Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina 1 din 13

Grafică copertă, tehnoredactare computerizată, Şerban Stănescu. V 1.0, aprilie 2010

© Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1"

Cuprins

EOF

1 din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina 2 din 13

Ghidul autodidactului online
Cuprins #e$a % Cui se adresea&ă % Pri$ii pa'i (n autoinstruire % C)te*a sugestii de ba&ă % Engle&ă online % +esurse online % F,- % .ul/u$iri % 0e 1ăcut % Post1a/ă % 2storic % % % % % % % % % % Cuprins % EOF % %

2.PO+#,3#4 ,ceastă carte este interacti*ă5 Fă clic pe lin67uri 'i dacă e posibil, stai conectat8ă9 pe internet c)t cite'ti, pentru a putea accesa siturile către care e:istă lin67uri" 0ă $ai departe această carte5 0ar din dar se 1ace rai5 Po/i să 1aci asta" Sau""" po/i să te $ul/u$e'ti să stai co$od (n 1otoliu, 1ără să (/i pese" E 'i asta o alegere"
F,- ; Fre<uent ,s6ed -uestions ; =ntrebări Puse Frec*ent

Pentru Monica, cu dragoste!

© Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1"

Cuprins

EOF

2 din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina 3 din 13

Cui se adresea&ă
Acest ghid, se adresează practic oricui folose te internetul, indiferent de ni!elul de e"perien#ă, at$t timp c$t tie să folosească un bro>ser internet %&ozilla 'ire'o", (pera, )nternet *"plorer asta sunt, browsere internet+ ,n e"punerea mea, plec de la premisa că cel care cite te porne te aproape de la zero i !rea să -n!e#e pas cu pas, de unul singur, a.utat de calculator, cam tot ceea ce se poate -n!ă#a de unul singur. A porni de la premisa că toată lumea are 1/ ani de calculatoare, am descopperit eu că e o prostie colosală. =i rog să $ă ierte, pe to/i cei care ar 1i putut bene1icia de cuno'tin/ele $ele $ai repede, dacă $ă tre&ea$ $ai repede" A doua premisă esen#ială, este că !rea să -n!e#e să fie *0 ,1S2Ş). Să - i dez!olte talentele nati!e, aptitudinile sau 3harurile di!ine4, cum li se mai spune. ,n această ordine de idei, iată opinia mea, de om care are peste 1/.000 de ore de autoinstruire online, adică, pe internet5 ?asă7/i *isurile să prindă aripi5 ,ntreabă orice, caută orice, scrie -ntr6un fi ier cele mai nebune ti idei ale tale7 8ublică6le pe internet, sub forma unei căr#i electronice7 * simplu7 ( să !orbim i despre asta, la un moment dat. 9)1* &)1:*5 ,1:(:;*A21A, e"istă cine!a care se află -n dificultate i are ne!oie măcar de un g$nd, ori de o idee7 S6ar putea ca -n acest fel simplu, să sal!ezi un om de la moarte7 <hiar dacă #i se pare e"agerată afirma#ia i poate ţi se pare, să tii că a'a este" Eu sunt un ast1el de e:e$plu" ,nainte să public cartea 3=itmuri )nterioare4 singurul lucru pe care mi6l mai doream, era să mor. Să scap odată de iadul zilnic. *ram at$t de sătul de tot i de toate, -nc$t moartea mi se părea un cadou de mare pre#. &ă rugam la ;umnezeu să -mi scurteze zilele. ;ar -ntr6o zi, am a.uns -n fa#a unui om deosebit5 Monica Vişan, de la Editura For You. *ra -n primă!ara lui 200>, prin martie. *a mi6a dăruit !reo ? ore din !ia#a ei. &6a certat, m6a făcut aproape albie de porci, dar mi6a -nfipt -n străfunduri un cu!$nt5 23#E+3E#" A a am a.uns unde mă aflu. 8o!estea e lungă i am pus6o -n !olumele următoare ale ceea ce astăzi, se nume te 38roiectul =itmuri )nterioare4. Şi cu asta, gata despre astea7 Pentru cei care intră la categoriile @$ediuA, @a*ansatA 'i @e:pertA4 1. Ai să găse ti aici idei. ;acă -#i -nchipui că ce!a lipse te, pe semne că ai dreptate. A a că, /i7a$ dat o idee de produs5 'ără -ndoială, e posibil i să ai ideea, dar ea să fie departe de interesele tale momentane i chiar de perspecti!ă. :rimite6mi ideea i eu o !oi adăuga. (ri pe lista 3de făcut4, ori, dacă am măcar un dram din competen#a necesară să o dez!olt pu#in, o !oi dez!olta. ,n timp, !om !edea ce !a rezulta. 2. * o modalitate de a -#i prezenta competen#ele, oric$t ar fi ele de restr$nse ori de e"tinse. :o#i tim ce!a. * prea pu#in probabil să tim to#i e"act acelea i lucruri, chiar i -n domeniul calculatoarelor. * prea mult de po!estit de ce. <hiar i -n c$te!a cu!inte, tot greoi sună. )ată de pildă o listuliţă microscopică cu ceea ce -nseamnă astăzi calculatoarele5 8rogramare5 <@@A 8*=0A 8B8A <CA AssemblerA 8ascalA (b.ect8ascalA Da!aA Da!aScriptA 8EthonA Visual FasicA Grafică i fotoA VideoA AudioA 8romo!are onlineA GebdesignA carte electronică, publicistică i publicare onlineA &odelare H;A Simulare i scenarizare -n diferite domenii ca5 geologie, meteorologie, hidrologie, seismologie, mecanică, electrotehnică, electronică, arhitectură, design interior i e"terior, ecosisteme, sinteză chimică, cinematică, dinamică, genetică, chirurgie..... lista e mai lungă... ;espre fiecare cu!$nt de aici, se pot scrie mii de pagini i chiar s6au scris, pentru că fiecare este de.a o tiin#ă separată. <alculatorul este doar unealta care, construită potri!it unei anumite destina#ii, face intermedierea -ntre om i ceea ce !rea el să realizeze -ntr6o primă etapă i cea mai costisitoare5 :ransformarea unui !is, -n ce!a care poate fi !ăzut, măsurat, © Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1" Cuprins EOF 3 din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina B din 13

studiat pe toate fe#ele, c$ntărit, etc., -nainte de a fi transformat -n ce!a concret. Adică, -nainte de a pierde o căru#ă de timp, ner!i, materiale, speran#e i mul#i bani, ca să afli că o piesu#ă I, a fost prost g$ndită i totul trebuie aruncat la gunoi, că piesu#a aia, e chiar -n 3miezul4 proiectului i... că trebuie să iei totul de la capăt... 3" 0acă e'ti e:pert" 'ără supărare7 *"istă a a ce!aJ ;acă da, atunci sigur ai auzit de ;onald Knuth. ;acă mă -n el i totu i e ti e"pert, tii %doar de asta e ti e"pert7+ să te lămure ti rapid cine e ;onald Knuth. Vezi ce părere are el despre ideea de 3e"pert4. ;acă chiar e ti con!ins că e ti e"pert, atunci, te rugăm frumos 3să ne dai un semn i nouă, de mila &ăriei :ale74. Şi... scuze pentru deran.7 Gata cu pălă!răgeala7

Pri$ii pa'i (n autoinstruire
,utoinstruire, (nsea$nă să te (n*e/i singur" Acuma, tiu că s6ar putea să -#i fi sărit inima din piept. C'urel5 3Singur4, e un fel de a spune. ,n sensul că ai mult de muncit cu tine -nsu#i, că trebuie să cite ti foarte mult, să pui -n practică ceea ce cite ti, să scrii, să -#i notezi ideile noi, să le dez!ol#i, să creezi produse i ser!icii, să le promo!ezi. 8entru toate acestea, e:istă (nsă o listă de @CnelteA" 2at7o $ai Dos4

Cnealta Cnu4
#C" ;a, da, da777 #C e'ti cea $ai 1antastică, cea $ai $inunată, cea $ai e:traordinară unealtă din c)te e:istă" Poate chiar cea $ai gro&a*ă din c)te s7au in*entat *reodată 'i, cine 'tie, din c)te se *or in*enta" E'ti un .agician, un Creator5 Vreau ca din clipa c$nd ai citit r$ndul de mai sus să ai certitudinea că 8(9). Să tii că mi6a fost groaznic de frică atunci c$nd am publicat prima !ersiune a căr#ii 3=itmuri )nterioare4. ;in cauza asta, de i era gata -ncă din toamna anului 200>, prima publicare am făcut6o -n aprilie 200L. şa am !n"ăţat o lecţie amară# 'rica păze te un singur lucru5 A<<*S20 8* 8(A=:A S2<<*S202). Vorba aceea bătr$nească, 3'rica păze te bostănăria4 e cea mai per!ersă manipulare i dezinformare. Frica, $ace un singur lucru# te parali%ea%ă! 'ace din tine o legumă7 :e -mpiedică să ai succesul pe care -l meri#i. ;acă crezi că spun prostii, atunci pri!e te -n ad$ncul 'iin#ei tale i aminte te6#i pentru o clipă, ce ai sim#it c$nd #i6a fost frică i cu ce te6ai ales de pe urma ei. Apoi, aminte te6#i ce ai ob#inut c$nd ai găsit -n tine puterea de a face ce!a. (rice7 *!ident, po#i crede ce !rei, e dreptul tău de a alege. ;ar e păcat să -#i sapi singur%ă+ groapa cu 3ghinioane4, tocmai acum, c$nd am !enit să -#i spun5 SCCCESC? E ,2C2, ,CC.5 ;a, oric$t ar părea de fantastic, a a este. * ade!ărat, succesul, este cu totul altce!a dec$t o plea că ce cade -ntr6o diminea#ă pe capul tău i M bingo7 M e ti !edeta nr. 1 pe toate canalele mass6media, ai conturi la toate băncile, etc. ;acă asta tiai despre succes, atunci, a !enit !remea să afli un ade!ăr dureros pentru tine5 SCCCESC? este su$a tuturor succeselor $icroscopice pe care le (nregistre&i $inut cu $inut" Şi asta, doar dacă *ei a*ea curaDul să pri*e'ti 1iecare lucru (n*ă/at, C, F2230 C3 SCCCES" Aici am gre it, aproape ?/ de ani din !ia#ă... Am negli.at 3mărun#i urile4 N lucrurile bine făcute i am e"agerat alte mărun#i uri5 3ghinioanele4, 3lipsurile4 care -n final, m6au stri!it i eram chiar pe punctul de a muri...

© Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1"

Cuprins

EOF

B din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina E din 13

Cnealta doi"
Este calculatorul" *ste o unealtă oarecum apropiată de tine, de i cred că mai are ne!oie de !reo c$te!a secole de e!olu#ie p$nă să ne a.ungă, chiar i la !iteza asta de dez!oltare... :otu i, acuma, este cea mai performantă unealtă care -#i poate e"tinde posibilită#ile, mult peste ceea ce crezi acum, c$nd cite ti aceste r$nduri. ( tiu din cei 1/ ani de e"perien#ă -n calculatoare i din cei O ani de internet. <um spuneam -nsă, po#i să mă crezi ori po#i crede orice altce!a. &e tine depinde succesul tău. *u sunt doar o sculă oarecare, care poate să facă parte din arsenalul tău de scule i unelte destinate grăbirii succesului :P2. ;acă mă !rei. ;acă te6ai hotăr$t i mă !rei i asta la modul foarte serios, atunci ei bine, eu sunt aici. 'aci clic pe linQ, faci ceea ce trebuie i -năuntru, mă găse ti. =epet -nsă, dacă mă !rei. :2 decizi7 <alculatorul -nsă, trebuie să tii, -n ciuda multelor, imens de multelor sarcini pe care le poate duce la bun sf$r it, este o unealtă foarte nără!a ă. Ai foarte multe de -n!ă#at p$nă c$nd el se !a -ncumeta să asculte -ntocmai ceea ce !rei tu să -l pui să facă. <a să reu e ti, e"istă multe mi.loace, dar cel mai important set de condi#ii, este ce"a ce ţine de tine, !n e'clusi"itate# Seriozitate, con tiin#a faptului că doar e"perien#a i -n!ă#ătura te fac puternic i util -n lume, calitatea de (& pe scurt, care se dob$nde te prin multă muncă indi!iduală. <u c$t !ei citi mai mult, cu c$t !ei aplica mai repede cele citite, cu at$t competen#a ta !a cre te i !ei a!ea un cu!$nt de spus. Valabil i pentru mine i pentru oricine. :otul e să ai cura. i -ncredere -n for#ele proprii.

Cnealta trei"
Este internetul" )nternetul, este o !astă re#ea de calculatoare, pe care e"istă stocată astăzi at$ta informa#ie, -nc$t dacă s6ar tipări, defri area tuturor pădurilor de pe păm$nt, abia dacă ar a.unge pentru c$te!a procente. Sub 10R... <u a.utorul ei, po#i să ob#ii enorm de multă informa#ie, căr#i electronice, cursuri online, programe de calculator, toate -n regim '=**. Adică, libere la utilizare. Sau, dacă preferi, fără să plăte ti bani pentru ele. Această carte, este doar un e"emplu. )nternetul, este aproape gratuit. ;acă ne raportăm la !aloarea pe care o oferă internetul raportat la costul unei cone"iuni rapide, este cea mai ieftină solu#ie de informare, comunicare i documentare din toată istoria omenirii. ;ar internetul, este mult mai mult dec$t at$t. *ste locul unde te po#i face cunoscut%ă+, unde po#i să pui -ntrebări, să prime ti răspunsuri. 8entru moment, mă opresc aici.

Cnealta Patru"
Este Cnealta Cnu, $ultiplicată de c$te!a milioane de ori. <e !reau să spun cu astaJ *i bine, (M)*alculator)+nternet , milioane de oameni care comunică oriunde s-ar a$la !n lume. ( să formulez altfel, ca să po#i -n#elege mai u or5 Atunci c$nd trimi#i un mesa. N mail, ai o adresă de mail a unui cunoscut ori prieten, ori membru de familie. *i bine, micul tău internet, este lista cu adresele tale de mail, ale tuturor cunoscu#ilor. *i pot să fie -n orice loc din lume -n care e"istă internet. ;a, poate că mai durează p$nă c$nd tot globul !a putea să aibă internet la dispozi#ie. ;ar hai să folosim ce a!em, să producem mai multă calitate7 Astfel, -ncet6-ncet, !om a!ea din ce -n ce mai mult i !om putea oferi din ce -n ce mai mult. ;e noi to#i depinde, dar mai cu seamă de cei care au -n!ă#at mai multe i -n#eleg c$t de important este să oferi ce!a. Această carte, s6a născut din dorin#a de a -#i oferi o do!adă a acestei afirma#ii. <$#i prieteni po#i a!eaJ Sute de milioane, dacă chiar !rei7 ;A=... 8entru că e"istă i un .dar/... <$te limbi străine cuno tiJ 0e6ai folosit !reodatăJ Şi a a, am a.uns la...

© Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1"

Cuprins

EOF

E din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina F din 13

Cnealta Cinci"
?i$bile străine" 9i6ai pus -ntrebarea 3<are este limba cel mai bine cunoscută pe glob4J 0imba cea mai !orbită, cea mai utilizată, este singura care -#i poate mări enorm lista de prieteni i de aici, ansele de succes. *u am prieteni -n Virtualia %adică, internetul mondial, o 0erra "irtuală+, din )talia, Australia, 'ran#a, 2SA, <anada, Spania, Anglia, 1oua Seelandă i -ncă alte #ări. Folosi$ aceea'i li$bă străină4 Engle&a" ;a. * un ade!ăr crud, poate dureros, dar tot ade!ăr răm$ne5 <omunicarea, -nseamnă să ai capacitatea de a te adresa -ntregii lumi. ;ar -ntr6un limba. de comunicare pe care -l acceptă ma.oritatea. ;acă a tep#i să !ină lumea la tine i să te -ntrebe pe rom$ne te 3<e te doareJ4, atunci se prea poate să mori de durere, cu doctorul l$ngă tine. *u cunosc pe l$ngă limba =om$nă, limba *ngleză. ;estul de bine -nc$t să -mi traduc singur căr#ileA apoi, ce!a )taliană i ce!a 'ranceză. ;estul c$t să mă descurc i -n 'ran#a i -n )talia, pentru -nceput. ;acă te !ei crampona de ideea că =om$nia e buricul păm$ntului i tot globul e dator să -n!e#e =om$na, ai pierdut din start cursa succesului. Aceasta este o lecţie amară, pe care am -n!ă#at6o de la greci, de c$nd am !enit -n Grecia. Grecia, este o #ară e"traordinară, sunt enorm de multe de !ăzut, de -n!ă#at, iar grecii sunt un popor de oameni minuna#i. Au -nsă o mare obsesie, care i6a condus la o aproape totală izolare5 *i sunt con!in i că limba mondială trebuia să fie Greaca i sunt supăra#i pe toată lumea că le6a luat6o -nainte *ngleza. &ul#i greci, a teaptă să primească scuze de la #ările anglofone i să rectifice 3eroarea4, -ntron$nd ca limbă principală !orbită pe glob, Greaca. Atunci c$nd am auzit asta spusă de un grec, am crezut că !isez. ;ar -năuntrul lui, era at$t de trist i dezamăgit, at$t de con!ins că ceea ce spune este corect, -nc$t aproape am -nghe#at. 8e acest grec, -l cheamă 1iQos i e un om cu suflet mare i cu care acum, sunt prieten. ;ar au mai fost i sunt i al#ii, care tot pozi#ia asta o au. Şi asta, aici, -n :hessaloniQi, unde peste .umătate din popula#ia ora ului %1.200.00077+, e at$t de pestri#ă, -nc$t mi6e imposibil să -n ir o listă completă7 :aiGan, <oreea, =om$nia, Fulgaria, :urcia, 8aQistan, )ndia, )ran, )raT, Georgia, <ehia, Slo!acia... &ulte7 *ste un ora al poli"eniei. 8oli %greacă+ N mult, multe, mul#i, multeA Ienos %greacă+ N străin, străini. Adică, un ora multina#ional, cu o tradi#ie de peste /00 %da, cinci sute7+ de ani, -n care sute de mii de oameni din toată lumea, muncesc şi trăiesc laolaltă !n pace. (ricum i oric$t de relati!ă ar fi această pace, te rog să mă crezi că e mult mai bine dec$t -n multe alte #ări. Aici pe stradă oamenii se simt liberi, r$d, pl$ng, se -mbracă fistichiu, se sărută, indiferent c$#i ani au perechile %o fac i eu cu &onica c$nd ne apucă i ne apucă...+. Gata cu pledoaria7 ;acă ai -n#eles, e (K. ;acă am dat gre , e !ina mea poate, dar am spus destul.

Cnealta 'ase"
.otorul de căutare" ;a. &otoare de căutare sunt !reo c$te!a mii. &otorul de căutare, este totodată i primul pro$esor online. 0ui -i po#i pune -ntrebări 2?ULUH>/. Adică, 2? de ore din zi, apte zile din săptăm$nă, H>/ zile pe an. (ric$nd, la orice oră din zi ori din noapte, el a teaptă cuminte acolo, -n Virtualia, -ntrebările tale. cum, un prim e'erciţiu# 'ă clic pe toate linQ6urile de mai .os5 1oogle. 8oate cel mai important motor de căutare, datorită popularită#ii i numărului mare de alte unelte '=**, pe care corpora#ia Google le pune la dispozi#ia noastră, a tuturor celor care am decis să !enim -n 2ni!ersul Bomo )nterneticus7 Ya2oo! Searc2. 2n alt motor de căutare e"trem de important care, se pare că !rea să detroneze Google... Şi culmea e că, are mari anse7 * drept, asta depinde de noi, cei de pe net. s3. Alt motor foarte important. )ată acum un al doilea e'erciţiu important# 'aci clic pe linQ6ul de mai .os, apoi studiezi pagina Geb respecti!ă cu cea mai mare aten#ie. G2E (/i 1aci un ser*iciu5 *u, am făcut asta acum !reo O ani... 0ema nr. 4# Fă clic aici! © Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1" Cuprins EOF F din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina H din 13

C)te*a sugestii de ba&ă
;e.a cred că ai -nceput să -#i pui -ntrebări5 *e să caut5 *um să caut5 *e să $ac cu paginile acelea5 *e să caut5 <au#i ceea ce (/i place, ceea ce si$/i că (nsea$nă ce*a pentru tine" Aminte te6#i tot timpul că 1iecare o$ are o &estre nati*ă" *a este o sursă de energie colosală, dar este la co!$r itoarea ma.oritate, latentă. <u alte cu!inte, este sub forma unui potenţial. 8entru a o acti!a i a ob#ine rezultate, este necesar să o pui la treabă. <ine - i imaginează că talentul produce ce!a -n somn, trăie te -ntr6o lume a himerelor, a fantomelor7 )ată ce spune 02omas l"a Edison#

@Geniul, (nsea$nă 1I inspira/ie 'i JJI transpira/ie5A

A adar, oric$t talent ar a!ea oricine, fără muncă din greu, talentul răm$ne pielea ursului din pădure. *um să caut5 Acesta poate fi un bun e"erci#iu. Adică, #e$a nr" 34 Scrie -n caseta de te"t a unui motor de căutare oarecare, să zicem 1oogle, e"act aceste cu!inte5 3<um să cautJ4. Apasă 3*nter4. Vezi ce ob#ii. <am a a se -n!a#ă folosind calculatorul i internetul5 =ncercare 'i eroare" <u timpul, o să -n!e#i să găse ti ceea ce cau#i, -n cel mult / minute. *e să $ac cu paginile acelea5 2n răspuns direct i foarte la obiect5 Să le studie&i" *ste singura cale care te poate -n!ă#a ce să cau#i, cu$ să cau#i i -n ce măsură rezultatele căutărilor corespund a teptărilor i zonei tale de interes. <u timpul, se dez!oltă un sim# special, o percep#ie e"trasenzorială, care te !a a.uta să identifici paginile !aloroase, doar pri!ind pagina cu rezultate. * o combina#ie de intui#ie cu clar!iziune i empatie. =e!enind la 3<e să cautJ45 8ri!e te motorul de căutare ca pe un imens dic/ionar enciclopedic uni*ersal, -n care găse ti răspunsuri la orice -ntrebări. 8entru că e"act a a este. <eea ce este de discutat aici, este calitatea răspunsurilor. ;e fapt, aici e buba a mii de motoare de căutare, care e!ident, !isează să a.ungă măcar pe aproape, pe l$ngă Google. ;ar Google, -nglobează enorm de multă muncă, a celor care concep mecanismul de căutare care stă -n spatele paginii Geb 3Google45 lgoritmul de căutare. * !orba de zeci de mii de ore de programare, de ni!el e"pert. )ar Google, tie că !in din urmă mul#i al#ii i munce te zi de zi să ofere o calitate din ce -n ce mai ridicată7 )ată spre e"emplu c$te!a din cu"intele şi $ra%ele pe care le6am căutat eu, la -nceputul a!enturii numită astăzi, 3Proiectul 6itmuri +nterioare45 'ree ebooQs 'ree forums 'ree online courses 'ree 8(8H email 'ree Gebhosting &arQeting ebooQs Vriting for moneE 'ree softGare &ailing lists 'ree blogs BoG to maQe moneE online (pen Source SoftGare

A.unge cu ideile7 Asta a fost a a, ca să capeţi cura7! Altfel, o să -#i -mb$csesc capul cu ideile mele, ori eu *reau să ai ideile tale pe care să le 'i pui (n practică5 OKL

© Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1"

Cuprins

EOF

H din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina M din 13

Engle&ă online
A a cum spuneam mai -nainte, limba *ngleză, este indispensabilă dacă !rei să folose ti calculatorul serios de tot i mai ales, dacă !rei să te instruie ti serios -n multe domenii. ;in păcate, pia#a rom$nescă -n domeniu după ce că e săracă -n oferte, cursurile sunt e"orbitant de scumpe i -ndoielnice calitati!. Sar peste părerile personale ale celor care fac traininguri %sau cursuri...+. Puiul ciorii, e !ntotdeauna .cel mai.../. 0a acest capitol, =om$nia mai are de -n!ă#at c$#i!a ani buni, ce -nseamnă ade!ărata colaborare pe internet i ce -nseamnă 30ăria lanţului e dată de "eriga cea mai slabă4. ;eocamdată, =om$nia online, a -n!ă#at o singură lec#ie -n materie de online business5 *ASW &(1*W. Să !edem ce !om putea corecta de aici -nainte i c$t de repede. Această carte, e un mic pas -nainte. Vei !edea mai departe i de ce anu$e" 8roblema -n!ă#ării oricărei limbi străine, e una dificilă, mai ales c$nd e !orba de -n!ă#atul fără profesor. ;in fericire pentru tine, de !reme ce ai a.uns p$nă aici cu cititul, e ti o fire tenace i asta e resursa cheie (n orice4 PE+SE!E+E3G," )ată care sunt instrumentele de bază pe care le folosesc eu cu mult succes5 0ic/ionare online4 http5UUro6en.roU http5UUGGG.dictionarromanenglez.roU http5UUGGG.dictionar6roman6englez6online.roU 2n e"celent instrument pe care eu l6am folosit i continui să -l folosesc, este 1oogle 0ranslator# Google #ranslator4 http4NNtranslate"google"roN *ste calea cea mai simplă i cea mai ieftină pe care o tiu. *!ident, poate că mai sunt i alte resurse. <ine are alte resurse (n regi$ F+EE M A:*19)*7 'ără -ncălcări ale drepturilor de autor i furturi de drept de proprietate intelectuală77 M a tept cu bucurie, orice idee, material sau resursă M ca să generalizez. *ste necesar pe l$ngă aceste instrumente online i un caiet, de preferin#ă studen#esc, -n care să !ţi note%i tot ceea ce !n"eţi. Absolut tot ceea ce te preocupă -n stagiul de -n!ă#are al limbii *ngleze, idei, nelămuriri, orice. ;ar e la fel de !alabil i pentru orice alt domeniu pe care !rei să -l abordezi. Scrierea cu m$na, produce efecte magice. *"istă chiar un studiu al 1ASA %da, cea americană, cea cu rachetele i na!etele7+, care demonstrează calită#ile superioare ale subiec#ilor care utilizează -n paralel calculatorul i scrisul clasic i de asemenea %777+ dezlegarea cu!intelor -ncruci ate, rebus, criptograme, etc. ,n fine, acest caiet poate fi baza unui manual electronic 3<um am -n!ă#at *ngleza online, de unul singur4. ,n fine, !ezi tu ce titlu -i dai.

+esurse online
;a. +esursele sunt totul, pentru orice proiect, oric$t de mic sau oric$t de mare ar fi. 8rin urmare, indiferent care ar fi proiectul tău 3prioritate zero4, este cert un fapt5 (rice resursă, este bine !enită. 'ilosofia mea, este cea pe care o găse ti descrisă -n 189-1eneral Public :icense. Asta -nseamnă că sunt parti%anul liberei circulaţii a "alorilor. ;e altfel, una din căr#ile mele, chiar a a se nume te 5 30<V X 0ibera <ircula#ie a Valorilor4. ;upă cum !ezi, eu mai i fac ceea ce g$ndesc i spun. ,n lista de mai .os, este o seamă de resurse care pot fi utilizate de pe internet, -n regim de liberă circula#ie. Asta, altfel e"primat, fără să #i se ceară bani pentru folosirea lor. © Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1" Cuprins EOF M din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina J din 13

*a se !a lungi cu timpul, func#ie i de ce !ei cere :2 i al#ii care !or folosi această carte6ghid. Pachetul OpenO11icce"org" *ste echi!alentul &icrosoft (ffice, doar că este '=**. 8entru a a!ea dreptul legal de folosire al &icrosoft (ffice, trebuie cu$părat cu licen#ă. Asta -nseamnă că te duci la magazin i plăte ti cu factură -n regulă pe numele tău, minimum /00 lei %!ersiunea fără Access+ sau !reo 1>00 lei. Altfel, este considerat furt de proprietate intelectuală i se pedepse te cu amendă penală @ -nchisoare. A se !edea 0egea pri!ind infrac#iunile informatice, 0egea pri!ind drepturile de autor i drepturile cone"e, <odul 8enal, <odul de 8rocedură 8enală, etc.. 2ttp#;;ro.openo$$ice.org; <a fapt di!ers, cu (pen ($$ice -mi fac eu toate lucrările i căr#ile electronice, !n $ormat P&F. Proiectul +it$uri 2nterioare" <artea de fa#ă, e o parte din acest proiect. 8o#i descărca o carte, 3<e este 8=)4, adică, 3<e este 8roiectul =itmuri )nterioare4, care e"plică ce e cu acest proiect i -ncă altele, fie făc$nd clic pe linQ6ul din titlu, fie pe cel de mai .os. 2ttp#;;www.scribd.com;doc;4<=>=>?>;*e-este-P6+-@?a

F,=ntrebări Frec*ent Puse
...<$nd se !or -nmul#i. ;e altfel, la !reo trei %motoare de căutare, broGsere+ am răspuns -nainte să primesc primele informa#ii din teren %feed6bacQ+.

.ul/u$iri
0uturor colegilor şi prietenilor mei din Virtualia. 'ără !oi, e practic imposibilă dez!oltarea un proiect de o astfel de an!ergură i la costuri simbolice. &ai precis5 '=**. Pentru că, costurile, e bine să !nţelegi asta, e'istă. *le sunt :imp, energie, pasiune, talente -nnăscute ori culti!ate, dorin#a de comunicare i -n#elegerea dintr6o perspecti"ă globală a ceea ce -nseamnă Via#ă, ;ez!oltare, 8rogres. :oate acestea, -ntr6o etapă a e"isten#ei noastre, au -nsemnat consumuri de resurse de tot felul i aproape -ntotdeauna, bani. Fani pentru energie electrică, locuin#ă, hrană, -mbrăcăminte, -ncăl#ăminte, confort termic, echipamente i tehnologie i -ncă multe altele. 'ie că ace ti bani i6au muncit ei -n i i, fie părin#ii lor, fie bunicii sau al#i membrii ai familiei, ei -nseamnă, din nou, :imp i alte resurse, cum spuneam. ,n !reme ce mul#i al#ii - i petrec mare parte din timp pe stadioane, -n cafenele, -n restaurante, -n fa#a tele!izoarelor la teleno!ele i tiri senza#ionale, -n fa#a calculatoarelor .uc$nd .ocuri, alţi oameni, aleg să !n"eţe şi să trasnsmită şi altora Puterea Cunoa'terii" A fi putut la fel de bine să dorm, să lene!esc -n fa#a !ideoclipurilor de pe Wou:ube, citind o carte, la o pizzerie %sunt din / -n / metri aici+, la o cafenea... 0a numai 10 metri de u a blocului unde locuim, sunt ? %patru7+ cafenele, una l$ngă alta... Şi au toate clien#i destui. A adar, am moti!e nenumărate să mul#umesc tuturor celor care fac un efort, oric$t de mic, pentru ca lumea de m$ine, care a -nceput AS), să fie mai bună, mai frumoasă, mai -mbel ugată, mai prietenoasă, mai echilibrată, mai pregătită să primească puii de om super6 © Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1" Cuprins EOF J din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina 1

din 13

dota#i, care asatăzi, -ncă - i găsesc groaznic de greu locul -n lume, trec$nd prin mari dificultă#i i cu costuri enorme.

,'adar, .C?GC.ESC4
<olegilor mei de la mar3etingAlider. Striblea Sorin Sil"iu, pentru a.utorul consistent, acordat dintr6o suflare7 2ttp#;;socialar2itect.ro; :aura Mi2ai# 2ttp#;;ro.netlog.com;elauraB4

0e 1ăcut
Această carte, este concepută asemeni unei 'iin#e !ii. *ste o săm$n#ă pe care am aruncat6o. ;acă a a.uns pe păm$nt fertil, ea - i !a continua dez!oltarea. Şi asta, depinde -n esen#ă de !oi, cei care o citi#i. ;eci, 0E #23E" <hiar -nainte de a putea -ncheia această primă !ersiune, iată că -mi par!in opinii, bazate practic pe titlul căr#ii. Această sec#iune, este prin urmare consacrată unei liste de cerin#e pri!ind ceea ce apreciază că e necesar să con#ină, cei care consideră că sunt sau pot fi beneficiarii unui astfel de proiect. <erin#a fiecăruia dintre !oi pri!itor la instruire, este dictată de necesită#i interioare pe de o parte i pe de alta, de ceea ce solicită mediul -n care trebuie să ne integrăm, pentru a ne putea -mplini. 8entru unii, este ade!ărat, -ncă se pune problema supra!ie#uirii biologice. Această carte este i o posibilă solu#ie pentru a adresa această at$t de spinoasă problemă a supra!ie#uirii -ntr6o lume at$t de di!izată -ntre cei doi poli5 super i sub tehnologizarea. ;acă !rem o lume normală, cei care ne aflăm de partea 3mai instruită4, trebuie să facem un efort de a -ntinde o m$nă celor mai pu#in instrui#i. Argumenta#ia e e"trem de lungă i poate face e!entual obiectul unui capitol distinct. Acum !reau să spun doar că este i bine i foarte important să -n#elegem că tot timpul suntem -n acest raport, 3mai instruit dec$t4 fa#ă de anumi#i semeni ai no tri. A ignora competen#a relati!ă a cui!a, este o pierdere uria ă, mai ales că acum putem să comunicăm. 8e de altă parte, a ne -ntinde m$na unii altora, este un c$ tig imens, pentru că, a a cum bine spun -n#elep#ii neamurilor, 3#ăria lan/ului, e dată de *eriga cea $ai slabă4. Acest capitol, este e"act ceea ce este ne!oie să -n#elegem prin colaborare5 ( -n iruire a celor care au găsit -n ei cura.ul de a cere ce!a i ce anume au cerut. Sunt con tient că sunt mult prea mic i ne-nsemnat să pot răspunde tuturor cererilor care !or apare. ;e asemenea, e posibil ca unele cerin#e să necesite mi.loace i resurse care depă esc cu mult posibilită#ile mele i ale &onicăi. Aici -nsă, !e#i găsi oamenii care au propus ce!a i care, -n acest fel, i6au e"primat i acordul i interesul pentru proiect. ,mpreună, adăug$nd fiecare c$te pu#in, putem face multe. 8icătură cu picătură. ,nceputul, a fost făcut de Sorin Sil*iu Striblea4 http4NNsocialarhitect"roN )ată c$te!a direc#ii importante de dez!oltare semnalate de Sorin, care trebuie discutate mai pe larg5 moti!e pentru care să -n!e#i onlineA locuri de unde po#i -n!ă#a onlineA moduri cum po#i -n!ă#a onlineA lucruri ce le po#i -n!ă#a onlineA instrumente care mă a.ută să -n!ă# online i să mă organizezA tips and tricQs N sugestii i mecherii, bine de stiut. Sugestie# )deal ar fi ca acest ghid să con#ină pa i simpli, mai pu#in detalia#i, concre#i, © Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1" Cuprins EOF 1 din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina 11 din 13

e"emplifica#i i pe care cititorul U cursantul să -i aplice imediat. )ată -ncă o listă de cerin#e, primită de la colega mea de pe 1et0og, ?aura .ihai4 2ttp#;;ro.netlog.com;elauraB4 1. 6elemente simple de operareA 2. 6ce este GGGA H. 6broGsere disponile6cele mai folosite5 .... ?. 6ghid utilizare %simplu+ ptr. aceste broGsere /. 6elemente simple de pagini Geb %structura unei pagini+JJ >. 6ce este un blog, grup, neGsletter etc6 dictionar simplu de comunicare internet L. 6ce este un pdf, de ce este el preferabil si cum poate fi creat Y. 6ce sunt retelele de socializare, e"emple O. 6cautarea pe google%mptoare de cautare+6 cum sa caute 10. 6e"emple de motoare de cautare6ce este elJJ 11. 6folosirea mail6ului Eahoo, google, diferente inte ele 12. 6ghid messenger Eahoo <e este -n această listă, se potri!e te foarte bine unei liste F C , FreDuent s3ed Cuestions, !ntrebări $rec"ent puse. 8rin urmare, de.a includ -n această !ersiune capitolul 3F,-4.

Post1a/ă
Vreau să atrag aten#ia asupra unui lucru important5 *e este un g2id5 GO202 Puri n. 0ucrare care cuprinde informații pentru orientare %-ntr6un muzeu, -ntr6 un oraș, -ntr6un domeniu de acti!itate etc.+A -ndrumarA -ndreptarA călăuză. UZfr. guide %conform ;*I(10)1*+ <onsider că este importantă, esen#ială această precizare7 8rin urmare, această carte, este cu totul altce!a dec$t enciclopedia autodidactului online! <ine se a teaptă să a.ungă doctor docent doar citind cartea aceasta, desigur, e liber să se a tepte la orice, dar eu, ca autor al acesteia, mă simt dator să precizez clar că, această carte are un singur scop7 Acest scop, poate fi rezumat astfel5 9n material scurt, care să o$ere orientările esenţiale, oricărui om care dore te să pornească pe greaua cale a auto7de&*oltării competen#ei sale i pe cale de consecin#ă, a cre terii !alorii sale intrinseci. <artea cuprinde acei pa i esen#iali care trebuie făcu#i i o serie de sugestii i idei pri!ind cum anume pot fi făcu#i. <artea subliniază că singurele ingrediente care pot conduce la autodez!oltare, sunt munca personală, sus#inută i perse!erentă. ;in acest moti!, această carte este i trebuie să fie5 MscurtăA Mun -ndemn i o -ncura.areA Mo fereastră deschisă către comunicareA Mo poartă deschisă către comunitateA Mun mi.loc de comunicare -ntre autodidac#iA Mo punte de legătură, dincolo de spa#iul geograficA Autorul căr#ii este ro$)n, dar trăie te -n Grecia, :hessaloniQi. &$ine, ar putea să se mute -n :hailanda, ori -n 'ilipine. Să -nsemne asta oare că a muritJ ;epinde de fiecare dintre noi să tim să fim prezen#i. A)<). A<2&. ;epinde de tine să tii să fii A)<). A<2&. © Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1" Cuprins EOF 11 din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina 12 din 13

*u #i6am oferit doar o oportunitate. <ondi#iile, mi.loacele i c$te!a idei. <e !ei face cu ele, depinde de c$t de departe !rei să a.ungi. ;e c$t crezi că !alorezi -n fa#a ta i de c$t crezi că po#i oferi celor din .ur. * bine să re#ii că5 ,utorul acestei căr/i consideră că tr)ntorii 'i organis$ele para&ite a'teaptă totul de la al/ii 'i ni$ic de la ei (n'i'i" A fost o !reme c$nd mi6am pl$ns singur de milă i m6am amăgit că cine!a, să zicem 3'ăt6'rumos6călare6pe6cal6alb4, o să !ină i o să taie cu sabia lui fermecată lan#urile mizeriei -n care mă zbat, după care, dintr6o singură mi care o să mă salte -n a i o să ne luăm zborul către lumea bel ugului !e nic, a succesului i a !iselor. *roare7 Via#a mea s6a schimbat spectaculos, abia după ce m6am apucat serios de tot să -mi culti! talentele. P+23 .C3CQ" :a ne"oie, muncă silnică. Ştiam că e !orba de trei5 :alent literar, talent muzical i capacită#i paranormale. :oate trei darurile, necesitau eforturi e"traordinare pentru a fi puse -n !aloare. &i6am depl$ns soarta i 3ghinioanele4 de a mă fi născut -ntr6o lume -n care mi6a fost imposibil să fiu scriitor, pianist sau !indecător. ;upă ce am publicat primul !olum din seria 3=itmuri )nterioare4, am -n#eles cEt de bogat şi norocos sunt# ;acă cine!a mi6ar fi tr$ntit un sac cu aur la picioare -n adolescen#ă, a fi a.uns un tr$ntor. &6a fi -mbolnă!it de cea mai cruntă, mai răsp$ndită i groazică boală din c$te e"istă pe 8ăm$nt i -n 2ni!ersul )nfinit5 #+R3#O+2#,"

*e este trEntorita5
0rEntorita, este o boală infec#ioasă e"trem de contagioasă, .udec$nd după numărul bolna!ilor gra! i !iteza cu care se molipse te. Simptomele ei, se pot descrie cam a a5 Mindiferen#ă fa#ă de sine i de cei din .urA aici, intră i mediul de !ia#ă, -n ansamblul săuA Mincompeten#ă crasă, -n orice direc#ieA Mpreten#ii e"orbitante de la toată lumea, -n afară de ei -n i iA

+ată comportamentul tipic al bolna"ului de trEntorită#
Eu am drepturi pe care tu mi le -ncalci7 Am zis7 8entru asta, sunt -n stare să fac moarte de om, să mint, să fur, să -n el, să fac gre!e, să pornesc războaie, să mă anga.ez -n poli#ie, armată, securitate, oriunde, numai să te elimin din calea mea7 Am să fac asta p$nă -n ultima clipă a !ie#ii mele7 Acesta este un război sf$nt7 Am să sug s$ngele tău, al părin#ilor tăi, al copiilor tăi, i am să te caut i -n gaură de arpe i am să te găsesc i am să -#i iau tot ce ai, pentru că e dreptul meu, mie trebuie să -mi dea toată lumea tot ce are. <ă a a !reau eu7 Şi cine mă refuză, e du manul meu de moarte7 Am zis7 0a arme7 Ai gri.ă deci7 ;acă cum!a !irusul tr$ntoritei se află pe umărul tău, cartea asta o să -l alunge. ;ar pentru asta, trebuie să pui osul la treabă. Să munce ti M poate M 1Y ore pe zi. Si de zi, H>/ zile din an. 2n an, cinci ani, zece ani. :u decizi c$nd slăbe ti ritmul. ( să ai Semne destule care să -#i spună dacă ai a.uns la clipa c$nd po#i să reduci ritmul. ;acă -#i imaginezi că o faci de dragul meu, e clar că "irusul te-a in$ectat de7a. 'ii pe pace, o să trăie ti77 <umJ * treaba ta77 0e aici (nainte, este treaba ta555

© Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1"

Cuprins

EOF

12 din 13

Ghidul autodidactului online

Cuprins

EOF

Pagina 13 din 13

2storic

? 12 aprilie 2 1 4 (ra F#4>. Am finalizat prima !ersiune. 2pload, and... go, go, go77 0 11 aprilie 2 1 4 (ra ?>#@@. ;e.a lucrul la prima !ersiune, este a!ansat. Au sosit primele semnale de la colegii din Virtualia. S 1 aprilie 2 1 4 Am demarat proiectul. ;upă un schimb de mesa.e uluitor de rapid, s6a conturat de.a scheletul primei !ersiuni.

Cuprins EOF

Cuprins EOF

End O1 File

© Stănescu Şerban, 2 1 , !" 1"

Cuprins

EOF

13 din 13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful