You are on page 1of 10

Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

Tekas Uab Metô Sin neu Tonnatun Feü


Istilah-Istilah Dawan untuk Abad Baru

Dawan Terminologies for the New Century

Asusun/Penyusun /Compiler:
Yohanes Manhitu

http://uabmeto.blogspot.com
ymanhitu@yahoo.com

Kansingkat:
Arb = Arab; Bld = Balanda; Ing = Inglés; It = Italia; Jer = Jerman;
Lat = Latín; Prt = Portugis; Pr = Prancis; Yn = Yunani;

Uab Metô Uab Indonesia Uab Pah-bute

Aa
abaca; ataes pembaca reader (Ing)
aptais makenat pakaian perang battle-dress (Ing)
aptais onlê solalus busana bergaya tentara army look (Ing)
adesain perancang designer (Ing)
administrasi administrasi administration (Ing)
afenâ pengembang developer (Ing)
agen dobel agen rangkap double agent (Ing)
agen naolalan biro perjalanan travel agency (Ing)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.
Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

agenda agenda agenda (Ing)


ahaputuk oe pemanas air water heater (Ing)
ahibur; ameumataf penghibur entertainer (Ing)
akses akses access (Ing)
alakûsekê yang terlaris best-seller (Ing)
alamat alamat address (Ing)
alfa alfa alpha (Yn)
alutas; atutan penghubung liaison (Pr)
amaf ahakeb bapak pendiri founding father (Ing)
amatufus; atinju petinju boxer (Ing)
amepan hanaf pengeras suara loudspeaker (Ing)
ameput ahínleko tenaga kerja yg terlatih skilled labour (Ing)
ameupkantor pegawai kantor white collar worker (Ing)
ameupsosial pekerja sosial social worker (Ing)
amnaimlalan; amnaimsolusi pemecah kesulitan trouble shooter (Ing)
amnamit peramban; penjelajah browser (Ing)
amoêfilem pembuat film; sineas cineaste (Pr)
amoët ahunut (= Uisneno) sebab yang Pertama (= Tuhan) causa prima (Lat)
amunit, me ka nak fa he tamunib yg terakhir, tetapi bukan yg last but not least (Ing)
paling tdk penting
anaät; ahukut pejabat sementara; pemangku caretaker (Ing)
anâkamera; ahúkkamera juru kamera cameraman (Ing)
aof; bodi bodi; badan body (Ing)
aonbian ‘lí namnés rata kiri align left (Ing)
aonbian ‘neü namnés rata kanan align right (Ing)
apaket pengguna user (Ing)
apanat liänâ; apao’liänâ pengasuh anak; pramusiwi baby sitter (Ing)
apao’ume pengurus rumah tangga house keeper (Ing)
apaobár penjaga bar bartender (Ing)
aplikasi aplikasi application (Ing)
aputar media penggelar media media player (Ing)
aselô; mikser mikser; pengaduk mixer (Ing)
asiomtamu; resepsionis resepsionis; penerima tamu receptionist (Ing)
asniät miring; italik italic (Ing)
asoinlalan; abítmatan pelopor; pionir; perintis avant-garde (Pr)
asounû penerima recipient (Ing)
atamatnanâ penengah; mediator mediator (Ing)
atámgol amfaûsekê pencetak gol terbaik top scorer (Ing)
atoin’negara negarawan statesman (Ing)
atoin-âmaut orang kaya; kaum berada the haves (Ing)
atoinbisnis; abisnis; akontratu pengusaha; usahawan businessman (Ing)
atuinlatihan orang yg dilatih trainee (Ing)
atuinovel novelis; penulis novel novelist (Ing)
atuipuisi penyair; penulis sajak poet (Ing)
atur bale tata letak layout (Ing)

Bb
baen oras masimô bayar waktu diterima case on delivery (Ing)
baentuibuku; royalti royalti royalty (Ing)
baithasil produksi pembagian hasil produksi production sharing (Ing)
baitnaijan; baitnain pembagian pemilikan tanah land reform (Ing)
beisból base-ball base-ball (Ing)
betas bebas; tikas bebas tendangan bebas free kick (Ing)
bifé asiom’tamu perempuan penerima tamu hostess (Ing)
bifé asuseb perempuan fatal femme fatale (Pr)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.
Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

bisnis bisnis business (Ing)


bnao pasiar kapal pesiar yacht (Ing)
boltár; kuetár tar taart (Bld)
bonus bonus bonus (Ing)
bouling boling bowling (Ing)
buktuis buku catatan notebook (Ing)
buku ‘pokmaniahas berjilid tipis paperback (Ing)
buku magambar buku cerita bergambar picture books (Ing)
buku teks; buku ‘noinâ buku ajar textbook (Ing)
buku ton-ton buku tahunan yearbook (Ing)
bulet bulet bullet (Ing)
bulevar bulevar boulevard (Pr)
bulldog; asûnaes buldog bulldog (Ing)

Cc
calon calon candidate (Ing)
Celsius Celsius Celsius (Ing)
cerpen; eutpalâ cerita pendek; cerpen short story (Ing)
conto contoh example; sample (Ing)
corong corong microphone (Ing)
curiga curiga suspicious (Ing)

Dd
daftar metan daftar hitam black list (Ing)
data eletronik data elektronik electronic data (Ing)
databasis basis data database (Ing)
desain desain; rancangan design (Ing)
desimal desimal decimal (Ing)
destop aktif destop aktif active desktop (Ing)
detail perincian detail (Ing)
digital digital digital (Ing)
direktori direktori directory (Ing)
disket disket/cakram liuk floppy disk (Ing)
disket optik disket optik optical disk (Ing)
dokumen dokumen document (Ing)
dokumen biakin dokumen lain other documents (Ing)
draiv penggerak drive (Ing)

Ee
edisi edisi; keluaran edition (Ing)
emeritus; apensiun emeritus emeritus (Lat)
episode episode episode (Ing)

Ff
faeslolef; faeslonef pencucian otak brain washing (Ing)
faesloit; faesnoni pencucian uang money laundry (Ing)
faesnâ cuci darah dialysis (Ing)
fail berkas file (Ing)
faksimil faksimile facsimilé (Pr)
faofnenâpák bagian atas (badan) terbuka topless (Ing)
fauk nâko sin antara lain inter alia (Lat)
fê es mepu sedang bertugas on duty (Ing)
fétugas dobel penugasan ganda multi-tasking (Ing)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.
Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

filem film movie; film (Ing)


folder pelipat folder (Ing)
font; huruf font; huruf font (Ing)
format format format (Ing)
fraksi fraksi faction (Ing)
frase frasa frasa (Prt)
fun in posisi karena jabatannya ex officio (Lat)

Gg
galaksi galaksi galaxy (Ing)
galon oe galon air water gallon (Ing)
garis laismâmuït garis kemiskinan poverty line (Ing)
garis munin garis bawah underline (Ing)
geng geng gang (Ing)
gigabít gigabita gigabyte (Ing)

Hh
hadia ahunut hadiah pertama grand prix (Pr)
hak politik hak politik political rights (Ing)
hak asasi mansian sin hak-hak asasi manusia human rights (Ing)
hanfuaf kata word (Ing)
hanfuaf kunci kata kunci key word (Ing)
hanlomit persetujuan fiat (Lat)
hansounû pesan message (Ing)
hantaes; hanbalas balikan; umpan feedback (Ing)
hantamas sandi lewat password (Ing)
hapé ponsel hand phone (Ing)
haté woki-toki walkie-talkie (Ing)
he poit log keluar log out (Ing)
heäjail-doktor calon doktor promovendus (Lat)
heäjail-presiden calon/bakal presiden presidential candidate (Ing)
he tamas log masuk log in (Ing)
hikmat hikmat; kebijaksanaan hikmah (Arb)
hiperlutas hipertaut hyperlink (Ing)
honor honor; honorarium honorarium (Pr)
humaf nok humaf berhadap-hadapan vis-à-vis (Pr)
huruf an’anâ huruf kecil lower case (Ing)
hutu kutu bug (Ing)

Ii
in kun itu sendiri an sich (Jer)
indeks indeks index (Ing)
industri industri industry (Ing)
industri umênakaf industri rumah tangga home industry (Ing)
informasi informasi; keterangan information (Ing)
informasi nâko nanan informasi dari dalam inside information (Ing)
interkom interkom intercom (Ing)
internet internet Internet (Ing)
internasional internasional international (Ing)
interviu wawancara interview (Ing)
isu; uab anin; ‘seof isu; desas-desus issue (Ing)

Jj
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.
Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

janre ragam; jenis genre (Pr)


jendral jenderal general (Ing)
judul judul title (Ing)
jurnal jurnal journal (Ing)

Kk
kaämuî negara tak bernegara stateless (Ing)
kalimat kalimat kalimat (Arb)
kanaf umum nama umum common name (Ing)
kanjalif tidak jadi undo (Ing)
kansingkat singkatan abbreviation (Ing)
kapten; ‘nakaf kapten; nakhoda captain (Ing)
kartu kartu card (Ing)
kase ‘naek bos besar; penguasa big boss (Ing)
kasnasatfa; ka nmuî fa snasat penuh; purnawaktu full time (Ing)
kemping; tuptenda berkemah camping (Ing)
ker aof; periksa aof pemeriksaan kesehatan check up (Ing)
kfuüaf zodiak; bintang zodiac (Ing)
kfupukan rasi bintang constellation (Ing)
kilobít kilobita kilobyte (Ing)
klub fai klub malam night club (Ing)
knot knot knot (Ing)
koki ‘nakaf koki kepala chef de cuisine (Pr)
komentar komentar comments (Ing)
komputer komputer computer (Ing)
komputer an’anâ komputer mini minicomputer (Ing)
konta akun conta (Prt)
kontes bifé amasat kontes kecantikan beauty contest (Ing)
kontrol honit pengendalian kelahiran birth control (Ing)
kontrol sosial pengawasan sosial social control (Ing)
kopirait hak cipta copyright (Ing)
kopi-susu; koifmutî kopi susu café au lait (Pr)
kór paduan suara koor (Bld)
koran amoêsensasi surat kabar sensasi yellow press (Ing)
kos mânimâ baju kaus berlengan T-shirt (Ing)
kotak tamas kotak masuk inbox (Ing)
kotîpakan gaun yg belakangnya terbuka backless (Ing)
kualitas alekot bermutu tinggi high class (Ing)
kursor kursor cursor (Ing)
kusat; ‘letû kunci key (Ing)

Ll
label label label (Ing)
laisdagang bebas perdagangan bebas free trade (Ing)
laismafútnekaf urusan asmara affaire d’amour (Pr)
laismasobâ persekutuan partnership (Ing)
laismepan hukum penegakan hukum law enforcement (Ing)
Laismeûsineb Pencerahan Aufklärung (Jer)
laisnoinâ maprogram pembelajaran terprogram programmed learning (Ing)
lakat mesê-mesê setahap demi setahap step-by-step (Ing)
lalpoit jalan keluar way out (Ing)
lampiran lampiran attachment (Ing)
lantedasar lantai dasar basement (Ing)
laporan naomatas laporan kemajuan progress report (Ing)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.
Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

lasîkolô ‘tebtebes amat rahasia top secreet (Ing)


latihan mepu pelatihan kerja job training (Ing)
layar layar screen (Ing)
lektabu; leköras penentuan waktu timing (Ing)
loibelak neu sosat anggaran belanja budget (Ing)
loikontán uang tunai cash money (Ing)
loîponi uang pajak tax money (Ing)
loltuapukan genosida genocide (Ing)
lomî upaf tawar-menawar bargaining (Ing)
lomit alekot kehendak baik good will (Ing)

Mm
ma humaf bian (mhb) dan lain-lain (dll) et cetera (Lat)
maestro maestro maestro (Lat)
makenat nuklir perang nuklir nuclear war (Ing)
makro makro macro (Ing)
makunci terkunci key lock (Ing)
mamoët a-nbi dibuat di made in (Ing)
manejemen pengelolaan management (Ing)
manajer umum manejer umum general manager (Ing)
manikur manikur manicure (Ing)
mapakemnitâ; mnâ bekas pakai; dari tangan kedua second hand (Ing)
mauthe nfín biarkan berlalu laissez passer (Pr)
media massa media massa mass media (Ing)
memo memo memo (Ing)
memori memori (komputer) memory (Ing)
memori neuba baca memori baca-saja read only memory (ROM) (Ing)
menleke; menlahi penyakit kelamin venereal disease (Ing)
menu menu menu (Ing)
mesin amnamit mesin pencari search engine (Ing)
meup’sosial pekerjaan sosial social work (Ing)
meuphias tata rias make up (Ing)
meuptolas; meupbuat gotong royong mutual cooperation (Ing)
mikrofilem mikrofilm microfilm (Ing)
milis milis; senarai mailing list (Ing)
minitor layar monitor monitor (Ing)
mnahtasi makanan laut seafood (Ing)
mnaimloit mata pencaharian livelihood (Ing)
mnamit penelusuran; pencarian; browsing; search (Ing)
mniun'té jamuan teh tea party (Ing)
modem modem modem (Ing)
moëprogram pemrograman programming (Ing)
moêrencana perencanaan planning (Ing)
molok (natuin internet) rumpi chatting (Ing)
monitpiuta neu abeït keselamatan bagi yg terkuat survival of the fittest (Ing)
morse morse Morse code (Ing)
motor makiät motor tempel on-board motor (Ing)
multimedia multimedia multimedia (Ing)

Nn
nakat batas border (Ing)
naob babaun gerak lambat (ttg film) slow motion (Ing)
naobaplenat afinit pemerintahan lama ancien regime (Pr)
natfék terputus offline (Ing)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.
Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

natuin model menurut gaya à la (Pr)


negara amanenûsekê negara adidaya super power (Ing)
negara kanan nama negara country name (Ing)
nekmutî; nabeî mapercaya jujur; dapat dipercaya bona fide (Lat)
neöp natuin buku ‘noinâ pemikiran menurut buku ajar textbook thinking (Ing)
neraka neraka inferno (Ing)
neuspalaf jendela window (Ing)
ninef ahinat sayap kanan right wing (Ing)
ninef amonot sayap kiri left wing (Ing)
noeshutu awakutu debug (Ing)
non-blok nonblok non-block (Ing)
nót not noot (Bld)
ntahan oe; oe kantamaf tahan air; kedap air waterproof (Ing)

Oo
obyek objek objek (Ing)
oe botil air botolan bottled water (Ing)
oe mineral air mineral mineral water (Ing)
omzet omzet omzet (Bld)
onderdil suku cadang; onderdil onderdil (Bld)
operasi plastik operasi plastik plastic surgery (Ing)
operator operator operator (Ing)
oras fêka makenat sebelum perang ante bellum (Lat)

Pp
pahe nobamesen; tuaf ok-okê seluruh dunia; semua orang tout le monde (Pr)
panitia akontrol panitia pengawas steering committee (Ing)
papan einaf papan induk motherboard (Ing)
papan tendes papan ketik; papan tombol keyboard (Ing)
paragraf paragraf paragraph (Ing)
parsén persen percent (Ing)
pas’matalâ pasar gelap black market (Ing)
pasiar tamasya tour (Ing)
‘paswalayan pasar swalayan supermarket (Ing)
performa pertunjukan performance (Ing)
perkakas alat-alat; perkakas tools (Ing)
pesta poän pesta taman garden party (Ing)
peta bit peta pit bit map (Ing)
piksel piksel pixel (Ing)
pilit; opsi pilihan; opsi option (Ing)
pilpresiden pemilihan presiden presidential election (Ing)
pinsil warna potlot warna cranyon (Pr)
pisâkotin latar belakang background (Ing)
pisâmatan latar depan foreground (Ing)
pita pita tape (Ing)
pita manuan lebar pita bandwidth (Ing)
planet planet planet (Ing)
poindata unduh download (Ing)
‘pokmafauban berjilid tebal hardcover (Ing)
polonés (dansa) polones polonaise (Pr)
polusi polusi; pencemaran pollution (Ing)
pos bnaokolo pos udara air mail (Ing)
pos periksa pos pemeriksaan check-point (Ing)
printer alat cetak; printer printer (Ing)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.
Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

privasi privasi privacy (Ing)


program program programme (Ing)
promosi ‘sosâ promosi dagang sales promotion (Ing)
promovendus; heäjail-doktor promovendus; calon doktor promovendus (Lat)
proses proses process (Ing)
prosesor prosesorr processor (Ing)
proyek afeilalan proyek percontohan pilot project (Ing)
pukan gugus; rumpun cluster (Ing)
pukan âbaë kelompok bermain (anak-anak) play group (Ing)
pukan un-unû kelompok pendahulu advance group (Ing)
pulsa (telpon) pulsa (telepon) telephone credit (Ing)
pus-ap tolak-angkat push up (Ing)

Rr
radar radar radar (Ing)
relasi mansian hubungan manusia human relations (Ing)
riset ma laisfenâ penelitian dan pengembangan research and development (Ing)
rok (musik) rok rock (Ing)
ronsen sinar-X Röntgen (Jr)
roti-sosis; hotdog roti sosis hotdog (Ing)
rudal rudal; peluru kendali guided missile (Ing)

Ss
sabaulmaputû; ‘faunmanas sweter sweater (Ing)
saebdata unggah upload (Ing)
saehaji naik haji the pilgrimage to Mecca (Ing)
sains sains; ilmu pengetahuan science (Ing)
sains fiksi fiksi ilmiah science fiction (Ing)
sampein sampanye champagne (Pr)
sampel; conto contoh; sampel sample (Ing)
seksi seksi; erotis sexy (Ing)
sektor sektor sector (Ing)
sel sel cell (Ing)
senhauänâ penghijauan reforestation (Ing)
sení neu sení seni untuk seni l’art pour l’art (Pr)
senloit penanaman modal investment (Ing)
sentral pusat; sentral central (Ing)
sentrum pusat centrum (Lat)
servis keän pelayanan kamar room service (Ing)
sesi sesi session (Ing)
sidang; tolas keutlasi sidang;dengar pendapat hearing (Ing)
simbol lambang; simbol symbol (Ing)
situasi menenûsekê keadaan luar biasa force majeure (Pr)
situs-web; situs internet situs web website (Ing)
skrining penyaringan screening (Ing)
smanaf fê mutî jiwa yg masih bersih tabula rasa (Ing)
smes smes smash (Ing)
sobal percobaan try out (Ing)
sofbol softbal softball (Ing)
sofwer perangkat lunak software (Ing)
soîmanapat penghitungan cepat quick count (Ing)
solalus asoit bala keselamatan salvation army (Ing)
spageti spageti spagetti (It)
spidometer spidometer speedometer (Ing)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.
Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

stoking kaus kaki stocking (Ing)


studi kasus studi kasus case study (Ing)
sumber alam sin sumber-sumber alam natural resources (Ing)
supersonik supersonik supersonic (Ing)
surat eletronik; e-mail surat eletronik; surat-e e-mail (Ing)
surat masounû surat terkirim mail sent (Ing)
surat; sulat surat mail (Ing)
survei; nonnaijan; palekasnain survei survey (Ing)

Tt
tabel tabel table (Ing)
tabelak simpan save (Ing)
tabu stenâ paro waktu part time (Ing)
tahan hanaf kedap suara sound proof (Ing)
talenta talenta; bakat talenta (Lat), talent (Ing)
tanaob jalankan run (Ing)
taonomor penomoran numbering (Ing)
tas mafitî tas jinjing travel bag (Ing)
tasi nanan lepas pantai offshore (Ing)
tatám kanaf (neu hotel) mendaftarkan diri di hotel check in (Ing)
taulsinmakat daya tarik seksual sex appeal (Ing)
tei; teij tinja; tahi faeces (Lat)
tekas asanat salah ucap; keseleo lidah a slip of the tongue (Ing)
teleks teleks telex (Ing)
telpon siap mapakê hubungan telepon langsung hot line (Ing)
telponlukef alat pendengar earphone (Ing)
tema tema theme (Ing)
terapi skeken terapi kejutan shock therapy (Ing)
terminal terminal terminal (Ing)
tetus âkolô berkah tersamar blessing in disguise (Ing)
tnanâ tengah centre (Ing)
tnose hapus delete (Ing)
to ’nakaf tokoh masyarakat public figure (Ing)
toitbale pemesanan tempat reservation (Ing)
toko sení toko barang seni art shop (Ing)
tolas rapat; musyawarah meeting (Ing)
tolas ‘nakaf ketua (sidang) chairman (Ing)
ton Masehi tahun Masehi Anno Domini (Lat)
transmisi transmisi transmission (Ing)
trauma trauma trauma (Yn)
triples mafauban papan lapis tebal hardboard (Ing)
triples; haulapis tripleks plywood (Ing)
tsiom ma tfé menerima dan memberi take-and-give (Ing)
tsounû kirim send (Ing)
tuaf abít monê orang luaran outsider (Ing)
tuaf abít nanan orang dalam insider (Ing)
tufsotes pukulan dgn ayunan ke atas upper cut (Ing)
tugas ume pekerjaan rumah homework (Ing)
tuihaef catatan kaki footnote (Ing)
tuis asanat salah tulis a slip of the pen (Ing)

Uu
uab natural bahasa alamiah natural language (Ing)
uemsení gedung kesenian art gallery (Ing)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.
Yogyakarta, 28 Funhitû 2008

uemtamu wisma tamu guesthouse (Ing)


Uisneno In Domba Anak Domba Allah Agnus Dei (Lat)
ukuran ânaêsekê ukuran paling besar king size (Ing)
umenanan namleû rumah tangga yang kacau broken home (Ing)
urus poän bertaman gardening (Ing)

Vv
versi versi version (Ing)
visum visum (et repertum) visum et repertum (Lat)
vodka; tuavodka vodka vodka (Rus)
vulgar vulgar; vulger vulgar (Ing), vulgaire (Pr)

Ww
warna warna colour (Ing)
waterpas waterpas waterpas (Bld)

Xx
xenofobia xenofobia xenophobia (Ing)
xilofon xilofon xylophone (Ing)
xilografi xilografi xylography (Ing)

Yy
yard yard (ttg ukuran) yard (Ing)
yen yen yen (Jp)
yoga yoga yoga (Ing)
yogurt yogurt yogurt (Ing)
yuan yuan yuan (Cn)
yudisium yudisium judicium (Lat)
yuyitsu yuyitsu yuyitsu (Jp)

Zz
zebra; bikasêkotô zebra zebra (Ing)
zionis Zionis Zionist (Ing)
zionisme zionisme Zionism (Ing)
zodiak; kfuüaf zodiak; bintang zodiac (Ing)
zoologi zoologi zoology (Ing)
Zulu Zulu Zulu (Ing)
zum zum zoom (Ing)

========================================================

Kopirait©2008 nâko Yohanes Manhitu


Hak pakaet mapanat nâko hukum
Yogyakarta, Funhitû 2008

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Henait banit i nabeî mapakê neu publikasi, musti nmuî ijin matuï nâko asusun.
Penggunaan karya ini untuk publikasi harus dengan izin tertulis dari penyusun.
Using this work for publication should be with written permission from the compiler.