You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowny pow ryb na jeziorze Genezaret.


Najpierw bya duga noc. Apostoowie pod przewodnictwem w. Piotra owi ryby.
Trud owienia okaza sie marny. Nic nie zowili. Po powrocie z jeziora zobaczyli tum
ludzi spragnionych suchania Sowa Boego. Jezus wchodzi do odzi i zaczyna naucza,
aby wzbudzi w ludziach wiar. Jaka jest podstawowa zasada dotyczca wiary - brzmi
ona: wiara w czowieku rodzi si ze syszenia. Od kogo usyszae o Bogu? Czy jeste
chtny do suchania? Czy masz wiadomo, e inni od ciebie chc usysze o Bogu.

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

Gdy Jezus skoczy naucza rzek do w. Piotra: "Wypy na gbi i zarzucie sieci
na pow". (k 5, 4) Te sowa byy dla w. Piotra wielkim zaskoczeniem. Panie, czy nie
pamietasz, e ca noc owilimy. Ale szybko si zreflektowa i doda, e uczyni to na
sowo Jezusa. Przypomnia sobie, ze Jezus jest mistrzem rzeczy niemoliwych.
Za moment Piotr zobaczy co to znaczy posucha Jezusa i wykona to, o co On prosi.
Znowu musimy sobie przypomnie sowa, ze sceny Zwiastowania, e dla Boga nie ma
nic niemoliwego.

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun

Woski pisarz Vittorio Messori wielki obroca wiary, na pytanie dlaczego wierzy
w Chrystusa odpowiedzia: "Bo z papierowych kart Ewangelii Sowo stao si dla mnie
ciaem". A potem doda, e ycie czowieka to wielki zakad czy Bg jest, czy Boga nie
ma. Zrb w swoim yciu zakad, e Bg jest i udowodnij to. Od pocztku
chrzecijastwa ludzie musieli nawet mczestwem udowadnia, e jest Bg, ale w ten
sposb wygrywali zakad.
Zakoczenie Ewangelii o cudownym poowie jest bardzo pikne. Chrystus mwi do
w. Piotra: "Nie bj si, odtd ludzi bdziesz owi". (k 5,10) Co Chrystus chcia mu
powiedzie: bdziesz ludzi uczy o Bogu, otworzysz ich serca, zowisz ich, pomoesz im
znale
prawd,
pokaesz im drog
wyjcia ze za, aby
wygrali yciowy zakad
i osiagnli wieczne
szczcie, bo "ani oko
nie widziao, ani ucho
nie syszao co Pan
Jezus przygotowa dla
tych,
ktrzy
Go
miuj".
ks. Andrzej Malejak,
SCh, Proboszcz

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 14 LUTY 2016

SOBOTA - 6 LUTY 2016

9:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i z


prob o dalsze w 90 rocz. urodzin Czesawy Biek
4:00 + Janina ojko - Czesawa Kraska
5:30 + Teodora Zieliska
V NIEDZIELA ZWYKA - 7 LUTY 2016

8:00 + Piotr, Apolonia Wgrzyn, Antoni, Apolonia


Zaskalski
9:30 + Henryk Kraszewski - dzieci z rodzinami
11:15 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i z
prob o dalsze w 90 rocz. urodzin Czesawy Biek
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw
ywego Raca
1:00 - O Boe b. dla Eweliny Paprzyckiej z okazji 13
urodzin - babcia
1:00 - O Boe b. i pojednanie si z bratem
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla Jana i Lidii Krzysztaowicz
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Eugenia Chrabolowski, Jan Konopka
1:00 + Monika, Tomasz Pelak - rodzina
1:00 + Franciszek Gobiewski w 11 rocz. mierci
1:00 + Bronisawa Zkiewicz
1:00 + Janina Siemitkowska, Krystyna Kanabrodzki,
Halina Bryska
7:00 - O Boe b. dla Aldony i Roberta w 25 rocz. lubu
PONIEDZIAEK - 8 LUTY 2016

9:00 - Za parafian
9:00 + Franciszek Madej
7:00 + Mitchell & Josephine Wujcikowski
WTOREK - 9 LUTY 2016

9:00 + Jadwiga, Kazimierz Greccy


10:00 - O zdrowie i Boe b. dla Czonkw Koa zwaszcza
za przebywajcych w domach opieki
7:00 + Nina Kowalska w 9 rocz. mierci
RODA POPIELCOWA - 10 LUTY 2016

9:00 + Stanisaw Kowalski - ona z dziemi


5:00 + Mikoaj Malanka
7:00 + Za dusze w czycu cierpice
CZWARTEK - 11 LUTY 2016

9:00 + Elzbieta, Krzysztof Krawcyscy


7:00 + Genowefa Maziarz
PITEK - 12 LUTY 2016

9:00 - O zdrowie i Boe b. i opiek Matki Boej dla


Izabelii Bratke z okazji urodzin
7:00 + Jan, Tadeusz, Henryk Mieczkowski - rodzina
SOBOTA - 13 LUTY 2016

9:00 + Za zmarych rodziny Rogowskich


4:00 + Romuald, Eugenia Kraszewski i zmarli z rodziny
5:30 + Edward Derecki

8:00 + Jan Mandziuk - siostra z rodzin


9:30 - O Boe b. dla Beaty, Anety, Czarka i Krystiana i
ich rodzin
+ Stanisaw Jachimowski
11:15 + Ryszard Basior w 8 rocz. mierci
1:00 - O Boe b. dla Moniki z okazji 25 urodzin
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla Danuty z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. dla Julii Peteckiej z okazji 101 urodzin
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Magorzata Hoko - rodzice, rodzestwo
1:00 +Andrzej Zawadzki w 10 rocz. mierci - ona, dzieci
1:00 + Maria, Wacaw Dziobowie - syn z rodzin
1:00 + Bronisawa Zkiewicz
7:00 + Walter Melen

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 02-14-2016
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Anna Szklarska
9:30 - Maria Grot, Stanisw Dobrzyski, Teresa
liwecka
11:15 - Dzieci
1:00 -Monika, Jzef Marchel, Krystyna Szymczakowska
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 02-07-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - I. Szklarski, J. Sznitka
9:30 - A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zdrozny, M. Bieciuk
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
7 LUTEGO 2016
PONIEDZIAEK- 1 Krl 8,1-7.9-13 Ps 132 Mk 6,53-56
WTOREK - 1 Krl 8,22-23.27-30 Ps 84 Mk 7,1-13
RODA - Jl 2,12-18 Ps 51 2 Kor 5,20-6,3 Mt 6,1-6.16-18
CZWARTEK - Pwt 30,15-20 Ps 1 k 9,22-25
PITEK - Iz 58,1-9 Ps 51 Mt 9,14-15
SOBOTA - Iz 58,9b-14 Ps 86 k 5,27-32
NIEDZIELA- Pwt 26,4-10 Ps 91 Rz 10,8-13 k 4,1-13
SKADKA CSA NA DZIE 31 STYCZNIA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$48,454.00

$15,252.00

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

W
rod
Popielcow
rozpoczniemy
okres
przygotowania do wit
wielkanocnych,
czyli
Wielki
Post.
Obrzd
posypania gw popioem,
w
ktrym
bdziemy
uczestniczy, ma nam
przypomina o koniecznoci nawrcenia, czyli zmiany
naszego ycia i postpowania. Mamy porzdkowa nasze
ycie, eliminowa z niego to wszystko, co nie suy
naszemu dobru. Moe to by np. nieumiarkowanie
w jedzeniu i piciu, czyli akomstwo. Moe to by
nieopanowany gniew, ktremu ulegamy za kadym
razem, gdy co nie idzie po naszej myli. Moe to by
zbyt dugie przesiadywanie przed komputerem czy
telewizorem, co z kolei moe prowadzi do
zaniedbywania
obowizkw
rodzinnych
czy
zawodowych. Moe to take by niech do
wykonywania tego, co jest naszym obowizkiem,
a w zamian oddawanie si tym zajciom, ktre nam
sprawiaj przyjemno, przy czym niekoniecznie s
wanie tym, czym powinnimy si zajmowa w danej
chwili. Tych dziedzin do porzdkowania moe by wiele.
Wane, aby kady z nas pomyla nad tym i wybra to,
nad czym w tym czasie chciaby popracowa, po to, aby
ycie stao si lepsze, pikniejsze, a przez to rwnie
cenniejsze, bardziej ofiarne.
W rod Popielcow wszystkich obowizuje
POST CISY,
polegajcy na powstrzymaniu si od potraw misnych
oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia moemy zje
trzy posiki, ale tylko jeden z nich do syta.
Wstrzemiliwo od potraw misnych obowizuje
wszystkich od 14 roku ycia, bez grnej granicy wieku,
natomiast post ilociowy obowizuje od 18 do 60 roku
ycia. Jednak Koci zachca, aby w praktyk postu
wprowadza take tych, ktrzy w sensie cisym nie s do
niego zobowizani. Pamitajmy te, e Wielki Post jest
tak zwanym czasem zakazanym dla wszelkich
hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy si
te w tym witym okresie pokuty od picia napojw
alkoholowych.
W tym dniu biuro parafialne bdzie zamknite.

OGLNA: Abymy opiekowali si wiatem


stworzonym, ktry otrzymalimy jako
bezinteresowny dar, eby go pielgnowa
i chroni dla przyszych pokole.
MISYJNA: Aby wzrastay szanse na dialog
i spotkanie wiary chrzecijaskiej i ludw Azji.
WSPOMNIENIE MATKI BOEJ Z LOURDES
W czwartek 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie
Najwitszej Maryi Panny z Lourdes. Dokadnie tego
dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogoszeniu dogmatu o
Niepokalanym Poczciu, Matka Najwitsza objawia si
Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte
wydarzenia upamitnia znana pie Po grach,
dolinach. Podczas osiemnastu spotka z Bernadet
Maryja wzywaa do modlitwy oraz pokuty i prosia, aby
na miejscu objawie zosta zbudowany koci. Tak si
te stao. Lourdes zasyno z licznych nawrce
i uzdrowie, stajc si w krtkim czasie centrum kultu
maryjnego we Francji. Dzi do Lourdes przybywaj
chorzy i zdrowi pielgrzymi z caego wiata. wito Matki
Boej z Lourdes czymy z obchodami wiatowego Dnia
Chorych. Mamy wic szczegln okazj do pogbienia
wraliwoci, refleksji i czynnego dziaania wobec
cierpicych i chorych, osamotnionych, dla tych, ktrych
mamy blisko siebie i dla tych,
ktrych nie znamy. wiat
potrzebuje wielu dobrych
Samarytan. W naszym kociele
Msz w. z namaszczeniem
chorych bdziemy sprawowa
w tym dniu o godz. 9:00am
i 7:00pm. Serdecznie prosimy
o pomoc wszystkim chorym,
seniorom i niepenosprawnym
w dotarciu do naszej wityni!
SAKRAMENT BIERZMOWANIA ODBDZIE SI
W NIEDZIEL 22 MAJA 2016 O GODZ. 3:00PM
SPOTKANIE KOA SENIORW
Zota Ra
odbdzie si we wtorek 9 lutego o godz. 10:00
rano Msza w. i spotkanie w sali w. Jana
Pawa II. Solenizantw miesica stycznia
i lutego prosimy o przyniesienie ciasta na deser.
MSZA POGRZEBOWA
W minionym tygodniu z naszej wsplnoty odeszli
do wiecznoci: p. Karol Korkiewicz i Adam
Orkwiszewski. Polemy ich miosierdziu
Boemu: Wieczny odpoczynek racz im da Panie.
II TACA
W nastpnym tygodniu bdzie II taca diecezjalna na
At to the Church in Easter Europe. .

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE PRZED FESTIWALEM


Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji
parafialnych na spotkanie w sprawie organizacji
Festiwalu Parafialnego. Zebranie odbdzie si
w poniedziaek 8 lutego o godz. 8:00 wieczorem w sali
pod plebani.
KAWIARENKA NA POKRYCIE KOSZTW
LECZENIA DLA RENATY
21 lutego przyjaciele pani Renaty Patkolo zmagajcej si
z chorob organizuj kawiarenk, by wspomc pokrycie
kosztw jej leczenia. Zapraszamy i prosimy o hojne
wsparcie.
WALENTYNKI
W niedziel
14 lutego w przedsionku kocioa,
po wszystkich Mszach witych modzie udajca si na
DM do Krakowa bdzie sprzedawa re symbolizujce
mio. Zachcamy do zakupu r osobom ktre bardzo
kochamy.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski,
Julia Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko,
Maria Roek, Helena Salbut, Izabella, Pawe,
Dorota Kuniec, Helena Kimler, Franciszka
Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward
Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka,
Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W,
Marek N, Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella
Lenart, Jadwiga Kondracka, Wodzimierz
Rzepka, Stanisawa Mandziuk, Morgan
Czerwiski, Jan, Maria Krok
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

NIEDZIELNY OBIAD
W niedziel 28 lutego w sali w. Jana Pawa II bdzie
mona zakupi obiad przygotowany przez modzie
udajc si na spotkanie z papieem do Krakowa.
Zachcamy do kupna obiadu i yczymy smacznego.
REKOLEKCJE
WYJAZDOWE W
NURCIE LECTIO
DIVINA
PT: OJCZE NASZ.
Jeli czujesz, e Bg Ci
zaprasza, aby u pocztku
Wielkiego Postu mg
zgbi modlitw, ktrej
nauczy nas Jezus do naszego Ojca to nie wahaj si, ale
we udzia w Rekolekcjach, ktre odbd si w dniach 26
-28 lutego 2016 w domu Rekolekcyjnym Sistr Felicjanek
w Holy MI. Rekolekcje bd odbywa si w klimacie
pustyni, czasu milczenia, osobistej modlitwy i adoracji.
Konieczna jest rezerwacja miejsca i wpata $135.00 za
noclegi i posiki. Zapisu mona dokona w biurze
parafialnym lub w zakrystii. Dojazd indywidualnie.
KAWIARENKA
W niedziel 31 stycznia kawiarenk
przygotowali rodzice wraz z modzie
przygotowujc si do Sakramentu
Bierzmowania: pastwo Suchocki,
Strzelczyk, Rogowski, Huk. Dochd
wynis 793.00. Bg zapa.
SPOTKANIE DLA RODZICW DZIECI
I KOMUNII
W najblisz niedziel 14 lutego w czasie Mszy
w. o godz. 11:15am bdzie powicenie wiec
dla dzieci I Komunii w. a po Mszy w.
odbdzie si spotkania dla rodzicw.

02.07 02.14
rodzina
Filip

02.14 - 02.21
rodzina
Orzol

PIELGRZYMKA LADAMI
OJCA WITEGO JANA
PAWA II
DO POLSKI I WOCH
Zapraszamy na pielgrzymk
ladami w. Jana Pawa II do
Polski i Woch w dniach 27
czerwca - 11 lipca 2016. W programie: Wadowice,
Krakw, agiewniki, Czstochowa, Zakopane, Aushwitz,
Warszawa oraz Padwa, Asy, Watykan, Rzym. Zgoszenia
i informacje 248 707-0577 lub 248 396-1370.
Pielgrzymka pod duchowym przewodnictwem
ks. Proboszcza Andrzeja Malejaka. Koszt Pielgrzymki
$3,550.00. Szczegowe informacje na stronie
internetowej parafii.

KALENDARIUM PARAFII

9 luty - Zota Ra
10 luty - roda Popielcowa
14 luty - Spotkanie dla rodzicw I Komunii w.
20 luty - Nauka przed Chrztem dla rodzicw
i chrzestnych
21 luty - Spotkanie dla rodzicw i modziey
Bierzmowanej
26-28 luty - Rekolekcje wyjazdowe Ojcze nasz

PARAFIA
PARAFIAMATKI
MATKIBOEJ
BOEJCZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS

55

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy-Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778