You are on page 1of 1

TARIKH KEMASUKAN DATA PEPERIKSAAN DALAMAN TAHUN 2016

KEY-IN MARKAH
UJIAN/PEPERIKSAN

TAHUN/TINGKATAN
TARIKH MULA

UJIAN AWAL TAHUN

PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

PEPERIKSAAN
PERCUBAAN

PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN

TAHUN 6

10/11 MAC 2016

TINGKATAN 5
TAHUN 6

TARIKH AKHIR
2 APRIL 2016

19/20 MEI 2016

11 JUN 2016

TAHUN 6

21/22 JULAI 2016

6 OGOS 2016

TINGKATAN 5

15/16 SEPTEMBER
2016

1 OKTOBER 2016

TAHUN 5

10/11 NOVEMBER
2016

TINGKATAN 5

TINGKATAN 4

25 NOVEMBER
2016

Tarikh yang sama boleh digunapakai bagi tahun 1 5 dan tingkatan 1, 2 dan 4
untuk kegunaan sekolah masing-masing.