You are on page 1of 28

Week 5 donderdag 4 februari 2016

.nl

pagina 21

Stichting Mooi Bolwerk


ziet nog kansen
pagina 3

Kunstenaars in Gouda
pagina 17
Kunstpuntgouda am

Wij geven

Beweeg je licha
op muziek

Vertel hiermee verhalen


en breng emoties over.
Kortom: dans! Doe mee
aan onze cursussen

DANS OP WOENSDAG
www.kunstpuntgouda.nl

(ANZEWEG'OUDAs 

DE BOUW GAAT N VAN START!


ONTDEK WONEN IN ONE OF A KIND
CENTRAAL EN LUXE WONEN OP LOOPAFSTAND VAN HET CENTRUM VAN GOUDA

OPEN DAG
ZATERDAG 13 FEBRUARI
VAN 12.00 TOT 14.00 UUR
IN DE RONSSEHOF,
RONSSEWEG 410 GOUDA

Lekker luxe wonen op loopafstand van het centrum van Gouda.


Ontdek One of a Kind: een nieuw appartementengebouw
aan de Ronsseweg met 33 schitterende appartementen.
Hiervandaan wandel je via de spoortunnel zo het gezellige centrum
van Gouda in. Ook het station bevindt zich op loopafstand.

4-kamerappartementen
4 penthouses
woonoppervlaktes van 104 tot 133 m
een grote buitenruimte
eigen parkeerplaats in de parkeergarage
compleet inclusief keuken en luxe
afgewerkte badkamer
diverse indelingsvoorstellen van de bekende
interieurontwerper Bertram Beerbaum

PRIJZEN VANAF 235.000,- V.O.N.

ONE OF A KIND
VERKOOPINFORMATIE:

woneninoneofakind.nl

T. 0182 - 51 14 24
info@alphamakelaardij.nl

WEEK VAN GOUDA

Stichting Mooi Bolwerk ziet nog kansen

Nieuwe randweg
naar A12 open

Het Pauzelandschap met de


bij behorende betonnen koe moet
per 1 april van het Bolwerk zijn
verdwenen om ruimte te maken
voor het een appartementencomplex dat wordt gebouwd door
Holland Property Group. Voor
Stichting Mooi Bolwerk, die pleit
voor het openhouden van het terrein of tenminste een gebouw dat
voldoet aan de menselijke maat,
is dit nog geen reden om bij de
pakken neer te zitten.

Gouwenaars die naar de A12


willen, kunnen sinds afgelopen
weekend gebruik maken van
de
nieuwe
randweg
rond
Reeuwijk. Op zaterdag 30 januari
werd de weg officieel in gebruik
genomen met een Openingsrun,
waaraan 400 sportievelingen deelnamen. De randweg is, inclusief
de rotonde, zon 4,3 kilometer
lang. De weg loopt van de hoek
Zoutmansweg/Edisonstraat over
de Westkade tussen GoudaPlaswijck en het bedrijventerrein Zoutman naar de A12. De
nieuwe randweg heeft ruim zeventien miljoen euro gekost,
waarvan de provincie 3,6 miljoen
heeft bijgelegd.

Wij zouden
graag meer
steun van de
gemeente
hebben
Absoluut niet, zegt Chris
Bellekom. Er moet nog zoveel

gebeuren voordat de eerste paal


de grond in kan. Voordat dit
gebeurt, is het zeker september.
Wij hebben dus nog alle tijd
om te kijken welke mogelijkheden er nog zijn om het plan
tegen te houden. Stichting Mooi
Bolwerk gebruikt de komende
tijd om zich te bezinnen. Wij
zouden graag meer steun van de

gemeente hebben, zegt Chris


Bellekom. Zeker een derde van
de grond is nog in handen van
de gemeente. Het is dus niet
zo dat de gemeente niets meer
kan doen. In antwoord op bezwaren van Mooi Bolwerk heeft
het college eerder laten weten
dat de oorspronkelijke plannen
van HPG gewoon kunnen door-

gaan. Die plannen bestaan uit de


bouw van dertien grote binnenstadsappartementen.
Stichting
Mooi Bolwerk vindt, dat als er
toch gebouwd moet worden, de
menselijke maat in acht moet
worden genomen. Geen flat die
het hele bouwterrein vult, maar
een kleinschaliger project dat nog
ruimte overlaat.

Vaker tijdelijke in plaats van vaste beveiligingscameras


Het college wil de komende tijd
het aantal vaste beveiligingscameras terugbrengen, en meer
inzetten op de plaatsing van
tijdelijke cameras als de veiligheidssituatie daartoe aanleiding
geeft. Afgelopen jaar is dat al

gebeurd bij problemen in de


wijken Kort Haarlem en Goverwelle.

Sinds 2004 is cameratoezicht


onderdeel van het straatbeeld
van Gouda. Op dit moment zijn

er 97 cameras, waarvan er 36 in
de binnenstad staan, verder
zijn de cameras te vinden in
bijvoorbeeld de wijken Oosterwei en Korte Akkeren en bij de
winkelcentra in Goverwelle en
Bloemendaal. Gemiddeld worden
er zestig incidenten per maand
geregistreerd vanuit cameratoezicht. Het merendeel daarvan
betreft overlast door dronkenschap en overlast door jeugd. De
meeste incidenten (71 procent)
worden gesignaleerd in het
centrum en in het weekend. In
Gouda worden de livebeelden
niet continue gevolgd. Er wordt
wel 24 uur per dag, zeven dagen
per week, opgenomen. Zonodig
kunnen de beelden nog worden

teruggekeken. Het college is van


plan om op het moment dat de
cameras aan het eind van hun
levensduur zijn, kritisch te kijken
of ze vervangen moeten worden.
Burgemeester Schoenmaker benadrukte tijdens een persgesprek
op 27 januari dat de veiligheid
in de stad niet in het geding mag
zijn. De techniek van de cameras
is sterk verbeterd en onderzocht
wordt dan ook of met n camera
niet een gebied kan worden
bestreken waar voorheen twee
cameras nodig waren. Het plan is
om in de loop van dit jaar vijf tot
tien cameras minder in te zetten
en meer in te zetten op tijdelijke
cameras.

Kerken en moskeen
weer om tafel
Vertegenwoordigers van de Raad
van Kerken en de drie moskeen
in Gouda gaan morgen samen om
de tafel om activiteiten te bedenken die leiden tot meer wederzijds begrip tussen bewoners van
Gouda. Dat zegt initiatiefnemer
Rachid
Karkache,
gemeenteraadslid voor Gouda Positief. In
het verleden bestond een dergelijk overleg al, maar dat is in de
loop van de jaren uiteen gevallen.
Rachid Karkache wil dit weer oppakken, in een poging om de
bevolkingsgroepen te helpen
niet meer langs elkaar heen te
leven. En om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. In het
belang van de stad en van onze
kinderen. Hij denkt aan het
organiseren van avonden over
themas als tolerantie en normen
en waarden. Of het stimuleren
dat mensen bij elkaar op bezoek
gaan.

Gemiddeld worden er zestig incidenten per maand geregistreerd vanuit


cameratoezicht.

De Halm vlokken

Burgemeester doet aangifte van bedreiging

In de fietstunnel werden verder


ook teksten gevonden als Eigen
volk eerst en Geen azc in Gouda.
Ook zijn daarbij hakenkruisen
gevonden. De graffiti is zo snel
mogelijk verwijderd. Uitingen

op deze wijze tekenen een gebrek


aan fatsoen en respect. Ga dialoog
aan als je het niet eens bent,
twitterde de burgemeester zaterdag als reactie op de teksten. Het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil 500 asielzoekers (voor tien jaar) opvangen
in de voormalige Prins Willem
Alexander-kazerne in Gouda. Het
bewonersplatform Gouda Noord
overhandigde gisteren het college
zeven punten waarmee volgens
de bewoners rekening moet worden gehouden bij de komst van
de asielzoekers naar Gouda. De
bewoners vragen onder meer om
een gefaseerde opvang, dus niet
alle 500 vluchtelingen ineens.

o.a. spelt-, haver-, rogge-, gerst

Van haver
tot gort

D biologische
specialist
van de regio.

rijk aan vezels, eiwitten, onverzadigde


vetzuren - biologisch en onbewerkt

500g
1,79 - 2,85

nu 2 voor 3,-

NatuurwinkelGouda

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Natuurwinkel Gouda
Lange Groenendaal 99
2801 LS Gouda
0182 - 513 260
www.natuurwinkel.nl

Openingstijden
Ma t/m wo: 08.30 - 18.00
Do-vr:
08.30 - 19.00
08.30 - 18.00
Za:
Zo:
gesloten

Deze actie is geldig tot en met 13 februari 2016 en zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Burgemeester
Milo
Schoenmaker heeft aangifte gedaan
van bedreiging tegen hem in
verband met de komst van een
asiel zoekerscentrum. Aanleiding
waren de teksten die zaterdag stonden geschreven op de
muur van de fi etstunnel onder
het spoor bij de Willenskade in
de wijk Goverwelle. Daar stond
onder meer: Dood aan Milo
Schoenmaker.

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

17

19.00u
22.00u

FEBRUARI

2016

Witte Hof
Hoogstraat 152
Haastrecht
Heb je trouwplannen of ken je iemand die gaat trouwen?

Kapsalon Curious Scissors Bloemwerk Passie & Bloem Nagelstudio


Naillusion
Visagist Kristel Bossard Visagie Juwelen Juwelier Reijersen
Auto Kool trouwautos en limousines Kaarten Bloom09 & MetINKT
Taarten Echt leuk
Fotogra e Els fotografie
Dans Tanja & Celine
Wedding Dance
Honeymoon Suzanne Boekee-Vos Travel Counsellor
Muziek Big Mouse Productions Film JB filmproducties Aankleding De
Goudse Feestwinkel Photobooth Jolly Photobooth Pakken Bij Martijn
Drank Wijnhandel van Welie
Personal training Gezond Gouds
Bruidsjurk Bruid&Zo
Locatie Het Witte Hof

Een bruidsbeurs door lokale enthousiaste ondernemers!

www.facebook
.com/pages/
MrMrswedding-event

WEEK VAN GOUDA

SchuldHulpMaatjesproject
viert eerste lustrum
De vereniging SchuldHulpMaatje
bestaat vijf jaar. Dat is ocieel
gevierd in Leiden, samen met
Koningin Mxima. Ook in Gouda
zijn vrijwilligers actief namens
SchuldHulpMaatje. Wat doen zij
precies? Een gesprek met Mirjam
van Esschoten van de Stichting Christelijke Hulpverlening
t Swanenburghshofje (SCH), die
zich hiermee bezighoudt.

Een combinatie van werkloosheid, echtscheiding, huis onder


water en overbesteding kan leiden
tot schulden, vertelt Mirjam. In
veel gevallen zijn mensen prima
in staat om dit zelf op te lossen.
Maar niet iedereen kan goed
budgetteren. En niet iedereen is
in staat in een stressvolle situatie
de juiste beslissingen te nemen.

Niet iedereen
kan goed
budgetteren
SCH voert sinds 2012 in Gouda
het
SchuldHulpMaatjesproject
uit. Mirjam vertelt dat er in 2013
47 aanvragen in behandeling

Mirjam van Esschoten

zijn genomen; in 2015 waren dat


er 78. De meeste aanmeldingen
lopen via professionele hulpverlening (zoals sociale wijkteams,
huisartsen, GGD). Daarnaast
komen er aanmeldingen binnen
via de diaconie van de kerken,
of vinden mensen zelf hun weg
naar de SCH. Mirjam van Esschoten doet de intake. Als aanvragers in aanmerking komen voor
het project, worden zij gekoppeld aan een SchuldHulpMaatje.
Samen met de clint maakt die

een actueel overzicht van de inkomsten, uitgaven en schulden.


Samen ordenen ze de administratie en het SchuldHulpMaatje
coacht de clint zodat deze zelf
aan de slag gaat met het oplossen van de problemen. Zonodig
worden clinten begeleid bij de
aanmelding voor een schuldsaneringstraject bij de gemeente.
Bijzonder is dat de SchuldHulpMaatjes vrijwilligers zijn. Alle vrijwilligers worden getraind door de
landelijke organisatie en dienen

een verklaring omtrent gedrag


in te leveren. Op dit moment
zijn er ongeveer twintig gecertificeerde SchuldHulpMaatjes in
Gouda en Waddinxveen. Wie
hulp nodig heeft of wie SchuldHulpMaatje wil worden, kan
voor meer informatie kijken op
schuldhulpmaatje.nl of op de site
van de SCH, swanenburghshofje.
nl. Mailen of bellen met SCH kan
ook info@swanenburghshofje.nl
of 0182 525 925.

Zorgplatform Wijzelf gaat in Gouda van start


De Coperatie Wijzelf Gouwestreek vindt dat mensen die zelf
hun zorg of hulp willen regelen,
dit eenvoudig moeten kunnen
doen. Daarom start men een
online platform waar mensen
zelf hulp kunnen vragen of hulp
kunnen aanbieden. Donderdag
11 februari geeft wethouder Laura

Werger het officile startsein


voor dit platform. Dat gebeurt
om 20.00 uur in verpleeghuis de
Hanepraij aan de Fluwelensingel
110. Het doel van Wijzelf Zorgcoperatie is praktische zorg in
en om huis bereikbaar en betaalbaar te maken. Op het platform
is zowel vrijwillige als betaalde

zorg te vinden. Mensen kunnen


hier terecht als ze bijvoorbeeld
zoeken
naar
huishoudelijke
hulp, iemand voor persoonlijke
verzorging, hulp bij het klussen
in de tuin of in huis. Belangstellenden kunnen zich ook aanbieden om de hulp te geven. Zij

vragen daar al dan niet een uurtarief voor. Als er een match is,
betalen hulpvrager en hulpgever
het zorgplatform een abonnementsprijs van 25 euro per jaar
(vrijwilligers betalen vijf euro).
Kijk voor meer informatie op
gouwestreek.wijzelf.nl.

Gouda
Goed voor elkaar
Burennetwerk Gouda

Burennetwerk Gouda, dat in


februari 2014 werd opgericht,
is op 28 januari een stichting
geworden. Het platform, dat uit
uitsluitend vrijwilligers bestaat,
zoekt en brengt mensen in
contact met vrijwilligers die in
de buurt wonen en graag iets
voor hun medemens willen betekenen. Zij bieden een helpende
hand bij dagelijkse bezigheden.
Tot nog toe zijn er 488 hulpvragen binnengekomen. Daarvan
zijn er 294 hulpvragen succesvol
aan een vrijwilliger gekoppeld.
Bijvoorbeeld een vrijwilliger die
een oudere dame n keer in de
twee weken bezoekt, of een vrijwilliger die wekelijks de boodschappen voor iemand doet, of
een vrijwilliger die n keer in
de twee weken met iemand gaat
wandelen. Omdat de hulpvragen
sinds januari 2015 toenemen, is
men op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk voor meer informatie
op http://burennetwerkgouda.nl/
of www.facebook.com/BurennetwerkGouda
Verwendag bij borstkanker

Speciaal voor vrouwen die borstkanker hebben (gehad) is er op


dinsdag 9 februari van 10.00 tot
1530 uur een Puur Vrouw-zijn
dag. Dit is een initiatief van vrijwilligers die vinden dat deze
bijzondere doelgroep in het
zonnetje gezet moet worden. De
vrijwilligers bieden de vrouwen
creatieve workshops aan, er is
een mogelijkheid tot coaching,
deelnemers kunnen zich laten
verwennen in de beauty en wellness hoek en er zal een lekkere
lunch zijn. Het event, dat wordt
gehouden aan de Lage Gouwe
204, is gratis. Aanmelden kan via
www.puurvrouwzijn.nl of via de
mail: behold@live.nl.

Meld gevaarlijke verkeerssituaties in Gouda

Aanrijding op het Albert Plesmanplein (foto Mart Geurts).

Dagelijks passeert veel verkeer de


Goudse wegen en kruispunten.
Dagelijks gebeuren er ook (bijna)
ongelukken. Wat is volgens u een
gevaarlijke weg of een onoverzichtelijke kruising? Waar heeft u
veel (bijna)ongelukken zien gebeuren? Meld het ons. Wij gaan er

in de Krant van Gouda aandacht


aan besteden. Mail ons welke
verkeerssituatie volgens u gevaarlijk is en waarom. Dat kan via
info@dekrantvangouda.nl, onder
vermelding
van
Gevaarlijke
verkeerssituatie.

De Specialist voor uw:

. Kunstgebit . Klikgebit . Frameprothese . Plaatje


. Reparaties en onderhoud aan uw gebitsprothese
. Vrijblijvend advies
. Vergoeding van alle verzekeraars mogelijk
. Voldoende gratis parkeergelegenheid
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht
T 0182 516492 M 06 13573215 E info@tppvdheuvel.nl I www.tppvdheuvel.nl

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

6
www.uwtopslijter.nl

Superactie! 14

Kilo
98

Super malse

19

15.98

Verse lange
varkenshaas

Let op! 2 Kilo

10.-

Kilo 3.98

10.-

Kilo 3.98
Let op! 3 Kilo

Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek,


achterham, grillworst en diverse
andere soorten!

12.98

Let op! 100 gram

Superactie!
Schoongemaakte varkens kophaasjes
kilo 6.98 Ook voor de horeca

diverse stukjes worst


vanaf 250 gram aan het stuk

2,49

Kilo
98

of kersverse kipdijenvlees zonder been

Vers gedraaid gehakt

Verse worst heerlijk gekruid

Rundergehakt of
Half om Half gehakt

5.98

Kilo 3.98
Let op! 3 kilo

5x 100 gram

9.98

Verse grillkip

Van ons heerlijke weidevlees

Kilo

Runder riblappen, sucadelappen,


hachee vlees en goulashvlees

2.98

Voor een heerlijke erwtensoep


Verse hamschijven of dikbevleesde
vleeskrabben Kilo 4.98 3 kilo 10.Verse rookworst per stuk 2.98

VAN DORP

SONNEMA
Berenburg

19,99

SCHROBBELR
Kruidenlikeur

8,99
70 cl

ESBAERG FIREBALL
Vodka
Cinnamon
Whisky

11,99

7,99

100 cl

75 cl

Valentijnstip!

6 HALEN
4 BETALEN

[= per fles voor 4,66]

LS

+ 2 TOPZEGE

Goblet

Jonge
Graanjenever

Valentijnstip!

11.99
100 cl

Carnavalstip!
+ Partybril

GRAND MARNIER
Sinaasappellikeur

DE KUYPER
Dropshot
Hotshot
Bigshot

BERENTZEN
Apfelkorn

BELLUSSI
PROSECCO
Vino Frizzante

wk 05-06
Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen geldig van 01-02-2016 t/m 14-02-2016

9.98

Superactie!

2.98

Kilo
98

5.-

Rundergehakt of
half om half gehakt

DUJARDIN
Vieux

Carnavalstip!

Old Waddinxveen Kilo 7.98


Goudse jong belegen kilo 4.98

Kiplevers

Vers voor u gedraaid

bij 2 kruikjes
1 steek kado

Kaas van het mes

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

Superactie!

75 cl. Per fles 6,99

10.-

Rundercarpaccio

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

3 stuks

70 cl

29.98

Kipwings

Kilo

12,99

Runder ossenhaas of tournedos


van de dikbil kilo

Kipkluifjes

3.98

100 cl

Comt Tolosan IGP, Frankrijk


Malbec
E CL S E
Sauvignon Blanc
BIJ TOPSLIJTER
Gamay Ros

Vers Rundvlees

Malse Hollandse kip

Kipdrumsticks
Kilo
| Let op! 3 kilo

11,99

35 cl

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Heerlijk vers gemaakt

2 kilo 8.-

7,99

Carnavalstip!

Kersverse malse Hollandse kipfilet

Kilo

100 cl

70 cl

ossenworst, kookworst, leverworst,


boerenmetworst, grillworst naturel en kaas

Superactie!

Kilo

11,99

100 cl

Carmelle

Carnavalstip!

Voor een gezellig avondje

Let op! 4 + 4 GRATIS

2.49

11,99

Vleeswarenpakket Uit eigen grill

Slavinken, winterburgers, cordon bleu,


schnitzels, tartaartjes, baconburgers

Verse kippenpoten
Kilo
| Let op! 3 kilo

TopVoordeel

1.29

Gegrilde rosbief, gegrilde fricandeau en


boeren achterham samen 300 gram 3.59

Lekker makkelijk

Kilo 4.98

Voor een goed advies en


persoonlijke service bent u bij
w topSlijter Drankenservice Gouda
aan het juiste adres!

10.-

Vers gesneden vleeswaren

10.-

Kilo

10.-

Kilo 5.98

Hamlappen

Verse spareribs
2 kilo

Let op! 3 Kilo

Let op! 3 Kilo

6.98 LET OP! 2 kilo 10.-

10.-

Kilo 3.98

Fricandeau

ie!
peractkipshoarma
SuVersgemaakt
heerlijk gekruid

5.98

Willem en Marialaan 22
Gouda
T 0182-580499

Speklappen
zonder zwoerd

Runderkogelbiefstuk
Supermals
Kilo

kilo

Halskarbonade Kilo
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo
Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk

Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)


Onbeslist uw biefstukspecialist

kilo

Drankenservice Gouda

3.98

2 Kilo

paarden kogelbiefstukken

Beste varkensvlees van NL

Kilo
98

2 kilo

15

2 voor

2 voor

(Cars jeans booster


normaal 44,95 p.s.)

(Cars jeans
overige modellen
59,95 p.s.)

80,- 100,-

Wist u dat het vanaf Den Haag en


Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?

3 Kilo

10.-

Middenmolenplein 86, Winkelcentrum Goverwelle, Gouda


Gouweplein 44, Waddinxveen
Deze actie is niet geldig i.c.m. andere acties.

Slagerijen

list!

Brederolaan 11 Waddinxveen Uw Gourmet-specia


Tel. 0182 - 63 61 79 Pin aanwezig Gratis parkeren.

Let op! Vaste lage prijzen!


Deze reclames zijn iedere week geldig!

7
TE BELA
EN

GB
G

N
GE
N

GEM
E

GEMEENTE & POLITIEK

G OUD A

Winkelvisie?
Op 29 april 2015 is door de SGP
met anderen een motie ingediend
die het college opdroeg om in de
eerste helft van 2016 te komen
met een Winkelvisie. Voordat
deze visie tot stand komt, zou de
raad eerst van gedachten moeten
wisselen met experts op het gebied
van het (nieuwe) winkelen,
detailhandel etc. Deze expertmeeting is nog niet geweest maar
we verwachten deze binnenkort.
De gedachte achter deze motie is
dat we na de crisis in een andere
economische
werkelijkheid
terecht zijn gekomen. Trouw aan

Krant van Gouda 28 januari 2016

Vraag van Groen Links aan SGP:


De SGP pleit regelmatig voor bezuinigen op de Goudse Schouwburg, een van de beste theaters
van Nederland. Denkt de SGP

#politiekspreekt
een vaste winkel bestaat bijna
niet meer. Via internet kan men
voor een paar euro minder hetzelfde product kopen. De fysieke
winkels worden gebruikt om de
producten te bekijken, advies te
vragen, maar niet om te kopen
(showrooming). Faillissementen
vinden mede hierin hun oorzaak.
Gevolg lege winkelpanden en dito
winkelstraten. Dit alles vraagt om
een nieuwe visie op het winkelen,
maar ook op de bestemmingsplannen.
Welke rol ziet de SGP hierbij voor
de gemeente? Allereerst zouden

niet dat de schouwburg een waardevolle plek is voor Gouwenaars


van jong tot oud om geinspireerd
te raken door en te leren van
cultuur?
Antwoord SGP:
De SGP is het met GroenLinks eens

voor extra personeelskosten,


energiekosten, beveiligingskosten
etc. Als deze kosten niet gedekt
worden door extra opbrengsten
zal dit achteruitgang van de
onderneming betekenen.

Trouw aan een


vaste winkel
bestaat bijna
niet meer

wij graag zien dat er via een onderzoek objectief wordt vastgesteld
wat het effect van de verruiming
van de koopzondagen is geweest
op het aantal faillissementen.
Verlengde openingstijden zorgen

dat de schouwburg een plaats


kan zijn waar Gouwenaars zich
kunnen laten inspireren door
cultuur en kunst. Maar dat hoeft
niet met gemeenschapsgeld. Als
beste schouwburg i.c.m. de cinema
moet men in staat zijn om financieel onafhankelijk te zijn. Het is

Gesteld dat uit het onderzoek


blijkt dat bovenstaande inderdaad
bijdraagt aan lagere rendementen
voor de ondernemers door toenemende kosten, dan is de SGP
van mening dat de gemeente haar
rol moet pakken en de moed
moet hebben om terug te komen
op het besluit om de winkeltijden
te verruimen. We zijn benieuwd!

een commercile organisatie en


heeft alle tools om dit optimaal uit
te buiten. Lukt dat niet dan moet
men het business-concept aanpassen om zo voldoende financile middelen te genereren.

Praat mee via twitter!

vraag aan D66


De eerste twee uur gratis
parkeren voor bezoekers
van Gouda kan bijdragen
aan de toename van het
aantal bezoekers. Dit blijkt
in plaatsen waar dit recent
is ingevoerd. Is D66 bereid
om hier samen met de
ondernemers over na
te denken?

Arjan
Versteeg
SGP

Column
Beatrijs Lubbers

Gemeentelijk nieuws
Huishoudelijke Hulp Toelage
voor extra zorg
Goudse mantelzorgers, 75-plussers en mensen die extra huishoudelijk hulp nodig hebben
naast de hulp die ze al krijgen,
kunnen gebruik maken van de
Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT).

Het kabinet heeft hiervoor in


2015 en 2016 extra budget beschikbaar gesteld. De gemeente
heeft hierover afspraken gemaakt
met twee aanbieders van huishoudelijke hulp. Op die manier
wil de gemeente werken aan het
behoud van de werkgelegenheid
binnen de sector huishoudelijke
hulp. Ook wil de gemeente ervoor
zorgen dat de aanbieders zich
meer kunnen ontwikkelen op de
particuliere markt en het goedkoop zwart inkopen van huis-

houdelijke hulp ontmoedigen.


Daarnaast is het belangrijk
om mantezorgers te ontlasten,
zodat zij meer ruimte hebben
om andere ondersteuningstaken
op te pakken. Wie gebruik wil
maken van deze regeling, kan zich
melden bij Agathos Thuiszorg of
Vierstroom Hulp thuis. De hulpvrager spreekt af hoeveel extra
uren hij wil inkopen en wanneer
hij die wil inzetten. De aanbieder
brengt de kosten van vijf euro per
uur bij de hulpvrager in rekening.
De rest wordt door de gemeente
aangevuld. De gemeente heeft
slechts een beperkt budget voor
deze toelage. Wie meer wil weten,
kan contact opnemen met n van
de aanbieders: Vierstroom Hulp
Thuis (088 400 32 00) of Agathos
Thuiszorg (010 264 07 77).

Anders wonen?
Een van de ideen in de prijsvraag voor het beste zorgidee,
georganiseerd door de ChristenUnie kwam van Arie Jan van de
Wetering. Anders wonen: een
woongemeenschap
met
verschillende huishoudens en verschillende generaties onder n
dak. Jong en oud kunnen elkaar
ondersteunen en van elkaar leren.
Een druk jong gezin heeft enkele
oppastantes en ooms bij de hand,
ouderen hebben nuttige taken en
voelen zich niet afgedankt. Maar
er zijn ook wat handige handjes in de buurt als er een klusje
geklaard moet worden of als er
enige zorg nodig is. Voor kleine
kinderen is het ook heerlijk als er
naast de ouders andere volwassenen zijn bij wie ze gemakkelijk
terecht kunnen. En in de gemeenschappelijke huiskamer kun je

s morgens een van de kranten


lezen bij een kopje koffie en het is
ook nog goedkoper dan ieder een
eigen abonnement.

Het individualisme is over


zijn hoogtepunt
heen
Ieder huishouden zijn eigen
ruimte en daarnaast enkele ruimtes voor algemeen gebruik, zoals
een huiskamer, de wasmachineruimte, een logeerkamer, de tuin
en berging. En natuurlijk enkele
(elektrische) autos, maar minder
dan voor ieder huishouden apart.

Het idee is niet nieuw, in de jaren


zeventig van de vorige eeuw waren
er pioniers met Centraal Wonen
projecten. Door anderen met
argusogen bekeken, vooroordelen
over communes en vrije seks
vierden hoogtij. Voor de initiatiefnemers destijds was het roeien
tegen de stroom in. Alleen de echte
volhouders slaagden er na vele
jaren in een project te realiseren.
Maar nu zou het zomaar anders
kunnen zijn. Er is veel leegstand,
de zorg staat op zijn kop door de
bezuinigingen, het individualisme is over zijn hoogtepunt heen,
duurzaamheid is een belangrijke
waarde geworden en de bouwwereld is drastisch aan het veranderen. Welke projectontwikkelaar durft? Arie Jan zorgt wel voor
de mensen. Ik doe graag mee. Een
alternatief voor het Bolwerk?

De tuin komt tot leven!


Het voorjaar is al in aantocht.
Maak daarom tijdig een afspraak voor tuinonderhoud.

Vacatures Ledenraad
Wilt u de leden van Rabobank Gouwestreek vertegenwoordigen richting de bank en
weloverwogen besluiten nemen over de besteding van gelden uit het Coperatief Dividend
Fonds, dan zijn wij opzoek naar u!
Onze directie gaat graag in gesprek met onze bijna 28.000 leden. Omdat het niet mogelijk is
om alle leden persoonlijk te spreken, vormt een actieve groep van 35 leden de spil tussen de
leden en de directie van de bank. De ledenraad spreekt vijfmaal per jaar met de directie en
geeft invulling aan de ledenzeggenschap die onze organisatie zo onderscheidend maakt.
Op dit moment zijn er vacatures binnen onze ledenraad. Daarom zijn wij op zoek naar leden die
zich willen inzetten, meedenken en meepraten over zaken zoals de lokale maatschappelijke
betrokkenheid van en de dienstverlening door Rabobank Gouwestreek. Een belangrijke taak
van de ledenraad is de toekenning van gelden uit het Coperatief Dividend Fonds aan
projecten van verenigingen of stichtingen.
Bent u genteresseerd? Reageer dan door een cv met korte motivatie te mailen naar:

Denkt u met ons mee?

communicatie.gouwestreek@rabobank.nl. Bel voor meer informatie met Ingrid de Galan of


Corwine Voordendag: (0182) 69 58 40.

Vacatures Ledenraad

www.rabobank.nl/gouwestreek
Een aandeel in elkaar

Bij Wout van Galen


voor elk wat wils!
Van
3.500,tot
7.000,-

Wout van Galen Keukens in Gouda levert de


SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
7.000,tot
9.000,-

Van
9.000,tot
15.000,-

Bij ons krijgt


u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.

Vanaf
15.000,Nieuw in ons assortiment:

SIMA Keukens
Huiscollectie!

Een prachtige nieuwe lijn met


zeer betaalbare topkwaliteit keukens.

3"".t7+(06%"tt88880657"/("-&//-

Samen de buurt opfleuren


Buurtbewoners die hun straat willen opfrissen kunnen op 19 maart deelnemen aan de
Landelijke Opschoondag. Hiervoor kan men
zich nog tot 19 februari aanmelden.

Het is de bedoeling dat mensen die dag


samen met buren, klasgenoten, collegas of
als vereniging de handen uit de mouwen
steken. Samen bedenken ze een actie om de
buurt er fleuriger en fraaier te laten uitzien.
Schoonmaakteams krijgen van de gemeente
een Opschoonpakket cadeau. Dat pakket
bestaat uit vijf zwerfvuil-grijpers, tien
plastic handschoenen, vijf veiligheidshesjes
en een rol vuilniszakken. Dit pakket wordt
tussen 7 en 11 maart bij de contactpersoon
afgeleverd. Een opschoonpakket hoeft niet
teruggebracht te worden, zodat er altijd
materiaal in de buurt aanwezig is om in de
loop van het jaar nog eens een Opschoonactie te organiseren. Elk schoonmaakteam
van vijf of meer personen kan meedoen. De
gemeente biedt ook nog de mogelijkheid
om de buurt op te fleuren voor een bedrag

van maximaal 250 euro. Vorig jaar werden


hier bijvoorbeeld plantjes, nestkastjes,
buurtbankjes en extra schoonmaakmaterialen van aangeschaft. Voor meer informatie
of voor aanmelden van een schoonmaakteam, kan men kijken op www.gouda.nl,
zie
bericht
Landelijke
Opschoondag. Wie vragen heeft kan mailen naar
goudaschoontop@gouda.nl.

Samen met buurtbewoners aan de slag om de


straat schoon te maken en op te fleuren. Ook
dit jaar kan dat weer (archieffoto).

Column
Ronald van Rossum
Centrummanager

De Nederlandse en ook Goudse winkelstraat


en binnenstad veranderen

-01:
Uitslag 28
d
a
p
g
Jaa

De
el
ve
rh
uu
rm
og
el
ijk

Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda?


Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

Dat is niet nieuw. Zelfs het stadhuis heeft


niet altijd op die plek op de Markt gestaan.
Niet zo lang geleden was er een huis voor
oude dames bijna op de plek van V&D; een
kerk ging ooit C&A voor en autos stonden
in de garage waar nu de Hema is.
Verandering hoort bij een binnenstad, al
doet het soms zeer. Zeker voor mensen
die hun baan kwijtraken en winkels die
verdwijnen. Toch blijven mensen internetaankopen doen, zelfs als ze meeleven met
ontslagen winkelmedewerkers. Natuurlijk wil iedereen dat er gratis geparkeerd
kan worden, belasting betalen is ook niet
leuk. Het blijft wel bestaan omdat we allemaal voorzieningen nodig hebben die geld
kosten.
Aan leegstand wordt in iedere stad met man
en macht gewerkt. Ik zou stralend mijn

rondje door de stad doen als er geen pand


meer leeg stond. Maar ik weet wel dat het
nog even kan duren voor het zover is.
Maar iedere winkelier, eigenaar, winkelmedewerker maakt deel uit van die veranderende stad, is ambassadeur van de
stad en kan verschil maken. De bezoeker
van de binnenstad wil het leuk hebben.
Die komt niet voor dingen die via internet
thuis bezorgd kunnen worden, die wil
iets meemaken. Service in de winkel, sfeer
proeven, verrast worden en daaraan kan
iedereen bijdragen. Er zijn al veel evenementen, er zijn samenwerkingsverbanden,
ook tussen winkels en ondernemers. Doe
mee en help organiseren. Mopperen mag
ook en dan meedoen! Dat helpt echt, door
samen te werken zijn we tot Beste Binnenstad benoemd.

Makelaarsteam met

PIT

OUDEWATER
Kapellestraat 26

Professioneel
Inzet
Talentvol

Te Huur:
kantoorruimte op de tweede verdieping.
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424

In totaal ca. 240 m2 aan kantoorruimte te huur op de


gehele tweede verdieping. Het kantoorverzamelgebouw
is een karakteristiek gebouw met verschillende ruimtes,
verzorgde afwerking en gelegen op een unieke locatie in
het karakteristieke centrum van Oudewater. Het gebouw is
in 1888 als klooster gebouwd en heeft o.a. dienst gedaan
als stadskantoor van de gemeente Oudewater. Het pand
bevindt zich midden in het stadscentrum van Oudewater,
midden in het Groene Hart met goede verbindingen naar
plaatsen als Gouda, Woerden, Utrecht, Rotterdam en
Den Haag. Zowel aan de voorzijde als achterzijde zijn er openbare parkeerplaatsen
aanwezig.
Huurprijzen
- Gehele tweede verdieping 240 m2 voor 1900,-- per maand
of 115,-- per m2 indien u een gedeelte huurt. Genoemde prijzen zijn excl. btw.
- Servicekosten van toepassing.
- Voorbereiding datanetwerk- en telefoonaansluiting (glasvezel) aanwezig.

Hoveniersbedrijf Aad van Zanten


Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJF Voor particulier- en bedrijfsonderhoud

Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.

Uw tuin verzorgd de winter in? Maak nu een afspraak!


Donkere Gaard 25
3421 AT Oudewater 0348-565656

Wij bedenken de tuin die bij u past!


Wij verzorgen een passend tuinplan, zorgen voor een volledige aanleg en geven uw tuin een opknap- of
onderhoudsbeurt. Kortom, wij bieden alles voor uw tuin! Het genieten laten wij aan u over. Neem
contact op voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kwaliteit, wij gaan er voor!
AT(SBWFOIPGt$#/JFVXFSCSVH
5t.
UVJOFOFOCFTUSBUJOH!MJWFOMtXXXBBEWBO[BOUFOIPWFOJFSTCFESJKGOM

Dit is slechts een


kleine greep uit ons
assortiment.
Tevens andere
merken tegen de
laagste prijzen!

Wij mengen alles op uw


gewenste kleur op onze
originele De Vos en Sikkens
mengmachines.
Tevens uw leverancier
voor:
muurverf
beits
vloerlak
betonverf
diverse merken behang
alle verf toebehoren
glasweefselbehang
etc, etc

De Vos: Grondverf
Een goed vullende
grondverf op terpetine
basis.
Vaste lage prijs
26,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Primer plus:
Grondverf
Elders: 41,10 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
28,00 per liter

De beste verf tegen de

laagste prijs.

De Vos: Systeemverf
Gesiliconiseerde
schakelverf voor lange
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

De Vos: Extra duurzame hoogglanslak


Gesiliconiseerde
hoogglanslak voor
minimaal 7 jaar
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
39,50 per liter
IN UW KLEUR GEMENGD

AZ plus: Hoogglans
aflak
Elders: 54,00 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

De Vos: WPM Multiprimer


Watergedragen Primer
voor op hout,metaal en
kunststof
Vaste lage prijs
26,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

XD: Hoog- of halfglans


aflak voor buiten
Elders: 66,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
45,00 per liter

Sikkens SB Plus aflak


Elders: 65,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
45,00 per liter
!

MER DAN SB

30% DUURZA

EPS plus: Halfglans


grond en aflak
Elders: 47,00 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

IN UW KLEUR GEMENGD

Finura Satin: Slijtvaste


zijdeglans aflak
Elders: 59,15 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Rezisto Hoogglans:
Watergedragen aflak
Elders: 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Satura: Watergedragen zijdeglans aflak


Elders: 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Cetol TGL: Buitenbeits


zijdeglans
Elders: 58,55 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Sikkens Finura High


Gloss aflak
Elders: 64,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Primer: Watergedragen grondverf


Elders: 49,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

IN UW KLEUR GEMENGD

Sikkens Satura Plus


Zijdeglans aflak
Elders: 58,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Rezisto Satin:
Watergedragen aflak
Elders: 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Sikkens Cetol TGX:


buitenbeits hoogglans
Elders: 65,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Renovlies: Rol 25 meter 35,00


Ook per meter verkrijgbaar.
Glasweefsel voorgesausd
In diverse soorten verkrijgbaar
Rol 25 meter 42,50
Ook per meter verkrijgbaar.

KIJK VOOR ONZE VASTE LAGE PRIJZEN OP WWW.VERFHUISBODEGRAVEN.NL


PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 13.00 uur - 19.00 uur Zaterdag 9.00 uur - 13.00 uur
Van Tolstraat 39 Bodegraven M 06-46 32 68 75

Designed by: Kopkracht

IN UW KLEUR GEMENGD

WINTERSALE
N
u
e

2 matras

halve prijs!

MORGANA SUMMERSALE

Hoge kortingen op matrassen, boxsprings,


ledikanten, bedtextiel, bedbodems en nog veel meer!
Nu

Ti
+ gr jdelijk
linn atis v 10% k
e
enk akku ort
aste nd ing
n in ige m op g halve prijs
!
hou ont ehel
t, la age e ka
k of en
st
gla inme encol
le
sfro
NU AL
t
nt en voo ctie
VANAF
Hoge kortingen
op matrassen kastenent.textiel
w.v r alle
.
00
zomerproducten & complete bedden 175,-

Boxspring
Bregenz

2 matras

VANAF 2438,00
NU VOOR

VAN 49,95
VOOR

2199,00

24,95

599,

Royal Park
100% zacht katoen
140x220 van 49.95 voor 24.95
200x220 van 89.95 voor 44.95
240x220 van 99.95 voor 49.95

Schuifdeurkast Evena

Glamour

Bodin zomerdekbed

B160 x H223
Inclusief
spiegeldeur

100% katoensatijnen
dekbedovertrek

De natuurlijke vulling van bamboe


en tencel zorgt voor uitstekende
vochtregulering en
optimale ventilatie

VAN 64,95
VOOR

VAN 817,VOOR

649,-

29,95

Nu voordeel op ons complete


assortiment kasten

140x220 van 64,95 voor 29,95


200x220 van 119,45 voor 49,95
240x220 van 129,95 voor 59,95

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

Lattenbodem B6000

Jersey hoeslakens

Cottontouch beschermslopen

Massief berkenhout
Instelbaar bij de lendenzone

100% katoen met rondom


elastiek, geschikt voor
matrassen tot 24cm

Houdt uw hoofd koel tijdens warme zomernachten

*exclusief montage

NU VANAF

220,-

80/90x200
90x210/220
140x200
160/180x200
160/180x220

van 74,95
van 79,95
van 109,95
van 139,95
van 149,95

voor 49,95
voor 59,95
voor 79,95
voor 99,95
voor 109,95

van 24,95 voor 15,00


van 27,45 voor 16,50
van 29,95 voor 19,50
van 37,45 voor 21,50
van 39,95 voor 23,50

NU TWEE
VOOR

19,95

Topperhoeslakens ook verkrijgbaar tegen actieprijzen!

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 augustus.


Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

VOOR WONEN EN SLAPEN

Morgana Waddinxveen

Morgana Rotterdam

Dorpstraat 38
0182 618 090
www.morgana.nl/waddinxveen

Woonmall Alexandrium
7ATERMANWEGs
www.morgana.nl/rotterdam

Deze acties zijn


geldig
t/m 14-02-2016
van
der Linde-Waddinxveen
Dorpstraat 38
zolang de voorraad
strekt.
Tel: 0182 618090
www.morgana.nl/waddinxveen
Prijswijzigingen,
druk- en zetfouten voorbehouden.

12
WORD VRACHTAUTOCHAUFFEUR!!

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE


Woensdag 10 februari 2016 begint de nieuwe cursus
voor het vrachtautorijbewijs inclusief code 95

Te weten:
U iV`>`i}i}ii
Tevens verzorgen wij de theorie- en praktijkopleidingen voor:
U,Li
>V>
U,Li L
>V>i>>>}>}i
U,Li L ii>i>>>}>}i

}>}}iVi>}i
Viiv>i\

BEL SNEL! VOL=VOL!

Ook voor de nascholing, Code 95!

iiv n{{{
Li
xxn
">i>>
{ ,W>``ii

WINTER LET OP!


OPRUIMING
Dameshoeden, dopjes, baretten,
tassen, sjaals en handschoenen.
En voor de Heren: hoeden,
petten en caps.

50 TOT 70%
KORTING

Een toekomst in de bouw?


De bouw trekt weer aan, dus meer vraag naar leerling
SAMENWERKINGSVERBAND

timmerlieden en metselaars.

PRAKTIJKOPLEIDING BOUW
GOUWE EN RIJNSTREEK B.V.

Daarom nemen wij ook het komende jaar weer nieuwe

leerlingen aan.

Maarten Schoutenstraat 6
2741 SZ Waddinxveen

Ben je schoolverlater (16-18 jr) met een VMBO-diploma

(bouw)techniek dan kun je mogelijk bij ons aan de slag als

tel. 0182 - 61 24 18
www.spb-waddinxveen.nl

LEERLING TIMMERMAN of METSELAAR

*Met uitzondering van basis-artikelen


en ontwerphoeden.

* Je combineert werken (4 dagen in de praktijk)

met 1 dag in de week theorie.

* Officieel erkende leermeesters leren je het vak

Belangstelling?

op de bouwplaats en de theorie wordt verzorgd


door het Regionale Opleidingscentrum (ROC).
Zo haal je in twee jaar een landelijk erkend diploma
en bestaat er daarna de mogelijkheid van een
vervolgopleiding.

Kom naar onze OPEN DAG op woensdag


10 februari 2016 van 10.00 - 20.30 uur.

Bruidshoeden graag op afspraak I Ma. gesloten I Di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur
Za. 09.30 - 17.00 uur I Do. koopavond 19.00 - 21.00 uur I Parkeren: klein amerika

Lange tiendeweg 90 I 2801 KK Gouda I Tel. (0182) 524 421 I www.matelootje.nl

elove
G
IN

GOUDA

Geloofsgemeenschap
Gebouw

De Pauluskerk is een
wijkgemeente van de
Hervormde Gemeente van
Gouda binnen de PKN

Pauluskerk
Adres: Van Hogendorpplein 2
Jaartal gebouw: 1963
Aantal zitplaatsen: 550
In gebruik als: kerkgebouw. Het
direct aansluitende gebouw De
Brug doet dienst als ruimte voor
kerkelijke en andere activiteiten.
Bijzonderheid aan gebouw: De
Pauluskerk werd ontworpen door
de Amersfoortse architect David
Zuiderhoek (1911-1993). Kenmerkend voor zijn kerken zijn een hoge
bouw, platte daken en grote, niet of
nauwelijks versierde muurvlakken.
De losstaande toren is 27 meter
hoog, de luidklok in de toren heeft
een diameter van 85 cm en
weegt 38 kg.

Bestaat in Gouda sinds: de Reformatie. Sinds 2004 zijn de Hervormde Kerk, de Gereformeerde
Kerk en de Lutherse Kerk landelijk
gefuseerd tot PKN (Protestantse
Kerk van Nederland).
Aantal bezoekers gemiddeld:
s morgens gemiddeld 400 en s
avonds 100
Vieringen: elke zondag 10.00 en
19.00 uur.
Missie: Wij geloven in de Drieenige God, in God onze Vader, in
Jezus Christus onze Redder en in
de Heilige Geest onze Vernieuwer.
Website: www.pauluskerkgouda.nl

Familieberichten

Hubertus Petrus Bertels


Hugo

Gouda, 28 januari 1946

Bezoek ons bedrijf:


Gouderaksedijk 42a
2808 NG Gouda
0182-512601
info@overkamp-natuursteen.nl

grafmonumenten
wasbakken
aanrechtbladen
vloertegels
vensterbanken
gevelbekleding
haardplaten urnen tafelbladen vensterbanken
douchebakken dorpels gedenkplaten

Haarlemmermeer, 31 januari 2016

Correspondentieadres:
L.J. Bertels
Esdoornstraat 10
2803 TE Gouda

www.overkamp-natuursteen.nl

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie wordt gehouden op


dinsdag 9 februari om 12.00 uur in de aula van crematorium IJsselhof,
Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Aansluitend is er in de ontvangstkamer een samenzijn,
waarbij er tevens gelegenheid is de familie te condoleren.

Van der Linden Groep Waddinxveen


Coenecoop 140 / 141
Waddinxveen
Tel. 0182- 632 100
info@vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep Zoetermeer


Zalkerbos 1
Zoetermeer
Tel. 079 - 321 93 02
info@vanderlinden-groep.nl

Autoschade Waddinxveen / Design Service


Coenecoop 360
Waddinxveen
Tel. 0182- 611 976
info@assw.nl / info@dswreclame.nl

Het team van Van der Linden Groep


www.vanderlinden-groep.nl

Van der Linden Groep Waddinxveen en Zoetermeer


start knallend het nieuwe jaar!

Januari 2016

p wenst iedereen veilige kilometers toe!


www.vanderlinden-groep.nl

eurolaminaat
laminaat | houten vloeren | pvc vloeren

BREDE
PLANKEN PARADE
BIJ EUROLAMINAAT!
Op alle laminaats
o
o
van 24 cm en 28 cm rten
breed

20% KORTING
op de laagste pri

js ! ! ! *

*GELDT ALLEEN VOOR VOORRAADARTIKELEN.


VRAAG IN DE WINKEL NAAR DE VOORWAARDEN.

De grootste keuze op voorraad!


Kopen in de winkel tegen internetprijzen, met volledige
service en garantie zoals u van Eurolaminaat gewend bent!!!
RIJNEKE BOULEVARD (ACHTER DE CASBA). HOGE RIJNDIJK 317b- 2382 AP ZOETERWOUDE

T: 071 - 541 04 41 - INFO@EUROLAMINAAT.NL - WWW.EUROLAMINAAT.NL

17

Kunstenaars in Gouda
Gouda is rijk aan kunstenaars.
Wie zijn ze, wat maken ze en waarom
juist dat? De Krant van Gouda
start vandaag een nieuwe serie
waarin we elke maand bij een
kunstenaar langsgaan. We laten
de kunstwerken zien en praten
over hun passie. Vandaag zijn we bij
Tabak&Naus die in hun werk
vooral de lichtheid van het bestaan
willen benadrukken.

Marjan Tabak (46)


en Jos Naus (47)

Tabak&Naus

eiden studeerden Toegepaste Onderwijskunde, aan Universiteit Twente. Autodidact in de kunst. Het idee
om sculpturen te creren ontstond na de koop van een huis in Gouda in 1998. Zij hadden een specifiek
idee voor een kunstwerk om de woning te verfraaien, maar konden dat nergens vinden. Letterlijk aan
de keukentafel ging het duo daarom maar zelf aan de slag. Inmiddels exposeren Tabak&Naus bij vele galeries
in binnen- en buitenland. Hun werk bevindt zich in collecties van organisaties en particulieren, van Boedapest
tot Bodegraven, van Shanghai tot Verviers. In opdracht realiseren Tabak&Naus veelal metershoge sculpturen die
geschikt zijn voor buiten.
Tabak&Naus verwonderen zich over de wereld om zich heen en willen de lichtheid van het bestaan benadrukken.
Ze vertalen dit in metaforisch bedoelde dierfiguren. De optimistische levensfilosofie is zeer herkenbaar in hun
kunstwerken. Kenmerkend is dat zij hun kleurrijke fantasiewereld vorm geven met de zeven heldere kleuren van
hun vaste palet, met zwarte lijnen eromheen.

Tree of life

In 2014 maakten Tabak&Naus ter gelegenheid van de


expositie in de Keukenhof de sculptuur Tree of life.
Deze sculptuur is gemaakt van polyester en DD-lak en
is bijna drie meter hoog. De Keukenhof heeft het werk
aangekocht en het een permanente plek gegeven.

Onderwaterwereld

In 2013 realiseerden Tabak&Naus


voor een basisschool in Bodegraven
een verbeelding van het leven onder
water. De inspiratie was het
polderlandschap en de vraag: wat zou
er gebeuren als het schoolplein onder
water staat? Welke dieren zouden er
dan leven? Deze inspiratie mondde
uit in meerdere sculpturen, waaronder
deze bank om een boom met uit het
water springende vissen als rugleuning.
De groep sculpturen is gemaakt van
glasvezel versterkt polyester, DD-lak
en afgelakt met een hoogwaardige
beschermende coating.

3D-printer

Tabak&Naus willen in de
toekomst de grenzen blijven
verleggen. Experimenteren met
andere materialen en vernieuwing van kunstwerken. Het
kunstenaarsduo wil de toeschouwer graag blijven uitnodigen om anders te kijken. En
van de mogelijkheden ligt op
het gebied van de 3D-printer,
een printer die op basis van
digitale ontwerpen (computerbestanden) driedimensionale
objecten kan produceren. Dit
gebeurt door het object laag na
laag op te bouwen.

18

s
n
j
i
t
n
e
l
a
V
MENU

BRASSERIE

Zondag 14 februari
Glas prosecco

Zondag 14 februari

g
a
d
s
n
j
i
t
n
e
l
Va

Amuse: Zeeuwse oester, rauw


of gegratineerd met kaas
Valentijnsproeverij

Valentijnscocktail
~
Valentijnsstarter

Eendenborstfilet met paddenstoelen,


geroosterde knolselderij en truffelsaus

Combinatie van onze voorgerechten


om samen te delen

Op de huid gebakken Schotse zalm


met rode biet, kappertjes, augurk,
peterselie en beurre noisette

~
Hollandse tapas

Tarte tatin van ratatouille


en Stolwijkse geitenkaas

4 tapasgerechtjes naar eigen keuze

~
Valentijnsdessert

Valentijnsdesserts

Een romantische dessertproeverij

- 32,50 per persoon -

23,50 per persoon


Reserveren kan via
www.heinde-ver.nl of belt
u naar 0182-551221.

Reserveren? www.bakhuysgouda.nl of 0182-580910

Zondag 14 februari

Valentijnsdag
NIEUW IN GOUDA:
RESTAURANT BOVEN DE TAPPERIJ
Menukaart zie www.detapperijgouda.nl of www.facebook/BovendeTapperij
Op n van de mooiste locaties van Gouda bevindt
zich restaurant BOVEN DE TAPPERIJ. Het industrile
interieur zorgt voor een warme en ongedwongen
sfeer. Zeker in combinatie met het uitzicht op het
monumentale Goudse stadhuis en het marktplein.
BOVEN DE TAPPERIJ biedt een gevarieerde kaart.
Al onze gerechten worden dagelijks vers bereid met
grote zorg en aandacht.
FREE

Boven de Tapperij
Markt 5, 2801 JG Gouda
Telefoon 0182 523 530

BOVEN DE TAPPERIJ is ook een fantastische locatie voor


verjaardagsfeestjes, personeelsuitjes en groepsdiners.
Wij stellen graag een speciaal groepsarrangement
samen. Voor verdere informatie kunt u gerust contact
opnemen.
Restaurant BOVEN DE TAPPERIJ is de perfecte plek
voor een avond met vrienden, familie en bekenden.
Wij hopen u dan ook snel te verwelkomen bij BOVEN
DE TAPPERIJ!

TM

Open woensdag t/m zondag


vanaf 17.00 uur

Bovendetapperij@kpnmail.nl
www.detapperijgouda.nl
facebook.com/BovendeTapperij

19

Valentijn vieren met Geheime Liefdesroute

alentijn wordt
dit jaar in Gouda
op een kleinere
schaal gevierd
dan gebruikelijk. 14 februari
valt op een zondag en dan zijn
de winkels dicht. Wel is er op
zaterdag 13 februari de inmiddels vertrouwde Geheime
Liefdesroute. Een gesprek met
Netty de Jong, eigenaar van
Kreatiek Het Boefje en organisator van de route.
Is er dit jaar iets aan veranderd?

Behalve dat het op 13 februari


is, verandert er eigenlijk niet veel.
Het Trouwen voor n Dag gaat
dit jaar dan wel niet door, maar
de Liefdesroute is er weer.
Hoeveel winkels doen er mee?

Dat houden we altijd een


beetje geheim. Mensen ontdekken
dat vanzelf als ze bezig zijn. Ze
beginnen bij Kreatiek Het Boefje
en krijgen steeds een nieuw adres.
Als ze op een gegeven moment
weer doorgestuurd worden naar
het adres van het beginpunt,
weten ze: h, dit is het einde.
Krijgen ze bij elk deelnemende
winkel ook iets mee?

Jazeker. Ze krijgen bij elke winkel, onderneming of galerie een


attentie. Het cadeautje kan te

Netty de Jong, organisator van De Geheime Liefdesroute

maken hebben met het bedrijf


zelf, of natuurlijk met dat waar de
route voor staat: Valentijn.
Er kunnen maximaal honderd
mensen deelnemen aan de route.
Vanwaar dat aantal?

Jaarlijks doen ongeveer zeventig


mensen mee met de Liefdesroute.
Sommige deelnemende winkels
geven een behoorlijk cadeau weg.
Als de groep te groot wordt, kan

Valentijn Workshop
Kijken naar kunst kan een mens even
gelukkig maken als een geliefde in de
ogen staren, zo blijkt uit een Brits onderzoek. Waarom deze twee dingen
dan niet combineren?
Tabak&Naus biedt mensen op zondag
14 februari de mogelijkheid samen een
kunstwerk te maken tijdens een Valentijn
Workshop. Ieder tweetal kan meedoen
aan deze creatieve workshop. Men mag
dus ook met moeder of beste vriend(in)
komen. Onder het thema Lovebird,
gaan de deelnemers een sculptuur
beschilderen. De workshop begint om
14.00 uur en wordt gegeven in het atelier
van Tabak&Naus, Raam 96. Aanmelden
kan via info@tabaknaus.nl of via
06-48319827. Kijk voor meer informatie
op www.tabaknaus.nl.

Bij elke
winkel
of galerie
krijgen deelnemers een
attentie

dat bezwaarlijk worden. Daarom


hebben we voor honderd mensen
gekozen. Het moet natuurlijk ook
wel een beetje exclusief blijven.
Waarom start de route dit jaar bij
uw winkel?

Vaak start de route bij Het Oude


Stadhuys op de Markt, maar op
zaterdag is dat gesloten. Je moet
natuurlijk ergens starten. We zijn
vaker gestart bij andere adressen,

dus ik dacht: dit jaar starten we


gewoon bij mijn winkel.
Waar en wanneer kunnen de
mensen terecht voor de Geheime
Liefdesroute?

Op zaterdag 13 februari kunnen


mensen vanaf 10.00 uur hun tasje
komen ophalen. De route begint
bij Kreatiek Het Boefje aan de
Wilhelminastraat 38.

Liefde in Historisch Gouda


Speciaal voor Valentijnsdag heeft het
Goudse Gidsen Gilde een stadswandeling samengesteld rond het thema
Liefde in Historisch Gouda.
Bij de Stad van de Liefde denkt men natuurlijk aan Parijs of Veneti, en niet
aan Gouda. Maar dat is niet terecht
vindt het Goudse Gidsen Gilde. Ook
in Gouda ligt de liefde op straat. Deelnemers kunnen zaterdag 13 februari
meelopen en onderweg de monumenten bekijken en luisteren naar Goudse
liefdesverhalen. De wandeling start om
14.00 uur bij de Goudse Waag op de
Markt en eindigt rond 15.30 uur, ook bij
de Waag. Deelname kost 3,50 bij online
reservering en vier euro op de dag zelf bij
de VVV. Meer informatie en reserveren:
www.goudsegidsengilde.nl.

Valentijnsactie!
Zondag 14 februari 2016

3-gangen keuzemenu 22,75 p.p.


Keuze uit 19 hoofdgerechten!
(SJFLTSFTUBVSBOU,SFUBt/FTTFt&48BEEJOYWFFO
5FM

ALL YOU CAN EAT SUSHI & GRILL RESTAURANT

VALENTIJNSDAG
RESERVEER NU VOOR
14 FEBRUARI A.S.
EN MAAK KANS OP
MOOIE PRIJZEN:
HOOFDPRIJS:
HOOFDPRIJS

2X DINER VOOR TWEE

2x lunch voor twee


1x speciaal Maki Set

1x zalm & tonijn Combi Set


1x mini Maki Set

HOE MAAKT U KANS OP DEZE MOOIE PRIJZEN?


Op Valentijnsdag is ons restaurant versierd met ballonnen. Elke tafel mag zelf
een ballon uitkiezen. Aan de ballon zit een rode envelop met een mooie prijs!

Openingstijden:
Ma t/m do
13.00 22.00 uur
Vrij t/m zo
13.00 22.30 uur
Kijk voor meer informatie op

www.yoshisushi.nl
Constantijn Huygensstraat 123
2802 LV Gouda | Tel. 0182- 51 40 12

IT GIET OAN!
MULDER-MAZDA GAAT ER VOL TEGENAAN

22 X
10 X
5 X
24 X

MAZDA 2
MAZDA 3
MAZDA 6
MAZDA CX-3

29 X MAZDA CX-5
2 X MAZDA MX-5

2016

NIEUWE MAZDAS, GEGARANDEERD


DE LAAGSTE PRIJS VAN NEDERLAND!*
BIJVOORBEELD:

TYPE

PRIJS NAVIGATIE ONZE PRIJS UW VOORDEEL

MAZDA 2

19.080,-

695,-

16.185,-

MAZDA 3

25.580,-

695,-

22.335,-

MAZDA CX-3 26.485,-

695,-

22.990,-

MAZDA CX-5 33.410,-

HOGE BPM KORTINGEN


OP NIEUWE MAZDAS

INRUILPREMIES TOT
GRATIS NAVIGATIE
OP MAZDA2, MAZDA3 EN CX-3

KENTEKEN
2016
U WORDT DE EERSTE EIGENAAR
GRATIS
DEALEROPTIES
VOOR ZAKELIJKE RIJDERS, TOT 1.695,-

31.660,-

2.895, 3.245, 3.495, 1.750,-

:
L
E
E
D
R
O
O
V
N
O
I
S
CCA

AZDA?
M
E
W
U
EN NIE
NS AAN IJ
E
O
J
R
I
A
B
A
B
ZOEK N UIKTE BENT U 2 FEBRUARI
P
O
T
E
NI
N2
E
EBR
BENT U EN GOEDE G 25 JANUARI E DE VOLGEND
E
OR
VAN
SSEN
OOK VO DRES. WIE TU T PROFITEERT
KOOP
ISTE A
INGEN:
D
HET JU N OCCASION
E
I
B
N
AA
KEN
ONS EE
AR MA
G

O
2.000,-

RIJKLA
NDELIN
S
A
I
T
H
E
A
B
R
-G
IUM
95,t.w.v. 6 XOYL PREM
IS WA
- GRAT .v. 499,ENSET
T
t.w
O
L
S
L
IS WIE
- GRAT .v. 75,RANTIE
A
t.w
G
R
A
IS 1 JA
- GRAT .v. 450,t.w

* Geldt voor nieuwe Mazdas uit voorraad, zonder inruil - drukfouten voorbehouden - zolang de voorraad strekt.

www.mazda-gouda.nl
Kanaaldijk 42, 2741 PA Waddinxveen, tel. 0182 - 606003

Kapper/Eigenaar: Patrick Kraan


Aantal stoelen: 2
Aantal kappers: 1
Voor: heren/jongens (Een Barbershop is traditioneel verboden
terrein voor vrouwen. Jongetjes
mogen alleen onder begeleiding
van hun vader in de zaak komen).
Specialiteit: In principe wordt
hier alles gedaan: haar en baard
knippen, scheren, in model
brengen. Alles, kapsels, interieur en
muziek, grijpt terug op de periode
dat de Barbershops in bloei waren:
de jaren twintig tot zestig in de
vorige eeuw.
Sfeer: De sfeer in een Barbershop
is ontspannen. Hier wordt meer
gekeken naar kwaliteit dan naar
snelheid, vertelt Patrick. Een gemiddelde knipbeurt van haar en baard
kan zomaar anderhalf uur in beslag
nemen (prijs 35 euro). Wachten is
hier geen straf: klanten kunnen
lekker zitten op de banken
(serieuze chesterfields) en er is
genoeg te zien en te drinken.
Wat vind je mooi aan dit vak?
Ik zie graag snel resultaat van
wat ik doe en ik werk het liefst
gedetailleerd. Dat doet me plezier.
Het sociale deel van het kappersvak
maakt het voor mij compleet. Met
klanten babbelen en ondertussen
heel gedetailleerd werken.

OP ZOEK NAAR EEN ORIGINEEL CADEAU?


Geef een

van S.e.S. cadeau

Een nieuw interieur voor ieder budget


Zoekt u nog een orgineel cadeau omdat een
vriend(in) of familielid binnenkort jarig is en is het
wederom een enorme opgave om wat te bedenken?
Misschien kunt u iemand blij maken met een inte
rieuradvies van S.E.S. Verkrijgbaar in verschillende
prijscategorien en mogelijkheden. Denk bijvoor
beeld aan een kleur of stylingadvies om het huidige
interieur weer wat nieuw leven in te blazen met wat
kleine aanpassingen.

Dare to be Different
P I h q
Styling

Verkoop

Verlichting

Kleur &
Materiaal

Verkrijgbaar vanaf 50,+ Gratis woontijdschrift


+ Gratis Introductiegesprek
Meer informatie: www.studioesmespoor.com

Kom ook naar


De Goudse Sportverkiezing!
Op vrijdag 12 februari organiseert SPORTGOUDA
in samenwerking met de VGSO, RTV Gouwestad
en de Gemeente Gouda de jaarlijkse
Sportverkiezing in Sportcentrum de Mammoet.
Deze feestelijke avond begint om 19.30 uur.
Tijdens de Sportverkiezing wordt bekend gemaakt
wie de jaarlijkse sportprijzen winnen.
Daarnaast zet de VGSO vrijwilligers in het zonnetje
en wordt door de Gemeente Gouda de integratieprijs
uitgereikt aan een vereniging die sporters met een
beperking een plaats biedt binnen de reguliere
vereniging. De presentatie is in handen van
Gert van t Hof (Studio Sport). De uitreikingen worden
afgewisseld met muziek en demonstraties.

De genomineerde sporters zijn:


SPORTTALENT

SPORTMAN

SPORTVROUW

SPORTPLOEG

Joy Stubbe
beachvolleybal

Boy Vogelzang
jiu jitsu ghting system

Aafke van Leeuwen


jiu jitsu ghting system

Watergras 1
zaalvoetbal

Martijn van IJzendoorn


dammen

Soufyan Akabbouz
taekwondo

Femke Pluim
polsstokhoogspringen

GZC DONK dames 1


waterpolo

Stephen de Vries
baanwielrennen (para)

Ronald Hertog
verspringen (para)

Pamela Kiel
kogelstoten

GMHC meisjes A1
hockey

WIL JIJ AANWEZIG ZIJN BIJ DE SPORTVERKIEZING?

MELD JE DAN AAN OP GOUDSESPORTVERKIEZING.NL


Tobbepad 4
2803 WH Gouda
Tel 0182 590 910

Email info@sportpuntgouda.nl
www.sportpuntgouda.nl
www.facebook.com/SPORT.GOUDA

23

VOETBAL IN GOUDA

Trainer: Tom Rietberg (GC&FC OLYMPIA)


Klasse: Eerste Klasse Zondag

Hoofdtrainer: Edwin Erwich (DONK)


Klasse: Zondagselectie 3e klasse C
Speelronde 17, terugblik:
Afgelopen zondag speelden we uit tegen Zoetermeer. Ik ben
teleurgesteld over deze wedstrijd. We waren in een goede
mood, door de goede reeks die we hadden neergezet. De 1-0
nederlaag is extra zuur, omdat wij de bovenliggende partij
waren. We creerden veel kansen maar verzuimden om ze af
te maken. Zoetermeer kreeg n kans en die was raak. Over
twee weken spelen we thuis tegen Haastrecht. Ik verwacht een stug en verdedigend Haastrecht.
Zij komen hierheen om punten te halen nadat ze een pijnlijke nederlaag opliepen tegen Oliveo.
Zondag 14 februari: SV Donk - Haastrecht: 14.00 uur.

Speelronde 17, terugblik:


We waren verdedigend op orde, maar aanvallend was het
erg ondermaats. We konden ons spel niet spelen, weinig
kansen gecreerd. We kwamen door een prachtig doelpunt
van Joris van den Ban op een 0-1 voorsprong. Toen, op slag
van rust, hadden we een riante mogelijkheid om op 0-2 te
komen. Helaas stond de paal in de weg. Twintig minuten
voor tijd scoorde Zwervers de gelijkmaker. Ik kan uiteindelijk wel leven met een gelijkspel.
Over twee weken spelen we thuis tegen DRL, een hele belangrijke wedstrijd die bepalend is of
Olympia in het linker rijtje kan gaan strijden voor een nacompetitie plaats of dat we richting
rechter rijtje gaan. Zondag 14 februari: Olympia - DRL: 14.00 uur.

Hoofdtrainer: Brasco Tuvaljevic (SV GOUDA)


Klasse: Zondagselectie 2e klasse
Speelronde 17, terugblik:
We speelden zondag uit tegen het sterke Kocatepe, dat terug
wil naar de eerste klasse. Helaas verloren we met 7-1 van
de kampioenskandidaat. Aziz el Bouazatti redde vanaf de
penaltystip de eer. We misten nog een aantal spelers, maar
dat is geen excuus voor de nederlaag. Aankomende zondag
wordt de niet gespeelde wedstrijd uit bij Spartaan 20 ingehaald. Ik verwacht een moeilijke
wedstrijd. Spartaan20 staat laag op de ranglijst, maar heeft genoeg kwaliteit om het ons lastig
te maken. Ik verwacht een gelijk opgaand duel.
Zondag 7 februari: Spartaan20 - SV Gouda ZO: 14.30 uur.
Trainer: Dennis van den IJsel (JODAN BOYS)
Klasse: Hoofdklasse B
Speelronde 17, terugblik:
Zaterdag speelden we een oefenwedstrijd tegen Montfoort,
omdat het veld van Zwaluwen was afgekeurd. De eerste
helft speelden we goed voetbal, we hebben Montfoort van
het kastje naar de muur gespeeld. Op een gegeven moment
ontstond er een opstootje, omdat een speler van Montfoort
met gestrekte benen in kwam. Na veel irritaties en een
daaropvolgend opstootje besloot de scheids af te fluiten. Aankomende zaterdag spelen we de
bekerwedstrijd thuis tegen Katwijk. We krijgen de koploper van de Topklasse op bezoek. De
wedstrijd leeft enorm, dus de motivatie is er voldoende. We moeten boven onszelf uitsteken.
Zaterdag 6 februari: Jodan Boys - Katwijk: 14.30 uur.

Trainer: Theo van Eck (V.V. ONA)


Klasse: 4e klasse B
Speelronde 17, terugblik:
We speelden zondag thuis tegen Floreant. We begonnen
voortvarend, kwamen snel op een 1-0 voorsprong. Maar het
team werd daarna gemakzuchtig. Ondanks het nonchalante
spel, kwamen we niet in de problemen. We lieten ons niet
gek maken door Floreant die vijftien minuten voor tijd op
gelijke hoogte kwam. In de slotfase schoot onze aanvaller
Youssef uit een moeilijke hoek binnen. We spelen pas over twee weken weer. Dan moeten we
uit tegen Ammerstol, een van de betere ploegen uit de competitie. Een geduchte tegenstander, maar we gaan met veel zelfvertrouwen op naar Ammerstol, we gaan vol voor de winst.
Zondag 14 februari: Ammerstol - ONA: 14.00 uur.
Trainer: Willem Dekker (SV GOUDA)
Klasse: 4e klasse Zaterdag
Speelronde 17, terugblik:
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Kamerik op
het programma, maar door de vele regenval is die wedstrijd afgelast. We speelden een oefenwedstrijd tegen CVC
Reeuwijk. We verloren met 5-1. Ik ben erg teleurgesteld in
mijn ploeg. Er was geen beleving en inzet. Ik hoop dat ze
aankomende zaterdag wanneer we thuis tegen Linschoten
moeten, beter presteren. Helaas missen we vier belangrijke spelers. Dit is een grote aderlating
voor ons. Toch heb ik er veel vertrouwen in. We moeten er vol voor gaan.
Zaterdag 6 februari: SV Gouda ZA - Linschoten: 14.30 uur.

Puzzel mee voor tickets Fiets en Wandelbeurs


De Fiets en Wandelbeurs, die wordt
gehouden op zaterdag 20 en zondag
21 februari, komt dit jaar met een vernieuwd programma. Nieuw is ook de
locatie: na elf jaar Amsterdam RAI, verhuist
het event voor de fi ets- en wandelliefhebber naar Jaarbeurs Utrecht.

Op het programma staan dit jaar meer


activiteiten op de beursvloer. Of het nu om
een wijnproeverij gaat, een foto shoot-out
of boulderen: er is van alles te beleven. Voor
kinderen is er het Hicle Kids Adventure, met
een apart kinderfietsparcours, materialen
voor fietsen en wandelen met kinderen en
het aanbod aan kindervakanties. Spanje
staat tijdens deze editie volop in de
schijnwerpers als themaland. Een nieuw
element is e-bike Xperience. Het gaat om
een apart event in Hal 1 en 2, waar iedere
Fiets en Wandelbeursbezoeker gratis
toegang toe heeft. Het kloppend hart van
Xperience is het grote fietsparcours, dat door

M N F K K L F I E T

S E N

O E A B A A O I E P

P W T

U T T T A M A P G S A A E
N H A N U N P R E E N N T

beide hallen slingert. Verder presenteren


outdoorzaken hier hun collecties en is er een
lezing- en workshopprogramma. Auteurs
en avonturiers nemen de bezoekers mee op
hun reizen in zeven lezingzalen. Voor meer
informatie: www.fietsenwandelbeurs.nl.
Maak kans op kaarten

Lezers die deze puzzel oplossen,


maken kans op kaarten voor de Fiets en
Wandelbeurs. Stuur de oplossing naar
info@dekrantvangouda.nl. Doe dit voor
11 februari.

T C C L E U D E T N

J D U

A O T T A T R U R E

E E O

I T I B N N O R E E D L R
N U E W E R D T E N N E L
B L F K S A U S A E W N E
I N I T D O E T C E

K B E U R S S B G H E S N
E I S C H O E N E N A U A
F E I T N A K A V R

Mega aanbod

2ehands fietsen

op de Lange Groenendaal
in het centrum van Gouda

meer dan 100 gebruikte


fietsen vanaf 75,-

inruilen oude of kapotte fiets mogelijk.


Lange Groenendaal 69 | Gouda | T. 0182 - 769 098 | M. 06 - 417 133 81 | E. tekmen2wielers@live.nl

F L D

ACTIEF
BAND
BEL
BEURS
BUITEN
E-BIKE
FIETSEN
FIETSROUTE
GPS

KAART
KAMPEREN
LANDSCHAP
LOPEN
MOUNTAINBIKE
NATUUR
ROUTE
SCHOENEN
SFEER

S P W
SPANJE
STAND
TENT
TOCHTEN
VAKANTIE
WANDELEN
WANDELROUTE
WEG

24

PERSONEEL

Ons team zoekt versterking!


Voor een toonaangevende groothandel in de levensmiddelenindustrie in de omgeving van Utrecht zoeken wij:

Software Engineer
(senior)

PHP Programmeur
(junior / medior)

Ben jij de specialist in PHP, Symfony 2, Doctrine 2 en AngularJS?


Of wil jij je graag laten uitdagen, je kennis verdiepen en niveau verhogen?
Kijk dan op:

reprovinci.nl/vacature

VRIJWILLIGER
WORDEN?
FILMEN, PRESENTEREN, REPORTER, MONTEREN,
PROGRAMMAS MAKEN.

Operator (fulltime)
Functieprofiel:
Vanuit geklimatiseerde opslagruimtes levert onze opdrachtgever producten af die hun weg vinden naar klanten
in binnen- en buitenland. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een robotlijn die producten uit het magazijn
klaarzet voor productie of verzending. Als operator van de robotlijn ben je mede verantwoordelijk voor het
logistieke proces en productieproces en controleer je bovendien de uitgaande kwaliteit. Je denkt mee over de
bedrijfsprocessen en bent in staat om aan te geven waar zaken efficinter ingesteld kunnen worden. Om deze
functie goed uit te kunnen voeren heb je technisch inzicht en ben je kwaliteitsbewust.
Eisen:
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Kwaliteitsbewust
Waakzaam bij afwijkingen of dreigende storingen
in het proces
Verantwoordelijk en schakelt zo nodig collegas in
In staat werk en informatie over te dragen
Technisch onderlegd

Gewenste opleidingsrichting:
MBO opleidingsniveau
Opleiding procestechniek / VAPRO (bijvoorbeeld
MTS / Electrotechniek / Mechatronica)
Eventueel aangevuld met levensmiddelen technologie

Enthousiast geworden?
Vragen of reacties ontvangen wij graag via mail: Peter van Kasteren, pvkasteren@aboost.nl

Financieel administratief medewerker (fulltime)


Functieomschrijving:
Verantwoordelijk voor het juist inboeken van
inkoop en verkoop facturen;
Verzorgen maand & kwartaal afsluiting, en opgave
omzetbelasting, ICP & factureren;
Werkt nauw samen met controller en office
manager;
Denkt actief mee met het bedrijfsbeleid en vindt
het een uitdaging om interne processen rondom
administratie te ontwikkelen;
Verantwoordelijk voor het onderhouden van de
artikel administratie,
Verantwoordelijk voor boeken van kas & bank en
voor debiteuren en crediteuren beheer;

Eisen:
Geen 9 tot 5 mentaliteit;
Woonachtig in de omgeving van Utrecht
Beschikt over een sterke aanpakkersmentaliteit
Werkt op een proactieve manier, denkt graag
mee met de organisatie
Kwaliteitsbewust, stressbestendig,
verantwoordelijk en behulpzaam
Cijfermatig sterk, accuraat en gestructureerd
In staat prioriteiten te stellen
Ervaring met ERP pakketten is een pr
Fulltime beschikbaar
HBO BE / MBO + / Boekhouding / SPD
Bij voorkeur op korte termijn beschikbaar

Enthousiast geworden?
Vragen of reacties ontvangen wij graag via mail: Frank van Lohuijzen, fvanlohuijzen@aboost.nl

AB Oost is een grote arbeidsbemiddelaar in de Agri- en Foodsector. Al meer dan 50 jaar is AB Oost een
veelgevraagde en betrouwbare partner voor uitzenden, detachering, in house services, werving en
selectie, payroll en EU-bemiddeling.

STUUR DAN EEN MAIL NAAR: INFO@GOUDATV.NL

www.aboost.nl

Wij zijn trots op het


behalen van de 2e plaats

Beste Worstenmakerij
Zuid-Holland
Gildeslager Cor van Sprang
Lange Tiendeweg 28, Gouda tel. 0182-512360
www.vansprang-gildeslager.nl

Collegas
gezocht!

Heb jij ook een passie voor


kamperen en outdoor?
Wij zoeken verkoopspecialisten.
Kijk op werkenbijvrijbuiter.nl

Slagerij van Sprang


HELE GRILLWORST
in eigen bedrijf gerijpt
en op beukenkrullen gerookt

RAUWE HAM

500 GRAM

7.50

2.40

heerlijke suddervlees

SUCADE
500 gram vlees, 5 broodjes, bakje saus

SHOARMA PAKKET

SAMEN

6.95

(geldig 5 februari t/m 13 februari)

Elburgplein 18, 2803 PX Gouda


Gouda Roden Roermond Zaandam vrijbuiter.nl

100 GRAM

25

ONDERNEMEN IN GOUIDA

Prijs voor worst Slagerij Van Sprang


Slagerij Van Sprang uit Gouda heeft de
tweede plaats behaald in de strijd om beste
worstmakerij van Zuid-Holland. Tijdens de
jaarbijeenkomst van Het Worstmakersgilde
op 18 januari, werd de prijs uitgereikt.

Zoals een vakman betaamt, geeft Cor van


Sprang de exacte receptuur van zijn topproducten niet prijs. Wel benadrukt hij dat
men in de worstmakerij uiterst zorgvuldig
te werk gaat. Men verwerkt uitsluitend
kwalitatief hoogwaardige grondstoffen,
kruiden en specerijen. Net als 160 collegaslagers is Slagerij Van Sprang aangesloten bij
Het Worstmakersgilde. De rode draad door
de formule is authentiek vakmanschap.

Heel regelmatig nemen de ondernemers op


regionaal niveau een kijkje in elkaars worstmakerij. Zo wordt men continu gevoed
met nieuwe recepturen en bereidingswijzen. Het afgelopen jaar is Slagerij Van
Sprang diverse keren onverwachts gekeurd.
Diverse producten zijn door een vakjury
beoordeeld op onder meer geur, smaak en
versheid. Bovendien zijn deze producten
microbiologisch gekeurd. Van Sprang werkt
met regionaal vlees. De koeien komen
van Hoeve De Groene Zoom van Gerard
de Koning uit Berkel en Rodenrijs. Het
varkensvlees komt van Keten Duurzaam
Varkensvlees, een samenwerking tussen
boeren en slagers.

Maand van het gebit

Cor van Sprang (rechts) is trots op de prijs die


zijn slagerij behaalde.

ROGAM officieel Mercedes-Benz Van ProCenter


Mercedes-Benz bestelwagendealer ROGAM
is ocieel gecerticeerd als Van
ProCenter. Mercedes-Benz wil met het
openen van Van ProCenters in heel Nederland bestelwagenklanten optimaal bedienen met een pakket aan services en
voordelen.

ROGAM behoort vanaf nu tot het selecte


gezelschap Van ProCenters in Nederland.
De vestigingen ROGAM Gouda in Moordrecht, ROGAM Bergschenhoek en ROGAM
Rotterdam Spaanse Polder zijn officieel
gecertificeerd. In deze drie vestigingen kan
men terecht voor service en onderhoud.
Voor de verkoop van bestelwagens kan
men terecht bij ROGAM Gouda en ROGAM
Bergschenhoek. Van ProCenter is ontwikkeld om bovenop de dienstverlening van
de Mercedes-Benz dealer, extra voordelen
te bieden aan ondernemers met een Citan,
Vito of Sprinter bestelwagen. Deze zakelijke
doelgroep heeft over het algemeen weinig
tijd en wil honderd procent kunnen vertrouwen op de bedrijfsmatige mobiliteit.

Column
Henri
Kannegieter

Foto v.l.n.r.: Alex Moerland (Service manager ROGAM Gouda), Ronald Rosenkrantz (Area sales
manager vans, Mercedes-Benz NL), Ronald Stork (Network development vans, Mercedes-Benz NL),
Arjan Winkelman (Manager bestelwagens ROGAM), David Baas (Verkoopleider ROGAM Gouda),
Jan Bas Veltman (Algemeen directeur ROGAM), Mark Horsten (Sales manager Vans, MercedesBenz NL).

Ook in 2016 is februari door dierenartsen


uitgeroepen tot Maand van het gebit. En
dat is niet voor niets. Wist u dat ongeveer
tachtig procent van de honden en katten
ouder dan drie jaar last heeft van gebitsproblemen? Denk daarbij aan tandsteen,
tandvleesontsteking, wortelontstekingen,
verlies van kaakbot en losse tanden of
kiezen. Dit veroorzaakt pijn bij het dier.
Ook bij konijnen en cavias komen gebitsproblemen veel voor. Te lange tanden en
scherpe haken op de kiezen zien we regelmatig op ons spreekuur.
Soms valt het eigenaren op dat hun dier
moeite heeft met eten of uit de bek stinkt.
Vaak echter verbergt een dier kiespijn.
Daarom is een regelmatige controle van
het gebit aan te raden.
In februari bent u welkom voor een
kosteloze gebitscontrole van uw hond,
kat, konijn of cavia door n van onze
dierenartsen. Aan de hand van een
poetsinstructie laten we zien hoe gebitsproblemen voorkomen kunnen worden.
U ontvangt dan een gratis tandenborstel
en proefmonster dieren-tandpasta. Ook
bieden wij kortingen op speciale diten
om tandsteen te voorkomen. Mocht een
gebitsbehandeling onder narcose nodig
zijn, dan ontvangt u deze maand vijftien
procent korting. U bent welkom tijdens
een inloopspreekuur of op afspraak.

Galerie Honingen op Rotterdam Contemporary


De Goudse Galerie Honingen neemt tijdens
de Rotterdam Art Week deel aan Rotterdam
Contemporary (voorheen RAW Art Fair)
in de Cruise Terminal van 10 tot en met
14 februari. Dit is een eigentijdse kunstbeurs met een speciale mix van hedendaagse galerien en een randprogrammering van
muziek, performances en rondleidingen.
Honingen toont een selectie van haar

realisten waaronder de portretten van


Jantina Peperkamp. De Krant van Gouda
mag drie VIP-uitnodigingen verloten voor
de opening van Rotterdam Contemporary
op woensdag 10 februari. Ook kans
maken? Mail dan uiterlijk 8 februari naar
info@dekrantvangouda.nl, onder vermelding van kunstbeurs Rotterdam.

Specsavers
Gouda

Lenzen voor iedereen


We horen nog wel eens van klanten
dat ze eigenlijk liever geen bril zouden
dragen. Omdat een bril niet mooi is of
niet lekker zit, omdat het onhandig is
of om een andere reden. De vraag die
dan volgt: zou ik contactlenzen kunnen
gaan dragen? Feit is dat er de laatste jaren
enorme vooruitgang is geboekt op het
gebied van kwaliteit, draagcomfort en
mogelijkheden. Heeft u droge ogen? U
wilt een lens voor het sporten of waarmee
u kunt lezen? Elke dag dragen, of slechts
af en toe? Er zijn legio toepassingen te
bedenken en voor nagenoeg elke toepassing is er een lens te leveren. U ontvang
bij ons gratis proeflenzen om ze uit te
proberen. Uiteraard leren we u lenzen
in- en uit te doen. Alles begint bij een
professionele oogcontrole door n van
onze gediplomeerde contactlensspecialisten. Maak een afspraak voor een vrijblijvende oogtest bij Specsavers Gouda.

Column

Uitbraak van VHD / RHD bij konijnen

Zoals u misschien in het nieuws hebt


gehoord is er in Nederland een uitbraak
gaande van de ziekte VHD bij konijnen.
Het gaat gepaard met acute sterfte en is
erg besmettelijk. Het wordt veroorzaakt
door een nieuw virus, RHD2 genoemd.
We raden u daarom aan uw konijn(en)
niet alleen de jaarlijkse, reguliere vaccinatie (tegen RHD1 en myxomatose) te
laten geven, maar ook te laten vaccineren
tegen RHD2. Eind januari hebben we een
eerste groep konijnen gevaccineerd tegen
RHD2. Heeft u ook interesse?; neem dan
gerust contact met ons op. Voor meer
informatie: zie www.paltrok.nl.
Het team van Dierenkliniek de Paltrok

KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP ONZE WEBSITE!


verkoop/inkoop alle merken occasions
APK & onderhoud alle automerken
lease-auto onderhoud
camperonderhoud

Middelblok 202 Gouderak (0182) 37 26 23

w w w.autobedrijfdewaal.nl

IT GIET OAN!
MULDER-MAZDA GAAT ER VOL TEGENAAN

KRASJESDAG

zaterdag 6 februari 2016 bij


Mulder-Mazda-t Groene Hart

AANBIEDING UITDEUKEN ZONDER SPUITEN:

KRASJE WEGWERKEN:

N
DEUKJE
------------

TWEE
DEUKJES
------------

DRIE
DEUKJES
------------

35,- 55,- 70,-

VANAF

20,-

RUITREPARATIE:
GRATIS VIA UW VERZEKERING!
NIET VERZEKERD? 49,-

WERKPLAATSAANBIEDING VAN 8 T/M 12 FEBRUARI:

COMPLETE POETSBEURT BINNEN EN BUITEN MET NIEUWE MATTENSET: 199,MAZDA2, MAZDA3 EN MX-5, OPSLAG MAZDA6, CX-5 EN CX-3 49,-. OPSLAG OVERIGE MODELLEN 99,-

www.mazda-gouda.nl
Kanaaldijk 42, 2741 PA Waddinxveen, tel. 0182 - 606003

AAIBAAR VLEES IS BETER LEVEN VLEES VAN BOERDERIJEN


UIT HET GROENE HART, GEMAKKELIJK BIJ U THUISBEZORGD.
Een koe die relaxed rondloopt, kauwend op biologische kruiden,
een stressvri varken en een kip die een strobaal op addert en
deze op haar gemak uit elkaar trekt. Dat is Aaibaar Vlees.
Dieren die een beter leven hebben. Dit houdt in dat er extra zorg is voor het
dierenwelzijn. Zo leeft bijvoorbeeld het Waards Rund op de boerderij van Karel de
Bruyn in Snelrewaard waar het geborsteld wordt en onder andere een kruidenmix van
biologische kruiden eet. Het vlees van Waards Rund is al jaren een begrip bij
chefs van de beste horecakeukens.
Alleen via Aaibaar Vlees heeft u de mogelijkhed om dit vlees als particulier te kopen.

WAARDS RUND WAARDS VARKEN


WAARDSE BOERDERIJ KIP

Waarom kopen bij


Aaibaarvlees.nl?
- U steunt de regionale boeren in
hun Beter Leven bedrijfsvoering
- Restaurant kwaliteit vlees
- Vlees zonder preventief
toegediende antibiotica
- Gezonder en meer smaak
- Besteld vanuit uw stoel en
gemakkelijk thuisbezorgd
- Keuze uit rund, kip en varken
- U koopt bij bedrijven uit
uw eigen regio

WWW.AAIBAARVLEES.NL
Aaibaar Vlees is een label van Kraan Vleesservice uit Utrecht en Beef Exclusief uit Waddinxveen. Tel. 0182 - 75 91 11

27

AGENDA

Drie keer prijs voor Touch Sara


Dansschool Touch Sara uit Gouda was
afgelopen zondag succesvol tijdens de
wedstrijd Showtime in Drunen. De drie
selectiegroepen van Sara namen het op
tegen groepen uit het hele land. De jongste selectiegroep (zie foto) werd eerste in
de categorie acht tot en met tien jaar. In
de categorie twaalf tot en met vijftien jaar
was de concurrentie groot. Van de twaalf
deelnemers werd Touch derde. In de
nieuwe categorie small group, zestien-plus,
behaalde Touch Sara de tweede plaats.
Voor meer informatie over de danslessen bij Touch Sara: www.touchesara.nl/
contact@touchesara.nl.

Feestelijke opening Boeketreeks Totaal Expo

Kinderconcert Dimensions

De overzichtstentoonstelling De Boeketreeks Totaal Expo die te zien is in Cultuurhuis Garenspinnerij aan de Turfsingel 34,
wordt woensdagavond 10 februari feestelijk
geopend. In de foyer van de Garenspinnerij
is al een jaar lang een doorlopende expositie te zien genaamd: De Boeketreeks. Het
werk bestaat uit een zelfgemaakt boeket in
combinatie met een voorgrond. In februari
wordt hiervan een overzichtstentoonstelling gepresenteerd, zodat deze boeketreeks
in zijn geheel te zien zal zijn in de expositiegang Garenspinnerij onder de noemer
De Boeketreeks Totaal Expo. Alle deel-

Dimensions Junior geeft zaterdag 6 februari


om 18.30 uur een concert in de aula van
de Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat 105. Deze kindergroep (waaraan ook
Goudse kinderen deelnemen) trekt met
eigentijdse muziek, zang en dans door het
hele land om concerten te geven. Dimensions Junior is de kindertak van de organisatie Dimensions. Na een trainingsweek
geven de kids negen concerten in de eigen
regio. Toegangskaarten kosten zes euro,
kinderen van drie tot twaalf jaar betalen
drie euro. Kaarten zijn te reserveren via
dimensionsgouda@gmail.com.

nemers en belangstellenden worden uitgenodigd op woensdagavond 10 februari


van 19.30 tot 21.30 uur voor de feestelijke
opening, om het werk te bekijken en te bespreken, omlijst door bloemrijke bijdragen
van bands, de stadsdichter en kunstenaars. Met optredens van The Bigger Band
(onder leiding van) Ger de Zeeuw, Goldfaden Klezmer (onder leiding van) Frank
Heerze, Ruud Broekhuizen (stadsdichter)
en Live Groei en Bloei boeket bouwen door
BIG-groep. Kijk voor meer informatie op
www.kunstpuntgouda.nl.

10.15-12.45 uur, entree: bibliotheekleden/


voordeelmetjebiebpas: 160 euro, overige
gasten: 180 euro.
Vanaf 3 februari: Colleges voor Volwassenen: leven met de dood in de klassieke
oudheid. 10.15-12.15 uur, entree: passe-

partout leden/voordeelmetjebiebpas vijftig


euro, overige gasten 57,50 euro, entree per
college: elf euro leden/voordeelmetjebiebpas, overige gasten: 12,50 euro.

werp: Kennis delen en netwerken. Thema:


Instagram, marketingtool? 10.00-12.00 uur,
entree: gratis.
22 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie.

Tijdens de voorjaarsvakantie zijn de Kinderbibliotheken gesloten. De Stadsbibliotheek,


Uitleenpunt Bloemendaal-Plaswijck en
Uitleenpunt Goverwelle zijn deze periode
open volgens de gebruikelijke tijden.
24 februari: Boekenbios: Oorlogsgeheimen.

Aanvang 14.00 uur, entree: jeugdleden/


leden/ voordeelmetjebiebpas: 5 euro,
overige gasten: 6 euro.
Kaartverkoop en informatie via de website:
www.bibliotheekgouda.nl.

Vanaf 4 februari: Seniorwebcursus Android


Tablettraining. 10.15-12.45 uur, entree:

Februari

Deze week worden de volgende folders


door de Krant van Gouda verspreid:

Winkelcentrum Bloemendaal
Mulder Mazda
Diertotaal Utopia

Februari

Youthhome MORE

Vertelvoorstelling in Het
Verzetsmuseum

Winterse vertelvoorstelling door


Bastiaan de Zwitser

Cultureel Caf Ammerstol in


Beatlessferen

Carnaval warming-up bij KPJ


Bodegraven

Wintergasten in het Reeuwijkse


Plassengebied

Open Huis Hospice

7 februari: Grote Fabelmiddag voor jong en


oud in de Chocoladefabriek. Bekijk afleve-

10 februari: Social Media Werkochtend


voor ondernemers. Door Loes Vork, onder-

T (0182) 322 456


E redactie@dekrantvangouda.nl
Advertentieverkoop
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Verspreiding wekelijkse oplage
De Krant van Gouda; huis-aan-huis in Gouda,
Haastrecht, Reeuwijk en op verspreidingspunten
in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en Gouda (5).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten
T (015) 36 94 070
E suzanne@moersteeverspreiding.nl

Grootse Carnavalsoptocht in
Reeuwijk

Bibliotheekleden/voordeelmetjebiebpas
45 euro, overige gasten: vijftig euro.

ringen van de Fabeltjeskrant in een minibios, neem een eigen fabeltjeskrantfabel op


in de Mediawerkplaats, maak zelf een fabeldier in de Jeugdwerkplaats of kom middeleeuwse fabels luisteren, voorgedragen door
de Goudologie-werkgroep Twispraec.
13.00-16.00 uur, entree: gratis.

Vezpa in Concert

Uitgever, tevens redactie-adres


Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda

De Bibliotheek Gouda, agenda februari

Vanaf 2 februari: Seniorweb combi-cursus


basisvaardigheden internet en e-mail.

donderdag 11 februari, 14.30 uur | www.goudseschouwburg.nl

@dekrantvangouda

De Goudse kunstschilder Jan van Lokhorst


heeft een nieuwe serie schilderijen gemaakt
onder de naam Out of Africa. Nog n keer is
de complete serie te bezichtigen. Op zaterdag
6 februari is er van 10.00 tot 18.00 uur een
Out of Africa expo in het atelier van Jan van
Lokhorst op de Raam 212. Kijk voor meer
informatie op www.janvanlokhorst.nl.

uur, entree: bibliotheekleden/voordeelmetjebiebpas: 85 euro, overige gasten: 95 euro.

Zij is de baas! is cabarettheater met hits


en botte grappen van Bastiaan Ragas en
Anne-Marie Jung. Over liefde, ambitie,
leeftijd, seks en veel gestuntel. Zij is de
baas is op 16 februari om 20.00 uur te zien
in de Goudse Schouwburg. Bas en zijn
vriendin zijn mega ambitieus en perfect
op elkaar ingespeeld. Totdat hij ontslagen
wordt, juist op het moment dat haar ster
rijzende is. Hoe geil is een man feitelijk
wanneer hij alleen nog hele dagen op de
bank zit? En is haar gejaag naar succes
eigenlijk wel zo sexy? Maar dan valt
hij als een blok voor een sterke oudere
vrouw. Ze is niet alleen ietwat ouder; er
is nog een probleem, maar dat ontdekt
hij pas later. Kaarten zijn te reserveren via
www.goudseschouwburg.nl.

Colofon

Expositie Out of Africa

Vanaf 2 februari: Seniorwebcursus basisvaardigheden op de computer. 10.15-12.45

Cabarettheater
Zij is de Baas!

Gedachtengoed van Erasmus in


Museum Gouda

Februari

Politiek Caf PvdA met Kamerlid


Angelien Eijsink over Defensie en
internationale solidariteit

Jaarmarkt in Ronssehof
C-akkoord gaat naar festival
schoonhoven

www.bibliotheekgouda.nl

Concert Dimensions Junior in


de Goudse Waarden

Kijk voor het uitgebreide agendabericht


op www.goudafm.nl
Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws
in uw mailbox ontvangen?
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan
voor de nieuwsbrief.

GOUDA

REEUWIJK

Westhaven 36
2801 PK Gouda
gouda@dupree.nl

Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupree.nl

0182 - 55 12 55

0182 - 39 42 00

Voor ons complete woningaanbod, kijk op

www.dupreemakelaars.nl
GOUDA

GOUDA

GOUDA

REEUWIJK

RBEHOUD!
VERKOCHT ONDER VOO

Parkeerplaatsen Wilhelminastraat
Huurprijs: 100,- p.m. (per plaats)

Achter de Vismarkt 4
Vraagprijs: 100.000,- k.k.

Graaf van Bloisstraat 55


Vraagprijs: 134.500,- k.k.

John Raedeckersingel 44
Vraagprijs: 159.000,- k.k.

Deze parkeerplaatsen liggen zeer centraal in de


binnenstad in een gebied dat recentelijk helemaal
is opgeknapt. De Markt en winkelstraten liggen op
korte afstand. Het parkeerterrein is gelegen op de
hoek van de Wilhelminastraat en de Rozendaal en is
omsloten door huizen en appartementen. Het terrein
is te bereiken via de entree aan de Wilhelminastraat.
De entree is afgesloten met een poort die op afstand
te bedienen is.

In n van de meest karakteristieke en sfeervolle


straatjes van de binnenstad van Gouda ligt deze nog
op te knappen tussenwoning met patio en balkon. De
woning heeft een woonoppervlakte van circa 70m2.
Op de eerste verdieping bevindt zich een werk / atelier
ruimte en bijkeuken en is toegang tot de patio. Op
de eerste verdieping zijn de woonkamer en keuken
gelegen. Op de tweede verdieping bevinden zich nog
een slaapkamer en badkamer.

Nabij het centrum in een rustige straat gelegen goed


onderhouden sfeervolle 3 kamer eengezinswoning
met uitgebouwde keuken en achtertuin op het westen
met achterom. Op de begane grond bevinden zich de
woonkamer en keuken met inbouwapparatuur, vanuit
de keuken is er toegang tot de zonnige achtertuin.
Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers en de
badkamer gelegen. Het is mogelijk om op de uitbouw
een dakterras te realiseren.

Leuke, maar gedateerde tussenwoning gelegen in een


rustige straat met riante achtertuin (16 meter diep)
voorzien van een stenen berging. De woning beschikt
over een woonkamer met fraai uitzicht, dichte keuken,
drie slaapkamers en een badkamer. Deze woning
biedt u vele mogelijkheden waaronder het plaatsen
van een opbouw zoals de aangrenzende woningen.
Basisscholen, kinderdagopvang en winkels zijn in de
directe omgeving gelegen.

GOUDA

GOUDA

DUPREE ALS UW
AANKOOPMAKELAAR:
- Behartigt de belangen van
u als koper

Keizerstraat 9a
Vraagprijs: 339.000,- k.k.
Groeneweg 52b
Vraagprijs: 207.500,- k.k.
In het hart van het centrum ligt deze verrassend ruime 5 kamer woning met zonnige achtertuin op het westen. De
woning is aan de buitenzijde recentelijk geheel opgeknapt. Binnen is de woning voorzien van een nette keuken
en een strakke vloer en wandafwerking. Door de centrale ligging zijn het Houtmansplantsoen en diverse fraaie
andere plantsoenen, de Sint-Janskerk en uiteraard het fraaie marktplein met het gotische stadhuis van Gouda
binnen een straal van 500 meter terug te vinden. Ook scholen, kinderopvang en bibliotheek zijn in de directe
omgeving gelegen. Het NS station ligt op ongeveer 15 minuten loopafstand en met de auto zijn de grote steden in
de Randstad binnen een half uur te bereiken.

Deze sfeervolle en volledig gerenoveerde binnenstadwoning met bijzondere indeling en dakterras heeft aan
de achterzijde een mooi uitzicht op de Gouwekerk. De
woning met oorspronkelijke bouwjaar circa 1850, is
volledig gerenoveerd in 2004. Aan de binnenzijde zijn
vides geplaatst, waardoor er een speelse en bijzondere
ruimte is gecreerd. De woning beschikt over een mooie
woonkamer, ruime woonkamer en drie slaapkamers
(waarvan n open ruimte op de derde verdieping

- Adviseert u over de rele


waarde van een woning en kan
u bescherming bieden tegen
verborgen gebreken
- Is uw adviseur bij onder
andere bezichtigingen
en de notaris
- Onderhandelt voor u om
een zo laag mogelijke prijs
te betalen.

GOUDA

Ridder van Catsweg 256 E


Vraagprijs: 559.000,- k.k.
Dit zo goed als nieuwe en zeer luxe appartement met hoog afwerkingsniveau is gelegen in een mooi en kleinschalig complex met vier appartementen
(n per verdieping) centraal in Gouda. Het appartement beschikt onder andere over een zeer ruime living met moderne open keuken, een ruim
terras op het zuidwesten, vier slaapkamers en twee parkeerplaatsen. Qua ligging kunt u het in Gouda bijna niet centraler treffen! Het historische
centrum, NS station Gouda Centraal, winkelcentrum Bloemendaal en recreatiegebied de Reeuwijkse Plassen zijn allen op korte afstand gelegen.

Dupree Makelaars Deskundig op het gebied van verkoop aankoop verhuur taxaties