừng bằng lòng với những công vụ hàng ngày: Một hai Thánh Lễ Misa đã dâng lên cho Cha Ta. không luôn tỉnh thức. thời điểm này. Các con. Nếu các con. Nghĩa là. mà hãy đào sâu ! Cha nhắc lại.*Anh Giuse: (giải thích) Bây giờ bắt đầu Thần Khí xuống. trực diện cùng Cha Ta ! Thiên Sai. những Thánh Huấn của Cha Ta. mắt đứng tròng. trong giây khắc này đây ban Thánh Huấn xuống cho những kẻ mà Cha Ta trao ban cho trách vụ chăn dắt đàn chiên của Cha Ta…Cha Ta muốn nói thời điểm. một vài giờ nguyện ngẫm trong giáo phòng. Thiên Sai Ta thừa lệnh Cha Ta. Cha muốn các con…Một hãy đào sâu thêm nữa. hoặc giữ một vài giờ đến thăm ủi an các con chiên…Đừng. các con chí ái của Cha Ta đừng bằng lòng với hiện tại. Cha Ta muốn nói. hoặc giả vài giờ đi thăm viếng an ủi con chiên . người này xuất thần rồi. đã có rồi trong hàng ngũ những kẻ chăn chiên cho Cha Ta cũng đã có rồi. một vài giờ kinh nguyện trong giáo phòng. những mục tử chí ái của Cha Ta sẽ trở nên công cụ của Satan mất. để qua đó mà chăn dắt đoàn chiên của Cha Ta. đừng bằng lòng với những công vụ ấy. nếu khôn khéo kỹ lưỡng thêm nữa. không chớp mắt suốt thời gian này . Thời điểm này là thời điểm của những kiêu căng ngạo mạn đã lên đến tột đỉnh rồi. những kẻ chăn dắt đàn chiên của Cha ! không luôn tỉnh thức. thì không khéo các con. Ta nhắc lại. Cho nên người này không còn biết gì nữa.

đôi ba mươi dặm. mà không chăn dắt đàn chiên của Cha Ta đến nơi đến chốn…Chỉ cần các con lơ đễnh. để qua đó mà chăn dắt đàn chiên của Cha Ta mỗi ngày một tốt hơn. những mục tử chí ái của Cha. đi về đến bến tình yêu được trọn vẹn. những mục tử chí ái của Cha. thời gian mà Cha Ta ban cho các con lúc này đây quý báu vô cùng. Chẳng cần gì phải chệch lấy vài. hãy cướp lấy thời gian để tìm hiểu Thánh Huấn của Cha để qua đó. . chưa đủ đâu hỡi các con chí ái của Cha. Trách nhiệm ấy.là đã chu toàn trách nhiệm đối với Cha Ta…Chưa. đánh thật nặng. Một hãy luôn chạy đến cùng Cha. để Người trợ lực giúp sức cho các con chăn dắt đàn chiên của Cha. đánh gấp bội vào những kẻ nắm vững lề luật của Cha Ta. Những muốn được thế. Vì Cha Ta không muốn một ai trong các con phải bị hư mất. được đủ đầy. các con đã hướng dẫn đoàn chiên của Cha Ta lạc mất rồi. Cha Ta đợi chờ sự sám hối ăn năn của thế gian. Cha Ta đợi chờ. các con đừng ngủ quên nữa. đi lệch ra khỏi đường mà các con đã chọn từ khi các con khấn mình các con vào nhà Cha. Các con sẽ phải trả lẽ trước nhan Thánh Cha Ta trong ngày sau hết. Cha cho các con biết: Ngày sau hết. trách nhiệm ấy thuộc về các con. Các con đừng ngủ quên nữa. ngày sau hết đòn roi Cha Ta sẽ đánh nặng. chỉ cần chệch lấy một ly thôi…một ly thôi là các con. lạc mất rồi… Thời gian. phải bị hư mất trong lửa tối tăm. muốn được thế gian biết nhìn nhận tội lỗi. một dặm. nếu đàn chiên mà Cha Ta trao phó cho các con. bị thiếu đi không đủ đầy trọn vẹn !!! Hãy cướp lấy thời gian. đôi ba dặm. Lòng kiên nhẫn Cha Ta vô cùng tận. biết sám hối thì bổn phận của các con. Vô tình các con đã làm công cụ cho Satan mất rồi… Dù chỉ một ly đi chệch ấy.

con thỉnh ý Chúa về điều thứ hai. con nghĩ đến ý này để con xin Chúa cho Thần Khí Chúa dạy dỗ con. Chúng con thèm muốn được hạnh phúc đó. Thì đã đến giờ con được phép chưa ? Nếu được phép. hay là các địa phận ở trong nước VN này nữa. Vậy con xin Cha sai Thần Khí của Cha cho con được biết. Đã có lần Cha truyền cho con. đã đến lúc ấy chưa ? Con xin đón nhận Thánh Huấn của Cha trên trời. còn một điều ước nguyện nữa là: chúng con xin Chúa cho Đức Mẹ đến nói cho chúng con mấy điều. hết sức và nghe Đức Mẹ hiện ở bên nọ bên kia. Song chưa đến giờ mà quyền năng Cha Ta tỏ hiện… *Lm Định: Dạ ! Con cám ơn Chúa. chẳng những trước hội đồng Giám mục VN mà ở bất cứ nơi nào trên thế giới… Bây giờ con chợt nghĩ đến tuần vừa qua. trong giờ phút này đây. phải làm nhân chứng. tất cả chúng con sẽ nhớ Mẹ. thì một ngày kia. để xây dựng nước Cha ở trần gian này. Chúng con sung sướng lắm. Mẹ của chúng con. Xin Cha ban cho chúng con được không ? Xin Cha… . đến giữa hội đồng Giám mục. Sự sáng suốt khôn ngoan con của Cha. xuống giữa hội đồng Giám mục trong một cuộc họp nào đó. con xin Thần Khí Chúa xuống. Đã đến lúc con xin Thần Khí Chúa đến. Hẳn đẹp dạ Cha Ta vô ngần. sự sáng suốt khôn ngoan con của Cha. chúng con yêu mến hết lòng. để nghiên cứu. ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Sáng suốt. Bây giờ chúng con. là ở trong một nhóm linh mục gọi là có trách nhiệm về việc điều khiển giáo phận Sàigòn này. hay là giữa một nhóm linh mục đang nhận những Thánh Huấn của Cha ở trong những cuốn băng.*Lm Định: Bây giờ. hay là ít ra bây giờ.

dẫn mấy người chẳng biết Lm Thúy là ai ? Chẳng biết nhà Lm Thúy ở đâu ? Mà cho Thần Khí Chúa dẫn đến để chọn linh mục Thúy của Cha. Thế thì Lm đó có gửi đến để xin trước hết để tạ ơn Cha về mọi ơn xưa nay. Cách riêng về việc gặp gỡ Lm Tổng đại diện kỳ vừa qua. không có phân biệt chiên béo chiên gầy.com/watch?v=g5c_Uo9uxzc *Lm Định: Chúng con cám ơn Cha. luôn luôn lúc nào huyết lệ Thánh Mẫu cũng hằng đổ ra !!! Hãy cầu xin với Cha Ta.***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Thánh Mẫu ư ? Thánh Mẫu thì không giờ phút nào mà đôi mắt của Mẹ ngưng huyết lệ cả ! Không luôn lúc nào. Đã để . Vậy chúng con xin cảm tạ Cha. chúng con cám ơn Cha ! Vậy là Cha cũng thông báo cho chúng con biết. https://www. cũng như để bầu cử với Cha Ta cho thế gian đó…Các con nghe nói Thánh Mẫu tỏ hiện nơi này. dõi mắt hiền từ hướng về chúng con và mong ước chúng con cải thiện đời sống. là luôn luôn. ăn năn sám hối. Thay mặt cho Đức Tổng Giám Mục. Hãy đền tạ Trái Tim Cha thì giờ sau hết. Đây là Lm Thúy dòng Kitô mà đã có lần Cha lựa chọn một cách đặc biệt mà Cha cho Thần Khí Chúa dẫn đến. với Cha Ta trong Thánh tiệc tình yêu nơi Thiên Quốc vĩnh hằng !.youtube. ý chung của Đức Mẹ.. thì giờ sau hết mới được đồng bàn. yêu mến Cha Ta được cháy tromg tâm linh của các con. thì hẳn các con phải biết rằng: Thánh Mẫu tỏ hiện nơi này nơi kia. là để bảo cho thế gian biết: Hãy sám hối ăn năn . Cha cũng đã giới thiệu đó là: Một Lm chân chính. tỏ hiện nơi kia. Nếu lửa yêu thương. Giám Mục phụ tá. Bây giờ con xin chuyển sang một ý nguyện khác là .. Thế thì bây giờ cũng trong cái tuần tĩnh tâm vừa qua…Con đã cùng với Lm Thúy gặp Lm Tổng đại diện địa phận Sàigòn.

Lm Thúy xin tạ ơn Cha ! về ơn đó và bây giờ Lm Thúy. xác nhận với mọi người rằng: Tôi chữa được bệnh. Thượng Đế. tôi cầu xin được khỏi bệnh là nhờ sức của Chúa tôi. Lm Sơn được đem nhiều người trở về với Chúa vì Lm Sơn luôn luôn. cũng xin Cha cho biết phải làm gì cụ thể cho chương trình yêu thương của Cha đang sắp thực hiện trong những ngày tới…Đó là lời Lm Thúy để nhờ con. Xin Cha ban Thánh Huấn qua Thần Khí của Cha. Lm Thúy xin con cầu nguyện Cha cho hoạt động của Lm trẻ. Chúa Thánh Linh.cho Lm đại diện suy nghĩ. vì tin tưởng vào sức phù trì của Chúa Thánh Linh. “Lm Anton Nguyễn Ngọc Sơn” đang chữa bệnh người ta. Thứ ba. Thì câu trả lời của Cha Ta vừa rồi đây…Các con hãy nhủ khuyên mục tử đồng môn ấy của các con: Hãy thi hành như lời Cha Ta vừa ban Thánh Huấn. vì chưa hăng say đáp lại tiếng của Cha gọi. qua Thần Khí của Cha. Không phải tin vào quyền năng của ai. cầu xin Cha. Nói với các ông sư thì ngài nói là . con sẵn sàng đón nhận. . ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Câu hỏi của Lm ấy. Thì Lm Thúy xin cầu nguyện thêm cho Lm Sơn được kết quả theo Thánh ý Chúa là “Kitô hướng tâm” để đem tất cả hoạt động vì Đức Kitô. và cũng qua lời xưng thú của ma quỷ nữa. Lm Thúy cũng xin được Cha ban bảy ơn Chúa Thánh Thần và thêm lòng tin. Rồi Lm Thúy. như Lm Sơn đã nói với con trong một buổi trưa. lòng mến để hoàn toàn theo Thánh ý của Cha. cũng xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi. tất cả đều do Thánh Thần của Đức Kitô và để được. Còn về mục tử nào chữa bệnh. của Thượng Đế tôi. cùng với anh chị em đây. để ngài được biết. lòng cậy. ngoài Chúa hết. những Thánh Huấn của Cha ban cho chúng con. Thứ tư. các con đã nghe.

mục tử ấy nhân danh Cha Ta chữa bệnh cho thế gian. thì rời non. *Anh Giuse: (Hỏi sư huynh) Sư huynh dòng Lasan có muốn. Kinh Phúc Âm. Đặt vào ai. Đó là nguyện vọng của chúng con. để làm đẹp lòng Cha. Phó thác vào Cha Ta. cho người phụ tá. chúng con trở nên những mục tử tốt đẹp. đặt lòng Tin lòng Cậy lòng Mến vào Cha Ta ! Thì Kinh Thánh.Ôi ! Ta nhắc lại “Phàm làm một việc gì mà nhân danh Cha Ta. chỉ cần bằng một hạt cải thôi. Nếu chúng con vừa nghe. tốt lành để hướng dẫn. đủ sức rời non được. nếu Chúa muốn. ăn chay hãm mình. những đàn chiên của chúng con. Để khỏi phải lãnh những hình phạt nặng nề. mà Chúa sẽ giáng xuống chúng con…Nếu chúng con không xứng đáng. cầu nguyện thỉnh vấn Thần Khí Chúa gì không ? Nếu Sư huynh muốn. Kẻ ấy ắt được khỏi bệnh… *Lm Định: Con cảm tạ Cha ! Con đã được hỏi về tất cả các điều ấy. một hạt cải. không có thực tình cầu nguyện. Đức Tin ấy. lòng Tin lòng Cậy lòng Mến thì Cha Ta nào bỏ. Đặc biệt để chúng con làm theo Thánh ý Cha. Nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con ! *Cộng đoàn: Amen ! . không có nỗ lực. Cha Ta sẽ ngự trị trong mục tử ấy. xin cho con chỉ thị. cho vài chỉ thị đặc biệt cho cộng đoàn học viện chúng con…Chúng con hơi táo bạo tới đây thỉnh xin Cha ban cho chúng con vài chỉ thị đặc biệt cho chính con. *Sư huynh: (đã lớn tuổi) Lạy Thần Khí Chúa. Dạy thế gian những gì ? “Chỉ cần một hạt cải.” Tóm lại. sẽ ngự trị nơi bàn tay của vị mục tử ấy. với lòng Tin lòng Cậy lòng Mến phó thác cho Cha.

thì hẳn là các con cũng biết rõ. Chẳng còn mấy giây khắc nữa đâu. sự chết được định đoạt là bởi Cha Ta…Sự ốm đau bệnh tật của vị sư huynh vừa nói. vẫn tiếp tục tin vào lòng yêu thương của Chúa. Quả sự thử thách đó. một chỉ thị mà Sư huynh mới giãi bày với Chúa. Chúng con xin được Cha ban ơn ấy nữa. sự sống. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con ! *Cộng đoàn: Amen ! Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen ! *Lm Định: Bây giờ chúng con sẵn sàng đón nhận Thánh Huấn của Cha. Thì các anh em trong Dòng cũng muốn được biết ý kiến của Cha về sự khó khăn mà Sư huynh giám tỉnh đó đang là lãnh đạo. Ước gì chúng con được biết đó là một cái giá tối thiểu mà Cha gửi đến cho Dòng Lasan để được vực dậy.*Anh Giuse: Chúng con xin Chúa ban cho Sư huynh điều Sư huynh ước nguyện. Tức là bây giờ Sư huynh đang lãnh đạo đó…Bây giờ đang bị bệnh nan y. có lẽ là anh em con lo lắng trong lòng. thì công nghiệp của vị sư huynh ấy đã đến lúc được Cha Ta thưởng ban rồi. Đó là Thánh ý của Cha Ta. con cái Cha đang ngồi sẵn sàng đón nhận Thánh Huấn của Cha. đang bệnh…Bây giờ cũng xin Chúa cho một chút ít soi sáng. Rất là cái mối lo lắng lớn cho Dòng Lasan ở VN. cho anh em được yên tâm. Những điều chúng con xin đẹp ý Chúa thì xin Chúa cho Thần Khí Chúa xuống để mà ban cho sư huynh đây. ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Cha Ta ! Đang cầm quyền sinh tử. Còn điều nữa. *(Lm Định nói: Chúa sắp gọi về) . Trong lòng trông cậy vào Chúa. mà nãy chúng con không nói ra. Chúng con giờ đây tất cả. được có thêm sinh lực mới.

sau bao ngày giờ phụng sự Cha Ta. muốn nói với các con là thế …Còn vị sư huynh trưởng kia.Còn việc. còn việc lập dòng của các con. . đã hẳn nhiên là việc làm ấy luôn đẹp lòng Cha Ta. Thế đó ! Thánh Huấn Cha Ta. Cũng như chúng con biết đó là cái cách là cám ơn Cha làm vui lòng Cha nhất. Hãy soi rọi lại. Tạ ơn Cha ! Con xin Mẹ Maria Tạ ơn Cha ! Thánh Cả Giuse Tạ ơn Cha ! Và để tạ ơn Cha cụ thể đẹp lòng Cha. Việc làm của các con hiện tại đây. hãy làm tốt hơn nữa. Trong phạm vi của dòng. Có điều. là con cái nhỏ bé của Cha. Điều lớn cũng như điều nhỏ. mục đích chỉ là để cứu vớt phần rỗi của nhân loại.Nhưng có điều Cha nhủ khuyên các con. Chúng con hết sức sung sướng. Chẳng còn bao lâu nữa đâu… *Cộng đoàn: Chúng con tạ ơn Cha ! *Lm Định: Lạy Cha ! Cha đã đáp lại sự quấy qua của chúng con. hội nhập với thế gian. công nghiệp ấy đã đến lúc được Cha Ta thưởng ban. có điều Cha Ta muốn nhủ khuyên các con. Gương đâu ? Gương đâu ? Hãy soi rọi vào gương. Đường đi ấy. hoặc ngoài phạm vi của dòng. Đem Tin Mừng cứu rỗi của Cha Ta đến với thế gian.. chính bản thân các con. Chính bản thân các con. há chẳng phải là các con đã đi trong Sự thật rồi sao ?.. Sự sinh hoạt ra sao ? Thế này thế nọ. Chúng con rất là sung sướng được Cha chiều chúng con. chỉ thị của Cha Ta. vượt qua mọi thử thách mà Cha Ta trao ban…giờ đây công nghiệp ấy. như Cha đã dạy bảo lần rồi. Cha soi sáng cho chúng con. Vì nếu mù mà dẫn mù thì tất cả phải sa xuống hố mà thôi. Chúng con sẽ thực hiện những lời Cha dạy.

là cái điều Cha mong đợi.Bởi vì chính việc làm. Giờ đây chúng con xin im lặng một hai phút. cụ thể như Cha đã khuyên dạy chúng con. (Chúng ta dâng lên lời với tất cả lòng sốt sắng của chúng ta) Cộng đoàn cùng cất tiếng hát: Xin dâng lời cảm tạ. Giờ đây chúng con cùng nhau quyết tâm. cố gắng hết sức mình để thực hiện ra ở trong hành động. Hồng ân Thiên Chúa bao la… . để chúng con dâng lên quyết tâm đó cho Cha.