You are on page 1of 14

THNH HUN 14

Ngy 20 Thng 09 Nm 1992


Bui chiu cng ngy c bui cu nguyn na. Lc ny th mt Lm
v s huynh ra v ri.
*Anh Giuse: (Cu nguyn v trnh by vi Cha s lo lng ca anh
v cng on)
Ly Thin Cha ca chng con, chng con, c nhiu khi chng con
lm nhiu iu mt lng Cha. Xin Cha thng xt tha th mi li lm
cho tt c chng con y.

Ly Cha ! ngy hm nay chng con xin gii by vi Cha, nhng g


c trong tm t ca chng con, chng con bit rng, mc du khng ni
ln Cha cng bit.
Ly Cha t trc ti by gi, cng xy ra nhng vic m nh
Cha bitChng con hng dn tt c ngi anh ch em ca chng
con, hp nhau li cu nguyn thnh vn Cha. Cng nh l chng con
hng dn cc ngi anh ch em ca chng con, sng p lng Cha
ri c tip xc vi Thn kh ca Cha.
Nhng ly Cha, n xy ra t trc n gi. C nhng trng hp
khi m nhng ngi anh em ca chng con, c tip xc vi Thn kh
ca Cha, v t li xy ra nhng ngh t mn, t ho cho rng: chng
cn cu nguyn g ht cng c tip xc vi Thn kh ca Cha mt
cch d dng v khng cn phi ai cu nguyn ht. T nhin cng c
tip xc vi Thn kh ca Cha. V nh l con c Cha cho bit, l
Cha khng hch ti nhng ngi anh em ca chng con trc mt chng
con.
Th th qua ci ln va qua. Xy ra ci vic m ngi ch em ca
chng con. Chng con khng bit rng ci chuyn m tip xc vi Thn
kh ca Cha tht khng, th chng con khng c bit.
Nhng m sau th li xy ra ci chuyn x xo, cho rng Thn
kh ca Cha k ti ngi ny ngi kia raTh ri ngi ch em con,
ni ny ni kia. M chng con th chng con khng bit th chng con
ngh rng, cng nh t trc ti gi , Cha cho Thn kh ca Cha
dy rng:
Cha khng hch ti, cc ngi anh ch em ca chng con trc mt
conTh th cng khng c l g m chng con li nghe rng ngi anh
ch em con ni rng Cha cho k ti ht tt c ni ngi, m li k ra vi
ngi ch em ca chng con, m chng con th chng con khng bit.
Thnh th n xy ra l:

Trc y nm 1989 cng c ngi anh em ca chng con, khi m


chng con cn dn khi c vic g th cho chng con bit. Tt c
chuyn g cng phi cho chng con bit.
Bi v nhiu khi ma qu li dngCng nh ngi anh em Hin
ca chng con . m hm th mt mnh tip xc, trong khi ma qu gi
dng l Thn kh ca Thin Cha n. Ri ni xu ngi ny ni xu
ngi khc. Ri gy chia r trong cng on, khng cn hp nht vi
nhau na.
Th th ngy hm nay y, chng con cng xin gii by cng Cha.
Bi v chng con khng mun mt anh em no trong chng con, phi h
i v t mn t ho, cho nn ngy hm nay chng con cu nguyn vi
Cha. Ci c nguyn ca chng con l nu m Cha dy bo chng con,
chng con xin Cha cho Thn kh ca Cha xung dy bo mi ngi
chng con trc mt mi ngi y, chng con c bit s tht
ca Cha cng nh l, trnh ci tnh trng ma qu li dng vo gy
chia r trong cng on. Ni xu ngi ny ngi kia, gy nghi ng
gia cc ngi anh em ca chng con. y l nhng iu chng con xin
gii by cng Cha.
Xin Cha cho chng con c bit s tht, v nhng trng hp m
hm va ri, chng con khng c bit l tht hay h nh th no
M ngi ch em ni rng l, k ti ht ngi ny ngi kia. l
nhng iu m chng con xin gii by cng Cha.
Ly M Maria ! Xin M cu bu cng Cha cho chng con v xin
Cha ban cho chng con iu chng con c nguyn. Xin Thnh C
Giuse cu bu cng Cha cho chng con. Chng con cu xin Cha nh
danh Cha Gisu l Cha chng con. (Cng on tha: Amen !)
V chng con cng xin gii by vi Cha mt iu na m chng
con ang lo lng, cng nh nm 1987, chng con c tip xc vi
Thn kh ca Cha. Th nhng n khi Thn kh ca Cha khng cn hin

din ni ngi y na, th ma qu li dng v nhy vo mo nhn


v t ch , cng gy nn s lm lc.
Cho nn ngy hm nay, c nguyn ca chng con, chng con xin
Cha nu iu con xin p Cha, th khi no m Cha khng c x dng
ngi anh em chng con na, xin Cha cho chng con bit. trnh ci
tnh trng ma qu li dng lng gt nhng ngi anh ch em chng
con.
y l nhng iu chng con lo lng. Chng con gii by vi Cha.
Xin Cha nhn li ku xin ca chng con !
Chng ta cng cu nguyn.
*Cng on cng tha: Xin Cha nhm li chng con !
***THN KH C KIT: n sng cch ring ca Cha Ta t ban
cho cc con y. Nhm cng on s sng ca Cha Ta y.
Cc con khng bit, cc con khng bit gi, cc con khng bit tn
trng. Th hi cc con ni no, ni no na chung quanh cc con lun
c c Thn kh ca Cha Ta h tr cho cc con?
Cn vic Thn kh ca Cha Ta khi no, khi no chm dt ni xc
phm ny ? Mt cu hi sng sut y khn ngoan ca con . Vic y
con ch kh lo. Ngy y, vic y, s y. Ta, Ta s cho con r ng.
Th cn vic cng on cc con, c nhng mu thun, c nhng
mu thun g m con va phn trnS vic y h chng ? S vic m
cng ti ni ny, cng ti gia c ny cch y hai tun nht. Vic xc
phm ny, bn vic th knh Cha Ta, knh mn Cha Ta th hin qua vic
i thm ving anh em phong ci l li. Xc phm ti li ng bn vi
ngi ch em y. Trong mt pht m la yu thng knh mn Cha rc
ln trong tm linh ca xc phm ny, xc phm ny ni ln, cng
ngi ch em ca con. S ao c c cng ngi ch em ca con t

lng knh mn Cha, th hin qua vic ving thm nhng ngi anh em
bt hnh b phong ci l li trn ging bnh. C phi s vic y
chng ? C ng s vic y chng ?
Th th, c g ngi anh em ca con thc hin y. Ngi ta bo
cho r thu xp n gia c ca xc phm ny, cho xc phm ny c
dp cng vi ngi anh ch em ca con t lng tn knh Cha TaTh th
c chi m con li khng ln gia c xc phm ny.
V th, v th mu thun ny sinh, mu thun ny sinh. Ta, Ta
c gp g ngi ch em cch nay mt tun nht v Ta ni vic li
phm ca con, nhng Cha Ta lun khoan dung lng khng cho l
s ti, m con li phm.
Th th ai kt ti con, ai kt ti con ?
Ta ch mun ni nhn vic tht ha ca con . Ln sau t nay tr
i, bt c vic ln vic nh, nht l vic nh y li l mt vic lm vi
y thin tm, th con cng kh chu ton li ha ca con, hn na
ng cho vic nh, vic nh vi thin , mt; mt vic nh, nh nhoi,
vic lnh Thnh y i vi Cha Ta, l mt cng nghip.
Vi th gian n cho chuyn ngi anh em con i ving thm nhng
ngi anh em khc ang trn ging bnh l chuyn nh nht ?
T tng y l ca th gian, khng phi ca Cha Ta.
T tng y i vi Cha Ta l mt cng nghip. V n i an ngi
anh em ca n, c khc no l i an Thnh Tm Cha ! Cn g na ? Cn
g na ?
*Anh Giuse: Con, con xin Cha cho Thn kh ca Cha ch dy chng
con trnh ci tnh trng va qua(khng ghi kp)
Nu m ngi ch em con cho con nghe, th con s gii thch mt
cch k cng, th khng c ai hiu lm nhau.

Thnh th con c d tnh l chiu mai, con s hi hp tt c anh ch


em li, m cc ngi anh ch em con c s thng cm v hp nht vi
nhau, ng c s nghi k nhau hay l chia r, bi v iu khng
tt.
T trc n gi, chng con gp rt nhiu nhng kinh nghim
au thng. Cng nh mt s anh em trc y, khi tip xc vi Thn
kh ca Cha, th bt u ny ra ci ngh l t mn, bt u tch ri
chng con ra v khng cn nghe Cha na.
V by gi n cng xy ra ci tnh trng nh vy. Th th chng con
cng ni vi ngi anh ch em ca chng con, l Thn kh c dy ngi
ch em chng con l ng Du trong n vi cn. Phi tip tc
m nghe, chng con khuyn bo. y l nhng iu m ngy hm
nay chng con gii by cng Cha.
***THN KH C KIT: Chnh v s vic ca ngy hm nay, ng
hn l trong giy pht ny y, m Thin Sai Ta c Cha Ta cho bit
n vi gia c ngi anh ch em con. Ngi ch em m ny sinh ra
mu thun vi con, m dn gii cho ngi ch em con bit: Khng
kho ri Satan li nhy vo. Cng chnh v iu m Cha Ta, Cha Ta
mun thn hnh n gia c ngi ch em con .
(Trong bui cu nguyn anh Giuse c trnh by, mt trng hp nh
sau: y l mt trng hp mt gia nh Cng Gio c mi cng on
n hng dn li Cha, v h vi phm nhng lnh truyn, iu
lut ca Cha, nh l: Th, knh bi to vt, hnh nh ngi cht nh
dn ngoi, m tn d oan, bi ton. C mt vi ngi trong gia nh b
L Ch Nht. lm vic xc ngy Hu L. V vy m Cha pht m
nhc nh nhng ngi trong gia nh. Nn Ngi cho Thn d vo
mt c con gi trong gia nh y, c b in.
Cng on ang hng dn gia nh bit m tr v vi Cha:
Phi tun gi nhng lnh truyn phn quyt ca Cha, t b con ng

c v dc lng cha. C gia nh xt mnh n nn thng hi, i xng ti


liSau cu nguyn th Cha mi nhm li v ngi nh mi ht
bnh. (ang thi gian hng dn nh vy, th c mt nhm khc h n
cu nguyn cho gia nh ny, v th m c li cu nguyn ca Anh
Giuse trnh by sau y)
T v nhm khng c Cha cho bit v Mu Nhim Tin Mng
c loan bo cho k cht, (1 Phr 1/5, 4/6) v Tin Mng c loan
bo cho cc Thin Ph cc bc Uy linh. (Ephs 3/8-10). Thnh th ra
chng con khng th trnh by ci iu khi c s hin din ca h
c.
Bi v Cha khng t cho, m nu Cha khng c thng t cho, th li
ny sinh ra ci s chng i. Thnh th ra chng con cng trnh nhng
vn m chung ng y.
Bi vic chng con, th chng con hng dn cho h, h thy
nhng li lm ca h, i vi ci lnh truyn phn quyt ca Cha. Th
cn nhng ngi anh em nhm khc ca con, th h ni chung chung
thi. Cho nn khi m chng con n m
(Thn Kh Cha ngt li anh Giuse)
***THN KH C KIT: Vic th gian, vic th gian li phm n
iu rn Cha Ta th rt nhiu, rt nhiu. a phn l li phm iu rn th
nht. M iu rn y Thn Kh ca Cha Ta, lun theo cc con n v ch,
m loi b c ri. Th nhng ai trong anh em ca con y cn li
vng mc, th con, con nhn danh Cha gii by cho ngi anh em con,
dn gii cho ngi anh em con. Bit ng xng th ti li, th phng
knh mn Cha Ta th chng cn tai ha no xy n cho ngi anh em
ca con na.
Cn vi cng on cc con nhm ny, nhm khc, bt c nhm no,
m mc ch ti thng l nhn danh Cha Ta, th Cha Ta s trong

nhm vi cc conCho d c Thn Kh ca Cha Ta hin din vi nhm


ca cc con, c th ny y, c th l trong giy pht ny y, cc con
y v gia mt dng c ca Cha Ta.
Nhng con lu , con lu : Mt cht t mn, mt cht t cao, t
i, Satan cng s nhy vo, Satan cng s nhy vo.
Ta nhc li ! Nhm no, nhm phng ng, nhm phng
Ty, phng Bc, bt c nhm no. Nu nhn danh Cha Ta em Tin
Mng Cu Ri n cho anh em, th Cha Ta gia n, Cha Ta gia n.
V cc con nn nh k iu ny ! Ginh git nhng linh hn ti li
v vi Cha Ta y khng ch n thun l cc con. Bn cnh cc con,
cn c Satan na. C t tng ca Satan na !
Bi th ng n vi Cha Ta chng d cc con bc vo u.
Vi s sng sut khn ngoan, cn khim khuyt trong tm linh cc con
th cc con chng th lm g c, cc con chng th li ko nhng linh
hn ti li v cng Cha Ta !...
*Ch Tnh: (Cu nguyn) Chng con cm t Cha yu du ca chng
con. T ngn xa Cha yu thng chng con. Cha chn chng con
gia th gian ny, m Cha cho chng con ht tt c tnh thng ca
Cha.
n hm nay, Cha chn chng con, quy t chng con nghe
tt c li Hng Sng ca Cha ban cho chng con. Tht l hnh phc cho
chng con bit l dng no. Chng con chng bit ni ln nhng li g
cm t tm lng ca Cha yu qu chng con.
i ! Ly Cha, ti li ca chng con qu nhiu, qu nhiu. Gi y
chng con tha thit van xin Cha.
Gia nh chng con c mt a con ang i ng ti li. Con xin
Cha thng xt v dy gi chng con qua Thn Kh ca Cha.

V ti li chng con (ch Tnh nghn li khc) Con ci ca chng


con c i ng ti li, nhiu a con kh khan ngui lnh na.
Xin Cha ban Thn Kh ca Cha dy d chng con bit ng
hng dn gio dc con ci ca chng con n ni n chn, con ci
chng con quay u v cng Cha. Chng con hip nht cu xin nh danh
Cha Gisu Kit Amen !
*Anh Giuse: Ly M Maria ! Xin M bu c cng Cha cho chng
con v xin Cha ban cho ngi ch em chng con y c c nguyn.
***THN KH C KIT: Tin trch k, hu trch nhn Con hy
soi ri li con. Cy gc r c tt ti, th tri mi nn ngt nn lnh.
hn l trong giy khc ny y, t nhiu trong tm linh ca con,
lng st mn ca con c dng cho Cha Ta trong giy khc ny
Nhng ! nh Ta ni: ng sm hi, ng sm hi ti li trong nhng
giy pht ngn ngi, trong gi kinh nht tng, hay trong Thnh LMt
hy, sm hi lin l, bn b, t s lnh s lun n vi con.
Con c bit c t nhiu g gng lnh Thnh ca cc Thnh T
Ph con ? Cc Thnh tin nhn ca con ?
Con hy hc i. Con hy hc i noi gng theo tinh thn ca N
Thnh Monica, Augustino con n Thnh y ti li th no. Th m,
th m Monica n Thnh vi lng st mn Cha Ta lin l, cng
nghip Cha Ta thng ban. Ngy nay c m ln con, u c
hng nhan Thnh Cha Ta, trong nc Vnh Hng.
Hy sm hi, hy sm hi lin l iTa nhc li ; Gc ca cy c
ti tt th tri mi nn ngt nn lnh.
(Thn Kh Cha quay sang ng Tnh v hi)
Cn con, con c g ! Con c g thnh Cha nhn lnh ?

*ng Tnh: (ng Tnh cm ng v rt knh s p ng ni)


Tha, tha con concon cng khng bit rng con th ti li nh th
no ? Lm th no xng ng trc mt Cha, con ch bit n nn
thng hi v cu nguyn cho cc con ci, cho nhng ngi ti li bit n
nn thng hi. Cn con ci ca chng con, th chng con khng bit
rngchng con khng bit dy d con ci.
Nhng m khng bit c hp Cha khng ?
Xin Cha dy d con, chng con phi lm th no cho c xng ng
trc mt Cha v dy d cc con cho nn.
***THN KH C KIT: By lu nay, by lu nay la yu thng
ca con, Cha Ta thu sut, Th m cc con ci ca con vn sng trong
ti li ?
*ng Tnh: Con ci ti li lm, kh khan li bing c. Chng con
cng dy d ht lng ht sc. Nhng con phn nn rng, hay l chng
con ngu dt, khng bit dy d con ci cho nn con ci h n con ch
trch mnh nh vy thi.
***THN KH C KIT: K ti li, k ti li th Cha Ta dng n
pht. Ngc li cng c k lun lm p d Cha Ta, th cng c nhng
tai bay v gi.
Nhng nu la yu thng lun sng t trong tm linh con, th con
s nhn r c l th thch trao ban ca Cha Ta.
i ! n vi Cha Ta bng phng nh vy ?
(Thn Kh Cha ly bn chn ch qua, ch li ln nn nh)
Satan cng n c ! Th y ! Hy nhn r l Thnh ca Cha
Ta, s th thch m Cha Ta trao ban cho !
Bnh an cho cc con !

*Anh Giuse: By gi th ring ngi anh em ca chng con v Tn


Huynh (ngi anh ca xc phm dng c m Cha ang dng) n vi
ngi anh ch em chng con nh th no. Xin Cha cho chng con c
bit, cn tt c nhng ngi cn li th y.
***THN KH C KIT: Thit tng loi b, ngn nga Satan
nhy vo quy ph cc con, con hy cng Cha Ta n vi ngi ch em
ca con
(Thn Kh Cha xut ra khi sau li cm t. V bui chiu th anh
Giuse v 12 ngi i theo anh ti nh ngi ch em c nhng ngh
mu thun. Anh Giuse gii thch v ch dn cho ngi ch em . ang
ni chuyn vi ch, th bt thn Thn Kh ca Cha ging xung qua
xc phm i cng vi anh v Thn Kh Cha nhc li li, ngi ch em
ni vi anh, khi anh gii thch cho ch)
***THN KH C KIT: (Thn Kh Cha nhc li li ch em ,
ni vi anh Giuse vi ging bnh thng ca xc phm)
Em bit ri ! em bit ri ! (v Ngi tip vi ging Thn Kh)
Qu ng th ! Con c snh c con vi cc v mc t khng ? Con
c snh c con nh l cc v mc t khng ?
Th m mc t, thm ch, Gim mc, Satan cn nhy vo quy ph
c, hung g l cc con.
Cha ni th, cho cc con bit rng l vic th phng knh mn
Cha Ta, tn sng Cha Ta, m ni b cc con mu thun vi nhau, khng
lm ha cng nhau, th l vt cc con dng ln cho Cha, chng ch g
u, chng ch g u.
Cc con h qun sao ?

Mun dng l vt cho Cha Ta m trong lng, trong t tng cc con


cn phin su ngi anh em, ngi ch em ca cc con mt iu g. Cc
con hy l vt li, n lm ha vi anh em con i. Ri hy mang l
vt vo n th dng knh Cha Ta.
Th th con v ngi anh em ca con c g ? c g ? Cc con
hy kh m lm ha cng nhau. V mc ch ca cc con, ch cng mt
mc ch l mu ch phn ri cho nhng anh em chung quanh cc con,
cch ring v ni chung l mu ch cho phn ri cho th gian ny. C
ng th khng ?
Mt tun nht trc y Cha c thn chinh n cng gia c con. C
ni ngi anh em ca con y, ch l tht ha vi xc phm ny, hay l
con cng nhng ngi ch em con, tht ha vi xc phm ny. V xc
phm ny trong bui ngc thc nghe c. Con cng ngi ch em
ca con bn vic, bn v vic t lng th phng knh mn Cha Ta c
th hin qua vic i ving thm nhng anh em bnh nhn phong ci l
liXc phm ny nghe c, nghe c, v mt pht giy khc ,
la yu thng knh mn Cha chy trong tm linh xc phm ny.
Khin xc phm ny ni ln s c ao ca mnh mun c cng con v
nhng ngi ch em ca con mt ln, mt ln n vi nhng ngi anh
em phong ci l li y. M con v nhng ngi anh em ca con thc
hin v nh anh em ca con y thng tin li vi xc phm ny. M
v duyn c no , m ngi anh em ny li hn, khng thng tin
cho xc phm nyCh v vic y m s bt ha xy n gia cc
con sao ?
Ta nhc li: Cng i n gn vi Cha Ta, vic lm ca Satan quy
nhiu. Nu khng vng lng tin, nu khng mt lng mt d ph thc
trong tay Cha Ta, th mi vic cc con lm u c Satan quy ph. Nht
l nhng vic mu ch cho phn ri nhn loi
Cc con hy lm ha cng nhau. Hy ly bi hc l Thnh T Ngi
Hai l c Gisu Kit Cha chng con m p dng vo thc tin.

Cha Gisu Kit, xa xung th gian lm ngi chuc ti cho th


gian nu mt bi hc g ?...Khim nhng, h mnh. Cha Gisu
ni g ? Ta l Thy m Ta cn phc v cc con c ng th cha ?
Th th cc con, mc ch ca cc con l thin tt lnh, th cc con
gt b i tt c. Nhng g m con gi l ngi th, l vai v, khng ai
l ch, duy nht l Cha trn tri m thi. Cn thiu st, ngi anh em
ca con b khuyt li cho con v ngc li ngi anh em cn thiu st,
con hy b khuyt cho ngi anh em ca con.
Tnh nng gin trong cc con s to iu kin cho Satan nhy vo m
gy ra mi bt ha, d chng hng li ko v phe cnh ca chng
Vy trc mt Cha Ta y, chng con hy lm ha cng nhau, ri hy
n dng l vt cho Cha Ta.
Cha sp dy cng con rng ngi anh em con c khim khuyt c
khim khuyt nhng s khim khuyt ca ngi anh em con, v khng
thng tin li cho xc phm ny bit n cng con m i ving thm
ngi anh em ca chng con b phong ci l li. S khim khuyt Cha
Ta cng d dng tha th. V ngi anh em ca con y xt thy rng,
khng n thng tri cng xc phm ny, v bi cn nhng vic cn kp
hn mu ch phn ri cho nhn loi hn. Con c hiu ? Con c bit ?
khng phi l mt trng ti vi Cha, cc con c nghe ? Cc con c
bit ?...Vy th mt ln na Cha ku gi cc con: Nu lng st mn Cha
Ta mi ngy mt nung nu cc con, th cc con hy v Cha Ta trn ht v
trc ht hy lm ha cng nhau, st cnh cng nhau, h tr cho nhau,
khng phn bit ai l ch, ai l t.
Ta nhc li cc con: Ch c mt ch duy nht l Cha trn tri.
Cng nh mt Cha duy nht ca cc con l Cha trn tri m thi !
Gng ! Gng ca c Gisu Kit xa th gian. Vng quyn
y trong tay. Phn mt li lin c mi s. Th m Ngi h mnh
xung, h mnh xung lau chn cho cc mn . Cc con c

nh ?...By nhiu li Cha cn dn cc con. Hy nh ! ng cho Satan


v mt bt ha nho nh m li ko cc con xung ngc ti m u.
Ty vo cng phc ca mi ngi Cha Ta trao ban cho cc con.
Nh ngi anh em ca con y c n thuyt ging, v cn na mi
ngi khc ty vo tnh yu ca Cha Ta.
Cng nh con, tnh yu ca con i vi ngi anh em ca con. Nu
khng c n ring ca Cha Ta, hn con, hn con lm c iu y sao
?...C nghe ?...C bit ?
Ta nhc li, l vt dng cho Cha Ta, m cc con em dng cho Cha Ta
trong n th, m trong tm linh cc con cn hn, cn phin, cn trch
ngi anh em ca con, ngi ch em ca con. Th l vt y, l vt y
chng p d Cha TaBnh an cho cc con !...