Sikerkalauz 3

A hatásos beszéd alapjai
Az alapkészségek elsajátítása. Merítsen erőt mások sikerélményeiből. Egyetlen pillanatra se feledkezzen meg a célról. Csak a pozitív gondolkodás segíthet. Ragadjon meg minden alkalmat a gyakorlásra. A magabiztosság fejlesztése. Gondolkodjon el a félelemről. a) Ne higgye, hogy csak Ön fél beszélni mások előtt. b) Bizonyos fokú lámpaláz kifejezetten hasznos! c) Számtalan hivatásos szónoktól hallottam, hogy soha nem múlik el teljesen a lámpalázuk. d) Félelmének elsősorban az az oka, hogy ismeretlen helyzet előtt áll. Készüljön fel lelkiismeretesen. a) Soha ne tanulja meg a beszédet szóról szóra. b) Szedje össze és rendezze el előre a gondolatait. c) Próbálja el a beszédet a barátaival. Jó előre határozza el: sikerülni fog. a) Mélyedjen el a témában. b) Ne gondoljon az esetleges lehangoló, aggasztó körülményekre. c) Tartson magának buzdító beszédet. Viselkedjen magabiztosan. A hatásos beszéd elsajátításának gyors és könnyű módszere. Csak olyasmiről beszéljen, amire élményei és ismeretei feljogosítják. a) Saját élettapasztalatairól beszéljen. b) A témát mindig saját élményei között keresse. - Gyermekkor és neveltetés. - Kezdeti kudarcok és sikerek. - Hobbi és kikapcsolódás. - Speciális ismeretek. - Különleges élmények. - Hit és meggyőződés. A témát mindig izgalmasnak kell találnia. Tartsa fontosnak, hogy mondandóját megoszthassa a hallgatósággal.

Beszéd, beszélő, hallgatóság
Amiről jogunk van beszélni. Határolja be a témát. Mindig tartalékoljon muníciót. Használjon sok illusztrációt és példát. a) Tegye emberközelivé a beszédét. b) Beszéde legyen testreszabott: használjon neveket. c) Legyen konkrét – részletezzen.

d) Használjon dialógusokat. e) Szemléltesse, amiről beszél. Használjon ismerős szavakat – képszerű lesz a beszéd. A beszéd legyen élettel teli. Olyan témát válasszon, amelyben komolyan hisz. Engedje szabadjára az érzelmeit. Viselkedjen természetesen. Együttműködés a hallgatósággal. A hallgatóság érdeklődése legyen a meghatározó szempont. Mondjon néhány őszinte, elismerő szót a hallgatóságról. Azonosuljon a hallgatósággal. Vonja be hallgatóit az előadásba. Szerénynek tüntesse fel saját szerepét.

Az előkészített és a rögtönzött beszéd
Mozgósítás. A beszéd célja lehet: 1. Rábeszélés vagy mozgósítás. 2. Tájékoztatás. 3. Megnyerés vagy meggyőzés. 4. Szórakoztatás. Mondjon egy példát, meséljen el egy esetet az életéből. a) A példa egyetlen személyes élményre épüljön. b) A példa egyik részletével kezdje a beszédet. c) A példát töltse fel lényeges részletekkel. d) Miközben elmeséli, élje át újra az élményt. Térjen rá a lényegre: mondja el, mire kéri a hallgatóságot. a) Tömören és pontosan fogalmazza meg a lényeget. b) Olyasmit kérjen, ami könnyen teljesíthető. c) Határozottan és meggyőződéssel mondja el a lényeget. Mondja el az érveit, illetve a kérés teljesítéséből származó előnyöket. a) Ügyeljen, hogy az érv kapcsolódjon a példához. b) Ügyeljen, hogy egy és csak egy érvet hangsúlyozzon. Tájékoztatás. A témát a rendelkezésre álló időnek megfelelően határolja be. Állítsa sorba a gondolatait. Vázlatszerűen ismertesse a beszéd menetét. Az ismeretlent világítsa meg valami ismerttel. a) Alakítsa képpé a tényt. b) Kerülje a szakkifejezéseket. Használjon szemléltetőeszközöket. a) A szemléltetőeszközt csak akkor vegye elő, amikor használni akarja. b) Ügyeljen a szemléltetőeszköz méretére – fontos, hogy a leghátsó sorban is jól lássák. A legcsodálatosabb szemléltetőeszköz is lehet értelmetlen, ha nem látják. c) Amíg beszél, soha ne adja körbe a szemléltetőeszközt. Miért vonná el a figyelmet saját magától? d) Amikor szemléltetőeszközt használ, emelje fel, hogy mindenki jól lássa.

e) Ne feledje: egy mozgó szemléltetőeszköz tíz másikkal felér. Mutassa be, hogyan működik. f) Beszéd közben ne a szemléltetőeszközt bámulja, hiszen a hallgatókkal akar kommunikálni, ha nem tévedek. g) Ha már nincs szüksége rá, a szemléltetőeszközt lehetőleg tüntesse el szem elöl. h) Ha a szemléltetőeszköz alkalmas egy kis „ rejtelmesdire „ , rögtön az előadás elején helyezze el egy jól látható helyen – letakarva. Az előadás folyamán többször célozgasson rá, de ne árulja el, hogy mit rejteget. A hallgatóság kíváncsian, érdeklődéssel, feszülten fogja várni, hogy végre leleplezze. Meggyőzés. Ébresszen bizalmat a hallgatóságban. Nyerje meg hallgatóságát. Lelkesedése a hallgatóságot is fertőzze meg. Éreztesse a hallgatósággal, hogy tiszteli és kedveli. Barátságosan kezdje a beszédet. A rögtönzött beszéd. Gyakorolja a rögtönzést. Legyen mindig kész a rögtönzésre. Mindjárt az elején mondjon egy példát. Élénken és határozottan beszéljen. Alkalmazza az „ itt és most „ elvet. Ne rögtönözve beszéljen – rögtönzött beszédet tartson.

A kommunikáció művészete
Az előadásmód. Ne legyen kishitű. Ne akarjon másokat utánozni – adja önmagát. Társalogjon a hallgatósággal. Szívvel – lélekkel beszéljen. Eddze hangja erejét és hajlékonyságát.

Hol alkalmazhatjuk a hatásos beszédet?
Mások beszédeinek bevezetése, díjak átadása és átvétele. Alaposan tervezze meg bevezetőjét. Kövesse a T – J – E formulát. 1. T, mint téma. Kezdje a bemutatást azzal, hogy megadja az előadás pontos címét. 2. J, mint jelentőség. E lépéssel megteremtheti a kapcsolatot a téma és a hallgatóság adott érdeklődési területe között. 3. E, mint előadó. Itt sorolja föl az előadó érdemeit, különös tekintettel azokra, amelyek kapcsolatban állnak a témával. A nevét csak a legvégén, tisztán és érthetően mondja ki. Lelkesedjék. Meleg őszinteséggel beszéljen. Alaposan készüljön fel a díjátadó beszédre. a) Mondjuk el, hogy miért ér valakit a kitüntetés. Ez lehet a hosszú szolgálat, egy verseny megnyerése vagy egyéb figyelemre méltó eredmény. Magyarázzuk el röviden.

b) Szóljunk arról, hogy a kitüntetett élete és cselekedetei miért tarthatnak számot a hallgatók érdeklődésére. c) Mondjuk el, hogy a kitüntetés milyen nagy megtiszteltetést jelent, s hogy a hallgatóság milyen barátságos érzésekkel viseltetik a kitüntetett iránt. d) Gratuláljunk a kitüntetettnek, fejezzük ki mindenki jó kívánságait a jövőre. A díj átvételekor őszintén fejezze ki érzéseit. a) Mondjunk meleg, őszinte köszönetet a hallgatóságnak. b) Beszéljünk azok érdemeiről, akik segítettek nekünk: a társaink, a beosztottaink, a barátaink és a család érdemeiről. c) Szóljunk arról, hogy mit jelent számunkra a kitüntetés. Ha be van csomagolva, bontsuk föl és mutassuk meg a hallgatóságnak. Mondjuk el nekik, hogy milyen hasznos vagy szép, s hogy miképp fogjuk használni. d) Fejezzük ki még egyszer őszinte hálánkat. A hosszabb beszédek felépítése. Keltse fel rögtön a hallgatóság figyelmét. a) Beszédét kezdje egy megtörtént esetről szóló példával. b) Keltsen várakozást. c) Ismertessen egy döbbenetes tényt. d) Kérje meg a hallgatókat, hogy kézfelemeléssel válaszoljanak a kérdéseire. e) Ígérje meg a hallgatóknak, hogy beszédével hozzásegíti őket valamihez, amire vágynak. f) Használjon szemléltetőeszközöket. Ügyeljen arra, hogy soha ne ébresszen ellenszenvet. a) Ne kezdje mentegetőzéssel. b) Ne kezdjen „ mulatságos „ történettel. Támassza alá a fő gondolatokat. a) Idézzen statisztikai adatokat. b) Hivatkozzék szakértőkre. - Pontos- e az idézet, amelyet fel akarunk használni? - Az idézett ember saját szakterületéről mond- e véleményt? - Ismeri- e és tiszteli- e a közönség az idézett embert? - Biztos lehet- e abban, hogy az állítás közvetlen ismereteken alapul, nem pedig személyes érdeken vagy előítéleteken? c) Használjon analógiákat. d) Szemléltessen tárggyal vagy anélkül. Buzdítson tettekre. a) Összegezzen. b) Serkentsen tettekre. A tanultak alkalmazása. A mindennapi beszédben is használjon konkrét részleteket. Munkája során is használja a hatásos beszédtechnikát. Keresse a lehetőséget, hogy hallgatóság előtt beszélhessen. Kitartás. Bízzon munkája gyümölcsében.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful